FRA VISION TIL HANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA VISION TIL HANDLING"

Transkript

1 FRA VISION TIL HANDLING Forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND

2 SØNDERJYLLAND DET VIL VI! 21 forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland

3 Udgiver: UdviklingsRåd Sønderjylland Layout: Grafisk Service, Amtsgården i Aabenraa, AS Hjemmeside: Tryk: P.J. Schmidt, Aabenraa ISBN: Oplag: 400

4 INDHOLD FORORD 5 VÆKSTSTRATEGI 7 SÅDAN GØR VI 11 TURISME 14 Vækststrategi for Region Syddanmark Fra blå badebolde til professionel oplevelsesøkonomi 18 Det sunde liv Nordisk Center for Mad & Oplevelser 20 Helårsturisme Oplevelsesgaranti via e-løsninger 22 FORRETNINGSSERVICE 24 Fra netværk til Videnpark 28 Sønderjysk Erhverv 30 Logistik og administrationsservice på sygehuse 32 Koncept for sundhedsfremmeanalyser 34 TRANSPORT OG LOGISTIK 36 Fælles markedsføring 40 Én samlet organisation for logistik og transport i hele region Syddanmark 42 MEKATRONIK 44 Mads Clausen Instituttet som fyrtårn 48 På vej mod en sundhedsklynge 50 Synliggørelse af karrieremuligheder gennem samarbejde 52 Turnusordning for ingeniører og økonomer 54 LANDBRUG OG FØDEVARER 56 Etablering af biopark og grænseoverskridende forskernetværk 60 Etablering af biogasanlæg 62 Fælles branding af de sønderjyske kvalitetsfødevarer 64 Udvikling af landbrugsturismen i Sønderjylland 66 UDDANNELSE 68 Ændring af holdninger og værdier via rollemodeller 72 Synliggøre og forenkle uddannelsesbilledet og karrierevejene 74 Det Skæve Hus Innovation og nytænkning på uddannelsesområdet 76 KØLEKLYNGE 78 Etablering af Køleteknologisk Center, Syddanmark 80 TURISME FORRETNINGSSERVICE TRANSPORT OG LOGISTIK MEKATRONIK LANDBRUG OG FØDEVARER UDDANNELSE KØLEKLYNGE 3

5

6 FRA VISION TIL HANDLING I 2005 præsenterede UdviklingsRåd Sønderjylland visionen Sønderjylland det vil vi! Ved at fokusere på landsdelens stærke sider skal Sønderjylland over de kommende årtier løftes op i den europæiske elitedivision. Landsdelen skal være et europæisk vækstcenter, der tiltrækker kreative mennesker fra hele Europa. Kravet er, at landsdelen står sammen om at omsætte visionen til virkelighed. Myndigheder, virksomheder og videninstitutioner skal indgå i et forpligtende, værdiskabende samarbejde. Vores fælles fokus er de samfunds- og erhvervsmæssige styrkepositioner samt gode rammebetingelser i Sønderjylland. Vi vil udvikle Mekatronik, Transport og Logistik, Landbrug og Fødevarer, Turisme, Uddannelse og Forretningsservice til klynger, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Hertil er nu kommet nye initiativer på køle- og sundhedsområdet. 115 ildsjæle fra erhvervslivet, universitetet og uddannelsesinstitutionerne, organisationerne samt det offentlige har været i gang med at omsætte visionen til handling. En stor tak til jer. Uden jeres engagement og energi, var vi ikke nået dertil, at vi i dag kan præsentere helt konkrete forretningsplaner. Dette katalog er resultatet af ildsjælenes arbejde og udgør grundlaget for næste fase. Nu skal vi i gang med at virkeliggøre planerne. Også i denne fase bliver der brug for ildsjælenes viden, kompetencer og engagement. Det er mit håb, at kataloget vil inspirere endnu flere til at deltage i de netværk, der skal bære idéerne igennem. Vær med på Årsdagen den 20. juni. Der er fokus på handling! Carl Holst Formand for UdviklingsRåd Sønderjylland Fremtidens vækstcentre bliver de områder, hvor myndigheder, videninstitutioner og erhvervsliv lægger de bedste strategier og udvikler de mest visionære initiativer. 5

7 6 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

8 VÆKSTSTRATEGI fra vision til handling VISION Vi vil omsætte visionen Sønderjylland det vil vi! og Monitors Klyngeanalyse til konkrete målbare resultater, der skaber arbejdspladser. MISSION UdviklingsRåd Sønderjyllands hovedopgave er at udvikle Sønderjylland i dialog med omverdenen. Vi finder det helt centralt, at nogle opgaver løses lokalt i det sønderjyske. Andre løses bedst i regionen, mens andre igen placeres bedst i et grænseoverskridende samarbejde. Nogle gange skal vi på nationalt/internationalt niveau for at få skabt de rammebetingelser der er nødvendige, for at væksten kan opnås. OBJECTIVES Målet, som Jørgen Mads Clausen satte i november 2005 ved præsentationen af Udviklingssekretariatet, er arbejdspladser i løbet af 5-10 år. Vi går målrettet efter at skabe netværk af personer og organisationer, der kan levere brændstof til fornyet tænkning og til at skabe løsninger. Vi har behov for at bygge bro mellem tænkere og handlere, for at vækststrategien bliver til virkelighed. Vi vil udfordre den traditionelle netværksdannelse ved også at bringe personer og organisationer sammen på tværs. Det er viljen til samarbejde og handling, der skal bringes i spil. Eksempler er: Udvikling af landbrugsturisme mellem landbruget og Danfoss Universe. Udvikling af nye forretningsområder mellem Arla Foods og Naturmælk. Udvikling af nye forretningsservices mellem Abena og Ecco eller.! STRATEGY Klyngeudvikling som vækststrategi Vores anbefaling er, at vækststrategien forankres i klyngerne, således at den vækst, vi understøtter, bliver med afsæt i samspillet mellem virksomhederne, universitetet og samfundet, men med virksomhederne som omdrejningspunkt. En klynge eksisterer først, når dens deltagere har besluttet at etablere den. Ellers er der tale om en regional koncentration af en industri, som ikke er forstærket af netværk og understøttende industrier, i overensstemmelse med Michael Porters definition, som også anvendes af Monitor. Vi har defineret starten på følgende klynger. Transport og logistik dækker hele regionen og er grænseoverskridende Mekatronik med en medico klynge under udvikling Landbrug og fødevarer High Employment Clusters er et særligt fokusområde, fordi der her er mulighed for at skabe en særlig høj vækst, som erstatning for tab af nogle af de arbejdspladser, der flytter væk fra landsdelen på grund af globaliseringen. 7

9 VÆKSTSTRATEGI Turisme dækker hele regionen (Danmark) og er grænseoverskridende Forretningsservice TACTICS Fokus Ved at bruge klyngerne som vækstacceleratorer fokuseres på forretningsudvikling i klynger. Uddannelsesinitiativer, rammebetingelser og f.eks. forretningsserviceaktiviteter bliver desuden målrettet mod klyngerne, og bliver ikke som nu tilfældige tilbud/udbud, som virksomhederne har vanskeligt ved at gennemskue. Vi tror på, at virksomhederne vil være med, hvis de ser fordele. KLYNGER OG ARBEJDSGRUPPER Visionsprojektet Sønderjylland- det vil vi! og klyngeanalysen gennemført af Monitor for Bitten og Mads Clausens Fond beskrev visioner og vækstpotentialer indenfor 6 udpegede områder. Ildsjælene har fokuseret på at frembringe konkrete resultater i klynger/arbejdsgrupper i High Employment Clusters: Turisme Forretningsservice Cluster Management: Transport og Logistik Mekatronik Landbrug og Fødevarer Regional Frame Conditions: Uddannelse Iværksætteri indgår som en integreret del af arbejdet. KLYNGER PÅ VEJ Køleklyngen er under konkret etablering i Sønderborg med forankring i de tilknyttede virksomheder. Køleklyngen vil gerne indgå i UdviklingsRåd Sønderjyllands netværk, og deltager derfor med sit bidrag både i kataloget og på Årsdagen. Som en del af udviklingsarbejdet har vi set starten på yderligere to klynger. Den ene tager afsæt i mekatronik og kan blive til en sundhedsklynge. Den anden udspringer af landbrugs- og fødevaregruppen og kan blive til en bioklynge med tilknyttet grænseoverskridende forskernetværk. Tværgående indsats Uddannelse ser vi som helt grundlæggende for udviklingen af klyngerne. Området kan understøtte klyngearbejdet direkte. Herudover har uddannelsesområdet en meget stor betydning for udvikling af de generelle kompetencer. 8 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

10 fra vision til handling Analyserne viser, at uddannelsesniveauet generelt er for lavt i Sønderjylland. Der er behov for at øge kompetencerne generelt fra ufaglært til universitetsniveau. Derfor ligger her en særlig opgave for uddannelsesområdet og virksomhederne i at tilpasse udbud til klynger og fokusområder. Det grænseoverskridende klyngearbejde Monitors klyngeanalyse er gennemført både i Syddanmark og hen over grænsen. Det sidste er vigtigt, fordi det også er med til at understrege betydningen af, at vi bruger vores ressourcer i et resultatorienteret, grænseoverskridende klyngearbejde. Det er det, der kan skabe vækst på begge sider af grænsen. Vi ser, at rammebetingelserne er centrale for, at væksten i området kan understøttes. Der er et specielt behov for at understøtte rammebetingelserne for uddannelse. Vækststrategien skal have klyngerne i centrum - med en dyb forankring i bærende ildsjæle, der kan drive processen med udvikling af klyngerne i samspil med Udviklingssekretariatet. Det vi skal sikre nu er, at planerne bliver implementeret, og at vi samtidig fortsætter arbejdet med at udvikle nye initiativer. Derfor står vi ved et meget vigtigt sted i den innovative proces, som aldrig må standse! Motoren der driver indsatsen 115 ildsjæle har taget udfordringen op. De har udviklet konkrete forretningsplaner og projektbeskrivelser, som vi glæder os til at præsentere på de efterfølgende sider. 9

11 10 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

12 SÅDAN GØR VI fra vision til handling ILDSJÆLENES ARBEJDE Metoden tager udgangspunkt i anbefalinger til organisering og aktiviteter som Monitor Group foreslog, samt erfaringer fra Visionsprojektet Sønderjylland- det vil vi! Udviklingen af handlingsplaner indenfor hver af de potentielle klynger og tilknyttede rammebetingelser sker ved involvering af ildsjæle. En ildsjæl er en nøgleperson indenfor klyngen, som ønsker at udvikle både egen virksomhed og landsdelen og dermed skabe vækst og arbejdspladser. Ildsjælen er en person, der: - Evner at etablere og deltage i et åbent og motiverende miljø. - Er risikovillig. - Kan håndtere usikkerhed og konflikter. - Kan lukke gabet mellem tænkere og handlere. ARBEJDSGRUPPER Ildsjælene knyttes sammen i arbejdsgrupper med 8-10 medlemmer. Nogle grupper, f.eks. turisme og uddannelse er dog større for at sikre, at centrale aktører kan være repræsenteret. I grupperne skal der være: - Et antal erhvervsledere for at sikre, at virksomhedernes behov høres og udvikles. - Personer fra offentlige myndigheder, fra uddannelsessektoren og fra forskningsinstitutioner. - Relevante økonomiske udviklingsorganisationer. Medlemmerne forventes at bidrage med ekspertise og indsigt samt ressourcer i form af tid, arbejdskraft, information og anden støtte. Det er en afgørende funktion for arbejdsgrupperne at opnå en løftestangseffekt med den nuværende økonomiske udviklingsindsats, og at bringe denne indsats på linie med strategien. Ildsjælenes arbejde i grupperne tager afsæt i tidligere analyser af det erhvervsmæssige potentiale i Sønderjylland. Hovedfokus er at skabe konkrete handlingsplaner og modne dem til implementering. 11

13 SÅDAN GØR VI ORGANISERING UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND Forretningsudvalg Udviklingssekretariatet High Employment Clusters Cluster Management Regional Frame Conditions Turisme Forretningsservice Transport og Logistik Mekatronik Landbrug og Fødevarer Rammebetingelser Uddannelse Iværksætteri 12 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

14 fra vision til handling ARBEJDSGRUPPENS OPGAVER Arbejdsgrupperne har ansvaret for at udvikle og gennemføre detaljerede handlingsplaner inden for den klynge eller rammebetingelse som gruppen præsenterer, herunder: - Udvikle liste over mulige strategiske udfordringer. - Prioritere de strategiske udfordringer. - Fastslå behov for kvalifikationer, færdigheder, kompetencer m.v. - Udforme produkter, som dækker behovene. - Udvikle specifikke handlingsplaner og sikre fremdrift. - Identificere og indgå i relevante vidensnetværk. PRINCIPPER FOR HANDLINGSPLANER - Planen skal forholde sig direkte til landsdelens strategiske prioriteringer. - Planen skal imødekomme et klart identificeret og udtrykt behov vi skal ikke forandre noget bare for forandringens skyld. - Det skal angives, hvilke personer/institutioner, der har ansvaret for udførelsen. - Planen skal være enkel og let at implementere. - Ressourcebehovet skal vurderes og finansieringskilder angives. - Inddragelse af relevante interessenter. - Identificere hvordan man er i synergi med andre arbejdsgruppers ansvarsområder OUTPUT AF NETVÆRKSSAMARBEJDE - Forretningsudvikling med synergi fra andre aktører. - Bruttoliste med nye produkter, ydelser og tiltag, der kan styrke klyngen. - Nye forretningsmuligheder i og udenfor klyngen. - Forankring og overlevering af viden om strategiske udfordringer indenfor klyngen og rammebetingelser. Arbejdsgruppernes anbefalinger vil bidrage til formuleringen af en vækststrategi for Sønderjylland og vil være et sønderjysk bidrag til en strategi for Region Syddanmark. Grupperne anvender SWOT-analysen som en del af værktøjskassen SWOT; Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats Det er et værktøj til at skabe et overblik over en strategisk situation for f.eks. en virksomhed, et produkt, en region, en afdeling etc. ved at fokusere på styrker/ svagheder og muligheder/trusler. 13

15 TURISME MISSION Målet er at udvikle turismen i Region Syddanmark som et professionelt erhverv med en sammenhængende strategi. Turismen i Region Syddanmark er i stagnation. Skal denne stagnation vendes til fornyet vækst, er der behov for nytænkning og en helt ny måde at koordinere og organisere turismeerhvervet på. Turisme skal gøres til et professionelt erhverv på lige fod med andre erhverv. Turismeerhvervet i Region Syddanmark Turisme i Syddanmark er forskellige ting, og forskelligheden skal bevares ved at udnytte de store værdier i den eksisterende natur og kultur. Overordnet er der tre destinationer: Vestkysten, Østkysten samt Fyn og øerne. Nuværende tilbud har i vidt omfang karakter af discountturisme. Turisterne er for en stor dels vedkommende lavt forbrugende, der f.eks. lejer et sommerhus og medbringer mad hjemmefra. Erhvervet er karakteriseret ved mange små traditionsbundne aktører med begrænset fokus på kundernes behov, innovation, uddannelse og kvalitetssikring. Man tilbyder det samme produkt på samme måde, som man hidtil har gjort. Herudover er erhvervet karakteriseret ved manglende samarbejde og koordinering på tværs. Der mangler kvalitetsstandarder, viden og uddannelse. Det regionale turismeerhverv er usammenhængende. Der er er ingen fælles turismestrategi eller turismeprofi l i Region Syddanmark, som kan være med til at skabe et bredt forankret ejerskab og tiltrække nye kundesegmenter. Erhvervet står over for meget store udfordringer. Men samtidig har Region Syddanmark så store og attraktive værdier i den eksisterende natur og kultur, at turismen bærer på et stort vækstpotentiale. Det kræver en markant øget professionalisering i form af viden, uddannelse og kvalitet samt en fælles og målrettet indsats og strategi for at få det udfoldet. 14 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

16 fra vision til handling SWOT STYRKER Gode turistprodukter med mange stærke og indarbejdede temaer. Tre stærke destinationer med stærk natur og kultur: Fyn, Øst- og Vestkysten. Stor idealisme og passion i turistbranchen. Stor autencitet. Nærhed til det tyske marked. MULIGHEDER Skabe et økonomisk bæredygtigt erhverv. Fælles regional turismeorganisation. Fælles vækststrategi og turismeprofil for hele regionen. Øget samspil mellem offentlige og private aktører. Udvikle nye og unikke tilbud til nye kundesegmenter. Center for Turisme, Innovation og Kultur i Esbjerg. Turismeuddannelse på Syddansk Universitet i Esbjerg. Udnytte den geografiske beliggenhed som grænseregion. SVAGHEDER For meget satsning på discountturisme. Manglende kundefokus, innovation og nytænkning i produktudvikling. Branchen er ikke et erhverv og er for afhængig af offentlig støtte. Der mangler en fælles turismeprofil og -strategi for Region Syddanmark. Aktørerne ser ikke sig selv som en del af en helhed. Manglende viden, kvalitetsudvikling og samarbejde. Branchen er meget traditionsbundet. Ingen sammentænkt infrastruktur. Uddannelsesniveauet er lavt. TRUSLER Risiko for at blive det billige alternativ. Globalisering og øget konkurrence fra nærmarkederne. Afhængighed af meget få markeder. Vigende tysk marked. Turisterne er lavt forbrugende. Højt omkostningsniveau. Store sæsonudsving. Dårlige rammevilkår. 15

17 TURISME STRATEGISKE UDFORDRINGER Med udgangspunkt i turismeerhvervets mangler har arbejdsgruppen udarbejdet et debatoplæg, der skal inspirere til politisk handling - regionalt og nationalt såvel som fra turismeerhvervet. Ambitionen er, at vi gennem vækst og professionalisering kan: Skabe en kultur, hvor turismeklyngen er og opfattes som et professionelt erhverv. Udarbejde en fælles, bæredygtig og visionær turismestrategi baseret på Region Syddanmarks styrker, muligheder og behov. Skabe en klar arbejdsdeling og koordinering mellem det nationale, regionale og lokale niveau og mellem offentlige og private aktører. Gøre turisme til en udviklingsdynamo, der kan fremme beskæftigelsen i regionen. Skabe unikke oplevelser og øge værditilvæksten af det enkelte besøg gennem produktudvikling og kvalitetsforbedring. Styrke professionaliseringen i branchen via uddannelse, videnoverførsel og serviceforbedring. 16 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

18 fra vision til handling HANDLINGER Vækststrategi kan ses i forretningsplanen på næste side. Herudover er der er udarbejdet to forretningsplaner med eksempler på turismeprodukter, der underbygger strategien Turisme som erhverv med fokus på det sunde og gode liv. Arbejdsgruppens medlemmer Charlotte Sahl-Madsen (formand), Danfoss Universe. Ulrik Bülow, VisitDenmark. Kim Folmann Jørgensen, Fyntour. Peer Heldgaard Kristensen, RST. Søren Brandi, Hildebrandt & Brandi. Karen Marie Madsen, Business College Syd. Henrik Lehmann Andersen, Odense ZOO. Peter Rathe, AGRAMKOW Fluid Systems. Flemming Just, Syddansk Universitet. Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn. Jette Østergaard, Sønderborg Kommune. Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg. Michael Ahlefeldt, Egeskov Slot Nordisk Center for Mad & Oplevelser. Det gode liv oplevelsesgaranti hele året. 17

19 TURISME FRA VISION TIL HANDLING VÆKSTSTRATE GI FOR RE GION SYDDANM ARK FRA B LÅ B ADE B OLDE TIL P ROFE SSIONE L OP LE VE LSE SØKONOM I IDÉ At udvikle en vækststrategi for turismeområdet i Region Syddanmark, der skal sikre, at turismeerhvervet i fremtiden bliver et professionelt forretningserhverv på lige fod med mere traditionelle klynger i regionen. For at sikre øget professionalisering og vækst er der behov for samarbejde omkring en fælles turismestrategi og -profil. Arbejdsgruppens forslag til en fælles turismestrategi indeholder nytænkning inden for fire fokusområder: Kundepotentialet hvem vil vi være noget for? Markedstilbud - hvilke produkter vil vi tilbyde? Rammevilkår hvad skal der til? Konsolidering og implementering hvilke tiltag? De fleste turister er relativt lavt forbrugende, når de ferierer i Danmark. Erhvervet skal i højere grad satse på at tiltrække turister med et højere ferieforbrug fra andre lande end hidtil. Hvad nu hvis? Hvad nu, hvis vi tænker ud over det, vi har og kender. Så kan vi måske blive til meget mere, end vi aner! Hvad nu, hvis vi havde kunder som ville have en god oplevelse i stedet for en billig ferie? Hvad nu, hvis vi samarbejdede om at skabe klare og attraktive brands? Hvad nu, hvis vi udviklede fælles uddannelse og standarder for kvalitet? Der skal være konstant fokus på nye markeder og målgrupper for at sikre størst mulig indtjening. I samfund med stigende velstand tager turister ikke kun på ferie for at rekreere, men i højere grad for at realisere sig selv. Nøgleordet er værdiskabelse og merværdi i markedstilbuddene. Turismetilbuddene skal tilpasses turisternes behov for unikke oplevelser krydret med nydelse, leg og læring. Dette sker ved at udnytte eksisterende ressourcer, herunder fødevarer, viden, kultur og natur på en nytænkende og optimal måde inden for temaerne: Det gode liv. Erhvervsturisme. Det ekstreme. Krav til rammevilkår: Øget samarbejde mellem aktører og offentlige interessenter omkring strategiudvikling, herunder klare roller og ansvarsopgaver. Klar arbejdsdeling og koordinering. Generel opkvalificering i erhvervet. Øget kvalitetssikring/kvalitetsstempling. Sikring af et kvalificeret beslutningsgrundlag på baggrund af valide data. 18 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

20 Finansieringen: Omfordeling så lokale turismeorganisationer modtager færre penge til fordel for en fælles regional indsats, suppleret af en afgift på entrébilletter til turistattraktioner. Der ansættes et antal kompetente turistpiloter, der skal arbejde med aktører og turistorganisationer i regionen for at sikre innovation og nytænkning. Et TourBizz Advisory Board skal rådgive og samarbejde med turisterhvervet og Vækstforum i Region Syddanmark om implementering og konsolidering af vækststrategien. NUVÆRENDE SITUATION Turismen i regionen er i stagnation. Det tyske marked har i det seneste årti vist en markant tilbagegang. Det er en alvorlig udfordring når 2/3 af turisterne i regionen kommer fra nærmarkederne. MÅL 1. At skabe en kultur, hvor turismeerhvervet er og opfattes som et business-erhverv. 2. At turistorganisationerne i Region Syddanmark samles i én organisation/juridisk enhed. 3. At styrke samarbejde og engagement omkring én fælles strategi. 4. At øge professionaliseringen af erhvervet inden for uddannelse, viden, service og produktudvikling. 5. At trække fl ere højtspenderende turister til regionen. 6. At skabe 6000 nye arbejdspladser inden for de næste 7-10 år. HANDLINGER 1. Præsentere strategien for relevante interessenter. 2. Inspirere politikere og turismeerhveret på regionalt og nationalt niveau til handling. RESSOURCER OG INTERESSENTER Ressourcer til gennemførelse af en fælles turismestrategi skal fi ndes hos turistorganisationerne og Vækstforum i Region Syddanmark. IDEEN BÆRES VIDERE AF Syddansk Turisme. Vækstforum i Region Syddanmark. TourBizz Advisory Board. 19

21 TURISME FRA VISION TIL HANDLING DE T SUNDE LIV NORDISK CE NTE R FOR MAD & OP LE VE LSE R IDÉ At etablere Nordisk Center for Mad & Oplevelser som et nationalt mad-eksperimentarium med fokus på gastronomi, ernæring, sundhed og disse temaers rolle i oplevelsesøkonomien. Gastronomien er i fokus hos forbrugere, erhvervsliv og forskning, men har hidtil været domineret af lokale aktiviteter. Der er behov for et nationalt initiativ, som kan sætte fokus på fødevareområdet og anlægge et helhedssyn på det vidtforgrenede interessefelt. Det omfatter bl.a. landbruget, fiskeriet, store og små fødevareproducenter, fødevarevidenskaben og de store offentlige og private køkkener samt sundhed og turisme. Centret skal sætte fokus på det nordiske måltid gennem en forbrugerrettet folkeoplysende virksomhed koncentreret om gastronomisk kvalitet. NUVÆRENDE SITUATION De traditionelle turismeerhverv taber markedsandele. Der er behov for nye og innovative tiltag for at trække turister til Syddanmark. Regionen mangler oplevelser, der fokuserer på det gode og sunde liv. Turisterne efterspørger mulighed for selvrealisering koblet med læring, leg og nydelse. MÅL 1. Styrke oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark gennem et samspil mellem oplevelsesøkonomien/turismeerhvervet og vidensinstitutioner. 2. Skabe en innovativ arena for måltidet. Et sted hvor man kan opdage, fordybe sig i og udforske det nordiske køkken. 3. Skabe et kraftcenter for gastronomisk viden og innovation. Centret skal være et samlingssted for kompetencemiljøer inden for råvarekvalitet og fødevaretilberedning. 4. Centret skal formidle forskningsresultater til borgerne samt være bindeled mellem ernæringsvidenskaber og forbrugere. 20 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

22 Med Nordisk Center for Mad & Oplevelser vil vi opnå: At sætte international fokus på det nordiske køkken, nordiske råvarer og nordiske traditioner. At styrke interessen for danske og egnsspecifi kke fødevarer samt bidrage til meromsætning for fødevarebranchen. At skabe begejstring for og kendskab til kvalitet, sundhed og nydelse af gode fødevarer. At formidle fødevareforskningens og fødevarebranchens initiativer rettet mod forbrugerne. At sætte fokus på gastronomi, kulinarisk kvalitet, ernæring og sundhed navnlig over for forbrugere, skoler, børn og unge. At være formidler imellem udlandet og regionens virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer og sundhed. HANDLINGER 1. Præsentere ideen for relevante interessenter. 2. Skabe grundlag for samarbejde. 3. Søge penge til pilotprojekt. IDEEN BÆRES VIDERE AF Flemming Just, Syddansk Universitet. 21

23 TURISME FRA VISION TIL HANDLING HE LÅRSTURISM E OP LE VE LSE SGARANTI VIA E -LØSNINGE R IDÉ At Region Syddanmark skal være garant for sjove og lærende oplevelser året rundt. Turister skal informeres bedre om regionens mange turismeoplevelser, især dem uden for højsæsonen. Information om regionens mange begivenheder skal systematiseres og gøres synlig, overskuelig og let tilgængelig, bl.a. ved at bruge moderne teknologi og e-løsninger. Som et led i strategien om oplevelsesgaranti, gennemføres et banebrydende pilotprojekt, hvor turistorganisationer, videninstitutioner, kulturinstitutioner og private virksomheder samarbejder om at lave en prototype på et mobilt turistprodukt. Pilotprojektet skal demonstrere mulighederne og perspektiverne ved at bruge moderne teknologi til systematiseret, lokalbaseret turistinformation, som leveres via mobiltelefoner/ håndholdte computere. Ideen er formidling og læring via mobiltelefonen på den sjove og spændende måde. Redskabet er multimedie: En kobling af tekst, billeder, lyd og video. Turisterne får hermed en mere spændende ferie med gode og lærende oplevelser. Konceptet kan også bruges ved studie- og gruppebesøg etc. Via mobilen kan der f.eks. leveres informationer om specifikke seværdigheder, rutebeskrivelser, skattejagt, quiz, turismedating etc. Hvis Region Syddanmark vil være i front med anvendelse af teknologi i turismeerhvervet, er det nu der skal handles. Mobiltelefonen vil i fremtiden blive et betydningsfuldt medie til kommunikation og markedsføring. NUVÆRENDE SITUATION Turisterne kommer oftest til Danmark i højsæsonen. I det sene efterår og om vinteren er mange forlystelser lukket, og der er stor risiko for, at turisterne keder sig i de danske sommerhuse. En undersøgelse viser, at godt 80 pct. af turisterne har en mobiltelefon med på ferie. Den er især et værktøj, som børn og unge ikke kan undvære, og som de bruger meget af deres tid på. Også når de er på ferie. Det skal udnyttes i projektet. 22 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

24 MÅL Projektet skal: 1. Sikre at turister uanset årstiden ikke keder sig under besøg i Region Syddanmark. Herved skabes merværdi i turismeprodukterne, der kan differentiere Region Syddanmark fra andre regioner. 2. Skabe grundlag for at tiltrække fl est mulige turister året rundt. 3. Koble unges interesse for teknologi med et stigende behov for nye og spændende oplevelser. 4. Sikre vidensdeling og -udvikling mellem videninstitutioner og turismeerhvervet. 5. Gøre Region Syddanmark til en af de førende regioner inden for anvendelsen af moderne teknologi, herunder e-løsninger i turismeerhvervet. 6. Skabe fornyet vækst og udvikling i turismeerhvervet. HANDLINGER 1. Præsentere ideen for relevante interessenter. 2. Skabe grundlag for samarbejde med videninstitutioner, turismeaktører og interesserede virksomheder. 3. Søge penge til pilotprojektet. 4. Videreudvikle og afprøve projektet. RESSOURCER OG INTERESSENTER Selve konceptet er omkostningskrævende at udvikle. Det kræver et samspil mellem offentlige og private aktører for at få det realiseret. Et samspil mellem videninstitutioner og turismeorganisationer skal være drivkraften i at fi nde den rette teknologi og udvikle et bæredygtigt koncept. Her peges på Syddansk Universitet i Sønderborg, Esbjerg og Odense. Turistorganisationerne skal være garant for, at der er foretaget en behovsanalyse. Den skal sikre, at turisterne tilbydes de rette informationer. IDEEN BÆRES VIDERE AF Kim Folmann Jørgensen, Fyntour. Flemming Just, Syddansk Universitet. Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg. 23

25 FORRETNINGSSERVICE MISSION Arbejdsgruppen for Forretningsservice vil udvikle en stærk og dynamisk service- sektor, der kan levere forretningsservice og højt specialiserede services inden for de stærke sønderjyske erhvervsklynger. Visionsprojektet Sønderjylland det vil vi! beskæftigede sig ikke direkte med området forretningsservice. Først med Monitor-analysen fra 2005, blev der sat fokus på forretningsservice området som et muligt high employment cluster. Monitor-analysen viste, at Sønderjylland er underrepræsenteret med arbejdspladser inden for forretningsservice i forhold til landsgennemsnittet. Rationalet er derfor, at sønderjyske virksomheder inden for forretningsservice skal arbejde for at: Øge outsourcing af back-offi ce ydelser i Danmark. Opfordre virksomheder til at outsource administrative services til Syd- og Sønderjylland gennem markedsføring og opbygning af unikke rammebetingelser. Med forretningsservice forstås virksomheder inden for NACE-kode Branchen omfatter virksomheder med meget forskellige services lige fra rengøring og vagttjeneste til fi nansielle og juridiske ydelser. Monitor Group udpeger 9 typer services som er særligt interessante for Syd- og Sønderjylland: Vedligehold og service på kontorudstyr. Personalerekruttering. HR-services. Lønadministration. Call-centre. Efteruddannelse. Konsulentydelser vedrørende hardware. Databehandling og administration af databaser. Konsulentydelser vedrørende software. 24 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN Sekretariatet for URS, Sønderjyllands Amt, marts 2004 Udviklingsafdelingen, Amtsgården, skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Vicekontorchef Mette Pilgaard, tlf. direkte:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28.

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. Udfordringer for de fynske virksomheder Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. april 2010 Baggrunden for i dag Lindø-værftets lukning er anledningen En fælles kommunal

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Årsdag Mandag 7. November. Sted:

Årsdag Mandag 7. November. Sted: Årsdag 2016 Mandag 7. November Sted: Program Kl. 16.00 Velkomst ved Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) Rejsen fra Klitmøller til Cold Hawaii Ved formand

Læs mere