for en forenet verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for en forenet verden"

Transkript

1 årgang 24 nr. 1, 2015 for en forenet verden Af Enzo Maria Fondi Tiden flyder uafbrudt afsted, og Nuet er et øjeblik af fred og ro, et hjælpemiddel, ja, til og med en medicin. Det gælder ikke kun for kristendommen, men også for de andre store religioner. Ét af de ældste vidnesbyrd finder vi i Buddhismen: Da man spurgte Buddha, hvordan det var muligt, at eleverne, som levede meget enkelt og roligt, og som spiste kun én gang om dagen, alligevel strålede, svarede han: De beklager ikke fortiden, bekymrer sig ikke om fremtiden, men lever her og nu. Det er derfor, at de stråler. Kun den ukloge bekymrer sig om fremtiden og er bitter på fortiden. Han visner som en grøn gren, der ligger afskåret i solen. i Guds nærvær, nøgen og fattig overfor Ham. Derfor bliver en sufi kaldt for et Nuets barn. Kristendommen placerer Tiden i et nyt perspektiv. Evangeliet kommer med mange anbefalinger til at leve i nuet: Vær ikke bekymret for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Vær ikke bekymret for noget. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Det, der danner basis for livet i Nuet er visheden om, at vi har en Fader i Himmelen, som elsker os og tager sig af os. Han ved, hvad vi har brug for og følger os i ethvert øjeblik, og han gør det bedre end den mest elskende moder. Også i Islam, hvor man underkaster sig Guds vilje, er det at leve i Nuet ifølge Guds vilje meget vigtigt. Én af Mohameds Hadiths siger: Når det bliver aften, så vent ikke til i morgen, og når det er morgen, så vent ikke til i aften. Sofismen, som er inspireret af Koranen, fremhæver at når man lever i Nuet, hjælper det én til at leve

2 VORES NYE LOGO Fra Focolare-bevægelsens begyndelse var en gul stjerne på en blå baggrund logoet for Mariapoli-byerne, og i mangel på et logo for hele bevægelsen blev det spontant at anvende stjernen i mange af Focolares trykte medier. Indtil nu har også vi i Danmark benyttet os af stjernen, fx i Ny Stad og Livets Ord. I 2000 var det Chiara selv, der havde en idé om hvordan et symbol for hele bevægelsen skulle se ud. Vores logo skal indeholde en Mariafigur, der ligesom omfavner alle folkeslag. Hun havde et bestemt billede i sinde, der skulle stiliseres. Det var først efter hendes død at man for alvor begyndte med at lede efter et nyt logo. For to år siden indledtes en verdensomspændende proces for at finde et nyt logo. Der kom flere end 250 idéer og juryen, med repræsentanter fra alle kontinenter, tog sig god tid til at træffe sin beslutning. Det aktuelle logo, som kan ses i dette nummer af Ny Stad, er en blå figur, der symboliserer Maria, som er åben for alle og omfavner alle. Det samme, men i mindre størrelse, står for Marias værk (eller Focolare-bevægelsen). Den er orange ligesom en flamme for at symbolisere Jesus, der er til stede blandt sine venner. LIVETS ORD I NYE KLÆDER Fra januar 2015 vil kommentarerne til Livets Ord ikke længere blive underskrevet af Chiara Lubich. Selvfølgelig forbliver Chiaras kommentarer meget værdifulde, og de vil altid være genstand for meditation og P. Fabio Ciardi, OMI inspiration. Det er Fabio Ciardi, Oblatfader, der skriver disse kommentarer for For ikke så længe siden forklarede p. Fabio i et interview med Città Nuova, det italienske Ny Stad: Vi er kaldede til at fortsætte i Chiaras spor; i den tradition hun har påbegyndt; dvs. vi skal, ligesom hun, lytte til Skriften, fordi den altid har nye svar; nye muligheder for livets nye situationer. P. Fabio Ciari, OMI, er teolog og medlem af Focolare-bevægelsens tværvidenskabelige studiegruppe Abbaskolen, som Chiara stiftede i af Walter Kostner 2 NY Stad nr

3 Livets Ord januar 2015 «Jesus sagde til hende: Giv mig noget at drikke» (Joh 4,7). Jesus har forladt Judæa og er på vej til Galilæa. Derfor skal han tværs igennem Samaria. Ved middagstimen, træt af at vandre, sætter han sig ved Jakobs kilden. Han tørster, men har ingen spand at sænke ned i det 35 meter dybe vand. Hans disciple er gået til byen for at købe noget at spise, og Jesus er alene. En kvinde med en vandkrukke nærmer sig kilden, og Jesus beder hende om noget at drikke. Spørgsmålet går stik imod tidens skik, for en mand taler ikke direkte til en kvinde, og da slet ikke hvis hun er en fremmed. Desuden er der uoverensstemmelser og religiøse fordomme mellem judæere og samaritanere: Jesus er judæer, og kvinden er samaritaner. Hertil kommer, at den samaritanske kvinde har haft flere mænd og levet et umoralsk liv. Måske er det derfor, hun ikke henter vand om morgenen eller aftenen, som de andre kvinder gør, men på dette usædvanlige tidspunkt, netop for at undgå de andres kommentarer. Men Jesus lader sig ikke påvirke af fordommene og indleder en samtale. Han har en gave til hende, nemlig det levende vand. Vand er nødvendigt for alt liv, og desto mere i tørre områder som Palæstina. Men det vand, som Jesus vil skænke er levende vand, et symbol på åbenbaringen af en Gud, som er Fader og kærlighed, af Helligånden og det hellige liv som han har bragt os. Alt, som han skænker, er levende og nødvendigt for livet: Han er det levende brød (jf. Joh 6,51), og Ordet, som giver liv (jf. Joh 5, 25), Han er selve Livet (jf. Joh 11, 25-26). Når han dør på korset, og én af soldaterne stikker ham i siden med et spyd, siger Johannes, som var vidne, der kom straks blod og vand ud (Joh 19, 34). Jesus er selv den største og totale gave. Men Jesus trænger sig ikke på. Han bebrejder hende ikke hendes umoralske livsførelse. Han, som kan give alt, beder om noget, fordi han har brug for hendes gave. Giv mig noget at drikke Han, som er Livets Herre, lægger ikke skjul på, at han også er menneske. Han beder om vand, fordi han er træt og tørstig. Han beder hende også, fordi han ved, at hun vil være mere åben for at modtage, når hun selv først har givet.

4 Og så følger en samtale, som Jesus afslutter med at afsløre sin identitet. Samtalen bevirker, at hun sænker sine parader, og den frembringer sandheden: vandet, som Jesus er kommet for at give. Kvinden efterlader sin krukke, som er det kostbareste, hun har, fordi hun har fået en langt større rigdom. Og så løber hun ind i byen, for nu er det hende, der begynder en samtale med naboerne. Heller ikke hun trænger sig på, men fortæller hvad der er sket, hun fortæller om sin oplevelse. Jeg tror, at dette Skriftsted har et budskab for den så nødvendige økumeniske dialog. Hvert år i januar fejrer vi den økumeniske bede-uge. Her bliver vi mere bevidst om, at splittelsen mellem de kristne kirker stadigvæk eksisterer. Ligesom Jesus har overvundet hindringerne mellem judæere og samaritanere, inviteres også vi til at sætte farten op i en dybere gående samtale kirkerne imellem. Uenigheden mellem kristne er kun ét af de mange problemer, som vi mennesker kæmper med. Overalt er der uenighed og misforståelser: skænderier i familien eller i opgangen, spændinger på arbejde, nag mod indvandrere. Kunne vi ikke, ligesom Jesus gjorde, være åbne for hinanden og overvinde forskelle og fordomme? Hvorfor forsøger vi ikke at lytte til hinanden, at møde den anden bag hans/hendes egen måde at formulere sig på? Jesus gemmer sig også i den, der måske er imod os, den, der har en anden kultur, eller anden religion, og han beder os: Giv mig noget at drikke I ethvert menneske, der har brug for hjælp, som er arbejdsløs, ensom, fremmed, anderledes troende kan vi genkende Jesu ansigt, og han henvender sig til os og siger: Jeg tørster, giv mig noget at drikke. Evangeliet siger, at vi kun behøver at give ham et glas vand, for at få en belønning (jf. Matt. 10, 42), og for at få gang i en dialog, som genopbygger broderskabet. Men vi må også gerne give udtryk for vores behov, uden at skamme os over at være tørstige og bede: Giv mig noget at drikke. På den måde kan der opstå en seriøs samtale og et konkret fællesskab, uden at vi behøver at være bange for forskellighed. Vi kan frit udveksle vore meninger. Således opstår der relationer, hvor skjulte skatte kan dukke op, ligesom hos Jesus og kvinden. Han opdagede noget i kvinden, han ikke selv kunne, nemlig hente vand. Fabio Ciardi Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden. Den danske version af Livets Ord udgives af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby 4

5 Livets Ord februar 2015 Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. (Rom 15, 7) Paulus har i sinde at rejse til Rom og han skriver i forvejen et brev til de kristne i byen. Blandt de kristne romere er der opstået spændinger. Årsagen er forskellige religiøse meninger og sædvaner, alt efter hvilken samfundsgruppe de tidligere har tilhørt. Nogle er vegetarer, andre holder fastedage; nogle følger den ene slags kalender, andre en anden. Til alle disse mennesker skriver Paulus: Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Paulus er overbevist om, at alle handler af kærlighed til Gud, så der er ingen grund til at fordømme andre, fordi de gør tingene på en anden måde. Han minder derfor de kristne romere om det kristne livs moral: Kærligheden er lovens fylde. (jf. 13, 10). Og da der ikke længere var denne kærlighed blandt dem, manglede broderskabsånden, som skal inspirere alle fællesskabets medlemmer. Apostlen peger hen på Jesus, som tog vore svagheder på sig og ikke tænkte på sig selv. Han tog imod jøden Johannes såvel som den romerske officer; Maria Magdalene som forbryderen, der blev korsfæstet sammen med ham. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Også i vore kristne fællesskaber kender vi til modsætninger. Vi har konservative tænkere overfor nytænkere, nogle går ind for en social kristendom, andre for en spirituel. Forskellene opstår også på grund af politiske eller sociale erfaringer. Kulturel diversitet skyldes ofte indvandring fra mange lande, og det er alt sammen en stor udfordring. Den samme dynamik ses i forholdene mellem forskellige kristne kirkesamfund, men også i familier, på arbejdspladsen og i politik. Vi har en tilbøjelighed til at se ned på dem, der tænker anderledes end os, og ikke sjældent udelukker vi hinanden. Den enhed, som Paulus forslår, fører ikke til en udjævning af modsætninger, men til en gensidig åbenhed, der beriger. I samme brev taler han om legemets enhed, og diversiteten af de forskellige lemmer med forskellige nådegaver, der tjener helheden.

6 Pave Frans skitserer et rammende billede: Her kan vi ikke bruge billedet af en kugle som model eller figur. Kuglens helhed står ikke over de enkelte dele, hvert punkt er lige langt fra centrum, og de enkelte punkter er uden indbyrdes forskelle. Den figur, vi kan bruge som billede, er polyederet (mangekant, som fx en diamant). Her ser vi, at alle figurens delelementer mødes med hinanden, men hvor de enkelte elementer bevarer deres originalitet i figurens helhed. Selv de personer, som man kan kritisere for deres fejltagelser, har noget at bidrage med, som ikke må gå tabt. Det, der er tale om, er, at folkeslagene føjes sammen, men at de indenfor den verdensomspændende orden bevarer deres eget særpræg; det er alle mennesker under ét i et samfund, som stræber efter et fælles gode, der i sandhed holder dem sammen. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Dette Livets Ord er en stærk opfordring til at anerkende det positive i andre, om ikke andet, fordi Kristus også har givet sit liv for den pågældende person, som jeg er tilbøjelig til at dømme. Det er en opfordring til at lytte, og dermed ikke med det samme at ville forsvare sig selv, men at stå åben for forandring og andres meninger. På den måde kan et farverigt fællesskab vokse i enhed. Fabio Ciardi Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden. Den danske version af Livets Ord udgives af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby 6

7 Livets Ord Marts 2015 Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. (Mark 8, 34) Jesus er på vej i landsdelen Galiæa sammen med sine disciple. Han befinder sig omkring byen Cesarea Filippi og spørger disciplene, hvad de mener om ham. På vegne af alle bekender Peter, at Jesus er Kristus, den Messias folk har ventet på i århundreder. For at undgå enhver tvivl forklarer Jesus tydeligt, hvordan han har tænkt sig at gennemføre sin mission. Han fortæller dem, at han ønsker at befri sit folk, men på en uventet måde: han skal lide meget og forkastes, blive dræbt, og opstå efter tre dage. Peter kan ikke acceptere sådan en Messias. Som mange andre forestillede han sig en person, der ville handle med kraft og styrke ved at besejre romerne og sætte nationen Israel på verdenskortet. Så Peter irettesætter Jesus, som til gengæld formaner ham: "For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil." (jf Mark 8, 31-33). Jesus fortsætter sin rejse og denne gang skal han til Jerusalem, hvor han fuldbyrder sin skæbne; han skal dø og genopstå. Men nu hvor hans disciple ved, at han vil dø, vil de så stadigvæk følge ham? Jesu betingelser er klare og kræver en del. Han henvender sig både til tilskuerne omkring sig og til sine disciple og fortæller dem: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Disciplene var blevet fascineret af ham, Mesteren, da han gik langs med søbredden, hvor de havde kastet deres fiskenet ud eller indkrævet skat. Uden tøven havde de opgivet både net, skattepenge, far, hjem og familie for at følge ham. De havde set ham udføre mirakler, og de havde lyttet til hans visdomsord. Indtil da havde de fulgt ham af bare glæde og begejstring. Men nu ser det ud til, at det at følge Jesus bliver mere udfordrende. Det er nu mere klart end nogensinde, at det betyder fuldtud at dele liv og skæbne: svigt og fjendtlighed, endda død, og hvilken død: den mest smertefulde og berygtede; den, der var forbeholdt mordere og hensynsløse forbrydere. En død, som Skriften kalder "forbandet" (jf 5. Mos 21, 23). Blot navnet "kors" indgød rædsel, ja ordet var næsten uudsigeligt. Det er faktisk første gang, at det dukker op i evangeliet, og det må have gjort stort indtryk på Jesu tilhørere. Jesus har nu klart tilkendegivet sin identitet, og det er den model, han viser enhver, der vil følge ham. Når Mesteren elsker sit folk så meget, at han går i døden for det og tager korset på sig, skal også disciplen hvis han vil være dette navn værdig - fralægge sig sin egen måde at tænke på, for at gå hele Mesterens vej. Og det betyder at starte fra korset:

8 Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. At være kristen betyder at være ligesom Kristus og at have "det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, som "ydmygede sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors." (Fil 2, 5,8). Det betyder at blive korsfæstet med Kristus til dét punkt, hvor vi med Paulus kan sige, "Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig" (Gal 2, 20); at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. (1 Kor 2, 2). Det er Jesus, som fortsætter med at leve, dø og genopstå i os. At være som Mesteren, bør være enhver kristnes ønske og ambition, men hvordan kommer vi så langt? Først og fremmest skal vi give afkald på os selv; få vores måde at tænke på lidt på afstand. Det bad Jesus også Peter om, dengang Han bebrejdede ham, at han tænkte som mennesker og ikke som Gud. Engang imellem er vi ligesom Peter, vi har os selv i fokus eller mener, at tingene skal foregå efter vores hoved. Eller også springer vi over, hvor gærdet er lavest, eller vi er misunderlige på andre. Måske mener vi at kunne opnå en lykkelig familie, et harmonisk samfund eller et velfungerende kristent fællesskab uden at skulle bære de smerter, det koster. At give afkald betyder at trænge ind i Guds måde at tænke på, og det er dét, Jesus har vist os. Det er ligesom hvedekornet, der skal dø for at bære frugt; det betyder at finde større glæde i at give end i at modtage; det vil sige at sætte ens liv til af kærlighed, kort sagt betyder det at tage sit eget kors op: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Vi behøver ikke at lede efter korset, for vi kommer helt af sig selv, hver eneste dag, ja måske når vi mindst venter det og på de mest uventede måder. Jesus inviterer os til at tage det på os uden at betragte det som et nødvendigt onde, uden at bukke under for det, ikke engang holde det ud med bravur, eller som om det ikke rører os. I stedet bør vi hilse det velkommen og se det, som om vi kan have del i hans kors; som en mulighed for at blive disciple, for at leve i fællesskab med ham i den ene eller den anden smerte. Han tog som den første vores kors på sig. For da Jesus tog sit kors på sig, tog han alle vore kors på sine skuldre. I hver eneste smerte, lige meget hvilken slags, møder vi Jesus, som allerede har gjort den til sin. Det gør, at vi ikke er alene om at bære korset, for han løfter det sammen med os, og det bevirker, at vi tilhører ham; at vi på en måde bliver ligesom Jesus. Det er sådan, vi kan følge ham og blive sande disciple. På den måde bliver korset for os, som for Jesus, Guds kraft (1 Kor 1, 18); vejen til opstandelse. Og netop fordi vi møder Jesus, bliver enhver svaghed til styrke, mørke til lys og alle slags død til liv. Fabio Ciardi Livets Ord" udgives på 95 forskellige sprog og dialekter og når ud, på tryk, i radio og fjernsyn, til mere end 15 millioner mennesker over hele verden. Den danske version af Livets Ord udgives af Focolare-Danmark, Strindbergsvej 46, 2500 Valby 8

9 SIMON En dag gik mine børn og jeg en tur i vores kvarter. Vi kunne mærke, at en lille, mørk dreng fulgte efter os. Vi fandt ud af, at han hed Simon, og at hans mor var nødt til at arbejde til sent om aftenen, og at han derfor ofte var på gaden i al den tid. Jeg kunne ikke lide, at han strejfede rundt så sent. To dage senere, fik jeg at vide af en af nonnerne, at der var en kvinde, som arbejdede hos dem i klosteret, og som var meget bekymret for sin søn, der hed Simon. Sammen med mine døtre blev vi enige om, at vi gerne ville invitere Simon hjem hos os, mens hans mor var på arbejde. Hen ad vejen lagde vi mærke til, at Simon havde indlæringsproblemer i skolen. Det tog meget af min tid at hjælpe både ham og mine egne døtre, der heller ikke har det nemt i skolen. Men på et tidspunkt foreslog min 9- årige datter at hun kunne hjælpe Simon. I den periode har mine egne børn ofte måttet undvære mig, men de har også erfaret glæden ved at kunne elske andre. Senere, da jeg en gang var hjemme hos Simons mor, som er muslim, fortalte hun mig, at hun havde bedt meget til Gud for sin søn; for hende var vores omsorg for hendes dreng et svar fra Gud. Annelise - Tyskland EN KÆDEREAKTION Jeg var på kontoret, da Georg kom ind og begyndte at skælde ud over en kollega. Han snakkede som et vandfald og gav mig ingen chance for at sige noget som helst. Hans ord mindede mig om en kædereaktion: En lille smule opmærksomhed er nok til at en flod af kærlighed kan strømme ud i verden. Peter - Belgien Jeg lagde mit arbejde fra mig og gav mig tid til at lytte opmærksomt. Efter et stykke tid, blev hans stemme mildere og han faldt til ro. Til sidst takkede han, gik ud og lukkede døren stille efter sig. Næste dag kom Georg hen til mig: Jeg var meget oprevet i går, men din ro og opmærksomhed hjalp mig til at blive rolig igen. Bagefter havde jeg selv den ro, der skulle til for at lytte til en af mine patienters pårørende, der var meget bekymret. 9 NY Stad nr

10 Ny Stad går nu ind i sin 24. årgang. Mange mennesker er glade for bladet. Det er dog ikke gratis at trykke og udsende selv så beskedent et blad som Ny Stad. Vi beder derfor alle, der kan, om at betale kr. 100,- til dækning af udgifterne (girokort vedlagt), inden den 15. marts. Ikke alle, der modtager NY STAD har mulighed for at betale, og en del eksemplarer fremlægges i kirkerne osv. Enhver økonomisk støtte vil derfor blive modtaget med taknemmelighed. Man kan i stedet for et papirabonnement vælge at få det gratis i indbakken, send os venligst en til Vi er taknemmelige for enhver gave. Med venlig hilsen, Johanna Bos Sæt kryds X MARIAPOLI 2015 Göteborg (Sverige) 31. juli - 4. august Livets Ord-møder København Indre By: Maria Dewilde, Dronningens Tværgade 33, 3 tv, torsdag den. 5. febr. og den 5. marts kl København Østerbro: Fyraften med Ordet, i Ryes-cafeens bibliotek, Ryesgade 107. Mulighed for spisning til kr. 35,- kl Torsdag den 12 febr. og 12. marts Århus:, menighedslokale ved Sct. Pauls kirke, Sct. Pauls Kirkeplads 1, Århus C, Lørdag den 21. februar kl Odense: OBS NY ADRESSE: Dannebrogsgade 1, 5000 Odense, Søndag den 22. februar kl Holbæk, Fam. van der Meer, Carl Reffs Vej 6 C. kl , lørdag d. 21. febr., 21. marts Udg.: Focolare Strindbergsvej 46 DK-2500 Valby tlf.: og ISSN Abonnement: 100 kr. årligt Danske Bank Ansv. redaktør: Johanna Bos. Medarbejdere i dette nummer: Vibeke Lasheras, Ursula Ljungquist, Els de Groot

for en forenet verden

for en forenet verden årgang 24 nr. 2, 2015 for en forenet verden Vi kan nøjes med en smule kærlighed til andre; lidt opmærksomhed for deres problemer, bære deres byrder i ny og næ, kort sagt: en kærlighed, der ikke oser af

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere