PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING. Arbejdsrapport. Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING. Arbejdsrapport. Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser. www.sydtrafik.dk"

Transkript

1 PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING Arbejdsrapport Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser Marts 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning Afgrænsning Analyse -Sønderborg - Gråsten - Aabenraa - Tønder - Toftlund - Haderslev - Ribe - Bramming - Esbjerg - Varde - Skjern/Tarm - Vejen - Grindsted - Kolding - Fredericia - Vejle - Tørring Vurdering Bilag

3 Indledning Denne arbejdsrapport har til formål at kortlægge og analysere uddannelsespendlingen til ungdomsuddannelserne i Syd- og Sønderjylland i relation til det nuværende udbud af kollektiv trafik. Denne analyse foretages i relation til Region Syddanmarks uddannelsesstrategi hvor den overordnede målsætning er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 1 En af de centrale problemstillinger i relation til andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse er transportafstanden eller nærmere den tidsmæssige transportafstand. Danske Regioner har i en analyse af transportafstandens betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse afdækket, at de kommuner, der har de laveste andele af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse 2, samtidig er kommuner, hvor de unge i gennemsnit har længst til en ungdomsuddannelse. For at imødekomme målsætningen i uddannelsesstrategien er der i handlingsplanen for opsat følgende initiativer med tilknytning til uddannelsespendlingen og Sydtrafiks ansvars-områder: 15 % færre unge har over 90 min. transporttid til ungdomsuddannelse end i 2010 og Fremme af bedre offentlig transport til ungdomsuddannelserne gennem forbedret koordination mellem uddannelsesinstitutionerne og de regionale trafikselskaber samt øget viden om de unges transportbehov. Det ses i ovenstående målsætninger og handlingsplaner, at frafaldet på ungdomsuddannelserne bl.a. skal mindskes igennem en større tidsgeografisk nærhed til uddannelsesinstitutionerne, hvilket bl.a. skal sikres igennem en forbedret tilrettelæggelse af den kollektive trafik til ungdomsuddannelserne og øget viden om de unges transportbehov. For at optimere den kollektive trafik til ungdomsuddannelserne og hermed minimere transporttiden er det nødvendigt at vide, hvorfra de studerende pendler i relation de enkelte uddannelsessteder. For at belyse disse rejserelationer inddrages der i denne rapport data fra Undervisningsministeriet og fra Hypercard-databaserne i Sydtrafik, Midttrafik og DSB 4. Data fra Undervisningsministeriet indeholder oplysninger om tilgangen fra folkeskolens 9. og 10. klasse til de enkelte ungdomsuddannelsessteder efter de studerendes bopælskommune i tidsrummet Hypercard-data giver øjeblikkelige oplysninger om uddannelsespendlingen til og fra zoner 5 i Sydtrafiks område. 1 Region Syddanmark Region Syddanmarks uddannelsesstrategi (u.d.) 2 Danske Regioner Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse (januar 2011) 3 Region Syddanmark Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan (u.d.) 4 Det har ikke været muligt at indhente Hypercard-data fra Midttrafik, hvorved der ikke indgår uddannelses-pendling fra Midtjylland til de analyserede uddannelsesinstitutioner. 5 Eftersom data er indhentet før Sydtrafiks nye zonesystems ikrafttræden er analyserne foretaget i det gamle zonesystem. 1

4 Afgrænsning I denne rapport analyseres uddannelsespendlingen til ungdomsuddannelser, gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, der ligger i Sydtrafiks område og i oplandet hertil. Sidstnævnte inddrages, da pendlingen ikke tager hensyn til administrative grænser og da disse grænseområder betjenes af både busser og tog med delt ejerskab. De inddragede ungdomsuddannelser, som også er markeret på det efterfølgende oversigtskort, er: Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Vestjysk Gymnasium Tarm Varde Gymnasium Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Rybners Gymnasium STX (Esbjerg) Rybners HHx og HG (Esbjerg) EUC Vest - Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Ribe Katedralskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland (Toftlund) EUC Syd - Tønder Tønder Gymnasium Tønder Handelsskole Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Landbrugsskole Vejen Gymnasium og HF Vejen Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Kolding HF og VUC Munkensdam Gymnasium EUC Syd - Haderslev Haderslev Handelsskole Haderslev Katedralskole Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig EUC Syd - Aabenraa IBC International Business College (Aabenraa) Social- og Sundhedsskolen Syd (Aabenraa) Aabenraa Statsskole Tørring Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Rødkilde Gymnasium (Vejle) Rosborg Gymnasium & HF (Vejle) Campus Vejle Fredericia Gymnasium EUC Lillebælt - Fredericia IBC International Business College - Fredericia Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens, Fredericia afd. Middelfart Gymnasium og HF-kursus Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart Alssundgymnasiet Sønderborg Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd - Sønderborg Sønderborg Statsskole Gråsten Landbrugsskole 2

5 3

6 Analyse I analysen vil uddannelsespendlingen til de enkelte ungdomsuddannelser blive analyseret som klynger i forhold til deres geografiske beliggenhed, hvilket vil sige på byniveau. Dette gøres, da uddannelsespendlingen til de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner indenfor bygeografien har et fælles endemål. De forskellige busruter der betjener endemålet vil have forskellige ruteforløb indenfor bygeografien, hvilket muliggør afstigning direkte ved uddannelsesinstitutionen for nogle rejser, men kræver en forbindelsesrejse for andre. Det er interessant at undersøge nærmere, hvordan rejsemønstrene til disse klynger af uddannel-sesinstitutioner spreder sig i forhold til den nuværende bus- og togbetjening. Derfor vil der blive klarlagt, hvilke rejsemuligheder bus- og togbetjening til hver enkelt by med ungdomsuddan-nelser giver de studerende i forhold til de afdækkede rejsemønstre, samt hvilke rejserelationer, der ikke er tilstrækkeligt betjent. Der vil i gennemgangen af bus- og togbetjeningen blive fo-kuseret på det overordnede net, det forbinder de koncentrerede rejserelationer, som blev fundet i analysen. Der vil i mange tilfælde være lokale busruter, der forbinder de mere tyndtbefolkede områder med centrale stoppesteder, men disse inddrages ikke i vurderingen. Data om uddannelsespendlingen til byer med uddannelsesinstitutioner er kortlagt ud fra de studerendes bopæl, hvilket i Undervisningsministeriets statistikker er på kommuneniveau og i Hypercard-databasen på zoneniveau (se bilag 1 for en oversigt over zonerne). Uddannelsespendling til Sønderborg På kortet ses det, at der til uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg i gennemsnit over 10 år er tilgået 2 studerende pr. år fra Varde Kommune, 3 fra Esbjerg Kommune, 4 fra Vejen Kommune, 3 fra Kolding Kommune, 34 fra Haderslev Kommune, 33 fra Tønder Kommune, 78 fra Aabenraa Kommune og 638 fra Sønderborg Kommune. Ikke overraskende falder tilgangen af elever markant med den geografiske afstand fra uddannelsesinstitutionerne. Ca. 80 % af de optagede studerende kommer fra Sønderborg Kommune og ca. 10 % fra nabokommunen Aabenraa. Tønder og Haderslev Kommune tegner sig hver for ca. 4 % af de optagede studerende i Sønderborg. Når der ses på antallet af studerende med Hypercard, som studerer i Sønderborg er der et mere begrænset opland end der sås i statistikken fra Undervisningsministeriet. Størstedelen af de studerende er ligeledes bosat i Sønderborg Kommune, men der er ingen pendlere fra Tønder Kommune og meget få pendlere fra Haderslev Kommune. I Aabenraa Kommune er størstedelen af uddannelsespendlerne bosat i Kruså-Padborg-området. Der er desuden 5-8 studerende der pendler fra Flensborg-området. I Sønderborg Kommune er de studerende bosat spredt over hele kommunen, dog med flest pendlere i den nordlige del af Als og herefter den centrale del af Als og Gråsten-Broager- 4

7 området. Der er ikke så mange registrerede pendlere i selve Sønderborg og de tilstødende zoner, hvilket først og fremmest skyldes den manglende interesse for Hypercard-aftalen ved korte rejser. De præsenterede data giver et indtryk af, at betjeningen af uddannelsespendlingen til Sønderborg primært skal løftes af den lokale kørsel i Sønderborg Kommune, samt en forbindelse fra Flensborg over Padborg, Kruså og Gråsten til Sønderborg og en forbindelse mellem Aabenraa og Sønderborg. Bus- og togbetjening til Sønderborg Uddannelsespendlingen fra den nordlige og centrale del af Als til uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg betjenes af rute 13 og 14, som begge går fra Nordborg over Guderup og Augusten-borg til Sønderborg. Rute 14 betjener endvidere Oksbøl og Asserballe. Rute 13 fortsætter fra Sønderborg over Broager og Egernsund til Gråsten. Uddannelsespendlingen fra den sydlige del af Als betjenes primært af rute 19 og 111, hvor rute 19 betjener Høruphav og Kegnæs og rute 11 kører over Fynshav, Mommark, Tandslet og Høruphav. Den nordlige del af Sønderborg-området betjenes af rute 110, der kører fra Arnkil over Kær og Ulkebøl til Sønderborg. Der er indtil flere lokale busruter, der forbinder de mere tyndtbefolkede områder af kommunen med de ruter der kører til Sønderborg. Uddannelsespendlingen fra Flensborg og Kruså betjenes af rute 10, som kører videre over Gråsten til Sønderborg. Uddannelsespendlingen fra Aabenraa betjenes af rute 12, 9000 X og 915 X, hvor rute 12 kører over Feldsted og Vester Sottrup til Sønderborg. Rute 915 X kører over Gråsten til Sønderborg. Der er endvidere togbetjening til Sønderborg fra Kolding over Vojens, Rødekro, Tinglev, Kliplev og Gråsten. Uddannelsespendlingen til Sønderborg foregår primært internt i kommunen, men det er tydeligt, at den gode busbetjening til Sønderborg fra Flensborg, Kruså, Aabenraa og Felsted spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. 5

8 Uddannelsespendling til Gråsten På kortet ses det, at der generelt er en meget lille tilgang til Gråsten Landbrugsskole og denne tilgang er meget jævnt spredt udover de Sønderjyske kommuner. Der er i gennemsnit over 10 år tilgået 5 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 8 fra Tønder Kommune, 10 fra Aabenraa Kommune og 7 fra Sønderborg Kommune. I og med, at den nærmeste alternative land-brugsskole ligger i Esbjerg Kommune og uddannelsens specialisering er det ikke overraskende, at optaget er relativt begrænset og spredt. Der er imidlertid ikke registreret nogen studerende med endemål i Gråsten, der benytter sig af Hypercard, hvilket indikerer, at de studerende overvejende benytter sig af et andet transportmiddel end bus/tog. Uddannelsespendling til Aabenraa Det ses på kortet, at der i gennemsnit tilgår 2 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 4 pr. år fra Kolding Kommune, 36 pr. år fra Haderslev Kommune, 55 pr. år fra Tønder Kommune, 84 pr. år fra Sønderborg Kommune og 492 pr. år fra Aabenraa Kommune til uddannelsesinstitutioner i Aabenraa. Andelen (ca. 73 %) af studerende i Aabenraa, der er bosat i Aabenraa Kommune er lidt mindre end i Sønderborg. Der er en relativt stort andel af studerende, der pendler fra nabokommunerne Haderslev, Tønder og Sønderborg på henholdsvis 5, 8 og 12 % af det samlede årlige gennemsnitlige optag. I Hypercard-databasen er der internt i Aabenraa Kommune flest uddannelsespendlende fra Padborg-Kruså-området og Rødekro-området, samt Felsted-området. I Sønderborg Kommune er de fleste af uddannelsespendlerne til Aabenraa bosat i den vestlige del i Gråsten- og Broager-området. I Tønder Kommune er de studerende, der pendler til Aabenraa, overvejende bosat i den vestlige del af kommunen, især i Toftlund-området. I Haderslev Kommune er uddan-nelsespendlerne bosat i Haderslev- og Vojens-området. Taget zonestrukturen i Haderslev Kommune og de generelle pendlingsmønstre i betragtning er det realistisk at antage, at de fleste af de studerende er bosat i den sydlige del af kommunen. 6

9 Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Det er tydeligt, at rejsemønstrene er koncentrerede indenfor følgende rejserelationer: Toftlund Rødekro Aabenraa, Vojens Hovslund/Genner Aabenraa, Haderslev Aabenraa, Tønder Bylderup-Bov Tinglev Aabenraa, Padborg Kliplev Aabenraa, samt Broager - Gråsten Feldsted Aabenraa. Bus- og togbetjening til Aabenraa Uddannelsespendlingen fra Toftlund til Aabenraa betjenes af rute 25, som kører fra Ribe over Toftlund og Rødekro til Aabenraa. Der er togbetjening fra Vojens til Rødekro, hvor rute 22 forbinder Rødekro med Aabenraa. Rute 23 kører fra Haderslev over Genner til Aabenraa. Uddannelsespendlingen fra Tønder til Aabenraa betjenes af rute 26, som kører over Bylderup-Bov, Tinglev og Rødekro. Uddannelsespendlingen fra Flensborg, Padborg og Kruså er betjent af rute 20, der kører fra Padborg over Kruså til Aabenraa. I Kruså er der korrespondance til enten bybusrute 1 eller rute 10. Der er i tilkøb togbetjening fra Flensborg over Padborg og Tinglev til Rødekro. Uddannelsespendlere fra Broager-området kan rejse med rute 13 til Sønderborg og her skifte til enten rute 12 eller 915 X. De studerende fra Gråsten-området kan benytte enten rute 915 X eller rute 28, der kører over Feldsted. Uddannelsespendlingen til Aabenraa foregår primært internt i kommunen, men det er tydeligt, at den gode busbetjening til Aabenraa fra Toftlund, Haderslev og Gråsten, samt togforbindelsen fra Vojens til Rødekro, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Tønder Der tilgår i gennemsnit 3 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 6 pr. år fra Sønderborg Kommune, 43 pr. år fra Aabenraa Kommune og 252 pr. år fra Tønder Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Tønder. Der er altså en relativ høj andel (ca. 83 %) af de studerende i Tønder, der er bosat i Tønder Kommune. Størstedelen af den resterende andel (ca. 14 %) af studerende er bosat i Aabenraa Kommune. Uddannelsespendlingen på tværs af kommunegrænser er relativt begrænset, hvilket kan skyldes mange forskellige faktorer, såsom byens beliggenhed, uddannelsernes attråværdighed, traditionsbundne rejsemønstre, transportmuligheder, befolkningstætheden i de tilgrænsende områder osv. I blandt de uddannelsespendlere, der bruger Hypercard ses det, at størstedelen af de stu- 7

10 derende fra Tønder Kommune er bosat i Bredebro-, Skærbæk- og Toftlund-området. Herudover er der en del i Højer- og Tønder-området, samt en mindre del på Rømø. Uddannelsespendlerne fra Aabenraa Kommune er primært bosat i Tinglevområdet og herudover en del i Aabenraa-, Rødekro- og Bylderup Bov-området. Der er endvidere ganske få der pendler fra Bramming-, Ribe- og Hviding-området. De præsenterede data giver et indtryk af, at betjeningen af uddannelsespendlingen til Tønder kan betjenes af toget mellem Esbjerg og Tønder i samspil med lokale tilbringerruter, en forbindelse mellem Aabenraa, Tinglev og Tønder, samt mellem Toftlund og Tønder. Bus- og togbetjening til Tønder Uddannelsependlingen nord for Tønder betjenes primært af toget, der kører fra Esbjerg til Tønder over bl.a. Bramming, Ribe, Skærbæk og Bredebro, i samspil med en lang række lokale tilbringerruter, f.eks. rute 785 fra Rømø til Skærbæk. Rute 266 betjener uddannelsespendlerne fra Højer- og Møgeltønder-området. Uddannelsespendlingen fra Aabenraa og Tinglev betjenes af både rute 16 og 26. Rute 16 kører fra Aabenraa over Tinglev og Bylderup-Bov til Tønder. Rute 26 kører fra Aabenraa over Bredevad og Bylderup-Bov til Tønder. Uddannelsespendlingen fra Toftlund betjenes af rute 46 og 236. Rute 46 kører fra Toftlund over Løgumkloster til Tønder. Rute 236 kører fra Haderslev over Agerskov og Bedsted til Tønder. Uddannelsespendlingen til Tønder foregår primært internt i kommunen, men det er indlysende, at den gode busbetjening til Tønder fra Aabenraa og Tinglev spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Toftlund Der er en generel lav gennemsnitlig tilgang til Toftlund, hvor der gennemsnitligt pr. år tilgår 7 studerende fra Haderslev Kommune og 15 studerende pr. år fra Tønder Kommune. Uddannelsesinstitutionen er beliggende i et relativt tyndtbefolket område og der er relativ kort afstand til både Tønder, Ribe, Haderslev og Aabenraa, hvor udbuddet er større, hvilket efter alt at dømme afgørende for det lave optag. Når det ses på rejsemønstrene på zoneniveau er det tydeligt, at de studerende kun er bosat i det umiddelbare opland til Toftlund. Det største antal af studerende pendler fra Vojens-området og herefter Løgumkloster-området. Der er ganske få pendlere fra Toftlund-, Tønder-, Rødding-, Skodborg- og Lintrup-området. 8

11 De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Toftlund primært kan betjenes af rute mellem Tønder, Løgumkloster, Toftlund og Vojens. Bus- og togbetjening til Toftlund Uddannelsespendlingen fra Tønder og Løgumkloster til Toftlund betjenes af rute 46, der kører fra Kolding til Tønder over Jels, Toftlund og Løgumkloster. Uddannelsespendlingen fra Vojens betjenes af rute 37, som kører fra Haderslev over Vojens, Over Jerstal og Bevtoft til Toftlund. De få der pendler fra den sydlige del af Vejen Kommune betjenes af rute 78, der kører fra Vejen over Skodborg, Rødding og Gram til Toftlund. Denne rute nedlægges dog til sommer. Uddannelsespendlingen til Toftlund foregår primært fra de naboliggende områder i Tønder og Haderslev Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Toftlund fra Haderslev og Vojens, samt Tønder og Løgumkloster, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Haderslev Haderslev Kommunes centrale placering med grænser til 5 andre kommuner har formentlig stor indvirkning på den relativt store spredning hos de studerende, der er bosat udenfor Haderslev Kommune. Der tilgår gennemsnitligt 9 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 34 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 20 studerende pr. år fra Tønder Kommune, 8 studerende pr. år fra Aabenraa Kommune, 5 studerende pr. år fra Sønderborg Kommune og 416 studerende pr. år fra Haderslev Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Haderslev. Langt størstedelen (ca. 85 %) af de studerende, der pendler til uddannelsesinstitutioner beliggende i Haderslev er bosat i Haderslev Kommune, men oplandet er relativt stort. Når det ses på rejsemønstrene på zoneniveau er de studerende, der benytter sig af Hypercard, primært bosat i Vojens- og Haderslev-området, samt i mindre grad i Gram-området. Det resterende opland fordeler sig relativt jævnt udover de naboliggende zoner til Haderslev Kommune, samt Aabenraa- og Sønderborg-området. Her i blandt er de studerende primært bosat i Christiansfeld-, Sjølund-Hejls- og Aabenraa-området. Der er ikke nogen nævneværdig uddannelsespendling fra Tønder Kommune at spore. De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Haderslev kan betjenes af forbindelser mellem Gram, Rødding og Toftlund over Vojens til Haderslev, samt en forbindelse mellem Kolding, Christians- 9

12 feld og Haderslev (Sønderborg) og Aabenraa og Haderslev. Bus- og togbetjening til Haderslev Uddannelsespendlingen nord for Haderslev betjenes af rute 34, der kører fra Kolding over Vonsild, Taps og Christiansfeld til Haderslev. De der pendler fra Sønderborg og Aabenraa betjenes af både rute 900 X og rute 23, hvor rute 23 kører fra Aabenraa over Genner til Haderslev. Uddannelsespendlingen vestfra betjenes af rute 35, der kører fra Ribe over Gram og Vojens til Haderslev. Rute 38 betjener Jels- og Sommersted-området. Uddannelsespendlingen til Haderslev foregår primært internt Haderslev Kommune. Det er dog indlysende, at den gode busbetjening til Haderslev fra Christiansfeld, Gram, Vojens og Aabenraa spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Ribe Der tilgår gennemsnitligt 52 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 23 studerende pr. år fra Ha-derslev Kommune, 39 studerende pr. år fra Tønder Kommune og 192 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Ribe. Andelen (ca. 63 %) af de studerende i Ribe, der er bosat internt i kommunen er markant lavere end de andre byer med ud-dannelsesinstitutioner, hvilket formentlig skyldes både konkurrencen med uddannelsesinstitutio-nerne i Esbjerg og Ribes tætte beliggenhed til både Tønder -, Haderslev og Vejen Kommune, hvor henholdsvis ca. 13, 7 og 17 % af de studerende, der gennemsnitligt pr. år bliver optaget i Ribe, er bosat. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Ribe på zoneniveau er det tydeligt, at pendlingsoplandet til Ribe er ganske anseligt. Der er flest studerende bosat i Bramming-området og herefter Rødding-, Gram- og Skærbæk-området. Dernæst er det Gredstedbro-området fulgt af Darum-, Holsted-, Føvling-, Lintrup-, Sdr. Hygum- og Toftlund-området. Der er en mindre tilgang fra Esbjerg-, Glejbjerg-, Skodborg-, Jels-, Roager-, Rømø- og Bredebro-området, samt en minimal tilgang fra 8 andre zoner i henholdsvis Esbjerg, Vejen, Haderslev og Tønder Kommune. 10

13 De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Ribe kan betjenes af et samspil mellem togbetjeningen fra henholdsvis Vejen til Esbjerg og Bramming til Tønder i samspil med lokale tilbringerruter. Herudover skal der være en forbindelse mellem henholdsvis Toftlund, Gram, Rødding og Ribe. Bus- og togbetjening til Ribe Uddannelsespendlingen nord for Ribe betjenes af toget fra Esbjerg over Bramming og Gredstedbro til Ribe, samt af rute 245, der kører fra Esbjerg over Tjæreborg og Store Darum til Ribe. Uddannelsespendlingen syd for Ribe betjenes primært af toget fra Tønder til Ribe, der undervejs stopper i Visby, Bredebro, Døstrup, Skærbæk, Brøns, Rejsby og Hviding, i samspil med de lokale tilbringerruter. Toftlund-området betjenes af rute 25 og 915 X, hvor rute 25 kører fra Aabenraa over Rødekro, Agerskov, Toftlund og Spandet til Ribe. Vojens- og Gram-området betjenes af rute 35, der kører fra Haderslev over Vojens, Skrydstrup, Gram og Gelsbro til Ribe. Jels- og Rødding-området betjenes af rute 55, der kører fra Jels over Rødding og Sdr. Hygum til Ribe. Denne rute nedlægges dog til sommer, hvorefter rute 177 opstår, der kører fra Vejen over Rødding til Ribe, hvilket betyder, at pendlerne fra Jels til Ribe skal skifte fra en lokalrute til rute 177 i Rødding. Uddannelsespendlingen fra Holsted-, Brørup- og Føvling-området betjenes af rute 56, men denne rute nedlægges ligeledes til sommer. Uddannelsespendlingen til Ribe er spredt over Tønder, Haderslev, Vejen og Esbjerg Kommune. Det er dog primært fra områder med relativ kort afstand til Ribe. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Ribe fra Toftlund, Gram, Jels, Rødding, Sdr. Hygum, Holsted og Darum, samt togforbindelsen fra Tønder til Esbjerg, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Bramming Der tilgår gennemsnitligt 5 studerende pr. år fra Varde Kommune, 4 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 3 studerende pr. år fra Tønder Kommune og 9 studerende pr. år fra Esbjerg Kommu-ne til Kjærgaard Landbrugsskole i Bramming. Grundet skolens specialiserede uddannelse er der ikke den store søgning til uddannelsen. Der er ikke nogen registrerede uddannelsespendlere i Hy-percarddatabasen, hvilket indikerer, at de få studerende der pendler til Bramming ikke benytter sig af den kollektive trafik. 11

14 Uddannelsespendling til Esbjerg Der tilgår gennemsnitligt 7 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 161 studerende pr. år fra Varde Kommune, 18 studerende pr. år fra Billund Kommune, 68 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 15 studerende pr. år fra Tønder Kommune, 31 studerende pr. år fra Fanø Kommune og 908 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg. Andelen af de studerende der gennemsnitligt tilgår uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg, som er bosat i Esbjerg Kommune er relativ høj (ca. 75 %). Der er dog en tydelig effekt på den geografiske spredning af uddannelsespendlingen til Esbjerg, som afledes af Esbjergs store udvalg af forskellige typer af uddannelser i relation til den relativt korte afstand til Varde og Vejen Kommune, hvor udvalget er mere begrænset, og de gode togforbindelser mod nord-vest, nord og øst. Andelen af de studerende der gennemsnitligt tilgår uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg, som er bosat i henholdsvis Varde Kommune (ca. 13 %) og Vejen Kommune (ca. 6 %) tegner sig således også for størstedelen af den uddannelsespendling, der går over kommunegrænsen. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Esbjerg på zoneniveau er det evident, at størstedelen af de studerende, der pendler til Esbjerg er bosat i områder, hvor der er togforbindelse til Esbjerg. Der er flest (44-61 pr. zone (område)) studerende bosat i Varde-, Esbjerg-, Gørding- og Ribe-området, samt næstflest (31-33 pr. zone (område)) studerende bosat i Oksbøl- og Tjæreborg-området. Herefter er der i Alslev-, Holdsted-, Årre- og Agerbæk-området bosat studerende i hvert område, hvor Alslev- og Holdsted-området har togforbindelse til Esbjerg. Der er i Tistrup-, Næsbjerg-, Glejbjerg-, Bramming-, Darum- og Gred-stedbro-området studerende bosat pr. område. Der er 6-9 studerende bosat i Ølgod-, Ovtrup-, Sig-, Kokspang-, Kalvslund-, Hviding- og Skærbæk-området pr. område. Der er 1-4 studerende bosat i hvert af disse områder; Henne Kirkeby, Lunde, Blåvand, Skovlund, Nordenskov, Grindsted, Stenderup/Krogager, Vorbasse, Hovborg, Lindknud, Bække, Vejen, Føvling, Lintrup, Rødding, Kolding, Rømø, Bredebro, Tønder, Nordby, Vester Nebel og Roager. De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Esbjerg overordnet set allerede er 12

15 indrettet efter togbetjeningen til Esbjerg. Der er dog vigtigt at undersøge behovet nærmere for at støtte op om togbetjeningen via lokale tilbringerruter, samt forbindelsen mellem Grindsted, Agerbæk, Årre og Esbjerg. Bus- og togbetjening til Esbjerg Uddannelsespendlingen syd for Esbjerg betjenes primært af toget fra Tønder til Esbjerg, der bl.a. stopper undervejs i Bredebro, Skærbæk, Hviding, Ribe, Gredstedbro, Bramming og Tjæreborg. Desuden betjenes det vestlige område mellem Esbjerg og Ribe af rute 245, der kører fra Ribe over bl.a. Hillerup, Store Darum og Tjæreborg. Uddannelsespendlingen nordvest for Esbjerg betjenes primært af Vestbanen, der kører fra Nr. Nebel over bl.a. Ovtrup, Oksbøl, Billum og Janderup til Varde. Uddannelsespendlingen nord for Esbjerg betjenes primært af toget, der kører fra Skjern over bl.a. Ølgod, Gårde, Tilstrup, Sig og Varde til Esbjerg. Uddannelsespendlingen nordøst for Esbjerg betjenes primært af rute 44 og 144. Rute 44 kører fra Grindsted til Esbjerg over bl.a. Stenderup/Krogager, Tofterup, Fåborg, Årre og Roust. Rute 144 kører fra Grindsted til Esbjerg over bl.a. Stenderup/Krogager, Tofterup, Agerbæk, Glejbjerg og Rebelsig. Uddannelsespendlingen øst for Esbjerg betjenes primært af toget, der kører fra Kolding over Vejen, Brørup, Holsted og Bramming til Esbjerg. Uddannelsespendlingen til Esbjerg er spredt over Esbjerg og Varde Kommune, samt til dels Vejen og Tønder Kommune. Det er dog primært uddannelsespendlende fra Esbjerg Kommune og områder med relativ kort afstand til Esbjerg. Det er indlysende, at den gode busbetjening mellem Esbjerg og Grindsted, samt togforbindelsen fra Tønder, Kolding og Varde til Esbjerg, spiller en vigtig rolle i det relativt store antal uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Varde Der tilgår gennemsnitligt 2 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 8 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune og 273 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Varde. Dvs. at ca. 96 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Varde er bosat i Varde Kommune, hvilket er en meget høj andel. Dette skyldes formentligt, at de nærliggende kommuners uddannelsesinstituti-oner har en højere tiltrækningsværdi end uddannelsesinstitutionerne i Varde. Der er en handelsskole og et gymnasium i Varde, hvilket også forefindes i Skjern/Tarm, Grindsted og Es-bjerg. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Varde på zoneniveau bekræftes forholdet om, at langt størstedelen af de studerende i Varde er bosat i Varde Kommune. Der er kun meget få studerende, der pendler fra henholdsvis Tarm-Skjern-området i Ringkøbing- Skjern Kommune, Glejberg-området i Vejen Kommune, Kokspang-, Vester Nebel-, Esbjergog Ribe-området i Esbjerg Kommune. I Varde 13

16 Kommune er der flest pendlere i følgende størrelsesorden: 1) Ølgod-området, 2) Tilstrup- og Oksbøl-området, 3) Nr. Nebel-, Ovtrup- og Nordenskov-området, 4) Henne Kirkeby-, Lunde-, Alslev-, Næsbjerg- og Skovlundområdet, 5) Horne-Sig-, Blåvand- og Årre-området, 6) Agerbæk-området. Af de områder med rangorden 1 til 4 er det kun Henne Kirkeby-, Skovlund og Næsbjergområdet der ikke har togbetjening til Varde. Uddannelsespendlingen til Varde kan derfor primært betjenes af tog i samspil med lokale tilbrin-gerruter. Der er dog ingen togbetjening i den østlige del af kommunen, hvorved det er relevant nærmere at undersøge forbindelser mellem Skovlund, Nordenskov, Næsbjerg, Glejberg og Varde. Bus- og togbetjeningen til Varde Uddannelsespendlingen vest og nordvest for Varde betjenes primært af Vestbanen, der kører fra Nr. Nebel til Varde og standser undervejs i bl.a. Ovtrup, Oksbøl og Billum. De studerende der er bosat i områder, der ikke er direkte betjent af Vestbanen, betjenes af lokale tilbringerruter til Vestbanen. Uddannelsespendlingen nord for Varde betjenes primært af toget, der kører fra Skjern til Varde over bl.a. Ølgod, Gårde, Tilstrup og Sig. Uddannelsespendlingen nordøst og øst for Varde betjenes primært af rute 198, 292 og 293. Rue 198 kører fra Grindsted til Varde over bl.a. Skovlund, Ansager, Nordenskov og Næsbjerg. Rute 292 kører fra Tofterup til Varde over bl.a. Vrenderup og Næsbjerg. Rute 293 kører fra Tofterup til Varde over bl.a. Agerbæk, Fåborg, Årre og Roust. Uddannelsespendlingen syd for Varde betjenes primært af toget fra Tønder over Ribe til Esbjerg og videre til Varde. Uddannelsespendlingen til Varde foregår primært internt i Varde Kommune. Det er indlysende, at den gode togbetjening mellem Esbjerg og Varde, Nr. Nebel, Oksbøl og Varde, samt Skjern, Ølgod og Varde spiller en vigtig rolle i det relativt store antal uddannelsespendlende herfra til Varde. Ligeledes spiller busbetjeningen fra Grindsted til Varde og generelt busbetjeningen i den østlige del af Varde Kommune en vital rolle for uddannelsespendlingen. 14

17 Uddannelsespendling til Skjern og Tarm Der tilgår gennemsnitligt 92 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 4 studerende pr. år fra Herning Kommune og 12 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Tarm. Der tilgår gennemsnitligt 179 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 9 studerende pr. år fra Herning Kommune og 32 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Skjern. Langt størstedelen af de studerende er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er formentlig den gode togforbindelse fra Varde til Tarm og Skjern, der fordrer det relativt store gennemsnitlige optag af studerende, der er bosat i Varde Kommune. Hvis der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Skjern og Tarm på zoneniveau bekræftes det, at de uddannelsespendlende fra Sydtrafiks område, i højeste grad er bosat i Varde Kommune, samt i det nære opland til jernbanen mellem Varde og Skjern- Tarm. Dvs. Varde- og Tistrup-området. Der er dog enkelte uddannelsespendlere fra Esbjerg-området, hvor der dog også er direkte togforbindelse til Skjern-Tarm. Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Skjern og Tarm er højst sandsynligt affekteret af forskellen i udbuddet af uddannelser i Varde og Skjern-Tarm, samt den direkte togforbindelse. I Skjern er der, i modsætning til Varde, erhvervsuddannelser og teknisk gymnasiale uddannelser, hvilket dog også kan findes i både Esbjerg og Grindsted. 15

18 Uddannelsespendling til Vejen Der tilgår gennemsnitligt 3 studerende pr. år fra Billund Kommune, 2 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 2 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 6 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune og 197 studerende pr. år fra Vejen Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Vejen. Dvs. at ca. 94 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Vejen er bosat i Vejen Kommune, hvilket er en meget høj andel af det samlede gennemsnitlige optag set i forhold til de andre byer med ungdomsuddannelser. Dette skyldes formentligt, ligesom i Vardes tilfælde, at de nærliggende kommuners uddannelsesinstitutioner har en højere tiltrækningsværdi end uddannelsesinstitutionerne i Vejen. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Vejen på zoneniveau, så ses det tydeligt, at det overvejende er studerende bosat i Vejen Kommune, der pendler til Vejen. Det er kun Vorbasse-områdeti Billund Kommune og Gørding-området i Esbjerg Kommune, hvor der er et nævneværdigt antal studerende bosat, som pendler til Vejen. I Vejen Kommune fordeler uddannelsespendlingen til Vejen sig efter følgende størrelsesorden (højeste - til laveste antal); 1) Brørup-området, 2) Bække-, Lindknudog Rødding-området, 3) Glejbjerg-, Føvling-, Jels-, Skodborg- og Gesten-området, 4) Hovborg-, Holsted- og Lintrup-området, 5) Sdr. Hygum- og Vejen-området. De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Vejen skal understøttes af togstrækningen der forløber Esbjerg, Bramming, Gørding, Holsted, Brørup, Vejen, Lunderskov og Kolding i samspil med lokale tilbringerruter. Desuden skal følgende forbindelser nærmere undersøges Vorbasse, Bække, Lindknud, Gesten og Vejen, samt Jels, Rødding, Skodborg og Vejen. Bus- og togbetjeningen til Vejen Uddannelsespendlingen vest og øst for Vejen betjenes primært af togbetjeningen mellem Kolding og Esbjerg, hvor der standses undervejs i Lunderskov, Vejen, Brørup, Holsted, Gørding og Bramming. Der er indtil flere lokale tilbringerruter, der muliggør pendling fra de omkringliggende områder. Uddannelsespendlingen nord for Vejen betjenes primært af rute 83, 84, 111 og 179. Rute 83 kører fra Grindsted til Holsted st. over bl.a. 16

19 Hovborg og Lintrup. Rute 84 kører fra Grindsted til Vejen over bl.a. Vorbasse, Bække og Gesten. Rute 111 kører fra Vejle til Vejen over bl.a. Vester Torsted, Bække, Asbo og Læborg. Rute 179 kører fra Billund til Vejen over bl.a. Vorbasse, Bække, Asbo og Læborg. Uddannelsespendlingen syd for Vejen betjenes primært af rute 78 og 38. Rute 78 kører fra Toftlund til Vejen og standser undervejs i Gram, Rødding og Skodborg. Rute 38 kører fra Haderslev til Vejen og standser undervejs bl.a. i Jels og Skodborg. Til sommer nedlægges rute 78 dog og erstattes af rute 177, som kører fra Ribe til Vejen over Rødding. Uddannelsespendlingen til Vejen foregår primært internt i Vejen Kommune, samt til dels fra Esbjerg, Billund, Haderlsev og Kolding Kommune.. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Vejen fra bl.a. Grindsted, Billund, Vejle og Toftlund, samt togforbindelsen fra Kolding og Esbjerg, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Grindsted Der tilgår gennemsnitligt 5 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 3 studerende pr. år fra Herning Kommune, 4 studerende pr. år fra Ikast-Brande Kommune, 10 studerende pr. år fra Vejle Kommune, 7 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 51 studerende pr. år fra Varde Kommune og 173 studerende pr. år fra Billund Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Grindsted. Dvs. at ca. 68 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Grindsted er bosiddende i Billund Kommune. Endvidere er ca. 20 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Grindsted bosiddende i Varde Kommune. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Grindsted på zoneniveau er de studerende, der er bosiddende i Varde Kommune overvejende pendler fra Agerbæk-, Skovlund/ Ansager- og Ølgod-området. I Vejen Kommune pendler de studerende til Grindsted primært fra Hovborg-området. I Vejle Kommune pendler de studerende til Grindsted primært fra Langelund-området. Internt i Billund Kommune pendler de studerende primært fra Billund-området efterfulgt af Sdr. Omme-, Vorbasse-, Hejnsvig- og Stenderup/Krogagerområdet, samt i mindre grad fra Sdr. Ulrupog Filskov-området. De studerende pendler primært fra områder beliggende vest, syd og sydvest for Grindsted. De præsenterede data giver et indtryk af, at 17

20 uddannelsespendlingen til Grindsted skal betjenes via følgende forbindelser; Ølgod-Grindsted, Ansager/Skovlund-Grindsted, Agerbæk-Stenderup/Krogager-Grindsted, Hovborg- Grindsted, Vorbasse-Hejnsvig-Grindsted, Billund-Grindsted, Langelund-Filskov-Grindsted og Sdr. Omme-Grindsted. Busbetjening til Grindsted Uddannelsesbetjeningen nord og nordøst for Grindsted betjenes primært af rute 81 og 208, hvor rute 81 betjener Sdr. Omme og Filskov og rute 208 betjener Langelund og Filskov. Vest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af rute 82 og 198. Rute 82 kører fra Ølgod til Grindsted og stopper undervejs i Lindbjerg, Krusbjerg, Urup og Nollund. Rute 198 kører fra Varde til Grindsted og stopper undervejs i Næsbjerg, Nordenskov, Ansager og Skovlund. Sydvest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af rute 44 og 144, som begge kører fra Esbjerg til Grindsted. Rute 44 betjener undervejs Roust, Årre, Fåborg, Tofterup og Stenderup/Krogager. Rute 144 betjener undervejs Glejbjerg, Agerbæk, Tofterup og Stenderup/ Krogager. Syd og sydvest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af rute 83 og 84, hvor rute 83 kører fra Holsted st. til Grindsted over Hejnsvig og Hovborg og rute 84 fra Vejen til Grindsted over Gesten, Bække, Vorbasse og Hejnsvig. Uddannelsespendlingen til Grindsted foregår primært internt i Billund Kommune og fra Varde Kommune, samt til dels fra Vejen og Vejle Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetje-ning til Grindsted fra Ølgod, Varde, Esbjerg, Holsted, Vejen, Billund og Vejle, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Kolding Der tilgår gennemsnitligt 4 studerende pr. år fra Sønderborg Kommune, 8 studerende pr. år fra Aabenraa Kommune, 35 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 11 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune, 86 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 11 studerende pr. år fra Billund Kommune, 61 studerende pr. år fra Vejle Kommune, 6 studerende pr. år fra Horsens Kommune, 9 studerende pr. år fra Hedensted Kommune, 56 studerende pr. år fra Fredericia Kommune, 25 studerende pr. år fra Middelfart Kommune og 733 studerende pr. år fra Kolding Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Kolding. Andelen af studerende, der tilgår uddannelsesinstitutionerne i Kolding, som er bosiddende i Kolding Kommune er relativ højt (ca. 70 %) set i forhold til spredningen i det totale gennemsnitlige optag. Den store spredning i uddannelsespendlingen til uddannelsesinstitutionerne er sandsynligt relateret til Koldings relativt centrale beliggenhed i det sydøstjyske bybånd og som et jerbaneknudepunkt med direkte forbindelser fra vest, syd, øst og nord. En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Kolding på zoneniveau viser, at udenfor Kolding Kommune er der studerende, der pendler fra de førnævnte kommuner, men ikke i samme kvantum. I Haderslev Kommune er der flest studerende bosat i Haderslev-området og i Vojens-området. I Vejen Kommune er de studerende først og fremmest bosat i Vejen-området, i mindre grad i Rødding- og Brørup-området. I 18

21 Vejle Kommune er de studerende primært bosat i Vejle-, Egtved- og Gravens-området. I Fredericia Kommune er de flest studerende bosat i Fre-dericia-området og i mindre grad i Taulov-området. Der er endvidere en relativ stor del (136) studerende, der er bosiddende på Fyn (primært Middelfart-området), som pendler til Kolding. I Horsens, Tørring, Billund, Esbjerg, Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommune er antallet af bosiddende studerende, der pendler til Kolding, relativ beskedent. I Kolding Kommune er antallet af bosiddende studerende størst i nævnte rækkefølge; Vamdrup-, Lunderskov-, Jordrup-, Christiansfeld-, Kolding-, Vester Nebel/Harte-, Almind-, Viuf-, Sdr. Bjert/Sdr. Stenderup-, Sjølund/Hejls-, Hjarup/ Ødis-, Stepping- og mindst Vonsild-området. Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Som tidligere nævnt, så ligger Kolding ganske centralt placeret i jernbaneinfrastrukturen, hvilket betyder, at især uddannelsespendlingen fra Esbjerg-, Bramming-, Holsted-, Brørup-, Vejen- og Lunderskov-området skal betjenes af tog i samspil med lokale ruter. Det samme gør sig gældende for Middelfart-, Fredericia- og Taulov-området, samt Sønderborg-, Tinglev- og Vojens-området. I de resterende rejsemønstre er følgende rejserelationer værd at undersøge nærmere: Vejle-Viuf-Almind-Kolding, Egtved-Gravens-Vester Nebel-Kolding, Jordrup-Harte-Kolding, Rødding- Vamdrup-Hjarup-Kolding, Haderslev-Christiansfeld-Kolding og Hejls-Sjølund-Sdr. Stenderup-Sdr. Bjert-Kolding. Bus- og togbetjening til Kolding Vest for Kolding betjenes uddannelsespendlingen primært af toget fra Esbjerg til Kolding, der undervejs stopper i Bramming, Holsted, Brørup, Vejen og Lunderskov, samt rute 88 fra Vejen til Kolding over bl.a. Store Andst, Lunderskov, Jordrup og Harte. Sydvest for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Padborg til Kolding, som stopper undervejs i Tinglev, Rødekro, Vojens, Vamdrup og Lunderskov, samt rute 46 og 252. Rute 46 kører fra Tønder til Kolding over bl.a. Toftlund, Jels, Vamdrup og Hjarup. Rute 252 kører fra Vamdrup til Kolding over bl.a. Ødis og Vonsild. Syd for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 34 og 254. Rute 34 kører fra Haderslev til Kolding over bl.a. Christiansfeld, Taps og Vonsild. Rute 254 kører fra Hejlsminde til Kolding og stopper undervejs bl.a. i Sjølund, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. Nordvest for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 166, som kører fra Billund til Kolding og stopper undervejs i Nybjerg Mølle, Egtved og Vester Nebel. Nord for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 103 og 207, som begge kører mellem Vejle og Kolding, hvor rute 103 stopper undervejs i Ny Højen, Viuf og Almind og rute 207 stopper undervejs i Skibet, Bredsten, Vingsted, Ødsted, Gravens, Ågård, Vester Nebel og Bramdrupdam. Nordøst for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra henholdsvis Vejle og Middelfart til Kolding, som stopper undervejs i Brejning, Bør-kop og Taulov, samt rute 106. Rute 106 kører fra Middelfart til Kolding og stopper undervejs i Snoghøj, Erritsø, Gudsø, Eltang og Nørre Bjert. 19

22 Uddannelsespendlingen til Kolding er spredt over primært Fredericia, Vejle, Vejen, Haderslev og Kolding Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Kolding fra Middelfart, Vejle, Billund, Vejen, Toftlund og Haderslev, samt togforbindelsen fra Esbjerg, Middelfart, Frederica og Vojens, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Fredericia Der tilgår gennemsnitligt 2 studerende pr. år fra Hedensted Kommune, 35 studerende pr. år fra Vejle Kommune, 3 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 21 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 125 studerende pr. år fra Middelfart Kommune og 366 studerende pr. år fra Fredericia Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Fredericia. Dvs. at ca. 66 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Fredericia er bosiddende i Fredericia Kommune og de umiddelbare omegnskommuner (Vejle-, Kolding- og Middelfart Kommune) tilsammen har ca. 33 % af den gennemsnitlige tilgang af studerende i Fredericia bosiddende her, hvoraf alene ca. 23 % er bosiddende i Middelfart Kommune. Den relative lave andel af studerende, der studerer i Fredericia og er bosiddende i Fredericia Kommune, korrelerer altså direkte med Fredericias korte distance til omegnskommunerne. Fredericia er ligesom Kolding et centralt knudepunkt i jernbaneinfrastrukturen og transportinfrastrukturen generelt. En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Fredericia på zoneniveau viser, at udenfor Fredericia Kommune er der et stort (162) antal studerende, der er bosat på Fyn, som pendler til Fredericia. I Vejle Kommune er de studerende primært bosat i Børkop-Brejning-området og i mindre grad i Vejle-området. I Vejen Kommune er de studerende bosat i Vejen-området I Kolding Kommune er de studerende primært bosat i Kolding-området og i mindre grad i Vamdrup-området. De studerende, der pendler til Fredericia og er bosat udenfor kommunen er bosat i områder med togbetjening. I Fredercia Kommune er de studerende primært bosat i Taulov-området og i mindre grad Fredericia-området. Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som primært forløber langs jernbanen. Det er altså primært tog i samspil med lokale ruter, der skal betjene uddannelsespendlingen til Fredericia. 20

23 Bus- og togbetjening til Fredericia Vest for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært med tog fra henholdsvis Esbjerg og Padborg, der stopper undervejs i Vejen, Vamdrup, Kolding og Taulov, samt rute 106 fra Kolding til Middelfart, der stopper undervejs i Erritsø. Nord for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært af toget, der stopper i Vejle, Brejning og Børkop, samt rute 204 der kører fra Vejle til Fredericia og stopper undervejs i Andkær, Børkop, Gauerslund, Brejning, Gårslev og Høll. Øst for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Fyn, der bl.a. stopper undervejs i Middelfart, samt rute 105 der kører fra Middelfart til Fredericia og stopper undervejs i Erritsø. Uddannelsespendlingen til Fredericia foregår primært internt i Fredericia Kommune, samt fra Middelfart, Vejle, Brejning, Børkop, Kolding, Vamdrup og Vejen. Det er tydeligt, at den gode busbetjening direkte fra Kolding og Middelfart til uddannelsesinstitutionerne i Fredericia, samt togforbindelsen fra Vejle, Vejen, Kolding og Middelfart til Fredericia, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Vejle Der tilgår gennemsnitligt 3 studerende pr. år fra Horsens Kommune, 152 studerende pr. år fra Hedensted Kommune, 3 studerende pr. år fra Ikast-Brande Kommune, 19 studerende pr. år fra Billund Kommune, 2 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune, 3 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 2 studerende pr. år fra Middelfart Kommune, 2 studerende pr. år fra Fredericia Kommune og 567 studerende pr. år fra Vejle Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Vejle. Udover optaget internt fra Vejle Kommune er det altså primært i Hedensted Kommune, at de studerende, der studerer i Vejle, er bosat. Dette skyldes formentlig det manglende udbud af ungdomsuddannelser i Hedensted Kommune, samt en kortere transportdistance til Vejle end Horsens for især de, der er bosat i den sydlige del af kommunen. En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Vejle på zoneniveau viser, at udenfor Vejle Kommune er det især Hedensted-området og i mindre grad Løsning-området i Hedensted Kom-mune, hvor de studerende, der studerer i Vejle, er bosat. I Horsens Kommune er det primært Horsens-området, hvor de studerende er bosiddende6. I Billund Kommune er de studerende spredt over hele kommunen, men det største antal studerende er bosat i Billund-området. I Vejen Kommune er de studerende primært bosat i Bække-området. I Kolding Kommune er det primært den nordlige del af kommunen de studerende er bosat i. I Fredericia Kommune er de fleste studerende bosat i Fredericia-området. Internt i Vejle Kommune er antallet af bosiddende studerende størst i nævnte rækkefølge: Børkop/Brejning-, Give-, Jelling-, Egtved-, Ny Nørup/Randbøldal-, Vejle-, Smidstrup-, Vandel-, Thyregod-, Gravens-, Ny Højen-, Bredal-, Grejs-, Gladbjerg-, Langelund-, Vonge-, Bredsten-, Svindbæk-, Givskud-, Lindeballe-, Vindelev-, Nybjerg Mølle-, Skibet- og Vinding-området. 21

24 Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Det er tydeligt, at rejsemønstrene i nordvest, nordøst og sydøst forløber langs jernbanen, dvs. Vejle, Jelling, Gadbjerg, Give og Thyregod, Horsens, Hedensted og Vejle, samt Vejle, Brejning, Børkop, Fredericia og Middelfart. De andre rejserelationer der skal nærmere undersøges er: Billund Vandel - Ny Nørup/Randbøldal Bred-sten - Vejle, Bække Egtved Vejle, Gravens Ny Højen Vejle, Smidstrup Ny Højen Vejle, samt Langelund Give. Bus- og togbetjening til Vejle Nordøst for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Århus, der stopper undervejs i Horsens og Hedensted, samt rute 202 der kører fra Århus til Vejle og stopper undervejs i Horsens, Løsning og Hedensted. Nordvest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende af rute 211, 212, 214 og 217. Rute 211 kører fra Give til Vejle og stopper undervejs i Givskud, Jelling og Hørup. Rute 212 kører fra Give til Vejle og stopper undervejs i Thyregod, Dørken, Sejrup, Vonge, Bjerlev, Ådal og Sandvad. Rute 214 kører fra Give til Vejle over Gadbjerg, Gammelby, Bredsten og Skibet. Rute 217 kører fra Sønder Omme til Vejle over Filskov, Langelund, Lindeballe, Gadbjerg, Gammelby, Bredsten og Skibet. Vest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 43 og 143, som begge kører fra Billund Lufthavn til Vejle, hvor rute 43 stopper undervejs i Ny Nørup og Bredsten og rute 143 stopper undervejs i Billund, Vandel, Randbøldal, Gødding, Ny Nørup, Bredsten og Skibet. Sydvest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 111, som kører fra Vejen til Vejen og stopper undervejs i Læborg, Bække, Egtved, Ødsted og Nørre Vilstrup. Syd for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 103, 207 og 216. Rute 103, som kører fra Kolding til Vejle, stopper undervejs i Viuf, Almind og Ny Højen. Rute 207, som kører fra Kolding til Vejle, stopper undervejs i Bramdrupdam, Vester Nebel, Gravens, Ødsted, Bredsten og Skibet. Rute 216, som kører fra Smidstrup til Vejle, stopper undervejs i Skærup og Sænderdalen. Sydøst for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Fyn, der stopper undervejs i Middelfart, Fredericia, Børkop og Brejning, samt rute 204, som kører fra Fredericia til Vejle, der stopper undervejs i Andkær, Børkop, Gauerslund, Brejning, Gårslev og Høll. Uddannelsespendlingen til Vejle foregår primært internt i Vejle Kommune og fra Hedensted Kommune. Det ses tydeligt på rejsemønstrene, at den gode busbetjening til Vejle fra Hedensted, Grindsted, Billund, Vejen og Kolding, samt togforbindelsen fra Horsens, Thyregod/Give og Fredericia, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. 22

25 Uddannelsespendling til Tørring Der tilgår gennemsnitligt 20 studerende pr. år fra Horsens Kommune, 15 studerende pr. år fra Ikast-Brande Kommune, 48 studerende pr. år fra Vejle Kommune og 40 studerende pr. år fra Hedensted Kommune til Tørring Gymnasium. Uddannelsespendlingen til Tørring er meget spredt og det er værd at bemærke, at det gennemsnitlige optag er større fra Vejle Kommune end Hedensted Kommune. Dette skyldes formentlig den nordlige del af Vejle Kommunes relativ korte afstand til Tørring set i forhold til afstanden til Vejle. En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Tørring på zoneniveau fra områder i Sydtrafiks område viser, at de studerende primært er bosat i Give- og Thyregod-området, dernæst Jelling-, Givskud- og Vongeområdet, samt herefter Lindeballe- og Grejsområdet. Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som viser nogle primære rejserelationer der skal undersøges nærmere. Disse rejserelationer er som følgende: Thyregod Vonge Tørring, Lindeballe Give Vonge Tørring, Gadbjerg Givskud Tørring, Jelling Tørring og Vejle Grejs Tørring. Busbetjening til Tørring Det er primært rute 115 og 117, der betjener de uddannelsespendlende fra Vejle Kommune. Rute 115, der kører fra Jelling til Tørring, stopper undervejs i Ildved, Sandvad, Aadal, Fousing, Bjerlev og Hygum. Der er korrespondance til toget fra Vejle og Thyregod i Jelling. Rute 117, der kører fra Billund til Horsens, stopper undervejs i Ringive, Give, Givskud, Vonge og Tørring. Der er korrespondance til toget fra Thyregod og Vejle i Give. Uddannelsespendlingen til Tørring fra Vejle Kommune er ikke overraskende fokuseret i den nordlige del af Vejle Kommune Det ses tydeligt i rejsemønstrene, at den gode busbetjening til Tørring fra Give og Jelling, samt togforbindelsen mellem Vejle og Thyregod, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. 23

26 Vurdering Uddannelsespendlingen til en given klynge (by) af uddannelsesinstitutioner er generelt spredt udover et større område end bare den kommune, hvor den givne klynge af uddannelsesinstitutioner er lokaliseret. Det er her især lokalområder i nabokommunerne med en tæt relation til byen med uddannelsessteder. Det er de større byer med gode togforbindelser og et rigt udbud af forskellige typer af uddannelser, der tiltrækker flest uddannelsespendlende og fra det største opland. Gode togforbindelser er dog ikke ensbetydende med et stort opland - se Varde. Udbuddet af uddannelser i den pågældende by har selvfølgelig stor betydning for søgningen hertil, men det er en række andre faktorer, der er afgørende for valget af uddannelsessted. Valget af uddannelsessted er, ligesom alle andre transportvalg vi foretager os, en afvejning mellem de fysiske og institutionelle begrænsninger omverdenen pålægger os i vores valg, samt egne ressourcer og præferencer. Det er altså en afvejning mellem den tids- og distancemæssige afstand til de forskellige byer med et udbud af uddannelser, de transportmuligheder der er til rådighed, adgangskravene til den enkelte uddannelsesinstitution, de ressourcemæssige krav forbundet med valget og de individuelle og socialbestemte præferencer for uddannelsesstedet. Disse forhold er illustreret f.eks. i Nordenskov-området, hvor uddannelsessøgningen er opsplittet mellem Varde, Esbjerg og Grindsted. Uddannelsespendlingen til Grindsted er størst, imens Varde og Esbjerg er stort set lige store. Det er afstands- og tidsmæssigt klart kortest til Varde. Udbuddet af uddannelser er størst i Esbjerg, men der er til gengæld længst tids- og afstandsmæssigt til Esbjerg, samtidigt med, at der skal skiftes fra bus til tog undervejs. Afstanden til Grindsted er kortere end Esbjerg, men det tager ca. ligeså lang tid transportmæssigt, selvom der er bus direkte der til. Der er ikke den store forskel i udbuddet af uddannelser i Varde og Grindsted, hvilket betyder, at der må være andre bevæggrunde for den langt større søgning til Grindsted end Varde. Rejsemønstrene til byerne med ungdomsuddannelser er generelt karakteriseret ved at forløb i rimelig entydige radialer ind mod byen. Disse radialer er sammenfaldende med togbetjeningen og den regionale- og anden kommunegrænseoverskridende busbetjening. Taget antallet af uddannelsespendlende, der benytter de ikke-regionale kommunegrænseoverskridende ruter, og betydningen af de disse ruter for uddannelsespendlingen i betragtning kan det anbefales at opgradere serviceniveauet 24

27 Bilag 1 25

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010. Sydtrafik

Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010. Sydtrafik Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010 Sydtrafik Resume Region Syddanmark har som bestiller af kollektiv trafik af regional betydning udarbejdet principper for kollektiv

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

BANESTRATEGISKE PRINCIPPER

BANESTRATEGISKE PRINCIPPER Oplæg til regionens drøftelser om BANESTRATEGISKE PRINCIPPER Region Syddanmark Juni 2015 Projektnummer: 1011905 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: HBA/EMJ MEH AHK Kontaktperson: Anders H Kaas

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015

Side 1 af 6. Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Side 1 af 6 Referenceliste for SCADA-anlæg. Opdateret 11.05.2015 Nr. Kunde/sted: Software: År 186 Nymindegab Lejren Proficy ifix-win server 2012 2015 185 Outrup Varmeværk Proficy ifix-win server 2012 2015

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften post sydtrafik Nummer 1 maj 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk 50-års jubilar side 6 54 med svendebrev side 8 Gode kolleger side 12 Sydtrafik går i luften side 4 Forsidefoto: Sydtrafik

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2015 Christiansfeld Civile

Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2015 Christiansfeld Civile Søgekriterier Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt 2015 Christiansfeld Civile Ansøgning om

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

TAL NO.14 SYDDANMARK I. Her går det faktisk godt BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.14 SYDDANMARK I. Her går det faktisk godt BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.14 Her går det faktisk godt Meget ser anderledes ud i Syddanmarks mindre byer end for bare få år tilbage. Tabet af centerby-status efter kommunesammenlægningerne

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE

i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE DE MINDRE BYER i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE INTRO Forord Indhold En række af Region Syddanmarks mindre byer står i disse år i en situation, hvor der er behov for

Læs mere

30. Bramming - Tønder Grænse

30. Bramming - Tønder Grænse TB (V) 423-29 Strækningshastighed: Bramming - Tønder Tønder - Tønder Grænse km/t *) km/t *) På strækningen Ribe - Tønder gælder hastigheden kun togsæt. For øvrigt materiel er hastigheden km/t. 08.01.2006

Læs mere

Klubfortegnelse 4. HK

Klubfortegnelse 4. HK Klubfortegnelse 4. HK Skakklubben Alssund Spillested: Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg Formand: Karsten Fyhn Adresse: Ahlmannsvej 50, 1. th., 6400 Sønderborg Telefon: 74 49 02 24 ; email: kfyhn@vikingskak.dk

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Ærespræmier ved Dyrskuet i Varde 2005 HESTE. Jydsk Race. Oldenborg Race. Knapstrupper. Dansk Varmblod. Fjordheste

Ærespræmier ved Dyrskuet i Varde 2005 HESTE. Jydsk Race. Oldenborg Race. Knapstrupper. Dansk Varmblod. Fjordheste HESTE Ærespræmier ved Dyrskuet i Varde 2005 Jydsk Race Følhoppe Ktl.nr. 2 Peter Huus, Aggersgård, Gesten 24 p ( 63 ) Jan Lundkvist & Søn I/S Oldenborg Race Følhoppe Ktl.nr. 7 Lene & Jan Rue, Gørding (

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Piger-U12-x Spar Nord Vejle Spar Nord Vejle

Piger-U12-x Spar Nord Vejle Spar Nord Vejle Option-navn teamname club Drenge-U10-x BGIF 3 BGIF Drenge-U10-x BGIF 1 Bramdrupdam GIF Drenge-U10-x BGIF 2 Bramdrupdam GIF Drenge-U10-x EFB 1 Esbjerg FB Drenge-U10-x EFB 2 Esbjerg FB Drenge-U10-x Rybergs

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Gazeller i delregion Kolding 2009

Gazeller i delregion Kolding 2009 Nr. Vækst Navn By 1 1350,4 Grumsens Maskinfabrik A/S Esbjerg 8717 68 2 972,7 Dansk Scanning A/S Billum 45816 76 3 935,8 Iqc Denmark ApS Fredericia 6142-4 929,5 Flextrack ApS Esbjerg N 6342 6 5 825,4 Kfm

Læs mere

Kampnr Dag Dato Række Hjemmehold Udehold Spillested Dommer 1 Dommer 2 Udvikler 268326 Mandag 27.02.2012 18:45 JSH Bov IF Tinglev IF Grænsehallerne

Kampnr Dag Dato Række Hjemmehold Udehold Spillested Dommer 1 Dommer 2 Udvikler 268326 Mandag 27.02.2012 18:45 JSH Bov IF Tinglev IF Grænsehallerne Kampnr Dag Dato Række Hjemmehold Udehold Spillested Dommer 1 Dommer 2 Udvikler 268326 Mandag 27.02.2012 18:45 JSH Bov IF Tinglev IF Grænsehallerne Lars Luk Nielsen Claus Bonde 384420 Mandag 27.02.2012

Læs mere

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15

KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 KØRSEL FOR SPECIALKLASSER 2014/15 VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder Tistrup Skole elever med specifikke indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn)

Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud på Garantivogne Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Status for Energinet.dk s Celleprojekt

Status for Energinet.dk s Celleprojekt Status for Energinet.dk s Celleprojekt Intelligent Mobilisering af Decentral Elproduktion Per Lund 1 Indhold 1. Introduktion til celleprojektet 2. Produktmål, udbytte og status 3. Eksempler og afrunding

Læs mere

Kampagneindlæg til Nordisk Lokaltrafiks marketingpris 2012. Trafikselskab Sydtrafik

Kampagneindlæg til Nordisk Lokaltrafiks marketingpris 2012. Trafikselskab Sydtrafik Kampagneindlæg til Nordisk Lokaltrafiks marketingpris 2012 Trafikselskab ydtrafik Kampagnen "ydtrafik - tættere på kunderne" - en integreret markedsførings- og kommunikationsindsats med løbende kampagneelementer

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014

Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Ønskede cykelstier. Opdateret september 2014 Generelt Uheld Overslag Projekt nr. Sags id Lokalitet Stedfæstelse Ansøger Skadesgrad 2009- sommer 2014 (samtlige trafikanter) Skadesgrad 2009- sommer 2014

Læs mere