Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)"

Transkript

1 Medicin Buddhas Lysende Klare Land et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse Nybrogade 26 A, baghuset, København K Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt) Kontemplation og meditation om døden og impermanens anses for at være meget vigtig indenfor Buddhisme, af to grunde: 1. Det er kun ved at erkende hvor værdifuldt og hvor kort livet er, at vi gør livet meningsfuldt og lever det fuldt ud. Døden er en kreativ styrke, en fælle, en venlig påmindelse om, at tiden er begrænset, og at livet må leves rigtigt og bruges rigtigt. Ved at træne og forberede sig til døden, opnår man en følelsesmæssig accept af døden, og man lærer at gøre brug af kriser og omskiftelser i livet. Disse omskiftelser eller små døde danner en levende kæde til døden. Det hjælper os til at give slip og hjælper os til at se mere klart. I overgangene og i usikkerhed - ligger der mulighed for opvågnen. Dødsbevidsthed er nyttig indenfor Mahayana Buddhismen. Essensen af Mahayana er stor medfølelse. Og når den studerende har en dyb bevidsthed om døden, er det lettere at føle tålmodighed over fortræd, som andre forårsager. I Vajrayana og i den højeste Yoga Tantra bliver den studerende i stand til gennem meditation at opleve stadierne i døden. Her bliver opmærksomheden fokuseret på den subtile energis kanaler og punkter.

2 Når vi lægger mærke til vore handlinger - så ligger fremtiden i vores hånd. Den bedste måde at forberede sig til sin egen død, er at se på, være opmærksom på, hvad man foretager sig lige nu. Ved at forstå dødsprocessen og ved at gøre os bekendt med den, kan vi undgå frygt, når vi dør - vi kan dø mere roligt og dermed sikre os en god genfødsel, så vi kan fortsætte med at udvikle os til gavn for andre. Hvad ved vi om døden? a) Døden er sikker. Det er ikke muligt at undslippe døden. b) Livet har en bestemt grænse, og hvert øjeblik bringer os nærmere den grænse. c) Døden kommer som oftest uventet. Det er altså vigtigt at udvikle vores indre potentiale nu. Det eneste, som kan hjælpe os, når vi dør, er vores mentale, spirituelle udvikling. Det er også det eneste, vi kan tage med, når vi dør. Alt det andet, venner, familie, ejendele, må vi efterlade os. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler vores indre potentialer. Man kan sige, at det er det eneste, som holder. De højest udviklede kan selv bestemme, hvor de vil genfødes, med hvilket formål og i hvilken form. Dette er den ideelle måde at dø på. Men for os andre må det handle om at dø med fred, med medfølelse og at dø uden ærgrelser og bekymringer. Det betyder, at en måde at forberede sin egen død på, er at løse konflikter, at skabe fred omkring sig. At tilgive og at bede andre om tilgivelse. Elisabeth Kübler-Ross beskriver et sted, hvordan netop uløste konflikter, ugjorte eller usagte ting, kan holde dødssyge mennesker i live, indtil de har forsonet sig. Hvis vi dør fuld af ærgrelser: "Åh jeg skulle ikke have gjort det eller det" - betyder det også, at vi ikke har gjort nok ud af den chance, som mødet med Dharmaen har givet os. Hvis vi ikke træner kærlig venlighed, medfølelse, tålmodighed og bodhicitta mens vi er raske, vil det være umuligt pludselig at vække dem til live, når vi skal dø. Man kan se på døden som en eksamen, man skal op til. Hvis vi ikke træner, før vi går op til eksamen, så går vores eksamen ikke godt. Ligesådan i situationer, hvor vi er bange. Hvis vi dér er vant til at tænke på en bestemt guddom, så vil vi også let kunne gøre det, hvis vi bliver bange, når vi skal dø. Om sindets natur Ifølge Buddhismen har hvert levende væsen en kontinuerlig strøm af bevidsthed, som bevæger sig fra et liv til et andet. Ethvert væsen har utallige tidligere liv og vil fortsætte med at fødes igen og igen uden kontrol, medmindre personen udvikler sit sind op til det punkt, hvor han eller hun, ligesom de højtudviklede yogier vinder kontrol over denne proces.

3 Her ser jeg den Tibetanske Dødebog, som en guide over denne del af livsrejsen, som altså er dødsrejsen, for at få kontrol og bevidsthed over processen, og for at muliggøre at opnå indre oplysning også i disse stadier og ikke kun i og med dødens klare lys. Selvom det ifølge den Tibetanske Dødebog bliver sværere og sværere at genkende lyset. Vi fødes uden noget som helst. Senere bekymrer vi os om mange ting. Og når vi dør, tager vi herfra, også uden noget som helst. Hvis man er utilfreds, er der noget der mangler indeni. Når man ikke klynger sig så meget til ting, til mennesker, er det hele mere let, mere afslappet. Når den Tibetanske Dødebog underviser i at forstå dødsprocessen - er det for at vi bedre kan tage del i døden, i stedet for at blive forvirrede. Hele pointen med Buddhas belæringer er gennem meditation og praksis at realisere sindets natur, som ligger ud over fødsel og død. Når du er i forbindelse med det, og har tillid og viden om det, så er du parat til at gå igennem de overgange der er, så er du forberedt. Buddha sagde også: Hvis du ønsker at kende dit tidligere liv - så se på dine nuværende betingelser. Hvis du ønsker at kende dit fremtidige liv, så se på dine nuværende handlinger. Vores grove sind har ingen styrke. Men den subtile bevidsthed har mere styrke til at forstå. Ved meditation bliver den grove bevidsthed slået fra, så den subtile bevidsthed kan fungere. Buddhismen forklarer den universelle virkelighed: tomheden. Når vi eliminerer det overflødige grove sind, tillader vi tomhedsoplevelser at opstå. Vores sind er tankeenergi, bevidsthed. Buddhanaturen er inde i os alle. Den natur er ren og klar. Vores bevidsthed er ren og klar, som et stille hav, et blankt spejl. Og ligesom bølger på havet, har vi begær, had og uvidenhed. Det er meditationens funktion at bære den bevidsthed. I den Buddhistiske tradition mediterer folk om morgenen, fordi om morgenen er alle begreber væk, og der er en lille smule klarhed. Det er også vigtigt at rense vores sind. At være klar over vores fejl og negative handlinger, som vi har foretaget tidligere i vores liv, og så gøre en anstrengelse for at udrense det. Hvis vi regelmæssigt renser ud, så vil vi føle os godt tilpas, når vi skal dø. For at gøre alt dette behøver man ikke at være buddhist. Holdninger som kærlighed og medfølelse læres i alle religioner. Enhver må danne disse følelser i sig før døden. Når mennesker skal dø, vil kristne bede til Gud eller Jesus. Dette vil være til stor hjælp. Man kan f.eks. bede personen visualisere, at han eller hun går ind i Kristi Hjerte. Mennesker med andre religioner vil tilsvarende have hjælp af at bede til Allah og Muhammed etc. Når strømmen af bevidsthed bevæger sig fra det ene liv til det næste - medbringer det de karmiske indtryk eller potentialer fra tidligere liv. Karma betyder handling, og alle kroppens, talens og sindets handlinger efterlader et indtryk på bevidsthedsstrømmen. Disse karmiske indtryk eller frø, forsvinder ikke.

4 Vores genfødsel er drevet af karma. Det er vores karma, som bringer os i kontakt med vores fremtidige forældre. Buddhismen beskriver 6 eksistens-riger, som man kan genfødes i: Helvedes-tilstanden Sultne spøgelses-tilstanden Dyre-tilstanden Menneske-tilstanden De jaloux guder-tilstanden Gude-tilstanden Men ingen af tilstandene varer evigt. Den mentale tilstand hos den døende er meget betydningsfuld med hensyn til næste genfødsel. Det er derfor det er så vigtigt at hjælpe den døende til at have positive, fredelige tanker. Og det er derfor selvmord ikke er godt, fordi en person, der begår selvmord, ofte vil være deprimeret eller i en negativ tilstand. Dødsprocessen er derfor ikke noget usædvanligt. Vi har allerede oplevet det mange gange før. Og til en vis grad oplever man elementer, der absorberes, og man kan have visioner af hvidt, rødt, sort og klart hvidt lys i orgasme eller når vi falder i søvn. Så hvis man er bevidst og sensitiv og meget intens klar over alle sine handlinger, kan man mærke dødsprocessen forekomme i sit liv. Afdøde Lama Yeshe sagde, at vi har så mange værdifulde oplevelser. At alle af os har så mange værdifulde oplevelser. Og at det er vigtigt, at vi genkender dem, er bevidste om dem, og at vi husker dem. På den måde kan vi udvikle tillid, og så kan vi gro spirituelt. Det vil hjælpe os. Ellers smider vi ubevidst vores værdifulde oplevelser væk. Dødsøjeblikket Ved kanalcentrene er der en hvid og en rød dråbe, hvorpå den fysiske og mentale sundhed er baseret. Den hvide befinder sig ved toppen af hovedet, og den røde ved solar plexus. Disse dråber har deres oprindelse i en hvid og en rød dråbe i hjertechakraet, denne dråbe har en hvid top og en rød bund. Den kaldes den ikke-destruérbare dråbe, og den varer indtil døden. Den meget subtile livsbærende vind dvæler derinde, og ved døden opløser alle vinde sig deri. Sådan opstår dødens hvide lys. Døden begynder med den sekventielle opløsning af vindene, der er associeret med de 4 elementer: jord, vand, ild og luft. Jord refererer til det hårde i kroppen, såsom ben. Opløsningen af den vind, som associeres med jord, betyder at den vind ikke længere er i stand til at tjene som basis for bevidstheden. Som følge heraf bliver kapaciteten af den vind, som associeres med vand (de flydende faktorer i kroppen) og som tjener som basis for bevidstheden nu tydeligere. Ophør af kapaciteten i et element og dets større manifestationer i et andet kaldes dissolution eller opløsning.

5 Samtidig med at jordelementet opløses, opløses andre faktorer akkompagneret af ydre tegn, som er synlige for andre og af indre tegn, som opleves af den døende. Figur 1 Faktorer der opløses ydre tegn indre tegn Jordelement krop bliver meget tynd lemmerne løse følelse af, at kroppen synker under jorden Formaggregater lemmer bliver mindre tilsynekomst krop bliver svag af luftspejlinger og kraftesløs synet bliver uklart og mørkt basal spejllignende visdom (vores alm. bevidsthed, som klart oplever mange objekter samtidigt) synssans farver og former man kan ikke åbne eller lukke øjnene kroppens glans bliver mindre ens styrke er opbrugt

6 figur 2 2. cyklus med samtidig opløsning faktorer der opløses ydre tegn indre tegn vandelement spyt,sved,urin blod og regenerative væsker udtørres. følelsesaggregater kropsbevidsthed (lyst,smerte, kan nu ikke længere neutralitet) opleve de 3 typer af tilsynekomst følelser, som ledsager af røg sansebevidstheden basal følelse af ensartethed (vores alm. bevidsthed, som er klar over lyst, smerte og neutrale følelser) man er ikke længere klar over de følelser, som ledsager den mentale bevidsthed høresans lyde man hører ikke længere ydre eller indre lyde "ur"-lyden i ørene opstår ikke længere

7 figur 3: 3.cyklus af samtidig opløsning faktorer der opløses Ydre tegn Indre tegn ild-element diskriminationsaggregater basal visdom om analyse (vores alm.bevidsthed klar over individuelle navne, nære personers formål og så videre) man kan ikke længere fordøje eller drikke man er ikke længere klar over nære personlige anliggender man kan ikke længere huske nære personers navne næse-sans indånding svag tilsynekomst udånding stærk og af ildfluer lang eller gnister lugte-sans man kan ikke lugte i røg

8 figur 4: 4.cyklus af samtidig opløsning faktorer der opløses Ydre tegn Indre tegn vind-element de 10 vinde bevæger sig kun til hjertet; indånding og udånding stopper aggregater med komposi- man kan ikke udføre tionelle faktorer fysiske handlinger tilsynekomst af en spruttende smørlampe, der er ved at gå ud basal visdom om opnåelseshandlinger (vores alm. bevidsthed der er klar over ydre aktiviteter, formål og så videre) tunge-sans smags-sans krops-sans og rørbare objekter (kinæstetisk sans) man er ikke længere klar over ydre, verdslige aktiviteter, formål og så videre tungen bliver tyk og kort, roden af tungen bliver blå man kan ikke opleve smag man kan ikke opleve blødhed og ruhed

9 figur 5: 5. til 8. cyklus med opløsning faktorer der opløses årsager til tilsynekomster Indre tegn 5. cyklus 80 begreber vinde i højre og venstre først: kanaler over hjertet brændende går ud i centralkanalen smørlampe, i toppen af hovedet så klar tomhed, fyldt med hvidt lys 6.cyklus sindet med den hvide vinde i højre og venstre meget klar tilsynekomst kanaler under hjertet tomhed fyldt går ind i centralkanalen med rødt lys ved rygradens base 7.cyklus sindet med den røde øvre og nedre vinde først tomhed tilsynekomst mødes i hjertet; så går fyldt med tyk vindene ind i dråben mørkhed, så i hjertet en ubevidst besvimelse 8.cyklus sindet med den sorte alle vinde opløses i meget klar nær-opnåelse den meget subtile tomhed, fri livsbærende vind for den hvide i den udestruerbare tilsynekomst dråbe i hjertet - sindet med dødens klare lys. Når vi siger, at jord-elementet synker, er det kun ord. Det betyder, at jord-elementet - kroppen - forværres. Gamle mænds og kvinders sanseorganer forværres, de kan ikke længere se så klart eller fungere rigtigt. Jord-elementet begynder allerede at forværres, selv i en ung alder. De fem

10 aggregater bliver også svagere, bringer forvirring og hallucinerede visioner. Også sansefornøjelserne forringes, de giver ikke længere lyst. Hvis man er meget syg, har man det ligesådan. Forringelsen af de fire elementer bevirker indre oplevelser, såsom luftspejlings-oplevelser og så røg og ild. Det er indre oplevelser, det er ikke udenfor. Derfor siger nogle mennesker: tag vandet væk eller tag ilden væk. Forvirringen er indvendig. De føler nærværelsen af ild og vand, så deres oplevelse af bevidsthed er forsvundet. Normalt er det sådan, at egoet har greb om visse objekter. Men ved den tid, hvor elementerne disintegrerer, forsvinder disse ydre objekter. Man oplever kun forvirring og hallucinationerede visioner. Man mister sit greb, og man bliver bange. På samme tid mister man sin ego-identitet. Mens man oplever de fire elementer synke samtidig med de korresponderende visioner, husk så på, at indeni forværres de fem sanseorganer. De idéer som du har holdt fast ved i en livstid begynder at forsvinde; du mister din identitet og bliver bange, meget bange. Normalt er min identitet min følgesvend, der får mig til at føle mig sikker. Men når alt nedbrydes både indeni og udenfor, så bliver man bange for at miste sin normale sikkerhed. Ved at træne gennem meditation opdrager du dig selv på en sådan måde, at du ved dødsoplevelsen genkender de betingelser, som får dig til at hallucinere. Idet du opdager, at de hallucinerede visioner ikke eksisterer ud fra sig selv, og idet du ikke identificerer dig med det hallucinerede objekt, forstår du shunyata (tomhed) bedre. Man skal ikke tænkte, at det selv-eksisterende jeg findes. Lamaerne prøver at opdrage dig med ordene: der er ikke noget dualistisk jeg, lamaerne prøver at skubbe dig frem intellektuelt. Men ved dødstidspunktet er det ikke nødvendigt at skubbe, fordi der mister man helt naturligt den selv-eksisterende identifikation. Det er derfor mange folk, der har den oplevelse, når de mediterer, at de mister deres identitet, og så bliver de bange. Det er godt, siger Lama Yeshe. Det er et godt tegn, at man bliver bange. Lama Yeshe siger: "Vi tibetanske munke kan godt lide at gøre dig bange." Vesterlandske mennesker kan ikke lide at blive bange. Men vi har ikke desto mindre midlerne til at sætte jer i en farefuld situation. "Hvorfor er du bange for at miste noget"? spørger Lama Yeshe. At miste dig selv, betyder at miste den selv-eksisterende eller konkrete forestilling om dig, det er det, som er rystende. Det er din egen projektion af dig selv, som er rystet. "Men", fortsætter Lama Yeshe, "vejen til at opdage din sande natur er at bryde denne forudfattede idé af en fantasi om dig selv. Dette selv eksisterer ikke, det er kun en projektion af dit eget ego. Grunden til, at den Tibetanske Buddhisme uddanner mennesker til at forstå dødsprocessen, beskriver hvad der foregår, og hvordan man skal håndtere kriserne ved de illusioner og visioner, som forekommer, er, at så kan vi handskes med oplevelserne i stedet for at blive forvirrede. Efter at de fire elementer er sunket - har vi stadig en subtil bevidsthed. Selvom der ikke åndes længere, forbliver den subtile bevidsthed. Fra et buddhistisk synspunkt er personen stadig levende, selvom han ikke længere ånder. Og han har de fire visioner: den hvide vision, den røde vision, den sorte vision, og det klare lys' vision.

11 Beskrivelserne af disse visioner korresponderer med de optegnelser over nærdøds-oplevelserne, vi har bl.a. fra Moody og Kenneth Ring. Her finder man også den sorte (tunneloplevelsen) før dødens klare lys. grove krop ydre krop indre krop krop subtile krop kanaler (nadi) vinde dråber meget subtile krop udestruerbare vind primære sind udestruerbare sind sind grove sind mental bevidsthed sensorisk bevidsthed mentale faktorer Når folk er meget svært syge eller meget konfuse, kan de ikke "cope". Så kan de ikke holde sig selv på et rent-klart stade på grund af forvirringens voldsomme kraft. Men hvis man dør naturligt uden svær sygdom eller tung forvirring, så kan man "cope" og holde sin bevidsthed ren-klar. Heldige mennesker dør en naturlig død uden tunge sygdomme eller forvirring, de dør stille og roligt. Fordelen er, at de har kontrol over situationen, de er rent klare. Så når elementerne synker, og de kan jo begynde at synke langsomt og i meget god tid, så genkender de det som illusioner, selvom de bliver lidt forvirrede. De tror ikke på, at der findes ud-af-sig- selv-eksisterende vand, ild osv. Og langsomt, langsomt absorberes elementerne, synker, og de bliver mere og mere klare og mere samlede. De ledes langsomt til det rene klare lys' stade. De fire visioner fremkommer som sagt efter at åndedrættet er standset. Og her er det, at det er muligt for store mediterende at blive i det klare lys' tilstand i dage, ja selv i måneder. De forbliver i dette klare lys, i denne lyksalige tilstand, i forbindelse med den universelle realitet snarere end med forurening. Det er derfor man ifølge den Tibetanske Buddhisme ikke må røre mennesker, når de er døde. Først når de ydre tegn på væske kommer ud af næsen eller sexualorganerne, og som indicerer, at den subtile bevidsthed er gået ud af kroppen, må man røre ved kroppen. Ellers kan man meget let forstyrre den døendes meditation.

12 Det eneste sted man må berøre personen er ved kronchakraet. Dette kan hjælpe med til at trække bevidstheden op og ud gennem kronchakraet, når det bliver aktuelt. Med hensyn til at donere organer, så siger de tibetanske lamaer, at hvis man donerer sine organer ud fra medfølelse, så vil enhver forstyrrelse af dødsprocessen som dette forårsager langt blive overvejet af den positive karma, det giver, at donere organer for at hjælpe andre mennesker. Sindet dør kun et kort øjeblik. Det afgørende er, hvor forberedte vi er på døds-øjeblikket. Det er det som afgør, hvordan vi reagerer. Kun en person, hvis energier er meget lukkede, eller som ikke har foretaget megen spirituel praksis, kan blive i det mørke stadium et tykke tid, og så varer lyset, oplevelsen af det oplyste sind kun et sekund eller to. Det er det som man i den Tibetanske Dødebog kalder mødet ansigt til ansigt. For andre er det her tidspunktet for oplæsning af den tibetanske dødebog begynder, eller for mennesker, som har trænet i Powa-meditation kan den direkte transformation og bevidsthed begynde. For andre, idet de forbinder sig med deres egne vågne tilstand, beholder de fuld opmærksomhed og blander sig med lyset og opnår dermed fuld frigørelse, som det siges at Lama Tzong Khapa gjorde.f.eks. I dødsøjeblikket forsvinder alle vores begreber ud i den blå luft. Vores begreber om politik, økonomi, samfund, racisme. Vores ego-død, mange andre lag af vores sind dør. Vi dør ind i vores essens. Og derfra fødes vi igen. For en spirituel praktiker er dødsøjeblikket derfor et meget spirituelt øjeblik. Har man praktiseret, så kan man opleve essensen af sindet, og man kan forbinde sig med det. At hjælpe en døende er at hjælpe personen til at forstå sindets natur. Dødsprocessen begynder ved opløsningsstadierne. Den modsatte proces af fødslen. Elementerne opløser sig i hinanden, samtidig med opløsningen af de psykiske komponenter. Stadierne er markeret ved identificerbare eksterne fysiske tegn og ved indre oplevelser. Disse ting sker ikke blot ved dødsprocessen, det sker også, når vi skal falde i søvn. Når man sover, går man ind i et neutralt stade - et stade med fundamental bevidsthed og uden intellekt. En spirituel praktiker arbejder derfor også med søvnen. Da det at beholde bevidstheden gennem søvnen er en måde at øve sig i sin død på. De tre dødsbardo'er er: Dødsøjeblikkets bardo Darmata bardo-essensen af ting som de er Tilblivelsesbardo'en fra det tidspunkt, hvor bevidstheden forlader kroppen og indtil næste fødsel. Graden af den kontrol og opmærksomhed vi har i dødsprocessen, afhænger meget af vægten af de tre sindsgifte. Alle hallucinationer kommer fra de tre sindsgifte. Hvis man ikke har de tre gifte, så er der ingen problemer i dødsprocessen, så er det at dø lyksaligt. Enhver som derfor dør med kærlig venlighed, skulle aldrig være bekymret over at få en dårlig genfødsel.

13 Det er kun den person, som har de tre giftes tilstande, der har skabt årsagen til, at de fire elementer er ubalancerede. I Tibetansk medicinsk terminologi siger vi, at begær skaber lhung. Det betyder, at luft-elementet er ubalanceret. Had skaber galde- og det virker ind på ildelementet. Uvidenhed skaber vand-elementet. En overvægt af et af elementerne kan skabe ubalance, som så kan slå os ihjel. Hvis der er balance i de fire elementer, er det en årsag til sundhed. Men hvis en af elementerne er ude af balance, kan det være fatalt for os. (Interessant er det i den forbindelse, at det Forebyggelsespolitiske Råd har udgivet en piece i 1991 om psykens betydning for forebyggelse og sundhedsfremme. Her står der, at tillid (selvtillid, håbepotentiale, positiv selvværdsfølelse, grundlæggende tillid, ubekymret selvvurdering) er det hyppigst tilbagevendende tema i den internationale forskning, som har vist sig mest lovende på området psykisk styrke og fysisk sundhed. Psykologen som har skrevet den artikel, jeg henfører til, nævner også, at modsætningen til grundlæggende tillid er angstpræget mistænksomhed, som er en projektion af vores egen aggression mod andre mennesker. Desuden står der i en anden artikel i samme hæfte, at det nu er fastslået, at den psykologiske betydning af en hændelse - hvordan begivenheden opleves eller vurderes - det er det, som påvirker en persons helbred og velvære. Og det er et rent psykisk årsagsforhold. (Det Forebyggelsespolitiske Råd 1991) (Det er det samme Lama Zopa Rinpoche skriver om i sin bog: Mahayana Tankeændring, Visdomsbøgerne Sankt Ansgars Forlag) - og det er det han kalder: hvordan vi koder begivenhederne er det, som afgør om vi er lykkelige eller ulykkelige). Afdøde Lama Yeshe siger, at vi godt kan opleve de skrækkelige visioner i bardo-tilstanden, som er beskrevet i den Tibetanske Dødebog, fordi vi har samlet så megen negativitet og usandhed og sorte tæpper, som dækker for vores bevidsthed. Og på grund af alle de indtryk, kan vi opleve den slags ting i dødsprocessen. Derfor siger han, at det er så vigtigt at være så ren-klar som muligt. Hver dag ikke at skabe urene situationer gennem krop, tale eller sind. Så bliver der ingen problemer. Fysisk er man mere balanceret, og der er mindre chance for at være syg. Som sagt, heldige mennesker dør naturligt uden tung sygdom eller forvirring. De er i kontrol. Elementerne synker langsomt. De bliver naturligt mere klare, mere forenede med ikke-selveksistens og med ikke-dualitet. Enhver som har kærlig venlighed ved dødsøjeblikket, skulle aldrig bekymre sig om sin genfødsel. Som Lama Yeshe siger: "Vi har brug for to ting: hav intens bevidsthed på din egen bevidsthed, når forstyrrelserne kommer, hav så kærlig venlighed på din egen bevidsthed. Det er de to oplevelser: visdom og metode. Visdom er en intens oplevelse af din egen bevidstheds virkelighed. Metode er, når du bliver ude af kontrol - distraheret - skab så kærlig venlighed. Når du så ikke længere er distraheret - bliv så i visdom.

14 Livets tre bardo'er er: Fødsel til vores død. Søvn- og drømmetilstand. Meditationstilstande eller tilstande med højere bevidsthed. Holdningen lige før døden er meget vigtig, siger H.H. Dalai Lama. Hvis vi har dyrket ligevægt, fri for begær eller had overfor nogen, eller hvis vi mediterer på tomhed eller dyrker medfølelse - hvis vi dør i en sådan tilstand- er det godt. Men hvis vi dør i en tilstand af begær eller had, så er det meget farligt. Hvis en moderat praktiserende bliver forstyrret lige ved dødstidspunktet vil åbent had eller begær kunne komme frem, fordi vi alle har dispositioner, som er dannet ud fra tidligere liv og tidligere ikke-positive handlinger, og som nemt aktiveres, når vi møder svære situationer. Derfor er det meget vigtigt, både for den døende, og de som er rundt omkring ham eller hende, at undgå at skabe situationer med begær og had. Omgivelserne kan altså ikke lægge nok vægt på fred, medfølelse, kærlighed, skønhed, bøn, meditation. Milarepa forklarer, at i de forskellige riger dominerer følgende følelser: Helvedes-riget Preta-riget Dyreriget Menneskeriget Asura-riget Deva-riget - stort had - stor griskhed, gerrighed, havesyge - stor illusion - stort begær - stor jalousi - stor stolthed De vigtigste sutra-teknikker: Intentionskraften. Skab den stærke intention ikke at lade sindet skilles fra den altruistiske bodhisattva-ånd, hverken i dødsprocessen, i bardo-oplevelserne eller i næste genfødsel. Det hvide frø s kraft: Prøv at befri sindet fra alle fysiske tilknytninger. Giv alt væk til ædle formål, til syge, til gamle, til fattige, til uddannelsesinstitutioner, hospitaler, spirituelle Centre etc. Destruktionskraften: Prøv at ødelægge spirerne fra en hvilken som helst dårlig karma opsamlet gennem dette liv. Dette gøres ved: at være ked af den negativitet, du har skabt, bestem ikke at ville gøre den igen. Tag

15 tilflugt og skab et bodhi-sind, aspirér til den højeste oplysning, rens rødderne til spirerne ved at meditere på tomhed, recitér Vajrasattva-mantraet. Genkendelseskraften: Skab bodhi-sind så intenst som muligt, dø mens du mediterer. Bønskraften: Ønsk at andres vanskeligheder må modnes på dig - og at andre derfor kan blive fri for dem. Vigtigt at generere Mahayana-bønnen: I resten af mit liv vil jeg dedicere energien fra min krop, tale og sind til at gavne andre, så meget som muligt. Det gør ingen forskel for mig, hvor eller i hvilke omgivelser, jeg skal leve, må jeg gavne andre så meget som muligt, hvor jeg end er, og må jeg specielt bruge mine energier til at vise de tre principielle veje til andre. Når sindet ikke genkender denne første vision af strålende lys, forsvinder det. Når det klare lys' vision holder op, forlader bevidstheden kroppen og passerer gennem de 8 stadier men i omvendt rækkefølge. Klart lys Sort nær-opnåelse Rødt lys Lyse hvide lys Smørlampe flamme Ildfluer Røg Luftspejlinger Nu begynder sindet at befri sig selv fra sine projektioner. Da blokeringerne nu er væk, bliver energien frigivet og eksploderer i visioner af farver og lyde og lys - beskrevet i den Tibetanske Dødebog, som de 42 fredelige og de 58 vrede guddomme. Mellemtilstanden kan vare fra et øjeblik op til 7 dage afhængig af, om et egnet fødested er fundet. Hvis man ikke har fundet det, oplever man igen en lille død og oplever igen de 8 tegn på død, men meget kort. Og igen oplever man de 8 tegn i omvendt rækkefølge og fødes ind i en anden mellemtilstand. Dette kan ske i alt 7 gange, hvilket giver en total på 49 dage, hvori et genfødselssted må være fundet. Den lille død sammenlignes her med, hvad man oplever, når man går ind i en dyb søvn. Disse tilstande med større subtilitet omkring døden opleves også omkring orgasme og besvimelse, dog har disse oplevelser ikke den komplette form.

16 Når vores bevidste oplevelser af forskellige sider af vores sind - såsom vrede, begær og uvidenhed - bliver frigivet, viser de sig i deres visdoms form med utrolig lys og stråleglans. Det afhænger af, om en person kan genkende disse visioner som projektioner af sit eget sind. Hvis personen kan tage tilflugt i dette strålende lys af visdom - befrielsen af disse energier - så er der her en anden mulighed for frigørelse, som det også hele tiden beskrives i den Tibetanske Dødebog. Men det er svært for et menneske at gøre, hvis man ikke har oplevelser fra praksis og den tillid og stabilitet, som kommer af at forstå sindets natur. Vi er derfor mere tilbøjelige til at tage tilflugt til vrede end til dets rene og befriende modsætning. En helt stribe af instinktmæssige oplevelser såsom aggressioner, grådighed, stædig stupiditet, passioner, jalousi, arrogance, og selv-forgiftning manifesterer sig som blødt behageligt lys - mindre udfordrende og overvældende end visdommens lys. Hvis vore reaktioner her er instinktive, så går vi videre til en genfødsel, som er bestemt af den forvirrede og fortyndede energi, som vi identificerer os med. Så går bevidsthedsstrømmen videre til tilblivelses-bardoen. Her har man en mental krop. Den er let og lysende - ni gange klarere end i livet; man er clairvoyant og har mirakuløse evner. Og man kan bevæge sig uhindret hvor som helst, blot ved at tænke på det. På grund af dette er bevidsthedsstrømmen mere åben overfor spirituel hjælp fra de levende i form af praksis eller godgørenhed dedikeret i ens navn eller simpelthen bare gode tanker om én. Dette siges at være særligt vigtigt de første 21 dage efter døden. Resten af tiden, de sidste 27 dage, siges at være mere tilknyttet til det næste liv, der skal leves. Hele den buddhistiske belæring summeres op af Milarepa, når han siger: "Ikke at skamme mig over mig selv, når jeg dør." Hvordan kan vi hjælpe den døende? 1. Fortælle personen, at han eller hun skal dø. Fordi det giver tid til at forberede sig. Det har tidligere - i hvert fald i Danmark ikke været anset for pænt at fortælle en person, at han eller hun skulle dø. Det har hængt sammen med, at vi har været bange for, om vi kunne håndtere personens følelser. Og det har også hængt sammen med vores egen angst for døden. Den holdning er på retur i dag i Vesten - meget på grund af Elisabeth Kübler-Ross' store arbejde. Her som ved alt andet arbejde omkring psyken gælder det: Bevidsthed - at se tingene i øjnene - er en forudsætning for at kunne håndtere dem. Elisabeth Kübler-Ross har blandt andet også vist, at døende mennesker ved, når de skal dø. Også børn. Og de viser det på mange måder. Hvis omgivelserne benægter, bliver der stor afstand og ensomhed. 2. Hjælpe personen til at finde noget at holde fast i, at holde sig til. Det er vigtigt at bede den døende om at reflektere over: hvilket aspekt i dit sind vil du holde fast ved, når du dør? En kærlig fredelig atmosfære hjælper også personen spirituelt. Og giver tillid til alt det, som skal ske.

17 Det er vigtigt at beskytte personen fra alt det, som kan virke ophidsende. Hvis det er en ikke-buddhist og en ikke-religiøs skal vi være forsigtige, siger Sogyal Rinpoche. Vi skal ikke prøve at pådutte ham vores egne idéer eller tro. Det vil sandsynligvis skade ham mere end gavne ham. Hvis det er en kristen er det godt at tale om Jesus eller Gud. Er det en muslim, er det godt at tale om Allah og Muhammed og så videre. Vi må være meget forsigtige her. Vores interesse skal kun være at hjælpe den anden person. Det er godt med religiøse billeder, som svarer til personens tro, hvis personen har en tro. Ellers ingen billeder. Hjælpen er for den andens skyld. Alt som gør den anden rolig, tillidsfuld, kærlig, tryg, og glad er godt. Buddha Sakyamuni-mantraet er godt- for buddhister - Om Muni Muni Maha Muni Ye Soha. Avalokiteshvara - mantraet er også godt at hviske i øret. Også godt at recitere navnet på personens guru og at der er et billede af personens guru. Hvis man er i tvivl om, hvad man skal gøre er denne simple medfølelses-praksis meget brugbar. Se på personen, som på dig selv. Når man gør det, har man mere forståelse. Skift plads. Forestil dig, at det er dig, som skal dø. Hvordan ville du så føle det? Hvad ville du kunne lide? Hvis du er i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal gøre, så gør dette. Tal om livets værdi også. Det er meningsfuldt. 3. Hjælp personen til at slippe tilknytning og holden fast ved ting. Fordi nu er det tid til at skifte. Den følelsesmæssige omsorg er et vigtigt forspil til den spirituelle støtte. Kærlighed og omsorg inspirerer spiritualiteten hos personen, og hjælper ham/hende til at nå til forståelse og accept af døden. Det er vigtigt er at skabe en atmosfære af venskab og ubetinget kærlighed. Hjælpe med til at rede ting ud. Rede problemer og vanskeligheder ud i forhold til venner og til familie. Når det er klaret, giv så styrken til at sige farvel. Ren kærlighed frigør et menneske. Vi føler tilknytning, fordi vi ikke får, hvad vi ønsker, siger Sogyal Rin-poche. Hvis vi får kærlighed fuldt ud, så kan personen slippe. Det er også vigtigt at arbejde sig ud af alle de gamle sår, fortrydelser og skyld. Så der bliver tilgivet og der tilgives. Og at afslutte financielle sager. Smertekontrol. Når døden er nært forestående er det vigtigt at sørge for at afbryde medikamenteringen, så at personens sind ikke er omtåget af medicin ved dødens indtræden - hvis dette er muligt. Smerte er jo så mange ting. Også følelsesmæssigt betinget. Nogle gange bliver smerte værre på grund af angst for smerter. Så hjælper samtaler, sidde og drikke te ved siden af, poesi, massage eller særlige åndedrætsteknikker, eller musik. Afspænding giver også smertelindring, ved vi. Det er vigtigt, at det foregår et roligt, kærligt sted, hvor der ikke er travlt. Det er også vigtigt at personen har disponeret over alle sine besiddelser før døden. Helst at have givet dem væk før, det er bedst.

18 Desuden undgår man at nogen skændes om ens ting efter ens død. Samtidig praktiserer man generøsitet, og det er ekstremt nyttigt. Når et menneske er ved at dø bliver dets sind mere og mere subtilt. Det er mere åbent overfor mentale budskaber fra de nære, også selvom disse ikke siges. Stille meditation og bønner er derfor godt. Vigtigt at opmuntre personen til at bryde op. Vigtigt at opmuntre personen til at gå ind i lyset, ind i Guds kærlighed. Vi kan udfri dyr, der er bestemt til at dø - motiveret af ønsket om at hjælpe den døende. Bringe ofringer. Vi kan hjælpe fattige, syge, gamle etc. for den døendes penge. Vi kan også gøre det, for vores egne penge, men det er mere effektivt, hvis det er for den døendes penge. Så er der Powa meditation. Litteratur: Glenn H. Mullin: Death and dying. Arkana. London Lati Rinbochay & Jeffrey Hopkins: Death, intermediate state and rebirth in Tibetan Buddhism. Snow Lion Publication, Ihtaca N.Y Martin Wilson: Rebirth and the western Buddhist. Wisdom Publications, London Lama Thubten Yeshe; Transference of consciousness at the time of death. Wisdom Publications. Boston Lama Thubten Yeshe: Life, death and after death. Wisdom Publications. Boston Sogyal Rinpoche: The survival of consciousness. A Tibetan Buddhist perspective. Rigpa Buddhist Meditation Center Sogyal Rinpoche: Den tibetanske bog om livet og døden. Gyldendal 1995 The tibetan book of the dead, translated by Robert A.F. Thurman. Thorsons Christine Longaker: Håbet i døden. Lindhardt & Ringhof 1997 Dublikater: Dagpo Rinpoche: Facing death and helping the dying.singapore Translator Rosemary Patton. Transcript: Koosje van der Kolk. Pende Hawter: Death and dying in the Tibetan Buddhist Tradition. Sogyal Rinpoche: Understanding death, helping the dying. The Buddhist perspective. Amsterdam 10 og 11. maj 1988.

19

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN 2 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Tegn og Symptomer på at Døden Nærmer sig.

Tegn og Symptomer på at Døden Nærmer sig. Medicin Buddhas lysende klare Land Tegn og Symptomer på at Døden Nærmer sig. Når et menneske går ind i de sidste trin af dødsprocessen, er der to forskellige former for dynamik der er i gang, og de er

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE

I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE I DENNE PJECE KAN DU FINDE INFORMATIONER OM ALLE DE PRAKTISKE OG RITUELLE FORHOLD SOM GØR SIG GÆLDENDE VED EN BUDDHISTISK BISÆTTELSE Kapel 500 Organist 475 Kistedekoration 1050 Annonce, lokalblad 495 Kiste

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Forord. Urnehallen er åben for alle buddhistiske retninger. Heftet er udarbejdet af: Lama Ani Ea, Brian Zinck og Ole Nordstrøm.

Forord. Urnehallen er åben for alle buddhistiske retninger. Heftet er udarbejdet af: Lama Ani Ea, Brian Zinck og Ole Nordstrøm. Forord Efter mange års forhandling fik Karmapa Trust, forening for tibetansk buddhisme, som statsanerkendt religiøst samfund, Kirkeministeriets tilladelse til oprettelse af et begravelsessted på Bispebjerg

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling.

når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling. Institut for Holisme og Forskning Identifikation af af SIQ SIQ (Spirituel i den fysiske Intelligens) krop, når den spirituelle hos børn intelligens og voksne er under udvikling. Udfyld det efterfølgende

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere