Baglandets nyhedsbrev Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baglandets nyhedsbrev Marts 2013"

Transkript

1 Baglandets nyhedsbrev Marts 2013 Kære medlem af baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber, at I flittigt vil deltage i årets arrangementer, samt gøre brug af de øvrige muligheder for at besøge Vadehavscentret og Nationalpark Vadehavet, og være med til at udbrede kendskabet til Vadehavscentret og dets virke. Husk også, at Vadehavscentrets turprogram, som kan findes på indeholder et stort udbud af arrangementer. Vel mødt!

2 Vadehavscentrets fremtidsplaner Vadehavscentret forventer i løbet af juni at have finansieringen på plads til centrets store udviklingsprojekt "12 millioner trækfugle på rejse". Det betyder, at hvis alt går som det tegner til, vil processen med etableringen gå i gang lige efter sommerferien med arkitektkonkurrence, lokalplan etc. Det er fantastisk for Vadehavscentret og for regionen, - ja for hele Danmark, at centret får den udbygning, der gør, at vi kan yde den formidling af et af verdens vigtigste naturområder, som ikke bare er landets største Nationalpark, men oven i købet bliver Danmarks eneste Verdensnaturarvs område, hvis vi ser bort fra Grønland. Det kræver sit formidlingscenter - og det bliver VADEHAVSCENTRET! En formidling der igen og igen vil formidle årsagen til områdets status "12 til 15 millioner trækfugle på rejse". Vi får en udstilling, man ikke finder andre steder på jorden, en udstilling der bringer os tættere på trækfuglenes og Vadehavets verdner, som er helt unikke. Vi skal dog lige lande...for en foreløbig tidsplan siger indvielse efterårsferien Og den kan jo rykke. Klaus Melbye Aktivitetskalender 2013 Kunstmalerindens Dagbog v. Britta Kristensen Onsdag den 17. april Et foredrag, der handler om følelser, kunst, inspiration og mennesker. Et foredrag der handler om at bruge årevis på at afvise sig selv, sine ideer og tanker og ende op med at opdage, at uanset hvor stærkt man løber væk fra sig selv, så kommer det hele altid tilbage og presser sig på. Evnen til at reflektere og udtrykke os er en gave vi har med os og vi har den for at bruge den. Det adskiller os fra dyrene og med den gave kan vi fortælle om, hvordan det opleves at være os og at være menneske. Musiker Peter Brusendorff (Guitar og sang) binder aftenen sammen med sange, evergreens og dejlige jazzmelodier. Tid og sted: Vadehavscentret kl Pris: Entre kr. 40,-. Salg af øl og vand.

3 Vadehavstur og Vadehavscentret Mandag den 3. juni Baglandet inviterer sammen med Vadehavscentret til en hyggelig aften for nuværende og kommende medlemmer. Vi mødes på Vadehavscentret, hvorfra vi tager til Mandø Ebbevej, og tager på gåtur på den blotlagte havbund. Efterfølgende (ca. kl ) samles vi på Vadehavscentret, hvor Klaus Melbye vil fortælle om centret og ikke mindst de spændende fremtidsplaner. Der kan købes kaffe og kage. Baglandets medlemmer opfordres til at invitere gæster med gæster, der måske kunne tænke sig at høre mere om Vadehavscentret og dets virke, og måske blive medlem af støtteforeningen Baglandet. Husk gummistøvler, eller gå i bare tæer på vaden. Tilmelding: Senest 1. juni til Vadehavscentret tlf oplys antal deltagere ved tilmelding. NB: For gangbesværede er der mulighed for at benytte Vadehavscentrets havgående eldrevne kørestole (kontakt Vadehavscentret for nærmere aftale). Pris: kr. 30,- hvis der ønskes kaffe og kage; ellers gratis. Tid og sted: Vi mødes på Vadehavscentret kl Slut ca. kl Langli med traktorbus Lørdag den 17. august bemærk tidspunkt for tilmelding! Den nordligste af de frisiske øer, Langli, er et fantastisk sted med flotte strandengsarealer og et rigt fugleliv. Udsigten og kontrasten til den pulserende Esbjerg by og havn er slående! Øen er kun åben for publikum få måneder om året. Vi tager Naturstyrelsens traktorbus fra Ho (vi har 30 pladser, som fordeles efter princippet først til mølle ) og kører over havbunden. En naturvejleder fortæller om øen og området. Medbring selv aftensmad og kaffe, som indtages under åben himmel hvis vejret tillader det ellers i øens hus. Mødested: Ho Kro. Tid: (begge tidspunkter ved Ho Kro). Tilmelding: Hurtigst muligt og senest 15. maj med betaling til konto nr Frøs Herreds Sparekasse mrk. Langlitur og navn. Praktisk information: Vi kører i egne biler til Ho, mangler du kørelejlighed, så meddel det til Vadehavscentret, så sørger vi for at få fordelt deltagerne i bilerne. Pris pr. person: kr. 125,-. Prisen inkluderer ikke transport til og fra Ho.

4 Krondyr og Filsø Søndag den 15. september Vi besøger naturgenopretningsprojektet ved Filsø, og krondyrene ved Grærup Langsø. Ved Filsø har vandet nu genindtaget den tidligere tørlagte sø, og der er etableret flere publikumsfaciliteter. Forhåbentligt er vejret så gunstigt, at det bliver muligt med en gåtur udover dæmningen, der deler de to søer. Ligeså håber vi, at vinden ikke i år forhindrer os i at høre tyrenes brunstbrøl! Vi kører i egne biler mangler du kørelejlighed, så meddel det ved tilmelding. På mødestedet forsøger vi at rykke sammen i så få biler som muligt. Deltagerne afregner selv for kørsel. Vi skal tilbringe flere timer udenfor omkring solnedgang, uden at bevæge os meget, så tag varmt tøj, kaffe/te og en god madpakke med! Tid: kl Vi regner med at være tilbage i Ribe ca Mødested: P-pladsen nord for Kvickly/Tved å i Ribe. Tilmelding: Senest 13. september til Vadehavscentret på tlf og Facebook Se hvad der rører sig på Vadehavscentret brug hjemmesiden: Tilmeld dig nyhedsbrevet, følg centret på Facebook, se spændende film, hent foldere med info om centret og om de mange arrangementer m.m. Find Baglandet på Vadehavscentrets hjemmeside: Baglandet findes under Info & kontakt. Du kan også skrive Baglandet i søgefeltet så får du links til alle dokumenter på hjemmesiden, der omhandler Baglandet.

5 Husk medlemsfordelene... Fri adgang til Vadehavscentrets udstillinger i hele sæsonen. Rabat på reolvarer på Vadehavscentret - 10 % på bøger og 20 % på øvrige ting. Mulighed for at deltage i de årlige arrangementer arrangeret af Baglandet og Vadehavscentret. Orientering om aktuelle begivenheder vedrørende foreningen og Vadehavscentret. Se også Baglandet på Rabat på entré ved grupper på personer. Gælder firmaer, selskaber, institutioner og foreninger. Indgangspris med grupperabat for op til to gæster i følge med et medlem. Leje af waders: Dit medlemskort giver mulighed for at leje max. 2 waders. Det koster 100 kr. pr. waders. Leje af waders skal koordineres med Vadehavscentrets brug, så kontakt i god tid centret på

6 Når du betaler kontingent Kontingentet bedes betalt inden 30. april Med det postomdelte nyhedsbrev er der vedlagt ét indbetalingskort pr. husstand. Hvis antallet af betalende medlemmer i en husstand afviger fra sidste år, kontakter vi jer med henblik på medlemskortenes navne. Kontingentet kan betales på følgende måder: Ca. én uge efter at din betaling er registreret, ligger dit medlemskort klar til afhentning på Vadehavscentret. Indtil da kan betalingskvitteringen bruges som medlemskort. Betal indbetalingskort i bank eller på Vadehavscentret: Betal kontant ved skranken på Vadehavscentret (HUSK at få noteret dit navn) eller med indbetalingskort i Frøs Herreds Sparekasse. Alle øvrige indbetalingssteder bliver du afkrævet et gebyr! Betal indbetalingskort via netbank: Netbank/Homebanking via internettet HUSK at udfylde indbetalingskortets felter med afsendernummer og det kortere modtagernummer korrekt! Betal vha. bankoverførsel via netbank: Betal direkte til BAGLANDETS konto i Frøs Herreds Sparekasse: Reg. nr konto nr HUSK at skrive navn på indbetaler! Det er vigtigt at du ikke overdrager dit tilsendte indbetalingskort til andre, da indbetaler i så fald ikke kan spores. Kontingentet for 2012 Voksne kr. 120,- Børn (4-12 år) kr. 60,- Firmaer, institutioner og foreninger kr. 500,- Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte kassereren.

7 Almindelig post eller dit valg Udsendelse af nyhedsbreve og anden korrespondance til Baglandets medlemmer vil fortsat ske med post til de, som ønsker det. Dog ser vi gerne, at medlemmer modtager meddelelser via . Har du lyst til at modtage information fra Baglandet pr. , så send en mail til kassereren Uffe Eskildsen på Sandormevade ved Langli ét at sæsonens tur-mål. Bestyrelsen Hvis du har et forslag eller en idé til et arrangement, så tøv ikke med at kontakte Baglandets bestyrelse, der ser sådan ud: Formand Axel Crenzien Daneng 18, Ø. Vedsted Næstformand Ove Øllegaard Tangevej 88A, Ribe Kasserer Uffe Eskildsen Sct. Jørgensvej 2, Ribe Sekretær Tomas Jensen Degnetoftevej 38, V. Vedsted Medlem Richard Kværnø Slotsgade 17 st., Ribe Suppleant Bjarne L. Sørensen V. Vedsted Byvej 26, V. Vedsted

8 Referat generalforsamling i Baglandet 16. januar 2013 Efter en kort velkomst ved formand Axel Crenzien, fik Søren Mulvad ordet før selve generalforsamlingen. Søren fortalte om Ribe-digets tilblivelse både forhistorien og selve udførelsen. Især de mange sjove anekdoter om digebørsternes forhold fremkaldte smil og latter. Søren Mulvads research skete i forbindelse med udarbejdelsen af det jubilæumsskrift, han lavede til Ribe Digelags 100 års jubilæum i Herefter tog forsamlingen fat på generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af dirigent Henrik Noer blev valgt. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 2. Beretning fra Baglandet og Vadehavscentret Baglandets formand, Axel Crenzien, gav et tilbageblik på årets aktiviteter i Baglandet, og takkede for den gode opbakning til arrangementerne, der i 2012 var mere velbesøgte - måske fordi alle arrangementer var blevet annonceret umiddelbart forud for afholdelsen. Vadehavscentrets leder, Klaus Melbye, gav et tilbageblik på et 2012 med masser af aktivitet, overskud på bundlinjen, og et kig ud i fremtiden for Vadehavscentret, perspektiveret til oplevelsesøkonomien omkring Nationalpark Vadehavet. Der var også en tak til Baglandet for hjælpen i forbindelse med besøget af EU s landbrugsministre, samt en orientering om bemandingen på centret, hvor der 1. februar starter to nye naturvejledere. 3. Fremlæggelse af regnskab Kasserer Uffe Eskildsen fremlagde regnskabet. Der var i 2012 brugt flere penge end tidligere på annoncering af arrangementer, og vi har i løbet af året mistet ca. 10 medlemmer. Efterfølgende var der en drøftelse af foreningens synlighed, og efterlysning af flere medlemmers adresser til brug som erstatning for de efterhånden dyre frimærker. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 5. Indkomne forslag Bjarne Kiholm havde fremsendt et forslag til videreformidling til Vadehavscentrets bestyrelsen, omkring den forventede tilbygnings visuelle indpasning i marsklandskabet. Bjarne begrundede sit forslag, der efterfølgende blev drøftet. Der var opbakning til at intentionerne i

9 forslaget viderebringes til Vadehavscentrets bestyrelse, hvor Baglandet er repræsenteret. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Uffe Eskildsen, Richard Kværnø og Tomas Jensen, der alle var på valg, blev genvalgt. 7. Valg af suppleant Bjarne L. Sørensen blev genvalgt. 8. Valg af revisorer Henning Bjørnholt blev valgt, så revisorerne nu er Henning og Henrik Noer. 9. Eventuelt Turprogrammet for 2013 bliver planlagt kort tid efter generalforsamlingen, og der blev efterlyst ønsker til turforslag som bestyrelsen kan arbejde med. En tur til Langli med traktorbus, er allerede planlagt til den 17. august. Et fælles arrangement (Vadehavscentret og Baglandet) i lokalområdet, med afslutning på Vadehavscentret og information om centret og Baglandet over en forfriskning, blev foreslået. Tanken er, at Baglandets medlemmer inviterer 1-2 gæster med på turen, for på den måde at give dem en oplevelse, og samtidig synliggøre Baglandet. Baglandets synlighed, der også tidligere havde været berørt, blev igen drøftet og bestyrelsen opfordret til at benytte sig af noget redaktionel omtale, og Vadehavscentrets hjemmeside og evt. facebookgruppe. Der blev spurgt til Baglandets pamflet. Der blev trykt nogle tusinde forrige år, og der er stadig nogen at dele ud af - kontakt Vadehavscentret - og evt. distribuere til relevante udstillingsvinduer. Dirigent og formand takkede for en god aften. Referent, Tomas Jensen

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave Baglandets nyhedsbrev Marts 2015 Kære medlem af Baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

V.Vedsted Landsbyforening sdr. farup grandelaug

V.Vedsted Landsbyforening sdr. farup grandelaug V.Vedsted Landsbyforening sdr. farup grandelaug AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER 2012/2013 BESTYRELSE Vester Vedsted Landsbyforening: Formand: Elly Hansen, Mandøvej 20, tlf. 7544 5593 Næstformand: Britt Karlshøj,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012

ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 ROSKILDE SKIKLUB NYHEDSBREV APRIL 2012 Dette nyhedsbrev indeholder: Formandens spalte Klubaften med spisning og billeder fra årets skiture den 25. april Sommerklargøring af Hedeland den 16. april Skigymnastikken

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere