Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)"

Transkript

1 Medicin Buddhas Lysende Klare Land et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse Nybrogade 26 A, baghuset, København K Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt) Kontemplation og meditation om døden og impermanens anses for at være meget vigtig indenfor Buddhisme, af to grunde: 1. Det er kun ved at erkende hvor værdifuldt og hvor kort livet er, at vi gør livet meningsfuldt og lever det fuldt ud. Døden er en kreativ styrke, en fælle, en venlig påmindelse om, at tiden er begrænset, og at livet må leves rigtigt og bruges rigtigt. Ved at træne og forberede sig til døden, opnår man en følelsesmæssig accept af døden, og man lærer at gøre brug af kriser og omskiftelser i livet. Disse omskiftelser eller små døde danner en levende kæde til døden. Det hjælper os til at give slip og hjælper os til at se mere klart. I overgangene og i usikkerhed - ligger der mulighed for opvågnen. Dødsbevidsthed er nyttig indenfor Mahayana Buddhismen. Essensen af Mahayana er stor medfølelse. Og når den studerende har en dyb bevidsthed om døden, er det lettere at føle tålmodighed over fortræd, som andre forårsager. I Vajrayana og i den højeste Yoga Tantra bliver den studerende i stand til gennem meditation at opleve stadierne i døden. Her bliver opmærksomheden fokuseret på den subtile energis kanaler og punkter.

2 Når vi lægger mærke til vore handlinger - så ligger fremtiden i vores hånd. Den bedste måde at forberede sig til sin egen død, er at se på, være opmærksom på, hvad man foretager sig lige nu. Ved at forstå dødsprocessen og ved at gøre os bekendt med den, kan vi undgå frygt, når vi dør - vi kan dø mere roligt og dermed sikre os en god genfødsel, så vi kan fortsætte med at udvikle os til gavn for andre. Hvad ved vi om døden? a) Døden er sikker. Det er ikke muligt at undslippe døden. b) Livet har en bestemt grænse, og hvert øjeblik bringer os nærmere den grænse. c) Døden kommer som oftest uventet. Det er altså vigtigt at udvikle vores indre potentiale nu. Det eneste, som kan hjælpe os, når vi dør, er vores mentale, spirituelle udvikling. Det er også det eneste, vi kan tage med, når vi dør. Alt det andet, venner, familie, ejendele, må vi efterlade os. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler vores indre potentialer. Man kan sige, at det er det eneste, som holder. De højest udviklede kan selv bestemme, hvor de vil genfødes, med hvilket formål og i hvilken form. Dette er den ideelle måde at dø på. Men for os andre må det handle om at dø med fred, med medfølelse og at dø uden ærgrelser og bekymringer. Det betyder, at en måde at forberede sin egen død på, er at løse konflikter, at skabe fred omkring sig. At tilgive og at bede andre om tilgivelse. Elisabeth Kübler-Ross beskriver et sted, hvordan netop uløste konflikter, ugjorte eller usagte ting, kan holde dødssyge mennesker i live, indtil de har forsonet sig. Hvis vi dør fuld af ærgrelser: "Åh jeg skulle ikke have gjort det eller det" - betyder det også, at vi ikke har gjort nok ud af den chance, som mødet med Dharmaen har givet os. Hvis vi ikke træner kærlig venlighed, medfølelse, tålmodighed og bodhicitta mens vi er raske, vil det være umuligt pludselig at vække dem til live, når vi skal dø. Man kan se på døden som en eksamen, man skal op til. Hvis vi ikke træner, før vi går op til eksamen, så går vores eksamen ikke godt. Ligesådan i situationer, hvor vi er bange. Hvis vi dér er vant til at tænke på en bestemt guddom, så vil vi også let kunne gøre det, hvis vi bliver bange, når vi skal dø. Om sindets natur Ifølge Buddhismen har hvert levende væsen en kontinuerlig strøm af bevidsthed, som bevæger sig fra et liv til et andet. Ethvert væsen har utallige tidligere liv og vil fortsætte med at fødes igen og igen uden kontrol, medmindre personen udvikler sit sind op til det punkt, hvor han eller hun, ligesom de højtudviklede yogier vinder kontrol over denne proces.

3 Her ser jeg den Tibetanske Dødebog, som en guide over denne del af livsrejsen, som altså er dødsrejsen, for at få kontrol og bevidsthed over processen, og for at muliggøre at opnå indre oplysning også i disse stadier og ikke kun i og med dødens klare lys. Selvom det ifølge den Tibetanske Dødebog bliver sværere og sværere at genkende lyset. Vi fødes uden noget som helst. Senere bekymrer vi os om mange ting. Og når vi dør, tager vi herfra, også uden noget som helst. Hvis man er utilfreds, er der noget der mangler indeni. Når man ikke klynger sig så meget til ting, til mennesker, er det hele mere let, mere afslappet. Når den Tibetanske Dødebog underviser i at forstå dødsprocessen - er det for at vi bedre kan tage del i døden, i stedet for at blive forvirrede. Hele pointen med Buddhas belæringer er gennem meditation og praksis at realisere sindets natur, som ligger ud over fødsel og død. Når du er i forbindelse med det, og har tillid og viden om det, så er du parat til at gå igennem de overgange der er, så er du forberedt. Buddha sagde også: Hvis du ønsker at kende dit tidligere liv - så se på dine nuværende betingelser. Hvis du ønsker at kende dit fremtidige liv, så se på dine nuværende handlinger. Vores grove sind har ingen styrke. Men den subtile bevidsthed har mere styrke til at forstå. Ved meditation bliver den grove bevidsthed slået fra, så den subtile bevidsthed kan fungere. Buddhismen forklarer den universelle virkelighed: tomheden. Når vi eliminerer det overflødige grove sind, tillader vi tomhedsoplevelser at opstå. Vores sind er tankeenergi, bevidsthed. Buddhanaturen er inde i os alle. Den natur er ren og klar. Vores bevidsthed er ren og klar, som et stille hav, et blankt spejl. Og ligesom bølger på havet, har vi begær, had og uvidenhed. Det er meditationens funktion at bære den bevidsthed. I den Buddhistiske tradition mediterer folk om morgenen, fordi om morgenen er alle begreber væk, og der er en lille smule klarhed. Det er også vigtigt at rense vores sind. At være klar over vores fejl og negative handlinger, som vi har foretaget tidligere i vores liv, og så gøre en anstrengelse for at udrense det. Hvis vi regelmæssigt renser ud, så vil vi føle os godt tilpas, når vi skal dø. For at gøre alt dette behøver man ikke at være buddhist. Holdninger som kærlighed og medfølelse læres i alle religioner. Enhver må danne disse følelser i sig før døden. Når mennesker skal dø, vil kristne bede til Gud eller Jesus. Dette vil være til stor hjælp. Man kan f.eks. bede personen visualisere, at han eller hun går ind i Kristi Hjerte. Mennesker med andre religioner vil tilsvarende have hjælp af at bede til Allah og Muhammed etc. Når strømmen af bevidsthed bevæger sig fra det ene liv til det næste - medbringer det de karmiske indtryk eller potentialer fra tidligere liv. Karma betyder handling, og alle kroppens, talens og sindets handlinger efterlader et indtryk på bevidsthedsstrømmen. Disse karmiske indtryk eller frø, forsvinder ikke.

4 Vores genfødsel er drevet af karma. Det er vores karma, som bringer os i kontakt med vores fremtidige forældre. Buddhismen beskriver 6 eksistens-riger, som man kan genfødes i: Helvedes-tilstanden Sultne spøgelses-tilstanden Dyre-tilstanden Menneske-tilstanden De jaloux guder-tilstanden Gude-tilstanden Men ingen af tilstandene varer evigt. Den mentale tilstand hos den døende er meget betydningsfuld med hensyn til næste genfødsel. Det er derfor det er så vigtigt at hjælpe den døende til at have positive, fredelige tanker. Og det er derfor selvmord ikke er godt, fordi en person, der begår selvmord, ofte vil være deprimeret eller i en negativ tilstand. Dødsprocessen er derfor ikke noget usædvanligt. Vi har allerede oplevet det mange gange før. Og til en vis grad oplever man elementer, der absorberes, og man kan have visioner af hvidt, rødt, sort og klart hvidt lys i orgasme eller når vi falder i søvn. Så hvis man er bevidst og sensitiv og meget intens klar over alle sine handlinger, kan man mærke dødsprocessen forekomme i sit liv. Afdøde Lama Yeshe sagde, at vi har så mange værdifulde oplevelser. At alle af os har så mange værdifulde oplevelser. Og at det er vigtigt, at vi genkender dem, er bevidste om dem, og at vi husker dem. På den måde kan vi udvikle tillid, og så kan vi gro spirituelt. Det vil hjælpe os. Ellers smider vi ubevidst vores værdifulde oplevelser væk. Dødsøjeblikket Ved kanalcentrene er der en hvid og en rød dråbe, hvorpå den fysiske og mentale sundhed er baseret. Den hvide befinder sig ved toppen af hovedet, og den røde ved solar plexus. Disse dråber har deres oprindelse i en hvid og en rød dråbe i hjertechakraet, denne dråbe har en hvid top og en rød bund. Den kaldes den ikke-destruérbare dråbe, og den varer indtil døden. Den meget subtile livsbærende vind dvæler derinde, og ved døden opløser alle vinde sig deri. Sådan opstår dødens hvide lys. Døden begynder med den sekventielle opløsning af vindene, der er associeret med de 4 elementer: jord, vand, ild og luft. Jord refererer til det hårde i kroppen, såsom ben. Opløsningen af den vind, som associeres med jord, betyder at den vind ikke længere er i stand til at tjene som basis for bevidstheden. Som følge heraf bliver kapaciteten af den vind, som associeres med vand (de flydende faktorer i kroppen) og som tjener som basis for bevidstheden nu tydeligere. Ophør af kapaciteten i et element og dets større manifestationer i et andet kaldes dissolution eller opløsning.

5 Samtidig med at jordelementet opløses, opløses andre faktorer akkompagneret af ydre tegn, som er synlige for andre og af indre tegn, som opleves af den døende. Figur 1 Faktorer der opløses ydre tegn indre tegn Jordelement krop bliver meget tynd lemmerne løse følelse af, at kroppen synker under jorden Formaggregater lemmer bliver mindre tilsynekomst krop bliver svag af luftspejlinger og kraftesløs synet bliver uklart og mørkt basal spejllignende visdom (vores alm. bevidsthed, som klart oplever mange objekter samtidigt) synssans farver og former man kan ikke åbne eller lukke øjnene kroppens glans bliver mindre ens styrke er opbrugt

6 figur 2 2. cyklus med samtidig opløsning faktorer der opløses ydre tegn indre tegn vandelement spyt,sved,urin blod og regenerative væsker udtørres. følelsesaggregater kropsbevidsthed (lyst,smerte, kan nu ikke længere neutralitet) opleve de 3 typer af tilsynekomst følelser, som ledsager af røg sansebevidstheden basal følelse af ensartethed (vores alm. bevidsthed, som er klar over lyst, smerte og neutrale følelser) man er ikke længere klar over de følelser, som ledsager den mentale bevidsthed høresans lyde man hører ikke længere ydre eller indre lyde "ur"-lyden i ørene opstår ikke længere

7 figur 3: 3.cyklus af samtidig opløsning faktorer der opløses Ydre tegn Indre tegn ild-element diskriminationsaggregater basal visdom om analyse (vores alm.bevidsthed klar over individuelle navne, nære personers formål og så videre) man kan ikke længere fordøje eller drikke man er ikke længere klar over nære personlige anliggender man kan ikke længere huske nære personers navne næse-sans indånding svag tilsynekomst udånding stærk og af ildfluer lang eller gnister lugte-sans man kan ikke lugte i røg

8 figur 4: 4.cyklus af samtidig opløsning faktorer der opløses Ydre tegn Indre tegn vind-element de 10 vinde bevæger sig kun til hjertet; indånding og udånding stopper aggregater med komposi- man kan ikke udføre tionelle faktorer fysiske handlinger tilsynekomst af en spruttende smørlampe, der er ved at gå ud basal visdom om opnåelseshandlinger (vores alm. bevidsthed der er klar over ydre aktiviteter, formål og så videre) tunge-sans smags-sans krops-sans og rørbare objekter (kinæstetisk sans) man er ikke længere klar over ydre, verdslige aktiviteter, formål og så videre tungen bliver tyk og kort, roden af tungen bliver blå man kan ikke opleve smag man kan ikke opleve blødhed og ruhed

9 figur 5: 5. til 8. cyklus med opløsning faktorer der opløses årsager til tilsynekomster Indre tegn 5. cyklus 80 begreber vinde i højre og venstre først: kanaler over hjertet brændende går ud i centralkanalen smørlampe, i toppen af hovedet så klar tomhed, fyldt med hvidt lys 6.cyklus sindet med den hvide vinde i højre og venstre meget klar tilsynekomst kanaler under hjertet tomhed fyldt går ind i centralkanalen med rødt lys ved rygradens base 7.cyklus sindet med den røde øvre og nedre vinde først tomhed tilsynekomst mødes i hjertet; så går fyldt med tyk vindene ind i dråben mørkhed, så i hjertet en ubevidst besvimelse 8.cyklus sindet med den sorte alle vinde opløses i meget klar nær-opnåelse den meget subtile tomhed, fri livsbærende vind for den hvide i den udestruerbare tilsynekomst dråbe i hjertet - sindet med dødens klare lys. Når vi siger, at jord-elementet synker, er det kun ord. Det betyder, at jord-elementet - kroppen - forværres. Gamle mænds og kvinders sanseorganer forværres, de kan ikke længere se så klart eller fungere rigtigt. Jord-elementet begynder allerede at forværres, selv i en ung alder. De fem

10 aggregater bliver også svagere, bringer forvirring og hallucinerede visioner. Også sansefornøjelserne forringes, de giver ikke længere lyst. Hvis man er meget syg, har man det ligesådan. Forringelsen af de fire elementer bevirker indre oplevelser, såsom luftspejlings-oplevelser og så røg og ild. Det er indre oplevelser, det er ikke udenfor. Derfor siger nogle mennesker: tag vandet væk eller tag ilden væk. Forvirringen er indvendig. De føler nærværelsen af ild og vand, så deres oplevelse af bevidsthed er forsvundet. Normalt er det sådan, at egoet har greb om visse objekter. Men ved den tid, hvor elementerne disintegrerer, forsvinder disse ydre objekter. Man oplever kun forvirring og hallucinationerede visioner. Man mister sit greb, og man bliver bange. På samme tid mister man sin ego-identitet. Mens man oplever de fire elementer synke samtidig med de korresponderende visioner, husk så på, at indeni forværres de fem sanseorganer. De idéer som du har holdt fast ved i en livstid begynder at forsvinde; du mister din identitet og bliver bange, meget bange. Normalt er min identitet min følgesvend, der får mig til at føle mig sikker. Men når alt nedbrydes både indeni og udenfor, så bliver man bange for at miste sin normale sikkerhed. Ved at træne gennem meditation opdrager du dig selv på en sådan måde, at du ved dødsoplevelsen genkender de betingelser, som får dig til at hallucinere. Idet du opdager, at de hallucinerede visioner ikke eksisterer ud fra sig selv, og idet du ikke identificerer dig med det hallucinerede objekt, forstår du shunyata (tomhed) bedre. Man skal ikke tænkte, at det selv-eksisterende jeg findes. Lamaerne prøver at opdrage dig med ordene: der er ikke noget dualistisk jeg, lamaerne prøver at skubbe dig frem intellektuelt. Men ved dødstidspunktet er det ikke nødvendigt at skubbe, fordi der mister man helt naturligt den selv-eksisterende identifikation. Det er derfor mange folk, der har den oplevelse, når de mediterer, at de mister deres identitet, og så bliver de bange. Det er godt, siger Lama Yeshe. Det er et godt tegn, at man bliver bange. Lama Yeshe siger: "Vi tibetanske munke kan godt lide at gøre dig bange." Vesterlandske mennesker kan ikke lide at blive bange. Men vi har ikke desto mindre midlerne til at sætte jer i en farefuld situation. "Hvorfor er du bange for at miste noget"? spørger Lama Yeshe. At miste dig selv, betyder at miste den selv-eksisterende eller konkrete forestilling om dig, det er det, som er rystende. Det er din egen projektion af dig selv, som er rystet. "Men", fortsætter Lama Yeshe, "vejen til at opdage din sande natur er at bryde denne forudfattede idé af en fantasi om dig selv. Dette selv eksisterer ikke, det er kun en projektion af dit eget ego. Grunden til, at den Tibetanske Buddhisme uddanner mennesker til at forstå dødsprocessen, beskriver hvad der foregår, og hvordan man skal håndtere kriserne ved de illusioner og visioner, som forekommer, er, at så kan vi handskes med oplevelserne i stedet for at blive forvirrede. Efter at de fire elementer er sunket - har vi stadig en subtil bevidsthed. Selvom der ikke åndes længere, forbliver den subtile bevidsthed. Fra et buddhistisk synspunkt er personen stadig levende, selvom han ikke længere ånder. Og han har de fire visioner: den hvide vision, den røde vision, den sorte vision, og det klare lys' vision.

11 Beskrivelserne af disse visioner korresponderer med de optegnelser over nærdøds-oplevelserne, vi har bl.a. fra Moody og Kenneth Ring. Her finder man også den sorte (tunneloplevelsen) før dødens klare lys. grove krop ydre krop indre krop krop subtile krop kanaler (nadi) vinde dråber meget subtile krop udestruerbare vind primære sind udestruerbare sind sind grove sind mental bevidsthed sensorisk bevidsthed mentale faktorer Når folk er meget svært syge eller meget konfuse, kan de ikke "cope". Så kan de ikke holde sig selv på et rent-klart stade på grund af forvirringens voldsomme kraft. Men hvis man dør naturligt uden svær sygdom eller tung forvirring, så kan man "cope" og holde sin bevidsthed ren-klar. Heldige mennesker dør en naturlig død uden tunge sygdomme eller forvirring, de dør stille og roligt. Fordelen er, at de har kontrol over situationen, de er rent klare. Så når elementerne synker, og de kan jo begynde at synke langsomt og i meget god tid, så genkender de det som illusioner, selvom de bliver lidt forvirrede. De tror ikke på, at der findes ud-af-sig- selv-eksisterende vand, ild osv. Og langsomt, langsomt absorberes elementerne, synker, og de bliver mere og mere klare og mere samlede. De ledes langsomt til det rene klare lys' stade. De fire visioner fremkommer som sagt efter at åndedrættet er standset. Og her er det, at det er muligt for store mediterende at blive i det klare lys' tilstand i dage, ja selv i måneder. De forbliver i dette klare lys, i denne lyksalige tilstand, i forbindelse med den universelle realitet snarere end med forurening. Det er derfor man ifølge den Tibetanske Buddhisme ikke må røre mennesker, når de er døde. Først når de ydre tegn på væske kommer ud af næsen eller sexualorganerne, og som indicerer, at den subtile bevidsthed er gået ud af kroppen, må man røre ved kroppen. Ellers kan man meget let forstyrre den døendes meditation.

12 Det eneste sted man må berøre personen er ved kronchakraet. Dette kan hjælpe med til at trække bevidstheden op og ud gennem kronchakraet, når det bliver aktuelt. Med hensyn til at donere organer, så siger de tibetanske lamaer, at hvis man donerer sine organer ud fra medfølelse, så vil enhver forstyrrelse af dødsprocessen som dette forårsager langt blive overvejet af den positive karma, det giver, at donere organer for at hjælpe andre mennesker. Sindet dør kun et kort øjeblik. Det afgørende er, hvor forberedte vi er på døds-øjeblikket. Det er det som afgør, hvordan vi reagerer. Kun en person, hvis energier er meget lukkede, eller som ikke har foretaget megen spirituel praksis, kan blive i det mørke stadium et tykke tid, og så varer lyset, oplevelsen af det oplyste sind kun et sekund eller to. Det er det som man i den Tibetanske Dødebog kalder mødet ansigt til ansigt. For andre er det her tidspunktet for oplæsning af den tibetanske dødebog begynder, eller for mennesker, som har trænet i Powa-meditation kan den direkte transformation og bevidsthed begynde. For andre, idet de forbinder sig med deres egne vågne tilstand, beholder de fuld opmærksomhed og blander sig med lyset og opnår dermed fuld frigørelse, som det siges at Lama Tzong Khapa gjorde.f.eks. I dødsøjeblikket forsvinder alle vores begreber ud i den blå luft. Vores begreber om politik, økonomi, samfund, racisme. Vores ego-død, mange andre lag af vores sind dør. Vi dør ind i vores essens. Og derfra fødes vi igen. For en spirituel praktiker er dødsøjeblikket derfor et meget spirituelt øjeblik. Har man praktiseret, så kan man opleve essensen af sindet, og man kan forbinde sig med det. At hjælpe en døende er at hjælpe personen til at forstå sindets natur. Dødsprocessen begynder ved opløsningsstadierne. Den modsatte proces af fødslen. Elementerne opløser sig i hinanden, samtidig med opløsningen af de psykiske komponenter. Stadierne er markeret ved identificerbare eksterne fysiske tegn og ved indre oplevelser. Disse ting sker ikke blot ved dødsprocessen, det sker også, når vi skal falde i søvn. Når man sover, går man ind i et neutralt stade - et stade med fundamental bevidsthed og uden intellekt. En spirituel praktiker arbejder derfor også med søvnen. Da det at beholde bevidstheden gennem søvnen er en måde at øve sig i sin død på. De tre dødsbardo'er er: Dødsøjeblikkets bardo Darmata bardo-essensen af ting som de er Tilblivelsesbardo'en fra det tidspunkt, hvor bevidstheden forlader kroppen og indtil næste fødsel. Graden af den kontrol og opmærksomhed vi har i dødsprocessen, afhænger meget af vægten af de tre sindsgifte. Alle hallucinationer kommer fra de tre sindsgifte. Hvis man ikke har de tre gifte, så er der ingen problemer i dødsprocessen, så er det at dø lyksaligt. Enhver som derfor dør med kærlig venlighed, skulle aldrig være bekymret over at få en dårlig genfødsel.

13 Det er kun den person, som har de tre giftes tilstande, der har skabt årsagen til, at de fire elementer er ubalancerede. I Tibetansk medicinsk terminologi siger vi, at begær skaber lhung. Det betyder, at luft-elementet er ubalanceret. Had skaber galde- og det virker ind på ildelementet. Uvidenhed skaber vand-elementet. En overvægt af et af elementerne kan skabe ubalance, som så kan slå os ihjel. Hvis der er balance i de fire elementer, er det en årsag til sundhed. Men hvis en af elementerne er ude af balance, kan det være fatalt for os. (Interessant er det i den forbindelse, at det Forebyggelsespolitiske Råd har udgivet en piece i 1991 om psykens betydning for forebyggelse og sundhedsfremme. Her står der, at tillid (selvtillid, håbepotentiale, positiv selvværdsfølelse, grundlæggende tillid, ubekymret selvvurdering) er det hyppigst tilbagevendende tema i den internationale forskning, som har vist sig mest lovende på området psykisk styrke og fysisk sundhed. Psykologen som har skrevet den artikel, jeg henfører til, nævner også, at modsætningen til grundlæggende tillid er angstpræget mistænksomhed, som er en projektion af vores egen aggression mod andre mennesker. Desuden står der i en anden artikel i samme hæfte, at det nu er fastslået, at den psykologiske betydning af en hændelse - hvordan begivenheden opleves eller vurderes - det er det, som påvirker en persons helbred og velvære. Og det er et rent psykisk årsagsforhold. (Det Forebyggelsespolitiske Råd 1991) (Det er det samme Lama Zopa Rinpoche skriver om i sin bog: Mahayana Tankeændring, Visdomsbøgerne Sankt Ansgars Forlag) - og det er det han kalder: hvordan vi koder begivenhederne er det, som afgør om vi er lykkelige eller ulykkelige). Afdøde Lama Yeshe siger, at vi godt kan opleve de skrækkelige visioner i bardo-tilstanden, som er beskrevet i den Tibetanske Dødebog, fordi vi har samlet så megen negativitet og usandhed og sorte tæpper, som dækker for vores bevidsthed. Og på grund af alle de indtryk, kan vi opleve den slags ting i dødsprocessen. Derfor siger han, at det er så vigtigt at være så ren-klar som muligt. Hver dag ikke at skabe urene situationer gennem krop, tale eller sind. Så bliver der ingen problemer. Fysisk er man mere balanceret, og der er mindre chance for at være syg. Som sagt, heldige mennesker dør naturligt uden tung sygdom eller forvirring. De er i kontrol. Elementerne synker langsomt. De bliver naturligt mere klare, mere forenede med ikke-selveksistens og med ikke-dualitet. Enhver som har kærlig venlighed ved dødsøjeblikket, skulle aldrig bekymre sig om sin genfødsel. Som Lama Yeshe siger: "Vi har brug for to ting: hav intens bevidsthed på din egen bevidsthed, når forstyrrelserne kommer, hav så kærlig venlighed på din egen bevidsthed. Det er de to oplevelser: visdom og metode. Visdom er en intens oplevelse af din egen bevidstheds virkelighed. Metode er, når du bliver ude af kontrol - distraheret - skab så kærlig venlighed. Når du så ikke længere er distraheret - bliv så i visdom.

14 Livets tre bardo'er er: Fødsel til vores død. Søvn- og drømmetilstand. Meditationstilstande eller tilstande med højere bevidsthed. Holdningen lige før døden er meget vigtig, siger H.H. Dalai Lama. Hvis vi har dyrket ligevægt, fri for begær eller had overfor nogen, eller hvis vi mediterer på tomhed eller dyrker medfølelse - hvis vi dør i en sådan tilstand- er det godt. Men hvis vi dør i en tilstand af begær eller had, så er det meget farligt. Hvis en moderat praktiserende bliver forstyrret lige ved dødstidspunktet vil åbent had eller begær kunne komme frem, fordi vi alle har dispositioner, som er dannet ud fra tidligere liv og tidligere ikke-positive handlinger, og som nemt aktiveres, når vi møder svære situationer. Derfor er det meget vigtigt, både for den døende, og de som er rundt omkring ham eller hende, at undgå at skabe situationer med begær og had. Omgivelserne kan altså ikke lægge nok vægt på fred, medfølelse, kærlighed, skønhed, bøn, meditation. Milarepa forklarer, at i de forskellige riger dominerer følgende følelser: Helvedes-riget Preta-riget Dyreriget Menneskeriget Asura-riget Deva-riget - stort had - stor griskhed, gerrighed, havesyge - stor illusion - stort begær - stor jalousi - stor stolthed De vigtigste sutra-teknikker: Intentionskraften. Skab den stærke intention ikke at lade sindet skilles fra den altruistiske bodhisattva-ånd, hverken i dødsprocessen, i bardo-oplevelserne eller i næste genfødsel. Det hvide frø s kraft: Prøv at befri sindet fra alle fysiske tilknytninger. Giv alt væk til ædle formål, til syge, til gamle, til fattige, til uddannelsesinstitutioner, hospitaler, spirituelle Centre etc. Destruktionskraften: Prøv at ødelægge spirerne fra en hvilken som helst dårlig karma opsamlet gennem dette liv. Dette gøres ved: at være ked af den negativitet, du har skabt, bestem ikke at ville gøre den igen. Tag

15 tilflugt og skab et bodhi-sind, aspirér til den højeste oplysning, rens rødderne til spirerne ved at meditere på tomhed, recitér Vajrasattva-mantraet. Genkendelseskraften: Skab bodhi-sind så intenst som muligt, dø mens du mediterer. Bønskraften: Ønsk at andres vanskeligheder må modnes på dig - og at andre derfor kan blive fri for dem. Vigtigt at generere Mahayana-bønnen: I resten af mit liv vil jeg dedicere energien fra min krop, tale og sind til at gavne andre, så meget som muligt. Det gør ingen forskel for mig, hvor eller i hvilke omgivelser, jeg skal leve, må jeg gavne andre så meget som muligt, hvor jeg end er, og må jeg specielt bruge mine energier til at vise de tre principielle veje til andre. Når sindet ikke genkender denne første vision af strålende lys, forsvinder det. Når det klare lys' vision holder op, forlader bevidstheden kroppen og passerer gennem de 8 stadier men i omvendt rækkefølge. Klart lys Sort nær-opnåelse Rødt lys Lyse hvide lys Smørlampe flamme Ildfluer Røg Luftspejlinger Nu begynder sindet at befri sig selv fra sine projektioner. Da blokeringerne nu er væk, bliver energien frigivet og eksploderer i visioner af farver og lyde og lys - beskrevet i den Tibetanske Dødebog, som de 42 fredelige og de 58 vrede guddomme. Mellemtilstanden kan vare fra et øjeblik op til 7 dage afhængig af, om et egnet fødested er fundet. Hvis man ikke har fundet det, oplever man igen en lille død og oplever igen de 8 tegn på død, men meget kort. Og igen oplever man de 8 tegn i omvendt rækkefølge og fødes ind i en anden mellemtilstand. Dette kan ske i alt 7 gange, hvilket giver en total på 49 dage, hvori et genfødselssted må være fundet. Den lille død sammenlignes her med, hvad man oplever, når man går ind i en dyb søvn. Disse tilstande med større subtilitet omkring døden opleves også omkring orgasme og besvimelse, dog har disse oplevelser ikke den komplette form.

16 Når vores bevidste oplevelser af forskellige sider af vores sind - såsom vrede, begær og uvidenhed - bliver frigivet, viser de sig i deres visdoms form med utrolig lys og stråleglans. Det afhænger af, om en person kan genkende disse visioner som projektioner af sit eget sind. Hvis personen kan tage tilflugt i dette strålende lys af visdom - befrielsen af disse energier - så er der her en anden mulighed for frigørelse, som det også hele tiden beskrives i den Tibetanske Dødebog. Men det er svært for et menneske at gøre, hvis man ikke har oplevelser fra praksis og den tillid og stabilitet, som kommer af at forstå sindets natur. Vi er derfor mere tilbøjelige til at tage tilflugt til vrede end til dets rene og befriende modsætning. En helt stribe af instinktmæssige oplevelser såsom aggressioner, grådighed, stædig stupiditet, passioner, jalousi, arrogance, og selv-forgiftning manifesterer sig som blødt behageligt lys - mindre udfordrende og overvældende end visdommens lys. Hvis vore reaktioner her er instinktive, så går vi videre til en genfødsel, som er bestemt af den forvirrede og fortyndede energi, som vi identificerer os med. Så går bevidsthedsstrømmen videre til tilblivelses-bardoen. Her har man en mental krop. Den er let og lysende - ni gange klarere end i livet; man er clairvoyant og har mirakuløse evner. Og man kan bevæge sig uhindret hvor som helst, blot ved at tænke på det. På grund af dette er bevidsthedsstrømmen mere åben overfor spirituel hjælp fra de levende i form af praksis eller godgørenhed dedikeret i ens navn eller simpelthen bare gode tanker om én. Dette siges at være særligt vigtigt de første 21 dage efter døden. Resten af tiden, de sidste 27 dage, siges at være mere tilknyttet til det næste liv, der skal leves. Hele den buddhistiske belæring summeres op af Milarepa, når han siger: "Ikke at skamme mig over mig selv, når jeg dør." Hvordan kan vi hjælpe den døende? 1. Fortælle personen, at han eller hun skal dø. Fordi det giver tid til at forberede sig. Det har tidligere - i hvert fald i Danmark ikke været anset for pænt at fortælle en person, at han eller hun skulle dø. Det har hængt sammen med, at vi har været bange for, om vi kunne håndtere personens følelser. Og det har også hængt sammen med vores egen angst for døden. Den holdning er på retur i dag i Vesten - meget på grund af Elisabeth Kübler-Ross' store arbejde. Her som ved alt andet arbejde omkring psyken gælder det: Bevidsthed - at se tingene i øjnene - er en forudsætning for at kunne håndtere dem. Elisabeth Kübler-Ross har blandt andet også vist, at døende mennesker ved, når de skal dø. Også børn. Og de viser det på mange måder. Hvis omgivelserne benægter, bliver der stor afstand og ensomhed. 2. Hjælpe personen til at finde noget at holde fast i, at holde sig til. Det er vigtigt at bede den døende om at reflektere over: hvilket aspekt i dit sind vil du holde fast ved, når du dør? En kærlig fredelig atmosfære hjælper også personen spirituelt. Og giver tillid til alt det, som skal ske.

17 Det er vigtigt at beskytte personen fra alt det, som kan virke ophidsende. Hvis det er en ikke-buddhist og en ikke-religiøs skal vi være forsigtige, siger Sogyal Rinpoche. Vi skal ikke prøve at pådutte ham vores egne idéer eller tro. Det vil sandsynligvis skade ham mere end gavne ham. Hvis det er en kristen er det godt at tale om Jesus eller Gud. Er det en muslim, er det godt at tale om Allah og Muhammed og så videre. Vi må være meget forsigtige her. Vores interesse skal kun være at hjælpe den anden person. Det er godt med religiøse billeder, som svarer til personens tro, hvis personen har en tro. Ellers ingen billeder. Hjælpen er for den andens skyld. Alt som gør den anden rolig, tillidsfuld, kærlig, tryg, og glad er godt. Buddha Sakyamuni-mantraet er godt- for buddhister - Om Muni Muni Maha Muni Ye Soha. Avalokiteshvara - mantraet er også godt at hviske i øret. Også godt at recitere navnet på personens guru og at der er et billede af personens guru. Hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre er denne simple medfølelses-praksis meget brugbar. Se på personen, som på dig selv. Når man gør det, har man mere forståelse. Skift plads. Forestil dig, at det er dig, som skal dø. Hvordan ville du så føle det? Hvad ville du kunne lide? Hvis du er i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal gøre, så gør dette. Tal om livets værdi også. Det er meningsfuldt. 3. Hjælp personen til at slippe tilknytning og holden fast ved ting. Fordi nu er det tid til at skifte. Den følelsesmæssige omsorg er et vigtigt forspil til den spirituelle støtte. Kærlighed og omsorg inspirerer spiritualiteten hos personen, og hjælper ham/hende til at nå til forståelse og accept af døden. Det er vigtigt er at skabe en atmosfære af venskab og ubetinget kærlighed. Hjælpe med til at rede ting ud. Rede problemer og vanskeligheder ud i forhold til venner og til familie. Når det er klaret, giv så styrken til at sige farvel. Ren kærlighed frigør et menneske. Vi føler tilknytning, fordi vi ikke får, hvad vi ønsker, siger Sogyal Rin-poche. Hvis vi får kærlighed fuldt ud, så kan personen slippe. Det er også vigtigt at arbejde sig ud af alle de gamle sår, fortrydelser og skyld. Så der bliver tilgivet og der tilgives. Og at afslutte financielle sager. Smertekontrol. Når døden er nært forestående er det vigtigt at sørge for at afbryde medikamenteringen, så at personens sind ikke er omtåget af medicin ved dødens indtræden - hvis dette er muligt. Smerte er jo så mange ting. Også følelsesmæssigt betinget. Nogle gange bliver smerte værre på grund af angst for smerter. Så hjælper samtaler, sidde og drikke te ved siden af, poesi, massage eller særlige åndedrætsteknikker, eller musik. Afspænding giver også smertelindring, ved vi. Det er vigtigt, at det foregår et roligt, kærligt sted, hvor der ikke er travlt. Det er også vigtigt at personen har disponeret over alle sine besiddelser før døden. Helst at have givet dem væk før, det er bedst.

18 Desuden undgår man at nogen skændes om ens ting efter ens død. Samtidig praktiserer man generøsitet, og det er ekstremt nyttigt. Når et menneske er ved at dø bliver dets sind mere og mere subtilt. Det er mere åbent overfor mentale budskaber fra de nære, også selvom disse ikke siges. Stille meditation og bønner er derfor godt. Vigtigt at opmuntre personen til at bryde op. Vigtigt at opmuntre personen til at gå ind i lyset, ind i Guds kærlighed. Vi kan udfri dyr, der er bestemt til at dø - motiveret af ønsket om at hjælpe den døende. Bringe ofringer. Vi kan hjælpe fattige, syge, gamle etc. for den døendes penge. Vi kan også gøre det, for vores egne penge, men det er mere effektivt, hvis det er for den døendes penge. Så er der Powa meditation. Litteratur: Glenn H. Mullin: Death and dying. Arkana. London Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins: Death, intermediate state and rebirth in Tibetan Buddhism. Snow Lion Publication, Ihtaca N.Y Martin Wilson: Rebirth and the western Buddhist. Wisdom Publications, London Lama Thubten Yeshe; Transference of consciousness at the time of death. Wisdom Publications. Boston Lama Thubten Yeshe: Life, death and after death. Wisdom Publications. Boston Sogyal Rinpoche: The survival of consciousness. A Tibetan Buddhist perspective. Rigpa Buddhist Meditation Center Sogyal Rinpoche: Den tibetanske bog om livet og døden. Gyldendal 1995 The tibetan book of the dead, translated by Robert A.F. Thurman. Thorsons Christine Longaker: Håbet i døden. Lindhardt & Ringhof 1997 Dublikater: Dagpo Rinpoche: Facing death and helping the dying.singapore Translator Rosemary Patton. Transcript: Koosje van der Kolk. Pende Hawter: Death and dying in the Tibetan Buddhist Tradition. Sogyal Rinpoche: Understanding death, helping the dying. The Buddhist perspective. Amsterdam 10 og 11. maj 1988.

19

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

4 Sindets vaner Når tanker griber fat

4 Sindets vaner Når tanker griber fat Dette er en oversættelse af indledningen og fjerde kapitel af Martine Batchelors bog 'Let Go', A Buddhist Guide to Breaking Free of Habits. Martine har venligt tilladt dette. Og du kan frit distribuere

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN 2 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DØDEN. - og den indre rejse. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DØDEN - og den indre rejse Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Dødsprocessen... 4 o Døden i esoterisk belysning... 11 o Kroppen forlades... 25 o På tærsklen... 46 o Astralplanets beboere...

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

Den Rigtige Mand? Indtil for 75 år siden var mænd maskuline og kvinder feminine.

Den Rigtige Mand? Indtil for 75 år siden var mænd maskuline og kvinder feminine. Den Rigtige Mand? Indtil for 75 år siden var mænd maskuline og kvinder feminine. 1 De sidste 75 år, specielt siden 60'erne, har vi bytte roller. Mænd er blevet bløde imens kvinderne har indtaget direktionsgangene.

Læs mere

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt

Natur Helse. Særnummer 5 ISSN 1396-6855 INDRE HJÆLP. Udgivet af Landsorganisationen NaturSundhedsrådet. www.l-n-s.dk - det naturlige samlingspunkt Særnummer 5 ISSN 1396-6855 Natur Helse 20. årgang, 27 marts 2005 Rapport fra Forskningsudvalgets temadag om: INDRE HJÆLP afholdt tirsdag d. 25. januar 2005 i Valby Medborgerhus. Arrangement og redaktion

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Datingsider sider af dating

Datingsider sider af dating Mikael Hoffmann Uddrag fra Datingsider sider af dating - om hvordan du kommer i balance, så du tiltrækker din ideelle kvinde, og parforholdet varer ved Dette uddrags indholdsfortegnelse: Tak... 6 Forord...

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København

ASTRO INSIGHT. Analyse af Fødselshoroskop. Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København ASTRO INSIGHT Analyse af Fødselshoroskop Horoskopanalyse for: Kronprins Frederik 26. maj 1968, kl. 23:38 København Tekst og Fortolkning ved Ann Powell Groner Copyright 1994 Ann Powell Groner & AstroScan

Læs mere