Ungdomsuddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelser 2014-2015. Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland"

Transkript

1 Ungdomsuddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

2 INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3 4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning 6 4Uddannelsessystemet 7 4Oversigt med uddannelsessteder, hjemmesider, åbent hus, samt hvilke uddannelsesområder de dækker 8-9 Erhvervsuddannelser (EUD) i de 4 nye hovedområder 810 4Optagelseskrav Grundforløbene, adgangskrav Hovedforløbene 10 4Adgangsveje, ansøgning, adgangsbegrænsning 10 4 EUX Gymnasialt niveau 11 4Uddannelsesplan, vejledning, uddannelsesgaranti, praktikplads 11 4Hovedforløb, trindelte uddannelser, løn og SU, links 12 4Erhvervsuddannelsernes nye inddeling og opbygning 13 4Teknologi byggeri og transport (områdeinddelt) Kontor, handel og forretningsservice (områdeinddelt) Fødevarer, jordbrug og oplevelse (områdeinddelt) Omsorg, sundhed og pædagogik (områdeinddelt) Uddannelsessteder (alfabetisk) Gymnasiale uddannelser International Baccalaureate IB 37 4Studentereksamen STX 38 4Højere Handelseksamen HHX 39 4Højere Teknisk Eksamen HTX 40 4Højere Forberedelseseksamen HF 41 4Uddannelsessteder VUC klasse 8 50 Produktionsskoler 8 52 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 8 54 Uddannelse for unge med særlige behov (STU) 8 54 Andre uddannelser 8 55 Udgivet af UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland. Redaktion Finn Mikkelsen (redigering), Bende Andersen (tovholder), Ulla Petersen (ansvarshavende), Trine Suhr Andersen, Pia Hegner, Jørgen Bentzen, Karin Christensen Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen Grafisk tilrettelæggelse Jan Haste. Oplag Løssalgspris: kr. 29,- 2

3 UU Ungdommens Uddannelsesvejledning UU byder velkommen til FREMTIDSPARAT Ungdomsuddannelser i Region Sjælland Til eleverne Velkommen til hæftet Fremtidsparat Ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde før for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Hæftet er lavet for at skabe overblik over ungdomsuddannelserne i Region Sjælland. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der interesserer dig. Du kan også bruge en online-udgave af hæftet. Brug og de enkelte UU-centres hjemmeside. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Til forældrene Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i området modtager dette hæfte. Eleven, forældrene, skolen og UU er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. Kernen i samarbejdet er elevens uddannelsesplan. Skolen og UU indbyder til møder og samtaler. Vejledningen tager udgangspunkt i elevens motivation og forudsætninger, og den finder sted på basis af aktuel viden om ungdomsuddannelserne. Forældrene spiller en vigtig rolle, når de unge træffer deres uddannelsesvalg. Derfor opfordres I til at orientere jer i dette hæfte. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv var i uddannelse, og derfor er hæftet en rigtig god baggrund for samtalerne med jeres barn. BEMÆRK: Redaktionen er sluttet den 13. august Der tages forbehold for hæftets indhold omkring erhvervsuddannelserne (EUD), hvor der kan fortsat kan ske ændringer. 3

4 Brug din vejleder Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, kan UU Ungdommens Uddannelsesvejledning hjælpe dig. Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 1. MARTS 2015 Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder, enten personligt eller via evejledningen. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos din lokale UU. Formålet med vejledningen er, at du fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte åriges pligt til uddannelse Er du år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer. UU giver vejledning til: 7 Elever i grundskolens klasse. 7 Elever der følger et 10. klassetilbud 7 Unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 5. UU kan hjælpe dig med at: 7 afklare dine uddannelsesmuligheder 7 oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder 7 give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse 7 udarbejde en plan for din fremtid 7 afgøre om du kan komme på produktionsskole 7 få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathed Som et led i at forlade grundskolen skal du lave en uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts i 9. klasse. Men allerede i 8. klasse skal du angive et foreløbigt uddannelsesønske, og dine lærere skal vurdere om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. I løbet af 8., 9. og evt. 10. klasse arbejder du med din uddannelsesplan. Planen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og skal sendes elektronisk til den 1. prioriterede uddannelse gennem Fra dette skoleår er der kommet nye regler om uddannelsesparathed. De gælder for alle 8. klasser. Din uddannelsesparathed bliver løbende vurderet også i 9. og 10. klasse af din skole i samarbejde med UU. Vurderingen sker ud fra dine faglige, personlige og sociale kompetencer, der alle spiller en stor rolle for at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. Derfor hænger vurderingen også tæt sammen med dine ønsker om uddannelse, og der sker en selvstændig vurdering for hvert ønske. 7 Når dine faglige kompetencer vurderes, handler det om at undersøge, om du vil kunne følge med i de forskellige fag på ungdomsuddannelsen. I 8. klasse skal du have karakteren 4,0 i gennemsnit ved første standpunktsvurdering for at blive erklæret uddannelsesparat, uanset hvilken uddannelse du ønsker. 7 De sociale kompetencer kan blandt andet handle om, hvor god du er til at være sammen med de andre i klassen og til at samarbejde. 7 De personlige kompetencer kan handle om at kunne finde ud af at møde til tiden og være aktiv i timerne. Der vil altid blive lavet en plan for, hvordan du kan få hjælp til at blive uddannelsesparat. Hvis du og dine forældre, i 9. og 10. klasse, er uenige i vurderingen, kan I forlange, at vurderingen bliver afprøvet af en uddannelsesinstitution, som udbyder den uddannelse, der er søgt. Valget af uddannelsessted er frit, hvis der er plads. Mentor Såfremt UU vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte af i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Økonomi Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal betale for nogle materialer og aktiviteter, fx redskaber, arbejdstøj og studieture. Vent med at købe til du er begyndt på skolen. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: Introduktionskurser UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for alle elever i 8. klasse. Introduktionskurserne foregår på et ungdomsuddannelsessted. Du skal vælge 2 uddannelser at prøve af, og derudover skal alle deltage i en dag på den lokale erhvervsskole. Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er: 7 at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet 7 at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen 7 at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen 7 at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø 4

5 Brobygning I 9. klasse kan du komme i frivillig brobygning efter aftale med din vejleder. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis den ene uge er på STX eller HF, skal du også en uge på et brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX). Du kan vælge at deltage i frivillig brobygning i yderligere 4 uger. Formålet med brobygningsforløb er at: 7 du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 7 udvikle dine faglige og personlige kompetencer 7 motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse Brobygning giver dig mulighed for: 7 selv at opleve studieforløbet ved at deltage i den faglige undervisning og møde elever og lærere 7 at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. 7 at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse 7 at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse 7 at opnå merit for et eller flere fag evejledning Der er kommet en reform af vejledningen, der betyder at flere skal bruge evejledning frem for den personlige vejleder på skolen. Hvis du er erklæret uddannelsesparat, skal du orientere dig på Uddannelsesguiden, hvis du vil undersøge forskellige uddannelser, og hvis du har brug for personlig vejledning skal du kontakte evejledning. Du kan chatte, maile, sms e eller ringe til evejledning alle ugens dage, også i weekenden, også på Facebook. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en evejleder. Det er dig, der afgør, hvad du taler med e-vejlederen om, og du vælger selv, om du vil være anonym. Vil du vide mere? På Uddannelsesguiden, kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra UU eller ungdomsuddannelsernes studievejledere. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder. CMYK Her finder du din uddannelsesvejleder Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en eller ringe. Se kontaktoplysninger nedenfor. Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning evejledning S J Æ L L A N D S Y D Tlf. og sms: (man-tor 10-22, fre 10-20, lør-søn 12-20) Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Tlf UU Nordvestsjælland Odsherred, Kalundborg og Holbæk Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup Tlf UU Sjælland Syd Næstved, Faxe og Vordingborg Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf UU-Roskilde Roskilde og Lejre Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Tlf UU Vestsjælland Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf UU Lolland-Falster Lolland og Guldborgsund Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf Brug din vejleder 5

6 Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning UDDANNELSESMESSER Ud i fremtiden 17. og 18. september 2014 afholdes uddannelsesmessen Ud i fremtiden for unge med særlige behov i Roskilde Kongres Center, Møllehusvej Roskilde. Onsdag kl og kl , og torsdag kl Messen vil præsentere undervisnings-, vejlednings- og ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet. Yderligere information: JUMP efterskoler, high school, sprogrejser 15. og 16. november 2014 afholdes messen JUMP i Brøndby Hallen. Lørdag og søndag kl Temaet Ta springet uddan dig sjovere giver de unge og deres forældre chancen for at tage stilling til udfordringerne og mulighederne efter 9. klasse. Yderligere information: Uddannelse Uden Grænser 19. og 20. januar 2015 afholdes Danmarks største uddannelsesmesse Uddannelse Uden Grænser i Bella Center i København. Mandag og tirsdag kl Yderligere information: LOKALE INFORMATIONSMØDER M.M. UU-Roskilde/Lejre Fokus på Uddannelse Den 11. november 2014 afholdes uddannelsesmessen Fokus på Uddannelse på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde. Messen har åbent fra kl Messen vil primært præsentere og orientere om uddannelsesmuligheder inden for ungdomsuddannelsesområdet. Messen er for klasses elever og deres forældre samt øvrige interesserede. Se mere på UU Nordvestsjælland Orienteringsaftener om de gymnasiale uddannelser. Høng: Høng Gymnasium, 25. jan 2015, kl Holbæk: Stenhus Gymnasium, 6. nov 2014, kl Kalundborg: Kalundborg Gymnasium, 24. nov 2014, kl Asnæs: Odsherreds Gymnasium, 20. nov 2014, kl Informationsaften for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Se mere på UU Vestsjælland SUK Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival For alle unge og deres for ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdomsuddannelser som forskellige firmaer og videregående uddannelser i Slagelse. Torsdag 4. september 2014, kl v/ungehuset, Bredahlsgade 3, Slagelse Uddannelsesfirkanten Se mere på og UU Lolland-Falster Hør om ungdomsuddannelser på Lolland-Falster. Informationsaftener for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Nakskov: Mandag 3. november 2014, kl Stubbekøbing: Tirsdag 4. november 2014, kl Nykøbing F: Tirsdag 11. november 2014, kl Maribo: Torsdag 13. november 2014, kl Særligt tilrettelagt udd. Lolland: Tirsdag 30. sept kl Særligt tilrettelagt udd. Guldborgsund: Torsdag 13. nov kl Se mere på UUV Køge Bugt Afholder Tjek på fremtiden, et informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever i klasse og forældre: 4. november 2014 kl på Greve Gymnasium 6. november 2014 kl på Køge Handelsskole Se mere på UU Sjælland Syd Afholder informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever og forældre: Næstved ( kl): Næstved Gymnasium, 27. okt. 2014, kl ZBC, 30. okt. 2014, kl Faxe (8. kl): Haslev Gymnasium, Campus Haslev, 13. nov. 2014, kl. 19 Vordingborg (8. kl): Vordingborg Uddannelsescenter, 20. nov. 2014, kl. 19 Se mere på 6

7 1. år 2. år 3. år 4. år EUD ERHVERVSUDDANNELSER 4 HOVEDOMRÅDER TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Grundskolens 9. klasse og 10. klasse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse EGU KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE GYMNASIALE UDDANNELSER STX Studentereksamen HHX Højere Handelseksamen HTX Højere Teknisk Eksamen HF Højere Forberedelseseksamen OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK EUX er en mulighed sammen med mange erhvervsuddannelser VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANDRE UDDANNELSER 1. år 2. år 3. år 4. år Vejledning i overgangen mellem grundskolen og start på en ungdomsuddannelse: Hvis du ikke er kommet igang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte UU Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledning i forhold til gennemførelse af og skift mellem ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere. Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Sjælland. har oplysninger om alle uddannelser. evejledning kan kontaktes om alle uddannelser se side 5. 7

8 Oversigt En stor del af uddannelsesstederne tilbyder EUX-forløb (gymnasialt niveau) på nogle af uddannelserne under de enkelte hovedforløb. Se side BY UDDANNELSESSTED (FORKORTELSE) HJEMMESIDE ÅBENT HUS /INFOMØDE ASNÆS Odsherreds Gymnasium odsherreds-gym.dk 22. januar 2015 kl BALLERUP CPH WEST, Ballerup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden FAXE VUC Storstrøm Faxe vucstor.dk Se hjemmesiden GREVE Greve Gymnasium greve-gym.dk 20. januar 2015 kl SOSU Sjælland, Greve (SG) lukker primo 2015 sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Greve vucroskilde.dk Se hjemmesiden HASLEV EUC Sjælland, Haslev (ESH) eucsj.dk Se hjemmesiden Midtsjællands Gymnasium, Haslev msg-gym.dk 17. jan kl. 13 (efterskoler) jan kl. 19 (9 ZBC Zealand Business College, Haslev zbc.dk Se hjemmesiden Køge Handelsskole, Haslev (HHX) khs.dk Se hjemmesiden HOLBÆK EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk 19. september 2014 kl SOSU Sjælland, Holbæk (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden Stenhus Gymnasium og HF stenhus-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden HØNG Høng Gymnasium og HF hoeng-gymhf.dk 25. januar 2015 kl Landbrugsskolen Sjælland lssj.dk 24. januar 2015 kl ISHØJ CPH WEST, Ishøj (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden KALUNDBORG EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk Handels: 21. jan. kl. 19, Proces: 22. febr. kl Kalundborg Gymnasium og HF kalundborg-gym.dk 12. januar 2015 kl Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden KORSØR VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden KØBENHAVN CPH WEST, København (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden Hotel og Restaurant Skolen (HR) hrs.dk Se hjemmesiden TEC, Ballerup (TB), Frb. (T), Glads. (TG), Hvid. (TH) tec.dk Se hjemmesiden KØGE EUC Sjælland, Køge (ESK) eucsj.dk Se hjemmesiden Køge Gymnasium kggym.dk 19. januar 2015 kl Køge Handelsskole (KHS) khs.dk 15. januar 2015 VUC Køge vucroskilde.dk Se hjemmesiden MARIBO CELF Maribo (FMa) celf.dk 7. februar 2015 Maribo Gymnasium maribo-gym.dk 28. januar 2015 kl NAKSKOV CELF Nakskov (CNa) celf.dk 7. februar 2015 Nakskov Gymnasium og HF nakskov-gym.dk 20. januar 2015 kl. 19 VUC Storstrøm, Nakskov vucstor.dk Se hjemmesiden NYKØBING FALSTER CELF Nykøbing Falster (CNy) celf.dk 7. februar 2015 Nykøbing Katedralskole nykat-gym.dk 29. januar 2015 SOSU Nykøbing Falster (SNy) sosunyk.dk Se skolens hjemmeside VUC Storstrøm, Nykøbing Falster vucstor.dk Se hjemmesiden NÆSTVED EUC Sjælland, Næstved (ESN) eucsj.dk Se hjemmesiden ZBC Zealand Business College, Næstved (ZN) zbc.dk 17. januar 2015 kl Herlufsholm Skole herlufsholm.dk 31. januar 2015 Næstved Gymnasium og HF naestved-gym.dk 28. januar 2015 kl. 19 SOSU Sjælland, Næstved (SNæ) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Storstrøm, Næstved vucstor.dk Se hjemmesiden RINGSTED ZBC Zealand Business College, Ringsted (ZR) zbc.dk 17. januar 2015 kl Midtsjællands Gymnasium, Ringsted msg-gym.dk 24. jan kl. 13 (efterskoler) jan kl. 19 (9 SOSU Sjælland, Ringsted (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden ROSKILDE Erhvervsudd./Handelsgym., Roskilde Handelsskole (RH) rhs.dk 15. jan 2015 kl jan 2015 kl Himmelev Gymnasium himmelev-gymnasium.dk 20. januar 2015 kl Landbrugsskolen Sjælland (LR) lssj.dk 24. januar 2015 kl Roskilde Gymnasium roskilde-gym.dk 19. januar 2015 kl Roskilde Katedralskole roskildekat-gym.dk 21. januar 2015 kl Roskilde Tekniske Gymnasium rtg.dk 24. jan kl jan. kl (htx) Roskilde Tekniske Skole (R) rts.dk 24. januar 2015 kl Uddannelsescenteret i Roskilde (U) ucr.dk Fagmesse: 5. februar 2015 kl VUC Roskilde vucroskilde.dk Se hjemmesiden SLAGELSE Selandia CEU (S) sceu.dk 27. nov 2014 (EUD) / 26. jan 2015 (Gym) Slagelse Gymnasium og HF-kursus slagelse-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 SOSU Sjælland, Slagelse (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden SOLRØD Solrød Gymnasium solgym.dk 21. januar 2015 kl SORØ Sorø Akademis Skole soroe-akademi.dk 19. januar 2015 kl. 19 TAASTRUP CPH WEST, Taastrup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden VORDINGBORG EUC Sjælland, Vordingborg (ESV) eucsj.dk Se hjemmesiden ZBC - Zealand Business College, Vordingborg (ZV) zbc.dk 17. januar 2015 kl Vordingborg Gymnasium og HF vordingborg-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 VUC Storstrøm Vordingborg vucstor.dk Se hjemmesiden 8

9 EUD hovedområder Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelse Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik STX HF HHX HTX 3SE SIDE x 46 x x 31,42 x 49 x x 43 x x 34 x 49 x kl) x x 45 x x 35,48 x 32,44 x x x x x 32 x 34 x x 48 x 49 x x 43 x 33 x x x x x 31,42 x x x x 32 x x 44 x 49 x 49 x x 31,42 x 32 x x x 35 x x x 32,42 x x 44 x x 32,44 x x 45 x x x x x x 31,42 x x 45 x 49 x x x x x 31,42 x x 45 x 34 x 49 x x x x 32,42 x x 35,48 x 43 x x 46 x 34 x 49 x x x x x x 35, kl) x 45 x 34 x 49 x 33 x x 43 x 33 x x 46 x 46 x 47 x x x x 33 x x 34 x 49 x x x x x x 34,47 x x 47 x 34 x 49 x x 47 x 48 x 31,42 x 32 x x x x x 35,48 x x 48 x 49 Uddannelsesbyerne Oversigten på denne side er en liste over uddannelsesbyerne i Region Sjælland. Listen giver et overblik over, hvilke uddannelser, der udbydes i de forskellige byer. De farvede bjælker til venstre repræsenterer hver en ungdomsuddannelse. X ud for de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelsesretning/hovedområde. Oversigt over 10. klasser (side 51), VUC (side 49) og produktionsskoler (side 53). Se kortet med uddannelsesbyerne i Region Sjælland herunder: = Uddannelsesby = UU-Center UU Nordvestsjælland UU Vestsjælland UU Lolland-Falster UU-Roskilde UUV Køge Bugt UU Sjælland Syd 9

10 Erhvervsuddannelser EUD Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, mange af dem med specialer, så der er brug for mange forskellige talenter. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er dog, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og skoleophold. Erhvervsuddannelser er grupperet i fire hovedområder og består af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. På GF2 starter en mere faglig specialisering, og du skal vurderes til din ønskede uddannelse, inden du kan optages på hovedforløbet. Se beskrivelsen af uddannelserne på de næste sider. Optagelseskrav Grundforløbene 7 Du skal have opfyldt undervisningspligten fra 9. eller 10. klasse, OG 7 du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, OG 7 du skal være vurderet uddannelsesparat Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og samtale. Din skole og UU vurderer, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse. Adgangskrav Hovedforløbene Der er adgangskrav til hovedforløbene udover at der til de fleste uddannelser er krav om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det betyder, at der til hver enkelt uddannelse vil være en liste over hvilke fag, på hvilke niveauer og med hvilken karakter der sikrer optagelse på hovedforløbet. Optagelsestidspunkter Der er optag til GF1 i august. Der er optag til GF2 i august og januar. TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Adgangsveje Du kan starte direkte på en erhvervsskole = skoleadgangsvejen, i en virksomhed = praktikadgangsvejen, eller du kan begynde i ny mesterlære (undtaget er elektriker, vvs-uddannelsen, film & tv-produktionsuddannelsen og mejerist). Se oversigten øverst side 11. Ansøgning Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsuddannelserne, og vedlægge din uddannelsesplan. Ansøgningsskemaet findes på Er du under 18 år, og erklæret uddannelsesparat, har dine forældre ansvaret for at der udarbejdes en uddannelsesplan. Er du ikke erklæret uddannelsesparat, har UU ansvaret for uddannelsesplanen. For optag til august er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for de øvrige optagelsestidspunkter kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside. Praktikadgangsvejen: Denne adgangsvej kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Ny mesterlære adgangsvejen: Denne adgangsvej kræver også, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det særlige ved dette forløb er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Adgangsbegrænsning GF2 (Grundforløbets del 2) På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til GF2 med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads eller en skolepraktikplads. Søg flere oplysninger på erhvervsskolen. Grundforløbene GF1 og GF2 Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Du kan kun optages på GF1 én gang, og det skal ske senest et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, ellers skal du starte direkte på GF2. 10

11 GF1 omfatter introducerende, bred og almen erhvervsfaglig undervisning inden for det valgte hovedområde, men du kan skifte fagretning til et andet hovedområde ved overgang til GF2. På GF2 arbejder du med uddannelsesspecifikke fag, som sikrer, at du kan optages på hovedforløbet inden for den valgte uddannelse. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve der skal bestås. Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole 1. SKOLEADGANGSVEJEN for unge direkte fra 9. eller 10 klasse eller senest 1 år efter Grundforløb del 1 (alle udd. skole 20 uger) 2. PRAKTIKADGANGSVEJEN I virksomhed Variabel ofte 3-6 mdr. 3. NY MESTERLÆRE Grundforløb del 2 (alle udd. skole 20 uger) Grundforløb del 1 (skole 20 uger) I virksomhed op til 1 år evt. supplerende skoleundervisning Hovedforløb (praktik og skole) Hovedforløb (praktik og skole) Hovedforløb (praktik og skole) Kilde: Undervisningsministeriet EUX EUX giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau samtidig med at du gennemfører din erhvervsuddannelse. Det betyder, at du både skal opfylde kravene til erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser for at blive optaget. Med en EUX opnår du generel studiekompetence, der betyder, at du kan læse videre på samme vilkår, som hvis du havde taget en gymnasial uddannelse. Kontakt din erhvervsskole for mere information. Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole EUX for unge direkte fra 9. eller 10 klasse, eller senest 1 år efter EUX Grundforløb del 1 (tekniske udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 1 (merkantile udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 2 (tekniske udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 2 (merkantile udd. skole 20 uger) Hovedforløb uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole) Erhvervsskole 1 år (EUX-studieforløb) Hovedforløb 2 år (praktik og skole) Uddannelsesplan og kontaktlærer På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på Hvis du har dokumentation for faglige eller fysiske begrænsninger, kan du søge specialpædagogisk støtte på uddannelsesstedet. Tal med din uddannelses- og erhvervsvejleder på erhvervsskolen. Vejledning Uddannelses- og erhvervsvejlederen på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n Optagelse n Uddannelsernes struktur og opbygning n Støttemuligheder n Praktikpladssøgning n Jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det. Uddannelsesgaranti Gennemfører du hele grundforløbet i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, har du sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet, faglig mobilitet og aktiv praktikpladssøgning. Gennemfører du et grundforløb i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik, får du tilbud om optagelse på GF2 i en anden uddannelse, som udbydes med skolepraktik, med mest mulig merit for allerede gennemførte og beståede elementer. Dette tilbud gives højst 2 gange. Praktikplads Det er dig selv, som har ansvaret for at skaffe en praktikplads, men skolerne vil hjælpe dig med din søgning. På Praktikpladsen.dk, kan du finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og du kan sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever. Skolepraktik Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din 11

12 Erhvervsuddannelser EUD EUD uddannelse i skolepraktik, hvor den praktiske oplæring i virksomhed erstattes af praktisk oplæring på erhvervsskolen. I de fleste tilfælde kommer du også i praktik i en almindelig virksomhed, og ofte ender det med en aftale, så du afslutter din uddannelse i virksomheden. Du vil kunne se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, og på hvilke skoler det foregår på Skolepraktikken begynder 1 måned efter afsluttet grundforløb. For at blive optaget i skolepraktik, skal du opfylde de lovmæssige kriterier: Du skal være fagligt egnet, fagligt mobil, geografisk mobil og aktiv praktikpladssøgende. Du vil blive indkaldt til en jobsamtale på erhvervsskolen, hvor de 4 kriterier vil danne grundlag for bedømmelsen. Vil du vide mere om skolepraktik, så kontakt erhvervsskolens praktikpladskontor for yderligere oplysninger. Hovedforløb Når du efter grundforløbet starter på din praktikplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Kravet til den afsluttende eksamen afhænger af den uddannelse, du er optaget på, kontakt erhvervsskolen for yderligere information. EUD-Nøglen på er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker. Trindelte uddannelser Nogle uddannelser kan afsluttes på flere trin, det vil sige, at uddannelsen kan afsluttes på forskellige niveauer, som modsvarer dine forudsætninger og virksomhedens behov. Der kræves også uddannelsesaftale inden for trindelte uddannelser. Med en trindelt uddannelse kan du hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, og de faglige udfordringer passer måske bedre til dine ønsker. Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen på baggrund af din trinuddannelse. Du kan se trinuddannelserne i oversigterne side Løn og SU Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på Se mere om erhvervsuddannelser Relevante links for erhvervsrettede uddannelser: n n n n

13 Erhvervsuddannelsernes nye inddeling og opbygning BEMÆRK: Ved redaktionens slutning den 13. august 2014 er alt omkring erhvervsuddannelserne (EUD) ikke helt faldet på plads. Der kan derfor være ændringer i forhold til hæftets indhold om EUD. For at kunne sammenligne med det tidligere kendte om erhvervsuddannelserne har vi valgt at vise de fire nye EUDhovedområder med de tidlige kendte indgange og deres uddannelser på denne og de efterfølgende sider (s.14 til s. 32). EUD kontor med specialer og finansuddannelsen kan kun tages som EUX-forløb. TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser fra følgende indgange: Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Transport og logistik KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE Uddannelser fra følgende indgange: Merkantil, HG Medieproduktion FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Uddannelser fra følgende indgange: Dyr, planter og natur Mad til mennesker OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Uddannelser fra følgende indgange: Sundhed, omsorg og pædagogik Bygnings- og brugerservice Krop og stil 13

14 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Bådmekaniker Du arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervsbåde, både håndværksmæssigt og inden for salg og service. Cykel- og motorcykeluddannelsen Du reparerer og vedligeholder cykler, knallerter og motorcykler. Du arbejder med værktøj og maskiner. Kundebetjening er også et vigtigt emne. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Du vedligeholder og reparerer enten entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner, fx bulldozere, rendegravere, forskellige slags motorer, halmpressere eller mejetærskere. Flymekaniker Vedligehold og reparation af fly, både mekanisk og elektronisk. Med piloter og flyveledere sikrer du en sikker flyvetur. Karrosseriuddannelsen Bygning og reparation af bildele som karrosserier, førerhuse og bildøre. Du svejser og arbejder i de forskellige materialer. Du beregner pris og laver skadesrapporter. Lastvognsmekaniker Reparation og vedligehold af lastbiler og påhængsvogne. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer Personvognsmekaniker Reparation og vedligehold af personbiler. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer Vognmaler Lær om farver og lak, at genskabe en bestemt farve ved reparation og betjening af værktøj og maskiner. n Bådmekaniker 4 år CNy is n Bådassistent 2 år CNy is n Cykelmekaniker 3 år 3 mdr. CNy - TH n Cykelmontør 1 år 6 mdr. CNy - TH n Knallertmekaniker 2 år 9 mdr. CNy - TH n Motorcykelmekaniker 4 år CNy - TH n Entreprenørmaskinmekaniker 4 år Aars n Landbrugsmaskinmekaniker 4 år Aars n Materielmekaniker 2 år Aars n Personlift mekaniker 4 år Aars n Landbrugssmed 4 år Aars n Kranmekaniker 4 år Aars n Flymekaniker 4 år 5 mdr. TH is n Karrosserismed 3 år 6 mdr. Silk - TH n Karrosseritekniker (bygger) 4 år Silk - TH n Karrosseritekniker (opretter) 4 år Silk - TH n Lastvognsmekaniker 4 år. CNy - TH - SDE - TCA n Lastvognsmontør 2 år CNy - TH - SDE - TCA n Personvognsmekaniker 4 år. CNy - EN - ESN - R - S - TH - ESK n Personvognsmontør 2 år CNy- S - TH - ESN - R - ESK n Vognmaler 3 år 6mdr. Silk Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 9) - Ikke skolepraktik (is) - CELF, Nykøbing F. (CNy) - Aars Tekniske Skole (Aars) - TEC, Hvidovre (TH) - Silkeborg Tekniske Skole (Silk) - EUC Sjælland, Køge (ESK) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Syddansk Erhvervsskole (SDE) - TEC College Aalborg (TCA) 14

15 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for BYGGE OG ANLÆG SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Skorstensfejer Rens kedler, skorstene og rørsystemer. Lær om fyringssystemer og brændsel, mål og kontrolér varmesystemer. n Skorstensfejer 4 år EucSyd is n Kedelanlægstekniker 1 år 6 mdr. EucSyd is Snedker Arbejd med træ, både som håndværk og på maskiner. Lær om forskellige træsorter og vedligehold af maskinerne. Stenhugger Kløv og tilpas stenblokke. Lær om stenarter og deres behandling, skrift og stilarter og at hugge skrifttegn. Lær om gravsten og bygningsudsmykning. Stukkatør Restaurér og lav stukudsmykninger på lofter og vægge i gips eller kalk og figurer i beton. Lær håndværkets teknikker. Tagdækker Læg alle slags tage dog ikke tegltage. Vedligehold og restaurér forskellige typer af tag. Du arbejder i højden. Teknisk isolatør Isoler for kulde, varme, lyd og vibrationer. Mål op og monter fx mineraluld og aluminiumsplader. n Bygningssnedker 3 år 3-9 mdr. R n Møbelsnedker 3 år 3-9 mdr. R n Orgelbygger 3 år 3-9 mdr. R n Træoperatør døre & vinduer 2 år R n Træoperatør møbel 2 år R n Bygningsmontør 2 år R n Stentekniker 2 år ESH is n Stenhugger 3 år 6 mdr. - 4 år ESH is n Stukkatør 3 år 9 mdr. ESH is n Tagdækker 2 år 5-11 mdr. EN is n Teknisk isolatør 2 år 9 mdr. - 3 år 3 mdr. EN Træfagenes byggeuddannelse Arbejd med, hvordan man laver byggekonstruktioner i træ, aluminium m.m. n Tømrer 4 år CNy-EN-R-S-ESN-ESK n Gulvlægger 4 år R-S-KG n Tækkemand 4 år R-S-KG Vvs-energiuddannelsen Installer og vedligehold fx vand- og varmeanlæg. Tegn og beregn en rørinstallation. Lav forskellige former for svejsning. n Vvs er 3 år 6 mdr. ESN-R-TG n Vvs og energispecialist 4 år ESN-R-TG n Vvs og blikkenslager 4 år ESN-R-TG n Ventilationstekniker 4 år ESN-R-TG n Rustfast industrimontør 4 år R-TG BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) CELF, Nykøbing F. (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN), Haslev (ESH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - TEC Gladsaxe (TG) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - EUC Syd, Tønder (EUCSyd) - Københavns Tekniske Skole, Glostrup (KG) - EUC Sjælland, Køge (ESK) 15

16 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for PRODUKTION OG UDVIKLING SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Beklædningshåndværker Beklædningshåndværkeren udfører designerens ideer. Det kan være inden for alt fra pelse til sportstøj og kjoler. Du lærer sytekniker og at arbejde med mønstre, modeller og it-værktøjer. n Beklædningshåndværker 3 år - 3 år 4 mdr. CPH ag n Tekstil-og beklædningsassistent 2 år - 2 år 2 mdr. CPH ag n Modist ca. 3 år CPH ag n Buntmager ca. 3 år CPH ag Beslagsmede uddannelsen Du lærer at håndsmede hestesko og at sko heste. Du lærer at beskære hestens hove, at tage mål, at udføre smedearbejdet og slå skoene på. n Beslagsmed 4 år I is CNC teknikuddannelsen Lær at arbejde med cnc-maskiner (computerstyrede maskiner til metalbearbejdning). Du lærer at dreje, fræse og bore, og du lærer at programmere maskinerne Elektronikoperatør På uddannelsen lærer du at producere industriel elektronik (fx styring til maskiner og telekommunikationsudstyr). Du får kendskab både til planlægning af produktion og til arbejde, som kan være at lave præcisions- lodning og montere printkort. n CNC-tekniker 2 år 6 mdr. R-K is n CNC-assistent 1 år 6 mdr. R-K-S is n Elektronikoperatør 2 år EUCSyd is Finmekanikeruddannelsen Som finmekaniker lærer du at fremstille og reparere den fine mekanik i fx måleinstrumenter, våben eller låse. På uddannelsen lærer du at bore, fræse, svejse og lodde de små elementer i finmekanikken. Industrioperatør Du lærer om produktion i industrien. Styring og tilsyn med maskiner i industrianlæg er vigtige emner. Du lærer også at arbejde med avancerede it-systemer. n Våbenmekaniker 4 år TB n Låsesmed 4 år TB n Finmekaniker 4 år TB n Finmekanikerassistent 1 år 6 mdr. TB n Industrioperatør 2 år CNa-CNy-EN is n Industrioperatør montage 2 år 8 mdr. CNa-CNy-EN is n Industrioperatør produktivitet 2 år 8 mdr. CNa-CNy-EN is BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - Ballerup (TB) - Institut for produktionsdyr og heste Taastrup (I) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Syd, Sønderborg (EUCSyd) - CPH WEST Ishøj (CPH) - Celf Nakskov (CNa) - Celf Nykøbing Falster (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) 16

17 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for PRODUKTION OG UDVIKLING SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Industriteknikeruddannelsen Uddannelsen industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Mange maskiner og anlæg er computerstyrede, så du skal både lære at programmere og at skære gevind og fræse. Køletekniker En køletekniker arbejder med køle- og klimaanlæg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg. Laboratorietandtekniker Under uddannelsen lærer du at lave løse proteser til patienter, der mangler nogle af deres tænder. Du lærer også at lave kunstige tænder, broer og kroner, som skal sidde fast i munden. n Industritekniker produktion 5 år 6 mdr. R - S- K n Industritekniker-maskin 4 år R - S- K n Industriassistent 2 år R - S- K n Køletekniker 4 år JH is n Køleassistent 2 år JH is n Laboratorietandtekniker 4 år K n Basistandtekniker 2 år 6 mdr. K Maritime håndværksfag Som bådebygger lærer du at bygge skibe og både i træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl, markiser og presenninger. Du lærer også at lave riggerarbejde med tov og wirer. n Sejlmager 4 år EH is n Bådebygger 4 år EH is Metalsmed På uddannelsen lærer du om metallers egenskaber. Afhængigt af speciale lærer du at forme, slibe, dekorere og lave mønstre i metalgenstande ved hjælp af forskellige teknikker. Modelsnedker På uddannelsen lærer du at udarbejde modeller af støbeforme i træ eller plast. Støbeformen skal bruges til fx at fremstille skibsskruer eller maskindele. Du lærer, hvordan man vælger de rigtige materialer og arbejdsmetoder. n Gravør 4 år K is n Gørtler 4 år K is n Gørtler-armatur 4 år K is n Jern og metalsliber 2 år 6 mdr. K is n Kobbersmed 4 år K is n Metaltrykker 3 år 6 mdr. K is n Modelsnedker 4 år EH is Oliefyrstekniker På uddannelsen lærer du at installere og reparere mindre oliefyrsanlæg, kedler og fx varmluftovne. Du lærer også at foretage servicebesøg og at rådgive kunder. n Oliefyrstekniker 2 år TB is BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - EUC Lillebælt (EL) - Celf Nakskov (CNa) - Celf Nykøbing Falster (CNy) - Jyske Håndværkerskole Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC Gladsaxe (TG) EUC Nord Frederikshavn (EUCN) - EUC Vest Esbjerg (EUCV) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Syd - Sønderborg (EUC syd) - Selandia CEU, Slagelse (S) - Københavns Tekniske Skole (K) 17

18 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for PRODUKTION OG UDVIKLING SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Ortopædist Du lærer at lave hjælpemidler til handicappede, fx bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du bruger forskellige materialer som plast, træ og læder. Du lærer også at tilpasse protesen til den enkelte bruger. Overfladebehandler På uddannelsen lærer du at overfladebehandle produkter og konstruktioner. Lakering, galvanisering og metallisering er tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte. n Ortopædist 4 år TB is n Overfladebehandler 2 år RT is n Overfladebehandler - konstruktion 3 år RT is n Overfladebehandler - komponent 3 år RT is Plastmager Du lærer at producere ting af plast (plastic) i alle former og størrelser. Du får teoretisk og praktisk viden, så du kender hele arbejdsprocessen, og du lærer at styre et produktionsanlæg. n Plastmager 4 år JH n Plastmedhjælper 2 år JH Produktør Du lærer at arbejde med produktion i industrien, at tilse og passe maskiner og anlæg. Du får også viden om, hvordan man sikrer kvaliteten. Ser på enkle tekniske tegninger og interne lagerfunktioner. Skibstekniker På uddannelsen lærer du at designe og bygge skibe samt andre store stål- og jernkonstruktioner. Du arbejder med CAD-systemer og forskellige svejseteknikker. Skibsmekaniker På uddannelsen lærer du at vedligeholde og reparere de mange tekniske anlæg og maskiner ombord. Det er skibets hovedmotor, pumpesystemer, kølesystemer og maskiner til losning og lastning. n Produktør 1 år 6 mdr. K-CNy is n Skibsteknikerassistent 2 år 6 mdr. SO is n Skibstekniker reparation 4 år 6 mdr. SO is n Skibstekniker konstruktion 4 år 6 mdr. SO is n Skibstekniker design 4 år 6 mdr. SO is n Skibstekniker maritime rør 4 år 6 mdr. SO is n Skibsassistent 2 år 6 mdr. EUCN-EUCV is n Skibsmekaniker 3 år 3 mdr. EUCN - EUCV is Skibsmontør Uddannelsen går ud på at reparere og udskifte maskineri på fx fiskekuttere, coastere og andre mindre fragtskibe. Du lærer at arbejde med håndværktøj og at bore, slibe, dreje, håndlodde og svejse. n Skibsmontør 4 år EUCV - SVE n Industrimontør 2 år 6 mdr. EUCV - SVE BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Ballerup (TB) - Syddansk Erhvervsskole Odense (SO) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Vest Esbjerg (EUCV) 18

19 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for PRODUKTION OG UDVIKLING SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Smed Du lærer at arbejde med metal bl.a. at svejse, bukke, bore, fræse, dreje og skære gevind. Du kommer til at producere og samle forskellige dele til fx maskiner og anlæg, som du også installerer. Støberitekniker Du lærer at konstruere, designe og støbe metalgenstande efter arbejdstegninger. Du lærer om forskellige former for støberiarbejde. n Klejnsmed 4 år CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH n Smed aluminium 4 år CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH n Smed rustfri 4 år CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH n VVS - energiteknik 4 år EN-ESN-R-S-TB-CPH n Smed bearbejdning 2 år CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH n Svejser 2 år 6 mdr. CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH n Støberitekniker - faste forme 3 år 6 mdr. K is n Støberitekniker - sand 3 år 6 mdr. K is n Støberiassistent 2 år K is Teknisk designer Du lærer at løse tekniske problemer ved hjælp af tegneprogrammer på computeren. Du beregner, konstruerer, fremstiller dokumentation og bruger multimedieteknikker. n Teknisk designer industriel produktion 2 år 5 11 mdr. K-R-S n Teknisk designer bygge og anlæg 2 år 5 11 mdr. K-R-S Urmager Du reparerer mekaniske og elektroniske ure. Du lærer at arbejde præcist med de ofte små dele, at betjene og rådgive kunder. n Urmager 4 år ZR Vindmølleoperatør På uddannelsen lærer du at montere, vedligeholde og reparere vindmøller. Du beskæftiger dig både med dieselmotorer, elektriske systemer og hydraulik (mekaniske systemer baseret på væsketryk). n Vingeproduktion 2 år RT/CNa is n Mekanik og montage 2 år RT/CNa is Værktøjsuddannelsen På uddannelsen lærer du at lave støbeforme til at masseproducere ting i plastic eller metal. Det kan fx være forme til telefoner eller stikkontakter i plastic eller fx forme til lynlåse eller bildele i metal. Ædelsmed Du lærer at lave kunsthåndværk i ædle metaller som guld, sølv og platin. Du får viden de forskellige metaller, og om hvordan man bearbejder dem. Du arbejder både med værktøj og med maskiner. n Værktøjsmager 4 år K n Værktøjstekniker 5 år K n Ciselør 4 år K- EL is/ag n Guldsmed 4 år K-EL is/ag n Korpussølvsmed 4 år K-EL is/ag n Bestiksølvsmed 4 år K-EL is/ag n Butiksguldsmed 1 år 6 mdr. K-EL is/ag n Ædelmetalstøber 1 år 6 mdr. K-EL is/ag n Ædelstensfatter 2 år 6 mdr. K-EL is/ag BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Lillebælt (EL) - CELF Nakskov (CNa) - CELF Nykøbing F. (CNy) - Jyske Håndværkerskole, Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC, Ballerup (TB) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Gladsaxe (TG) - Odense Tekniske Skole (OT) - EUC Nord, Frederikshavn (EUCN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Køge (ESK) - CPH WEST, Ishøj (CPH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) 19

20 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for STRØM, STYRING OG IT SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Automatik- og procesuddannelsen Du arbejder med automatik i industrien. Det kan være, hvordan man sætter en maskine op til produktion, og hvordan man finder fejl, reparerer og vedligeholder de forskellige dele af maskinen. Data- og kommunikationsuddannelsen Du arbejder med it-systemer inden for kontorområdet. Du får en viden om computerteknologi, databaser, fejlfinding og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for virksomheden. Elektriker Du reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og fx computerstyrede elsystemer. Du kan både komme til at arbejde hjemme hos private kunder og i store virksomheder. Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Du fremstiller og reparerer elektronisk udstyr fx radioudstyr, pc-udstyr. Forsyningsoperatør Reparerer og vedligeholder forsyningsnettet gas, vand og el. Bruger overvågnings- og måleudstyr og hjælper kunder. Frontline pc-supporter Opsætning af pc er, installering og opgradering af software. Arbejde med servere, netværk, sikkerhed og at vejlede brugere. Frontline radio-tv-supporter Du opsætter og udfører mindre reparationer på videoer, dvd er, radio- og tv-apparater og lignende. Procesoperatør På uddannelsen lærer du om produktionsprocesser i industrien. Du bliver fortrolig med produktionsforløbet i forbindelse med fremstilling af mad, medicin eller maling. Du lærer at sikre, at produktionen bliver økonomisk og effektiv. n Automatikmontør 2 år T-CNy n Automatiktekniker 4 år T-CNy n Automatiktekniker/ elevator 4 år T n Automatiktekniker/ elektro 4 år T-CNy n Datatekniker - infrastruktur 5 år ZR-TB n Datatekniker - programmering 5 år ZR-TB n It supporter 2 år 6 mdr. ZR-TB-CNy n Telesystemtekniker 4 år T n Teleinstallationstekniker 3 år T n Installationsteknik 4 år CNy-EN-ESN-R-T-TB-S n Styrings- og regulationsteknik 4 år 6 mdr. CNy-EN-R-T-TB n Kommunikationsteknik 4 år 6 mdr. EN-R-T-TB n Bygningsautomatik 4 år EN-R-T-TB n Elmontør 2 år 6 mdr. EN-R-T-TB n Elektronikfagtekniker 4 år ZR-TB n Radio-/TV fagtekniker 4 år ZR-TB n Medicotekniker 5 år TB n Forsyningsoperatør (elforsyning) 2 år T is n Forsyningsoperatør (kraftværk) 2 år T is n Frontline PC-supporter 2 år TB is n Frontline radio-tv-supporter 2 år ZR is n Procesoperatør 4 år K-EN is n Procesarbejder 2 år K-EN is Teater-, udstillings- og eventtekniker n Produktionsassistent 2 år K ag/is Arbejder med teknik, der indgår i udstillinger og n Teatertekniker 4 år K ag/is på teaterscener. Du fremstiller dekorationer og n Udstillingstekniker 4 år K ag/is arbejder med lyd og lys og bruger de forskellige n Eventtekniker(illuminationsteknik) 4 år K ag/is faste installationer. n Eventtekniker(audioteknik) 4 år K ag/is BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Selandia CEU, Slagelse (S) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Ballerup (TB) - CELF Nykøbing F. (CNy) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Ringsted (ER) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) 20

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Sydjylland kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der på Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016 Senest revideret 1. juli Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2013 30. juni 2014 Bådassistent 1. januar 2013 30. juni 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2013

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2013 Senest revideret 24. juni 2013 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2014 Senest revideret 16. december 2013 Bil, fly og andre

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. januar 2012 30. juni 2013 Bådassistent 1. januar 2012 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. januar 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli alfabetisk liste

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli alfabetisk liste Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli 2015 - alfabetisk liste Uddannelse Gældende til Administration (kontoruddannelse)

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1. Administration 30. juni 2014 Advokatsekretær 30. juni 2014 Alutømrer 30. juni 2014 Ambulanceassistent 30. juni 2014 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2014 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2014

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste Administration (kontoruddannelsen) 31. december 2015 Ambulanceassistent 31. december 2015 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartnerassistent 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2016 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der på Fyn kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2015 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Alfabetisk liste. Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge

Alfabetisk liste. Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Administration 31. december 2013 Advokatsekretær 31. december 2013 Alutømrer 30. juni 2013 Ambulanceassistent 31. december 2013 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2013 Anlægsgartner (plejeteknik) 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksen Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker Bådassistent 30.

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2014 Brolægger 30. juni 2014 Bygningsstruktør 31. december 2013 Kloakrørlægger 31. december 2013 Bygningsmaler Bygningsmaler

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2012 Bådmekaniker 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Alfabetisk liste. Gældende fra 1. Administration 30. juni 2015 Advokatsekretær 31. december 2014 Ambulanceassistent 30. juni 2015 Anlægsgartner (anlægsteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartner (plejeteknik) 30. juni 2015 Anlægsgartnerassistent

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december 2016 Uddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2014 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2014 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 30. juni 2013 Bådmekaniker 30. juni 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 30. juni 2013 Cykelmontør 30. juni 2013 Knallertmekaniker

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2011 31. december 2012 Bådassistent 1. juli 2011 31. december 2012 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2011

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester

Brolægger 30. juni 2016 Bygningsstruktør 30. juni 2016 Kloakrørlægger 30. juni 2016 Bygningsmaler Bygningsmaler 30. juni 2016 Glarmester Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. juli 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge.

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og på Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge. Gældende fra 1. juli 2015 - alfabetisk liste Uddannelser Gældende til Administration

Læs mere

Hovedforløb Speciale Gældende til

Hovedforløb Speciale Gældende til Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Nordjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017. Senest revideret 22. december

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Sorteret efter brancher Gældende fra 1. januar 2015 Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2015 Brolægger 31. december 2015 Bygningsstruktør 31. december 2015 Kloakrørlægger 31. december 2015 Bygningsmaler

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 1. januar 2007 30. juni 2008 Ejendomsservicetekniker Boligservice 1. januar 2007 30. juni 2008 Erhvervs- og institutionsservice 1. januar 2007

Læs mere

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE DEN LILLE ORDBOG Hvad betyder det? Her kan du læse om de begreber vi bruger på erhvervsuddannelserne. Grundforløb 1 (GF1): Er for dig, der kommer direkte fra 9.

Læs mere

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker

Bådassistent. Lastvognsmekaniker. Personvognsmekaniker Hovedforløb Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2016 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Flisemontør 31. december 2014 Murer 31. december 2014 Stenhugger

Flisemontør 31. december 2014 Murer 31. december 2014 Stenhugger Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 31. december 2014 Brolægger 31. december 2014 Bygningsstruktør 31. december 2014 Kloakrørlægger

Læs mere