Punkt nr Udtalelse om Niels Brocks ansøgning som udbyder af International Baccalaureate (IB) Bilag 1 - Side -1 af 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt nr. 16 - Udtalelse om Niels Brocks ansøgning som udbyder af International Baccalaureate (IB) Bilag 1 - Side -1 af 1"

Transkript

1 Bilag 1 - Side -1 af 1

2 Bilag 2 - Side -1 af 20 Ansøgning om udbud af International Baccalaureate på Niels Brock Januar

3 Bilag 2 - Side -2 af 20 Indholdsfortegnelse 1. Om Niels Brock 3 En international orienteret skole 3 Skolens økonomi 4 Kvalitet på handelsgymnasierne 6 2. IB-udbud i Region Hovedstaden 9 Afstand fra Niels Brock til nærmeste IB-udbud 9 Det forventede geografiske optagelsesområde 10 Samarbejdsaftaler med nærliggende uddannelsesinstitutioner Demografisk udvikling i det forventede optagelsesområde Danske unges forventninger til internationale uddannelsesmuligheder Et økonomisk bæredygtigt udbud Appendix 15 Appendix 1: Udtalelse fra Region Hovedstaden 15 Appendix 2: Udtalelse fra Birkerød Gymnasium 16 Appendix 3: Udtalelse fra Nørre Gymnasium 17 Appendix 4: Afstand til øvrige IB-udbud Litteraturliste 20 2

4 Bilag 2 - Side -3 af Om Niels Brock I 134 år har vi på Niels Brock undervist unge og knap så unge på businessorienterede uddannelser fra erhvervsuddannelser over gymnasiale uddannelser til efter- og videreuddannelse. Hertil kommer Niels Brocks stærke internationale profil, hvor vi gennem en årrække har arbejdet under reglerne for indtægtsdækket virksomhed med udbud og gennemførelse af et omfattende uddannelsesprogram, akkrediteret af det anerkendte Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS). I dag er Niels Brock én af Danmarks største uddannelsesinstitutioner, og i 2014 kunne vi glæde os over at være Danmarks mest søgte gymnasium. Vi er sikre på, at det hænger sammen med, at vi gennem rigtig mange år har formået at uddanne mennesker med de kvalifikationer, som både samfundet og erhvervslivet efterspørger. Og det spiller givetvis også en stor rolle, at vi er en ambitiøs skole, der har store forventninger og stiller høje krav til vores elever og kursister og har en konsekvent linje i forhold til fravær og upassende studieadfærd. 134 års stolt historie forpligter, og vi bestræber os på at være tro mod Niels Brocks historie og skolens stærke traditioner samt fastholde en forretningsorienteret tilgang til både skoledrift og de værdier, vi giver de unge med på vejen. I et moderne samfund, hvor forandringer er et grundvilkår, er det dog også centralt at turde udvikle og forandre sig for at kunne imødekomme nye krav og forventninger fra både elever, erhvervslivet, politikere og samfundet som helhed. I det følgende vil Niels Brocks blive beskrevet på en række parametre, som er vigtige for vurderingen af Niels Brocks egnethed i forhold til at kunne udbyde International. En international orienteret skole Et IB-udbud på Niels Brock vil ligge i forlængelse af og supplere en række af skolens igangværende internationale aktiviteter. Niels Brock er således et foregangseksempel for andre uddannelsesinstitutioner i relation til at satse på internationale samarbejder rundt om i verden. Siden midten af 1990 erne har Niels Brock haft internationale aktiviteter, og i år 2000 udviklede de sig til egentlig systemeksport af videregående uddannelser. Først til Kina og senere er Vietnam kommet til. Al Niels Brocks eksportaktivitet sker i samarbejde med lokale partnere, som er anerkendte universiteter eller colleges, og undervisningen foregår på partneruniversiteterne. Der undervises udelukkende på engelsk, og Niels Brock leverer uddannelseskonceptet, dvs. bl.a. curriculum, undervisningsmateriale, kvalitetssikring, evaluering og gennemførelse af eksamen. I 2013 opnåede Niels Brock en anerkendt amerikansk akkreditering hos ACICS og har dermed fået ret til udbud af amerikanske bacheloruddannelser. Det internationale samarbejde er som følge heraf koncentreret om systemeksport af den amerikanske bacheloruddannelse (BSc) med fokus på studieretningerne finansiering og marketing. Det er således denne bachelor, der i dag udbydes flere steder i Kina og Vietnam. Desuden er der planlagt opstart Myanmar til efteråret. Niels Brock har endvidere kontakt med mulige partnere i Kasakhstan, Indonesien og Bangladesh med henblik på fremtidig eksport. 3

5 Bilag 2 - Side -4 af 20 Udover aktiviteterne uden for landets grænser, så har Niels Brock i samarbejde med det anerkendte britiske De Montfort University (DMU) udbudt engelsksprogede uddannelser i København siden Akkrediteringen og kvalitetssikringen sker igennem det britiske Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA). Desuden er uddannelserne godkendte af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Niels Brock udbyder i dag i samarbejde med De Montfort University tre uddannelser på videregående niveau. Niels Brock har altså gennem mange år prioriteret det internationale område, da det ikke blot hæver kvaliteten, men også skaber know-how og internationale relationer, der er fundamentale for Niels Brock såvel som Danmark på det globale uddannelsesmarked. Endvidere bidrager de mangeårige erfaringer med, at vi har etableret et internationalt miljø på skolen, hvor der dels er mange udenlandske elever, og dels er der mange lærere, der har erfaringer og kompetencer til at undervise danske såvel som udenlandske elever på engelsk. Niels Brocks elever nyder godt af, at flere lærere har undervisningserfaring fra ophold i bl.a. Kina og Vietnam, hvilket er et aktiv i dagligdagen, da det bidrager til at nuancere og perspektivere undervisningen. Niels Brocks internationale mindset gør, at vi som uddannelsesinstitution er klædt på til at kunne håndtere den elevgruppe, som IB-eleverne udgør. Underviserne og administrationen er således vant til at omgås internationale elever, og vi har et korps af lærere, der har mange års erfaring med at undervise på engelsk. Skolens økonomi Udviklingen i skolens økonomi ses i nedenstående tabel. 4

6 Bilag 2 - Side -5 af 20 Tabel 1: Udviklingen i Niels Brocks økonomi. Kilde: Interne data HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse (mio. kr.) Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster * Årets resultat Balance (mio. kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristetde gældsforpligtelser Kortfristetede gældsforpligtelser Pengestrømme (mio. kr.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Nøgletal i % Overskudsgrad 1,5 0,4 1,1 0,8 0,6-7,0 0,1 Likviditetsgrad 50,2 30,1 63,8 47,3 38,2 42,3 67,4 Soliditetsgrad 16,0 14,0 17,8 16,8 17,0 16,2 23,9 Finansieringsgrad 64,7 47,1 63,8 61,0 63,2 65,1 67,3 Årselevtal Årselever i alt Årselever, excl. udlagt aktivitet i alt ** HHX EUD AMU Indtægtsdækket virksomhed Åben uddannelse Erhvervsakademi-årselever gennemført for andre Omkostninger pr. 100 årselever: Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift * Ekstraordinære poster i 2008, er en følge af taxametertilskud overgået til Erhvervsakademiet ** Erhvervsakademi-elever gennemført for andre er gældende fra år 2009, men er medtaget de andre år for sammenlignelighedens skyld Indtægtsdækket virksomhed: 1 årselev på IDV defineres ved en omsætningsstørrelse. Denne har varieret gennem årene, men er i 2013 defineret som en omsætning på kr. Udviklingen i tallene er påvirket af, at Niels Brock i 2012 udspaltede de videregående uddannelser til Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Som resultat af udspaltningen afgav skolen 5,5 mio. kr. af egenkapitalen til akademiet, og ligeledes forsvandt 1/3 af skolens omsætning pr. 1. august Samtidig overtog akademiet ét af skolens lejemål samt den del af skolens aktiver og medarbejdere, der var beskæftiget med de videregående uddannelser. 5

7 Bilag 2 - Side -6 af 20 Siden 2008 har skolen hvert år formået at have et mindre overskud på den ordinære drift. Underskuddet i 2008 skyldtes, at skolen var nødsaget til at ændre regnskabsprincip for indtægterne på de videregående uddannelser (udmelding fra Undervisningsministeriet). Frem til og med 2007 havde Niels Brock valgt at indtægtsføre taxametrene i takt med afvikling af aktiviteten. I 2008 blev dette ændret, så indtægten blev medtaget i takt med modtagelsen fra Undervisningsministeriet. Pga. STÅ-princippet 1, som betyder, at taxametrene udbetales med et halvt års forsinkelse, betød dette, at skolen i 2008 manglede et halvt års indtægter på de videregående uddannelser. Det er ikke hensigten, at skolen skal have store overskud, men der skal være en rentabel drift. Overskud og opsparing af likviditet sker med henblik på anskaffelse og vedligeholdelse af aktiver samt til opbygning og fastholdelse af en egenkapital, som gør det muligt for skolen at modstå også dårlige tider. Antallet af årselever i alt var stigende fra 2007 til I 2012 og 2013 faldt tallet og begge år skyldes det udspaltningen til akademiet Ser man på udviklingen i antallet af årselever på hhx har tallet ligget på til godt i alle årene bortset fra 2013, hvor det steg til Stigningen i 2013 skyldes dels et større optag på den 3-årige uddannelse og dels, at 2013 var første år med et helt år med den nye 2-årige hhx-uddannelse. Omkostningerne til undervisningens gennemførelse og ledelse og administration pr. 100 årselever steg synligt fra 2011 til Igen spiller udspaltningen til akademiet ind. De videregående uddannelser var billigere at drive end ungdomsuddannelserne og var dermed med til at sænke gennemsnitsomkostningerne pr. 100 årselever. De videregående uddannelser var billigere at gennemføre, dels fordi de studerende får færre lektioner pr. uge, og dels fordi undervisningsformen på de videregående uddannelser muliggjorde større klassekvotienter. Omkostningerne til bygningsdrift pr. 100 årselever er faldet fra 2011 til 2013, hvilket skyldes, at Niels Brock som følge af udspaltningen af de videregående uddannelser overgav et forholdsvist dyrt lejemål til akademiet og samtidig kunne effektivisere bygningsudnyttelse og dermed opsige et større lejemål på Islands Brygge. Kvalitet på handelsgymnasierne Som tidligere nævnt blev Niels Brock i 2014 det mest søgte gymnasium i Danmark. Vi modtog prioritetsansøgninger og hertil en række 2. prioritetsansøgninger. Tabel 2: Tilmelding Kilde: Den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne. Kilde: Den fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU) Placering Institution Tilmelding Niels Brock Copenhagen Business College København Nord Roskilde Katedralskole Frederiksborg Gymnasium og HF Århus Købmandsskole Silkeborg Gymnasium STÅ (studenterårsværk) er en opgørelsesmetode, som uddannelsesinstitutioner modtager taxametertilskud på baggrund af. Det særlige ved STÅ-princippet er, at det er den gennemførte aktivitet, der tælles. 2 Den angivne periode er kun på 3 år, hvilket skyldes at tallene før og efter 2011 ikke er direkte sammenlignelige pga. anderledes 6

8 Bilag 2 - Side -7 af 20 7 IBC International Business College Aalborg Handelsskole Tietgen Skolen Rosborg Gymnasium & HF 519 Hvad angår eksamenskarakterer er der for andet år i træk en væsentlig fremgang at spore på Niels Brock. I nedenstående figur 1 ses det, at Niels Brock fra 2012 til 2013 gik fra 6,3 til 6,8, hvilket yderligere steg til 7,0 i Niels Brock ligger både over landsgennemsnittet og gennemsnittet for andre handelsgymnasier i region Hovedstaden, og afstanden til stx-landsgennemsnit er nu på kun 0,2 karakterpoint. Det internationale gymnasium på Kultorvet havde isoleret set et gennemsnit på 7,3, hvilket er det suverænt højeste gennemsnit blandt alle landets handelsskoler, ligesom gennemsnittet ligger højere end landsgennemsnittet for stx. Figur 1: Karaktergennemsnit i perioden Kilde: Undervisningsministeriet I tabellen nedenfor ses bestand- og frafaldsprocenterne for de forskellige studieretninger på 1., 2. og 3. år, som de tog sig ud i perioden august 2012 til juni Størstedelen af frafaldet finder sted i løbet af det første skoleår, herefter daler det eksponentielt med en mindre andel i løbet af andet år og et minimalt frafald i løbet af tredje år. Jo længere eleverne er i uddannelsesforløbet, desto mere afklarede er de med deres uddannelsesvalg, hvormed risikoen for frafald mindskes markant. Det er værd at bemærke, at studieretningerne Business Elite og IBB mønstrer de laveste frafaldsprocenter på 1. år, hvilket er interessant i og med, at det må forventes at et kommende IB-udbud vil kunne tiltrække en lignende elevgruppe Tabel 3: Bestand- og frafaldsprocenter. Kilde: Interne data 7

9 Bilag 2 - Side -8 af 20 Udviklingen i bestand og frafald fra fremgår af figur 2 nedenfor. Her ses det, at det samlede frafald for perioden lå på 12,2 pct., hvilket er en smule højere set i forhold til den foregående periode. Dette hænger sammen med, at der på Niels Brock i de senere år er sat ekstra fokus på upassende studieadfærd, hvilket har betydet en mindre grad af tolerance over for elever, der ikke har passet deres skolegang. I forhold til at opgøre frafald kan der yderligere sondres mellem hjulpet og uhjulpet frafald, da der er forskel på, om eleverne selv vælger at droppe ud, eller om de får vejledning og rådgivning til at komme videre. Ca. 40 pct. af det samlede registrerede frafald for begge gymnasier i efteråret 2013 hører under kategorien hjulpet frafald. Figur 2: Bestand og frafald. Kilde: Interne data 8

10 Bilag 2 - Side -9 af IB-udbud i Region Hovedstaden Afstand fra Niels Brock til nærmeste IB-udbud Niels Brock driver to handelsgymnasier et klassisk handelsgymnasium ved Forum på Frederiksberg og et internationalt orienteret handelsgymnasium på Kultorvet i København. Sommeren 2016 flytter det internationale gymnasium til nye lokaler på Linnésgade (det nuværende N. Zahles Seminarium). Et kommende IB-udbud på Niels Brock vil således blive placeret på Linnésgade, der ligger lige over for Nørreport Station. På Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at der er to offentlige udbydere af IB-uddannelsen i Region Hovedstaden samt én privat udbyder. I appendix 4 findes dokumentation for afstand og transporttid fra Nørreport Station til de tre IB-udbud i Region Hovedstaden. Her fremgår det, at nærmeste offentlige IB-udbud er placeret på Nørre Gymnasium (Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj). Afstanden hertil fra Nørreport Station er 10,3 km. Det andet offentlige IB-udbud i Region Hovedstaden ligger på Birkerød Gymnasium (Søndervangen 56, 3460 Birkerød). Afstanden fra Nørreport Station er her 27,4 km. Det eneste private udbud af IB-uddannelsen i Region Hovedstaden er placeret på Copenhagen International School (Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup). Afstanden hertil fra Nørreport Station er 6,7 km. I appendix 2 og 3 findes udtalelser fra Nørre Gymnasium og Birkerød Gymnasium. Copenhagen International School er blevet kontaktet med henblik på udarbejdelse af en udtalelse, men de er ikke vendt tilbage. Det er vigtigt at bemærke, at de to offentlige udbydere, Nørre Gymnasium og Birkerød Gymnasium, er karakteriseret ved at være klassiske STX-gymnasier, som traditionelt henvender sig til og tiltrækker en anden målgruppe end Niels Brocks handelsgymnasier. På den baggrund mener vi ikke, at Birkerød Gymnasium og Nørre Gymnasium bekymringer er begrundede. Et IB-udbud på Niels Brock vil appellere til en anden type unge, der ønsker en uddannelse, der åbner for internationale studier og job inden for handel, økonomi, sprog og markedsføring. Selvom IB er et fast og gennemreguleret koncept, er vi af den klare overbevisning at vi - netop ved at være et handelsgymnasium vil appellere til en anden målgruppe. På Niels Brock er der en anden og mere praksisorienteret didaktik og pædagogik og heraf en anderledes studiekultur og et meget stærkt bånd til erhvervslivet. Denne påstand understøttes af vores egne erfaringer med målgruppen. De seneste år har Niels Brock haft stor succes med at udbyde studieretningen International Business Baccalaureate (IBB), der er Niels Brocks internationale version af den Højere Handelseksamen (hhx). IBB udbydes inden for rammerne af dansk lovgivning, og studieretningen orienterer sig internationalt og al undervisningen, bortset fra faget dansk, foregår på engelsk. IBB giver eleverne et globalt perspektiv på samhandel, økonomi og markedsføring, ligesom eleverne opnår gode studiekompetencer til at læse videre, idet undervisningen og langt de fleste bøger, som nævnt, er på engelsk. På hvert år af uddannelsen er der et længerevarende studieophold i et engelsktalende land, da det er vigtigt, at eleverne oplever internationale forhold i praksis. Dette øger elevernes sprogfærdigheder og understøtter samtidig uddannelsens internationale og handelsfaglige perspektiv. En enkelt klasse får mulighed for at indlede deres gymnasiale uddannelse med et semester på en 9

11 Bilag 2 - Side -10 af 20 amerikansk High School i Santa Ynez, Californien. Studieretningen IBB er vores absolut mest populære, og vi forventer at optage mindst 7 nye IBB klasser i Det forventede geografiske optagelsesområde På det internationale gymnasium er der i dag 906 elever, og af figur 3 nedenfor fremgår det, at 35 pct. af disse kommer fra Københavns Kommune, 54 pct. kommer fra det øvrige Region Hovedstaden og 10 pct. kommer fra Region Sjælland. Størstedelen af det internationale gymnasiums elevgrundlag udgøres således af elever, der har bopæl i København og omegn. Figur 3: Nuværende optagelsesområde for handelsgymnasiet på Kultorvet. Kilde: Interne data Nuværende optagelsesområde for handelsgymnasiet på Kultorvet 92 (10%) 8 (1%) 315 (35%) Københavns Kommune Øvrige Region Hovedstaden Region Sjælland 491 (54%) Kilde: Egne data Øvrige Med et IB-udbud på Niels Brocks internationale handelsgymnasium på Linnésgade forventer vi at tiltrække elever fra mindst det samme geografiske område, som vi i dag rekrutterer elever til IBB fra. Der er imidlertid en væsentlig forskel forbundet med, at der ikke er krav om dansk A på IB. Dette giver Niels Brock gode muligheder for at udnytte vores omfattende og mangeårige internationale relationer til at rekruttere ikkeeuropæiske elever til en kommende IB-uddannelse i København. Derved vil elevgrundlaget bestå af både danske elever, børn af expatriates bosiddende i Storkøbenhavn samt internationale studerende, der alene kommer til Danmark for at studere. På den måde styrkes ikke bare Niels Brocks internationale profil, men også de politiske ambitioner om at fremme eksport af dansk uddannelse. Eksport sker både, når danske uddannelsesinstitutioner udbyder og gennemfører dansk uddannelse i udlandet, men også ved at aktiviteten gennemføres i Danmark. Fordelene ved at rekruttere udenlandske betalende elever til Danmark er mange, men jobskabelseseffekten bør som minimum bemærkes og fremhæves. Samarbejdsaftaler med nærliggende uddannelsesinstitutioner Et kommende IB-udbud på Niels Brock vil som tidligere nævnt blive placeret i vores nye lokaler på Linnésgade med N. Zahles Gymnasieskole som nærmeste nabo. Vi har allerede i dag en god dialog og et 10

12 Bilag 2 - Side -11 af 20 velfungerende samarbejde, som blandt andet indbefatter samlæsning af eksempelvis Fransk A. Dette samarbejde forventer vi vil styrkes, når vi, fysisk, rykkere endnu tættere på hinanden. Derudover samarbejder Niels Brock med utallige uddannelsesinstitutioner både i Danmark og i udlandet. 3. Demografisk udvikling i det forventede optagelsesområde Som det fremgår af tabel 4, der angiver den demografiske udvikling i gruppen årige fordelt på køn og herkomst, vil den samlede andel af de årige falde i perioden fra 2012 til Dog vil kategorien af unge med en vestlig herkomst være stærkt stigende, idet der ifølge fremskrivningen vil være henholdsvis 17 pct. flere kvinder og 21 pct. flere mænd i 2023 end i Dog er denne kategori den mindste, hvormed der samlet vil være et fald på 7 pct. på landsplan. Tabel 4. Befolkningsudvikling i de enkelte demografiske grupper (15-19-årige). Kilde: Rambøll, 2014: Udvikling over perioden i % Dansk Mand % Kvinde % Ikke-vestlig Mand % Kvinde % Vestlig Mand % Kvinde % Total % Af tabel 5 nedenfor fremgår det ligeledes, at befolkningsudviklingen på landsplan for samme gruppe er faldende. København er en magnet for unge uddannelsessøgende, og det bemærkes også her, at København vil opleve en stor procentuel såvel som faktuel stigning i antallet af unge i alderen år i perioden. I 2012 var der , hvilket fremskrives til, at der i 2023 vil være i denne gruppe af unge i København, hvilket er en stigning på 16 pct. Dertil skal det endvidere bemærkes, at Københavns omegn og Nordsjælland kun oplever begrænsede fald på henholdsvis 2 og 3 pct. Tabel 5. Befolkningsudvikling i de enkelte landsdele (15-19-årige). Kilde: Rambøll, 2014: 76 Landsdel Udvikling over perioden i % Byen København % Københavns omegn % Nordsjælland % Bornholm % Østsjælland % Vest- og Sydsjælland % Fyn % 11

13 Bilag 2 - Side -12 af 20 Sydjylland % Østjylland % Vestjylland % Nordjylland % Total % På baggrund af ovenstående demografiske fremskrivninger, er det tydeligt, at der inden for de næste ti år vil være en markant stigning i andelen af unge i alderen i København. På landsplan vil der derimod samlet set være et fald, hvor kun gruppen af vestlige indvandrere og efterkommere vil stige. I forlængelse heraf må det forventes, at langt størstedelen af de unge vil være bosat i Region Hovedstaden, da det som den eneste region vil opleve vækst. Dertil kommer den historiske tradition for, at immigranter og efterkommere bosætter sig i hovedstæder og større byer, hvor der efterspørges arbejdskraft med internationale relationer og kompetencer, f.eks. diplomater, forretningsfolk, etc. Dette billede bekræftes af nedenstående figur 4, hvor det fremgår, at der har været en markant stigning i antallet af beskæftigede udenlandske statsborgere i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland fra ca i 2011 til over i 2013 en stigning på lidt over 15 pct. i den pågældende periode. Der er således en klar indikation på en demografisk udvikling, hvor flere udlændige vil bosætte sig og arbejde i København og omegn, hvilket bidrager til at skabe et øget elevgrundlag for et kommende IB-udbud. Figur 4: Antal beskæftigede udenlandske statsborgere i Hovedstaden og på Sjælland i perioden Kilde: 2 Den angivne periode er kun på 3 år, hvilket skyldes at tallene før og efter 2011 ikke er direkte sammenlignelige pga. anderledes opgørelsesmetoder (http://www.jobindsats.dk/sw19897.asp). 12

14 Bilag 2 - Side -13 af Danske unges forventninger til internationale uddannelsesmuligheder Det fremgår af tabel 6 nedenfor, at elever på danske uddannelsesinstitutioner vælger internationale orienterede retninger pga. en række motiverende faktorer. Herunder angives følgende faktorer samlet set hyppigst blandt eleverne: Forbedring af engelskkundskaber, viden om internationale forhold samt ønske om faglige udfordringer. I relation til hvor stor en andel, der ønsker at læse videre i udlandet, så fremgår det af tabellen, at der på stx og hhx er henholdsvis 50,4 pct. og 59,4 pct., der ønsker at læse videre på et universitet i udlandet. Det er således ca. halvdelen af de adspurgte på stx, mens det er næsten 60 pct. af eleverne på hhx, der angiver dette som en motiverende årsag til deres valg af uddannelse. Også på spørgsmålet om betydningen af muligheden for at arbejde i udlandet ligger hhx højere end stx. Generelt gælder det, at størstedelen af de unge angiver muligheden for at arbejde i udlandet som en væsentlig faktor for deres valg af uddannelse. Der er således samlet set et bredt funderet ønske om at læse videre og/eller arbejde uden for Danmarks grænser. I Rambøll-rapporten opsummeres dette som et vigtigt strategisk motiv, da den enkelte elev ønsker, at opnå globale færdigheder, der kan anvendes direkte i de videregående uddannelser samt i fremtidige job i Danmark såvel som i udlandet (Rambøll, 2014: 45). Tabel 6. Årsager til elevernes valg af internationalt orienteret gymnasial uddannelse (antal og pct.) (Rambøll, 2014: 47) Indikatorer Jeg er god til engelsk, og jeg vil gerne blive endnu bedre Jeg er ikke så god til dansk (enten skriftligt, mundtligt eller begge dele) Jeg synes, at det er vigtigt at have viden om internationale forhold IB/pre- IB , , ,1 Jeg vil udfordres fagligt ,4 Jeg vil gerne ud og rejse som led i min gymnasieuddannelse Jeg vil gerne opnå kulturforståelse med henblik på at rejse og/eller bo i lande med andre kulturer 87 45, ,4 Jeg vil gerne læse på universitetet i udlandet ,5 Jeg vil gerne arbejde i udlandet ,1 Jeg vil gerne opnå kulturforståelse med henblik på handel med andre lande, der har en anden kultur Jeg vil gerne skille mig ud og dermed opnå bedre jobmuligheder , ,0 Mine forældre synes, at det var en god idé 92 48,2 stx hhx htx 98 85, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Elever i alt ,0 3 75,0 3 75,0 3 75,0 3 75,0 1 25,0 2 50,0 2 50,0 1 25,0 2 50,0 2 50,0 13

15 Bilag 2 - Side -14 af 20 Samlet set peger fremskrivningerne på, at der inden for de næste ti år vil være markant flere unge i København i den aldersgruppe, som IB-uddannelsen henvender sig til. Endvidere dokumenterer Rambølls spørgeskemaundersøgelse, at størstedelen af de adspurgte elever på tværs af uddannelsesretningerne angiver ønsket om at læse videre i udlandet som en væsentlig årsag til deres uddannelsesvalg. Her skal det påpeges, at andelen af hhx-elever, der ønsker at læse videre i udlandet eller arbejde i udlandet, faktisk er større end andelen af stx-elever. 5. Et økonomisk bæredygtigt udbud På baggrund af ovenstående datamateriale vurderer vi, at der er og vil blive skabt - et tilstrækkeligt elevgrundlag til et IB-udbud placeret på et handelsgymnasium som Niels Brock i København. Både den demografiske udvikling i regionen, det forventede stigende behov for international arbejdskraft samt det voksende ønske for danske unge til at tage en international uddannelse og endelig det faktum, at Niels Brock ikke kun vil tiltrække danske og herboende udenlandske elever til uddannelsen, men også bruge vores internationale netværk til rekruttering af internationale betalende elever understøtter denne vurdering. Som det allerede er blevet beskrevet, adskiller Niels Brock sig fra eksisterende IB-skoler i Region Hovedstaden ved at være et handelsgymnasium, der har fokus på erhverv, handel og økonomi. Derfor forventes det, at Niels Brock med sin handelsprofil kan tiltrække en anden og mere forretningsorienteret elevgruppe, end den som er kendetegnende for Nørre Gymnasium og Birkerød Gymnasium. Desuden har Niels Brock i forvejen godt fat i den danske målgruppe til et kommende IB-udbud, nemlig med studieretningen IBB, og vi har via vores internationale netværk og samarbejder med skoler i Asien mulighed for at kunne rekruttere elever til Danmark ikke mindst fra Asien. På den baggrund forventes det ikke, at et nyt udbud på Niels Brock i væsentligt omfang vil flytte elever fra de eksisterende udbud i regionen. 14

16 Bilag 2 - Side -15 af Appendix Appendix 1: Udtalelse fra Region Hovedstaden Efter aftale med chefkonsulent i Region Hovedstaden, Bente Liss Hartbøll, og Undervisningsministeriets sagsbehandler, Claus Christensen, eftersender Region Hovedstaden i uge 3 en administrativ udtalelse. Se mail nedenfor. 15

17 Bilag 2 - Side -16 af 20 Appendix 2: Udtalelse fra Birkerød Gymnasium Udtalelse vedlagt mail d : Direktionskonsulent Lene Alrø Stoktoft Niels Brock Nørre Voldgade København K 17. december 2014 Vedr. udbudsrunde af IB på offentlige gymnasieskoler, sags. nr: S.541 af 9. december Kære Lene Alrø Stoktoft I anledning af din forespørgsel om eventuelle gener for Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole, hvis der bliver givet tilladelse fra Undervisningsministeriets side til, at Niels Brock får mulighed for at udbyde IBuddannelsen, skal jeg meddele, at vi efter at have foretaget en analyse af vores elevers geografiske baggrund, må antage, at vores elevgrundlag vil blive reduceret med 30-40%, hvis der gives Niels Brock tilladelse til at udbyde IB-uddannelsen. Det vil i alvorlig grad forringe vores muligheder for at opretholde et stærkt fagligt og trivselsstimulerende IB-miljø, som vi med store anstrengelser har bygget op gennem de seneste 23 år. IB-kapaciteten i region Hovedstaden er rigelig, al den stund at også Nørre Gymnasium udbyder IB. Dertil kommer Copenhagen International School, som udvider kapaciteten markant i disse år. Sankt Annæ starter ligeledes en Europaskole med det sigte også at udbyde en international studentereksamen på engelsk, og som det sidste skud påbegynder Østerbro International School udbud af IB på Diploma niveau. Der er således en stor og uudnyttet kapacitet i Region Hovedstaden, og en tilladelse til Niels Brock om at kunne udbyde IB, vil efter min vurdering ødelægge og svække eksisterende velfungerende IB-miljøer, så jeg kun på det kraftigste opfordre til, at Niels Brock ikke får tildelt mulighed for at udbyde IB-uddannelsen. Det flugter jo også fint med den rapport, som Cowi Consult udgav i januar 2014, hvor det blev påpeget, at skulle der argumenteres for at oprette et yderligere offentligt IB-udbud på Sjælland, så bør det være et sted i Region Sjælland, da der er rigeligt og tilstrækkeligt offentligt og privat IB-udbud i Region Hovedstaden. Med venlig hilsen Anders Kloppenborg Rektor 16

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Resumé Dato Januar 2014 KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ RESUMÉ 1. Indledning baggrund og formål Nærværende rapport

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. CVR-nr.: 29 55 39 20 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Faaborg-Midtfyn Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 Telefax: 62 62 15 21 E-mail adresse: post@midtfyns-gym.dk Hjemmeside: www.midtfyns-gym.dk

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk

Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark. Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Midtfyns Gymnasium Holmehøjvej 4 5750 Ringe Danmark Telefon: 62 62 25 77 E-mail adresse: post@mfg.dk Hjemmeside: www.mfg.dk CVR-nr.: 29 55 39 20

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Sankt Annæ Europaskole

Sankt Annæ Europaskole Sankt Annæ Europaskole Oplæg SAG 13. december 2011, v. sekretariatschef Thomas Hjortenberg 1 Struktur Hvorfor en Europaskole i København? Beslutningsforløbet indtil nu Hvad sker der de næste måneder? SAGs

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere