Virum Gymnasium. Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virum Gymnasium. Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g"

Transkript

1 Virum Gymnasium Kursus i notat-, studie- og læseteknik i 1g 1) Notatteknik a. Formål b. Praktiske råd c. Notater kan være forskellige d. Lær at tage gode notater 2) Studieteknik a. Planlægning af dit skolearbejde b. Specielt om skriftlige opgaver c. Klasserumskultur 3) Læseteknik a. Læseformål b. Forforståelse c. Læseteknikker I. Overblikslæsning II. Skimning III. Studielæsning og notatteknik ved lektielæsning 4) Fem gode råd til studiestart 1

2 1. Notatteknik a. Formål At udarbejde gode notater er at koncentrere sig om et stof. Notaterne viser, om du har forstået stoffet og så kan du bruge dem til eksamen! Det gælder dog om at være praktisk og konsekvent og at kunne skabe struktur og orden. Behovene for notater er forskellige fra det ene fag til det andet. Spørg derfor din faglærer, hvad han eller hun anbefaler. At tage notater tvinger dig til at skelne mellem væsentligt og mindre væsentlig (du kan og bør selvfølgelig ikke skrive alt det ned, der bliver sagt). At tage notater tvinger dig til at strukturere stoffet (under hvilken overskrift hører en information hjemme?). Det er en stor hjælp at have gode notater, når du skal repetere et stof. b. Praktiske råd Papirnoter Brug ringbind med faneblade. Hold de enkelte fag skarpt adskilt. Det er en god idé at have to ringbind: Et som man tager med til undervisningen, og et der fungerer som en slags hjemmearkiv. Sortér jævnligt dine notater. Brug A4-papir. Skriv kun på den ene side af papiret. Husk at der skal være både lodret og vandret orden for at notaterne kan blive overskuelige. I kopier og i dine egne bøger kan du notere i selve teksten. Brug kun high-lighter i meget begrænset omfang. I skolens bøger kan du bruge selvklæbende memo-blokke til at skrive kommentarer på og klæbe ind der, hvor du har lyst til at skrive til. PC-noter Start altid med at gennemtænke et logisk arkiveringssystem til dine notater, hvor du systematisk navngiver dine mapper og dokumenter f.eks. Biologi/Tema.Naturbevaring/N-kredsløb. Hold de enkelte fags notater skarpt adskilt. Sørg for at lave et systematisk notatsystem og nogle faste rutiner, når du laver notater på computeren. Visse computere har egentlige programmer til notater. Check selv din PC. 2

3 c. Notater kan være forskellige Traditionelle notater fra klasseundervisning Dansk 18/10 10 Komposition Naja Marie Aidt: Som englene flyver 4 hovedafsnit jf. skift af fortæller Sisse fortæller om sit liv Søsteren fort. om deres baggrund og om Sisses liv Sisse fort. om sin rejse og død Søsteren fort. om Sisses død + tiden lige efter Fortællerrolle Sisse = jeg-fortæller Søsteren = jeg-fortæller NB!: Sisse fort. om tid efter egen død (hvordan det?)? Sisse = søger rusen osv osv osv via stoffer via sadomasochisme Fremgangsmåde: Lav et felt til oplysninger om fag, emne og dato. Brug en margin på ca. 5 centimeter, hvor du kan skrive overskrifter til de forskellige dele af dine notater. Notér nøgleord i løbet af timen og den overordnede sammenhæng mellem nøgleordene Notér definitioner på nye begreber og de vigtigste konklusioner, I når frem til i timerne. Vent med at skrive overskriften ude i marginen, til du er helt sikker på, hvilken overskrift der vil være dækkende. Marker overgange fra et delemne til det næste (fra en overskrift til den næste) med en tydelig streg, og lad være med at spare på papiret. Hvis du er alt for økonomisk med papiret, bliver notaterne gnidrede og uoverskuelige, og der skal altid være plads til en tilføjelse. 3

4 1. Tænkeskrivning: Hvad ved jeg om emnet? Andre former for notater Hvad tror jeg, jeg ved om emnet? Hvad vil jeg gerne vide om emnet? 2. Flowdiagram: Se side 10, figur 6 3. Trædiagram: Se side 10, figur 1 4. Krydsskema: Især velegnet til at vise hvordan forskellige størrelser varierer under forskellige forhold, fx velegnet ved sammenligninger. Perioden Karakteristik Mærkeår Forfattere Løsen Stemning Genrer 1870 erne: moderne gennembrud Naturalisme (Brandes definition i Erik Skramessay) 1871: Indledning til Hovedstrømningerne. J.P. Jacobsens artikel om Darwin i Nyt Dansk månedsskrift Brandes, J. P. Jacobsen, Drachmann, Schandorph, Topsøe, Ibsen, Bjørnson. Frihed, den frie tanke/forskning/kærlighed, individets frihed til udvikling, ingen egl. social interesse, Problemer under debat Fransk påvirkning, optimisme, tro på fremskridt, kamp, glad agitation Prosaroman med samtidsemne 1880 erne: moderne opbrud Kritisk realisme (revision af naturalisme fra 70 erne) : Drachmanns og Gjellerups frafald Pontoppidan, Bang, Gjellerup, Kielland, Strindberg Kritisk prøvelse af naturalismen: 1) Forgrovning af naturalismen (E. Brandes skuespil, Schandorphs romaner, K. Ewalds darwinistiske eventyr 2)Kritisk uddybning: Pontoppidans romaner (opgør med naturbeskrivelse og individualisme) 3)Inderliggørelse: Problemdebat ind i mennesket (Bang) Nederlagsstemning, politisk træthed, trækken sig tilbage til det private Prosaen dominerer, 1890 erne: sjælelige gennembrud Symbolisme/individualistisk realisme 1890:? 1892: Helge Rode Hvide blomster gennembrud i 90 er-digtning Stuckenberg, Johs. Jørgensen, Claussen, Rode, Holstein, Agnes Henningsen, Karl Larsen, Hjortø, Kidde, G. Wied. Følelsen af jeg et Inderlighed, ømhed, intimitet grænsende til det private, besjælet af træthed, vemod, vege mænd Turgenjev, ingen social følelse De små former, den lille roman, lyriske digte, næsten intet dramatisk 4

5 5. Netværksskema: Især velegnet til at vise årsag/virkning/relationer. sprogfærdighed dialekt, registre tale/lytte, læse/skrive forståelighed/forståelse korrekthed FORMÅL indhold kulturformidling i almindelighed specielle sider af kultur d. Lær at tage gode notater Notater er det konkrete udtryk for din indlæring. At lave gode notater er at sammentrænge og omskabe information til viden, og det er en anstrengende proces. Notaterne skal være en sammenfattende oversigt over et stof, der afgrænser emne, væsentligste hovedpunkter og problemer, argumentation og konklusion ikke en gentagelse. Brug derfor egne formuleringer (bortset fra definitioner og lign.). Du skal på én gang lytte eller læse, sortere, vurdere og notere det er svært! Gør det til en vane altid at lytte og læse med papir og en tænkeblyant ved hånden Notér stødvist, men kontinuerligt, mens du lytter eller læser. Udnyt lærer eller oplægsholders overordnede struktur Få først og fremmest fat i det centrale i stoffet. Udskil herefter den information, du har brug for i netop din sammenhæng, fra de dele af stoffet, som er irrelevante for dig. Skriv netop det nye og ukendte stof ned. Lad være med at forfalde til at skrive alt ned som kommer op på tavlen. Er du kommet bagud med dine notater i et modul, så afsæt plads og spørg. 5

6 2. Studieteknik a. Planlægning af dit skolearbejde. Arbejdsbyrden i gymnasiet er tit fordelt meget ujævnt. Til nogle dage er der få lektier, mens der andre dage er mange. Den skæve arbejdsbyrde kræver planlægning. Det er nogle gode til, mens andre må lære det. Her er et forslag til, hvordan du kan lære dig selv at planlægge. Lav et skema som dette: MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN Skriv alle dine aktiviteter ind i skemaet. Når du har udfyldt skemaet, kan du se, hvordan fordelingen er mellem skole, lektier, fritidsaktiviteter (sport og arbejde) samt fritid. Er der tid til at sove? b. Specielt om skriftlige opgaver Du møder flere forskellige slags opgaver i dine fag i gymnasiet. Der findes fx opgaver som rapporter, blækregning og essays. For alle fag gælder, at du skal tale med din lærer om, hvordan du bedst skriver en opgave i netop hans/hendes fag. Du skal også skrive projektopgaver. Du kan hente vejledning hos din lærer og eventuelt på: Om synopsis kan du læse på 6

7 Husk, at du har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver. Er du forhindret i at aflevere til tiden, så tal med din lærer før afleveringsfristens udløb! Husk også, at du kommer til at skrive opgaver i fællesskab med andre (fx gruppeopgaver i forbindelse med projektarbejde). Her gælder det også om at overholde indbyrdes aftaler! Begynd altid på en opgave i god tid - så bliver resultatet bedre. Hvis du går i stå undervejs, så tegn et mind-map og begynd et andet sted end før! c) Klasserumskultur Klasseundervisning Vær faglig aktiv og koncentreret i timerne. Det betyder bl.a. at du skal være en aktiv lytter og ikke bare høre efter. Jo større koncentration i timerne, jo lettere har du ved dit hjemmearbejde. Ro og koncentration i timerne gør undervisningen bedre og mere inspirerende. Du er medansvarlig. Sørg for at få stillet de spørgsmål, du føler er vigtige at få svar på. Så får du fyldt dine huller ud og samtidig vist dine lærere, at du arbejder med stoffet. Notér!(se afsnittet Notatteknik i timerne) Forudsætningen for at få et godt udbytte af timerne er, at du er velforberedt. Gruppearbejde. Gør dig klart, hvad formålet med gruppearbejdet er. Vær indstillet på at gøre et godt stykke arbejde. Sørg for, at alle i gruppen: forstår den konkrete opgave høres, deltager i løsningen forstår løsningen af opgaven I kan evt. tildele hinanden funktioner (ordstyrer, referent, osv.). Funktionerne skal gå på skift. Hvis du ikke har forberedt dig, er du en ubrugelig samarbejdspartner. Hvis du har forberedt dig lynhurtigt, er du en dårlig samarbejdspartner. 7

8 3. Læseteknik a. Læseformål Du skal have et formål med det, du læser. Din måde at læse teksten på skal nemlig være afhængig af dit læseformål. Ved du ikke, hvad du skal lægge vægt på i din lektie, kan du få din lærer til at præcisere det. b. Etablering af forforståelse Et vigtigt led i læseforståelsen består i, at du sammenkæder tekstens oplysninger med det, du ved i forvejen - dvs. en form for genkendelse. Vores viden er til en vis grad organiseret i skemaer. Hvis du mobiliserer et sådant skema som helhed, før du begynder at læse, vil du lettere kunne genkende de nye informationer og placere dem på deres rigtige plads i skemaet. Følgende fremgangsmåde kan måske hjælpe dig til at hente de relevante skemaer frem, før du begynder at læse: Kig grundigt på alle illustrationer, figurer og overskrifter læs evt. indledningen, og stil så følgende spørgsmål til dig selv: Hvad handler teksten tilsyneladende om? Hvad ved jeg i forvejen om emnet? Gør dig i den forbindelse også klart, hvad du ikke ved, dvs. hvilke spørgsmål du skal have besvaret af teksten. Hvad viser overskrifter, illustrationer osv. om de elementære spørgsmål, som jeg skal have besvaret, dvs. hvad? hvordan? hvorfor? med hvilken effekt? 8

9 c. Læseteknikker Der er forskellige måder at læse på, afhængigt af dit læseformål. Ofte vil din lektielæsning dog bestå af flere læsninger med forskellige teknikker. Du kan vælge mellem overblikslæsning, skimming og studielæsning. I. Overblikslæsning vil sige, at du ser, hvor lang teksten er, ser på en evt. indholdsfortegnelse, et evt. resume og evt. illustrationer, læser overskrifter, underoverskrifter og billedtekster. Ved overblikslæsning kan du finde ud af, om du skal skimme eller studielæse en tekst og om den overhovedet ligger i forlængelse af dit læseformål. Du kan også danne dig et billede af teksten, faktisk inden du har læst den (forforståelse). II. Skimming er et engelsk ord; det betyder, at du skummer overfladen af teksten. Du kan f.eks. læse de første og de sidste linier i hvert hovedafsnit. Derudover kan du lade øjnene løbe lodret ned over siden. I praksis vil de nok zig-zagge ned over siden. Læg især mærke til overskrifter, kursiveringer, understregninger, store bogstaver, lange ord, tal og diagrammer. Disse få nedslag er nok til, at du kan danne dig et første overblik over, hvor hvad står i teksten. III. Studielæsning med notater i logiske strukturer skal du anvende, når et stof skal tilegnes 100 %. Hvis det er en kopieret tekst, kan du understrege i den, men det er også meget hensigtsmæssigt at tage notater under læsningen. Du kan bruge mindmap eller en forståelsesmodel. Forståelsesmodeller Forståelsesmodeller er mentale modeller for de logiske sammenhænge i en tekst, dvs. en slags afbildninger af logiske sammenhænge. Et mindmap er en form for forståelsesmodel. Anvendelsen af forståelsesmodeller er økonomisk mht. belastning af arbejdshukommelsen. På næste side finder du 10 forskellige forståelsesmodeller og 10 forskellige tekster. Hvilke forståelsesmodeller passer til hvilke tekster? 9

10 A: Frederik III Konge af Danmark Enevældig monark fra Påbegyndte krigen mod Sverige 1657, som endte med den ulykkelige Roskildefred Blev populær for mod og beslutsomhed under svenskernes belejring af København Valgtes til tronfølger Ægtede 1643 Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg. Fyrstbiskop af Bremen B. Stress En undersøgelse af stress viste, at 4% mænd og 6% kvinder var stærkt stressede. 44% mænd og 54% kvinder var middel-stressede. Endelig var 52% mænd og 40% kvinder ikke stressede. C. Impexpo Firmaet Impexpo har fem afdelinger med vidt forskellige driftsresultater. Udviklingsafdelingen har et underskud på 10 millioner kr.; den oversøiske afdeling har et overskud på 15 millioner kr.; kommunikationsafdelingen har et overskud på 2 millioner kroner; den nordamerikanske afdeling har et underskud på 10 millioner kr.; den gamle fabrik giver de sædvanlige 5 millioner kr. i underskud. D. Vand Når solen varmer vandet i havet op, stiger det til vejrs som vanddampe. Dampene fortættes til skyer, når de afkøles, og vandet falder som regn eller sne. Gennem åer og floder og afløb ledes vandet ud i havet igen. E. Fritid Alle medarbejdere i firmaet Impexpo har mindst én af tre interesser i fritiden. Nogle spiller firmafodbold, nogle spiller badminton, og nogle går til fransk madlavning. F. Vand og vin Hvis man drikker mange liter vand, kommer man i en tilstand, som ligner beruselse. Derimod skal man ikke engang drikke én liter vin for at beruses. Vandet er klart, hvorimod vin er rød eller gul. Vand har en lidt højere vægtfylde end vin, fordi der er alkohol i vin, hvad der sjældent er i vand. Figur 1 Figur 2 Figur Figur 4 Figur 5 x a b x y a Figur 6 c 10

11 G. I firmaet Impexpos danske afdelinger bruger medarbejderne forskellige transportmidler. Nogle går (10 procent), nogle cykler - det gør 15 procent. 25 procent kommer med tog. De fleste, nærmere bestemt halvdelen, kører eller bliver kørt i bil. H. Fastread Fra hovedmenuen kan man vælge mellem tre muligheder: "stopur", "fartkort" og "slut". Hvis man vælger at læse med stopuret, har man tre muligheder: at se på den næste side af teksten, at holde pause eller at stoppe. Hvis man vælger at se på den næste side af teksten er der igen to muligheder... I. Læsning af ord Læsning af et ord foregår i tre trin. For det første ser man nogle bogstaver, for det andet forbinder man bogstaverne med lyde, og for det tredje forbinder man lydene med et ord. Der er dog også den mulighed, at man kan springe lydene over og forbinde bogstaverne direkte med ord. J. Om at så græs. Græsfrøene skal sås tyndt, men jævnt ud. Alle sten og murbrokker skal naturligvis fjernes først. Man fylder hullerne, og når man har sået frøene, trækker man plænen over med en rive, så frøene kommer lidt ned i jorden. Plænen skal derefter tromles eller klappes med skovlen. Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Anvendelsen af forståelsesmodeller hjælper til at organisere vores tidligere nævnte vidensskemaer overskueligt. Selve processen med at forsøge at anvende forståelsesmodeller tvinger dig også til at være aktiv, dvs. til at - skelne mellem væsentligt og mindre væsentligt - kontrollere din egen forståelse Notater i form af forståelsesmodeller giver dig ligeledes mulighed for meget hurtigt at repetere det overordnede i en tekst. Det afgørende er ikke, hvilken forståelsesmodel du vælger at anvende. Det væsentligste er selve den proces, der foregår, når du ved at arbejde med forståelsesmodeller finder og fastholder den logiske struktur i en tekst. 11

12 4. Fem gode råd til gymnasiestart Til elever: Du skal selv yde en indsats. Den gode klasse opstår ikke automatisk. Vær forberedt og læs lektier. Du har selv valgt at komme. Vær åben i alle fag. Gymnasiet er en fuld pakke med mere end bare dine to yndlingsfag. Spørg lærere, kammerater og studievejledere, når du er i tvivl både fagligt og socialt. Vis, du er til stede hver dag. I folkeskolen kunne du måske køre på frihjul, men ikke her. Til forældre: Vis hensyn og stil ikke urimelige krav. Gymnasiet er et fuldtidsarbejde. Skab rammer, fysiske og psykiske, for lektielæsning. Det aflaster. Vær nysgerrig og følg med i meddelelser fra skolen. Stil spørgsmål om, hvad eleven lærer på gymnasiet. Giv langsomt slip uden at være ligeglad gymnasielivet er en frigørelsesproces. Kilder: Studievejleder Peter Funch, Katedralskolen i Århus og Eva Heltberg: Studieteknik og arbejdsvaner, Gyldendal

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Studieteknik. Thisted Gymnasium & HF-Kursus

Studieteknik. Thisted Gymnasium & HF-Kursus Studieteknik Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 2 Indhold Klasserumskultur 5 Nye klassekammerater 5 Regler for god opførsel i klassen (med øvelse) 5 Arbejdsformer og aktivitet 6 Klasseundervisning 6 At være

Læs mere

OPLÆG OM STUDIETEKNIK

OPLÆG OM STUDIETEKNIK OPLÆG OM STUDIETEKNIK - Om kunsten at studere PRÆSENTATION Anne Lundgaard (Dansk, Statskundskab) Marie Kiholm (Dansk, Matematik) PROGRAM Studieplanlægning Motivation Undervisning Studielæsning Notatteknik

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Den kompetente læser

Den kompetente læser Læsning i alle fag Den kompetente læser En god læser søger bevidst at Få overblik over tekstens indhold før læsningen. Overveje, hvad han eller hun ved om emnet i forvejen. Overveje tekstens opbygning

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Råd til læsningen hjemme

Råd til læsningen hjemme Råd til læsningen hjemme Kære forældre! Her følger nogle generelle råd til læsningen hjemme - uanset om jeres barn er lille eller stort. Længere nede på siden finder I gode læseråd inddelt efter klassetrin.

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Studiebetingelser. Uden motivation og selvdisciplin er det ikke muligt at gennemføre et studium.

Studiebetingelser. Uden motivation og selvdisciplin er det ikke muligt at gennemføre et studium. Studieteknik Det at "studere" er i sig selv et fag, som man kan lære. Faktisk kan det være nødvendigt at lære det, før man kan begynde at lære det, som, studiet egentligt går ud på. Det meste af faget

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Aabenraa 20. september 2012

Aabenraa 20. september 2012 Aabenraa 20. september 2012 Udvikling af informationskompetence Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Dagens program

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Oplæg om lektier. Data og overvejelser

Oplæg om lektier. Data og overvejelser Oplæg om lektier Data og overvejelser Definition af lektier Lektier er en hvilken som helst form for arbejde i forbindelse med skolen, som er placere udenfor skoletiden og for hvilket den lærende har det

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) 1.1 Køn. 1.2 Årgang. 1.3 Klasse. 1.4 Klasserumskultur

Rapportering (undersøgelsens resultater) 1.1 Køn. 1.2 Årgang. 1.3 Klasse. 1.4 Klasserumskultur Sankt Annæ Gymnasium 2010/11 Bruger: BL Forside Hovedmenu Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Spørgeskema stamoplysninger Vis spørgeskema

Læs mere

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen IT OG LÆSEVANSKELIGHEDER - EN INDSATS DER VIRKER 5. Februar 2015 VIA University Collage, Århus De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen WORKSHOP 1 MELLEMTRINS-ELEVER Gode

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Workshop. STX- tilbud til unge med Autisme. KH@htg.dk

Workshop. STX- tilbud til unge med Autisme. KH@htg.dk Workshop STX- tilbud til unge med Autisme De nødvendige forudsætninger Folkeskolens afgangsprøve 2. fremmedsprog (tysk) Være indstillet på alle fag- også idræt Boglige interesser/ faglige forudsætninger

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Sæt læsespor i udskolingen. Læsevejlederkonference UCSJ Roskilde 30. oktober 2014

Sæt læsespor i udskolingen. Læsevejlederkonference UCSJ Roskilde 30. oktober 2014 Sæt læsespor i udskolingen Læsevejlederkonference UCSJ Roskilde 30. oktober 2014 Program for temagruppe Lidt teori om læseforståelse: Bråten, den gode læselærer, gode og selvstændige/svage og uselvstændige

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere