Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning Afgørelser om støtte til køb af bil Sagsbehandlingstid for støtte til køb af bil 3 2 Afgørelser om støtte til køb af bil Ansøgninger om støtte til køb af bil Fordeling af nye ansøgninger og bevillinger til nye ansøgninger fordelt efter alder: Mænd og kvinder får lige ofte tildelt biler Antal erklæringer Begrundelse for afslag på støtte til køb af bil Beløbsstørrelser og låntyper 12 3 Sagsbehandlingstid Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Sagsbehandlingstid i kommunerne 16 Bilag 1 Regelsæt og sagsgang 23 Bilag 2 Indsamling og behandling af data 25 Titel Støtte til køb af handicapbil efter Servicelovens 114 Udgiver Ankestyrelsen, årsstatistik 2011 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 Forord Ankestyrelsen udsender hermed årsstatistik 2011 over antallet af afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Statistikken har til formål at give overblik over alle de afgørelser, der er truffet i kommuner og sociale nævn efter servicelovens 114 om støtte til køb af bil. Kvaliteten af en statistik som denne afhænger i høj grad af den indsats, som medarbejderne i kommuner og nævn udfører med at indberette oplysninger om 114 afgørelserne. Ankestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de medarbejdere, som har bidraget til, at oplysningerne er fyldestgørende og korrekte. I forbindelse med forenkling og forbedring af regler om støtte til køb af bil i 2010 blev det besluttet at forenkle kommunernes indberetning til bilstatistikken. I denne statistik er der derfor alene medtaget oplysninger om afgørelser om støtte til køb af bil, og ikke afgørelser om anden støtte efter servicelovens 114, herunder særlig indretning. Årsstatistikken vil derudover behandle en række af de data, der vurderes at have generel interesse. Der er fortsat adgang til at lave særskilte udtræk af data fra statistikken fx i forhold til den enkelte kommunens egen statistik for afgørelser om støtte til køb af handicapbil efter servicelovens 114. Udtrækkene kan dannes via Ankestyrelsens hjemmeside, under punktet Søg i Tal fra Ankestyrelsen, Handicapbilstatistikken.

4 2 1 Sammenfatning 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil Denne sammenfatning præsenterer kort de væsentligste resultater fra Ankestyrelsen årsstatistik for 2011 om afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Statistikken for 2011 viser: at der er sket et fald på 4 pct. i antallet af ansøgninger om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 på 4 pct., fra ansøgninger i 2010 til ansøgninger i at der samtidig også er sket et fald i antallet af bevillinger til støtte til køb af bil fra 2010 til 2011, fra bevillinger i 2010 til bevillinger, svarende til 6 pct. i at der samlet set er sket en mindre stigning i andelen af afslag om støtte til køb af bil fra 40 pct. af alle ansøgninger i 2010 til 41 pct. af alle ansøgninger i at antallet af bevilgede trivsels- og uddannelsesbiler er faldet, men der sket en stigning i antallet af bevilgede erhvervsbiler. at der er lige mange kvinder og mænd, der søger om støtte til køb af bil. Dog er der en lille overvægt af kvinder i forhold til mænd i den erhvervsaktive alder, der søger om støtte til køb af bil. Det er hovedsageligt personer, der ikke tidligere har fået støtte til køb af bil, der får afslag. Afslagsprocenten for personer, der ikke tidligere har fået støtte, ligger således på 61 pct. af alle ansøgninger fra denne gruppe, mens det tilsvarende tal for personer, der tidligere har fået støtte til køb af bil, ligger på 21 pct. De fleste ansøgninger om støtte til køb af bil er fra personer i den erhvervsaktive alder. Antallet af ansøgninger om støtte til køb af bil stiger generelt med alderen, for så at falde igen ved 55- års alderen. Den største gruppe ansøgere er personer mellem 40 og 60 år. Der kan desuden ses en forskel i antallet af afslag i forhold til bevillinger set i forhold til ansøgerens alder. Indtil omkring 25 års alderen er der forholdsmæssigt færre afslag på støtte til køb af bil, end for ansøgeren mellem 25 og 65 år. Førstegangsansøgere over 65 år får igen forholdsmæssigt færre afslag på støtte til køb af bil end mellemgruppen. I 2011 var beløbsgrænsen for almindeligt lån til støtte til køb af bil på kr. Størstedelen af bevillinger til støtte til køb af bil ligger mellem og kr. Det er ganske få bevillinger om støtte til køb af bil, der ligger under kr. og over kr. I sager om genbevilling er der i forhold til 2010 sket en stigning af sager, hvor der ikke er indhentet eksterne erklæringer. Dette falder sammen med, at der ved genbevilling, er åbnet mulighed for tro- og loveerklæring, som trådte i kraft 1. oktober 2010.

5 3 1.2 Sagsbehandlingstid for støtte til køb af bil Der er sket et løbende fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 2006 til Generelt er sagsbehandlingstiden kortere i sager ved genbevilling, end i sager med førstegangsansøgere. I sager for førstegangsansøgere, er der sket et markant fald i sagsbehandlingstiden fra 39,5 uger i 2010 til 33,8 uger i Gennemsnittet dækker over, at 60 pct. af alle ansøgninger om støtte til køb af bil afgøres inden for 30 uger. Heraf behandles størstedelen af sagerne på mellem 21 og 30 uger. 87 pct. af alle sagerne behandles inden for et år. Der er stor forskel mellem sagsbehandlingstiden i de enkelte kommuner. 60 af landets kommuner har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på mellem 21 og 40 uger. Yderpunkterne er, at 14 kommuner har en sagsbehandlingstid på 21 uger eller under, mens 7 kommuner har haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over ét år. I de sociale nævn er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2011 på 29,7 uger, i ,9 uger. Forskellen på gennemsnittet for hele landet og de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i de enkelte nævn er i 2011 på 7,8 uger. Til sammenligning var den i 2010 på 14,8 uger.

6 4 2 Afgørelser om støtte til køb af bil Dette kapitel er baseret på indberetninger til Ankestyrelsen om kommunernes og de sociale nævns afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 i Statistikken omfatter afgørelser truffet af kommunerne, og 543 afgørelser truffet af de sociale nævn. 2.1 Ansøgninger om støtte til køb af bil Fortsat fald i antallet af bevilling af støtte til bil I 2011 var der i alt ansøgninger om støtte til køb af bil. Der er sket et lille fald i antallet af ansøgninger om støtte til køb af bil, set i forhold til 2010, hvor der var i alt ansøgninger om støtte til køb af bil. Nedenstående tabel viser antallet af frakendelser, afslag og bevillinger over årene 2005 til Tabel 2.1 Frakendelser/afslag/bevillinger Frakendelse Afslag Bevilling I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Note: Procenterne summer ikke til 100 pga. decimal afrunding. Antallet af afslag til støtte til køb af bil er faldet med 35, og er procentmæssigt steget fra 40 pct. i 2010 til 41 pct. af ansøgningerne i I 2011 blev der givet afslag mod i Antallet af bevillinger til støtte til køb af bil var i 2011 på i alt 1.776, mens det samme tal for 2010 var på bevilliger, et fald på i alt 122. Antallet af bevillinger er faldet hvert år siden 2006, og er sammenlagt siden 2005 faldet med ca (36 pct.) fra i 2005 til i Samtidig er antallet af ansøgninger kun er faldet med 129 (16 pct.) fra til Mens 3 ud af 4 ansøgninger i 2005 mundede ud i en bevilling er det i 2011 kun 57 pct., der får bevilling. Afgørelser fordelt efter nye og tidligere ansøgere Nedenstående tabel viser afgørelser fordelt efter ansøgere, der ikke tidligere har søgt om støtte til køb af bil, og ansøgere, der tidligere har modtaget støtte.

7 5 Tabel 2.2 Afgørelser fordelt efter nye ansøgere og ansøgning om genbevilling Frakendelser Afslag Bevillinger Ansøgninger i alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Nye ansøgninger Genbevilling Alle ansøgninger Det er primært nye ansøgere, der får afslag, nemlig 61 pct. af nye ansøgninger. Ansøgere, der tidligere har fået bevilget støtte til køb af bil, får afslag i 21 pct. af sagerne. Dette skal ses i forhold til, at ud af 3.133, svarende til 49 pct. af alle ansøgninger, er fra personer, der ikke tidligere har ansøgt om støtte til køb af bil. Bevillinger set i forhold til ansøgninger over tid Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af ansøgninger og bevilliger i årene 2005 til Figur 2.1 Udviklingen i antal ansøgninger og bevillinger Bevilling Antal I alt Antal Note: Alle sager indgår, inklusiv frakendelser. Figuren viser, at antallet af bevillinger i 2011 er det laveste siden Antallet af ansøgninger har også været faldende, dog med en lille stigning i Bevillingerne har siden 2006 hvert år udgjort en mindre procentdel end året før i forhold til antallet af ansøgninger.

8 6 Færre ansøgninger fra personer, der ikke tidligere har fået bevilget støtte Nedenstående tabel viser antallet af ansøgninger fordelt på personer, der tidligere har fået bevilget støtte til køb af bil, og personer, der søger for første gang. Tabel 2.3 Antal ansøgninger fordelt på tidligere ansøgere og førstegangsansøgere Førstegangsansøgere Tidligere bevilling Ansøgninger i alt Sager Procent Sager Procent Sager Note: Der er foretaget en samkørsel med data fra tidligere år for at afklare, om det er førstegangsansøgere, eller der har været en tidligere bevilling. Frakendelser medgår. Der har været et fald i antallet af nye ansøgninger fra personer, der ikke tidligere har fået bevilget støtte. I 2007 var svarende til 60 pct. af alle ansøgninger fra personer, der ikke tidligere havde fået bevilget støtte, mens det i 2011 var faldet til svarende til 49 pct. af alle ansøgninger. Samme fald ses ikke i forhold til antallet af ansøgninger om genbevilling. I 2007 var det af alle ansøgninger fra personer, der tidligere havde fået bevilget støtte, mens det samme tal for 2011 var på ansøgninger. Grundet faldet i det samlede antal ansøgninger samt i antallet af ansøgninger fra personer, der ikke tidligere har fået bevilget støtte til køb af bil, svarer det til en procentvis stigning i forhold til det samlede antal ansøgninger fra 40 pct. i 2007 til 51 pct. i Nedenstående figur illustrerer fordelingen af ansøgninger om genbevilling, og ansøgere, der søger om støtte til køb af bil for første gang.

9 7 Figur 2.2 Antal ansøgninger fordelt på ansøgning om genbevilling og førstegangsansøgere Førstegangsansøgere Ansøgning om genbevilling Ansøgninger i alt Antallet af førstegangsansøgninger har generelt været faldende siden 2007, mens ansøgninger om genbevilling, efter et svagt fald i 2008 og 2009, igen på højde med Nedenstående tabel viser fordelingen af bevillinger på de forskellige bilkategorier, uddannelses-, erhvervs- og trivselsbil. Tabel 2.4 Bevilling fordelt på afgørelsestype Uoplyst Erhvervsbil Uddannelsesbil Trivselsbil I alt År Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

10 8 Der har været generelt fald i antallet af bevillinger om støtte til køb af bil set i forhold til antallet af ansøgninger. Den procentvise andel af trivselsbiler, som udgør den største andel af bevillingerne, har været faldende siden Andelen af bevilligede trivselsbiler udgjorde i 2011 på 75 pct., hvilket er et fald fra 82 pct. i Derimod udgør erhvervsbiler 21 pct. af bevillingerne mod 15 pct. i Antallet af uddannelsesbiler har været nogenlunde konstant og udgør 3 pct. af bevillingerne i 2011 mod 2 pct. i Fordeling af nye ansøgninger og bevillinger til nye ansøgninger fordelt efter alder: Nedenstående graf viser fordelingen af nye ansøgninger og bevillinger fordelt på alder. Figur 2.3 Ansøgninger og bevillinger fordelt efter alder for nye ansøgere år år år år år år år år år år år år år år år år 6-10 år <5 år Antal bevillinger Antal ansøgninger Generelt stiger antallet af ansøgere om støtte til køb af bil frem til ca. 55 års alderen. Der er dog en række udsving over tid. Første udsving er i ca. 1-5 års alderen, hvorefter antallet af ansøgninger falder. Det tyder på, at der er et antal børn, der bliver født med et handicap, som allerede fra de tidlige år

11 9 medfører et behov for kørsel med bil. Igen ved års alderen er der et udsving. Fra 26 års alderen og frem til 55 års alderen er der en jævn stigning over årene, som herefter falder. Et andet interessant aspekt er antallet af bevillinger set i forhold til ansøgninger. Indtil ca. 25-års alderen er antallet af afslag, set i forhold til ansøgninger, forholdsvis lille, altså får størstedelen af ansøgerne bevilget støtte til køb af bil. Fra års alderen og frem stiger antallet af afslag set i forhold til ansøgninger, og holder sig på et højere niveau indtil års alderen, hvorefter forholdsvis flere, i forhold til antallet af ansøgninger, får bevilling. 2.3 Mænd og kvinder får lige ofte tildelt biler Nedenstående tabel viser antallet af bevillinger fordelt på køn. Tabel 2.5 Ansøgninger fordelt på køn og alder Kvinder Mænd Antal Procent fordeling køn Procent fordeling alder Antal Procent fordeling køn Procent fordeling alder Ansøgninger i alt Under 18 år år år over 65 år Note: Inklusive frakendelser Der er lige mange kvinder og mænd, der søger om støtte til køb af bil. Ser man på køn og alder samtidig, viser det sig dog, at der er en lille forskel mellem antallet af kvinder i den erhvervsaktive alder, der søger om støtte til køb af bil, set i forhold til mænd. For kvinder er det 80 pct. af ansøgerne i den erhvervsaktive alder, der søger om støtte, sammenlignet med 73 pct. for mændene.

12 Antal erklæringer Nedenstående tabel viser antallet af sager, hvor der er blevet indhentet erklæringer. Tabel 2.6 Erklæringer over tid for alle sager, inklusive afslag og frakendelser Generelle helbredserkl/status Speciallæge Erklæringer fra sygehus PTU 2 andre 1 Ingen opl/erkl Total Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Borgere Der henvises til metodekapitles afsnit 2.3 punkt 5. 2 Landsfoeningen af polio-, trafik- og ulykkesskadede har en afdeling, der foretager afprøvninger af bil i forbindelse med kommunens vurdering af, hvilken bil der er billigst egnet til ansøgeren. Tallene dækker alle ansøgninger, både bevilling og afslag. Tabellen viser, at der i 2011 blev indhentet færre generelle helbredserklæringer samt erklæringer fra speciallæger og flere fra PTU og erklæringer fra andre end i I 2011 blev der indhentet generelle lægeerklæringer i 58 pct. af sagerne og speciallægeerklæringer i 36 pct. af sagerne. I 2007 blev der indhentet generelle helbredserklæringer i 69 pct. af sagerne, og speciallægeerklæringer i 41 pct. af sagerne. Nedenstående figur illustrerer fordelingen af indhentede erklæringer fordelt på personer, der tidligere har fået bevilget støtte til køb af bil, og personer, der ikke tidligere har søgt om støtte til køb af bil.

13 11 Figur 2.4 Indhentede erklæringer fordelt på ansøgning om genbevilling og førstegangsansøgere PTU Speciallæge sygehus Ingen opl/erkl Erklæringer fra andre Førstegangsansøgere generelle helbredserkl/status Ansøgning om genbevilling Note: Inclusiv frakendelser. Der hentes oftere generelle lægeerklæringer og speciallægeerklæringer for førstegangsansøgere end ved tidligere bevilling. I forhold til 2010 er der sket en stigning af sager, hvor der ikke er indhentet eksterne erklæringer ved genbevilling. Dette falder sammen med, at der ved ansøgning om genbevilling, er åbnet mulighed for tro- og loveerklæring, jf. 10, stk. 3 i bekendtgørelse nr af 01. september Hvad angår erklæringer fra PTU er niveauet for 2011 det samme, som det var i Fra 2009 til 2010 var der en fordobling i antallet af sager. Det er særligt i forhold til førstegangsansøgere, hvor der indhentet erklæringer fra PTU.

14 Begrundelse for afslag på støtte til køb af bil Nedenfor følger en gennemgang af begrundelserne for afslag på støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Tabel 2.7 Begrundelse for afslag i procent Helbred Gangdistance Kørselsbehov Anden kørselsmulighed Andet Afslag % 52% 27% 32% 9% % 56% 28% 33% 10% % 53% 28% 34% 10% % 56% 34% 44% 13% % 58% 40% 45% 9% Note: Der er mulighed for at angive flere årsager for hver sag. Frakendelsessager indgår ikke. Fra 2009 til 2010 har der været en stigning i afslag som følge af kørselsbehov er procentvis det samme som i Fra blev der i ca. 28 pct. af sagerne givet afslag som følge af, at ansøgeren ikke opfyldte betingelserne for kørselsbehov, mens der er sket en stigning i de tilsvarende tal for 2010 og 2011, der lå på henholdsvis 34 og 40 pct. Fra 2007 til 2009 blev der i ca. 33 pct. af sagerne givet afslag som følge af, at man vurderede, at kørselsbehovet mere hensigtsmæssigt kunne dækkes af andre kørselsordninger. Dette steg markant fra 34 pct. i 2009 til 44 pct. i 2010, hvor der blev givet afslag med begrundelsen, at kørselsbehovet mere hensigtsmæssigt kunne dækkes af andre kørselsordninger. For 2011 er afslag, med den begrundelse 45 pct. og dermed på samme niveau som i Afslag som følge af, at ansøgeren ikke opfylder helbredsbetingelserne eller vurderes at have en gangdistance, der betyder, at vedkommende ikke er berettiget til støtte til bil, er fra 2010 til 2011 steget med henholdsvis 4 pct. og 2 pct. 2.6 Beløbsstørrelser og låntyper I 2010 var beløbsgrænsen for almindeligt lån på kr. Som det fremgår af nedenstående tabel, var de fleste bevillinger af støtte til køb af bil i 2011 indenfor den almindelige låneramme.

15 13 Figur 2.5 Antal bevillinger fordelt efter beløbsstørrelse Antal bevillinger Under kr kr kr kr kr Mere end kr Figuren viser, at der gives få bevillinger under , mens størstedelen ligger på mellem og Størstedelen af de lån til støtte til køb af bil, der bevilges med støtte efter servicelovens 114, bevilges som almindeligt lån, inden for den almindelige lånegrænse, der i 2011 var på kr. Nedenstående tabeller viser fordelingen på låntyper, altså almindelig støtte, udvidet støtte, udskiftning og førtidig udskiftning. Tabellerne, henholdsvis angivet i antal og procent, viser bevillinger fordelt på støttetyper over årene 2007 til Tabel 2.8 Tilkendelser fordelt på type Alm. støtte Udvidet støtte Udskiftning Førtidig udskiftning Tilkendelser i alt

16 14 Tabel 2.9 Procentvis fordeling af den tilkendte støtte Alm. støtte Udvidet støtte Udskiftning Førtidig udskiftning Tilkendelser i alt % 26% 44% 4% 100% % 25% 44% 4% 100% % 20% 49% 3% 100% % 10% 60% 4% 100% % 10% 63% 3% 100% Der er sket et fald i antallet af bevillinger som udvidet støtte fra 26 pct. i 2007 til 10 pct. i Der ses desuden en stigning i antallet af udskiftninger fra 44 pct. i 2007 til 63 pct. i En stigning, der hovedsageligt er sket fra I skemaet for 2011 skal der i forbindelse med udskiftning ikke oplyses, om der er ydet almindelig støtte eller udvidet støtte. Imidlertid kan det antages, at hvis beløbet er over den almindelige lånegrænsen ( kr for 2011) at der er tale om udvidet støtte, og under, almindelig støtte. Nedenstående figur viser fordelingen i procent af genbevillinger, henholdsvis over og under kr. Tabel 2.10 Procentvis fordeling ved genbevilling, 2011 Beløb uoplyst Under Over Genbevillinger i alt 5% 64% 31% Ved førstegangsbevillinger i 2011, fordelt efter om der er angivet almindelig eller udvidet støtte i skemaet, er fordelingen som vist i nedenstående tabel. Tabel 2.11 Procentvis fordeling ved førstegangsbevilling, 2011 Almindelig støtte Udvidet støtte Førstegangsbevillinger i alt 70% 30% 604 Som det fremgår af tabellerne 2.10 og 2.11 er fordelingen mellem almindelig og udvidet støtte ved førstegangsbevilling og ved genbevilling stort set ens.

17 15 3 Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstiden i sager om støtte til køb af bil er blevet kritiseret for at være meget lang, og netop den lange sagsbehandlingstid var en del af baggrunden for at gennemføre en række forbedringer og forenklinger af regler om støtte til køb af handicapbil. Dette kapitel sætter fokus på sagsbehandlingstiden i henholdsvis kommuner og i de sociale nævn, herunder på eventuelle variationer på tværs af kommuner eller regioner. 3.1 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: Nedenstående tabel viser kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstiden fra 2005 til 2011 fordelt på ansøgere, der ikke tidligere har modtaget støtte til køb af bil, og ansøgere, der har modtaget støtte. Tabel 3.1 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i uger fordelt på nye ansøgninger og ansøgninger om genbevilling Sagsbehandlingstid nye ansøgninger Sagsbehandlingstid - genbevilling ,1 27, ,3 31, ,4 34, ,0 34, ,1 34, ,5 31, ,8 28,8 Note: Frakendelsessager medgår. Tabellen viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved genbevilling er faldet 2,5 uger fra 2010 til 2011, fra 31,3 uger i 2010 til 28,8 uger i Generelt er sagsbehandlingstiden kortere i sager om genbevilling end i sager, hvor ansøgeren ikke tidligere har modtaget støtte. Sagsbehandlingstiden i sager, hvor ansøgeren ikke tidligere har modtaget støtte, er faldet med 5,7 uger, fra 39,5 i 2010 til 33,8 i Tabellen viser også, at fra 2007, hvor hele ansvaret for behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil overgik til kommunerne, er sagsbehandlingstiden blevet kortere.

18 Sagsbehandlingstid i kommunerne Nedenstående figur viser den gennemsnitlige kommunale sagsbehandlingstid på landsplan. Figur 3.1 Gennemsnitlige sagsbehandlingstid 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-10 uger uger uger uger 41- helt år over et år Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Figuren viser, at 60 procent af ansøgningerne færdigbehandles indenfor 30 uger og af 87 procent af sagerne er afsluttet inden et år. 13 procent af sagerne har en sagsbehandlingstid på mere end et år. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over store variationer, kommunerne imellem. Nedenstående figur viser sagsbehandlingstiden i uger i de forskellige kommuner.

19 17 Figur 3.2 Gennemsnitlige sagsbehandlingstider fordelt på kommuner Ovenstående figur viser, at 14 kommuner har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på under 21 uger. 60 kommuner, har en sagsbehandlingstid på mellem 21 og 40 uger. 21 kommuner har en sagsbehandlingstid på mere end 40 uger.

20 18 7 kommuner har haft en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over et år: Ikast-Brande, Hvidovre, Stevns, Morsø, Ringsted, Hjørring og Struer. Sagsbehandlingstid i de sociale nævn Nedenstående figur viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de sociale nævn i Tabel 3.2 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos de sociale nævn i statsforvaltningerne Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i uger Nordjylland 37,5 Midtjylland 30,0 Syddanmark 27,0 Hovedstaden 29,9 Sjælland 27,0 Hele landet 29,7 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de sociale nævn er på 29,7 uger. Gennemsnittet i 2011 er stort set det samme som i 2010 (29,9 uger), men der er sket en udjævning af sagsbehandlingstiderne i nævnene. Forskellen mellem gennemsnittet for hele landet og de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i de enkelte nævn højest udgør 7,8 uger i 2011, hvor forskellen 2010 udgjorde 14,8 uger.

21 19 Figur 3.3 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid - nævnssager 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-10 uger uger uger uger 41- helt år over et år Figuren viser, at de fleste sager behandles på mellem 21 og 30 uger, eller mellem 11 og 20 uger samt mellem 31 og 40 uger. 14 pct. af sagerne tager mellem 41 og et år. 5 pct. af sagerne tager mere end et år at behandle Regionale forskelle Som det gælder for kommunerne, er der dog store forskelle statsforvaltningerne i mellem. Nedenstående tabeller viser henholdsvis den procentvise og den faktiske fordeling af sagerne i de enkelte statsforvaltninger i forhold til, hvor mange uger det har taget at behandle sagen. Tabel 3.4 Procentvis fordeling af nævnenes sagsbehandlingstider hos de sociale nævn i statsforvaltningerne 0-10 uger uger uger uger uger over et år Sager I alt Nordjylland 0% 2% 23% 39% 27% 9% 64 Midtjylland 2% 40% 16% 11% 25% 7% 138 Syddanmark 1% 10% 71% 13% 3% 3% 144 Hovedstaden 7% 24% 21% 26% 16% 6% 119 Sjælland 0% 21% 49% 25% 4% 1% 72 Hele landet 2% 21% 37% 20% 14% 5% 537 Note: Eksklusiv 6 uoplyste sager, hvor sagsbehandlingstiden ikke har kunnet beregnes.

22 20 Tabel 3.5 Fordeling af sagsbehandlingstider hos de sociale nævn i statsforvaltningerne 0-10 uger uger uger uger uger over et år Procent Nordjylland % Midtjylland % Syddanmark % Hovedstaden % Sjælland % Hele landet % Note: Eksklusiv 6 uoplyste sager, hvor sagsbehandlingstiden ikke har kunnet beregnes. Tabellen viser, at nævnene behandler 37 procent, svarende til 199 sager i intervaller uger. Statsforvaltningen Syddanmark behandlede 71 pct. af de indkomne sager mellem uger, Midtjylland behandlede flest sager (40 pct.) i intervallet 11 til 20 uger og Nordjylland behandlede 39 pct. af de indkomne sager mellem 31 og 40 uger. Hovedstaden behandlede flest sager, 26 pct. i intervallet 31 til 40 uger. Sjælland behandlede 49 pct. af sagerne mellem 21 0g 30 uger. Statsforvaltningen Syddanmark er den region, der har den mest konstante sagsbehandlingstid. 71 pct. af alle sagerne behandles på mellem 21 og 30 uger. De sidste 29 pct. fordeler sig på alle de andre intervaller og Statsforvaltningen Syddanmark er den eneste Statsforvaltningen, der fordeler sig på alle intervaller. Statsforvaltningen Syddanmark behandler sammen med Statsforvaltningen Midtjylland ca. halvdelen af samtlige klagesager i landet. Omgørelse af kommunernes afgørelser Nedenstående tabel viser, hvad de sociale nævn har truffet af afgørelse i de sager, hvor sagen er anket. Tabel 3.6 Kommunens afgørelse omgjort til nævnets afgørelse Alm. og udv. støtte Førtidig og alm. Udskiftning Intet lån Frakendelse Nævnssager i alt Omgørelsesprocent Kommunens afgørelse Alm. og udv % støtte Førtidig og alm % udskiftning Intet lån % Frakendelse % All % Note: Eksklusiv 72 sager, som er hjemvist til fornyet sagsbehandling til kommunen samt 1 sag, hvor nævnets afgørelse ikke er oplyst.

23 21 Tabellen viser, at nævnene samlet set har ændret kommunernes afgørelser i 8 pct. af sagerne. Det største antal ændringer er afslagssager, hvor nævnene ændrede kommunernes afgørelser i 20 tilfælde ud af 413 sager, svarende til 5 pct. af sagerne. Da der er tale om relativ få sager i de andre kategorier, kan omgørelsesprocenten være stor. I fire sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse om førtidig/almindelig udskiftning, har nævnene ændret afgørelse i to af sagerne, svarende 50 pct. 72 sager ud af sammenlagt 543 sager er hjemvist til kommunen til fornyet sagsbehandling.

24 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 BILAG Titel Støtte til køb af handicapbil efter Servicelovens 114_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, ISSN nr Identitet & Design AS Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

25 23 Bilag 1 Regelsæt og sagsgang Denne statistik omhandler afgørelser om støtte til køb af bil truffet efter servicelovens 114. Reglerne fremgår af lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011 af lov om social service, samt bekendtgørelse nr af 1. september 2010 om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 Der henvises i øvrigt til vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v., vejledning nr. 6 til serviceloven. Nugældende lovgivning for 2012 fremgår af lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 af lov om social service samt bekendtgørelse nr af 2. december 2011 om støtte til køb af bil efter serviceloven. 1.1 Personkreds Ifølge servicelovens 114 om støtte til køb af bil, skal kommunen give støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad: Vanskeliggøre muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil, Forringer evnen til at færdes i tilfælde, hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. 1.2 Vurdering af betingelserne for støtte til køb af bil I vurderingen af, om funktionsnedsættelsen vurderes at være varig, skal det indgå, hvorvidt der inden for overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og om der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Afgørelsen om, hvorvidt en borger er berettiget til støtte til køb af bil, skal baseres på en samlet vurdering af ansøgerens helbredsmæssige og sociale forhold, ansøgerens evne til at færdes uden brug af bil samt hvorvidt støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen. I vurderingen af ansøgerens helbredsmæssige forhold skal der lægges vægt på de objektive lægelige fund, lægelige udtalelse, udtalelser om lidelsens udvikling og forværring inden for en overskuelig tid, ansøgers evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, samt om der foreligger et særligt skånebehov.

26 24 I vurderingen af ansøgers sociale forhold skal der lægges særlig vægt på ansøgers samlede situation, herunder elementer i ansøgerens familie-, erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, der har betydning for ansøgers funktionsnedsættelse og dens betydning for ansøgerens daglige kørselsbehov. I vurderingen af ansøgerens daglige kørselsbehov skal der lægges vægt på, at kørselsbehovet har et sådant omfang, at bevilling af bil i væsentlig grad kompenserer for ansøgers nedsatte funktionsevne. Ansøger skal have aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Aktivitetsniveauet skal som udgangspunkt svare til, hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden funktionsnedsættelse med en i øvrigt tilsvarende livssituation. I vurderingen af, om ansøgeren bliver selvhjulpen i væsentlig grad ved bevilling af bil skal der, hvis ansøgeren ikke selv kan føre bilen, lægges vægt på, at ansøgeren har en anden person til at køre for sig, fx ægtefælle, samlever, chauffør m.v., og at denne er til rådighed i et sådant omfang, at det samlede daglige kørselsbehov kan dækkes herved. Der ydes ikke støtte, hvis ansøgers samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger. I vurderingen heraf skal indgå de helbredsmæssige forhold indvirkning på ansøgerens evne til at færdes, samt hvorvidt der skal tages særlige hensyn fx på grund af udtrætning eller risiko for forværring af funktionsevnen. 1.3 Støtten udbetales som et lån Støtten ydes til køb af den billigst egnede bil set i forhold til ansøgerens behov. Støtten ydes som et rentefrit lån på op til kr. (2011-pl), dog højest bilens købesum. Lånet deles op i to halvdele, hvor den ene halvdel er et rente- og afdragsfrit lån, som afskrives over låneperioden på seks år. Den anden halvdel er et rentefrit og afdragspligtigt lån, som skal betales tilbage i samme periode. Hvis der foreligger ganske særlige forhold, som betyder, at prisen på den billigst egnede bil overstiger lånerammen, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem lånerammen og bilens pris. Derudover indeholder servicelovens 114 bestemmelser om tilbagebetaling af lånet, fritagelse for afgifter, genbevilling af bil efter låneperiodens udløb samt om tilskud til særlig indretning.

27 25 Bilag 2 Indsamling og behandling af data 2.1 Indsamling Til brug for kommunernes og de sociale nævns afgørelser i sager om støtte til køb af bil, findes der på Ankestyrelsens hjemmeside elektroniske indberetningsskemaer, som skal udfyldes for hver afgørelse, som de pågældende myndigheder har truffet. 2.2 Skemaindhold Som led i den forbedring og forenkling af regler om støtte til bil, som blev gennemført i efteråret 2010, blev det besluttet at gennemføre en forenkling af det indberetningsskema. dette har betydet, at skemaet for 2011 er væsentlig reduceret i forhold til de tidligere skemaer. Dog skal der som noget nyt indberettes størrelsen på det bevilgede lån. 2.3 Behandling af skemaoplysninger For at kunne sammenligne data om afgørelser om støtte til køb af bil over årene, er der behov for at kunne sammenkøre data fra de tre forskellige skemaer. Det har betydet, at der er truffet en række valg i håndteringen af skemaerne: Tidligere afgørelser: Alle afgørelser truffet i 2011 er sammenholdt med tidligere data fra , hvor afgørelserne alene omhandlede bevillinger til støtte til køb af bil. Dette er gjort for at afgøre, om den bevilgede støtte er en førstegangs- eller en genbevilling. Dette har samtidig flyttet en del afgørelser fra almindelig støtte og udvidet støtte til udskiftning. Frakendelse/afslag: Ved ansøgning om genbevilling, hvor ansøgningen munder ud i et afslag, er der i nogle tilfælde angivet som frakendelse i stedet for afslag. Ved at sammenholde med andre markeringer i skemaer samt tidsinterval fra tidligere ansøgning er det forsøgt så vidt muligt at afklare, om det er en frakendelse eller et afslag. I denne forbindelse kan antallet af frakendelser afvige fra det reelle antal frakendelser. Indberetninger for statistikåret efter offentliggørelse af årsstatistikken: Det er ikke altid alle indberetninger for statistikåret bliver indberettet rettidig. Disse efterindberetninger vil dog medgå i senere udtræk for brug for aktuel årsstatistik. Sagsbehandlingstid i nævn: Der er ikke oplysninger om, hvornår sagerne starter op i de sociale nævn. Derfor er det besluttet at anvende tidspunktet for sagens afgørelse i

28 26 kommunen. Sagsbehandlingstiden i de sociale nævn inkluderer altså den tid, det tager for ansøgeren at klage over afgørelsen. I øvrigt gennemføres en række logiske tests omkring besvarelsernes interne overensstemmelse samt forskellige pålidelighedstests. De fleste fejl kan umiddelbart rettes i forbindelse med testene. Hvis der i øvrigt konstateres fejl og/eller mangler i et skema, som ikke umiddelbart kan korrigeres, kontaktes den myndighed, som har indsendt det pågældende skema med henblik på afklaring eller komplettering af de afgivne oplysninger. I enkelte tilfælde kan det kun vanskeligt lade sig gøre eller slet ikke lade sig gøre. Disse data ekskluderes af hensyn til datavaliditeten fra årsstatistikken. Et mindre antal skemaer indeholder ikke alle ønskede oplysninger. Derfor kan kategorien uoplyst forekomme i årsstatistikkens skemaer og tabeller. Efter rensning og validering af skemaoplysningerne har Ankestyrelse foretaget en analyse af datamaterialet. I årsstatistikkens tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til 100 procent.

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 14 Kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. januar 2013 Alene afgørelser om (bevilling/afslag på) støtte

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forbedring og forenkling af reglerne om støtte

Læs mere

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato 1 Regler for støtte til køb af bil I denne pjece kan du læse om betingelserne for bevilling af støtte til køb af bil samt særlig indretning

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 8 Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. juli 2013 Alene afgørelser om (bevilget/afslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til bil

Kvalitetsstandard for støtte til bil Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for støtte til bil 2 Kvalitetsstandard for støtte til bil Formålet med støtte til bil Formålet med støtte til køb af bil

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Præsentation af Ankestyrelsen

Præsentation af Ankestyrelsen Præsentation af Ankestyrelsen 2014 Hvem er vi? Oprettet i 1973 som en selvstændig styrelse under Socialministeriet Kontor i København og i Aalborg 520 ansatte og 40 lægekonsulenter 90 beskikkede medlemmer

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Øget brug af tro og love-erklæringer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Øget brug af tro og love-erklæringer På Socialudvalgets møde den 15. marts 2017 under punkt 7. Opfølgning på medlemsforslag

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 20. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 5. Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 1 I vejledning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015 27..-P5-2-16 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer.

Der er tale om et særdeles dynamisk lovgivningsområde, med et for statistikken lovgrundlag på i alt 153 poster, hvor der løbende kan ske ændringer. Notat vedrørende Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet for Stevns Kommune i perioden 3. kvartal 213 til og med 2. kvartal 214 Indledning Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2009. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2009 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne... 2 4. Undersøgelsens baggrund, formål,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af. Seks kommuners gode erfaringer med behandling af sager om støtte til køb af bil efter serviceloven (forkortet udgave)

Ankestyrelsens undersøgelse af. Seks kommuners gode erfaringer med behandling af sager om støtte til køb af bil efter serviceloven (forkortet udgave) Ankestyrelsens undersøgelse af Seks kommuners gode erfaringer med behandling af sager om støtte til køb af bil efter serviceloven (forkortet udgave) Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Præsentation

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere