Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14"

Transkript

1 Regnskab 2014 Bilag

2 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Fælles kommunale udgifter 4 Resultatcentre 9 Administration 11 Sektor Rammebeløb 14 By- og Landskabsforvaltningen 16 AK Arealer 19 Byfornyelse og Boligbyggeri 23 Parker, Fritid og Kirkegårde 26 Veje 30 Entreprenør 39 Myndighed og Administration 41 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 44 Børn og Unge 47 Voksen-, Familie- og Socialudvalget 57 Voksen Beskæftigelsesudvalget 63 Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration 69 Ældre- og Handicapforvaltningen 73 Serviceydelser for ældre 79 Tilbud for mennesker med handicap 83 Myndighedsopgaver og Administration 87 Skoleforvaltningen 89 Skoler 91 Administration 98 Sundheds- og Kulturforvaltningen 100 Sundhed 103 Kultur, Landdistrikt og Fritid 108 Kollektiv trafik 113 Biblioteker 116 Administration 119 Miljø- og Energiforvaltningen 122 Gas 126 Varme 129 Renovation 133 Beredskab 139 Parkeringskontrol 143 Miljø 145 Administration 149

3 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskab 155 Finansiel status 157 Tværgående artsoversigt 160 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 162 Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 172 Foreløbige anlægsregnskaber 195 Byggemodningsregnskaber mv. 210 Personaleoversigt 212 Garantiforpligtelser 224 Eventualrettigheder 227 Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål 231 Oversigt over overførsler Omkostningsbaserede tilbud 235 Mellemværende med resultatcentre 237 Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 239

4 Borgmesterens Forvaltning 1

5 Borgmesterens Forvaltning Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter Fælles kommunale udgifter 75,5-28,4 47,1 60,9-7,8 53,1-6,0 Resultatcentre 4,6-7,4-2,8 11,6-10,6 1,0-3,8 Administration 90,6-15,2 75,4 96,0-16,1 79,9-4,5 Serviceudgifter i alt 170,7-51,0 119,7 168,5-34,5 134,0-14,3 I alt Drift 170,7-51,0 119,7 168,5-34,5 134,0-14,3 Rammebeløb 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2-3,2 Anlæg Fælles kommunale udgifter 97,9-46,5 51,4 82,5-38,2 44,3 7,1 I alt Anlæg 97,9-46,5 51,4 82,5-38,2 44,3 7,1 I alt drift og anlæg 268,6-97,5 171,1 251,0-72,7 178,3-10,4 Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, og regnskab, borgerservice, tværgående kommunikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles IT - formål, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, Smart City og STAY, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens samlede bygningsområde m.m. 2

6 Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m. Resultatcentre Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger. IT- Centret: Driver kommunens IT infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m. AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2. Administration Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. Rammebeløb Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. 3

7 Sektor Fælles kommunale udgifter Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Afvigelse Oprindeligt Serviceudgifter Udgifter Indtægter Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Nettoanlæg i alt Sektor i alt Sektorens formål Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt Lejemål Torvet Overførsel fra 2013 til Overførsel fra 2013 til AKUT midler Aktuel status Intern husleje 2014 (årlig regulering) Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra 2013 til Uforbrugte anlæg - Solcelleprojekter Forhøjelse af Ejendomsanalysens Korrigeret anlæg Sektor i alt

8 Driftsaktiviteter 2014 Driftsaktiviteter kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ejendomme Fælles Information Flådebesøg Køb af ydelser fra Visit Aalborg Kontingent KL Vedligeholdelse af mindesmærker Kunstindkøb - repræsentation Gaveartikler juli komiteen AKI Det Grønlandske Hus Håndværkerhuset Jens Bangs Stenhus Studenterhuset Aalborg Events Aalborg idrætsmestre Jul på Rådhuset Frederiksstad juletræ Melodi Grand Prix (2015) Åbning af Musikkens Hus m.m Aalborg Festivals Universitarium Velkomstcenter Krydstogtsskibe Branding Aalborg Aalborg i rødt Tall ships Race EM i Ropeskipping Sekretariat Rammeaftaler Leje af Spidsgatterhal Administrative udgifter overført fra 0 konto 6 til konto 5 (teknisk) MBT Marathon DM i Skills Aalborg Regatta DGI Landsstævne Markedsføring European Tour Golf Grønlandske dage EM i håndbold Til disposition for Magistraten Kommunal Service Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Udgifter til valg Forsikringer Moppeadministration Subtotal

9 Driftsaktiviteter fortsat 1000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Overført fra forrige side Revision Fastprisaftale KMD m.m Implementering af PRISME Tilskud til AKU Administration af spildevand Fælles personale områder Fælles IT-formål Tjenestemandspensioner Intern husleje Løn- og barselspuljer Aalborg By's historie Afgift af pølsevogne Budget og regnskab m.m Venskabsbysamarbejde KemiLab Væksthus Nordjylland Tilskud Aalborg Samarbejdet Tag over hovedet projekt Energirådgiver Afviklingsomkostninger El-salg Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg Ikke specificerede tilskud Tilskud AKKC IP-telefoni Andet I alt Væsentlige afvigelser (drift) Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 8,2 mio. kr. mindre end oprindeligt teret. Det skyldes dels færre fratrædelser end forventet, dels overgang fra overenskomstansættelse til tjenestemandsansættelse af direktør. En del af mindreforbruget på kontoen er omplaceret og anvendt til andre formål på sektoren. f.eks. til vederlag m.m. til kommunalbestyrelsen i alt 1,3 mio. kr. og til merudgifter til afholdelse af valg til EUparlamentet i alt 0,7 mio. kr. Endelig er der reserveret 1,7 mio. kr. til Melodi Grand Prix i Restbeløbet på 4,8 mio. kr. reserveres som en del af kommunens medfinansiering af letbaneprojektet og indgår i den særlige kassebeholdning til letbanen. De ekstraordinære udgifter til implementeringen af den nye IT- koncernløsning beløber sig til 5,9 mio. kr., mens den eksisterende fastprisaftale for 2014 viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Sammen med mindreforbruget på IT-fælles formål og AKUT midler - i alt 2,1 mio. kr., kan underskuddet, som overføres til fastprisaftalens i 2015, reduceres til 2,3 mio. kr. Mindreforbruget på fælles IT- formål udgør i øvrigt 1,6 mio. kr. og skyldes bl.a., at 6

10 driftsprøve, og dermed de sidste betalinger for nyt edoc system, er blevet forsinket. Udgifterne afholdes af 2015 tet. På forsikringstet har der i 2014 været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er forskydninger i indbetalinger mellem årene, bl.a. indbetalte erstatninger fra stormskader fra Til Tall Ships Race, er der via diverse omplaceringer i 2014, opsparet 2,3 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er anvendt i Resten overføres til Tall Ships Race som finder sted i sommeren Den endelige boopgørelse i forbindelse med rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab er nu afsluttet med en dividende til Aalborg Kommune på kr. På IP - telefoni er der i 2014 et overskud på kr. Dette beløb er aftalt skal anvendes til reinvesteringer i 2015 og overføres derfor til IT- Centrets statuskonto. Kontoen flyttes permanent til IT-Centrets område fra 2015 Teknisk tillægsbevilling Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni 2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget en omplacering/teknisk tillægsbevilling på kr. med tilsvarende bogføring af forbrug. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normeringer: Regnskab Oprindeligt Personale: Viceværter m.fl. 5,0 5,0 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Tjenestemandspensionister

11 Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Overtagelse af Lille Vildmose Efterskole 0,0 0,2 Afsluttet i 2014 Ejendomsanalysen -13,2-4,8 Projektet fortsætter i 2015 Anlægstilskud AKKC 8,0 7,7 Afsluttet i 2014 Renovering af gulve AKKC 5,2 4,3 Afsluttet i 2014 Køb af SOSU-skolen 18,2 18,2 Afsluttet i 2014 Rammebeløb til vedligeholdelse 28,8 29,0 Afsluttes hvert år men overføres Energibesparende foranstaltninger 10,0 8,9 Projektet fortsætter i 2015 Rammebeløb tekniske foranstaltninger 0,6 1,8 Afsluttes hvert år men overføres Rammebeløb salg af ejendomme -25,0-21,0 Projektet fortsætter i 2015 Rammebeløb ombygninger 10,0 6,4 Projektet fortsætter i 2015 Erhvervsafdelingens projektdel 1,8 5,0 Projekterne løber over årene Norddanmarks EU-kontor 0 3,5 Projekterne løber over årene og overføres til status Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Norddanmarks EU-kontor lukkes pr. 1. januar 2015 i Aalborg Kommunes regi. De igangværende projekter pr afvikles og afsluttes dog under anlæg som hidtil. Gælden til kommunekassen er på 4,2 mio. kr. Afsluttende indtægter vedrørende projekterne forventes at nedbringe statuskontoen i takt med at projekterne afsluttes. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). Willis Blue, sikringsværktøj: Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af sikringsplaner. 8

12 Sektor Resultatcentre Regnskab sektor Resultatcentre Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes. Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter IT-Centret, drift 1,8-1,8 4,7-7,4 2,8-1,8-3,7 AaK Bygninger 8,7-8,7-0,1 0,0 8,7-8,7-0,1 I alt 10,5-10,5 4,6-7,4 11,5-10,5-3,8 Nettoresultater for drift 2014 Nettoresultaterne 2014 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: Nettomerindtægt 2014 drift: IT- Centret, ordinær drift kr. IT- Centret, fælles kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport, akprint m.m.) AaK Bygninger kr. 9

13 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Normering Regnskab Normering Oprindeligt Normeringer: IT-Centret 27,1 27,5 Akprint 5,5 7,0 AaK Bygninger 15,6 23,0 Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr : Saldo pr. Saldo pr IT-Centret, ordinær drift -10,7-11,7 IT-Centret, Fælles -6,6-9,8 IT,Centret, Akprint 2,4 0,5 AaK Bygninger -2,6-2,7 -= tilgodehavende i kommunekassen + = gæld 10

14 Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektorens formål Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning. Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, HR og Arbejdsmiljø, Økonomisk afdeling, Serviceafdeling, Business Aalborg (Erhvervssekretariatet og Norddanmarks EU-kontor) samt Business Development. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Barselsudligningsordningen -3-3 Overførsel fra 2013 til Aktuel status Moderniseringsaftalen - ikke realiserbar andel Moderniseringsaftalen - justering af løn Trepartsmidler Offentlighedsloven DUT -aktindsigt. Budgettet fordeles 0 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og 0 Handicapforvaltningen Permanent omplacering til finansiering af rammebesparelse i BF - udgifter og indtægter Korrigeret serviceudgifter

15 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Drift af administrationsbygninger inklusive kantine/kantinesalg og rengøring Interne huslejekontrakter Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre Kompetence- og lederudvikling Motionscenter Flexsystem Porto/intern postombringning Fotokopiering Opkrævningsprojekt Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse Trepartsinitiativer Erhvervssamarbejde Elever - løn og AER - refusioner Udgifter til løn, dagpengerefusioner og barselsudligning Øvrige personaleudgifter, møder, rejser og repræsentation, materiale og aktivitetsudgifter, kontorartikler, IT, inventar og materiel, konsulentbi stand, fælles rammebesparelser, m.m. Betaling fra andre offentlige myndigheder m.m. (Norddanmarks EU-kontor) Øvrige indtægter, rykkergebyrer, bøder, parkeringsafgifter, folkeregisterattester m.m I alt Væsentlige Afvigelser (drift) Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på kr. De væsentligste afvigelser på sektoren er: Af de kr. som mangler i indtægt under administrationsbidrag, kan kr. forklares som et restbeløb i forbindelse med udmøntning af rammebesparelsen på fremmede lejemål (10 mio. kr.). Beløbet, som ikke umiddelbart kunne placeres ved fordeling, blev derfor lagt som et ekstra indtægtskrav under administrationsbidrag i Borgmesterens Forvaltning. 12

16 Mindreforbruget til andre personaleudgifter, konsulentbistand, kontorhold og materialer, inventar, IT og telefon m.m. er mindre afvigelser, som er opsamlet for alle kontorerne i administrationscentret udgør 1,1 mio. kr. På administrationsbygninger har der i 2014 været mindre udgifter til forbrugsafgifter og vedligeholdelse. Der er derfor fra indeværende år og fremefter omplaceret kr. som medgår til delvis finansiering af fælles rammebesparelse i Borgmesterens Forvaltning. Indtægten i regnskabet på kr. er varesalg fra kantinen. På elevområdet er der en samlet mindreudgift på netto 1,8 mio. kr. Det er dels mindreudgifter til løn, som følge af mindre indtag af elever, dels merindtægter som skyldes forskydninger i indbetalinger fra AER fra tidligere år. Normeringen på elever i Borgmesterens Forvaltning er teret med 21,4 mens regnskabet viser en normering på 11,9. Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Personale: Regnskab Oprindeligt Administrationsbygninger, incl. kantine 12,8 11,5 Administrationscentret 185,2 199,8 Heraf elever 11,9 21,4 13

17 Sektor Rammebeløb Regnskab sektor Rammebeløb Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og teres til formål, der vedrører hele kommunen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevillinger: Overførsel fra 2013 til AKUT midler til drift Fordeling af trepartsinitiativer Korrigeret serviceudgifter Sektor i alt

18 Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Efteruddannelse af ledere 0,4 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0-1,8 Trepartsinitiativer 17,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0-1,4 Lønpuljer 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt driftsaktiviteter 18,5 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0-3,2 Bemærkninger Det resterende beløb til efteruddannelse af ledere, trepartsinitiativer i alt kr. forventes overført og anvendt til samme formål i

19 By- og Landskabsforvaltningen 16

20 By- og Landskabsforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter AK-Arealer 0,8-4,1-3,3 1,3-4,2-2,9-0,4 Byfornyelse og boligbyggeri 16,6 0,0 16,6 20,3-0,1 20,2-3,6 Parker, fritid og kirkegårde 100,5-19,1 81,4 95,4-15,7 79,7 1,7 Veje 149,5-45,5 104,0 146,2-42,9 103,3 0,7 Entreprenør 6,0-6,8-0,8 6,3-6,7-0,4-0,4 Myndighed og Administration 115,2-11,7 103,5 108,9-7,2 101,7 1,8 Serviceudgifter i alt 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 I alt Drift 388,6-87,2 301,4 378,4-76,8 301,6-0,2 Anlæg AK-Arealer 35,3-35,9-0,6 41,0-33,2 7,8-8,4 Byfornyelse og boligbyggeri 2,6-0,2 2,4 57,7-45,2 12,5-10,1 Parker, fritid og kirkegårde 11,4-3,6 7,8 5,1-0,4 4,7 3,1 Veje 134,9-22,2 112,7 262,2-37,9 224,3-111,6 Myndighed og Administration 1,2 0,0 1,2 4,6 0,0 4,6-3,4 I alt Anlæg 185,4-61,9 123,5 370,6-116,7 254,0-130,5 I alt 574,0-149,1 424,9 749,0-193,5 555,6-130,7 By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen AK-Arealer Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning Byfornyelse og boligbyggeri Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. 17

21 Parker, fritid og kirkegårde Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer fortidsminder, 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer. Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. Veje Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne indenfor sektorens ramme. Entreprenørenheden Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang. Myndighed og administration Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver. 18

22 Sektor AK-Arealer Regnskab sektor AK-Arealer Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med lægningen og sikrer: At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer At byggemodningsdelen som udgangspunkt hviler i sig selv i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode) At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af vedtagelsen. Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder; Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord, Lejeaftaler vedr. grundarealer, Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer. Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret. 19

23 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige 2014 Beløb i kr. Serviceudgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til (servitut) Sohngårdsholmsvej Uforbrugte midler Korrigeret anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i 2014 Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Serviceudgifter Ubestemte formål 1,1-4,2 0,8-4,1 1,3-4,2-0,4 I alt driftsaktiviteter 1,1-4,2-3,1-3,1-3,1-3,1-0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Mindreforbruget skyldes primært en overførsel af uforbrugte midler Anlægsprojekter i

24 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 1,4 0,3 Rest overføres 2767 Godthåb, Sportsvænget 1,1 2,2 Rest overføres. Salg af grunde startet i december 2827 Hasseris, Ferskenvej 4,0 4,4 Projekt fortsætter i Merforbrug overføres 2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 9,4 0,5 Projekt fortsætter i Mindreforbrug overføres 2706 Aalborg Øst, Universitetsparken 1,1 0,4 Nettorest overføres. Færdiggørelse Nørresundby, "Slagteriet" 0,6 0,1 Projektet afsluttes i Langholt, Kidholm -1,7 0,1 Rest overføres. Ny etape i Vodskov, Langbrokrovej 0,4 0,0 Rest overføres. Afventer sag med grundejerforening Hals Nord v/søhesten -1,8 0,0 Rest overføres. Ingen købere i Vester Hassing, v/nåleøjet -0,6 0,0 Rest overføres. Ingen købere i Salg af grunde, boligformål 0,0-2,9 Rest overføres overføres til ubestemte formål Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer 2,3 0,5 Rest overføres til færdiggørelser Svenstrup Syd, Flødalen 0,3 0,0 Rest overføres til færdiggørelse Hanebjælken, Vestbjerg -1,9-1,6 Alle grunde er solgt. Rest overføres til færdiggørelse Byggefelter vest f/musikkens Hus 15,8 13,9 Rest overføres til færdiggørelse Maratonvej, Duathlonvej, -2,6-4,8 Rest overføres. 2. etape Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 21

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Regnskab 2011 bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 3 Fælles kommunale udgifter m.m. 5 Beredskab 9 Parkeringskontrol 12 Resultatcentre m.v. 14

Læs mere

Årsberetning 2013. Bilag

Årsberetning 2013. Bilag Årsberetning 2013 Bilag Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 1 Drifts- og anlægsregnskab (sammendrag) 2 Fælles kommunale udgifter m.m. 4 Beredskab 10 Parkeringskontrol 14 Resultatcentre m.v.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

By og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017 By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto AK-Arealer

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser.

Borgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser. #BREVFLET# Click here to enter text. Økonomisk status 2014 for Borgmesterens Forvaltning - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2015-2018 for Borgmesterens Forvaltning Til Magistraten 12-08-2014

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017 By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Magistratens Budgetforslag 2016-2019

Magistratens Budgetforslag 2016-2019 Magistratens Budgetforslag 2016-2019 Bind 2 - Diverse oversigter Byrådets 1. behandling 17. september 2015 kl. 13.00 Byrådets 2. behandling 8. oktober 2015 kl. 13.00 Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Bevillingsoversigter

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 13.04.2015 kl. 09.00 Boulevarden 13,

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 13.04.2015 kl. 09.00 Boulevarden 13, Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 13.04.2015 kl. 09.00 Boulevarden 13, Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Regnskab 2014. Borgmesterens Forvaltning 2 3 Endelige anlægsregnskaber

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere