Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandkraftværk. Gudenaacentralens historie og funktion"

Transkript

1 Vandkraftværk Gudenaacentralens historie og funktion ELMUSEET 1998

2 Indholdsfortegnelse: Side 1: Gudenaacentralen i dag : Ideen til værket opstår : Byggeriet går igang : Værket står færdig : De første elværker : De første forsøg med vandkraft : Teknologisk system Dette hæfte er et forsøg på at give Folkeskolens fysikundervisning et indhold og perspektiv, der opfylder læseplanens krav. Ved at benytte hæftet i undervisningen og eventuelt lade klassen få en vandkraftdag, vil eleverne få mulighed for at lære om forholdet mellem fysik, teknologi, samfund og miljø. Forsøgsmaterialet er udviklet med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet. Niveau: klasse. Forside: Gudenaacentralen. ELMUSEET 1998 Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Tlf: Fax: Web:

3 Hvad sker der på Gudenaacentralen? På et vandkraftværk bliver vandets energi lavet om til elektricitet. På Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk, kan du se, hvordan det foregår. Her kan du følge vandet, fra det løber ind i elværkets turbiner, og til det igen forlader værket. Samtidig kan du følge elektriciteten, fra den bliver lavet inde i generatorerne, og til den forlader elværket gennem transformatorerne. Kraftværkets officielle navn er Gudenaacentralen, men det omtales mest som Tangeværket. Gudenaaen og dens tilløb afvander et stort område i Midtog Østjylland. Hvor kommer vandet fra? Tangeværket udnytter Gudenåens vand. For at have et vandlager at tage af, er der bygget en dæmning tværs over Gudenådalen. Det skete i årene På den måde blev Danmarks største kunstige sø, Tange Sø, skabt. Den er 13 kilometer lang og kan rumme en vandmængde på 20 milliarder liter vand. Gudenåen har sit udspring ved Tinnet krat ved Tørring. På sin vej op mod Tange modtager den vand fra åer, bække og søer i Midtjylland. Al vand fra dette område løber gennem Tangeværket. Området kaldes for Gudenaacentralens afstrømningsområde. Vandet forsætter derefter sit løb ud mod Randers Fjord og Kattegat. Gudenåens vandføring er afhængig af, hvor meget regn der falder i området. Tangeværkets el-produktion er derfor afhængig af dårligt vejr. Jo mere regn og køligt vejr, desto bedre. Køligt vejr giver mindre fordampning fra afstrømningsområdet og dermed mere vand til kraftværket. Snittegning gennem vandkraftværket Gudenaacentralen. 1

4 Vandets potentielle energi Fra Tange Sø ledes vandet hen til kraftværket gennem tilløbskanalen. Når vandet løber i kanalen, er det hævet næsten 10 meter over fraløbet på den anden side af Tangeværket. Vandet har derfor potentiel energi, når det befinder sig i kanalen. Størrelsen af den potentielle energi kan beregnes. Den afhænger af vandmængden (m), faldhøjden (h) og tyngdeaccelerationen (g). Potentiel energi benævnes i joule (J), og beregnes efter formlen: E pot = m g h Tangeværket udnytter vandets potentielle energi, når det laver elektricitet. Det omsætter potentiel energi til elektrisk energi. Et kraftværks energiproduktion angives i energi pr. sekund, altså joule pr. sekund. Det kaldes for kraftværkets effekt og benævnes watt (W). Man kan beregne den effekt, som Tangeværket har mulighed for at udnytte. Det er den potentielle energi i den vandmængde, der i hvert sekund falder ned gennem turbinerne. Det er naturligvis den samme vandmængde, der i hvert sekund strømmer igennem tilløbskanalen. Størrelsen af denne vandmængde kan beregnes, når man har beregnet arealet af kanalens tværsnit i Tværsnit af indløbskanalen til Gudenaacentralen. Sammenlign med billedet på side 1 og side 28. 2

5 kvadratmeter (m 2 ) og målt vandets strømningshastighed i meter pr. sekund (m/s). Tværsnitsarealet bestemmes ved hjælp af tegningen på side 2. Du må selv udtænke en metode til at bestemme vandets strømningshastighed. Turbinerne Tangeværkets virkemåde er meget enkel. Snittegningen gennem Gudenaacentralen (side 1) viser vandets gang gennem kraftværket. Når vandet fra tilløbskanalen kommer hen til kraftværket, rammer det sluseportene. Ved hjælp af dem kan de ansatte på elværket åbne og lukke for vandet til turbinekamrene. Når portene er åbne, fortsætter vandet ind i Tangeværket, men først løber det igennem en rist, som skal si grene og andre større genstande fra, som kunne skade turbinerne. Francisturbine der har været benyttet på Gudenaacentralen Turbinerne er Tangeværkets centrum. Det er her Gudenåens energi tappes, når dens vand får turbinerne til at dreje rundt. Det sker ved, at vandet rammer turbinernes skovlblade og derved presser dem rundt. I hvert turbinekammer er der et turbinesæt med to turbiner. De drejer rundt samtidigt på den samme aksel, men i perioder med lidt vand, bliver skovlbladene på den ene turbine indstillet, således at der ikke løber vand igennem den. Tangeværkets turbiner har en levetid på godt 20 år. En af de nedslidte turbiner ses på billedet til venstre, og er placeret tæt ved tilløbskanalen. Den vejer kg. Det er en såkaldt Francis turbine opkaldt efter en amerikansk ingeniør J. Francis, som opfandt denne turbinetype i Den anvendes ved vandkraftværker, hvor man råder over en stor vandmængde, men med en lav faldhøjde. Tangeværkets turbiner er placeret vandret nede i kamrene og drejer rundt med en hastighed på 214 omdrejninger/minut. Snittegningen side 1 viser, at neden under hver turbine indsnævrer kammeret sig til et stort rør. Her igennem fortsætter vandet sit fald, efter at det har passeret turbinerne. Når vandet løber igennem røret, opstår der et undertryk nedenunder turbinen. Undertrykket giver et sug i turbinen, og derved udnyttes hele den potentielle energi, som vandet mister, når det falder 3

6

7 Billedet til venstre viser Gudenaacentralens maskinsal. De store maskiner til venstre er vekselstrømsgeneratorerne, og de små er jævnstrømsdynamoerne. fra indløbskanalen ned til fraløbet. Vandet løber fra røret, og videre ind under værket og derfra ud i Gudenåen. Derfor er værket anlagt ved et naturligt skarpt sving i Gudenåen, således at åen bliver en direkte fortsættelse af fraløbskanalen. På den måde ledes fraløbsvandet hurtigt væk. Generatorerne En generator laver elektricitet. Der er ingen forskel på elektriciteten fra vindmøller, atomkraftværker, kulfyrede værker eller vandkraftværker. I alle tilfælde bliver den lavet i generatorer. Forskellene ligger i, hvilke kræfter der anvendes til at trække generatoren. De tre generatorer i Tangeværkets maskinsal er leveret fra Titan fabrikkerne i København. Det er de samme tre generatorer, der har lavet elektricitet siden Tangeværkets start i En generator har to hoveddele. Rotoren, som er en kraftig elektromagnet, og statoren, der består af jernkerner omviklet med kobbertråd, så der dannes en spole. Når den magnetiske rotor drejer rundt, dannes der elektricitet i spolerne (se modellen til venstre). Model af vekselstrømsgenerator. Tangeværkets generatorer bliver drejet rundt af turbinerne. Turbineakslen går gennem turbinekammerets mur og direkte ind på rotoren. På rotoren sidder der et antal spoler, der skal laves til elektromagneter. Det sker ved, at de får jævnstrøm fra den lille dynamo foran generatoren. Den lille dynamo bliver også drejet rundt af turbinen. Når rotoren drejer rundt med 214 omdrejninger i minuttet induceres der i statoren en vekselspænding på volt. Strømstyrken i statorens vindinger er på 130 ampere. Den store strømstyrke er forklaringen på, at der altid er en god varme i generatorhallen. Vekselstrøm kommer i perioder. Når en rotor med 2 magneter har foretaget l omdrejning, er der lavet 2 periode i statoren. Det er afbildet som vist på figuren øverst næste side. 5

8 Vekselstrømskurve. Ved en enkelt omdrejning af den 4-polede rotor fås to perioder. Hver periode består af et bjerg og en dal. Rotoren kan have flere magneter. Jo flere magneter, der sidder på den, jo flere perioder kan den lave under l omdrejning. Det er vigtigt med et stort antal perioder. Når strømmen kommer ud til forbrugerne, må de elektriske apparater ikke mærke at strømstyrken også er 0 ampere en gang imellem. I Danmark og mange andre lande har man derfor vedtaget, at vekselstrøm skal komme med et bestemt antal perioder i hvert sekund. Det kaldes for frekvensen og benævnes hertz (Hz). På billedet kan du tælle antallet af spoler på rotoren. Du skal gerne komme frem til, at der er 28. Spolerne er forbundet parvis, så de danner 14 elektromagneter med nord- og sydpol. Når de 14 elektromagner drejer 214 gange rundt pr. minut, vil der i statoren blive induceret vekslespænding med en frekvens på 50 Hz. 6

9 Tangeværkets effekt og nyttegrad Mindre transformertårn. Her transformeres f.eks V ned til 220 V. Inde i kontrolrummet kan man hele tiden måle, hvor meget elektrisk energi Tangeværket producerer i sekundet. Som nævnt på side 2 kaldes det for kraftværkets effekt og måles i watt (W). Det giver mulighed for at beregne, hvor godt elværket udnytter den potentielle energi i vandfaldet i turbinerne. Nyttegraden bestemmes ved at finde forholdet mellem den aflæste effekt i kontrolrummet og den beregnede effekt af vandet i tilløbskanalen. Nyttegraden angives i %. Tilløbsvandets effekt beregnes ved at bestemme den potentielle energi i den vandmængde, der hvert sekund falder gennem turbinerne (E pot = m g h). Elektrisk effekt beregnes ved at gange generatorens spænding og strømstyrke sammen. P = U I Transformerstationen Inden strømmen forlader Tangeværkets område, skal den igennem en transformator, hvor dens spænding laves større og dens strømstyrke laves mindre. Det er nødvendigt for, at der ikke skal forsvinde alt for meget energi i de lange ledninger ud til forbrugerne. Det er strømstyrken, altså antallet af ampere, der er skyld i energitabet i form af varme. Derfor skal strømstyrken gøres mindre. Transformeren består af to spoler, der kaldes for primær og sekundær spole. De to spoler har forskelligt vindingstal. På Tangeværkets to transformatorer har sekundærspolen 6 gange så mange vindinger som primærspolen. Ved at løbe igennem Transformator med primær spole A og sekundær spole B, hvis strømmen bliver produceret på venstre side og bruges på højre. 7

10 transformatoren bliver strømmen inde fra generatorerne transformeret fra volt til volt. Samtidigt bliver strømstyrken gjort 6 gange mindre, således at der bliver et mindre varmetab i højspændingsledningerne. Transformatoren kan ikke sende mere elektrisk energi ud fra Tangeværket, end værket producerer. Transformeren kan ændre på spænding og strømstyrke, men effekten for primær- og sekundærspole forbliver den samme. Sekundærspolens effekt er dog lidt mindre end primærspolens. Det skyldes et varmetab i selve transformeren. Energi og miljø Tangeværket er et eksempel på et kraftværk, der laver elektricitet ved hjælp af en vedvarende energikilde, nemlig Gudenåens vand. Det giver både fordele og ulemper. Tangeværket forurener ikke atmosfæren med kuldioxid, og er således ikke med til at øge drivhuseffekten. Men da værket i sin tid blev bygget, ændrede det miljøet i Tangeområdet. Det var blandt andet medvirkende til, at den berømte Gudenålaks forsvandt. I dag forsøger man at få nye laks til at vandre op i åen. Nogle mennesker mener, at Tangeværket og Tange Sø forhindrer dette i at lykkes. Laks Derfor mener nogle, at Tange Sø skal tømmes. Andre mener, det skal ske, fordi vandet i den kunstige Sø er så fuld af næringsstoffer, at der i varme somre produceres store mængder alger. De følger med Gudenåens vand ud i Kattegat, og når de undervejs dør og nedbrydes, forbruges der så meget ilt, at der opstår iltsvind. Når man derfor i dag diskuterer Tangeværkets fremtid, er det en diskussion om ren energi og miljø. Det gør kraftværket interessant at beskæftige sig med. Lad os starte med at se på hvorfor man egentlig byggede Tangeværket for 80 år siden. Hvem fandt på, at der skulle ligge et kraftværk inde i Midtjylland langt væk fra store byer, hvor man kunne bruge strømmen? Det er en historie, der har sin begyndelse lige efter år

11 Idealer og visioner Kristian Thomsen ( ) I året 1904 gik en idealistisk ingeniør rundt i Gudenådalen mellem Tange og Ans. Han arbejdede for Hedeselskabet og havde fået som opgave at undersøge, om Gudenåens vand kunne anvendes til overrisling af markerne langs åen. Ingeniøren hed Kristian Thomsen, og han tog sin opgave meget alvorligt. Som så mange andre på den tid var han optaget af, hvordan man bedst kunne udnytte Gudenåen. Den havde indtil omkring 1870 været meget benyttet til pramsejlads mellem Randers og Silkeborg, men nu havde jernbanerne efterhånden udkonkurreret Gudenåen som transportvej. Det hed sig, at åen var blevet doven, og der blev sagt: at dens store vandmasser måtte absolut kunne udnyttes til gavn for land og befolkning. Det store vandløb måtte kunne yde sit bidrag til landets husholdning. Kristian Thomsen arbejdede energisk og effektivt, og allerede efter et halvt års arbejde kunne han fremlægge en plan, der indeholdt store visioner om, hvordan Gudenåens vand kunne udnyttes. Det kunne gøres på tre måder, som alle hang sammen. Først skulle der anlægges en vandingskanal mellem Tvilum og Tange. Den skulle ligge vest for Gudenåen og ligge så højt som muligt, for at vandet gennem sidekanaler kunne nå langt ud og kunstvande et stort område. Kanalen skulle så nogenlunde følge 13 meter højdekurven på landkortet og have et fald på 1: Vandmængden i Gudenåen mellem Tvilum og Tange skulle gøres meget lille, og hvor kanalen endte, ville dens vand falde ned i åen igen og danne et vandfald på næsten 12 meter. Dernæst regnede Kristian Thomsen med, at en sådan kanal igen ville gøre det attraktivt at sejle på Gudenåen mellem Randers og Silkeborg. Vandfaldet ville gøre det nødvendigt at bygge slusekamre ved Tange for at bådene kunne komme op i kanalen, men det ville sagtens kunne lade sig gøre. Dengang var der stor interesse for at bygge kanaler og sluser, og mange ingeniører havde erfaring i den slags byggeri. Pramfart på Gudenåen nær ved Ulstrup For det tredje var der i planen et virkeligt revolutionerende forslag. Thomsen foreslog, at det 12 meter høje vandfald ved Tange kunne anvendes til at drive et kraftværk til produktion af elektrisk energi! 9

12 Vandkraft i Danmark? I Danmark var vandkraftværker noget nyt, men de første forsøg med vandkraft var allerede foretaget i Lauffen i Tyskland i 1891 (se side 23). I Sverige blev der bygget mange vandkraftværker i 1890erne, og i 1895 havde aviserne skrevet om verdens største vandkraftværk ved Niagara Falls, som amerikanerne og canadierne havde bygget i fællesskab. Nu foreslog så Kristian Thomsen i sin plan fra 1905, at Gudenåens vand på samme måde kunne udnyttes til producere elektricitet. Det vakte en del opsigt, men mere skete der heller ikke. Der var ingen, der ville investere tid og penge i at gennemføre sådan en plan, heller ingen politikere. Foreløbig stod Kristian Thomsen derfor alene med sin drøm om et vandkraftværk i Midtjylland. En sejltur ned ad Gudenaaen Skitse af Kristian Thomsens første plan fra Stiplet linie: Hovedkanal, punkteret linie: Vandingskanaler. Kristian Thomsen var som nævnt ingeniør, og i 1908 var han til et møde i Dansk Ingeniørforening i Århus. På mødet blev der holdt et foredrag om, hvordan man kunne centralisere elektricitetsforsyningen i by og på land. En centralisering ville betyde, at der kun skulle være få, men store elværker, som producerede vekselstrøm. Strømmen skulle gennem højspændingsledninger fordeles ud til et stort område. Taleren på mødet hed S.A.Faber. Han var direktør for Skovshoved Elektricitetsværk og uddannet elektroingeniør. Dette elværk var startet i 1907 og var det første i Danmark, der producerede vekselstrøm til et stort område. Elværket lå nord for København og kunne forsyne omegnen af København og en del af Nordsjælland med strøm. Det foregik gennem kabler med højspændt vekselstrøm på volt. Ovre på den anden side af Øresund løb de store svenske elve, og deres vand blev i stigende grad udnyttet i vandkraftværker. Siden 1905 havde der været planer om at sende strøm fra disse kraftværker over til København. Strømmen skulle løbe i et kabel på bunden af Øresund, og derefter gennem ledningerne fra Skovshoved-værket videre til København. Alle havde fordel af sådan en plan. De store vandkraftværker kunne komme af med deres strøm, Skovshoved-værket kunne udnytte sit ledningsnet, og København kunne spare penge. Byen kunne undgå at bygge nye kraftværker. Ingeniør Faber var en ivrig tilhænger Svend Aage Faber ( ) 10

13 af en centralisering af el-produktionen. Samfundets elforsyning ville blive effektiv og billig. Kristian Thomsen lyttede meget interesseret, og efter foredraget gik han op til Faber og spurgte, om man ikke kunne centralisere elforsyningen i Midtjylland ved at bygge et stort vandkraftværk ved Gudenåen. Faber syntes godt om Thomsens ide, og i august samme år tog de to mænd på en sejltur ned ad Gudenåen. Fandtes der steder, hvor der kunne bygges et stort vandkraftværk? De fandt, at Tange var det ideelle sted, og gik i gang med at realisere deres fælles ide. De regnede optimistisk med, at det ville være let at finde nogen, der ville bygge det. Men de blev skuffede og måtte erkende, at det ville blive en lang og sej kamp for dem at få overbevist andre om det rigtige i deres ide. Een ting var dog allerede lykkedes for dem. Rigsdagen - sådan hed Folketinget dengang - var blevet opmærksom på, at Gudenåens vand på en eller anden måde kunne udnyttes. Politikerne nedsatte en kommission, der fik navnet Kommissionen angående Gudenåen. Den bestod af en gruppe mænd, som skulle undersøge alle de forskellige måder, der fandtes for at udnytte Gudenåens vand. Kommissionen ansatte Thomsen og Faber som eksperthjælp, og de kunne således komme videre med deres planer om et vandkraftværk. Gudenåens fald fra Silkeborg til Bjerringbro, Læg mærke til det store fald mellem Kongensbro og Tange. Thomsen og Fabers vandkraftværk Allerede et år senere - i havde Thomsen og Faber en fælles plan færdig med tegninger over et vandkraftværk. Adskillige aviser omtalte planen meget positivt. Således skrev Berlingske Tidende den 16.marts 19ll: Det ser nu ud til, at 11

14 Turbine Snittegning af Gudenaacentralen være Danmarks tur til at få sit Niagara - ved hjælp af Gudenåen. Men der skulle mere til end god presseomtale. Det skaffede ikke automatisk penge til opførelse af kraftværket. Planen var der ikke noget i vejen med, og det var teknisk muligt at gennemføre den. De to tegninger ovenover viser, hvorledes kraftværket ville komme til at se ud. Oprindelig plantegning af Gudenaacentralen fra Her ses hele elværket fra oven. Det midterste turbinekammer er åbent, og til højre for den kan man se de tre generatorer. Læg mærke til at der kun skulle være en turbine i hvert turbinekammer. Snittegningen ovenover viser, hvorledes Thomsen og Faber havde tænkt sig, at vandet skal komme ind i turbinekamrene og løbe igennem turbinerne. Derefter skulle vandet fortsætte under hele bygningen og videre ud i åen på den anden side af elværket. Så kom krigen Kristian Thomsen og S.A.Faber var aldrig i tvivl om det samfundsnyttige i deres store projekt. Det blev udgivet i bogform i 1910, og de skriver bl.a.,..ved udnyttelse af Gudenåens vandmasser i et kraftanlæg, kan indvindes elektrisk energi i så store mængder, at hele oplandets elektricitetsforbrug indtil videre vil kunne dækkes herigennem...og at et sådant anlæg vil derfor uden tvivl kunne få vidtrækkende betydning for udviklingen i den pågældende del af landet og særligt virke fremmende for den stedlige industri, der kan basere sig fuldt ud på at udnytte de særlige fordele, som vandkraftanlægget kan byde dem. 12

15 Brændselsmangel. Ofte blev der samlet kul op langs jernbanespor og havnebassiner. Det fyldte altid lidt i kakkelovnen. De to mænd mente åbenbart, at hvis først strømmen var der, ville området udvikle sig, og industrien vokse. Thomsen og Faber gør også opmærksom på, at landet vil spare kr. årligt til indførsel af kul og dieselolie, hvis vandkraftværket etableres. Et beløb der i dag ville svare til 50 millioner kr. Det sidste argument skulle blive afgørende for, at værket blev bygget. Den 1. august 1914 udbrød 1. verdenskrig, og det medførte, at priserne på kul og olie begyndte at stige. I 1914 var prisen 20 kr. pr.ton kul. I 1916 var den 75 kr., og da Tyskland den 31. januar 1917 erklærede den uindskrænkede ubådskrig, steg priserne så voldsomt, at l ton kul i sommeren 1917 kostede 270 kr. For de danske elværker, der for det meste fyrede med kul, var dette en katastrofe. Det danske samfund fik en energikrise. I København og dens omegn var situationen ikke så slem. Der fik man strøm fra de svenske vandkraftværker gennem et kabel, der blev lagt under Øresund i Men resten af det danske samfund følte energikrisen, og teknikere og politikere måtte tænke alternativt og handle hurtigt. Thomsen og Fabers plan kunne næsten ikke undgå at få øget opmærksomhed. Man begyndte at tale om, at Gudenåens hvide kul skulle udvindes. Andelsselskabet Gudenaacentralen oprettes Nogle måneder før krigen brød ud, havde Kristian Thomsen og Faber sammen med tre andre ingeniører dannet et privat selskab. De kaldte det et konsortium. Det var deres mening, at indsende en ansøgning til staten, om at få retten til at bygge et vandkraftværk ved Gudenåen. Konsortiet gjorde Thomsen og Fabers plan helt færdig, og den 12. juli 1917 var de fem 13

16 mænd til et møde med ministeren for offentlige arbejder og 16 midtjyske folketingsmedlemmer. Politikerne var betænkelige ved, at et privat selskab skulle komme til at eje en så stor del af Danmarks el-produktion. De mente, at det offentlige skulle have indflydelse. Politikerne fik det lavet sådan, at Århus byråd og Viborg amtsråd skulle sende en ansøgning til ministeren om at få lov til at opføre værket. På den måde ville det offentlige blive ejer. Århus var meget interesseret i at få bygget kraftværket. Byens eget elværk var nedslidt og skulle fornyes, og med de høje kulpriser ville det være oplagt at blive medejer af et vandkraftværk, der producerede vedvarende energi. Kort over Tange Sø Men at indsende en ansøgning krævede en plan over byggeriet, og det ville tage tid at lave en. Borgmester Drechsel i Århus købte derfor Thomsen og Fabers plan. De blev til gengæld ansat som konsulenter på byggeriet. Den 12.juli 1918 blev Andelsselskabet Gudenåcentralen oprettet med borgmester Drechsel som formand, og i august samme år gik arbejdet i gang. Danmarks største byggeri Det var et vældigt arbejde, der nu skulle udføres. En dæmning på næsten 800 meter skulle bygges tværs over Gudenådalen for at få et vandfald på godt l0 meter. Det ville betyde, at noget af ådalen ville blive oversvømmet, og at der ville blive dannet en kunstig sø på over 650 ha. I søen ville der blive opstemmet 20 Indløbskanalen under udførelse. I baggrunden Tangeværket og funktionærboliger. 14

17 Tangeværkets hovedbygning under opførelse. I forgrunden er udgravningen til afl øbskanalen påbegyndt. milliarder liter vand, som ville give et stort tryk på dæmningen. For at gøre dæmningen stærk nok, måtte den have en 50 meter bred bundflade og en 10 meter bred topflade. Mens byggeriet stod på, skulle Gudenåen ledes gennem en sluse i dæmningen, og denne skulle så senere bruges som en nødsluse for Tangeværket, når det stod færdigt. Fra søen skulle der graves en næsten 500 meter lang og 6 meter dyb indløbskanal, der skulle lede vandet hen til turbinerne. Den opgravede jord og ler blev brugt som fyld i dæmningen. Fra et område ca. 2 km øst for dæmningen blev der også hentet ler. Det var mange tusinde kubikmeter jord, der skulle flyttes rundt, så det var nødvendigt at anlægge jernbanespor til lokomotiv og tipvogne. Udgravningen til selve elværket var også et arbejde af en størrelse, der vakte opsigt. Hvor generatorer og turbiner i dag står, blev der gravet et 16 meter dybt hul. Det var så stort, at det af et øjenvidne blev beskrevet Som nedgangen til underverdenen! Hele anlægsbyggeriet var af en sådan størrelse, at det var svært at forholde sig til det. Søens størrelse kunne næsten ingen forestille sig. At der i et stykke af Gudenådalen skulle anlægges en 13 kilometer lang sø forekom uvirkeligt. Men da endelig kraftstationen begyndte at rejse sig med sine høje mure og kunne ses langvejs fra, begyndte alle at kunne forstå, at en ny tid var ved at indfinde sig. Også udgifterne til byggeriet var store. Hele anlægget var anslået til at ville koste 4 millioner kroner, men den virkelige 15

18 pris blev på 14 millioner. Det svarer i dag til omkring 4 milliarder kroner. Man havde også regnet med at kunne opføre værket på 1½ år. Det varede 2½ år. Hvem byggede Tangeværket? Det var Kristian Thomsen og S.A.Faber, der fik ideen til Tangeværket. De blev også ansat som konsulenter på byggeriet sammen med to andre ingeniører, der hed R.A.Angelo og O.D.Andreasen. På billedet ovenover ses mændene, der byggede værket, sammen med Kristian Thomsens enke. Mændene, der byggede værket, fotograferet sammen med Kristian Thomsens enke. At hun er med på billedet, skyldes den tragiske hændelse, at Kristian Thomsen døde den 17.december 1918 af en influenza, der hed Den spanske syge. Den hærgede hele Europa i årene lige efter 1. verdenskrig og krævede millioner af dødsofre. Han skulle således kun komme til at opleve begyndelsen af det projekt, han havde drømt om og kæmpet for siden Ved hans begravelse i Viborg mødte mange mennesker op, og de forskellige talere fremhævede, at uden Kristian Thomsens tro på det rigtige i at bygge Tangeværket, var det aldrig blevet til noget. Børsterne Men også andre var med til at bygge vandkraftværket. Det var de 500 mand, der med deres bare næver udførte det praktiske 16

19 arbejde. Mange af dem var de såkaldte børster, der kom fra nær og fjern og var vante til at arbejde hårdt med skovl, trillebør og hakke. De havde prøvet at bygge jernbanedæmninger og diger og havde arbejdet i brunkulslejer, så arbejdet på Tangeværket var ikke noget nyt for dem. De arbejdede som regel i et sjak, hvor en formand ledede 7-8 mand. De havde en timeløn på 60 øre, men på en god akkord kunne de komme op på 1,80 kr. i timen. Var man børste, havde man ry for at være en sej karl, en god arbejdskammerat og ærlig. Børsterne kunne arbejde hårdt i timevis med skovl og trillebør uden at beklage sig. Mange af dem styrkede sig engang imellem med en hjemmelavet læskedrik, som de kaldte radium. Det var en blanding af ren sprit og karbid. For at blive optaget i et sjak, var optagelsesprøven nogle gange, at man kunne drikke radium. Det var skovle og spader, der skulle til for at få fl yttet de mange tusinde kubikmeter jord, men man havde også hjælp af tipvognene. Børsterne boede i nogle midlertidige baraker ved Gudenaacentralen. Man var ikke en rigtig børste, før man fik sit børstenavn. Nogle af børsterne, der var med til at bygge Tangeværket, havde sjove navne som Poul Bliktud, Kobbersmeden, Swot Thomas og Mordbrænderen. Den sidste fik sit navn i Tange, fordi hans tøj en dag var blevet så fuldt af lus, at han brændte det hele af på et bål. Børsterne var et specielt folkefærd uden fast bopæl, men uden dem ville det have været vanskeligt at samle folk til at bygge vandkraftværket. I den tid arbejdet varede, flyttede de over m 3 jord. 17

20 Landet der forsvandt For en del mennesker betød opførelsen af Tangeværket en total ændring af deres hverdag. Den kunstige sø skulle ligge i Gudenådalen mellem Kongensbro og Tange, og de mennesker, som boede der, måtte flytte. Der blev lavet en lov i folketinget, der gjorde det lovligt for Gudenaacentralen at opkøbe jord og ejendom på trods af de private ejeres modstand. Det kaldes for ekspropriation og er egentlig imod Grundloven. I den står der, at den private ejendomsret er ukrænkelig og ikke må røres. Men et stort samfundsnyttigt projekt som Tangeværket måtte ikke blive stoppet af ejendomsretten. Derfor giver Grundloven også mulighed for ekspropriation. Mange ejendomme måtte afstå jord til Gudenaacentralen, og 27 gårde og huse blev helt opkøbt, og beboerne måtte finde andre steder at bo. Bygningerne blev brudt totalt ned, og det materiale, der ikke kunne sælges på en stor auktion inde i Tange i foråret 1920, blev knust og brugt som fyld i vejene i omegnen. Alle fik en god pris for deres ejendom. Der var ingen, der blev snydt. I baggrunden ses opførelsen af dæmningen. Markerne i forgrunden er i dag bunden af Tange Sø. Alligevel må det have været underligt at forlade hus og hjem og vide, at man aldrig skulle se det igen. Jeg er født på bunden af Tange Sø, men min mor var ikke en havfrue, sagde de senere om sig selv. Det lød humoristisk, men dækkede nok alligevel over lidt bitterhed. Nogle af de fordrevne blev bitre modstandere af Tangeværket og ønskede det fjernet, men dets 18

21 store betydning for samfundet gjorde deres modstand til en håbløs kamp. Når man står på dæmningen og ser ud over søen, er der ingen spor af det liv, der engang rørte sig i ådalen. Et par hundrede meter før indløbskanalen kan man se tre træstubbe. Det er, hvad der er tilbage af fire store bøgetræer, der stod i haven foran en stor gård. Gården blev revet ned, men de fire træer fik lov at blive stående. Det hed sig blandt folk, at de skulle bruges til at hænge de ansvarlige ingeniører i, hvis dæmningen ikke kunne holde til søens tryk. De fi re træer, der blev stående, da søen blev dannet. I dag er der kun tre træstubbe tilbage. Lyset kom Den 8. januar 1921 blev Gudenaacentralen indviet. I måneden før havde man i løbet af fjorten dage fyldt søen op til højeste vandstand, og dæmningen havde vist sig at kunne holde. Man havde også prøvekørt turbiner og generatorer og sendt strøm ud i ledningerne, og alt havde fungeret efter beregningerne. Ved indvielsen var over 150 mennesker forsamlede mellem generatorerne i maskinhallen. S.A.Faber holdt en kort tale, gav et stød i en fløjte, og de tre generatorer begyndte langsomt at dreje rundt. En journalist beskrev åbningen således: En magniumsbombe eksploderede, og det historiske øjeblik blev foreviget. Hurtigere og hurtigere drejede de store hjul rundt, mens viserne på de forskellige elektriske apparater i kontrolrummet dirrede. Det hvide lys tændtes under loftet, og den 19

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX GUDENAACENTRALEN vand - elektricitet - energi Opgaver for gymnasiet, HF og HTX ELMUSEET Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse

Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse Opgaver til brug på Elmuseet 4.- 6. klasse ELMUSEET 2003 Steder på kortet: 1. Her ligger prammen 2. I denne bygning er der udstilling om vandkraft 3. Her er Tangeværkets maskinsal. Du skal gå op ad ståltrappen

Læs mere

Gudenåcentralen. vand elektricitet energi klima. Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Gudenåcentralen. vand elektricitet energi klima. Opgaver for gymnasiet, HF og HTX Gudenåcentralen vand elektricitet energi klima Opgaver for gymnasiet, HF og HTX Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange Sø.

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

Samfundets elektriske energiforsyning

Samfundets elektriske energiforsyning Samfundets elektriske energiforsyning Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Samfundets elektriske energiforsyning arbejdes der med induktion, transformation og kraftværkers og

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Elektromagnetisme Forsøg Udfør forsøg, som viser elektromagnetiske grundregler. 1. Omkring en strømførende ledning findes et magnetfelt, Ørsteds forsøg 2. En elektromagnet består af en strømførende spole

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen.

De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen. De følgende sider er et forsøg på en forklaring til det meste af det stof I skal have været igennem og som opgives til eksamen. Sammenlign disse forklaringer med relevante sider i jeres bog. SPØRGSMÅL

Læs mere

Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier

Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier Af Lasse Klarlund Jensen Sommerferie er som oftest lig med udflugter, men hvor tager man hen, hvis der skal indgå noget teknisk som en del af oplevelsen? Her bringes

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

et undervisningsforløb om energi fra sol, vind og vand

et undervisningsforløb om energi fra sol, vind og vand et undervisningsforløb om energi fra sol, vind og vand en dag med praktiske øvelser og målinger for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet, htx m.m. Navn: Klasse: Skole: Indhold Til Læreren...3 Energidag

Læs mere

Undervisning i brugen af VØL

Undervisning i brugen af VØL Undervisning i brugen af VØL I denne lektion arbejder I med At læse for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge VØL modellen til at aktivere din forforståelse af emnet, og fokusere din læsning,

Læs mere

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer Buksefjorden vandkraftværk - En investering for generationer Forsidefoto: Klaus Eskildsen Tekst/layout: Nukissiorfiit Tryk: Naqitat A/S NUKISSIORFIIT 2011 Langt undervejs Efter den første internationale

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne

HISTORIEN. Idéen undfanges 1893. Vand til markerne HISTORIEN Idéen undfanges 1893 Vand til markerne Der går ofte år fra ideerne fødes, til de føres ud i livet, og det sker også, at der kommer noget helt andet tid af ideerne, end det man oprindeligt havde

Læs mere

Tangeværket. Indholdsfortegnelse. -en kulturmiljøredegørelse

Tangeværket. Indholdsfortegnelse. -en kulturmiljøredegørelse Tangeværket -en kulturmiljøredegørelse Indholdsfortegnelse Kulturmiljøet Side 2 Naturgrundlaget Side 4 Kulturlandskabet Side 6 Historien Side 8 Arkitekturen Side 10 Registreringen af et bevaringsværdigt

Læs mere

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former

Energiform. Opgave 1: Energi og energi-former Energiformer Opgave 1: Energi og energi-former a) Gå sammen i grupper og diskutér hvad I forstår ved begrebet energi? Hvilket symbol bruger man for energi, og hvilke enheder (SI-enhed) måler man energi

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Notat om Kulturmiljøet Tange Sø

Notat om Kulturmiljøet Tange Sø Notat om Kulturmiljøet Tange Sø Udarbejdet af Kulturmiljørådet i Viborg Amt Viborg maj 2001 Gudenåcentralens fremtid har været til debat gennem flere år. En lang række organisationer og privatpersoner

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Magnetens tiltrækning

Magnetens tiltrækning Magnetens tiltrækning Undersøg en magnets tiltrækning. 3.1 5.1 - Stangmagnet - Materialekasse - Stativ - Sytråd - Clips Hvilke materialer kan en magnet tiltrække? Byg forsøgsopstillingen med den svævende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Er superledning fremtiden for fusion?

Er superledning fremtiden for fusion? Er superledning fremtiden for fusion? Drømmen om fusionsenergi er ikke nem at nå. I kampen for at fremtidens fusionskraftværker nogensinde skal blive en realitet, står videnskabsmænd over for et stort

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/26 Fk1 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) Karen ser denne modeltegning i sin kemibog. Hvad forestiller tegningen? Der er 5 svarmuligheder. Sæt 1 kryds Et argon-atom

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Når felter forandres Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 5 Skole: Navn: Klasse:

Når felter forandres Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 5 Skole: Navn: Klasse: Når felter forandres Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 5 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilke af stofferne kan en magnet tiltrække? Der er 9 svarmuligheder. Sæt 4 kryds. Jern Alle metaller Bly Stål Guld

Læs mere

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune.

Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Kommunesammenlægningen - om tilblivelsen af Purhus kommune. Af Einar Olsen, borgmester for Purhus kommune 1970-86. Først i 1960 erne begyndte de forskellige indenrigsministre at tale om store kommuner.

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

Udnyttelse af energi fra motionscykel

Udnyttelse af energi fra motionscykel Udnyttelse af energi fra motionscykel Med dette forsøg vil vi gerne undersøge hvor meget energi man kan udvinde fra en motionscykel. Vi vil gerne i det lange forløb kunne udnytte og omdanne den mekaniske

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

NOTAT. Projektforslag. Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro

NOTAT. Projektforslag. Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro NOTAT Projektforslag Dæmningsanlæg over Storå; formindskelse af oversvømmelser i Holstebro Siden den store oversvømmelse i marts 1970, hvor mange huse blev oversvømmet i Holstebro, har der været tænkt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING Man tager... - en grabfuld fra værdipladsens småt brændbart container, en grabfuld knuste trærødder og en slat bleer og fylder det hele i ovnen. Ud kommer så enten varme i din radiator eller strøm i din

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk.

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 1-1-kraftvarme Energiforsyningen i Danmark 1.1 Kraftvarmeværket Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 9 3 8 2 4 Luft 1 Naturgas 7 Havvand Pumpe 6 Skriv

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Rapport over projektforløb

Rapport over projektforløb Resumé: Den følgende rapport er blevet til som led i et kursus om projektarbejde i matematik og er udarbejdet efter et forløb i en 1g. klasse, der har været på ekskursion til Gudenåværket i Tange. I den

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg. Klasse 1.3 10/12 2007 RTG

Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg. Klasse 1.3 10/12 2007 RTG Klasse 1.3 10/12 2007 RTG Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Problemfelt... s. 4 Problemformulering... s. 4 Problemtræ... s. 4 Forskellige former

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren.

Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Dag 5: Identificerer din mur Når vi bevæger os ud på rejsen mod vores mål, støder vi på frygt barrieren. Frygt barrieren opstår, når du begynder at lukke hullet mellem der, hvor du er nu og dine mål. Den

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Velkomst v/mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Viborg Kommunes Klimatilpasningsplan Gudenåen udfordringer, konsekvenser og handlemuligheder Spørgsmål og debat Afslutning

Læs mere