Punkt nr Udtalelse om Niels Brocks ansøgning som udbyder af International Baccalaureate (IB) Bilag 1 - Side -1 af 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt nr. 16 - Udtalelse om Niels Brocks ansøgning som udbyder af International Baccalaureate (IB) Bilag 1 - Side -1 af 1"

Transkript

1 Bilag 1 - Side -1 af 1

2 Bilag 2 - Side -1 af 20 Ansøgning om udbud af International Baccalaureate på Niels Brock Januar

3 Bilag 2 - Side -2 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Om Niels Brock 3 En international orienteret skole 3 Skolens økonomi 4 Kvalitet på handelsgymnasierne 6 2. IB-udbud i Region Hovedstaden 9 Afstand fra Niels Brock til nærmeste IB-udbud 9 Det forventede geografiske optagelsesområde 10 Samarbejdsaftaler med nærliggende uddannelsesinstitutioner Demografisk udvikling i det forventede optagelsesområde Danske unges forventninger til internationale uddannelsesmuligheder Et økonomisk bæredygtigt udbud Appendix 15 Appendix 1: Udtalelse fra Region Hovedstaden 15 Appendix 2: Udtalelse fra Birkerød Gymnasium 16 Appendix 3: Udtalelse fra Nørre Gymnasium 17 Appendix 4: Afstand til øvrige IB-udbud Litteraturliste 20 2

4 Bilag 2 - Side -3 af Om Niels Brock I 134 år har vi på Niels Brock undervist unge og knap så unge på businessorienterede uddannelser fra erhvervsuddannelser over gymnasiale uddannelser til efter- og videreuddannelse. Hertil kommer Niels Brocks stærke internationale profil, hvor vi gennem en årrække har arbejdet under reglerne for indtægtsdækket virksomhed med udbud og gennemførelse af et omfattende uddannelsesprogram, akkrediteret af det anerkendte Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS). I dag er Niels Brock én af Danmarks største uddannelsesinstitutioner, og i 2014 kunne vi glæde os over at være Danmarks mest søgte gymnasium. Vi er sikre på, at det hænger sammen med, at vi gennem rigtig mange år har formået at uddanne mennesker med de kvalifikationer, som både samfundet og erhvervslivet efterspørger. Og det spiller givetvis også en stor rolle, at vi er en ambitiøs skole, der har store forventninger og stiller høje krav til vores elever og kursister og har en konsekvent linje i forhold til fravær og upassende studieadfærd. 134 års stolt historie forpligter, og vi bestræber os på at være tro mod Niels Brocks historie og skolens stærke traditioner samt fastholde en forretningsorienteret tilgang til både skoledrift og de værdier, vi giver de unge med på vejen. I et moderne samfund, hvor forandringer er et grundvilkår, er det dog også centralt at turde udvikle og forandre sig for at kunne imødekomme nye krav og forventninger fra både elever, erhvervslivet, politikere og samfundet som helhed. I det følgende vil Niels Brocks blive beskrevet på en række parametre, som er vigtige for vurderingen af Niels Brocks egnethed i forhold til at kunne udbyde International. En international orienteret skole Et IB-udbud på Niels Brock vil ligge i forlængelse af og supplere en række af skolens igangværende internationale aktiviteter. Niels Brock er således et foregangseksempel for andre uddannelsesinstitutioner i relation til at satse på internationale samarbejder rundt om i verden. Siden midten af 1990 erne har Niels Brock haft internationale aktiviteter, og i år 2000 udviklede de sig til egentlig systemeksport af videregående uddannelser. Først til Kina og senere er Vietnam kommet til. Al Niels Brocks eksportaktivitet sker i samarbejde med lokale partnere, som er anerkendte universiteter eller colleges, og undervisningen foregår på partneruniversiteterne. Der undervises udelukkende på engelsk, og Niels Brock leverer uddannelseskonceptet, dvs. bl.a. curriculum, undervisningsmateriale, kvalitetssikring, evaluering og gennemførelse af eksamen. I 2013 opnåede Niels Brock en anerkendt amerikansk akkreditering hos ACICS og har dermed fået ret til udbud af amerikanske bacheloruddannelser. Det internationale samarbejde er som følge heraf koncentreret om systemeksport af den amerikanske bacheloruddannelse (BSc) med fokus på studieretningerne finansiering og marketing. Det er således denne bachelor, der i dag udbydes flere steder i Kina og Vietnam. Desuden er der planlagt opstart Myanmar til efteråret. Niels Brock har endvidere kontakt med mulige partnere i Kasakhstan, Indonesien og Bangladesh med henblik på fremtidig eksport. 3

5 Bilag 2 - Side -4 af 20 Udover aktiviteterne uden for landets grænser, så har Niels Brock i samarbejde med det anerkendte britiske De Montfort University (DMU) udbudt engelsksprogede uddannelser i København siden Akkrediteringen og kvalitetssikringen sker igennem det britiske Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). Desuden er uddannelserne godkendte af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Niels Brock udbyder i dag i samarbejde med De Montfort University tre uddannelser på videregående niveau. Niels Brock har altså gennem mange år prioriteret det internationale område, da det ikke blot hæver kvaliteten, men også skaber know-how og internationale relationer, der er fundamentale for Niels Brock såvel som Danmark på det globale uddannelsesmarked. Endvidere bidrager de mangeårige erfaringer med, at vi har etableret et internationalt miljø på skolen, hvor der dels er mange udenlandske elever, og dels er der mange lærere, der har erfaringer og kompetencer til at undervise danske såvel som udenlandske elever på engelsk. Niels Brocks elever nyder godt af, at flere lærere har undervisningserfaring fra ophold i bl.a. Kina og Vietnam, hvilket er et aktiv i dagligdagen, da det bidrager til at nuancere og perspektivere undervisningen. Niels Brocks internationale mindset gør, at vi som uddannelsesinstitution er klædt på til at kunne håndtere den elevgruppe, som IB-eleverne udgør. Underviserne og administrationen er således vant til at omgås internationale elever, og vi har et korps af lærere, der har mange års erfaring med at undervise på engelsk. Skolens økonomi Udviklingen i skolens økonomi ses i nedenstående tabel. 4

6 Bilag 2 - Side -5 af 20 Tabel 1: Udviklingen i Niels Brocks økonomi. Kilde: Interne data HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse (mio. kr.) Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster * Årets resultat Balance (mio. kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristetde gældsforpligtelser Kortfristetede gældsforpligtelser Pengestrømme (mio. kr.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Nøgletal i % Overskudsgrad 1,5 0,4 1,1 0,8 0,6-7,0 0,1 Likviditetsgrad 50,2 30,1 63,8 47,3 38,2 42,3 67,4 Soliditetsgrad 16,0 14,0 17,8 16,8 17,0 16,2 23,9 Finansieringsgrad 64,7 47,1 63,8 61,0 63,2 65,1 67,3 Årselevtal Årselever i alt Årselever, excl. udlagt aktivitet i alt ** HHX EUD AMU Indtægtsdækket virksomhed Åben uddannelse Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre Omkostninger pr. 100 årselever: Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift * Ekstraordinære poster i 2008, er en følge af taxametertilskud overgået til Erhvervsakademiet ** Erhvervsakademi-elever gennemført for andre er gældende fra år 2009, men er medtaget de andre år for sammenlignelighedens skyld Indtægtsdækket virksomhed: 1 årselev på IDV defineres ved en omsætningsstørrelse. Denne har varieret gennem årene, men er i 2013 defineret som en omsætning på kr. Udviklingen i tallene er påvirket af, at Niels Brock i 2012 udspaltede de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Som resultat af udspaltningen afgav skolen 5,5 mio. kr. af egenkapitalen til akademiet, og ligeledes forsvandt 1/3 af skolens omsætning pr. 1. august Samtidig overtog akademiet ét af skolens lejemål samt den del af skolens aktiver og medarbejdere, der var beskæftiget med de videregående uddannelser. 5

7 Bilag 2 - Side -6 af 20 Siden 2008 har skolen hvert år formået at have et mindre overskud på den ordinære drift. Underskuddet i 2008 skyldtes, at skolen var nødsaget til at ændre regnskabsprincip for indtægterne på de videregående uddannelser (udmelding fra Undervisningsministeriet). Frem til og med 2007 havde Niels Brock valgt at indtægtsføre taxametrene i takt med afvikling af aktiviteten. I 2008 blev dette ændret, så indtægten blev medtaget i takt med modtagelsen fra Undervisningsministeriet. Pga. STÅ-princippet 1, som betyder, at taxametrene udbetales med et halvt års forsinkelse, betød dette, at skolen i 2008 manglede et halvt års indtægter på de videregående uddannelser. Det er ikke hensigten, at skolen skal have store overskud, men der skal være en rentabel drift. Overskud og opsparing af likviditet sker med henblik på anskaffelse og vedligeholdelse af aktiver samt til opbygning og fastholdelse af en egenkapital, som gør det muligt for skolen at modstå også dårlige tider. Antallet af årselever i alt var stigende fra 2007 til I 2012 og 2013 faldt tallet og begge år skyldes det udspaltningen til akademiet Ser man på udviklingen i antallet af årselever på hhx har tallet ligget på til godt i alle årene bortset fra 2013, hvor det steg til Stigningen i 2013 skyldes dels et større optag på den 3-årige uddannelse og dels, at 2013 var første år med et helt år med den nye 2-årige hhx-uddannelse. Omkostningerne til undervisningens gennemførelse og ledelse og administration pr. 100 årselever steg synligt fra 2011 til Igen spiller udspaltningen til akademiet ind. De videregående uddannelser var billigere at drive end ungdomsuddannelserne og var dermed med til at sænke gennemsnitsomkostningerne pr. 100 årselever. De videregående uddannelser var billigere at gennemføre, dels fordi de studerende får færre lektioner pr. uge, og dels fordi undervisningsformen på de videregående uddannelser muliggjorde større klassekvotienter. Omkostningerne til bygningsdrift pr. 100 årselever er faldet fra 2011 til 2013, hvilket skyldes, at Niels Brock som følge af udspaltningen af de videregående uddannelser overgav et forholdsvist dyrt lejemål til akademiet og samtidig kunne effektivisere bygningsudnyttelse og dermed opsige et større lejemål på Islands Brygge. Kvalitet på handelsgymnasierne Som tidligere nævnt blev Niels Brock i 2014 det mest søgte gymnasium i Danmark. Vi modtog prioritetsansøgninger og hertil en række 2. prioritetsansøgninger. Tabel 2: Tilmelding Kilde: Den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne. Kilde: Den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU) Placering Institution Tilmelding Niels Brock Copenhagen Business College København Nord Roskilde Katedralskole Frederiksborg Gymnasium og HF Århus Købmandsskole Silkeborg Gymnasium STÅ (studenterårsværk) er en opgørelsesmetode, som uddannelsesinstitutioner modtager taxametertilskud på baggrund af. Det særlige ved STÅ-princippet er, at det er den gennemførte aktivitet, der tælles. 2 Den angivne periode er kun på 3 år, hvilket skyldes at tallene før og efter 2011 ikke er direkte sammenlignelige pga. anderledes 6

8 Bilag 2 - Side -7 af 20 7 IBC International Business College Aalborg Handelsskole Tietgen Skolen Rosborg Gymnasium & HF 519 Hvad angår eksamenskarakterer er der for andet år i træk en væsentlig fremgang at spore på Niels Brock. I nedenstående figur 1 ses det, at Niels Brock fra 2012 til 2013 gik fra 6,3 til 6,8, hvilket yderligere steg til 7,0 i Niels Brock ligger både over landsgennemsnittet og gennemsnittet for andre handelsgymnasier i region Hovedstaden, og afstanden til stx-landsgennemsnit er nu på kun 0,2 karakterpoint. Det internationale gymnasium på Kultorvet havde isoleret set et gennemsnit på 7,3, hvilket er det suverænt højeste gennemsnit blandt alle landets handelsskoler, ligesom gennemsnittet ligger højere end landsgennemsnittet for stx. Figur 1: Karaktergennemsnit i perioden Kilde: Undervisningsministeriet I tabellen nedenfor ses bestand- og frafaldsprocenterne for de forskellige studieretninger på 1., 2. og 3. år, som de tog sig ud i perioden august 2012 til juni Størstedelen af frafaldet finder sted i løbet af det første skoleår, herefter daler det eksponentielt med en mindre andel i løbet af andet år og et minimalt frafald i løbet af tredje år. Jo længere eleverne er i uddannelsesforløbet, desto mere afklarede er de med deres uddannelsesvalg, hvormed risikoen for frafald mindskes markant. Det er værd at bemærke, at studieretningerne Business Elite og IBB mønstrer de laveste frafaldsprocenter på 1. år, hvilket er interessant i og med, at det må forventes at et kommende IB-udbud vil kunne tiltrække en lignende elevgruppe Tabel 3: Bestand- og frafaldsprocenter. Kilde: Interne data 7

9 Bilag 2 - Side -8 af 20 Udviklingen i bestand og frafald fra fremgår af figur 2 nedenfor. Her ses det, at det samlede frafald for perioden lå på 12,2 pct., hvilket er en smule højere set i forhold til den foregående periode. Dette hænger sammen med, at der på Niels Brock i de senere år er sat ekstra fokus på upassende studieadfærd, hvilket har betydet en mindre grad af tolerance over for elever, der ikke har passet deres skolegang. I forhold til at opgøre frafald kan der yderligere sondres mellem hjulpet og uhjulpet frafald, da der er forskel på, om eleverne selv vælger at droppe ud, eller om de får vejledning og rådgivning til at komme videre. Ca. 40 pct. af det samlede registrerede frafald for begge gymnasier i efteråret 2013 hører under kategorien hjulpet frafald. Figur 2: Bestand og frafald. Kilde: Interne data 8

10 Bilag 2 - Side -9 af IB-udbud i Region Hovedstaden Afstand fra Niels Brock til nærmeste IB-udbud Niels Brock driver to handelsgymnasier et klassisk handelsgymnasium ved Forum på Frederiksberg og et internationalt orienteret handelsgymnasium på Kultorvet i København. Sommeren 2016 flytter det internationale gymnasium til nye lokaler på Linnésgade (det nuværende N. Zahles Seminarium). Et kommende IB-udbud på Niels Brock vil således blive placeret på Linnésgade, der ligger lige over for Nørreport Station. På Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at der er to offentlige udbydere af IB-uddannelsen i Region Hovedstaden samt én privat udbyder. I appendix 4 findes dokumentation for afstand og transporttid fra Nørreport Station til de tre IB-udbud i Region Hovedstaden. Her fremgår det, at nærmeste offentlige IB-udbud er placeret på Nørre Gymnasium (Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj). Afstanden hertil fra Nørreport Station er 10,3 km. Det andet offentlige IB-udbud i Region Hovedstaden ligger på Birkerød Gymnasium (Søndervangen 56, 3460 Birkerød). Afstanden fra Nørreport Station er her 27,4 km. Det eneste private udbud af IB-uddannelsen i Region Hovedstaden er placeret på Copenhagen International School (Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup). Afstanden hertil fra Nørreport Station er 6,7 km. I appendix 2 og 3 findes udtalelser fra Nørre Gymnasium og Birkerød Gymnasium. Copenhagen International School er blevet kontaktet med henblik på udarbejdelse af en udtalelse, men de er ikke vendt tilbage. Det er vigtigt at bemærke, at de to offentlige udbydere, Nørre Gymnasium og Birkerød Gymnasium, er karakteriseret ved at være klassiske STX-gymnasier, som traditionelt henvender sig til og tiltrækker en anden målgruppe end Niels Brocks handelsgymnasier. På den baggrund mener vi ikke, at Birkerød Gymnasium og Nørre Gymnasium bekymringer er begrundede. Et IB-udbud på Niels Brock vil appellere til en anden type unge, der ønsker en uddannelse, der åbner for internationale studier og job inden for handel, økonomi, sprog og markedsføring. Selvom IB er et fast og gennemreguleret koncept, er vi af den klare overbevisning at vi - netop ved at være et handelsgymnasium vil appellere til en anden målgruppe. På Niels Brock er der en anden og mere praksisorienteret didaktik og pædagogik og heraf en anderledes studiekultur og et meget stærkt bånd til erhvervslivet. Denne påstand understøttes af vores egne erfaringer med målgruppen. De seneste år har Niels Brock haft stor succes med at udbyde studieretningen International Business Baccalaureate (IBB), der er Niels Brocks internationale version af den Højere Handelseksamen (hhx). IBB udbydes inden for rammerne af dansk lovgivning, og studieretningen orienterer sig internationalt og al undervisningen, bortset fra faget dansk, foregår på engelsk. IBB giver eleverne et globalt perspektiv på samhandel, økonomi og markedsføring, ligesom eleverne opnår gode studiekompetencer til at læse videre, idet undervisningen og langt de fleste bøger, som nævnt, er på engelsk. På hvert år af uddannelsen er der et længerevarende studieophold i et engelsktalende land, da det er vigtigt, at eleverne oplever internationale forhold i praksis. Dette øger elevernes sprogfærdigheder og understøtter samtidig uddannelsens internationale og handelsfaglige perspektiv. En enkelt klasse får mulighed for at indlede deres gymnasiale uddannelse med et semester på en 9

11 Bilag 2 - Side -10 af 20 amerikansk High School i Santa Ynez, Californien. Studieretningen IBB er vores absolut mest populære, og vi forventer at optage mindst 7 nye IBB klasser i Det forventede geografiske optagelsesområde På det internationale gymnasium er der i dag 906 elever, og af figur 3 nedenfor fremgår det, at 35 pct. af disse kommer fra Københavns Kommune, 54 pct. kommer fra det øvrige Region Hovedstaden og 10 pct. kommer fra Region Sjælland. Størstedelen af det internationale gymnasiums elevgrundlag udgøres således af elever, der har bopæl i København og omegn. Figur 3: Nuværende optagelsesområde for handelsgymnasiet på Kultorvet. Kilde: Interne data Nuværende optagelsesområde for handelsgymnasiet på Kultorvet 92 (10%) 8 (1%) 315 (35%) Københavns Kommune Øvrige Region Hovedstaden Region Sjælland 491 (54%) Kilde: Egne data Øvrige Med et IB-udbud på Niels Brocks internationale handelsgymnasium på Linnésgade forventer vi at tiltrække elever fra mindst det samme geografiske område, som vi i dag rekrutterer elever til IBB fra. Der er imidlertid en væsentlig forskel forbundet med, at der ikke er krav om dansk A på IB. Dette giver Niels Brock gode muligheder for at udnytte vores omfattende og mangeårige internationale relationer til at rekruttere ikkeeuropæiske elever til en kommende IB-uddannelse i København. Derved vil elevgrundlaget bestå af både danske elever, børn af expatriates bosiddende i Storkøbenhavn samt internationale studerende, der alene kommer til Danmark for at studere. På den måde styrkes ikke bare Niels Brocks internationale profil, men også de politiske ambitioner om at fremme eksport af dansk uddannelse. Eksport sker både, når danske uddannelsesinstitutioner udbyder og gennemfører dansk uddannelse i udlandet, men også ved at aktiviteten gennemføres i Danmark. Fordelene ved at rekruttere udenlandske betalende elever til Danmark er mange, men jobskabelseseffekten bør som minimum bemærkes og fremhæves. Samarbejdsaftaler med nærliggende uddannelsesinstitutioner Et kommende IB-udbud på Niels Brock vil som tidligere nævnt blive placeret i vores nye lokaler på Linnésgade med N. Zahles Gymnasieskole som nærmeste nabo. Vi har allerede i dag en god dialog og et 10

12 Bilag 2 - Side -11 af 20 velfungerende samarbejde, som blandt andet indbefatter samlæsning af eksempelvis Fransk A. Dette samarbejde forventer vi vil styrkes, når vi, fysisk, rykkere endnu tættere på hinanden. Derudover samarbejder Niels Brock med utallige uddannelsesinstitutioner både i Danmark og i udlandet. 3. Demografisk udvikling i det forventede optagelsesområde Som det fremgår af tabel 4, der angiver den demografiske udvikling i gruppen årige fordelt på køn og herkomst, vil den samlede andel af de årige falde i perioden fra 2012 til Dog vil kategorien af unge med en vestlig herkomst være stærkt stigende, idet der ifølge fremskrivningen vil være henholdsvis 17 pct. flere kvinder og 21 pct. flere mænd i 2023 end i Dog er denne kategori den mindste, hvormed der samlet vil være et fald på 7 pct. på landsplan. Tabel 4. Befolkningsudvikling i de enkelte demografiske grupper (15-19-årige). Kilde: Rambøll, 2014: Udvikling over perioden i % Dansk Mand % Kvinde % Ikke-vestlig Mand % Kvinde % Vestlig Mand % Kvinde % Total % Af tabel 5 nedenfor fremgår det ligeledes, at befolkningsudviklingen på landsplan for samme gruppe er faldende. København er en magnet for unge uddannelsessøgende, og det bemærkes også her, at København vil opleve en stor procentuel såvel som faktuel stigning i antallet af unge i alderen år i perioden. I 2012 var der , hvilket fremskrives til, at der i 2023 vil være i denne gruppe af unge i København, hvilket er en stigning på 16 pct. Dertil skal det endvidere bemærkes, at Københavns omegn og Nordsjælland kun oplever begrænsede fald på henholdsvis 2 og 3 pct. Tabel 5. Befolkningsudvikling i de enkelte landsdele (15-19-årige). Kilde: Rambøll, 2014: 76 Landsdel Udvikling over perioden i % Byen København % Københavns omegn % Nordsjælland % Bornholm % Østsjælland % Vest- og Sydsjælland % Fyn % 11

13 Bilag 2 - Side -12 af 20 Sydjylland % Østjylland % Vestjylland % Nordjylland % Total % På baggrund af ovenstående demografiske fremskrivninger, er det tydeligt, at der inden for de næste ti år vil være en markant stigning i andelen af unge i alderen i København. På landsplan vil der derimod samlet set være et fald, hvor kun gruppen af vestlige indvandrere og efterkommere vil stige. I forlængelse heraf må det forventes, at langt størstedelen af de unge vil være bosat i Region Hovedstaden, da det som den eneste region vil opleve vækst. Dertil kommer den historiske tradition for, at immigranter og efterkommere bosætter sig i hovedstæder og større byer, hvor der efterspørges arbejdskraft med internationale relationer og kompetencer, f.eks. diplomater, forretningsfolk, etc. Dette billede bekræftes af nedenstående figur 4, hvor det fremgår, at der har været en markant stigning i antallet af beskæftigede udenlandske statsborgere i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland fra ca i 2011 til over i 2013 en stigning på lidt over 15 pct. i den pågældende periode. Der er således en klar indikation på en demografisk udvikling, hvor flere udlændige vil bosætte sig og arbejde i København og omegn, hvilket bidrager til at skabe et øget elevgrundlag for et kommende IB-udbud. Figur 4: Antal beskæftigede udenlandske statsborgere i Hovedstaden og på Sjælland i perioden Kilde: 2 Den angivne periode er kun på 3 år, hvilket skyldes at tallene før og efter 2011 ikke er direkte sammenlignelige pga. anderledes opgørelsesmetoder (http://www.jobindsats.dk/sw19897.asp). 12

14 Bilag 2 - Side -13 af Danske unges forventninger til internationale uddannelsesmuligheder Det fremgår af tabel 6 nedenfor, at elever på danske uddannelsesinstitutioner vælger internationale orienterede retninger pga. en række motiverende faktorer. Herunder angives følgende faktorer samlet set hyppigst blandt eleverne: Forbedring af engelskkundskaber, viden om internationale forhold samt ønske om faglige udfordringer. I relation til hvor stor en andel, der ønsker at læse videre i udlandet, så fremgår det af tabellen, at der på stx og hhx er henholdsvis 50,4 pct. og 59,4 pct., der ønsker at læse videre på et universitet i udlandet. Det er således ca. halvdelen af de adspurgte på stx, mens det er næsten 60 pct. af eleverne på hhx, der angiver dette som en motiverende årsag til deres valg af uddannelse. Også på spørgsmålet om betydningen af muligheden for at arbejde i udlandet ligger hhx højere end stx. Generelt gælder det, at størstedelen af de unge angiver muligheden for at arbejde i udlandet som en væsentlig faktor for deres valg af uddannelse. Der er således samlet set et bredt funderet ønske om at læse videre og/eller arbejde uden for Danmarks grænser. I Rambøll-rapporten opsummeres dette som et vigtigt strategisk motiv, da den enkelte elev ønsker, at opnå globale færdigheder, der kan anvendes direkte i de videregående uddannelser samt i fremtidige job i Danmark såvel som i udlandet (Rambøll, 2014: 45). Tabel 6. Årsager til elevernes valg af internationalt orienteret gymnasial uddannelse (antal og pct.) (Rambøll, 2014: 47) Indikatorer Jeg er god til engelsk, og jeg vil gerne blive endnu bedre Jeg er ikke så god til dansk (enten skriftligt, mundtligt eller begge dele) Jeg synes, at det er vigtigt at have viden om internationale forhold IB/pre- IB , , ,1 Jeg vil udfordres fagligt ,4 Jeg vil gerne ud og rejse som led i min gymnasieuddannelse Jeg vil gerne opnå kulturforståelse med henblik på at rejse og/eller bo i lande med andre kulturer 87 45, ,4 Jeg vil gerne læse på universitetet i udlandet ,5 Jeg vil gerne arbejde i udlandet ,1 Jeg vil gerne opnå kulturforståelse med henblik på handel med andre lande, der har en anden kultur Jeg vil gerne skille mig ud og dermed opnå bedre jobmuligheder , ,0 Mine forældre synes, at det var en god idé 92 48,2 stx hhx htx 98 85, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Elever i alt ,0 3 75,0 3 75,0 3 75,0 3 75,0 1 25,0 2 50,0 2 50,0 1 25,0 2 50,0 2 50,0 13

15 Bilag 2 - Side -14 af 20 Samlet set peger fremskrivningerne på, at der inden for de næste ti år vil være markant flere unge i København i den aldersgruppe, som IB-uddannelsen henvender sig til. Endvidere dokumenterer Rambølls spørgeskemaundersøgelse, at størstedelen af de adspurgte elever på tværs af uddannelsesretningerne angiver ønsket om at læse videre i udlandet som en væsentlig årsag til deres uddannelsesvalg. Her skal det påpeges, at andelen af hhx-elever, der ønsker at læse videre i udlandet eller arbejde i udlandet, faktisk er større end andelen af stx-elever. 5. Et økonomisk bæredygtigt udbud På baggrund af ovenstående datamateriale vurderer vi, at der er og vil blive skabt - et tilstrækkeligt elevgrundlag til et IB-udbud placeret på et handelsgymnasium som Niels Brock i København. Både den demografiske udvikling i regionen, det forventede stigende behov for international arbejdskraft samt det voksende ønske for danske unge til at tage en international uddannelse og endelig det faktum, at Niels Brock ikke kun vil tiltrække danske og herboende udenlandske elever til uddannelsen, men også bruge vores internationale netværk til rekruttering af internationale betalende elever understøtter denne vurdering. Som det allerede er blevet beskrevet, adskiller Niels Brock sig fra eksisterende IB-skoler i Region Hovedstaden ved at være et handelsgymnasium, der har fokus på erhverv, handel og økonomi. Derfor forventes det, at Niels Brock med sin handelsprofil kan tiltrække en anden og mere forretningsorienteret elevgruppe, end den som er kendetegnende for Nørre Gymnasium og Birkerød Gymnasium. Desuden har Niels Brock i forvejen godt fat i den danske målgruppe til et kommende IB-udbud, nemlig med studieretningen IBB, og vi har via vores internationale netværk og samarbejder med skoler i Asien mulighed for at kunne rekruttere elever til Danmark ikke mindst fra Asien. På den baggrund forventes det ikke, at et nyt udbud på Niels Brock i væsentligt omfang vil flytte elever fra de eksisterende udbud i regionen. 14

16 Bilag 2 - Side -15 af Appendix Appendix 1: Udtalelse fra Region Hovedstaden Efter aftale med chefkonsulent i Region Hovedstaden, Bente Liss Hartbøll, og Undervisningsministeriets sagsbehandler, Claus Christensen, eftersender Region Hovedstaden i uge 3 en administrativ udtalelse. Se mail nedenfor. 15

17 Bilag 2 - Side -16 af 20 Appendix 2: Udtalelse fra Birkerød Gymnasium Udtalelse vedlagt mail d : Direktionskonsulent Lene Alrø Stoktoft Niels Brock Nørre Voldgade København K 17. december 2014 Vedr. udbudsrunde af IB på offentlige gymnasieskoler, sags. nr: S.541 af 9. december Kære Lene Alrø Stoktoft I anledning af din forespørgsel om eventuelle gener for Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole, hvis der bliver givet tilladelse fra Undervisningsministeriets side til, at Niels Brock får mulighed for at udbyde IBuddannelsen, skal jeg meddele, at vi efter at have foretaget en analyse af vores elevers geografiske baggrund, må antage, at vores elevgrundlag vil blive reduceret med 30-40%, hvis der gives Niels Brock tilladelse til at udbyde IB-uddannelsen. Det vil i alvorlig grad forringe vores muligheder for at opretholde et stærkt fagligt og trivselsstimulerende IB-miljø, som vi med store anstrengelser har bygget op gennem de seneste 23 år. IB-kapaciteten i region Hovedstaden er rigelig, al den stund at også Nørre Gymnasium udbyder IB. Dertil kommer Copenhagen International School, som udvider kapaciteten markant i disse år. Sankt Annæ starter ligeledes en Europaskole med det sigte også at udbyde en international studentereksamen på engelsk, og som det sidste skud påbegynder Østerbro International School udbud af IB på Diploma niveau. Der er således en stor og uudnyttet kapacitet i Region Hovedstaden, og en tilladelse til Niels Brock om at kunne udbyde IB, vil efter min vurdering ødelægge og svække eksisterende velfungerende IB-miljøer, så jeg kun på det kraftigste opfordre til, at Niels Brock ikke får tildelt mulighed for at udbyde IB-uddannelsen. Det flugter jo også fint med den rapport, som Cowi Consult udgav i januar 2014, hvor det blev påpeget, at skulle der argumenteres for at oprette et yderligere offentligt IB-udbud på Sjælland, så bør det være et sted i Region Sjælland, da der er rigeligt og tilstrækkeligt offentligt og privat IB-udbud i Region Hovedstaden. Med venlig hilsen Anders Kloppenborg Rektor 16

Punkt nr Høring om driftsoverenskomst mellem Københavns Voksenuddannelsescenter og Københavns Kommunes Center for Beskæftigelse og Kompetence.

Punkt nr Høring om driftsoverenskomst mellem Københavns Voksenuddannelsescenter og Københavns Kommunes Center for Beskæftigelse og Kompetence. Punkt nr. 23 - Høring om driftsoverenskomst mellem Københavns Voksenuddannelsescenter og Københavns Kommunes Center for Beskæftigelse og Kompetence. Bilag 1 - Side -1 af 18 Punkt nr. 23 - Høring om driftsoverenskomst

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER

TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER TEKNISKE OG PERSONALEMÆSSIGE BARRIERER HENRIK TORP MADSEN FORMAND FOR DANSK FORENING FOR ONKORADIOLOGI ILSE VEJBORG FORMAND FOR DANSK FORENING FOR RADIOLOGISK MAMMADIAGNOSTIK FORMAND FOR RADIOLOGISK UDVALG

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Resumé Dato Januar 2014 KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ RESUMÉ 1. Indledning baggrund og formål Nærværende rapport

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Notat Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Baggrund Tarmkræftscreeningsprogrammet

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies

Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Rapport: Bevilling til videreudvikling og kvalitetssikring af Tri-Continental Degree in Business Studies Projektnummer: 126283 Projektets titel: Udvikling af en Tri-Continental Degree in Marketing Copenhagen

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund

Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsliste Ansøgning fra VUC & HF Nordjylland om oprettelse af 2-årigt HF i Hadsund Høringsparter udover Regionsrådet i Region Nordjylland: - Mariagerfjord Gymnasium - Aalborghus Gymnasium - Aalborg

Læs mere

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66

Punkt nr Ansøgninger om HF, HHX og HTX Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -1 af 66 Bilag 1 - Side -2 af 66 Bilag 1 - Side -3 af 66 Bilag 1 - Side -4 af 66 Bilag 1 - Side -5 af 66 Bilag 1 - Side -6 af 66 Bilag 1 - Side -7 af 66 Bilag 1 - Side -8 af 66 Bilag 1 -

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger.

9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. 9 procent af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2016 ville ikke kunne opfylde de nye adgangsforudsætninger. Samlet ville 9 procent af de elever, som tilgik en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2016

Det almene gymnasium i tal 2016 Det almene gymnasium i tal 2016 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 Eleverne - før, under og efter 7 Det

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2017

Det almene gymnasium i tal 2017 Det almene gymnasium i tal 2017 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 Eleverne før, under og efter 7 Det

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM

FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 12. april 2007 FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE CENTRUM 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres opgaver i

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv.

Præciseringsnotat vedrørende dokumentation på overholdelse af bekendtgørelsen om maksimal ventetid til behandling for kræft mv. Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Charlotte Lykke Palmus/Helle Bøgh Jørgensen/Pia Hansen/Mette Høvsgaard Sagsnr.: 11/9816 E-mail: Dato: 1. maj 2012 Telefon: Præciseringsnotat vedrørende

Læs mere