Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet"

Transkript

1 Badevandsprofil Grusgravssø ved Dyndet Maj 2012

2 Badevandets beliggenhed Medlemsstat Danmark Kommune Køge DKBW nr Station nr. 593 Station Navn Grusgravsø ved Dyndet DKBW Navn Kort 593,B,Grusgravsø ved Dyndet Hydrologisk reference 7124S UtmX UtmY Reference Net EUREF89 UTMZone 32 Grusgravsøen ved Dyndet kaldes også Badesøen. Det er en dybvandet sø, med et overfladeareal på over 2 ha. Den ligger ca. 3,5 km sydvest for Borup. Søen ejes af Svenstrup Gods. Køge Kommune renholder områderne omkring badesøen. Ansvarlig myndighed: Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet Køge Tlf

3 Oversigtskort meter Skraldespand Varsling ved forringet badevandskvalitet Bålplads Toiletter Parkeringsplads Redningsudstyr Prøveudtagning Badestrand Strandnumre-SOS 3

4 Klassifikation Badevandet er klassificeret som Udmærket kvalitet. Klassifikationen er beregnet på basis af data fra Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Se tabel nedenfor. Tabel 1. Kravværdier for E. coli og enterokokker pr. 100 ml. jf. Bek. nr. 165 af 23/02/2009 Udmærket a God a Tilfredsstillende b Ringe c Enterokokker c E. Coli c a: Bedømt ud fra 95-percentilen b: Bedømt ud fra 90-percentilen c: De mikrobiologiske værdier kan ikke leve op til en tilfredsstillende kvalitet og karakteriseres derfor som ringe Kommunen udtager i perioden 1. maj 1. september mindst 4 badevandsprøver i overensstemmelse med Miljøministeriets regler. Information om badevandskvaliteten kan ses på kommunens hjemmeside I tilfælde af store overskridelser af bakterieindholdet i badevandet vil kommunen opsætte skilte ved badestranden med badeforbud. Kommunen vil også orientere om badeforbuddet gennem pressen og på kommunens hjemmeside dk. Fysiske forhold Søen er en grusgravssø. Søbunden består derfor hovedsageligt af groft sand/ grus. Langs søens nordvestlige side er der et badested med åben sandbund, længde ca. 50 m. Køge Kommune har ikke eksakte data om dybdeforholdene i søen. I det nordøstligste hjørne af badestedet er der et smalt lavvandet område, men generelt bliver søen meget dyb inden for få meter fra bredden. Man skal derfor tage sig i agt især hvis man har badende børn. Badesøen ligger lavt i terrænet og i relativt vindlæ. Den fremherskende vindretning er vestenvind (dmi/gennemsnit og data fra Eurofins analyserapporter). 4

5 Ved søen har Køge Kommune opsat: Skraldespande Redningspost Bord-bænke sæt Mobilt toilet i badesæsonen Bålplads 1 gang årligt umiddelbart før badesæsonens start - foretager kommunen et hovedeftersyn af redningsposten. I badesæsonen tilses redningsposten ugentligt. Uden for badesæsonen tilses den 1 gang månedligt. I perioder med godt badevejr fører kommunen tilsyn med situationen ved søen ugentligt. Ved mindre godt vejr er det sjældnere. 1-2 gange hver 14. dag opsamles affald fra området og affaldskurve tømmes. Toiletter tilses og rengøres jævnligt i perioden fra påske til november. Bålpladsen slås med kratrydder. Geografiske forhold Søen ligger ca. 3,5 km sydvest for Borup i det fredede område Regnemark Mose. Den nærmeste parkeringsplads er grusparkeringspladsen over for Dyndetvej 30 (se kort). Baglandet ved søen er en blanding af naturområder, f.eks. af mose, træ- og buskbevoksede skrænter og tørvegrave. Nord for søen ligger et større sommerhusområde. Søens vand består af grundvand, og der er ikke tilløb af vandløb, kanaludløb eller overløb fra fælles kloakanlæg. Kommunen har ikke kendskab til drænudløb i søen. Hydrologiske forhold Vandet i Badesøen er klassificeret som Udmærket kvalitet på baggrund af bakterietal i kommunens analyser de seneste 4 år. Af udkast til vandplan fremgår det, at søen har god økologisk tilstand bedømt ud fra klorofylindholdet i søen. Søen forventes derfor at leve op til kravene i vandplanen i 2015 uden yderligere tiltag. Strømretningen i søens vand er meget vekslende over badesæsonen (data fra Eurofins analyserapporter). 5

6 Kilder til fækal forurening Der er ikke vandløb, spildevandsudledninger eller overløbsbygværker, der kan give anledning til fækal forurening af Badesøen. Sommerhusområdet nord for badesøen er i hovedsagen ikke kloakeret. Ejendommenes spildevand opsamles i samletanke. Dog er sommerhusbebyggelsen lygtebanken, der ligger umiddelbart nord for søen, tillsluttet et fælles privat kloaklanlæg, hvor spildevandet renses biologisk. Afløbet føres mod nord til Dyndetvandløbet, som løber igennem sommerhusområdet, og som er recipient for afløbet. På baggrund af badevandsanalyserne for de seneste 3-4 år vurderer kommunen, at risikoen for fækal forurening af søen er lille. I tilfælde af store overskridelser af fækale bakterier i badevandet vil kommunen opsætte skilte ved badestranden med badeforbud. Kommunen vil også orientere om badeforbuddet gennem pressen og på kommunens hjemmeside dk. Risiko for fytoplankton og cyanobakterier (blågrønalger) Næringsstofindholdet i grusgravssøen er lavt, og risikoen for opblomstring af alger i søen er lav. FAKTA Fytoplankton er flere forskellige slags små alger, der lever i de øverste vandlag. Fytoplankton er normalt kun et problem i havet og i brakvandsområder. I Danmark giver fytoplankton normalt ikke anledning til sygdom ved badning, men ophobning af fytoplanktion kan fremme bakterievækst. FAKTA Blågrønalger er en gruppe organismer, der ligner både bakterier og alger. Nogle blågrønalger producerer giftige stoffer. Blågrønalgerne kan give anledning til hovedpine, hudirritation, feber, kvalme og diarré hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten. 6

7 De kan misfarve vandet. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule. Læs evt. mere i DMU s folder: DMU s folder om blågrønalger GENERELLE BADERÅD Se efter om der er opsat information, der fraråder badning Bad ikke, hvis vandet er uklart. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstring Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden Badning er altid på eget ansvar. Risiko for makroalger Er ikke relevant for Badesøen. Kortvarige forureninger Der er ikke registret forhold, der kan forårsage kortvarige forureninger af stranden. Forvaltningsforanstaltninger Der er ingen planer om at ændre spildevandshåndteringen i området. Anden forurening m.v. Forurening af stranden med affald (f.eks. glasskår) kan forekomme. Badegæster som konstaterer forureninger, som kan give problemer, kan kontakte Køge Kommune, Veje og Byrum, tlf I perioder med godt badevejr fører kommunen tilsyn ved søen en gang ugentligt. Ved mindre godt vejr, er intervallet for tilsyn større. Revision m.v. Badevandsprofilen er udarbejdet marts Badevandsprofilen skal revideres hvis badevandsklassifikationen ændres. Dog revideres afsnittet om klassifikation hvert år i maj måned fra og med

8 Tabel 2. Minimums hyppigheder for gennemgang af badevandsprofil jf. nr. 165 af 23/02/2009 Udmærket Godt Tilfredsstillende Ringe Tidsinterval for gennemgang af badevandsprofiler Kun hvis klassifikation ændres 4. år 3. år 2. år Andre relevante oplysninger Jagt er forbudt Hunde skal være i snor Ridning er tilladt med ridekort fra Svenstrup Gods. 8

9 9

10 Køge Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Torvet Køge Tlf

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil for Store Økssø

Badevandsprofil for Store Økssø Badevandsprofil for Store Økssø Myndighed Rebild Kommune Center Natur og Miljø Hobrovej 88 9530 Støvring Tlf.: 9988 9988 Email: cnm@rebild.dk Ejerforhold Store Økssø ejes af Naturstyrelsen, og vedligeholdelse

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright

Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø Luftfoto, COWI Copyright Varde Kommune Maj 2008 Vejledning Lokalplan 15 Denne lokalplan er udviklet i tråd med Byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere