GLASP STEN NR. 1 FEBRUAR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLASP STEN NR. 1 FEBRUAR 2014"

Transkript

1 GLASP NR. 1 FEBRUAR 2014 STEN

2 Glasmuseets Venner holder generalforsamling lørdag 1. marts 2014 Efter generalforsamlingen i februar 2013 blev jeg af en enig bestyrelse valgt til formand for GMV. I det forløbne år har jeg bestræbt mig på at efterleve de målsætninger, som GMV har udarbejdet og tidligere offentliggjort således bl.a. ved generalforsamlingen i februar Se hjemmesiden herom. Målsætningen for GMV er omfattende, idet Venneforeningen ikke blot søger at støtte Glasmuseet på forskellig vis, men også at støtte glaskunstnerne. I det forgangne år har bestyrelsens indsats haft fokus på at støtte museet og foreningens medlemmer, altså vennerne, mens der har været mindre fokus på at støtte glaskunstnerne. Venneforeningen er dog ved at udarbejde en ny guide for glaskunstnere i Syddjurs området, en guide, som skal udleveres på museet, men også ligge hos Turistforeningen, hos glaskunstnerne m.fl. Den gamle oversigt var blevet forældet, idet flere glaskunstnere havde holdt flyttedag. I årets løb har der været afholdt 6 møder i bestyrelsen, hvor vi bl.a. har lavet arbejdsdeling med ansvar for forskellige typer af opgaver, og derudover planlagt rejser mm for Glasmuseets Venner. Tre af bestyrelsens medlemmer deltog i et møde med museets fondsbestyrelse for at drøfte samarbejde. Man enedes her om en vis, begrænset form for koordinering af aktiviteter rettet mod brugerne af Glasmuseet. I forbindelse med fernisering af OCEAN og senest i forbindelse med ferniseringen af Bertil Vallien udstillingen var der i samarbejde med Glasmuseet arrangeret venneweekender, hvor medlemmerne har særlige muligheder for efter ferniseringerne at deltage i middag med kunstnerne, og derudover også mulighed for at høre foredrag fra kunstnerne i de følgende dage. Begge de i 2013 afholdte venneweekender har været en succes, både hvad angår stemning og udbytte. Bertil Vallien udstillingen har Venneforeningen støttet ved at dække transporten af de mange værker, der indgår i udstillingen. At der var tale om en større transport ses bl.a. af det foto, hvor Jørn Bech på foreningens vegne tager imod lastbilen med kunstværkerne. Rejserne, som er meget populære blandt Glasmuseets Venner, har bl.a. været til Oslo med omegn samt til Göteborg med udflugt til Skærgården. Referat af disse ture er givet i tidligere numre af Glasposten og kan ses på hjemmesiden. Glasrejser som de nævnte er meget efterspurgte blandt Glasmuseets Venner, idet de bringer vennerne tæt på glaskunstnere i andre lande, og denne type aktiviteter vil fortsat blive arrangeret, sådan som det fremgår af artiklerne i Glasposten. Der er planer for rejser i 2014 og 2015, og vi kan se frem til et højt fagligt og socialt udbytte, hvilket den grundige planlægning af disse rejser giver mulighed for. Mindre krævende ture i form af endagsture i Danmark vil lige som tidligere også blive udbudt i de kommende år. Glasposten er stadig Venneforeningens primære kommunikation til medlemmerne, men mere og mere lægges på Museets hjemmeside og specielt på Venneforeningens hjemmeside. Vi benytter endvidere muligheden for at sende mails direkte til medlemmerne, men langtfra alle medlemmer har givet foreningen oplysning om e- mailadresse. Hvis I har en mailadresse så send den til sekretæren, det vil hjælpe os alle. Der er fortsat stor efterspørgsel efter Glasposten i den foreliggende form, og da kun en enkelt har opfordret foreningen til udelukkende at gå over til kommunikation via nettet, så er der pt. ikke planer fra bestyrelsens side om at afskaffe Glasposten i den trykte udgave. Tilbuddet om årets studioglas er tidligere blevet formidlet til Glasmuseets Venner dels via Glasposten dels via nettet. Køberne har igen i 2013 tilkendegivet, at de er meget glade for foreningens initiativ med årets studioglas, som tilbydes til en favorabel pris (1.500 kr. har det været i 2013) i et meget begrænset oplæg, maksimalt 30. Hold øje med hjemmesiden, når Studioglasset for 2014 udbydes; det sker meget snart, men i skrivende stund er det ikke endelig aftalt, hvorfor vi ikke har kunnet bringe billeder i dette nummer. Billeder og kunstnerpræsentation bliver bragt i næste nummer samt på GMV s hjemmeside. Bestyrelsen har deltaget i og arrangeret en række andre aktiviteter udover de allerede nævnte. Spørgsmål til bestyrelsens arbejde kan rettes via mail eller telefon til undertegnede. Alle er velkomne til at stille spørgsmål m.m. ved generalforsamlingen den 1. marts. Jeg håber vi ses. Med venlig hilsen Karen Siune

3 GLASP NR. 1 FEBRUAR 2014 Inside, e, af Bertil Vallien. Støbt og sandblæst glas med slebne detaljer. 20,3 x 19,5 x 28 cm. Foto: Göran Örtegren INDHOLD STEN Leder Misbrug af rabat Generalforsamling BODYTALK Varme oplevelser i den kolde tid - aktiviteter på Glasmuseet Støt museet Glas i mange farver GMV i Østdanmark Uddeling af Finn Lynggaards Legat Ulykke Glastur til Himmerland English Summary Navne og adresser Aktiviteter på Glasmuseet Glasmuseets udstillinger Glasmuseets åbningstider Tekst: Karen Siune Misbrug af rabat Kære glasvenner GMV s bestyrelse er meget glade for, at vi har kunnet komme igennem med nogle ønsker om, at give vore medlemmer nogle goder, når de besøger Glasmuseet. Når I læser foreningens formål, siger den jo, at vores vigtigste opgave er at øge kendskabet til glaskunst, men også at støtte Glasmuseets drift gennem praktisk og økonomisk hjælp. Derfor kære Glasvenner, jeres medlemskort er PERSONLIGT og kan IKKE overdrages til andre. Goderne, I har, kan heller ikke overdrages til andre, fx får indehaveren af kortet 10% ved køb af glas, men det gælder ikke for de gæster, I eventuelt har med ind på jeres kort. Det er et gode medlemmerne har, som vi skal værne om, da det er Glasmuseets fondsbestyrelse, der ene og alene afgør, om det skal eksistere. Med venlig hilsen Glasmuseets Venner Overnattende kunstnere I forbindelse med BodyTalk udstillingen, som åbnes den 5. april, har en del kunstnere fra ind- og udland meddelt, at de gerne vil deltage i åbningsarrangementet. Museet har tidligere nydt godt af venneforeningens gæstfrihed overfor tilrejsende kunstnere, og vi håber døren står på klem igen til denne begivenhed. Såfremt I har mulighed for at huse overnattende kunstnere i Ebeltoft og nærmeste omegn, bedes I sende en mail til Sandra Blach, Det er både spændende og lærerigt at have kunstnere boende, så vi håber, at så mange som muligt vil tilbyde deres hjælp. GENERALFORSAMLING 2014 Denne indkaldelse vil være den vedtægtsbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling og glaslotteri. LØRDAG DEN 1. MARTS 2014 KL SOGNEGÅRDEN I EBELTOFT Generalforsamlingens dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Regnskab og budget Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af to revisorer og 1 supplerant Eventuelt Foredrag af modtageren af Finn Lynggaards Pris for 2013 Ditte Haahr Hvas Årets glaslotteri Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jørn Bech (villig til genvalg) Jan Koch (villig til genvalg) Morten Ledet (villig til genvalg) Følgende suppleanter er på valg: Ned Cantrell (villig til genvalg) Bodil Bast (villig til genvalg) David Reekie 3

4 Tekst: Dan Mølgaard BODYTALK 53 fortællinger om krop og køn Museets store satsning i 2014 er udstillingen Bodytalk, der henover sommeren vil præsentere 53 kunstnere fra 20 forskellige lande. Gennem mere end 80 forskellige værker, der alle indeholder et element af glas, vil udstillingen samlet set belyse emnet Krop og køn fra en række forskellige synsvinkler. Det fælles tema løber som en rød tråd gennem hele udstillingen, der dermed præsenteres som en samlet gruppeudstilling. Men samtidigt er den en mangfoldighed af individuelle fortællinger og selvstændige og stærke statements. Catherine Grangier Og kroppen er oplagt som tema for netop sådan en udstilling, idet kroppen er både almen og individuel på én og samme tid. Menneskets erfaringer er altid bundet til kroppen. Erfaring og refleksion er altid kanaliseret gennem individet, og udtryk og tanker omkring krop, køn og seksualitet er derfor subjektive. Men samtidigt er kroppen den eneste reference, vi med sikkerhed ved, vi alle har og deler. Kroppen og de temaer, der kan indeholdes og afledes af denne, er derfor en uudtømmelig kilde til inspiration for kunsten. Og med den moderne videnskabs muligheder for at modificere kroppen lægges nok Charlotte Morrison J. Pociute 4

5 Heather Joy en dimension oven på de mange lag af betydninger og betragtninger, som kroppen gennem tiderne har været gjort til genstand for. Og udstillingen sigter på at komme omkring alle disse aspekter. Nybrud Med udstillingen tager museet favntag med et evigt aktuelt emne i glaskunsten. Spørgsmålet, om hvorvidt glaskunsten og glaskunstneren skal betragtes som kunsthåndværkere eller som kunstnere med en særlig kærlighed til glasset, er til stadig diskussion. Museets hidtidige arbejde viser med al tydelighed, at glasset skal tages alvorligt som fuldgyldigt kunstnerisk medie. Bodytalk underbygger denne pointe, i og med at udstillingen afspejler en tendens indenfor glasset, der peger i retning af det stadigt mere eksperimenterende. Konceptuelle værker og installationer er lige så selvfølgelige som de mere traditionelt tænkte værker, hvor selve materialet er i fokus. For museet er udstillingen derfor ikke blot interessant som en temaudstilling. Den kan også betragtes som et bud på at afspejle tendenser på glasscenen, der er væsentlige i det fortsatte forsøg på at placere glas som et centralt og gyldigt materiale i den kunstneriske begrebsverden. Der er fernisering på udstillingen den 5. april kl Udstillingen åbnes af kunsthistoriker Trine Ross kunstanmelder ved dagbladet Politiken. I weekenden april afvikles artist talks og performances med offentlig adgang. Der vil være mulighed for at deltage i ferniseringsmiddagen og den efterfølgende kalas i Kulturministeriet, Ebeltoft, lørdag den 5. april. Detaljeret program offentliggøres på 5

6 Tekst: Pia Strandbygaard Bittner Varme oplevelser i den kolde tid Aktiviteter på Glasmuseet Det nye år blev skudt i gang med en velbesøgt offentlig rundvisning på årets første særlige søndag i januar. I 2014 vil den første søndag i måneden fortsat være særlig søndag på Glasmuseet, hvor alle interesserede har mulighed for at få nogle af de mange spændende fortællinger, der gemmer sig bag værkerne. Det er gratis at deltage, når entréen til museet er betalt. Seniorakademi Et nyt tiltag så dagens lys i begyndelsen af året, nemlig samarbejdet med Syddjurs Folkeuniversitet om et Seniorakademi med fokus på svensk kultur i anledning af museets Bertil Vallien-udstilling. Seks torsdage med et nyt emne og en ny foredragsholder dog hver gang med svensk fokus. De to første gange handlede om hhv. Bertil Vallien og svensk malerkunst, de følgende gange står der svenske viser, litteratur, historie og film på programmet. For oplysninger om eventuelle ledige pladser og tilmelding, se www. syddjurs-folkeuniversitet.dk. Vinterferie med værkstedsaktiviteter for hele familien I vinterferien er museet ekstra åbent mandag og tirsdag (uge 7 og 8). I værkstedet tænder Pia Nissen ovnen varmt glas fyldes i den form, der bliver til den færdige figur. Næste dag er figuren kølet af og kan afhentes. De, der foretrækker at arbejde med koldt glas, har dagen efter mulighed for at lave flotte glasbilleder af små stykker farvet glas, når der er fusing i værkstedet. Glasstykkerne smeltes fast på en glasplade og det færdige billede kan afhentes fra fredag 14. februar. op, og tirsdag 11. februar er hun klar til at tage imod årets første støbegæster, som denne dag har mulighed for at designe deres eget lille kunstværk og se til, mens 1100 grader 6

7 Bodytalk Lørdag 5. april åbner Glasmuseet dørene til årets store gruppeudstilling Bodytalk. I forbindelse med udstillingen er tilrettelagt et alsidigt program af aktiviteter og arrangementer fra foredrag, performance og glascirkus til modeshow, filmvisning og musik- og danseforestilling med unge talenter fra Shanghaiakademiet. Det fulde program offentliggøres på Allerede torsdag 24. april kl. 22 viser elever fra Den europæiske Filmhøjskole kortfilm på museets facade, så sæt kryds i kalenderen og glæd jer til en udendørs oplevelse helt gratis. Slip din indre kunstner løs I påsken er museet åbent alle dage, så der er rig lejlighed til at gå på opdagelse i Bodytalk -udstillingen. Der er også mulighed for at slippe sin indre kunstner løs, når store og små mandag 14. april kan dekorere deres eget påskeæg af glas med de skønneste farver. Ægget kan tages med hjem med det samme. De følgende to dage i påskeferien er der støbning i værkstedet. Figuren afhentes dagen efter. Vi glæder os til at se jer til et nyt år med masser af aktiviteter for glasentusiaster i alle aldre. Og husk: er du ikke allerede tilmeldt museets nyhedsbrev, kan du tilmelde dig på hjemmesiden - øverst til højre i menuen - og modtage nyt om aktiviteter og udstillinger. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Foto: Kissen Møller Nielsen STØT MUSEET Ligningslovens 8a gør det muligt for Glasmuseet Ebeltoft at opnå et betydeligt momsfra drag, såfremt museet årligt begaves af minimum 100 bidragydere. Som noget nyt ønsker museet at forsøge at udnytte denne mulighed og gør hermed opmærksom på muligheden for at støtte museet også på denne vis. Bidrag, gaver og støttebeløb fra 100 kr. og op efter modtages med tak og kan indbetales på museet konto med angivelse af indbetaler på kontonr Al støtte, der modtages, vil blive anvendt ubeskåret til formidlende aktiviteter i form af kunstnerbesøg og demos i museets Glashytte. Læs mere om ordningen på 7

8 Tekst: Jan Kock Glas i mange farver En aften på Glasmuseet torsdag den 6. marts kl Vermillion Persian Set with Black Lip Wrap af Dale Chihuly (USA), x 80 x 85 cm. Foto: Gert Skærlund Andersen 8 Når man kommer på Glasmuseet, præsenteres man i udstillinger for opsætninger, der er kurateret af én eller flere personer. Der ligger en vilje, en ideé bag, og ofte er der produceret et katalog, som giver rammen. Materialet er så at sige tilberedt og klar til at blive sat til livs. Denne aften vil vi gå bag kulisserne og se på, hvad museets egentligt har af potentiale i sine samlinger, og hvorledes de er dokumenterede. Det er glassene selv, der skal tale. Kan glassene bære at stå uformidlede, er de, der måske er blevet til for 20 eller 30 år siden, stadig interessante? Fra starten af museet var det politikken, at man ikke ville skabe en samling ved indkøb, som ellers er det almindelige. Tanken var, at en glaskunstner kunne anbringe et objekt på stedet, som enten et udlån, så det aktuelle glas forblev glaskunstnerens, eller give det som en donation. Alle kunstnere udvikler sig og får nye ideer, så tanken var med udlå- Red-blue Descending Form af Harvey K. Littleton, 1984

9 Bjørn Nørgaard i Glasmuseets magasiner. Foto: Finn Manford 2011 net, at en kunstner kunne skifte sit emne på museet ud med et andet, som var mere på linie med, hvor vedkommende var lige nu. På den måde ville man altid have værker, som var aktuelle. Ideen med udlån og deponering af glas var Finn Lynggaards og kunne lade sig gøre, fordi han havde en meget stor vennekreds inden for studioglasbevægelsen. Mekanismen fungerede til en hvis grad, der kom nye glas til, men det viste sig, at mange kunstnere egentligt ikke var interesserede Loretta Yang Hui i at få deres gamle udlånte værker retur. De var for længst et helt andet sted. Det medførte at museet efterhånden fik en ganske omfattende samling. Det er denne vilde og udisciplinerede bestand af glas, vi skal studere, nyde og frydes over. Omkring 60% af samlingen hører til gruppen af udlån, de øvrige 40% er donationer. Her i begyndelsen af 2014 er bestanden emner. Efter at den del er overstået, kan det være gavnligt, at vi sætter os ned for at sunde os lidt og ser en film eller to med portrætter af glaskunstnere. Der bliver også tid til et glas vin, så man bedes medbringe sit yndlingsglas til formålet. Hvis der er interessante glas med, vil vi se på dem i fællesskab og glæd es om nyttig glaskunst. 9

10 Tekst: Morten Ledet GMV i Østdanmark Glasmuseets Venner har en del østdanske medlemmer, som blandt andet er med på grund af foreningens meget attraktive udlandsture. Men østdanskerne er nok ikke så ofte med ved foreningens øvrige arrangementer, når de foregår på museet og i Ebeltoft og de omliggende vestdanske egne. I det østdanske er der imidlertid andre glasbegivenheder og glasfolk at besøge, og måske kunne man også finde på noget selv. Derfor dannede et medlem af foreningens bestyrelse og en række andre østdanske medlemmer i 2008 en østdansk aktivitets- og arrangementsgruppe, som siden har stået for en god lang række arrangementer fx foredragsrækker ved Folkeuniversitetet, foredrag med vin- og ølsmagning i Glassmedjen i Hundested, besøg hos Luftkraft-glaskunstnerne og Rikke Bruzelius på Amager, ture med glas- og kirkekunst på Amager, i Roskilde og i Storkøbenhavn, rundvisninger på Substans-udstillingerne i Bredgade Kunsthandel, rundvisning ved Pipaluk Lake 25-års jubilæumsudstillingen ved kunstneren selv, rundvisninger ved udstillinger i Cisternerne på Frederiksberg, værkstedsbesøg hos Skak Snitker og Lene Bødker i Roskilde og arrangementer i Galleri Grønlund (da det eksisterede). Alle arrangementer med guide eller kunstneroptræden eller andet, som man ikke kan opleve på egen hånd. Gruppens medlemmer har også stået for nogle udlandsrejser to udflugter med overnatninger til Sydsverige og én til Oslo. Forud for flerdagsturene er gået prøveture udført af en lille gruppe. I 2015 arrangerer gruppen med Pavla Rossini i spidsen en tur til Tjekkiet Prag, Pardubice og Nordböhmen i anledning af det store internationale og treårigt tilbagevendende glassymposium i Novy Bor. Et af den østdanske gruppes værkstedsarrangementer var sidste år hos Anders Raad i Charlottenlund, hvor også de yngre glaskunstnere Maria Koshenkova, Sally Xenia Christensen og Sara Nolla Borghøj deltog. Her er det Maria, der fortæller og viser frem, før der gøres plads til det varme glas og de endnu større armbevægelser. Der er planer om lignende arrangementer. Forud for alle arrangementer er ofte gået mange diskussioner og forhandlinger. Noget har desværre måttet opgives, fx det første forsøg på en tur til Sydsjælland med besøg på Holmegaard og hos Hebsgaard og Jørgensen&Mørch. Turen blev aflyst, da glasværket gik konkurs få dage før! Siden kom vi dog til Sydsjælland et par gange med omdrejning i Næstved Museum og Holmegaards Prøvesamling kombineret med besøg på Holmegaard som eventsted og hos Torben Jørgensen samt på Michael Bang-mindeudstillingen og et eksklusivt besøg i museets magasin for den store Holmegaardsamling. Når dette læses, har gruppen holdt sit 24. møde i de forløbne seks år. 10

11 Gruppen har otte medlemmer, og der har været meget lidt udskiftning. Leder af gruppen er det østdanske medlem af GMV s bestyrelse, i de første år var det Thomas Skousen, nu er det Morten Ledet. Gruppen bidrager også med indkøb til venneforeningens glaslotteri. Se hvem vi er på næstsidste side. Foråret 2014 Dette forår har den østdanske gruppe planer om tre arrangementer: Glaskunstner og kender af islamisk kunst og glaskunst Martin Birk Møller, Nykøbing Sjælland, viser rundt blandt glas, tidlig glaseret keramik og slebent krystal på Davids Samling i København. Planlagt til lørdag den 15. februar kl Kurator ATILA viser rundt på GLASSS-udstillingen på Sophienholm i Lyngby nord for København samme udstilling som på Holstebro Kunstmuseum sidste år. Planlagt til torsdag den 6. marts kl. 18. Besøg på et værksted for fremstilling af laboratorieglas. Planlagt til april-maj. Fælles for arrangementerne er, at man kan læse mere om dem på foreningens hjemmeside. Tekst: Karen Siune & Dan Mølgaard Uddeling af Finn Lynggaards Legat Finn Lynggaards Legat blev indstiftet i forbindelse med Finn Lynggaards 80 års fødselsdag. Legatet, der kan søges af danske glaskunstnere, har siden været uddelt 4 gange, senest den 11. januar i år på Finns fødselsdag. Dette års legat gik til Ida Wieth-Knudsen, som var udvalgt af bestyrelsen bestående af Tchai Munch, Dan Mølgaard og Karen Siune (sidstnævnte i egenskab af formand for Glasmuseets Venner). Ida blev valgt blandt otte ansøgere, der alle havde ansøgt og fremlagt planer for at bruge legatet til videreuddannelse i forbindelse med et udlandsophold. Ida, tog sin Master of Fine Art, Glass, ved Edinburgh College of Art i Skotland i Ida arbejder oftest med blæst glas, men er også interesseret i at kombinere glasset med andre materialer som træ, beton og metal. Vi ønsker Ida tillykke med legatet, som hun modtog ved en reception på Glasmuseet, hvor hun udover legatet fik overrakt statuetten Finn, som Tchai Munch sidste år var behjælpelig med at få fremstillet ud fra et arbejde af Finn Lynggaard. Legatet og statuetten gives til Ida i Finns ånd. Vi håber, at det planlagte ophold ved Northland Creative Glass vil give hende en oplevelse og et udbytte, som Glasmuseet og Glasmuseets Venner ser frem til at høre mere om, idet der til legatet knytter sig en betingelse om aflevering af en form for rapport, evt. i form af et foredrag om udbyttet af studieopholdet. Bestyrelsen takker alle ansøgere for deres ansøgninger, og vi gør samtidig opmærksom på, at alle, der i denne omgang gik forgæves,er velkomne til at søge igen næste år. Der er desværre kun ét legat på kr hvert år. Halvdelen af dette beløb er doneret af Glasmuseets Venner, de øvrige penge kommer fra de til fonden hørende midler. Vi ønsker hjertelig tillykke. Karen Siune, Dan Mølgaard og Tchai Munch 11

12 Tekst: Jan Kock Ulykke Tur til Stourbridge glasfestival august 2014 aflyst Tekst: Jørn Bech og Jan Kock Glastur til Himmerland Lørdag den 26. april 2014 Der var et stykke af vejen indgået rammeaftaler med hoteller i Stourbridge og Sunderland, flyreservationer var foretaget og de første aftaler med Glasmuseer og kunstnere var i hus, da lynet her midt i december slog ned. Man havde af forskellige årsager besluttet at udsætte den næste glasfestival til maj Det betyder, at vi nødvendigvis må udsætte turen til Stourbridge til Men det kan vi ikke, da det jo er aftalt, at turen i 2015 skal gå til Tjekkiet. To store ture på et år er nok vel rigeligt. I skrivende stund vides det ikke, om man så vil gennemføre den efterfølgende festival til efterår 2016, eller man permanent vil henlægge festivalerne til foråret i de ulige år altså foråret Det mangler endnu at blive undersøgt. Venneforeningen har for 2016 planlagt at tage en tur til det nordøstlige USA og Seattle. Så vi må se, hvad de nærmeste måneder bring er. I stedet vil der blive arbejdet på en bustur til Holland/Belgien og eller Nordfrankrig formentligt til september eller oktober. Men mere om dette nye arrangement i det næste nummer af Glasposten. Blue Decay af Lotte Thorsøe. Foto: L. Wivelsted Lene Højlund Denne forårstur vil bringe os til Himmerland og gennem den skønne natur omkring Rold Skov. Første stop på turen bliver hos Lotte Thorsøe, som har værksted i Mariager. Hun har gjort sig bemærket med sine studier af knogler, som hun omformer i glas. Ud over det har hun flere andre personlige designs at byde på. Næste stop er hos Lene Højlund i Aalborg. Hun har drevet glasværksted gennem flere årtier og har sin styrke i gedigne og stilfulde brugsglas. Frokosten står klar til os på Utzon Centret nede ved havnen i Aalborg. Vi får en kort introduktion til centret, som har meget at byde på særligt inden for arkitektur. Efter frokost skal vi besøge Britta Madsen og Søren Gøttrup i Støvring. 12

13 Utzon Centret. Foto: Jens Morten Da der er et begrænset antal pladser i bussen, sker tilmeldingen efter først til mølle princippet. Turen gennemføres ved min. 25 deltagere. TILMELDINGSKUPON HIMMERLAND Undertegnede ønsker at tilmelde sig turen til Himmerland lørdag den 26. april 2014 Undervejs dertil har vi fået lov til at beskue deres meget sammensatte storværk i Spar Nords Hovedsæde i Aalborg. Britta og Søren har fundet helt deres egen stil, som er en markant facet af den danske glasverden. Derpå går turen hjemad gennem Rold Skov, som formentlig står forårsgrøn med de første udsprungne bøgetræer. Vi vil bl.a. køre forbi det sted, hvor Conradsminde Glasværk lå i midten af 1800-tallet. 2 uspecificerede Rullepølsemad 62 x 43 cm og æggemad 63 x 38 cm af Britta Madsen & Søren Gøttrup Turen den 26. april ser således ud: Afgang Musikhuset Aarhus Thomas Jensens Alle Aarhus Afgang Ebeltoft Glasmuseum S. A. Jensens Vej Ebeltoft (ca.) Hjemkomst Ebeltoft (ca.) Hjemkomst Musikhuset Pris inkl. frokost: kr. 450,- Tilmelding og betaling Tilmelding sker ved at indsende nedenstående kupon enten som brev eller pr. mail til Jørn Bech og ved samtidig at indbetale 450 kr. pr. person til Glasmuseets Venners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr konto-nr Husk at anføre navn/navne. Tilmelding er først gældende, når betaling er sket. TILMELDING SENEST 12. APRIL Når din tilmelding og betaling er registreret, vil du få tilsendt en kvittering samt et lidt detaljeret program. Er der spørgsmål til turen, kan man kontakte Jan Kock på telefon Med venlig hilsen Jørn Bech og Jan Kock Navn Navn Adresse Postnr. Telefon Mail-adresse By Ønsker at stige på bussen i (sæt venligst kryds) Aarhus Ebeltoft Først til mølle principper er gældende. Tilmelding sker ved inden den 12. april at indsende denne kupon (eller kopi heraf) enten som brev til Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft eller som mail til Jørn Bech: og ved samtidig at indbetale 450 kr. pr. person til Glasmuseets Venners konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr konto nr HUSK at anføre navn/navne. Tilmelding er først gældende når betaling er sket. 13

14 14 Text by Christine Andersen English Summary Page 2 The Chairman writes Since her election to the Chair by a unanimous committee, Karen Siune has endeavoured to fulfil the objectives of the Friends of the Glasmueum, supporting the museum and glass artists, also benefiting members of the association. In the past year members have been in focus, but to support artists, a new guide to glass artists in the area is being prepared. Six committee meetings were held during the year. Three members discussed collaboration and coordination of activities with the museum fund committee, and successful Friends weekends were held in connection with the opening of the OCEAN and Bertil Vallien exhibitions. The Friends Association paid for the transport of the works for the Vallien exhibition. The photo shows Jørn Bech receiving the consignment on behalf of the Association. Popular journeys were arranged to Oslo and Gothenburg, and more are planned, including oneday tours in Denmark. Glasposten is still the chief means of communication with members, but s and the website are used increasingly. Members are encouraged to send addresses to the secretary, but there are no plans to discontinue the printed version of Glasposten. Arrangements for the Studio Glass of the year offer in 2014 have not yet been finalised. Details will appear on the website. Members are welcome to raise questions by mail or telephone to the Committee, or at the AGM. Page 3 Friends of the Glasmuseum are reminded that their membership cards are personal, and must not be lent to others. The 10% members discount on purchases of glass does not apply to purchases by others accompanying members in the museum. Page 3 The AGM The AGM on 1 March 2014 in Ebeltoft Agenda: 1. The committee s annual report 2. Accounts and budget 3. Subscription 4. Motions put forward 5. Elections to the Committee and substitutes 6. Appointment of two accountants and one substitute 7. Any other business Talk by Ditte Haahr Hvas, winner of Finn Lynggaard s prize, 2013 Glass Lottery Jørn Bech, Jan Koch and Morten Ledet are standing for re-election to the Committee. Ned Cantrell and Bodil Bast are standing for reelection as substitutes. Page 4 The body and gender This summer s main exhibition will be Bodytalk, with works by 53 artists from 20 different countries. The common theme embraces a diversity of individual points of view and powerful statements on the body and gender. Universal and individual at the same time, the body is the channel for experience, identity and sexuality. While the body has been an inexhaustible source of themes and inspiration for art, the exhibition also looks at a new dimension from modern science. It also returns to the question of whether glass artists are craftsmen or artists specialising in glass. The museum clearly demonstrates the full validity of glass as a medium in the realm of artistic concepts. Glass is just as natural in conceptual works and installations as in traditional work where the material itself is in focus. Art historian and critic with Politiken Trine Ross will open the exhibition on 5 April. Page 6 Activities The first Sunday each month is a special Sunday when guides tell the exciting stories behind works at the Glasmuseum. In connection with the Bertil Vallien exhibition, Syddjurs Folk University and Glasmuseet are jointly running a Senior Academy focusing on Swedish glass. Pia Nissen will help guests to cast their own glass (11 February) or work with cold glass and fusing (14 February). Lectures, a glass circus, fashion show, films and dance by the Shanghai Academy will be arranged in connection with Bodytalk. On 24 April students from the European Film College will project short films on the museum façade. On 14 April guests can decorate their own glass Easter eggs, and on April cast glass in the workshop. Page 7 SUPPORT THE MUSEUM Under S. 8a of the Danish Tax Assessment Act, Glasmuseet Ebeltoft can benefit considerably from VAT exemption, if gifts are received from at least 100 contributors each year. Gifts of DKK 100 and upwards can be paid in to Account no All support will be spent on activities such as artists visits and demonstrations in the workshop. Details on Page 8 The collection in storage, 7 pm, 6 March 2014 Visitors to the Glasmuseum normally meet curated exhibitions with themes and often catalogues, ready for consumption. This time they will go behind the scenes and see the collections with all their potential. Instead of buying works, Finn Lynggaard s policy was to ask artists to loan or donate work. Thus by replacing loaned works, artists could keep the collections in step with the latest developments. However, artists do not always want to take loaned works back, if they have moved in new directions. Loans make up about 60% of the col- lection, and donations 40%. After viewing the collection in the stores, visitors will see film portraits of glass artists. Guests are invited to bring favourite glasses to enjoy a glass of wine. Page 10 The Eastern Group The Glasmuseum has many friends in eastern Denmark who are not always able to come to arrangements in or near Ebeltoft. Eight members formed a group in 2008 to take advantage of glass events further east. They have arranged a number of events which would not otherwise have taken place, such as lectures, wine and beer tasting, visits to artists workshops and guided tours of exhibitions and galleries, or to see church art and glass. They also attended Pipaluk Lake s 25th anniversary exhibition and the Michael Bang memorial exhibition, and visited exhibitions in Cisternerne. The eastern group have organised trips abroad, to Southern Sweden and Oslo, and Pavla Rossini will lead a trip to the Czech Republic in They had to abandon one visit to Holmegaard when the glassworks went into liquidation. The group later visited the Holmegaard test collection and had an exclusive view behind the scenes at Næstved Museum. On 15 February Martin Birk Møller will guide a visit to the David Collection; on 6 March ATILA will give a guided tour of the GLASSS exhibition at Sophienborg in Lyngby, and in April a visit is planned to a laboratory glass workshop. Details and booking: Page 11 Finn Lynggaard s Award The 2014 winner of Finn Lynggaard s award for Danish glass artists was Ida Wieth-Knudsen, who was chosen from eight applicants by the Committee consisting of Tchai Munch, Dan Mølgaard and Karen Siune. Ida has an MA from Edinburgh College of Art and works with blown glass, often combined with other materials. She plans to study further at North Lands Creative Glass in Scotland, and will submit a report on her return. Page 12 Stourbridge visit cancelled, others planned Although plans and bookings had been made, the tour of England in August 2014 has been cancelled, because the International Festival of Glass in Stourbridge has been postponed until May Plans are already under way for an alternative tour to the Netherlands and Belgium and/or northern France, probably in September or October, and a tour to the Czech Republic in More details in the next number of Glasposten. Page 12 Tour to Himmerland, 26 April 2014 A one-day tour is planned with visits to Lotte Thosøe in Mariager, Lene Højlund in Aalborg, and the Utzon Centre for lunch and a chance to see its architecture. The tour continues to the Spar Nord bank headquarters, with glass panels by Britta Madsen and Søren Gøttrup, and to their studio in Støvring, returning through the Rold Forest and passing the site of the former Conradsminde Glassworks.

15 GLASPOSTENS REDAKTION Dan Mølgaard Telefon Karen Siune Telefon Jan Kock Telefon Jørn Bech Telefon Grafisk produktion Tryk: DeFacto AS Glasposten udkommer 4 gange årligt Glasmuseets Venner Henvendelse til venneforeningen Ring eller mail til sekretæren eller formanden. HUSK HUSK HUSK - at melde adresseforandring så du fortsat modtager Glasposten! Det samme gælder din -adresse. Hvis du endnu ikke modtager vores nyhedsmail eller har fået en ny mailadresse, så fremsend den venligst til sekretæren: så du kan være på forkant med, hvad der sker i venneforeningen. VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2014 KAREN SIUNE Formand Medl. af redaktionsudvalget Overgade Ebeltoft Telefon JØRGEN HOFFGAARD Kasserer Hybenvej 4, Følle 8410 Rønde Telefon JØRN BECH Sekretær - bladansvarlig i redaktionsudvalget og webmaster. Skelhøjevej Ebeltoft Telefon Mobil JAN KOCK Redaktionsudvalget - skribent i Glasposten og rejsearrangør Vilhelm Kyhns Allé Højbjerg Mobil BODIL BAST Webmaster Reberbanen 27 G 8400 Ebeltoft Telefon DAN ANDERSEN Jeppe Aakjærs Vej Ebeltoft Telefon NED CANTRELL Kunstnerisk rådgiver Bestyrelsens glaskunstner og fagmand Klostergade 70 b 8000 Aarhus C Telefon LISBETH LUND Nordtoft Aalborg Telefon MORTEN LEDET Østgruppen Roskildevej Frederikssund Telefon ØSTDANMARK GRUPPEN Finn Sibo Morten Ledet Hanne Werner Pavla Rossini Inge Olsen Susette Westergaard Käthe Schjerbeck Thomas Skousen BANKKONTONUMMER Vælg korttype 73, kreditor Sparekassen Kronjylland, Reg.nr.: 9360, konto: eller indbetalingskort i receptionen på Glasmuseet. Udland: IBAN: dk BIC: KRONDK22 ÅRLIGT KONTINGENT FRA 2014 Personligt medlemskab... kr. 325,- Ægtepar/samlever medl.... kr. 475,- Eksklusivt medlemskab... kr ,- Glaslotteri pr. år... kr. 400,- 15

16 AKTIVITETER UDSTILLINGER TIRSDAG 11. FEBRUAR KL & Støbning i værkstedet. Kr entré til museet. ONSDAG 12. FEBRUAR KL & Fusing i værkstedet. Kr entré til museet. LØRDAG 1. MARTS KL. 12 Glasmuseets Venner afholder generalforsamling i sognegården i Ebeltoft. SØNDAG 2. MARTS KL. 14 Særlig søndag med rundvisning for alle. TORSDAG 6. MARTS KL. 19 Besøg i samlingen for Glasmuseets Venner. LØRDAG 5. APRIL Kl : Fernisering, Bodytalk Kl : Artist Talk med Emma Woffenden (UK) Kl : Artist Talk med Lisabeth Sterling (USA) SØNDAG 6. APRIL Kl : Artist Talk med David Reekie (UK) Kl : Performance med Maria Bang Espersen (DK) Kl : Artist Talk med Alexander Rosenberg (B) SØNDAG 6. APRIL KL. 14 Særlig søndag med rundvisning for alle. MANDAG 14. APRIL KL & Dekorér et påskeæg af glas. Kr entré til museet. TIRSDAG 15. & ONSDAG 16. APRIL KL & Støbning i værkstedet. Kr entré til museet. TORSDAG 24. APRIL KL. 22 Open Air film fra Den Europæiske Filmhøjskole på Glasmuseets facade. LØRDAG 26. APRIL GMV arrangerer glastur til Himmerland. Se mere side SØNDAG 4. MAJ KL. 14 Foredrag med Politikens kunstanmelder, Trine Ross. I grænselandet mellem glas, kunst og kunsthåndværk. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig museets arrangementer med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Se ÅBNINGSTIDER Januar - marts*... onsdag-søndag kl April - juni... alle dage kl Juli august... alle dage kl august - oktober... alle dage kl Nov. - dec...onsdag-søndag kl * I uge 7 & 8 er museet også åbent mandag og tirsdag. I påsken er museet åbent alle dage. BERTIL VALLIEN 16. november marts 2014 Retrospektiv udstilling med værker af én af pionérerne i svensk glaskunst. THE STUDY: OBSTRUCTION! 16. november marts 2014 Studyudstilling med nye værker af Ned Cantrell (GB/DK). DEN PERMANENTE Udvalgte værker fra samlingen. GLASCAFÉEN Februar - marts... onsdag-søndag kl April - juni...alle dage kl Juli august... alle dage kl Caféen holder gerne aftenåbent ved forudbestillinger til min. 10 personer. Brunch lørdag og søndag. For yderligere information og bordbestilling kontakt Glascaféen på tlf eller Se venneforeningens aktiviteter på og Glasmuseets på

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at efterleve de målsætninger, som foreningen Glasmuseets

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Formandsberetning for året 2011

Formandsberetning for året 2011 Formandsberetning for året 2011 Afsked med en ildsjæl Jeg vil begynde min beretning om foreningsåret med at mindes den person, som har æren og gjort indsatsen for at vi sidder her i dag. I august måned

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

GLASP STEN NR. 1 JANUAR 2015

GLASP STEN NR. 1 JANUAR 2015 GLASP NR. 1 JANUAR 2015 STEN 2015 GENERALFORSAMLING Generalforsamling Lørdag 7. marts kl. 13.00 Sognegården i Ebeltoft Denne indkaldelse vil være den vedtægstbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Den 26. februar, klokken 17.15, SP207, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse Beretningen vedlægges. 2. Regnskabet fremlægges

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Deltagere: Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of

PROGRAMME For the information visit to the European Commission of PROGRAMME For the information visit to the European Commission of FEM (ASSOCIATION OF ENERGY AND ENVIRONMENT JOURNALISTS) Visit number: 406921 Bruxelles, 12. NOVEMBER, 2015 Practical Information Visit

Læs mere

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/ NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 2/201 2 Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/03 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Lars Bisgaard Bisau Lørdag den 25. februar fra

Læs mere