BØRNENES U-LANDSKALENDER. Måne båden. Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNENES U-LANDSKALENDER. Måne båden. Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE"

Transkript

1 BØRNENES U-LANDSKALENDER Måne båden Lærervejledning MIKALA KLUBIEN FOTOS: JØRGEN SCHYTTE

2 Danida i Niger Danidas arbejde i Niger er især fokuseret omkring landets store miljøproblemer. Vand er ikke nemt tilgængeligt i Niger. Danida hjælper med at finde de underjordiske vandressourcer, bore huller, etablere vandpumper og opmure brøndens øverste del, hvis boringen skal bruges som husholdnings- eller dyrevandingsbrønd. Nogle boringer er helt op til 900 meter dybe. Danida støtter særligt etablering af vandpumper i landsbyer i den fjerneste del af landet (omkring byerne Zinder og Diffa, der ligger lige så langt fra hovedstaden Niamey som Danmark fra Frankrig). Danida støtter også udvikling af landbruget i Niger. For at hindre sandflugt støtter Danida landsbyernes fiksering af sandklitter ved at plante, passe og pleje læhegn på klitterne. En anden aktivitet er etablering af små kreditkasser i landsbyerne, som er styret af kvinderne, og som giver dem mulighed for at indkøbe såsæd, gødning eller et landbrugsredskab, der er nødvendigt for at opdyrke marker med andre afgrøder end de normale, som er hirse og sorghum. Større kreditkasser giver bønder mulighed for at investere i f.eks. vandpumper, så de kan vande marker med vand fra floden Komadougou og derved intensivere deres produktion og dyrke grøntsager, der kan sælge på markederne i Nigeria. Niger har mangel på stort set alle ressourcer, herunder træ. Danske arkitekter har været drivkraften i en videreudvikling af de traditionelle bygningsmetoder. I stedet for at bruge træ i tagkonstruktionen, som man altid har gjort og som på grund af insektangreb skal skiftes med få års mellemrum, bruges traditionelle muddersten, som lægges i spænd i særlige buekonstruktioner. Det største energiforbrug i Niger er brænde, der overalt bruges til at tilberede morgen- og aftensmåltidet. Uden regulering er det med til at fjerne de sidste træressourcer, landet har tilbage. Danmark har støttet indførelsen af et reguleringssystem, der gør det rentabelt for landsbyerne at opdele deres skove i parceller, der på skift udnyttes og tilplantes - en om året. På den måde bliver der mindst tilplantet lige så meget, som der bliver hugget til brænde. Systemet er baseret på afgifter: Det koster tre gange så meget at få brænde ind til markederne i byerne fra uregulerede områder, som fra regulerede områder. Danmark har også støttet indførelse af miljøundervisning i skoler, koranskoler og på lærerseminarier, hvor børn lærer om dyrkningsmetoder, der ikke udpiner og nedslider jorden.

3

4 BØRNENES U-LANDSKALENDER 1 Måne båden Lærervejledning TEKST OG ILLUSTRATIONER MIKALA KLUBIEN FOTOS JØRGEN SCHYTTE

5 2 Indhold Børnenes 4 U-landskalender 2003 U-landskalender- 5 materialet Månebåden Elevbog Lærervejledning Cd Hjemmeside Tre film 5 om børn i Niger Rahina Abdoulaziz Koen Til lærerne 7 Vejledningens indhold Forslag til arbejdet med emnet Forarbejde Forløb Afslutning Fakta om Niger 9 Ankomst til Niger 10 Tørke og regn 11 Nigers klima og landskab Sahara verdens største ørken Oaser Fatamorgana Ørkenens nomader Karavaner Dyreliv i ørkenen Sahara engang Sahel Kamelen - ørkenens skib Sahels beboere Ørkenen breder sig Brøndens dybe vand Vand Hvor meget bruger vi? Floden Niger Tørkekatastrofer Miljø Græshopper Dyrelivet i Sahel Det daglige brød 17 Ernæring Landbrug Hirse Kvægbrug Uran-eventyret Industri Et fattigt land 19 Økonomi Bistand Massemedier Transport Flag Penge Præfekter og sultaner Hovedstaden En dag i Niamey Nigers historie 22 Det tidlige Vestafrika Slaveri Islam Fransk kolonimagt Selvstændighed Kountchés diktatur Demokrati Tuaregernes modstand Militærkup Niger nu Nigers folk 25 Sprog Religion Kvinde i Niger Sundhed og sygdom Besøg på Diginas sundhedscenter Skolesystemet Videregående uddannelse Hausaerne Songhai-djerma Fulani De dyrker skønhed Tuareger et ørkenfolk 29 Samfundsstruktur Et truet folk Kvinder og mænd Barndom Navngivning Drenge og piger

6 3 Unævnelige navne Ungdom Skole En lærer med problemer... Sprog, kultur og kunst Tifinagh Suleis landsby Skolegang til 34 ørkenens børn Forslag til samtale 35 Eventyr fra Niger 40 Aktivitetsforslag 41 Tuaregtime 51 Kopiark Nomademad 56 Kopiark Tuaregting 59 Kopiark Litteraturliste 63 Flere 64 undervisningsmaterialer Vand og sand 42 Kopiark Tre spil og en leg 49 Kopiark

7 4 Børnenes U-landskalender 2003 Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender 2003 går via den private hjælpeorganisation CARE til et undervisningsprojekt for ørkenbørn i Niger i det sydlige Sahara. For at overleve er tuareg- og peulfolket, der traditionelt har levet i ørkenområderne, i stort tal søgt mod syd til den mere frugtbare Sahel-bræmme. Her lever de i små lejre, regeringen ikke anerkender som landsbyer, og som derfor ikke tildeles offentlige midler. For at give ørkenens børn mulighed for at komme i skole vil CARE bygge og indrette skoler, træne lærere og udvikle undervisningsplaner, som tager udgangspunkt i ørkenbørnenes kultur og sprog. Lokalsamfundet medinddrages fra projektstart i alle beslutningsprocesser for at sikre forældrenes opbakning omkring skoleprojektet. Grundskoleuddannelse for alle er et af otte såkaldte 2015 Mål en række konkrete tidsbestemte mål for fremtidig udvikling, der skal halvere antallet af verdens fattigste inden år Målene adskiller sig fra tidligere internationale løfter på tre punkter: De otte mål er klart formulerede, der er fastsat en deadline, og så er der fastsat løbende overvågning af, hvordan opfyldelsen skrider frem de kan altså måles Målene stiller ikke blot krav til udviklingslandene, men også til de rige lande Målene: VI KAN halvere fattigdommen VI KAN sikre skolegang for alle børn VI KAN sikre kvinder ligestilling VI KAN nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele VI KAN nedbringe dødeligheden blandt gravide og fødende med tre fjerdedele VI KAN stoppe spredningen af hiv/aids og andre smitsomme sygdomme VI KAN sikre et bæredygtigt miljø VI KAN skabe et globalt partnerskab for udvikling Ved at købe Børnenes U-landskalender 2003 er danske børn med til at hjælpe børn i Niger og bidrager dermed til, at opfyldelsen af 2015 Målet om grundskoleuddannelse for alle er rykket et lille skridt nærmere. Læs mere på: Danida, som er en del af Udenrigsministeriet, står for dansk statslig udviklingsbistand til u-landene.vil du vide mere om Danidas arbejde, så gå ind på: CARE Danmark, er en privat hjælpeorganisation, som har projekter i syv udviklingslande, heriblandt Niger. Vil du vide mere, så gå ind på:

8 5 U-landskalendermaterialet Materialet Månebåden udgives af Danida i tilknytning til Børnenes U-landskalender Børnenes U-landskalender er et samarbejde mellem Danmarks Radio, Danida og danske børn om at skaffe penge til projekter for børn i udviklingslandene.ved at købe Børnenes U-landskalender har danske børn i mere end 30 år støttet jævnaldrende børn i u-landene med 5-6 mio. kr. årligt. (Overskuddet, som kommer ind ved salget, går via en privat hjælpeorganisation i år CARE Danmark til årets projekt. Danida lægger et beløb oveni, hvis budgettet for projektet overstiger overskuddet fra salget af kalenderen). På den måde medvirker danske børn til, at deres jævnaldrende i u- landene f.eks. kan komme i skole, kan få rent drikkevand eller blive hjulpet, hvis forældrene dør. Se: Månebåden Månebåden er et tværfagligt undervisningsmateriale tilrettelagt for klasse. Materialet består af: Elevbog Tuaregdrengen Sulei er ti år. Han bor i en lille landsby i Niger, på kanten af den store Saharaørken. Her er vand dyrebart. Før Sulei blev født, havde det ikke regnet i lang tid. Alting var tørt. Knastørt. Dyrene begyndte at dø. Det var forfærdeligt. Men så kom vandet! Om morgenen kom først Suleis mors vand. Det fossede ud mellem benene på hende. Og så kom regnen! Lige i det øjeblik, Sulei blev født og skreg første gang, begyndte det at regne. Det plaskede ned. Fordi Sulei blev født, tænkte Suleis mor. Men hun sagde det ikke højt. Kun til Sulei. Nu har tørken ramt igen. Alle venter på regnen. Men den kommer ikke. En nat drømmer Sulei noget mærkeligt: Det er ham, der skal få regnen til at komme. Ligesom dengang, han blev født. Lærervejledning Vejledningen giver forslag til emneforløb og aktivitetstemaer knyttet til elevbogen. Der medfølger 14 kopiark til brug i undervisningen. Derudover indeholder vejledningen et faktaafsnit om Niger, der kan udstyre læreren med den nødvendige grundviden om landet. Cd-rom Cd-rom med seks små dokumentarfilm: Kamelvæddeløb På besøg i Digina På marked i Niger Navngivning Tæl til ti på tamachek Skole. Alle film er optaget i Suleis landsby. Hjemmeside På hjemmesiden findes supplerende aktiviteter og spil og en brevkasse, hvor børn kan stille spørgsmål om Niger. Tre film om børn i Niger I forbindelse med salget af Børnenes U-landskalender har DR produceret tre film om børns liv i Niger. Filmene er et vigtigt supplement til arbejdet med undervisningsmaterialet. I vejledningens afsnit med samtaleforslag gives der forslag til, hvordan u-landskalenderfilmene tematisk kan indgå i arbejdet med elevbogen. U-landskalenderfilmene følger gratis med klassesæt, men kan også lånes på Mellemfolkeligt Samvirkes Bibliotek. Rahina som lånte sine øjne ud, men mistede sin skygge. Rahina bor i de blindes landsby. Hendes far er blind, og det er fars tre koner og bedstemor også. Men Rahina kan se, så hun må være deres øjne og hjælpe dem. Den blinde Aissa bor også i landsbyen. Hendes datter er syg, så hun beder i stedet Rahina hjælpe hende, når hun skal til byen for at tigge. Dér har Rahina aldrig været før. Det går ikke så godt i byen. Der er ingen, som vil give dem penge, hverken ved banken eller foran apo-

9 6 teket. Den nat må Rahina og Aissa sove på gaden, for de har ikke penge til busbilletten hjem. Først da de møder medicinmanden mr. Dickos og en mand, der lige har solgt sin syge kamel, får de heldet med sig. Abdoulaziz som ikke blev større, men klogere. Abdoulaziz går i skole. Men han lærer ingenting, for han vil meget hellere samle brænde sammen med Ayoba og Abdoulaye. De har et rigtigt arbejde og tjener penge. En dag giver far endelig lov når drengen alligevel ikke vil lære noget, kan han i det mindste gøre nytte... Næste morgen er Abdoulaziz klar. Han har sin madpakke, en vanddunk og en lille machete. Men turen efter brænde bliver noget helt andet, end han drømte om. Ayoba og Abdoulaye er sure. De gider ikke kigge efter et pattebarn som Abdoulaziz. På vej hjem bryder kærren sammen, og han må blive alene tilbage for at passe på brændet. Da det endelig bliver morgen efter en lang nat alene i bushen, har Abdoulaziz lært noget... Koen som bare hed ko, for den var den eneste og den klogeste. Hallo! Må jeg lige komme med et par bemærkninger? Ja, jeg hedder altså ikke noget bare ko! Mine mennesker har kun mig, så de synes ikke, jeg behøver et navn. Min mor var ko her før mig. Og før hende var hendes mor ko. Her har altid været en ko. Og nu er det mig. Det er sandelig ikke altid nemt for os køer. Nu ham Abdoul! Ja, det er drengen, som passer mig tror han da! Han render efter mig hele dagen. Som om jeg ikke kendte vejen selv! Han skulle hellere finde på noget andet at lave. Hyrde, det bliver han aldrig, hvis I spørger mig. Nå, kommer han snart med det vand til mig, eller er det igen fåret, der skal ha først? Hallo, det er da mig, der er KOEN!

10 7 Til lærerne Vidunderlige Afrika! Wonderful Africa! udbrød Isakka ofte med et stort grin, når han så noget, der efter hans opfattelse var særligt typisk for Afrika. Noget, vi skulle lægge mærke til. Bushtaxien, der slingrede af sted, fyldt op med passagerer inden i, uden på og oven på taget. Børneflokkene i landsbyerne, der var ved at trampe os ned af bare nysgerrighed. Plasticposerne, der flød overalt. Solens ildrøde kugle, der om aftenen druknede sig i Nigerflodens dovne vand. Isakka var vores tolk i Niger. En belæst hausa, der havde studeret i London og rejst i mange lande.altid for at vende tilbage til Niger, der for ham var det dejligste sted på jorden. Og vi måtte overgive os. Niger er et af verdens fattigste lande. Med uendelige udviklingsproblemer, tørkekatastrofer, sand, støv og et klima som i en bageovn. Men også et vidunderligt land, befolket med venlige mennesker, der lever deres liv på de betingelser, de nu engang har. Årets u-landskalenderbog fortæller historien om tuaregdrengen Sulei, der bor i Niger. Gennem ham kan danske børn få en oplevelse af livets gang i en lille, fattig landsby, på kanten af ørkenen. Et liv med mange alvorlige problemer. Ingen regn og ingen skole til børnene. Men også et liv med glæder og spændende oplevelser, kamelvæddeløb og kammerater. Vidunderlige Afrika! Vejledningens indhold Fakta om Niger Baggrundsmateriale om Niger for lærere. Samtaleforslag Tema- og samtaleforslag til hvert enkelt af elevbogens kapitler samt henvisning til relevant faktastof, der kan indgå i undervisningen. Eventyr fra Niger Et fulani-eventyr, der kan indgå i forløbet. Aktivitetsforslag Fem aktivitetstemaer: Vand og sand, Tre spil og en leg, Tuareg-time, Nomademad og Tuaregting. Der indgår 14 kopiark i aktivitetsforslagene. Om CARE og Danida Om CARE s og Danidas arbejde, andre u-landskalenderbøger og bestilling af materiale. Litteraturliste Forslag til supplerende læsning for lærere og elever. Henvisning til relevante hjemmesider. På findes supplerende aktiviteter for børn

11 8 Der kan veksles mellem Højtlæsning af elevbogen Selvlæsning Klassesamtale Lærerfortælling Individuelt arbejde Gruppearbejde Værkstedsarbejde Feature eller emne på tværs af klasser Forløb Til hvert af elevbogens kapitler er der i afsnittet med samtaleforslag givet ideer til Hvilke temaer, der kan belyses Emner, der kan danne udgangspunkt for samtale Faktastof, læreren kan fortælle mere om Forslag til arbejdet med materialet Forarbejde Som forberedelse til arbejdet med emnet anbefales det, at man sætter sig ind i faktastoffet om Niger. Bagest i denne bog findes en litteraturliste for børn. Bestil bøgerne på skolebiblioteket, så de kan benyttes under forløbet. Beslut på forhånd, hvilke af aktivitetsforslagene der skal indgå i arbejdet med emnet og anskaf de nødvendige materialer. Sørg for, at eleverne har vægkort, atlas og globus til rådighed i klassen. Ud fra klassetrin og elevsammensætning skal det besluttes, hvilke rammer forløbet skal have. Aktiviteterne kan enten knyttes til gennemgangen af bogen eller indgå som en selvstændig fortsættelse af arbejdet med emnet. Afslutning Inviter familie, venner og elever til Det Store Tuaregmarked.Tag turban på! Læg tæpper ud på gulvet som små butikker. Sælg tuaregpunge, nøgleringe og amuletter. Hirsegrød og hirsepandekager. Udstil elevernes arbejde med emnet. Der kan være slangetæmmere, historiefortællere, medicinmænd, tuaregmusik og kamelopvisning.vis DR s u-landskalenderfilm i en lille biograf.

12 Fakta om Niger 9

13 10 Ankomst til Niger Heden er det første og stærkeste indtryk, der rammer én ved mødet med Niger. Allerede på vej ud af flyet, efter de otte timers rejse fra en kold og blæsende vinter i Danmark, tager heden næsten vejret fra os. Selv ikke de ti hjælpsomme dragere, der slås om tjansen med at bære vore kufferter, kan aflede vor opmærksomhed fra den kvælende, tørre varme, der indhyller os. Niger er et af de varmeste lande i verden selv i februar måned, som ellers på disse kanter er en af årets køligste. Min-ee-twixeh, hilser tuaregerne i Niger hinanden, når de mødes Hvordan går det i heden? Niger, der ofte forveksles med sit naboland Nigeria på grund af ligheden i navnene, ligger i Vestafrika. Det er et kæmpeland, det næststørste i Vestafrika, med et areal, der er ca. 30 gange større end Danmarks. Staten Niger blev dannet af franskmændene i kolonitiden. Nigers grænser til nabostaterne, der ser ud, som var de trukket med en lineal, er det synlige resultat af europæiske kolonisatorers indbyrdes rivalisering om magten på Det Afrikanske Kontinent. Landets befolkning udgør da også et etnisk kludetæppe af mange, meget forskellige folkeslag. Niger er et af de fattigste lande i verden og det land i Afrika, der har flest analfabeter. Kun 15 pct. af befolkningen kan læse, så her har man virkelig brug for overskuddet fra salget af årets u-landskalender, der skal give nomadebørn mulighed for skolegang.

14 11 Tørke og regn Nigers klima og landskab Niger kan opdeles i tre klimatiske zoner, bestemt af den mængde regn, der falder i forskellige dele af landet. Omkring 70 pct. af den nordlige del af Niger er dækket af ørken. Her falder kun ganske lidt eller slet ingen regn. Mod syd afløses ørkenen lidt efter lidt af halvørken, Sahelbæltet. Her falder der mellem mm regn årligt. Området omkring floden Niger og den sydvestlige del af landet er det mest frugtbare med mm regn årligt. Regntiden i Niger falder fra juli til september og afløses af ni måneders tørke. De koldeste måneder i Niger ligger fra november til starten af februar, hvor temperaturerne kan komme under 30 grader. Derefter begynder det at blive hedere, og i april og maj stiger temperaturen til omkring 48 grader. Harmatanen, den tørre østlige ørkenvind, der bringer sandstorme med sig, begynder i slutningen af december. I de følgende tre måneder indhyller den med jævne mellemrum Sahel i en sky af sand, der nedsætter sigtbarheden til få meter. Sahara verdens største ørken Saharaørkenen dækker hele den nordlige del af Afrika. Den har et areal på størrelse med det samlede Europa. Fotografier fra ørkenen har næsten altid fotogene sandklitter som motiv, men i realiteten udgør sandet kun omkring 10 pct. af det monotone og flade landskab. Sahara er uendelige sten- og grussletter, der kun få steder afbrydes af bjerge og forvitrede højdedrag. Det er et område med ekstreme temperaturer, som i dagtimerne kan nå langt over 50 grader og om natten falde til under frysepunktet. Der kan gå år uden regn i dele af ørkenen, og i visse perioder kan det være så varmt, at regn, hvis den endelig falder, fordamper, inden den når jorden. Den nøgne og tørre jord er ekstremt udsat for erosion og sandflugt under de hyppige sandstorme. Oaser Nogle steder i ørkenen er det muligt at grave brønde og hente vand op fra undergrunden. Med vand kan ørkenen ændres til frugtbart landbrugsland. I oaserne lever fastboende folk af at dyrke dadler, korn og grøntsager, som de sælger til nomaderne. De høje daddelpalmer, oasens kendetegn, kan ses på lang afstand af folk, der rejser gennem ørkenen. Ørkenens nomader Nigers Saharaørken er tyndtbefolket. Kun folk, der gennem tusinder af år har lært at tilpasse sig de barske vilkår, kan overleve her. De fleste af ørkenens beboere er nomader, der kun opholder sig kortvarigt på et sted, før de igen vandrer videre for at finde vand og nye græsgange til deres husdyr. De

15 12 Fatamorgana I ørkenen kan man komme ud for et mærkeligt fænomen. Pludselig ser man i det fjerne det forjættende syn af palmer, huse og grønne marker. Men når man nærmer sig stedet, forsvinder det igen. Et fatamorgana er virkeligt, forstået på den måde, at det ikke blot er et syn, der dannes i hovedet på en selv. Faktisk kan man fotografere et fatamorgana. Fænomenet frembringes ved lysstrålernes brydning og tilbagekastning i atmosfæren. Hvis de lavere luftlag er koldere end de overliggende, kan lysstråler fra jorden fuldstændigt tilbagekastes og fremstå som et spejlbillede i de højere luftlag. ved, hvor brøndene findes, og hvor der er chance for frisk græs på de forskellige årstider. Karavaner Tidligere levede mange af ørkenens folk som handelsrejsende. De drev karavanetrafik med varer ad forskellige ruter på tværs af ørkenen. Syd for Sahara købte de guld, elfenben og strudsefjer, som blev solgt til europæerne på markeder i Tripoli og andre byer ved Middelhavet. Der blev også handlet med slaver, som blev indfanget i lande mod syd og tvunget til at vandre hundredvis af kilometer gennem ørkenen for at blive solgt i Nordafrika og Europa. Så sent som i 1906 drog en karavane med kameler af sted fra Agadez mod Bilma. Karavanetrafikken foregår stadig, men er i dag langt mindre og har fået konkurrence fra lastbiler. Blandt andet fragtes der stadig salt fra miner i det centrale Sahara ned til Sahel-bæltet. Her ombyttes saltet med hirse, der bringes tilbage til oaseområder i ørkenen.tidligere var salt en mangelvare i Sahel og sin vægt værd i guld. For at komme fra Aïrbjergene til Bilma, en oase i det østlige Sahara, hvor der udvindes salt, må man vandre en uge gennem den mennesketomme Ténéréørken. På denne strækning findes der kun én brønd! Når de indkøbte varer, salt og dadler, er læsset på kamelerne, går turen så tilbage. Man vandrer fra klokken syv om morgenen til klokken elleve om aftenen uden at stoppe. Selv måltiderne indtages, mens man bevæger sig fremad, og kun i de varmeste timer midt på dagen rider de rejsende på kamelerne, ellers går de for ikke at overbelaste de tungtlastede dyr. Dyreliv i ørkenen Kun få dyrearter har formået at tilpasse sig de hårde betingelser for overlevelse i ørkenen. Ørkenræve, ørkenharer og ørkenrotter gemmer sig for dagens brændende hede i underjordiske huler og kommer først frem, når det bliver køligere for at finde føde. De lever af de få hårdføre vækster, der kan trives her, og af biller og andre insekter. Skorpionens seje hud gør, at den kan overleve de høje temperaturer, og den bruger sit giftige bid både til forsvar og til at dræbe byttedyr. Slanger og ørkenfirben udnytter solen til at producere kropsvarme, men også de må søge skygge for ikke at dø af udtørring. I den sydlige del af Sahara lever der mange strudse. Strudsen er verdens største fugl, den kan blive op mod tre meter høj. Den kan ikke flyve, da den ikke er udstyret med dækfjer.til gengæld kan den løbe med en fart af 70 km i timen. Sahara engang Sahara har ikke altid været en gold ørken.tusind km nord for Nigers hovedstad, Niamey, har man fundet forsteninger af kæmpedinosaurer, som engang levede her.talrige indgraveringer i klippehuler i det centrale og nordlige Sahara vidner om, at ørkenen engang har været et frodigt savanneområde med store søer og floder beboet af næsehorn, giraffer, elefanter og kæmpekrokodiller. Ved hjælp af tegningerne har man fundet ud af, at landskabet omkring år 3000 f.kr. begyndte at tørre ud, hvorefter de jægere og bønder, som levede her på denne tid, søgte sydpå og overlod området til nomader.

16 13 Sahel Mod syd begynder ørkenen langsomt at skifte karakter. Først i form af enkelte tidselagtige småbuske, der stikker op af den sandede jord, men snart ses også spredte akacietræer, flerstammede doum-palmer og knortede baobabtræer som en afveksling i det ensformige landskab. Dette er Sahel, en halvørken eller busksteppe på et par hundrede kilometers bredde, der ligger som et bælte tværs over Afrika. Sahel betyder kyst på arabisk, og man mener, området fik sit navn af nomader, der efter at have krydset den udtørrede ørken kom til dette område og oplevede det som en frodig kyst. I dag er den overvejende del af Sahel støvet og tør. Kun her og der giver de spredte træer skygge for den brændende sol. Alle træstammer er afgnavede for blade og grene i en geds højde, for overalt færdes flokke af geder, okser, æsler og kameler frit rundt på jagt efter lidt grønne blade. Gederne er smarte, de stiller sig på bagbenene og kan derfor nå højt op. Sahels beboere Langs vejene i Sahel ligger landsby efter landsby. Små samfund af runde, brune hytter med græstag, opbygget omkring en central plads med et halvtag, en tafala, hvor landsbyens mænd mødes og snakker. Kvinderne mødes ved brønden. 85 pct. af Nigers befolkning bor i Sahel og i det mindre savanneområde omkring Nigerfloden i den sydvestlige del af landet. I den sydligste del af Sahel er det muligt at dyrke jorden. Hirse er den mest almindelige afgrøde og danner grundstammen i befolkningens daglige kost. Derudover dyrkes bønner, sorghum, jordnødder og forskellige grøntsager. Kamelen ørkenens skib For ørkenens folk er kamelen en livsnødvendighed. Egentlig er det enpuklede dyr en dromedar, men i Niger kaldes de kameler. Kamelen er i familie med den sydamerikanske lama og menes i tidernes morgen at være indvandret fra Nordamerika. Kamelen er en langbenet, tøndeformet drøvtygger, omkring to meter høj, og med en vægt på 400 kg. Et dyr, der totalt har tilpasset sig ørkenens ekstreme klima. Et gammelt mundheld siger, at naturen, efter at have begået den fejltagelse at skabe ørkenen, forsøgte at gøre det godt igen ved at skabe kamelen... Kamelens lange ben beskytter dens krop mod sandets brændende hede og dens tvedelte tæer sørger for, at den ikke synker i. Dens næsebor er lange og beskyttede, så luften afkøles, når den trækker vejret. Selv når temperaturen udenfor stiger til 50 grader, holder den sin kropstemperatur på 30 grader. En kamel går roligt af sted med en fart på gennemsnitligt 5 km i timen.til gengæld kan den gå fra tidlig morgen til sen aften uden hvil. Den kan bære byrder på mellem 150 og 200 kg. Hvis der mangler føde og vand, klarer den sig uden i både én og to uger, men ved ankomsten til en brønd er den i stand til at drikke over 100 liter vand på under 10 minutter. På tuaregernes sprog, tamachek, findes der mere end 20 forskellige betegnelser for kamel.tuareger elsker deres kameler, de giver dem navne, og jo flere kameler en tuareg ejer, des højere er hans status. En kamel er dyr: Den kan koste helt op til 5000 kr. en svimlende sum i Niger.Til sammenligning kan man erhverve et æsel for omkring 200 kr.

17 14 I den nordligste del af Sahel holder forskellige nomadegrupper til med deres flokke af langhornede zebukøer, får og geder. Fra gammel tid har det været sædvane, at nomaderne i tørketiden søger mod syd, hvor der endnu er vand i brøndene, for at lade kvæget afgræsse de høstede hirsemarker.tidligere var dette en fordel for de fastboende bønder, som fik forbedret deres marker af de græssende dyrs gødning. Men nu er Sahel blevet mindre, befolkningen større, og nomadernes kvæghjorde for talrige. Ørkenen breder sig Det menes, at Niger hvert år mister hektar landbrugsjord som følge af erosion og sandflugt. For hvert år, der går, rykker ørkenen sydpå, og gennem de senere år har der været voldsomme sammenstød mellem nomader og fastboende bønder om retten til jorden og det sparsomme vand. En voldsom befolkningstilvækst i Sahel-bæltet har medført en intensivering af jordbruget, voksende behov for vand og udpining af jorden. Behovet for brænde har gjort, at trævæksten udryddes, og nomadernes store kvægflokke, der overgræsser de tørre områder, medvirker til at lægge jorden åben for vinderosion. Det er forbudt at fælde træer, men indbyggerne i Sahels mange byer og landsbyer har ikke andre muligheder for at få kogt den daglige hirsegrød. Fra tidlig morgen til sen aften fragtes der brænde på kameler og æselkærrer over Kennedy-broen, der er en indfaldsvej til hovedstaden. Man anslår, at der bare i Niamey bruges 300 tons brænde daglig, svarende til omkring 2000 træer. Sættes der ikke effektivt ind over for træfældningen, vil Sahel snart være træløs, og ørkenen vil brede sig yderligere.

18 15 Brøndens dybe vand For at overleve må mennesket have adgang til vand. I de landsbyer, hvor brønden er tørret ud eller sandet til, må man ofte vandre mange kilometer hver dag for at hente vand fra andre landsbyer. Dette er de unge kvinders arbejde. Brøndene i Sahara og Sahel er meget dybe, da de vandførende lag ligger langt nede. Det er almindeligt, at en brønd graves ud i 30 mands dybde, d.v.s. omkring meter. Mange steder er brøndene så dybe, at man benytter æsler for at kunne trække vandet den lange vej op. Hausaerne er kendte som særlig dygtige brøndgravere. Vandet i brøndene er ofte forurenet. Brøndene er åbne, så skidt og møg kan falde i dem. De er ikke indhegnede, og det kan ske, at tørstige dyr styrter i. Spande og brøndreb lægges på jorden, hvor de bliver fyldt med bakterier fra dyregødning. I Niger tror mange mennesker, at hvis man opgiver en brønd, før den er tom, vil brøndens ånd hævne sig på en. Derfor er det almindeligt, at landsbyfolk, selv om de får gravet en ny og renere brønd, bliver ved med at benytte den gamle, forurenede. Floden Niger Langs den sydvestlige del af Sahel løber Niger, den sorte flod, der har givet landet navn. Niger er Afrikas tredjelængste flod med et forløb på 550 km gennem Niger, før den fortsætter sin vej mod Atlanterhavet gennem Nigeria. I floden lever flodheste, krokodiller, søkøer og mange spiselige fisk, bl.a. den velsmagende Capitaine. Der fiskes med rundnet fra lange, smalle kanoer. Flodvandet bruges til drikkevand, til at bade i og til opvask og tøjvask. Særlig i den tørre tid, hvor strømmen aftager, er flodens vand stærkt forurenet. Man henter vand i floden i sække, fremstillet af gedeskind, der så fragtes til landsbyerne, bundet fast under maven på æsler. På landet kender man mange steder ikke til begreber som hygiejne og forurening, og selvom man måske er så heldig at have fået en moderne brønd med pumpe og rent vand, fortsætter man med at drikke det forurenede flodvand, der giver diarresygdomme. Hvorfor? Fordi det har man altid gjort... Det er langs Niger, den vigtigste landbrugsjord i Niger findes. Flodens vand giver mulighed for at dyrke ris, bomuld, jordnødder, kassava og bønner til eksport. Man har gennem flere år arbejdet med planer om at bygge en dæmning over floden, så flodvandet kunne udnyttes til kunstvanding. Mange forskere advarer dog om, at et sådant projekt ville medføre miljøkatastrofer længere nede ad floden, hvor vandmængden ville falde tilsvarende. Tørkekatastrofer Gennem de seneste tredive år er det blevet tiltagende tørt i Sahelområdet. To gange i 70 erne og igen i 80 erne faldt der ikke regn i mere end et år. Befolkningen sultede, og tusinder af nomader mistede alt deres kvæg, som døde af tørst og sult. Uden kvæg måtte mange nomader opgive deres livsstil og slå sig fast ned i det sydlige Sahel. Fordi regnmængden i Niger kun lige er nok til, der overhovedet kan dyrkes noget, betyder selv små udsving i nedbøren, at høsten slår fejl. Da de fleste familier er helt afhængige af deres egen fødevareproduktion, opstår der hurtigt sultkatastrofer. Vand Hvor meget bruger vi? I Danmark bruger hver person i en almindelig husholdning dagligt liter vand. I Niger bruger de mennesker, der har adgang til en brønd i nærheden, dagligt mellem 20 og 70 liter vand. Skal man hente vandet flere kilometer væk, falder forbruget til mellem 2 og 5 liter pr. person. En dansker bruger altså 100 gange så meget vand som en nigerer. Et menneske kan leve i en måned uden mad, men kun tre dage uden vand. Vejer et menneske 50 kilo, er 33 kilo vand. Et menneske drikker 3 liter vand om dagen, en ged 5 liter, en ko 20 liter og en elefant 300 liter.

19 16 Græshopper Græshopper er en plage i Afrika.Vandregræshoppen findes overalt i Sahara, hvor den trives godt i det varme klima. Millioner af æg kan udklækkes på samme tid i det varme sand. Græshoppesværmene driver af sted med vinden og kan på få minutter æde alt grønt inden for synsvidde. Nogle sværme er så store, at de kan ses på satellitbilleder! Græshopper er svære at bekæmpe, for det er nødvendigt at have et fly, så man kan kaste gift ned på dem oppefra. Miljø Mange i-lande, heriblandt Danmark, forsøger at hjælpe og støtte den nigerske stat med at forebygge og bekæmpe ørkenens fremmarch. Man planter læbælter, der skal forhindre sandflugt, borer brønde og forsøger at lære befolkningen, hvordan de skal behandle deres natur for ikke at udpine og ødelægge den. Men årsagerne til udviklingen er mangeartede og komplicerede og har både naturlige og menneskelige årsager. Meget tyder på, at klimaet globalt er ved at ændre sig, og undersøgelser viser, at vandspejlet i undergrunden er faldende, så træernes rødder ikke kan få næring. Nomadernes store kvæghjorde tramper bevoksningen i stykker, befolkningen fælder træerne, og jorden udpines gennem intensiv dyrkning. Dyrelivet i Sahel Man tager ikke til Niger for at studere vilde dyr. Selvom her tidligere levede både løver, elefanter, giraffer, næsehorn og andre af Afrikas fantastiske dyr, er de fleste nu trukket sydpå mod mere frugtbare områder. Man kan endnu være heldig at se små flokke af giraffer i området omkring Niamey, og 100 km syd for hovedstaden ligger en stor naturpark, hvor der bl.a. lever elefanter.

20 17 Det daglige brød Mindre end 10 pct. af Nigers areal er opdyrket, men på trods af dette udgør landbrug og kvægavl livsgrundlaget for 85 pct. af Nigers befolkning. Af de resterende 90 pct. af landet er langt den største del ørken, som ikke giver mulighed for agerbrug. I løbet af de sidste 30 år er der sket en halvering af landets dyrkbare areal, og Niger er i dag ikke selvforsynende med fødevarer. Landbrug Landbruget er organiseret som små familiebaserede brug hver familie har sit lille landstykke, og de skal leve af det, de dyrker her. Arbejdet foregår med håndkraft, og høstudbyttet er afhængigt af den usikre nedbørsmængde. Man benytter traditionelle dyrkningsmetoder. Nogle steder gødes med dyregødning, men kun få bønder har råd til det, og jorden udpines lidt efter lidt. Når afgrøderne viser tegn på at blive svagere, lader man marken ligge brak i nogle sæsoner, før man igen bruger jorden. Det voksende behov for fødevareproduktion har i dag medført kortere braklægningsperioder med deraf faldende udbytte, da det er svært at benytte kunstgødning, fordi man i stedet nemt risikerer at ødelægge planterne, hvis der falder for lidt regn. Ernæring Den almindelige befolknings daglige kost er uhyre ensformig og består af hirsegrød, hirsevælling og hirsebrød morgen, middag og aften. Grøden blandes med mælk. Nogle gange koger man en sovs af bønner eller andre grøntsager, som man dypper hirsebrødet i. Mange blade, blomster og frugter fra de forskellige træer i Sahel er spiselige og benyttes også, når man vil variere sovsen. Frugter og blade fra baobabtræet er f.eks. en yndet spise. Hirse Hirse er langt den vigtigste afgrøde i Niger. I regntiden er de dyrkbare dele af Sahel én stor hirsemark. Hirsen er velegnet til Sahelområdet, fordi den kan nå at færdigudvikles i løbet af de tre måneder, regntiden varer. Nogle få uger før regntiden starter i juni måned, sår bonden sin hirse. Han pløjer ikke først, da dette ville gøre jorden sårbar over for erosion, men laver i stedet rækker af små jordhøje med sin hakke. Her sår bonden sine hirsefrø, og så giver han sig til at vente på regnen... Først når regnen kommer, spirer hirsen, og i løbet af de næste måneder vil den vokse sig tre meter høj og modne. Når hirsen har vokset lidt, planter bonden ofte andre afgrøder imellem planterne. Det hjælper til at holde ukrudtet nede. Efter høsten lagres hirsen i små, flettede forrådshytter på pæle, som ligger spredt i udkanten af markerne. Hirse-

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 side 6 Projekt & Kultur nr. 106, februar 2011 projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 - af Dr. Idé Tahirou, konsulent, Niamey, Niger - oversat af Birgit Vanghaug - fodnoter af Jørgen Olsen - fotos Dr.

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Drejebog: Kampen om vandet. Stop konflikten!

Drejebog: Kampen om vandet. Stop konflikten! Forår 2013 Drejebog: Kampen om vandet. Stop konflikten! Formålet med denne dag er, at give eleverne en oplevelse af de dilemmaer og valg, som skal træffes, når Røde Kors er på arbejde i krige og konflikter.

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Det var morgenmaden, vi afskaffede

Det var morgenmaden, vi afskaffede Af Peter Bengtsen Foto Villads Engel Det var morgenmaden, vi afskaffede I Uganda har familierne ikke længere råd til at købe brød. Spekulation og tørke kan presse priserne på mad endnu højere op Brød er

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien

ARBEJDSHÆFTE. Tekst og illustrationer: Mikala Klubien Børnenes U-landskalender 2012 ARBEJDSHÆFTE 1 Tekst og illustrationer: Mikala Klubien 2 Tamale Tachipe Salaga Ghana Accra Mad 3 GHANA GUF I Ghana spiser de fufu-mos med suppe næsten hver dag. De bruger

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Coca, 2. August 2005. Señor Calapucha, Leonardo.

Coca, 2. August 2005. Señor Calapucha, Leonardo. Coca, 2. August 2005 Señor Calapucha, Leonardo. Señor, Det er med stor beklagelse at vi må meddele at den planlagte tur for Coca Rainforest Tourist rejsebureau fra mandag d. 10. fredag d. 15. august er

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning.

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Dyreliv TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Truede dyr Tal med eleverne om truede dyr. I kan eksempelvis tale om:

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere