Virum Gymnasium. Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virum Gymnasium. Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g"

Transkript

1 Virum Gymnasium Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g 1) Notatteknik a. Formål b. Praktiske råd c. Notater kan være forskellige d. Lær at tage gode notater 2) Studieteknik a. Planlægning af dit skolearbejde b. Specielt om skriftlige opgaver c. Klasserumskultur 3) Læseteknik a. Læseformål b. Forforståelse c. Læseteknikker I. Overblikslæsning II. Skimning III. Studielæsning og notatteknik ved lektielæsning 4) Fem gode råd til studiestart 1

2 1. Notatteknik a. Formål At udarbejde gode notater er at koncentrere sig om et stof. Notaterne viser, om du har forstået stoffet og så kan du bruge dem til eksamen! Det gælder dog om at være praktisk og konsekvent og at kunne skabe struktur og orden. Behovene for notater er forskellige fra det ene fag til det andet. Spørg derfor din faglærer, hvad han eller hun anbefaler. At tage notater tvinger dig til at skelne mellem væsentligt og mindre væsentlig (du kan og bør selvfølgelig ikke skrive alt det ned, der bliver sagt). At tage notater tvinger dig til at strukturere stoffet (under hvilken overskrift hører en information hjemme?). Det er en stor hjælp at have gode notater, når du skal repetere et stof. b. Praktiske råd Papirnoter Brug ringbind med faneblade. Hold de enkelte fag skarpt adskilt. Det er en god idé at have to ringbind: Et som man tager med til undervisningen, og et der fungerer som en slags hjemmearkiv. Sortér jævnligt dine notater. Brug A4-papir. Skriv kun på den ene side af papiret. Husk at der skal være både lodret og vandret orden for at notaterne kan blive overskuelige. I kopier og i dine egne bøger kan du notere i selve teksten. Brug kun high-lighter i meget begrænset omfang. I skolens bøger kan du bruge selvklæbende memo-blokke til at skrive kommentarer på og klæbe ind der, hvor du har lyst til at skrive til. PC-noter Start altid med at gennemtænke et logisk arkiveringssystem til dine notater, hvor du systematisk navngiver dine mapper og dokumenter f.eks. Biologi/Tema.Naturbevaring/N-kredsløb. Hold de enkelte fags notater skarpt adskilt. Sørg for at lave et systematisk notatsystem og nogle faste rutiner, når du laver notater på computeren. Visse computere har egentlige programmer til notater. Check selv din PC. 2

3 c. Notater kan være forskellige Traditionelle notater fra klasseundervisning Dansk 18/10 10 Komposition Naja Marie Aidt: Som englene flyver 4 hovedafsnit jf. skift af fortæller Sisse fortæller om sit liv Søsteren fort. om deres baggrund og om Sisses liv Sisse fort. om sin rejse og død Søsteren fort. om Sisses død + tiden lige efter Fortællerrolle Sisse = jeg-fortæller Søsteren = jeg-fortæller NB!: Sisse fort. om tid efter egen død (hvordan det?)? Sisse = søger rusen osv osv osv via stoffer via sadomasochisme Fremgangsmåde: Lav et felt til oplysninger om fag, emne og dato. Brug en margin på ca. 5 centimeter, hvor du kan skrive overskrifter til de forskellige dele af dine notater. Notér nøgleord i løbet af timen og den overordnede sammenhæng mellem nøgleordene Notér definitioner på nye begreber og de vigtigste konklusioner, I når frem til i timerne. Vent med at skrive overskriften ude i marginen, til du er helt sikker på, hvilken overskrift der vil være dækkende. Marker overgange fra et delemne til det næste (fra en overskrift til den næste) med en tydelig streg, og lad være med at spare på papiret. Hvis du er alt for økonomisk med papiret, bliver notaterne gnidrede og uoverskuelige, og der skal altid være plads til en tilføjelse. 3

4 1. Tænkeskrivning: Hvad ved jeg om emnet? Andre former for notater Hvad tror jeg, jeg ved om emnet? Hvad vil jeg gerne vide om emnet? 2. Flowdiagram: Se side 10, figur 6 3. Trædiagram: Se side 10, figur 1 4. Krydsskema: Især velegnet til at vise hvordan forskellige størrelser varierer under forskellige forhold, fx velegnet ved sammenligninger. Perioden Karakteristik Mærkeår Forfattere Løsen Stemning Genrer 1870 erne: moderne gennembrud Naturalisme (Brandes definition i Erik Skramessay) 1871: Indledning til Hovedstrømningerne. J.P. Jacobsens artikel om Darwin i Nyt Dansk månedsskrift Brandes, J. P. Jacobsen, Drachmann, Schandorph, Topsøe, Ibsen, Bjørnson. Frihed, den frie tanke/forskning/kærlighed, individets frihed til udvikling, ingen egl. social interesse, Problemer under debat Fransk påvirkning, optimisme, tro på fremskridt, kamp, glad agitation Prosaroman med samtidsemne 1880 erne: moderne opbrud Kritisk realisme (revision af naturalisme fra 70 erne) : Drachmanns og Gjellerups frafald Pontoppidan, Bang, Gjellerup, Kielland, Strindberg Kritisk prøvelse af naturalismen: 1) Forgrovning af naturalismen (E. Brandes skuespil, Schandorphs romaner, K. Ewalds darwinistiske eventyr 2)Kritisk uddybning: Pontoppidans romaner (opgør med naturbeskrivelse og individualisme) 3)Inderliggørelse: Problemdebat ind i mennesket (Bang) Nederlagsstemning, politisk træthed, trækken sig tilbage til det private Prosaen dominerer, 1890 erne: sjælelige gennembrud Symbolisme/individualistisk realisme 1890:? 1892: Helge Rode Hvide blomster gennembrud i 90 er-digtning Stuckenberg, Johs. Jørgensen, Claussen, Rode, Holstein, Agnes Henningsen, Karl Larsen, Hjortø, Kidde, G. Wied. Følelsen af jeg et Inderlighed, ømhed, intimitet grænsende til det private, besjælet af træthed, vemod, vege mænd Turgenjev, ingen social følelse De små former, den lille roman, lyriske digte, næsten intet dramatisk 4

5 5. Netværksskema: Især velegnet til at vise årsag/virkning/relationer. sprogfærdighed dialekt, registre tale/lytte, læse/skrive forståelighed/forståelse korrekthed FORMÅL indhold kulturformidling i almindelighed specielle sider af kultur d. Lær at tage gode notater Notater er det konkrete udtryk for din indlæring. At lave gode notater er at sammentrænge og omskabe information til viden, og det er en anstrengende proces. Notaterne skal være en sammenfattende oversigt over et stof, der afgrænser emne, væsentligste hovedpunkter og problemer, argumentation og konklusion ikke en gentagelse. Brug derfor egne formuleringer (bortset fra definitioner og lign.). Du skal på én gang lytte eller læse, sortere, vurdere og notere det er svært! Gør det til en vane altid at lytte og læse med papir og en tænkeblyant ved hånden Notér stødvist, men kontinuerligt, mens du lytter eller læser. Udnyt lærer eller oplægsholders overordnede struktur Få først og fremmest fat i det centrale i stoffet. Udskil herefter den information, du har brug for i netop din sammenhæng, fra de dele af stoffet, som er irrelevante for dig. Skriv netop det nye og ukendte stof ned. Lad være med at forfalde til at skrive alt ned som kommer op på tavlen. Er du kommet bagud med dine notater i et modul, så afsæt plads og spørg. 5

6 2. Studieteknik a. Planlægning af dit skolearbejde. Arbejdsbyrden i gymnasiet er tit fordelt meget ujævnt. Til nogle dage er der få lektier, mens der andre dage er mange. Den skæve arbejdsbyrde kræver planlægning. Det er nogle gode til, mens andre må lære det. Her er et forslag til, hvordan du kan lære dig selv at planlægge. Lav et skema som dette: MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN Skriv alle dine aktiviteter ind i skemaet. Når du har udfyldt skemaet, kan du se, hvordan fordelingen er mellem skole, lektier, fritidsaktiviteter (sport og arbejde) samt fritid. Er der tid til at sove? b. Specielt om skriftlige opgaver Du møder flere forskellige slags opgaver i dine fag i gymnasiet. Der findes fx opgaver som rapporter, blækregning og essays. For alle fag gælder, at du skal tale med din lærer om, hvordan du bedst skriver en opgave i netop hans/hendes fag. Du skal også skrive projektopgaver. Du kan hente vejledning hos din lærer og eventuelt på: Om synopsis kan du læse på 6

7 Husk, at du har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver. Er du forhindret i at aflevere til tiden, så tal med din lærer før afleveringsfristens udløb! Husk også, at du kommer til at skrive opgaver i fællesskab med andre (fx gruppeopgaver i forbindelse med projektarbejde). Her gælder det også om at overholde indbyrdes aftaler! Begynd altid på en opgave i god tid - så bliver resultatet bedre. Hvis du går i stå undervejs, så tegn et mind-map og begynd et andet sted end før! c) Klasserumskultur Klasseundervisning Vær faglig aktiv og koncentreret i timerne. Det betyder bl.a. at du skal være en aktiv lytter og ikke bare høre efter. Jo større koncentration i timerne, jo lettere har du ved dit hjemmearbejde. Ro og koncentration i timerne gør undervisningen bedre og mere inspirerende. Du er medansvarlig. Sørg for at få stillet de spørgsmål, du føler er vigtige at få svar på. Så får du fyldt dine huller ud og samtidig vist dine lærere, at du arbejder med stoffet. Notér!(se afsnittet Notatteknik i timerne) Forudsætningen for at få et godt udbytte af timerne er, at du er velforberedt. Gruppearbejde. Gør dig klart, hvad formålet med gruppearbejdet er. Vær indstillet på at gøre et godt stykke arbejde. Sørg for, at alle i gruppen: forstår den konkrete opgave høres, deltager i løsningen forstår løsningen af opgaven I kan evt. tildele hinanden funktioner (ordstyrer, referent, osv.). Funktionerne skal gå på skift. Hvis du ikke har forberedt dig, er du en ubrugelig samarbejdspartner. Hvis du har forberedt dig lynhurtigt, er du en dårlig samarbejdspartner. 7

8 3. Læseteknik a. Læseformål Du skal have et formål med det, du læser. Din måde at læse teksten på skal nemlig være afhængig af dit læseformål. Ved du ikke, hvad du skal lægge vægt på i din lektie, kan du få din lærer til at præcisere det. b. Etablering af forforståelse Et vigtigt led i læseforståelsen består i, at du sammenkæder tekstens oplysninger med det, du ved i forvejen - dvs. en form for genkendelse. Vores viden er til en vis grad organiseret i skemaer. Hvis du mobiliserer et sådant skema som helhed, før du begynder at læse, vil du lettere kunne genkende de nye informationer og placere dem på deres rigtige plads i skemaet. Følgende fremgangsmåde kan måske hjælpe dig til at hente de relevante skemaer frem, før du begynder at læse: Kig grundigt på alle illustrationer, figurer og overskrifter læs evt. indledningen, og stil så følgende spørgsmål til dig selv: Hvad handler teksten tilsyneladende om? Hvad ved jeg i forvejen om emnet? Gør dig i den forbindelse også klart, hvad du ikke ved, dvs. hvilke spørgsmål du skal have besvaret af teksten. Hvad viser overskrifter, illustrationer osv. om de elementære spørgsmål, som jeg skal have besvaret, dvs. hvad? hvordan? hvorfor? med hvilken effekt? 8

9 c. Læseteknikker Der er forskellige måder at læse på, afhængigt af dit læseformål. Ofte vil din lektielæsning dog bestå af flere læsninger med forskellige teknikker. Du kan vælge mellem overblikslæsning, skimming og studielæsning. I. Overblikslæsning vil sige, at du ser, hvor lang teksten er, ser på en evt. indholdsfortegnelse, et evt. resume og evt. illustrationer, læser overskrifter, underoverskrifter og billedtekster. Ved overblikslæsning kan du finde ud af, om du skal skimme eller studielæse en tekst og om den overhovedet ligger i forlængelse af dit læseformål. Du kan også danne dig et billede af teksten, faktisk inden du har læst den (forforståelse). II. Skimming er et engelsk ord; det betyder, at du skummer overfladen af teksten. Du kan f.eks. læse de første og de sidste linier i hvert hovedafsnit. Derudover kan du lade øjnene løbe lodret ned over siden. I praksis vil de nok zig-zagge ned over siden. Læg især mærke til overskrifter, kursiveringer, understregninger, store bogstaver, lange ord, tal og diagrammer. Disse få nedslag er nok til, at du kan danne dig et første overblik over, hvor hvad står i teksten. III. Studielæsning med notater i logiske strukturer skal du anvende, når et stof skal tilegnes 100 %. Hvis det er en kopieret tekst, kan du understrege i den, men det er også meget hensigtsmæssigt at tage notater under læsningen. Du kan bruge mindmap eller en forståelsesmodel. Forståelsesmodeller Forståelsesmodeller er mentale modeller for de logiske sammenhænge i en tekst, dvs. en slags afbildninger af logiske sammenhænge. Et mindmap er en form for forståelsesmodel. Anvendelsen af forståelsesmodeller er økonomisk mht. belastning af arbejdshukommelsen. På næste side finder du 10 forskellige forståelsesmodeller og 10 forskellige tekster. Hvilke forståelsesmodeller passer til hvilke tekster? 9

10 A: Frederik III Konge af Danmark Enevældig monark fra Påbegyndte krigen mod Sverige 1657, som endte med den ulykkelige Roskildefred Blev populær for mod og beslutsomhed under svenskernes belejring af København Valgtes til tronfølger Ægtede 1643 Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg. Fyrstbiskop af Bremen B. Stress En undersøgelse af stress viste, at 4% mænd og 6% kvinder var stærkt stressede. 44% mænd og 54% kvinder var middel-stressede. Endelig var 52% mænd og 40% kvinder ikke stressede. C. Impexpo Firmaet Impexpo har fem afdelinger med vidt forskellige driftsresultater. Udviklingsafdelingen har et underskud på 10 millioner kr.; den oversøiske afdeling har et overskud på 15 millioner kr.; kommunikationsafdelingen har et overskud på 2 millioner kroner; den nordamerikanske afdeling har et underskud på 10 millioner kr.; den gamle fabrik giver de sædvanlige 5 millioner kr. i underskud. D. Vand Når solen varmer vandet i havet op, stiger det til vejrs som vanddampe. Dampene fortættes til skyer, når de afkøles, og vandet falder som regn eller sne. Gennem åer og floder og afløb ledes vandet ud i havet igen. E. Fritid Alle medarbejdere i firmaet Impexpo har mindst én af tre interesser i fritiden. Nogle spiller firmafodbold, nogle spiller badminton, og nogle går til fransk madlavning. F. Vand og vin Hvis man drikker mange liter vand, kommer man i en tilstand, som ligner beruselse. Derimod skal man ikke engang drikke én liter vin for at beruses. Vandet er klart, hvorimod vin er rød eller gul. Vand har en lidt højere vægtfylde end vin, fordi der er alkohol i vin, hvad der sjældent er i vand. Figur 1 Figur 2 Figur Figur 4 Figur 5 x a b x y a Figur 6 c 10

11 G. I firmaet Impexpos danske afdelinger bruger medarbejderne forskellige transportmidler. Nogle går (10 procent), nogle cykler - det gør 15 procent. 25 procent kommer med tog. De fleste, nærmere bestemt halvdelen, kører eller bliver kørt i bil. H. Fastread Fra hovedmenuen kan man vælge mellem tre muligheder: "stopur", "fartkort" og "slut". Hvis man vælger at læse med stopuret, har man tre muligheder: at se på den næste side af teksten, at holde pause eller at stoppe. Hvis man vælger at se på den næste side af teksten er der igen to muligheder... I. Læsning af ord Læsning af et ord foregår i tre trin. For det første ser man nogle bogstaver, for det andet forbinder man bogstaverne med lyde, og for det tredje forbinder man lydene med et ord. Der er dog også den mulighed, at man kan springe lydene over og forbinde bogstaverne direkte med ord. J. Om at så græs. Græsfrøene skal sås tyndt, men jævnt ud. Alle sten og murbrokker skal naturligvis fjernes først. Man fylder hullerne, og når man har sået frøene, trækker man plænen over med en rive, så frøene kommer lidt ned i jorden. Plænen skal derefter tromles eller klappes med skovlen. Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Anvendelsen af forståelsesmodeller hjælper til at organisere vores tidligere nævnte vidensskemaer overskueligt. Selve processen med at forsøge at anvende forståelsesmodeller tvinger dig også til at være aktiv, dvs. til at - skelne mellem væsentligt og mindre væsentligt - kontrollere din egen forståelse Notater i form af forståelsesmodeller giver dig ligeledes mulighed for meget hurtigt at repetere det overordnede i en tekst. Det afgørende er ikke, hvilken forståelsesmodel du vælger at anvende. Det væsentligste er selve den proces, der foregår, når du ved at arbejde med forståelsesmodeller finder og fastholder den logiske struktur i en tekst. 11

12 4. Fem gode råd til gymnasiestart Til elever: Du skal selv yde en indsats. Den gode klasse opstår ikke automatisk. Vær forberedt og læs lektier. Du har selv valgt at komme. Vær åben i alle fag. Gymnasiet er en fuld pakke med mere end bare dine to yndlingsfag. Spørg lærere, kammerater og studievejledere, når du er i tvivl både fagligt og socialt. Vis, du er til stede hver dag. I folkeskolen kunne du måske køre på frihjul, men ikke her. Til forældre: Vis hensyn og stil ikke urimelige krav. Gymnasiet er et fuldtidsarbejde. Skab rammer, fysiske og psykiske, for lektielæsning. Det aflaster. Vær nysgerrig og følg med i meddelelser fra skolen. Stil spørgsmål om, hvad eleven lærer på gymnasiet. Giv langsomt slip uden at være ligeglad gymnasielivet er en frigørelsesproces. Kilder: Studievejleder Peter Funch, Katedralskolen i Århus og Eva Heltberg: Studieteknik og arbejdsvaner, Gyldendal

Akademisk Studieteknik - for studiestartere

Akademisk Studieteknik - for studiestartere PÆDAGOGISK CENTER SAMFUNDSVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET Akademisk Studieteknik - for studiestartere AKADEMISK STUDIETEKNIK for studiestartere Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Københavns Universitet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE

RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE Det er en udfordring at starte i gymnasiet. Det er anderledes end folkeskolen, idet du selv har valgt at videreuddanne dig. Du skal lære at studere, fordybe dig og at arbejde

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

LÆSEGRUPPER. Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009

LÆSEGRUPPER. Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009 LÆSEGRUPPER - brug dine medstuderende Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009 Denne pjece er skrevet til samfundsvidenskabelige

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere