Er der mange agern eller er agernene mange? Bestemhedsmarking og sætningsopbyging i Karuk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der mange agern eller er agernene mange? Bestemhedsmarking og sætningsopbyging i Karuk."

Transkript

1 Er der mange agern eller er agernene mange? Bestemhedsmarking og sætningsopbyging i Karuk. Line Mikkelsen (UC Berkeley) Aarhus Universitet, d. 28. oktober Indledning Karuk: Tales langs Klamath-floden i det nordlige Kalifornien (se kort) Naboer Yurok; hører til den algiske sprogfamilie (Betegnelsen Yurok er fra Karuk (staves yùruk) og betyder ned ad floden ) Hupa & Tolowa; hører til den athabaskiske sprogfamilie Shasta, enten enesprog ( isolate ) eller langt ude i familie med Karuk i kraft Sapirs storfamilie Hokan. Tæt kontakt og udbredte kulturelle ligheder, men sprogligt meget forskellige 2000 modersmålstalende i før-europæisk tid 6 10 modersmålstalende i 2011 (alle over 70, ingen har talt Karuk dagligt siden barndommen) relativt enkelt fonemisk inventar: 5 vokaler, 16 konsonanter og 3 aksenter (a, à, âa) agglutinerende; kongruensrigt; verber indeholder typisk et eller flere afledende suffikser subjekt og objekt kan udelades; grammatisk fri ordstilling med to informationsstrukturelle tendenser nyt V gammelt kontrast/fokus V topik Tak til Karukmestrene Lucille Albers, Sonny Davis, og Vina Smith og tak til min kollega Andrew Garrett og de andre medlemmer af the Karuk Study Group: Nico Baier, Kayla Carpenter, Anna Currey, Erin Donnelly Kuhns, Kouros Falati, Matt Faytak, Morgan Jacobs, Kelsey Neely, Melanie Redeye, og Tammy Stark. 1

2 Hvem har arbejdet/arbejder med Karuk? Karuk-folkene! Karuk Language Program Karuk Language Restoration Committee Mesterlære ordning Undervisning i børnehaver, folkeskoler, gymnasier, biblioteker og kommunekontorer (tribal offices) Etnologer, lingvister og antropologer Resultat Gibbs (1851) Powers (1877) Curtin (1889) Kroeber ( ) Merriam ( ) Harrington ( ) de Angulo og Freeman (1929) Gifford (1932, 1942) Bright ( ). Macaulay (1985-present) ordbog med godt 7000 ord (Bright 1957), lagt ud på nettet af Susan Gehr i 2005 Solidt tekstkorpus (mindst sætninger publiceret + ukendt antal timers lydoptagelser) Udførlig beskrivelse af fonetik, fonologi og morfologi (Bright 1957, Macaulay 1989). Sporadisk beskrivelse af syntaks (6 sider i Bright 1967, Macaulay 1992, 2000, Peltola 2008) Vore bidrag : udbygge netordbogen (http://linguistics.berkeley.edu/ karuk) med teksteksempler og lydklip 2011-: syntaktisk analyse af tekstkorpus (NSF-Documenting Endangered Languages grant) Overordnede formål: dokumenation, sprogbevaring og sprogvidenskablig forskning, Dagens emne morfemet pa et af mange eksempler hvor Bright påpeger noget interessant morfemet pa kan gå på navneord og udsagnsord uden at undersøge sagen nærmere. 2

3 2 Karuk pa- Bright (1957:120): der er to morfemer pa begge proklise, dvs. de læner sig op af det efterfølgende ord eller led: pa= første pa= læner sig op ad navneord og udtykker bestemthed: 1 (1) pa= íshaha pa=vand vandet (2) pa=kúusrah pa-sol solen (3) pa= asiktávaan-sa pa=kvinde-flertal kvinderne andet pa læner sig op ad en ledsætning og kan bl.a. oversættes da, hvis, at : (4) if kâarim ni-kuph-een rigtig slem jeg-gøre-datid pa=ni-yuup-h-éen pa=jeg-øje-v-datid Jeg var rigtig slem da jeg åbnede øjnene. (Nettie Ruben, fortælling, Bright WB2a:26) (5) náa vúra ni- ív-eesh pa=pu= ishaha na- ísha-hak jeg virkelig jeg-dø-fremtid, pa=neg=vand jeg-drikke-når Jeg kommer til at dø, hvis jeg ikke får noget vand at drikke. (Imkyánvá n, fortælling, Harrington KT9:151) (6) kári og xás siit u-piip, naa íp ni-pasúpiichv-at pa=sôomvaan t-i- ípasuk. så Mus han-siger jeg rigtigt jeg-afsløre-datid pa=brud førnutid-du-medbringe Så sagde Mus jeg afslørede at du havde taget en ny kone med hjem. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB27:10) dog er der også eksempler hvor pa tilsyneladende læner sig op ad et udsagnsord i en hovedsætning: (7) fâat pa=nu- ákih-eesh hvad pa=vi-give-fremtid Hvad kan vi give dig? (Julia Starritt, fortælling, Bright WB66:15) 1 Jeg bruger flg. forkortelser i glosseringen: dim = diminutiv, dur = durativt aspekt, int = forstærkende partikel, neg = negation, rel = tillægsform, v = verbalizer. Eksempler hentet fra tekster er angivet med fortæller, tektstype, indsamler og publikation (WB = Bright (1957), KT = Harrington (1930)). Eksempler fra egne sessioner med Karukmestrene er angivet med navn og dato. 3

4 (8) miník kóo ník pa=tá kana- íshavsip ok alt lidt pa=førnutid I.mig-betale.læge.gebyr Ok, I har betalt mig nok i lægegebyr. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB28:8) Er der et tredje pa? Mit forslag der er kun to pa morfemer (og måske i virkeligheden endda kun et). første pa er en bestemt artikel (Bright er enig) andet pa er en underordner (eng. complementizer) (Bright er næsten enig) tredie pa er faktisk andet pa, men det kan vi først se når vi tager andre sproglige forhold med i betragtning. 2.1 Bestemt pa Syntaks (9) Subjekt Bestemt pa kan bruges med navneord i alle syntaktiske roller: a. xás pá= aan u-kéen så pa=tråd den-dirre Og tråden dirrede. (Julia Starritt, fortælling, Bright WB8:26) (10) Objekt a. xás ta ítam kun-kunih-úraa-na-heen pá= aan så så de-skyde-op-flertal-datid pa=tråd Og så skød de tråden op. (Julia Starritt, fortælling, Bright WB8:16) (11) Stedsangivende komplement a. xás u- uum pa=thúufak så han-ankom pa=bæk Så kom han til bækken. (Julia Starritt, fortælling, Bright WB66:7) (12) Komplement til forholdsord a. xás pa=mukun- ápxaan uum u-vík-ahi-ti pa=sárum mûuk så pa=deres-hat den den-væve-passiv-dur pa=pinjerod ved.hjælp.af Og deres hatte blev vævet med med pinjerødder (Julia Starritt, procedure, Bright WB86:13) (13) Påkaldelse a. koovúra pa=parishríhv-aan-sa... ôok kii-vyíhuk-i alle pa=slå.reb-agent-flertal her I-come-imperativ Alle I rebslagere, kom her! (Julia Starritt, fortælling, Bright WB8:6) 4

5 Semantik Bestemt pa markerer at referenten er Diskurs-kendt (Discourse-Old/Inferrable i Ellen Princes terminologi) og/eller Alment-kendt (Princes Hearer-Old). [Baseret på en undersøgelse af 20 af Brights tekster.] Bemærk at der ikke findes nogen ubestemt artikel på Karuk. (14) Diskurs-kendt a. avansatínihich WB8:8 (en flad mand; ny)... pa= avansatinihyâach WB8:21 (den meget flade mand) b. asiktávaan WB15:10 (kvinde; ny)... pa= asiktávaansa WB15:12 (kvinden) c. túr WB15:11 (en kurv(fuld); ny)... pa=tur WB15:14 (kurven) d. apxantínihich WB66:1 (en hvid mand; ny)... pa=apxantínihich WB66:3 (den hvide mand) e. pa=mu-hrôoha WB27:25 (pa-hans-kone; Diskurs-kendt)... pa=mu- ípih WB27:26 (pa-hendes-knogler) (15) Alment-kendt (men Diskurs-ny) a. pa=kúusrah WB12:2 (solen) b. pa=íshaha WB66:2 (vandet) Lidt om navne Mange fortællinger handler om dyr. Dyrenavnene markeres ikke med pa og Bright skriver konsekvent disse med stort forbogstav i sin oversættelse, hvilket jeg tror er udtryk for at de er egennavne i denne brug: pihnêefich aiknêechhan pirishkâarim siit kachakâach xánkiit mahnûuvanach chámuxich êeth atipimáamvaan achvuun Prærieulv Vandrefalk Gråbjørn Mus Fyrreskade Ulk (Cottus klamathensis) Jordegern (Tamias speciosus) Småskællet sugekarpe (Catostomus rimiculus) Snegl Kalkungrib Sølvlaks 5

6 Ligeledes er der ikke pa på (engelske) personnavne: Herbert (WB90:2), Ramona (WB89:1) Roberta (WB89:2), osv. men hvis et dyrenavn refererer til hele arten, kan pa bruges: Mamie Offields fortælling Vandrefalk og hans kone (WB27, 32 linjer) handler om áiknêechhan (Vandrefalk), hans kone pirishkâarim (Gråbjørn) og bror síit (Mus). Vandrefalk er tit afsted og mens han er på en af sine ture siger Mus til Gråbjørn at Vandrefalk er taget ud for at finde en ny kone. [linje 1-15] For at hævne sig, skubber Gråbjørn Vandrefalks vandfald ned ad floden. [linje 16-17] Da Vandrefalk kommer hjem spørger han hvem der har flyttet hans vandfald og Mus fortæller at det var Gråbjørn. [linje 18-24] Vandrefalk slår Gråbjørn ihjel og Fyrreskade tilbyder at skaffe knoglerne af vejen. [linje 25-27] Fyrreskade tager knoglerne med til Bald Hills (i Humboldt amt, ud mod kysten) og strør dem ud der. [linje 28-30] Her skifter historien til nutiden og menneskenes verden og det forklares [linje 31] at derfor er der kun gråbjørne ved Bald Hills. Og [linje 32] at der er ingen gråbjørne her, altså længere oppe ad floden hvor fortælleren befinder sig og hvor Vandrefalkens vandfald oprindeligt lå. pirishkâarim (gråbjørn) bruges 6 gange i historien. De første fire gange [linje 1, 9, 13, og 24] refererer det til personen i historien (altså) Vandrefalks kone). Ingen af disse er markeret med pa=. De sidste to refererer til arten og den sidste [linje 32] står med pa=: pa=pirishkâarim når dyrenavne bruges some egennavne, tager de ikke bestemt artikel (ligesom egennavne heller ikke gør det på dansk). når de bruges som substantiver, tager de bestemt artikel, hvis altså referenten er Diskurs-kendt og/eller Alment-kendt. Konklusion Første pa er en bestemt artikel, dvs. en Determiner (D). 2.2 Underordner pa Syntaks Underordner pa læner sig op ad en efterfølgende bisætning. hvis udsagnsordet står først i bisætningen, læner pa sig op ad det: (16) if kâarim ni-kuph-een rigtig slem jeg-gøre-datid pa=ni-yuup-h-éen pa=jeg-øje-v-datid Jeg var rigtig slem da jeg åbnede øjnene. (Nettie Ruben, fortælling, Bright WB2a:26) men hvis et andet led står først i bisætningen, læner pa sig op ad dette led: 6

7 (17) kári xás siit u-piip, naa íp ni-pasúpiichv-at pa=sôomvaan t-i- ípasuk. og så Mus han-siger jeg rigtigt jeg-afsløre-datid pa=brud førnutid-du-medbringe Så sagde Mus jeg afslørede at du havde taget en ny kone med hjem. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB27:10) (18) pa= áraar pa=person xás så vúr int t-u-pakúriih-va-hak førnutid-han-synge-pl-når óo-kviip-tih han-løbe-dur ikrirípaan-pakurih i.-sang máruk-ninay, op.ad.bakke-rundt vaa sådan Når en person synger Ikrirípaan-sange 2 et sted i bjergene, løber han [gråbjørnen] væk. (Yas, fortælling, Harrington KT1a:124) pa er klise, ikke præfiks pa viser at der er tale om en bisætning, men ikke hvilken type. Det kan være: genstandsbisætning, som f.eks. i (17) tidsbisætning, som f.eks. i (18) betingelsesbisætning, som f.eks. i (19): (19) náa vúra ni- ív-eesh pa=pu= ishaha na- ísha-hak jeg int jeg-dø-fremtid, pa=neg=vand jeg-drikke-når Jeg kommer til at dø, hvis jeg ikke får noget vand at drikke. (Imkyánvá n, fortælling, Harrington KT9:151) relativbisætning, som f.eks. i (20): (20) p-eekvíith-eesh-an óok vúra pa=sove-fremtid-rel here int nu- íichhur-eesh vi-efterlade-fremtid Dem der falder i søvn her, dem efterlader vi. (Phoebe Maddox, fortælling, Harrington KT3:135) sammenlignende bisætning, som f.eks. i (21): (21) chavúra endelig koovúra ixráam u-p-ikya-fip-áyaach-ha, pa= ípa kóo kin-páx-eep-at alt indsats han-igen-gøre-helt-v pa=netop alt de-fange-væk.fra-datid Til sidst vandt han hele indsatsen tilbage, ligeså meget som de havde vundet fra ham. (Chester Pepper, fortælling, Bright WB13:16) Semantik Det er svært at finde en fast betydning for underordner pa. I nogle tilfælde er der et suffiks på verbet der viser hvilken type bisætning der er tale om: -ahaak tids- eller betingelsesbisætning. -irak stedsbisætning -aan relativ bisætning I andre tilfælde udledes betydningen af konteksten. 2 Ikrirípaan er saunaen (sweathouse) ved Amekyaram (Ike s Falls). 7

8 Analyse pa er en underordner, dvs. Complementizer (C). Det forklarer 1. hvorfor pa- står først (C står foran sit komplement) 2. hvorfor pa ikke behøver lægge sig til verbet 3. hvorfor pa kan bruges i alle typer af bisætninger Så langt, så godt, Men hvad så med det mystiske tredje pa? 2.3 Tredje pa I (22) og (23) ser det ud til at pa læner sig op ad udsagnsordet i en hovedsætning: (22) fâat pa=nu- ákih-eesh hvad pa=vi-give-fremtid Hvad kan vi give dig? (Julia Starritt, fortælling, Bright WB66:15) (23) miník kóo ník pa=tá kana- íshavsip ok alt lidt pa=førnutid I.mig-betale.læge.gebyr Ok, I har betalt mig nok i lægegebyr. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB28:8) = bestemt pa for det lægger sig til navneord. = underordner pa for det lægger sig op ad bisætninger og der er tilsyneladende ikke nogen bisætninger i (22) og (23). men: (24) hôoy pa=mi- aramah? hvor pa-dit-barn Hvor er dit barn? (Vina Smith, elicitation, Garrett 13/9/2010) (25) táay pa=xuntápan. mange pa-agern Der er mange agern. (Lucille Albers, elicitation, Garrett & Mikkelsen 24/10/2010) (26) táahkunish pa=mu- ífunih sne-lig pa-hendes-hår Hendes [Vinas] hår er hvidt. (Sonny Davis, elicitation, Garrett & Mikkelsen 25/10/2010) (27) á iknêechhan mu-hrôoha pirishkâarim vandrefalk hans-kone gråbjørn Vandrefalks kone var Gråbjørn. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB27:1) Der er ikke noget ord svarende til være i disse sætninger! Hypotese: Istedet er der noget andet der fungerer som udsagnsled ( non-verbal predication ) 8

9 i (24) fungerer spørgeordet hôoy hvor som udsagnsled i (25) fungerer mængeordet táay mange som udsagnsled i (26) fungerer adjektivet táahkunish hvidt som udsagnsled i (27) fungerer navnegruppen á iknêechhan mu-hrôoha hans kone som udsagnsled I så fald kan vi analysere det mystiske tredje pa som underordner pa, der læner sig op ad en grundledsbisætning: (22): udsagnsled = fâat hvad, grundled = bisætning; Hvad [er] det jeg kan give jer? (23): udsagnsled = kóo ník nok, grundled = bisætning: Det I har betalt i lægegebyr [er] nok. 3 Belæg for analysen 1. Der findes så vidt vides ikke noget kopulaverbum på Karuk. 2. Alle mængdeangivelser ( quantifiers ) kan bruges som udsagnsled: táay mange : (28) táay pa=xuntápan. mange pa-agern Der er mange agern. (Lucille Albers, elicitation, Mikkelsen 24/10/2010) (29) vísurur úum táay p=oo-xrúunha-tih bjørn den mange pa=den-knurre-dur Bjørnen knurrer meget. (Sonny Davis, elicitation, Mikkelsen 25/10/2010) kóo ník nok : (30) miník kóo ník pa=tá kana- íshavsip ok alt lidt pa=førnutid I.mig-betale.læge.gebyr Ok, I har betalt mig nok i lægegebyr. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB28:8) koovúra alle (31) koovúra yâamach-as pa=mukun- ápxaan alle pæn-flertal pa=deres-hat Alle deres hatte var pæne. púfaat ingen (Nettie Reuben, fortælling, Bright WB31:9) (32) púfaat pa=púsihich ingen pa=kat.dim Der er ingen katte. (Sonny Davis, elicitation, Mikkelsen 25/10/2010) kich kun (33) púya vaa vúra kich og.så det int kun Det var bare det! (Chester Pepper, fortælling, Bright WB13:20) 9

10 3. Disse ikke-verbale udsagnsled kan markeres med tid og aspekt: (34) púyava vúra uum tá-taay ser.du int det førnutid-mange Ser du, der var masser. (35) uumkun vúra kích-heesh de int kun-fremtid Det bliver bare dem. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB38:7) (Julia Starrit, hverdagsfortælling, Bright WB89:5) 4. Subjektet i disse sætninger med ikke-verbale udsagnsled er altid bestemt: enten markeret med pa eller i form af et personligt stedord. Ligeledes er grundledsbiætningen markeret med pa. 5. Udsagnsleddet i denne sætningstyper udviser konsekvent ikke kongruens med subjektet. 4 Afsluttende bemærkninger 1. Der er højst to pa morfemer i Karuk (og muligvis kan de to forenes, i al fald på et teoretisk plan da D spiller samme rolle inden for nominalfrasen som C gør i sætningen). 2. Det mystiske tredje pa i hovedsætninger er faktisk underordner pa. 3. Karuk tillader spørgeord, mængdeord, tillægsord, og navneord at fungere som udsagnsled. 4. Alle udsagnsled kan markeres for tid og aspekt, men kun verber udviser kongruens. 5. Altså er vi nødt til at skelne mellem ordklasse og syntaktisk funktion, også i Karuk. Litteratur Bright, William (1957) The Karok Language, University of California publications in linguistics. Bind 13. CA: University of California Press. Harrington, J.P. (1930) Karok texts. International Journal of American Linguistics 6: Macaulay, Monica (1989) A suffixal analysis of the Karok endoclitic. Lingua 78: Macaulay, Monica (1992) Inverse marking in Karuk: The function of the suffix -ap. International Journal of American Linguistics 58: Macaulay, Monica (2000) Obviative marking in ergative contexts: The case of Karuk îin. International Journal of American Linguistics 66: Peltola, Rea (2008) Subordination in Karuk, with special regard on the suffix -ha:k. Upubliseret manuskript. University of Wisconsin, Maddison. 10

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen Indføring i dansk grammatik for folkeskolen NAVN: Klasse: 7. - 9. klassetrin 1. udg. 07-04-2012, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER GRAMMATIK? 5 Vigtige

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 24, årgang, august 2001 & eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 Engelsk flertal i dansk slipper vi nok aldrig af med. En hel del

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Tak til. Marie. Tak til min sparringspartner, Oliver Nøglebæk, for al hjælpen. Tak til Charlotte Oscilowski for korrekturlæsning.

Tak til. Marie. Tak til min sparringspartner, Oliver Nøglebæk, for al hjælpen. Tak til Charlotte Oscilowski for korrekturlæsning. Tak til Mange tak til alle der har bidraget til Ud Over Dig. Først og fremmest til de scenarieansvarlige, Kristian Bach Petersen og Simon Steen Hansen, for rigtig god hjælp, vejledning og opmuntring. Tak

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009 Indhold Side 2 Hvem sidder der bag Side 4 En hilsen fra Ungarn til det danske sprog Side 6 Sprogcentret i EU-samarbejde Side 7 Øvelse gør mester Side 8

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere