MEDICAL CANCER THERAPIES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICAL CANCER THERAPIES"

Transkript

1 Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk/Engelsk

2 Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk / Engelsk 3

3 MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING MEDICAL CANCER THERAPIES INDHOLD 06. Indledning 08. Husk at spørge 08. Behandling af kræft 12. Hvordan gives medicinsk kræftbehandling? 14. Hensyn til andre under behandlingen 14. Familie og venner 18. Sygemeldt eller på arbejde 18. Ferie i Danmark og udland 20. Mad og drikke 20. Motion 22. Rygning 22. Alkohol 22. Træthed 26. Udseende og kropsopfattelse 26. Seksualitet 26. Praktiserende læge 28. Psykolog 28. Socialrådgiver 28. Hjemmepleje 28. Tandlæge 30. Rehabilitering 30. Alternativ behandling 32. Second opinion 32. Kræftrådgivning 34. Nyttige hjemmesider CONTENT 07. Introduction 09. Always ask questions 09. Treatment of cancer 13. How is medical cancer therapy given? 15. Consideration for others during treatment 15. Family and friends 19. Sick leave or at work 19. Vacation in Denmark and abroad 21. Food and drink 21. Exercise 23. Smoking 23. Alcohol 23. Fatigue 27. Appearance and body perception 27. Sexuality 27. General Practitioner 29. Psychologist 29. Social worker 29. Home care 29. Dentist 31. Rehabilitation 31. Alternative treatment 33. Second opinion 33. Cancer counselling 34. Useful websites 4 5

4 INDLEDNING Du har fået en kræftsygdom og skal derfor starte medicinsk kræftbehandling med enten drop eller tabletter. Behandlingen kan have en del bivirkninger. Dette hæfte giver dig nyttig viden om medicinsk kræftbehandling. Selvom du og din familie måske forbinder kræft med det at skulle dø, er det vigtigt, du ved, at mere end halvdelen af alle kræftpatienter i dag lever mange år efter at have fået deres sygdom. Det er derfor en god idé, du prøver at leve en normal aktiv hverdag med sund mad og motion. På den måde bevarer du dine kræfter og er parat til at leve det bedst mulige liv, når din behandling er afsluttet. Bagerst i dette hæfte lægger sygeplejersken nogle løsblade med en grundig forklaring om de bivirkninger, du eventuelt kan få af din behandling. INTRODUCTION You have been diagnosed with cancer and will therefore start medical cancer therapy in the form of drip or tablets. The treatment may cause a number of side effects. This booklet will provide you with some useful information on medical cancer therapy. You and your family might see cancer as a fatal disease; it is important that you know that, today, more than half of all cancer patients live for many years after having been diagnosed with the disease. Therefore, try to live a normal, active everyday life that includes healthy food and exercise. Living a normal, active everyday life will help you maintain your strength and be ready to live the best life possible when your treatment is completed. At the back of this booklet, the nurse will insert individual factsheets including detailed information about the side effects the treatment may cause. On the back of each factsheet, you will find some good advice. 6 7

5 HUSK AT SPØRGE Når man har fået en kræftsygdom, er det naturligt at have mange spørgsmål om både sygdommen, behandlingen og fremtiden. Hvis du kommer i tanke om noget, du gerne vil spørge om, så skriv det ned. Så husker du det bedre, næste gang du ser lægen eller sygeplejersken på afdelingen. Selvom du måske klarer dig godt på dansk i dagligdagen, kan det være en god idé at have en professionel tolk med til samtale, når det drejer sig om mere indviklede spørgsmål. Sygeplejersken kan hjælpe dig med at få kontakt til en tolk. Det er ikke en god idé at bruge hverken familie eller venner som tolk, med mindre det f.eks. drejer sig om behov for at få et glas vand eller noget mad. Børn og unge må kun i nødstilfælde bruges til at tolke for deres familie. ALWAYS ASK QUESTIONS When you have been diagnosed with cancer, this will naturally raise a lot of questions regarding the disease, the treatment, and the future. Don t forget to write down any questions that occur to you. Writing the questions down will help you remember to ask the doctor or nurse the next time you see them at the department. You may be very familiar with the Danish language, but even so you might like to have an interpreter present when more complicated questions are discussed with your doctor. The nurse can help you get in contact with an interpreter. You should not use family or friends as interpreters, unless it concerns e.g., the need for a glass of water or something to eat. Children and adolescents should not be used as interpreters for their family, except in emergency cases. BEHANDLING AF KRÆFT Kræft behandles med operation, strålebehandling og/eller medicinsk kræftbehandling. Hvis kræftknuden er lille og ikke har bredt sig, kan en kirurg ofte fjerne det syge væv ved en operation. Hvis det ikke er muligt at fjerne alt det syge væv, vil du blive tilbudt strålebehandling eller medicinsk kræftbehandling. Nogle gange er det nødvendigt at give begge behandlinger. Formålet er at fjerne eller mindske udbredelsen af din kræftsygdom. Selvom kirurgen har fjernet alt det syge væv, kan du blive tilbudt strålebehandling eller medicinsk kræftbehandling for at forebygge, at kræftsygdommen vender tilbage. En kræftknude er opbygget af mange små kræftceller. Når man behandler kræftceller, vil de raske celler også rammes af strålerne eller medicinen. De raske celler er mere robuste end kræftceller og kan derfor bedre tåle påvirkninger af strålebehandling og medicinsk behandling. Kræftbehandling går ud på at ødelægge kræftceller uden samtidigt at ødelægge de raske celler. Medicinsk kræftbehandling består af behandling med kemoterapi, hormoner, antihormoner og biologisk behandling. Din læge og sygeplejerske vil nøje forklare dig, hvilken type behandling, du får. Samtidigt vil du blive oplyst om bivirkninger til behandlingen. Du skal dog være klar over, at de fleste patienter kun får enkelte af de mange bivirkninger, der bliver nævnt. TREATMENT OF CANCER Cancer is treated with surgery, radiation, and/or medical cancer therapy. If the cancer tumour is small and has not spread, a surgeon can often remove the cancer tissue. In case all of the cancer tissue cannot be removed, you will be offered radiation or medical cancer therapy. Sometimes both treatments are necessary. The objective is to remove or reduce the spread of the cancer. Also in cases where the surgeon has removed all of the cancer tissue, you might be offered radiation or medical cancer therapy. This is to prevent a relapse of the cancer. A cancer tumour consists of many small cancer cells. When cancer cells are treated, healthy cells will also be affected by the radiation or medication. Healthy cells are more robust than cancer cells and, therefore, tolerate the effects of the radiation and medical cancer therapy better. The objective of the cancer treatment is to destroy the cancer cells without damaging the healthy cells at the same time. Medical cancer therapy includes chemotherapy, hormone, antihormone, and biological therapy. Your doctor and nurse will carefully inform you of the type of treatment you are receiving. You will also be informed of the treatment s side effects. Be aware that most patients only experience a few of the many side effects mentioned. 8 9

6 Medical cancer therapy is given either directly into a vein or in tablet form. Medicinsk kræftbehandling gives enten direkte i en blodåre eller som tabletter. MODELFOTOS.

7 HVORDAN GIVES MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING? Medicinsk kræftbehandling gives enten direkte i en blodåre eller som tabletter. Når man giver behandlingen i en blodåre, kan det enten være i et drop eller gennem en pumpe. Dette afhænger af, om behandlingen skal gives over kort eller lang tid. Et drop er en pose med væske, hvor man har tilsat medicin mod din kræftsygdom. Der lægges et tyndt plastikrør i en blodåre, enten på håndryggen eller på underarmen. Posen forbindes via en slange til plastikrøret. Normalt vil du ikke kunne mærke ubehag, når medicinen løber ind i åren. Hvis du skulle få smerter eller svie omkring plastikrøret, skal du straks sige det til sygeplejersken. En pumpe er et lille apparat, som indeholder medicin mod din kræftsygdom. Der lægges også her et tyndt plastikrør i en blodåre. Pumpen sørger for, at medicinen via en slange løber ganske langsomt ind i blodåren. Hvis du skal have en pumpe med hjem, vil du og din familie få en grundig vejledning af sygeplejersken, så I ved, hvordan pumpen fungerer. Hvis du skal have medicinsk kræftbehandling gennem lang tid, eller hvis dine blodårer er meget tynde, kan det være en fordel for dig at få indopereret et lidt tykkere og blødere plastikrør i en stor blodåre. Plastikrøret bliver liggende, så længe du er i medicinsk kræftbehandling. Hvis din medicinske kræftbehandling består af tabletter, vil du få en grundig vejledning og få tabletterne med hjem. Medicinsk kræftbehandling gives oftest ambulant. Hvis behandlingen gives over flere dage, vil du som regel blive indlagt. HOW IS MEDICAL CANCER THERAPY GIVEN? Medical cancer therapy is given either directly into a vein or in tablet form. Introduced into a vein, the treatment is given through a drip or a pump. The way of administration depends on whether the treatment should be given over a shorter or longer period. A drip is a bag containing fluid, added the medication against your cancer. A narrow plastic cannula (a slender tube) is inserted into a vein either on the back of your hand or on your forearm. The plastic cannula is connected to the bag through a tube. Usually, you will not feel any discomfort when the medication enters the vein. If you experience pain or a stinging sensation where the plastic cannula is inserted, tell the nurse right away. A pump is a small device that contains medication against the cancer. As with the drip, a narrow plastic cannula is inserted into a vein. The pump makes the medicine run very slowly into the vein via a tube. If you are taking a pump home with you, the nurse will give you and your family a detailed instruction in how the pump works. If you are receiving medical cancer therapy for a longer period of time or if your veins are very thin, it can be an advantage for you to have a slightly thicker and softer plastic cannula operated into one of the larger veins. The plastic cannula will stay inserted as long as you are receiving medical cancer therapy. In case your medical cancer therapy is given as tablets, you will get a detailed instruction and take the tablets home with you. Medical cancer therapy is most often given as outpatient treatment. If the treatment is administered over several days you will usually be admitted to the hospital

8 HENSYN TIL ANDRE UNDER BEHANDLINGEN Når du får medicinsk kræftbehandling, kan der i op til fem døgn efter behandlingen være små rester af medicin i opkast, urin, afføring og sved. Mængden af medicinrester er så lille, at det ikke er farligt for din familie og venner. Du kan derfor have normal fysisk kontakt med alle i din familie. Vi anbefaler dog følgende: Hvis der f.eks. kommer opkast, urin eller afføring på gulvet, tørres dette op med papir, som skylles ud i toilettet. Bagefter vaskes der grundigt med vand og sæbe. Tøj og sengetøj vaskes som sædvanligt. FAMILIE OG VENNER Det er vigtigt at vide, at kræft ikke smitter. Selvom du er syg og får behandling, forhindrer det dig ikke i at være sammen med familie og venner. Du har brug for al den omsorg og støtte, du kan få. Du vil måske opleve, at din familie og venner ikke kender særlig meget til kræft og kræftbehandling, og at de derfor er bange for at gøre eller sige noget forkert. Det kan også være svært for dem at vide, hvordan de bedst kan støtte dig. Det er vigtigt, at du er åben om dine tanker og omkring dine behov for støtte, hensyntagen og omsorg. Mange er glade for at blive bedt om at hjælpe med konkrete ting som for eksempel at købe ind eller lave god nærende mad til dig. Børn oplever meget tydeligt, hvis forældrene er bange eller kede af det. Selvom du ikke siger noget, ved de godt, at der er noget galt. Det er derfor bedre at tale med sine børn om sygdommen, så de ikke føler sig udenfor. Spørg sygeplejersken til råds, hvis du er usikker på, hvordan du skal gribe det an. Det kan være svært at finde overskuddet til at være forælder, når man selv eller ens ægtefælle er syg. Derfor kan det være en god idé at inddrage andre voksne, som børnene har et godt forhold til. Disse voksne kan hjælpe med både praktiske ting og med børnenes følelsesmæssige reaktioner. Dine nære familiemedlemmer kan også have brug for at tale om deres usikkerhed og bekymring. Hvis der er brug for hjælp til at få taget hul på emnet, vil sygeplejersken kunne give dig brugbare råd. En anden mulighed er at søge råd hos en af Kræftens Bekæmpelses rådgivninger. CONSIDERATION FOR OTHERS DURING THE TREATMENT When you receive medical cancer therapy, small remains of medicine can be found in vomit, urine, stools, and sweat for up to 5 days after the treatment. The amount of medicine remains is so small that it represents no danger to your family and friends. You can maintain your usual physical contact with everybody in your family. However, we recommend the following: If there is e.g., vomit, urine, or faeces on the floor, this is wiped away with paper and flushed down the toilet. The floor is washed thoroughly with water and cleanser afterwards. Clothes and linen are washed as usual. FAMILY AND FRIENDS It is important to know that cancer is not contagious. The cancer and the treatment should not prevent you from being with your family and friends. You need all the care and support you can get. Your family and friends might not know very much about cancer and cancer therapy, and may be afraid to do or say something wrong. It might also be difficult for them to know how to support you in the best way possible. It is important that you share your thoughts and your needs for support, consideration, and care with your surroundings. Ask for help with specific tasks, many people will be happy to e.g., do your grocery shopping or cook you a nice healthy meal. Children are very sensitive and will sense right away if their parents are afraid or sad. They will know that something is wrong even though it is not said out loud. Talk to your children about the disease, so they don t feel left out. Ask the nurse for advice if you are unsure of how to handle the situation. It can be difficult to find the energy to be a parent when you, or your husband or wife, is sick. The involvement of other adults close to the family can be recommended. These adults can be of help and support in case of practical matters, but also in the caring for the children s emotional reactions. Your close family might also feel a need to discuss their uncertainty and worries with somebody. If there is a need for help to open up the discussion, ask the nurse for advice. Another possibility is to seek advice with one of the counselling services provided by the Danish Cancer Society (Kræftens Bekæmpelse)

9 It is important to know that cancer is not contagious. The cancer and the treatment should not prevent you from being with your family and friends. You need all the care and support you can get. Det er vigtigt at vide, at kræft ikke smitter. Selvom du er syg og får behandling, forhindrer det dig ikke i at være sammen med familie og venner. Du har brug for al den omsorg og støtte, du kan få. MODELFOTO.

10 SYGEMELDT ELLER PÅ ARBEJDE Både sygdom og behandling kan gøre det svært at passe sit arbejde som sædvanligt. Mange kræftpatienter må derfor være sygemeldt i kortere eller længere tid. Hvis du er sygemeldt, siger lovgivningen, at jobcentret i din kommune skal holde kontakt med dig i dit sygdomsforløb. Jobcentret og din arbejdsgiver kan evt. hjælpe dig med, at du i en periode arbejder på nedsat tid. Nogle får løn under sygdom, mens andre får sygedagpenge eller kontanthjælp. Har du som følge af din kræftsygdom spørgsmål om dit arbejde eller din økonomiske situation, kan du få råd og vejledning hos afdelingens socialrådgiver. Du kan også få hjælp af din sagsbehandler i kommunen. FERIE I DANMARK OG UDLAND Skal du på ferie, vil afdelingens personale forsøge at planlægge dine behandlinger så du har mulighed for at rejse. Holder du ferie i Danmark, vil det efter aftale være muligt at få taget blodprøver på nærmeste sygehus, hvis dette er nødvendigt. Hvis du får taget blodprøver i dit hjemland, skal du være opmærksom på, at du ikke altid kan sammenligne resultatet med svaret fra dine blodprøver taget i Danmark. Resultater af prøver bliver nemlig ikke angivet i samme måleenhed i alle lande. Hvis du overvejer en udlandsrejse, skal du altid spørge din læge, om det er forsvarligt at rejse. Det er vigtigt, din forsikring er i orden, inden du rejser. Hvis du ikke er ordentligt forsikret, kan en rejse let ruinere dig, hvis uheldet er ude. Udgifter til hospitalsophold i udlandet og hjemtransport kan være meget dyrt. Forsikringsreglerne kan være lidt komplicerede, og det er derfor meget vigtigt, at du eller din familie sætter jer grundigt ind i reglerne. Du kan få forklaret reglerne ved at ringe til SOS International på tlf SICK LEAVE OR AT WORK The disease and the treatment can make it difficult for you to carry on with your job as usual. A number of cancer patients have to take sick leave for shorter or longer periods of time. If you are on sick leave, the job centre in your municipality must stay in contact with you during the course of your disease, according to the legislation. Reduced work hours for a period of time might be a solution for you. The job centre and your employer can assist you in the arrangement of this. Some people receive salary during illness, while others receive health benefit (sygedagpenge) or cash benefit (kontanthjælp). In case, as a result of your cancer, you have any questions about your job or your financial situation, the social worker at the department can help you with advice and guidance. Your own social worker in your municipality will also be able to help you. VACATION IN DENMARK AND ABROAD If you are going on vacation, the staff at the department will try to plan your treatments in a way that makes it possible for you to go. In case you spend your holiday in Denmark, and if necessary, arrangements can be made for you to have blood tests done at the nearest hospital. Be aware that you cannot always compare the results of blood tests done in your home country with blood tests done in Denmark. Test results are not indicated in the same way in all countries as different units of measurement are used. In case you are considering travelling abroad, always ask your doctor if it is safe for you to go. It is important that you have insurance in place before you travel. Without a comprehensive insurance, and in case of bad luck, a travel can easily be a very costly experience. Expenses for hospital stays abroad and home transportation can be very expensive. The insurance conditions can be a bit complicated and it is therefore very important that you or your family study the conditions carefully. If you call SOS International at phone a service officer can explain the conditions to you

11 MAD OG DRIKKE Når du får medicinsk kræftbehandling, kan din appetit og lyst til mad blive mindre. Du kan også opleve, at maden lugter og smager anderledes, end den plejer. Når behandlingen er overstået, vender appetitten tilbage, og maden smager igen som før. Kroppen har under sygdom og behandling behov for ekstra energi, og det er derfor vigtigt, at du får tilstrækkeligt med kalorier og proteiner. Du kan få råd og vejledning om sund og nærende mad hos afdelingens sygeplejersker eller hos diætisten. Hvis man har dårlig appetit, hjælper det at spise sammen med andre, og det er også en god idé at spise små, hyppige måltider. Forsøg at skabe ro og en god stemning - så får du måske mere lyst til mad. Vi anbefaler også, at du tager en vitaminpille hver dag. Du kan i perioder have brug for, at andre tilbereder maden til dig. Tal med din familie eller venner om dette, og også om, hvordan de i det hele taget kan støtte dig, når din appetit er lille. MOTION Vi anbefaler, at du både under og efter din kræftbehandling bevæger dig mindst 30 min. hver dag. Det kan enten være en gåtur i hurtigt tempo, cykling, træning i motionscenter, dans eller lignende. Du kan f.eks. gå en tur i hurtigt tempo på 15 min. om formiddagen og senere på dagen danse 15 min. Det er en god ide at dyrke motion sammen med familie eller venner, da alle mennesker bør bevæge sig 30 min. dagligt. Motion er samtidigt den mest effektive forebyggelse mod diabetes og hjerte-karsygdom. Symptomer som træthed, kvalme, angst og depression bliver mindre, hvis man bevæger sig dagligt. Motion forbedrer også muskelstyrke og livskvalitet hos patienter med kræft. Hvis du er træt, så prøv alligevel at tvinge dig selv til at komme ud hver dag, selvom det er koldt, regner eller blæser. Du vil føle dig bedre tilpas bagefter. Har du smerter eller problemer med at bevæge dig, kan du få vejledning eller behandling af en fysioterapeut. Dette kræver som regel en henvisning fra din praktiserende læge. Du skal selv betale en del af denne behandling. FOOD AND DRINK You might lose your appetite and taste for food due to the medical cancer therapy. The food might also smell and taste differently compared to before. When the treatment is over your appetite will return and the food will again taste the same. During the course of the disease and treatment, the body needs extra energy and it is therefore important that you maintain a diet that provides great sources of calories and proteins. The nurses at the department or the dietician can help you with advice and guidance concerning a healthy and nourishing diet. If you have no appetite, try eating together with others and eat smaller meals more frequently. Create a sense of tranquillity and a good atmosphere while you eat your taste for food might improve. We also recommend that you take a vitamin supplement every day. For some periods of time you might need that others prepare your meals. Talk to your family or friends about this and how they can support you when you have no appetite. EXERCISE We recommend exercise during and after your cancer treatment for at least 30 min. every day. It can be a fast walk, a bicycle ride, training in the gym, dancing or something similar. You can e.g., take a fast walk for 15 min. in the morning and later the same day dance for 15 min. Exercise together with your family and friends, everybody should exercise 30 min. a day. Exercise is also the most effective prevention against diabetes and cardiovascular diseases. Symptoms as fatigue, nausea, anxiety, and depression are reduced if you exercise every day. Exercise also improves the muscle strength and life quality in patients with cancer. If you are tired, try to force yourself to get out everyday anyway, also if it is cold, rainy or windy. You will feel better afterwards. In case you are experiencing pain or have trouble moving about, you can contact a physiotherapist for guidance or treatment. This usually requires a referral from you GP. You will have to pay part of this treatment yourself

12 RYGNING Hvis du ryger, er det aldrig for sent at stoppe. Man ved, at rygestop forbedrer helbredet og forebygger hjerte-karsygdom. Samtidigt mindskes risikoen for opståen af en ny kræftsygdom senere i livet. Du kan få hjælp til rygestop. Tal med lægen eller sygeplejersken om det. SMOKING If you are smoking it is never too late to stop. It is a fact that the health is improved and cardiovascular diseases are prevented if you stop smoking. At the same time, the risk of getting a new cancer disease later in life is reduced. You can get help to stop smoking. Talk to the doctor or nurse about it. ALKOHOL Når du er i behandling, kan du godt drikke spiritus, øl eller vin i små mængder. Men der er også enkelte behandlinger, hvor man ikke samtidigt tåler alkohol. Spørg din læge eller sygeplejerske til råds om dette. Alkohol i store mængder øger risikoen for at få infektioner. ALCOHOL During the treatment it is alright to drink small quantities of spirits, beer or wine. However, for some treatments, alcohol is not tolerated together with the treatment. Ask your doctor or nurse for advice on this. Large quantities of alcohol increase the risk of infections. TRÆTHED Mange får en særlig form for træthed i forbindelse med operation og anden behandling for kræft. Denne træthed adskiller sig fra almindelig træthed ved, at der ikke altid er en sammenhæng mellem, hvor meget du laver, og hvor træt du bliver. Hvile og søvn hjælper heller ikke lige så meget, som man ville forvente. Du skal alligevel prøve at hvile et par gange i løbet af dagen. Trætheden kan have mange årsager. Det kan dreje sig om bivirkninger til behandlingen (se løsbladene bagerst i hæftet), men også om bekymringer, angst og usikkerhed for fremtiden. Når behandlingen er slut, vil trætheden aftage, men det er forskelligt, hvor lang tid der går, før den er væk. Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du er træt gennem lang tid. Det kan være, du skal have taget ekstra blodprøver. Det kan også være, at det bedste råd til dig er at dyrke motion 30 min. hver dag. FATIGUE A number of patients experience a special type of tiredness in connection with surgery and other cancer treatments. This type of tiredness differs from ordinary tiredness by the fact that a connection between your activity level and how tired you feel cannot always be made. Rest and sleep don t always help as much as expected. Try to rest a couple of times during the day anyway. The fatigue can be caused by different factors. One reason can be side effects from the treatment (see the factsheets in the back of the booklet), but also concern, anxiety, and uncertainty regarding the future may play a role. When the treatment is over, the fatigue will subside. However, the time until it is gone varies from person to person. Talk to your doctor or nurse if you experience fatigue for a long period of time. It might be necessary to run some extra blood tests. Maybe the best advice for you is to exercise 30 min

13 If you are smoking it is never too late to stop. It is a fact that the health is improved and cardiovascular diseases are prevented if you stop smoking. At the same time, the risk of getting a new cancer disease later in life is reduced. Hvis du ryger, er det aldrig for sent at stoppe. Man ved, at rygestop forbedrer helbredet og forebygger hjerte-karsygdom. Samtidigt mindskes risikoen for opståen af en ny kræftsygdom senere i livet.

14 UDSEENDE OG KROPSOPFATTELSE Både sygdom og behandling kan ændre dit udseende. Hvis du bliver opereret og f.eks. får fjernet et bryst, vil det naturligvis ændre din opfattelse af din egen krop. Det er forskelligt, hvor meget en sådan ændring påvirker den enkelte. De fleste accepterer med tiden den ændrede krop. Hvis du har brug for at tale om det, kan du søge hjælp hos personalet. Mange har også glæde af at tale med andre patienter i samme situation. Medicinsk kræftbehandling kan også give midlertidige ændringer af dit udseende. For mange er det svært at forestille sig at tabe håret. Det er derfor vigtigt at vide, at håret altid kommer igen, selvom det kan tage lidt tid. Andre midlertidige ændringer kan f.eks. være vægtøgning eller vægttab. APPEARANCE AND BODY PERCEPTION Disease and treatment can change your appearance. If you have surgery and e.g., have your breast removed, naturally, your perception of your own body will change. Each individual is affected differently by such a change. Over time, most people accept their changed body. If you need to talk to somebody about it, ask the hospital staff for help. Many patients get a positive experience from talking to other patients in the same situation. Medical cancer therapy can also result in temporary changes of your appearance. Many people have a hard time imagining themselves losing their hair. It is therefore important to know that the hair will always grow back, even though it may take some time. Other temporary changes can be an increase or a reduction of your body weight. SEKSUALITET Kræft kan påvirke samlivet. Hvis det bliver et problem for jer, er det vigtigt, at du og din ægtefælle kan tale sammen om det. Behovet for nærvær, ømhed og kropskontakt vokser ofte i forbindelse med alvorlig sygdom, og mange vil få brug for et ekstra knus. Behandling og træthed kan påvirke dig, så du mister lysten til sex. Hvis I har brug for det, kan I altid få støtte og vejledning hos afdelingens personale eller hos jeres praktiserende læge. PRAKTISERENDE LÆGE Vi anbefaler, at du jævnligt taler med din praktiserende læge om din behandling på hospitalet. Hvis du ønsker det, vil din læge få besked om din sygdom fra hospitalet, så du ikke selv skal videregive al information. SEXUALITY Cancer may affect the sexual life. If it becomes a problem, it is important that you and your husband or wife can talk about it. The need for closeness, affection, and physical contact often increases when a person is diagnosed with a serious disease and most patients will need an extra hug. The treatment and fatigue might make you lose your interest in sex. If you need it, you and your wife or husband can always turn to the staff at the department or your GP for support and guidance. GENERAL PRACTITIONER We recommend that you, on a regular basis, discuss the treatment you receive at the hospital with your GP. If you would like the hospital to help you keep your GP informed about your disease, they can forward all information to her/him

15 PSYKOLOG At få kræft er for de fleste en så belastende oplevelse, at der er et stort behov for information, støtte og hjælp. Ofte er der hjælp at hente hos familie, venner og kolleger. Nogle kan også have behov for at få støtte fra en psykolog. Både du og din nærmeste familie har ret til psykologhjælp med tilskud fra den offentlige sygesikring. Dette betyder, at du selv skal betale en del af regningen. Du kan få en henvisning til psykolog gennem din praktiserende læge. Det er vigtigt, du spørger din læge, om du selv skal betale for tolkning af samtalerne. PSYCHOLOGIST Most people diagnosed with cancer have a great need for information, support, and help due to the mental and physical strain they are experiencing. Often family, friends, and colleagues are of great help. Some people may also need the support from a psychologist. You and your closest family have the right to receive help from a psychologist. The expenses are subsidised by the public health insurance. This means, that you have to pay part of the bill yourself. Your GP can refer you to a psychologist. It is important that you ask your doctor if you have to pay for the interpretation of the sessions with the psychologist. SOCIALRÅDGIVER Næsten alle hospitaler har ansat en socialrådgiver, som kan hjælpe dig med sociale og økonomiske spørgsmål. Hospitalets socialrådgiver tager sig kun af problemer, som er opstået i forbindelse med din kræftsygdom. Hospitalet vil altid samarbejde med din sagsbehandler i kommunen. SOCIAL WORKER Almost all hospitals have a social worker employed to help you with social and financial questions. The social worker at the hospital will only handle problems that arise in connection with your cancer. The hospital always cooperates with your own social worker in your municipality. HJEMMEPLEJE I alle landets kommuner kan man få hjemmepleje, hvis man har behov for det. Sygeplejersken på afdelingen eller din praktiserende læge kan hjælpe dig med dette. Hjemmeplejen tilbyder at løse forskellige praktiske opgaver i hjemmet. Personalet er også uddannet til at yde støtte og vejledning i forbindelse med sygdom og kan derfor være til stor hjælp for både dig og din familie. HOME CARE All the municipalities in Denmark offer home care, in case this should be necessary. Ask the nurse at the department or your GP for assistance if you need home care. The home care offers to carry out various practical tasks in your home. The home care staff is also qualified to support and guide in connection with disease and can therefore be of great help to you and your family. TANDLÆGE Medicinsk kræftbehandling giver sjældent tandskader. Nogle kan dog opleve, at der kommer huller i tænderne, eller at gamle plomber falder ud. Du bør derfor altid kontakte din egen tandlæge for at få lavet en grundig undersøgelse af tænder og tandkød, inden kræftbehandlingen går i gang. Hvis du har fået lavet en undersøgelse inden behandlingen, og der opstår alvorlige tandproblemer under eller efter behandlingen, kan du søge kommunen om tilskud til at betale tandlægeregningen. Det er din tandlæge, der skal skrive ansøgningen til kommunen. DENTIST Medical cancer therapy rarely causes dental damages. Some patients experience caries or old fillings falling out. You should always contact your own dentist for a thorough examination of teeth and gums before you start the cancer treatment. If you have had your teeth and gums checked before the treatment and you experience serious dental problems during or after the treatment, you have the possibility to apply for a grant from the municipality to pay the dental bill. Your dentist should complete and submit the application to the municipality

16 REHABILITERING Nogle kommuner og hospitaler tilbyder rehabiliteringsforløb. Rehabilitering betyder at genetablere en tilstand altså at komme tilbage til noget, der var før. Måske bliver dit liv ikke, som det var, før sygdommen opstod. Nu handler det måske mere om at leve det liv, du gerne vil og samtidigt har mulighed for, efter du har fået din kræftsygdom. Et rehabiliteringsforløb kan hjælpe dig og din familie med at få hverdagen til at fungere bedst muligt, selvom du er syg og får behandling. REHABILITATION Some municipalities and hospitals offer rehabilitation. Rehabilitation means to re-establish a condition meaning returning to how it was before. Your life might not return to how it was before the disease. After you have been diagnosed with cancer, it might be more important for you to live the life you want and the life possible for you to live. Rehabilitation might help you and your family to make your everyday life work in the best way possible despite your disease and treatment. ALTERNATIV BEHANDLING Det er forskelligt fra land til land, hvad man regner for at være alternativ behandling. I Danmark tænker man på alternativ behandling som en behandling, man ikke får tilbudt i det danske sundhedsvæsen. Alternativ behandling er mange forskellige ting. Det kan være en ændring af den daglige kost eller forskellige præparater, man skal spise eller drikke. Det kan også være kropsbehandlinger, f.eks. massage, akupunktur eller zoneterapi. Nogle benytter sig også af åndelige teknikker, f.eks. healing. Valg af alternativ behandling er forskelligt fra kultur til kultur. Danmark er f.eks. et af de lande, hvor anvendelse af zoneterapi er meget udbredt. Det er vigtigt, at du fortæller din læge eller sygeplejerske på hospitalet, hvis du modtager nogen form for alternativ behandling enten i Danmark eller i dit hjemland. ALTERNATIVE TREATMENT It varies from country to country what is considered as alternative treatment. In Denmark alternative treatment is defined as a treatment not offered by the Danish health system. Various forms of alternative treatment exist like e.g., changes in your daily diet or different products you have to eat or drink. It may also be body treatments like e.g., massage, acupuncture, or zone therapy. Some people also use spiritual techniques as e.g., healing. The choice of alternative treatment varies from culture to culture. In Denmark, zone therapy is very popular. It is important that you tell your hospital doctor or nurse about any kind of alternative treatment you receive here in Denmark or in your home country

17 SECOND OPINION Hvis hospitalet på et tidspunkt ikke har flere behandlingstilbud til dig, kan du måske få behandling et andet sted i Danmark. Det kan også være, der et tilbud i udlandet. Efter aftale med lægen på hospitalet kan din journal blive vurderet af kræfteksperter, som udgør det såkaldte second opinion panel. Dette panel rådgiver din henvisende afdeling om, hvorvidt man alligevel kan tilbyde dig endnu en behandling. Nærmere oplysninger om second opinion ordningen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, SECOND OPINION If the hospital at one point cannot offer you any further treatment, treatment might be available at another Danish hospital. Treatment abroad might also be a possibility. Arrangements can be made with your hospital doctor to have your medical records evaluated by cancer experts, forming the so called second opinion panel. This panel advise your referring department of whether your can be offered yet another treatment. Further information about the second opinion system can be found at the Danish National Board of Health s (Sundhedsstyrelsen) website, KRÆFTRÅDGIVNING Både du og din familie kan have behov for at tale med en professionel rådgiver, og her kan en af Kræftens Bekæmpelses rådgivninger være en mulighed. Du kan møde op alene eller tage et familiemedlem med. Rådgivningen i Kræftens Bekæmpelse er gratis. Hvis du er dansktalende, kan du få en individuel samtale og måske indgå i en gruppe for patienter eller pårørende. Hvis du har brug for tolk, kan du kun tilbydes en individuel samtale. Du skal selv betale for tolkningen eller ansøge kommunen om betaling. Igennem kræftrådgivningerne kan du også komme i kontakt med frivillige støttepersoner, der selv har haft kræft inde på livet. Du kan også ringe til Kræftlinjen, som er en gratis telefonrådgivning. Her kan du få støtte og generel information om behandling, bivirkninger, kost og sociale rettigheder. Rådgivningen foregår på dansk. Kræftlinjen har tlf Du kan læse mere om Kræftens Bekæmpelses rådgivninger og tilbud på CANCER COUNSELLING You and your family may all have a need to talk to a professional counsellor. In this situation, one of the advisory panels at the Danish Cancer Society (Kræftens Bekæmpelse) might be a possibility. You can come alone or bring a family member. The counselling at the Danish Cancer Society is free. If you speak Danish you can attend an individual session and maybe participate in a group for patients or relatives. If you need an interpreter you can only be offered an individual session. You will have to pay for the interpretation or apply for payment from your municipality. The cancer counselling sessions can also facilitate contact between you and volunteer support persons whose lives also have been touched by cancer. You can also call the Cancer Line (Kræftlinjen), a free phone counselling service. They offer support, general information about treatment, side effects, diet, and social rights. The counselling is in Danish. Call the Cancer Line at phone You can read more about the Danish Cancer Society s counselling and other services at

18 USEFUL WEBSITES /NYTTIGE HJEMMESIDER Kræftens Bekæmpelse Sundhedscenter for Kræftramte Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark (SKA) Sundhedsstyrelsen Medicinsk kræftbehandling 2010 Udgivet af Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) i Østdanmark i samarbejde med Sundhedscenter for Kræftramte, og med støtte fra Trygfonden. Isbnnr / Pjecen er udarbejdet af SKA og kulturelt tilrettet af Sundhedscenter for Kræftramte ved læge Jette Vibe-Petersen, sygeplejerske Gitte Iversen og kommunikationsmedarbejder Line Wadum. Oversættelse / Talk-translation Foto / Anne Mie Dreves s. 10, 11, 25, Kenn Kold s. 16, Colourbox s. 24 Pjecen er udgivet på arabisk, bosnisk / kroatisk / serbisk, grønlandsk, somali, tyrkisk, urdu og engelsk. Pjecen kan bestilles hos SKA på mail: Layout / All the Way to Paris Tryk / 34

19 Patientinformation RØDE BLODLEGEMER Patient Information RED BLOOD CELLS I kroppens knogler findes knoglemarv. I denne dannes blodceller, som er røde og hvide blodlegemer, samt blodplader. Det meste kemoterapi påvirker knoglemarven, så dens evne til at danne blod celler i perioder nedsættes. Herved falder antallet af blodceller i blodet. Hvis antallet af røde blodlegemer er for lavt, kan du få symptomer på blodmangel. Dette kan være træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken eller susen for ørerne. Kontakt afdelingen, hvis du har en af de nævnte symptomer. Hvis din blodprocent er meget lav, eller du har mange symptomer, vil du få blodtransfusion. Det betyder, at du får blod gennem et drop. Du kan godt få behandling, selvom din blodprocent er lav. The bones of the body contain bone marrow. The bone marrow produces red and white blood cells and platelets. Most types of chemotherapy inhibit the bone marrow s ability to make blood cells for periods of time, resulting in a drop of the number of blood cells in the blood. If the red blood cell count is too low, you might experience symptoms of anaemia, such as fatigue, dizziness, shortness of breath, palpitations, or a buzzing in your ears. Contact the department if you experience one of the mentioned symptoms. If your haemoglobin level is very low or you experience many of the symptoms, you will get a blood transfusion. This means that you will be given blood through a drip. You can still receive the cancer treatment even though your haemoglobin level is low. Engelsk

20 Patientinformation HVIDE BLODLEGEMER Patient Information WHITE BLOOD CELLS I kroppens knogler findes knoglemarv. I denne dannes blodceller, som er røde og hvide blodlegemer, samt blodplader. Det meste kemoterapi påvirker knoglemarven, så dens evne til at danne blod celler i perioder nedsættes. Herved falder antallet af blodceller i blodet. Hvide blodlegemer udgør en vigtig del af kroppens immunforsvar. Hvis antallet af hvide blodlegemer er lavt, vil modstandskraften over for infektioner være nedsat. Feber og kulderystelser vil ofte være tegn på, at du har en infektion. Inden din næste behandling skal antallet af hvide blodlegemer være normalt. Hvis antallet er for lavt, må behandlingen udsættes som regel en uge. DET KAN DU SELV GØRE Selvom du er i behandling, må du godt være sammen med familie og venner. Undgå tæt kontakt med mennesker, der er forkølede eller har en anden infektion. Spørg lægen, om du skal vaccineres mod influenza. Vær omhyggelig med hygiejnen. Tag helst et bad hver dag. Vask hænder ofte det gælder både dig selv og dem, du bor sammen med. Drik mindst 2 liter væske dagligt. Det nedsætter risikoen for blærebetændelse. Kvinder med menstruation bør benytte hygiejnebind frem for tampon. KONTAKT ALTID AFDELINGEN, HVIS DU FÅR FEBER OVER 38,5. DU KAN RINGE HELE DØGNET. The bones of the body contain bone marrow. The bone marrow produces red and white blood cells and platelets. Most types of chemotherapy inhibit the bone marrow s ability to make blood cells for periods of time, resulting in a drop of the number of blood cells in the blood. White blood cells represent an important part of the body s immune system. If the white blood cell count is low, your body s ability to fight infections will be reduced. Fever and body chills are often symptoms of infection. The white blood cell count must return to the normal level before you can receive the next treatment. If the count is too low, the treatment will have to be postponed usually for a week. WHAT YOU CAN DO Receiving treatment is no hindrance for you to be with your family and friends. Avoid close contact with people who have a cold or any other kind of infection. Ask the doctor if you should get a flu shot. Keep yourself and your hands clean. Take a bath every day if possible. Wash your hands often this also goes for the persons you live with. Drink at least 2 litres of liquids every day. It reduces the risk of bladder infections. Menstruating women should use sanitary towels instead of tampons. ALWAYS CONTACT THE DEPARTMENT IF YOU HAVE A FEVER OF MORE THAN 38.5 C. YOU CAN CALL 24 HOURS A DAY. Engelsk

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

CloudShop Your deli in the sky Menu

CloudShop Your deli in the sky Menu Welcome to Cloudshop, a brand new concept for on board sales in Economy. A concept we hope will make your flight more enjoyable. Cloudshop lets you choose from an assortment of quality foods and beverages

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt)

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Patientinformation Gynækolobisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for urininkontinens.

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere