Regionalt samarbejde om vejledning og optag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalt samarbejde om vejledning og optag"

Transkript

1 TEMAHÆFTE 1 Regionalt samarbejde om vejledning og optag VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse samler uddannelses- og vejledningsinstitutioner i et samarbejde om rekruttering af studerende til de videregående uddannelser i Region Syddanmark.

2 VIDERE MED UDDANNELSE REGIONALT SAMARBEJDE Forord Kan man få to plus to til at give fem? Det spørgsmål er brugt retorisk i mange sammenhænge og svaret vil vel ofte være et ja. Temahæftet er udarbejdet i projekt Videre med uddannelse med støtte fra Region Syddanmark. Spørgsmål og kommentarer til materialet kan rettes til projektchef Johannes Lundsfryd Jensen, IBC International Business College, Tekst Anna-Maj Stride Geyti, University College Lillebælt Hans Havgaard Redaktionel følgegruppe Kristian Lodberg, Syddansk Elite/Syddansk Universitet Thomas Gudjonsson, Studievalg Fyn Knud Erik Christensen, University College Lillebælt Henrik Christensen, University College Lillebælt Johannes Lundsfryd Jensen, IBC International Business College Ansvarshavende Stig Holmelund, IBC International Business College Layout Troldborg Design Tryk IBC International Business College, Kolding Trykkeår 2010 Vi bliver til stadighed mødt af politiske mål om, at 95 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse og 50 % af de unge skal have en videregående uddannelse. Mål, som både uddannelsesinstitutioner og vejledningsinstanser skal arbejde hen mod. Hver enkelt institution har en række andre mål, der som udgangspunkt vil understøtte ovenstående de unge skal have en uddannelse og gerne hurtigt. Dertil kan vi så lægge forskellige regionale mål om at uddanne fremtidens arbejdskraft, tiltrække arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer og skabe attraktive arbejdspladser. I bestræbelserne på at nå ovenstående mål igangsættes en vifte med en mangfoldighed af initiativer nogle af disse som udviklingsprojekter. Undervisningsministeriet, Socialministeriet, regionerne og EU er bare nogle af de aktører, der finansierer disse aktiviteter. Ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner, kommuner, jobcentre, UU-centre og Studievalgcentre er blot nogle af de aktører, der gennemfører projekterne. I projektet Videre med uddannelse samlede Region Syddanmark en række aktører, der sammen har bidraget til at løfte opgaven og udviklingen af en række vejledningsaktiviteter organiseret i tre delprojekter. Det er lykkedes at få afprøvet en række ideer og initiativer gennem projektet, men hvad betyder samarbejdet i den sammenhæng? Samarbejdet skal sikre, at de ideer og initiativer, der sættes i gang et miljø, bæres igennem og forankres bredt. Et eksempel er det ene af de tre delspor i Videre med uddannelse, der arbejder med social identifikation. Her inspirerer og motiverer studerende med uddannelsesfremmed baggrund de uddannelsesfremmede elever fra gymnasiale uddannelser til at tage en videregående uddannelse. Ideen fostres i Studievalg Fyn, afprøves som et pilotprojekt via Region Syddan- 2

3 mark og videreudvikles i Videre med uddannelse. Projektet har brug for rollemodeller fra de videregående uddannelser altså rigtige studerende, der går på de videregående uddannelser i regionen. Ikke bare fra universitetsuddannelser eller den lokale pædagoguddannelse, men fra alle typer af uddannelser og helst rekrutteret med stor geografisk spredning. Aktiviteterne er målrettet eleverne i de gymnasiale uddannelser i hele regionen. Det skal supplere de aktiviteter, som Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland har på uddannelserne i forvejen. Måske kan initiativerne integreres i disse aktiviteter. Men det er også en del af dagligdagen på de gymnasiale uddannelser, der således skal understøtte ideen og sikre den nødvendige logistik ved det enkelte arrangement. Det er lykkedes at få afprøvet en række ideer og initiativer gennem projektet, men hvad betyder samarbejdet i den sammenhæng? Centerleder Kirsten Hahn Larsen, Studievalg Sydjylland Ja, det kan det i de tilfælde, hvor det kan lykkes at få projekterne til at hænge sammen med de andre aktiviteter og projekter, der også findes i en aktiv region som den syddanske. Når erfaringerne kan bringes ind i projektet Øget overgang til de videregående uddannelser, hvor rollemodeltankegangen kan bruges som understøttende aktiviteter i forbindelse med brobygningsprojekter. Eller når erfaringerne kan bringes ind i Videre efter hf et andet regionsprojekt, der understøtter aktiviteter på VUC. Så ja der kan opnås god synergi, men ikke uden aktørernes positive indstilling og deltagelse. Og frem for alt med en regional koordinering mellem de mange aktører, så der bliver sammenhæng. Ikke uden samarbejde. Og skal det hele give mening, skal det efterfølgende implementeres i den helt almindelige dagligdag på uddannelsesinstitutionerne, så det ikke bliver projekter for projekternes skyld, men gode udviklingsideer der giver elever og vejledningssøgende et bedre tilbud, så der er flere, der får en uddannelse, og så vi får den kvalificerede arbejdskraft, der efterspørges. Centerleder Kirsten Hahn Larsen, Studievalg Sydjylland Det fremgår vist tydeligt, at et beskedent projekt som ovenstående involverer mange forskellige uddannelsesaktører og betingelsen for succes er da også meget klar skal det lykkedes, skal alle aktører gå positivt ind i projektet. Det gjorde de i dette tilfælde, og resultatet har været nogle rigtig gode erfaringer, som kan implementeres i de aktiviteter som Studievalg fremadrettet skal lave. Så kan to plus to godt give fem! Men kan det også give seks? 3

4 VIDERE MED UDDANNELSE REGIONALT SAMARBEJDE Regionalt samarbejde om vejledning og optag Målet med projekt Videre med uddannelse står lysende klart: Flere årige i Region Syddanmark skal fascineres og inspireres til at tage en uddannelse. Baggrunden er lige så klar: Region Syddanmark ønsker at være en region, hvor befolkningen har de bedste muligheder for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Fakta er, at Region Syddanmark i dag ligger lavt, både hvad angår uddannelsesniveau i arbejdsstyrken og antallet af unge, der gennemfører en videregående uddannelse. Men regionen ønsker at være et område af Danmark, der satser på uddannelse et område af Danmark i fremdrift og et område, hvor uddannelsesniveauet stiger. Projekt Videre med uddannelse går derfor målrettet efter at finde nye måder at skabe interesse for uddannelse blandt den gruppe unge, som godt kunne tage en kortere, mellemlang eller videregående uddannelse, men som i dag fravælger uddannelse eller flytter væk fra Region Syddanmark for at tage en uddannelse. Men hvordan får man fat i unge fra denne aldersgruppe? Og hvordan kan man motivere og inspirere dem til at komme videre med uddannelse? Det forsøger projektet at afdække og udvikle nye metoder til. TRE TEMAHÆFTER FORMIDLER ERFARINGER Gennem tre temahæfter formidles erfaringer og anbefalinger fra projekt Videre med uddannelse. I dette hæfte beskrives under overskriften Regionalt samarbejde om vejledning og optag hvordan det regionale samarbejde er etableret, hvad ideen bag samarbejdet er, hvordan de forskellige delprojekter spiller sammen, samt perspektiver for fremtidigt samarbejde om rekruttering af flere studerende til regionens uddannelsesinstitutioner. Temahæftet Målgrupper i Region Syddanmark gør rede for årsagerne til, at uddannelsesniveauet i Region Syddanmark er lavere end i resten af landet. Her gives et signalement af målgrupperne for den fælles regionale indsats for at få unge videre med uddannelse og beskriver, hvordan Videre med uddannelse er målrettet de enkelte grupper. Endelig deles projektets erfaringer med de nye kommunikationsformer, som er taget i anvendelse for at nå projektets målgrupper. Det sker i temahæftet Nye kommunikationsformer og deres effekt. Hæftet giver et bud på de enkelte metoders effekt, og der kommer bud på, hvordan man kan videreudvikle et fælles regionalt arbejde for at fascinere og inspirere flere af regionens unge til at komme videre med uddannelse. For ikke alene er uddannelse afgørende for, at fremtidens syddanske generationer klarer sig godt på arbejdsmarkedet. En veluddannet befolkning er også afgørende for, at Region Syddanmark kan opleve vækst og velstand på sigt. REKRUTTERING - EN FÆLLES OPGAVE Projekt Videre med uddannelse tester og eksperimenter med nye måder at kommunikere med unge på. Den røde tråd i de tre delprojekter er at få studerende i Region Syddanmark til at formidle budskabet om at tage en videregående uddannelse til andre unge. På forskellige måder arbejdes der med rollemodelsbegrebet for at inspirere, fascinere og motivere unge til at tage budskabet til sig. Med studerende som rollemodeller som det overordnede tema for projektet undersøger delprojekterne, hvordan man kan skabe opmærksomhed om uddannelse ved at træde ind i sportens verden, hvordan man kan bruge videoer genereret af de studerende i vores uddannelsesog markedsføring og endelig, hvordan man kan skabe en nær, vedkommende, inspirerende og virkningsfuld vejledning af elever, som ikke har tradition for uddannelse i familien. Region Syddanmark har sammenlagt skudt næsten 10 mio. kr. i det toårige projekt. Et vigtigt kriterium for støtten har været, at projektet skulle gå på tværs af hele regionen samt på tværs af uddannelser og uddannelsesvejledning. Rekruttering af flere studerende til de videregående uddan- 4

5 nelser bliver til en fælles opgave, og projektet har på den måde betydet, at uddannelsesinstitutioner har set bort fra egeninteresser og har hjulpet hinanden med at øge antallet af studerende ved alle videregående uddannelser i regionen. Studievalg Fyn og Sønderjylland, Syddansk Universitet, IBC Kolding og University College Lillebælt er projektpartnere i Videre med uddannelse. VIRTUELT COMMUNITY GIVER NYE PERSPEKTIVER Med inspiration fra YouTube, Facebook og andre sociale medier har projekt Videre med uddannelse etableret sitet Ideen er at opbygge et virtuelt community, hvor unge på alle uddannelser i Region Syddanmark uploader videoer, ser andres videoer og kommenterer dem. De brugergenererede videoer gør sitet til et uformelt sted, hvor unge kan hente konkrete billeder af, hvad det vil sige at læse videre. De studerende giver selv de unge et indblik i studielivet. Og her viser de studerendes eget perspektiv et lidt mere skævt og anderledes perspektiv end den mere traditionelle studievejledning. University College Lillebælt står for denne del af projektet, hvor hovedaktiviteten har været at få studerende til at producere videoer til usite.dk. Denne del af Videre med uddannelse kræver stor opbakning fra de videregående uddannelser i regionen og ikke mindst, at deres studerende er aktive i forhold til at producere og oploade videoer til usite.dk. Projektmedarbejderne i delprojektet har gjort et stort benarbejde for at udforske nye måder og strategier, der kan gøre de studerende interesserede i at deltage. Blandt andet har projektmedarbejderne samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i regionen om afholdelse af workshops, hvor videoproduktion har været en del af undervisningen. 5

6 VIDERE MED UDDANNELSE REGIONALT SAMARBEJDE BRUG BOLDEN MED KLOGE ELITESPORTSFOLK Som det er kendt fra mange former for markedsføring benytter Videre med uddannelse sig også af fascinationen af sportsstjerner. Det sker i et samarbejde med Syddansk Universitet, som har et særligt program for elitesportsfolk: Syddansk Elite. Syddansk Elite rådgiver unge elitesportsfolk og hjælper dem med at kombinere en sportskarriere på fuld tid med en videregående uddannelse. En række af disse sportsfolk optræder i kampagner på stadions, på Facebook og i biografreklamer rundt omkring i Syddanmark. De skal være med til at tegne et billede af uddannelsesverdenen som et spændende sted med levende studiemiljøer. Elitesportsklubbernes hjemmesider i regionen henviser til usite.dk, hvor man i spillet Brug Bolden kan dyste i hurtighed og paratviden mod Cecilie Leganger og Jesper Jensen - og måske være heldig at vinde billetter til en række større sportskampe i regionen. Kampagnens reklamespots vises i forbindelse med store sportsarrangementer i Region Syddanmark, ligesom der bliver fortalt om indsatsen blandt eliteklubbernes sponsorer. Syddansk Elite har med sit netværk ud i elitesporten gjort både klubber og elitesportsfolk til aktive medspillere i projektet. STUDERENDE MØDER UDDANNELSESFREMMEDE UNGE Ud over den kommunikation, der finder sted i cyberspace, i biografreklamer og på reklamespots ved sportsarrangementer, har projekt Videre med uddannelse også skabt ansigt til ansigt-kontakt mellem studerende og uddannelsesfremmede elever på ungdomsuddannelserne som hhx, htx og hf og stx. Formålet er at aflive de myter og fordomme om at gå på en videregående uddannelse, der eksisterer blandt de uddannelsesfremmede elever, og i stedet give eleverne mere realistiske billeder af livet som studerende. Mødet mellem elever og studerende skabes ved hjælp af et samarbejde mellem Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland og studievejlederne på de enkelte gymnasiale skoler. De studerende har forinden været på et kursus, der ruster dem til opgaven. Eleverne bliver inviteret til et møde på deres skole, hvor de får mulighed for tale med tre studerende om stort og småt, der vedrører det at gå på en videregående uddannelse og ikke mindst, hvordan de studerende tackler de udfordringer, de møder på deres uddannelse. Eleverne stiller spørgsmål, lytter og diskuterer med de studerende. På den måde tegner mødet nye og mere nuancerede forestillinger om det at være 6

7 studerende på en videregående uddannelse. Ideen med at etablere mødet med de studerende er at give mere konkrete og realistiske billeder af livet som studerende videre til eleverne - til inspiration og motivation for deres eget uddannelsesvalg. Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland har med deres kontaktflade til de gymnasiale ungdomsuddannelser gjort en særlig indsats for en målgruppe, der ikke kan trække på forældres erfaringer med at læse videre, og som derfor er mere tilbøjelige til ikke at komme i gang med en videregående uddannelse end deres klassekammerater. FORMIDLING TIL ANDRE AKTØRER I REGIONEN For at få projektet til at lykkes har det været afgørende, at de enkelte uddannelser i Region Syddanmark kender til projektet. Videre med uddannelse inviterede derfor til en kick-off konference ved projektstart. Konferencen var særligt henvendt til ledere, studievejledere, kommunikationsmedarbejdere og alle med interesse for uddannelsesvejledning- og markedsføring fra regionens uddannelsesinstitutioner. Hensigten var at informere om projektet og give deltagerne kendskab til projektets idéer og tilgang til rekruttering såvel i forhold til metode, som til at samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner om rekruttering og vejledning som en fælles opgave. Den 30. november 2010 formidles projektets erfaringer ved en afsluttende konference. Tilsvarende udgives de tre temahæfter. Projektet bliver desuden formidlet på Diplomuddannelsen i Uddannelses- og erhvervsvejledning til erfaringsdeling, inspiration og refleksion blandt kursisterne. FREMTIDEN FOR DET REGIONALE SAMARBEJDE Med projekt Videre med uddannelse er der skabt fælles erfaringer på tværs af uddannelser og vejledningscentre i Region Syddanmark. Erfaringerne fra de enkelte delprojekter, som er ledet af enkelte institutioner bliver sat i spil i det samlede projekt og bliver fælles viden for alle projektpartnerne. Projektets styregruppe arbejder med, hvordan man sammen kan bruge resultater og erfaringer fremadrettet. Samtidig bliver disse erfaringer som beskrevet formidlet videre til de andre uddannelsesinstitutioner i regionen. Regionen har sat fokus på rekruttering som en fælles opgave, og projektet viser, at det nytter at samarbejde om at få flere unge i uddannelse. ANBEFALINGER VEDRØRENDE REGIONALT SAMARBEJDE OM REKRUTTERING TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og vejledningscentre i Region Syddanmark fortsætter og styrkes. Det anbefales, at institutionerne bruger de eksisterende rekrutteringsplatforme, kobler dem til hinanden og inkluderer erfaringerne fra projektet med at inddrage studerende som afsendere af budskabet til unge om at tage en videregående uddannelse. Region Syddanmark fortsætter med Uddannelsesaftalen at skabe faste strukturer og mønstre for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og vejledningscentre, hvor institutionerne forpligtes til samarbejde på tværs om at opfylde målsætningerne om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, og at 50 % skal have en videregående uddannelse. Igennem samarbejde skabes forbindelser, erfaringer deles, og nye handlemuligheder opstår. Institutionerne er indbyrdes konkurrenter om den enkelte nye studerende, men ved at samarbejde står de enkelte uddannelsesinstitutioner stærkere: de bliver en del af billedet af Region Syddanmark som en region med mange attraktive uddannelsesmuligheder, hvilket kan medvirke til at få endnu flere unge til at tage en videregående uddannelse i landsdelen. 7

8 Videre med uddannelse Projekt Videre med uddannelse finansieres af Region Syddanmarks uddannelsespulje og har til formål at øge optaget på de videregående uddannelser i regionen. Det skal ske ved at udvikle nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. Det er intentionen at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som det er vanskeligt at nå via traditionelle vejlednings- og kommunikationsstrategier med henblik på at hæve uddannelsesniveauet. Projektet har også til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem de videregående uddannelser i regionen, så indsatsen for at øge optaget og nå de regionale uddannelsesmålsætninger styrkes. Projektets aktiviteter knytter sig til tre områder: Brug Bolden En markedsføringskampagne, hvor elitesportsfolk skaber opmærksomhed om at tage en videregående uddannelse i Region Syddanmark og om det nye virtuelle uddannelsesforum usite.dk. Uddannelsesfremmede studerende som rollemodeller Studerende med uddannelsesfremmed baggrund møder uddannelsesfremmede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen og taler om livet som studerende med udgangspunkt i egne erfaringer. Usite.dk En virtuel platform, hvor unge i deres egne videoer viser inspirerende og mere uformelle sider af livet som studerende på de videregående uddannelser i Region Syddanmark. Projektet er et samarbejde mellem IBC International Business College, Syddansk Universitet, Studievalg Fyn og Sydjylland og UC Lillebælt. Projektet begyndte i januar 2009 og afsluttes i december 2010.

Målgrupper i Region Syddanmark

Målgrupper i Region Syddanmark TEMAHÆFTE 2 Målgrupper i Region Syddanmark VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse arbejder for at skabe øget motivation til uddannelse i målgrupper, som er vanskelige at nå via traditionelle

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Videre med uddannelse

Videre med uddannelse Videre med uddannelse Afsluttende evalueringsrapport November 2010 Anna-Maj Stride Geyti Udviklingskonsulent, Udvikling & Viden University College Lillebælt Indhold Indledning... 3 Resumé og anbefalinger...

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Vejledning til alle borgere

Vejledning til alle borgere Vejledning til alle borgere Formål Formålet med papiret Vejledning til alle borgere er dels at sætte fokus på de problemstillinger, der knytter sig til vejledningsordningerne og strukturen og dels at udpege

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Att.: Kontorchef Marianne Sumborg

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Att.: Kontorchef Marianne Sumborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Att.: Kontorchef Marianne Sumborg Konceptbeskrivelse af Job - og Uddannelsesmesse på Midtsjælland Baggrund: Messen: Job & Uddannelse afholdes for 5. år i træk

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016

Oversigt over projekter på Thy-Mors HF & VUC i skoleåret 2015-2016 Projekttitel Formål og tidsramme Øverste ansvar & ansøger Partnere Indhold HF-Cold Hawaii Pædagogisk udvikling af undervisningen på HF Cold Hawaii Tidsramme: 01.06.2013-01.06.2016 Erik Dose Hvid Netværkspartnere:

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Ud af komfort-zonen kompetenceløft på alle niveauer Kompetenceudvikling

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel

Møde i regionsrådets Uddannelsespanel Område: Regional Udvikling Afdeling: Vækstforum og Erhvervsudvikling Journal nr.: 14/15465 Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: Jonas Svane Jakobsen E-mail: jsj@rsyd.dk Telefon: 29201050 Referat Møde i regionsrådets

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Sportsfolk i Syddansk Elite 2006-2011

Sportsfolk i Syddansk Elite 2006-2011 Syddansk Elite Elitecentret Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 2169 Fax 6550 2250 www.syddanskelite.dk 1. november 2011 Resultater og fremtid i Syddansk Elite - november 2011 Det

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 15. OKTOBER GENERATION Y LYKKE ANKERSEN REKRUTTERINGSKOORDINATOR

AARHUS UNIVERSITET 15. OKTOBER GENERATION Y LYKKE ANKERSEN REKRUTTERINGSKOORDINATOR GENERATION Y SKOORDINATOR REKRUT TERING Seminar om gennemslagskraft hos generation Y Oplægsholdere: Oluf Kjær Nielsen, gymnasielærer og forfatter Rikke Agersnap, digital producer, envision Annette Nibe,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015

MENTORPROJEKTERNE AARHUS UNIVERSITET ASTRID SØNDERGAARD LÆRKE FÆRCH USSING 11. MARTS 2015 MENTORPROJEKTERNE PRÆSENTATION Astrid Søndergaard forhenværende projektleder for Udvalgt til Uni Lærke Færch Ussing projektleder for SubUniversity SubUniversity koordineres i samarbejde mellem de tre fakulteter:

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Delrapport Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011 Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals 01.08.2011 31.07.2014 Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11 Kontraktens parter

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Drengene skal spænde hjelmen. Syddansk Uddannelsesaftale SYDDANMARK. Intet rykker mere ved væksten end uddannelse

Drengene skal spænde hjelmen. Syddansk Uddannelsesaftale SYDDANMARK. Intet rykker mere ved væksten end uddannelse SYDDANMARK Syddansk Uddannelsesaftale Drengene skal spænde hjelmen Intet rykker mere ved væksten end uddannelse Uniformsprojekt skærper lysten til at studere 1 intro Tekst: Marie Hauberg / Foto: Hyldager

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Karrierelæring i gymnasiet og gymnasiereformen

Karrierelæring i gymnasiet og gymnasiereformen Karrierelæring i gymnasiet og gymnasiereformen Hvem er Karrierefokus? 17 gymnasier, Studievalg KBH, 3 videregående uddannelser og Region Hovedstaden. Projektet løber fra 2014 til slut 2016. Følgeforskning

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen Velkommen til workshoppen: Vejledning i uddannelsesinstitutioner optagelse, gennemførelse og karrierevejledning V/Randi Skovhus Helle Toft Lis Boysen Hovedspørgsmål for workshoppen: Hvad forstår man ved

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Att skape dialog kring vägledning

Att skape dialog kring vägledning Att skape dialog kring vägledning A N N E T T E E R N S T L A U R I D S E N D I R E K T Ø R A A R H U S T E C H OG F O R M A N D F O R N A T I O N A L D I A L O G F O R U M F O R S T U D I E - O G E R

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere