Ungdomsuddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelser 2014-2015. Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland"

Transkript

1 Ungdomsuddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

2 INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3 4Praktiske oplysninger 4 4Brug din vejleder 4-5 4Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning 6 4Uddannelsessystemet 7 4Oversigt med uddannelsessteder, hjemmesider, åbent hus, samt hvilke uddannelsesområder de dækker 8-9 Erhvervsuddannelser (EUD) i de 4 nye hovedområder 810 4Optagelseskrav Grundforløbene, adgangskrav Hovedforløbene 10 4Adgangsveje, ansøgning, adgangsbegrænsning 10 4 EUX Gymnasialt niveau 11 4Uddannelsesplan, vejledning, uddannelsesgaranti, praktikplads 11 4Hovedforløb, trindelte uddannelser, løn og SU, links 12 4Erhvervsuddannelsernes nye inddeling og opbygning 13 4Teknologi byggeri og transport (områdeinddelt) Kontor, handel og forretningsservice (områdeinddelt) Fødevarer, jordbrug og oplevelse (områdeinddelt) Omsorg, sundhed og pædagogik (områdeinddelt) Uddannelsessteder (alfabetisk) Gymnasiale uddannelser International Baccalaureate IB 37 4Studentereksamen STX 38 4Højere Handelseksamen HHX 39 4Højere Teknisk Eksamen HTX 40 4Højere Forberedelseseksamen HF 41 4Uddannelsessteder VUC klasse 8 50 Produktionsskoler 8 52 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 8 54 Uddannelse for unge med særlige behov (STU) 8 54 Andre uddannelser 8 55 Udgivet af UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning i Region Sjælland. Redaktion Finn Mikkelsen (redigering), Bende Andersen (tovholder), Ulla Petersen (ansvarshavende), Trine Suhr Andersen, Pia Hegner, Jørgen Bentzen, Karin Christensen Fotos Alle anvendte billeder i denne del af hæftet: Jørgen Bentzen Grafisk tilrettelæggelse Jan Haste. Oplag Løssalgspris: kr. 29,- 2

3 UU Ungdommens Uddannelsesvejledning UU byder velkommen til FREMTIDSPARAT Ungdomsuddannelser i Region Sjælland Til eleverne Velkommen til hæftet Fremtidsparat Ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Uddannelse er i dag mere nødvendigt end nogensinde før for at få fodfæste på et arbejdsmarked, der hele tiden er under forandring. Nogle uddannelser forsvinder, nye opstår, indhold og krav ændres. Det kan derfor være vanskeligt at skaffe sig et ordentligt overblik over mulighederne, når du forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Hæftet er lavet for at skabe overblik over ungdomsuddannelserne i Region Sjælland. Du kan sammenligne indhold og krav på de uddannelser, der interesserer dig. Du kan også bruge en online-udgave af hæftet. Brug og de enkelte UU-centres hjemmeside. På de første sider finder du nyttige datoer, derudover kan du finde generel information om de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Til forældrene Stort set alle elever i de ældste klasser i folkeskolen, på private skoler og ungdoms- og efterskoler i området modtager dette hæfte. Eleven, forældrene, skolen og UU er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. Kernen i samarbejdet er elevens uddannelsesplan. Skolen og UU indbyder til møder og samtaler. Vejledningen tager udgangspunkt i elevens motivation og forudsætninger, og den finder sted på basis af aktuel viden om ungdomsuddannelserne. Forældrene spiller en vigtig rolle, når de unge træffer deres uddannelsesvalg. Derfor opfordres I til at orientere jer i dette hæfte. Krav og indhold på ungdomsuddannelserne er hele tiden i bevægelse og har helt sikkert ændret sig, siden I selv var i uddannelse, og derfor er hæftet en rigtig god baggrund for samtalerne med jeres barn. BEMÆRK: Redaktionen er sluttet den 13. august Der tages forbehold for hæftets indhold omkring erhvervsuddannelserne (EUD), hvor der kan fortsat kan ske ændringer. 3

4 Brug din vejleder Hvis du har brug for vejledning om valg af uddannelse og erhverv, kan UU Ungdommens Uddannelsesvejledning hjælpe dig. Ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne er 1. MARTS 2015 Danmark har et veludbygget vejledningssystem, som sikrer, at alle har mulighed for at planlægge uddannelses- og erhvervskarriere med en vejleder, enten personligt eller via evejledningen. Er du under 25 år, kan du få vejledning hos din lokale UU. Formålet med vejledningen er, at du fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte åriges pligt til uddannelse Er du år har du pligt til at være i uddannelse eller en aktivitet, som sigter mod uddannelse. Du skal følge din uddannelsesplan. Kontakt din UU-vejleder, hvis den skal ændres, så den passer. UU giver vejledning til: 7 Elever i grundskolens klasse. 7 Elever der følger et 10. klassetilbud 7 Unge under 25 år, som har brug for vejledning i forbindelse med uddannelse eller beskæftigelse. For kontakt til UU se side 5. UU kan hjælpe dig med at: 7 afklare dine uddannelsesmuligheder 7 oplyse dig om uddannelser og jobmuligheder 7 give dig tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse 7 udarbejde en plan for din fremtid 7 afgøre om du kan komme på produktionsskole 7 få en mentor ved overgangen til ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathed Som et led i at forlade grundskolen skal du lave en uddannelsesplan for din uddannelse efter grundskolen inden den 1. marts i 9. klasse. Men allerede i 8. klasse skal du angive et foreløbigt uddannelsesønske, og dine lærere skal vurdere om du er uddannelsesparat i forhold til dit ønske. I løbet af 8., 9. og evt. 10. klasse arbejder du med din uddannelsesplan. Planen vil i 9. og 10. klasse være ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og skal sendes elektronisk til den 1. prioriterede uddannelse gennem Fra dette skoleår er der kommet nye regler om uddannelsesparathed. De gælder for alle 8. klasser. Din uddannelsesparathed bliver løbende vurderet også i 9. og 10. klasse af din skole i samarbejde med UU. Vurderingen sker ud fra dine faglige, personlige og sociale kompetencer, der alle spiller en stor rolle for at du kan fuldføre en ungdomsuddannelse. Derfor hænger vurderingen også tæt sammen med dine ønsker om uddannelse, og der sker en selvstændig vurdering for hvert ønske. 7 Når dine faglige kompetencer vurderes, handler det om at undersøge, om du vil kunne følge med i de forskellige fag på ungdomsuddannelsen. I 8. klasse skal du have karakteren 4,0 i gennemsnit ved første standpunktsvurdering for at blive erklæret uddannelsesparat, uanset hvilken uddannelse du ønsker. 7 De sociale kompetencer kan blandt andet handle om, hvor god du er til at være sammen med de andre i klassen og til at samarbejde. 7 De personlige kompetencer kan handle om at kunne finde ud af at møde til tiden og være aktiv i timerne. Der vil altid blive lavet en plan for, hvordan du kan få hjælp til at blive uddannelsesparat. Hvis du og dine forældre, i 9. og 10. klasse, er uenige i vurderingen, kan I forlange, at vurderingen bliver afprøvet af en uddannelsesinstitution, som udbyder den uddannelse, der er søgt. Valget af uddannelsessted er frit, hvis der er plads. Mentor Såfremt UU vurderer, at du har behov for støtte for at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af en mentor. Det er en voksen, du kan tale med og få støtte af i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Økonomi Undervisningen er gratis. Du skal dog være opmærksom på, at du på nogle ungdomsuddannelser selv skal betale for nogle materialer og aktiviteter, fx redskaber, arbejdstøj og studieture. Vent med at købe til du er begyndt på skolen. Du kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter din 18 års fødselsdag. Nærmere oplysninger kan findes på Du kan undersøge dine muligheder for at få rabat på din transport på: Introduktionskurser UU planlægger i fællesskab med ungdomsuddannelserne introduktionskurser for alle elever i 8. klasse. Introduktionskurserne foregår på et ungdomsuddannelsessted. Du skal vælge 2 uddannelser at prøve af, og derudover skal alle deltage i en dag på den lokale erhvervsskole. Valg af introduktionskurser hænger sammen med de overvejelser, du har om din kommende ungdomsuddannelse, og formålet er: 7 at du bliver bekendt med en eller flere ungdomsuddannelser og evt. uddannelsesstedet 7 at du stifter bekendtskab med de praktiske og teoretiske dele i uddannelsen 7 at du får et realistisk billede af, hvilke krav du vil blive mødt med på uddannelsen 7 at du oplever studieforløbet og møder lærere og elever i deres daglige miljø 4

5 Brobygning I 9. klasse kan du komme i frivillig brobygning efter aftale med din vejleder. I 10. klasse er det obligatorisk at deltage i mindst en uges brobygningsforløb. Hvis den ene uge er på STX eller HF, skal du også en uge på et brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse (EUD) eller et erhvervsgymnasium (HHX eller HTX). Du kan vælge at deltage i frivillig brobygning i yderligere 4 uger. Formålet med brobygningsforløb er at: 7 du skal blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 7 udvikle dine faglige og personlige kompetencer 7 motivere dig til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse Brobygning giver dig mulighed for: 7 selv at opleve studieforløbet ved at deltage i den faglige undervisning og møde elever og lærere 7 at gøre dine egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler, skolemiljø m.m. 7 at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse 7 at få oplysninger, som du kan bruge i din obligatoriske selvvalgte opgave OSO i 10. klasse 7 at opnå merit for et eller flere fag evejledning Der er kommet en reform af vejledningen, der betyder at flere skal bruge evejledning frem for den personlige vejleder på skolen. Hvis du er erklæret uddannelsesparat, skal du orientere dig på Uddannelsesguiden, hvis du vil undersøge forskellige uddannelser, og hvis du har brug for personlig vejledning skal du kontakte evejledning. Du kan chatte, maile, sms e eller ringe til evejledning alle ugens dage, også i weekenden, også på Facebook. Uanset hvilke tanker, du gør dig om uddannelse og fremtiden, kan du vende dem med en evejleder. Det er dig, der afgør, hvad du taler med e-vejlederen om, og du vælger selv, om du vil være anonym. Vil du vide mere? På Uddannelsesguiden, kan du få meget mere at vide om de enkelte uddannelser. Du kan også spørge din vejleder fra UU eller ungdomsuddannelsernes studievejledere. På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du også læse om de enkelte ungdomsuddannelser i dit område. Adresserne finder du i dette hæfte under de enkelte uddannelsessteder. CMYK Her finder du din uddannelsesvejleder Find din personlige vejleder på dit lokale UU-centers hjemmeside. Du kan også sende en eller ringe. Se kontaktoplysninger nedenfor. Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning evejledning S J Æ L L A N D S Y D Tlf. og sms: (man-tor 10-22, fre 10-20, lør-søn 12-20) Ungdommens Uddannelsesvejledning UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Ølby Center 53, 1., 4600 Køge Tlf UU Nordvestsjælland Odsherred, Kalundborg og Holbæk Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup Tlf UU Sjælland Syd Næstved, Faxe og Vordingborg Præstøvej 5, 4640 Faxe Tlf UU-Roskilde Roskilde og Lejre Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Tlf UU Vestsjælland Slagelse, Sorø og Ringsted Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse Tlf UU Lolland-Falster Lolland og Guldborgsund Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F. Tlf Brug din vejleder 5

6 Arrangementer i Ungdommens Uddannelsesvejledning UDDANNELSESMESSER Ud i fremtiden 17. og 18. september 2014 afholdes uddannelsesmessen Ud i fremtiden for unge med særlige behov i Roskilde Kongres Center, Møllehusvej Roskilde. Onsdag kl og kl , og torsdag kl Messen vil præsentere undervisnings-, vejlednings- og ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet. Yderligere information: JUMP efterskoler, high school, sprogrejser 15. og 16. november 2014 afholdes messen JUMP i Brøndby Hallen. Lørdag og søndag kl Temaet Ta springet uddan dig sjovere giver de unge og deres forældre chancen for at tage stilling til udfordringerne og mulighederne efter 9. klasse. Yderligere information: Uddannelse Uden Grænser 19. og 20. januar 2015 afholdes Danmarks største uddannelsesmesse Uddannelse Uden Grænser i Bella Center i København. Mandag og tirsdag kl Yderligere information: LOKALE INFORMATIONSMØDER M.M. UU-Roskilde/Lejre Fokus på Uddannelse Den 11. november 2014 afholdes uddannelsesmessen Fokus på Uddannelse på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 4000 Roskilde. Messen har åbent fra kl Messen vil primært præsentere og orientere om uddannelsesmuligheder inden for ungdomsuddannelsesområdet. Messen er for klasses elever og deres forældre samt øvrige interesserede. Se mere på UU Nordvestsjælland Orienteringsaftener om de gymnasiale uddannelser. Høng: Høng Gymnasium, 25. jan 2015, kl Holbæk: Stenhus Gymnasium, 6. nov 2014, kl Kalundborg: Kalundborg Gymnasium, 24. nov 2014, kl Asnæs: Odsherreds Gymnasium, 20. nov 2014, kl Informationsaften for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Se mere på UU Vestsjælland SUK Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival For alle unge og deres for ældre. Der vil være udstillere fra såvel ungdomsuddannelser som forskellige firmaer og videregående uddannelser i Slagelse. Torsdag 4. september 2014, kl v/ungehuset, Bredahlsgade 3, Slagelse Uddannelsesfirkanten Se mere på og UU Lolland-Falster Hør om ungdomsuddannelser på Lolland-Falster. Informationsaftener for unge og deres forældre om uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Nakskov: Mandag 3. november 2014, kl Stubbekøbing: Tirsdag 4. november 2014, kl Nykøbing F: Tirsdag 11. november 2014, kl Maribo: Torsdag 13. november 2014, kl Særligt tilrettelagt udd. Lolland: Tirsdag 30. sept kl Særligt tilrettelagt udd. Guldborgsund: Torsdag 13. nov kl Se mere på UUV Køge Bugt Afholder Tjek på fremtiden, et informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever i klasse og forældre: 4. november 2014 kl på Greve Gymnasium 6. november 2014 kl på Køge Handelsskole Se mere på UU Sjælland Syd Afholder informationsmøde om alle ungdomsuddannelserne for elever og forældre: Næstved ( kl): Næstved Gymnasium, 27. okt. 2014, kl ZBC, 30. okt. 2014, kl Faxe (8. kl): Haslev Gymnasium, Campus Haslev, 13. nov. 2014, kl. 19 Vordingborg (8. kl): Vordingborg Uddannelsescenter, 20. nov. 2014, kl. 19 Se mere på 6

7 1. år 2. år 3. år 4. år EUD ERHVERVSUDDANNELSER 4 HOVEDOMRÅDER TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Grundskolens 9. klasse og 10. klasse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse EGU KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE GYMNASIALE UDDANNELSER STX Studentereksamen HHX Højere Handelseksamen HTX Højere Teknisk Eksamen HF Højere Forberedelseseksamen OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK EUX er en mulighed sammen med mange erhvervsuddannelser VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ANDRE UDDANNELSER 1. år 2. år 3. år 4. år Vejledning i overgangen mellem grundskolen og start på en ungdomsuddannelse: Hvis du ikke er kommet igang med eller aldrig har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du kontakte UU Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledning i forhold til gennemførelse af og skift mellem ungdomsuddannelserne: Ungdomsuddannelsernes vejledere. Vejledning i forhold til videregående uddannelser: Studievalg Sjælland. har oplysninger om alle uddannelser. evejledning kan kontaktes om alle uddannelser se side 5. 7

8 Oversigt En stor del af uddannelsesstederne tilbyder EUX-forløb (gymnasialt niveau) på nogle af uddannelserne under de enkelte hovedforløb. Se side BY UDDANNELSESSTED (FORKORTELSE) HJEMMESIDE ÅBENT HUS /INFOMØDE ASNÆS Odsherreds Gymnasium odsherreds-gym.dk 22. januar 2015 kl BALLERUP CPH WEST, Ballerup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden FAXE VUC Storstrøm Faxe vucstor.dk Se hjemmesiden GREVE Greve Gymnasium greve-gym.dk 20. januar 2015 kl SOSU Sjælland, Greve (SG) lukker primo 2015 sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Greve vucroskilde.dk Se hjemmesiden HASLEV EUC Sjælland, Haslev (ESH) eucsj.dk Se hjemmesiden Midtsjællands Gymnasium, Haslev msg-gym.dk 17. jan kl. 13 (efterskoler) jan kl. 19 (9 ZBC Zealand Business College, Haslev zbc.dk Se hjemmesiden Køge Handelsskole, Haslev (HHX) khs.dk Se hjemmesiden HOLBÆK EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk 19. september 2014 kl SOSU Sjælland, Holbæk (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden Stenhus Gymnasium og HF stenhus-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden HØNG Høng Gymnasium og HF hoeng-gymhf.dk 25. januar 2015 kl Landbrugsskolen Sjælland lssj.dk 24. januar 2015 kl ISHØJ CPH WEST, Ishøj (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden KALUNDBORG EUC Nordvestsjælland (EN) eucnvs.dk Handels: 21. jan. kl. 19, Proces: 22. febr. kl Kalundborg Gymnasium og HF kalundborg-gym.dk 12. januar 2015 kl Nordvestsjælland HF og VUC nordvestvuc.dk Se hjemmesiden KORSØR VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden KØBENHAVN CPH WEST, København (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden Hotel og Restaurant Skolen (HR) hrs.dk Se hjemmesiden TEC, Ballerup (TB), Frb. (T), Glads. (TG), Hvid. (TH) tec.dk Se hjemmesiden KØGE EUC Sjælland, Køge (ESK) eucsj.dk Se hjemmesiden Køge Gymnasium kggym.dk 19. januar 2015 kl Køge Handelsskole (KHS) khs.dk 15. januar 2015 VUC Køge vucroskilde.dk Se hjemmesiden MARIBO CELF Maribo (FMa) celf.dk 7. februar 2015 Maribo Gymnasium maribo-gym.dk 28. januar 2015 kl NAKSKOV CELF Nakskov (CNa) celf.dk 7. februar 2015 Nakskov Gymnasium og HF nakskov-gym.dk 20. januar 2015 kl. 19 VUC Storstrøm, Nakskov vucstor.dk Se hjemmesiden NYKØBING FALSTER CELF Nykøbing Falster (CNy) celf.dk 7. februar 2015 Nykøbing Katedralskole nykat-gym.dk 29. januar 2015 SOSU Nykøbing Falster (SNy) sosunyk.dk Se skolens hjemmeside VUC Storstrøm, Nykøbing Falster vucstor.dk Se hjemmesiden NÆSTVED EUC Sjælland, Næstved (ESN) eucsj.dk Se hjemmesiden ZBC Zealand Business College, Næstved (ZN) zbc.dk 17. januar 2015 kl Herlufsholm Skole herlufsholm.dk 31. januar 2015 Næstved Gymnasium og HF naestved-gym.dk 28. januar 2015 kl. 19 SOSU Sjælland, Næstved (SNæ) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Storstrøm, Næstved vucstor.dk Se hjemmesiden RINGSTED ZBC Zealand Business College, Ringsted (ZR) zbc.dk 17. januar 2015 kl Midtsjællands Gymnasium, Ringsted msg-gym.dk 24. jan kl. 13 (efterskoler) jan kl. 19 (9 SOSU Sjælland, Ringsted (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden ROSKILDE Erhvervsudd./Handelsgym., Roskilde Handelsskole (RH) rhs.dk 15. jan 2015 kl jan 2015 kl Himmelev Gymnasium himmelev-gymnasium.dk 20. januar 2015 kl Landbrugsskolen Sjælland (LR) lssj.dk 24. januar 2015 kl Roskilde Gymnasium roskilde-gym.dk 19. januar 2015 kl Roskilde Katedralskole roskildekat-gym.dk 21. januar 2015 kl Roskilde Tekniske Gymnasium rtg.dk 24. jan kl jan. kl (htx) Roskilde Tekniske Skole (R) rts.dk 24. januar 2015 kl Uddannelsescenteret i Roskilde (U) ucr.dk Fagmesse: 5. februar 2015 kl VUC Roskilde vucroskilde.dk Se hjemmesiden SLAGELSE Selandia CEU (S) sceu.dk 27. nov 2014 (EUD) / 26. jan 2015 (Gym) Slagelse Gymnasium og HF-kursus slagelse-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 SOSU Sjælland, Slagelse (SV) sosusj.dk Se hjemmesiden VUC Vestsjælland Syd vuc-vs.dk Se hjemmesiden SOLRØD Solrød Gymnasium solgym.dk 21. januar 2015 kl SORØ Sorø Akademis Skole soroe-akademi.dk 19. januar 2015 kl. 19 TAASTRUP CPH WEST, Taastrup (CPH) cphwest.dk Se hjemmesiden VORDINGBORG EUC Sjælland, Vordingborg (ESV) eucsj.dk Se hjemmesiden ZBC - Zealand Business College, Vordingborg (ZV) zbc.dk 17. januar 2015 kl Vordingborg Gymnasium og HF vordingborg-gym.dk 26. januar 2015 kl. 19 VUC Storstrøm Vordingborg vucstor.dk Se hjemmesiden 8

9 EUD hovedområder Teknologi, byggeri og transport Fødevarer, jordbrug og oplevelse Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik STX HF HHX HTX 3SE SIDE x 46 x x 31,42 x 49 x x 43 x x 34 x 49 x kl) x x 45 x x 35,48 x 32,44 x x x x x 32 x 34 x x 48 x 49 x x 43 x 33 x x x x x 31,42 x x x x 32 x x 44 x 49 x 49 x x 31,42 x 32 x x x 35 x x x 32,42 x x 44 x x 32,44 x x 45 x x x x x x 31,42 x x 45 x 49 x x x x x 31,42 x x 45 x 34 x 49 x x x x 32,42 x x 35,48 x 43 x x 46 x 34 x 49 x x x x x x 35, kl) x 45 x 34 x 49 x 33 x x 43 x 33 x x 46 x 46 x 47 x x x x 33 x x 34 x 49 x x x x x x 34,47 x x 47 x 34 x 49 x x 47 x 48 x 31,42 x 32 x x x x x 35,48 x x 48 x 49 Uddannelsesbyerne Oversigten på denne side er en liste over uddannelsesbyerne i Region Sjælland. Listen giver et overblik over, hvilke uddannelser, der udbydes i de forskellige byer. De farvede bjælker til venstre repræsenterer hver en ungdomsuddannelse. X ud for de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelsesretning/hovedområde. Oversigt over 10. klasser (side 51), VUC (side 49) og produktionsskoler (side 53). Se kortet med uddannelsesbyerne i Region Sjælland herunder: = Uddannelsesby = UU-Center UU Nordvestsjælland UU Vestsjælland UU Lolland-Falster UU-Roskilde UUV Køge Bugt UU Sjælland Syd 9

10 Erhvervsuddannelser EUD Der er over 100 forskellige erhvervsuddannelser, mange af dem med specialer, så der er brug for mange forskellige talenter. Det vigtigste kendetegn ved uddannelserne er dog, at de alle foregår som en kombination af praktik i en virksomhed og skoleophold. Erhvervsuddannelser er grupperet i fire hovedområder og består af grundforløb og hovedforløb. Grundforløbet er opdelt i 2 dele (GF1 og GF2) med en samlet varighed på 40 uger. På GF2 starter en mere faglig specialisering, og du skal vurderes til din ønskede uddannelse, inden du kan optages på hovedforløbet. Se beskrivelsen af uddannelserne på de næste sider. Optagelseskrav Grundforløbene 7 Du skal have opfyldt undervisningspligten fra 9. eller 10. klasse, OG 7 du skal have 2,0 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9. eller 10. klasseprøver, OG 7 du skal være vurderet uddannelsesparat Opfylder du ikke disse betingelser, kan du optages på baggrund af en prøve og samtale. Din skole og UU vurderer, om du er uddannelsesparat, eller om du skal modtage tilbud, som kan gøre dig parat til uddannelse. Adgangskrav Hovedforløbene Der er adgangskrav til hovedforløbene udover at der til de fleste uddannelser er krav om en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det betyder, at der til hver enkelt uddannelse vil være en liste over hvilke fag, på hvilke niveauer og med hvilken karakter der sikrer optagelse på hovedforløbet. Optagelsestidspunkter Der er optag til GF1 i august. Der er optag til GF2 i august og januar. TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Adgangsveje Du kan starte direkte på en erhvervsskole = skoleadgangsvejen, i en virksomhed = praktikadgangsvejen, eller du kan begynde i ny mesterlære (undtaget er elektriker, vvs-uddannelsen, film & tv-produktionsuddannelsen og mejerist). Se oversigten øverst side 11. Ansøgning Skoleadgangsvejen: Du skal benytte et ansøgningsskema til erhvervsuddannelserne, og vedlægge din uddannelsesplan. Ansøgningsskemaet findes på Er du under 18 år, og erklæret uddannelsesparat, har dine forældre ansvaret for at der udarbejdes en uddannelsesplan. Er du ikke erklæret uddannelsesparat, har UU ansvaret for uddannelsesplanen. For optag til august er ansøgningsfristen 1. marts. Ansøgningsfrister for de øvrige optagelsestidspunkter kontakt erhvervsskolen eller se på dens hjemmeside. Praktikadgangsvejen: Denne adgangsvej kræver, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Ny mesterlære adgangsvejen: Denne adgangsvej kræver også, at du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det særlige ved dette forløb er, at du helt eller delvist kan gennemføre dit grundforløb ude i en virksomhed. Du kan få oversigt over virksomheder, der søger elever på Kontakt erhvervsskolen for yderligere hjælp og vejledning. Adgangsbegrænsning GF2 (Grundforløbets del 2) På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til GF2 med mindre man har en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsningen er indført på de uddannelser, hvor søgningen er større end muligheden for at få en praktikplads eller en skolepraktikplads. Søg flere oplysninger på erhvervsskolen. Grundforløbene GF1 og GF2 Kommer du fra 9. eller 10. klasse fra folkeskolen, består grundforløbet af to dele på hver 20 uger, GF1 og GF2. Du kan kun optages på GF1 én gang, og det skal ske senest et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse, ellers skal du starte direkte på GF2. 10

11 GF1 omfatter introducerende, bred og almen erhvervsfaglig undervisning inden for det valgte hovedområde, men du kan skifte fagretning til et andet hovedområde ved overgang til GF2. På GF2 arbejder du med uddannelsesspecifikke fag, som sikrer, at du kan optages på hovedforløbet inden for den valgte uddannelse. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve der skal bestås. Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole 1. SKOLEADGANGSVEJEN for unge direkte fra 9. eller 10 klasse eller senest 1 år efter Grundforløb del 1 (alle udd. skole 20 uger) 2. PRAKTIKADGANGSVEJEN I virksomhed Variabel ofte 3-6 mdr. 3. NY MESTERLÆRE Grundforløb del 2 (alle udd. skole 20 uger) Grundforløb del 1 (skole 20 uger) I virksomhed op til 1 år evt. supplerende skoleundervisning Hovedforløb (praktik og skole) Hovedforløb (praktik og skole) Hovedforløb (praktik og skole) Kilde: Undervisningsministeriet EUX EUX giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau samtidig med at du gennemfører din erhvervsuddannelse. Det betyder, at du både skal opfylde kravene til erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser for at blive optaget. Med en EUX opnår du generel studiekompetence, der betyder, at du kan læse videre på samme vilkår, som hvis du havde taget en gymnasial uddannelse. Kontakt din erhvervsskole for mere information. Praktisk brobygning, forpraktik/trainee, ungarbejde, grundskole EUX for unge direkte fra 9. eller 10 klasse, eller senest 1 år efter EUX Grundforløb del 1 (tekniske udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 1 (merkantile udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 2 (tekniske udd. skole 20 uger) EUX Grundforløb del 2 (merkantile udd. skole 20 uger) Hovedforløb uddannelsesbestemt længde (praktik og EUX-skole) Erhvervsskole 1 år (EUX-studieforløb) Hovedforløb 2 år (praktik og skole) Uddannelsesplan og kontaktlærer På grundforløbet får du en kontaktlærer, som er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. I skal sammen løbende vurdere dit uddannelsesforløb og tilrette din uddannelsesplan. Du kan læse mere om uddannelsesplan og kontaktlærer på Hvis du har dokumentation for faglige eller fysiske begrænsninger, kan du søge specialpædagogisk støtte på uddannelsesstedet. Tal med din uddannelses- og erhvervsvejleder på erhvervsskolen. Vejledning Uddannelses- og erhvervsvejlederen på din erhvervsuddannelse tilbyder dig information og vejledning om bl.a.: n Optagelse n Uddannelsernes struktur og opbygning n Støttemuligheder n Praktikpladssøgning n Jobmuligheder Støtte til problemer af mere personlig karakter. Dette sker bl.a. gennem mentor- og kontaktlærerordningen. Desuden tilbyder erhvervsskolerne personlig og psykologisk rådgivning til de elever, der har behov for det. Uddannelsesgaranti Gennemfører du hele grundforløbet i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, har du sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet, faglig mobilitet og aktiv praktikpladssøgning. Gennemfører du et grundforløb i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik, får du tilbud om optagelse på GF2 i en anden uddannelse, som udbydes med skolepraktik, med mest mulig merit for allerede gennemførte og beståede elementer. Dette tilbud gives højst 2 gange. Praktikplads Det er dig selv, som har ansvaret for at skaffe en praktikplads, men skolerne vil hjælpe dig med din søgning. På Praktikpladsen.dk, kan du finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og du kan sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever. Skolepraktik Kan du ikke finde en praktikplads undervejs i dit grundforløb, kan du i en række uddannelser færdiggøre din 11

12 Erhvervsuddannelser EUD EUD uddannelse i skolepraktik, hvor den praktiske oplæring i virksomhed erstattes af praktisk oplæring på erhvervsskolen. I de fleste tilfælde kommer du også i praktik i en almindelig virksomhed, og ofte ender det med en aftale, så du afslutter din uddannelse i virksomheden. Du vil kunne se hvilke uddannelser, der har skolepraktik, og på hvilke skoler det foregår på Skolepraktikken begynder 1 måned efter afsluttet grundforløb. For at blive optaget i skolepraktik, skal du opfylde de lovmæssige kriterier: Du skal være fagligt egnet, fagligt mobil, geografisk mobil og aktiv praktikpladssøgende. Du vil blive indkaldt til en jobsamtale på erhvervsskolen, hvor de 4 kriterier vil danne grundlag for bedømmelsen. Vil du vide mere om skolepraktik, så kontakt erhvervsskolens praktikpladskontor for yderligere oplysninger. Hovedforløb Når du efter grundforløbet starter på din praktikplads eller skolepraktik, så er du i gang med hovedforløbet i din uddannelse. Hovedforløbet består af praktik i virksomhed og en række skoleophold, hvis længde afhænger af den valgte uddannelse. Når du afslutter din uddannelse på hovedforløbet, går du til prøve og bliver bedømt på både dine praktiske og teoretiske færdigheder. Kravet til den afsluttende eksamen afhænger af den uddannelse, du er optaget på, kontakt erhvervsskolen for yderligere information. EUD-Nøglen på er et værktøj, hvor du kan danne dig et overblik over, hvor i landet du kan tage hovedforløbet i den erhvervsuddannelse, du ønsker. Trindelte uddannelser Nogle uddannelser kan afsluttes på flere trin, det vil sige, at uddannelsen kan afsluttes på forskellige niveauer, som modsvarer dine forudsætninger og virksomhedens behov. Der kræves også uddannelsesaftale inden for trindelte uddannelser. Med en trindelt uddannelse kan du hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet og tjene penge, og de faglige udfordringer passer måske bedre til dine ønsker. Du har mulighed for senere at tage hele uddannelsen på baggrund af din trinuddannelse. Du kan se trinuddannelserne i oversigterne side Løn og SU Hvis du tager praktikadgangsvejen, får du løn med det samme også under dit grundforløb. Hvis du tager skoleadgangsvejen, får du først løn, når du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Er du over 18 år, kan du søge SU, hvis du ikke får lærlinge- eller elevløn. Du har mulighed for at modtage SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Se mere på Se mere om erhvervsuddannelser Relevante links for erhvervsrettede uddannelser: n n n n

13 Erhvervsuddannelsernes nye inddeling og opbygning BEMÆRK: Ved redaktionens slutning den 13. august 2014 er alt omkring erhvervsuddannelserne (EUD) ikke helt faldet på plads. Der kan derfor være ændringer i forhold til hæftets indhold om EUD. For at kunne sammenligne med det tidligere kendte om erhvervsuddannelserne har vi valgt at vise de fire nye EUDhovedområder med de tidlige kendte indgange og deres uddannelser på denne og de efterfølgende sider (s.14 til s. 32). EUD kontor med specialer og finansuddannelsen kan kun tages som EUX-forløb. TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser fra følgende indgange: Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Transport og logistik KONTOR, HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE Uddannelser fra følgende indgange: Merkantil, HG Medieproduktion FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSE Uddannelser fra følgende indgange: Dyr, planter og natur Mad til mennesker OMSORG, SUNDHED OG PÆDAGOGIK Uddannelser fra følgende indgange: Sundhed, omsorg og pædagogik Bygnings- og brugerservice Krop og stil 13

14 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Bådmekaniker Du arbejder med fritidsbåde og mindre erhvervsbåde, både håndværksmæssigt og inden for salg og service. Cykel- og motorcykeluddannelsen Du reparerer og vedligeholder cykler, knallerter og motorcykler. Du arbejder med værktøj og maskiner. Kundebetjening er også et vigtigt emne. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Du vedligeholder og reparerer enten entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner, fx bulldozere, rendegravere, forskellige slags motorer, halmpressere eller mejetærskere. Flymekaniker Vedligehold og reparation af fly, både mekanisk og elektronisk. Med piloter og flyveledere sikrer du en sikker flyvetur. Karrosseriuddannelsen Bygning og reparation af bildele som karrosserier, førerhuse og bildøre. Du svejser og arbejder i de forskellige materialer. Du beregner pris og laver skadesrapporter. Lastvognsmekaniker Reparation og vedligehold af lastbiler og påhængsvogne. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer Personvognsmekaniker Reparation og vedligehold af personbiler. Justering og fejlretning af mekaniske og elektriske systemer Vognmaler Lær om farver og lak, at genskabe en bestemt farve ved reparation og betjening af værktøj og maskiner. n Bådmekaniker 4 år CNy is n Bådassistent 2 år CNy is n Cykelmekaniker 3 år 3 mdr. CNy - TH n Cykelmontør 1 år 6 mdr. CNy - TH n Knallertmekaniker 2 år 9 mdr. CNy - TH n Motorcykelmekaniker 4 år CNy - TH n Entreprenørmaskinmekaniker 4 år Aars n Landbrugsmaskinmekaniker 4 år Aars n Materielmekaniker 2 år Aars n Personlift mekaniker 4 år Aars n Landbrugssmed 4 år Aars n Kranmekaniker 4 år Aars n Flymekaniker 4 år 5 mdr. TH is n Karrosserismed 3 år 6 mdr. Silk - TH n Karrosseritekniker (bygger) 4 år Silk - TH n Karrosseritekniker (opretter) 4 år Silk - TH n Lastvognsmekaniker 4 år. CNy - TH - SDE - TCA n Lastvognsmontør 2 år CNy - TH - SDE - TCA n Personvognsmekaniker 4 år. CNy - EN - ESN - R - S - TH - ESK n Personvognsmontør 2 år CNy- S - TH - ESN - R - ESK n Vognmaler 3 år 6mdr. Silk Bemærk: Grundforløb startes på skoler, som udbyder hovedområdet (s. 9) - Ikke skolepraktik (is) - CELF, Nykøbing F. (CNy) - Aars Tekniske Skole (Aars) - TEC, Hvidovre (TH) - Silkeborg Tekniske Skole (Silk) - EUC Sjælland, Køge (ESK) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Syddansk Erhvervsskole (SDE) - TEC College Aalborg (TCA) 14

15 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for BYGGE OG ANLÆG SPECIALER VARIGHED HOVEDFORLØB Skorstensfejer Rens kedler, skorstene og rørsystemer. Lær om fyringssystemer og brændsel, mål og kontrolér varmesystemer. n Skorstensfejer 4 år EucSyd is n Kedelanlægstekniker 1 år 6 mdr. EucSyd is Snedker Arbejd med træ, både som håndværk og på maskiner. Lær om forskellige træsorter og vedligehold af maskinerne. Stenhugger Kløv og tilpas stenblokke. Lær om stenarter og deres behandling, skrift og stilarter og at hugge skrifttegn. Lær om gravsten og bygningsudsmykning. Stukkatør Restaurér og lav stukudsmykninger på lofter og vægge i gips eller kalk og figurer i beton. Lær håndværkets teknikker. Tagdækker Læg alle slags tage dog ikke tegltage. Vedligehold og restaurér forskellige typer af tag. Du arbejder i højden. Teknisk isolatør Isoler for kulde, varme, lyd og vibrationer. Mål op og monter fx mineraluld og aluminiumsplader. n Bygningssnedker 3 år 3-9 mdr. R n Møbelsnedker 3 år 3-9 mdr. R n Orgelbygger 3 år 3-9 mdr. R n Træoperatør døre & vinduer 2 år R n Træoperatør møbel 2 år R n Bygningsmontør 2 år R n Stentekniker 2 år ESH is n Stenhugger 3 år 6 mdr. - 4 år ESH is n Stukkatør 3 år 9 mdr. ESH is n Tagdækker 2 år 5-11 mdr. EN is n Teknisk isolatør 2 år 9 mdr. - 3 år 3 mdr. EN Træfagenes byggeuddannelse Arbejd med, hvordan man laver byggekonstruktioner i træ, aluminium m.m. n Tømrer 4 år CNy-EN-R-S-ESN-ESK n Gulvlægger 4 år R-S-KG n Tækkemand 4 år R-S-KG Vvs-energiuddannelsen Installer og vedligehold fx vand- og varmeanlæg. Tegn og beregn en rørinstallation. Lav forskellige former for svejsning. n Vvs er 3 år 6 mdr. ESN-R-TG n Vvs og energispecialist 4 år ESN-R-TG n Vvs og blikkenslager 4 år ESN-R-TG n Ventilationstekniker 4 år ESN-R-TG n Rustfast industrimontør 4 år R-TG BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) CELF, Nykøbing F. (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN), Haslev (ESH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Selandia CEU, Slagelse (S) - TEC Gladsaxe (TG) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - EUC Syd, Tønder (EUCSyd) - Københavns Tekniske Skole, Glostrup (KG) - EUC Sjælland, Køge (ESK) 15

16 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for PRODUKTION OG UDVIKLING SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Beklædningshåndværker Beklædningshåndværkeren udfører designerens ideer. Det kan være inden for alt fra pelse til sportstøj og kjoler. Du lærer sytekniker og at arbejde med mønstre, modeller og it-værktøjer. n Beklædningshåndværker 3 år - 3 år 4 mdr. CPH ag n Tekstil-og beklædningsassistent 2 år - 2 år 2 mdr. CPH ag n Modist ca. 3 år CPH ag n Buntmager ca. 3 år CPH ag Beslagsmede uddannelsen Du lærer at håndsmede hestesko og at sko heste. Du lærer at beskære hestens hove, at tage mål, at udføre smedearbejdet og slå skoene på. n Beslagsmed 4 år I is CNC teknikuddannelsen Lær at arbejde med cnc-maskiner (computerstyrede maskiner til metalbearbejdning). Du lærer at dreje, fræse og bore, og du lærer at programmere maskinerne Elektronikoperatør På uddannelsen lærer du at producere industriel elektronik (fx styring til maskiner og telekommunikationsudstyr). Du får kendskab både til planlægning af produktion og til arbejde, som kan være at lave præcisions- lodning og montere printkort. n CNC-tekniker 2 år 6 mdr. R-K is n CNC-assistent 1 år 6 mdr. R-K-S is n Elektronikoperatør 2 år EUCSyd is Finmekanikeruddannelsen Som finmekaniker lærer du at fremstille og reparere den fine mekanik i fx måleinstrumenter, våben eller låse. På uddannelsen lærer du at bore, fræse, svejse og lodde de små elementer i finmekanikken. Industrioperatør Du lærer om produktion i industrien. Styring og tilsyn med maskiner i industrianlæg er vigtige emner. Du lærer også at arbejde med avancerede it-systemer. n Våbenmekaniker 4 år TB n Låsesmed 4 år TB n Finmekaniker 4 år TB n Finmekanikerassistent 1 år 6 mdr. TB n Industrioperatør 2 år CNa-CNy-EN is n Industrioperatør montage 2 år 8 mdr. CNa-CNy-EN is n Industrioperatør produktivitet 2 år 8 mdr. CNa-CNy-EN is BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - Ballerup (TB) - Institut for produktionsdyr og heste Taastrup (I) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Syd, Sønderborg (EUCSyd) - CPH WEST Ishøj (CPH) - Celf Nakskov (CNa) - Celf Nykøbing Falster (CNy) - EUC Nordvestsjælland (EN) 16

17 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for PRODUKTION OG UDVIKLING SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Industriteknikeruddannelsen Uddannelsen industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Mange maskiner og anlæg er computerstyrede, så du skal både lære at programmere og at skære gevind og fræse. Køletekniker En køletekniker arbejder med køle- og klimaanlæg. Du lærer at rådgive kunden og at installere, vedligeholde og reparere anlægget. Du arbejder med anlæg i alle størrelser fra små køleskabe til store industrianlæg. Laboratorietandtekniker Under uddannelsen lærer du at lave løse proteser til patienter, der mangler nogle af deres tænder. Du lærer også at lave kunstige tænder, broer og kroner, som skal sidde fast i munden. n Industritekniker produktion 5 år 6 mdr. R - S- K n Industritekniker-maskin 4 år R - S- K n Industriassistent 2 år R - S- K n Køletekniker 4 år JH is n Køleassistent 2 år JH is n Laboratorietandtekniker 4 år K n Basistandtekniker 2 år 6 mdr. K Maritime håndværksfag Som bådebygger lærer du at bygge skibe og både i træ og glasfiber. Som sejlmager lærer du at lave sejl, markiser og presenninger. Du lærer også at lave riggerarbejde med tov og wirer. n Sejlmager 4 år EH is n Bådebygger 4 år EH is Metalsmed På uddannelsen lærer du om metallers egenskaber. Afhængigt af speciale lærer du at forme, slibe, dekorere og lave mønstre i metalgenstande ved hjælp af forskellige teknikker. Modelsnedker På uddannelsen lærer du at udarbejde modeller af støbeforme i træ eller plast. Støbeformen skal bruges til fx at fremstille skibsskruer eller maskindele. Du lærer, hvordan man vælger de rigtige materialer og arbejdsmetoder. n Gravør 4 år K is n Gørtler 4 år K is n Gørtler-armatur 4 år K is n Jern og metalsliber 2 år 6 mdr. K is n Kobbersmed 4 år K is n Metaltrykker 3 år 6 mdr. K is n Modelsnedker 4 år EH is Oliefyrstekniker På uddannelsen lærer du at installere og reparere mindre oliefyrsanlæg, kedler og fx varmluftovne. Du lærer også at foretage servicebesøg og at rådgive kunder. n Oliefyrstekniker 2 år TB is BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - EUC Lillebælt (EL) - Celf Nakskov (CNa) - Celf Nykøbing Falster (CNy) - Jyske Håndværkerskole Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC Gladsaxe (TG) EUC Nord Frederikshavn (EUCN) - EUC Vest Esbjerg (EUCV) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Syd - Sønderborg (EUC syd) - Selandia CEU, Slagelse (S) - Københavns Tekniske Skole (K) 17

18 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for PRODUKTION OG UDVIKLING SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Ortopædist Du lærer at lave hjælpemidler til handicappede, fx bandager, krykker, kunstige arme og ben. Du bruger forskellige materialer som plast, træ og læder. Du lærer også at tilpasse protesen til den enkelte bruger. Overfladebehandler På uddannelsen lærer du at overfladebehandle produkter og konstruktioner. Lakering, galvanisering og metallisering er tekniske metoder, der bruges til at styrke og rustbeskytte. n Ortopædist 4 år TB is n Overfladebehandler 2 år RT is n Overfladebehandler - konstruktion 3 år RT is n Overfladebehandler - komponent 3 år RT is Plastmager Du lærer at producere ting af plast (plastic) i alle former og størrelser. Du får teoretisk og praktisk viden, så du kender hele arbejdsprocessen, og du lærer at styre et produktionsanlæg. n Plastmager 4 år JH n Plastmedhjælper 2 år JH Produktør Du lærer at arbejde med produktion i industrien, at tilse og passe maskiner og anlæg. Du får også viden om, hvordan man sikrer kvaliteten. Ser på enkle tekniske tegninger og interne lagerfunktioner. Skibstekniker På uddannelsen lærer du at designe og bygge skibe samt andre store stål- og jernkonstruktioner. Du arbejder med CAD-systemer og forskellige svejseteknikker. Skibsmekaniker På uddannelsen lærer du at vedligeholde og reparere de mange tekniske anlæg og maskiner ombord. Det er skibets hovedmotor, pumpesystemer, kølesystemer og maskiner til losning og lastning. n Produktør 1 år 6 mdr. K-CNy is n Skibsteknikerassistent 2 år 6 mdr. SO is n Skibstekniker reparation 4 år 6 mdr. SO is n Skibstekniker konstruktion 4 år 6 mdr. SO is n Skibstekniker design 4 år 6 mdr. SO is n Skibstekniker maritime rør 4 år 6 mdr. SO is n Skibsassistent 2 år 6 mdr. EUCN-EUCV is n Skibsmekaniker 3 år 3 mdr. EUCN - EUCV is Skibsmontør Uddannelsen går ud på at reparere og udskifte maskineri på fx fiskekuttere, coastere og andre mindre fragtskibe. Du lærer at arbejde med håndværktøj og at bore, slibe, dreje, håndlodde og svejse. n Skibsmontør 4 år EUCV - SVE n Industrimontør 2 år 6 mdr. EUCV - SVE BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Ballerup (TB) - Syddansk Erhvervsskole Odense (SO) - EUC Nordvestsjælland (EN) - Svendborg Erhvervsskole (SVE) - EUC Vest Esbjerg (EUCV) 18

19 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for PRODUKTION OG UDVIKLING SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Smed Du lærer at arbejde med metal bl.a. at svejse, bukke, bore, fræse, dreje og skære gevind. Du kommer til at producere og samle forskellige dele til fx maskiner og anlæg, som du også installerer. Støberitekniker Du lærer at konstruere, designe og støbe metalgenstande efter arbejdstegninger. Du lærer om forskellige former for støberiarbejde. n Klejnsmed 4 år CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH n Smed aluminium 4 år CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH n Smed rustfri 4 år CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH n VVS - energiteknik 4 år EN-ESN-R-S-TB-CPH n Smed bearbejdning 2 år CNa-EN-ESK-R-S-TB-CPH n Svejser 2 år 6 mdr. CNa-EN-ESN-R-S-TB-CPH n Støberitekniker - faste forme 3 år 6 mdr. K is n Støberitekniker - sand 3 år 6 mdr. K is n Støberiassistent 2 år K is Teknisk designer Du lærer at løse tekniske problemer ved hjælp af tegneprogrammer på computeren. Du beregner, konstruerer, fremstiller dokumentation og bruger multimedieteknikker. n Teknisk designer industriel produktion 2 år 5 11 mdr. K-R-S n Teknisk designer bygge og anlæg 2 år 5 11 mdr. K-R-S Urmager Du reparerer mekaniske og elektroniske ure. Du lærer at arbejde præcist med de ofte små dele, at betjene og rådgive kunder. n Urmager 4 år ZR Vindmølleoperatør På uddannelsen lærer du at montere, vedligeholde og reparere vindmøller. Du beskæftiger dig både med dieselmotorer, elektriske systemer og hydraulik (mekaniske systemer baseret på væsketryk). n Vingeproduktion 2 år RT/CNa is n Mekanik og montage 2 år RT/CNa is Værktøjsuddannelsen På uddannelsen lærer du at lave støbeforme til at masseproducere ting i plastic eller metal. Det kan fx være forme til telefoner eller stikkontakter i plastic eller fx forme til lynlåse eller bildele i metal. Ædelsmed Du lærer at lave kunsthåndværk i ædle metaller som guld, sølv og platin. Du får viden de forskellige metaller, og om hvordan man bearbejder dem. Du arbejder både med værktøj og med maskiner. n Værktøjsmager 4 år K n Værktøjstekniker 5 år K n Ciselør 4 år K- EL is/ag n Guldsmed 4 år K-EL is/ag n Korpussølvsmed 4 år K-EL is/ag n Bestiksølvsmed 4 år K-EL is/ag n Butiksguldsmed 1 år 6 mdr. K-EL is/ag n Ædelmetalstøber 1 år 6 mdr. K-EL is/ag n Ædelstensfatter 2 år 6 mdr. K-EL is/ag BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Selandia CEU, Slagelse (S) - EUC Lillebælt (EL) - CELF Nakskov (CNa) - CELF Nykøbing F. (CNy) - Jyske Håndværkerskole, Hadsten (JH) - Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør (EH) - Randers Tekniske Skole (RT) - TEC, Ballerup (TB) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Gladsaxe (TG) - Odense Tekniske Skole (OT) - EUC Nord, Frederikshavn (EUCN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) - Køge (ESK) - CPH WEST, Ishøj (CPH) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) 19

20 TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT Uddannelser inden for STRØM, STYRING OG IT SPECIALER/TRIN VARIGHED HOVEDFORLØB Automatik- og procesuddannelsen Du arbejder med automatik i industrien. Det kan være, hvordan man sætter en maskine op til produktion, og hvordan man finder fejl, reparerer og vedligeholder de forskellige dele af maskinen. Data- og kommunikationsuddannelsen Du arbejder med it-systemer inden for kontorområdet. Du får en viden om computerteknologi, databaser, fejlfinding og meget andet. Du lærer også om systemernes betydning for virksomheden. Elektriker Du reparerer og installerer store og små elektriske anlæg og fx computerstyrede elsystemer. Du kan både komme til at arbejde hjemme hos private kunder og i store virksomheder. Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Du fremstiller og reparerer elektronisk udstyr fx radioudstyr, pc-udstyr. Forsyningsoperatør Reparerer og vedligeholder forsyningsnettet gas, vand og el. Bruger overvågnings- og måleudstyr og hjælper kunder. Frontline pc-supporter Opsætning af pc er, installering og opgradering af software. Arbejde med servere, netværk, sikkerhed og at vejlede brugere. Frontline radio-tv-supporter Du opsætter og udfører mindre reparationer på videoer, dvd er, radio- og tv-apparater og lignende. Procesoperatør På uddannelsen lærer du om produktionsprocesser i industrien. Du bliver fortrolig med produktionsforløbet i forbindelse med fremstilling af mad, medicin eller maling. Du lærer at sikre, at produktionen bliver økonomisk og effektiv. n Automatikmontør 2 år T-CNy n Automatiktekniker 4 år T-CNy n Automatiktekniker/ elevator 4 år T n Automatiktekniker/ elektro 4 år T-CNy n Datatekniker - infrastruktur 5 år ZR-TB n Datatekniker - programmering 5 år ZR-TB n It supporter 2 år 6 mdr. ZR-TB-CNy n Telesystemtekniker 4 år T n Teleinstallationstekniker 3 år T n Installationsteknik 4 år CNy-EN-ESN-R-T-TB-S n Styrings- og regulationsteknik 4 år 6 mdr. CNy-EN-R-T-TB n Kommunikationsteknik 4 år 6 mdr. EN-R-T-TB n Bygningsautomatik 4 år EN-R-T-TB n Elmontør 2 år 6 mdr. EN-R-T-TB n Elektronikfagtekniker 4 år ZR-TB n Radio-/TV fagtekniker 4 år ZR-TB n Medicotekniker 5 år TB n Forsyningsoperatør (elforsyning) 2 år T is n Forsyningsoperatør (kraftværk) 2 år T is n Frontline PC-supporter 2 år TB is n Frontline radio-tv-supporter 2 år ZR is n Procesoperatør 4 år K-EN is n Procesarbejder 2 år K-EN is Teater-, udstillings- og eventtekniker n Produktionsassistent 2 år K ag/is Arbejder med teknik, der indgår i udstillinger og n Teatertekniker 4 år K ag/is på teaterscener. Du fremstiller dekorationer og n Udstillingstekniker 4 år K ag/is arbejder med lyd og lys og bruger de forskellige n Eventtekniker(illuminationsteknik) 4 år K ag/is faste installationer. n Eventtekniker(audioteknik) 4 år K ag/is BEMÆRK: Grundforløb kan startes på skoler, som udbyder hovedområdet (se side 9) - Ikke skolepraktik (is) - Adgangsbegrænsning (ag) - Selandia CEU, Slagelse (S) - Roskilde Tekniske Skole (R) - Københavns Tekniske Skole (K) - TEC, Frederiksberg (T) - TEC, Ballerup (TB) - CELF Nykøbing F. (CNy) - ZBC Ringsted (ZR) - EUC Ringsted (ER) - EUC Nordvestsjælland (EN) - EUC Sjælland, Næstved (ESN) 20

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016

UNGDOMSUDDANNELSER REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER 2015-2016 UNGDOMSUDDANNELSER 2015-2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning REGION SJÆLLAND NORDVESTSJÆLLAND ROSKILDE KØGE BUGT VESTSJÆLLAND SJÆLLAND SYD LOLLAND-FALSTER INDHOLD Ungdommens Uddannelsesvejledning 8 3

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

- Spring ud i din fremtid

- Spring ud i din fremtid - Spring ud i din fremtid TA EN UDDANNELSE PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE I GRINDSTED VÆLG MELLEM 9 ERHVERVS- UDDANNELSER SIDE 6-12 NYT EUX HÅNDVÆRKER MED HUE SIDE 4-5 I GRINDSTED FACTS FÅ SVAR PÅ DET MESTE

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT

Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling Strøm, styring og IT Medieproduktion Krop og stil Mad til mennesker Bygge og anlæg bil, fly og andre transportmidler kurser Bygnings- og brugerservice Hvis du vil bruge mere end hovedet Teknisk Gymnasium Produktion og udvikling

Læs mere

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Smed Skibsmontør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG EUX EN ERHVERVSUDDANNELSE MED STUDIEKOMPETENCE UDDANNELSER Hvad er dine fremtidsdrømme? Det er ikke let at træffe et valg, der tager højde for både drømme,

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre

Kvalitet i praktikcentrene. Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport om praktikpladssituationen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets praktikcentre Kvalitet i praktikcentrene Rapport med objektive data på baggrund

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator

Overgangskrav 2. Detailhandelsuddannelse. Handelsuddannelse. Kontoruddannelse. Eventkoordinator Overgangskrav 2 I den enkelte elevuddannelse, skal elev og lærling opfylde en række specifikke overgangskrav, for at kunne påbegynde sin uddannelsesaftale. Eleven skal altid have gennemført grundforløbet

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid

EUD og EUX Erhvervsuddannelser. 2015 Uddannelseskatalog. Dit fag din fremtid EUD og EUX Erhvervsuddannelser 2015 Uddannelseskatalog Dit fag din fremtid EUD Erhvervsuddannelser 2014 1 Kontakt os her CAMPUS BORNHOLM www.campusbornholm.dk EUD og EUX Erhvervsuddannelser Uddannelseschef

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere