PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING. Arbejdsrapport. Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING. Arbejdsrapport. Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser. www.sydtrafik.dk"

Transkript

1 PLANLÆGNING OG RÅDGIVNING Arbejdsrapport Analyse og kortlægning af pendling til ungdomsuddannelser Marts 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning Afgrænsning Analyse -Sønderborg - Gråsten - Aabenraa - Tønder - Toftlund - Haderslev - Ribe - Bramming - Esbjerg - Varde - Skjern/Tarm - Vejen - Grindsted - Kolding - Fredericia - Vejle - Tørring Vurdering Bilag

3 Indledning Denne arbejdsrapport har til formål at kortlægge og analysere uddannelsespendlingen til ungdomsuddannelserne i Syd- og Sønderjylland i relation til det nuværende udbud af kollektiv trafik. Denne analyse foretages i relation til Region Syddanmarks uddannelsesstrategi hvor den overordnede målsætning er, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 1 En af de centrale problemstillinger i relation til andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse er transportafstanden eller nærmere den tidsmæssige transportafstand. Danske Regioner har i en analyse af transportafstandens betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse afdækket, at de kommuner, der har de laveste andele af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse 2, samtidig er kommuner, hvor de unge i gennemsnit har længst til en ungdomsuddannelse. For at imødekomme målsætningen i uddannelsesstrategien er der i handlingsplanen for opsat følgende initiativer med tilknytning til uddannelsespendlingen og Sydtrafiks ansvars-områder: 15 % færre unge har over 90 min. transporttid til ungdomsuddannelse end i 2010 og Fremme af bedre offentlig transport til ungdomsuddannelserne gennem forbedret koordination mellem uddannelsesinstitutionerne og de regionale trafikselskaber samt øget viden om de unges transportbehov. Det ses i ovenstående målsætninger og handlingsplaner, at frafaldet på ungdomsuddannelserne bl.a. skal mindskes igennem en større tidsgeografisk nærhed til uddannelsesinstitutionerne, hvilket bl.a. skal sikres igennem en forbedret tilrettelæggelse af den kollektive trafik til ungdomsuddannelserne og øget viden om de unges transportbehov. For at optimere den kollektive trafik til ungdomsuddannelserne og hermed minimere transporttiden er det nødvendigt at vide, hvorfra de studerende pendler i relation de enkelte uddannelsessteder. For at belyse disse rejserelationer inddrages der i denne rapport data fra Undervisningsministeriet og fra Hypercard-databaserne i Sydtrafik, Midttrafik og DSB 4. Data fra Undervisningsministeriet indeholder oplysninger om tilgangen fra folkeskolens 9. og 10. klasse til de enkelte ungdomsuddannelsessteder efter de studerendes bopælskommune i tidsrummet Hypercard-data giver øjeblikkelige oplysninger om uddannelsespendlingen til og fra zoner 5 i Sydtrafiks område. 1 Region Syddanmark Region Syddanmarks uddannelsesstrategi (u.d.) 2 Danske Regioner Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse (januar 2011) 3 Region Syddanmark Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan (u.d.) 4 Det har ikke været muligt at indhente Hypercard-data fra Midttrafik, hvorved der ikke indgår uddannelses-pendling fra Midtjylland til de analyserede uddannelsesinstitutioner. 5 Eftersom data er indhentet før Sydtrafiks nye zonesystems ikrafttræden er analyserne foretaget i det gamle zonesystem. 1

4 Afgrænsning I denne rapport analyseres uddannelsespendlingen til ungdomsuddannelser, gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, der ligger i Sydtrafiks område og i oplandet hertil. Sidstnævnte inddrages, da pendlingen ikke tager hensyn til administrative grænser og da disse grænseområder betjenes af både busser og tog med delt ejerskab. De inddragede ungdomsuddannelser, som også er markeret på det efterfølgende oversigtskort, er: Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Vestjysk Gymnasium Tarm Varde Gymnasium Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Rybners Gymnasium STX (Esbjerg) Rybners HHx og HG (Esbjerg) EUC Vest - Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Ribe Katedralskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland (Toftlund) EUC Syd - Tønder Tønder Gymnasium Tønder Handelsskole Erhvervsgymnasiet Grindsted Grindsted Landbrugsskole Vejen Gymnasium og HF Vejen Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Kolding HF og VUC Munkensdam Gymnasium EUC Syd - Haderslev Haderslev Handelsskole Haderslev Katedralskole Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig EUC Syd - Aabenraa IBC International Business College (Aabenraa) Social- og Sundhedsskolen Syd (Aabenraa) Aabenraa Statsskole Tørring Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Rødkilde Gymnasium (Vejle) Rosborg Gymnasium & HF (Vejle) Campus Vejle Fredericia Gymnasium EUC Lillebælt - Fredericia IBC International Business College - Fredericia Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens, Fredericia afd. Middelfart Gymnasium og HF-kursus Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart Alssundgymnasiet Sønderborg Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd - Sønderborg Sønderborg Statsskole Gråsten Landbrugsskole 2

5 3

6 Analyse I analysen vil uddannelsespendlingen til de enkelte ungdomsuddannelser blive analyseret som klynger i forhold til deres geografiske beliggenhed, hvilket vil sige på byniveau. Dette gøres, da uddannelsespendlingen til de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner indenfor bygeografien har et fælles endemål. De forskellige busruter der betjener endemålet vil have forskellige ruteforløb indenfor bygeografien, hvilket muliggør afstigning direkte ved uddannelsesinstitutionen for nogle rejser, men kræver en forbindelsesrejse for andre. Det er interessant at undersøge nærmere, hvordan rejsemønstrene til disse klynger af uddannel-sesinstitutioner spreder sig i forhold til den nuværende bus- og togbetjening. Derfor vil der blive klarlagt, hvilke rejsemuligheder bus- og togbetjening til hver enkelt by med ungdomsuddan-nelser giver de studerende i forhold til de afdækkede rejsemønstre, samt hvilke rejserelationer, der ikke er tilstrækkeligt betjent. Der vil i gennemgangen af bus- og togbetjeningen blive fo-kuseret på det overordnede net, det forbinder de koncentrerede rejserelationer, som blev fundet i analysen. Der vil i mange tilfælde være lokale busruter, der forbinder de mere tyndtbefolkede områder med centrale stoppesteder, men disse inddrages ikke i vurderingen. Data om uddannelsespendlingen til byer med uddannelsesinstitutioner er kortlagt ud fra de studerendes bopæl, hvilket i Undervisningsministeriets statistikker er på kommuneniveau og i Hypercard-databasen på zoneniveau (se bilag 1 for en oversigt over zonerne). Uddannelsespendling til Sønderborg På kortet ses det, at der til uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg i gennemsnit over 10 år er tilgået 2 studerende pr. år fra Varde Kommune, 3 fra Esbjerg Kommune, 4 fra Vejen Kommune, 3 fra Kolding Kommune, 34 fra Haderslev Kommune, 33 fra Tønder Kommune, 78 fra Aabenraa Kommune og 638 fra Sønderborg Kommune. Ikke overraskende falder tilgangen af elever markant med den geografiske afstand fra uddannelsesinstitutionerne. Ca. 80 % af de optagede studerende kommer fra Sønderborg Kommune og ca. 10 % fra nabokommunen Aabenraa. Tønder og Haderslev Kommune tegner sig hver for ca. 4 % af de optagede studerende i Sønderborg. Når der ses på antallet af studerende med Hypercard, som studerer i Sønderborg er der et mere begrænset opland end der sås i statistikken fra Undervisningsministeriet. Størstedelen af de studerende er ligeledes bosat i Sønderborg Kommune, men der er ingen pendlere fra Tønder Kommune og meget få pendlere fra Haderslev Kommune. I Aabenraa Kommune er størstedelen af uddannelsespendlerne bosat i Kruså-Padborg-området. Der er desuden 5-8 studerende der pendler fra Flensborg-området. I Sønderborg Kommune er de studerende bosat spredt over hele kommunen, dog med flest pendlere i den nordlige del af Als og herefter den centrale del af Als og Gråsten-Broager- 4

7 området. Der er ikke så mange registrerede pendlere i selve Sønderborg og de tilstødende zoner, hvilket først og fremmest skyldes den manglende interesse for Hypercard-aftalen ved korte rejser. De præsenterede data giver et indtryk af, at betjeningen af uddannelsespendlingen til Sønderborg primært skal løftes af den lokale kørsel i Sønderborg Kommune, samt en forbindelse fra Flensborg over Padborg, Kruså og Gråsten til Sønderborg og en forbindelse mellem Aabenraa og Sønderborg. Bus- og togbetjening til Sønderborg Uddannelsespendlingen fra den nordlige og centrale del af Als til uddannelsesinstitutionerne i Sønderborg betjenes af rute 13 og 14, som begge går fra Nordborg over Guderup og Augusten-borg til Sønderborg. Rute 14 betjener endvidere Oksbøl og Asserballe. Rute 13 fortsætter fra Sønderborg over Broager og Egernsund til Gråsten. Uddannelsespendlingen fra den sydlige del af Als betjenes primært af rute 19 og 111, hvor rute 19 betjener Høruphav og Kegnæs og rute 11 kører over Fynshav, Mommark, Tandslet og Høruphav. Den nordlige del af Sønderborg-området betjenes af rute 110, der kører fra Arnkil over Kær og Ulkebøl til Sønderborg. Der er indtil flere lokale busruter, der forbinder de mere tyndtbefolkede områder af kommunen med de ruter der kører til Sønderborg. Uddannelsespendlingen fra Flensborg og Kruså betjenes af rute 10, som kører videre over Gråsten til Sønderborg. Uddannelsespendlingen fra Aabenraa betjenes af rute 12, 9000 X og 915 X, hvor rute 12 kører over Feldsted og Vester Sottrup til Sønderborg. Rute 915 X kører over Gråsten til Sønderborg. Der er endvidere togbetjening til Sønderborg fra Kolding over Vojens, Rødekro, Tinglev, Kliplev og Gråsten. Uddannelsespendlingen til Sønderborg foregår primært internt i kommunen, men det er tydeligt, at den gode busbetjening til Sønderborg fra Flensborg, Kruså, Aabenraa og Felsted spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. 5

8 Uddannelsespendling til Gråsten På kortet ses det, at der generelt er en meget lille tilgang til Gråsten Landbrugsskole og denne tilgang er meget jævnt spredt udover de Sønderjyske kommuner. Der er i gennemsnit over 10 år tilgået 5 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 8 fra Tønder Kommune, 10 fra Aabenraa Kommune og 7 fra Sønderborg Kommune. I og med, at den nærmeste alternative land-brugsskole ligger i Esbjerg Kommune og uddannelsens specialisering er det ikke overraskende, at optaget er relativt begrænset og spredt. Der er imidlertid ikke registreret nogen studerende med endemål i Gråsten, der benytter sig af Hypercard, hvilket indikerer, at de studerende overvejende benytter sig af et andet transportmiddel end bus/tog. Uddannelsespendling til Aabenraa Det ses på kortet, at der i gennemsnit tilgår 2 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 4 pr. år fra Kolding Kommune, 36 pr. år fra Haderslev Kommune, 55 pr. år fra Tønder Kommune, 84 pr. år fra Sønderborg Kommune og 492 pr. år fra Aabenraa Kommune til uddannelsesinstitutioner i Aabenraa. Andelen (ca. 73 %) af studerende i Aabenraa, der er bosat i Aabenraa Kommune er lidt mindre end i Sønderborg. Der er en relativt stort andel af studerende, der pendler fra nabokommunerne Haderslev, Tønder og Sønderborg på henholdsvis 5, 8 og 12 % af det samlede årlige gennemsnitlige optag. I Hypercard-databasen er der internt i Aabenraa Kommune flest uddannelsespendlende fra Padborg-Kruså-området og Rødekro-området, samt Felsted-området. I Sønderborg Kommune er de fleste af uddannelsespendlerne til Aabenraa bosat i den vestlige del i Gråsten- og Broager-området. I Tønder Kommune er de studerende, der pendler til Aabenraa, overvejende bosat i den vestlige del af kommunen, især i Toftlund-området. I Haderslev Kommune er uddan-nelsespendlerne bosat i Haderslev- og Vojens-området. Taget zonestrukturen i Haderslev Kommune og de generelle pendlingsmønstre i betragtning er det realistisk at antage, at de fleste af de studerende er bosat i den sydlige del af kommunen. 6

9 Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Det er tydeligt, at rejsemønstrene er koncentrerede indenfor følgende rejserelationer: Toftlund Rødekro Aabenraa, Vojens Hovslund/Genner Aabenraa, Haderslev Aabenraa, Tønder Bylderup-Bov Tinglev Aabenraa, Padborg Kliplev Aabenraa, samt Broager - Gråsten Feldsted Aabenraa. Bus- og togbetjening til Aabenraa Uddannelsespendlingen fra Toftlund til Aabenraa betjenes af rute 25, som kører fra Ribe over Toftlund og Rødekro til Aabenraa. Der er togbetjening fra Vojens til Rødekro, hvor rute 22 forbinder Rødekro med Aabenraa. Rute 23 kører fra Haderslev over Genner til Aabenraa. Uddannelsespendlingen fra Tønder til Aabenraa betjenes af rute 26, som kører over Bylderup-Bov, Tinglev og Rødekro. Uddannelsespendlingen fra Flensborg, Padborg og Kruså er betjent af rute 20, der kører fra Padborg over Kruså til Aabenraa. I Kruså er der korrespondance til enten bybusrute 1 eller rute 10. Der er i tilkøb togbetjening fra Flensborg over Padborg og Tinglev til Rødekro. Uddannelsespendlere fra Broager-området kan rejse med rute 13 til Sønderborg og her skifte til enten rute 12 eller 915 X. De studerende fra Gråsten-området kan benytte enten rute 915 X eller rute 28, der kører over Feldsted. Uddannelsespendlingen til Aabenraa foregår primært internt i kommunen, men det er tydeligt, at den gode busbetjening til Aabenraa fra Toftlund, Haderslev og Gråsten, samt togforbindelsen fra Vojens til Rødekro, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Tønder Der tilgår i gennemsnit 3 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 6 pr. år fra Sønderborg Kommune, 43 pr. år fra Aabenraa Kommune og 252 pr. år fra Tønder Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Tønder. Der er altså en relativ høj andel (ca. 83 %) af de studerende i Tønder, der er bosat i Tønder Kommune. Størstedelen af den resterende andel (ca. 14 %) af studerende er bosat i Aabenraa Kommune. Uddannelsespendlingen på tværs af kommunegrænser er relativt begrænset, hvilket kan skyldes mange forskellige faktorer, såsom byens beliggenhed, uddannelsernes attråværdighed, traditionsbundne rejsemønstre, transportmuligheder, befolkningstætheden i de tilgrænsende områder osv. I blandt de uddannelsespendlere, der bruger Hypercard ses det, at størstedelen af de stu- 7

10 derende fra Tønder Kommune er bosat i Bredebro-, Skærbæk- og Toftlund-området. Herudover er der en del i Højer- og Tønder-området, samt en mindre del på Rømø. Uddannelsespendlerne fra Aabenraa Kommune er primært bosat i Tinglevområdet og herudover en del i Aabenraa-, Rødekro- og Bylderup Bov-området. Der er endvidere ganske få der pendler fra Bramming-, Ribe- og Hviding-området. De præsenterede data giver et indtryk af, at betjeningen af uddannelsespendlingen til Tønder kan betjenes af toget mellem Esbjerg og Tønder i samspil med lokale tilbringerruter, en forbindelse mellem Aabenraa, Tinglev og Tønder, samt mellem Toftlund og Tønder. Bus- og togbetjening til Tønder Uddannelsependlingen nord for Tønder betjenes primært af toget, der kører fra Esbjerg til Tønder over bl.a. Bramming, Ribe, Skærbæk og Bredebro, i samspil med en lang række lokale tilbringerruter, f.eks. rute 785 fra Rømø til Skærbæk. Rute 266 betjener uddannelsespendlerne fra Højer- og Møgeltønder-området. Uddannelsespendlingen fra Aabenraa og Tinglev betjenes af både rute 16 og 26. Rute 16 kører fra Aabenraa over Tinglev og Bylderup-Bov til Tønder. Rute 26 kører fra Aabenraa over Bredevad og Bylderup-Bov til Tønder. Uddannelsespendlingen fra Toftlund betjenes af rute 46 og 236. Rute 46 kører fra Toftlund over Løgumkloster til Tønder. Rute 236 kører fra Haderslev over Agerskov og Bedsted til Tønder. Uddannelsespendlingen til Tønder foregår primært internt i kommunen, men det er indlysende, at den gode busbetjening til Tønder fra Aabenraa og Tinglev spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Toftlund Der er en generel lav gennemsnitlig tilgang til Toftlund, hvor der gennemsnitligt pr. år tilgår 7 studerende fra Haderslev Kommune og 15 studerende pr. år fra Tønder Kommune. Uddannelsesinstitutionen er beliggende i et relativt tyndtbefolket område og der er relativ kort afstand til både Tønder, Ribe, Haderslev og Aabenraa, hvor udbuddet er større, hvilket efter alt at dømme afgørende for det lave optag. Når det ses på rejsemønstrene på zoneniveau er det tydeligt, at de studerende kun er bosat i det umiddelbare opland til Toftlund. Det største antal af studerende pendler fra Vojens-området og herefter Løgumkloster-området. Der er ganske få pendlere fra Toftlund-, Tønder-, Rødding-, Skodborg- og Lintrup-området. 8

11 De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Toftlund primært kan betjenes af rute mellem Tønder, Løgumkloster, Toftlund og Vojens. Bus- og togbetjening til Toftlund Uddannelsespendlingen fra Tønder og Løgumkloster til Toftlund betjenes af rute 46, der kører fra Kolding til Tønder over Jels, Toftlund og Løgumkloster. Uddannelsespendlingen fra Vojens betjenes af rute 37, som kører fra Haderslev over Vojens, Over Jerstal og Bevtoft til Toftlund. De få der pendler fra den sydlige del af Vejen Kommune betjenes af rute 78, der kører fra Vejen over Skodborg, Rødding og Gram til Toftlund. Denne rute nedlægges dog til sommer. Uddannelsespendlingen til Toftlund foregår primært fra de naboliggende områder i Tønder og Haderslev Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Toftlund fra Haderslev og Vojens, samt Tønder og Løgumkloster, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Haderslev Haderslev Kommunes centrale placering med grænser til 5 andre kommuner har formentlig stor indvirkning på den relativt store spredning hos de studerende, der er bosat udenfor Haderslev Kommune. Der tilgår gennemsnitligt 9 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 34 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 20 studerende pr. år fra Tønder Kommune, 8 studerende pr. år fra Aabenraa Kommune, 5 studerende pr. år fra Sønderborg Kommune og 416 studerende pr. år fra Haderslev Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Haderslev. Langt størstedelen (ca. 85 %) af de studerende, der pendler til uddannelsesinstitutioner beliggende i Haderslev er bosat i Haderslev Kommune, men oplandet er relativt stort. Når det ses på rejsemønstrene på zoneniveau er de studerende, der benytter sig af Hypercard, primært bosat i Vojens- og Haderslev-området, samt i mindre grad i Gram-området. Det resterende opland fordeler sig relativt jævnt udover de naboliggende zoner til Haderslev Kommune, samt Aabenraa- og Sønderborg-området. Her i blandt er de studerende primært bosat i Christiansfeld-, Sjølund-Hejls- og Aabenraa-området. Der er ikke nogen nævneværdig uddannelsespendling fra Tønder Kommune at spore. De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Haderslev kan betjenes af forbindelser mellem Gram, Rødding og Toftlund over Vojens til Haderslev, samt en forbindelse mellem Kolding, Christians- 9

12 feld og Haderslev (Sønderborg) og Aabenraa og Haderslev. Bus- og togbetjening til Haderslev Uddannelsespendlingen nord for Haderslev betjenes af rute 34, der kører fra Kolding over Vonsild, Taps og Christiansfeld til Haderslev. De der pendler fra Sønderborg og Aabenraa betjenes af både rute 900 X og rute 23, hvor rute 23 kører fra Aabenraa over Genner til Haderslev. Uddannelsespendlingen vestfra betjenes af rute 35, der kører fra Ribe over Gram og Vojens til Haderslev. Rute 38 betjener Jels- og Sommersted-området. Uddannelsespendlingen til Haderslev foregår primært internt Haderslev Kommune. Det er dog indlysende, at den gode busbetjening til Haderslev fra Christiansfeld, Gram, Vojens og Aabenraa spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Ribe Der tilgår gennemsnitligt 52 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 23 studerende pr. år fra Ha-derslev Kommune, 39 studerende pr. år fra Tønder Kommune og 192 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Ribe. Andelen (ca. 63 %) af de studerende i Ribe, der er bosat internt i kommunen er markant lavere end de andre byer med ud-dannelsesinstitutioner, hvilket formentlig skyldes både konkurrencen med uddannelsesinstitutio-nerne i Esbjerg og Ribes tætte beliggenhed til både Tønder -, Haderslev og Vejen Kommune, hvor henholdsvis ca. 13, 7 og 17 % af de studerende, der gennemsnitligt pr. år bliver optaget i Ribe, er bosat. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Ribe på zoneniveau er det tydeligt, at pendlingsoplandet til Ribe er ganske anseligt. Der er flest studerende bosat i Bramming-området og herefter Rødding-, Gram- og Skærbæk-området. Dernæst er det Gredstedbro-området fulgt af Darum-, Holsted-, Føvling-, Lintrup-, Sdr. Hygum- og Toftlund-området. Der er en mindre tilgang fra Esbjerg-, Glejbjerg-, Skodborg-, Jels-, Roager-, Rømø- og Bredebro-området, samt en minimal tilgang fra 8 andre zoner i henholdsvis Esbjerg, Vejen, Haderslev og Tønder Kommune. 10

13 De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Ribe kan betjenes af et samspil mellem togbetjeningen fra henholdsvis Vejen til Esbjerg og Bramming til Tønder i samspil med lokale tilbringerruter. Herudover skal der være en forbindelse mellem henholdsvis Toftlund, Gram, Rødding og Ribe. Bus- og togbetjening til Ribe Uddannelsespendlingen nord for Ribe betjenes af toget fra Esbjerg over Bramming og Gredstedbro til Ribe, samt af rute 245, der kører fra Esbjerg over Tjæreborg og Store Darum til Ribe. Uddannelsespendlingen syd for Ribe betjenes primært af toget fra Tønder til Ribe, der undervejs stopper i Visby, Bredebro, Døstrup, Skærbæk, Brøns, Rejsby og Hviding, i samspil med de lokale tilbringerruter. Toftlund-området betjenes af rute 25 og 915 X, hvor rute 25 kører fra Aabenraa over Rødekro, Agerskov, Toftlund og Spandet til Ribe. Vojens- og Gram-området betjenes af rute 35, der kører fra Haderslev over Vojens, Skrydstrup, Gram og Gelsbro til Ribe. Jels- og Rødding-området betjenes af rute 55, der kører fra Jels over Rødding og Sdr. Hygum til Ribe. Denne rute nedlægges dog til sommer, hvorefter rute 177 opstår, der kører fra Vejen over Rødding til Ribe, hvilket betyder, at pendlerne fra Jels til Ribe skal skifte fra en lokalrute til rute 177 i Rødding. Uddannelsespendlingen fra Holsted-, Brørup- og Føvling-området betjenes af rute 56, men denne rute nedlægges ligeledes til sommer. Uddannelsespendlingen til Ribe er spredt over Tønder, Haderslev, Vejen og Esbjerg Kommune. Det er dog primært fra områder med relativ kort afstand til Ribe. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Ribe fra Toftlund, Gram, Jels, Rødding, Sdr. Hygum, Holsted og Darum, samt togforbindelsen fra Tønder til Esbjerg, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Bramming Der tilgår gennemsnitligt 5 studerende pr. år fra Varde Kommune, 4 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 3 studerende pr. år fra Tønder Kommune og 9 studerende pr. år fra Esbjerg Kommu-ne til Kjærgaard Landbrugsskole i Bramming. Grundet skolens specialiserede uddannelse er der ikke den store søgning til uddannelsen. Der er ikke nogen registrerede uddannelsespendlere i Hy-percarddatabasen, hvilket indikerer, at de få studerende der pendler til Bramming ikke benytter sig af den kollektive trafik. 11

14 Uddannelsespendling til Esbjerg Der tilgår gennemsnitligt 7 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 161 studerende pr. år fra Varde Kommune, 18 studerende pr. år fra Billund Kommune, 68 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 15 studerende pr. år fra Tønder Kommune, 31 studerende pr. år fra Fanø Kommune og 908 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg. Andelen af de studerende der gennemsnitligt tilgår uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg, som er bosat i Esbjerg Kommune er relativ høj (ca. 75 %). Der er dog en tydelig effekt på den geografiske spredning af uddannelsespendlingen til Esbjerg, som afledes af Esbjergs store udvalg af forskellige typer af uddannelser i relation til den relativt korte afstand til Varde og Vejen Kommune, hvor udvalget er mere begrænset, og de gode togforbindelser mod nord-vest, nord og øst. Andelen af de studerende der gennemsnitligt tilgår uddannelsesinstitutionerne i Esbjerg, som er bosat i henholdsvis Varde Kommune (ca. 13 %) og Vejen Kommune (ca. 6 %) tegner sig således også for størstedelen af den uddannelsespendling, der går over kommunegrænsen. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Esbjerg på zoneniveau er det evident, at størstedelen af de studerende, der pendler til Esbjerg er bosat i områder, hvor der er togforbindelse til Esbjerg. Der er flest (44-61 pr. zone (område)) studerende bosat i Varde-, Esbjerg-, Gørding- og Ribe-området, samt næstflest (31-33 pr. zone (område)) studerende bosat i Oksbøl- og Tjæreborg-området. Herefter er der i Alslev-, Holdsted-, Årre- og Agerbæk-området bosat studerende i hvert område, hvor Alslev- og Holdsted-området har togforbindelse til Esbjerg. Der er i Tistrup-, Næsbjerg-, Glejbjerg-, Bramming-, Darum- og Gred-stedbro-området studerende bosat pr. område. Der er 6-9 studerende bosat i Ølgod-, Ovtrup-, Sig-, Kokspang-, Kalvslund-, Hviding- og Skærbæk-området pr. område. Der er 1-4 studerende bosat i hvert af disse områder; Henne Kirkeby, Lunde, Blåvand, Skovlund, Nordenskov, Grindsted, Stenderup/Krogager, Vorbasse, Hovborg, Lindknud, Bække, Vejen, Føvling, Lintrup, Rødding, Kolding, Rømø, Bredebro, Tønder, Nordby, Vester Nebel og Roager. De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Esbjerg overordnet set allerede er 12

15 indrettet efter togbetjeningen til Esbjerg. Der er dog vigtigt at undersøge behovet nærmere for at støtte op om togbetjeningen via lokale tilbringerruter, samt forbindelsen mellem Grindsted, Agerbæk, Årre og Esbjerg. Bus- og togbetjening til Esbjerg Uddannelsespendlingen syd for Esbjerg betjenes primært af toget fra Tønder til Esbjerg, der bl.a. stopper undervejs i Bredebro, Skærbæk, Hviding, Ribe, Gredstedbro, Bramming og Tjæreborg. Desuden betjenes det vestlige område mellem Esbjerg og Ribe af rute 245, der kører fra Ribe over bl.a. Hillerup, Store Darum og Tjæreborg. Uddannelsespendlingen nordvest for Esbjerg betjenes primært af Vestbanen, der kører fra Nr. Nebel over bl.a. Ovtrup, Oksbøl, Billum og Janderup til Varde. Uddannelsespendlingen nord for Esbjerg betjenes primært af toget, der kører fra Skjern over bl.a. Ølgod, Gårde, Tilstrup, Sig og Varde til Esbjerg. Uddannelsespendlingen nordøst for Esbjerg betjenes primært af rute 44 og 144. Rute 44 kører fra Grindsted til Esbjerg over bl.a. Stenderup/Krogager, Tofterup, Fåborg, Årre og Roust. Rute 144 kører fra Grindsted til Esbjerg over bl.a. Stenderup/Krogager, Tofterup, Agerbæk, Glejbjerg og Rebelsig. Uddannelsespendlingen øst for Esbjerg betjenes primært af toget, der kører fra Kolding over Vejen, Brørup, Holsted og Bramming til Esbjerg. Uddannelsespendlingen til Esbjerg er spredt over Esbjerg og Varde Kommune, samt til dels Vejen og Tønder Kommune. Det er dog primært uddannelsespendlende fra Esbjerg Kommune og områder med relativ kort afstand til Esbjerg. Det er indlysende, at den gode busbetjening mellem Esbjerg og Grindsted, samt togforbindelsen fra Tønder, Kolding og Varde til Esbjerg, spiller en vigtig rolle i det relativt store antal uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Varde Der tilgår gennemsnitligt 2 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 8 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune og 273 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Varde. Dvs. at ca. 96 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Varde er bosat i Varde Kommune, hvilket er en meget høj andel. Dette skyldes formentligt, at de nærliggende kommuners uddannelsesinstituti-oner har en højere tiltrækningsværdi end uddannelsesinstitutionerne i Varde. Der er en handelsskole og et gymnasium i Varde, hvilket også forefindes i Skjern/Tarm, Grindsted og Es-bjerg. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Varde på zoneniveau bekræftes forholdet om, at langt størstedelen af de studerende i Varde er bosat i Varde Kommune. Der er kun meget få studerende, der pendler fra henholdsvis Tarm-Skjern-området i Ringkøbing- Skjern Kommune, Glejberg-området i Vejen Kommune, Kokspang-, Vester Nebel-, Esbjergog Ribe-området i Esbjerg Kommune. I Varde 13

16 Kommune er der flest pendlere i følgende størrelsesorden: 1) Ølgod-området, 2) Tilstrup- og Oksbøl-området, 3) Nr. Nebel-, Ovtrup- og Nordenskov-området, 4) Henne Kirkeby-, Lunde-, Alslev-, Næsbjerg- og Skovlundområdet, 5) Horne-Sig-, Blåvand- og Årre-området, 6) Agerbæk-området. Af de områder med rangorden 1 til 4 er det kun Henne Kirkeby-, Skovlund og Næsbjergområdet der ikke har togbetjening til Varde. Uddannelsespendlingen til Varde kan derfor primært betjenes af tog i samspil med lokale tilbrin-gerruter. Der er dog ingen togbetjening i den østlige del af kommunen, hvorved det er relevant nærmere at undersøge forbindelser mellem Skovlund, Nordenskov, Næsbjerg, Glejberg og Varde. Bus- og togbetjeningen til Varde Uddannelsespendlingen vest og nordvest for Varde betjenes primært af Vestbanen, der kører fra Nr. Nebel til Varde og standser undervejs i bl.a. Ovtrup, Oksbøl og Billum. De studerende der er bosat i områder, der ikke er direkte betjent af Vestbanen, betjenes af lokale tilbringerruter til Vestbanen. Uddannelsespendlingen nord for Varde betjenes primært af toget, der kører fra Skjern til Varde over bl.a. Ølgod, Gårde, Tilstrup og Sig. Uddannelsespendlingen nordøst og øst for Varde betjenes primært af rute 198, 292 og 293. Rue 198 kører fra Grindsted til Varde over bl.a. Skovlund, Ansager, Nordenskov og Næsbjerg. Rute 292 kører fra Tofterup til Varde over bl.a. Vrenderup og Næsbjerg. Rute 293 kører fra Tofterup til Varde over bl.a. Agerbæk, Fåborg, Årre og Roust. Uddannelsespendlingen syd for Varde betjenes primært af toget fra Tønder over Ribe til Esbjerg og videre til Varde. Uddannelsespendlingen til Varde foregår primært internt i Varde Kommune. Det er indlysende, at den gode togbetjening mellem Esbjerg og Varde, Nr. Nebel, Oksbøl og Varde, samt Skjern, Ølgod og Varde spiller en vigtig rolle i det relativt store antal uddannelsespendlende herfra til Varde. Ligeledes spiller busbetjeningen fra Grindsted til Varde og generelt busbetjeningen i den østlige del af Varde Kommune en vital rolle for uddannelsespendlingen. 14

17 Uddannelsespendling til Skjern og Tarm Der tilgår gennemsnitligt 92 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 4 studerende pr. år fra Herning Kommune og 12 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Tarm. Der tilgår gennemsnitligt 179 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 9 studerende pr. år fra Herning Kommune og 32 studerende pr. år fra Varde Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Skjern. Langt størstedelen af de studerende er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er formentlig den gode togforbindelse fra Varde til Tarm og Skjern, der fordrer det relativt store gennemsnitlige optag af studerende, der er bosat i Varde Kommune. Hvis der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Skjern og Tarm på zoneniveau bekræftes det, at de uddannelsespendlende fra Sydtrafiks område, i højeste grad er bosat i Varde Kommune, samt i det nære opland til jernbanen mellem Varde og Skjern- Tarm. Dvs. Varde- og Tistrup-området. Der er dog enkelte uddannelsespendlere fra Esbjerg-området, hvor der dog også er direkte togforbindelse til Skjern-Tarm. Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Skjern og Tarm er højst sandsynligt affekteret af forskellen i udbuddet af uddannelser i Varde og Skjern-Tarm, samt den direkte togforbindelse. I Skjern er der, i modsætning til Varde, erhvervsuddannelser og teknisk gymnasiale uddannelser, hvilket dog også kan findes i både Esbjerg og Grindsted. 15

18 Uddannelsespendling til Vejen Der tilgår gennemsnitligt 3 studerende pr. år fra Billund Kommune, 2 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 2 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 6 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune og 197 studerende pr. år fra Vejen Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Vejen. Dvs. at ca. 94 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Vejen er bosat i Vejen Kommune, hvilket er en meget høj andel af det samlede gennemsnitlige optag set i forhold til de andre byer med ungdomsuddannelser. Dette skyldes formentligt, ligesom i Vardes tilfælde, at de nærliggende kommuners uddannelsesinstitutioner har en højere tiltrækningsværdi end uddannelsesinstitutionerne i Vejen. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Vejen på zoneniveau, så ses det tydeligt, at det overvejende er studerende bosat i Vejen Kommune, der pendler til Vejen. Det er kun Vorbasse-områdeti Billund Kommune og Gørding-området i Esbjerg Kommune, hvor der er et nævneværdigt antal studerende bosat, som pendler til Vejen. I Vejen Kommune fordeler uddannelsespendlingen til Vejen sig efter følgende størrelsesorden (højeste - til laveste antal); 1) Brørup-området, 2) Bække-, Lindknudog Rødding-området, 3) Glejbjerg-, Føvling-, Jels-, Skodborg- og Gesten-området, 4) Hovborg-, Holsted- og Lintrup-området, 5) Sdr. Hygum- og Vejen-området. De præsenterede data giver et indtryk af, at uddannelsespendlingen til Vejen skal understøttes af togstrækningen der forløber Esbjerg, Bramming, Gørding, Holsted, Brørup, Vejen, Lunderskov og Kolding i samspil med lokale tilbringerruter. Desuden skal følgende forbindelser nærmere undersøges Vorbasse, Bække, Lindknud, Gesten og Vejen, samt Jels, Rødding, Skodborg og Vejen. Bus- og togbetjeningen til Vejen Uddannelsespendlingen vest og øst for Vejen betjenes primært af togbetjeningen mellem Kolding og Esbjerg, hvor der standses undervejs i Lunderskov, Vejen, Brørup, Holsted, Gørding og Bramming. Der er indtil flere lokale tilbringerruter, der muliggør pendling fra de omkringliggende områder. Uddannelsespendlingen nord for Vejen betjenes primært af rute 83, 84, 111 og 179. Rute 83 kører fra Grindsted til Holsted st. over bl.a. 16

19 Hovborg og Lintrup. Rute 84 kører fra Grindsted til Vejen over bl.a. Vorbasse, Bække og Gesten. Rute 111 kører fra Vejle til Vejen over bl.a. Vester Torsted, Bække, Asbo og Læborg. Rute 179 kører fra Billund til Vejen over bl.a. Vorbasse, Bække, Asbo og Læborg. Uddannelsespendlingen syd for Vejen betjenes primært af rute 78 og 38. Rute 78 kører fra Toftlund til Vejen og standser undervejs i Gram, Rødding og Skodborg. Rute 38 kører fra Haderslev til Vejen og standser undervejs bl.a. i Jels og Skodborg. Til sommer nedlægges rute 78 dog og erstattes af rute 177, som kører fra Ribe til Vejen over Rødding. Uddannelsespendlingen til Vejen foregår primært internt i Vejen Kommune, samt til dels fra Esbjerg, Billund, Haderlsev og Kolding Kommune.. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Vejen fra bl.a. Grindsted, Billund, Vejle og Toftlund, samt togforbindelsen fra Kolding og Esbjerg, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Grindsted Der tilgår gennemsnitligt 5 studerende pr. år fra Ringkøbing-Skjern Kommune, 3 studerende pr. år fra Herning Kommune, 4 studerende pr. år fra Ikast-Brande Kommune, 10 studerende pr. år fra Vejle Kommune, 7 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 51 studerende pr. år fra Varde Kommune og 173 studerende pr. år fra Billund Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Grindsted. Dvs. at ca. 68 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Grindsted er bosiddende i Billund Kommune. Endvidere er ca. 20 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Grindsted bosiddende i Varde Kommune. Når der ses nærmere på uddannelsespendlingen til Grindsted på zoneniveau er de studerende, der er bosiddende i Varde Kommune overvejende pendler fra Agerbæk-, Skovlund/ Ansager- og Ølgod-området. I Vejen Kommune pendler de studerende til Grindsted primært fra Hovborg-området. I Vejle Kommune pendler de studerende til Grindsted primært fra Langelund-området. Internt i Billund Kommune pendler de studerende primært fra Billund-området efterfulgt af Sdr. Omme-, Vorbasse-, Hejnsvig- og Stenderup/Krogagerområdet, samt i mindre grad fra Sdr. Ulrupog Filskov-området. De studerende pendler primært fra områder beliggende vest, syd og sydvest for Grindsted. De præsenterede data giver et indtryk af, at 17

20 uddannelsespendlingen til Grindsted skal betjenes via følgende forbindelser; Ølgod-Grindsted, Ansager/Skovlund-Grindsted, Agerbæk-Stenderup/Krogager-Grindsted, Hovborg- Grindsted, Vorbasse-Hejnsvig-Grindsted, Billund-Grindsted, Langelund-Filskov-Grindsted og Sdr. Omme-Grindsted. Busbetjening til Grindsted Uddannelsesbetjeningen nord og nordøst for Grindsted betjenes primært af rute 81 og 208, hvor rute 81 betjener Sdr. Omme og Filskov og rute 208 betjener Langelund og Filskov. Vest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af rute 82 og 198. Rute 82 kører fra Ølgod til Grindsted og stopper undervejs i Lindbjerg, Krusbjerg, Urup og Nollund. Rute 198 kører fra Varde til Grindsted og stopper undervejs i Næsbjerg, Nordenskov, Ansager og Skovlund. Sydvest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af rute 44 og 144, som begge kører fra Esbjerg til Grindsted. Rute 44 betjener undervejs Roust, Årre, Fåborg, Tofterup og Stenderup/Krogager. Rute 144 betjener undervejs Glejbjerg, Agerbæk, Tofterup og Stenderup/ Krogager. Syd og sydvest for Grindsted betjenes uddannelsespendlingen primært af rute 83 og 84, hvor rute 83 kører fra Holsted st. til Grindsted over Hejnsvig og Hovborg og rute 84 fra Vejen til Grindsted over Gesten, Bække, Vorbasse og Hejnsvig. Uddannelsespendlingen til Grindsted foregår primært internt i Billund Kommune og fra Varde Kommune, samt til dels fra Vejen og Vejle Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetje-ning til Grindsted fra Ølgod, Varde, Esbjerg, Holsted, Vejen, Billund og Vejle, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Kolding Der tilgår gennemsnitligt 4 studerende pr. år fra Sønderborg Kommune, 8 studerende pr. år fra Aabenraa Kommune, 35 studerende pr. år fra Haderslev Kommune, 11 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune, 86 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 11 studerende pr. år fra Billund Kommune, 61 studerende pr. år fra Vejle Kommune, 6 studerende pr. år fra Horsens Kommune, 9 studerende pr. år fra Hedensted Kommune, 56 studerende pr. år fra Fredericia Kommune, 25 studerende pr. år fra Middelfart Kommune og 733 studerende pr. år fra Kolding Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Kolding. Andelen af studerende, der tilgår uddannelsesinstitutionerne i Kolding, som er bosiddende i Kolding Kommune er relativ højt (ca. 70 %) set i forhold til spredningen i det totale gennemsnitlige optag. Den store spredning i uddannelsespendlingen til uddannelsesinstitutionerne er sandsynligt relateret til Koldings relativt centrale beliggenhed i det sydøstjyske bybånd og som et jerbaneknudepunkt med direkte forbindelser fra vest, syd, øst og nord. En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Kolding på zoneniveau viser, at udenfor Kolding Kommune er der studerende, der pendler fra de førnævnte kommuner, men ikke i samme kvantum. I Haderslev Kommune er der flest studerende bosat i Haderslev-området og i Vojens-området. I Vejen Kommune er de studerende først og fremmest bosat i Vejen-området, i mindre grad i Rødding- og Brørup-området. I 18

21 Vejle Kommune er de studerende primært bosat i Vejle-, Egtved- og Gravens-området. I Fredericia Kommune er de flest studerende bosat i Fre-dericia-området og i mindre grad i Taulov-området. Der er endvidere en relativ stor del (136) studerende, der er bosiddende på Fyn (primært Middelfart-området), som pendler til Kolding. I Horsens, Tørring, Billund, Esbjerg, Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommune er antallet af bosiddende studerende, der pendler til Kolding, relativ beskedent. I Kolding Kommune er antallet af bosiddende studerende størst i nævnte rækkefølge; Vamdrup-, Lunderskov-, Jordrup-, Christiansfeld-, Kolding-, Vester Nebel/Harte-, Almind-, Viuf-, Sdr. Bjert/Sdr. Stenderup-, Sjølund/Hejls-, Hjarup/ Ødis-, Stepping- og mindst Vonsild-området. Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Som tidligere nævnt, så ligger Kolding ganske centralt placeret i jernbaneinfrastrukturen, hvilket betyder, at især uddannelsespendlingen fra Esbjerg-, Bramming-, Holsted-, Brørup-, Vejen- og Lunderskov-området skal betjenes af tog i samspil med lokale ruter. Det samme gør sig gældende for Middelfart-, Fredericia- og Taulov-området, samt Sønderborg-, Tinglev- og Vojens-området. I de resterende rejsemønstre er følgende rejserelationer værd at undersøge nærmere: Vejle-Viuf-Almind-Kolding, Egtved-Gravens-Vester Nebel-Kolding, Jordrup-Harte-Kolding, Rødding- Vamdrup-Hjarup-Kolding, Haderslev-Christiansfeld-Kolding og Hejls-Sjølund-Sdr. Stenderup-Sdr. Bjert-Kolding. Bus- og togbetjening til Kolding Vest for Kolding betjenes uddannelsespendlingen primært af toget fra Esbjerg til Kolding, der undervejs stopper i Bramming, Holsted, Brørup, Vejen og Lunderskov, samt rute 88 fra Vejen til Kolding over bl.a. Store Andst, Lunderskov, Jordrup og Harte. Sydvest for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Padborg til Kolding, som stopper undervejs i Tinglev, Rødekro, Vojens, Vamdrup og Lunderskov, samt rute 46 og 252. Rute 46 kører fra Tønder til Kolding over bl.a. Toftlund, Jels, Vamdrup og Hjarup. Rute 252 kører fra Vamdrup til Kolding over bl.a. Ødis og Vonsild. Syd for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 34 og 254. Rute 34 kører fra Haderslev til Kolding over bl.a. Christiansfeld, Taps og Vonsild. Rute 254 kører fra Hejlsminde til Kolding og stopper undervejs bl.a. i Sjølund, Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. Nordvest for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 166, som kører fra Billund til Kolding og stopper undervejs i Nybjerg Mølle, Egtved og Vester Nebel. Nord for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 103 og 207, som begge kører mellem Vejle og Kolding, hvor rute 103 stopper undervejs i Ny Højen, Viuf og Almind og rute 207 stopper undervejs i Skibet, Bredsten, Vingsted, Ødsted, Gravens, Ågård, Vester Nebel og Bramdrupdam. Nordøst for Kolding betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra henholdsvis Vejle og Middelfart til Kolding, som stopper undervejs i Brejning, Bør-kop og Taulov, samt rute 106. Rute 106 kører fra Middelfart til Kolding og stopper undervejs i Snoghøj, Erritsø, Gudsø, Eltang og Nørre Bjert. 19

22 Uddannelsespendlingen til Kolding er spredt over primært Fredericia, Vejle, Vejen, Haderslev og Kolding Kommune. Det er indlysende, at den gode busbetjening til Kolding fra Middelfart, Vejle, Billund, Vejen, Toftlund og Haderslev, samt togforbindelsen fra Esbjerg, Middelfart, Frederica og Vojens, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Fredericia Der tilgår gennemsnitligt 2 studerende pr. år fra Hedensted Kommune, 35 studerende pr. år fra Vejle Kommune, 3 studerende pr. år fra Vejen Kommune, 21 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 125 studerende pr. år fra Middelfart Kommune og 366 studerende pr. år fra Fredericia Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Fredericia. Dvs. at ca. 66 % af de gennemsnitlige antal optagede studerende på uddannelsesinstitutionerne i Fredericia er bosiddende i Fredericia Kommune og de umiddelbare omegnskommuner (Vejle-, Kolding- og Middelfart Kommune) tilsammen har ca. 33 % af den gennemsnitlige tilgang af studerende i Fredericia bosiddende her, hvoraf alene ca. 23 % er bosiddende i Middelfart Kommune. Den relative lave andel af studerende, der studerer i Fredericia og er bosiddende i Fredericia Kommune, korrelerer altså direkte med Fredericias korte distance til omegnskommunerne. Fredericia er ligesom Kolding et centralt knudepunkt i jernbaneinfrastrukturen og transportinfrastrukturen generelt. En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Fredericia på zoneniveau viser, at udenfor Fredericia Kommune er der et stort (162) antal studerende, der er bosat på Fyn, som pendler til Fredericia. I Vejle Kommune er de studerende primært bosat i Børkop-Brejning-området og i mindre grad i Vejle-området. I Vejen Kommune er de studerende bosat i Vejen-området I Kolding Kommune er de studerende primært bosat i Kolding-området og i mindre grad i Vamdrup-området. De studerende, der pendler til Fredericia og er bosat udenfor kommunen er bosat i områder med togbetjening. I Fredercia Kommune er de studerende primært bosat i Taulov-området og i mindre grad Fredericia-området. Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som primært forløber langs jernbanen. Det er altså primært tog i samspil med lokale ruter, der skal betjene uddannelsespendlingen til Fredericia. 20

23 Bus- og togbetjening til Fredericia Vest for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært med tog fra henholdsvis Esbjerg og Padborg, der stopper undervejs i Vejen, Vamdrup, Kolding og Taulov, samt rute 106 fra Kolding til Middelfart, der stopper undervejs i Erritsø. Nord for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært af toget, der stopper i Vejle, Brejning og Børkop, samt rute 204 der kører fra Vejle til Fredericia og stopper undervejs i Andkær, Børkop, Gauerslund, Brejning, Gårslev og Høll. Øst for Fredericia betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Fyn, der bl.a. stopper undervejs i Middelfart, samt rute 105 der kører fra Middelfart til Fredericia og stopper undervejs i Erritsø. Uddannelsespendlingen til Fredericia foregår primært internt i Fredericia Kommune, samt fra Middelfart, Vejle, Brejning, Børkop, Kolding, Vamdrup og Vejen. Det er tydeligt, at den gode busbetjening direkte fra Kolding og Middelfart til uddannelsesinstitutionerne i Fredericia, samt togforbindelsen fra Vejle, Vejen, Kolding og Middelfart til Fredericia, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. Uddannelsespendling til Vejle Der tilgår gennemsnitligt 3 studerende pr. år fra Horsens Kommune, 152 studerende pr. år fra Hedensted Kommune, 3 studerende pr. år fra Ikast-Brande Kommune, 19 studerende pr. år fra Billund Kommune, 2 studerende pr. år fra Esbjerg Kommune, 3 studerende pr. år fra Kolding Kommune, 2 studerende pr. år fra Middelfart Kommune, 2 studerende pr. år fra Fredericia Kommune og 567 studerende pr. år fra Vejle Kommune til uddannelsesinstitutionerne i Vejle. Udover optaget internt fra Vejle Kommune er det altså primært i Hedensted Kommune, at de studerende, der studerer i Vejle, er bosat. Dette skyldes formentlig det manglende udbud af ungdomsuddannelser i Hedensted Kommune, samt en kortere transportdistance til Vejle end Horsens for især de, der er bosat i den sydlige del af kommunen. En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Vejle på zoneniveau viser, at udenfor Vejle Kommune er det især Hedensted-området og i mindre grad Løsning-området i Hedensted Kom-mune, hvor de studerende, der studerer i Vejle, er bosat. I Horsens Kommune er det primært Horsens-området, hvor de studerende er bosiddende6. I Billund Kommune er de studerende spredt over hele kommunen, men det største antal studerende er bosat i Billund-området. I Vejen Kommune er de studerende primært bosat i Bække-området. I Kolding Kommune er det primært den nordlige del af kommunen de studerende er bosat i. I Fredericia Kommune er de fleste studerende bosat i Fredericia-området. Internt i Vejle Kommune er antallet af bosiddende studerende størst i nævnte rækkefølge: Børkop/Brejning-, Give-, Jelling-, Egtved-, Ny Nørup/Randbøldal-, Vejle-, Smidstrup-, Vandel-, Thyregod-, Gravens-, Ny Højen-, Bredal-, Grejs-, Gladbjerg-, Langelund-, Vonge-, Bredsten-, Svindbæk-, Givskud-, Lindeballe-, Vindelev-, Nybjerg Mølle-, Skibet- og Vinding-området. 21

24 Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som er væsentlige at undersøge nærmere. Det er tydeligt, at rejsemønstrene i nordvest, nordøst og sydøst forløber langs jernbanen, dvs. Vejle, Jelling, Gadbjerg, Give og Thyregod, Horsens, Hedensted og Vejle, samt Vejle, Brejning, Børkop, Fredericia og Middelfart. De andre rejserelationer der skal nærmere undersøges er: Billund Vandel - Ny Nørup/Randbøldal Bred-sten - Vejle, Bække Egtved Vejle, Gravens Ny Højen Vejle, Smidstrup Ny Højen Vejle, samt Langelund Give. Bus- og togbetjening til Vejle Nordøst for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Århus, der stopper undervejs i Horsens og Hedensted, samt rute 202 der kører fra Århus til Vejle og stopper undervejs i Horsens, Løsning og Hedensted. Nordvest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende af rute 211, 212, 214 og 217. Rute 211 kører fra Give til Vejle og stopper undervejs i Givskud, Jelling og Hørup. Rute 212 kører fra Give til Vejle og stopper undervejs i Thyregod, Dørken, Sejrup, Vonge, Bjerlev, Ådal og Sandvad. Rute 214 kører fra Give til Vejle over Gadbjerg, Gammelby, Bredsten og Skibet. Rute 217 kører fra Sønder Omme til Vejle over Filskov, Langelund, Lindeballe, Gadbjerg, Gammelby, Bredsten og Skibet. Vest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 43 og 143, som begge kører fra Billund Lufthavn til Vejle, hvor rute 43 stopper undervejs i Ny Nørup og Bredsten og rute 143 stopper undervejs i Billund, Vandel, Randbøldal, Gødding, Ny Nørup, Bredsten og Skibet. Sydvest for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 111, som kører fra Vejen til Vejen og stopper undervejs i Læborg, Bække, Egtved, Ødsted og Nørre Vilstrup. Syd for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af rute 103, 207 og 216. Rute 103, som kører fra Kolding til Vejle, stopper undervejs i Viuf, Almind og Ny Højen. Rute 207, som kører fra Kolding til Vejle, stopper undervejs i Bramdrupdam, Vester Nebel, Gravens, Ødsted, Bredsten og Skibet. Rute 216, som kører fra Smidstrup til Vejle, stopper undervejs i Skærup og Sænderdalen. Sydøst for Vejle betjenes de uddannelsespendlende primært af toget fra Fyn, der stopper undervejs i Middelfart, Fredericia, Børkop og Brejning, samt rute 204, som kører fra Fredericia til Vejle, der stopper undervejs i Andkær, Børkop, Gauerslund, Brejning, Gårslev og Høll. Uddannelsespendlingen til Vejle foregår primært internt i Vejle Kommune og fra Hedensted Kommune. Det ses tydeligt på rejsemønstrene, at den gode busbetjening til Vejle fra Hedensted, Grindsted, Billund, Vejen og Kolding, samt togforbindelsen fra Horsens, Thyregod/Give og Fredericia, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. 22

25 Uddannelsespendling til Tørring Der tilgår gennemsnitligt 20 studerende pr. år fra Horsens Kommune, 15 studerende pr. år fra Ikast-Brande Kommune, 48 studerende pr. år fra Vejle Kommune og 40 studerende pr. år fra Hedensted Kommune til Tørring Gymnasium. Uddannelsespendlingen til Tørring er meget spredt og det er værd at bemærke, at det gennemsnitlige optag er større fra Vejle Kommune end Hedensted Kommune. Dette skyldes formentlig den nordlige del af Vejle Kommunes relativ korte afstand til Tørring set i forhold til afstanden til Vejle. En nærmere analyse af uddannelsespendlingen til Tørring på zoneniveau fra områder i Sydtrafiks område viser, at de studerende primært er bosat i Give- og Thyregod-området, dernæst Jelling-, Givskud- og Vongeområdet, samt herefter Lindeballe- og Grejsområdet. Ud fra de præsenterede data kan der tydes forskellige rejsemønstre i uddannelsespendlingen, som viser nogle primære rejserelationer der skal undersøges nærmere. Disse rejserelationer er som følgende: Thyregod Vonge Tørring, Lindeballe Give Vonge Tørring, Gadbjerg Givskud Tørring, Jelling Tørring og Vejle Grejs Tørring. Busbetjening til Tørring Det er primært rute 115 og 117, der betjener de uddannelsespendlende fra Vejle Kommune. Rute 115, der kører fra Jelling til Tørring, stopper undervejs i Ildved, Sandvad, Aadal, Fousing, Bjerlev og Hygum. Der er korrespondance til toget fra Vejle og Thyregod i Jelling. Rute 117, der kører fra Billund til Horsens, stopper undervejs i Ringive, Give, Givskud, Vonge og Tørring. Der er korrespondance til toget fra Thyregod og Vejle i Give. Uddannelsespendlingen til Tørring fra Vejle Kommune er ikke overraskende fokuseret i den nordlige del af Vejle Kommune Det ses tydeligt i rejsemønstrene, at den gode busbetjening til Tørring fra Give og Jelling, samt togforbindelsen mellem Vejle og Thyregod, spiller en vigtig rolle i det relativt store andel af uddannelsespendlende, der er bosat her og i de mellemliggende betjeningsområder. 23

26 Vurdering Uddannelsespendlingen til en given klynge (by) af uddannelsesinstitutioner er generelt spredt udover et større område end bare den kommune, hvor den givne klynge af uddannelsesinstitutioner er lokaliseret. Det er her især lokalområder i nabokommunerne med en tæt relation til byen med uddannelsessteder. Det er de større byer med gode togforbindelser og et rigt udbud af forskellige typer af uddannelser, der tiltrækker flest uddannelsespendlende og fra det største opland. Gode togforbindelser er dog ikke ensbetydende med et stort opland - se Varde. Udbuddet af uddannelser i den pågældende by har selvfølgelig stor betydning for søgningen hertil, men det er en række andre faktorer, der er afgørende for valget af uddannelsessted. Valget af uddannelsessted er, ligesom alle andre transportvalg vi foretager os, en afvejning mellem de fysiske og institutionelle begrænsninger omverdenen pålægger os i vores valg, samt egne ressourcer og præferencer. Det er altså en afvejning mellem den tids- og distancemæssige afstand til de forskellige byer med et udbud af uddannelser, de transportmuligheder der er til rådighed, adgangskravene til den enkelte uddannelsesinstitution, de ressourcemæssige krav forbundet med valget og de individuelle og socialbestemte præferencer for uddannelsesstedet. Disse forhold er illustreret f.eks. i Nordenskov-området, hvor uddannelsessøgningen er opsplittet mellem Varde, Esbjerg og Grindsted. Uddannelsespendlingen til Grindsted er størst, imens Varde og Esbjerg er stort set lige store. Det er afstands- og tidsmæssigt klart kortest til Varde. Udbuddet af uddannelser er størst i Esbjerg, men der er til gengæld længst tids- og afstandsmæssigt til Esbjerg, samtidigt med, at der skal skiftes fra bus til tog undervejs. Afstanden til Grindsted er kortere end Esbjerg, men det tager ca. ligeså lang tid transportmæssigt, selvom der er bus direkte der til. Der er ikke den store forskel i udbuddet af uddannelser i Varde og Grindsted, hvilket betyder, at der må være andre bevæggrunde for den langt større søgning til Grindsted end Varde. Rejsemønstrene til byerne med ungdomsuddannelser er generelt karakteriseret ved at forløb i rimelig entydige radialer ind mod byen. Disse radialer er sammenfaldende med togbetjeningen og den regionale- og anden kommunegrænseoverskridende busbetjening. Taget antallet af uddannelsespendlende, der benytter de ikke-regionale kommunegrænseoverskridende ruter, og betydningen af de disse ruter for uddannelsespendlingen i betragtning kan det anbefales at opgradere serviceniveauet 24

27 Bilag 1 25

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Horsens Byskole, folkeskoleafdeling 10. klasse Aabenraa Aabenraa Kommune. Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej. Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd.

Horsens Byskole, folkeskoleafdeling 10. klasse Aabenraa Aabenraa Kommune. Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej. Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd. Navn Den Tyske Efterskole Tinglev Løjt Kirkeby Skole Markusskolen Øse Efterskole Ansager Skole Broager Skole Egtved Skole Ødsted Skole Ågård Efterskole Juelsminde Skole Friskolen - Østerlund Kostskolen

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Indhold Baggrund for forslaget Formål hvad vil vi nå med principperne? Et regionalt rejsemål hvad er det? 2 Overordnede principper Den kollektive

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Områdeklassificering. Brørup

Områdeklassificering. Brørup Brørup Føvling Gesten Glejbjerg Holsted Hovborg Jels Lindknud Lintrup Øster Lindet Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. September 2009

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. September 2009 Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport September 2009 Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle... 4 Billund

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen

Spørgsmål & Svar. trafikplan. generelt til trafikplanen Spørgsmål & Svar OM GENNEMFØRELSE AF NY TRAFIKPLAN FRA SYDTRAFIK Da den endelige køreplan stadig er under udarbejdelse, blandt andet som følge af politiske beslutninger, kan der fortsat ske ændringer.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1.

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1. 18. marts 2011 J.nr. 70-01-2-11 Kontaktperson Bela Bergemann Email: bb@sydtrafik.dk Direkte telefonnr.: 76 60 86 77 Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5560 Aarup 5610 Assens 5492 Vissenbjerg 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6682 Hovborg 7200 Grindsted 6623 Vorbasse 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 213 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.6 Fremskrivning af ansøger- og klassetal i

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik

Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik Bilag til høringssvar til Region Syddanmarks regionale principper for bustrafik Generelt vurderer Sydtrafik, at Region Syddanmarks model for principrevision indeholder flere positive aspekter. Principperne

Læs mere

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl uddannelser i verdensklasse SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne De

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse 14 Indledning

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 1 BAGGRUND Analyserne beskriver alle de mindre byer og samfund i kommunens landområder, som har et lokalråd. Nogle steder dækker ét lokalråd over én by og ét sogn, der passer

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 21/09 2016 29-09-2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 27/11 2013 Rev. 12/05 2015 7. januar 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt reperationer. 2. Arbejdsområde Alle perroner på : Fjernbanestationer. TIB 33 Brande

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE

Læs mere

Pakke 232, Sønderborg X bus

Pakke 232, Sønderborg X bus Pakke 232, Sønderborg X bus Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 6 Primære ruter: 900X, 95X Antal køreplantimer/år: 3.824 Pakkecentrum:

Læs mere

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund Tyrstrup Skole Gammel Kongevej 3 4553 Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller Christiansfeld Skole Lindegade 15 4584 4559 Taps Skole Ødisvej 22 Taps Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund 4544 Sjølund-Hejls

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Hovedrapport Maj 2009 Høringsudgave Forord I henhold til lov om trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for

Læs mere

Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010. Sydtrafik

Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010. Sydtrafik Betjening af udkantsområder og turistområder Høringsudgave november 2010 Sydtrafik Resume Region Syddanmark har som bestiller af kollektiv trafik af regional betydning udarbejdet principper for kollektiv

Læs mere

Statusrapport Vejle Kommune. Sydtrafik 2010

Statusrapport Vejle Kommune. Sydtrafik 2010 Statusrapport Vejle Kommune Sydtrafik 2010 Indledning...3 Kørselsaftaler...5 Mellembys ruter...6 Rute 201... 6 Rute 207... 9 Rute 211... 12 Rute 214... 16 Rute 216... 19 Rute 307... 22 Rute 503... 25 Oplandsruter...

Læs mere

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar Sydtrafik Regional Udvikling Direktørområdet Kontaktperson: Erik Ørskov Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631989 28. maj 2009 Side 1 / 5 Sydtrafiks

Læs mere

Vandforsyningsplan for Brandslukning

Vandforsyningsplan for Brandslukning Vandforsyningsplan for randslukning Vejen KOMMUNE September 2012 Vejen Kommune rand & Redning Vandforsyningsplan for brandslukning 2012 Vandforsyningsplan til brandslukning -2012 Indledning Kommunen er

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK Uddannelser i verdensklasse Uddannelsesbarometer 2015 REGION SYDDANMARK Uddannelsesbarometeret 2015 Uddannelsesniveauet i Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden vil have en region

Læs mere

Hovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr.

Hovborg. Bække. Lindknud. Glejbjerg. Gesten. Holsted Brørup. St. Andst. Askov. Vejen. Føvling. Skodborg. Lintrup. Rødding Jels. Sdr. Hovborg Glejbjerg Lindknud Bække Gesten Holsted Brørup St. Andst Askov Vejen Føvling Lintrup Skodborg Sdr. Hygum Rødding Jels Øster Lindet Områder, hvor jord er klassificeret som lettere forurenet Jf.

Læs mere

Trafikplan , Sydtrafik

Trafikplan , Sydtrafik Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4658 Telefon: 76631989 Dato: 29. maj 2009 Notat Trafikplan 2009-2012,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Betjening af udkantsområder og turistområder februar 2010. Sydtrafik

Betjening af udkantsområder og turistområder februar 2010. Sydtrafik Betjening af udkantsområder og turistområder februar 2010 Sydtrafik Resume Region Syddanmark har som bestiller af kollektiv trafik af regional betydning udarbejdet principper for kollektiv bustrafik af

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. September 2009

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Hovedrapport. September 2009 Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Hovedrapport September 2009 Forord I henhold til lov om trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2015 Kapitel 6: Søgningen til uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Der blæser

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

IT-solutions for energy systems with a large penetration of renewable energy. Henrik Madsen

IT-solutions for energy systems with a large penetration of renewable energy. Henrik Madsen IT-solutions for energy systems with a large penetration of renewable energy Henrik Madsen First 8 weeks of 2007 Consequence of +3000 MW wind power ~50 pct. of power load Impossible with existing system

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

DRIFTSTILSKUD 2004 - JYLLAND

DRIFTSTILSKUD 2004 - JYLLAND DRIFTSTILSKUD 2004 - JYLLAND Det Fælles Radio og Fjernsynsnævn for Horsens, Juelsminde, Gedved og Brædstrup Horsens Lokal TV TV 52.000 Det Fælles TV-nævn Fredericia Det lille Fjernsyn TV 31.200 TV-Kolding

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart. Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010

Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart. Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010 Videreførelse af igangværende

Læs mere

Indkomne høringssvar vedrørende principper for regional busbetjening

Indkomne høringssvar vedrørende principper for regional busbetjening Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og Analyse Journal nr.: 11/7962 Dato: 7. maj 2012 Udarbejdet af: Erik Ørskov E mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631989 Indkomne høringssvar

Læs mere