Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning"

Transkript

1 Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning DRIESCHER WEGBERG Mittelspannungs-Lastschaltanlage Typ MINEX / G I S E L A SF 6 - isoliert Bemessungsspannung bis 24 kv Bemessungsstrom 630 A Mellemspændingskoblingsanlæg Type MINEX / G I S E L A SF 6 - isoleret Nominel spænding op til 24 kv Mærkestrøm 630 A 11/2014

2 Alle Rechte vorbehalten / Alle rettigheder forbeholdes DRIESCHER WEGBERG MINEX / G I S E L A

3 INHALT INDHOLD Inhalt 3 Indhold 3 Sicherheitsvorschriften 5 Sikkerhedsregler 5 Allgemeine Information 6 Generel Information 6 Bestimmungsgemäße Verwendung 6 Beregnet Anvendelse 6 Qualifiziertes Personal 6 Kvalificeret Personale 6 Normen und Vorschriften 7 Standarder og Specifikationer 7 Betriebsbedingungen 8 Driftsbetingelser 8 Haftungsbeschränkungen 8 Ansvarbegrӕnsninger 8 Beschreibung 9 Beskrivelse 9 Allgemeines 10 Generelt 10 Anti-Berst-System (ABS) 11 Antibristsystem (ABS) 11 Kapazitive Schnittstelle 14 Kapacitivt Interface 14 Übersicht 16 Oversigt 16 Technische Daten 17 Tekniske Data 17 Bemessungsgrößen 17 Nominelle Vӕrdier 17 HH-Sicherungseinsätze 18 HV HRC-Sikringer 18 Abmessungen und Gewichte 19 Dimensioner og Vӕgte 19 Kabelendverschlusstabellen 20 Tabeller for Kabeltermineringer 20 Montage 24 Montering 24 Sicherheitshinweise für Transport, Montage, Betrieb und Wartung 24 Sikkerhedsinstruktioner for Transport, Montering, Drift og Vedligeholdelse 24 Abladen und Transportieren 24 Aflӕsning og Transport 24 Aufstellen der Schaltanlage 26 Placering af Koblingsanlӕgget 26 Anschluss 29 Tilslutning 29 Betrieb 32 Drift 32 Inbetriebnahme 32 Idriftsӕttelse 32 Bedienung 33 Drift 33 Öffnen der Kabelraumabdeckung 33 Åbning af Kabelkammerets Skӕrm 33 Schalten des Lasttrennschalters 34 Kobling af Lastadskiller 34 Schalten des Erdungsschalters 36 Kobling af Jordslutter 36 Austausch der HH-Sicherungseinsätze 37 Udskiftning af HV HRC-Sikringer 37 Kabelprüfung 39 Kabeltests 39 Optionale Ausstattung 40 Ekstraudstyr 40 Motorantrieb (Option) 40 Motormekanisme (Ekstraudstyr) 40 Magnetauslöser (Option) 42 Tripspole (Ekstraudstyr) 42 Kurzschlussanzeiger (Option) 43 Kortslutningsindikator (Ekstraudstyr) 43 Erdschlussanzeiger (Option) 43 Jordfejlsindikator (Ekstraudstyr) 43 Sammelschienenabgriff über Außenkonus (Option) 43 Samleskinnetilslutning via Udvendig Konus (Ekstraudstyr) 43 Instandhaltung 44 Eftersyn 44 Austausch von Bauteilen / Entsorgung 45 Udskiftning af Komponenter / Affaldsshåndtering 45 Prüfen der Schaltanlage 46 Afprøvning af Koblingsanlӕgget 46 Prüfen des Isoliergasdruckes 47 Kontrol af det Isolerende Gastryk 47 Fehlerbehebung 49 Fejlsøgning 49 MINEX / G I S E L A 3

4 Anhang A 50 Appendiks A 50 Aufstellungsempfehlung G.I.S.E.L.A 50 Anbefalinger til Installationen af G.I.S.E.L.A 50 Anhang B 52 Appendiks B 52 Deaktivierung der Sicherungsauslösung 52 Deaktivering af Sikringsudløser 52 Aktivierung der Sicherungsauslösung 52 Aktiviering af Sikringsudløser 52 Anhang C 53 Appendiks C 53 Demontage der Frontblende an Transformatorfeldern 53 Demontering af frontdæksel på transformerfelter 53 Montage der Frontblende an Transformatorfeldern 53 Montering af frontdæksel på transformerfelter 53 Isoliergas Schwefelhexafluorid SF 6 54 Isolerende Gas Svovlhexafluorid SF MINEX / G I S E L A

5 Sicherheitsvorschriften Die in der Betriebsanleitung enthaltenen Hinweise zu - Transport - Montage - Inbetriebnahme - Bedienung - Wartung der Mittelspannungs-Schaltanlage müssen unbedingt beachtet werden. Wichtige sicherheitstechnische Hinweise sind durch folgende Symbole gekennzeichnet. Befolgen Sie diese Hinweise, um Unfälle und Beschädigungen der Mittelspannungs-Schaltanlage zu vermeiden. Sikkerhedsbestemmelser Det er bydende nødvendigt at bemærkningerne i denne driftsvejledning vedrørende - transport - montering - idriftsættelse - drift - vedligeholdelsesarbejde af mellemspændingskoblingsanlægget overholdes. Vigtige instruktioner såsom bemærkninger omkring sikkerheden er identificeret ved hjælp af de følgende symboler. Følg disse bemærkninger for at undgå ulykker og beskadigelse som involverer mellemspændingskoblingsanlægget. Warnung vor einer Gefahrenstelle! Warnung vor elektrischer Spannung! Besondere Hinweise! Advarsel om en farezone! Advarsel om elektrisk spӕnding! Sӕrlige anvisninger! Diese Symbole finden Sie bei allen Hinweisen in dieser Betriebsanleitung, bei denen Verletzungsoder Lebensgefahr besteht. Du vil finde disse symboler med alle angivne anvisninger i denne manual, hvor der findes en risiko for kvæstelser eller livsfare. Beachten Sie diese Hinweise und geben Sie diese an anderes qualifiziertes Personal weiter. Neben diesen Hinweisen sind - Sicherheitsvorschriften, - Unfallverhütungsvorschriften, - Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik, sowie sämtliche Instruktionen dieser Montage- und Betriebsanleitung zu beachten! Følg disse bemærkninger og videregiv dem til andre kvalificerede elteknikere. Udover disse bemærkninger, skal du overholde - sikkerhedskrav - bestemmelser om forebyggelse af ulykker - guidelines og anerkendte teknologiske regler så vel som instruktioner og bemærkninger i denne drifts- og monteringsvejledning! MINEX / G I S E L A 5

6 Allgemeine Information Bestimmungsgemäße Verwendung Die DRIESCHER SF 6 -isolierte Schaltanlage ist eine typgeprüfte Mittelspannungs-Schaltanlage für Innenraumanwendung mit Schwefelhexafluorid (SF 6 ) als Isolier- und Löschgas und entspricht den zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Gesetzen, Vorschriften und Normen. Die Mittelspannungs-Schaltanlage vom Typ MINEX oder G.I.S.E.L.A ist ausschließlich zum Schalten und Verteilen elektrischer Energie mit Strömen bis 630 A bei Spannungen bis 24 kv, 50/60 Hz bestimmt. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Schaltanlage setzt voraus: Sachgemäßer Transport und fachgerechte Lagerung Fachgerechte Montage und Inbetriebnahme Sorgfältige Bedienung und Instandhaltung durch qualifiziertes Personal Die Beachtung dieser Anleitung Die Einhaltung der am Aufstellungsort geltenden Aufstellungs-, Betriebs- und Sicherheitsbestimmungen Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber/Benutzer. Qualifiziertes Personal Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung, Instandhaltung und dem Betrieb des Produktes vertraut sind und durch ihre Tätigkeit über entsprechende Qualifikationen verfügen, wie z.b.: Generel information Beregnet anvendelse DRIESCHER SF 6 isolerede koblingsanlæg er et typegodkendt mellemspændingskoblingsanlæg til indendørs applikationer med svovlhexafluorid (SF 6 ) som isolerende og slukkende og er i overensstemmelse med de gældende love, instruktioner og standarder på leveringstidspunktet. Mellemspændingskoblingsanlægget af typen MI- NEX eller G.I.S.E.L.A. er udelukkende designet til kobling og fordeling af elektrisk energi med strømstyrker på op til 630 A ved spændinger på op til 24 kv, 50/60 Hz. En korrekt og sikker drift af koblingsanlægget kræver de følgende forudsætninger: Passende transport og korrekt opbevaring Professionel montering og idriftsættelse Præcis drift og vedligeholdelse ved kvalificeret personale Overholdelse af denne manual Overholdelsen af bestemmelserne for installation, drift og sikkerhed, som er gældende på sitet. Anden eller udvidet anvendelse anses ikke som beregnet. Fabrikanten garanterer ikke for skader som følge heraf. Risikoen ligger udelukkende i operatørens/brugerens hænder. Kvalificeret personale Kvalificeret personale i overensstemmelse med denne manual er personer som er bekendt med installationen, monteringen, idriftsættelsen, vedligeholdelsen og driften af dette produkt, og som har de rette kvalifikationer, dvs. Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen. Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung. Schulung und Erste Hilfe zum Verhalten bei möglichen Unfällen. uddannelse og instruktion såvel som autoriseret godkendelse til at tænde (ON) og slukke (OFF), at jordforbinde, og til at markere kredsløb og udstyr/systemer ifølge standarderne for sikkerhedsteknik. uddannelse eller træning ifølge standarderne for sikkerhedsteknik i håndtering og brug af passende sikkerhedsudstyr. træning og førstehjælp for adfærd ved mulige ulykker. 6 MINEX / G I S E L A

7 Normen und Vorschriften Vorschrift der Berufsgenossenschaft Standarder og specifikationer Specifikationer fra den tyske erhvervsforening DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention DGUV specifikationer 1 Generelle specifikationer DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV specifikationer 3 Elektriske systemer og udstyr DGUV Information SF 6 -Anlagen und Betriebsmittel DGUV information SF 6 systemer og udstyr DIN/VDE-Bestimmungen DIN VDE 0101 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen über 1kV Standards DIN VDE 0101 Kraftinstallationer som overstiger AC 1kV DIN VDE 0105 Betrieb von elektrischen Anlagen EN Drift af elektriske installationer VDE 0671 Teil 1 Gemeinsame Bestimmungen für Hochspannungs- Schaltgeräte-Normen IEC Fælles specifikationer for højspændingskoblingsanlæg og standarder for koblingsudstyr. VDE 0671 Teil 102 Wechselstromtrennschalter Erdungsschalter IEC Vekselstrømsadskillere og jordsluttere VDE 0671 Teil 103 Hochspannungs-Lastschalter IEC Højspӕndingskoblinger VDE 0671 Teil 105 Hochspannungs-Lastschalter- Sicherungs-Kombination IEC Vekselstrømslastafbryderkombinationer med højspӕnding VDE 0671 Teil 200 Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen für Bemessungsspannungen über 1kV bis einschließlich 52kV IEC A.C pladekapslet koblingsanlæg og koblingsudstyr for nominelle spændinger på over 1kV og op til og inklusiv 52kV. MINEX / G I S E L A 7

8 Betriebsbedingungen Normale Betriebsbedingungen Die Schaltanlage ist für normale Betriebsbedingungen von Innenraum-Schaltgeräten und - Schaltanlagen bei folgenden Umgebungstemperaturen ausgelegt: Höchstwert +60 C* Tiefstwert -25 C Servicebetingelser Standard servicebetingelser Koblingsanlægget er designet til normale servicebetingelser for indendørs koblinger og indendørs koblingsanlæg ved de følgende omgivelsestemperaturer: Maksimalværdi +60 C* Laveste værdi -25 C Sonder-Betriebsbedingungen Nach VDE 0671 Teil 1 können von den normalen Betriebsbedingungen abweichende Betriebsbedingungen zwischen Hersteller und Betreiber vereinbart werden. Zu jeder Sonder-Betriebsbedingung muss der Hersteller vorher befragt werden. * bei Umgebungstemperaturen > 40 C Reduktionsfaktoren berücksichtigen Særlige servicebetingelser I overensstemmelse med IEC , kan fabrikanten og brugeren acceptere driftsbetingelser som afviger fra standardbetingelserne. Fabrikanten skal spørges på forhånd om enhver særlig servicebetingelse. * ved omgivelsestemperaturer på > 40 C skal man være opmærksom på reduktionsfaktorerne Haftungsbeschränkungen Alle in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Bedienung und Wartung der Schaltanlage entsprechen dem Stand der Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Für etwaige Fehler oder Unterlassungen haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche im Rahmen der im Hauptvertrag eingegangenen Mängelhaftungsverpflichtungen. Ansprüche auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund derartige Ansprüche hergeleitet werden, sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Ansvars- begrænsninger Al teknisk information, data og bemærkninger til installationen, driften og vedligeholdelsen af mellemspændingskoblingsanlægget indeholdt i denne drifts- og monteringsvejledning er aktuelle på dagen for trykningen og er angivet efter vores bedste overbevisning baseret på vores erfaring og knowhow. Vi påtager os ansvaret for enhver fejl eller udeladelse, med udelukkelse af yderligere krav, inden for rammerne af den aftalte garanti. Erstatningskrav for beskadigelse er udelukkede, uagtet det retslige fundament for disse krav, undtaget hvis de skyldes hensigt eller grov forsømmelse. Oversættelser er udført efter den bedste overbevisning. Ansvar i enhver form skal derfor ikke accepteres for fejl udført under oversættelsen, selv hvis driftsvejledningen er oversat af os eller af tredjepart. Kun den tyske tekst er gældende. 8 MINEX / G I S E L A

9 Beschreibung Zu dieser Anleitung Diese Anleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produktes. Sie kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung oder des Betriebes berücksichtigen. Einzelheiten zur technischen Auslegung, wie z.b. technische Daten, Sekundäreinrichtungen, Schaltpläne, entnehmen Sie bitte den Auftragsunterlagen. Die Schaltanlage unterliegt im Rahmen des technischen Fortschrittes einer ständigen Weiterentwicklung. Soweit auf den einzelnen Seiten dieser Anleitung nichts anderes vermerkt ist, bleiben Änderungen der angegebenen Werte und Abbildungen vorbehalten. Alle Maße sind in mm angegeben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder falls Probleme auftreten, die in der Anleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, fordern Sie die Auskunft über unseren Kundendienst oder die zuständige Vertretung an. Geben Sie bitte bei Rückfragen oder Ersatzteilbestellungen folgende auf dem Typenschild angegebene Daten an: - Stations-, Geräte-, Anlagentyp, - Auftragsnummer, - Fabrikationsnummer, - Baujahr. Durch Angabe dieser Daten ist gewährleistet, dass Ihnen die richtigen Informationen oder die benötigten Ersatzteile zugehen. Fritz Driescher KG Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf GmbH & Co. Postfach 1193; Wegberg Industriestraße 2; Wegberg Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Wir weisen darauf hin, dass der Inhalt dieser Anleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, oder Zusage eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses ändern soll. Sämtliche Verpflichtungen der Firma DRIESCHER ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Mängelhaftungsregelung enthält. Diese vertraglichen Mängelhaftungsbestimmungen werden durch die Ausführungen dieser Anleitung weder erweitert noch beschränkt. Beskrivelse Om denne manual Af hensyn til klarheden indeholder denne manual ikke alle detaljerede oplysninger om alle typer af dette produkt. Den kan heller ikke tage ethvert tænkeligt installations- eller driftstilfælde i betragtning. For detaljer om det tekniske design, som f. eks. tekniske data, sekundært udstyr og diagrammer henvises til ordredokumenterne. Koblingsanlægget er inden for rammerne af de tekniske fremskridt og er underlagt konstant udvikling. For så vidt intet andet er angivet på de enkelte sider i denne manual, forbeholdes retten til ændringer af de angivne værdier og tegninger. Alle dimensioner er angivet i mm. Hvis du har brug for mere information eller hvis der opstår et problem, som ikke er diskuteret tilstrækkeligt i detaljer, beder vi sig venligst anmode om mere information hos vores serviceafdeling eller den tilhørende repræsentant. Angiv venligst de følgende data på identifikationsskiltet ved forespørgsler eller bestilling af reservedele: - Station, kobling eller koblingsanlæggets type, - ordrenummer, - serienummer, - fabrikationsår. En specifikation af disse elementer vil sikre at du modtager den korrekte information eller de nødvendige reservedele. Fritz Driescher KG Spezialfabrik für Elektrizitätswerksbedarf GmbH & Co. Postboks 1193, Wegberg Industriestraße 2, Wegberg Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Vi påpeger at indholdet i denne manual ikke udgør en del af en tidligere eller eksisterende aftale, eller er et tilsagn om et retsligt forhold, eller skal ændre dette. Alle forpligtelser for DRIESCHER stammer fra den respektive salgskontrakt, som inkluderer de komplette og gældende garantibestemmelser. Disse kontraktlige garantibestemmelser er ikke hverken udvidede eller begrænsede gennem bemærkningerne i denne manual. MINEX / G I S E L A 9

10 Allgemeines Die DRIESCHER-SF 6 isolierten Schaltanlagen sind grundsätzlich für alle Arten von Innenraumaufstellungen in Stationsräumen geeignet z.b. für Keller-, Garagen-, Kunststoff-, Beton-, Turm-, Kompakt-, Stahlblech- und Gittermaststationen. Die in den Schaltanlagen vorhandenen Lasttrennschalter schalten Ströme bis 630 A bei Spannungen bis 24kV, 50/60 Hz. Alle spannungsführenden Teile im Innern der Schaltanlage sind mit dem Isoliergas Schwefelhexafluorid (SF 6 ) isoliert. Die Löschung des Schaltlichtbogens erfolgt in hermetisch gekapselten Löschkammern, die mit dem Isoliergas der Schaltanlage nicht in Verbindung stehen. SF 6 ist ein synthetisches Gas. Es ist nicht brennbar, ungiftig, geruchlos, farblos und reaktionsträge. Seine dielektrische Festigkeit ist ca. 3 x höher als die von Luft und es zeigt keine Zersetzungserscheinungen bis 500 C. Das Isoliergas wird werksseitig vor Auslieferung der Schaltanlage eingefüllt. Der Bemessungswert des Fülldruckes beträgt 118kPa. Bei Schaltanlagen Typ G.I.S.E.L.A ist der Berstdruck des Gaskessels durch definierte Berstscheiben auf 250kPa (Überdruck) limitiert. Generelt Driescher SF 6 koblingsanlæg er designet til alle typer indendørs applikationer i stationer som er egnede til for eksempel kælder-, garage- polyester- beton-, tårn- kompakt-, plademetal-, og gittertårnstationer. Lastadskillerne i koblingsanlægget fungerer med strømstyrker på op til 630 A og spændinger på op til 24 kv, 50/60 Hz. Alle strømførende dele inde i koblingsanlægget er isoleret med den isolerende gas ved navn svovlhexafluorid (SF 6 ). Slukningen af bueudladningen foregår i hermetisk forseglede buekamre som ikke er i forbindelse med koblingsanlæggets isolerende gas. SF 6 er en syntetisk gas. Den er ikke brandfarlig, ikke giftig, uden lugt, uden farve og langsomt reagerende. Dens dielektriske stivhed er ca. tre gange højere end luftens, og den viser ingen tegn på nedbrydning ved helt op til 500 C. Den isolerende gas fyldes ind i koblingsanlægget før levering ab fabrik. Den nominelle værdi for påfyldningstrykket er 118kPa. På G.I.S.E.L.A koblingsanlæg er den øvre trykgrænse på gasbeholderen begrænset til 250kPa (over tryk) ved hjælp af definerede sikkerhedsskiver. Einbausituation in Stationsgehäuse beachten. Overhold betingelserne for installation I understationer. Neben Kabel- und Trafofelder sind auch Leistungsschalter-, Mess- und Übergabefelder lieferbar. Ud over kabel- og transformerrum kan også leveres fejlstrømsafbryder-, måle- og koblingsrum. Merkmale der Schaltanlage Fabrikfertige, typgeprüfte und metall-gekapselte Schaltanlage für Innenräume, Schwefelhexafluorid-Isolierung, Störlichtbogenfestigkeit, Hohe Personensicherheit, Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit, Unabhängig von Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit, Temperatur, Schmutz usw.), Wartungsarm, Kleine Abmessungen. Egenskaber på koblingsanlægget Fabriksmonteret, typegodkendt og metalkapslet koblingsanlæg til indendørs applikationer isolering ved svovlhexafluorid buebestandigt høj personsikkerhed høj driftssikkerhed og tilgængelighed uafhængigt af atmosfæriske påvirkninger (fugtighed, temperatur, snavs, etc.) næsten vedligeholdelsesfrit små dimensioner 10 MINEX / G I S E L A

11 Anti-Berst-System (ABS) Anti-Brist-System (ABS) Driescher Mittelspannungs-Schaltanlagen mit DRIESCHER-ABS sind besonders geeignet für den Einsatz in Versammlungsräumen, Kellerräumen und bei Sanierungsmaßnahmen von Altstationen. Schaltanlagen Typ MINEX sind standardmäßig mit ABS ausgerüstet. ABS im Kessel: - Kein Austritt von heißen Gasen aus dem SF 6 -Isolationsraum, d.h. optimaler Personen-, Sach- und Umweltschutz. - Keine Druckwelle auf umgebende Stationsbauteile, d.h. vereinfachte und damit wirtschaftliche Gebäudekonstruktion. - Einfache Anlagensubstitution, da keine Druckwellenauswirkung berücksichtigt werden muss. ABS im Anschlussbereich: - Optimaler Personen-, Sach- und Umweltschutz - Minimale Druckwelle auf umgebende Stationsbauteile ABS im luftisolierten Messfeld: - Optimaler Personen-, Sach- und Umweltschutz - Minimale Druckwelle auf umgebende Stationsbauteile Ein Drucksensor ist in die Gaskesselwand integriert und erfasst einen Druckanstieg, aufgrund eines Lichtbogenfehlers, innerhalb der gesamten Schaltanlage. Im Störlichtbogenfall werden die Erdungsschalter der Einspeisefelder zugeschaltet. Die vorgespannten Erdungsschalter aller Felder sind miteinander verbunden. Durch die Auslösung des Erdungsschalters wird der Störlichtbogenfehler in einen galvanischen Kurzschluss umgewandelt der Störlichtbogen verlischt, der Druckanstieg bleibt unterhalb des Öffnungsdruckes der Berstscheiben und der Gaskessel bleibt geschlossen. Somit gibt es keine Druckeinwirkungen auf Wände oder Böden im Umfeld der Schaltanlagen. Driescher mellemspændingskoblingsanlæg med DRIESCHER-ABS er særligt egnede til installation i møde- og kælderlokaler, og ved reparation af gamle stationer. Som standard er koblingsanlæg af typen MINEX udstyret med ABS. ABS i beholderen: - Ingen udslip af varme gasser fra SF 6 isolationsbeholderen; og derfor en optimal beskyttelse af personer, genstande og miljøet. - ingen trykbølge til understationen, hvilket betyder en forenklet og dermed økonomisk konstruktion af kabinetterne. - Nem understation da der ikke skal tages højde for nogen trykbølgeeffekter. ABS i kabeltilsutningskammeret: - Optimal beskyttelse af personer, genstande og miljøet - minimal trykbølge til understationen ABS i det luftisolerede målekammer: - Optimal beskyttelse af personer, genstande og miljøet - minimal trykbølge til understationen En tryksensor er integreret i væggen på gasbeholderen og opfanger en trykstigning forårsaget af en bueudladningsfejl inde i selve koblingsanlægget. I tilfælde af en bueudladningsfejl vil jordslutterne som er installeret i de indgående føderrum blive koblet. De forspændte jordsluttere i hvert rum er forbundet til hinanden. Ved aktivering af jordslutteren omdannes bueudladningsfejlen til en galvanisk kortslutning buen slukkes, trykstigningen forbliver under åbningstrykkene på sikkerhedsskiverne og gasbeholderne vil ikke åbne. Derfor er der ingen trykeffekter på vægge eller gulve i koblingsanlæggets omgivelser. MINEX / G I S E L A 11

12 In der Rückwand des Kabelanschlussraumes befindet sich eine Sensorklappe. Bei einem Störlichtbogen im Kabelanschlussraum wird die Sensorklappe durch die entstehende erste Druckwelle aktiviert und löst über einen Bowdenzug die vorgespannten Erdungsschalter aus. Der findes en sensorflap på bagvæggen af kabeltilslutningskammeret. I tilfælde af en bueudladning i kabeltilslutningskammeret aktiveres flappen ved opståelsen af den første trykbølge og de forspændte jordsluttere drives via en træksnor. Sensorklappe mit Bowdenzug Sensorflap med trӕksnor Um eine unsachgemäße Auslösung des Anti-Berst- Systemes zu verhindern, ist die Sensorklappe mit dem Verbotszeichen Berühren verboten gemäß DIN DGUV Vorschrift 9 versehen. For at undgå en utilsigtet aktivering af antibristsystemet, har sensorflappen forbudstavlen for DIN DGUV specifikationer 9 Rør ikke" Verbotszeichen forbudstavle Ein versehentliches Auslösen des DRIESCHER-ABS durch den Bediener, ist unter normalen Arbeitsbedingungen nicht möglich. En uforudset aktivering af DRIESCHER- ABS er ikke mulig under normale driftsforhold. Sollte es dennoch zu einem Auslösen des ABS- Systems kommen, nehmen sie Kontakt zu unserem Kundendienst auf. Das Ansprechen des ABS wird über einen Blitzpfeil in der Frontblende der Schaltanlage angezeigt. Skulle det dog ske uagtet det ovenstående, beder vi dig venligst kontakte vores kundeservice. ABS funktionen kan ses via højspændingsglimt på frontskærmen af koblingsanlægget. 12 MINEX / G I S E L A

13 Graues Anzeigefeld: ungestörter Betrieb gråt display: Korrekt funktion Gelbes Anzeigefeld mit Blitzpfeil: ABS hat angesprochen. Anlage außer Betrieb nehmen. gult display med højspӕndingsglimt: ABS har fungeret. Sӕt koblingslӕgget ud af drift. Die manuelle EIN- und AUS-Schaltung kann bei vorgespanntem Antrieb wie üblich vorgenommen werden. Lasttrennschalter und Erdungsschalter sind in der Standardausführung gegeneinander verriegelt. Die Verriegelung lässt allerdings die EIN-Schaltung des Erdungsschalters zur Störlichtbogenbegrenzung, über die ABS-Sensoren, unabhängig vom Schaltzustand der Gesamtanlage zu. Eine Aufstellungsempfehlung in Gebäuden und Angabe zur Druckentlastungseinrichtung hängt von vielen Faktoren, wie z.b: Größe des Stationsraumes und maximale Druckbelastbarkeit der Stationswände, Größe der Schaltanlage, Ort des Störlichtbogens, Kurzschlussstrom und Dauer, Lichtbogenspannung, usw., ab. Aufgrund der Vielzahl der Schaltanlagenkombinationen kann somit keine allgemeine Aussage zum Schaltanlagenraum und einer eventuell erforderlichen Druckentlastung getroffen werden. Bei Fragen setzen sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung. Den manuelle ON- og OFF koblingsfunktion kan udføres som normalt under forspændt energilagringsenhed. Med standarddesignet er lastadskilleren og jordslutteren mekanisk sammenlåst mod hinanden. Sammenlåsningen gør det dog muligt at lukke jordslutteren for begrænsning af den interne bueudladning via ABS sensorerne, og dette er uafhængigt af koblingspositionen på hele koblingsanlægget. En anbefaling til installation i bygninger og information vedrørende overtryksudstyr afhænger af flere faktorer, såsom: Stationsrummets størrelse og maksimal trykmodstand på stationsvæggene, dimensioner på koblingsanlæg, bueposition, værdi og varighed af kortslutningsstrøm,buespænding, etc. Grundet flere mulige konfigurationer af koblingsanlæg kan en generel udmelding vedrørende koblingsanlæggets kabinet og den mulige nødvendige trykudligning ikke gives. Hvis du har et spørgsmål, beder vi dig venligst kontakte vores kundeservice. MINEX / G I S E L A 13

14 Kapazitive Schnittstelle Spannungsfreiheit feststellen über die kapazitive Schnittstelle nach VDE 0682 Teil 415 Die Prüfung auf Spannungsfreiheit nach HR-System ( V am Messpunkt bei 2,5 A) erfolgt mit kapazitiven Spannungsanzeigegeräten an den Messbuchsen L1, L2, L3. Benutzen Sie nur Prüfgeräte nach VDE 0682 Teil 415 für HR-Systeme. Beachten Sie die Betriebsanleitung der Prüfgerätehersteller und VDE 0682 teil 415. Prüfen Sie die Prüfgeräte vor Gebrauch auf Funktion! - Vor der Prüfung: - Schutzstöpsel entfernen - Spannungsanzeigegerät nach Betriebsanleitung des Herstellers mit Messbuchsen verbinden und auf Spannungsfreiheit prüfen. - Nach der Prüfung: - Spannungsanzeigegerät von den Messbuchsen trennen. - Schutzstöpsel auf Messbuchsen stecken, um das Verschmutzen der Messbuchsen zu verhindern. Kapacitivt interface Kontrollér isoleringen fra forsyningen via det kapacitive interface ifølge IEC Kontrollen af isolering fra forsyningen ifølge HRsystemet (70 90V ved målepunktet med 2,5 A) udføres med kapacitive spændingsindikatorer på målefatningerne L1, L2, L3. Anvend kun testinstrumenter som er i overensstemmelse med IEC for HR-systemer. Følg manualen som er udstedt af producenten af testinstrumenterne og IEC Kontrollér testinstrumenterne for korrekt funktion inden de tages i brug! - Før kontrollen: - Fjern beskyttelseshætterne. - Tilslut spændingsindikatoren til målefatningerne ifølge driftsmanualen fra fabrikanten, og kontrollér om koblingsanlægget er dødt. - Efter kontrollen: - Frakobl spændingsindikatoren fra målefatningerne. - Sæt beskyttelseshætterne på målefatningerne for at undgå dannelsen af snavs. Keine Kurzschlussstecker verwenden! Die Schutzfunktion der spannungsbegrenzenden Sollbruchstelle wird bei Verwendung von Kurzschlusssteckern unwirksam! Funktionsprüfung: siehe Skizze auf Seite 12. Wiederholungsprüfung: In festen Zeitabständen durch o.g. Funktionsprüfung bei bekannter Betriebsspannung. (Letzte Wiederholungs- / Funktionsprüfung siehe Aufdruck am Koppelteil). Integriertes Spannungsanzeigegerät Optional sind integrierte Spannungsanzeigegeräte zur Feststellung der Spannungsfreiheit nach VDE 0682 Teil 415 erhältlich. Mit integrierten Spannungsanzeigesystemen entfällt die Wiederholungsprüfung. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechende Bedienungsanleitung. Anvend ikke slutte-før-bryde-kontakter! Beskyttelsesfunktionen på det erklærede bristepunkt som begrænser spændingen bliver ugyldigt med brugen af slutte-førbryde-kontakter. Funktionstest: se tegningen på side 12. Gentagelsestest: Ved fastsatte intervaller med den ovenfor nævnte funktionstest og en forudbestemt driftsspænding. (For sidste gentagelses- /funktionstest, se markeringen på koblingen). Integreret spændingsindikatorudstyr Integreret spændingsindikatorudstyr få som ekstraudstyr til kontrol af isoleringen fra forsyningen ifølge IEC Gentagelsestesten udelades med integrerede spændingsindikatorsystemer. Følg venligst de tilhørende driftsinstruktioner. 14 MINEX / G I S E L A

15 Messaufbau zur Wiederholungs-/ Funktionsprüfung nach VDE 0682 Teil 415 Abschnitt Måleopsætning for gentagelses-/funktionstesten ifølge IEC , Afsnit U Messpunkt / Measuring point Z C R M i µa Koppelteil/Coupling part Z = 36 M I M 2,5 A*U/[3*(0,45U N )] Bei U = U N folgt I M 3,2 A ved U = U N follows I M 3,2 A Messstrom / measuring current I M Messbeschaltung/ measuring circuit Phasengleichheit feststellen Führen Sie die kapazitive Phasenvergleichsmessung vor dem ersten Zuschalten eines unter Spannungs stehenden Kabels durch! Für HR-Systeme gilt: - Entfernen Sie die Schutzstöpsel der Messbuchsen. - Verbinden Sie nacheinander Messbuchsen (L1- L1, L2-L2, L3-L3) der betreffenden Kabelabgänge mit dem Phasenvergleichsgerät. - Stellen Sie die Phasengleichheit fest. - Stecken Sie die Schutzstöpsel auf die Messbuchsen. Benutzen Sie nur Prüfgeräte nach VDE 0682 Teil 415 für HR-Systeme bzw. LRsysteme. Beachten Sie die Betriebsanleitung der Prüfgerätehersteller und VDE 0682 Teil 415. Prüfen Sie die Prüfgeräte vor Gebrauch auf Funktion! Für LR-Systeme gilt: - Beachten Sie die entsprechende Bedienungsanleitung des Phasenprüfgeräteherstellers. Kontrollér fasepariteten Udfør den kapacitive fasesammenligningstest før udførsel af den første tilslutning af et strømførende kabel. Gælder ved HR-systemer: - Fjern beskyttelseshætterne fra målefatningerne. - Tilslut herefter målefatningerne (L-1-L1, L2-L2, L3-L3) på de tilhørende kabelender med udstyret til fasesammenligningstesten. - Kontrollér fasepariteten. - Sæt beskyttelseshætterne på målefatningerne. Anvend venligst kun testudstyr som er i overensstemmelse med IEC for HR-systemer. Følg instruktionerne som er udstedt af producenten af testudstyret og IEC Kontrollér testinstrumenterne for korrekt funktion inden de tages i brug! Gælder ved LR-systemer: - De tilhørende driftsinstruktioner som er udstedt af fabrikanten af fasetesteren skal følges. MINEX / G I S E L A 15

16 L1 DRIESCHER WEGBERG Übersicht Oversigt DRIESCHER WEGBERG 1. Kabelschaltfeld 2. Transformatorschaltfeld 3. Sicherungsblende 4. Kabelanschlussraum mit Verblendung 5. Antriebsbuchse für Lasttrennschalter 6. Antriebsbuchse für Erdungsschalter 7. Messbuchsen für kapazitive Spannungs-/ Phasenvergleichsmessung 8. Typenschild 9. Beschriftungsschild 10. Blindschaltbild mit Schaltstellungsanzeigen 11. Manometer oder Sollfunkenstrecke (Option) 12. Kurzschlussanzeiger (Option) 13. Anzeige des ABS (nur MINEX) 1. kabelrum 2. transformerrum 3. sikringsdæksel 4. kabeltilslutningskammer med afskærmning 5. drevkobling til lastadskiller 6. drevkobling til jordslutter 7. målefatninger til den kapacitive spændingstest og fasesammenligningstesten 8. identifikationsskilt 9. mærkat 10. nettavle med koblingsstillingsindikator 11. manometer eller tændrør (ekstraudstyr) 12. kortslutningsindikator (ekstraudstyr) 13. display til ABS (kun ved typen MINEX) 16 MINEX / G I S E L A

17 Technische Daten Bemessungsgrößen Tekniske Data Nominelle vӕrdier Bemessungsspannung 12 kv 17,5 kv 24 kv Nominel spӕnding Bemessungs-Stehwechselspannung 28/32 kv 38/45 kv 50/60 kv Nominel driftsfrekvent holdespӕnding Bemessungs-Stehblitzstoßspannung 75/85 kv 95/110 kv 125/145kV Nominel lynimpuls holdespӕnding Bemessungsfrequenz 50/60 Hz Nominel frekvens Bemessungsstrom für Kabelschaltfelder 630 A Mӕrkestrøm for kabelrum Bemessungsstrom für Transformatorschaltfelder 630 A * / 200 A ** Mӕrkestrøm for transformerrum Bemessungs-Kurzzeitstrom 25 ka 20 ka 20 ka Nominel korttidsstrøm Bemessungs-Stoßstrom für Nominel dynamisk korttidsstrøm 63 ka 50 ka 50 ka Kabelschaltfeld for kabelrum Bemessungs-Stoßstrom für Nominel kortslutningsdynamisk 50 ka *** Transformatorschaltfeld korttidsstrøm for transformerrum Bemessungs-Einschaltstrom 63 ka 50 ka 50 ka Nominel kortslutningsstrøm Bemessungs-Lastausschaltstrom 630 A Nominel hovedsageligt active belastningsbrydestrøm Bemessungs-Ringausschaltstrom 630 A Nominel brydestrøm for lukket kredsløb Bemessungs-Kabelausschaltstrom 25 A Nominel brydestrøm for kabelhøjtryk Bemessungs- Nominel brydestrøm for 10 A Freileitungsausschaltstrom ledningshøjtryk Bemessungs-Ausschaltstrom unter Nominel brydestrøm under jordfejlsforhold 300 A Erdschlussbedingungen Bemessungs- Nominel brydestrøm for ubelastet 10 A Transformatorausschaltstrom transformer Störlichtbogenqualifikation IAC AFL 20kA 1s IAC AFLR 20kA 1s Intern bueklassificering Klassifizierung des mechanischen Klassificering af den mekaniske Klasse M1 / class M1 Schaltvermögens koblingskapacitet Klassifizierung des elektrischen Klassificering af den elektriske Klasse E3 / class E3 Schaltvermögens koblingskapacitet Bemessungs-Übergangsstrom gem. Nominel transientstrøm ifølge 1000 A IEC IEC Öffnungszeit bei Schlagstiftbetätigunaktivering Udløsningstid ved striker pin- 45 ms Zulässige Umgebungstemperaturen -25 C +60 C **** Tilladte omgivelsestemperaturer * bis Sicherungseinsatz * til HV HRC-sikringer ** mit Überbrückungseinsatz. Mit HH-Sicherung ist der Bemessungsstrom abhängig vom eingesetzten Sicherungstyp. ** ved solid link under brug af HRC-sikringer er mӕrkestrømmen afhӕngig af den installerede sikringstype *** maximaler Durchlassstrom der HH-Sicherung *** maksimal spӕrrestrøm på HRC-sikringen **** bei Umgebungstemperaturen >40 C Reduktionsfaktoren berücksichtigen **** ved omgivelsestemperaturer på >40 C skal man vӕre opmӕrksom på reduktionsfaktorerne MINEX / G I S E L A 17

18 HH-Sicherungseinsätze Die Tabelle enthält Absicherungsempfehlungen für DRIESCHER HH-Sicherungseinsätze HV HRC-sikringer Tabellen angiver sikkerhedsanbefalinger for DRIE- SCHER HV HRC-sikringer Trafo- Bemessungsleistung/ Nominel transformer-effekt [kva] 7,2 kv E=292 mm min/maks. Sicherungsbemessungsstrom [A] Mӕrkestrøm på HRC-sikringer Bemessungsspannung / Nominel spӕnding 12 kv E=292 mm min/maks. 17,5 kv E=292 mm min/maks. 24 kv E=292 mm min/maks / /25 16/ /25 16/ / /40 20/ / /40 25/32 20/25 16/ /63 32/40 20/25 16/ /63 40/50 32/40 20/ /100 50/63 32/40 25/ /100 50/63 40/50 32/ /160 63/80 50/63 40/ /200 80/100 50/63 40/ / / (e=442mm) 100/ e = Sicherungsstichmaß/størrelse på HRC-sikring Bei Absicherung von Transformatoren mit einer Bemessungsleistung von >1000kVA und 2000kVA sind andere Sicherungsbaugrössen erforderlich. Bitte nehmen Sie Rücksprache mit der Fa. DRIESCHER. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der IEC und IEC sind zur Absicherung von Transformatoren >630kVA keine eindeutigen Angaben nach IEC möglich. Bitte nehmen Sie Rücksprache mit der Fa. DRIESCHER. Hvis transformere er sikret med en nominel strømstyrke på > 1000kVA og 2000kVA er andre sikringsstørrelser nødvendige. Kontakt venligst Messrs. Driescher. Grundet omdiskuterede udsagn i IEC og IEC kan en definitiv information ifølge IEC for beskyttelse af transformere ikke gives. Kontakt venligst Messrs. Driescher. 18 MINEX / G I S E L A

19 L1 L2 L3 DRIESCHER WEGBERG Abmessungen und Gewichte Dimensioner og vӕgte Kabelschaltfeld / kabelrum Transformatorschaltfeld / transformerrum C C- D D-D 455/ / / C D b a c 290 Mål a b e=292mm e=442mm c DRIESCHER WEGBERG Gewichte / vӕgte 12/24kV 36kV Kabelfeld Ca. 100kg Ca. 210kg Kabelrum Transformatorfeld Ca. 140kg Ca. 300kg Transformerrum MINEX / G I S E L A 19

20 Kabelendverschlusstabellen Die Tabelle enthält eine Auswahl der unter Berücksichtigung des Raumbedarfs einbaubaren Endverschlüsse. Sie beinhalten keine technische Wertung der einzelnen Produkte. Die Auswahl und Prüfung auf Eignung obliegt ausschließlich dem Anwender. Für SF 6 Schaltanlagen gibt es Kabelraumblenden in 3 unterschiedlichen Bautiefen: Die Standard-Kabelraumblende ist geeignet für Einbauten bis zu einer Länge von 320mm. Es können Einzelkabel, Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern eingebaut werden, welche dieses Maß nicht überschreiten. Für Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern sind evtl. zusätzliche Halteeisen vorzusehen. Die Kabelraumblende mit einer Tiefe von 110mm ist geeignet für Einbautiefen bis zu einer Länge von 410mm. Es können Einzelkabel, Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern eingebaut werden, welche dieses Maß nicht überschreiten. Für Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern sind evtl. zusätzliche Halteeisen vorzusehen. Die Kabelraumblende mit einer Tiefe von 250mm ist geeignet für Einbauten bis zu einer Länge von 550mm. Es können Einzelkabel, Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern eingebaut werden, welche dieses Maß nicht überschreiten. Für Doppelkabel oder Einzelkabel mit Überspannungsableitern sind evtl. zusätzliche Halteeisen vorzusehen. Tabeller med kabelterminaler Tabellerne indeholder et udvalg af kabelterminaler som kan monteres under hensyn til den tilgængelige plads. Der findes ingen teknisk evaluering af de enkelte produkter. Valget og egnethedstests skal udelukkende foretages af brugeren. For SF 6 koblingsanlæg fås kabelkammerafskærmninger i tre forskellige monteringsdybder: Standard kabelkammerafskærmningen er egnet til installationer med en længde på op til 320mm. Enkeltkabler dobbelte kabler eller enkeltkabler med SVP kan installeres, såfremt de ikke overskrider denne størrelse. For dobbeltkabel eller enkeltkabel med SVP kan supplerende støtteudstyr måske blive nødvendigt. Kabelkammerafskærmningen med en dybde på 110mm er egnet til monteringsdybder med en længde på op til 410mm. Enkeltkabler, dobbelte kabler eller enkeltkabler med SVP kan installeres, såfremt de ikke overskrider denne størrelse. For dobbeltkabel eller enkeltkabel med SVP kan supplerende støtteudstyr måske blive nødvendigt. Kabelkammerafskærmningen med en dybde på 250mm er egnet til monteringsdybder med en længde på op til 550mm. Enkeltkabler, dobbelte kabler eller enkeltkabler med SVP kan installeres, såfremt de ikke overskrider denne størrelse. For dobbeltkabel eller enkeltkabel med SVP kan supplerende støtteudstyr måske blive nødvendigt. 20 MINEX / G I S E L A

Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning

Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning Montage- und Betriebsanleitung Drifts- og monteringsvejledning DRIESCHER WEGBERG Mittelspannungs-Lastschaltanlage Typ MINEX / G I S E L A SF 6 - isoliert Bemessungsspannung bis 24 kv Bemessungsstrom 630

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr

Serie P9511. En akset styring. Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC. P DK_ Doku Art. Nr Serie P9511 En akset styring Relæudgange Integreret strømforsygning 115/230 VAC P9511-000-DK_14-10-2010 Doku Art. Nr. 799000077 1. Tilslutninger ST1 13 polet stik ( indgange) Alle indgange skifter ved

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL

VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL DK VÆGMONTERET EMFANG CRYSTAL Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten skal monteres i en afstand

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM, HCMA og HCMAR Sikkerhed - HCM> Forsynings spænding 24 V DC! Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - HCMA og HCMAR> Forsyningsspænding 230 V AC - Må kun tilsluttes

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING

BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING Lüftungssystem/ventilationssystem Thermo-Lüfter 200-50 Made in Germany LTM GmbH Inhalt Indholdsfortegnelsen Das leistet der Thermo-Lüfter................................

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Kompressor Oversættelse af den originale vejledning

Kompressor Oversættelse af den originale vejledning Art.Nr. 400V 4906116910 4906116851 06/2014 ac 500r D DK Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse af den originale vejledning D Kompressor 5-9 DK Kompressor 10-14 Fig. 1 Fig. 4 13 15 3 2 5

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen KB 1 5 Die unbestimmten Artikel Im Dänischen gibt es zwei unbestimmte Artikel: en und et. Welchen Artikel man verwendet, hängt vom Geschlecht des jeweiligen Substantivs.

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

SPEEDY brugsvejledning

SPEEDY brugsvejledning SPEEDY brugsvejledning tak for at du har købt vores moderne mulitmedia stol SPEEDY. Betræk læderlook og mesh - inkl. soundsystem og subwoofer - alle elektriske apperater med hovedtelefoner eller RCA-udgang

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS

Brugs- og monteringsvejledning. Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS Brugs- og monteringsvejledning Ovn modeller: TT1, TT1W, TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS CE godkendt efter: DS/EN13240 Godkendt efter Nordisk Miljømærkning Svanen DS (Dansk Standard), DIN (Deutsche Industrienorm),

Læs mere

Zehnder ComfoAir 200. Anvendelse. Verwendung. Virkningsgrad Wirkungsgrad. Ventilatorer Ventilatoren. Filter. Filter

Zehnder ComfoAir 200. Anvendelse. Verwendung. Virkningsgrad Wirkungsgrad. Ventilatorer Ventilatoren. Filter. Filter Lüftungsgerät Ventilationsenhed Verwendung Anvendelse Das Komfortventilationsenheden Komfortlüftungsgerät Zehnder Zehnder ComfoAir ComfoAir 200 200 wurde er für blevet den udviklet Einsatz til in private

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung.

DOL 15 SENSOR. DA Teknisk brugervejledning. EN Technical user s guide. DE Technisches Bedienungsanleitung. DOL 15 SENSOR DA Teknisk brugervejledning EN Technical user s guide DE Technisches Bedienungsanleitung www.dol-sensors.com DA TEKNISK BRUGERVEJLEDNING 1 Produktbeskrivelse DOL 15 er en universel fuldelektronisk

Læs mere

hc 50 Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning Art.-Nr Art.-Nr.

hc 50 Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning Art.-Nr Art.-Nr. hc 50 Art.-Nr. 490 6107 930 D DK Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning 06-2011 Art.-Nr. 490 6107 002 Deutschland Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permasolid Strukturtilsætning SA 101 grov / SA 102 fin. Permasolid Strukturtilsætning SA 101 grov og Permasolid Strukturtilsætning SA 102 fin er tilsætningsmidler til Permafleet

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

hc 24 o Art.-Nr

hc 24 o Art.-Nr hc 24 o Art.-Nr. 490 6106 930 D DK Kompressor Original-Anleitung Kompressor Oversættelse fra den originale brugervejledning 06-2011 Art.-Nr. 490 6106 002 Deutschland Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Art. no. CTM6072 DCT-160. Multifunktionsværktøj brugsanvisning. Multifunktionswerkzeug Originalbetriebsanleitung FERM BV LINGENSTRAAT 6 8028 PM ZWOLLE

Art. no. CTM6072 DCT-160. Multifunktionsværktøj brugsanvisning. Multifunktionswerkzeug Originalbetriebsanleitung FERM BV LINGENSTRAAT 6 8028 PM ZWOLLE Multifunktionsværktøj brugsanvisning Multifunktionswerkzeug Originalbetriebsanleitung Art. no. CTM6072 DCT-160 FERM BV LINGENSTRAAT 6 8028 PM ZWOLLE 1203-27 1 2 6 5 3 Fig. 1 4 Fig. 2 A B C Fig. 3 2 Duro

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Loire straight 190,

Loire straight 190, Loire straight 190, 40-40140-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.02.2011 I henhold til / according to DS 3028 (Danish Standard) Vedlagt findes montage skabelon med angivelse

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig

Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet. Dansk Kirke i Sydslesvig Dansk Kirke i Sydslesvig Bliv medlem af en af de danske menigheder tilknyttet Dansk Kirke i Sydslesvig HVILKEN MENIGHED? Spørg præsten i det område, hvor du bor. Adresse: se adresselisten side 5. HVORDAN

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 Mitglieds-Nr. 11-0496 Genehmigungs-Nr. SH/HH/MV 030407-2015 73. Internationale Volkswandertage Volkswandergruppe Tarp e.v. Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 11. Fahrradwanderung Wander-Strecken:

Læs mere

Montageanleitung. Installation manual Notice de montage Istruzioni per il montaggio. Montagevejledning for Pavillon: Pavillon P34-3600 / 881451

Montageanleitung. Installation manual Notice de montage Istruzioni per il montaggio. Montagevejledning for Pavillon: Pavillon P34-3600 / 881451 Montageanleitung Installation manual Notice de montage Istruzioni per il montaggio Pavilion Pavillon Padiglione Montagevejledning for Pavillon: type Fanø med 2 vinduer Breite 350 x Tiefe 303 x Höhe 336

Læs mere

Pentair Water Umkehrosmosesystem

Pentair Water Umkehrosmosesystem PRF-RO Med denne nyskabelse, vil kunderne i sidste ende blive forsynet med tilstrækkelig omvendt osmose vand uden elektriske pumper eller voluminøse opbevaringsbeholdere er nødvendige. Den Pentair Water

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

KP 648 MS (X)/DE KP 648 MS (X)/DK

KP 648 MS (X)/DE KP 648 MS (X)/DK Herd Gebrauchs und Installationsanleitungen KP 68 MS (X)/DE KP 68 MS (X)/DK Gaskomfur med elektrisk ovn Vejledning til brug og installering Mixed cooker Instructions for use and installation DK DK Herd

Læs mere

VAN RAMPS BRUGERVEJLEDNING GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE.

VAN RAMPS BRUGERVEJLEDNING GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE. BRUGERVEJLEDNING GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE www.forzaline.dk VAN RAMPS Certified by Force Technology 03 2014 Certificate No: DK-FC-CAC 1-002 Issued by FORCE Certification A/S, Denmark DK VEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks.

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. 1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed / Kenn-Nummer Henvisning iht. den tyske lov om databeskyttelse: De rekvirerede data indsamles på grundlag af 149ff. i den tyske afgiftslov. Anmodning iht.

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCMA(R) (230 V AC)

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCMA(R) (230 V AC) Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCMA(R) (230 V AC) Sikkerhed - Forsynings spænding 230 V AC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendig at sikre sig at ingen personer er I nærheden

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCV. Type: HCVA (230 V AC)

Instruktion Kædemotor serie HCV. Type: HCVA (230 V AC) Instruktion Kædemotor serie HCV Type: HCVA (230 V AC) Sikkerhed - Forsynings spænding 230 V AC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendig at sikre sig at ingen personer er I nærheden

Læs mere

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Belastningsoversigt...............side 7 Sikkerhed

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

Bemærk: Startkort er tilsendt 1 kører og vi har ændret startrækkefølge som i kan se ud fra startlisten.

Bemærk: Startkort er tilsendt 1 kører og vi har ændret startrækkefølge som i kan se ud fra startlisten. Aabenraa, den 08. juni 2016 Kære deltager Tak for din anmeldelse til Rally Sønderjylland, lørdag den 11. juni 2016 Dit startnummer fremgår af deltagerlisten. Første deltager starter kl. 12.01 startlisten

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCV. Type: HCVA (230 V AC)

Instruktion Kædemotor serie HCV. Type: HCVA (230 V AC) Instruktion Kædemotor serie HCV Type: HCVA (230 V AC) Sikkerhed - Forsynings spænding 230 V AC! - Må kun tilsluttes af Autoriseret personel! - Det er nødvendig at sikre sig at ingen personer er I nærheden

Læs mere