Uddannelsestal Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsestal Middelfart Kommune"

Transkript

1 Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009

2 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle II... Forord... 3 Tilmelding til uddannelse Tilmelding til uddannelse på skoleniveau... 5 FTU-tal fra 2008 kommunalt, regionalt og nationalt... 7 Antal unge, der afbryder uddannelse... 8 Hvor afbryder de fra i Middelfart Kommune?... 9 Befolkningstal og uddannelsesprognose for Middelfart Kommune... 0 Profilmodellen... 0 Lokale tal... Årgang 990 hvordan klarer de sig lokalt, regionalt og nationalt?... 2 Antal unge fra årgang 990, der afbryder uddannelse Side 2

3 Forord Målet om at 95 % af en ungdomsårgang i 205 skal påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse er efterhånden kendt af alle. Hvis målet skal realiseres skal alle, der arbejder med børn og unge mennesker yde en målrettet og koordineret indsats, både over for de unge og over for deres forældre. Indsatsen skal være individuel, håndholdt og helhedsorienteret, hvilket stiller store krav til det tværfaglige samarbejde, sådan at indsatsen både fokuserer på det personlige, det sociale og det faglige. For at belyse effekten af indsatsen er det vigtigt med nuancerede, lokale statistikker, som går et spadestik dybere. Både Fredericia og Middelfart Kommuner deltager sammen med 23 andre kommuner i netværket Uddannelse til alle II. UU-Lillebælt er tovholder i projektet, som involverer repræsentanter fra alle institutioner og afdelinger, der arbejder med børn og unge fra mellemtrinnet i grundskolen og fremefter til den unge fylder 25 år. Mange initiativer er allerede skabt og flere er i støbeskeen, så der er stor aktivitet på mange fronter. I dette store arbejde er det vigtigt at have nogle pejlemærker på om udviklingen går i den rigtige retning. Undervisningsministeriet udgiver Profilmodellen og Kommunernes Landsforening udgiver Uddannelsesnøglen, som giver nogle pejlemærker på kommuneniveau. Tallene er gode i et overordnet perspektiv, men for at kunne målrette indsatsen yderligere er det nødvendigt at se nærmere på, hvordan det står til på skole- og institutionsniveau. UU-Lillebælt kan via vores database følge de unges vej gennem uddannelsessystemet, da grundskoler og uddannelsesinstitutioner indberetter bevægelser til vores system. Desuden har vi aftaler med produktionsskoler, jobcentre og mange andre om at de også leverer data til vores system. Dermed har vi et godt udgangspunkt for at levere brugbare, lokale statistikker, som kan sige noget om hvordan udviklingen går på skole- og institutionsniveau. Uddannelsestal Middelfart Kommune er tænkt som et redskab som den enkelte kommune, skole, institution mfl. kan bruge som et pejlemærke for, hvordan udviklingen går hos dem. Interessen samler sig i den forbindelse om de unges valg af uddannelse og hvordan det går dem sidenhen, sådan at man kan målrette og tilpasse indsatsen i relation til de behov der reelt er til stede. God fornøjelse Hans-Jørgen Tarup Nielsen Centerleder UU-Lillebælt Side 3

4 Tilmelding til uddannelse D. 5. marts tilmelder elever i 9. og 0. klasse sig til en ungdomsuddannelse eller en anden uddannelsesrettet aktivitet. De 2 første tabeller viser udviklingen i tilmeldingerne over de sidste 5 år. Tabel : Udviklingen afgangselever 9. klasse fra grundskoler i Middelfart Kommune 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0. klasse Erhvervsuddannelse Individuel udd. Gymnasial udd. Andet 0% 9. kl kl kl kl kl * Fra 2008 og fremefter er de frie og private skoler med i statistikken Tabel 2: Udviklingen afgangselever 0. klasse fra grundskoler i Middelfart Kommune 70% 60% 50% 40% 30% 20% Erhvervsuddannelse Individuel udd. Gymnasial udd. Andet 0% 0% 0. kl kl kl kl kl * Fra 2008 og fremefter er de frie- og private skoler med i statistikken Side 4

5 Tilmelding til uddannelse på skoleniveau For den enkelte skole kan det være interessant at se, hvilke uddannelse de unge, som skolen har arbejdet med i 0 år, vælger at gå i gang med efter 9. klasse. Tabel 3 viser hvordan eleverne i 9. klasse i Middelfart Kommune valgte i henholdsvis 2008 og Skole Klasse Uddannelsesvalg % % Brenderup Skole 9. klasse 0. klasse 5 46,90% 29 70,70% Erhvervsuddannelse 7 2,90% 7 7,0% Gymnasial Uddannelse 9 28,0% 5 2,20% Andet 3,0% 32 4 Ejby Skole 9. klasse 0. klasse 4 58,30% 0 40,00% Erhvervsuddannelse 9 37,50% 0 40,00% Gymnasial Uddannelse 4,20% 5 20,00% Andet Gelsted Skole 9. klasse 0. klasse 45,80% 7 35,00% Erhvervsuddannelse 6 25,00% 6 30,00% Gymnasial Uddannelse 4 6,70% 7 35,00% Andet 3 2,50% Hyllehøjskolen 9. klasse 0. klasse 6 57,0% 39,30% Erhvervsuddannelse 6 2,40% 9 32,0% Gymnasial Uddannelse 5 7,90% 7 25,00% Andet 3,60% 3,60% Lillebæltskolen 9. klasse 0. klasse 0 30,30% 2 35,30% Erhvervsuddannelse 5 5,0% 32,40% Gymnasial Uddannelse 7 5,50% 0 29,40% Andet 2,90% Nr. Åby Skole 9. klasse 0. klasse 2 48,80% 27 65,90% Erhvervsuddannelse 9 20,90% 2 4,90% Gymnasial Uddannelse 2 27,90% 2 29,30% Andet 2,30% 43 4 Side 5

6 Skole Klasse Uddannelsesvalg % % Strib Skole 9. klasse 0. klasse 27 42,90% 28 44,40% Erhvervsuddannelse 2 9,00% 4 22,20% Gymnasial Uddannelse 23 36,50% 20 3,70% Andet,60%,60% Vestre Skole 9. klasse 0. klasse 8 32,00% 2 60,00% Erhvervsuddannelse 7 28,00% 4 20,00% Gymnasial Uddannelse 9 36,00% 3 5,00% Andet 4,00% 5,00% Østre Skole 9. klasse 0. klasse 7 40,50% 52,40% Erhvervsuddannelse 7 6,70% 3 4,30% 2,40% Gymnasial Uddannelse 7 40,50% 6 28,60% Andet 4,80% 42 2 Brenderup Realskole 9. klasse 0. klasse 30 52,60% 26 59,0% Erhvervsuddannelse 4 7,00% 2 4,50% Gymnasial Uddannelse 23 40,40% 5 34,0% Andet 2,30% Fænøsund Friskole 9. klasse 0. klasse 2 5,40% 7 53,80% Erhvervsuddannelse 6 46,20% 7,80% Gymnasial Uddannelse 4 30,80% 5 38,50% Andet 7,80% 3 3 Middelfart Friskole 9. klasse 0. klasse 2 28,60% 25,00% Erhvervsuddannelse 4 57,0% 25,00% Gymnasial Uddannelse 2 50,00% Andet 4,30% 7 4 Side 6

7 Skole Klasse Uddannelsesvalg % % Nr. Åby Realskole 9. klasse 0. klasse 30 68,20% 6 47,0% Erhvervsuddannelse 3 8,80% Gymnasial Uddannelse 2 27,30% 3 38,20% Andet 2 4,50% 2 5,90% eren 0. klasse Erhvervsuddannelse 26 59,0% 28 53,80% 2,30% Gymnasial Uddannelse 6 36,40% 23 44,20% Andet 2,30%,90% klasse fri og privat 0. klasse Erhvervsuddannelse 4 34,0% 23,90% Gymnasial Uddannelse 27 65,90% 35 76,0% Andet 4 46 * Specialskoler og specialklasser er ikke med i opgørelsen. Der vil blive udarbejdet en selvstændig statistik for disse i en senere publikation. FTU-tal fra 2008 kommunalt, regionalt og nationalt For at den enkelte skole kan have et sammenligningsgrundlag, har vi herunder opgjort de unges tilmeldinger efter 9. og 0. klasse i 2008 på landsplan, regionsplan og kommunalt plan. Valg pr. 5. marts 08 Hele landet* Region Syddanmark** Middelfart Kommune* 9. kl. 0. kl. 9. kl. 0. kl. 9. kl. 0. kl. 0. klasse 47,7 % 52, % 46,5 % Erhvervsuddannelse 2,6 % 32,4 % 3,3 % 27,5 % 8,2 % 43,5 % Individuel udd. 0,3 %,8 % 0,4 %,9 % 0,2 % 8,3 % Gymnasial uddannelse 35, % 55,9 % 29,7 % 62, % 3,3 % 45,4 % Andet 4,3 % 9,9 % 4,5 % 8,5 % 3,7 % 2,8 % * Efterskoleelever er ikke med i tallene fra hele landet og fra kommunen. ** I tallene fra regionen er efterskoleelever med. Side 7

8 Antal unge, der afbryder uddannelse Mere end 95 % af de unge starter på en uddannelse efter 9. eller 0. klasse, men langt fra alle gennemfører den uddannelse de starter på. Det er derfor helt centralt at frafaldet nedbringes. Det skal blandt andet ske ved, at de unge er klar til uddannelse når de forlader grundskolen, at de unge og deres forældre vælger kvalificeret og at ungdomsuddannelserne støtter de unge i gennemførslen. Tabel 4 viser antal frafald i perioden. august april 2009 for elever, der afsluttede grundskolen efter 9. eller 0. kl fordelt på afgangsskoler i Middelfart Kommune. Skoler der ikke er nævnt har ikke afgivet elever med afbrud i perioden. Afbrud /8-08 til /4-09 Østre Skole 8 Vestre Skole 3 Strib Skole 9 Skjoldborgvejens Skole Nørre Aaby Skole 2 Nørre Aaby Realskole 5 Lillebæltskolen Hyllehøjskolen Fænøsund Friskole Ejby Skole 3 Brenderup Skole 5 Brenderup og Omegns Realskole 2 0'ende Side 8

9 Hvor afbryder de fra i Middelfart Kommune? Tabel 5 viser hvor afgangseleverne 2008 fra 9. og 0. Kl. i Middelfart Kommune afbryder fra fordelt på hovedplacering. Antal afbrud fordelt på uddannelsestype Andre uddannelser Erhvervsuddannelser Grundskolen Gymnasiale uddannelser Tabel 6 viser, hvor afgangseleverne 2008 fra 9. og 0. Kl. i Middelfart Kommune afbryder fra fordelt på steder. Antal afbrud fordelt på sted VUC FYN Middelfart Svendborg Erhvervsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense Tekniske Skole Middelfart Gymnasium og HF- Kolding Gymnasium, HF-Kursus Kolding amtsgymnasium International Business College IBC International Business College IBC Fredericia HANSENBERG EUC Lillebælt Dalum UddannelsesCenter Dalum Landbrugsskole * Af hensyn til overskuelighed er de efterskoler, der er afbrudt fra ikke med i oversigten (8 afbrud) Side 9

10 Befolkningstal og uddannelsesprognose for Middelfart Kommune I relation til at udtale sig om uddannelsesniveauet for borgerne under 25 år er det vigtigt at holde sig for øje, at de unge ofte må flytte sig for at tage en videregående uddannelse. Det gør sig også gældende for Middelfart Kommune, som tabel 7 anskueliggør. Tabel 7 viser antal unge fordelt på alder i Middelfart Kommune Antal unge fordelt på alder Kilde: Danmarks Statistik. januar 2009 Profilmodellen Profilmodellen er lavet for UVM af Uni-C og er en prognosemodel, som på baggrund af de karakteristika som vi kender for de unges færd i uddannelsessystemet i dag, laver en fremskrivning med udgangspunkt i de uddannelser de unge tilmelder sig. Modellen her er for elever der afsluttede 9. kl. i 2006 i Middelfart. Side 0

11 Tabel 8 viser, hvor stor en andel af de unge der i 2006 afsluttede 9. Klasse, forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 25 år efter. Område Andel som forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse Hele landet 84,2 % Region Syddanmark 84, % Middelfart Kommune 84,2 % Kilde: Profilmodellen, UVM. Lokale tal Tabellen herunder viser de sammen afgangselever som profilmodellen bygger på, men med den forskel, at tabellen viser deres aktuelle placering i april Tabel 9 viser hvad elever, der afsluttede 9. Kl. i 2006 laver i april ,34 % af dem er i gang med uddannelse. 70,00% 60,00% 50,00% Elever der afsluttede 9. kl. i ,39% 40,00% 30,00% 26,40% 20,00% 0,00% 0,00% 0,5% 3,05% 0,5% 0,5% * Kilde: UVData, UU-Lillebælt Side

12 Årgang 990 hvordan klarer de sig lokalt, regionalt og nationalt? For at anskueliggøre hvordan det går de unge i Middelfart Kommune har vi valgt at følge årgang 990 i deres vej gennem uddannelsessystemet. Statistikken korrigerer ikke for til- og fraflytning til kommunen. Vi har valgt årgang 990 fordi de har afsluttet grundskolen i 2006 eller 2007 og kan derfor forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for en overskuelig tidshorisont. Samtidig vil mange af dem stadig være bosiddende i kommunen. Tabel 0 viser, hvor årgang 990 befandt sig i april % af årgangen har gennemført eller er i gang med uddannelse. 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 3,60% 3,5%,0% Årgang ,48% 0,66% 48,90%,54% 0,22% Tabel viser fordeling af de unge i årgang 990, som er i anden aktivitet end uddannelse og midlertidige aktiviteter altså de 69 unge fra årgang 990 svarende til 5, %, som i april 2009 ikke havde gennemført eller var i gang med uddannelse Arbejde 2 Højskole 6 7 Kommunal foranstaltning/ Ledig Årgang Produktionsskole 2 2 Afsoning Barsel Ophold i udlandet Pension Værnepligt Anden aktivitet end ungdomsuddannelse Midlertidige aktiviteter Side 2

13 Antal afbrud fra årgang 990 Tabel 2 viser antal afbrud, hvilke ungdomsuddannelser afbruddene er sket fra og hvilken afgangsskole de unge med afbrud kommer fra. Østre Skole Vestre Skole Strib Skole Nørre Aaby Skole Nr Åby Realskole Lillebæltskolen Hyllehøjskolen Gelsted Skole Fænøsund Friskole Ejby Skole Brenderup Skole Brenderup og Omegns Realskole Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Andre uddannelser Tabel 3 viser hvor mange unge fra årgang 990, der har haft henholdsvis, 2, 3, 4 og 5 afbrud. Unge og antal afbrud afbrud 2 afbrud 3 afbrud 4 afbrud 5 afbrud Side 3

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007

Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007 Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen Plan09 arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Rapportens tilblivelse... 3 2. Vestegnens udfordringer... 3 2.1. Ledige med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse:...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Nyt om skolereformen i Sorø

Nyt om skolereformen i Sorø Kære forældre, elever, medarbej- dere og alle le med interesse for fol- keskolerne i Sorø Kommune April måneds nyheder er klar til at blive læst og debatteret nu i et nyt layout tilpasset hjemmesiden skolereform.soroe.dk.

Læs mere

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere