Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27"

Transkript

1 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel havde du så handlet på samme måde? Tekstgennemgang Baggrund Daniel: Daniel betyder Gud er min dommer. Daniel var af fornem slægt og opvokset i Jerusalem. Han var nu i tjeneste hos babylonerkongen Nebukadnesar, der havde indtaget Juda (Israel) år 605 f.kr. og brugte de unge mennesker i sin tjeneste. Både under mederkongen Dareios (6,2-3) og siden under perserkongen Kyros (6,29-10,1) beholdt Daniel en betydningsfuld stilling ved hoffet. Der fortælles om Daniels liv i Daniels Bog i Bibelen. Daniels venner er kendt for, hvordan Gud reddede dem ud af den brændende ovn (kap. 3). Daniel fik Guds hjælp til at tyde drømme og blev ophøjet til hersker over provinsen Babylon og overhoved for alle Babylons vismænd (2,48). For kong Belshassar tydede Daniel den hemmelighedsfulde skrift på væggen og blev udnævnt til den tredjemægtigste i riget (5,29). Leksikon Satrapperne: En slags embedsmand. Kongen var den, der bestemte i landet, derefter fulgte 3 rigsråd (hvoraf Daniel var den ene). Derefter blev landet ledet af 120 satrapper, der hver skulle bestemme i en enkelt del af riget. De skulle bruge rigsrådene som mellemmænd mellem dem og kongen. Dekret: En bestemmelse, der er besluttet af en offentlig myndighed. Fokuspunkter - Vi må og skal bede til Gud. - Vi må adlyde Gud mere end mennesker. - Gud hører os og hjælper på sin måde. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Medbring en legetøjsløve. Høre: Lav løvebrøl. Røre: Træk i tov. (Træk Daniel op af kulen). Gøre: Fold hænderne, bed en bøn og brug evt. andre bedeformer end normalt.

2 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Vi må og skal bede til Gud Fortæl om Daniel (vis Daniel). Han var en af de øverste af kongens tjenere. Han passede sine ting, og kongen kunne lide Daniel. Han fik mere og mere ansvar, hvilket ikke passede de andre medtjenere. De blev misundelige og forsøgte at få Daniel af vejen, men de havde ikke noget at udsætte på ham. Dog kun på ét punkt var Daniel anderledes: Han troede på Gud. Kunne de måske bruge det til noget? Derfor fik de kongen til at udstede en lov om, at man kun måtte tilbede ham ellers blev man straffet. Daniel overtrådte landets nye lov. Han fortsatte med at bede til Gud og adlød Gud mere end mennesker. Tal om bøn og gaven i det at kunne bede. Vi må adlyde Gud mere end mennesker Daniel, du er en modig mand. Vi kan måske undre os over, at Daniel ikke holdt sit bønsliv lidt mere skjult. Han kunne have bedt til Gud under dynen, så ingen kunne se det. Hvis han ikke havde gjort det åbenlyst, havde det været svært for hans fjender at fælde ham som lovovertræder. Men Daniel er ikke flov over sin Gud og nægter at vise, at der er noget forkert i at bede til Gud. Når han fortsat bliver ved med at bede, viser det hans frimodighed og tillid til, at Gud nok skal hjælpe, uanset hvad udfaldet bliver. Det er nu lagt over til Gud. Nu er det hans ansvar. Tag et hverdagseksempel med fra børnenes hverdag, hvor man er lidt flov over at vise andre, at man sætter sin lid til Gud. Man glemmer at bede sin aftenbøn, når man er på skolekolonien. Eller man vil vise, at man også tør bande eller sige, at man heller ikke tror på Gud! Vi kender alle den fristelse som Daniel har stået i, men han modstår den. Fortæl, hvordan Daniel kom i løvekulen (brug Daniel, løven og væggen). Kongen vidste, at ingen kom levende op derfra. Derfor sendte han Daniel direkte i døden... han havde intet andet valg. Nu skulle Daniel dø. Gud hører og hjælper på sin måde Den eneste, der kunne hjælpe nu, var Gud. Det ønske var det eneste, kongen kunne give Daniel med i døden. Et ønske om Guds hjælp, selvom kongen ikke selv personligt troede på Gud. Kast Daniel ned i en kule. Vi kan forestille os, hvilket kaos der har været af grædende og leende folk. Hvad mon Daniel har tænkt? Hvad mon hans venner har tænkt? Osv. Vi ved ikke så meget om, hvad der sker i løvekulen. Vi ved blot, at løverne ikke gør Daniel noget. Tal med børnene om engle og Guds måder at sende hjælp til sine børn på. Nævn også her, at det til tider kan opleves, som om Guds hjælp udebliver. Det er dog aldrig et spørgsmål om, at Gud ikke har hørt vores bøn om hjælp, men derimod, at vi ikke kan gennemskue og kende alle de måder, som Gud hjælper os på. Ikke underligt, at alle i landet nu skulle tilbede Gud i himlen Daniels Gud. Lav en ny bordbøn/sang, morgenbøn, aftenbøn, venne-bøn osv. De store kan skrive, de små kan tegne. Bibelord Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke for døve til at høre (Es 59,1). Bøn Tak, Gud, fordi du hjalp Daniel og tak fordi du også vil hjælpe mig. Amen. Sange Syng med 174: Sommer tider siger Gud ja 175: Mød mig, mød mig, Gud 176: Vor Fader

3 Intet er umuligt for Gud. Han hjælper sit folk. 2 Moses og de 10 plager Tekst: 2 Mos 3, 7-10; 10,1-20 Rekvisitter fra Moses, Farao og en busk med græshopper. Ledertanker: Moses var Guds tjener og medarbejder. Hvordan oplever du dig selv som det? Tekstgennemgang Baggrund - Ved den brændende tornebusk fik Moses et kald til at få israelitterne ud af Egypten. Gud ville give sit folk et nyt land. De skulle ikke være slaver for Farao. - Læs, hvordan Aron bliver deres hjælper og deres vej tilbage til Egypten, deres møde med Farao, og hvordan Gud må sende de ti plager, for at Farao giver tilladelse til at rejse ud af Egypten. De ti plager er i følgende rækkefølge: Vand blev til blod (7,19), frøer i mængde (8,1-2), støv forvandles til myg (8,12-13), fluer i alle huse (8,17-20), kvægpest (9,3-4), bylder (9,8-10), hagl (9,22-25), græshopper (10,12-15), mørke (10,21-23) og til sidst døden over de førstefødte af mennesker og kvæg (12,28-29). Den sidste plage giver indledningen til vores 2. tekst. - I flere af plagerne er nævnt, at israelitterne ikke blev ramt af plagerne, og specielt den 10. plage er vigtig i denne sammenhæng. 12,1-27 er en beskrivelse af, hvordan israelitterne holdt deres første påske, slagtede påskelammet og smurte blodet på dørstolperne af deres huse. Derved slap de for at få besøg af dødens engel. Dette er en forløber for vores påske, hvor Jesu død og hans blod er vores redning fra evig fortabelse. - I hele beretningen om de ti plager nævnes, hvordan Farao blev forhærdet og ikke ville lade israelitterne rejse, da plagerne holdt op. Alt dette med plagerne og Faraos forhærdelse er svært at forstå og ikke essensen i vores tekst. Fokuspunkter - Gud har omsorg for os. - Gud sender hjælp. - Gud kan alt, hvad han vil. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Find en levende græshoppe. Høre: Hør lyden fra græshopper. Røre: Find en frø at røre ved. (Den 2. plage). Gøre: Lad børnene hjælpe hinanden (hente vand, binde snørebånd osv.).

4 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Gud har omsorg for os Fortæl, hvordan Gud har omsorg for sine børn. Det havde han også for israelitterne, der var i fangenskab. De var slaver og havde det hårdt, men Gud ville hjælpe dem. Derfor kaldte han Moses (vis Moses) til at føre israelitterne ud af landet. Fortæl evt. kort om kaldelsen ved tornebusken. Moses var bange for opgaven, og derfor sendte Gud Aron (som var Moses bror) som hjælp. Tal med børnene om, at Gud har skabt os til at hjælpe hinanden. Vi skal ikke være gode til alting, men vi skal hjælpe hinanden. Moses skulle hjælpe israelitterne, og Aron skulle hjælpe Moses. Gud ville udfri sit folk og derfor skulle han bruge Moses og Aron. Gud sender hjælp Fortæl om Moses og Aron, der er hos Farao (vis Farao). Hvordan de må spørge Farao om lov for at få folket fri. Men Farao var ikke nem at overtale, for han ville ikke undvære israelitternes arbejdskraft. Moses og Aron gik ikke alene. Gud var med dem og viste sin magt. Han kan alting. Gud sendte forskellige plager, der ramte egypterne. Imellem alle plagerne gav Farao Moses lov til at tage folket med ud.men så fortrød han igen. De ti plager (katastrofer) ramte egypterne i landet, men ikke israelitterne. Disse plager kan samles i følgende remse, så de måske er lettere at huske: Vand til blod og frøers mængde. Myg dernæst Ægypten trængte. Fluer, kvægpest, bylders nød. Hagl, græshopper, mørke, død. Gud kan alt, hvad han vil Fortæl særligt om den 8. plage (vis græshopperne). Farao ville ikke lade folket rejse, og fortæl, hvordan Moses rakte sin hånd ud, og der kom græshopper over det hele. De var ude i haven, på marken, i buske og inde i husene, i skuffer og dyner ja, overalt. Det blev Farao for meget, så Moses blev kaldt op til ham og skulle gå i forbøn for folket, og græshopperne forsvandt men Farao ville alligevel ikke lade folket rejse og derfor sendte Gud endnu en plage. Guds plan var, at folket skulle befries og have et nyt land. Efter den 10. plage lykkedes det, og der var mænd foruden kvinder og børn, så måske hen ved 2 millioner mennesker i alt, der forlod Egypten den nat. Giv børnene et indtryk af hvor mange ved at fortælle om, at det næsten er halvdelen af Danmarks befolkning. Dertil kom alle dyrene og alt det, de ejede. Gud har magt over unaturlige ting og styrer, hvad der skal ske i naturen (fx plagerne). Intet er umuligt for ham. Gud ønsker at befri mennesker fra deres slaveri og give dem et nyt land. Sådan ønsker han også at give os et nyt land i himlen. Tal med børnene om, hvor godt det er, at vi må komme hjem til Gud i himlen på den nye jord - når vi dør. Tal om, hvordan der mon er i det nye land. Som Moses skulle føre israelitterne til det nye land, sådan fører Jesus os til himlens land igennem sin død på korset, for intet er umuligt for Gud. Fang græshopper Se, om det kan lade sig gøre at fange en græshoppe. Lad børnene forestille sig, hvordan det er, hvis de var over det hele Collage Lad børnene tegne et billede, hvor de 10 plager indgår. Bibelord For Gud er intet umuligt (Luk 1,37). Bøn Tak, Gud, fordi du vil hjælpe os og sender os hjælp, som du hjalp Moses og israelitterne. Tak fordi intet er umuligt for dig. Amen. Sange Syng med 148: Bogen om Jesus 194: Jeg tror, himlen er

5 3 Gud er stærkest. Han bruger mennesker til at vise sin magt og styrke. David og Goliat Tekst: 1 Sam 16,1-3; 6-13; 19-23; 17, 4-11; 32-45; 48-50a. Rekvisitter fra David, Goliat og sten. Ledertanker: David turde springe ud i det, der så umuligt ud for mennesker. Han havde tillid til, at Gud ville hjælpe ham. Tør du bevæge dig ud på glatis, hvor du er helt afhængig af Gud? Tekstgennemgang Baggrund - Saul, som var israelitternes første konge, havde flere gange været ulydig mod Gud. Gud kunne ikke længere bruge ham som konge for sit folk, og Samuel får besked på at salve en ny konge, David. Saul fortsætter som konge efter Davids salvning. - Filistrene boede langs kysten mod Middelhavet og var fra dommertiden og frem til Davids tid Israels farligste fjende. - Terebintedalen ligger 20 km vest for Betlehem. Leksikon Slagtoffer: Israelitterne bragte ofre til Gud for at sige tak og få tilgivelse for deres synder. Ved et slagtoffer brændte man et dyr, som man havde slagtet på et alter. Ved et måltidsoffer blev noget af det ofrede tilbage og kunne spises af de ofrende. (Se ordforklaring i Bibelen: offer). Det er et måltidsoffer, som Samuel indbyder til. Salvning: På Gammel Testamentes tid blev personer og ting salvet som et tegn på hellighed og udskillelse fra verden. Præster, profeter og konger blev salvet, men også ting, fx Åbenbaringsteltet. Ved salvninger kom Guds ånd over den salvede, som derfor fik en særlig udrustning til tjeneste. 1 homer: 400 liter. (Se: Mål i Bibelens ordforklaring). Citer: Et strengeinstrument, der ligner en harpe. Våbendrager: En underordnet person, der bærer sin herres våben og kæmper ved hans side. Tvekamp: Tve betyder 2. En kamp mellem 2 personer. 1 alen: Ca. 50 cm. Goliat var 6 alen høj - altså ca. 3 meter. Det synes utroligt for os, men der er fundet skeletter i Israel-området fra den tid af samme størrelse. Hans brynje vejede 5000 sekel. Det er ca. 55 kg. Spydspidsen vejede 600 sekel. Det er næsten 7 kg. Fokuspunkter - Gud ser ikke på, hvordan vi ser ud, eller hvad vi kan, men på hjertet. - Gud hjælper dem, der stoler på ham. - Vi behøver ikke frygte det onde, når Gud er med os. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Tegn David og Goliat i de rigtige størrelsesforhold. Høre: Lav det største bum, når Goliat falder. Røre: Find sten og se, hvem der kaster længst. Gøre: Lav slangebøsser.

6 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Gud ser ikke på, hvordan vi ser ud, eller hvad vi kan, men på hjertet Fortæl, hvordan Samuel fik at vide, at han skulle salve en ny konge. Fortæl om situationen og stemningen i Isajs hus. Hvordan sønnerne træder frem for Samuel én for én. De er flotte fyre, men Gud ser på ikke på det ydre men det indeni. David bliver hentet ind (vis David). Det er ham, Gud har udvalgt. Gud kunne bruge lillebroderen, som ingen regnede med, og som så ud af mindst i menneskers øjne. Her kan man bruge børnenes erfaringer med at være den mindste. Mange børn føler sig små og ubetydelige. Gud kan også bruge børn i sin tjeneste. Tal med børnene om hvordan. Fx glæde en, der er ked af det, hjælpe en, der bliver drillet, fortælle om sin tro på Gud. Fortæl, hvordan David kommer i tjeneste hos kong Saul og skulle spille på sin citer for ham. Fortæl, hvordan Saul bliver glad for David og gør ham til sin våbendrager. Gud hjælper dem, der stoler på ham Fortæl om dengang, hvor filistrene var i krig mod Israel. Filistrene sender deres stærkeste kriger, Goliat, frem foran filistrenes hær (vis Goliat). Han udfordrer israelitterne til at sende en til at kæmpe mod sig. Den, der vinder, vil vinde krigen. Problemet er, at Goliat er 3 meter høj. Vis børnene, hvor lang 3 meter er. Hans udrustning er voldsom 55 kg. brynje og næsten 7 kg spyd. Altså en fuldstændig umulig opgave. Ikke så sært, at ingen af israelitterne tager imod udfordringen. De var meget bange for Goliat. Fortæl, hvordan David kommer ud på slagmarken. Han skal egentlig bare besøge sine brødre, for han er for ung til at være med i krig. David hører Goliats udfordring til tvekamp, og han melder sig. Trods Sauls indvendinger om Davids alder og manglende kamperfaring ved David, at Gud vil redde ham fra Goliat. Saul forsøger at give David sin egen rustning på, men den er alt for stor og tung. I stedet møder David Goliat med sit hyrdeudstyr: en stav, en stenslynge og 5 glatte sten (vis stenene). Goliat bliver ophidset over, at der kommer en dreng imod ham, men David fortæller Goliat, at han kommer mod ham i Guds navn. Da Goliat bevæger sig hen mod David, løber David ham i møde, lægger en sten i sin stenslynge og rammer Goliat lige i panden, så han styrter på næsen i jorden. Vi behøver ikke at frygte, når Gud er med os Tal med børnene om, hvorfor David vandt. Var han en dygtig kriger, heldig eller hvorfor? Gud var på Davids side. Gud var med David. Det kunne filistrene ikke se. Selvom David heller ikke kunne se Gud med sine øjne, så troede han på, at han var der. Derfor var David ikke bange. Da vi blev døbt, fik vi Gud på vores side, ligesom David havde Gud på sin side. Derfor kan vi altid bede til Gud om at være med os. Han hjælper, også når vi er bange. Gud har en plan, som han fuldfører. Han ser ikke på det ydre, men ser, om man har et hjerte, der vil adlyde ham. Det havde David. Selvom han var lille, fik Gud ham til at udrette store ting, fordi Gud virkede igennem ham. Gud handler også igennem en lillebror. Slangebøsser Lav slangebøsser af en Y-gren, en bred elastik og papirkugler. Skyd til mål efter en skydeskive. Eller lav slangebøsse af snore og et lille stykke skind. Brug bordtennisbold som kasteskyts. Hvem rammer? Find nogle sten og se, hvem der kan ramme den opstillede spand eller dåserne bedst. Bibelord Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jorden skaber (Sl 121,2). Bøn Tak, Gud, fordi vi kan regne med dig. Du gør os stærke og modige. Amen. Sange Syng med 46: Jeg er tryg hos dig 57: Intet kan rive mig ud af hans kærlighed

7 4 Vi skal gøre det, Gud beder os om Jonas og havdyret Tekst: Jonas 1-4 Rekvisitter fra Jonas og havdyret. Ledertanker: Hvordan hører du Guds ordre i hverdagen? Hvordan handler du på Guds befalinger? Tekstgennemgang Baggrund - En profet var Guds talerør til folket og den enkelte. Vedkommende modtog et direkte og personligt kald fra Gud. Gud sendte profeter til Israels konger for at formane dem til at leve efter hans lov og til at klargøre konsekvensen, hvis det ikke skete. Profeterne kom således ofte i modsætning til både kongen, folket og præsterne. Derfor blev profeterne mødt med en vis skepsis af folket, men også med respekt. - Jonas var profet i Nordriget i Jeroboam II s regeringstid ( ). (2 Kong 14,25). - Nineve, som Jonas bliver sendt til, var en af de vigtigste byer i det assyriske imperium beliggende i det nuværende Irak ved floden Tigris. Nineve var en stor by: mere end hundrede og tyve tusind mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre (Jon 4,11). Dette tal kan være indbyggertallet, der henvises til, men det kan også være antallet af mindreårige børn, hvorved indbyggertallet kan nå op i nærheden af en million. - Jonas omtales af Jesus selv (Matt 12,39-41; 16,4 og Luk 11,29-30). Jesus bruger beretningen om Jonas til at forklare, hvad der skal ske med ham selv. Som Jonas var 3 dage i havdyrets bug, sådan skal Jesus være i graven i 3 dage, før han opstår. Tarshish: En by, som man ikke bestemt ved, hvor lå. Måske en havneby i den vestlige del af Middelhavet, måske i Spanien. Jafo: I dag kendt som Jaffa og ligger lidt nord for Tel Aviv. Leksikon Havdyr: Sandsynligvis en stor haj eller en havdinosaurus, der sluger sit bytte helt. Fokuspunkter - Gud elsker alle mennesker på trods af de onde ting, de gør. - Gud har magt over naturen. - Gud kan bruge os mennesker, selvom vi ikke er fejlfrie. - Gud vil tilgive os, når vi kommer til ham. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Medbring en rå fisk. Høre: Hør beretningen. Røre: Mærk og lugt til fisken. Hvem har lyst at blive spist af en fisk? Gøre: Spørg børnene om at gøre noget, som de ikke har lyst til at gøre (fx ud at løbe 5 km). Hvordan reagerer de?

8 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Gud elsker alle mennesker på trods af de onde ting, de gør Gud havde set, at i storbyen Nineve skete der mange ting, som var onde. Tal med børnene om, hvordan de opfatter det onde. Gud var og er vred over det onde. Derfor vil han fortælle folkene i Nineve, at de skal holde op med deres ondskab. Fortæl, hvordan Gud vil bruge Jonas (vis Jonas). Han befaler Jonas, at han skal rejse til Nineve (brug kortet i Bibelen), men det har Jonas ikke lyst til. I stedet for at rejse mod øst til Nineve tager han ned til havnebyen Jafo, hvorfra han tager med et skib, der skal til Tarshish den helt modsatte retning. Jonas er ulydig mod Gud og prøver at gemme sig for Gud. Tal med børnene om, hvilke opgaver det er, at Gud kan bruge os til. Tal om, om man kan gemme sig for Gud. Gud har magt over naturen Fortæl, hvordan Gud sender en voldsom storm for at standse Jonas. Ikke bare en lille storm, hvor man bliver lidt søsyg, men en kæmpe storm, hvor alle, der er om bord, bliver bange for, at skibet vil gå under. Den eneste, der ikke er bange og ikke beder til sin Gud, er Jonas, for han sover nederst i skibet. Kaptajnen vækker ham og opfordrer ham til at bede til sin Gud. Tal om, hvor stærk Gud er, at han bare lige kan sende et stormvejr for at få Jonas i tale. Jonas opfordrer søfolkene til at smide ham over bord, og da det sker, lægger stormen sig. Men det er ikke Guds plan, at Jonas skal dø. Derfor befaler han et stort havdyr (vis havdyret) at sluge Jonas hel, så Jonas kan få en tænkepause. Lad børnene forestille sig, hvordan der er inde i en stor fisk. Måske mørkt, det lugter, varme, tang osv. Vinkeleg Der vælges en til at fange de andre. Fangeren tæller til 100 med lukkede øjne, mens de andre børn gemmer sig. Fangeren skal derefter finde de andre. Det er nok at nævne navnet på den, han har set. De, der er fanget, skal gå efter fangeren i en række, men hvis nogle af dem, der endnu ikke er fanget, vinker til dem, må de stikke af. Det er så fangerens opgave at holde styr på flokken og kalde dem tilbage, inden de er ude af syne. (Tal om, hvordan Gud vil, vi skal følge ham). Træskib Lav et skib af små træstykker med et stort søm som mast og stofstykker som sejl. Fisketur Tag på fisketur, eller køb en fisk og tilbered den over bål. Gud kan bruge os mennesker, selvom vi ikke er fejlfrie Jonas beder til Gud, og det har han god tid til, da han er i fiskens bug i 3 dage og 3 nætter. Tal om bøn, og Jonas får en ny chance. Gud bestemmer, at havdyret skal kaste Jonas op på landjorden. Fortæl, hvordan Gud stadig vil bruge Jonas. Jonas får igen besked på at gå til Nineve, og denne gang er Jonas lydig. Han rejser til Nineve, hvor han går ind i byen og råber til folk, at byen vil blive ødelagt om 40 dage, hvis de ikke vender om til Gud. Gud vil tilgive os, når vi kommer til ham Nu bliver folk i Nineve bange. For at vise, at de fortryder det, de har gjort, tager de deres almindelige tøj af og klæder sig i noget groft tøj, der ikke var særlig pænt. Det var dengang en måde at vise, at man fortrød og var ked af det. Da kongen hører Jonas budskab, befaler han, at alle, både mennesker og dyr, ikke må spise og drikke, men i stedet skal råbe til Gud. Tal med børnene om, hvad indbyggerne havde gjort forkert, og hvad Bibelen kalder synd. Hvordan kan vi bekende vores synd? Da Gud ser, at folk i Nineve fortryder det onde, de har gjort, vil han alligevel ikke ødelægge byen. Det gør Jonas vred på Gud. Jonas synes, han har haft en masse besvær til ingen nytte, så han sætter sig uden for byen og surmuler. Men Gud har ikke glemt Jonas. Han ser ham og sørger for ham. Midt i heden lader han en olieplante vokse op på rekordtid. Den giver skygge til Jonas. Men Gud vil lære Jonas noget. Næste morgen får Gud en orm til at gnave i olieplanten, så den dør lige så hurtigt, som den voksede op. Nu bliver Jonas igen vred. Gud siger til Jonas, at når han kan få ondt af en enkelt olieplante, som han ikke engang har haft noget arbejde med at få til at gro, så må han da kunne forstå, at Gud har ondt af den store by fuld af mennesker, som han har skabt og holder af. Bibelord Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke for døve til at høre (Es 59,1). Bøn Tak, Gud, fordi du hjalp Daniel og tak fordi du også vil hjælpe mig. Amen. Sange Syng med 174: Sommer tider siger Gud ja 175: Mød mig, mød mig, Gud 176: Vor Fader

9 5 Jesus vil tilfredsstille vores behov Jesus mætter de 5000 Tekst: Joh 6,1-15 Rekvisitter fra Jesus, drengen og en kurv med fisk og brød Ledertanker: Jesus ønsker at stille vores behov. Tænk over, at selv det mindste bliver stort ved Jesu velsignelse! Hvad betyder det i forhold til din egen tjeneste? Tekstgennemgang Baggrund - Galilæas Sø kendes bedst som Genesaret Sø. Herodes Antipas, der var delfyrste over Galilæa fra år 4 f. Kr. 39 e. Kr., bygger byen Tiberias (opkaldt efter kejser Tiberias) ved Genesaret Sø, derfor også navnet Tiberias Sø. Søen er 21 km lang og 12 km bred. Ved søen var en fiskerflåde på ca. 230 både, og herfra eksporteredes fisk til hele Romerriget. Rundt om søen lå mange små byer. En gammel og meget brugt karavanevej gik ind til den nordlige ende af søen, hvor der blev holdt marked pga. af købmandskaravaner og bønder fra oplandet, der solgte deres afgrøder. Søen er omgivet af et smalt og frugtbart lavland, hvor der dyrkedes dadler og bananer. Lavlandet er omgivet af bjerge. - Erhverv: De fleste var fiskere, bønder eller håndværkere, der levede et nøjsomt liv - til tider på sultegrænsen. - Befolkningen i Galilæa var meget blandet. Under 50% var jøder! Jøder i Judæa foragtede jøder i Galilæa, fordi de boede blandt så mange fremmede/ hedninger. Jesus udøvede det meste af sin gerning i Galilæa! - Der var meget græs på stedet, fordi det var forår. (Jødernes påske var nær). - I gengivelsen af bespisningsunderet (de 5000 mænd) er der ingen af de andre evangelister, der nævner, at de 5 brød og 2 fisk kom fra en lille dreng (sml. Matt 14, 13-21; Mark 6,30-44 og Luk 9,10-17). - Børn under 12 år havde religiøs lavstatus. Leksikon Bygbrød: Hverdagsbrød og fattigmandskost! En denar: (romersk mønt). En dagløn, jf. Matt 20,2 Fokuspunkter - Vi kan tjene Gud med vores smuler. - Tak Gud for mad, tøj, bolig, familie osv. - Pas på Guds gaver, og del dem med andre. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Medbring rigtige fisk og nybragt brød i en madkasse. Høre: Lær nye bordvers. Røre: Spis fisk og brød. Gøre: Bag brød. Lav nye bordvers.

10 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Vi kan tjene Gud med vores smuler Fortæl om drengen (vis drengen), der havde fået en madpakke (vis madpakken) med. Prøv at ridse beretningens rammer op for børnene. Vi ved ikke, om han skulle på tur eller på arbejde, men vi ved, at han havde en madpakke med. Han havde været så optaget af at iagttage alt det, der foregik på bjerget den dag: først Jesus (vis Jesus), der kommer op med sine disciple, så den store skare af mennesker, der bevæger sig opad mod Jesus, og derefter Jesus, der talte til folket og helbredte de syge (se Matt 14,14; Mark 6,34 og Luk 9, 11), så at han ikke havde haft tid til at spise sin mad, men var blevet mæt af indtryk. Drengen må have været så tæt på Jesus, så han hørte, at der blev talt om mad. Måske har han set Andreas komme forbi ham, da disciplen spurgte, om nogle havde mad med. Jesus har gjort så dybt et indtryk på drengen, at han ikke er i tvivl om, at Jesus må få hans madpakke. Men fik drengen mon selv lov til at give Jesus sin mad? Mødtes deres blikke? Her er en dreng, siger Andres, så mon ikke drengen har været helt fremme og spændt ventet på, hvad Jesus ville sige til hans smuler. Måske hørte han Andreas skepsis: Men hvad er det til så mange? Men når smulerne lægges i Jesu hænder, er de altid brugbare. Tak Gud for mad, tøj, bolig, familie osv. Den dag skulle folk få store ting at se. De skulle se, at når smuler lægges i Jesu hånd, så forvandles smulerne til mængder, der lige pludselig kan række langt. Lav fisk Brug forskellige materialer fx: ler, piberensere, perler, småkagedej osv. Spis saltfisk imens. Bag små brød Dejen er lavet af lederen. Børnene former små brød og bager dem. Lær nye bordvers Syng og lær forskellige bordvers. Indsamlingsbøsse Lav en indsamlingsbøsse, som børnene kan få med hjem, og find et godt projekt at samle ind til. Leg: Fup eller Fakta Sæt to stole frem - mærket FUP og FAKTA. Børnene deles i to hold. Lederen kommer med ca. 10 udsagn, fx: Drengen havde 3 fisk i sin madpakke. Et barn fra hvert hold løber om kap hen til stolen mærket FUP. Det barn, der sætter sig først på stolen, får 1 point, som går til holdet. Fortæl, hvordan Jesus tager fiskene og brødene og velsigner dem. Gud virker igennem Jesus og brødene deles ud. Selv om alle spiste, var der brød og fisk tilovers. Tal med børnene om, hvordan vi forholder os til vores mad. Mad er vigtig, for at vi kan leve og vokse. I Fadervor beder vi: Giv os i dag vort daglige brød. Bevidstgør børnene om, at mad hver dag er en gave fra Gud (Gud skabte kornet og giver regn og solskin i passende mængde). En gave smider man ikke ud, og vi er heldige i vores del af verden at kunne gå mætte i seng. Derfor er det en god kristen tradition at takke Gud for maden ved at synge eller bede et bordvers før og/eller efter et måltid. (Hvis I spiser sammen i børneklubben, er det oplagt at synge bordvers hver gang for at lære børnene en kristen praksis det hørte udmøntes i handling: lære at holde, jf. Matt 28,20). det daglige brød hører også Jesus og hans ord. Han siger selv, at han er livets brød (se huskeord). Sådan som vi ikke kan undvære mad og drikke, sådan kan vi heller ikke undvære Jesus. Pas på Guds gaver, og del dem med andre Tænk over, at Jesus kunne bruge lidt, og han kunne bruge almindelig hverdagsmad! Tal med børnene om, hvordan vi kan tjene Jesus og hjælpe hinanden i hverdagen. (Fx give af vores penge, hjælpe nogle med lektierne, give et smil, gøre andre glade osv.). Hvor meget kan vi give og undvære til børn, der fx ingen mad har? Gud ser ikke på, hvor meget vi giver, men at vi vil give (jf. Mark 12,41-44)! Gud velsigner vores gave. Fortæl, hvordan Jesus lærer os i Bibelen, at vi skal dele ud af det, vi har. Derfor samler vi naturligt ind i kirken, giver pengegaver til hjælpeorganisationer, nogle kristne giver tiende (10 %) osv. Måske har I et projekt i børneklubben, som I samler ind til hver gang eller i en periode. Det er vigtigt at lære børn givertjeneste, og du er som leder et forbillede for dem, når de ser, hvordan du giver af din tid, penge, omsorg osv. Bibelord Jeg (Jesus) er livets brød (Joh 6,35). Bøn Tak, Jesus, for alle gode gaver, du giver os hver dag. Hjælp os at være taknemmelige og dele ud til andre. Sange Syng med 89: Da vor Herre Jesus gik omkring på jorden 227: For disse gaver 229: Vi priser dig Gud 230: Et brød kan ikke gemmes

11 6 At tro på Jesu ord og magt og ikke glemme Jesus. Jesus går på vandet Tekst: Matt 14,22-33 Rekvisitter fra Jesus, Peter og båden. Ledertanker: Tænker du på Jesu magt, og hvor ubegrænset han er? Og hvad gør det ved din tro? Er der noget, der kan få dit blik væk fra Jesus i hverdagen? Tekstgennemgang Baggrund - Forud for, at vi møder Jesus og hans disciple i dagens tekst, har Jesus lige udført det mirakel at bespise fem tusind mænd, foruden kvinder og børn, med fem brød og to fisk. - I NT er natten inddelt i fire nattevagter påvirket af den romerske inddeling. Benævnelsen er aften , midnat , hanegal og daggry Fjerde nattevagt er altså mellem 3 og 6 om morgenen. - Tro: Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses (Hebr 11,1). Tvivl er det modsatte af tro. Den store tro sætter hele sin lid til Jesu magt midt i faren (Matt 8,8; 21,21). Den lille tro tvivler på, om Jesus er i stand til at hjælpe, fordi faren er der. Leksikon Lidettroende: En lille tro, der tvivler på Jesu magt. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Medbring en båd og billeder af søen. Høre: Hør beretningen. Røre: Lad børnene forsøge, om de kan gå på vandet. Gøre: Få et barn til at stille sig med ryggen til dig og på et signal fra dig lade sig falde bagover helt strakt. Ideen er, at du afprøver barnets tillid til dig. Gentag øvelsen, og grib nogle gange med det samme, og lad andre gange barnet falde længere, inden du griber det. Det er tydeligt, hvis barnet bliver i tvivl, for så vil det bøje sig sammen eller træde et skridt tilbage. Spørg bagefter om, hvordan det føltes, var der tvivl? Fokuspunkter - Jesus er ikke begrænset af den fysiske verden. - Vi skal vandre i tro med blikket rettet mod Jesus. - Midt i vores tvivl rækker Jesus ud efter os.

12 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Jesus er ikke begrænset af den fysiske verden Fortæl, hvordan disciplene er sejlet ud i båden (vis båden), og Jesus kommer selv senere. Han havde brug for at snakke med Gud i stilhed og få tanket op til den opgave, han stod i. Bevidstgør børnene om, at når Jesus havde brug for samvær med sin far, hvor meget mere har vi så ikke brug for at søge stilhed/ bønnen i vores aktive hverdag? Da Jesus er færdig, kommer han gående på vandet, som om det var det mest naturligeste i verden. Der er intet umuligt for ham. Han er løftet over menneskers fysiske/ naturlige grænser. Selvom disciplene havde oplevet mange store undere sammen med Jesus, havde de ikke helt forstået, at han var Guds søn. Mon de forstod det nu? Denne side af Jesus som Guds søn, der er hævet over vores begrænsninger, burde have indgydt disciplene respekt og tryghed. Det er nemlig trygt og godt at tilhøre Jesus, der er højt hævet over alle og alt, og som ikke er underlagt nogen begrænsninger. Men disciplene blev i stedet utrygge, bange og bildte sig ind, at Jesus var et spøgelse og skreg af angst. Men hvorfor kunne de da slet ikke genkende ham? Tal med børnene om, om vi altid forstår, hvem Jesus er. Eller har vi det som disciplene? Vi skal vandre i tro med blikket rettet mod Jesus Først, da Jesus begynder at råbe til dem, genkender de ham på stemmen. Fortæl, hvordan Peter vil ud at gå på vandet. Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. (v.28). Peter stolede så meget på Jesus, at hvis Jesus sagde kom, så var han parat til at gå. Han trådte ud af båden. Det gik godt i starten, hvor han kiggede på Jesus og gik imod ham, men pludselig blev han opmærksom på bølgerne og vinden. Sang-konkurrencer Find sange, der handler om Guds magt, fx Vor Gud er så stor (Nr. 56, Syng med, Lohses Forlag). Lav tegn og gæt eller Gæt og grimasser. Hvem kommer først i tanke om flest sange og hvem gætter flest? Vandleg Lav vand-ol eller andre konkurrencer, der har noget med vand at gøre. Fx: Bær vand i en kop på hovedet. Hvem skyder længst med vandballonerne? Hvem spytter længst? Hvem kan drikke vandet fra glasset med et sugerør, mens man står på hovedet? Hvem rammer koppen i bunden af spanden med sin 50-øre, når spanden er fuld af vand? Osv. Usikkerheden sneg sig ind på ham, og bekymringen for, om bølgerne ville slå op omkring ham, begyndte at fylde mere og mere. Hans fokus på Jesus forsvandt, og i det øjeblik begyndte han at synke. Da han mærkede vandet begynde at lukke sig om ham, fik han fokus tilbage på Jesus og råbte på hans hjælp. Og Straks rakte Jesus hånden ud. (v.31). Peter skulle havde holdt sit fokus på Jesus hele tiden, men det gjorde han ikke. Nu kunne kan ikke gøre andet end at råbe på Jesus. Jesus var den aktive, den der handler. Midt i vores tvivl rækker Jesus ud efter os Vi kan ofte som Peter miste vores fokus på Jesus og rette vores blik mod bekymringer, lektier, drilleri, nogen der er syge, noget vi ikke kan finde ud af, tanker, om Gud nu virkelige er til, glemme Gud osv. Det er det samme som at synke. Vi kan med alle vores tanker og ting, vi er optaget af. langsomt glide væk fra Jesus, men Jesus vil hjælpe os. Den opmuntring ser vi/oplever vi samtidig i teksten. Vi behøver ikke andet end at rette blikket tilbage mod Jesus og kalde på ham, så vil han række sine hænder ud og komme os i møde. Vi skal ikke selv præstere noget, men bare gribe de udstrakte hænder i tro. Hvorfor tvivlede du? Det spørgsmål lød til Peter, og det lyder til os. Vi ved ikke, hvad Peter svarede, hvis han da i det hele taget svarede, for Jesus kendte/ kender jo godt svaret. Jesus var kommet ud af Peters synsfelt pga. de mange bekymringer/bølgerne omkring ham. Men Peter havde ved sin handling vist, at han havde forstået, at Jesus var mere end et menneske. Det samme ved vi via beretningerne fra Bibelen og måske gennem oplevelser i vores liv. Alligevel kan tvivlen godt snige sig ind, når også vores bekymringer fjerner vores blik fra Jesus. Heldigvis rækker Jesus sine hænder ud mod os i dag, som han gjorde dengang mod Peter. Disciplene så, at Jesus var Guds søn (v.33). Bibelord Du lidentroende, hvorfor tvivlede du? (Matt 14,31). Bøn Kære Jesus. Tak fordi du kan alt hjælp os til at tro på dig og dit ord. Amen. Sange Syng med 90: Kender du ham 93: Se, hvilket menneske

13 7 Jesus er vores julegave. JULENAT Tekst: Luk 2,1-20. Matt 2,1-12 Rekvisitter fra Stald, Maria, Josef, Jesus, krybben, 2 engle, 2 hyrder, 3 vismænd, en kamel, et får, en vædder, et æsel, hø og en palme. Ledertanker: Hvad betyder det for dig, at Jesus er Guds gave? Hvordan kan vi huske Jesus midt i juleriet? Tekstgennemgang Baggrund - Maria har haft besøg af englen Gabriel, der fortalte hende, at hun skulle føde Guds egen søn. Marias forlovede Josef blev forfærdet og ville lade sig skille fra Maria i stilhed. Men også han fik besøg af en engel, der forklarede, at Maria var blevet gravid ved Helligånden, og Josef giftede sig med Maria (Matt 1,19-25). De ventede dog med seksuelt samliv til efter fødslen (Matt 1,26). Derfor omtales de i teksten stadig som forlovede, idet ægteskabet ifølge den jødiske opfattelse blev fuldbyrdet, når det seksuelle samliv blev indledt. - Den romerske kejser Augustus, der havde besat Israel, gav befaling til en folketælling, den første af flere, sikkert med henblik på skatteudskrivninger. Det foregik sådan, at hver enkelt familie skulle møde personligt frem i den by, slægten stammede fra. I det jødiske folk har det sikkert vakt vrede mod den romerske besættelsesmagt. Samtidig med disse storpolitiske begivenheder opfyldes profetien om Davidssønnens fødsel i Betlehem (Mika 5,1 og Matt 2,6). Leksikon Kristus: Kristus er den græske oversættelse af det hebraiske Messias, der betyder den salvede. Når Jesus får tilnavnet Kristus, forkynder det, at han er den frelser og forløser, det jødiske folk har ventet på. Hyrde: Hyrdens arbejde var hårdt, dårligt betalt og havde lav social status. Arbejdet gjorde det vanskeligt for dem at overholde de jødiske sabbatsforskrifter, og derfor blev de foragtet af farisæerne. Tegn: Tegn er i Det Nye Testamente et ydre kendetegn, som peger hen på en begivenhed eller en person. Hyrderne fik besked om, at barnet var i krybben. Fundet af barnet i krybben viser, at englens ord er sande. Svøbt: Viklet ind i stof. Krybbe: Dyrenes ædetrug. Lovpriste: Takkede. Vismænd: Astrologer. Fokuspunkter - Det er på grund af Jesus, at vi holder jul. - Jesus er Guds julegave til alle. - Vi må takke for Jesus. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Medbring en gave, et flag eller julepynt, der fortæller om julens budskab. Høre: Hør beretningen, eller syng en sang, der fortæller beretningen, fx Syng med nr. 75: I nat blev Jesusbarnet født. Røre: Tag en dukke og lad børnene give den et klæde på. Gøre: Lav julepynt med krybber osv. Lav drama (krybbespil).

14 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Det er på grund af Jesus, at vi holder jul Fortæl om Maria og Josef (vis Maria og Josef) i Nazaret. Maria var en ung pige. Hun var forlovet med Josef. At være forlovet betød, at man havde lovet, at man ville gifte sig. Man boede ikke sammen, og man sov heller ikke sammen. Maria havde haft besøg af en engel, der sagde, at hun skulle føde et barn. Barnet skulle have Gud selv til far og være den Messias, der er verdens frelser. Fortæl om kejser Augustus og folketællingen. Josef var af Davids slægt, og derfor måtte Maria og Josef rejse til Betlehem for at blive talt (vis æslet). Der var ca. 100 kilometer fra Nazaret til Betlehem. Tal med børnene om, hvor langt 100 km er. Det er ligesom herfra og til.. (Nævn nogle byer, som børnene kan forholde sig til). Tal også om, hvordan de rejste. Der var ingen tog, biler, busser. De måtte gå. Bibelen fortæller ikke, om de havde et ridedyr til hjælp. Men under alle omstændigheder har det været hårdt for den højgravide Maria. Og nu skulle barnet snart fødes. Fortæl, hvordan der ikke var plads andre steder end i stalden. (Vis stalden med krybben, en kamel, et æsel, hø og en palme). Og her blev Jesus født. (Vis Jesus). Derfor er det Jesu fødselsdag vi fejrer i julen. Jesus er Guds julegave til alle Jesus var Guds gave til alle. Først fik hyrderne det at vide (vis hyrderne). De passede får ude på marken og fik nyheden at vide fra englene (vis englene). Hyrderne blev bange, da englen stod foran dem. Men det var en god nyhed, englen bragte. Nyheden gjaldt ikke bare for hyrderne, men var for hele folket. Det barn, der var født, var frelser, Kristus, Herren, den ophøjede konge. Hyrderne fik et tegn på frelserens fødsel: De skulle finde barnet svøbt i en krybbe. Hvis de fandt barnet i krybben, vidste de, at englen havde talt sandt. Så vidste de, at det virkelig var frelseren, der var født. Derfor drog de til Betlehem for at se Jesus. Senere kom vismændene (vis vismændene). De havde set en stjerne, og drog derefter mod øst og fandt frem til Jesus, selvom han ikke var på slottet. Jesus var og er julegaven til alle mennesker. Han er Guds redningsmand for os. Vi må takke for Jesus Det kan være svært at takke for en gave, man ikke ved, hvad man skal bruge til. Men englene sagde, hvad Jesus skulle: De sang Fred til mennesker med Guds velbehag. Det giver fred i hjertet at tro på Jesus, men hvad er det for en fred, der tales om? Det er den fred, som Jesus havde med sig. Synden bragte ufred imellem Gud og mennesker, men den ufred var Jesus kommet for at få orden i (Ef 2,14). Del en personlig oplevelse fra dit eget liv, hvor du oplevede, at Jesus gav dig fred i hjertet. Derfor kan vi også synge takkesang, ligesom englene gjorde. Gud er så stor, at han har sendt sin søn til verden som Marias, Josefs, hyrdernes, vismændenes frelser, vores - ja hele verdens frelser. Jesus er en gave, der ikke bliver slidt eller går i stykker. Han er en gave, der varer ved hele livet. Vi må takke Gud for, at det blev jul på jorden. Fælles julekrybbe Lav en fælles julekrybbe af en papkasse, pinde, stof, garn, vatkugler, ler osv. Pakke en gave ind med én hånd Børnene står sammen med en makker og må kun bruge en hånd hver til indpakningen. Forhindringsløb Leg, at I er Maria og Josef på vej til Betlehem. Lav en forhindringsbane, som alle skal gennemføre. Maria og Josef rejser over høje bjerge (over borde), gennem slugter (to madrasser på højkant, som man skal krybe imellem), forbi store skrænter (over stole) osv. Bibelord I dag er der født jer en frelser i Davids by (Luk 2,11a). Bøn Tak, Jesus, fordi du kom til jorden for at frelse os. Tak fordi du er den bedste gave, et menneske kan få. Amen. Sange Syng med 75: I nat blev Jesusbarnet født 77: En englehær blev set en nat

15 8 Gud bruger de, der tror på ham Noahs ark Tekst: 1. Mos 6,5-22; 7, ; 8, Rekvisitter fra Arken, Noa, 2 elefanter, 2 strudse, 2 får, 2 kameler, 2 æsler, 2 aber og 2 løver. Ledertanker: Der står, at Noa var en retfærdig mand, og at han vandrede med Gud (v.9). Kan det siges om Guds folk i dag? Tekstgennemgang Baggrund - Noa fik Sem, Kam og Jafet, da han var 500 år gammel 100 år før syndfloden. Fra disse tre sønner stammer menneskeheden efter syndfloden. - Arken var et kæmpestort fartøj ca. 138 m langt, 23 m bredt og 14 m højt (1 alen = ca. 46 cm). Med 3 dæk havde man en samlet dæksflade på over 9.000m2 Leksikon Regnbue: Solens stråler der rammer regndråberne. Det er solstrålerne, som laver de fine farver, når de skinner i dråberne. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Tal om en virkelig regnbue og alle dens farver, eller vis et kæmpeskib. Høre: Hør, hvordan det lyder, når regnen rammer taget i 40 dage. Sig forskellige dyrelyde. Røre: Mærk på vand. Hvordan mon det ville være, hvis det var over det hele? Gøre: Lav regndråbelyd, find 2 myrer, 2 fluer osv. 1 Alen = ca. 46 cm. Fokuspunkter - Gud handler, når mennesker ikke vil høre ham. - Gud hjælper, bruger og redde dem, der tror på ham. - Gud vil aldrig lade jorden oversvømme igen.

16 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Gud handler, når mennesker ikke vil lytte til ham Fortæl, hvordan Gud havde skabt hele jorden, og hvordan mennesker havde vendt sig væk fra Gud. De var helt igennem onde og gjorde kun onde ting. Det blev Gud for meget. Han fortrød, at de var skabt. Derfor ville han udrydde dem ved hjælp af en vandflod. Fortæl, hvordan Gud ikke er ligeglad med ondskaben og heller ikke med mennesker. Han handler, når folk vender sig bort fra ham. Han ønsker nemlig, at alle skal leve sammen med ham og med hinanden i godhed og ikke ondskab. Tal med børnene om, hvor ekstrem den ondskab var, siden Gud kom frem til, at det var bedst at sende en vandflod. Gud hjælper, bruger og redder dem, der tror på ham Fortæl om Noa (vis Noa), der fik besked på at bygge arken (vis arken). Gud fortalte selv, hvordan den skulle se ud, og hvor stor den skulle være. Folk undrede sig. Tænk, at Noa byggede sådan et stort skib og så var der ingen regn. Gud havde udvalgt Noa, fordi han var den eneste, der troede på ham. Noa vandrede sammen med ham og gjorde, som Gud befalede (v. 6,22). Tal om, hvordan Gud bruger hans folk i dag og hvad det vil sige at vandre med Gud. Folk, der gjorde grin med Noa, fik det tids nok at mærke. For da arken var færdig, gav Gud Noa besked på at hente dyrene (vis 2 elefanter, 2 strudse, 2 får, 2 kameler, 2 æsler, 2 aber og 2 løver) ja, da begyndte det at regne. Gud havde lukket døren og bragte Noa og hans familie i sikkerhed. Og de, der undrede sig, måtte dø i vandet. Gud havde givet dem en chance mere men de ville ikke. Gud vil aldrig lade jorden oversvømme igen Fortæl, hvordan Noa og hans familie var i arken. Hvordan de sendte fuglene ud, og hvordan de til sidst kom ud og bragte et takoffer til Herren, fordi Gud havde reddet dem. Fortæl om regnbuen, der er Guds tegn på, at han aldrig vil lade det regne så meget igen. Fortæl, hvordan alle mennesker derfor stammer fra Noa og hans familie. Selvom alle mennesker på nær Noas familie døde, forsvandt ondskaben ikke. Fortæl, hvordan vi er født med arvesynden, der gør, at vi nemt handler forkert. Fortæl ligeledes, hvordan Gud står klar med sin tilgivelse, når vi kommer til ham. Find sammen to og to Giv børnene sedler med et dyr på. Lad dem lave bevægelser eller lyde, og lad børnene finde sammen to og to. Klar til at gå om bord. Regnbue Lav en regnbue. Farven i regnbuen er sådan fra yderst til inderst: rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet. Hver anden farve er egentlig en blandingsfarve: orange = rød + gul; grøn = gul + blå; indigo = blå + violet). Bibelord Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham. (1 Mos 6,22). Bøn Tak, kære Gud, fordi du aldrig vil lade hele jorden oversvømme igen og tak for tegnet i regnbuen. Når vi ser den, kan vi tænke på dig og Noa. Amen Sange Syng med 40: Hvis jeg var en sommerfugl 55: Herren er Gud Hvor stor var arken? Find et stort græsareal og mål op, hvor stor arken var. Sæt pinde i, så man får en fornemmelse af størelsen (150 m lang, 25 m bred og 15 m høj).

17 9 Jesus har al magt selv over stormen Båden fra Galilæa -stormen på søen Tekst: Luk 8,22 25 Rekvisitter fra Båden og 12 personer Ledertanker: Hvor er din tro? spørger Jesus os i dag. Lever du i den tryghed, at Jesus har enhver situation under kontrol og altid er parat til at gribe ind? Tekstgennemgang Baggrund - Vi møder Jesus og disciplene på vej over Genesaret Sø. Jesus var træt efter en lang dag sammen med mange mennesker, så efter en kort sejlads falder han i søvn. I Markus 4, 38 kan vi læse, at han lå i agterstavnen og sov på en hynde. Jesus må have været meget træt, for han registrerer ikke, at et uvejr bryder løs. - Båden, disciplene sejlede i, var sikkert som datidens typiske fiskerbåde. Ca. 8 m lang, 2,5 m bred og 1,5 m høj. Båden kunne man ro med to årer på hver side og var også udstyret med sejl og styreåre. Båden havde plads til et mandskab på 5 og ca. 10 passagerer. - Genesaret Sø, som også kaldes Galilæas Sø (sikkert fordi den ligger i Galilæa), er godt 21 km lang og op til 11 km bred; den ligger 211 m under havets overflade. Jordanfloden løber igennem den fra nord til syd. Vandet i søen er fersk, og fiskeriet, der er så fremtrædende et træk i beretninger fra Det Nye Testamente, udgjorde en blomstrende udenrigshandel, som var berømt over hele Romerriget. Søens beliggenhed i bunden af Jordandalen og omgivet af bjerge gjorde området meget sårbart over for voldsom nedbør og pludselige storme. Genesaret Sø var ligefrem berygtet for sine farlige kastevinde, som kommer ned fra højdedragene, og de kan give virkelig høje bølger. Specielt om foråret og vinteren kan østenvindene være farlige og skabe farlige og pludselig storme på Genesaret Sø. Særlig i det nordlige hjørne af søen. En sådan storm begynder normalt om natten. Disciplene kendte søen, og ud fra deres viden skønnede de, at alle var i livsfare. Fokuspunkter - Vi må bede Jesus om hjælp. - Jesus ønsker at hjælpe os. - Jesus er os nær og har al magt. Brug af sanser Brug Tales af Glory-rekvisitterne, mens du fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle beretningen for hinanden. Kan evt. suppl. med: Se: Medbring en båd, et billede af Genesaret Sø. Høre: Hør beretningen. Røre: Brug hårtørreren og se, hvordan og hvor der kan laves stormvejr. Gøre: Lav en båd, og sæt den ud at sejle. Lav stormvejr og se, om båden forbliver oprejst.

18 Punkter til samværet - uddybning af fokuspunkter Vi må bede Jesus om hjælp Fortæl, hvordan Jesus går om bord i en båd sammen med sine disciple for at sejle over til den anden bred (vis båd og disciple). Fortæl om Genesaret Sø (se baggrund), så børnene kan danne sig en fornemmelse af, hvor stor søen egentlig var. Sammenhold målene i forhold til et sted i dit nærområde, som børnene kender. Hvorfor Jesus og hans disciplene vælger at sejle, kan skyldes, at det simpelthen var hurtigere, eller måske var Jesus træt og havde brug for hvile. Hvis han skulle gå, ville det være umuligt at finde hvile på vejen, da folkene ville blive ved med at opsøge ham for at få hjælp og svar. Jesus falder i søvn. Jesus er Gud, men også menneske. Derfor blev Jesus træt og havde brug for at sove som os. Fortæl om båden (se baggrund), og hvordan der pludselig opstår en af disse hvirvelvinde, som var så almindelige der på søen (se baggrund). Selv disciplene, der var erfarne fiskere, blev bange. De vidste, at nu var der fare på færde. Hvirvelstormen var skræmmende, og båden tog vand ind. Disciplene havde været sammen med Jesus i nogen tid nu og vidste, han havde magt. De havde med egne øjne set, hvad Jesus kunne gøre, og derfor beder de Jesus om hjælp. Tal om, hvordan vi også har mulighed for at bede Jesus om hjælp. Da disciplene vækker Jesus, så var det, både fordi disciplene havde en tro på, at han kunne hjælpe dem ud af denne forfærdelige situation, men også et fortvivlet råb om hjælp. De var kort og godt: rædselsslagne. Mester, Mester! Vi går under! råbte de (v.24). Dette var deres form for bøn. De var virkelig bange og vidste, at man kunne bede Jesus om hjælp. Jesus ønsker at hjælpe os Jesus rejser sig øjeblikkelig og truer ad stormen og bølgerne, og de lagde sig, og der blev blikstille. Utroligt. Så de rigtigt? Hvordan kunne han? Lad dig undres sammen med børnene over Jesu magt over storm og bølge. Tal om Jesu magt i forhold til andre menneskers magt Jesus bebrejder disciplene og spørger, hvor deres tro er henne. Bebrejdelsen var nok ikke, fordi de bad om hjælp, for vi må altid bede Jesus om hjælp, men snarere at de blev bange. Vi kender alle til at blive bange, og det er okay at blive bange, for der er mange ting, der kan skræmme os. Men i denne situation med disciplenes kendskab til Jesus burde de have vidst, at Jesus, mens han sov, havde situationen under kontrol. Det kunne godt være, at det ville blive en rædselsfuld sejlads, men Jesus var der, uanset hvad der skete. Selvom disciplene havde levet sammen med Jesus og dagligt lyttet til ham, når han fortalte om Guds rige, så havde de ikke forstået, at Jesus var Guds søn, og det er det, Jesus bebrejder dem. Tal med børnene om, hvad det vil sige at tro og stole på Gud og Jesus. Tag udgangspunkt i din egen tro, og gør det konkret for børnene. Jesus er os nær og har al magt Da Jesus truede ad stormen og bølgerne og befalede, at der skulle være stilhed, da er det Skaberen, der taler til naturen. Naturen lystrer sin skaber, og stormen lægger sig. Det er ikke underligt, af disciplene bliver grebet at det, vi kalder ærefrygt. Godt nok havde de set Jesus gøre mange undere og helbredt mange, men det her havde de aldrig set før. Endog naturen adlød ham (v.25). Der sker på et øjeblik et dobbelt under: Vinden lægger sig, og bølgerne, som normalt vil være i oprør flere timer efter en sådan storm, falder øjeblikkelig til ro. De undrede sig over, hvem Jesus var, der havde sådan en magt. Leg med lagen Tag et blåt stykke stof (evt. lagen), lad alle tage fat rundt om det. Find et lille skib (kan evt. laves af Legoklodser, sæt Legofigurer i båden). Lad børnene lave bølger ved at løfte stoffet op og bevæge det. Det gælder om at få skibet ud ved en af de andre deltageres sider. Den, hvor skibet kommer ud på højre side, går ud af legen. Den, der ikke har fået skibet ud ved sin højre side, har vundet. Børnene kan evt. deles i to hold. Skib og redningskrans Lav et papirskib, og lav det om til en redningskrans. (Se illustration på næste side.) Bibelord Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind (Sl 37,5). Bøn Tak, Jesus, fordi du har al magt. Tak fordi vi ikke behøver at være bange, når vi følges med dig. Amen. Sange Syng med 54: Når du ler og leger 90: Kender du ham, som kan gå på vandet?

19 - illustration til Skib og redningskrans

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere