GLASP STEN NR. 1 FEBRUAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLASP STEN NR. 1 FEBRUAR 2014"

Transkript

1 GLASP NR. 1 FEBRUAR 2014 STEN

2 Glasmuseets Venner holder generalforsamling lørdag 1. marts 2014 Efter generalforsamlingen i februar 2013 blev jeg af en enig bestyrelse valgt til formand for GMV. I det forløbne år har jeg bestræbt mig på at efterleve de målsætninger, som GMV har udarbejdet og tidligere offentliggjort således bl.a. ved generalforsamlingen i februar Se hjemmesiden herom. Målsætningen for GMV er omfattende, idet Venneforeningen ikke blot søger at støtte Glasmuseet på forskellig vis, men også at støtte glaskunstnerne. I det forgangne år har bestyrelsens indsats haft fokus på at støtte museet og foreningens medlemmer, altså vennerne, mens der har været mindre fokus på at støtte glaskunstnerne. Venneforeningen er dog ved at udarbejde en ny guide for glaskunstnere i Syddjurs området, en guide, som skal udleveres på museet, men også ligge hos Turistforeningen, hos glaskunstnerne m.fl. Den gamle oversigt var blevet forældet, idet flere glaskunstnere havde holdt flyttedag. I årets løb har der været afholdt 6 møder i bestyrelsen, hvor vi bl.a. har lavet arbejdsdeling med ansvar for forskellige typer af opgaver, og derudover planlagt rejser mm for Glasmuseets Venner. Tre af bestyrelsens medlemmer deltog i et møde med museets fondsbestyrelse for at drøfte samarbejde. Man enedes her om en vis, begrænset form for koordinering af aktiviteter rettet mod brugerne af Glasmuseet. I forbindelse med fernisering af OCEAN og senest i forbindelse med ferniseringen af Bertil Vallien udstillingen var der i samarbejde med Glasmuseet arrangeret venneweekender, hvor medlemmerne har særlige muligheder for efter ferniseringerne at deltage i middag med kunstnerne, og derudover også mulighed for at høre foredrag fra kunstnerne i de følgende dage. Begge de i 2013 afholdte venneweekender har været en succes, både hvad angår stemning og udbytte. Bertil Vallien udstillingen har Venneforeningen støttet ved at dække transporten af de mange værker, der indgår i udstillingen. At der var tale om en større transport ses bl.a. af det foto, hvor Jørn Bech på foreningens vegne tager imod lastbilen med kunstværkerne. Rejserne, som er meget populære blandt Glasmuseets Venner, har bl.a. været til Oslo med omegn samt til Göteborg med udflugt til Skærgården. Referat af disse ture er givet i tidligere numre af Glasposten og kan ses på hjemmesiden. Glasrejser som de nævnte er meget efterspurgte blandt Glasmuseets Venner, idet de bringer vennerne tæt på glaskunstnere i andre lande, og denne type aktiviteter vil fortsat blive arrangeret, sådan som det fremgår af artiklerne i Glasposten. Der er planer for rejser i 2014 og 2015, og vi kan se frem til et højt fagligt og socialt udbytte, hvilket den grundige planlægning af disse rejser giver mulighed for. Mindre krævende ture i form af endagsture i Danmark vil lige som tidligere også blive udbudt i de kommende år. Glasposten er stadig Venneforeningens primære kommunikation til medlemmerne, men mere og mere lægges på Museets hjemmeside og specielt på Venneforeningens hjemmeside. Vi benytter endvidere muligheden for at sende mails direkte til medlemmerne, men langtfra alle medlemmer har givet foreningen oplysning om e- mailadresse. Hvis I har en mailadresse så send den til sekretæren, det vil hjælpe os alle. Der er fortsat stor efterspørgsel efter Glasposten i den foreliggende form, og da kun en enkelt har opfordret foreningen til udelukkende at gå over til kommunikation via nettet, så er der pt. ikke planer fra bestyrelsens side om at afskaffe Glasposten i den trykte udgave. Tilbuddet om årets studioglas er tidligere blevet formidlet til Glasmuseets Venner dels via Glasposten dels via nettet. Køberne har igen i 2013 tilkendegivet, at de er meget glade for foreningens initiativ med årets studioglas, som tilbydes til en favorabel pris (1.500 kr. har det været i 2013) i et meget begrænset oplæg, maksimalt 30. Hold øje med hjemmesiden, når Studioglasset for 2014 udbydes; det sker meget snart, men i skrivende stund er det ikke endelig aftalt, hvorfor vi ikke har kunnet bringe billeder i dette nummer. Billeder og kunstnerpræsentation bliver bragt i næste nummer samt på GMV s hjemmeside. Bestyrelsen har deltaget i og arrangeret en række andre aktiviteter udover de allerede nævnte. Spørgsmål til bestyrelsens arbejde kan rettes via mail eller telefon til undertegnede. Alle er velkomne til at stille spørgsmål m.m. ved generalforsamlingen den 1. marts. Jeg håber vi ses. Med venlig hilsen Karen Siune

3 GLASP NR. 1 FEBRUAR 2014 Inside, e, af Bertil Vallien. Støbt og sandblæst glas med slebne detaljer. 20,3 x 19,5 x 28 cm. Foto: Göran Örtegren INDHOLD STEN Leder Misbrug af rabat Generalforsamling BODYTALK Varme oplevelser i den kolde tid - aktiviteter på Glasmuseet Støt museet Glas i mange farver GMV i Østdanmark Uddeling af Finn Lynggaards Legat Ulykke Glastur til Himmerland English Summary Navne og adresser Aktiviteter på Glasmuseet Glasmuseets udstillinger Glasmuseets åbningstider Tekst: Karen Siune Misbrug af rabat Kære glasvenner GMV s bestyrelse er meget glade for, at vi har kunnet komme igennem med nogle ønsker om, at give vore medlemmer nogle goder, når de besøger Glasmuseet. Når I læser foreningens formål, siger den jo, at vores vigtigste opgave er at øge kendskabet til glaskunst, men også at støtte Glasmuseets drift gennem praktisk og økonomisk hjælp. Derfor kære Glasvenner, jeres medlemskort er PERSONLIGT og kan IKKE overdrages til andre. Goderne, I har, kan heller ikke overdrages til andre, fx får indehaveren af kortet 10% ved køb af glas, men det gælder ikke for de gæster, I eventuelt har med ind på jeres kort. Det er et gode medlemmerne har, som vi skal værne om, da det er Glasmuseets fondsbestyrelse, der ene og alene afgør, om det skal eksistere. Med venlig hilsen Glasmuseets Venner Overnattende kunstnere I forbindelse med BodyTalk udstillingen, som åbnes den 5. april, har en del kunstnere fra ind- og udland meddelt, at de gerne vil deltage i åbningsarrangementet. Museet har tidligere nydt godt af venneforeningens gæstfrihed overfor tilrejsende kunstnere, og vi håber døren står på klem igen til denne begivenhed. Såfremt I har mulighed for at huse overnattende kunstnere i Ebeltoft og nærmeste omegn, bedes I sende en mail til Sandra Blach, Det er både spændende og lærerigt at have kunstnere boende, så vi håber, at så mange som muligt vil tilbyde deres hjælp. GENERALFORSAMLING 2014 Denne indkaldelse vil være den vedtægtsbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri. LØRDAG DEN 1. MARTS 2014 KL SOGNEGÅRDEN I EBELTOFT Generalforsamlingens dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Regnskab og budget Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af to revisorer og 1 supplerant Eventuelt Foredrag af modtageren af Finn Lynggaards Pris for 2013 Ditte Haahr Hvas Årets glaslotteri Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jørn Bech (villig til genvalg) Jan Koch (villig til genvalg) Morten Ledet (villig til genvalg) Følgende suppleanter er på valg: Ned Cantrell (villig til genvalg) Bodil Bast (villig til genvalg) David Reekie 3

4 Tekst: Dan Mølgaard BODYTALK 53 fortællinger om krop og køn Museets store satsning i 2014 er udstillingen Bodytalk, der henover sommeren vil præsentere 53 kunstnere fra 20 forskellige lande. Gennem mere end 80 forskellige værker, der alle indeholder et element af glas, vil udstillingen samlet set belyse emnet Krop og køn fra en række forskellige synsvinkler. Det fælles tema løber som en rød tråd gennem hele udstillingen, der dermed præsenteres som en samlet gruppeudstilling. Men samtidigt er den en mangfoldighed af individuelle fortællinger og selvstændige og stærke statements. Catherine Grangier Og kroppen er oplagt som tema for netop sådan en udstilling, idet kroppen er både almen og individuel på én og samme tid. Menneskets erfaringer er altid bundet til kroppen. Erfaring og refleksion er altid kanaliseret gennem individet, og udtryk og tanker omkring krop, køn og seksualitet er derfor subjektive. Men samtidigt er kroppen den eneste reference, vi med sikkerhed ved, vi alle har og deler. Kroppen og de temaer, der kan indeholdes og afledes af denne, er derfor en uudtømmelig kilde til inspiration for kunsten. Og med den moderne videnskabs muligheder for at modificere kroppen lægges nok Charlotte Morrison J. Pociute 4

5 Heather Joy en dimension oven på de mange lag af betydninger og betragtninger, som kroppen gennem tiderne har været gjort til genstand for. Og udstillingen sigter på at komme omkring alle disse aspekter. Nybrud Med udstillingen tager museet favntag med et evigt aktuelt emne i glaskunsten. Spørgsmålet, om hvorvidt glaskunsten og glaskunstneren skal betragtes som kunsthåndværkere eller som kunstnere med en særlig kærlighed til glasset, er til stadig diskussion. Museets hidtidige arbejde viser med al tydelighed, at glasset skal tages alvorligt som fuldgyldigt kunstnerisk medie. Bodytalk underbygger denne pointe, i og med at udstillingen afspejler en tendens indenfor glasset, der peger i retning af det stadigt mere eksperimenterende. Konceptuelle værker og installationer er lige så selvfølgelige som de mere traditionelt tænkte værker, hvor selve materialet er i fokus. For museet er udstillingen derfor ikke blot interessant som en temaudstilling. Den kan også betragtes som et bud på at afspejle tendenser på glasscenen, der er væsentlige i det fortsatte forsøg på at placere glas som et centralt og gyldigt materiale i den kunstneriske begrebsverden. Der er fernisering på udstillingen den 5. april kl Udstillingen åbnes af kunsthistoriker Trine Ross kunstanmelder ved dagbladet Politiken. I weekenden april afvikles artist talks og performances med offentlig adgang. Der vil være mulighed for at deltage i ferniseringsmiddagen og den efterfølgende kalas i Kulturministeriet, Ebeltoft, lørdag den 5. april. Detaljeret program offentliggøres på 5

6 Tekst: Pia Strandbygaard Bittner Varme oplevelser i den kolde tid Aktiviteter på Glasmuseet Det nye år blev skudt i gang med en velbesøgt offentlig rundvisning på årets første særlige søndag i januar. I 2014 vil den første søndag i måneden fortsat være særlig søndag på Glasmuseet, hvor alle interesserede har mulighed for at få nogle af de mange spændende fortællinger, der gemmer sig bag værkerne. Det er gratis at deltage, når entréen til museet er betalt. Seniorakademi Et nyt tiltag så dagens lys i begyndelsen af året, nemlig samarbejdet med Syddjurs Folkeuniversitet om et Seniorakademi med fokus på svensk kultur i anledning af museets Bertil Vallien-udstilling. Seks torsdage med et nyt emne og en ny foredragsholder dog hver gang med svensk fokus. De to første gange handlede om hhv. Bertil Vallien og svensk malerkunst, de følgende gange står der svenske viser, litteratur, historie og film på programmet. For oplysninger om eventuelle ledige pladser og tilmelding, se www. syddjurs-folkeuniversitet.dk. Vinterferie med værkstedsaktiviteter for hele familien I vinterferien er museet ekstra åbent mandag og tirsdag (uge 7 og 8). I værkstedet tænder Pia Nissen ovnen varmt glas fyldes i den form, der bliver til den færdige figur. Næste dag er figuren kølet af og kan afhentes. De, der foretrækker at arbejde med koldt glas, har dagen efter mulighed for at lave flotte glasbilleder af små stykker farvet glas, når der er fusing i værkstedet. Glasstykkerne smeltes fast på en glasplade og det færdige billede kan afhentes fra fredag 14. februar. op, og tirsdag 11. februar er hun klar til at tage imod årets første støbegæster, som denne dag har mulighed for at designe deres eget lille kunstværk og se til, mens 1100 grader 6

7 Bodytalk Lørdag 5. april åbner Glasmuseet dørene til årets store gruppeudstilling Bodytalk. I forbindelse med udstillingen er tilrettelagt et alsidigt program af aktiviteter og arrangementer fra foredrag, performance og glascirkus til modeshow, filmvisning og musik- og danseforestilling med unge talenter fra Shanghaiakademiet. Det fulde program offentliggøres på Allerede torsdag 24. april kl. 22 viser elever fra Den europæiske Filmhøjskole kortfilm på museets facade, så sæt kryds i kalenderen og glæd jer til en udendørs oplevelse helt gratis. Slip din indre kunstner løs I påsken er museet åbent alle dage, så der er rig lejlighed til at gå på opdagelse i Bodytalk -udstillingen. Der er også mulighed for at slippe sin indre kunstner løs, når store og små mandag 14. april kan dekorere deres eget påskeæg af glas med de skønneste farver. Ægget kan tages med hjem med det samme. De følgende to dage i påskeferien er der støbning i værkstedet. Figuren afhentes dagen efter. Vi glæder os til at se jer til et nyt år med masser af aktiviteter for glasentusiaster i alle aldre. Og husk: er du ikke allerede tilmeldt museets nyhedsbrev, kan du tilmelde dig på hjemmesiden - øverst til højre i menuen - og modtage nyt om aktiviteter og udstillinger. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Foto: Kissen Møller Nielsen STØT MUSEET Ligningslovens 8a gør det muligt for Glasmuseet Ebeltoft at opnå et betydeligt momsfra drag, såfremt museet årligt begaves af minimum 100 bidragydere. Som noget nyt ønsker museet at forsøge at udnytte denne mulighed og gør hermed opmærksom på muligheden for at støtte museet også på denne vis. Bidrag, gaver og støttebeløb fra 100 kr. og op efter modtages med tak og kan indbetales på museet konto med angivelse af indbetaler på kontonr Al støtte, der modtages, vil blive anvendt ubeskåret til formidlende aktiviteter i form af kunstnerbesøg og demos i museets Glashytte. Læs mere om ordningen på 7

8 Tekst: Jan Kock Glas i mange farver En aften på Glasmuseet torsdag den 6. marts kl Vermillion Persian Set with Black Lip Wrap af Dale Chihuly (USA), x 80 x 85 cm. Foto: Gert Skærlund Andersen 8 Når man kommer på Glasmuseet, præsenteres man i udstillinger for opsætninger, der er kurateret af én eller flere personer. Der ligger en vilje, en ideé bag, og ofte er der produceret et katalog, som giver rammen. Materialet er så at sige tilberedt og klar til at blive sat til livs. Denne aften vil vi gå bag kulisserne og se på, hvad museets egentligt har af potentiale i sine samlinger, og hvorledes de er dokumenterede. Det er glassene selv, der skal tale. Kan glassene bære at stå uformidlede, er de, der måske er blevet til for 20 eller 30 år siden, stadig interessante? Fra starten af museet var det politikken, at man ikke ville skabe en samling ved indkøb, som ellers er det almindelige. Tanken var, at en glaskunstner kunne anbringe et objekt på stedet, som enten et udlån, så det aktuelle glas forblev glaskunstnerens, eller give det som en donation. Alle kunstnere udvikler sig og får nye ideer, så tanken var med udlå- Red-blue Descending Form af Harvey K. Littleton, 1984

9 Bjørn Nørgaard i Glasmuseets magasiner. Foto: Finn Manford 2011 net, at en kunstner kunne skifte sit emne på museet ud med et andet, som var mere på linie med, hvor vedkommende var lige nu. På den måde ville man altid have værker, som var aktuelle. Ideen med udlån og deponering af glas var Finn Lynggaards og kunne lade sig gøre, fordi han havde en meget stor vennekreds inden for studioglasbevægelsen. Mekanismen fungerede til en hvis grad, der kom nye glas til, men det viste sig, at mange kunstnere egentligt ikke var interesserede Loretta Yang Hui i at få deres gamle udlånte værker retur. De var for længst et helt andet sted. Det medførte at museet efterhånden fik en ganske omfattende samling. Det er denne vilde og udisciplinerede bestand af glas, vi skal studere, nyde og frydes over. Omkring 60% af samlingen hører til gruppen af udlån, de øvrige 40% er donationer. Her i begyndelsen af 2014 er bestanden emner. Efter at den del er overstået, kan det være gavnligt, at vi sætter os ned for at sunde os lidt og ser en film eller to med portrætter af glaskunstnere. Der bliver også tid til et glas vin, så man bedes medbringe sit yndlingsglas til formålet. Hvis der er interessante glas med, vil vi se på dem i fællesskab og glæd es om nyttig glaskunst. 9

10 Tekst: Morten Ledet GMV i Østdanmark Glasmuseets Venner har en del østdanske medlemmer, som blandt andet er med på grund af foreningens meget attraktive udlandsture. Men østdanskerne er nok ikke så ofte med ved foreningens øvrige arrangementer, når de foregår på museet og i Ebeltoft og de omliggende vestdanske egne. I det østdanske er der imidlertid andre glasbegivenheder og glasfolk at besøge, og måske kunne man også finde på noget selv. Derfor dannede et medlem af foreningens bestyrelse og en række andre østdanske medlemmer i 2008 en østdansk aktivitets- og arrangementsgruppe, som siden har stået for en god lang række arrangementer fx foredragsrækker ved Folkeuniversitetet, foredrag med vin- og ølsmagning i Glassmedjen i Hundested, besøg hos Luftkraft-glaskunstnerne og Rikke Bruzelius på Amager, ture med glas- og kirkekunst på Amager, i Roskilde og i Storkøbenhavn, rundvisninger på Substans-udstillingerne i Bredgade Kunsthandel, rundvisning ved Pipaluk Lake 25-års jubilæumsudstillingen ved kunstneren selv, rundvisninger ved udstillinger i Cisternerne på Frederiksberg, værkstedsbesøg hos Skak Snitker og Lene Bødker i Roskilde og arrangementer i Galleri Grønlund (da det eksisterede). Alle arrangementer med guide eller kunstneroptræden eller andet, som man ikke kan opleve på egen hånd. Gruppens medlemmer har også stået for nogle udlandsrejser to udflugter med overnatninger til Sydsverige og én til Oslo. Forud for flerdagsturene er gået prøveture udført af en lille gruppe. I 2015 arrangerer gruppen med Pavla Rossini i spidsen en tur til Tjekkiet Prag, Pardubice og Nordböhmen i anledning af det store internationale og treårigt tilbagevendende glassymposium i Novy Bor. Et af den østdanske gruppes værkstedsarrangementer var sidste år hos Anders Raad i Charlottenlund, hvor også de yngre glaskunstnere Maria Koshenkova, Sally Xenia Christensen og Sara Nolla Borghøj deltog. Her er det Maria, der fortæller og viser frem, før der gøres plads til det varme glas og de endnu større armbevægelser. Der er planer om lignende arrangementer. Forud for alle arrangementer er ofte gået mange diskussioner og forhandlinger. Noget har desværre måttet opgives, fx det første forsøg på en tur til Sydsjælland med besøg på Holmegaard og hos Hebsgaard og Jørgensen&Mørch. Turen blev aflyst, da glasværket gik konkurs få dage før! Siden kom vi dog til Sydsjælland et par gange med omdrejning i Næstved Museum og Holmegaards Prøvesamling kombineret med besøg på Holmegaard som eventsted og hos Torben Jørgensen samt på Michael Bang-mindeudstillingen og et eksklusivt besøg i museets magasin for den store Holmegaardsamling. Når dette læses, har gruppen holdt sit 24. møde i de forløbne seks år. 10

11 Gruppen har otte medlemmer, og der har været meget lidt udskiftning. Leder af gruppen er det østdanske medlem af GMV s bestyrelse, i de første år var det Thomas Skousen, nu er det Morten Ledet. Gruppen bidrager også med indkøb til venneforeningens glaslotteri. Se hvem vi er på næstsidste side. Foråret 2014 Dette forår har den østdanske gruppe planer om tre arrangementer: Glaskunstner og kender af islamisk kunst og glaskunst Martin Birk Møller, Nykøbing Sjælland, viser rundt blandt glas, tidlig glaseret keramik og slebent krystal på Davids Samling i København. Planlagt til lørdag den 15. februar kl Kurator ATILA viser rundt på GLASSS-udstillingen på Sophienholm i Lyngby nord for København samme udstilling som på Holstebro Kunstmuseum sidste år. Planlagt til torsdag den 6. marts kl. 18. Besøg på et værksted for fremstilling af laboratorieglas. Planlagt til april-maj. Fælles for arrangementerne er, at man kan læse mere om dem på foreningens hjemmeside. Tekst: Karen Siune & Dan Mølgaard Uddeling af Finn Lynggaards Legat Finn Lynggaards Legat blev indstiftet i forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag. Legatet, der kan søges af danske glaskunstnere, har siden været uddelt 4 gange, senest den 11. januar i år på Finns fødselsdag. Dette års legat gik til Ida Wieth-Knudsen, som var udvalgt af bestyrelsen bestående af Tchai Munch, Dan Mølgaard og Karen Siune (sidstnævnte i egenskab af formand for Glasmuseets Venner). Ida blev valgt blandt otte ansøgere, der alle havde ansøgt og fremlagt planer for at bruge legatet til videreuddannelse i forbindelse med et udlandsophold. Ida, tog sin Master of Fine Art, Glass, ved Edinburgh College of Art i Skotland i Ida arbejder oftest med blæst glas, men er også interesseret i at kombinere glasset med andre materialer som træ, beton og metal. Vi ønsker Ida tillykke med legatet, som hun modtog ved en reception på Glasmuseet, hvor hun udover legatet fik overrakt statuetten Finn, som Tchai Munch sidste år var behjælpelig med at få fremstillet ud fra et arbejde af Finn Lynggaard. Legatet og statuetten gives til Ida i Finns ånd. Vi håber, at det planlagte ophold ved Northland Creative Glass vil give hende en oplevelse og et udbytte, som Glasmuseet og Glasmuseets Venner ser frem til at høre mere om, idet der til legatet knytter sig en betingelse om aflevering af en form for rapport, evt. i form af et foredrag om udbyttet af studieopholdet. Bestyrelsen takker alle ansøgere for deres ansøgninger, og vi gør samtidig opmærksom på, at alle, der i denne omgang gik forgæves,er velkomne til at søge igen næste år. Der er desværre kun ét legat på kr hvert år. Halvdelen af dette beløb er doneret af Glasmuseets Venner, de øvrige penge kommer fra de til fonden hørende midler. Vi ønsker hjertelig tillykke. Karen Siune, Dan Mølgaard og Tchai Munch 11

12 Tekst: Jan Kock Ulykke Tur til Stourbridge glasfestival august 2014 aflyst Tekst: Jørn Bech og Jan Kock Glastur til Himmerland Lørdag den 26. april 2014 Der var et stykke af vejen indgået rammeaftaler med hoteller i Stourbridge og Sunderland, flyreservationer var foretaget og de første aftaler med Glasmuseer og kunstnere var i hus, da lynet her midt i december slog ned. Man havde af forskellige årsager besluttet at udsætte den næste glasfestival til maj Det betyder, at vi nødvendigvis må udsætte turen til Stourbridge til Men det kan vi ikke, da det jo er aftalt, at turen i 2015 skal gå til Tjekkiet. To store ture på et år er nok vel rigeligt. I skrivende stund vides det ikke, om man så vil gennemføre den efterfølgende festival til efterår 2016, eller man permanent vil henlægge festivalerne til foråret i de ulige år altså foråret Det mangler endnu at blive undersøgt. Venneforeningen har for 2016 planlagt at tage en tur til det nordøstlige USA og Seattle. Så vi må se, hvad de nærmeste måneder bring er. I stedet vil der blive arbejdet på en bustur til Holland/Belgien og eller Nordfrankrig formentligt til september eller oktober. Men mere om dette nye arrangement i det næste nummer af Glasposten. Blue Decay af Lotte Thorsøe. Foto: L. Wivelsted Lene Højlund Denne forårstur vil bringe os til Himmerland og gennem den skønne natur omkring Rold Skov. Første stop på turen bliver hos Lotte Thorsøe, som har værksted i Mariager. Hun har gjort sig bemærket med sine studier af knogler, som hun omformer i glas. Ud over det har hun flere andre personlige designs at byde på. Næste stop er hos Lene Højlund i Aalborg. Hun har drevet glasværksted gennem flere årtier og har sin styrke i gedigne og stilfulde brugsglas. Frokosten står klar til os på Utzon Centret nede ved havnen i Aalborg. Vi får en kort introduktion til centret, som har meget at byde på særligt inden for arkitektur. Efter frokost skal vi besøge Britta Madsen og Søren Gøttrup i Støvring. 12

13 Utzon Centret. Foto: Jens Morten Da der er et begrænset antal pladser i bussen, sker tilmeldingen efter først til mølle princippet. Turen gennemføres ved min. 25 deltagere. TILMELDINGSKUPON HIMMERLAND Undertegnede ønsker at tilmelde sig turen til Himmerland lørdag den 26. april 2014 Undervejs dertil har vi fået lov til at beskue deres meget sammensatte storværk i Spar Nords Hovedsæde i Aalborg. Britta og Søren har fundet helt deres egen stil, som er en markant facet af den danske glasverden. Derpå går turen hjemad gennem Rold Skov, som formentlig står forårsgrøn med de første udsprungne bøgetræer. Vi vil bl.a. køre forbi det sted, hvor Conradsminde Glasværk lå i midten af 1800-tallet. 2 uspecificerede Rullepølsemad 62 x 43 cm og æggemad 63 x 38 cm af Britta Madsen & Søren Gøttrup Turen den 26. april ser således ud: Afgang Musikhuset Aarhus Thomas Jensens Alle Aarhus Afgang Ebeltoft Glasmuseum S. A. Jensens Vej Ebeltoft (ca.) Hjemkomst Ebeltoft (ca.) Hjemkomst Musikhuset Pris inkl. frokost: kr. 450,- Tilmelding og betaling Tilmelding sker ved at indsende nedenstående kupon enten som brev eller pr. mail til Jørn Bech og ved samtidig at indbetale 450 kr. pr. person til Glasmuseets Venners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr konto-nr Husk at anføre navn/navne. Tilmelding er først gældende, når betaling er sket. TILMELDING SENEST 12. APRIL Når din tilmelding og betaling er registreret, vil du få tilsendt en kvittering samt et lidt detaljeret program. Er der spørgsmål til turen, kan man kontakte Jan Kock på telefon Med venlig hilsen Jørn Bech og Jan Kock Navn Navn Adresse Postnr. Telefon Mail-adresse By Ønsker at stige på bussen i (sæt venligst kryds) Aarhus Ebeltoft Først til mølle principper er gældende. Tilmelding sker ved inden den 12. april at indsende denne kupon (eller kopi heraf) enten som brev til Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft eller som mail til Jørn Bech: og ved samtidig at indbetale 450 kr. pr. person til Glasmuseets Venners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr konto nr HUSK at anføre navn/navne. Tilmelding er først gældende når betaling er sket. 13

14 14 Text by Christine Andersen English Summary Page 2 The Chairman writes Since her election to the Chair by a unanimous committee, Karen Siune has endeavoured to fulfil the objectives of the Friends of the Glasmueum, supporting the museum and glass artists, also benefiting members of the association. In the past year members have been in focus, but to support artists, a new guide to glass artists in the area is being prepared. Six committee meetings were held during the year. Three members discussed collaboration and coordination of activities with the museum fund committee, and successful Friends weekends were held in connection with the opening of the OCEAN and Bertil Vallien exhibitions. The Friends Association paid for the transport of the works for the Vallien exhibition. The photo shows Jørn Bech receiving the consignment on behalf of the Association. Popular journeys were arranged to Oslo and Gothenburg, and more are planned, including oneday tours in Denmark. Glasposten is still the chief means of communication with members, but s and the website are used increasingly. Members are encouraged to send addresses to the secretary, but there are no plans to discontinue the printed version of Glasposten. Arrangements for the Studio Glass of the year offer in 2014 have not yet been finalised. Details will appear on the website. Members are welcome to raise questions by mail or telephone to the Committee, or at the AGM. Page 3 Friends of the Glasmuseum are reminded that their membership cards are personal, and must not be lent to others. The 10% members discount on purchases of glass does not apply to purchases by others accompanying members in the museum. Page 3 The AGM The AGM on 1 March 2014 in Ebeltoft Agenda: 1. The committee s annual report 2. Accounts and budget 3. Subscription 4. Motions put forward 5. Elections to the Committee and substitutes 6. Appointment of two accountants and one substitute 7. Any other business Talk by Ditte Haahr Hvas, winner of Finn Lynggaard s prize, 2013 Glass Lottery Jørn Bech, Jan Koch and Morten Ledet are standing for re-election to the Committee. Ned Cantrell and Bodil Bast are standing for reelection as substitutes. Page 4 The body and gender This summer s main exhibition will be Bodytalk, with works by 53 artists from 20 different countries. The common theme embraces a diversity of individual points of view and powerful statements on the body and gender. Universal and individual at the same time, the body is the channel for experience, identity and sexuality. While the body has been an inexhaustible source of themes and inspiration for art, the exhibition also looks at a new dimension from modern science. It also returns to the question of whether glass artists are craftsmen or artists specialising in glass. The museum clearly demonstrates the full validity of glass as a medium in the realm of artistic concepts. Glass is just as natural in conceptual works and installations as in traditional work where the material itself is in focus. Art historian and critic with Politiken Trine Ross will open the exhibition on 5 April. Page 6 Activities The first Sunday each month is a special Sunday when guides tell the exciting stories behind works at the Glasmuseum. In connection with the Bertil Vallien exhibition, Syddjurs Folk University and Glasmuseet are jointly running a Senior Academy focusing on Swedish glass. Pia Nissen will help guests to cast their own glass (11 February) or work with cold glass and fusing (14 February). Lectures, a glass circus, fashion show, films and dance by the Shanghai Academy will be arranged in connection with Bodytalk. On 24 April students from the European Film College will project short films on the museum façade. On 14 April guests can decorate their own glass Easter eggs, and on April cast glass in the workshop. Page 7 SUPPORT THE MUSEUM Under S. 8a of the Danish Tax Assessment Act, Glasmuseet Ebeltoft can benefit considerably from VAT exemption, if gifts are received from at least 100 contributors each year. Gifts of DKK 100 and upwards can be paid in to Account no All support will be spent on activities such as artists visits and demonstrations in the workshop. Details on Page 8 The collection in storage, 7 pm, 6 March 2014 Visitors to the Glasmuseum normally meet curated exhibitions with themes and often catalogues, ready for consumption. This time they will go behind the scenes and see the collections with all their potential. Instead of buying works, Finn Lynggaard s policy was to ask artists to loan or donate work. Thus by replacing loaned works, artists could keep the collections in step with the latest developments. However, artists do not always want to take loaned works back, if they have moved in new directions. Loans make up about 60% of the col- lection, and donations 40%. After viewing the collection in the stores, visitors will see film portraits of glass artists. Guests are invited to bring favourite glasses to enjoy a glass of wine. Page 10 The Eastern Group The Glasmuseum has many friends in eastern Denmark who are not always able to come to arrangements in or near Ebeltoft. Eight members formed a group in 2008 to take advantage of glass events further east. They have arranged a number of events which would not otherwise have taken place, such as lectures, wine and beer tasting, visits to artists workshops and guided tours of exhibitions and galleries, or to see church art and glass. They also attended Pipaluk Lake s 25th anniversary exhibition and the Michael Bang memorial exhibition, and visited exhibitions in Cisternerne. The eastern group have organised trips abroad, to Southern Sweden and Oslo, and Pavla Rossini will lead a trip to the Czech Republic in They had to abandon one visit to Holmegaard when the glassworks went into liquidation. The group later visited the Holmegaard test collection and had an exclusive view behind the scenes at Næstved Museum. On 15 February Martin Birk Møller will guide a visit to the David Collection; on 6 March ATILA will give a guided tour of the GLASSS exhibition at Sophienborg in Lyngby, and in April a visit is planned to a laboratory glass workshop. Details and booking: Page 11 Finn Lynggaard s Award The 2014 winner of Finn Lynggaard s award for Danish glass artists was Ida Wieth-Knudsen, who was chosen from eight applicants by the Committee consisting of Tchai Munch, Dan Mølgaard and Karen Siune. Ida has an MA from Edinburgh College of Art and works with blown glass, often combined with other materials. She plans to study further at North Lands Creative Glass in Scotland, and will submit a report on her return. Page 12 Stourbridge visit cancelled, others planned Although plans and bookings had been made, the tour of England in August 2014 has been cancelled, because the International Festival of Glass in Stourbridge has been postponed until May Plans are already under way for an alternative tour to the Netherlands and Belgium and/or northern France, probably in September or October, and a tour to the Czech Republic in More details in the next number of Glasposten. Page 12 Tour to Himmerland, 26 April 2014 A one-day tour is planned with visits to Lotte Thosøe in Mariager, Lene Højlund in Aalborg, and the Utzon Centre for lunch and a chance to see its architecture. The tour continues to the Spar Nord bank headquarters, with glass panels by Britta Madsen and Søren Gøttrup, and to their studio in Støvring, returning through the Rold Forest and passing the site of the former Conradsminde Glassworks.

15 GLASPOSTENS REDAKTION Dan Mølgaard Telefon Karen Siune Telefon Jan Kock Telefon Jørn Bech Telefon Grafisk produktion Tryk: DeFacto AS Glasposten udkommer 4 gange årligt Glasmuseets Venner Henvendelse til venneforeningen Ring eller mail til sekretæren eller formanden. HUSK HUSK HUSK - at melde adresseforandring så du fortsat modtager Glasposten! Det samme gælder din -adresse. Hvis du endnu ikke modtager vores nyhedsmail eller har fået en ny mailadresse, så fremsend den venligst til sekretæren: så du kan være på forkant med, hvad der sker i venneforeningen. VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2014 KAREN SIUNE Formand Medl. af redaktionsudvalget Overgade Ebeltoft Telefon JØRGEN HOFFGAARD Kasserer Hybenvej 4, Følle 8410 Rønde Telefon JØRN BECH Sekretær - bladansvarlig i redaktionsudvalget og webmaster. Skelhøjevej Ebeltoft Telefon Mobil JAN KOCK Redaktionsudvalget - skribent i Glasposten og rejsearrangør Vilhelm Kyhns Allé Højbjerg Mobil BODIL BAST Webmaster Reberbanen 27 G 8400 Ebeltoft Telefon DAN ANDERSEN Jeppe Aakjærs Vej Ebeltoft Telefon NED CANTRELL Kunstnerisk rådgiver Bestyrelsens glaskunstner og fagmand Klostergade 70 b 8000 Aarhus C Telefon LISBETH LUND Nordtoft Aalborg Telefon MORTEN LEDET Østgruppen Roskildevej Frederikssund Telefon ØSTDANMARK GRUPPEN Finn Sibo Morten Ledet Hanne Werner Pavla Rossini Inge Olsen Susette Westergaard Käthe Schjerbeck Thomas Skousen BANKKONTONUMMER Vælg korttype 73, kreditor Sparekassen Kronjylland, Reg.nr.: 9360, konto: eller indbetalingskort i receptionen på Glasmuseet. Udland: IBAN: dk BIC: KRONDK22 ÅRLIGT KONTINGENT FRA 2014 Personligt medlemskab... kr. 325,- Ægtepar/samlever medl.... kr. 475,- Eksklusivt medlemskab... kr ,- Glaslotteri pr. år... kr. 400,- 15

16 AKTIVITETER UDSTILLINGER TIRSDAG 11. FEBRUAR KL & Støbning i værkstedet. Kr entré til museet. ONSDAG 12. FEBRUAR KL & Fusing i værkstedet. Kr entré til museet. LØRDAG 1. MARTS KL. 12 Glasmuseets Venner afholder generalforsamling i sognegården i Ebeltoft. SØNDAG 2. MARTS KL. 14 Særlig søndag med rundvisning for alle. TORSDAG 6. MARTS KL. 19 Besøg i samlingen for Glasmuseets Venner. LØRDAG 5. APRIL Kl : Fernisering, Bodytalk Kl : Artist Talk med Emma Woffenden (UK) Kl : Artist Talk med Lisabeth Sterling (USA) SØNDAG 6. APRIL Kl : Artist Talk med David Reekie (UK) Kl : Performance med Maria Bang Espersen (DK) Kl : Artist Talk med Alexander Rosenberg (B) SØNDAG 6. APRIL KL. 14 Særlig søndag med rundvisning for alle. MANDAG 14. APRIL KL & Dekorér et påskeæg af glas. Kr entré til museet. TIRSDAG 15. & ONSDAG 16. APRIL KL & Støbning i værkstedet. Kr entré til museet. TORSDAG 24. APRIL KL. 22 Open Air film fra Den Europæiske Filmhøjskole på Glasmuseets facade. LØRDAG 26. APRIL GMV arrangerer glastur til Himmerland. Se mere side SØNDAG 4. MAJ KL. 14 Foredrag med Politikens kunstanmelder, Trine Ross. I grænselandet mellem glas, kunst og kunsthåndværk. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig museets arrangementer med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Se ÅBNINGSTIDER Januar - marts*... onsdag-søndag kl April - juni... alle dage kl Juli august... alle dage kl august - oktober... alle dage kl Nov. - dec...onsdag-søndag kl * I uge 7 & 8 er museet også åbent mandag og tirsdag. I påsken er museet åbent alle dage. BERTIL VALLIEN 16. november marts 2014 Retrospektiv udstilling med værker af én af pionérerne i svensk glaskunst. THE STUDY: OBSTRUCTION! 16. november marts 2014 Studyudstilling med nye værker af Ned Cantrell (GB/DK). DEN PERMANENTE Udvalgte værker fra samlingen. GLASCAFÉEN Februar - marts... onsdag-søndag kl April - juni...alle dage kl Juli august... alle dage kl Caféen holder gerne aftenåbent ved forudbestillinger til min. 10 personer. Brunch lørdag og søndag. For yderligere information og bordbestilling kontakt Glascaféen på tlf eller Se venneforeningens aktiviteter på og Glasmuseets på

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GLASP STEN NR. 1 JANUAR 2015

GLASP STEN NR. 1 JANUAR 2015 GLASP NR. 1 JANUAR 2015 STEN 2015 GENERALFORSAMLING Generalforsamling Lørdag 7. marts kl. 13.00 Sognegården i Ebeltoft Denne indkaldelse vil være den vedtægstbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

GLASP STEN NR. 2 APRIL 2012

GLASP STEN NR. 2 APRIL 2012 GLASP NR. 2 APRIL 2012 STEN 2012 GENERALFORSAMLING Årets generalforsamling blev gennemført den 25. februar 2012 i Sognegården i Ebeltoft. Der var omkring 70 fremmødte medlemmer, der oplevede en generalforsamling

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere