Nordisk Filatelistisk Tidsskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Filatelistisk Tidsskrift"

Transkript

1 NFT Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Nr. 1 / Marts årgang Den overgik Post Danmark til selvklæbende frimærker - den største ændring i produktionen siden On 10 Feb. Post Danmark switched to self-adhesive stamps - the most significant change in production since Kjøbenhavns Philatelist Klub NFT 1 Danmarks frimærkesamler forening 2008/1

2 Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Redaktion - artikler og annoncer Morten Johan Lintrup, Uffesvej 9, 3600 Frederikssund / , Illustrationer til artikler scannes i minimum 300 dpi JPG, PNG, BMP, PSD eller TIFF format. Tegninger, fx af stempler o.lign. scannes i naturlig størrelse i TIFF-format og gemmes i 1200 dpi (min. 600 dpi). Sendes på en CD-rom med posten eller sendes via til NFT redaktøren. Billeder indlejret i dokumenter, fx PDF- og Word-filer, er uegnede til videre reproduktion og billederne skal derfor medsendes separat. Annoncepriser (excl. moms): 1/1 side farve kr. 1/2 side farve kr. 1/4 side farve 700 kr. 1/8 side farve 400 kr. Priserne gælder færdigt, digitalt materiale. Rabat 10% ved gentagne indrykninger. Deadlines Udgivelse 1. februar primo marts 1. maj primo juni 15. august ultimo september 1. november primo december Abonnement på NFT: Pris kr. 300 årligt inkl. moms, kan tegnes ved henvendelse til KPK s kasserer (se side 46). Andet vedrørende NFT abonnement: KPK c/o Thomas Høiland Auktioner A/S, Lygten 37, 2400 København NV. Køb af ældre numre: Bent Keith Hansen, Æblehaven 34, 3400 Hillerød, / Tryk: AKA-print A/S ISSN Dagstempel nr. 7 ved Korsørruterne Fremstillingen af Tasmaniens Key Plate Issue øre våbentype, 2. udgave; supplement * Indkaldelse til GENERALFORSAMLING den * Formandens beretning for året * KPK info, inkl. mødeprogram * Resultatopgørelse pr samt budgetter Tofarvet seminar på Antvorskov Kaserne i Slagelse Nyheder om de tofarvede 3 øre tryk 23 og ny 3 øres ovaltype OM Svensk postforskud * Årets sommermøde i KPK den på Bakken Postmuseets tofarvede helark bliver nu tilgængelige for alle * Årets jubilarer i KPK Mindeord: Den danske 4-blok, Post Danmarks overgang til selvklæbende frimærker Redaktørens side Mødeprogram - se midteropslaget! 2 NFT 2010/1

3 Dagstempel nr. 7 ved Korsørruterne Af Kurt Hansen Da jernbanen i april 1856 blev ført igennem fra København til Korsør, oprettede Postvæsenet de såkaldte Korsørruter. Heri indgik de hidtidige ruter mellem Korsør og Nyborg og mellem Korsør og Århus, - og som noget nyt blev der etableret en rute Kiel Korsør Århus, idet man herved fik en hurtigere postfremførsel dels til det nordlige Jylland, dels til Holsten, Hamborg og det sydlige udland. Bemærk at den sidstnævnte fart ikke havde Korsør som Endestation, men kun som anløbshavn. Der blev oprettet 6 postbureauer ombord på de postdampskibe, der besejlede disse ruter, og til hvert postbureau blev der udnævnt en postekspeditør. De blev tildelt hver sit dagstempel og annulleringsstempel. Ved sygdom eller anden vakance blev der indkaldt en syvende postekspeditør; men denne blev ikke tildelt egne stempler; man anvendte stempler fra de skibe, der havde liggedag. Dette fremgår af nedennævnte skrivelse af 13. december 1864 fra Postinspektør H. G. Petersen til Generalpostdirektoratet: Den 7. Dampskibs-Postexpedient, der i en Række Aar har fungeret om Vinteren paa de fra Korsør farende Postdampskibe, har hidtil ikke været forsynet med Stempler o.s.v.; men har benyttet sådanne fra det Skib, der havde Liggedag. Ved den Forstyrrelse, der i indeværende Aar har været i Postfarten og navnligen derved, at Skibene ofte pludselig ere kommet ud af Postvæsenets Tjeneste [Forf.: på grund af krigen], er der kommet en del Uorden i Expedienternes Reqvisitter, og jeg maa derfor ansee det nødvendigt, at der til den 7. Expedient anskaffes: 1. Signet betegnet Dampskibs-Postexp. No Dagstempel 3. Annulleringsstempel 4. o.s.v. Af ovennævnte brev kan udledes, at den 7. dampskibspostekspedient har været reserveekspedient. Det var Korsørs postmester, der var chef for dampskibspostekspeditionerne, og det var også ham, der sørgede for, at en 7. postekspedient blev indkaldt. Det var nærliggende, at det blev en postmand fra Korsør eller Jernbanepostekspeditionerne, og for eksempel er det i november måned 1865 jernbanepostekspedient Knudsen, der overtager dampskibspostekspedient Brincks forretninger i anledning af dennes rejsetilladelse. Af korrespondance i Rigsarkivet kan ses, at Generalpostdirektoratet den 19. december 1864 sender det bestilte annulleringsstempel til postmesteren i Korsør. Annulleringstemplet havde nummer 222, men stemplet kendes ikke brugt ved Korsørruterne før 1. oktober 1867, idet det i mellemtiden havde været anvendt ved Feltpostkontor nr. 2. Dagstemplet til den syvende postekspedient blev afsendt fra København den 3. februar 1865; men det er uvist, hvornår det er kommet frem til Korsør, idet vinteren 1865 var meget streng, og af datidens aviser kan man se, at jernbanetoget fra København til Korsør i de dage sneede inde ved Ringsted, og at posten derefter måtte fremføres med slæde til Korsør. Der var i vinteren 1865 erklæret istransport over Storebælt i perioden 6. februar 5. april, og det betyder i praksis, at der i dagene forinden havde været store vanskeligheder med dampskibsfarten på grund af is, og at den derfor mere eller mindre var gået i stå før den 6. februar. Dagstemplet til postekspedient nr. 7 ankommer som nævnt ovenfor til Korsør Postkontor i dagene umiddelbart efter afsendelsen 3. februar 1865; men det vides ikke, om der på det tids- NFT 2010/1 3

4 Figur 1. Brev sendt 19. november 1865 fra Århus til Næstved. Dagstempel DSPK.EXP. No 7, hvilket stempel også er anvendt til annullering af frimærket punkt har været indkaldt en 7. postekspedient, og i givet fald er det ikke sikkert, at han befandt sig i Korsør på det tidspunkt, hvor dagstempel nr. 7 ankommer. Han kunne lige så vel være frosset inde i en af de andre havne, der havde anløb af Korsørruterne. På grund af de ovennævnte forhold er det er derfor nærliggende at antage, at postmesteren i Korsør ved dagstemplet nr. 7 s ankomst har beholdt det i sin varetægt indtil det skulle bruges. Et brev med stemplet vises i figur 1. I figur 2 vises et brev sendt 28. juni 1865 med Korsørruterne. Frimærket er annulleret med nummerstempel 187, og så vidt det kan ses, har dagstemplet speditionsnummer 7 placeret forneden til højre. (Se den forstørrede udgave af dagstemplet i figur 3). Det er påfaldende, at 7-tallet har samme størrelse som stemplernes tal for dato og måned og således er meget større end de andre stemplers tal for speditionsnummeret. Hvad der er sket, vides ikke; men forklaringen er givet, at det ankomne dagstempel nr. 7 ikke umiddelbart kunne findes, da det skulle bruges, og at der derfor skabtes et nyt dagstempel ved at indsætte et 7-tal i et af de bestående dagstempler. Dagstemplernes numre var en fast bestanddel af stemplet og ikke beregnet på at kunne skiftes ud som tallene for dato, måned og år. Der er derfor nok sket det, at det oprindelige nummer for et dagstempel er fjernet (standset ud) og i stedet er der loddet et 7-tal på. Om denne tankerække er rigtig, vides ikke; men den kunne godt være rigtig, blandt andet fordi det først kendte stempel med dampskibsspedition nr. 7 er 8. juli 1865, altså kort tid efter det i figur 2 viste brev. Det forekommer i hvert fald mærkeligt, at den først kendte dato for dagstempel nr. 7 af den lille type er ca. 5 måneder efter levering. Jeg har været inde på den tanke, om stemplet (se figur 2 og 3) kunne have et omvendt 2-tal; men den tanke er imidlertid opgivet, da 2-tallet for dato og måned har en lige fod forneden, medens det i figur 3 viste speditionsnummer har en hvælvet fod forneden svarende til stemplernes 7-tal for dato og måned. Desuden er 2-tallets opstreg mere skrå end 7-tallets opstreg. I figur 4 vises et aftryk af nogle dagstempler med ret tydelige 2- og 7-tal for dato og måned. Det er herefter min opfattelse, at dagstemplet på det i 4 NFT 2010/1

5 Figur 2. Kuvert uden afsender sendt med Korsørruterne og formentlig dampskibsbureau 7 stempel i stor type. figur 2 viste brev har speditionsnummer 7. Man kan rejse det spørgsmål, hvilket speditionsnummer det i figur 1 viste dagstempel oprindeligt har haft. Fotokopiering af de forskellige dagstempler på gennemsigtig film/ plastik, som lægges oven på det i figur 2 viste dagstempel, viser, at det ikke kan være dagstemplerne 3 6 inklusive, idet disse stemplers Figur 3. Forstørret udgave af det i figur 2 viste dagstempel. inskription fylder mere ved stemplets kant end dagstemplerne nr. 1 og 2. Desuden har dagstemplerne nr. 3 6 inklusive ordet No i midten til venstre, mens dette ord findes forneden til venstre på dagstemplerne nr. 1 og 2. Det oprindelige dagstempel kan således kun være nr. 1 eller 2. Dagstemplet med speditionsnummer 2 havde siden sommeren 1858 haft en afskåret fod på 2-tallet (se figur 5), og det er en fejl, som kan findes helt frem til oktober Da man næppe ville fjerne et defekt 2-tal og bagefter indsætte det igen, taler meget for, at dagstemplet oprindeligt har haft speditionsnummer 1. Denne antagelse bestyrkes af, at den sidst rapporterede anvendelse af dagstemplet med speditionsnummer 1 er 31. januar 1865, og at der 3. august 1865 tilstilles Korsør Postkontor et nyt annulleringsstempel med vedhæftet dagstempel med speditionsnummer 1 (kombineret stempel med først kendte anvendelsesdato 6. september 1865). Fotokopiering af tydelige dagstempler af nr. 1 på gennemsigtig film/plastik, som lægges oven på det i figur 2 viste brev, viser desuden, at disse stempler meget vel oprindeligt kan have været identiske. NFT 2010/1 5

6 Afslutningsvis vil jeg gerne bede samlerne om at gennemgå deres materiale og undersøge, om de har et tilsvarende dagstempel som vist i figur 2, og om de har dagstempel nr. 1 brugt i perioden 31/ / Litteratur: A. Tholl: Bureaustempler ved de kgl. postdampskibe på Korsørruterne (NFT 1967). K. Hansen: Skibspost i Danmark i 1800-tallet. Figur 4. Aftryk af stempler med tydelige 2- og 7-tal i dateringsangivelsen. Figur 5. To stempler med afskåret 2-tal, henholdsvis før og efter 1/ Ny bog af Toke Nørby 30-øres provisorierne (ISBN ) Er netop udkommet, 256 s., kr evt. porto. Anmeldes i næste NFT, juni Ny bog udgives af KPK Omhandler Thieles frimærkeproduktion. Forventes udgivet i løbet af marts Anmeldes i næste NFT, juni NFT 2010/1

7 Fremstillingen af Tasmaniens Key Plate Issue Af Lars Peter Svendsen Fremstillingen af Tasmaniens frimærker rummer mange spændende historier, og én af de mest interessante har jeg haft mulighed for at dokumentere gennem en række heldige indkøb over det sidste år. De La Rue & Company Limited s trykkeri i London kom på banen i januar 1870 ved en henvendelse fra the Crown Agent om at fremstille frimærker i et nyt design med Tasmanien som landenavn. De tidligere udgivne mærker var fremstillet af Perkins, Bacon og går under benævnelsen Chalon Heads. Disse var forsynet med det gamle navn for Tasmanien, nemlig Van Diemen s Land, selvom navneændring allerede fandt sted i I 1870 erne og 1880 erne producerede De La Rue herefter en række frimærkeværdier fra 1 penny til 5 shilling, som både blev trykt for nogles vedkommende i London og andre lokalt i Tasmanien. Den 23. oktober 1885 skrev the Crown Agent på vegne af regeringen på Tasmanien følgende til De la Rue: At blive afskibet, pr. dampskib, så hurtigt som muligt Én ny trykplade, indeholdende et hundrede og tyve (120) prægninger, til trykning af Tasmanian Postage and Revenue Stamps af en værdi af ti shillings (10/-). Farven skal være lys skiffer. Én ny trykplade, indeholdende et hundrede og tyve (120) prægninger, til trykning af Tasmanian Postage and Revenue Stamps af en værdi af to shillings og seks pence (2/6). Farven skal være lyserød. Design medfølger til begge værdier. Det er ønskeligt at designet for de nuværende 2d. og 1d. mærker skal følges af gravøren så tæt som muligt, præsenterende ordene Tasmania og Postage and Revenue som det fremgår af tegningen. To hundrede ark af et hundrede og tyve (120) aftryk pr. ark af Tasmania Postage and Revenue Stamps af værdien ten shilling (10/-). To hundrede ark af et hundrede og tyve (120) aftryk pr. ark af Tasmania Postage and Revenue Stamps af værdien to shilling og seks pence (2/6). De skal være gummierede og takkede, klar til brug. Papiret skal være vandmærket (TAS) som tidligere. Frimærkerne skal pakkes og forsegles i én pakke, med indholdet noteret på ydersiden. Pladerne skal sendes med frimærkerne. Følgeseddel sammen med faktura. Figur 1. Én af de to originale tegninger, der fulgte the Crown Agents ordre til De La Rue. Der var således ikke meget at tage fejl af, men De La Rue var ikke begejstret for ordren. De La Rue gjorde i starten af december opmærksom på, at de nye høje værdier 2/6 og 10/- shilling ville komme til at ligne eksisterende brugbare små værdier så meget, både i design og farve, at der var stor risiko for forveksling af de høje NFT 2010/1 7

8 mærkeværdier med de lave. Erfaringen havde vist vigtigheden af, at forskellige mærkeværdier burde være så ulige fra hinanden som muligt, ikke kun i farve, men også i design. De La Rue forslog derfor, at disse høje værdier blev fremstillet i et større design, end de eksisterende mærker, og at der anvendtes dobbelt opløselig farve, specielt da der var tale om stempelmærker, hvor der var risiko for, at blækannullering kunne forsøges fjernet ved afvaskning med vand eller kemikalier. Det blev derfor tilbudt, at der straks kunne laves nyt designforslag. Herefter foreligger en længere korrespondance for at sikre sig, fra begge parters vedkommende, hvilke farver, der anvendes på Tasmaniens frimærker på dette tidspunkt. Blandt andet fremgår det af korrespondancen, at De La Rue tog fat i frimærkekataloger fra frimærkehandlere for at kontrollere, hvorledes de enkelte frimærkeværdiers farve blev beskrevet dér. Endeligt den 16. december skrev the Crown Agent til De La Rue, at han var enig i vigtigheden af at stempelmærkerne skulle have et andet design, men havde svært ved at omgå Tasmaniens regerings præcise ordre om, at der skulle være så lidt forskel som muligt mellem de eksisterende mærker og de nye værdier. Derfor bad the Crown Agent De La Rue om at levere de nye design i henhold til den oprindelige ordre, men udføre 10/- værdien i et større format. Samtidig gik the Crown Agent ud fra at gravering af de nye plader vil tage så lang tid, at han fik mulighed for at checke op med den tasmanske regering om farven på mærkerne, og om den nye dobbelt opløselige trykfarve skulle anvendes. Sagen rullede imidlertid videre, idet De La Rue måtte gøre opmærksom på, at de havde rettighederne til den nye dobbelt opløselige trykfarve, og derfor måtte forestå trykningen af mærkerne. Samtidig bemærkede de, at et større mærkedesign ikke ville passe til det eksisterende vandmærkepapir (TAS), hvorfor det blev foreslået, at et andet eksisterende papir med vandmærke C.C. anvendtes. Det hele var nu blevet så kompleks, at the Crown Agent besluttede at bede De La Rue om at fremstille 100 ark provisoriske mærker med overtryk Postage and Revenue i værdierne 2/6 og 10/-, og allerede 28. december svarede firmaet, at det ville anmode om at igangsætte denne trykning med brug af de eksisterende one penny plader og trykke med den nye dobbelt opløselige farve. Igen afviste the Crown Agent ideen, idet man frygtede misbrug med falske overtryk af de eksisterende one penny mærker i Tasmanien. Det blev derfor foreslået at anvende en anden kolonis plader til fremstillingen. Der var imidlertid ikke andre kolonier, der både havde fået fremstillet 2/6 og 10/- mærker, og De La Rue fremsendte derfor den 6. januar 1886 ikke mindre end 13 forskellige helt nye designforslag til the Crown Agent, hvoraf ét af designene mindede om det, der senere blev til The Key Plate Issue. The Crown Agent var dog ikke interesseret i nogle af de nye design og returnerede dem, og endelig den 13. januar fremsendte De La Rue så eksempler på overtryk på mærker trykt med det, de kaldte the General Key Plate. Disse blev godkendt af the Crown Agent og fremstillingen af 2 gange 200 ark af henholdsvis 2/6 og 10/- overtryksmærker blev udført, og faktura fremsendt til Tasmanien den 9. februar Figur 2. Overtryk TASMANIA POSTAGE & REVENUE TWO SHILLINGS AND SIX PENCE på De La Rue s General Key Plate mærke. 8 NFT 2010/1

9 (svarende til 2-tallet på de engelske mærker) skulle trykkes i én farve. Pladerne skulle opbevares hos the Crown Agent for senere anvendelse. Ordren blev bekræftet dagen efter. Figur 3. Overtryk TASMANIA POSTAGE & REVENUE 10 SHILLINGS på De La Rue s General Key Plate mærke. Finansministeren på Tasmanien var dog ikke tilfreds med prisen på mærkerne. De havde håbet på at få en pris på 24 pr. plade, men var nu faktureret 92 pr. plade, hvorfor finansministeren bad the Crown Agent om at annullere ordren, og mærkerne kom således aldrig i brug. I mellemtiden havde man i Tasmanien brugt lokalt fremstillede stempelmærker, som var graveret af Alfred Bock, Hobart, de såkaldte St. George & Dragon Fiscal Stamps, og dem ville man vedblive med at anvende. Først i 1889 skete der for alvor noget igen, idet the Crown Agent forespurgte De La Rue, om firmaet var villig til at producere frimærker til en pris af 1 penny for frimærker, hvilket blev accepteret med design af dronningens hoved som motiv. Den 20. maj 1891 skrev the Crown Agent således følgende omkring design til De La Rue: Designet skal svare til det engelske 2d. mærke (eksempel vedlagt) ordet Tasmania (som på Tasmaniens frimærker) skal erstatte Postage and Revenue på de engelske. Værdierne 2½d. og 5d. i open faced figures Figur 4. Det engelske mærke der var inspiration til de nye frimærker bestilt af the Crown Agent. De La Rue havde allerede i 1888 eksperimenteret med et nyt generelt frimærkedesign til de kolonier, de producerede mærker til gennem the Crown Agents. Prøvetrykkene var designet med teksten Postage & Revenue, et udskifteligt værdistempel og landenavn, og som prøvetryk blev landenavnet IMPERIUM graveret og trykt. Designet gik under navnet The Universal Key Plate. For dokumentation til graveringen fremstillede De La Rue seks forskellig essay-eksempler ved at overmale IMPERIUM med dækfarve og indskrive TASMANIA med hvid porcelænsfarve (figur 6). Hurtigt blev De La Rue klar over, at man ikke kunne anvende den dandy rulle, der var anvendt til fremstillingen af det vandmærkepapir, der var brugt til de tidligere udgivne frimærker. NFT 2010/1 9

10 Figur 5. Eksempel på De La Rue s Universal Key Plate prøvetryk med overskriften IMPE- RIUM. Figur 6. Èt af de 6 essays De La Rue fremstillede med TASMANIA skrevet med hvid porcelænsfarve. De La Rue skriver således den 5. juni 1991 til the Crown Agent Med reference til Deres ordre af 29. ulto., af 2½d. og 5d. postfrimærker, må vi meddele at vi har erfaret betydelige vanskeligheder med det vandmærkepapir produceret med den eksisterende dandy rulle med det resultat, at vandmærket er en del udenfor korrekt position. Vi foreslår derfor, med deres godkendelse, at lave en ny dandy rulle for vores egne omkostninger, og vedlægger et udkast for at vise den opsætning, vi anbefaler. Den eneste forskel er, at ordet TASMANIA er en smule mindre i størrelse, således at det tillader, at TAS vandmærket kan arrangeres således at det falder præcist på hvert mærke. Moderstempler blev graveret af både 2½d og 5d. mærkebilledet og moderstemplet til 5d. blev godkendt den 28. september Herefter blev 5d. blokken bortgraveret så denne resterende del at moderstemplet kunne anvendes til alle andre værdier end 2½d. Der blev derefter graveret værdiblokke til alle de forskellige mærker, der blev bestilt og leveret i perioden fra 1891 frem til november 1898, hvor 10d. mærket blev leveret. Kun 2½d er graveret i andet design og til trykning i én farve. Kilde: The De La Rue History of British Foreign Postage Stamps af John Easton. Vi vil sørge for, at den nye dandy rulle er færdig i god tid til fremstilling af papirerne for de nye værdier, 2½d og 5d, for hvilke trykpladerne ligger klar. Allerede 8. juni kommer der svar tilbage fra the Crown Agent om accept af produktionen af den nye dandy rulle. 10 NFT 2010/1

11 Figur 7. De La Rue s originalafskrift af brevet sendt til the Crown Agent om nyt vandmærke. (side 1) NFT 2010/1 11

12 Figur 8. De La Rue s originalafskrift af brevet sendt til the Crown Agent om nyt vandmærke. (side 2) Figur 11. Godkendelse af Master Die til brug for den nye Key Plate Issue. 12 NFT 2010/1

13 Figur 9. De La Rue tegning af, hvordan han ville foreslå vandmærkearket kom til at se ud. Figur 12. Aftryk af Master Die under værdiblok. NFT 2010/1 13

14 Figur 10. Det originale dokument fra Crown Agent om accept af fremstilling af det nye vandmærkepapir. 14 NFT 2010/1

15 Figur 13. 2½d. og 5d. farveprøvetryk fra De La Rue s arksamling med farvegodkendelser. 2½d. blokken er i marginalen påstemplet?1 DEC 91, og mærkerne blev begge frigivet til salg i Tasmanien den 12. februar Figur 14. De La Rue opbevarede en opskriftsbog, hvor farvesammensætningen til alle producerede frimærker var noteret. Her ses et udklip fra bogen med opskriften på farverne til 10d. Key Plate Issue samt farveprøve essays påklistret med teksten DE LA RUE & Co - LONDON. NFT 2010/1 15

16 Figur 15. To fireblokke fra De La Rue s arksamling med prøvetryk og godkendelse af farverne til 10d. mærket den 31 OCT NFT 2010/1

17 Figur 16. Nogle af de andre frimærkeværdier af Key Plate Issue. NFT 2010/1 17

18 10 øre våbentype, 2. udgave; supplement af Bent Keith Hansen Efter offentliggørelse af en artikel om 2. udgave af 10 øre våbentype i NFT 4/2008 er jeg af Lasse Nielsen blevet gjort opmærksom på, at han på Den Tofarvede Studiegruppes hjemmeside har udlagt skanninger af en stor arkrest (42 mærker) og et helark, begge 2. udgave af 10 øre våbentype, og begge mig ubekendte. Beskrivelser af disse to ark samt beskrivelser af to større blokke med ukendt setting, begge fra 2. udgave, bringes her. Desuden bringes beskrivelser af nye galvanofejl, diverse tilføjelser samt enkelte korrektioner til førnævnte artikel. Fremtidige nye galvanofejl m.m. vil blive bragt på hjemmesiden, Ajourførte skemaer over galvanofejl og andre ændringer bringes ligeledes på hjemmesiden. Adskillige af galvanofejlene i tryk 11B findes i det tryk, jeg tidligere har betegnet tryk 11/ 13B. De to ark er altså ikke fra samme tryk. Jeg har derfor indtil videre valgt at omdøbe det tryk, jeg tidligere har kaldt tryk 11B/13B, til tryk 13B. 18 NFT 2010/1

19 NFT 2010/1 19

20 Øvrige tilføjelser Position 19 og 20 i tryk 6B er hhv. matricetype 5 og 3 (oplyst af Lasse Nielsen); ingen galvanofejl. Korrektioner Tryk 17B position 38 er og ikke , som ellers angivet i NFT 4/2008 Galvanofejl 2.5A.2 udgår, da den er identisk med galvanofejl Bemærk, at farvepletten t/h i værdicirkel NØ mangler i denne galvano, og at farvepletten forneden i det øverste ovalbånd kun er antydet eller helt mangler (i hvert fald i mine eksemplarer). Flere positioner, hvor der har været tvivl, om matricetypen var 2 eller 5 (5A), og som har været angivet som matricetype 2, er ændret til matricetype 5 (eller 5A). Det skyldes, at jeg har fundet et ekstra kendetegn på matricetype 2 og 2A, nemlig at Nord-rammen tynder svagt til i Øst. Dette kendetegn drukner simpelhen i de mange meget tilspidsede rammer i 2. udgave. I 3. udgave, hvor stærkt tilspidsede rammer ikke findes, er det forholdsvis let at få øje på dette kendetegn. Den let tilspidsede ramme findes i knapt 60% af mærker med matricetype 2 og i godt 90% af mærker med matricetype 2A. En tak til Jørgen Kristensen og Stephen Grøn for at gøre opmærksom på hhv. gf og den farveløse streg i gf Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i KJØBENHAVNS PHILATELIST KLUB Onsdag d. 17. marts 2010, kl I KPK s mødelokaler hos Thomas Høiland Auktioner A/S, Lygten 37, 2400 København NV. I henhold til vedtægternes 16 er dagsorden som følger: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne år 3. Årsregnskab og status med påtegning af revisorerne 4. Behandling af forslag, der er stillet af bestyrelsen og rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne) 5. Fastsættelse af medlemskontingenter for det kommende år 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. 19 a. Valg af næstformand. Jørgen Jørgensen er villig til genvalg for en ny 3 års periode b. Valg af bestyrelsesmedlem. Erik Hvidberg Hansen ønsker ikke genvalg Bestyrelsen foreslår valg af Peter Wittsten for en 3 års periode c. Valg af bestyrelsesmedlem. Jan Drejer har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen vil præsentere et forslag til ny provinsrepræsentant på generalforsamlingen. Valget vil være for en 2 års periode 7. Valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af stats aut. revisor Henrik Bojer for 1 år 8. Valg af intern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Viggo Lauritsen for en 3 års periode 9. Eventuelt. Beretning og regnskab er offentliggjort samtidig med denne indkaldelse. 20 NFT 2010/1

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER SREV - TRADITIONEL SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER Artikel 1: Konkurrenceudstillinger I henhold til art. 1.4 i F.I.P.'s generelle reglement for

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Cape of Good Hope 1652 1853

Cape of Good Hope 1652 1853 Cape of Good Hope 1652 1853 1652: Den 6. april gik Jan van Riebeek i land på det sted, hvor Cape Town senere opstod 1853: Den 1. september udkom de første frimærker Lidt om mig Johnny Barth (66 år) Cand.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER

JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER JULEKALENDERE FIRMA OG FIRMAJULEGAVER Spar mange penge på firma Julegaverne Nye gevinst systemer Introduktion Bogtrykkergården er specialist i fremstilling og produktion af julekalendere, med indbyggede

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER 2007 GODT NYTÅR 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling SENDES PÅ MAIL Pernille Bugge Herlevsen Odensegade 3, 4. 2100 København Ø 28. februar 2013 0568-0003-02 su På bestyrelsens vegne indkaldes herved til Ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 24 og 25,

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere