BØRNENES U-LANDSKALENDER. Måne båden. Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNENES U-LANDSKALENDER. Måne båden. Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE"

Transkript

1 BØRNENES U-LANDSKALENDER Måne båden Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE

2 Danida i Niger Danidas arbejde i Niger er især fokuseret omkring landets store miljøproblemer. Vand er ikke nemt tilgængeligt i Niger. Danida hjælper med at finde de underjordiske vandressourcer, bore huller, etablere vandpumper og opmure brøndens øverste del, hvis boringen skal bruges som husholdnings- eller dyrevandingsbrønd. Nogle boringer er helt op til 900 meter dybe. Danida støtter særligt etablering af vandpumper i landsbyer i den fjerneste del af landet (omkring byerne Zinder og Diffa, der ligger lige så langt fra hovedstaden Niamey som Danmark fra Frankrig). Danida støtter også udvikling af landbruget i Niger. For at hindre sandflugt støtter Danida landsbyernes fiksering af sandklitter ved at plante, passe og pleje læhegn på klitterne. En anden aktivitet er etablering af små kreditkasser i landsbyerne, som er styret af kvinderne, og som giver dem mulighed for at indkøbe såsæd, gødning eller et landbrugsredskab, der er nødvendigt for at opdyrke marker med andre afgrøder end de normale, som er hirse og sorghum. Større kreditkasser giver bønder mulighed for at investere i f.eks. vandpumper, så de kan vande marker med vand fra floden Komadougou og derved intensivere deres produktion og dyrke grøntsager, der kan sælge på markederne i Nigeria. Niger har mangel på stort set alle ressourcer, herunder træ. Danske arkitekter har været drivkraften i en videreudvikling af de traditionelle bygningsmetoder. I stedet for at bruge træ i tagkonstruktionen, som man altid har gjort og som på grund af insektangreb skal skiftes med få års mellemrum, bruges traditionelle muddersten, som lægges i spænd i særlige buekonstruktioner. Det største energiforbrug i Niger er brænde, der overalt bruges til at tilberede morgen- og aftensmåltidet. Uden regulering er det med til at fjerne de sidste træressourcer, landet har tilbage. Danmark har støttet indførelsen af et reguleringssystem, der gør det rentabelt for landsbyerne at opdele deres skove i parceller, der på skift udnyttes og tilplantes - en om året. På den måde bliver der mindst tilplantet lige så meget, som der bliver hugget til brænde. Systemet er baseret på afgifter: Det koster tre gange så meget at få brænde ind til markederne i byerne fra uregulerede områder, som fra regulerede områder. Danmark har også støttet indførelse af miljøundervisning i skoler, koranskoler og på lærerseminarier, hvor børn lærer om dyrkningsmetoder, der ikke udpiner og nedslider jorden.

3

4 BØRNENES U-LANDSKALENDER 1 Måne båden Lærervejledning TEKST OG ILLUSTRATIONER MIKALA KLUBIEN FOTOS JØRGEN SCHYTTE

5 2 Indhold Børnenes 4 U-landskalender 2003 U-landskalender- 5 materialet Månebåden Elevbog Lærervejledning Cd Hjemmeside Tre film 5 om børn i Niger Rahina Abdoulaziz Koen Til lærerne 7 Vejledningens indhold Forslag til arbejdet med emnet Forarbejde Forløb Afslutning Fakta om Niger 9 Ankomst til Niger 10 Tørke og regn 11 Nigers klima og landskab Sahara verdens største ørken Oaser Fatamorgana Ørkenens nomader Karavaner Dyreliv i ørkenen Sahara engang Sahel Kamelen - ørkenens skib Sahels beboere Ørkenen breder sig Brøndens dybe vand Vand Hvor meget bruger vi? Floden Niger Tørkekatastrofer Miljø Græshopper Dyrelivet i Sahel Det daglige brød 17 Ernæring Landbrug Hirse Kvægbrug Uran-eventyret Industri Et fattigt land 19 Økonomi Bistand Massemedier Transport Flag Penge Præfekter og sultaner Hovedstaden En dag i Niamey Nigers historie 22 Det tidlige Vestafrika Slaveri Islam Fransk kolonimagt Selvstændighed Kountchés diktatur Demokrati Tuaregernes modstand Militærkup Niger nu Nigers folk 25 Sprog Religion Kvinde i Niger Sundhed og sygdom Besøg på Diginas sundhedscenter Skolesystemet Videregående uddannelse Hausaerne Songhai-djerma Fulani De dyrker skønhed Tuareger et ørkenfolk 29 Samfundsstruktur Et truet folk Kvinder og mænd Barndom Navngivning Drenge og piger

6 3 Unævnelige navne Ungdom Skole En lærer med problemer... Sprog, kultur og kunst Tifinagh Suleis landsby Skolegang til 34 ørkenens børn Forslag til samtale 35 Eventyr fra Niger 40 Aktivitetsforslag 41 Tuaregtime 51 Kopiark Nomademad 56 Kopiark Tuaregting 59 Kopiark Litteraturliste 63 Flere 64 undervisningsmaterialer Vand og sand 42 Kopiark Tre spil og en leg 49 Kopiark

7 4 Børnenes U-landskalender 2003 Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender 2003 går via den private hjælpeorganisation CARE til et undervisningsprojekt for ørkenbørn i Niger i det sydlige Sahara. For at overleve er tuareg- og peulfolket, der traditionelt har levet i ørkenområderne, i stort tal søgt mod syd til den mere frugtbare Sahel-bræmme. Her lever de i små lejre, regeringen ikke anerkender som landsbyer, og som derfor ikke tildeles offentlige midler. For at give ørkenens børn mulighed for at komme i skole vil CARE bygge og indrette skoler, træne lærere og udvikle undervisningsplaner, som tager udgangspunkt i ørkenbørnenes kultur og sprog. Lokalsamfundet medinddrages fra projektstart i alle beslutningsprocesser for at sikre forældrenes opbakning omkring skoleprojektet. Grundskoleuddannelse for alle er et af otte såkaldte 2015 Mål en række konkrete tidsbestemte mål for fremtidig udvikling, der skal halvere antallet af verdens fattigste inden år Målene adskiller sig fra tidligere internationale løfter på tre punkter: De otte mål er klart formulerede, der er fastsat en deadline, og så er der fastsat løbende overvågning af, hvordan opfyldelsen skrider frem de kan altså måles Målene stiller ikke blot krav til udviklingslandene, men også til de rige lande Målene: VI KAN halvere fattigdommen VI KAN sikre skolegang for alle børn VI KAN sikre kvinder ligestilling VI KAN nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele VI KAN nedbringe dødeligheden blandt gravide og fødende med tre fjerdedele VI KAN stoppe spredningen af hiv/aids og andre smitsomme sygdomme VI KAN sikre et bæredygtigt miljø VI KAN skabe et globalt partnerskab for udvikling Ved at købe Børnenes U-landskalender 2003 er danske børn med til at hjælpe børn i Niger og bidrager dermed til, at opfyldelsen af 2015 Målet om grundskoleuddannelse for alle er rykket et lille skridt nærmere. Læs mere på: Danida, som er en del af Udenrigsministeriet, står for dansk statslig udviklingsbistand til u-landene.vil du vide mere om Danidas arbejde, så gå ind på: CARE Danmark, er en privat hjælpeorganisation, som har projekter i syv udviklingslande, heriblandt Niger. Vil du vide mere, så gå ind på:

8 5 U-landskalendermaterialet Materialet Månebåden udgives af Danida i tilknytning til Børnenes U-landskalender Børnenes U-landskalender er et samarbejde mellem Danmarks Radio, Danida og danske børn om at skaffe penge til projekter for børn i udviklingslandene.ved at købe Børnenes U-landskalender har danske børn i mere end 30 år støttet jævnaldrende børn i u-landene med 5-6 mio. kr. årligt. (Overskuddet, som kommer ind ved salget, går via en privat hjælpeorganisation i år CARE Danmark til årets projekt. Danida lægger et beløb oveni, hvis budgettet for projektet overstiger overskuddet fra salget af kalenderen). På den måde medvirker danske børn til, at deres jævnaldrende i u- landene f.eks. kan komme i skole, kan få rent drikkevand eller blive hjulpet, hvis forældrene dør. Se: Månebåden Månebåden er et tværfagligt undervisningsmateriale tilrettelagt for klasse. Materialet består af: Elevbog Tuaregdrengen Sulei er ti år. Han bor i en lille landsby i Niger, på kanten af den store Saharaørken. Her er vand dyrebart. Før Sulei blev født, havde det ikke regnet i lang tid. Alting var tørt. Knastørt. Dyrene begyndte at dø. Det var forfærdeligt. Men så kom vandet! Om morgenen kom først Suleis mors vand. Det fossede ud mellem benene på hende. Og så kom regnen! Lige i det øjeblik, Sulei blev født og skreg første gang, begyndte det at regne. Det plaskede ned. Fordi Sulei blev født, tænkte Suleis mor. Men hun sagde det ikke højt. Kun til Sulei. Nu har tørken ramt igen. Alle venter på regnen. Men den kommer ikke. En nat drømmer Sulei noget mærkeligt: Det er ham, der skal få regnen til at komme. Ligesom dengang, han blev født. Lærervejledning Vejledningen giver forslag til emneforløb og aktivitetstemaer knyttet til elevbogen. Der medfølger 14 kopiark til brug i undervisningen. Derudover indeholder vejledningen et faktaafsnit om Niger, der kan udstyre læreren med den nødvendige grundviden om landet. Cd-rom Cd-rom med seks små dokumentarfilm: Kamelvæddeløb På besøg i Digina På marked i Niger Navngivning Tæl til ti på tamachek Skole. Alle film er optaget i Suleis landsby. Hjemmeside På hjemmesiden findes supplerende aktiviteter og spil og en brevkasse, hvor børn kan stille spørgsmål om Niger. Tre film om børn i Niger I forbindelse med salget af Børnenes U-landskalender har DR produceret tre film om børns liv i Niger. Filmene er et vigtigt supplement til arbejdet med undervisningsmaterialet. I vejledningens afsnit med samtaleforslag gives der forslag til, hvordan u-landskalenderfilmene tematisk kan indgå i arbejdet med elevbogen. U-landskalenderfilmene følger gratis med klassesæt, men kan også lånes på Mellemfolkeligt Samvirkes Bibliotek. Rahina som lånte sine øjne ud, men mistede sin skygge. Rahina bor i de blindes landsby. Hendes far er blind, og det er fars tre koner og bedstemor også. Men Rahina kan se, så hun må være deres øjne og hjælpe dem. Den blinde Aissa bor også i landsbyen. Hendes datter er syg, så hun beder i stedet Rahina hjælpe hende, når hun skal til byen for at tigge. Dér har Rahina aldrig været før. Det går ikke så godt i byen. Der er ingen, som vil give dem penge, hverken ved banken eller foran apo-

9 6 teket. Den nat må Rahina og Aissa sove på gaden, for de har ikke penge til busbilletten hjem. Først da de møder medicinmanden mr. Dickos og en mand, der lige har solgt sin syge kamel, får de heldet med sig. Abdoulaziz som ikke blev større, men klogere. Abdoulaziz går i skole. Men han lærer ingenting, for han vil meget hellere samle brænde sammen med Ayoba og Abdoulaye. De har et rigtigt arbejde og tjener penge. En dag giver far endelig lov når drengen alligevel ikke vil lære noget, kan han i det mindste gøre nytte... Næste morgen er Abdoulaziz klar. Han har sin madpakke, en vanddunk og en lille machete. Men turen efter brænde bliver noget helt andet, end han drømte om. Ayoba og Abdoulaye er sure. De gider ikke kigge efter et pattebarn som Abdoulaziz. På vej hjem bryder kærren sammen, og han må blive alene tilbage for at passe på brændet. Da det endelig bliver morgen efter en lang nat alene i bushen, har Abdoulaziz lært noget... Koen som bare hed ko, for den var den eneste og den klogeste. Hallo! Må jeg lige komme med et par bemærkninger? Ja, jeg hedder altså ikke noget bare ko! Mine mennesker har kun mig, så de synes ikke, jeg behøver et navn. Min mor var ko her før mig. Og før hende var hendes mor ko. Her har altid været en ko. Og nu er det mig. Det er sandelig ikke altid nemt for os køer. Nu ham Abdoul! Ja, det er drengen, som passer mig tror han da! Han render efter mig hele dagen. Som om jeg ikke kendte vejen selv! Han skulle hellere finde på noget andet at lave. Hyrde, det bliver han aldrig, hvis I spørger mig. Nå, kommer han snart med det vand til mig, eller er det igen fåret, der skal ha først? Hallo, det er da mig, der er KOEN!

10 7 Til lærerne Vidunderlige Afrika! Wonderful Africa! udbrød Isakka ofte med et stort grin, når han så noget, der efter hans opfattelse var særligt typisk for Afrika. Noget, vi skulle lægge mærke til. Bushtaxien, der slingrede af sted, fyldt op med passagerer inden i, uden på og oven på taget. Børneflokkene i landsbyerne, der var ved at trampe os ned af bare nysgerrighed. Plasticposerne, der flød overalt. Solens ildrøde kugle, der om aftenen druknede sig i Nigerflodens dovne vand. Isakka var vores tolk i Niger. En belæst hausa, der havde studeret i London og rejst i mange lande.altid for at vende tilbage til Niger, der for ham var det dejligste sted på jorden. Og vi måtte overgive os. Niger er et af verdens fattigste lande. Med uendelige udviklingsproblemer, tørkekatastrofer, sand, støv og et klima som i en bageovn. Men også et vidunderligt land, befolket med venlige mennesker, der lever deres liv på de betingelser, de nu engang har. Årets u-landskalenderbog fortæller historien om tuaregdrengen Sulei, der bor i Niger. Gennem ham kan danske børn få en oplevelse af livets gang i en lille, fattig landsby, på kanten af ørkenen. Et liv med mange alvorlige problemer. Ingen regn og ingen skole til børnene. Men også et liv med glæder og spændende oplevelser, kamelvæddeløb og kammerater. Vidunderlige Afrika! Vejledningens indhold Fakta om Niger Baggrundsmateriale om Niger for lærere. Samtaleforslag Tema- og samtaleforslag til hvert enkelt af elevbogens kapitler samt henvisning til relevant faktastof, der kan indgå i undervisningen. Eventyr fra Niger Et fulani-eventyr, der kan indgå i forløbet. Aktivitetsforslag Fem aktivitetstemaer: Vand og sand, Tre spil og en leg, Tuareg-time, Nomademad og Tuaregting. Der indgår 14 kopiark i aktivitetsforslagene. Om CARE og Danida Om CARE s og Danidas arbejde, andre u-landskalenderbøger og bestilling af materiale. Litteraturliste Forslag til supplerende læsning for lærere og elever. Henvisning til relevante hjemmesider. På findes supplerende aktiviteter for børn

11 8 Der kan veksles mellem Højtlæsning af elevbogen Selvlæsning Klassesamtale Lærerfortælling Individuelt arbejde Gruppearbejde Værkstedsarbejde Feature eller emne på tværs af klasser Forløb Til hvert af elevbogens kapitler er der i afsnittet med samtaleforslag givet ideer til Hvilke temaer, der kan belyses Emner, der kan danne udgangspunkt for samtale Faktastof, læreren kan fortælle mere om Forslag til arbejdet med materialet Forarbejde Som forberedelse til arbejdet med emnet anbefales det, at man sætter sig ind i faktastoffet om Niger. Bagest i denne bog findes en litteraturliste for børn. Bestil bøgerne på skolebiblioteket, så de kan benyttes under forløbet. Beslut på forhånd, hvilke af aktivitetsforslagene der skal indgå i arbejdet med emnet og anskaf de nødvendige materialer. Sørg for, at eleverne har vægkort, atlas og globus til rådighed i klassen. Ud fra klassetrin og elevsammensætning skal det besluttes, hvilke rammer forløbet skal have. Aktiviteterne kan enten knyttes til gennemgangen af bogen eller indgå som en selvstændig fortsættelse af arbejdet med emnet. Afslutning Inviter familie, venner og elever til Det Store Tuaregmarked.Tag turban på! Læg tæpper ud på gulvet som små butikker. Sælg tuaregpunge, nøgleringe og amuletter. Hirsegrød og hirsepandekager. Udstil elevernes arbejde med emnet. Der kan være slangetæmmere, historiefortællere, medicinmænd, tuaregmusik og kamelopvisning.vis DR s u-landskalenderfilm i en lille biograf.

12 Fakta om Niger 9

13 10 Ankomst til Niger Heden er det første og stærkeste indtryk, der rammer én ved mødet med Niger. Allerede på vej ud af flyet, efter de otte timers rejse fra en kold og blæsende vinter i Danmark, tager heden næsten vejret fra os. Selv ikke de ti hjælpsomme dragere, der slås om tjansen med at bære vore kufferter, kan aflede vor opmærksomhed fra den kvælende, tørre varme, der indhyller os. Niger er et af de varmeste lande i verden selv i februar måned, som ellers på disse kanter er en af årets køligste. Min-ee-twixeh, hilser tuaregerne i Niger hinanden, når de mødes Hvordan går det i heden? Niger, der ofte forveksles med sit naboland Nigeria på grund af ligheden i navnene, ligger i Vestafrika. Det er et kæmpeland, det næststørste i Vestafrika, med et areal, der er ca. 30 gange større end Danmarks. Staten Niger blev dannet af franskmændene i kolonitiden. Nigers grænser til nabostaterne, der ser ud, som var de trukket med en lineal, er det synlige resultat af europæiske kolonisatorers indbyrdes rivalisering om magten på Det Afrikanske Kontinent. Landets befolkning udgør da også et etnisk kludetæppe af mange, meget forskellige folkeslag. Niger er et af de fattigste lande i verden og det land i Afrika, der har flest analfabeter. Kun 15 pct. af befolkningen kan læse, så her har man virkelig brug for overskuddet fra salget af årets u-landskalender, der skal give nomadebørn mulighed for skolegang.

14 11 Tørke og regn Nigers klima og landskab Niger kan opdeles i tre klimatiske zoner, bestemt af den mængde regn, der falder i forskellige dele af landet. Omkring 70 pct. af den nordlige del af Niger er dækket af ørken. Her falder kun ganske lidt eller slet ingen regn. Mod syd afløses ørkenen lidt efter lidt af halvørken, Sahelbæltet. Her falder der mellem mm regn årligt. Området omkring floden Niger og den sydvestlige del af landet er det mest frugtbare med mm regn årligt. Regntiden i Niger falder fra juli til september og afløses af ni måneders tørke. De koldeste måneder i Niger ligger fra november til starten af februar, hvor temperaturerne kan komme under 30 grader. Derefter begynder det at blive hedere, og i april og maj stiger temperaturen til omkring 48 grader. Harmatanen, den tørre østlige ørkenvind, der bringer sandstorme med sig, begynder i slutningen af december. I de følgende tre måneder indhyller den med jævne mellemrum Sahel i en sky af sand, der nedsætter sigtbarheden til få meter. Sahara verdens største ørken Saharaørkenen dækker hele den nordlige del af Afrika. Den har et areal på størrelse med det samlede Europa. Fotografier fra ørkenen har næsten altid fotogene sandklitter som motiv, men i realiteten udgør sandet kun omkring 10 pct. af det monotone og flade landskab. Sahara er uendelige sten- og grussletter, der kun få steder afbrydes af bjerge og forvitrede højdedrag. Det er et område med ekstreme temperaturer, som i dagtimerne kan nå langt over 50 grader og om natten falde til under frysepunktet. Der kan gå år uden regn i dele af ørkenen, og i visse perioder kan det være så varmt, at regn, hvis den endelig falder, fordamper, inden den når jorden. Den nøgne og tørre jord er ekstremt udsat for erosion og sandflugt under de hyppige sandstorme. Oaser Nogle steder i ørkenen er det muligt at grave brønde og hente vand op fra undergrunden. Med vand kan ørkenen ændres til frugtbart landbrugsland. I oaserne lever fastboende folk af at dyrke dadler, korn og grøntsager, som de sælger til nomaderne. De høje daddelpalmer, oasens kendetegn, kan ses på lang afstand af folk, der rejser gennem ørkenen. Ørkenens nomader Nigers Saharaørken er tyndtbefolket. Kun folk, der gennem tusinder af år har lært at tilpasse sig de barske vilkår, kan overleve her. De fleste af ørkenens beboere er nomader, der kun opholder sig kortvarigt på et sted, før de igen vandrer videre for at finde vand og nye græsgange til deres husdyr. De

15 12 Fatamorgana I ørkenen kan man komme ud for et mærkeligt fænomen. Pludselig ser man i det fjerne det forjættende syn af palmer, huse og grønne marker. Men når man nærmer sig stedet, forsvinder det igen. Et fatamorgana er virkeligt, forstået på den måde, at det ikke blot er et syn, der dannes i hovedet på en selv. Faktisk kan man fotografere et fatamorgana. Fænomenet frembringes ved lysstrålernes brydning og tilbagekastning i atmosfæren. Hvis de lavere luftlag er koldere end de overliggende, kan lysstråler fra jorden fuldstændigt tilbagekastes og fremstå som et spejlbillede i de højere luftlag. ved, hvor brøndene findes, og hvor der er chance for frisk græs på de forskellige årstider. Karavaner Tidligere levede mange af ørkenens folk som handelsrejsende. De drev karavanetrafik med varer ad forskellige ruter på tværs af ørkenen. Syd for Sahara købte de guld, elfenben og strudsefjer, som blev solgt til europæerne på markeder i Tripoli og andre byer ved Middelhavet. Der blev også handlet med slaver, som blev indfanget i lande mod syd og tvunget til at vandre hundredvis af kilometer gennem ørkenen for at blive solgt i Nordafrika og Europa. Så sent som i 1906 drog en karavane med kameler af sted fra Agadez mod Bilma. Karavanetrafikken foregår stadig, men er i dag langt mindre og har fået konkurrence fra lastbiler. Blandt andet fragtes der stadig salt fra miner i det centrale Sahara ned til Sahel-bæltet. Her ombyttes saltet med hirse, der bringes tilbage til oaseområder i ørkenen.tidligere var salt en mangelvare i Sahel og sin vægt værd i guld. For at komme fra Aïrbjergene til Bilma, en oase i det østlige Sahara, hvor der udvindes salt, må man vandre en uge gennem den mennesketomme Ténéréørken. På denne strækning findes der kun én brønd! Når de indkøbte varer, salt og dadler, er læsset på kamelerne, går turen så tilbage. Man vandrer fra klokken syv om morgenen til klokken elleve om aftenen uden at stoppe. Selv måltiderne indtages, mens man bevæger sig fremad, og kun i de varmeste timer midt på dagen rider de rejsende på kamelerne, ellers går de for ikke at overbelaste de tungtlastede dyr. Dyreliv i ørkenen Kun få dyrearter har formået at tilpasse sig de hårde betingelser for overlevelse i ørkenen. Ørkenræve, ørkenharer og ørkenrotter gemmer sig for dagens brændende hede i underjordiske huler og kommer først frem, når det bliver køligere for at finde føde. De lever af de få hårdføre vækster, der kan trives her, og af biller og andre insekter. Skorpionens seje hud gør, at den kan overleve de høje temperaturer, og den bruger sit giftige bid både til forsvar og til at dræbe byttedyr. Slanger og ørkenfirben udnytter solen til at producere kropsvarme, men også de må søge skygge for ikke at dø af udtørring. I den sydlige del af Sahara lever der mange strudse. Strudsen er verdens største fugl, den kan blive op mod tre meter høj. Den kan ikke flyve, da den ikke er udstyret med dækfjer.til gengæld kan den løbe med en fart af 70 km i timen. Sahara engang Sahara har ikke altid været en gold ørken.tusind km nord for Nigers hovedstad, Niamey, har man fundet forsteninger af kæmpedinosaurer, som engang levede her.talrige indgraveringer i klippehuler i det centrale og nordlige Sahara vidner om, at ørkenen engang har været et frodigt savanneområde med store søer og floder beboet af næsehorn, giraffer, elefanter og kæmpekrokodiller. Ved hjælp af tegningerne har man fundet ud af, at landskabet omkring år 3000 f.kr. begyndte at tørre ud, hvorefter de jægere og bønder, som levede her på denne tid, søgte sydpå og overlod området til nomader.

16 13 Sahel Mod syd begynder ørkenen langsomt at skifte karakter. Først i form af enkelte tidselagtige småbuske, der stikker op af den sandede jord, men snart ses også spredte akacietræer, flerstammede doum-palmer og knortede baobabtræer som en afveksling i det ensformige landskab. Dette er Sahel, en halvørken eller busksteppe på et par hundrede kilometers bredde, der ligger som et bælte tværs over Afrika. Sahel betyder kyst på arabisk, og man mener, området fik sit navn af nomader, der efter at have krydset den udtørrede ørken kom til dette område og oplevede det som en frodig kyst. I dag er den overvejende del af Sahel støvet og tør. Kun her og der giver de spredte træer skygge for den brændende sol. Alle træstammer er afgnavede for blade og grene i en geds højde, for overalt færdes flokke af geder, okser, æsler og kameler frit rundt på jagt efter lidt grønne blade. Gederne er smarte, de stiller sig på bagbenene og kan derfor nå højt op. Sahels beboere Langs vejene i Sahel ligger landsby efter landsby. Små samfund af runde, brune hytter med græstag, opbygget omkring en central plads med et halvtag, en tafala, hvor landsbyens mænd mødes og snakker. Kvinderne mødes ved brønden. 85 pct. af Nigers befolkning bor i Sahel og i det mindre savanneområde omkring Nigerfloden i den sydvestlige del af landet. I den sydligste del af Sahel er det muligt at dyrke jorden. Hirse er den mest almindelige afgrøde og danner grundstammen i befolkningens daglige kost. Derudover dyrkes bønner, sorghum, jordnødder og forskellige grøntsager. Kamelen ørkenens skib For ørkenens folk er kamelen en livsnødvendighed. Egentlig er det enpuklede dyr en dromedar, men i Niger kaldes de kameler. Kamelen er i familie med den sydamerikanske lama og menes i tidernes morgen at være indvandret fra Nordamerika. Kamelen er en langbenet, tøndeformet drøvtygger, omkring to meter høj, og med en vægt på 400 kg. Et dyr, der totalt har tilpasset sig ørkenens ekstreme klima. Et gammelt mundheld siger, at naturen, efter at have begået den fejltagelse at skabe ørkenen, forsøgte at gøre det godt igen ved at skabe kamelen... Kamelens lange ben beskytter dens krop mod sandets brændende hede og dens tvedelte tæer sørger for, at den ikke synker i. Dens næsebor er lange og beskyttede, så luften afkøles, når den trækker vejret. Selv når temperaturen udenfor stiger til 50 grader, holder den sin kropstemperatur på 30 grader. En kamel går roligt af sted med en fart på gennemsnitligt 5 km i timen.til gengæld kan den gå fra tidlig morgen til sen aften uden hvil. Den kan bære byrder på mellem 150 og 200 kg. Hvis der mangler føde og vand, klarer den sig uden i både én og to uger, men ved ankomsten til en brønd er den i stand til at drikke over 100 liter vand på under 10 minutter. På tuaregernes sprog, tamachek, findes der mere end 20 forskellige betegnelser for kamel.tuareger elsker deres kameler, de giver dem navne, og jo flere kameler en tuareg ejer, des højere er hans status. En kamel er dyr: Den kan koste helt op til 5000 kr. en svimlende sum i Niger.Til sammenligning kan man erhverve et æsel for omkring 200 kr.

17 14 I den nordligste del af Sahel holder forskellige nomadegrupper til med deres flokke af langhornede zebukøer, får og geder. Fra gammel tid har det været sædvane, at nomaderne i tørketiden søger mod syd, hvor der endnu er vand i brøndene, for at lade kvæget afgræsse de høstede hirsemarker.tidligere var dette en fordel for de fastboende bønder, som fik forbedret deres marker af de græssende dyrs gødning. Men nu er Sahel blevet mindre, befolkningen større, og nomadernes kvæghjorde for talrige. Ørkenen breder sig Det menes, at Niger hvert år mister hektar landbrugsjord som følge af erosion og sandflugt. For hvert år, der går, rykker ørkenen sydpå, og gennem de senere år har der været voldsomme sammenstød mellem nomader og fastboende bønder om retten til jorden og det sparsomme vand. En voldsom befolkningstilvækst i Sahel-bæltet har medført en intensivering af jordbruget, voksende behov for vand og udpining af jorden. Behovet for brænde har gjort, at trævæksten udryddes, og nomadernes store kvægflokke, der overgræsser de tørre områder, medvirker til at lægge jorden åben for vinderosion. Det er forbudt at fælde træer, men indbyggerne i Sahels mange byer og landsbyer har ikke andre muligheder for at få kogt den daglige hirsegrød. Fra tidlig morgen til sen aften fragtes der brænde på kameler og æselkærrer over Kennedy-broen, der er en indfaldsvej til hovedstaden. Man anslår, at der bare i Niamey bruges 300 tons brænde daglig, svarende til omkring 2000 træer. Sættes der ikke effektivt ind over for træfældningen, vil Sahel snart være træløs, og ørkenen vil brede sig yderligere.

18 15 Brøndens dybe vand For at overleve må mennesket have adgang til vand. I de landsbyer, hvor brønden er tørret ud eller sandet til, må man ofte vandre mange kilometer hver dag for at hente vand fra andre landsbyer. Dette er de unge kvinders arbejde. Brøndene i Sahara og Sahel er meget dybe, da de vandførende lag ligger langt nede. Det er almindeligt, at en brønd graves ud i 30 mands dybde, d.v.s. omkring meter. Mange steder er brøndene så dybe, at man benytter æsler for at kunne trække vandet den lange vej op. Hausaerne er kendte som særlig dygtige brøndgravere. Vandet i brøndene er ofte forurenet. Brøndene er åbne, så skidt og møg kan falde i dem. De er ikke indhegnede, og det kan ske, at tørstige dyr styrter i. Spande og brøndreb lægges på jorden, hvor de bliver fyldt med bakterier fra dyregødning. I Niger tror mange mennesker, at hvis man opgiver en brønd, før den er tom, vil brøndens ånd hævne sig på en. Derfor er det almindeligt, at landsbyfolk, selv om de får gravet en ny og renere brønd, bliver ved med at benytte den gamle, forurenede. Floden Niger Langs den sydvestlige del af Sahel løber Niger, den sorte flod, der har givet landet navn. Niger er Afrikas tredjelængste flod med et forløb på 550 km gennem Niger, før den fortsætter sin vej mod Atlanterhavet gennem Nigeria. I floden lever flodheste, krokodiller, søkøer og mange spiselige fisk, bl.a. den velsmagende Capitaine. Der fiskes med rundnet fra lange, smalle kanoer. Flodvandet bruges til drikkevand, til at bade i og til opvask og tøjvask. Særlig i den tørre tid, hvor strømmen aftager, er flodens vand stærkt forurenet. Man henter vand i floden i sække, fremstillet af gedeskind, der så fragtes til landsbyerne, bundet fast under maven på æsler. På landet kender man mange steder ikke til begreber som hygiejne og forurening, og selvom man måske er så heldig at have fået en moderne brønd med pumpe og rent vand, fortsætter man med at drikke det forurenede flodvand, der giver diarresygdomme. Hvorfor? Fordi det har man altid gjort... Det er langs Niger, den vigtigste landbrugsjord i Niger findes. Flodens vand giver mulighed for at dyrke ris, bomuld, jordnødder, kassava og bønner til eksport. Man har gennem flere år arbejdet med planer om at bygge en dæmning over floden, så flodvandet kunne udnyttes til kunstvanding. Mange forskere advarer dog om, at et sådant projekt ville medføre miljøkatastrofer længere nede ad floden, hvor vandmængden ville falde tilsvarende. Tørkekatastrofer Gennem de seneste tredive år er det blevet tiltagende tørt i Sahelområdet. To gange i 70 erne og igen i 80 erne faldt der ikke regn i mere end et år. Befolkningen sultede, og tusinder af nomader mistede alt deres kvæg, som døde af tørst og sult. Uden kvæg måtte mange nomader opgive deres livsstil og slå sig fast ned i det sydlige Sahel. Fordi regnmængden i Niger kun lige er nok til, der overhovedet kan dyrkes noget, betyder selv små udsving i nedbøren, at høsten slår fejl. Da de fleste familier er helt afhængige af deres egen fødevareproduktion, opstår der hurtigt sultkatastrofer. Vand Hvor meget bruger vi? I Danmark bruger hver person i en almindelig husholdning dagligt liter vand. I Niger bruger de mennesker, der har adgang til en brønd i nærheden, dagligt mellem 20 og 70 liter vand. Skal man hente vandet flere kilometer væk, falder forbruget til mellem 2 og 5 liter pr. person. En dansker bruger altså 100 gange så meget vand som en nigerer. Et menneske kan leve i en måned uden mad, men kun tre dage uden vand. Vejer et menneske 50 kilo, er 33 kilo vand. Et menneske drikker 3 liter vand om dagen, en ged 5 liter, en ko 20 liter og en elefant 300 liter.

19 16 Græshopper Græshopper er en plage i Afrika.Vandregræshoppen findes overalt i Sahara, hvor den trives godt i det varme klima. Millioner af æg kan udklækkes på samme tid i det varme sand. Græshoppesværmene driver af sted med vinden og kan på få minutter æde alt grønt inden for synsvidde. Nogle sværme er så store, at de kan ses på satellitbilleder! Græshopper er svære at bekæmpe, for det er nødvendigt at have et fly, så man kan kaste gift ned på dem oppefra. Miljø Mange i-lande, heriblandt Danmark, forsøger at hjælpe og støtte den nigerske stat med at forebygge og bekæmpe ørkenens fremmarch. Man planter læbælter, der skal forhindre sandflugt, borer brønde og forsøger at lære befolkningen, hvordan de skal behandle deres natur for ikke at udpine og ødelægge den. Men årsagerne til udviklingen er mangeartede og komplicerede og har både naturlige og menneskelige årsager. Meget tyder på, at klimaet globalt er ved at ændre sig, og undersøgelser viser, at vandspejlet i undergrunden er faldende, så træernes rødder ikke kan få næring. Nomadernes store kvæghjorde tramper bevoksningen i stykker, befolkningen fælder træerne, og jorden udpines gennem intensiv dyrkning. Dyrelivet i Sahel Man tager ikke til Niger for at studere vilde dyr. Selvom her tidligere levede både løver, elefanter, giraffer, næsehorn og andre af Afrikas fantastiske dyr, er de fleste nu trukket sydpå mod mere frugtbare områder. Man kan endnu være heldig at se små flokke af giraffer i området omkring Niamey, og 100 km syd for hovedstaden ligger en stor naturpark, hvor der bl.a. lever elefanter.

20 17 Det daglige brød Mindre end 10 pct. af Nigers areal er opdyrket, men på trods af dette udgør landbrug og kvægavl livsgrundlaget for 85 pct. af Nigers befolkning. Af de resterende 90 pct. af landet er langt den største del ørken, som ikke giver mulighed for agerbrug. I løbet af de sidste 30 år er der sket en halvering af landets dyrkbare areal, og Niger er i dag ikke selvforsynende med fødevarer. Landbrug Landbruget er organiseret som små familiebaserede brug hver familie har sit lille landstykke, og de skal leve af det, de dyrker her. Arbejdet foregår med håndkraft, og høstudbyttet er afhængigt af den usikre nedbørsmængde. Man benytter traditionelle dyrkningsmetoder. Nogle steder gødes med dyregødning, men kun få bønder har råd til det, og jorden udpines lidt efter lidt. Når afgrøderne viser tegn på at blive svagere, lader man marken ligge brak i nogle sæsoner, før man igen bruger jorden. Det voksende behov for fødevareproduktion har i dag medført kortere braklægningsperioder med deraf faldende udbytte, da det er svært at benytte kunstgødning, fordi man i stedet nemt risikerer at ødelægge planterne, hvis der falder for lidt regn. Ernæring Den almindelige befolknings daglige kost er uhyre ensformig og består af hirsegrød, hirsevælling og hirsebrød morgen, middag og aften. Grøden blandes med mælk. Nogle gange koger man en sovs af bønner eller andre grøntsager, som man dypper hirsebrødet i. Mange blade, blomster og frugter fra de forskellige træer i Sahel er spiselige og benyttes også, når man vil variere sovsen. Frugter og blade fra baobabtræet er f.eks. en yndet spise. Hirse Hirse er langt den vigtigste afgrøde i Niger. I regntiden er de dyrkbare dele af Sahel én stor hirsemark. Hirsen er velegnet til Sahelområdet, fordi den kan nå at færdigudvikles i løbet af de tre måneder, regntiden varer. Nogle få uger før regntiden starter i juni måned, sår bonden sin hirse. Han pløjer ikke først, da dette ville gøre jorden sårbar over for erosion, men laver i stedet rækker af små jordhøje med sin hakke. Her sår bonden sine hirsefrø, og så giver han sig til at vente på regnen... Først når regnen kommer, spirer hirsen, og i løbet af de næste måneder vil den vokse sig tre meter høj og modne. Når hirsen har vokset lidt, planter bonden ofte andre afgrøder imellem planterne. Det hjælper til at holde ukrudtet nede. Efter høsten lagres hirsen i små, flettede forrådshytter på pæle, som ligger spredt i udkanten af markerne. Hirse-

Værd at vide om Sierra Leone

Værd at vide om Sierra Leone Værd at vide om Sierra Leone 9 Slavernes land Sierra Leone er et lille vestafrikansk land med en særegen historie. En stor andel af de afrikanere, der under tvang lagde arbejdskraft til opdyrkningen af

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

GLIMT AF GHANA BERETNINGER OM MENNESKER, SKOLER OG KAKAO

GLIMT AF GHANA BERETNINGER OM MENNESKER, SKOLER OG KAKAO Vidste du at Ghana er verdens næststørste producent af kakaobønner? Danmark købte og sendte slaver fra Guldkysten (i dag Ghana) over Atlanten til Dansk Vestindien? For at forbrænde en chokoladebar skal

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

GLOBUS A. Af Troels Gollander

GLOBUS A. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå GLOBUS A Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Globus A Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen OL FOR ORKANER: Se, hvem der har fyret den mest af de sidste ti år DE VÆRSTE

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Chen og Thong i Laos - i bjergbyen med floder af frugt

Chen og Thong i Laos - i bjergbyen med floder af frugt LÆRERVEJ LEDN I NG Chen og Thong i Laos - i bjergbyen med floder af frugt Af Kis Bonde d Indhold 4 BESKRIVELSE AF MATERIALERNE 4 BØRNENES U-LANDSKALENDER FAKTA OG BAGGRUND 7 GENERELT OM LÆRERVEJLEDNINGEN

Læs mere

Martin i Ghana L r a--- ervejledning

Martin i Ghana L r a--- ervejledning Martin i Ghana L a - rervejledning Indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen 8 Landsbyen Sankt Gabriel 10 Martin besøger en høvding 12 Zogg en lille klinik på landet 14 På marked

Læs mere

under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18

under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18 VIETNAM under overfladen 1 Vietnam under overfladen Naturoplevelser i verdensklasse Vietnams regnskove gemmer stadig på hemmeligheder. Side 18 Sexmisbrugte piger får hjælp I et boligområde nær floden i

Læs mere

Rejser i Oman. Lars Brodersen

Rejser i Oman. Lars Brodersen Rejser i Oman Lars Brodersen Forord Alle bøger udgivet i Oman indledes med et billede af Sultan Qaboos og på alle offentlige kontorer hænger et billede af Sultan Qaboos. Med god grund. Omanerne er nemlig

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen

Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Geotoper 2 Redaktion: Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivab Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Lene Poulsen Jensen, Per Nordby Jensen, Nils Hansen

Læs mere

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011

Pilte og væbnere. Alle har ret til mad. Aktiviteter for: FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Aktiviteter for: Pilte og væbnere FDFs missionsprojekt i 2010-2011 Alle har ret til mad Dette hætet har modtaget støtte fra Danidas Oplysningsbevilling www.noedhjaelp.dk www.silkeborghojskole.dk FDF.dk/zambia

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

- fra min afrikanske dagbog

- fra min afrikanske dagbog 35 år i AfrikA - fra min afrikanske dagbog KURt KRistEnsEn 35 år i AfrikA - fra min afrikanske dagbog KURt KRistEnsEn KURt KRistEn Bogen er tilegnet vore børnebørn: Anton, Ditte, Nete, Sara-Marie og Anne-Line

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Salomon-øerne. Livet i en stillehavsprovins

Salomon-øerne. Livet i en stillehavsprovins Salomon-øerne Livet i en stillehavsprovins Indsamlet af lærer Birgitte Hansen og etnograf Peter Ian Crawford i 2011. Med bidrag fra tidligere indsamling fra etnograf Jens Pinholt 1972 Etableret 2012 af

Læs mere

GUARANI-FOLKET I BOLIVIAS LAVLAND

GUARANI-FOLKET I BOLIVIAS LAVLAND BOLIVIA D GUARANI-FOLKET I BOLIVIAS LAVLAND Indsamlet af Angel Yandura og Annie Oehlerich 2000-2001. Etableret af Erna Andersen 2001. Hent den aktuelle tekstsamling eller læs aktuelle fakta på: www.moesmus.dk/unesco

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder

Aktivitetshæfte. indsamling kulturmøde rettigheder Aktivitetshæfte indsamling kulturmøde rettigheder Hvem er med i U-TURN UGANDA udvalget? Jeanet Flørnæss Fischer, formand Tine Lykke Stenum, sekretær Thomas Heie Nielsen, fotograf Bettina Alveen Line Bram

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

mongolernes kerneområde i Mongoliet,

mongolernes kerneområde i Mongoliet, Nr'. 19-7. årgang september 1996 Tidsskriftet GER udgives af Dansk Mongolsk Selskab og er selskabets medlemsblad. Redaktion: Rolf Gilberg (ansvarshavende), Bulgan Njama, Gudrun Lefmann, Jan Koed og Bent

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

TUREN GÅR TIL EN MINDRE SKÆV VERDEN. Af Jesper Strudsholm POLITIKENS REJSEBØGER

TUREN GÅR TIL EN MINDRE SKÆV VERDEN. Af Jesper Strudsholm POLITIKENS REJSEBØGER TUREN GÅR TIL EN MINDRE SKÆV VERDEN Af Jesper Strudsholm POLITIKENS REJSEBØGER INDHOLD Bag om 2015 Målene 6 1 Hvad høvdingen siger 10 Høvding Nabila Landsbyen Kpasenkpe Hvem får bistand af Danmark? Tema:

Læs mere

REJSEBREVE FRA AFRIKA I BURKINA-FASO *****************************

REJSEBREVE FRA AFRIKA I BURKINA-FASO ***************************** REJSEBREVE FRA AFRIKA 70 DAGES OPHOLD SOM U-LANDSARBEJDER I BURKINA-FASO ***************************** Den tankegang har nemlig gjort at mange af de indfødte i et uland, stadig tror at den hvide mand altid

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere