FRA VISION TIL HANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA VISION TIL HANDLING"

Transkript

1 FRA VISION TIL HANDLING Forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND

2 SØNDERJYLLAND DET VIL VI! 21 forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland

3 Udgiver: UdviklingsRåd Sønderjylland Layout: Grafisk Service, Amtsgården i Aabenraa, AS Hjemmeside: Tryk: P.J. Schmidt, Aabenraa ISBN: Oplag: 400

4 INDHOLD FORORD 5 VÆKSTSTRATEGI 7 SÅDAN GØR VI 11 TURISME 14 Vækststrategi for Region Syddanmark Fra blå badebolde til professionel oplevelsesøkonomi 18 Det sunde liv Nordisk Center for Mad & Oplevelser 20 Helårsturisme Oplevelsesgaranti via e-løsninger 22 FORRETNINGSSERVICE 24 Fra netværk til Videnpark 28 Sønderjysk Erhverv 30 Logistik og administrationsservice på sygehuse 32 Koncept for sundhedsfremmeanalyser 34 TRANSPORT OG LOGISTIK 36 Fælles markedsføring 40 Én samlet organisation for logistik og transport i hele region Syddanmark 42 MEKATRONIK 44 Mads Clausen Instituttet som fyrtårn 48 På vej mod en sundhedsklynge 50 Synliggørelse af karrieremuligheder gennem samarbejde 52 Turnusordning for ingeniører og økonomer 54 LANDBRUG OG FØDEVARER 56 Etablering af biopark og grænseoverskridende forskernetværk 60 Etablering af biogasanlæg 62 Fælles branding af de sønderjyske kvalitetsfødevarer 64 Udvikling af landbrugsturismen i Sønderjylland 66 UDDANNELSE 68 Ændring af holdninger og værdier via rollemodeller 72 Synliggøre og forenkle uddannelsesbilledet og karrierevejene 74 Det Skæve Hus Innovation og nytænkning på uddannelsesområdet 76 KØLEKLYNGE 78 Etablering af Køleteknologisk Center, Syddanmark 80 TURISME FORRETNINGSSERVICE TRANSPORT OG LOGISTIK MEKATRONIK LANDBRUG OG FØDEVARER UDDANNELSE KØLEKLYNGE 3

5

6 FRA VISION TIL HANDLING I 2005 præsenterede UdviklingsRåd Sønderjylland visionen Sønderjylland det vil vi! Ved at fokusere på landsdelens stærke sider skal Sønderjylland over de kommende årtier løftes op i den europæiske elitedivision. Landsdelen skal være et europæisk vækstcenter, der tiltrækker kreative mennesker fra hele Europa. Kravet er, at landsdelen står sammen om at omsætte visionen til virkelighed. Myndigheder, virksomheder og videninstitutioner skal indgå i et forpligtende, værdiskabende samarbejde. Vores fælles fokus er de samfunds- og erhvervsmæssige styrkepositioner samt gode rammebetingelser i Sønderjylland. Vi vil udvikle Mekatronik, Transport og Logistik, Landbrug og Fødevarer, Turisme, Uddannelse og Forretningsservice til klynger, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Hertil er nu kommet nye initiativer på køle- og sundhedsområdet. 115 ildsjæle fra erhvervslivet, universitetet og uddannelsesinstitutionerne, organisationerne samt det offentlige har været i gang med at omsætte visionen til handling. En stor tak til jer. Uden jeres engagement og energi, var vi ikke nået dertil, at vi i dag kan præsentere helt konkrete forretningsplaner. Dette katalog er resultatet af ildsjælenes arbejde og udgør grundlaget for næste fase. Nu skal vi i gang med at virkeliggøre planerne. Også i denne fase bliver der brug for ildsjælenes viden, kompetencer og engagement. Det er mit håb, at kataloget vil inspirere endnu flere til at deltage i de netværk, der skal bære idéerne igennem. Vær med på Årsdagen den 20. juni. Der er fokus på handling! Carl Holst Formand for UdviklingsRåd Sønderjylland Fremtidens vækstcentre bliver de områder, hvor myndigheder, videninstitutioner og erhvervsliv lægger de bedste strategier og udvikler de mest visionære initiativer. 5

7 6 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

8 VÆKSTSTRATEGI fra vision til handling VISION Vi vil omsætte visionen Sønderjylland det vil vi! og Monitors Klyngeanalyse til konkrete målbare resultater, der skaber arbejdspladser. MISSION UdviklingsRåd Sønderjyllands hovedopgave er at udvikle Sønderjylland i dialog med omverdenen. Vi finder det helt centralt, at nogle opgaver løses lokalt i det sønderjyske. Andre løses bedst i regionen, mens andre igen placeres bedst i et grænseoverskridende samarbejde. Nogle gange skal vi på nationalt/internationalt niveau for at få skabt de rammebetingelser der er nødvendige, for at væksten kan opnås. OBJECTIVES Målet, som Jørgen Mads Clausen satte i november 2005 ved præsentationen af Udviklingssekretariatet, er arbejdspladser i løbet af 5-10 år. Vi går målrettet efter at skabe netværk af personer og organisationer, der kan levere brændstof til fornyet tænkning og til at skabe løsninger. Vi har behov for at bygge bro mellem tænkere og handlere, for at vækststrategien bliver til virkelighed. Vi vil udfordre den traditionelle netværksdannelse ved også at bringe personer og organisationer sammen på tværs. Det er viljen til samarbejde og handling, der skal bringes i spil. Eksempler er: Udvikling af landbrugsturisme mellem landbruget og Danfoss Universe. Udvikling af nye forretningsområder mellem Arla Foods og Naturmælk. Udvikling af nye forretningsservices mellem Abena og Ecco eller.! STRATEGY Klyngeudvikling som vækststrategi Vores anbefaling er, at vækststrategien forankres i klyngerne, således at den vækst, vi understøtter, bliver med afsæt i samspillet mellem virksomhederne, universitetet og samfundet, men med virksomhederne som omdrejningspunkt. En klynge eksisterer først, når dens deltagere har besluttet at etablere den. Ellers er der tale om en regional koncentration af en industri, som ikke er forstærket af netværk og understøttende industrier, i overensstemmelse med Michael Porters definition, som også anvendes af Monitor. Vi har defineret starten på følgende klynger. Transport og logistik dækker hele regionen og er grænseoverskridende Mekatronik med en medico klynge under udvikling Landbrug og fødevarer High Employment Clusters er et særligt fokusområde, fordi der her er mulighed for at skabe en særlig høj vækst, som erstatning for tab af nogle af de arbejdspladser, der flytter væk fra landsdelen på grund af globaliseringen. 7

9 VÆKSTSTRATEGI Turisme dækker hele regionen (Danmark) og er grænseoverskridende Forretningsservice TACTICS Fokus Ved at bruge klyngerne som vækstacceleratorer fokuseres på forretningsudvikling i klynger. Uddannelsesinitiativer, rammebetingelser og f.eks. forretningsserviceaktiviteter bliver desuden målrettet mod klyngerne, og bliver ikke som nu tilfældige tilbud/udbud, som virksomhederne har vanskeligt ved at gennemskue. Vi tror på, at virksomhederne vil være med, hvis de ser fordele. KLYNGER OG ARBEJDSGRUPPER Visionsprojektet Sønderjylland- det vil vi! og klyngeanalysen gennemført af Monitor for Bitten og Mads Clausens Fond beskrev visioner og vækstpotentialer indenfor 6 udpegede områder. Ildsjælene har fokuseret på at frembringe konkrete resultater i klynger/arbejdsgrupper i High Employment Clusters: Turisme Forretningsservice Cluster Management: Transport og Logistik Mekatronik Landbrug og Fødevarer Regional Frame Conditions: Uddannelse Iværksætteri indgår som en integreret del af arbejdet. KLYNGER PÅ VEJ Køleklyngen er under konkret etablering i Sønderborg med forankring i de tilknyttede virksomheder. Køleklyngen vil gerne indgå i UdviklingsRåd Sønderjyllands netværk, og deltager derfor med sit bidrag både i kataloget og på Årsdagen. Som en del af udviklingsarbejdet har vi set starten på yderligere to klynger. Den ene tager afsæt i mekatronik og kan blive til en sundhedsklynge. Den anden udspringer af landbrugs- og fødevaregruppen og kan blive til en bioklynge med tilknyttet grænseoverskridende forskernetværk. Tværgående indsats Uddannelse ser vi som helt grundlæggende for udviklingen af klyngerne. Området kan understøtte klyngearbejdet direkte. Herudover har uddannelsesområdet en meget stor betydning for udvikling af de generelle kompetencer. 8 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

10 fra vision til handling Analyserne viser, at uddannelsesniveauet generelt er for lavt i Sønderjylland. Der er behov for at øge kompetencerne generelt fra ufaglært til universitetsniveau. Derfor ligger her en særlig opgave for uddannelsesområdet og virksomhederne i at tilpasse udbud til klynger og fokusområder. Det grænseoverskridende klyngearbejde Monitors klyngeanalyse er gennemført både i Syddanmark og hen over grænsen. Det sidste er vigtigt, fordi det også er med til at understrege betydningen af, at vi bruger vores ressourcer i et resultatorienteret, grænseoverskridende klyngearbejde. Det er det, der kan skabe vækst på begge sider af grænsen. Vi ser, at rammebetingelserne er centrale for, at væksten i området kan understøttes. Der er et specielt behov for at understøtte rammebetingelserne for uddannelse. Vækststrategien skal have klyngerne i centrum - med en dyb forankring i bærende ildsjæle, der kan drive processen med udvikling af klyngerne i samspil med Udviklingssekretariatet. Det vi skal sikre nu er, at planerne bliver implementeret, og at vi samtidig fortsætter arbejdet med at udvikle nye initiativer. Derfor står vi ved et meget vigtigt sted i den innovative proces, som aldrig må standse! Motoren der driver indsatsen 115 ildsjæle har taget udfordringen op. De har udviklet konkrete forretningsplaner og projektbeskrivelser, som vi glæder os til at præsentere på de efterfølgende sider. 9

11 10 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

12 SÅDAN GØR VI fra vision til handling ILDSJÆLENES ARBEJDE Metoden tager udgangspunkt i anbefalinger til organisering og aktiviteter som Monitor Group foreslog, samt erfaringer fra Visionsprojektet Sønderjylland- det vil vi! Udviklingen af handlingsplaner indenfor hver af de potentielle klynger og tilknyttede rammebetingelser sker ved involvering af ildsjæle. En ildsjæl er en nøgleperson indenfor klyngen, som ønsker at udvikle både egen virksomhed og landsdelen og dermed skabe vækst og arbejdspladser. Ildsjælen er en person, der: - Evner at etablere og deltage i et åbent og motiverende miljø. - Er risikovillig. - Kan håndtere usikkerhed og konflikter. - Kan lukke gabet mellem tænkere og handlere. ARBEJDSGRUPPER Ildsjælene knyttes sammen i arbejdsgrupper med 8-10 medlemmer. Nogle grupper, f.eks. turisme og uddannelse er dog større for at sikre, at centrale aktører kan være repræsenteret. I grupperne skal der være: - Et antal erhvervsledere for at sikre, at virksomhedernes behov høres og udvikles. - Personer fra offentlige myndigheder, fra uddannelsessektoren og fra forskningsinstitutioner. - Relevante økonomiske udviklingsorganisationer. Medlemmerne forventes at bidrage med ekspertise og indsigt samt ressourcer i form af tid, arbejdskraft, information og anden støtte. Det er en afgørende funktion for arbejdsgrupperne at opnå en løftestangseffekt med den nuværende økonomiske udviklingsindsats, og at bringe denne indsats på linie med strategien. Ildsjælenes arbejde i grupperne tager afsæt i tidligere analyser af det erhvervsmæssige potentiale i Sønderjylland. Hovedfokus er at skabe konkrete handlingsplaner og modne dem til implementering. 11

13 SÅDAN GØR VI ORGANISERING UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND Forretningsudvalg Udviklingssekretariatet High Employment Clusters Cluster Management Regional Frame Conditions Turisme Forretningsservice Transport og Logistik Mekatronik Landbrug og Fødevarer Rammebetingelser Uddannelse Iværksætteri 12 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

14 fra vision til handling ARBEJDSGRUPPENS OPGAVER Arbejdsgrupperne har ansvaret for at udvikle og gennemføre detaljerede handlingsplaner inden for den klynge eller rammebetingelse som gruppen præsenterer, herunder: - Udvikle liste over mulige strategiske udfordringer. - Prioritere de strategiske udfordringer. - Fastslå behov for kvalifikationer, færdigheder, kompetencer m.v. - Udforme produkter, som dækker behovene. - Udvikle specifikke handlingsplaner og sikre fremdrift. - Identificere og indgå i relevante vidensnetværk. PRINCIPPER FOR HANDLINGSPLANER - Planen skal forholde sig direkte til landsdelens strategiske prioriteringer. - Planen skal imødekomme et klart identificeret og udtrykt behov vi skal ikke forandre noget bare for forandringens skyld. - Det skal angives, hvilke personer/institutioner, der har ansvaret for udførelsen. - Planen skal være enkel og let at implementere. - Ressourcebehovet skal vurderes og finansieringskilder angives. - Inddragelse af relevante interessenter. - Identificere hvordan man er i synergi med andre arbejdsgruppers ansvarsområder OUTPUT AF NETVÆRKSSAMARBEJDE - Forretningsudvikling med synergi fra andre aktører. - Bruttoliste med nye produkter, ydelser og tiltag, der kan styrke klyngen. - Nye forretningsmuligheder i og udenfor klyngen. - Forankring og overlevering af viden om strategiske udfordringer indenfor klyngen og rammebetingelser. Arbejdsgruppernes anbefalinger vil bidrage til formuleringen af en vækststrategi for Sønderjylland og vil være et sønderjysk bidrag til en strategi for Region Syddanmark. Grupperne anvender SWOT-analysen som en del af værktøjskassen SWOT; Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats Det er et værktøj til at skabe et overblik over en strategisk situation for f.eks. en virksomhed, et produkt, en region, en afdeling etc. ved at fokusere på styrker/ svagheder og muligheder/trusler. 13

15 TURISME MISSION Målet er at udvikle turismen i Region Syddanmark som et professionelt erhverv med en sammenhængende strategi. Turismen i Region Syddanmark er i stagnation. Skal denne stagnation vendes til fornyet vækst, er der behov for nytænkning og en helt ny måde at koordinere og organisere turismeerhvervet på. Turisme skal gøres til et professionelt erhverv på lige fod med andre erhverv. Turismeerhvervet i Region Syddanmark Turisme i Syddanmark er forskellige ting, og forskelligheden skal bevares ved at udnytte de store værdier i den eksisterende natur og kultur. Overordnet er der tre destinationer: Vestkysten, Østkysten samt Fyn og øerne. Nuværende tilbud har i vidt omfang karakter af discountturisme. Turisterne er for en stor dels vedkommende lavt forbrugende, der f.eks. lejer et sommerhus og medbringer mad hjemmefra. Erhvervet er karakteriseret ved mange små traditionsbundne aktører med begrænset fokus på kundernes behov, innovation, uddannelse og kvalitetssikring. Man tilbyder det samme produkt på samme måde, som man hidtil har gjort. Herudover er erhvervet karakteriseret ved manglende samarbejde og koordinering på tværs. Der mangler kvalitetsstandarder, viden og uddannelse. Det regionale turismeerhverv er usammenhængende. Der er er ingen fælles turismestrategi eller turismeprofi l i Region Syddanmark, som kan være med til at skabe et bredt forankret ejerskab og tiltrække nye kundesegmenter. Erhvervet står over for meget store udfordringer. Men samtidig har Region Syddanmark så store og attraktive værdier i den eksisterende natur og kultur, at turismen bærer på et stort vækstpotentiale. Det kræver en markant øget professionalisering i form af viden, uddannelse og kvalitet samt en fælles og målrettet indsats og strategi for at få det udfoldet. 14 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

16 fra vision til handling SWOT STYRKER Gode turistprodukter med mange stærke og indarbejdede temaer. Tre stærke destinationer med stærk natur og kultur: Fyn, Øst- og Vestkysten. Stor idealisme og passion i turistbranchen. Stor autencitet. Nærhed til det tyske marked. MULIGHEDER Skabe et økonomisk bæredygtigt erhverv. Fælles regional turismeorganisation. Fælles vækststrategi og turismeprofil for hele regionen. Øget samspil mellem offentlige og private aktører. Udvikle nye og unikke tilbud til nye kundesegmenter. Center for Turisme, Innovation og Kultur i Esbjerg. Turismeuddannelse på Syddansk Universitet i Esbjerg. Udnytte den geografiske beliggenhed som grænseregion. SVAGHEDER For meget satsning på discountturisme. Manglende kundefokus, innovation og nytænkning i produktudvikling. Branchen er ikke et erhverv og er for afhængig af offentlig støtte. Der mangler en fælles turismeprofil og -strategi for Region Syddanmark. Aktørerne ser ikke sig selv som en del af en helhed. Manglende viden, kvalitetsudvikling og samarbejde. Branchen er meget traditionsbundet. Ingen sammentænkt infrastruktur. Uddannelsesniveauet er lavt. TRUSLER Risiko for at blive det billige alternativ. Globalisering og øget konkurrence fra nærmarkederne. Afhængighed af meget få markeder. Vigende tysk marked. Turisterne er lavt forbrugende. Højt omkostningsniveau. Store sæsonudsving. Dårlige rammevilkår. 15

17 TURISME STRATEGISKE UDFORDRINGER Med udgangspunkt i turismeerhvervets mangler har arbejdsgruppen udarbejdet et debatoplæg, der skal inspirere til politisk handling - regionalt og nationalt såvel som fra turismeerhvervet. Ambitionen er, at vi gennem vækst og professionalisering kan: Skabe en kultur, hvor turismeklyngen er og opfattes som et professionelt erhverv. Udarbejde en fælles, bæredygtig og visionær turismestrategi baseret på Region Syddanmarks styrker, muligheder og behov. Skabe en klar arbejdsdeling og koordinering mellem det nationale, regionale og lokale niveau og mellem offentlige og private aktører. Gøre turisme til en udviklingsdynamo, der kan fremme beskæftigelsen i regionen. Skabe unikke oplevelser og øge værditilvæksten af det enkelte besøg gennem produktudvikling og kvalitetsforbedring. Styrke professionaliseringen i branchen via uddannelse, videnoverførsel og serviceforbedring. 16 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

18 fra vision til handling HANDLINGER Vækststrategi kan ses i forretningsplanen på næste side. Herudover er der er udarbejdet to forretningsplaner med eksempler på turismeprodukter, der underbygger strategien Turisme som erhverv med fokus på det sunde og gode liv. Arbejdsgruppens medlemmer Charlotte Sahl-Madsen (formand), Danfoss Universe. Ulrik Bülow, VisitDenmark. Kim Folmann Jørgensen, Fyntour. Peer Heldgaard Kristensen, RST. Søren Brandi, Hildebrandt & Brandi. Karen Marie Madsen, Business College Syd. Henrik Lehmann Andersen, Odense ZOO. Peter Rathe, AGRAMKOW Fluid Systems. Flemming Just, Syddansk Universitet. Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn. Jette Østergaard, Sønderborg Kommune. Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg. Michael Ahlefeldt, Egeskov Slot Nordisk Center for Mad & Oplevelser. Det gode liv oplevelsesgaranti hele året. 17

19 TURISME FRA VISION TIL HANDLING VÆKSTSTRATE GI FOR RE GION SYDDANM ARK FRA B LÅ B ADE B OLDE TIL P ROFE SSIONE L OP LE VE LSE SØKONOM I IDÉ At udvikle en vækststrategi for turismeområdet i Region Syddanmark, der skal sikre, at turismeerhvervet i fremtiden bliver et professionelt forretningserhverv på lige fod med mere traditionelle klynger i regionen. For at sikre øget professionalisering og vækst er der behov for samarbejde omkring en fælles turismestrategi og -profil. Arbejdsgruppens forslag til en fælles turismestrategi indeholder nytænkning inden for fire fokusområder: Kundepotentialet hvem vil vi være noget for? Markedstilbud - hvilke produkter vil vi tilbyde? Rammevilkår hvad skal der til? Konsolidering og implementering hvilke tiltag? De fleste turister er relativt lavt forbrugende, når de ferierer i Danmark. Erhvervet skal i højere grad satse på at tiltrække turister med et højere ferieforbrug fra andre lande end hidtil. Hvad nu hvis? Hvad nu, hvis vi tænker ud over det, vi har og kender. Så kan vi måske blive til meget mere, end vi aner! Hvad nu, hvis vi havde kunder som ville have en god oplevelse i stedet for en billig ferie? Hvad nu, hvis vi samarbejdede om at skabe klare og attraktive brands? Hvad nu, hvis vi udviklede fælles uddannelse og standarder for kvalitet? Der skal være konstant fokus på nye markeder og målgrupper for at sikre størst mulig indtjening. I samfund med stigende velstand tager turister ikke kun på ferie for at rekreere, men i højere grad for at realisere sig selv. Nøgleordet er værdiskabelse og merværdi i markedstilbuddene. Turismetilbuddene skal tilpasses turisternes behov for unikke oplevelser krydret med nydelse, leg og læring. Dette sker ved at udnytte eksisterende ressourcer, herunder fødevarer, viden, kultur og natur på en nytænkende og optimal måde inden for temaerne: Det gode liv. Erhvervsturisme. Det ekstreme. Krav til rammevilkår: Øget samarbejde mellem aktører og offentlige interessenter omkring strategiudvikling, herunder klare roller og ansvarsopgaver. Klar arbejdsdeling og koordinering. Generel opkvalificering i erhvervet. Øget kvalitetssikring/kvalitetsstempling. Sikring af et kvalificeret beslutningsgrundlag på baggrund af valide data. 18 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

20 Finansieringen: Omfordeling så lokale turismeorganisationer modtager færre penge til fordel for en fælles regional indsats, suppleret af en afgift på entrébilletter til turistattraktioner. Der ansættes et antal kompetente turistpiloter, der skal arbejde med aktører og turistorganisationer i regionen for at sikre innovation og nytænkning. Et TourBizz Advisory Board skal rådgive og samarbejde med turisterhvervet og Vækstforum i Region Syddanmark om implementering og konsolidering af vækststrategien. NUVÆRENDE SITUATION Turismen i regionen er i stagnation. Det tyske marked har i det seneste årti vist en markant tilbagegang. Det er en alvorlig udfordring når 2/3 af turisterne i regionen kommer fra nærmarkederne. MÅL 1. At skabe en kultur, hvor turismeerhvervet er og opfattes som et business-erhverv. 2. At turistorganisationerne i Region Syddanmark samles i én organisation/juridisk enhed. 3. At styrke samarbejde og engagement omkring én fælles strategi. 4. At øge professionaliseringen af erhvervet inden for uddannelse, viden, service og produktudvikling. 5. At trække fl ere højtspenderende turister til regionen. 6. At skabe 6000 nye arbejdspladser inden for de næste 7-10 år. HANDLINGER 1. Præsentere strategien for relevante interessenter. 2. Inspirere politikere og turismeerhveret på regionalt og nationalt niveau til handling. RESSOURCER OG INTERESSENTER Ressourcer til gennemførelse af en fælles turismestrategi skal fi ndes hos turistorganisationerne og Vækstforum i Region Syddanmark. IDEEN BÆRES VIDERE AF Syddansk Turisme. Vækstforum i Region Syddanmark. TourBizz Advisory Board. 19

21 TURISME FRA VISION TIL HANDLING DE T SUNDE LIV NORDISK CE NTE R FOR MAD & OP LE VE LSE R IDÉ At etablere Nordisk Center for Mad & Oplevelser som et nationalt mad-eksperimentarium med fokus på gastronomi, ernæring, sundhed og disse temaers rolle i oplevelsesøkonomien. Gastronomien er i fokus hos forbrugere, erhvervsliv og forskning, men har hidtil været domineret af lokale aktiviteter. Der er behov for et nationalt initiativ, som kan sætte fokus på fødevareområdet og anlægge et helhedssyn på det vidtforgrenede interessefelt. Det omfatter bl.a. landbruget, fiskeriet, store og små fødevareproducenter, fødevarevidenskaben og de store offentlige og private køkkener samt sundhed og turisme. Centret skal sætte fokus på det nordiske måltid gennem en forbrugerrettet folkeoplysende virksomhed koncentreret om gastronomisk kvalitet. NUVÆRENDE SITUATION De traditionelle turismeerhverv taber markedsandele. Der er behov for nye og innovative tiltag for at trække turister til Syddanmark. Regionen mangler oplevelser, der fokuserer på det gode og sunde liv. Turisterne efterspørger mulighed for selvrealisering koblet med læring, leg og nydelse. MÅL 1. Styrke oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark gennem et samspil mellem oplevelsesøkonomien/turismeerhvervet og vidensinstitutioner. 2. Skabe en innovativ arena for måltidet. Et sted hvor man kan opdage, fordybe sig i og udforske det nordiske køkken. 3. Skabe et kraftcenter for gastronomisk viden og innovation. Centret skal være et samlingssted for kompetencemiljøer inden for råvarekvalitet og fødevaretilberedning. 4. Centret skal formidle forskningsresultater til borgerne samt være bindeled mellem ernæringsvidenskaber og forbrugere. 20 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

22 Med Nordisk Center for Mad & Oplevelser vil vi opnå: At sætte international fokus på det nordiske køkken, nordiske råvarer og nordiske traditioner. At styrke interessen for danske og egnsspecifi kke fødevarer samt bidrage til meromsætning for fødevarebranchen. At skabe begejstring for og kendskab til kvalitet, sundhed og nydelse af gode fødevarer. At formidle fødevareforskningens og fødevarebranchens initiativer rettet mod forbrugerne. At sætte fokus på gastronomi, kulinarisk kvalitet, ernæring og sundhed navnlig over for forbrugere, skoler, børn og unge. At være formidler imellem udlandet og regionens virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer og sundhed. HANDLINGER 1. Præsentere ideen for relevante interessenter. 2. Skabe grundlag for samarbejde. 3. Søge penge til pilotprojekt. IDEEN BÆRES VIDERE AF Flemming Just, Syddansk Universitet. 21

23 TURISME FRA VISION TIL HANDLING HE LÅRSTURISM E OP LE VE LSE SGARANTI VIA E -LØSNINGE R IDÉ At Region Syddanmark skal være garant for sjove og lærende oplevelser året rundt. Turister skal informeres bedre om regionens mange turismeoplevelser, især dem uden for højsæsonen. Information om regionens mange begivenheder skal systematiseres og gøres synlig, overskuelig og let tilgængelig, bl.a. ved at bruge moderne teknologi og e-løsninger. Som et led i strategien om oplevelsesgaranti, gennemføres et banebrydende pilotprojekt, hvor turistorganisationer, videninstitutioner, kulturinstitutioner og private virksomheder samarbejder om at lave en prototype på et mobilt turistprodukt. Pilotprojektet skal demonstrere mulighederne og perspektiverne ved at bruge moderne teknologi til systematiseret, lokalbaseret turistinformation, som leveres via mobiltelefoner/ håndholdte computere. Ideen er formidling og læring via mobiltelefonen på den sjove og spændende måde. Redskabet er multimedie: En kobling af tekst, billeder, lyd og video. Turisterne får hermed en mere spændende ferie med gode og lærende oplevelser. Konceptet kan også bruges ved studie- og gruppebesøg etc. Via mobilen kan der f.eks. leveres informationer om specifikke seværdigheder, rutebeskrivelser, skattejagt, quiz, turismedating etc. Hvis Region Syddanmark vil være i front med anvendelse af teknologi i turismeerhvervet, er det nu der skal handles. Mobiltelefonen vil i fremtiden blive et betydningsfuldt medie til kommunikation og markedsføring. NUVÆRENDE SITUATION Turisterne kommer oftest til Danmark i højsæsonen. I det sene efterår og om vinteren er mange forlystelser lukket, og der er stor risiko for, at turisterne keder sig i de danske sommerhuse. En undersøgelse viser, at godt 80 pct. af turisterne har en mobiltelefon med på ferie. Den er især et værktøj, som børn og unge ikke kan undvære, og som de bruger meget af deres tid på. Også når de er på ferie. Det skal udnyttes i projektet. 22 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

24 MÅL Projektet skal: 1. Sikre at turister uanset årstiden ikke keder sig under besøg i Region Syddanmark. Herved skabes merværdi i turismeprodukterne, der kan differentiere Region Syddanmark fra andre regioner. 2. Skabe grundlag for at tiltrække fl est mulige turister året rundt. 3. Koble unges interesse for teknologi med et stigende behov for nye og spændende oplevelser. 4. Sikre vidensdeling og -udvikling mellem videninstitutioner og turismeerhvervet. 5. Gøre Region Syddanmark til en af de førende regioner inden for anvendelsen af moderne teknologi, herunder e-løsninger i turismeerhvervet. 6. Skabe fornyet vækst og udvikling i turismeerhvervet. HANDLINGER 1. Præsentere ideen for relevante interessenter. 2. Skabe grundlag for samarbejde med videninstitutioner, turismeaktører og interesserede virksomheder. 3. Søge penge til pilotprojektet. 4. Videreudvikle og afprøve projektet. RESSOURCER OG INTERESSENTER Selve konceptet er omkostningskrævende at udvikle. Det kræver et samspil mellem offentlige og private aktører for at få det realiseret. Et samspil mellem videninstitutioner og turismeorganisationer skal være drivkraften i at fi nde den rette teknologi og udvikle et bæredygtigt koncept. Her peges på Syddansk Universitet i Sønderborg, Esbjerg og Odense. Turistorganisationerne skal være garant for, at der er foretaget en behovsanalyse. Den skal sikre, at turisterne tilbydes de rette informationer. IDEEN BÆRES VIDERE AF Kim Folmann Jørgensen, Fyntour. Flemming Just, Syddansk Universitet. Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg. 23

25 FORRETNINGSSERVICE MISSION Arbejdsgruppen for Forretningsservice vil udvikle en stærk og dynamisk service- sektor, der kan levere forretningsservice og højt specialiserede services inden for de stærke sønderjyske erhvervsklynger. Visionsprojektet Sønderjylland det vil vi! beskæftigede sig ikke direkte med området forretningsservice. Først med Monitor-analysen fra 2005, blev der sat fokus på forretningsservice området som et muligt high employment cluster. Monitor-analysen viste, at Sønderjylland er underrepræsenteret med arbejdspladser inden for forretningsservice i forhold til landsgennemsnittet. Rationalet er derfor, at sønderjyske virksomheder inden for forretningsservice skal arbejde for at: Øge outsourcing af back-offi ce ydelser i Danmark. Opfordre virksomheder til at outsource administrative services til Syd- og Sønderjylland gennem markedsføring og opbygning af unikke rammebetingelser. Med forretningsservice forstås virksomheder inden for NACE-kode Branchen omfatter virksomheder med meget forskellige services lige fra rengøring og vagttjeneste til fi nansielle og juridiske ydelser. Monitor Group udpeger 9 typer services som er særligt interessante for Syd- og Sønderjylland: Vedligehold og service på kontorudstyr. Personalerekruttering. HR-services. Lønadministration. Call-centre. Efteruddannelse. Konsulentydelser vedrørende hardware. Databehandling og administration af databaser. Konsulentydelser vedrørende software. 24 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Workshop 2: Handlinger

Workshop 2: Handlinger Workshop 2: Handlinger NYROPSGADE 13, 1. SAL 1602 KØBENHAVN TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Program Klokken 15:00 15:30 Plenum: Opsamling og oversigt Klokken 15:30-16:45 Workshops

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2

Fordelt på: fire kommuner efter befolkning 1,5-1,7 fonde, virksomheder mm. 0,7-1,1 EU som følge af projektdeltagelse 0,3-1,2 Idegrundlag 2003-2005 Klyngeanalyse og strategigrundlag for vækst og jobmuligheder kortlagt af Monitor Group. (Bitten og Mads Clausens Fond) Strategi og involvering af ildsjæle i konceptet Sønderjylland

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere