Nordisk Filatelistisk Tidsskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Filatelistisk Tidsskrift"

Transkript

1 NFT Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Nr. 1 / Marts årgang Den overgik Post Danmark til selvklæbende frimærker - den største ændring i produktionen siden On 10 Feb. Post Danmark switched to self-adhesive stamps - the most significant change in production since Kjøbenhavns Philatelist Klub NFT 1 Danmarks frimærkesamler forening 2008/1

2 Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Redaktion - artikler og annoncer Morten Johan Lintrup, Uffesvej 9, 3600 Frederikssund / , Illustrationer til artikler scannes i minimum 300 dpi JPG, PNG, BMP, PSD eller TIFF format. Tegninger, fx af stempler o.lign. scannes i naturlig størrelse i TIFF-format og gemmes i 1200 dpi (min. 600 dpi). Sendes på en CD-rom med posten eller sendes via til NFT redaktøren. Billeder indlejret i dokumenter, fx PDF- og Word-filer, er uegnede til videre reproduktion og billederne skal derfor medsendes separat. Annoncepriser (excl. moms): 1/1 side farve kr. 1/2 side farve kr. 1/4 side farve 700 kr. 1/8 side farve 400 kr. Priserne gælder færdigt, digitalt materiale. Rabat 10% ved gentagne indrykninger. Deadlines Udgivelse 1. februar primo marts 1. maj primo juni 15. august ultimo september 1. november primo december Abonnement på NFT: Pris kr. 300 årligt inkl. moms, kan tegnes ved henvendelse til KPK s kasserer (se side 46). Andet vedrørende NFT abonnement: KPK c/o Thomas Høiland Auktioner A/S, Lygten 37, 2400 København NV. Køb af ældre numre: Bent Keith Hansen, Æblehaven 34, 3400 Hillerød, / Tryk: AKA-print A/S ISSN Dagstempel nr. 7 ved Korsørruterne Fremstillingen af Tasmaniens Key Plate Issue øre våbentype, 2. udgave; supplement * Indkaldelse til GENERALFORSAMLING den * Formandens beretning for året * KPK info, inkl. mødeprogram * Resultatopgørelse pr samt budgetter Tofarvet seminar på Antvorskov Kaserne i Slagelse Nyheder om de tofarvede 3 øre tryk 23 og ny 3 øres ovaltype OM Svensk postforskud * Årets sommermøde i KPK den på Bakken Postmuseets tofarvede helark bliver nu tilgængelige for alle * Årets jubilarer i KPK Mindeord: Den danske 4-blok, Post Danmarks overgang til selvklæbende frimærker Redaktørens side Mødeprogram - se midteropslaget! 2 NFT 2010/1

3 Dagstempel nr. 7 ved Korsørruterne Af Kurt Hansen Da jernbanen i april 1856 blev ført igennem fra København til Korsør, oprettede Postvæsenet de såkaldte Korsørruter. Heri indgik de hidtidige ruter mellem Korsør og Nyborg og mellem Korsør og Århus, - og som noget nyt blev der etableret en rute Kiel Korsør Århus, idet man herved fik en hurtigere postfremførsel dels til det nordlige Jylland, dels til Holsten, Hamborg og det sydlige udland. Bemærk at den sidstnævnte fart ikke havde Korsør som Endestation, men kun som anløbshavn. Der blev oprettet 6 postbureauer ombord på de postdampskibe, der besejlede disse ruter, og til hvert postbureau blev der udnævnt en postekspeditør. De blev tildelt hver sit dagstempel og annulleringsstempel. Ved sygdom eller anden vakance blev der indkaldt en syvende postekspeditør; men denne blev ikke tildelt egne stempler; man anvendte stempler fra de skibe, der havde liggedag. Dette fremgår af nedennævnte skrivelse af 13. december 1864 fra Postinspektør H. G. Petersen til Generalpostdirektoratet: Den 7. Dampskibs-Postexpedient, der i en Række Aar har fungeret om Vinteren paa de fra Korsør farende Postdampskibe, har hidtil ikke været forsynet med Stempler o.s.v.; men har benyttet sådanne fra det Skib, der havde Liggedag. Ved den Forstyrrelse, der i indeværende Aar har været i Postfarten og navnligen derved, at Skibene ofte pludselig ere kommet ud af Postvæsenets Tjeneste [Forf.: på grund af krigen], er der kommet en del Uorden i Expedienternes Reqvisitter, og jeg maa derfor ansee det nødvendigt, at der til den 7. Expedient anskaffes: 1. Signet betegnet Dampskibs-Postexp. No Dagstempel 3. Annulleringsstempel 4. o.s.v. Af ovennævnte brev kan udledes, at den 7. dampskibspostekspedient har været reserveekspedient. Det var Korsørs postmester, der var chef for dampskibspostekspeditionerne, og det var også ham, der sørgede for, at en 7. postekspedient blev indkaldt. Det var nærliggende, at det blev en postmand fra Korsør eller Jernbanepostekspeditionerne, og for eksempel er det i november måned 1865 jernbanepostekspedient Knudsen, der overtager dampskibspostekspedient Brincks forretninger i anledning af dennes rejsetilladelse. Af korrespondance i Rigsarkivet kan ses, at Generalpostdirektoratet den 19. december 1864 sender det bestilte annulleringsstempel til postmesteren i Korsør. Annulleringstemplet havde nummer 222, men stemplet kendes ikke brugt ved Korsørruterne før 1. oktober 1867, idet det i mellemtiden havde været anvendt ved Feltpostkontor nr. 2. Dagstemplet til den syvende postekspedient blev afsendt fra København den 3. februar 1865; men det er uvist, hvornår det er kommet frem til Korsør, idet vinteren 1865 var meget streng, og af datidens aviser kan man se, at jernbanetoget fra København til Korsør i de dage sneede inde ved Ringsted, og at posten derefter måtte fremføres med slæde til Korsør. Der var i vinteren 1865 erklæret istransport over Storebælt i perioden 6. februar 5. april, og det betyder i praksis, at der i dagene forinden havde været store vanskeligheder med dampskibsfarten på grund af is, og at den derfor mere eller mindre var gået i stå før den 6. februar. Dagstemplet til postekspedient nr. 7 ankommer som nævnt ovenfor til Korsør Postkontor i dagene umiddelbart efter afsendelsen 3. februar 1865; men det vides ikke, om der på det tids- NFT 2010/1 3

4 Figur 1. Brev sendt 19. november 1865 fra Århus til Næstved. Dagstempel DSPK.EXP. No 7, hvilket stempel også er anvendt til annullering af frimærket punkt har været indkaldt en 7. postekspedient, og i givet fald er det ikke sikkert, at han befandt sig i Korsør på det tidspunkt, hvor dagstempel nr. 7 ankommer. Han kunne lige så vel være frosset inde i en af de andre havne, der havde anløb af Korsørruterne. På grund af de ovennævnte forhold er det er derfor nærliggende at antage, at postmesteren i Korsør ved dagstemplet nr. 7 s ankomst har beholdt det i sin varetægt indtil det skulle bruges. Et brev med stemplet vises i figur 1. I figur 2 vises et brev sendt 28. juni 1865 med Korsørruterne. Frimærket er annulleret med nummerstempel 187, og så vidt det kan ses, har dagstemplet speditionsnummer 7 placeret forneden til højre. (Se den forstørrede udgave af dagstemplet i figur 3). Det er påfaldende, at 7-tallet har samme størrelse som stemplernes tal for dato og måned og således er meget større end de andre stemplers tal for speditionsnummeret. Hvad der er sket, vides ikke; men forklaringen er givet, at det ankomne dagstempel nr. 7 ikke umiddelbart kunne findes, da det skulle bruges, og at der derfor skabtes et nyt dagstempel ved at indsætte et 7-tal i et af de bestående dagstempler. Dagstemplernes numre var en fast bestanddel af stemplet og ikke beregnet på at kunne skiftes ud som tallene for dato, måned og år. Der er derfor nok sket det, at det oprindelige nummer for et dagstempel er fjernet (standset ud) og i stedet er der loddet et 7-tal på. Om denne tankerække er rigtig, vides ikke; men den kunne godt være rigtig, blandt andet fordi det først kendte stempel med dampskibsspedition nr. 7 er 8. juli 1865, altså kort tid efter det i figur 2 viste brev. Det forekommer i hvert fald mærkeligt, at den først kendte dato for dagstempel nr. 7 af den lille type er ca. 5 måneder efter levering. Jeg har været inde på den tanke, om stemplet (se figur 2 og 3) kunne have et omvendt 2-tal; men den tanke er imidlertid opgivet, da 2-tallet for dato og måned har en lige fod forneden, medens det i figur 3 viste speditionsnummer har en hvælvet fod forneden svarende til stemplernes 7-tal for dato og måned. Desuden er 2-tallets opstreg mere skrå end 7-tallets opstreg. I figur 4 vises et aftryk af nogle dagstempler med ret tydelige 2- og 7-tal for dato og måned. Det er herefter min opfattelse, at dagstemplet på det i 4 NFT 2010/1

5 Figur 2. Kuvert uden afsender sendt med Korsørruterne og formentlig dampskibsbureau 7 stempel i stor type. figur 2 viste brev har speditionsnummer 7. Man kan rejse det spørgsmål, hvilket speditionsnummer det i figur 1 viste dagstempel oprindeligt har haft. Fotokopiering af de forskellige dagstempler på gennemsigtig film/ plastik, som lægges oven på det i figur 2 viste dagstempel, viser, at det ikke kan være dagstemplerne 3 6 inklusive, idet disse stemplers Figur 3. Forstørret udgave af det i figur 2 viste dagstempel. inskription fylder mere ved stemplets kant end dagstemplerne nr. 1 og 2. Desuden har dagstemplerne nr. 3 6 inklusive ordet No i midten til venstre, mens dette ord findes forneden til venstre på dagstemplerne nr. 1 og 2. Det oprindelige dagstempel kan således kun være nr. 1 eller 2. Dagstemplet med speditionsnummer 2 havde siden sommeren 1858 haft en afskåret fod på 2-tallet (se figur 5), og det er en fejl, som kan findes helt frem til oktober Da man næppe ville fjerne et defekt 2-tal og bagefter indsætte det igen, taler meget for, at dagstemplet oprindeligt har haft speditionsnummer 1. Denne antagelse bestyrkes af, at den sidst rapporterede anvendelse af dagstemplet med speditionsnummer 1 er 31. januar 1865, og at der 3. august 1865 tilstilles Korsør Postkontor et nyt annulleringsstempel med vedhæftet dagstempel med speditionsnummer 1 (kombineret stempel med først kendte anvendelsesdato 6. september 1865). Fotokopiering af tydelige dagstempler af nr. 1 på gennemsigtig film/plastik, som lægges oven på det i figur 2 viste brev, viser desuden, at disse stempler meget vel oprindeligt kan have været identiske. NFT 2010/1 5

6 Afslutningsvis vil jeg gerne bede samlerne om at gennemgå deres materiale og undersøge, om de har et tilsvarende dagstempel som vist i figur 2, og om de har dagstempel nr. 1 brugt i perioden 31/ / Litteratur: A. Tholl: Bureaustempler ved de kgl. postdampskibe på Korsørruterne (NFT 1967). K. Hansen: Skibspost i Danmark i 1800-tallet. Figur 4. Aftryk af stempler med tydelige 2- og 7-tal i dateringsangivelsen. Figur 5. To stempler med afskåret 2-tal, henholdsvis før og efter 1/ Ny bog af Toke Nørby 30-øres provisorierne (ISBN ) Er netop udkommet, 256 s., kr evt. porto. Anmeldes i næste NFT, juni Ny bog udgives af KPK Omhandler Thieles frimærkeproduktion. Forventes udgivet i løbet af marts Anmeldes i næste NFT, juni NFT 2010/1

7 Fremstillingen af Tasmaniens Key Plate Issue Af Lars Peter Svendsen Fremstillingen af Tasmaniens frimærker rummer mange spændende historier, og én af de mest interessante har jeg haft mulighed for at dokumentere gennem en række heldige indkøb over det sidste år. De La Rue & Company Limited s trykkeri i London kom på banen i januar 1870 ved en henvendelse fra the Crown Agent om at fremstille frimærker i et nyt design med Tasmanien som landenavn. De tidligere udgivne mærker var fremstillet af Perkins, Bacon og går under benævnelsen Chalon Heads. Disse var forsynet med det gamle navn for Tasmanien, nemlig Van Diemen s Land, selvom navneændring allerede fandt sted i I 1870 erne og 1880 erne producerede De La Rue herefter en række frimærkeværdier fra 1 penny til 5 shilling, som både blev trykt for nogles vedkommende i London og andre lokalt i Tasmanien. Den 23. oktober 1885 skrev the Crown Agent på vegne af regeringen på Tasmanien følgende til De la Rue: At blive afskibet, pr. dampskib, så hurtigt som muligt Én ny trykplade, indeholdende et hundrede og tyve (120) prægninger, til trykning af Tasmanian Postage and Revenue Stamps af en værdi af ti shillings (10/-). Farven skal være lys skiffer. Én ny trykplade, indeholdende et hundrede og tyve (120) prægninger, til trykning af Tasmanian Postage and Revenue Stamps af en værdi af to shillings og seks pence (2/6). Farven skal være lyserød. Design medfølger til begge værdier. Det er ønskeligt at designet for de nuværende 2d. og 1d. mærker skal følges af gravøren så tæt som muligt, præsenterende ordene Tasmania og Postage and Revenue som det fremgår af tegningen. To hundrede ark af et hundrede og tyve (120) aftryk pr. ark af Tasmania Postage and Revenue Stamps af værdien ten shilling (10/-). To hundrede ark af et hundrede og tyve (120) aftryk pr. ark af Tasmania Postage and Revenue Stamps af værdien to shilling og seks pence (2/6). De skal være gummierede og takkede, klar til brug. Papiret skal være vandmærket (TAS) som tidligere. Frimærkerne skal pakkes og forsegles i én pakke, med indholdet noteret på ydersiden. Pladerne skal sendes med frimærkerne. Følgeseddel sammen med faktura. Figur 1. Én af de to originale tegninger, der fulgte the Crown Agents ordre til De La Rue. Der var således ikke meget at tage fejl af, men De La Rue var ikke begejstret for ordren. De La Rue gjorde i starten af december opmærksom på, at de nye høje værdier 2/6 og 10/- shilling ville komme til at ligne eksisterende brugbare små værdier så meget, både i design og farve, at der var stor risiko for forveksling af de høje NFT 2010/1 7

8 mærkeværdier med de lave. Erfaringen havde vist vigtigheden af, at forskellige mærkeværdier burde være så ulige fra hinanden som muligt, ikke kun i farve, men også i design. De La Rue forslog derfor, at disse høje værdier blev fremstillet i et større design, end de eksisterende mærker, og at der anvendtes dobbelt opløselig farve, specielt da der var tale om stempelmærker, hvor der var risiko for, at blækannullering kunne forsøges fjernet ved afvaskning med vand eller kemikalier. Det blev derfor tilbudt, at der straks kunne laves nyt designforslag. Herefter foreligger en længere korrespondance for at sikre sig, fra begge parters vedkommende, hvilke farver, der anvendes på Tasmaniens frimærker på dette tidspunkt. Blandt andet fremgår det af korrespondancen, at De La Rue tog fat i frimærkekataloger fra frimærkehandlere for at kontrollere, hvorledes de enkelte frimærkeværdiers farve blev beskrevet dér. Endeligt den 16. december skrev the Crown Agent til De La Rue, at han var enig i vigtigheden af at stempelmærkerne skulle have et andet design, men havde svært ved at omgå Tasmaniens regerings præcise ordre om, at der skulle være så lidt forskel som muligt mellem de eksisterende mærker og de nye værdier. Derfor bad the Crown Agent De La Rue om at levere de nye design i henhold til den oprindelige ordre, men udføre 10/- værdien i et større format. Samtidig gik the Crown Agent ud fra at gravering af de nye plader vil tage så lang tid, at han fik mulighed for at checke op med den tasmanske regering om farven på mærkerne, og om den nye dobbelt opløselige trykfarve skulle anvendes. Sagen rullede imidlertid videre, idet De La Rue måtte gøre opmærksom på, at de havde rettighederne til den nye dobbelt opløselige trykfarve, og derfor måtte forestå trykningen af mærkerne. Samtidig bemærkede de, at et større mærkedesign ikke ville passe til det eksisterende vandmærkepapir (TAS), hvorfor det blev foreslået, at et andet eksisterende papir med vandmærke C.C. anvendtes. Det hele var nu blevet så kompleks, at the Crown Agent besluttede at bede De La Rue om at fremstille 100 ark provisoriske mærker med overtryk Postage and Revenue i værdierne 2/6 og 10/-, og allerede 28. december svarede firmaet, at det ville anmode om at igangsætte denne trykning med brug af de eksisterende one penny plader og trykke med den nye dobbelt opløselige farve. Igen afviste the Crown Agent ideen, idet man frygtede misbrug med falske overtryk af de eksisterende one penny mærker i Tasmanien. Det blev derfor foreslået at anvende en anden kolonis plader til fremstillingen. Der var imidlertid ikke andre kolonier, der både havde fået fremstillet 2/6 og 10/- mærker, og De La Rue fremsendte derfor den 6. januar 1886 ikke mindre end 13 forskellige helt nye designforslag til the Crown Agent, hvoraf ét af designene mindede om det, der senere blev til The Key Plate Issue. The Crown Agent var dog ikke interesseret i nogle af de nye design og returnerede dem, og endelig den 13. januar fremsendte De La Rue så eksempler på overtryk på mærker trykt med det, de kaldte the General Key Plate. Disse blev godkendt af the Crown Agent og fremstillingen af 2 gange 200 ark af henholdsvis 2/6 og 10/- overtryksmærker blev udført, og faktura fremsendt til Tasmanien den 9. februar Figur 2. Overtryk TASMANIA POSTAGE & REVENUE TWO SHILLINGS AND SIX PENCE på De La Rue s General Key Plate mærke. 8 NFT 2010/1

9 (svarende til 2-tallet på de engelske mærker) skulle trykkes i én farve. Pladerne skulle opbevares hos the Crown Agent for senere anvendelse. Ordren blev bekræftet dagen efter. Figur 3. Overtryk TASMANIA POSTAGE & REVENUE 10 SHILLINGS på De La Rue s General Key Plate mærke. Finansministeren på Tasmanien var dog ikke tilfreds med prisen på mærkerne. De havde håbet på at få en pris på 24 pr. plade, men var nu faktureret 92 pr. plade, hvorfor finansministeren bad the Crown Agent om at annullere ordren, og mærkerne kom således aldrig i brug. I mellemtiden havde man i Tasmanien brugt lokalt fremstillede stempelmærker, som var graveret af Alfred Bock, Hobart, de såkaldte St. George & Dragon Fiscal Stamps, og dem ville man vedblive med at anvende. Først i 1889 skete der for alvor noget igen, idet the Crown Agent forespurgte De La Rue, om firmaet var villig til at producere frimærker til en pris af 1 penny for frimærker, hvilket blev accepteret med design af dronningens hoved som motiv. Den 20. maj 1891 skrev the Crown Agent således følgende omkring design til De La Rue: Designet skal svare til det engelske 2d. mærke (eksempel vedlagt) ordet Tasmania (som på Tasmaniens frimærker) skal erstatte Postage and Revenue på de engelske. Værdierne 2½d. og 5d. i open faced figures Figur 4. Det engelske mærke der var inspiration til de nye frimærker bestilt af the Crown Agent. De La Rue havde allerede i 1888 eksperimenteret med et nyt generelt frimærkedesign til de kolonier, de producerede mærker til gennem the Crown Agents. Prøvetrykkene var designet med teksten Postage & Revenue, et udskifteligt værdistempel og landenavn, og som prøvetryk blev landenavnet IMPERIUM graveret og trykt. Designet gik under navnet The Universal Key Plate. For dokumentation til graveringen fremstillede De La Rue seks forskellig essay-eksempler ved at overmale IMPERIUM med dækfarve og indskrive TASMANIA med hvid porcelænsfarve (figur 6). Hurtigt blev De La Rue klar over, at man ikke kunne anvende den dandy rulle, der var anvendt til fremstillingen af det vandmærkepapir, der var brugt til de tidligere udgivne frimærker. NFT 2010/1 9

10 Figur 5. Eksempel på De La Rue s Universal Key Plate prøvetryk med overskriften IMPE- RIUM. Figur 6. Èt af de 6 essays De La Rue fremstillede med TASMANIA skrevet med hvid porcelænsfarve. De La Rue skriver således den 5. juni 1991 til the Crown Agent Med reference til Deres ordre af 29. ulto., af 2½d. og 5d. postfrimærker, må vi meddele at vi har erfaret betydelige vanskeligheder med det vandmærkepapir produceret med den eksisterende dandy rulle med det resultat, at vandmærket er en del udenfor korrekt position. Vi foreslår derfor, med deres godkendelse, at lave en ny dandy rulle for vores egne omkostninger, og vedlægger et udkast for at vise den opsætning, vi anbefaler. Den eneste forskel er, at ordet TASMANIA er en smule mindre i størrelse, således at det tillader, at TAS vandmærket kan arrangeres således at det falder præcist på hvert mærke. Moderstempler blev graveret af både 2½d og 5d. mærkebilledet og moderstemplet til 5d. blev godkendt den 28. september Herefter blev 5d. blokken bortgraveret så denne resterende del at moderstemplet kunne anvendes til alle andre værdier end 2½d. Der blev derefter graveret værdiblokke til alle de forskellige mærker, der blev bestilt og leveret i perioden fra 1891 frem til november 1898, hvor 10d. mærket blev leveret. Kun 2½d er graveret i andet design og til trykning i én farve. Kilde: The De La Rue History of British Foreign Postage Stamps af John Easton. Vi vil sørge for, at den nye dandy rulle er færdig i god tid til fremstilling af papirerne for de nye værdier, 2½d og 5d, for hvilke trykpladerne ligger klar. Allerede 8. juni kommer der svar tilbage fra the Crown Agent om accept af produktionen af den nye dandy rulle. 10 NFT 2010/1

11 Figur 7. De La Rue s originalafskrift af brevet sendt til the Crown Agent om nyt vandmærke. (side 1) NFT 2010/1 11

12 Figur 8. De La Rue s originalafskrift af brevet sendt til the Crown Agent om nyt vandmærke. (side 2) Figur 11. Godkendelse af Master Die til brug for den nye Key Plate Issue. 12 NFT 2010/1

13 Figur 9. De La Rue tegning af, hvordan han ville foreslå vandmærkearket kom til at se ud. Figur 12. Aftryk af Master Die under værdiblok. NFT 2010/1 13

14 Figur 10. Det originale dokument fra Crown Agent om accept af fremstilling af det nye vandmærkepapir. 14 NFT 2010/1

15 Figur 13. 2½d. og 5d. farveprøvetryk fra De La Rue s arksamling med farvegodkendelser. 2½d. blokken er i marginalen påstemplet?1 DEC 91, og mærkerne blev begge frigivet til salg i Tasmanien den 12. februar Figur 14. De La Rue opbevarede en opskriftsbog, hvor farvesammensætningen til alle producerede frimærker var noteret. Her ses et udklip fra bogen med opskriften på farverne til 10d. Key Plate Issue samt farveprøve essays påklistret med teksten DE LA RUE & Co - LONDON. NFT 2010/1 15

16 Figur 15. To fireblokke fra De La Rue s arksamling med prøvetryk og godkendelse af farverne til 10d. mærket den 31 OCT NFT 2010/1

17 Figur 16. Nogle af de andre frimærkeværdier af Key Plate Issue. NFT 2010/1 17

18 10 øre våbentype, 2. udgave; supplement af Bent Keith Hansen Efter offentliggørelse af en artikel om 2. udgave af 10 øre våbentype i NFT 4/2008 er jeg af Lasse Nielsen blevet gjort opmærksom på, at han på Den Tofarvede Studiegruppes hjemmeside har udlagt skanninger af en stor arkrest (42 mærker) og et helark, begge 2. udgave af 10 øre våbentype, og begge mig ubekendte. Beskrivelser af disse to ark samt beskrivelser af to større blokke med ukendt setting, begge fra 2. udgave, bringes her. Desuden bringes beskrivelser af nye galvanofejl, diverse tilføjelser samt enkelte korrektioner til førnævnte artikel. Fremtidige nye galvanofejl m.m. vil blive bragt på hjemmesiden, Ajourførte skemaer over galvanofejl og andre ændringer bringes ligeledes på hjemmesiden. Adskillige af galvanofejlene i tryk 11B findes i det tryk, jeg tidligere har betegnet tryk 11/ 13B. De to ark er altså ikke fra samme tryk. Jeg har derfor indtil videre valgt at omdøbe det tryk, jeg tidligere har kaldt tryk 11B/13B, til tryk 13B. 18 NFT 2010/1

19 NFT 2010/1 19

20 Øvrige tilføjelser Position 19 og 20 i tryk 6B er hhv. matricetype 5 og 3 (oplyst af Lasse Nielsen); ingen galvanofejl. Korrektioner Tryk 17B position 38 er og ikke , som ellers angivet i NFT 4/2008 Galvanofejl 2.5A.2 udgår, da den er identisk med galvanofejl Bemærk, at farvepletten t/h i værdicirkel NØ mangler i denne galvano, og at farvepletten forneden i det øverste ovalbånd kun er antydet eller helt mangler (i hvert fald i mine eksemplarer). Flere positioner, hvor der har været tvivl, om matricetypen var 2 eller 5 (5A), og som har været angivet som matricetype 2, er ændret til matricetype 5 (eller 5A). Det skyldes, at jeg har fundet et ekstra kendetegn på matricetype 2 og 2A, nemlig at Nord-rammen tynder svagt til i Øst. Dette kendetegn drukner simpelhen i de mange meget tilspidsede rammer i 2. udgave. I 3. udgave, hvor stærkt tilspidsede rammer ikke findes, er det forholdsvis let at få øje på dette kendetegn. Den let tilspidsede ramme findes i knapt 60% af mærker med matricetype 2 og i godt 90% af mærker med matricetype 2A. En tak til Jørgen Kristensen og Stephen Grøn for at gøre opmærksom på hhv. gf og den farveløse streg i gf Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i KJØBENHAVNS PHILATELIST KLUB Onsdag d. 17. marts 2010, kl I KPK s mødelokaler hos Thomas Høiland Auktioner A/S, Lygten 37, 2400 København NV. I henhold til vedtægternes 16 er dagsorden som følger: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne år 3. Årsregnskab og status med påtegning af revisorerne 4. Behandling af forslag, der er stillet af bestyrelsen og rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. (Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne) 5. Fastsættelse af medlemskontingenter for det kommende år 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. 19 a. Valg af næstformand. Jørgen Jørgensen er villig til genvalg for en ny 3 års periode b. Valg af bestyrelsesmedlem. Erik Hvidberg Hansen ønsker ikke genvalg Bestyrelsen foreslår valg af Peter Wittsten for en 3 års periode c. Valg af bestyrelsesmedlem. Jan Drejer har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen vil præsentere et forslag til ny provinsrepræsentant på generalforsamlingen. Valget vil være for en 2 års periode 7. Valg af ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af stats aut. revisor Henrik Bojer for 1 år 8. Valg af intern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Viggo Lauritsen for en 3 års periode 9. Eventuelt. Beretning og regnskab er offentliggjort samtidig med denne indkaldelse. 20 NFT 2010/1

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift NFT Nordisk Filatelistisk Tidsskrift Nr. 1 / Marts 2010-117. årgang Den 10.2.10 overgik Post Danmark til selvklæbende frimærker - den største ændring i produktionen siden 1933. On 10 Feb. Post Danmark

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924. Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013

Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924. Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013 Danmarks tjenestefrimærker og tjenesteforsendelser 1871-1924 Foredrag på Den Filatelistiske Højskole i Mørke 2. marts 2013 KT før tjenestefrimærker KT før tjenestefrimærker Tekst Portofrihedens afskaffelse

Læs mere

Danmarks sjældneste helsag

Danmarks sjældneste helsag Danmarks sjældneste helsag Af Lars Engelbrecht Prædikatet Danmarks sjældneste helsag er ofte og yderst velfortjent givet en bestemt type af de tidlige, smalle konvolutter. Konvolutten har et blå værdistempel

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Leif W(illy) Rasmussen

Leif W(illy) Rasmussen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) R R R Claus Rafner Signatur: 1959 - Historiker, cand.mag. Handbook and Catalog of Danish Tobacco and

Læs mere

De tofarvede 5 Øre tryk (update december 2014)

De tofarvede 5 Øre tryk (update december 2014) De tofarvede 5 Øre tryk (update december 2014) 5ø1 B54 5ø2 20.48 5ø1: Ovalen er ultramarin, nye klichéer med lys baggrundskravering. Rammen er karminrød i nuancer, lidt fyldigt og olieret tryk. Sommetider

Læs mere

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Artikel 2: Værdistemplerne og typer i rammegruppe 2 Af: Lars Engelbrecht Dette er anden artikel om de første danske helsagsbrevkort i størrelse

Læs mere

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning

Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning Danmarks helsagsbrevkort med de tofarvedes tegning 1871-1879 Artikel 3: Arkstørrelse samt typer i rammegruppe 3 Af: Lars Engelbrecht Dette er tredie artikel om de første danske helsagsbrevkort i størrelse

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1.7.1814 Schaarup Opsynsmand 12.1822 1.4.1823 Chr. Frederik Baadsgaard Apoteker 19.1.1854 24.5.1854 Erik Poulsen Bech postfm 27.6.1865 29.6.1865 Johan Gerhard Thiel Husum 30.9.1877 Afsked

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Grundet den positive respons jeg har fået fra andre samlere og udstillere i forbindelse med min artikel i DFT kaldet Vejen til Guld, synes der at være interesse

Læs mere

De tofarvede 5 Øre tryk

De tofarvede 5 Øre tryk De tofarvede 5 Øre tryk 5ø1 B54 5ø2 20.48 5ø1: Ovalen er ultramarin, nye klichéer med lys baggrundskravering. Rammen er karminrød i nuancer, lidt fyldigt og olieret tryk. Sommetider med små tilfældige

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Stamps. Nr. 25. Færøerne. September 2015. Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker

Stamps. Nr. 25. Færøerne. September 2015. Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker Stamps Færøerne Nr. 25 September 2015 ISSN 1603-0036 0036 Provisorierne 1940-41 Julepynt 2015 Årbog, årsmappe og julemærker Provisoriemærkerne fra 1940-41 - 75 års jubilæum Når vi sammenligner 2. verdenskrig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 50 øre tofarvet Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 Det at samle tofarvede Jeg har samlet på frimærker siden jeg var 7 år og med mellemrum. Det ændre sig i 1981 da

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen.

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen. Advokataktieselskabet KNUDSEN & PARTNERE Klosterplads 11, 1. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 24 64 Fax 62 20 13 22 J.nr. AM/7420. V E D T Æ G T E R for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN 1 Navn. Foreningens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Benno Øjvind Raarup Nielsen 1913 Fængselsoverbetjent Formand for Danmarks Filatelist-Union 1971-1972

Benno Øjvind Raarup Nielsen 1913 Fængselsoverbetjent Formand for Danmarks Filatelist-Union 1971-1972 Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) N N N N(iels) S(ørensen) Nedergaard Signatur: 1859-1945 Frimærkehandler og katalogudgiver Udgiver af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

I N V I T A T I O N G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N V I T A T I O N G E N E R A L F O R S A M L I N G INVITATION GENERALFORSAMLING 2017 TIL AKTIONÆRER I DANSKE HOTELLER A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling Torsdag den 6. april 2017, kl. 16.30

Læs mere

MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/02-2009 kl. 14:00 i Kulturbroen.

MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/02-2009 kl. 14:00 i Kulturbroen. Nyhedsbrev februar 2009 Hej alle gode MJ ere! Vi gentager for en sikkerheds skyld fra sidste nyhedsbrev: Indkaldelse til: MJK Limfjordens generalforsamling lørdag den 28/022009 kl. 14:00 i Kulturbroen.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Ekstra ordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling. FEB 2013 Ekstra ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i FN Museet. Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 11.00 i Frøslevlejren i Barak W7. Dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere