Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)"

Transkript

1 Medicin Buddhas Lysende Klare Land et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse Nybrogade 26 A, baghuset, København K Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt) Kontemplation og meditation om døden og impermanens anses for at være meget vigtig indenfor Buddhisme, af to grunde: 1. Det er kun ved at erkende hvor værdifuldt og hvor kort livet er, at vi gør livet meningsfuldt og lever det fuldt ud. Døden er en kreativ styrke, en fælle, en venlig påmindelse om, at tiden er begrænset, og at livet må leves rigtigt og bruges rigtigt. Ved at træne og forberede sig til døden, opnår man en følelsesmæssig accept af døden, og man lærer at gøre brug af kriser og omskiftelser i livet. Disse omskiftelser eller små døde danner en levende kæde til døden. Det hjælper os til at give slip og hjælper os til at se mere klart. I overgangene og i usikkerhed - ligger der mulighed for opvågnen. Dødsbevidsthed er nyttig indenfor Mahayana Buddhismen. Essensen af Mahayana er stor medfølelse. Og når den studerende har en dyb bevidsthed om døden, er det lettere at føle tålmodighed over fortræd, som andre forårsager. I Vajrayana og i den højeste Yoga Tantra bliver den studerende i stand til gennem meditation at opleve stadierne i døden. Her bliver opmærksomheden fokuseret på den subtile energis kanaler og punkter.

2 Når vi lægger mærke til vore handlinger - så ligger fremtiden i vores hånd. Den bedste måde at forberede sig til sin egen død, er at se på, være opmærksom på, hvad man foretager sig lige nu. Ved at forstå dødsprocessen og ved at gøre os bekendt med den, kan vi undgå frygt, når vi dør - vi kan dø mere roligt og dermed sikre os en god genfødsel, så vi kan fortsætte med at udvikle os til gavn for andre. Hvad ved vi om døden? a) Døden er sikker. Det er ikke muligt at undslippe døden. b) Livet har en bestemt grænse, og hvert øjeblik bringer os nærmere den grænse. c) Døden kommer som oftest uventet. Det er altså vigtigt at udvikle vores indre potentiale nu. Det eneste, som kan hjælpe os, når vi dør, er vores mentale, spirituelle udvikling. Det er også det eneste, vi kan tage med, når vi dør. Alt det andet, venner, familie, ejendele, må vi efterlade os. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler vores indre potentialer. Man kan sige, at det er det eneste, som holder. De højest udviklede kan selv bestemme, hvor de vil genfødes, med hvilket formål og i hvilken form. Dette er den ideelle måde at dø på. Men for os andre må det handle om at dø med fred, med medfølelse og at dø uden ærgrelser og bekymringer. Det betyder, at en måde at forberede sin egen død på, er at løse konflikter, at skabe fred omkring sig. At tilgive og at bede andre om tilgivelse. Elisabeth Kübler-Ross beskriver et sted, hvordan netop uløste konflikter, ugjorte eller usagte ting, kan holde dødssyge mennesker i live, indtil de har forsonet sig. Hvis vi dør fuld af ærgrelser: "Åh jeg skulle ikke have gjort det eller det" - betyder det også, at vi ikke har gjort nok ud af den chance, som mødet med Dharmaen har givet os. Hvis vi ikke træner kærlig venlighed, medfølelse, tålmodighed og bodhicitta mens vi er raske, vil det være umuligt pludselig at vække dem til live, når vi skal dø. Man kan se på døden som en eksamen, man skal op til. Hvis vi ikke træner, før vi går op til eksamen, så går vores eksamen ikke godt. Ligesådan i situationer, hvor vi er bange. Hvis vi dér er vant til at tænke på en bestemt guddom, så vil vi også let kunne gøre det, hvis vi bliver bange, når vi skal dø. Om sindets natur Ifølge Buddhismen har hvert levende væsen en kontinuerlig strøm af bevidsthed, som bevæger sig fra et liv til et andet. Ethvert væsen har utallige tidligere liv og vil fortsætte med at fødes igen og igen uden kontrol, medmindre personen udvikler sit sind op til det punkt, hvor han eller hun, ligesom de højtudviklede yogier vinder kontrol over denne proces.

3 Her ser jeg den Tibetanske Dødebog, som en guide over denne del af livsrejsen, som altså er dødsrejsen, for at få kontrol og bevidsthed over processen, og for at muliggøre at opnå indre oplysning også i disse stadier og ikke kun i og med dødens klare lys. Selvom det ifølge den Tibetanske Dødebog bliver sværere og sværere at genkende lyset. Vi fødes uden noget som helst. Senere bekymrer vi os om mange ting. Og når vi dør, tager vi herfra, også uden noget som helst. Hvis man er utilfreds, er der noget der mangler indeni. Når man ikke klynger sig så meget til ting, til mennesker, er det hele mere let, mere afslappet. Når den Tibetanske Dødebog underviser i at forstå dødsprocessen - er det for at vi bedre kan tage del i døden, i stedet for at blive forvirrede. Hele pointen med Buddhas belæringer er gennem meditation og praksis at realisere sindets natur, som ligger ud over fødsel og død. Når du er i forbindelse med det, og har tillid og viden om det, så er du parat til at gå igennem de overgange der er, så er du forberedt. Buddha sagde også: Hvis du ønsker at kende dit tidligere liv - så se på dine nuværende betingelser. Hvis du ønsker at kende dit fremtidige liv, så se på dine nuværende handlinger. Vores grove sind har ingen styrke. Men den subtile bevidsthed har mere styrke til at forstå. Ved meditation bliver den grove bevidsthed slået fra, så den subtile bevidsthed kan fungere. Buddhismen forklarer den universelle virkelighed: tomheden. Når vi eliminerer det overflødige grove sind, tillader vi tomhedsoplevelser at opstå. Vores sind er tankeenergi, bevidsthed. Buddhanaturen er inde i os alle. Den natur er ren og klar. Vores bevidsthed er ren og klar, som et stille hav, et blankt spejl. Og ligesom bølger på havet, har vi begær, had og uvidenhed. Det er meditationens funktion at bære den bevidsthed. I den Buddhistiske tradition mediterer folk om morgenen, fordi om morgenen er alle begreber væk, og der er en lille smule klarhed. Det er også vigtigt at rense vores sind. At være klar over vores fejl og negative handlinger, som vi har foretaget tidligere i vores liv, og så gøre en anstrengelse for at udrense det. Hvis vi regelmæssigt renser ud, så vil vi føle os godt tilpas, når vi skal dø. For at gøre alt dette behøver man ikke at være buddhist. Holdninger som kærlighed og medfølelse læres i alle religioner. Enhver må danne disse følelser i sig før døden. Når mennesker skal dø, vil kristne bede til Gud eller Jesus. Dette vil være til stor hjælp. Man kan f.eks. bede personen visualisere, at han eller hun går ind i Kristi Hjerte. Mennesker med andre religioner vil tilsvarende have hjælp af at bede til Allah og Muhammed etc. Når strømmen af bevidsthed bevæger sig fra det ene liv til det næste - medbringer det de karmiske indtryk eller potentialer fra tidligere liv. Karma betyder handling, og alle kroppens, talens og sindets handlinger efterlader et indtryk på bevidsthedsstrømmen. Disse karmiske indtryk eller frø, forsvinder ikke.

4 Vores genfødsel er drevet af karma. Det er vores karma, som bringer os i kontakt med vores fremtidige forældre. Buddhismen beskriver 6 eksistens-riger, som man kan genfødes i: Helvedes-tilstanden Sultne spøgelses-tilstanden Dyre-tilstanden Menneske-tilstanden De jaloux guder-tilstanden Gude-tilstanden Men ingen af tilstandene varer evigt. Den mentale tilstand hos den døende er meget betydningsfuld med hensyn til næste genfødsel. Det er derfor det er så vigtigt at hjælpe den døende til at have positive, fredelige tanker. Og det er derfor selvmord ikke er godt, fordi en person, der begår selvmord, ofte vil være deprimeret eller i en negativ tilstand. Dødsprocessen er derfor ikke noget usædvanligt. Vi har allerede oplevet det mange gange før. Og til en vis grad oplever man elementer, der absorberes, og man kan have visioner af hvidt, rødt, sort og klart hvidt lys i orgasme eller når vi falder i søvn. Så hvis man er bevidst og sensitiv og meget intens klar over alle sine handlinger, kan man mærke dødsprocessen forekomme i sit liv. Afdøde Lama Yeshe sagde, at vi har så mange værdifulde oplevelser. At alle af os har så mange værdifulde oplevelser. Og at det er vigtigt, at vi genkender dem, er bevidste om dem, og at vi husker dem. På den måde kan vi udvikle tillid, og så kan vi gro spirituelt. Det vil hjælpe os. Ellers smider vi ubevidst vores værdifulde oplevelser væk. Dødsøjeblikket Ved kanalcentrene er der en hvid og en rød dråbe, hvorpå den fysiske og mentale sundhed er baseret. Den hvide befinder sig ved toppen af hovedet, og den røde ved solar plexus. Disse dråber har deres oprindelse i en hvid og en rød dråbe i hjertechakraet, denne dråbe har en hvid top og en rød bund. Den kaldes den ikke-destruérbare dråbe, og den varer indtil døden. Den meget subtile livsbærende vind dvæler derinde, og ved døden opløser alle vinde sig deri. Sådan opstår dødens hvide lys. Døden begynder med den sekventielle opløsning af vindene, der er associeret med de 4 elementer: jord, vand, ild og luft. Jord refererer til det hårde i kroppen, såsom ben. Opløsningen af den vind, som associeres med jord, betyder at den vind ikke længere er i stand til at tjene som basis for bevidstheden. Som følge heraf bliver kapaciteten af den vind, som associeres med vand (de flydende faktorer i kroppen) og som tjener som basis for bevidstheden nu tydeligere. Ophør af kapaciteten i et element og dets større manifestationer i et andet kaldes dissolution eller opløsning.

5 Samtidig med at jordelementet opløses, opløses andre faktorer akkompagneret af ydre tegn, som er synlige for andre og af indre tegn, som opleves af den døende. Figur 1 Faktorer der opløses ydre tegn indre tegn Jordelement krop bliver meget tynd lemmerne løse følelse af, at kroppen synker under jorden Formaggregater lemmer bliver mindre tilsynekomst krop bliver svag af luftspejlinger og kraftesløs synet bliver uklart og mørkt basal spejllignende visdom (vores alm. bevidsthed, som klart oplever mange objekter samtidigt) synssans farver og former man kan ikke åbne eller lukke øjnene kroppens glans bliver mindre ens styrke er opbrugt

6 figur 2 2. cyklus med samtidig opløsning faktorer der opløses ydre tegn indre tegn vandelement spyt,sved,urin blod og regenerative væsker udtørres. følelsesaggregater kropsbevidsthed (lyst,smerte, kan nu ikke længere neutralitet) opleve de 3 typer af tilsynekomst følelser, som ledsager af røg sansebevidstheden basal følelse af ensartethed (vores alm. bevidsthed, som er klar over lyst, smerte og neutrale følelser) man er ikke længere klar over de følelser, som ledsager den mentale bevidsthed høresans lyde man hører ikke længere ydre eller indre lyde "ur"-lyden i ørene opstår ikke længere

7 figur 3: 3.cyklus af samtidig opløsning faktorer der opløses Ydre tegn Indre tegn ild-element diskriminationsaggregater basal visdom om analyse (vores alm.bevidsthed klar over individuelle navne, nære personers formål og så videre) man kan ikke længere fordøje eller drikke man er ikke længere klar over nære personlige anliggender man kan ikke længere huske nære personers navne næse-sans indånding svag tilsynekomst udånding stærk og af ildfluer lang eller gnister lugte-sans man kan ikke lugte i røg

8 figur 4: 4.cyklus af samtidig opløsning faktorer der opløses Ydre tegn Indre tegn vind-element de 10 vinde bevæger sig kun til hjertet; indånding og udånding stopper aggregater med komposi- man kan ikke udføre tionelle faktorer fysiske handlinger tilsynekomst af en spruttende smørlampe, der er ved at gå ud basal visdom om opnåelseshandlinger (vores alm. bevidsthed der er klar over ydre aktiviteter, formål og så videre) tunge-sans smags-sans krops-sans og rørbare objekter (kinæstetisk sans) man er ikke længere klar over ydre, verdslige aktiviteter, formål og så videre tungen bliver tyk og kort, roden af tungen bliver blå man kan ikke opleve smag man kan ikke opleve blødhed og ruhed

9 figur 5: 5. til 8. cyklus med opløsning faktorer der opløses årsager til tilsynekomster Indre tegn 5. cyklus 80 begreber vinde i højre og venstre først: kanaler over hjertet brændende går ud i centralkanalen smørlampe, i toppen af hovedet så klar tomhed, fyldt med hvidt lys 6.cyklus sindet med den hvide vinde i højre og venstre meget klar tilsynekomst kanaler under hjertet tomhed fyldt går ind i centralkanalen med rødt lys ved rygradens base 7.cyklus sindet med den røde øvre og nedre vinde først tomhed tilsynekomst mødes i hjertet; så går fyldt med tyk vindene ind i dråben mørkhed, så i hjertet en ubevidst besvimelse 8.cyklus sindet med den sorte alle vinde opløses i meget klar nær-opnåelse den meget subtile tomhed, fri livsbærende vind for den hvide i den udestruerbare tilsynekomst dråbe i hjertet - sindet med dødens klare lys. Når vi siger, at jord-elementet synker, er det kun ord. Det betyder, at jord-elementet - kroppen - forværres. Gamle mænds og kvinders sanseorganer forværres, de kan ikke længere se så klart eller fungere rigtigt. Jord-elementet begynder allerede at forværres, selv i en ung alder. De fem

10 aggregater bliver også svagere, bringer forvirring og hallucinerede visioner. Også sansefornøjelserne forringes, de giver ikke længere lyst. Hvis man er meget syg, har man det ligesådan. Forringelsen af de fire elementer bevirker indre oplevelser, såsom luftspejlings-oplevelser og så røg og ild. Det er indre oplevelser, det er ikke udenfor. Derfor siger nogle mennesker: tag vandet væk eller tag ilden væk. Forvirringen er indvendig. De føler nærværelsen af ild og vand, så deres oplevelse af bevidsthed er forsvundet. Normalt er det sådan, at egoet har greb om visse objekter. Men ved den tid, hvor elementerne disintegrerer, forsvinder disse ydre objekter. Man oplever kun forvirring og hallucinationerede visioner. Man mister sit greb, og man bliver bange. På samme tid mister man sin ego-identitet. Mens man oplever de fire elementer synke samtidig med de korresponderende visioner, husk så på, at indeni forværres de fem sanseorganer. De idéer som du har holdt fast ved i en livstid begynder at forsvinde; du mister din identitet og bliver bange, meget bange. Normalt er min identitet min følgesvend, der får mig til at føle mig sikker. Men når alt nedbrydes både indeni og udenfor, så bliver man bange for at miste sin normale sikkerhed. Ved at træne gennem meditation opdrager du dig selv på en sådan måde, at du ved dødsoplevelsen genkender de betingelser, som får dig til at hallucinere. Idet du opdager, at de hallucinerede visioner ikke eksisterer ud fra sig selv, og idet du ikke identificerer dig med det hallucinerede objekt, forstår du shunyata (tomhed) bedre. Man skal ikke tænkte, at det selv-eksisterende jeg findes. Lamaerne prøver at opdrage dig med ordene: der er ikke noget dualistisk jeg, lamaerne prøver at skubbe dig frem intellektuelt. Men ved dødstidspunktet er det ikke nødvendigt at skubbe, fordi der mister man helt naturligt den selv-eksisterende identifikation. Det er derfor mange folk, der har den oplevelse, når de mediterer, at de mister deres identitet, og så bliver de bange. Det er godt, siger Lama Yeshe. Det er et godt tegn, at man bliver bange. Lama Yeshe siger: "Vi tibetanske munke kan godt lide at gøre dig bange." Vesterlandske mennesker kan ikke lide at blive bange. Men vi har ikke desto mindre midlerne til at sætte jer i en farefuld situation. "Hvorfor er du bange for at miste noget"? spørger Lama Yeshe. At miste dig selv, betyder at miste den selv-eksisterende eller konkrete forestilling om dig, det er det, som er rystende. Det er din egen projektion af dig selv, som er rystet. "Men", fortsætter Lama Yeshe, "vejen til at opdage din sande natur er at bryde denne forudfattede idé af en fantasi om dig selv. Dette selv eksisterer ikke, det er kun en projektion af dit eget ego. Grunden til, at den Tibetanske Buddhisme uddanner mennesker til at forstå dødsprocessen, beskriver hvad der foregår, og hvordan man skal håndtere kriserne ved de illusioner og visioner, som forekommer, er, at så kan vi handskes med oplevelserne i stedet for at blive forvirrede. Efter at de fire elementer er sunket - har vi stadig en subtil bevidsthed. Selvom der ikke åndes længere, forbliver den subtile bevidsthed. Fra et buddhistisk synspunkt er personen stadig levende, selvom han ikke længere ånder. Og han har de fire visioner: den hvide vision, den røde vision, den sorte vision, og det klare lys' vision.

11 Beskrivelserne af disse visioner korresponderer med de optegnelser over nærdøds-oplevelserne, vi har bl.a. fra Moody og Kenneth Ring. Her finder man også den sorte (tunneloplevelsen) før dødens klare lys. grove krop ydre krop indre krop krop subtile krop kanaler (nadi) vinde dråber meget subtile krop udestruerbare vind primære sind udestruerbare sind sind grove sind mental bevidsthed sensorisk bevidsthed mentale faktorer Når folk er meget svært syge eller meget konfuse, kan de ikke "cope". Så kan de ikke holde sig selv på et rent-klart stade på grund af forvirringens voldsomme kraft. Men hvis man dør naturligt uden svær sygdom eller tung forvirring, så kan man "cope" og holde sin bevidsthed ren-klar. Heldige mennesker dør en naturlig død uden tunge sygdomme eller forvirring, de dør stille og roligt. Fordelen er, at de har kontrol over situationen, de er rent klare. Så når elementerne synker, og de kan jo begynde at synke langsomt og i meget god tid, så genkender de det som illusioner, selvom de bliver lidt forvirrede. De tror ikke på, at der findes ud-af-sig- selv-eksisterende vand, ild osv. Og langsomt, langsomt absorberes elementerne, synker, og de bliver mere og mere klare og mere samlede. De ledes langsomt til det rene klare lys' stade. De fire visioner fremkommer som sagt efter at åndedrættet er standset. Og her er det, at det er muligt for store mediterende at blive i det klare lys' tilstand i dage, ja selv i måneder. De forbliver i dette klare lys, i denne lyksalige tilstand, i forbindelse med den universelle realitet snarere end med forurening. Det er derfor man ifølge den Tibetanske Buddhisme ikke må røre mennesker, når de er døde. Først når de ydre tegn på væske kommer ud af næsen eller sexualorganerne, og som indicerer, at den subtile bevidsthed er gået ud af kroppen, må man røre ved kroppen. Ellers kan man meget let forstyrre den døendes meditation.

12 Det eneste sted man må berøre personen er ved kronchakraet. Dette kan hjælpe med til at trække bevidstheden op og ud gennem kronchakraet, når det bliver aktuelt. Med hensyn til at donere organer, så siger de tibetanske lamaer, at hvis man donerer sine organer ud fra medfølelse, så vil enhver forstyrrelse af dødsprocessen som dette forårsager langt blive overvejet af den positive karma, det giver, at donere organer for at hjælpe andre mennesker. Sindet dør kun et kort øjeblik. Det afgørende er, hvor forberedte vi er på døds-øjeblikket. Det er det som afgør, hvordan vi reagerer. Kun en person, hvis energier er meget lukkede, eller som ikke har foretaget megen spirituel praksis, kan blive i det mørke stadium et tykke tid, og så varer lyset, oplevelsen af det oplyste sind kun et sekund eller to. Det er det som man i den Tibetanske Dødebog kalder mødet ansigt til ansigt. For andre er det her tidspunktet for oplæsning af den tibetanske dødebog begynder, eller for mennesker, som har trænet i Powa-meditation kan den direkte transformation og bevidsthed begynde. For andre, idet de forbinder sig med deres egne vågne tilstand, beholder de fuld opmærksomhed og blander sig med lyset og opnår dermed fuld frigørelse, som det siges at Lama Tzong Khapa gjorde.f.eks. I dødsøjeblikket forsvinder alle vores begreber ud i den blå luft. Vores begreber om politik, økonomi, samfund, racisme. Vores ego-død, mange andre lag af vores sind dør. Vi dør ind i vores essens. Og derfra fødes vi igen. For en spirituel praktiker er dødsøjeblikket derfor et meget spirituelt øjeblik. Har man praktiseret, så kan man opleve essensen af sindet, og man kan forbinde sig med det. At hjælpe en døende er at hjælpe personen til at forstå sindets natur. Dødsprocessen begynder ved opløsningsstadierne. Den modsatte proces af fødslen. Elementerne opløser sig i hinanden, samtidig med opløsningen af de psykiske komponenter. Stadierne er markeret ved identificerbare eksterne fysiske tegn og ved indre oplevelser. Disse ting sker ikke blot ved dødsprocessen, det sker også, når vi skal falde i søvn. Når man sover, går man ind i et neutralt stade - et stade med fundamental bevidsthed og uden intellekt. En spirituel praktiker arbejder derfor også med søvnen. Da det at beholde bevidstheden gennem søvnen er en måde at øve sig i sin død på. De tre dødsbardo'er er: Dødsøjeblikkets bardo Darmata bardo-essensen af ting som de er Tilblivelsesbardo'en fra det tidspunkt, hvor bevidstheden forlader kroppen og indtil næste fødsel. Graden af den kontrol og opmærksomhed vi har i dødsprocessen, afhænger meget af vægten af de tre sindsgifte. Alle hallucinationer kommer fra de tre sindsgifte. Hvis man ikke har de tre gifte, så er der ingen problemer i dødsprocessen, så er det at dø lyksaligt. Enhver som derfor dør med kærlig venlighed, skulle aldrig være bekymret over at få en dårlig genfødsel.

13 Det er kun den person, som har de tre giftes tilstande, der har skabt årsagen til, at de fire elementer er ubalancerede. I Tibetansk medicinsk terminologi siger vi, at begær skaber lhung. Det betyder, at luft-elementet er ubalanceret. Had skaber galde- og det virker ind på ildelementet. Uvidenhed skaber vand-elementet. En overvægt af et af elementerne kan skabe ubalance, som så kan slå os ihjel. Hvis der er balance i de fire elementer, er det en årsag til sundhed. Men hvis en af elementerne er ude af balance, kan det være fatalt for os. (Interessant er det i den forbindelse, at det Forebyggelsespolitiske Råd har udgivet en piece i 1991 om psykens betydning for forebyggelse og sundhedsfremme. Her står der, at tillid (selvtillid, håbepotentiale, positiv selvværdsfølelse, grundlæggende tillid, ubekymret selvvurdering) er det hyppigst tilbagevendende tema i den internationale forskning, som har vist sig mest lovende på området psykisk styrke og fysisk sundhed. Psykologen som har skrevet den artikel, jeg henfører til, nævner også, at modsætningen til grundlæggende tillid er angstpræget mistænksomhed, som er en projektion af vores egen aggression mod andre mennesker. Desuden står der i en anden artikel i samme hæfte, at det nu er fastslået, at den psykologiske betydning af en hændelse - hvordan begivenheden opleves eller vurderes - det er det, som påvirker en persons helbred og velvære. Og det er et rent psykisk årsagsforhold. (Det Forebyggelsespolitiske Råd 1991) (Det er det samme Lama Zopa Rinpoche skriver om i sin bog: Mahayana Tankeændring, Visdomsbøgerne Sankt Ansgars Forlag) - og det er det han kalder: hvordan vi koder begivenhederne er det, som afgør om vi er lykkelige eller ulykkelige). Afdøde Lama Yeshe siger, at vi godt kan opleve de skrækkelige visioner i bardo-tilstanden, som er beskrevet i den Tibetanske Dødebog, fordi vi har samlet så megen negativitet og usandhed og sorte tæpper, som dækker for vores bevidsthed. Og på grund af alle de indtryk, kan vi opleve den slags ting i dødsprocessen. Derfor siger han, at det er så vigtigt at være så ren-klar som muligt. Hver dag ikke at skabe urene situationer gennem krop, tale eller sind. Så bliver der ingen problemer. Fysisk er man mere balanceret, og der er mindre chance for at være syg. Som sagt, heldige mennesker dør naturligt uden tung sygdom eller forvirring. De er i kontrol. Elementerne synker langsomt. De bliver naturligt mere klare, mere forenede med ikke-selveksistens og med ikke-dualitet. Enhver som har kærlig venlighed ved dødsøjeblikket, skulle aldrig bekymre sig om sin genfødsel. Som Lama Yeshe siger: "Vi har brug for to ting: hav intens bevidsthed på din egen bevidsthed, når forstyrrelserne kommer, hav så kærlig venlighed på din egen bevidsthed. Det er de to oplevelser: visdom og metode. Visdom er en intens oplevelse af din egen bevidstheds virkelighed. Metode er, når du bliver ude af kontrol - distraheret - skab så kærlig venlighed. Når du så ikke længere er distraheret - bliv så i visdom.

14 Livets tre bardo'er er: Fødsel til vores død. Søvn- og drømmetilstand. Meditationstilstande eller tilstande med højere bevidsthed. Holdningen lige før døden er meget vigtig, siger H.H. Dalai Lama. Hvis vi har dyrket ligevægt, fri for begær eller had overfor nogen, eller hvis vi mediterer på tomhed eller dyrker medfølelse - hvis vi dør i en sådan tilstand- er det godt. Men hvis vi dør i en tilstand af begær eller had, så er det meget farligt. Hvis en moderat praktiserende bliver forstyrret lige ved dødstidspunktet vil åbent had eller begær kunne komme frem, fordi vi alle har dispositioner, som er dannet ud fra tidligere liv og tidligere ikke-positive handlinger, og som nemt aktiveres, når vi møder svære situationer. Derfor er det meget vigtigt, både for den døende, og de som er rundt omkring ham eller hende, at undgå at skabe situationer med begær og had. Omgivelserne kan altså ikke lægge nok vægt på fred, medfølelse, kærlighed, skønhed, bøn, meditation. Milarepa forklarer, at i de forskellige riger dominerer følgende følelser: Helvedes-riget Preta-riget Dyreriget Menneskeriget Asura-riget Deva-riget - stort had - stor griskhed, gerrighed, havesyge - stor illusion - stort begær - stor jalousi - stor stolthed De vigtigste sutra-teknikker: Intentionskraften. Skab den stærke intention ikke at lade sindet skilles fra den altruistiske bodhisattva-ånd, hverken i dødsprocessen, i bardo-oplevelserne eller i næste genfødsel. Det hvide frø s kraft: Prøv at befri sindet fra alle fysiske tilknytninger. Giv alt væk til ædle formål, til syge, til gamle, til fattige, til uddannelsesinstitutioner, hospitaler, spirituelle Centre etc. Destruktionskraften: Prøv at ødelægge spirerne fra en hvilken som helst dårlig karma opsamlet gennem dette liv. Dette gøres ved: at være ked af den negativitet, du har skabt, bestem ikke at ville gøre den igen. Tag

15 tilflugt og skab et bodhi-sind, aspirér til den højeste oplysning, rens rødderne til spirerne ved at meditere på tomhed, recitér Vajrasattva-mantraet. Genkendelseskraften: Skab bodhi-sind så intenst som muligt, dø mens du mediterer. Bønskraften: Ønsk at andres vanskeligheder må modnes på dig - og at andre derfor kan blive fri for dem. Vigtigt at generere Mahayana-bønnen: I resten af mit liv vil jeg dedicere energien fra min krop, tale og sind til at gavne andre, så meget som muligt. Det gør ingen forskel for mig, hvor eller i hvilke omgivelser, jeg skal leve, må jeg gavne andre så meget som muligt, hvor jeg end er, og må jeg specielt bruge mine energier til at vise de tre principielle veje til andre. Når sindet ikke genkender denne første vision af strålende lys, forsvinder det. Når det klare lys' vision holder op, forlader bevidstheden kroppen og passerer gennem de 8 stadier men i omvendt rækkefølge. Klart lys Sort nær-opnåelse Rødt lys Lyse hvide lys Smørlampe flamme Ildfluer Røg Luftspejlinger Nu begynder sindet at befri sig selv fra sine projektioner. Da blokeringerne nu er væk, bliver energien frigivet og eksploderer i visioner af farver og lyde og lys - beskrevet i den Tibetanske Dødebog, som de 42 fredelige og de 58 vrede guddomme. Mellemtilstanden kan vare fra et øjeblik op til 7 dage afhængig af, om et egnet fødested er fundet. Hvis man ikke har fundet det, oplever man igen en lille død og oplever igen de 8 tegn på død, men meget kort. Og igen oplever man de 8 tegn i omvendt rækkefølge og fødes ind i en anden mellemtilstand. Dette kan ske i alt 7 gange, hvilket giver en total på 49 dage, hvori et genfødselssted må være fundet. Den lille død sammenlignes her med, hvad man oplever, når man går ind i en dyb søvn. Disse tilstande med større subtilitet omkring døden opleves også omkring orgasme og besvimelse, dog har disse oplevelser ikke den komplette form.

16 Når vores bevidste oplevelser af forskellige sider af vores sind - såsom vrede, begær og uvidenhed - bliver frigivet, viser de sig i deres visdoms form med utrolig lys og stråleglans. Det afhænger af, om en person kan genkende disse visioner som projektioner af sit eget sind. Hvis personen kan tage tilflugt i dette strålende lys af visdom - befrielsen af disse energier - så er der her en anden mulighed for frigørelse, som det også hele tiden beskrives i den Tibetanske Dødebog. Men det er svært for et menneske at gøre, hvis man ikke har oplevelser fra praksis og den tillid og stabilitet, som kommer af at forstå sindets natur. Vi er derfor mere tilbøjelige til at tage tilflugt til vrede end til dets rene og befriende modsætning. En helt stribe af instinktmæssige oplevelser såsom aggressioner, grådighed, stædig stupiditet, passioner, jalousi, arrogance, og selv-forgiftning manifesterer sig som blødt behageligt lys - mindre udfordrende og overvældende end visdommens lys. Hvis vore reaktioner her er instinktive, så går vi videre til en genfødsel, som er bestemt af den forvirrede og fortyndede energi, som vi identificerer os med. Så går bevidsthedsstrømmen videre til tilblivelses-bardoen. Her har man en mental krop. Den er let og lysende - ni gange klarere end i livet; man er clairvoyant og har mirakuløse evner. Og man kan bevæge sig uhindret hvor som helst, blot ved at tænke på det. På grund af dette er bevidsthedsstrømmen mere åben overfor spirituel hjælp fra de levende i form af praksis eller godgørenhed dedikeret i ens navn eller simpelthen bare gode tanker om én. Dette siges at være særligt vigtigt de første 21 dage efter døden. Resten af tiden, de sidste 27 dage, siges at være mere tilknyttet til det næste liv, der skal leves. Hele den buddhistiske belæring summeres op af Milarepa, når han siger: "Ikke at skamme mig over mig selv, når jeg dør." Hvordan kan vi hjælpe den døende? 1. Fortælle personen, at han eller hun skal dø. Fordi det giver tid til at forberede sig. Det har tidligere - i hvert fald i Danmark ikke været anset for pænt at fortælle en person, at han eller hun skulle dø. Det har hængt sammen med, at vi har været bange for, om vi kunne håndtere personens følelser. Og det har også hængt sammen med vores egen angst for døden. Den holdning er på retur i dag i Vesten - meget på grund af Elisabeth Kübler-Ross' store arbejde. Her som ved alt andet arbejde omkring psyken gælder det: Bevidsthed - at se tingene i øjnene - er en forudsætning for at kunne håndtere dem. Elisabeth Kübler-Ross har blandt andet også vist, at døende mennesker ved, når de skal dø. Også børn. Og de viser det på mange måder. Hvis omgivelserne benægter, bliver der stor afstand og ensomhed. 2. Hjælpe personen til at finde noget at holde fast i, at holde sig til. Det er vigtigt at bede den døende om at reflektere over: hvilket aspekt i dit sind vil du holde fast ved, når du dør? En kærlig fredelig atmosfære hjælper også personen spirituelt. Og giver tillid til alt det, som skal ske.

17 Det er vigtigt at beskytte personen fra alt det, som kan virke ophidsende. Hvis det er en ikke-buddhist og en ikke-religiøs skal vi være forsigtige, siger Sogyal Rinpoche. Vi skal ikke prøve at pådutte ham vores egne idéer eller tro. Det vil sandsynligvis skade ham mere end gavne ham. Hvis det er en kristen er det godt at tale om Jesus eller Gud. Er det en muslim, er det godt at tale om Allah og Muhammed og så videre. Vi må være meget forsigtige her. Vores interesse skal kun være at hjælpe den anden person. Det er godt med religiøse billeder, som svarer til personens tro, hvis personen har en tro. Ellers ingen billeder. Hjælpen er for den andens skyld. Alt som gør den anden rolig, tillidsfuld, kærlig, tryg, og glad er godt. Buddha Sakyamuni-mantraet er godt- for buddhister - Om Muni Muni Maha Muni Ye Soha. Avalokiteshvara - mantraet er også godt at hviske i øret. Også godt at recitere navnet på personens guru og at der er et billede af personens guru. Hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre er denne simple medfølelses-praksis meget brugbar. Se på personen, som på dig selv. Når man gør det, har man mere forståelse. Skift plads. Forestil dig, at det er dig, som skal dø. Hvordan ville du så føle det? Hvad ville du kunne lide? Hvis du er i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal gøre, så gør dette. Tal om livets værdi også. Det er meningsfuldt. 3. Hjælp personen til at slippe tilknytning og holden fast ved ting. Fordi nu er det tid til at skifte. Den følelsesmæssige omsorg er et vigtigt forspil til den spirituelle støtte. Kærlighed og omsorg inspirerer spiritualiteten hos personen, og hjælper ham/hende til at nå til forståelse og accept af døden. Det er vigtigt er at skabe en atmosfære af venskab og ubetinget kærlighed. Hjælpe med til at rede ting ud. Rede problemer og vanskeligheder ud i forhold til venner og til familie. Når det er klaret, giv så styrken til at sige farvel. Ren kærlighed frigør et menneske. Vi føler tilknytning, fordi vi ikke får, hvad vi ønsker, siger Sogyal Rin-poche. Hvis vi får kærlighed fuldt ud, så kan personen slippe. Det er også vigtigt at arbejde sig ud af alle de gamle sår, fortrydelser og skyld. Så der bliver tilgivet og der tilgives. Og at afslutte financielle sager. Smertekontrol. Når døden er nært forestående er det vigtigt at sørge for at afbryde medikamenteringen, så at personens sind ikke er omtåget af medicin ved dødens indtræden - hvis dette er muligt. Smerte er jo så mange ting. Også følelsesmæssigt betinget. Nogle gange bliver smerte værre på grund af angst for smerter. Så hjælper samtaler, sidde og drikke te ved siden af, poesi, massage eller særlige åndedrætsteknikker, eller musik. Afspænding giver også smertelindring, ved vi. Det er vigtigt, at det foregår et roligt, kærligt sted, hvor der ikke er travlt. Det er også vigtigt at personen har disponeret over alle sine besiddelser før døden. Helst at have givet dem væk før, det er bedst.

18 Desuden undgår man at nogen skændes om ens ting efter ens død. Samtidig praktiserer man generøsitet, og det er ekstremt nyttigt. Når et menneske er ved at dø bliver dets sind mere og mere subtilt. Det er mere åbent overfor mentale budskaber fra de nære, også selvom disse ikke siges. Stille meditation og bønner er derfor godt. Vigtigt at opmuntre personen til at bryde op. Vigtigt at opmuntre personen til at gå ind i lyset, ind i Guds kærlighed. Vi kan udfri dyr, der er bestemt til at dø - motiveret af ønsket om at hjælpe den døende. Bringe ofringer. Vi kan hjælpe fattige, syge, gamle etc. for den døendes penge. Vi kan også gøre det, for vores egne penge, men det er mere effektivt, hvis det er for den døendes penge. Så er der Powa meditation. Litteratur: Glenn H. Mullin: Death and dying. Arkana. London Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins: Death, intermediate state and rebirth in Tibetan Buddhism. Snow Lion Publication, Ihtaca N.Y Martin Wilson: Rebirth and the western Buddhist. Wisdom Publications, London Lama Thubten Yeshe; Transference of consciousness at the time of death. Wisdom Publications. Boston Lama Thubten Yeshe: Life, death and after death. Wisdom Publications. Boston Sogyal Rinpoche: The survival of consciousness. A Tibetan Buddhist perspective. Rigpa Buddhist Meditation Center Sogyal Rinpoche: Den tibetanske bog om livet og døden. Gyldendal 1995 The tibetan book of the dead, translated by Robert A.F. Thurman. Thorsons Christine Longaker: Håbet i døden. Lindhardt & Ringhof 1997 Dublikater: Dagpo Rinpoche: Facing death and helping the dying.singapore Translator Rosemary Patton. Transcript: Koosje van der Kolk. Pende Hawter: Death and dying in the Tibetan Buddhist Tradition. Sogyal Rinpoche: Understanding death, helping the dying. The Buddhist perspective. Amsterdam 10 og 11. maj 1988.

19

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

HEALING : ET TIBETANSK BUDDHISTISK PERSPEKTIV

HEALING : ET TIBETANSK BUDDHISTISK PERSPEKTIV Medicin Buddhas Lysende Klare land et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse Nybrogade 26 A, baghuset, 1. 1203 København K www.besøgs-vågetjeneste.dk HEALING : ET TIBETANSK BUDDHISTISK PERSPEKTIV

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Nogle forslag til litteratur

Nogle forslag til litteratur Nogle forslag til litteratur Lama Zopa Rinpoche: Heart Advice for Death and Dying. Med audio-kursus med af Kathleen McDonald. Lama Zopa Rinpoche: Heart Practices for Death and Dying. Foundation or the

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner Alle søger fred og harmoni for det er det, vi mangler i vores liv. Af og til oplever alle uro, irritation og disharmoni. Og når vi oplever disse negative følelser, holder vi dem sjældent for os selv. Vi

Læs mere

Dharma Dhrishti Fall 2009

Dharma Dhrishti Fall 2009 AT UNDERSØGE SINDETS NATUR Hans Hellighed Sakya Trizin or at kunne undersøge sindets sande natur, har vi brug for en basis af stabil koncentration. Derfor begynder vi med en kort beskrivelse af Fkoncentrationspraksis.

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN 2 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Ni Afslappende åndedrag Luk øjnene og hold dem så vidt muligt lukkede til processen er forbi. Du skal nu tage ni dybe afslappende åndedrag.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere