VÆRD AT VIDE OM. Børnesikkerhed 0-15 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRD AT VIDE OM. Børnesikkerhed 0-15 år"

Transkript

1 VÆRD AT VIDE OM Børnesikkerhed 0-15 år

2 VÆRD AT VIDE OM Børnesikkerhed 0-15 år Komiteen for Sundhedsoplysning 2. udgave, 1. oplag, 2006 ISBN 13: ISBN 10: Manus og redaktion Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning Fagredaktion Bjarne Laursen, Statens Institut for Folkesundhed, seniorforsker Dorthe Koops, Århus kommune, konsulent Karin Ooudshorn, Vejle Amt, konsulent Søren Kølster, Viborg Amt, koordinator Grafisk tilrettelæggelse Peter Dyrvig Grafisk Design Foto Casper Tybjerg Babydan (produktbilleder) Trykkeri Narayana Press Udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sund By Netværket. Udgivet med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kan købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Telefon Telefax Hjemmeside: Redaktionen modtager gerne oplysninger, der kan forbedre næste udgave af bogen. Sådanne oplysninger kan mailes til eller sendes til Komiteen for Sundhedsoplysning. Nordisk Miljømærke Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på miljøgodkendt papir Tryksager

3 Indhold Indledning 5 Børn og ulykker 6 Tal på ulykker 7 Barnet på 0-4 måneder 10 Barnet på 4 måneder - 2 år 12 Barnet på 2-4 år 14 Barnet på 4-6 år 16 Barnet på 6-12 år 18 Den unge på år 22 Børnesikring Alfabetisk stikordsliste 25 Airbag 25 Alkohol 25 Altaner 25 Autostol 25 Babyalarm 25 Babylift 26 Badebassin 26 Barneseng 27 Barnevogn 28 Barnevognssele 28 Brændeovn og pejs 28 Bæresele 28 CE-mærkning 29 Cykel (to- og trehjulet) 29 Cykelanhænger 30 Cykelhjelm 30 Cykelstol 31 DS 31 DVN 31 Døre 31 El 32 Fyrværkeri 32 Gulve 32 Gåstol 32 Høj stol 32 Kemikalier, forgiftninger og giftige planter 32 Knive og sakse 36 Komfur 36 Legepladsen 36 Legetøj 36 Løbehjul 36 Medicin 37 Møbler 37 Peanuts 38 Pusleplads 38 Radiatorer 39 Redningsvest 39 Regnslag 39 Reol 39 Ridning 39 Rulleskøjter 39 Røgalarm 39 Skråstol 40 Sut 40 Tobak 40 Trampolin 41 Trapper 41 Vand i haven 42 Vindruer 42 Vinduer 42 Vugge 42 Tjekliste udendørs 43 Tjekliste indendørs 44 Referencer 46 Litteratur 46 Nyttige hjemmesider 46 Sund By Netværket 47

4 Hvert år mister ca. 50 børn livet ved ulykker, hvilket svarer til 29 % af alle børnedødsfald, og ca bliver indlagt pga. skader efter ulykker 2. 4

5 Indledning I folkesundhedsprogrammet Sund hele livet, 1 september 2002, fastslås det, at antallet af ulykkesdødsfald hos børn er højere i Danmark end i flere af de lande, vi normalt sammenligner os med. Derfor er det nødvendigt med en målrettet indsats i forhold til trafikulykker og hjemme- og fritidsulykker blandt børn og unge, der er en særlig udsat aldersgruppe. Ulykker er et af de største sundhedsmæssige problemer blandt børn, og ulykker er den hyppigste dødsårsag blandt de 1-15-årige. På trods af en intensiv forebyggende indsats har antallet af børneulykker været nogenlunde konstant i de seneste år. Børnene er hyppige gæster på landets skadestuer, der hvert år besøges af cirka børn i forbindelse med ulykker. Størstedelen af ulykkerne sker i hjemmet, i daginstitutionen og skolen eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Forebyggelse af alvorlige børneulykker er desværre usystematisk organiseret i Danmark. Forbrugerstyrelsen, organisationer som Rådet for Større Færdselssikkerhed, Red Barnet, Falcks Redningskorps, Røde Kors m.fl. har udarbejdet materiale men der er ikke nogen samlet indsats på området. Sundhedsplejerskerne ser det som deres opgave, da ulykkesforebyggelse indgår i retningslinjerne for Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. På hjemmebesøg tager de emnet op med forældrene. Også de praktiserende læger skal tage det op med forældrene i forbindelse med børneundersøgelserne. Daginstitutionerne og skoler gør et stort arbejde med at sikre den enkelte institution et sikkert miljø ude og inde. Desuden kan de i forældresamarbejdet være med til at styrke forældrenes fokus på sikkerhed. Erfaringer fra Sverige tyder på, at forældres aktive holdning til forebyggelse er den stærkest forebyggende faktor af alle. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde er vigtige elementer i forebyggelsen af de alvorlige børneulykker. Med dette materiale vil Sund By Netværket bygge videre på den erfaring, der allerede er samlet inden for området, i håbet om at støtte såvel forældre som fagpersoner til fortsat at have fokus på sikkerhed og forebygggelse af ulykker. Denne håndbog er en revision og opdatering af tidligere håndbøger i forebyggelse af ulykker Børneulykker 0-6 år og Ulykker i skolen og fritidsordninger 6-15 år udarbejdet af Sund By Netværket i november Søren Kølster, formand Sund By Netværket, Ulykkesforebyggelse 5

6 Børn og ulykker Ikke alle ulykker kan eller skal undgås. Det er fx ikke hensigtsmæssigt at forebygge de småskader, som børn kommer ud for som en del af deres afprøvning af grænser i forhold til sig selv og omgivelserne. Disse småskader kan både børn og voksne få nyttige erfaringer af. Småskader er en del af barnets normale udvikling, hvor barnet lærer at kende sine grænser. I forebyggelsen af alvorlige ulykker drejer det sig bl.a. om øget bevidsthed om børns omgivelser samt anvendelse af sikkerhedsudstyr og -regler, så børn og unge kan udvikle sig uden at komme ud for ulykker, der giver varige men. De ældre børn og unge, som færdes uden for hjemmet, skal selv være aktive og med til at pege på de områder, hvor alvorlige ulykker kan forebygges. Ved at inddrage de unge bliver de medansvarlige for, at forebyggelsen bliver effektiv. Sundhedsplejersken kan give information til småbørnsforældre. Ved hjemmebesøgene vil det være naturligt at tale om de risikofaktorer, som ethvert hjem frembyder. Vejledningen er individuel og målrettet, og forældrene har mulighed for at stille spørgsmål. Vær især opmærksom på at støtte de forældre, der viser mangel på omtanke for sikkerhed. Daginstitutioner og skoler kan tage kontroversielle emner op på forældremøder: Er en weekend-far ansvarlig for at holde barnets cykel i stand? Er far og mor gode rollemodeller, hvad angår sikkerhed? Passer alkoholforbrug og børnepasning sammen? Hvordan er barnets sikkerhed i hjemmet, når forældrene sover? Nærved ulykker Inden for forebyggelse af arbejdsulykker arbejdes der med begrebet nærved ulykker. Registrering af nærved ulykker spiller en vigtig rolle i det forebyggende arbejde. Et eksempel er DSB, som registrerer alle situationer, hvor en ulykke var nær ved at ske for på den måde at forebygge egentlige ulykker. Ulykkespyramiden viser, at for hver alvorlig ulykke sker der: 10 mindre alvorlige ulykker. 30 ulykker, som kun medfører skader på materielle ting. 600 nærved ulykker uden skade på mennesker eller ting. Der er derfor god grund til at henlede voksnes opmærksomhed på forebyggelse af børneulykker. ULYKKESPYRAMIDEN 1 ALVORLIG 10 MINDRE 30 MATERIELSKADER 600 NÆRVED ULYKKER 6

7 Tal på ulykker Alder og køn Hver gang barnet udsættes for nye krav og situationer, fx at færdes i trafikken på egen hånd, er der øget risiko for, at det kommer til skade, indtil det lærer at mestre den nye situation. Når barnet udvider sin mobilitet og indtager et nyt område, må man derfor vurdere, om barnet er i stand til at håndtere de nye komplekse situationer, det sættes i eller om det har brug for støtte lidt endnu. Børn i alderen 1-3 år og børn over 9 år er mest udsat for ulykker. Drenge i alle aldre oplever hyppigere ulykker og skader end piger. Dette forklares med, at drenge generelt leger vildere lege, cykler mere og har mere risikobetonet adfærd end piger. I visse sammenhænge oplever piger dog flere ulykker end drenge. Det gælder fx inden for ridesport, der helt domineres af piger. Alder og skadested De første 3 år sker de fleste ulykker i hjemmet, i haven eller på gårdspladsen. Alt skal udforskes, og barnet har endnu fuld balance og kontrol over bevægelserne. Den hyppigste årsag til ulykkerne er fald samt klemning, snit og stik. Kvælningsrisikoen er også stor for småbørn, fordi meget af barnets udforskning af omgivelserne sker ved at proppe tingene i munden og smage. Heldigvis går det sjældent rigtig galt. Forbrændings- og forgiftningsulykkerne udgør en væsentlig Antal pr børn Alder Drenge Piger FIGUR 1 Skader fordelt på alder og køn 2 Der forekommer et større antal skader hos drenge end hos piger. Det skyldes dels, at drengene er lidt i overtal (der fødes flest drenge), dels at drenge generelt har en mere risikobetonet leg og adfærd end piger. 7

8 og alvorlig del af ulykkerne for denne aldersgruppe. Mellem 3 og 6 år begynder ulykkerne ude at dominere. Mange ulykker sker under leg i daginstitution og på legepladser. Fra 6-årsalderen sker der en stigning i ulykker for både piger og drenge. I aldersgruppen år sker der mange ulykker i forbindelse med idræt og andre fritidsaktiviteter, fx ridning og rulleskøjteulykker, og i trafikken på cykel. Alder og type af skader I alderen 0-6 år sker der flest skader ved, at barnet falder og slår sig. Især omkring 1-årsalderen, hvor barnet lærer at gå, sker der naturligt nok mange ulykker som følge af fald. Kontaktskader er også almindelige. Begrebet dækker alle former for kontakt, undtagen fald. Dvs. børn, der rammes af en gynge, bliver tacklet i fodbold, rammes af en bold, støder ind i skab, bliver slået af andre børn osv. Børn tumler og leger - derved kan der opstå skader. At få fingrene i klemme i en dør eller stikke sig på en saks eller kniv er også noget, der sker temmelig ofte især fra 1-årsalderen, hvor børnene bliver mere mobile og selv kan komme omkring og undersøge omgivelserne. Ulykker, hvor børn får et fremmedlegeme i øjet, næsen, øret eller halsen, er der størst risiko for omkring 2-3-års-alderen, hvor barnet er en nysgerrig pilfinger, der gerne skiller ting ad og putter dem i munden for at undersøge dem. Egentlige kvælningsulykker er imidlertid sjældne. Forgiftning og forbrænding/skoldning er der størst risiko for op til 3-års-alderen. Se i øvrigt figur 3. Antal pr børn Alder Andet Naturen Idrætsområde Skole, institution Butik Virksomhed Bolig Vej, fortov FIGUR 2 Alder og skadested 2 Op til 5-6-års-alderen sker der flest skader i hjemmet. Derefter er skaderne ligeligt fordelt på hjem og institution. Fra års-alderen sker der flest skader i forbindelse med sport. 8

9 Antal pr børn Alder Andet Overbelastning Forbrænding mv. Forgiftning mv. Fremmedlegeme Klemning, snit, stik Kontakt Fald FIGUR 3 De hyppigste skader 0-6 år 2 Antal skader pr børn i alderen 0-6 år, registreret ved henvendelse til skadestue (afrundet til hele tal). Antal pr Alder Fald Kontakt- Klemning, Fremmed- Forgiftning Forbrænding Andet og skade* snit, stik legeme i Skoldning uspecificeret naturlig åbning * Kontaktskade er typisk, når barnet får noget i hovedet, eller støder sig på noget. 9

10 Barnet på 0-4 måneder Forsikring Undersøg familiens eventuelle forsikringer vedr. ulykker. Typisk dækker ulykkesforsikring kun de personer, der er nævnt på policen. Det er vigtigt, at forældrene med det samme får det nye barn føjet til policen. (Læs mere på Udstyr Meget af barnets udstyr købes allerede, før børnet bliver født. Vælg babyudstyr, der lever op til Dansk Varefaka Nævns foreskrifter. Kig efter godkendelsesmærkerne DVN, DS eller CE. En test fra Forbrugerstyrelsen i 2006 viser, at 8 ud af 9 barnevognsmærker overholder gældende sikkerhedsregler, og at kvalitet og sikkerhed nøje følger prisen på barnevognen. Se mere om test af barnevogne på Ud over prisen på babyudstyret og den er ikke uden betydning, for der er meget, der skal købes kan det stærkt anbefales at medbringe en fortegnelse over sikkerhedsreglerne, når babyudstyret skal købes. Senere er det en god idé at tage barnet med, så udstyret passer til barnets størrelse og motorik. Slå det enkelte udstyr op i den alfabetiske opslagsdel og læs om de gældende sikkerhedsregler. manglende opsyn. Barnet triller ned fra puslebordet, fra sofaen, eller barnets bevægelser får skråstolen til at flytte sig, så den vælter ned fra bordet. Gå aldrig fra et barn, mens det ligger på puslebordet.hent alt hvad der er brug for ved puslingen, inden barnet lægges op på bordet. Er man nødt til at gå fra puslebordet midt i det hele, må man tage barnet med eller, om nødvendigt, lægge det i barnevognen, på gulvet eller et andet sted, hvor det ikke kan falde ned. Hvis barnet sidder i skråstol, skal stolen placeres på gulvet. Læg barnet på gulvet. Bliver man som voksen pludseligt dårlig, når man er alene med et spædbarn, er det sikreste at lægge sig på gulvet med barnet, eller hvis man kan nå det at lægge barnet fra sig i dets seng. Ruskeskade Lige meget hvor meget eller hvor længe et spædbarn græder eller skriger, må man aldrig forledes til at slå eller ruske det. Hvis et spædbarn ruskes, kan det få blødninger i hjernen, som kan medføre hjerneskade eller død. Hvis barnets skrigen er belastende, så søg hjælp hos venner og familie og tal med egen sundhedsplejerske eller læge. Fald I alderen 0-4 måneder sker der ikke ret mange ulykker. De fleste børn er i sikre hænder hos forældrene og under næsten konstant opsyn. Men af de skader, der alligevel sker, udgør faldulykker den største gruppe. Faldulykkerne sker som oftest som følge af en dårlig udformet pusleplads eller et øjebliks Hyppige ulykker mellem 0 og 4 måneder Faldulykker Kontaktskader Skoldning 10

11 Forebyg vuggedød Læg spædbarnet til at sove på ryggen. Undgå, at barnet udsættes for tobaksrøg. Sørg for, at barnet ikke har det for varmt, når det sover. (Mærk i barnets nakke huden skal være varm og tør, ikke fugtig). Vuggedød Vuggedød er en lille, men dog eksisterende risiko. Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer til forebyggelse af vuggedød. For at undgå at barnet får det for varmt under søvnen, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at barnet ikke bruger juniordyne det første år. Undgå også brug af hovedpude til spædbarnet, da barnets overskud af varme især afgives fra hovedet. Vær opmærksom på, at barnet skiftevis skal hvile sit hoved på den ene og den anden side, når det sover. Så forebygger du, at barnets kranium bliver skævt. I dag er vuggedød heldigvis sjælden. Siden vejledning og råd mod vuggedød blev indført, er antallet af vuggedødsfald faldet markant i Danmark. I 1991 var der 116 tilfælde af vuggedød. I dag er antallet af vuggedødsfald ca. 20 om året. Søvn For den ammende mor kan det være hensigtsmæssigt at tage det spæde barn over til sig i sengen om natten, når der skal ammes. På den måde kan moren bedre hvile. Barnet skal sove under egen dyne for ikke at få det for varmt. Tag dog aldrig et spædbarn med over i en vandseng. Mangel på stabilt underlag kan få barnet til at trille om uden at kunne komme tilbage, eller det kan komme ind under en voksen under søvn og blive klemt. Skoldning I Danmark forekommer der årligt ca. 20 skoldningsulykker af børn mellem 0-4 måneder. Ulykkerne kan bl.a. forebygges ved aldrig at have barnet på skødet, når man drikker varme drikke. Et barn har mange hurtige og uventede bevægelser. Børns hud er tynd og skades lettere end voksnes. Forbrænding kan opstå helt ned til 40 grader. Gør det til en rutine at kontrollere temperaturen på barnets badevand med albuen, eller brug et termometer. Det er også en god idé at installere en termostat på hanen i badeværelset. Vandet skal max. være 37 grader. 11

12 Barnet på 4 måneder til 2 år I denne aldersgruppe bliver faldulykkerne hyppigere. De alvorligste faldulykker sker på trapper, ud af vinduer og fra altaner. Men der er også øget risiko for at komme til skade, fordi barnet river noget ned over sig (når det fx undersøger, hvad der står på reolen) eller får fingrene i klemme. Børnene begynder nu at udforske omverdenen og bliver dermed mere udsat for ulykker. De rører ved tingene, putter dem i munden, og begynder at kravle og gå. De har endnu ikke fuld kontrol over deres bevægelser og kan ikke bedømme, hvad der er farligt. De ruller og kravler, støtter sig til alt inden for rækkevidde. Mange muligheder og farer viser sig, og de voksne skal udvise stor forudseenhed for at komme de farlige situationer i forkøbet. Børn på denne alder bør ikke lades alene. Følgende ulykkestyper er hyppigst (i nævnte rækkefølge): Faldulykker, kontaktulykker (barnet får fx noget i hovedet eller ned over tæerne), klemning, stik og snit. Men også kvælningsulykker og forgiftning forekommer hyppigere, i takt med at barnet færdes mere og mere uden for voksnes direkte rækkevidde (se også figur 3, side 9). Hyppige ulykker mellem 4 måneder og 2 år Faldulykker Kontaktskader Klemning, snit og stik Fremmedlegeme i hals, næse eller ører Skoldning og forbrænding Foretag børnesikring Nu er det tid at foretage børnesikring (se opslagsdelen bagest i bogen). Barnets nære omgivelser skal gås igennem rum for rum, for at sikre, at farlige genstande er fjernet, og det ikke er muligt for barnet at komme i klemme eller kravle op og falde ned nogen steder. Gå ned på alle fire, så I kommer i barnets højde, og se så efter fra dette perspektiv. Fjern plastikposer, askebægre, giftige stueplanter, strikkepinde og andre spidse genstande, stikkende kaktus, olielamper, el-stikdåser, el-kedler i barnehøjde, tunge krukker osv. Eller stil det uden for barnets rækkevidde. Samtidig er det nu, der skal foretages børnesikring af trapper, vinduer, altaner mv. Benyt tjeklisterne bagest i bogen til at gennemgå hjemmet ind og ude. Skoldning og forbrænding Skoldning kan fx ske ved, at barnet river en elkedel eller en kaffemaskine med varmt vand ned over sig. Stil elkedel og kaffemaskine bagest på køkkenbordet, og sørg for, at ledningen ikke når ud over bordkanten. Man bør undgå at have barnet på skødet, mens man drikker varm te eller kaffe. Hold barnet under opsyn og placér tekander m.v. langt inde på bordet. Undgå at bruge dug, som barnet kan hive ned over sig. Brug termokander, hvor låget kan skrues fast. Skoldning i forbindelse med badning kan undgås ved at sætte en termostat på hanen og så i øvrigt kontrollere badevandets temperatur med albuen, inden barnet bades. Husk at børnesikre el-radiatorer, brændeovne, komfur og ovn (se opslagsdelen). Og 12

13 vær opmærksom på, at levende lys, strygejern, krøljern og grill udgør en fare for barnet, som må holdes under konstant opsyn, når disse ting bruges. Kvælningsulykker Der sker heldigvis sjældent kvælningsulykker i Danmark. Sikkert legetøj og babyudstyr forebygger kvælningsulykker. Forældre bør orienteres om, hvordan kvælningsulykker i øvrigt kan forebygges: Ved at undgå tøj med snore eller bånd. Ved at sikre sig, at sutten ikke har løse dele, som kan komme i barnets hals. Ved at der er korrekt afstand mellem tremmerne i barnets seng, så det ikke kan få hovedet i klemme. Ved at legetøjet ikke har løse dele, som barnet kan putte i munden. Småting kan sætte sig fast i barnets strube eller suges ned i lungerne under vejrtrækning. Køb en legetøjstester til 25 kr. hos Forbrugerrådet (tlf , hjemmeside Med den kan du tjekke om mindre stykker legetøj og dele af legetøj er så små, at børn kan sluge dem. Kan hele legetøjet være i testeren uden at noget af det stikker op, er det farligt for et barn under tre år. Men undgå også det legetøj, som næsten kan være i testeren (se under Legetøj side 36). Forebyggelse af kvælningsulykker kan bestå i at tage snore af jakker og huer, så de ikke kommer i klemme ved leg og er årsag til kvælning. Undgå også at give barnet peanuts og vindruer, som det kan få galt i halsen. Gå aldrig fra barnet, når det ligger på puslepuden.

14 Barnet på 2-4 år Ud over de ulykkestyper, som er hyppige i hele barnealderen faldulykker, kontaktskader, klemning, snit og stik er ulykker forårsaget af kvælning, forgiftning og forbrænding også en øget risiko frem til 4-års-alderen. Den 2-årige har hurtige og voldsomme bevægelser, hopper og springer, men har endnu ikke sikker balance og støder ofte ind i ting. Barnet kan selv hente stole og klatre op til uanede højder. Vær opmærksom på, om møbler bl.a. reoler eller rækværk kan bruges som uhensigtsmæssige klatrestativer, fx på altanen eller i stuen. Barnet er fornuftigt og ivrig efter at lære nye ting. Derfor er man ofte tilbøjelig til at overvurdere barnets evne til at ræsonnere og forudse konsekvensen af sine aktiviteter. I takt med, at barnet begynder at færdes mere på egen hånd, bør man desuden være opmærksom på trafiksikkerheden og sikkerheden i forbindelse med vandanlæg (se side 15). Forgiftning Forgiftningsulykker er en anden risiko i denne alder, hvor børnene er mobile og ikke er under konstant opsyn. I et ubevogtet øjeblik er det fristende for den nysgerrige tumling at undersøge indholdet i de spændende flasker og bøtter, som ofte er gemt i skabet under køkkenvasken eller på gulvet i bryggerset. Opbevar altid rengøringsmidler og andre kemiske produkter uden for barnets rækkevidde, fx højt oppe i skabe, der er utilgængelige for børn. Det gælder også, selvom midlerne er forsynet med børnesikringslåg. (Se også Forgiftninger side 32). Giftige planter Mange smukke planter er så giftige, at de ikke bør findes i haver eller som potteplanter, hvor der kommer små børn. Det drejer sig fx om Nerie, Guldregn og Liljekonval. Det er klogt at gennemgå sine planter og tjekke, om nogle af disse udgør en fare. Heldigvis er alvorlige forgiftninger dog sjældne. Mavesmerter og diarre er de almindeligste symptomer ved forgiftning. Kontakt i så fald en læge eller skadestue. (Se også Giftige planter side 32). Hyppige ulykker mellem 2 år og 4 år Faldulykker Kontaktskader Klemning, snit og stik Forgiftning Forbrænding I trafikken Den 2-årige bevæger sig raskt og impulsivt. Det må derfor holdes i hånden eller sidde i vogn på trafikerede steder. Den 3-årige kan begynde at lære at gå i trafikken, men før skolealderen er barnet ikke modent til at gå over en trafikeret vej. Forældre skal orienteres om, at trafiktræning er en vigtig opgave, som kan forebygge en del ulykker også på langt sigt. Sy reflekser flere steder på barnets tøj. Vælg også overtøj og regntøj i stærke farver, der kan ses. Barnet bliver parat til at køre på trehjulet cykel omkrig 3-års-alderen. Men lad det ikke køre på fortovet alene selvom det behersker cyklen, skal der ikke meget til, før det kommer 14

15 ud på kørebanen. Den tohjulede cykel er barnet først motorisk parat til, når det nærmer sig skolealderen. (Se også Cykler side 28). Vand Vand har stor tiltrækningskraft på børn, og de må derfor ikke lades alene i nærheden af vand. Børn kan drukne på meget lavt vand. Når små børn får ansigtet under vand, trækker de vejret for at skrige, og der kommer vand i lungerne. Får de hovedet under vand, mister de evnen til at orientere sig og kan ikke komme op igen. Små damme, pytter og bække udgør en fare for den 2-årige. Barnet skal ikke være ude alene og ikke lege alene med vand inden døre. I badeværelset bør barnet ikke opholde sig alene eller alene sammen med små søskende. Lad heller ikke barnet bade alene sammen med ældre søskende. (Se også Badebassin side 26 og Redningsvest side 39).Oppustelige baderinge, legedyr og armringe giver en falsk tryghedsfølelse og bør kun bruges, når barnet holdes under konstant opsyn. Luftmadrasser er en anden fare. Selvom de holder bedre på luften, flyder de raskt af sted. På nogle få sekunder kan barnet være uden for rækkevidde og på dybt vand. Lær barnet at gå sikkert på trappen. Advarselssymboler Tx Xn C Tx Xi F Meget giftigt Sundhedsskadelig Ætsende Giftigt Lokalirriterende Meget brandfarlig 15

16 Barnet på 4-6 år Barnet er størst og stærkest og mestrer alt i hvert fald i egne øjne. Barnet kan nu åbne børnesikrede skuffer, låse og vinduer og kan lirke visse typer stikkontaktbeskyttere ud. Det er på tide at lære barnet mere om sikkerhed og om at passe på sig selv. I trafikken Den 4-årige skal aldrig slippes alene ud i trafikken. Begynd at træne i at gå langs vejen, gå over gade osv. Selv når barnet er 5-6 år, er det for lille til at gå uden voksen ledsager i trafikken, men indøvningen bliver mere og mere vigtig. Det kan være en god idé at melde børnene ind i Børnenes Trafikklub 3. Vær opmærksom på, at: Barnet er lille og ikke kan ses af bilisterne over biler, hække og snedriver. Barnet ser detaljerne først og situationen senere. For at kunne handle trafiksikkert, er det vigtigt at træne overblikket over trafiksituationen. Barnet har vanskeligt ved at opfatte biler, som nærmer sig fra siden, fordi det har et begrænset synsfelt og har svært ved at bedømme afstand og hastighed samt, hvor Hyppige ulykker mellem 4 år og 6 år Faldulykker Kontaktskader Klemning, snit og stik lyden kommer fra. Barnet er impulsivt og glemmer let, hvad det har lært om trafik, når det distraheres. Man kan ikke stole på, at barnet går rigtigt over vejen, selvom det klarer det fint, når den voksne ser på. Selvom barnet ved, hvad der er højre og venstre, tager det lang tid, før det kan bruge denne viden i trafikken. På cykel Når barnet cykler på den trehjulede cykel, bremser det stadig med fødderne på jorden og opfatter ikke meget af det, som sker omkring det. Den trehjulede cykel er bedst, indtil barnet omkring 6-7-års-alderen er modent til at magte en tohjulet cykel. Det er vigtigt at være opmærksom på, at barnet slet ikke er psyko-motorisk modent til at køre alene i trafikken. (Se også afsnittet På cykel side 18). Når den tohjulede cykel bliver aktuel, skal cyklen passe til barnets størrelse og ikke købes til at vokse med. Den skal have normalt styr, og både til piger og drenge helst være af pigeeller kombimodel for at undgå underlivsskader, hvis barnet vælter. Kraftige, bløde gummihåndtag er velegnede, så stød i maven ikke skader. Barnet bør bruge cykelhjelm. (Se også Cykel side 29 og Cykelhjelm side 30). Det er forældrenes opgave at lære barnet at køre sikkert på tohjulet cykel. Også selvom det indebærer mange løbeture op og ned ad fortovet med en skubbestang fastgjort til bagagebæreren på barnets cykel. 16

17 Skolevejen Børn i 6-års-alderen er meget sårbare i trafikken. Før barnet begynder i skolen, bør det lære at gå den sikreste vej derhen. Dette er noget, som ikke indøves i løbet af en enkelt søndag eller to. Forældrene må gå turen mange gange med barnet. Hvis barnet skal køre med bus, må det lære, at leg ved stoppestedet og langs vejen kan være risikabelt, ligesom barnet ikke må krydse vejen, før bussen er kørt. Barnet er ikke parat til at cykle til og fra skole alene, før det er år (afhængigt af barnets modenhed, infrastrukturen og trafiktætheden i området). Inden da har det lært at køre trafiksikkert ved at øve turen hver dag med forældrene de første skoleår. Selvom barnet er sikker på skolevejen, kan andre hidtil ukendte ruter udgøre en risiko for ulykker, fx når børn følges ad hjem eller til fritidsaktiviteter. Forældre kan forebygge ved at tale med barnet om, hvordan man kan opføre sig sikkert i ukendte situationer, fx stå af cyklen og trække over i fodgængerfelt. På legepladsen De fleste ulykker på legepladsen er faldulykker. Tjek, at underlaget under gynger og klatrestativer mv. er blødt, og at gynger er solidt ophængt. Tjek også at barnet ikke kan få hovedet i klemme i legeredskaber. Der må ikke noget sted på legepladsen være åbninger på mellem 9 og 23 cm. Kvælningsulykker er sjældne og kan forebygges ved at undgå snor i barnets hætte og undlade at give barnet halstørklæde på, der kan sætte sig fast i legeredskaber. Brug i stedet højhalset sweater og luk hætten med velcrobånd. Tjek også, at længden på snore på barnets legetøj ikke er mere end 22 cm, hvis der er en knude, perle eller andet på snoren, som kan sætte sig fast. (Se også Legepladsen, side 36). Trafiksikkerhed indøves gennem hele barndommen. 17

18 Barnet på 6-12 år I denne alder skal barnet lære at vurdere og håndtere risici. Skolegangen danner baggrund for et ikke ubetydeligt ulykkesproblem, der især knytter sig til skolevej, voldsom leg i frikvartererne og idræt. Skolevejen Før barnet begynder i skolen, bør det lære den sikreste vej til skole. Skal barnet med bus, skal ruten køres mange gange sammen med barnet, og forældrene skal gøre barnet opmærksom på, at leg ved busstoppestedet og langs vejen kan være risikabelt. Skal barnet gå til skole, bør turen gås mange gange med forældrene forinden, og barnet bør instrueres i, hvor og hvordan det er sikrest at krydse kørebanen. Transporter ikke barnet til og fra skole i bil. Barnet har godt af den motion, det giver at gå eller cykle til skole. Når barnet transporteres i bil, skal man være opmærksom på, at børn under 140 cm ikke må sidde på forsædet, hvis der er airbag. Og føreren har ansvar for, at passagerer under 15 år har sikkerhedssele på. Brug gerne køreturen til at tale om vanskelige trafiksituationer, når de opstår. På cykel Ulykkesrisikoen for børn stiger i takt med, at de med alderen færdes mere i trafikken. Børn er udsatte i trafikken og har ikke samme overblik, risikoopfattelse og erfaring som voksne. Det kræver tid og træning at blive god til trafik. Langt de fleste cykelulykker er dog eneulykker ofte pga. uopmærksomhed. Før barnet kan køre alene på cykel i trafikken, skal det ud over at beherske sit køretøj også kunne: Orientere sig sikkert. Bedømme farerne i trafikken. Tage hurtige beslutninger. Samordne flere informationer. Forudse hvordan en situation kan udvikle sig. Skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. Børn bør cykle sammen med en voksen, til det er år. Indtil års-alderen bør forældrene dagligt øve barnet i, hvordan det kan cykle sikkert i trafikken. Efter års-alderen er børn ofte mere selvhjulpne i trafikken. De har lært det basale, og nogle af dem, især drengene, bliver lidt overmodige. Som forælder skal man derfor stadig give sig tid til at træne med barnet, øve dets opmærksomhed og hjælpe med at vedligeholde cyklen og holde 18

19 den i orden med lys, reflekser og bremser. Mange ulykker sker på grund af manglende lygteføring, manglende reflekser og dårlige bremser. Husk også reflekser på tøj og skoletaske. Og cykelhjelmen skal passe og sidde rigtigt på hovedet. (Se side 29). Omkring 12-års-alderen holder mange børn op med at bruge cykelhjelm, men risikoen for hovedskader er faktisk størst for 14-årige. Det er vigtigt, at forældrene også selv bruger cykelhjelm. Som forælder er man uerstattelig for sit barn og samtidig er man en vigtig rollemodel. Børn gør, som de voksne gør, og ikke som de siger. Leg og idræt Fysisk aktivitet i frikvartererne og i idrætstimerne er sundt for barnets fysiske og psykiske udvikling, men det medfører også en vis risiko for skader. Skaderne kan opstå ved ulykkestilfælde med knoglebrud, ledskader, sår eller hudafskrabninger til følge, eller der kan være tale om overbelastningsskader i muskler og sener. Mange faktorer kan medvirke til, at skader opstår. Det kan være: Aktiviteten er ikke afpasset efter barnets alder og fysiske ressourcer. Teknikken er utilstrækkelig (fx uhensigtsmæssige bevægelser, der overbelaster muskler eller led). Opvarmningen mangler eller er utilstrækkelig. Tidligere fysiske skader. Dårligt udstyr eller baner. For at undgå skader er det vigtigt, at pædagogen eller læreren kender til barnets motoriske færdigheder og afpasser aktiviteten efter denne. Samtidig må barnet lære at vurdere Hyppige ulykker mellem 6 år og 12 år Cykelulykker Sportsulykker Ulykker ved farlig leg (fx fald) Ulykker på rulleskøjter Ulykker pga. fyrværkeri risikoen realistisk og handle derefter (fx vurdere afstande og højder i forhold til egen fysiske formåen). Det er endvidere vigtigt, at barnet har en rimelig god grundkondition og har skridsikre sko på i idrætstimerne. Det er skolens og idrætslærerens opgave at sørge for mindst 10 minutters alsidig opvarmning i idrætstimerne samt at holde skolens idrætsinstallationer og -rekvisitter i orden. Skolen har endvidere ansvar for at holde børnene under opsyn i frikvartererne, ligesom skolegårdens anlæg ikke må udgøre nogen sikkerhedsrisiko i sig selv 4. Alene hjemme I denne aldersgruppe er en del børn alene hjemme før eller efter skoletid. Inden barnet lades alene hjemme i mange timer hver dag, må man sikre sig, at det i det væsentlige er i stand til at passe på sig selv og handle fornuftigt, hvis der skulle ske noget uventet. Barnet skal kende telefonnumre til forældrene og andre, det hurtigt kan få fat i (se telefonlisten side 20). Endvidere skal barnet vide: Hvad det må og ikke må mht. at lave mad, varme vand til te, gå i byen osv. Hvad det skal gøre, hvis sikringerne springer og alt lyset går ud. Hvad der skal gøres i tilfælde af brand eller andre ulykker. 19

20 Telefonlisten Lav en liste, der ligger ved telefonen med følgende numre: Mors arbejde Fars arbejde Familie og venner Naboer Alarm kald Falck Praktiserende læge Lægevagt Politi Denne liste kan også være meget relevant for babysittere. Ridning I denne aldersgruppe begynder mange unge, langt overvejende piger, at gå til ridning, der er en af de mest risikobetonede sportsgrene, der findes. Det er anslået, at ridning og pasning af heste hvert år forårsager omkring ulykker og 1-2 dødsfald. Det er især piger mellem 10 og 19 år, der kommer til skade, hvilket svarer til, at ridesporten er særlig populær hos denne gruppe. Langt størstedelen af de skader, der opstår under ridning sker under fald fra hest. Hyppigst går det ud over håndled og arme, hvilket svarer til den velkendte afværgemekanisme, når man tager fra med hånden. Næsten lige så mange får skader på fødder og ben, som de får i klemme under hesten, når rytter og hest styrter. Og endelig er der en del hoved- og halslæsioner. En ikke uvæsentlig del af ulykkerne Ridning er en risikabel sport, der kræver omtanke og ansvarsfølelse i omgangen med hesten og brug af ridehjelm. 20

PROJEKT. PROJEKT BLOP - En produktguide til jer, der venter barn

PROJEKT. PROJEKT BLOP - En produktguide til jer, der venter barn PROJEKT BLOP - En produktguide til jer, der venter barn PROJEKT Tillykke med jeres kommende familieforøgelse! Du har sikkert tusindvis af spørgsmål for at være klar, når babyen kommer. Derfor har Børneulykkesfonden

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Vigtigt at vide om. små børns sikkerhed

Vigtigt at vide om. små børns sikkerhed Vigtigt at vide om små børns sikkerhed Indhold Mange børn på skadestuen hvert år 1 Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen 3 Undgå ulykker i hjemmet 5 Undgå ulykker udenfor 15 Hvis ulykken sker 19 Vigtigt

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Indhold. Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: 35 26 54 00 Fax: 35 43 02 13 Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk E-mail: kfs@sundkom.

Indhold. Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: 35 26 54 00 Fax: 35 43 02 13 Hjemmeside: www.sundhedsoplysning.dk E-mail: kfs@sundkom. små børns sikkerhed Indhold Mange børn på skadestuen hvert år 1 Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen 3 Undgå ulykker i hjemmet 5 Undgå ulykker udenfor 15 Hvis ulykken sker 19 Små børns sikkerhed Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TiL småbørn VÆLG MED

TiL småbørn VÆLG MED TiL småbørn VÆLG MED Indhold 4 Barnevogne 7 Høje barnestole 8 Barneseler 10 Sutter 11 Sutteholdere og -kæder 12 Barnesenge og weekend-/rejsesenge 15 Bæreseler 16 Legetøj 19 Engangsbleer Til forældre med

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.

Læs mere

DANSK VAREFAKTA NÆVN. Sikkerhed for. dit barns skyld

DANSK VAREFAKTA NÆVN. Sikkerhed for. dit barns skyld DANSK VAREFAKTA NÆVN Sikkerhed for dit barns skyld KOLOFON Udgivet af Dansk Varefakta Nævn Tekst: Dansk Varefakta Nævn samt Lizette Ottensten og Ib Keld Jensen, Congohuset Design og illustrationer: OddFischlein

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Temaplanche 1 - På stuen

Temaplanche 1 - På stuen Temaplanche 1 - På stuen Fald-, kontakt- og klemskader indendørs Formål: Planchen lægger særligt op til en snak om bevægelsesformer indendørs, og hvordan møbler og andre større redskaber bruges til leg.

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

- om små børn og sikkerhed

- om små børn og sikkerhed HELE BØRN HELE LIVET - om små børn og sikkerhed I N D L E D N I N G Der sker hvert år alt for mange uheld og ulykker blandt små børn. De fleste uheld sker i hjemmet, og mange vil kunne undgås, hvis man

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen En nation af cyklister 2 Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Forord. "Ren besked om Børneudstyr". godt nok har teenagepoder, men hvis opmærksomhed dagligt skærpes af standardiseringsopgaver

Forord. Ren besked om Børneudstyr. godt nok har teenagepoder, men hvis opmærksomhed dagligt skærpes af standardiseringsopgaver Forord Vidste du, at der er farlige phtalater i PVC? Og at PVC fx findes i visse barnevognskalecher og hagesmække? Vidste du, at der er organiske opløsningsmidler i vådservietter? Eller at en gåstol kan

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Guide: Sådan brænder du kalorier af uden træning

Guide: Sådan brænder du kalorier af uden træning Guide: Sådan brænder du kalorier af uden træning Forvandl støvsugning og trappevask til fedtforbrænding og styrketræning. Af Line Felholt, november 2012 03 Tab dig uden træning 05 Guide: Så meget 'sport'

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y

Patientinformation. Vejledning i badning af nyfødte. Revideret den 10.02.2010. Århus Universitetshospital Skejby. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Patientinformation Vejledning i badning af nyfødte Revideret den 10.02.2010 Århus Universitetshospital Skejby Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y Det nyfødte barn kan bades 1-3 gange i ugen. Det er vigtigt,

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012. Januar 2012. Layout: Punch Design. Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2012 Januar 2012 Layout: Punch Design Illustrationer: Lise Andersen, Punch Design Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Forord Pas på ikke pylre I Johannes

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Forældreinformation. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet

Forældreinformation. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet Forældreinformation - om hvad du kan gøre for dit lille barn, når det er født for tidligt. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet Den vigtigste person i dit barns liv er dig

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere