FRA VISION TIL HANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA VISION TIL HANDLING"

Transkript

1 FRA VISION TIL HANDLING Forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND

2 SØNDERJYLLAND DET VIL VI! 21 forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland

3 Udgiver: UdviklingsRåd Sønderjylland Layout: Grafisk Service, Amtsgården i Aabenraa, AS Hjemmeside: Tryk: P.J. Schmidt, Aabenraa ISBN: Oplag: 400

4 INDHOLD FORORD 5 VÆKSTSTRATEGI 7 SÅDAN GØR VI 11 TURISME 14 Vækststrategi for Region Syddanmark Fra blå badebolde til professionel oplevelsesøkonomi 18 Det sunde liv Nordisk Center for Mad & Oplevelser 20 Helårsturisme Oplevelsesgaranti via e-løsninger 22 FORRETNINGSSERVICE 24 Fra netværk til Videnpark 28 Sønderjysk Erhverv 30 Logistik og administrationsservice på sygehuse 32 Koncept for sundhedsfremmeanalyser 34 TRANSPORT OG LOGISTIK 36 Fælles markedsføring 40 Én samlet organisation for logistik og transport i hele region Syddanmark 42 MEKATRONIK 44 Mads Clausen Instituttet som fyrtårn 48 På vej mod en sundhedsklynge 50 Synliggørelse af karrieremuligheder gennem samarbejde 52 Turnusordning for ingeniører og økonomer 54 LANDBRUG OG FØDEVARER 56 Etablering af biopark og grænseoverskridende forskernetværk 60 Etablering af biogasanlæg 62 Fælles branding af de sønderjyske kvalitetsfødevarer 64 Udvikling af landbrugsturismen i Sønderjylland 66 UDDANNELSE 68 Ændring af holdninger og værdier via rollemodeller 72 Synliggøre og forenkle uddannelsesbilledet og karrierevejene 74 Det Skæve Hus Innovation og nytænkning på uddannelsesområdet 76 KØLEKLYNGE 78 Etablering af Køleteknologisk Center, Syddanmark 80 TURISME FORRETNINGSSERVICE TRANSPORT OG LOGISTIK MEKATRONIK LANDBRUG OG FØDEVARER UDDANNELSE KØLEKLYNGE 3

5

6 FRA VISION TIL HANDLING I 2005 præsenterede UdviklingsRåd Sønderjylland visionen Sønderjylland det vil vi! Ved at fokusere på landsdelens stærke sider skal Sønderjylland over de kommende årtier løftes op i den europæiske elitedivision. Landsdelen skal være et europæisk vækstcenter, der tiltrækker kreative mennesker fra hele Europa. Kravet er, at landsdelen står sammen om at omsætte visionen til virkelighed. Myndigheder, virksomheder og videninstitutioner skal indgå i et forpligtende, værdiskabende samarbejde. Vores fælles fokus er de samfunds- og erhvervsmæssige styrkepositioner samt gode rammebetingelser i Sønderjylland. Vi vil udvikle Mekatronik, Transport og Logistik, Landbrug og Fødevarer, Turisme, Uddannelse og Forretningsservice til klynger, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Hertil er nu kommet nye initiativer på køle- og sundhedsområdet. 115 ildsjæle fra erhvervslivet, universitetet og uddannelsesinstitutionerne, organisationerne samt det offentlige har været i gang med at omsætte visionen til handling. En stor tak til jer. Uden jeres engagement og energi, var vi ikke nået dertil, at vi i dag kan præsentere helt konkrete forretningsplaner. Dette katalog er resultatet af ildsjælenes arbejde og udgør grundlaget for næste fase. Nu skal vi i gang med at virkeliggøre planerne. Også i denne fase bliver der brug for ildsjælenes viden, kompetencer og engagement. Det er mit håb, at kataloget vil inspirere endnu flere til at deltage i de netværk, der skal bære idéerne igennem. Vær med på Årsdagen den 20. juni. Der er fokus på handling! Carl Holst Formand for UdviklingsRåd Sønderjylland Fremtidens vækstcentre bliver de områder, hvor myndigheder, videninstitutioner og erhvervsliv lægger de bedste strategier og udvikler de mest visionære initiativer. 5

7 6 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

8 VÆKSTSTRATEGI fra vision til handling VISION Vi vil omsætte visionen Sønderjylland det vil vi! og Monitors Klyngeanalyse til konkrete målbare resultater, der skaber arbejdspladser. MISSION UdviklingsRåd Sønderjyllands hovedopgave er at udvikle Sønderjylland i dialog med omverdenen. Vi finder det helt centralt, at nogle opgaver løses lokalt i det sønderjyske. Andre løses bedst i regionen, mens andre igen placeres bedst i et grænseoverskridende samarbejde. Nogle gange skal vi på nationalt/internationalt niveau for at få skabt de rammebetingelser der er nødvendige, for at væksten kan opnås. OBJECTIVES Målet, som Jørgen Mads Clausen satte i november 2005 ved præsentationen af Udviklingssekretariatet, er arbejdspladser i løbet af 5-10 år. Vi går målrettet efter at skabe netværk af personer og organisationer, der kan levere brændstof til fornyet tænkning og til at skabe løsninger. Vi har behov for at bygge bro mellem tænkere og handlere, for at vækststrategien bliver til virkelighed. Vi vil udfordre den traditionelle netværksdannelse ved også at bringe personer og organisationer sammen på tværs. Det er viljen til samarbejde og handling, der skal bringes i spil. Eksempler er: Udvikling af landbrugsturisme mellem landbruget og Danfoss Universe. Udvikling af nye forretningsområder mellem Arla Foods og Naturmælk. Udvikling af nye forretningsservices mellem Abena og Ecco eller.! STRATEGY Klyngeudvikling som vækststrategi Vores anbefaling er, at vækststrategien forankres i klyngerne, således at den vækst, vi understøtter, bliver med afsæt i samspillet mellem virksomhederne, universitetet og samfundet, men med virksomhederne som omdrejningspunkt. En klynge eksisterer først, når dens deltagere har besluttet at etablere den. Ellers er der tale om en regional koncentration af en industri, som ikke er forstærket af netværk og understøttende industrier, i overensstemmelse med Michael Porters definition, som også anvendes af Monitor. Vi har defineret starten på følgende klynger. Transport og logistik dækker hele regionen og er grænseoverskridende Mekatronik med en medico klynge under udvikling Landbrug og fødevarer High Employment Clusters er et særligt fokusområde, fordi der her er mulighed for at skabe en særlig høj vækst, som erstatning for tab af nogle af de arbejdspladser, der flytter væk fra landsdelen på grund af globaliseringen. 7

9 VÆKSTSTRATEGI Turisme dækker hele regionen (Danmark) og er grænseoverskridende Forretningsservice TACTICS Fokus Ved at bruge klyngerne som vækstacceleratorer fokuseres på forretningsudvikling i klynger. Uddannelsesinitiativer, rammebetingelser og f.eks. forretningsserviceaktiviteter bliver desuden målrettet mod klyngerne, og bliver ikke som nu tilfældige tilbud/udbud, som virksomhederne har vanskeligt ved at gennemskue. Vi tror på, at virksomhederne vil være med, hvis de ser fordele. KLYNGER OG ARBEJDSGRUPPER Visionsprojektet Sønderjylland- det vil vi! og klyngeanalysen gennemført af Monitor for Bitten og Mads Clausens Fond beskrev visioner og vækstpotentialer indenfor 6 udpegede områder. Ildsjælene har fokuseret på at frembringe konkrete resultater i klynger/arbejdsgrupper i High Employment Clusters: Turisme Forretningsservice Cluster Management: Transport og Logistik Mekatronik Landbrug og Fødevarer Regional Frame Conditions: Uddannelse Iværksætteri indgår som en integreret del af arbejdet. KLYNGER PÅ VEJ Køleklyngen er under konkret etablering i Sønderborg med forankring i de tilknyttede virksomheder. Køleklyngen vil gerne indgå i UdviklingsRåd Sønderjyllands netværk, og deltager derfor med sit bidrag både i kataloget og på Årsdagen. Som en del af udviklingsarbejdet har vi set starten på yderligere to klynger. Den ene tager afsæt i mekatronik og kan blive til en sundhedsklynge. Den anden udspringer af landbrugs- og fødevaregruppen og kan blive til en bioklynge med tilknyttet grænseoverskridende forskernetværk. Tværgående indsats Uddannelse ser vi som helt grundlæggende for udviklingen af klyngerne. Området kan understøtte klyngearbejdet direkte. Herudover har uddannelsesområdet en meget stor betydning for udvikling af de generelle kompetencer. 8 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

10 fra vision til handling Analyserne viser, at uddannelsesniveauet generelt er for lavt i Sønderjylland. Der er behov for at øge kompetencerne generelt fra ufaglært til universitetsniveau. Derfor ligger her en særlig opgave for uddannelsesområdet og virksomhederne i at tilpasse udbud til klynger og fokusområder. Det grænseoverskridende klyngearbejde Monitors klyngeanalyse er gennemført både i Syddanmark og hen over grænsen. Det sidste er vigtigt, fordi det også er med til at understrege betydningen af, at vi bruger vores ressourcer i et resultatorienteret, grænseoverskridende klyngearbejde. Det er det, der kan skabe vækst på begge sider af grænsen. Vi ser, at rammebetingelserne er centrale for, at væksten i området kan understøttes. Der er et specielt behov for at understøtte rammebetingelserne for uddannelse. Vækststrategien skal have klyngerne i centrum - med en dyb forankring i bærende ildsjæle, der kan drive processen med udvikling af klyngerne i samspil med Udviklingssekretariatet. Det vi skal sikre nu er, at planerne bliver implementeret, og at vi samtidig fortsætter arbejdet med at udvikle nye initiativer. Derfor står vi ved et meget vigtigt sted i den innovative proces, som aldrig må standse! Motoren der driver indsatsen 115 ildsjæle har taget udfordringen op. De har udviklet konkrete forretningsplaner og projektbeskrivelser, som vi glæder os til at præsentere på de efterfølgende sider. 9

11 10 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

12 SÅDAN GØR VI fra vision til handling ILDSJÆLENES ARBEJDE Metoden tager udgangspunkt i anbefalinger til organisering og aktiviteter som Monitor Group foreslog, samt erfaringer fra Visionsprojektet Sønderjylland- det vil vi! Udviklingen af handlingsplaner indenfor hver af de potentielle klynger og tilknyttede rammebetingelser sker ved involvering af ildsjæle. En ildsjæl er en nøgleperson indenfor klyngen, som ønsker at udvikle både egen virksomhed og landsdelen og dermed skabe vækst og arbejdspladser. Ildsjælen er en person, der: - Evner at etablere og deltage i et åbent og motiverende miljø. - Er risikovillig. - Kan håndtere usikkerhed og konflikter. - Kan lukke gabet mellem tænkere og handlere. ARBEJDSGRUPPER Ildsjælene knyttes sammen i arbejdsgrupper med 8-10 medlemmer. Nogle grupper, f.eks. turisme og uddannelse er dog større for at sikre, at centrale aktører kan være repræsenteret. I grupperne skal der være: - Et antal erhvervsledere for at sikre, at virksomhedernes behov høres og udvikles. - Personer fra offentlige myndigheder, fra uddannelsessektoren og fra forskningsinstitutioner. - Relevante økonomiske udviklingsorganisationer. Medlemmerne forventes at bidrage med ekspertise og indsigt samt ressourcer i form af tid, arbejdskraft, information og anden støtte. Det er en afgørende funktion for arbejdsgrupperne at opnå en løftestangseffekt med den nuværende økonomiske udviklingsindsats, og at bringe denne indsats på linie med strategien. Ildsjælenes arbejde i grupperne tager afsæt i tidligere analyser af det erhvervsmæssige potentiale i Sønderjylland. Hovedfokus er at skabe konkrete handlingsplaner og modne dem til implementering. 11

13 SÅDAN GØR VI ORGANISERING UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND Forretningsudvalg Udviklingssekretariatet High Employment Clusters Cluster Management Regional Frame Conditions Turisme Forretningsservice Transport og Logistik Mekatronik Landbrug og Fødevarer Rammebetingelser Uddannelse Iværksætteri 12 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

14 fra vision til handling ARBEJDSGRUPPENS OPGAVER Arbejdsgrupperne har ansvaret for at udvikle og gennemføre detaljerede handlingsplaner inden for den klynge eller rammebetingelse som gruppen præsenterer, herunder: - Udvikle liste over mulige strategiske udfordringer. - Prioritere de strategiske udfordringer. - Fastslå behov for kvalifikationer, færdigheder, kompetencer m.v. - Udforme produkter, som dækker behovene. - Udvikle specifikke handlingsplaner og sikre fremdrift. - Identificere og indgå i relevante vidensnetværk. PRINCIPPER FOR HANDLINGSPLANER - Planen skal forholde sig direkte til landsdelens strategiske prioriteringer. - Planen skal imødekomme et klart identificeret og udtrykt behov vi skal ikke forandre noget bare for forandringens skyld. - Det skal angives, hvilke personer/institutioner, der har ansvaret for udførelsen. - Planen skal være enkel og let at implementere. - Ressourcebehovet skal vurderes og finansieringskilder angives. - Inddragelse af relevante interessenter. - Identificere hvordan man er i synergi med andre arbejdsgruppers ansvarsområder OUTPUT AF NETVÆRKSSAMARBEJDE - Forretningsudvikling med synergi fra andre aktører. - Bruttoliste med nye produkter, ydelser og tiltag, der kan styrke klyngen. - Nye forretningsmuligheder i og udenfor klyngen. - Forankring og overlevering af viden om strategiske udfordringer indenfor klyngen og rammebetingelser. Arbejdsgruppernes anbefalinger vil bidrage til formuleringen af en vækststrategi for Sønderjylland og vil være et sønderjysk bidrag til en strategi for Region Syddanmark. Grupperne anvender SWOT-analysen som en del af værktøjskassen SWOT; Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats Det er et værktøj til at skabe et overblik over en strategisk situation for f.eks. en virksomhed, et produkt, en region, en afdeling etc. ved at fokusere på styrker/ svagheder og muligheder/trusler. 13

15 TURISME MISSION Målet er at udvikle turismen i Region Syddanmark som et professionelt erhverv med en sammenhængende strategi. Turismen i Region Syddanmark er i stagnation. Skal denne stagnation vendes til fornyet vækst, er der behov for nytænkning og en helt ny måde at koordinere og organisere turismeerhvervet på. Turisme skal gøres til et professionelt erhverv på lige fod med andre erhverv. Turismeerhvervet i Region Syddanmark Turisme i Syddanmark er forskellige ting, og forskelligheden skal bevares ved at udnytte de store værdier i den eksisterende natur og kultur. Overordnet er der tre destinationer: Vestkysten, Østkysten samt Fyn og øerne. Nuværende tilbud har i vidt omfang karakter af discountturisme. Turisterne er for en stor dels vedkommende lavt forbrugende, der f.eks. lejer et sommerhus og medbringer mad hjemmefra. Erhvervet er karakteriseret ved mange små traditionsbundne aktører med begrænset fokus på kundernes behov, innovation, uddannelse og kvalitetssikring. Man tilbyder det samme produkt på samme måde, som man hidtil har gjort. Herudover er erhvervet karakteriseret ved manglende samarbejde og koordinering på tværs. Der mangler kvalitetsstandarder, viden og uddannelse. Det regionale turismeerhverv er usammenhængende. Der er er ingen fælles turismestrategi eller turismeprofi l i Region Syddanmark, som kan være med til at skabe et bredt forankret ejerskab og tiltrække nye kundesegmenter. Erhvervet står over for meget store udfordringer. Men samtidig har Region Syddanmark så store og attraktive værdier i den eksisterende natur og kultur, at turismen bærer på et stort vækstpotentiale. Det kræver en markant øget professionalisering i form af viden, uddannelse og kvalitet samt en fælles og målrettet indsats og strategi for at få det udfoldet. 14 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

16 fra vision til handling SWOT STYRKER Gode turistprodukter med mange stærke og indarbejdede temaer. Tre stærke destinationer med stærk natur og kultur: Fyn, Øst- og Vestkysten. Stor idealisme og passion i turistbranchen. Stor autencitet. Nærhed til det tyske marked. MULIGHEDER Skabe et økonomisk bæredygtigt erhverv. Fælles regional turismeorganisation. Fælles vækststrategi og turismeprofil for hele regionen. Øget samspil mellem offentlige og private aktører. Udvikle nye og unikke tilbud til nye kundesegmenter. Center for Turisme, Innovation og Kultur i Esbjerg. Turismeuddannelse på Syddansk Universitet i Esbjerg. Udnytte den geografiske beliggenhed som grænseregion. SVAGHEDER For meget satsning på discountturisme. Manglende kundefokus, innovation og nytænkning i produktudvikling. Branchen er ikke et erhverv og er for afhængig af offentlig støtte. Der mangler en fælles turismeprofil og -strategi for Region Syddanmark. Aktørerne ser ikke sig selv som en del af en helhed. Manglende viden, kvalitetsudvikling og samarbejde. Branchen er meget traditionsbundet. Ingen sammentænkt infrastruktur. Uddannelsesniveauet er lavt. TRUSLER Risiko for at blive det billige alternativ. Globalisering og øget konkurrence fra nærmarkederne. Afhængighed af meget få markeder. Vigende tysk marked. Turisterne er lavt forbrugende. Højt omkostningsniveau. Store sæsonudsving. Dårlige rammevilkår. 15

17 TURISME STRATEGISKE UDFORDRINGER Med udgangspunkt i turismeerhvervets mangler har arbejdsgruppen udarbejdet et debatoplæg, der skal inspirere til politisk handling - regionalt og nationalt såvel som fra turismeerhvervet. Ambitionen er, at vi gennem vækst og professionalisering kan: Skabe en kultur, hvor turismeklyngen er og opfattes som et professionelt erhverv. Udarbejde en fælles, bæredygtig og visionær turismestrategi baseret på Region Syddanmarks styrker, muligheder og behov. Skabe en klar arbejdsdeling og koordinering mellem det nationale, regionale og lokale niveau og mellem offentlige og private aktører. Gøre turisme til en udviklingsdynamo, der kan fremme beskæftigelsen i regionen. Skabe unikke oplevelser og øge værditilvæksten af det enkelte besøg gennem produktudvikling og kvalitetsforbedring. Styrke professionaliseringen i branchen via uddannelse, videnoverførsel og serviceforbedring. 16 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

18 fra vision til handling HANDLINGER Vækststrategi kan ses i forretningsplanen på næste side. Herudover er der er udarbejdet to forretningsplaner med eksempler på turismeprodukter, der underbygger strategien Turisme som erhverv med fokus på det sunde og gode liv. Arbejdsgruppens medlemmer Charlotte Sahl-Madsen (formand), Danfoss Universe. Ulrik Bülow, VisitDenmark. Kim Folmann Jørgensen, Fyntour. Peer Heldgaard Kristensen, RST. Søren Brandi, Hildebrandt & Brandi. Karen Marie Madsen, Business College Syd. Henrik Lehmann Andersen, Odense ZOO. Peter Rathe, AGRAMKOW Fluid Systems. Flemming Just, Syddansk Universitet. Jørgen Krab Jørgensen, Billund Lufthavn. Jette Østergaard, Sønderborg Kommune. Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg. Michael Ahlefeldt, Egeskov Slot Nordisk Center for Mad & Oplevelser. Det gode liv oplevelsesgaranti hele året. 17

19 TURISME FRA VISION TIL HANDLING VÆKSTSTRATE GI FOR RE GION SYDDANM ARK FRA B LÅ B ADE B OLDE TIL P ROFE SSIONE L OP LE VE LSE SØKONOM I IDÉ At udvikle en vækststrategi for turismeområdet i Region Syddanmark, der skal sikre, at turismeerhvervet i fremtiden bliver et professionelt forretningserhverv på lige fod med mere traditionelle klynger i regionen. For at sikre øget professionalisering og vækst er der behov for samarbejde omkring en fælles turismestrategi og -profil. Arbejdsgruppens forslag til en fælles turismestrategi indeholder nytænkning inden for fire fokusområder: Kundepotentialet hvem vil vi være noget for? Markedstilbud - hvilke produkter vil vi tilbyde? Rammevilkår hvad skal der til? Konsolidering og implementering hvilke tiltag? De fleste turister er relativt lavt forbrugende, når de ferierer i Danmark. Erhvervet skal i højere grad satse på at tiltrække turister med et højere ferieforbrug fra andre lande end hidtil. Hvad nu hvis? Hvad nu, hvis vi tænker ud over det, vi har og kender. Så kan vi måske blive til meget mere, end vi aner! Hvad nu, hvis vi havde kunder som ville have en god oplevelse i stedet for en billig ferie? Hvad nu, hvis vi samarbejdede om at skabe klare og attraktive brands? Hvad nu, hvis vi udviklede fælles uddannelse og standarder for kvalitet? Der skal være konstant fokus på nye markeder og målgrupper for at sikre størst mulig indtjening. I samfund med stigende velstand tager turister ikke kun på ferie for at rekreere, men i højere grad for at realisere sig selv. Nøgleordet er værdiskabelse og merværdi i markedstilbuddene. Turismetilbuddene skal tilpasses turisternes behov for unikke oplevelser krydret med nydelse, leg og læring. Dette sker ved at udnytte eksisterende ressourcer, herunder fødevarer, viden, kultur og natur på en nytænkende og optimal måde inden for temaerne: Det gode liv. Erhvervsturisme. Det ekstreme. Krav til rammevilkår: Øget samarbejde mellem aktører og offentlige interessenter omkring strategiudvikling, herunder klare roller og ansvarsopgaver. Klar arbejdsdeling og koordinering. Generel opkvalificering i erhvervet. Øget kvalitetssikring/kvalitetsstempling. Sikring af et kvalificeret beslutningsgrundlag på baggrund af valide data. 18 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

20 Finansieringen: Omfordeling så lokale turismeorganisationer modtager færre penge til fordel for en fælles regional indsats, suppleret af en afgift på entrébilletter til turistattraktioner. Der ansættes et antal kompetente turistpiloter, der skal arbejde med aktører og turistorganisationer i regionen for at sikre innovation og nytænkning. Et TourBizz Advisory Board skal rådgive og samarbejde med turisterhvervet og Vækstforum i Region Syddanmark om implementering og konsolidering af vækststrategien. NUVÆRENDE SITUATION Turismen i regionen er i stagnation. Det tyske marked har i det seneste årti vist en markant tilbagegang. Det er en alvorlig udfordring når 2/3 af turisterne i regionen kommer fra nærmarkederne. MÅL 1. At skabe en kultur, hvor turismeerhvervet er og opfattes som et business-erhverv. 2. At turistorganisationerne i Region Syddanmark samles i én organisation/juridisk enhed. 3. At styrke samarbejde og engagement omkring én fælles strategi. 4. At øge professionaliseringen af erhvervet inden for uddannelse, viden, service og produktudvikling. 5. At trække fl ere højtspenderende turister til regionen. 6. At skabe 6000 nye arbejdspladser inden for de næste 7-10 år. HANDLINGER 1. Præsentere strategien for relevante interessenter. 2. Inspirere politikere og turismeerhveret på regionalt og nationalt niveau til handling. RESSOURCER OG INTERESSENTER Ressourcer til gennemførelse af en fælles turismestrategi skal fi ndes hos turistorganisationerne og Vækstforum i Region Syddanmark. IDEEN BÆRES VIDERE AF Syddansk Turisme. Vækstforum i Region Syddanmark. TourBizz Advisory Board. 19

21 TURISME FRA VISION TIL HANDLING DE T SUNDE LIV NORDISK CE NTE R FOR MAD & OP LE VE LSE R IDÉ At etablere Nordisk Center for Mad & Oplevelser som et nationalt mad-eksperimentarium med fokus på gastronomi, ernæring, sundhed og disse temaers rolle i oplevelsesøkonomien. Gastronomien er i fokus hos forbrugere, erhvervsliv og forskning, men har hidtil været domineret af lokale aktiviteter. Der er behov for et nationalt initiativ, som kan sætte fokus på fødevareområdet og anlægge et helhedssyn på det vidtforgrenede interessefelt. Det omfatter bl.a. landbruget, fiskeriet, store og små fødevareproducenter, fødevarevidenskaben og de store offentlige og private køkkener samt sundhed og turisme. Centret skal sætte fokus på det nordiske måltid gennem en forbrugerrettet folkeoplysende virksomhed koncentreret om gastronomisk kvalitet. NUVÆRENDE SITUATION De traditionelle turismeerhverv taber markedsandele. Der er behov for nye og innovative tiltag for at trække turister til Syddanmark. Regionen mangler oplevelser, der fokuserer på det gode og sunde liv. Turisterne efterspørger mulighed for selvrealisering koblet med læring, leg og nydelse. MÅL 1. Styrke oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark gennem et samspil mellem oplevelsesøkonomien/turismeerhvervet og vidensinstitutioner. 2. Skabe en innovativ arena for måltidet. Et sted hvor man kan opdage, fordybe sig i og udforske det nordiske køkken. 3. Skabe et kraftcenter for gastronomisk viden og innovation. Centret skal være et samlingssted for kompetencemiljøer inden for råvarekvalitet og fødevaretilberedning. 4. Centret skal formidle forskningsresultater til borgerne samt være bindeled mellem ernæringsvidenskaber og forbrugere. 20 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

22 Med Nordisk Center for Mad & Oplevelser vil vi opnå: At sætte international fokus på det nordiske køkken, nordiske råvarer og nordiske traditioner. At styrke interessen for danske og egnsspecifi kke fødevarer samt bidrage til meromsætning for fødevarebranchen. At skabe begejstring for og kendskab til kvalitet, sundhed og nydelse af gode fødevarer. At formidle fødevareforskningens og fødevarebranchens initiativer rettet mod forbrugerne. At sætte fokus på gastronomi, kulinarisk kvalitet, ernæring og sundhed navnlig over for forbrugere, skoler, børn og unge. At være formidler imellem udlandet og regionens virksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer og sundhed. HANDLINGER 1. Præsentere ideen for relevante interessenter. 2. Skabe grundlag for samarbejde. 3. Søge penge til pilotprojekt. IDEEN BÆRES VIDERE AF Flemming Just, Syddansk Universitet. 21

23 TURISME FRA VISION TIL HANDLING HE LÅRSTURISM E OP LE VE LSE SGARANTI VIA E -LØSNINGE R IDÉ At Region Syddanmark skal være garant for sjove og lærende oplevelser året rundt. Turister skal informeres bedre om regionens mange turismeoplevelser, især dem uden for højsæsonen. Information om regionens mange begivenheder skal systematiseres og gøres synlig, overskuelig og let tilgængelig, bl.a. ved at bruge moderne teknologi og e-løsninger. Som et led i strategien om oplevelsesgaranti, gennemføres et banebrydende pilotprojekt, hvor turistorganisationer, videninstitutioner, kulturinstitutioner og private virksomheder samarbejder om at lave en prototype på et mobilt turistprodukt. Pilotprojektet skal demonstrere mulighederne og perspektiverne ved at bruge moderne teknologi til systematiseret, lokalbaseret turistinformation, som leveres via mobiltelefoner/ håndholdte computere. Ideen er formidling og læring via mobiltelefonen på den sjove og spændende måde. Redskabet er multimedie: En kobling af tekst, billeder, lyd og video. Turisterne får hermed en mere spændende ferie med gode og lærende oplevelser. Konceptet kan også bruges ved studie- og gruppebesøg etc. Via mobilen kan der f.eks. leveres informationer om specifikke seværdigheder, rutebeskrivelser, skattejagt, quiz, turismedating etc. Hvis Region Syddanmark vil være i front med anvendelse af teknologi i turismeerhvervet, er det nu der skal handles. Mobiltelefonen vil i fremtiden blive et betydningsfuldt medie til kommunikation og markedsføring. NUVÆRENDE SITUATION Turisterne kommer oftest til Danmark i højsæsonen. I det sene efterår og om vinteren er mange forlystelser lukket, og der er stor risiko for, at turisterne keder sig i de danske sommerhuse. En undersøgelse viser, at godt 80 pct. af turisterne har en mobiltelefon med på ferie. Den er især et værktøj, som børn og unge ikke kan undvære, og som de bruger meget af deres tid på. Også når de er på ferie. Det skal udnyttes i projektet. 22 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

24 MÅL Projektet skal: 1. Sikre at turister uanset årstiden ikke keder sig under besøg i Region Syddanmark. Herved skabes merværdi i turismeprodukterne, der kan differentiere Region Syddanmark fra andre regioner. 2. Skabe grundlag for at tiltrække fl est mulige turister året rundt. 3. Koble unges interesse for teknologi med et stigende behov for nye og spændende oplevelser. 4. Sikre vidensdeling og -udvikling mellem videninstitutioner og turismeerhvervet. 5. Gøre Region Syddanmark til en af de førende regioner inden for anvendelsen af moderne teknologi, herunder e-løsninger i turismeerhvervet. 6. Skabe fornyet vækst og udvikling i turismeerhvervet. HANDLINGER 1. Præsentere ideen for relevante interessenter. 2. Skabe grundlag for samarbejde med videninstitutioner, turismeaktører og interesserede virksomheder. 3. Søge penge til pilotprojektet. 4. Videreudvikle og afprøve projektet. RESSOURCER OG INTERESSENTER Selve konceptet er omkostningskrævende at udvikle. Det kræver et samspil mellem offentlige og private aktører for at få det realiseret. Et samspil mellem videninstitutioner og turismeorganisationer skal være drivkraften i at fi nde den rette teknologi og udvikle et bæredygtigt koncept. Her peges på Syddansk Universitet i Sønderborg, Esbjerg og Odense. Turistorganisationerne skal være garant for, at der er foretaget en behovsanalyse. Den skal sikre, at turisterne tilbydes de rette informationer. IDEEN BÆRES VIDERE AF Kim Folmann Jørgensen, Fyntour. Flemming Just, Syddansk Universitet. Torben Seldrup, Musikhuset Esbjerg. 23

25 FORRETNINGSSERVICE MISSION Arbejdsgruppen for Forretningsservice vil udvikle en stærk og dynamisk service- sektor, der kan levere forretningsservice og højt specialiserede services inden for de stærke sønderjyske erhvervsklynger. Visionsprojektet Sønderjylland det vil vi! beskæftigede sig ikke direkte med området forretningsservice. Først med Monitor-analysen fra 2005, blev der sat fokus på forretningsservice området som et muligt high employment cluster. Monitor-analysen viste, at Sønderjylland er underrepræsenteret med arbejdspladser inden for forretningsservice i forhold til landsgennemsnittet. Rationalet er derfor, at sønderjyske virksomheder inden for forretningsservice skal arbejde for at: Øge outsourcing af back-offi ce ydelser i Danmark. Opfordre virksomheder til at outsource administrative services til Syd- og Sønderjylland gennem markedsføring og opbygning af unikke rammebetingelser. Med forretningsservice forstås virksomheder inden for NACE-kode Branchen omfatter virksomheder med meget forskellige services lige fra rengøring og vagttjeneste til fi nansielle og juridiske ydelser. Monitor Group udpeger 9 typer services som er særligt interessante for Syd- og Sønderjylland: Vedligehold og service på kontorudstyr. Personalerekruttering. HR-services. Lønadministration. Call-centre. Efteruddannelse. Konsulentydelser vedrørende hardware. Databehandling og administration af databaser. Konsulentydelser vedrørende software. 24 UdviklingsRåd Sønderjylland er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger

Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Fra industri til service Betydning, udfordringer, anbefalinger Dansk Erhvervs vision Dansk Erhverv vil være erhvervslivets mest betydningsfulde politiske repræsentant og foretrukne rådgiver. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst OFFENTLIG HØRING 26. februar - 24. april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Vækstmodel for turismen

Vækstmodel for turismen VÆKSTMODEL FOR TURISMEN I SYDDANMARK 1 Vækstmodel for turismen i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 INDHOLD Forord... 3 Vækstmodel for turismen i Syddanmark...

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere