BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012"

Transkript

1 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012

2 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering er et redskab, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Det er vigtigt at børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv og at børnenes oplevelser inddrages i vurderingen. Dette kan gøres gennem interviews, iagttagelser eller dokumentation af børnenes projekter. Indhold: Sundhed Fysisk indemiljø Legepladsen Psykisk miljø Æstetik Interview førstehjælp 2011 Interview løbeklub 2012

3 Sundhed. Kost, hygiejne, sygdom, motorik Indhold: Kost: Hygiejne: Sygdom: Motorik, bevægelse og motion: Beskrivelse/hvad gør vi nu?: Kost: Vi bestræber os på kun at købe økologiske varer. Vi serverer ernæringsmæssig rigtig morgenmad, rugbrød med smør og ost, havregrød og havregryn med mælk. Børnene medbringer frugt til en fælles frugtordning, frugten skæres ud, hvorved børnene får mulighed for at smage forskellig frugt, dertil vand. Dette serveres kl Kl spiser børnene deres medbragte madpakke og får vand dertil. Kl serveres igen frugt, rugbrød og vand. Hygiejne: Vi fortæller børnene vigtigheden af at vaske hænder, når de har været ude, pudset næse, været på toilettet m.m. Det gør vi for at lære børnene om god hygiejne og dermed også for at undgå, at børnene skal blive syge. I den forbindelse har vi i august måned 08 afholdt et vaske hænder kursus, for at sætte mere fokus derpå. Sygdom: Vi forsøger at forebygge sygdom, ved at børnene hver dag får frisk luft ved leg på legeplads eller ture. Børnene må selv bestemme, hvornår de vil på legepladsen, men alle børn skal ud og lege hver dag. Vi lufter samtidig ud i institutionen og ventilations systemet fungerer. Desuden som ovennævnt ved god hygiejne. Bliver barnet syg i inst. kontaktes forældrene og barnet hentes for egen og andres skyld. Motorik, bevægelse og motion: Børnehaven er indrettet således, at der også indenfor er plads til store bevægelser. Vi har et gymnastik rum, hvor børnene laver gymnastik sammen med en voksen ca. hver 14. dag. Desuden skiftes børnene til at lege i rummet, hvor der er mulighed for at klatre i ribber, balancere, slå kolbøtter, hoppe m.m.. Foruden gymnastikrummet har vi et pude rum, hvor der ligeledes gives mulighed for grov motoriske udfoldelser. Herudover er legepladsen indrettet således, at der gives mulighed for mange forskellige lege. En dag om ugen er børnene i løbeklub de løber/går ca. en kilometer.

4 Fysisk indemiljø. Plads ( m2pr barn), indretning, muligheder, privathed (fordybelse ro), Vedligeholdelse. Indhold: Plads: Indretning: Muligheder: Privathed: Vedligeholdelse: Beskrivelse/hvad gør vi nu?: Plads: Børnehaven har et areal på ca. 300 m2. Vi fungerer som åben plan. Børnene bevæger sig over hele børnehaven. Gruppe rummene er så store, at der er mulighed for at lege på gulvet. Der er gode muligheder for at bygge togbaner, lege med store klodser mv. Desuden har vi 4 små rum, som er indrettet med dukkekrog, pude/bygge hule rum klodse rum. Børnehaven har et gymnastik rum, dette bruger vi til fælles morgensang, planlagt gymnastik med en lille gruppe, eller så en gruppe børn kan lege alene. Indretning: Vi ændrer hele tiden indretningen, så den passer til de børn vi har. Muligheder: Rummene er relativt nemme at ændre i fht. børnenes ønsker/behov. Privathed: Der er mulighed for at fordybe sig og lege i mindre grupper. Når det drejer sig om gymnastikrummet har vi en aftale med børnene om, at de ikke må bryde ind. Vedligeholdelse: Vi er med i en pedel ordning. Vi forsøger at løbende at få småreparationer lavet af pedellen. Vi holder børnehaven i pæn, ryddelig og indbydende stand.

5 Legepladsen Sikkerhed, udfordringer, tryghed (afgrænsning - fordybelse). Indhold: Sikkerhed: Udfordringer: Tryghed: Beskrivelse/hvad gør vi nu?: Sikkerhed: Legepladsen er blevet gennemgået af en ekspert, så alle legeredskaber er godkendt. Faldunderlaget under gyngerne er røde gummifliser. Udfordringer: På legepladsen er der mange muligheder for at finde steder til uforstyrret leg og fordybelse. Legepladsen har på de 2 sider en bakke som børnene har stor fornøjelse af at klatre op af og trille ned af. Om vinteren på slæder. Der er træer til at klatre i en stor sandkasse til at grave store huller i. Vi har sat billeder af insekter op på legepladsen, så børnene kan blive inspireret til at samle disse. Vi han mange plasticglas med forstørrelsesglaslåg til dette formål. Tryghed: Fra gruppe rummene er der god udsigt over legepladsen. I princippet er der voksne på legepladsen når der er mange børn ude, men denne kan være inde med et barn som har brug for hjælp med et eller andet. En lille flok børn kan lege på legepladsen. alene.

6 Psykisk miljø Rummelighed / inklusion / integration, voksne børn kommunikation, børn- børn kommunikation, samarbejde med forældre. Indhold: Rummelighed: Voksne børn: Børn børn: Samarbejde med forældre: Beskrivelse/hvad gør vi nu?: Rummelighed: Vi arbejder med aldersintegrerede grupper, det giver os mulighed for at give børn med vanskeligheder de bedste muligheder for at blive integreret. Voksne børn Børnehavens størrelse betyder, at børnene har et nært forhold til alle voksne. Børnene har en primærpædagog, men vi arbejder bevidst med venskaber mellem voksne og børn på tværs af primærpædagog ordningen. Vi er anerkendende i vores pædagogik, og hjælper børnene til at sætte ord på deres følelser. En metode i dette arbejde er læringshistorier. Børn børn: Vi arbejder bevidst med børnene og deres venskaber. Laver grupperne til gymnastik, skovture og andre aktiviteter så børnene får mulighed for at danne venskaber. For at øge børnenes empati, har vi en aftale med Falck som har udviklet kurset Førstehjælp, vejen til omsorg. Det er de ældste børn som deltager i kurset som strækker sig over en formiddag fra 9.00 til Samarbejde med forældrene: Vi forsøger at have en god daglig kontakt til forældrene, hjælper børnene med at fortælle om deres oplevelser i børnehaven. Hvis der er problemer med børnenes trivsel samarbejder vi om dette, formidler eventuelt kontakt til PPR.

7 Æstetik Helhedsindtryk, førstehåndsindtryk, indtryk af den enkelte afdeling, indtryk af det enkelte rum, oprydning, inspiration, farver og materialer. Indhold: Helhedsindtryk: Førstehåndsindtryk: Indtryk af den enkelte afdeling: Indtryk af det enkelte rum: Oprydning Inspiration. Farver og materialer: Beskrivelse/hvad gør vi nu?: Helhedsindtryk og førstehåndsindtryk: Det siges, at det virker meget hyggeligt og rart når man kommer i børnehaven. At lokalerne virker godt vedligeholdt. Nogle af de små rum skal males i det kommende år. Indtryk af den enkelte afdeling, det enkelte rum: Børnehaven er indrettet med to grupperum, som hver er inddelt i et område med køkkenbord, stole og borde, hvor børnene bl.a. spiser, her er der linoleum på gulvet, og et område som indbyder til leg på gulvet, her er der gulvtæppe på. Vi har 4 små rum, som er indrettet til rolle lege, et har køkkenkrog, et puder til hulebyggeri, et er pyntet til prinsesse rum, og i et er der store legoklodser. Oprydning, inspiration: Man kan sige, at der er to slags oprydning, børnene rydder op efter sig når de har leget med noget legetøj, men det er også vigtigt, at de voksne rydder op på hylder, så f.eks. spil står ordentligt og indbyder til fordybelse. I dukkekrogen, så den indbyder til rolle lege. I puderummet så der kan blive gjort rent. Farver og materialer: Børnehaven er malet i lyse farver, rørene fra ventilations anlægget er malet røde, bordene er ligeledes røde, køkkenskabene er gule. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært, at man skal ligge ham ind til kanten i

8 Interview af de ældste børn om, hvad de har fået ud af Falcks førstehjælpskursus Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært, at man skal ligge ham ind til kanten i siden. Der var en bil, der havde kørt ham over. Man skulle flytte ham, så han ikke blev kørt over igen. Jeg lærte, at man har noget inde i kroppen, som det ikke er så godt, hvis man slår. Jeg har lært, at man skal have cykelhjelm på. Hvad er et krammeplaster? En krammeplaster er at kramme, så man bliver glad igen, når der er en, der har slået sig meget, meget hårdt. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Når jeg har slået mig. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært om kroppen. Hvis der er et kryds på noget er det giftigt. Og så kan man dø. Og det blå der var til bilen, må man heller ikke drikke. Og man skal have cykelhjelm på. Nogen gange glemmer jeg det, men jeg falder slet ikke. Hvad er et krammeplaster? Det er sådan at man krammer. Hvis man er sin ven. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Når jeg er ked af det. Hvis jeg havde slået et hoved. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært om hjernen. Jeg har lært at man ikke må drikke olie til bilen. Og så har jeg lært om tarmen. Og at man har en brun ting i maven. Jeg husker ikke, hvad den hed. Hvad er et krammeplaster? Man snakker med en, der er ked af det og følger dem til en voksen. Og klapper dem lidt på ryggen. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Hvis jeg har slået mig. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært, at hvis der er nogen der er kede af det, skal man give et krammeplaster. Og hvis der er nogen, der er væltet på cyklen, så trækker man dem ind til siden. For hvis der skulle komme nogle biler, kunne hun blive kørt over. Hvad er et krammeplaster? Hvis man bløder, så skal man give et krammeplaster. Det er en krammer. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Hvis jeg falder, så hjælper alle de andre store børn mig. Så giver de mig en krammer. Hvad har du lært på Falckkursus? At trøste børn. Jeg har lært at give en krammeplaster. Jeg kan huske, at Katrine var ude og cykle og så ville hun op og klatre

9 og så hang hendes cykelhjelm fast i en gren. Så man må ikke klatre i træer med en cykelhjelm, for så kan man ikke trække vejret. Hvad er et krammeplaster? Det er at gi en knuser. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Når jeg er ked af det. Så kan mine venner gi mig en krammeplaster. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært noget om kroppen. Jeg har lært at hjælpe nogen, der har slået sig. Med plaster og sådan noget. Jeg lærte, at man ikke må drikke noget med kryds eller dødningehoveder på. Jeg har lært, at man skal lægge kniven langt ind på bordet, så babyerne ikke kan nå den. Hvad er et krammeplaster? Hvis nogen har slået sig, kan man give et krammeplaster. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Hvis jeg nu har slået mig rigtig meget. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært, at man ikke kan trække vejret, når man hænger i cykelhjelmen. Jeg har lært, at man ikke måtte drikke det blå noget. Så kunne man blive syg. Så man skulle lugte til det, så man vidste om man kunne drikke det. Jeg har lært, at vi har sådan noget, der hedder lillehjernen. Hvad er et krammeplaster? Det er, hvor man giver en krammer. Hvis der er nogen, der er kede af det. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Når jeg var ked af det. Jeg vil helst have en krammeplaster af Gustav. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært det der med at ligge ned. Jeg har lært at tage forbinding på Bertram. Jeg har lært at give dem, der er kede af det en krammeplaster. Vi har nogle ting inde i kroppen. Hjertet. Hvad er et krammeplaster? En krammer. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Når jeg har slået mig. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært om kroppen. Lungerne. Dem bruger vi, når vi trækker vejret. Jeg har lært, at man ikke må drikke noget, der kan være giftigt. Hvad er et krammeplaster? Man giver en krammer. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Hvis jeg slår mig. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært om krammeplaster. Jeg har lært at, man ikke må drikke det med kryds på. Jeg har lært, at man skal have cykelhjelm på. Også de voksne.

10 Hvad er et krammeplaster? Så giver man én en kram. Hvis der er én der vælter på cykel. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Hvis jeg er ked af det. Hvad har du lært på Falckkursus? Jeg har lært, at man skal trøste, hvis der er en der græder. Hvis babyer de tager panden eller gryderne, så brænder de sig. Man må ikke lege under sin mor eller far, hvis de laver mad. Man skal putte snoren på kanden op på bordet, så de små børn ikke kan tage den. Og jeg har lært at man ikke må drikke det, der står kryds på. Min farmor har noget der står kryds på. Hvad er et krammeplaster? Sådan et kram. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Når jeg bliver ked af det. Hvad har du lært på Falckkursus? Trøste. Give en krammeplaster. Hvad er et krammeplaster? Hvis man krammer. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Det ved jeg ikke. Når jeg er ked af det Hvad har du lært på Falckkursus? Ingenting Okay, jeg har lært at bygge ham der uden arme og ben. Hjernen og hjertet. Jeg lærte, at man ikke må drikke det med kryds og skelet og trekant. For så kunne man blive syg. Man må ikke have cykelhjelm på i træet, man skal kun have den på, når man cykler. Min far han bruger ikke cykelhjelm, selvom han allerede har en. Hvad er et krammeplaster? Gi én en krammer. Hvornår kan du få brug for et krammeplaster? Når jeg slår mig. Interview af de ældste børn om, hvad de synes om at være med til at løbe og om hvilken forståelse de har for aktiviteten Hvad synes du om at være med i en løbeklub? Ved du hvorfor vi løber? Er du god til at løbe? Jamen jeg synes det er lidt svært, fordi vi skal løbe så langt, jeg får helt vildt trætte ben. Det er for at få lidt motion. Det er godt for sin krop. Ja det er jeg, engang da kom jeg først. Jonas Det er sjovt. Fordi jeg elsker at løbe.

11 Fordi det er sundt. Fordi man har kroppen i gang. Ja det er jeg, men jeg bliver træt ret hurtigt. Katrine Jeg synes det hårdt, men jeg vil gerne. Det er godt at løbe, så får man varmen. Ja jeg er god til at løbe, jeg er blevet meget bedre. Emil Fint. Jeg kan godt lide at løbe. For at have energi til at have det rigtig godt. Og fordi det også er sundt. Ja, jeg er god til at løbe. Man skal løbe så man har energi til at løbe hele vejen. Det kan jeg godt. Simon Fedt, fordi jeg løber så hurtigt. Jeg er altid helt forrest. Musklerne bliver stærkere. Ja jeg er god til at løbe. Kalle Det er godt. Det er fordi man vil. Det er sundt. Det er godt for kroppen. Ja og jeg har endda haft brækket mit ben. Signe Jeg kan godt lide at være med til at løbe. Det er sundt. Det er sundt for benene, de bliver stærke. Ja det er jeg. Fordi jeg kan løbe hele vejen. Gustav Jeg vil rigtig gerne løbe. Ja, det er fordi at så kan man også løbe hurtigt når man skal løbe sammen med en. Det er sundt for så får man energi. Ja der er jeg. Jeg løber ikke så stærkt som de andre, men jeg kan løbe hele vejen. Freja Jeg synes det går rigtig, rigtig godt. Det er godt fordi vi får energi. Jeg tror det er sundt for kroppen. Ja, jeg er godt til at løb og kan godt lide det. Daniel Det synes jeg er fint. Fordi, at vi skal blive forpustede, fordi det er sundt. Ja, det er jeg. Jeg kan godt lide det. Bertram Jeg synes det er sjovt, fordi så får man frisk luft. Det er fordi det er godt for kroppen. Ja. Nikoline F Det er sjovt. Man får også nogle gange sidesting. Det fik jeg i dag, men så tog jeg vejen over græsset. Det giver meget motion og det er godt. Ja. Natalie Godt. Rigtig bedre. Fordi det er sjovt, det plejer vi. Sådan er børnehaven. Ja, jeg har mine løbesko, så løber jeg så hurtigt, med Filippa. Nicoline

12 Det er kedeligt at løbe, men bedre at cykle. Det har jeg glemt. Måske er det godt for benene, så får man motion. Ligesom en motionscykel. Altså kun med mine løbesko. Louise Jeg kan godt lide det. Det ved jeg ikke. Ja, det er jeg. Jeg får nogen gange sidesting, det gør ondt. Filippa

BØRNEHUSET Myretuen. Børnemiljøvurdering Oktober 2013

BØRNEHUSET Myretuen. Børnemiljøvurdering Oktober 2013 BØRNEHUSET Myretuen Børnemiljøvurdering Oktober 2013 1 Forord I 2006 blev der vedtaget en Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering er et

Læs mere

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843

Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Den Frie Børnehave Lærkehuset Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft Tlf. 86 346843 Børnemiljøvurdering 2010 INDHOLD: LOV OM BØRNEMILJØ VURDERINGENS FIRE FASER BØRNEHAVENS FYSISKE MILJØ: a)- Kortlægning af udendørs

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013

Generelle mål [LÆREPLAN] 2012-2013 Bibelfortælling kan foregå på mange forskellige måder: som dissideret fortælling, som bordteater, der kan dramatiseres med børnenes hjælp, PowerPoint, små film eller billeder. Som regel får børnene et

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013

RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 RØNDE FRIE SKOVBØRNEHAVE - PÆDAGOGISKE LÆREPLANER, MAJ 2013 Rønde Frie Skovbørnehave Pædagogiske Læreplaner skrevet i Maj 2013 (opdateret aug. 2014), side 1 Indholdsfortegnelse Rønde Frie Skovbørnehave

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere