Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne"

Transkript

1 Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision

2 Indledning Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle- Horsens (SOSUFVH)udbyder erhvervsrettet voksenog efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Nærværende udbudspolitik omhandler skolens arbejde med arbejdsmarkedsuddannelserne. Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle- Horsens er pr 1. januar 2013 godkendt til at udbyde følgende 4 Fælles Kompetencebeskrivelser (FKB): Nr Pædagogisk arbejde med børn og unge Nr Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi Nr Socialpsykiatri og fysisk/ psykisk handicap Nr Individuel kompetencevurdering i AMU Den brede vifte af arbejdsmarkedsuddannelser inden for områderne uddybes på SOSUFVH ønsker med denne politik at orientere kunder, samarbejdspartner samt øvrige interessenter om skolens politik og overvejelser i forhold til udbud af efter - og videreuddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Mål for udbudspolitikken Udbudspolitikken for SOSUFVH skal: Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sig Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. Gennem tæt samarbejde med jobcentre, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter sikre at ledige uddannes i henhold til arbejdsmarkedets efterspørgsel og den enkeltes uddannelsesmål. Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse og efteruddannelse. 2

3 Skolens strategi Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle-Horsens ser arbejdsmarkedsuddannelserne som en naturlig overbygning på hovedforløbene i indgangen sundhed, omsorg og pædagogik og vil gennem målrettet arbejde udvikle efter- og videreuddannelses tilbuddene. Så efter- og videreuddannelse giver udvikling og værdi for den enkelte kursist og dennes arbejde og giver værdi i forhold til arbejdsgivernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Social- og Sundhedsskolen Fredericia- Vejle-Horsens udvikler og tilpasser uddannelsesudbud med hensyn til form, indhold og struktur, i sammenhæng med - og ud fra det behov som arbejdsmarkedet har. Det opnås ved; At være på forkant med udviklingen og være opsøgende ift. at synliggøre skolen som en reel kompetencepartner til virksomheder indenfor SOSU området og det pædagogiske område. At tilstræbe rådgivningen gennemføres professionelt ud fra et mål om, at virksomhederne får det bedst mulige efteruddannelsestilbud afpasset de lokale behov, som vi kan sammensætte indenfor arbejdsmarkedstilbuddet. At understøtte udviklingen indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, ved at udvikle, tilrettelægge, udbyde og gennemføre relevante efteruddannelsesforløb. At målrette udbuddet primært mod målgruppen, dvs. de kortuddannede, men også at medtænke at udbuddet kan omfatte personer med uddannelse over dette niveau. Bl.a. med det formål at sikre en samlet opkvalificering af en institutions medarbejdere. At samarbejde med udbydere indenfor de samme fælles kompetencebeskrivelser (f.eks. for at tilgodese de små målgrupper), og at samarbejde med udbydere, som er godkendte til områder, der ligger ud over skolens kernekompetencer (f.eks. for at tilgodese arbejdspladser med tværfaglig sammensætning). At skolen arbejder for at understøtte det politiske fokus på alle niveauer i forhold til screening og undervisningstilbud til kursister med læse- skrive udfordringer Strategien tager desuden udgangspunkt i Social- og Sundhedsskolens overordnede mission, vision og værdier, ses på 3

4 Afdækning af behov SOSUFVH tilrettelægger praksisnær, målrettet uddannelse med afsæt i vores kunders konkrete behov. SOSUFVH konsulenter, medarbejdere i kursusadministrationen og undervisere arbejder målrettet på at sikre en tæt dialog med virksomheder og interessenter i lokalområdet om aktuelle og fremtidige uddannelsesbehov. I det opsøgende arbejde har skolens konsulenter fokus på afdækning af behov og vejledning omkring mulighederne indenfor efter - og videreuddannelsesområdet, herunder almene færdigheder. Konsulenterne deltager i en bred vifte af netværk, hvor efteruddannelse er det centrale omdrejningspunkt. Det er f.eks. samarbejde med faglige organisationer, det lokale erhvervsråd, handelsstandsforeninger, brancheorganisationer, arbejdsmarkedets organisationer samt jobcentre, sygehus, dag- og døgninstitutioner og kommuner. Desuden deltager konsulenterne aktivt i samarbejdet med andre skoler og uddannelsesinstitutioner om relevante projekter samt VEU-Center Trekantområdet. Gennem samarbejdet i VEU-Center Trekantområdet (herunder dokumentation af opsøgende aktiviteter) koordineres og vurderes behovet løbende for igangsætning af nye kursusudbud og aktiviteter. Efter og videreuddannelsesbehovene i brancherne drøftes ved løbende besøg på virksomhederne samt på møder med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i de lokale efteruddannelsesudvalg, pt. de lokale uddannelsesudvalg LUU for henholdsvis SOSU og PAU. Drøftelserne kan eks. danne udgangspunkt for systematisk behovsafdækning inden for en branche, geografisk område, f.eks. med henblik at få udviklet nye tilbud. Behovet for opkvalificering af ledige afdækkes i samarbejde med jobcentrene og de private aktører. Opkvalificering og uddannelse ses i sammenhæng med opkvalificering for beskæftigede inden for det aktuelle område. Således kan der evt. etableres rotationsprojekter eller andre projekter Markedsføring SOSUFH synliggør og markedsfører sit udbud ved hjælp af: Skolens hjemmeside. Efteruddannelse.dk og Koordineret udbud med de andre Sosu skoler i region Syd- og Midtjylland, således at skolerne tilsammen dækker alle de kurser som skolerne har godkendelse til. Udbuddet kan ses på og på Trykt materiale målrettet specifikke uddannelsesforløb. Afdelingens konsulenter/ undervisere markedsfører de forskellige tilbud via opsøgende aktivitet og dialog med mulige interessenter. 4

5 SOSUFVH har indarbejdet procedurer for kvalitetssikring af skolens arbejdsmarkedsuddannelses udbud med afsæt i Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning 1-2 om dokumentation fra feb og Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne. Samarbejdsrelationer SOSUFVH ønsker et tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og uddannelsesudbydere. Samarbejdet bidrager til udvikling af bedre og mere kvalificeret dækning af arbejdsmarkeds behov, udvikling af egne medarbejders faglige kompetencer, udvikling af nye - og bredere uddannelsestilbud. SOSUFH indgår på nuværende tidspunkt i et konkret samarbejder med nedenstående: VEU center Trekantsområdet. Gennem samarbejdet i VEU-Center Trekantområdet koordineres og vurderes behovet løbende for igangsætning af nye kursusudbud og aktiviteter. Kompetence Vækst Horsens- Hedensted. Netværk for at fremme uddannelses- og kompetenceudvikling i lokalområdet Social- og sundhedsskolerne i region Syd- og Midtjylland. Efteruddannelsesafdelingerne på de seks social- og sundhedsskoler ønsker trods et allerede tæt samarbejde omkring bl.a. udvikling og gennemførsel af KUA-forløb (kompetenceudvikling for social- og sundhedsassistenter) at fastholde og udvide samarbejdet på alle typer af udbud. Alle Social- og Sundhedsskoler i landet. Samarbejde om udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne og det fælles udbud. International Business College Kolding, IBC og University College Lillebælt ( UCL) Samarbejde om udvikling og afvikling af akademiuddannelserne indenfor Sundhedspraksis og Velfærdsteknologi. Udlicitering Skolen oplever en stigende efterspørgsel indenfor arbejdsmarkedsuddannelserne. Der efterspørges i stigende grad sammensatte forløb, udviklet og tilpasset i forhold til den enkelte virksomhed. Skolen får løbende henvendelser fra private kursusleverandører om mulighed for samarbejde, herunder udlicitering. Skolen tager konkret stilling til perspektivet for at indgå i en udliciteringsaftale i det individuelle tilfælde, ud fra følgende kriterier: 1 Vejledning 1- om dokumentation i forbindelse med Kvalitets og Tilsynsstyrelsens tilsyn med arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælleskompetencebeskrivelser. Vejledning 2 om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser 5

6 Der skal være tale om efterspørgsel fra en konkret arbejdsgiver i forhold til at benytte en given privat uddannelsesleverandør. Der skal være tale om en konkret uddannelse. Der skal være tale om aktivitet, som supplerer skolens kompetencer og udbud, det vil sige en aktivitet som skolen ikke umiddelbart vil kunne gennemføre på egen hånd Der skal være tale om situationer, hvor skolen indgår samarbejde med eksterne kursusleverandører som alternativ til ansættelse af timelærere/fasteundervisere Udliciteringen følger Undervisningsministeriets retningslinjer på området. De indgående udliciteringsaftaler fremgår af SOSUFVH s hjemmeside Udlagt undervisning SOSUFVH har mulighed for at udlægge undervisning til andre uddannelsesinstitutioner, ligesom skolen kan varetage udlagt undervisning fra andre uddannelsesinstitutioner. En udlægningsaftale skal have baggrund i et arbejdsmarkedspolitisk bestemt behov, f.eks. i forhold til henvendelser fra en virksomhed. SOSUFVH ser positivt på konkrete henvendelser angående udlægning. Revision SOSUFVH s udbudspolitik ajourføres og revideres en gang årligt. Godkendt af ledergruppe den 9.oktober

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen.

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen. Mercantecs udbudspolitik 2015 for erhvervsuddannelser og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 1. Formål Mercantec ønsker med nærværende udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere samt

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

[INDHOLDSFORTEGNELSE]

[INDHOLDSFORTEGNELSE] Muligheder og barrierer for social- og sundhedsassistenters efter- og videreuddannelse og praktisering af kompetencer i det regionale, psykiatriske sundhedsvæsen - delprojekt 1. April 2011 [INDHOLDSFORTEGNELSE]

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere