Virum Gymnasium. Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virum Gymnasium. Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g"

Transkript

1 Virum Gymnasium Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g 1) Notatteknik a. Formål b. Praktiske råd c. Notater kan være forskellige d. Lær at tage gode notater 2) Studieteknik a. Planlægning af dit skolearbejde b. Specielt om skriftlige opgaver c. Klasserumskultur 3) Læseteknik a. Læseformål b. Forforståelse c. Læseteknikker I. Overblikslæsning II. Skimning III. Studielæsning og notatteknik ved lektielæsning 4) Fem gode råd til studiestart 1

2 1. Notatteknik a. Formål At udarbejde gode notater er at koncentrere sig om et stof. Notaterne viser, om du har forstået stoffet og så kan du bruge dem til eksamen! Det gælder dog om at være praktisk og konsekvent og at kunne skabe struktur og orden. Behovene for notater er forskellige fra det ene fag til det andet. Spørg derfor din faglærer, hvad han eller hun anbefaler. At tage notater tvinger dig til at skelne mellem væsentligt og mindre væsentlig (du kan og bør selvfølgelig ikke skrive alt det ned, der bliver sagt). At tage notater tvinger dig til at strukturere stoffet (under hvilken overskrift hører en information hjemme?). Det er en stor hjælp at have gode notater, når du skal repetere et stof. b. Praktiske råd Papirnoter Brug ringbind med faneblade. Hold de enkelte fag skarpt adskilt. Det er en god idé at have to ringbind: Et som man tager med til undervisningen, og et der fungerer som en slags hjemmearkiv. Sortér jævnligt dine notater. Brug A4-papir. Skriv kun på den ene side af papiret. Husk at der skal være både lodret og vandret orden for at notaterne kan blive overskuelige. I kopier og i dine egne bøger kan du notere i selve teksten. Brug kun high-lighter i meget begrænset omfang. I skolens bøger kan du bruge selvklæbende memo-blokke til at skrive kommentarer på og klæbe ind der, hvor du har lyst til at skrive til. PC-noter Start altid med at gennemtænke et logisk arkiveringssystem til dine notater, hvor du systematisk navngiver dine mapper og dokumenter f.eks. Biologi/Tema.Naturbevaring/N-kredsløb. Hold de enkelte fags notater skarpt adskilt. Sørg for at lave et systematisk notatsystem og nogle faste rutiner, når du laver notater på computeren. Visse computere har egentlige programmer til notater. Check selv din PC. 2

3 c. Notater kan være forskellige Traditionelle notater fra klasseundervisning Dansk 18/10 10 Komposition Naja Marie Aidt: Som englene flyver 4 hovedafsnit jf. skift af fortæller Sisse fortæller om sit liv Søsteren fort. om deres baggrund og om Sisses liv Sisse fort. om sin rejse og død Søsteren fort. om Sisses død + tiden lige efter Fortællerrolle Sisse = jeg-fortæller Søsteren = jeg-fortæller NB!: Sisse fort. om tid efter egen død (hvordan det?)? Sisse = søger rusen osv osv osv via stoffer via sadomasochisme Fremgangsmåde: Lav et felt til oplysninger om fag, emne og dato. Brug en margin på ca. 5 centimeter, hvor du kan skrive overskrifter til de forskellige dele af dine notater. Notér nøgleord i løbet af timen og den overordnede sammenhæng mellem nøgleordene Notér definitioner på nye begreber og de vigtigste konklusioner, I når frem til i timerne. Vent med at skrive overskriften ude i marginen, til du er helt sikker på, hvilken overskrift der vil være dækkende. Marker overgange fra et delemne til det næste (fra en overskrift til den næste) med en tydelig streg, og lad være med at spare på papiret. Hvis du er alt for økonomisk med papiret, bliver notaterne gnidrede og uoverskuelige, og der skal altid være plads til en tilføjelse. 3

4 1. Tænkeskrivning: Hvad ved jeg om emnet? Andre former for notater Hvad tror jeg, jeg ved om emnet? Hvad vil jeg gerne vide om emnet? 2. Flowdiagram: Se side 10, figur 6 3. Trædiagram: Se side 10, figur 1 4. Krydsskema: Især velegnet til at vise hvordan forskellige størrelser varierer under forskellige forhold, fx velegnet ved sammenligninger. Perioden Karakteristik Mærkeår Forfattere Løsen Stemning Genrer 1870 erne: moderne gennembrud Naturalisme (Brandes definition i Erik Skramessay) 1871: Indledning til Hovedstrømningerne. J.P. Jacobsens artikel om Darwin i Nyt Dansk månedsskrift Brandes, J. P. Jacobsen, Drachmann, Schandorph, Topsøe, Ibsen, Bjørnson. Frihed, den frie tanke/forskning/kærlighed, individets frihed til udvikling, ingen egl. social interesse, Problemer under debat Fransk påvirkning, optimisme, tro på fremskridt, kamp, glad agitation Prosaroman med samtidsemne 1880 erne: moderne opbrud Kritisk realisme (revision af naturalisme fra 70 erne) : Drachmanns og Gjellerups frafald Pontoppidan, Bang, Gjellerup, Kielland, Strindberg Kritisk prøvelse af naturalismen: 1) Forgrovning af naturalismen (E. Brandes skuespil, Schandorphs romaner, K. Ewalds darwinistiske eventyr 2)Kritisk uddybning: Pontoppidans romaner (opgør med naturbeskrivelse og individualisme) 3)Inderliggørelse: Problemdebat ind i mennesket (Bang) Nederlagsstemning, politisk træthed, trækken sig tilbage til det private Prosaen dominerer, 1890 erne: sjælelige gennembrud Symbolisme/individualistisk realisme 1890:? 1892: Helge Rode Hvide blomster gennembrud i 90 er-digtning Stuckenberg, Johs. Jørgensen, Claussen, Rode, Holstein, Agnes Henningsen, Karl Larsen, Hjortø, Kidde, G. Wied. Følelsen af jeg et Inderlighed, ømhed, intimitet grænsende til det private, besjælet af træthed, vemod, vege mænd Turgenjev, ingen social følelse De små former, den lille roman, lyriske digte, næsten intet dramatisk 4

5 5. Netværksskema: Især velegnet til at vise årsag/virkning/relationer. sprogfærdighed dialekt, registre tale/lytte, læse/skrive forståelighed/forståelse korrekthed FORMÅL indhold kulturformidling i almindelighed specielle sider af kultur d. Lær at tage gode notater Notater er det konkrete udtryk for din indlæring. At lave gode notater er at sammentrænge og omskabe information til viden, og det er en anstrengende proces. Notaterne skal være en sammenfattende oversigt over et stof, der afgrænser emne, væsentligste hovedpunkter og problemer, argumentation og konklusion ikke en gentagelse. Brug derfor egne formuleringer (bortset fra definitioner og lign.). Du skal på én gang lytte eller læse, sortere, vurdere og notere det er svært! Gør det til en vane altid at lytte og læse med papir og en tænkeblyant ved hånden Notér stødvist, men kontinuerligt, mens du lytter eller læser. Udnyt lærer eller oplægsholders overordnede struktur Få først og fremmest fat i det centrale i stoffet. Udskil herefter den information, du har brug for i netop din sammenhæng, fra de dele af stoffet, som er irrelevante for dig. Skriv netop det nye og ukendte stof ned. Lad være med at forfalde til at skrive alt ned som kommer op på tavlen. Er du kommet bagud med dine notater i et modul, så afsæt plads og spørg. 5

6 2. Studieteknik a. Planlægning af dit skolearbejde. Arbejdsbyrden i gymnasiet er tit fordelt meget ujævnt. Til nogle dage er der få lektier, mens der andre dage er mange. Den skæve arbejdsbyrde kræver planlægning. Det er nogle gode til, mens andre må lære det. Her er et forslag til, hvordan du kan lære dig selv at planlægge. Lav et skema som dette: MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN Skriv alle dine aktiviteter ind i skemaet. Når du har udfyldt skemaet, kan du se, hvordan fordelingen er mellem skole, lektier, fritidsaktiviteter (sport og arbejde) samt fritid. Er der tid til at sove? b. Specielt om skriftlige opgaver Du møder flere forskellige slags opgaver i dine fag i gymnasiet. Der findes fx opgaver som rapporter, blækregning og essays. For alle fag gælder, at du skal tale med din lærer om, hvordan du bedst skriver en opgave i netop hans/hendes fag. Du skal også skrive projektopgaver. Du kan hente vejledning hos din lærer og eventuelt på: Om synopsis kan du læse på 6

7 Husk, at du har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver. Er du forhindret i at aflevere til tiden, så tal med din lærer før afleveringsfristens udløb! Husk også, at du kommer til at skrive opgaver i fællesskab med andre (fx gruppeopgaver i forbindelse med projektarbejde). Her gælder det også om at overholde indbyrdes aftaler! Begynd altid på en opgave i god tid - så bliver resultatet bedre. Hvis du går i stå undervejs, så tegn et mind-map og begynd et andet sted end før! c) Klasserumskultur Klasseundervisning Vær faglig aktiv og koncentreret i timerne. Det betyder bl.a. at du skal være en aktiv lytter og ikke bare høre efter. Jo større koncentration i timerne, jo lettere har du ved dit hjemmearbejde. Ro og koncentration i timerne gør undervisningen bedre og mere inspirerende. Du er medansvarlig. Sørg for at få stillet de spørgsmål, du føler er vigtige at få svar på. Så får du fyldt dine huller ud og samtidig vist dine lærere, at du arbejder med stoffet. Notér!(se afsnittet Notatteknik i timerne) Forudsætningen for at få et godt udbytte af timerne er, at du er velforberedt. Gruppearbejde. Gør dig klart, hvad formålet med gruppearbejdet er. Vær indstillet på at gøre et godt stykke arbejde. Sørg for, at alle i gruppen: forstår den konkrete opgave høres, deltager i løsningen forstår løsningen af opgaven I kan evt. tildele hinanden funktioner (ordstyrer, referent, osv.). Funktionerne skal gå på skift. Hvis du ikke har forberedt dig, er du en ubrugelig samarbejdspartner. Hvis du har forberedt dig lynhurtigt, er du en dårlig samarbejdspartner. 7

8 3. Læseteknik a. Læseformål Du skal have et formål med det, du læser. Din måde at læse teksten på skal nemlig være afhængig af dit læseformål. Ved du ikke, hvad du skal lægge vægt på i din lektie, kan du få din lærer til at præcisere det. b. Etablering af forforståelse Et vigtigt led i læseforståelsen består i, at du sammenkæder tekstens oplysninger med det, du ved i forvejen - dvs. en form for genkendelse. Vores viden er til en vis grad organiseret i skemaer. Hvis du mobiliserer et sådant skema som helhed, før du begynder at læse, vil du lettere kunne genkende de nye informationer og placere dem på deres rigtige plads i skemaet. Følgende fremgangsmåde kan måske hjælpe dig til at hente de relevante skemaer frem, før du begynder at læse: Kig grundigt på alle illustrationer, figurer og overskrifter læs evt. indledningen, og stil så følgende spørgsmål til dig selv: Hvad handler teksten tilsyneladende om? Hvad ved jeg i forvejen om emnet? Gør dig i den forbindelse også klart, hvad du ikke ved, dvs. hvilke spørgsmål du skal have besvaret af teksten. Hvad viser overskrifter, illustrationer osv. om de elementære spørgsmål, som jeg skal have besvaret, dvs. hvad? hvordan? hvorfor? med hvilken effekt? 8

9 c. Læseteknikker Der er forskellige måder at læse på, afhængigt af dit læseformål. Ofte vil din lektielæsning dog bestå af flere læsninger med forskellige teknikker. Du kan vælge mellem overblikslæsning, skimming og studielæsning. I. Overblikslæsning vil sige, at du ser, hvor lang teksten er, ser på en evt. indholdsfortegnelse, et evt. resume og evt. illustrationer, læser overskrifter, underoverskrifter og billedtekster. Ved overblikslæsning kan du finde ud af, om du skal skimme eller studielæse en tekst og om den overhovedet ligger i forlængelse af dit læseformål. Du kan også danne dig et billede af teksten, faktisk inden du har læst den (forforståelse). II. Skimming er et engelsk ord; det betyder, at du skummer overfladen af teksten. Du kan f.eks. læse de første og de sidste linier i hvert hovedafsnit. Derudover kan du lade øjnene løbe lodret ned over siden. I praksis vil de nok zig-zagge ned over siden. Læg især mærke til overskrifter, kursiveringer, understregninger, store bogstaver, lange ord, tal og diagrammer. Disse få nedslag er nok til, at du kan danne dig et første overblik over, hvor hvad står i teksten. III. Studielæsning med notater i logiske strukturer skal du anvende, når et stof skal tilegnes 100 %. Hvis det er en kopieret tekst, kan du understrege i den, men det er også meget hensigtsmæssigt at tage notater under læsningen. Du kan bruge mindmap eller en forståelsesmodel. Forståelsesmodeller Forståelsesmodeller er mentale modeller for de logiske sammenhænge i en tekst, dvs. en slags afbildninger af logiske sammenhænge. Et mindmap er en form for forståelsesmodel. Anvendelsen af forståelsesmodeller er økonomisk mht. belastning af arbejdshukommelsen. På næste side finder du 10 forskellige forståelsesmodeller og 10 forskellige tekster. Hvilke forståelsesmodeller passer til hvilke tekster? 9

10 A: Frederik III Konge af Danmark Enevældig monark fra Påbegyndte krigen mod Sverige 1657, som endte med den ulykkelige Roskildefred Blev populær for mod og beslutsomhed under svenskernes belejring af København Valgtes til tronfølger Ægtede 1643 Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg. Fyrstbiskop af Bremen B. Stress En undersøgelse af stress viste, at 4% mænd og 6% kvinder var stærkt stressede. 44% mænd og 54% kvinder var middel-stressede. Endelig var 52% mænd og 40% kvinder ikke stressede. C. Impexpo Firmaet Impexpo har fem afdelinger med vidt forskellige driftsresultater. Udviklingsafdelingen har et underskud på 10 millioner kr.; den oversøiske afdeling har et overskud på 15 millioner kr.; kommunikationsafdelingen har et overskud på 2 millioner kroner; den nordamerikanske afdeling har et underskud på 10 millioner kr.; den gamle fabrik giver de sædvanlige 5 millioner kr. i underskud. D. Vand Når solen varmer vandet i havet op, stiger det til vejrs som vanddampe. Dampene fortættes til skyer, når de afkøles, og vandet falder som regn eller sne. Gennem åer og floder og afløb ledes vandet ud i havet igen. E. Fritid Alle medarbejdere i firmaet Impexpo har mindst én af tre interesser i fritiden. Nogle spiller firmafodbold, nogle spiller badminton, og nogle går til fransk madlavning. F. Vand og vin Hvis man drikker mange liter vand, kommer man i en tilstand, som ligner beruselse. Derimod skal man ikke engang drikke én liter vin for at beruses. Vandet er klart, hvorimod vin er rød eller gul. Vand har en lidt højere vægtfylde end vin, fordi der er alkohol i vin, hvad der sjældent er i vand. Figur 1 Figur 2 Figur Figur 4 Figur 5 x a b x y a Figur 6 c 10

11 G. I firmaet Impexpos danske afdelinger bruger medarbejderne forskellige transportmidler. Nogle går (10 procent), nogle cykler - det gør 15 procent. 25 procent kommer med tog. De fleste, nærmere bestemt halvdelen, kører eller bliver kørt i bil. H. Fastread Fra hovedmenuen kan man vælge mellem tre muligheder: "stopur", "fartkort" og "slut". Hvis man vælger at læse med stopuret, har man tre muligheder: at se på den næste side af teksten, at holde pause eller at stoppe. Hvis man vælger at se på den næste side af teksten er der igen to muligheder... I. Læsning af ord Læsning af et ord foregår i tre trin. For det første ser man nogle bogstaver, for det andet forbinder man bogstaverne med lyde, og for det tredje forbinder man lydene med et ord. Der er dog også den mulighed, at man kan springe lydene over og forbinde bogstaverne direkte med ord. J. Om at så græs. Græsfrøene skal sås tyndt, men jævnt ud. Alle sten og murbrokker skal naturligvis fjernes først. Man fylder hullerne, og når man har sået frøene, trækker man plænen over med en rive, så frøene kommer lidt ned i jorden. Plænen skal derefter tromles eller klappes med skovlen. Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Anvendelsen af forståelsesmodeller hjælper til at organisere vores tidligere nævnte vidensskemaer overskueligt. Selve processen med at forsøge at anvende forståelsesmodeller tvinger dig også til at være aktiv, dvs. til at - skelne mellem væsentligt og mindre væsentligt - kontrollere din egen forståelse Notater i form af forståelsesmodeller giver dig ligeledes mulighed for meget hurtigt at repetere det overordnede i en tekst. Det afgørende er ikke, hvilken forståelsesmodel du vælger at anvende. Det væsentligste er selve den proces, der foregår, når du ved at arbejde med forståelsesmodeller finder og fastholder den logiske struktur i en tekst. 11

12 4. Fem gode råd til gymnasiestart Til elever: Du skal selv yde en indsats. Den gode klasse opstår ikke automatisk. Vær forberedt og læs lektier. Du har selv valgt at komme. Vær åben i alle fag. Gymnasiet er en fuld pakke med mere end bare dine to yndlingsfag. Spørg lærere, kammerater og studievejledere, når du er i tvivl både fagligt og socialt. Vis, du er til stede hver dag. I folkeskolen kunne du måske køre på frihjul, men ikke her. Til forældre: Vis hensyn og stil ikke urimelige krav. Gymnasiet er et fuldtidsarbejde. Skab rammer, fysiske og psykiske, for lektielæsning. Det aflaster. Vær nysgerrig og følg med i meddelelser fra skolen. Stil spørgsmål om, hvad eleven lærer på gymnasiet. Giv langsomt slip uden at være ligeglad gymnasielivet er en frigørelsesproces. Kilder: Studievejleder Peter Funch, Katedralskolen i Århus og Eva Heltberg: Studieteknik og arbejdsvaner, Gyldendal

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. Side 1 af 7 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 4, s. 61-69. At læse Alle har prøvet at læse noget som man bagefter overhovedet ikke kan huske. Man har brugt tid

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Studieteknik. Thisted Gymnasium & HF-Kursus

Studieteknik. Thisted Gymnasium & HF-Kursus Studieteknik Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 2 Indhold Klasserumskultur 5 Nye klassekammerater 5 Regler for god opførsel i klassen (med øvelse) 5 Arbejdsformer og aktivitet 6 Klasseundervisning 6 At være

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning

Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Håndbog over strategier til før- under og efterlæsning Af Lillian Byrialsen, læsekonsulent i Norddjurs Kommune 1 At læse for at lære Indhold Indledning Hvad gør en kompetent læser i 9. kl? Beskrivelse

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

Notatteknik. v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet

Notatteknik.  v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Notatteknik v. Rikke von Müllen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet www.samf.ku.dk/pcs Generelle formål med notater Bearbejdning af information i eget sprog

Læs mere

Opsummering af trivselsundersøgelsen

Opsummering af trivselsundersøgelsen Opsummering af trivselsundersøgelsen Den første tid på KG Kun 6% af eleverne oplevede IKKE, at de blev modtaget godt ved skoleårets begyndelse. I kommentarfeltet er det særlig introturene, som bemærkes

Læs mere

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne:

Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Årsplan 4. klasse Dansk 2017/18 Trine Person Det er vores mål, at undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne skal kunne: Deltage aktivt i undervisningen Samarbejde på flere planer Blive medansvarlige

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for sprog- og læsefærdigheder fra 4.-6. klasse 2014-2015

Dybkærskolens handleplan for sprog- og læsefærdigheder fra 4.-6. klasse 2014-2015 Anbefalinger fra Silkeborg kommunes læsepolitik for at opnå forenklede Fælles Mål for læsning 2014. Metoder/undervisning Materialer/aktiviteter Ansvar Evaluering Det anbefales at man: Fokuserer på konsolidering

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Råd og vejledning til eksamen

Råd og vejledning til eksamen Råd og vejledning til eksamen Studievejledningen Århus Akademi foråret 2011 Navn: 1 DENNE FOLDER At være nervøs før en eksamen er helt naturligt. Adrenalinen stiger automatisk, når nedtællingen til den

Læs mere

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer 1. semester Kompetencer Mål Nærmere beskrivelse / Bemærkninger Ansvarlige fag / lærere Kendskab til fagterminologi Eleven anvender fagterminologi i den faglige samtale Eleven opnår kendskab til Blooms

Læs mere

Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium

Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium Grenaa Gymnasium Juni 2012 Kompetencemål for STX og HF på Grenaa Gymnasium I. Indledning Eleverne skal i løbet af HF eller STX uddannelsen på Grenaa Gymnasium tilegne sig faglige kompetencer, almene studiekompetencer

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læseudviklingens 12 trin

Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin Læseudviklingens 12 trin 1. Kan selv finde sit navn blandt mange. Fx på garderoben i børnehaven. Kan også selv skrive sit navn. Typisk med store bogstaver. Det betyder ikke noget

Læs mere

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse Læsning på Hurup skole Overbygningen, 7. 9. klasse Kære forælder og elev Dit barn/du er nu så langt i skoleforløbet, at læsning er en vigtig forudsætning for at få noget ud af stort set alle skolens fag.

Læs mere

Skolebiblioteket og Læsevejlederne April Lektieguide.

Skolebiblioteket og Læsevejlederne April Lektieguide. Skolebiblioteket og Læsevejlederne April 2011 Lektieguide. Forord - Trin1 På Rødding Skole ser vi med positive øjne på det at lave lektier. En lektie er ingen straf. Det er en støtte for børnenes samlede

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Lærervejledning 8. klasse læseprøve fagtekst

Lærervejledning 8. klasse læseprøve fagtekst Lærervejledning 8. klasse læseprøve fagtekst 1/5 LÆRERVEJLEDNING 8. KLASSE LÆSEPRØVE FAGTEKST Kære dansklærer! Formålet med denne læseprøve er at teste elevernes evne til at læse sammensatte/ multimodale

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Projekt god start Allerød gymnasium

Projekt god start Allerød gymnasium Projekt god start Allerød gymnasium 2017-18 Struktur for forløbet 1. Introugen: Introprogram, makkerordning (se nedenfor) og Projekt god start introduceres i teamets første time med klassen. 2. I grundforløbet

Læs mere

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for

Mind Map. Bevar overblikket i alle situationer. Hvad kan du bruge Mind Map til? Få det visuelle overblik, du har brug for Mind Map Mind Map Få det visuelle overblik, du har brug for Bevar overblikket i alle situationer Giv dig selv et værktøj, der hjælper dig med at være oven på i de fleste situationer. Mind Map er et visuelt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

OPLÆG OM STUDIETEKNIK

OPLÆG OM STUDIETEKNIK OPLÆG OM STUDIETEKNIK - Om kunsten at studere PRÆSENTATION Anne Lundgaard (Dansk, Statskundskab) Marie Kiholm (Dansk, Matematik) PROGRAM Studieplanlægning Motivation Undervisning Studielæsning Notatteknik

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Den kompetente læser

Den kompetente læser Læsning i alle fag Den kompetente læser En god læser søger bevidst at Få overblik over tekstens indhold før læsningen. Overveje, hvad han eller hun ved om emnet i forvejen. Overveje tekstens opbygning

Læs mere

Drageherren. Forløbet - generelt

Drageherren. Forløbet - generelt Drageherren Forløbet - generelt Som indledning tales der om fantasygenren. Der fortælles, at der kan være tale om to eller ét univers, hvor der sker ting, som ikke kan ske eller sker i vores verden. Der

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Faglig læsning. Konference om skriftlighed den 16.april 2015

Faglig læsning. Konference om skriftlighed den 16.april 2015 Faglig læsning Konference om skriftlighed den 16.april 2015 Kom godt i gang! Undren, det er det vi vil! Curriculum Siw Krasnik Niels Brock Kommissionen i afsætning Lærebogsforfatter om faglig læsning 3

Læs mere

Få det bedste frem til eksamen: God eksamensadfærd 2016

Få det bedste frem til eksamen: God eksamensadfærd 2016 Få det bedste frem til eksamen: God eksamensadfærd 2016 I. Repetition I.a. Studieplanen Brug undervisningsbeskrivelserne som hjælp til at skabe overblik over de enkelte forløb med tilhørende kernestof

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP

TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP INTERMEDIAL ANALYSE, ÆSTETIK OG KULTUR, 1. ÅRG. V./ SARA TANDERUP SCHOLARSTIPENDIAT / PHD STUDENT DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF AARHUS præsen TATION 1 DAGENS

Læs mere

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE DEN KONKRETE FREMGANGSMÅDE Tekstliggørelse er med vilje en meget enkel metode, som ikke kræver specielle indkøb eller nye færdigheder. Det er vigtigt, fordi dagligdagen

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

En struktureret asperger -pædagogik

En struktureret asperger -pædagogik En struktureret asperger -pædagogik Lidt historik I 2008 startede Herning hf og vuc en 3-årig hf for unge med ASF. Uddannelsen skulle betales af kommunerne. Fra 2011 blev uddannelsen statsfinansieret,

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014

Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål. Aarhus 23. oktober 2014 Sproglig udvikling - et tværgående tema i Fælles Mål Aarhus 23. oktober 2014 Dagens tal 4004 4004 f. kr. blev jorden skabt kl. 9:00 (det var en søndag!) James Ussher, ærkebiskop i Irland (calvinist) Næsten

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009

Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Elevplansværktøjet Guide til Elevplansværktøjet Version 3 - oktober 2009 Forord Denne guide hjælper dig til at komme hurtigt i gang med at bruge Elevplansværktøjet. Elevplansværktøjet er et webbaseret

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang.

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang. Spørgeskema Du vil i dette skema få nogle spørgsmål omkring din undervisning. Resultaterne er en del af en undersøgelse, der fokuserer på folkeskolen og elevernes tanker om at gå i skole. Undersøgelsen

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skema 1: Ticstælling

Skema 1: Ticstælling Skema : Ticstælling Ticstælling startes en uge før træningen startes og fortsætter under hele træningsforløbet. Alle tics tælles dagligt i præcis minutter på samme tidspunkt og under samme aktivitet og

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning, så dit barn bliver

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

DEN GODE EKSAMEN. Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen?

DEN GODE EKSAMEN. Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen? DEN GODE EKSAMEN Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at gå til eksamen? De tre etaper Læseperioden - og nej, det er ikke en ferie! DAGEN!! Dagen derpå Læseferien - planlægning er ALT! Før læse ferien

Læs mere

Råd til læsningen hjemme

Råd til læsningen hjemme Råd til læsningen hjemme Kære forældre! Her følger nogle generelle råd til læsningen hjemme - uanset om jeres barn er lille eller stort. Længere nede på siden finder I gode læseråd inddelt efter klassetrin.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

STATUS 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Er meget sikker. Har et meget stort/stort/rimeligt/mindre alment og fagligt ordforråd og talemåder

STATUS 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Er meget sikker. Har et meget stort/stort/rimeligt/mindre alment og fagligt ordforråd og talemåder Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Læsekompetence STATUS Afkodning 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Er meget sikker Er meget sikker Er meget sikker

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49%

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Page 1 of 12 Elev APV 2010 Skrevet af JS Hvilken årgang går du i? Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Hvor godt eller dårligt

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere