ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND"

Transkript

1 ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen med jer her i aften. Når vi rejser rundt i verden, påskønner vi især de muligheder, vi har for at møde og lære fra trofaste unge mennesker som jer. I aften beder jeg om Helligåndens hjælp, idet vi i fællesskab søger at blive undervist fra det høje (se L&P 43:16). Jeg vil begynde med at stille et enkelt spørgsmål. Hvad er det mest værdifulde stof eller råvare i verden? Til at begynde med tror vi måske, at guld, olie eller diamanter har den største værdi. Men af alle de mineraler, metaller, ædelstene og andre blandinger, der er fundet på og i jorden, er den mest værdifulde vand. Vand er kilden til alt liv. Vand opretholder liv. Vand er nødvendigt for at udføre de forskellige funktioner, som forbindes med alle former for liv. Vores fysiske krop består af omtrent to-tredjedele vand. Mens en person kan overleve i mange dage eller endog uger uden mad, vil en person sædvanligvis dø efter kun tre eller fire dage uden vand. De fleste af verdens store befolkningsgrupper er placeret nær kilder af frisk vand. Liv kan ganske enkelt ikke eksistere uden tilgængelig adgang til tilstrækkelig forsyning af rent vand. Levende vand Da vand har en afgørende rolle for opretholdelsen af alle former for liv, får Frelserens brug af udtrykket»levende vand«en højere betydning. Som beskrevet i det fjerde kapitel i Johannesevangeliet, kom Jesus og hans disciple gennem Samaria, da de rejste fra Judæa til Galilæa. I byen Sykar standsede de ved Jakobskilden.»En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: Giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham: Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende: Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham: Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra?... Jesus svarede hende: Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv «(Joh 4:7-11, 13-14). Det levende vand, der her henvises til, er en beskrivelse af Herren Jesus Kristus og hans evangelium. Og på samme måde som vand er nødvendigt for at opretholde fysisk liv, så er Frelseren og hans lærdomme, principper og ordinancer afgørende for evigt liv. I og jeg har dagligt brug for hans levende vand og rigeligt af det for at opretholde vores vedvarende åndelige vækst og udvikling. Skrifterne er et reservoir med levende vand Skrifterne indeholder Kristi ord, og er et reservoir med levende vand, som vi har let adgang til, og hvorfra vi kan drikke inderligt og længe. I og jeg må se til og komme til Kristus, som er»kilden til de levende vande«(1 Ne 11:25; sammenlign med Eter 8:26; 12:28) ved at læse (se Mosi 1:5), studere (se L&P 26:1), søge (se Joh 5:39; Alma 17:2) og mætte os (se 2 Ne 32:3) ved Kristi ord, som de står i de hellige skrifter. Ved at gøre dette kan vi modtage både åndelig vejledning og beskyttelse på vores jordiske rejse. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har et helligt ansvar for at bevare de skriftlige åbenbaringer rene og opbevare dem i sikkerhed (se L&P 42:56) det dyrebare reservoir med levende vand. Et storslået arbejde blev udført af Kirken i 1970 erne og 1980 erne og 1

2 resulterede i den udgave af skrifterne, som vi har i dag med omfattende fodnoter, krydshenvisninger og ekstra studiehjælp, kort og informationer. Da de opdaterede skrifter blev præsenteret for Kirkens medlemmer i begyndelsen af 1980 erne, profeterede ældste Boyd K. Packer:»Som årene går, vil disse hellige skrifter frembringe skiftende generationer bestående af trofaste kristne, som kender Herren Jesus Kristus, og som er indstillet på at adlyde hans vilje. Den ældre generation er vokset op uden dem, men der er endnu en generation på vej«(»de hellige skrifter«, Den danske stjerne, apr. 1983, s ). Fireogtyve år er gået siden ældste Packer sagde disse ord. Og generationen, som han henviste til, sidder i aften i kirkebygninger over alt på jorden! Han talte om jer, og han talte om mig. Langt størstedelen af jer har kun kendt de skrifter, som vi har i dag. Husk dette, mens jeg fortsætter med at citere ældste Packer:»Åbenbaringerne vil blive åbnet for dem som for ingen anden i hele verdens historie. I deres hænder er Josefs og Judas træstykker nu placeret. De vil udvikle en kundskab om evangeliet, der langt overgår den, som deres forfædre kunne opnå. De vil få et vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus og være i stand til at forkynde og forsvare ham«(se»de hellige skrifter«, Den danske Stjerne, apr. 1983, s ). Vi er ikke bare velsignet med at have disse skrifter så let tilgængelige i dag, men vi har også ansvaret for konsekvent og effektivt at bruge dem og for at drikke inderligt af reservoiret med levende vand. Jeg tror, at denne generation af unge er mere fordybet i skrifterne, har dybere kendskab til profeternes ord og er mere tilbøjelige til at vende sig mod åbenbaringerne for at finde svar end nogen anden tidligere generation. Men vi har stadig lang vej at gå langs den snævre og trange sti mere at lære, mere at lægge sig efter og mere at opleve. Få levende vand gennem de hellige skrifters reservoir Jeg vil nu gennemgå tre grundlæggende måder eller metoder, hvorpå man kan få levende vand gennem de hellige skrifters reservoir: (1) læs skrifterne fra første til sidste side, (2) studér skrifterne emne for emne og (3) gransk skrifterne for sammenhænge, mønstre og temaer. Hver af disse fremgangsmåder kan hjælpe med at tilfredsstille vores åndelige tørst, hvis vi beder om Helligåndens ledsagelse og hjælp, idet vi læser, studerer og gransker. At læse den hellige skrift fra første til sidste side åbner for en strøm af levende vand i vores liv ved at introducere os for vigtige historier, evangeliske lærdomme og tidløse principper. Denne fremgangsmåde sætter os også i stand til at lære om vigtige personer i skrifterne og rækkefølgen, tidspunktet og konteksten for de forskellige begivenheder og lærdomme. At læse de nedskrevne ord på denne måde afslører skriftens omfang. Dette er den første og mest fundamentale måde at få levende vand på. Et studium af et emne følger typisk, opstår fra og bygger oven på vores læsning af skriften fra første til sidste side. Vi kan fx, mens vi læser Mormons Bog, identificere og søge at finde svar på vigtige lærdomme og praktiske spørgsmål som disse: Hvad er tro på Frelseren? Hvorfor er tro på Jesus Kristus evangeliets første princip? Hvorfor og hvordan leder tro på Forløseren til omvendelse? Hvordan styrker forsoningen mig til at gøre det i min hverdag, som jeg aldrig ville kunne klare med min egen begrænsede evne og med min egen styrke? At fokusere på sådanne spørgsmål og emnestudium ved at bruge Guide til Skrifterne og Ordforklaringer i tre-i-én-udgaven giver os mulighed for at dykke ned i og udforske dybden af skrifterne og få en meget rigere åndelig kundskab. Denne fremgangsmåde øger farten af det levende vand i vores liv. Både at læse fra første til sidste side og emnestudium er forudsætninger for den tredje grundlæggende metode for at få levende vand gennem de hellige skrifters reservoir. At læse skriften fra første til sidste side giver et grundlæggende omfang af kundskab, hvorimod emnestudium øger dybden af vores kundskab. At granske åbenbaringerne for at finde sammenhænge, mønstre og temaer bygger på og øger vores åndelige kundskab ved at sammenføje og udvide de to første metoder. Det udvider vores perspektiv og forståelse af frelsesplanen. Flittig granskning af skrifterne for at finde sammenhænge, mønstre og temaer er efter min mening det samme som at»mætte sig«med Kristi ord. Denne fremgangsmåde kan åbne sluseportene til det åndelige 2

3 reservoir, oplyse vores forståelse gennem hans Ånd og skabe en dyb taknemlighed for de hellige skrifter samt en grad af åndelig forpligtelse, som man ikke kan modtage på anden vis. En sådan granskning sætter os i stand til at bygge på vor Forløsers klippe og modstå ugudelighedens vinde i disse sidste dage. Jeg vil gerne understrege en væsentlig pointe. Man antager måske til at begynde med, at man skal have en omfattende uddannelse for at bruge de metoder, som jeg beskriver. Denne antagelse er ganske enkelt ikke sand. Uden hensyn til uddannelse kan enhver, som ærligt søger efter sandheden, yderst vellykket anvende disse enkle fremgangsmåder. I og jeg har ikke brug for raffinerede studiehjælpemidler, og vi skal ikke udelukkende stole på andres åndelige kundskab. Vi har bare brug for at have et oprigtigt ønske om at lære, have Helligåndens ledsagelse, de hellige skrifter samt et aktivt og videbegærligt sind. Profeten Joseph Smith sagde:»gransk skrifterne gransk åbenbaringerne, som vi udgiver, og bed jeres himmelske Fader i hans Søns Jesu Kristi navn om at tilkendegive sandheden for jer, og dersom I gør det alene med øjet henvendt på hans ære og uden at tvivle, vil han svare jer ved sin hellige Ånds kraft. I vil da vide det for jer selv og ikke for nogen anden. I vil da ikke være afhængige af mennesket for kundskaben om Gud«(Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 12). Hvis I og jeg vil bede, søge og banke på (se Matt 7:7), altid holde os værdige til at lære fra Helligånden, så vil portene til det åndelige reservoir være åbne, og det levende vand vil flyde. Jeg vidner om, bærer vidnesbyrd og lover, at dette er sandt. Lad mig lige kort forklare og give jer eksempler på, hvad jeg mener med sammenhænge, mønstre og temaer. Sammenhænge En sammenhæng er et forhold eller et bånd mellem ideer, mennesker, ting eller begivenheder, og skrifterne er fyldt med sammenhænge. Tænk over forholdet mellem den evige Fader og hans Søn, Jesus Kristus (se Mosi 15:1-9), mellem barmhjertighed og nåde (se 2 Ne 9:8), mellem skyldfrie hænder og et rent hjerte (se Sl 24:4), mellem et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd (3 Ne 9:20), mellem hveden og rajgræsset (se L&P 101:65), mellem kundskab og intelligens (se L&P 130:18-19), mellem retfærdiggørelse og helliggørelse (se L&P 20:30-31), mellem fårene og bukkene (se Matt 25:32-33), mellem udødelighed og evigt liv (se Moses 1:39) og utallige andre. Bønsom identificering, at lære om og overvejelse af sådanne sammenhænge fx ligheder og forskelle er hovedkilden til det levende vand og giver inspireret indblik og skatte af skjult kundskab. Efterhånden som jeg har læst hvert eneste standardværk fra første til sidste side og studeret forskellige emner, bemærkede jeg, at ordet forståelse sædvanligvis var beskrevet i forbindelse med hjertet. To vers i Mormons Bog belyser denne sammenhæng:»i har ikke brugt hjertet til at forstå; derfor har I ikke været vise«(mosi 12:27; fremhævelse tilføjet).»og mængden hørte og aflægger vidnesbyrd; og deres hjerte var åbent, og de forstod i hjertet de ord, som han bad«(3 Ne 19:33; fremhævelse tilføjet). Jeg finder det højst interessant, at i disse og mange andre vers er forståelse først og fremmest forbundet med hjertet. Bemærk, at vi ikke tydeligt bliver rådet til at anvende vores sind til at forstå. Vi må selvfølgelig bruge vores hoved og vores forstands evne til at få og vurdere information og til at nå passende konklusioner og meninger. Men måske foreslår skrifterne os, at fornuft og»armen af kød«(l&p 1:19) ikke er tilstrækkeligt til at skabe sand forståelse. Så forståelse, som ordet bliver brugt i skrifterne, henviser ikke udelukkende til intellektuel eller kognitiv forståelse. Forståelse forekommer snarere, når det, vi ved i vores sind, bliver bekræftet som sandt i vores hjerte gennem Helligåndens vidnesbyrd. Åbenbarelsens åndelige gave optræder oftest som tanker og følelser, som Helligånden anbringer i vores sind og hjerte (se L&P 8:2-3; 100:5-8). Og idet et vidnesbyrd samt en overbevisning flytter fra vores hoved til vores hjerte, har vi ikke længere bare information eller kundskab, men vi begynder at forstå og søge efter den store forandring i hjertet. Så bliver forståelse et resultat af åbenbaring, det er en åndelig gave, det er en forudsætning for omvendelse, og det tilskynder os til at leve mere konsekvent i overensstemmelse med de principper, som vi lærer. Dette åbenbarede indblik om forholdet mellem hjertet og forståelse har i høj grad påvirket min fremgangsmåde i evangelisk indlæring og studium, det har på positiv vis berørt den måde søster Bednar og jeg underviser vore børn og børnebørn på, og det har haft indvirkning på min tjeneste i præstedømmet. 3

4 Mønstre Et mønster er en plan, en model eller en standard, som kan blive brugt som vejledning, når man gentagende gange gør eller laver noget. Og skrifterne er fyldt med åndelige mønstre. Et åndeligt mønster er typisk større og mere forståeligt end en sammenhæng. I Lære og Pagter finder vi mønstre på at forkynde evangeliet (se L&P 50:13-29), på at undgå bedrag (se L&P 52:14; 18-19), på at bygge templer (se L&P 115:14-16), på at grundlægge byer (se L&P 94), på at organisere kvorummer i præstedømmet (se L&P 107: ) og højråd (se L&P 102:12) samt til forskellige andre formål. At identificere og studere mønstre i skriften er en anden vigtig kilde til det levende vand, og det hjælper os med at blive bekendt og mere fortrolig med Herrens visdom og vilje (se L&P 95:13). Når jeg har læst fra første til sidste side og har studeret emner i Lære og Pagter, er jeg blevet imponeret over det mønster, som er indlysende i mange af Herrens svar på missionærers spørgsmål. Ved flere lejligheder i 1831 ønskede en gruppe ældster, som var blevet kaldet til at forkynde evangeliet, at vide, hvordan de skulle bære sig ad, og hvordan de skulle rejse og ad hvilken rute. I åbenbaringer givet gennem profeten Joseph Smith, rådede Herren henholdsvis disse brødre, at de kunne rejse til vands eller til lands (se L&P 61:22), at de kunne bygge eller købe de nødvendige fartøjer (se L&P 60:5), at de kunne rejse alle sammen samlet, eller to og to (se L&P 62:5), og at de på passende vis kunne rejse i forskellige retninger (se L&P 80:3). Åbenbaringerne vejledte især brødrene om at træffe disse beslutninger,»som det synes jer bedst«(l&p 60:5; 62:5) eller»som det siden hen skal blive gjort klart for dem efter deres egen vurdering«(l&p 61:22). Og i hvert eneste tilfælde erklærede Frelseren:»Det er mig lige meget«(l&p 60:5; 61:22; 62:5; 63:40; se også 80:3). Og Herrens erklæring om, at sådanne ting»er mig lige meget«, virker måske til at begynde med overraskende. Frelseren sagde tydeligvis ikke til disse missionærer, at han var ligeglad med, hvad de gjorde. Han understregede snarere vigtigheden af at prioritere og fokusere på det rigtige som i disse tilfælde var at komme ud til de tildelte arbejdsområder og begynde arbejdet. De skulle udøve tro, bruge deres sunde fornuft, handle i overensstemmelse med Åndens vejledning og finde den bedste måde at rejse ud til deres opgaver. Det væsentlige var arbejdet, som de var blevet kaldet til at udføre. Hvordan de kom der, var vigtigt, men var ikke væsentligt. Hvilket bemærkelsesværdigt mønster som I og jeg kan anvende i vores liv. Jesus Kristus kender og elsker hver enkelt af os. Han interesserer sig for vores åndelige udvikling og fremgang, og han opmuntrer os til at vokse gennem brugen af inspireret, retfærdig og vis dømmekraft. Forløseren vil aldrig efterlade os alene. Vi skal altid bede om vejledning. Vi skal altid søge at have Helligåndens stadige ledsagelse. Men vi skal ikke blive nedslåede eller modløse, hvis svarene på vore bønner om vejledning eller hjælp ikke nødvendigvis kommer hurtigt. Sådanne svar kommer sjældent med det samme. Vores fremgang bliver hæmmet, vores dømmekraft bliver svag, hvis hvert eneste svar blev os givet med det samme og uden at betale troens, arbejdets, studiets og udholdenhedens pris. Mønstret, jeg beskriver, bliver kort belyst i den følgende vejledning til disse tidlige missionærer:»jeg, Herren, er villig, hvis nogen af jer ønsker at ride på heste, eller på muldyr eller køre i vogne, så skal han få denne velsignelse, hvis han vil modtage den af Herrens hånd med taknemligt hjerte under alle forhold. Dette er op til jer selv at gøre efter eget skøn og Åndens anvisninger. Se, riget er jeres. Og se, jeg er altid med de trofaste. Så ske det! Amen«(L&P 62:7-9; fremhævelse tilføjet). De største problemer i disse vers er ikke heste, muldyr eller vogne, men snarere er det taknemlighed, dømmekraft og trofasthed. Bemærk de grundlæggende elementer i dette mønster: (1) et taknemligt hjerte under alle forhold; (2) handle i overensstemmelse med dømmekraft og Åndens anvisninger og (3) Frelseren er altid med den trofaste. Kan vi begynde at fornemme vejledningen og visheden, den fornyelse og styrke, som kan komme af at følge dette enkle mønster for inspireret og retfærdig dømmekraft? Skriftens mønstre er i sandhed en værdifuld kilde med levende vand. De mest krævende skøn, som vi nogensinde foretager, er sjældent mellem gode eller dårlige eller mellem tiltalende eller utiltalende valg. Vores sværeste valg er som regel at vælge mellem det gode og det gode. I dette skriftsted har heste, muldyr og vogne måske været lige virkningsfulde valg for missionærernes rejse. På en lignende måde kan I og jeg også identificere på forskellige tidspunkter i vores liv mere end en acceptabel mulighed eller et valg, som vi kan vælge at 4

5 forfølge. Vi skal huske dette mønster fra skriften, når vi går i gang med så vigtige beslutninger. Hvis vi sætter det mest afgørende først i vores liv såsom at være en engageret discipel, at ære pagterne og holde budene så vil vi blive velsignet med inspiration og stærk dømmekraft, når vi følger stien, som leder os tilbage til vore himmelske hjem. Hvis vi sætter det mest afgørende først»kan [vi] ikke gå fejl«(l&p 80:3). Temaer Temaer er overordnede, tilbagevendende og forenende egenskaber eller ideer, ligesom uundværlige tråde vævet gennem en tekst. Bibelske temaer er i almindelighed bredere og mere forståelige end mønstre eller sammenhænge. Temaer giver faktisk baggrunden og konteksten for at forstå sammenhænge og mønstre. Fremgangsmåden ved at søge efter og identificere bibelske temaer fører os til frelsens fundamentale lærdomme og principper til de evige sandheder, som indbyder Helligåndens bekræftende vidnesbyrd (se 1 Joh 5:6). Denne fremgangsmåde for at få det levende vand fra skriftens reservoir er den mest krævende og hårde. Den giver også den største opbyggelse og åndelig forfriskning. Og skrifterne er fyldt med kraftfulde temaer. Fx kom Mormons Bog frem i denne uddeling for at»overbevise jøder og ikke-jøder om, at Jesus er Kristus, den evige Gud, som åbenbarer sig for alle folkeslag«(mormons Bogs titelblad). Det tilbagevendende hovedtema i Mormons Bog er invitationen til alle om at»kom[me] til Kristus, og bliv[e] fuldkommengjort i ham«(moro 10:32). Belæringerne, advarslerne, irettesættelserne og afsnittene i denne bemærkelsesværdige bog fokuserer alle på og vidner om Jesus Kristus som Forløseren og vor Frelser. Lad mig give jer et par ekstra eksempler på vigtige temaer ved at bruge skriftsteder fra Mormons Bog:»Dersom menneskenes børn holder Guds befalinger, giver han dem næring og styrker dem og sørger for midler, hvorved de kan udføre det, som han har befalet dem«(1 Ne 17:3).»Derfor må I trænge jer frem med standhaftighed i Kristus«(2 Ne 31:20).»Menneskene er til for at kunne nyde glæde«(2 Ne 2:25).»Jeg ved, at du i Herrens styrke kan gøre alt«(alma 20:4).»Ugudelighed har aldrig været lykke«(alma 41:10). Hvis I lover ikke at le, vil jeg fortælle jer om en af de enkle måder, hvorpå jeg søger efter temaer i skriften. Jeg er ikke fortaler for eller anbefaler, at I bruger den samme fremgangsmåde. Forskellige mennesker bruger forskellige metoder med lige stor virkning. Jeg beskriver bare en fremgangsmåde, som fungerer godt for mig. Som forberedelse til en tale, jeg skulle holde for nylig, blev jeg tilskyndet til at tale om Ånden og formålet med indsamling. Jeg havde studeret og tænkt over ældste Russell M. Nelsons nylige konferencetale om princippet om indsamling (se Liahona, nov. 2006, s ), og emnet passede perfekt til min opgave (se The Spirit and Purposes of Gathering, foredrag på BYU- Idaho, 31. okt. 2006). Jeg erkendte, at jeg stadig havde meget at lære fra skrifterne om indsamling. Så jeg identificerede og tog kopier af hvert eneste skriftsted i standardværkerne, som omfattede enhver brug af ordet indsamle. Derefter læste jeg hvert eneste skriftsted for at lede efter sammenhænge, mønstre og emner. Det er vigtigt at bemærke, at jeg ikke begyndte at læse med en forudfattet opfattelse, som jeg ledte efter. Jeg bad om Helligåndens ledsagelse og begyndte bare at læse. Da jeg gennemgik skriftstederne om indsamling, markerede jeg de vers, som havde lignende sætninger eller pointe, ved at bruge en farvet blyant. Da jeg havde læst alle skriftstederne, var nogle at versene markeret med rødt, andre med grønt og nogle var markeret med andre farver. Nu kommer den del, som måske får jer til at le. Jeg brugte derefter min saks til at udklippe skriftstederne, som jeg have kopieret og sorterede dem i stabler efter farve. Denne fremgangsmåde gav en stor stabel af skriftsteder markeret med rødt, en stor stabel med skriftsteder markeret med grønt og så videre. Så sorterede jeg skriftstederne i hver eneste store stabel til mindre stabler. Jeg må virkelig have været glad for at klippe og stable ting i børnehaveklassen! Resultaterne af denne fremgangsmåde lærte mig en del om princippet om indsamling. Fx lærte jeg ved at undersøge mine store stabler, at skrifterne beskriver mindst tre aspekter ved indsamling: Formålet med indsamling, typer og steder for indsamling og velsignelserne ved indsamling. 5

6 Jeg bemærkede, at nogle af de primære formål med indsamling er for at tilbede (se Mosi 18:25), for at modtage råd og vejledning (se Mosi 18:7), for at opbygge Kirken (se L&P 101:63-64) og for at give værn og beskyttelse (se L&P 115:6). Ved at studere omkring typer og steder for indsamling opdagede jeg, at vi bliver indsamlet i evige familier (se Mosi 2:5), i den genoprettede kirke (se L&P 101:64-65), i Zions stave (se L&P 109:59), i hellige templer (se Alma 26:5-6) og i to store centre: Det Gamle Jerusalem (se Et 13:11) og Zions by eller Det Ny Jerusalem (se L&P 42:9; TA 1:10). Jeg var taknemlig for at lære, at opbyggelse (se Ef 4:12-13), bevarelse (se Moses 7:61) og styrke (se L&P 82:14) er nogle af velsignelserne ved indsamling. Gennem denne fremgangsmåde opnåede jeg en dybere værdsættelse for indsamlingens ånd, som en væsentlig og nødvendig del af genoprettelsen af alt i tidernes fyldes uddeling. Jeg vil ikke bruge tid på at fortælle om alt det andet, jeg lærte om indsamling. Mit formål her er at belyse kort en måde, hvorpå man kan søge efter bibelske temaer. De velsignelser, som vi kan modtage De velsignelser af kundskab, forståelse, åbenbaring og åndelig opmuntring, som vi kan modtage, når vi læser, studerer og søger i skriften, er utrolige. At»tag[e] for [sig] af Kristi ord«(2 Ne 31:20) er opbyggende, spændende og morsomt. Ordet er godt,»det begynder at oplyse min forstand, ja, det begynder at blive mig lifligt«(alma 32:28).»Se, de er skrevet, I har dem hos jer, gransk dem derfor«(3 Ne 20:11) og de»skal i [jer] blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv«(joh 4:14). I min personlige læsning, studium og granskning gennem mange år har jeg mange gange fokuseret på lærdommen om Jesu Kristi forsoning. Ingen begivenhed, kundskab eller indflydelse har gjort større indtryk på mig gennem mit 54-årige jordiske liv end gentagne gange at læse om, studere i dybden og granske efter sammenhænge, mønstre og temaer, der relaterer til lærdommen om forsoningen. Denne centrale og frelsende lærdom har gennem tiden dryppet på min sjæl som dug fra himlen, har påvirket mine tanker, ord og handlinger (se Mosi 4:30) og er for mig helt bogstaveligt blevet en kilde med levende vand. Lehis syn Vigtigheden af at læse, studere og granske skrifterne fremhæves i forskellige led i Lehis syn med livets træ. Fader Lehi så flere grupper af mennesker skynde sig frem ad den lige og snævre sti for at søge at nå træet og dets frugt. Medlemmerne i hver enkelt gruppe havde trådt ind på stien gennem omvendelsens port og dåb med vand samt havde modtaget Helligåndsgaven (se 2 Ne 31:17-20). Livets træ er det væsentlige element i drømmen og bliver identificeret i 1 Nefi 11 som en fremstilling af Jesus Kristus. Træets frugt er et symbol på velsignelserne af Frelserens forsoning. Interessant nok, så er Mormons Bogs vigtigste tema, at invitere alle til at komme til Kristus, det centrale i Lehis syn. Jernstangen, som leder til træet (se 1 Ne 8:19), har særlig interesse. Jernstangen er Guds ord. I 1 Nefi 8, vers hører vi om en gruppe mennesker, som trængte sig frem for at komme til stien, som fører til livets træ. Alligevel, da folk mødte tågerne af mørke, som repræsenterer Djævelens fristelser (se 1 Ne 12:17) for de vild og gik tabt. Det er vigtigt at bemærke, at jernstagen ikke bliver nævnt i disse vers. De, som ignorerer eller behandler Guds ord letsindigt, har ikke adgang til det guddommelige kompas, som viser vejen til Frelseren. Tag i betragtning, at denne gruppe var på stien og skyndte sig frem, udviste en grad af tro på Kristus og åndelig overbevisning, men de blev ledt på afveje af Djævelens fristelser og gik tabt. I 1 Ne 8, vers læser vi om en anden gruppe, som befinder sig på den lige og snævre sti, som fører til livets træ. Denne gruppe trængte sig frem gennem tågen af mørke, idet de klamrede sig til jernstangen, lige til de kom hen og spiste af træets frugt. Alligevel, da denne gruppe blev hånet af folk i den store og rummelige bygning, blev de flove og faldt fra ind på forbudne stier og gik tabt. Bemærk, at denne gruppe bliver beskrevet, som klamrede sig til jernstagen. Det er meget sigende, at den anden gruppe trængte frem med tro og forpligtelse. De havde også den yderligere velsignelse af jernstangen, og de klamrede sig til den! Alligevel faldt de fra ind på forbudne stier og gik tabt, da de blev mødt med forfølgelse og modgang. Selv med tro, forpligtelse og Guds ord gik denne gruppe tabt måske fordi de kun periodisk læste eller studerede eller granskede skrifterne. At 6

7 klamre sig til jernstangen antyder for mig kun lejlighedsvis»udbrud«af studium eller uregelmæssige dyk i stedet for konsekvent, vedvarende fordybelse af Guds ord. I vers 30 læser vi om en tredje gruppe, som trængte sig frem, idet de bestandig holdt fast i jernstagen, indtil de nåede frem og spiste af træets frugt. Nøgleordene i dette vers er bestandig holdt fast ved jernstagen. Den tredje gruppe trængte sig også frem med tro og overbevisning, men der findes ingen antydning af, at de for vild, faldt ind på forbudne stier eller gik tabt. Måske læste denne tredje gruppe uophørligt og studerede og granskede Kristi ord. Måske var det en uophørlig strøm af levende vand, som frelste den tredje gruppe fra fortabelse. Dette er gruppen, I og jeg skal stræbe efter at slutte os til.»hvad betyder den jernstang, som vor far så, og som førte til træet? Og jeg sagde til dem, at det var Guds ord, og at den, der ville lytte til Guds ord og ville holde fast ved det, de skulle aldrig fortabes, ej heller kunne Modstanderens fristelser og brændende pile overvælde dem, så de blev blinde, og føre dem bort til undergang«(1 Nephi 15:23-24; fremhævelse tilføjet). Nuvel, hvad er så forskellen mellem at klamre sig til og holde fast ved jernstangen. Jeg vil foreslå at holde fast ved jernstangen nødvendiggør den bønsomme og uophørlige brug af alle tre måder, hvorpå man kan få det levende vand, som vi har drøftet her til aften.»og det skete, at jeg så, at den jernstang, som min far havde set, var Guds ord, som førte til kilden til de levende vande, eller til livets træ«(1 Ne 11:25). Hver af disse fremgangsmåder at læse fra første til sidste side, studium af emner og granskning efter sammenhænge, mønstre og temaer er opbyggende, belærende og giver en smule af Frelserens levende vand. Jeg tror imidlertid, at den regelmæssige brug af alle tre metoder skaber en mere konstant strøm af levende vand, hvilket betyder at holde fast i jernstangen. Gennem normal aktivitet hver dag mister I og jeg en betydelig mængde vand, som udgør så meget af vores fysiske krop. Tørst er et krav fra kroppens celler efter vand, og vandet i vores krop skal dagligt fyldes op. Det giver rent ud sagt ikke mening at»fylde den op«med vand engang imellem og så ellers have lange perioder med dehydrering. Det samme er sandt rent åndeligt. Åndelig tørst er et behov efter levende vand. En uophørlig strøm af levende vand er meget bedre end sporadiske sip. Læser, studerer og gransker I og jeg skrifterne på en måde, som gør det muligt for os at holde fast i jernstangen eller klamrer I og jeg os bare til den? Trænger I og jeg frem mod kilden med levende vand stolende på Guds ord? Disse er vigtige spørgsmål, som vi hver især skal overveje under bøn. Når vi slutter i aften, vil vi sammen synge salmen»jernstangen«. Denne sang om de retfærdige vil være en inderlig og intens bøn (se L&P 25:12). Må vi have ører til at høre de lektier, som denne salme underviser i. Jeg vidner om Jesus Kristus og om kraften i hans ord og om ham som Ordet. Han er den evige Faders Søn, og jeg ved, at han lever. Jeg bærer vidnesbyrd om, at hvis vi holder fast ved jernstangen, vil det føre til hans levende vand. Som hans tjener nedkalder jeg denne velsignelse over jer: At jeres ønske og evne til at holde fast ved jernstangen vil blive forstørret, at jeres tro på Frelseren vil vokse og erstatte jeres frygt og at I, når I drikker dybt af skriftens reservoir, vil I komme til at kende ham. Må vi altid huske at: Når fristelsen er meget nær, og mørket viser sig, vor jernstang er vor ledetråd, den viser rette vej. (Salmer og sange, nr. 274). I Jesu Kristi hellige navn. Amen. 7

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen.

Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Skriftens vidner Oprettet: oktober 2007 Genoprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de fuldender Bibelen. Vi udtrykker vores kærlighed til og

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 3 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Juli-september 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Jesus Kristus - helbredelsens mester

Jesus Kristus - helbredelsens mester Ældste Russell M. Nelson, De Tolv Apostles Kvorum Jesus Kristus - helbredelsens mester Oprettet: 23. september 2007 Tro, anger, dåb, et vidnesbyrd og varig omvendelse fører til Herrens helbredende kraft.

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen

Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 4 - At kende og ære guddommen Oprettet: 15. december 2005 Gud Faderen, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden udgør Guddommen. Præsident Brigham Young lærte

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder,

Læs mere

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Råd til de hellige. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Præsident Ezra Taft Benson, De tolv apostles Kvorum Råd til de hellige Oprettet: 14. september 2007 For ti år siden stod præsident Spencer W. Kimball ved denne talerstol. Til den konference blev han af

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER Ældste Henry B. Eyring De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er taknemlig for den smukke musik og for Ånden,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Vielse af par af samme køn

Vielse af par af samme køn Vielse af par af samme køn Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 2012 TILSPØRGSEL og ERKLÆRING Præsten siger: Så spørger jeg dig, NN: Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Når man får til opgave at tale

Når man får til opgave at tale Ældste Neil L. Andersen De Tolv Apostles Kvorum Læs en historie om Jesus En stærkere, personlig tro på Jesus Kristus forbereder [jeres børn] til de udfordringer, som de helt sikkert vil møde. Når man får

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 23. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter trinitatis, Matt 11,25-30. 2. tekstrække Salmer DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 380:

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere