Er der mange agern eller er agernene mange? Bestemhedsmarking og sætningsopbyging i Karuk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der mange agern eller er agernene mange? Bestemhedsmarking og sætningsopbyging i Karuk."

Transkript

1 Er der mange agern eller er agernene mange? Bestemhedsmarking og sætningsopbyging i Karuk. Line Mikkelsen (UC Berkeley) Aarhus Universitet, d. 28. oktober Indledning Karuk: Tales langs Klamath-floden i det nordlige Kalifornien (se kort) Naboer Yurok; hører til den algiske sprogfamilie (Betegnelsen Yurok er fra Karuk (staves yùruk) og betyder ned ad floden ) Hupa & Tolowa; hører til den athabaskiske sprogfamilie Shasta, enten enesprog ( isolate ) eller langt ude i familie med Karuk i kraft Sapirs storfamilie Hokan. Tæt kontakt og udbredte kulturelle ligheder, men sprogligt meget forskellige 2000 modersmålstalende i før-europæisk tid 6 10 modersmålstalende i 2011 (alle over 70, ingen har talt Karuk dagligt siden barndommen) relativt enkelt fonemisk inventar: 5 vokaler, 16 konsonanter og 3 aksenter (a, à, âa) agglutinerende; kongruensrigt; verber indeholder typisk et eller flere afledende suffikser subjekt og objekt kan udelades; grammatisk fri ordstilling med to informationsstrukturelle tendenser nyt V gammelt kontrast/fokus V topik Tak til Karukmestrene Lucille Albers, Sonny Davis, og Vina Smith og tak til min kollega Andrew Garrett og de andre medlemmer af the Karuk Study Group: Nico Baier, Kayla Carpenter, Anna Currey, Erin Donnelly Kuhns, Kouros Falati, Matt Faytak, Morgan Jacobs, Kelsey Neely, Melanie Redeye, og Tammy Stark. 1

2 Hvem har arbejdet/arbejder med Karuk? Karuk-folkene! Karuk Language Program Karuk Language Restoration Committee Mesterlære ordning Undervisning i børnehaver, folkeskoler, gymnasier, biblioteker og kommunekontorer (tribal offices) Etnologer, lingvister og antropologer Resultat Gibbs (1851) Powers (1877) Curtin (1889) Kroeber ( ) Merriam ( ) Harrington ( ) de Angulo og Freeman (1929) Gifford (1932, 1942) Bright ( ). Macaulay (1985-present) ordbog med godt 7000 ord (Bright 1957), lagt ud på nettet af Susan Gehr i 2005 Solidt tekstkorpus (mindst sætninger publiceret + ukendt antal timers lydoptagelser) Udførlig beskrivelse af fonetik, fonologi og morfologi (Bright 1957, Macaulay 1989). Sporadisk beskrivelse af syntaks (6 sider i Bright 1967, Macaulay 1992, 2000, Peltola 2008) Vore bidrag : udbygge netordbogen (http://linguistics.berkeley.edu/ karuk) med teksteksempler og lydklip 2011-: syntaktisk analyse af tekstkorpus (NSF-Documenting Endangered Languages grant) Overordnede formål: dokumenation, sprogbevaring og sprogvidenskablig forskning, Dagens emne morfemet pa et af mange eksempler hvor Bright påpeger noget interessant morfemet pa kan gå på navneord og udsagnsord uden at undersøge sagen nærmere. 2

3 2 Karuk pa- Bright (1957:120): der er to morfemer pa begge proklise, dvs. de læner sig op af det efterfølgende ord eller led: pa= første pa= læner sig op ad navneord og udtykker bestemthed: 1 (1) pa= íshaha pa=vand vandet (2) pa=kúusrah pa-sol solen (3) pa= asiktávaan-sa pa=kvinde-flertal kvinderne andet pa læner sig op ad en ledsætning og kan bl.a. oversættes da, hvis, at : (4) if kâarim ni-kuph-een rigtig slem jeg-gøre-datid pa=ni-yuup-h-éen pa=jeg-øje-v-datid Jeg var rigtig slem da jeg åbnede øjnene. (Nettie Ruben, fortælling, Bright WB2a:26) (5) náa vúra ni- ív-eesh pa=pu= ishaha na- ísha-hak jeg virkelig jeg-dø-fremtid, pa=neg=vand jeg-drikke-når Jeg kommer til at dø, hvis jeg ikke får noget vand at drikke. (Imkyánvá n, fortælling, Harrington KT9:151) (6) kári og xás siit u-piip, naa íp ni-pasúpiichv-at pa=sôomvaan t-i- ípasuk. så Mus han-siger jeg rigtigt jeg-afsløre-datid pa=brud førnutid-du-medbringe Så sagde Mus jeg afslørede at du havde taget en ny kone med hjem. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB27:10) dog er der også eksempler hvor pa tilsyneladende læner sig op ad et udsagnsord i en hovedsætning: (7) fâat pa=nu- ákih-eesh hvad pa=vi-give-fremtid Hvad kan vi give dig? (Julia Starritt, fortælling, Bright WB66:15) 1 Jeg bruger flg. forkortelser i glosseringen: dim = diminutiv, dur = durativt aspekt, int = forstærkende partikel, neg = negation, rel = tillægsform, v = verbalizer. Eksempler hentet fra tekster er angivet med fortæller, tektstype, indsamler og publikation (WB = Bright (1957), KT = Harrington (1930)). Eksempler fra egne sessioner med Karukmestrene er angivet med navn og dato. 3

4 (8) miník kóo ník pa=tá kana- íshavsip ok alt lidt pa=førnutid I.mig-betale.læge.gebyr Ok, I har betalt mig nok i lægegebyr. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB28:8) Er der et tredje pa? Mit forslag der er kun to pa morfemer (og måske i virkeligheden endda kun et). første pa er en bestemt artikel (Bright er enig) andet pa er en underordner (eng. complementizer) (Bright er næsten enig) tredie pa er faktisk andet pa, men det kan vi først se når vi tager andre sproglige forhold med i betragtning. 2.1 Bestemt pa Syntaks (9) Subjekt Bestemt pa kan bruges med navneord i alle syntaktiske roller: a. xás pá= aan u-kéen så pa=tråd den-dirre Og tråden dirrede. (Julia Starritt, fortælling, Bright WB8:26) (10) Objekt a. xás ta ítam kun-kunih-úraa-na-heen pá= aan så så de-skyde-op-flertal-datid pa=tråd Og så skød de tråden op. (Julia Starritt, fortælling, Bright WB8:16) (11) Stedsangivende komplement a. xás u- uum pa=thúufak så han-ankom pa=bæk Så kom han til bækken. (Julia Starritt, fortælling, Bright WB66:7) (12) Komplement til forholdsord a. xás pa=mukun- ápxaan uum u-vík-ahi-ti pa=sárum mûuk så pa=deres-hat den den-væve-passiv-dur pa=pinjerod ved.hjælp.af Og deres hatte blev vævet med med pinjerødder (Julia Starritt, procedure, Bright WB86:13) (13) Påkaldelse a. koovúra pa=parishríhv-aan-sa... ôok kii-vyíhuk-i alle pa=slå.reb-agent-flertal her I-come-imperativ Alle I rebslagere, kom her! (Julia Starritt, fortælling, Bright WB8:6) 4

5 Semantik Bestemt pa markerer at referenten er Diskurs-kendt (Discourse-Old/Inferrable i Ellen Princes terminologi) og/eller Alment-kendt (Princes Hearer-Old). [Baseret på en undersøgelse af 20 af Brights tekster.] Bemærk at der ikke findes nogen ubestemt artikel på Karuk. (14) Diskurs-kendt a. avansatínihich WB8:8 (en flad mand; ny)... pa= avansatinihyâach WB8:21 (den meget flade mand) b. asiktávaan WB15:10 (kvinde; ny)... pa= asiktávaansa WB15:12 (kvinden) c. túr WB15:11 (en kurv(fuld); ny)... pa=tur WB15:14 (kurven) d. apxantínihich WB66:1 (en hvid mand; ny)... pa=apxantínihich WB66:3 (den hvide mand) e. pa=mu-hrôoha WB27:25 (pa-hans-kone; Diskurs-kendt)... pa=mu- ípih WB27:26 (pa-hendes-knogler) (15) Alment-kendt (men Diskurs-ny) a. pa=kúusrah WB12:2 (solen) b. pa=íshaha WB66:2 (vandet) Lidt om navne Mange fortællinger handler om dyr. Dyrenavnene markeres ikke med pa og Bright skriver konsekvent disse med stort forbogstav i sin oversættelse, hvilket jeg tror er udtryk for at de er egennavne i denne brug: pihnêefich aiknêechhan pirishkâarim siit kachakâach xánkiit mahnûuvanach chámuxich êeth atipimáamvaan achvuun Prærieulv Vandrefalk Gråbjørn Mus Fyrreskade Ulk (Cottus klamathensis) Jordegern (Tamias speciosus) Småskællet sugekarpe (Catostomus rimiculus) Snegl Kalkungrib Sølvlaks 5

6 Ligeledes er der ikke pa på (engelske) personnavne: Herbert (WB90:2), Ramona (WB89:1) Roberta (WB89:2), osv. men hvis et dyrenavn refererer til hele arten, kan pa bruges: Mamie Offields fortælling Vandrefalk og hans kone (WB27, 32 linjer) handler om áiknêechhan (Vandrefalk), hans kone pirishkâarim (Gråbjørn) og bror síit (Mus). Vandrefalk er tit afsted og mens han er på en af sine ture siger Mus til Gråbjørn at Vandrefalk er taget ud for at finde en ny kone. [linje 1-15] For at hævne sig, skubber Gråbjørn Vandrefalks vandfald ned ad floden. [linje 16-17] Da Vandrefalk kommer hjem spørger han hvem der har flyttet hans vandfald og Mus fortæller at det var Gråbjørn. [linje 18-24] Vandrefalk slår Gråbjørn ihjel og Fyrreskade tilbyder at skaffe knoglerne af vejen. [linje 25-27] Fyrreskade tager knoglerne med til Bald Hills (i Humboldt amt, ud mod kysten) og strør dem ud der. [linje 28-30] Her skifter historien til nutiden og menneskenes verden og det forklares [linje 31] at derfor er der kun gråbjørne ved Bald Hills. Og [linje 32] at der er ingen gråbjørne her, altså længere oppe ad floden hvor fortælleren befinder sig og hvor Vandrefalkens vandfald oprindeligt lå. pirishkâarim (gråbjørn) bruges 6 gange i historien. De første fire gange [linje 1, 9, 13, og 24] refererer det til personen i historien (altså) Vandrefalks kone). Ingen af disse er markeret med pa=. De sidste to refererer til arten og den sidste [linje 32] står med pa=: pa=pirishkâarim når dyrenavne bruges some egennavne, tager de ikke bestemt artikel (ligesom egennavne heller ikke gør det på dansk). når de bruges som substantiver, tager de bestemt artikel, hvis altså referenten er Diskurs-kendt og/eller Alment-kendt. Konklusion Første pa er en bestemt artikel, dvs. en Determiner (D). 2.2 Underordner pa Syntaks Underordner pa læner sig op ad en efterfølgende bisætning. hvis udsagnsordet står først i bisætningen, læner pa sig op ad det: (16) if kâarim ni-kuph-een rigtig slem jeg-gøre-datid pa=ni-yuup-h-éen pa=jeg-øje-v-datid Jeg var rigtig slem da jeg åbnede øjnene. (Nettie Ruben, fortælling, Bright WB2a:26) men hvis et andet led står først i bisætningen, læner pa sig op ad dette led: 6

7 (17) kári xás siit u-piip, naa íp ni-pasúpiichv-at pa=sôomvaan t-i- ípasuk. og så Mus han-siger jeg rigtigt jeg-afsløre-datid pa=brud førnutid-du-medbringe Så sagde Mus jeg afslørede at du havde taget en ny kone med hjem. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB27:10) (18) pa= áraar pa=person xás så vúr int t-u-pakúriih-va-hak førnutid-han-synge-pl-når óo-kviip-tih han-løbe-dur ikrirípaan-pakurih i.-sang máruk-ninay, op.ad.bakke-rundt vaa sådan Når en person synger Ikrirípaan-sange 2 et sted i bjergene, løber han [gråbjørnen] væk. (Yas, fortælling, Harrington KT1a:124) pa er klise, ikke præfiks pa viser at der er tale om en bisætning, men ikke hvilken type. Det kan være: genstandsbisætning, som f.eks. i (17) tidsbisætning, som f.eks. i (18) betingelsesbisætning, som f.eks. i (19): (19) náa vúra ni- ív-eesh pa=pu= ishaha na- ísha-hak jeg int jeg-dø-fremtid, pa=neg=vand jeg-drikke-når Jeg kommer til at dø, hvis jeg ikke får noget vand at drikke. (Imkyánvá n, fortælling, Harrington KT9:151) relativbisætning, som f.eks. i (20): (20) p-eekvíith-eesh-an óok vúra pa=sove-fremtid-rel here int nu- íichhur-eesh vi-efterlade-fremtid Dem der falder i søvn her, dem efterlader vi. (Phoebe Maddox, fortælling, Harrington KT3:135) sammenlignende bisætning, som f.eks. i (21): (21) chavúra endelig koovúra ixráam u-p-ikya-fip-áyaach-ha, pa= ípa kóo kin-páx-eep-at alt indsats han-igen-gøre-helt-v pa=netop alt de-fange-væk.fra-datid Til sidst vandt han hele indsatsen tilbage, ligeså meget som de havde vundet fra ham. (Chester Pepper, fortælling, Bright WB13:16) Semantik Det er svært at finde en fast betydning for underordner pa. I nogle tilfælde er der et suffiks på verbet der viser hvilken type bisætning der er tale om: -ahaak tids- eller betingelsesbisætning. -irak stedsbisætning -aan relativ bisætning I andre tilfælde udledes betydningen af konteksten. 2 Ikrirípaan er saunaen (sweathouse) ved Amekyaram (Ike s Falls). 7

8 Analyse pa er en underordner, dvs. Complementizer (C). Det forklarer 1. hvorfor pa- står først (C står foran sit komplement) 2. hvorfor pa ikke behøver lægge sig til verbet 3. hvorfor pa kan bruges i alle typer af bisætninger Så langt, så godt, Men hvad så med det mystiske tredje pa? 2.3 Tredje pa I (22) og (23) ser det ud til at pa læner sig op ad udsagnsordet i en hovedsætning: (22) fâat pa=nu- ákih-eesh hvad pa=vi-give-fremtid Hvad kan vi give dig? (Julia Starritt, fortælling, Bright WB66:15) (23) miník kóo ník pa=tá kana- íshavsip ok alt lidt pa=førnutid I.mig-betale.læge.gebyr Ok, I har betalt mig nok i lægegebyr. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB28:8) = bestemt pa for det lægger sig til navneord. = underordner pa for det lægger sig op ad bisætninger og der er tilsyneladende ikke nogen bisætninger i (22) og (23). men: (24) hôoy pa=mi- aramah? hvor pa-dit-barn Hvor er dit barn? (Vina Smith, elicitation, Garrett 13/9/2010) (25) táay pa=xuntápan. mange pa-agern Der er mange agern. (Lucille Albers, elicitation, Garrett & Mikkelsen 24/10/2010) (26) táahkunish pa=mu- ífunih sne-lig pa-hendes-hår Hendes [Vinas] hår er hvidt. (Sonny Davis, elicitation, Garrett & Mikkelsen 25/10/2010) (27) á iknêechhan mu-hrôoha pirishkâarim vandrefalk hans-kone gråbjørn Vandrefalks kone var Gråbjørn. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB27:1) Der er ikke noget ord svarende til være i disse sætninger! Hypotese: Istedet er der noget andet der fungerer som udsagnsled ( non-verbal predication ) 8

9 i (24) fungerer spørgeordet hôoy hvor som udsagnsled i (25) fungerer mængeordet táay mange som udsagnsled i (26) fungerer adjektivet táahkunish hvidt som udsagnsled i (27) fungerer navnegruppen á iknêechhan mu-hrôoha hans kone som udsagnsled I så fald kan vi analysere det mystiske tredje pa som underordner pa, der læner sig op ad en grundledsbisætning: (22): udsagnsled = fâat hvad, grundled = bisætning; Hvad [er] det jeg kan give jer? (23): udsagnsled = kóo ník nok, grundled = bisætning: Det I har betalt i lægegebyr [er] nok. 3 Belæg for analysen 1. Der findes så vidt vides ikke noget kopulaverbum på Karuk. 2. Alle mængdeangivelser ( quantifiers ) kan bruges som udsagnsled: táay mange : (28) táay pa=xuntápan. mange pa-agern Der er mange agern. (Lucille Albers, elicitation, Mikkelsen 24/10/2010) (29) vísurur úum táay p=oo-xrúunha-tih bjørn den mange pa=den-knurre-dur Bjørnen knurrer meget. (Sonny Davis, elicitation, Mikkelsen 25/10/2010) kóo ník nok : (30) miník kóo ník pa=tá kana- íshavsip ok alt lidt pa=førnutid I.mig-betale.læge.gebyr Ok, I har betalt mig nok i lægegebyr. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB28:8) koovúra alle (31) koovúra yâamach-as pa=mukun- ápxaan alle pæn-flertal pa=deres-hat Alle deres hatte var pæne. púfaat ingen (Nettie Reuben, fortælling, Bright WB31:9) (32) púfaat pa=púsihich ingen pa=kat.dim Der er ingen katte. (Sonny Davis, elicitation, Mikkelsen 25/10/2010) kich kun (33) púya vaa vúra kich og.så det int kun Det var bare det! (Chester Pepper, fortælling, Bright WB13:20) 9

10 3. Disse ikke-verbale udsagnsled kan markeres med tid og aspekt: (34) púyava vúra uum tá-taay ser.du int det førnutid-mange Ser du, der var masser. (35) uumkun vúra kích-heesh de int kun-fremtid Det bliver bare dem. (Mamie Offield, fortælling, Bright WB38:7) (Julia Starrit, hverdagsfortælling, Bright WB89:5) 4. Subjektet i disse sætninger med ikke-verbale udsagnsled er altid bestemt: enten markeret med pa eller i form af et personligt stedord. Ligeledes er grundledsbiætningen markeret med pa. 5. Udsagnsleddet i denne sætningstyper udviser konsekvent ikke kongruens med subjektet. 4 Afsluttende bemærkninger 1. Der er højst to pa morfemer i Karuk (og muligvis kan de to forenes, i al fald på et teoretisk plan da D spiller samme rolle inden for nominalfrasen som C gør i sætningen). 2. Det mystiske tredje pa i hovedsætninger er faktisk underordner pa. 3. Karuk tillader spørgeord, mængdeord, tillægsord, og navneord at fungere som udsagnsled. 4. Alle udsagnsled kan markeres for tid og aspekt, men kun verber udviser kongruens. 5. Altså er vi nødt til at skelne mellem ordklasse og syntaktisk funktion, også i Karuk. Litteratur Bright, William (1957) The Karok Language, University of California publications in linguistics. Bind 13. CA: University of California Press. Harrington, J.P. (1930) Karok texts. International Journal of American Linguistics 6: Macaulay, Monica (1989) A suffixal analysis of the Karok endoclitic. Lingua 78: Macaulay, Monica (1992) Inverse marking in Karuk: The function of the suffix -ap. International Journal of American Linguistics 58: Macaulay, Monica (2000) Obviative marking in ergative contexts: The case of Karuk îin. International Journal of American Linguistics 66: Peltola, Rea (2008) Subordination in Karuk, with special regard on the suffix -ha:k. Upubliseret manuskript. University of Wisconsin, Maddison. 10

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Et møde med karuk 1. Line Mikkelsen, October 9, 2017

Et møde med karuk 1. Line Mikkelsen, October 9, 2017 Et møde med karuk 1 Line Mikkelsen, October 9, 2017 Forord I oktober 2011 blev jeg inviteret til at skrive en kort artikel om mit arbejde med det californiske sprog karuk til sprogmuseets artikelsamling

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Grammatisk kompetens

Grammatisk kompetens Grammatisk kompetens Sprog er et system af tegn. Eleven skal lære regler. Sprogfærdighed er et mål i sig selv. Fremmedsproget er objekt for undervisningen. Sprogindlæring sker ved henvisning til regler,

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar-maj 2015 HF VUC Vestegnen HF Fag og niveau

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time)

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time) Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) AVU092-DADSP Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 Opgavesættet består af følgende opgaver: 1 Kommentér og omformulér en tekst 2 Fra navneord

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb 1 Faglitteratur Personkarakteristik

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Læse- og skrivekursus til Palle står på vandski. af Karin Erbo Jensen

Læse- og skrivekursus til Palle står på vandski. af Karin Erbo Jensen Læse- og skrivekursus til Palle står på vandski af Karin Erbo Jensen Mit afkrydsningsark til min samlemappe portfolio Mit Mit Mit afkrydsningsark til til min til min min samlemappe - portfolio - - portfolio

Læs mere

Læse- og skrivekursus til Palle går til dans. af Karin Erbo Jensen

Læse- og skrivekursus til Palle går til dans. af Karin Erbo Jensen Læse- og skrivekursus til Palle går til dans af Karin Erbo Jensen Mit afkrydsningsark til min samlemappe portfolio Mit Mit Mit afkrydsningsark til til min til min min samlemappe - portfolio - - portfolio

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt.

Han overfører altså dele fra en brugt ytring, og bruger dem i sine egne sætningskonstruktioner dog ikke grammatisk korrekt. Børns morfologi En optælling af Peters ordforråd viser, at han den ordklasse han bruger mest, er substantiver. Det hænger hovedsageligt sammen med, at det er nemmere at forene en fysisk genstand med en

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Jeanette Brædder Elevernes sociale kompetencer og mål: Det er vigtigt at bevare og styrke det sociale fællesskab, der er i klassen, da det er med til at danne grundlag for

Læs mere

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder:

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

a wäxçw z{xwxç yéüåxä à ÄztÇz à Ä fñüézä wxç

a wäxçw z{xwxç yéüåxä à ÄztÇz à Ä fñüézä wxç z à Ä zä wxçá~tu a wäxçw z{xwxç yéüåxä à ÄztÇz à Ä fñüézä wxç Inden for sprogvidenskaben er der to tilgange der er fremherskende i dag, den formelle og den funktionelle. Begge tilgange har mange tilhængere

Læs mere

Træningsopgaver på dansk.gyldendal.dk

Træningsopgaver på dansk.gyldendal.dk Træningsopgaver på dansk.gyldendal.dk Retstavning Område Underområde Opgavesæt Hvilket bogstav? Opgaver Hvilket bogstav? #1 Hvilket bogstav? #2 -gt eller kt? #1 -gt eller kt? #2 -gt eller kt? #3 -gt eller

Læs mere

Substantiver. Adjektiver. Verber

Substantiver. Adjektiver. Verber 1 Substantiver 1. deklination A-stammer 2. deklination O-stammer 3. deklination konsonantstammer f m n m/f nominativ singularis terr-a land serv-us slave templ-um tempel rex konge akkusativ terr-am serv-um

Læs mere

Prosodi i ledsætninger

Prosodi i ledsætninger Eksamensopgave 2 Dansk talesprog: Prosodi og syntaks Prosodi i ledsætninger Ruben Schachtenhaufen Indledning I denne opgave vil jeg undersøge nogle forhold vedrørende prosodi og syntaks i ledsætninger

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med.

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. A 2016/17

Årsplan for dansk i 3. A 2016/17 Årsplan for dansk i 3. A 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb færdigheds- og vidensområde 1 Personkarakteristik

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Ejefald MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga. K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga

Ejefald MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga. K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga MIN: Vokal stamme: min storebror - ani +ga = aniga K stamme: min skole atuarfik +ga =atuarfiga Q stamme: min nabo sanileq ra = sanilera. Jeg ser min nabo = Sanilera takuara. MINE: Mine storebrødre ani

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

Retskrivningsprøve 9. klasse

Retskrivningsprøve 9. klasse Retskrivningsprøve9.klasse Pendulord Elevensnavn: Førstedel a) Etafde b) Enbjørnetjenestehar enuvendingogerblevettilet eller detssynonym;et pendulord.deterdet,dennetekst om,for deerfå,kommerder flereafdedrilske

Læs mere

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er.

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er. Grammatik Indhold Hvad er grammatik?... 1 Hvorfor skal man lære grammatik?... 1 Grammatiske betegnelser... 2 Ord er sprogets byggesten... 3 Sætninger... 4 ikke i spørgsmål... 5 Sætningens led... 5 Substantiver

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Tor rejser og Balder dør

Tor rejser og Balder dør Opgaver til Tor rejser og Balder dør Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs forordet side 3-7. 1. Nævn navnene på nogle af de nordiske guder? 2. Hvordan var verden delt? Prøv at tegne verden.

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Undervisningen i AP har 42 timer til rådighed (= 26½ moduler), som i moduler fordeler sig således:

Undervisningen i AP har 42 timer til rådighed (= 26½ moduler), som i moduler fordeler sig således: Til undervisere i AP: Undervisningen i AP har 42 timer til rådighed (= 26½ moduler), som i moduler fordeler sig således: Screeningstest (½ modul), midtvejstest (½ modul) + afslutningstest (1 modul) Ordklasser:

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. En anden verden

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. En anden verden OPGAVER TIL En anden verden NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Kig på billedet på bogens forside. Beskriv billedet. Hvordan er stemningen på billedet? OPGAVE 2 Instruktion: Læs teksten på bagsiden

Læs mere

Sprog og tanke er den farlig? - kan den spises?

Sprog og tanke er den farlig? - kan den spises? Sprog og tanke er den farlig? - kan den spises? Michael Ejstrup Forskningschef i sprog Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Lynkursus i sprogvidenskab (1) Start i antikkens Grækenland med Aristoteles

Læs mere

Tillægsord (adjektiver) Hvilken ordgruppe tilhører ordene Hvis, da, og, når Præpositioner Adverbier Konjunktioner (biord)

Tillægsord (adjektiver) Hvilken ordgruppe tilhører ordene Hvis, da, og, når Præpositioner Adverbier Konjunktioner (biord) DANSK TEST, STUDY DANISH 2012 RIGTIGE SVAR SÆT RING RUNDT OM DET ORDGRUPPER Hvilken ordgruppe tilhører ordene Måske, aldrig, snart Tillægsord (adjektiver) Adverbier Konjunktioner (biord) Hvilken ordgruppe

Læs mere

Sprog og sprogundervisning. Syntaks og tegnsætning

Sprog og sprogundervisning. Syntaks og tegnsætning Sprog og sprogundervisning Syntaks og tegnsætning Program (28.14) 1. Sætningsledsanalyse gennemgang af elevtekst ved Thilde og Susanne 2. Sætningen repetition af teori omkring sætningen med udgangspunkt

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

Substantivernes former

Substantivernes former Substantivernes former Der er fire forskellige betydningsformer af de fleste navneord : Nøgen form Ubestemt form Bestemt form Demonstrativ form brød et brød brødet det brød (der!) Ental, et rose en rose

Læs mere

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Af Katja Dollerup Schmidt Poulsen Børnene der modtager dansk-undevisning på den Skandinaviske Skole i Maputo er spredt

Læs mere

Registreringsskema 3-årige børn

Registreringsskema 3-årige børn Registreringsskema -årige børn PILOT > REGISTRERINGSSKEMA > Error! Reference source not found. 1 Skelnen af sproglyde Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets evne

Læs mere

LOGIK ANVENDT TIL OVERSÆTTELSE AF JAPANSK.

LOGIK ANVENDT TIL OVERSÆTTELSE AF JAPANSK. Arendse Bernth Datalogisk Inst. Københavns Univ. Sigurdsgade 41, DK-2200 København N LOGIK ANVENDT TIL OVERSÆTTELSE AF JAPANSK. På Datalogisk Institut ved Københavns Universitet eksperimenteres for tiden

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

December 2014 Niveau E

December 2014 Niveau E December 2014 Niveau E Navn: Klasse: 1 Kender du forskel? Vælg de rigtige ord i boksen skriv dem på linjerne og streg ud i boksen efterhånden. poten potten hulerne hullerne biler biller pilede pillede

Læs mere

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen?

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen? Opgaver til Tak, hr Nielsen Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er hr Nielsen? 2. Hvorfor tror du, at der lugter grimt? OPGAVE 2 Instruktion: Skriv

Læs mere

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale)

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) 4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) I dette kapitel er det meningen at komme ind på de ordklasser, som tilhører NOMINER. Dvs. substantiver, propier,

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium

Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium Mini-encyklopædien er bygget alfabetisk op. Der er 3 måder at orientere sig: 1. Du kan bruge alfabet-bjælken herover 2. Du kan også trykke

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen.

NB! Se i øvrigt index med samlet oversigt forrest i mappen. Indledning - hurtigt overblik Grammatik ét skridt ad gangen 3.-4. klassetrin er et differentieret grammatikmateriale, der tilgodeser det daglige arbejde med grammatik. Materialet indeholder øveark med

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 3. klasse 1 Dansk i 3. klasse Pigen og maleren Det første danskforløb i 3. klasse tager afsæt i Hjørdis Varners bog Pigen og maleren. Bogens fortælling om pigen Ingeborg og hendes familie og deres liv på en lille

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Meine beste Freundin

Meine beste Freundin Kommentar til øvelsen: Der er såmænd ikke noget nyt i denne øvelse, hvor jeg kombinerer grammatik med tekstlæsning. Men jeg har gode erfaringer med, at eleverne skriver sig ind på grammatikken. Det havde

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere