Så det frimærketid igen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så det frimærketid igen"

Transkript

1 ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J Så det frimærketid igen Nok et postkontor er blevet offer for Postens rationaliseringer. Fra den 11. september bliver Viby postkontor til en postbutik i Føtex. Nr årgang august 2013

2 Østjysk Frimærkeklub Bestyrelsen Formand: Torben Malm, tlf Kasserer: Willy Vester, tlf Næstformand: Gert Nielsen, tlf Sekretær: Henning Bonde, tlf Bestyrelsesmedl.: Keld Overdal Andersen, Auktionsleder: Torben Malm, tlf PINCETTEN Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 Viby J. tlf Tryk: Husets trykkeri Deadlinie: Blad nr. 2 sæsonen 2013/2014, 6. august 2012 Hjemmeside Webmaster: Morten Mikkelsen,. Mødeaften: Møderne afholdes i sæsonen hver mandag kl i Viby Lokalcenters lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl Side 2 Et foredrag om Hammelbanen er et af de foredrag som ikke endeligt er blevet bekræftet endnu.

3 Fra bestyrelsen Så starter vi atter på en ny sæson Så er det atter tid til frimærker, efter en forrygende god sommer. Selv vejret har været godt har der alligevel været et rimeligt godt fremmøde til vores 3 sommermøder medlemmer per gang. Foredrag Der er i efteråret planlagt 3 foredrag. Desværre er der i skrivende stund kun et foredrag som er blevet endelig bekræftet. Det er et foredrag om Grenå af Erik Sørense, også fra Grenå. Dette bliver holdt i november, mere om dette foredrag næste nummer af Pincetten. De øvrige planlagte foredrag i september og oktober arbejdes der på at få bekræftet. Medlemmet fortæller Der er planlagt 2to aftener med medlæmmet fortæller. En i september og en til november. Til medlemmet fortæller har Henning Bonde på vegne af den tofarvede gruppe, lovet at der den 28. novem- ber bliver fortalt lidt om de tofarvede frimærker. Den 30 september er endnu ikke besat, men der er kommet nogle gode forslag som der bliver fulgt op på. Så mon ikke der ved sæsonstart er et emne på plads. Auktioner Auktionsudvalget består nu Henning Bonde Kjeld Andersen og Poul Kristiansen også Formanden. Også i denne sæson bliver praksis, at når man ønsker noget af sit materiale på auktion på klubaftnerne, så skal man som sædvanlig udfylde en auktionsliste med en beskrivelse af lotterne. Denne liste afleveres til auktionsudvalget, som giver medlemmet besked, om hvornår materialet kommer på auktion, den klubaften ens auktionsmateriale skal på auktion bedes/skal man møde tidligt for at materialet kan være lagt frem til eftersyn ved mødets start. Dette fordi auktionsudvalget ønsker at opbevare mindst Vigtig information vedrørende kontingentindbetaling. Så er det atter tid til, at indbetale kontingent. I opfordres til enten at indbetale på klubbens bankkonto, som har følgende konto nr.: Reg. Nr konto nr Eller også betale direkte til mig på klubmøderne. Hvis man har skiftet adresse for nylig vil jeg gerne have, at I oplyser dette, så medlemslisten kan ajourføres. Har man ikke mulighed for bankoverførsel eller betale på mødeaftnerne kan man kontakte mig på tlf. nr , så løser vi problemet. Dit kontingent er uændret fra forrige år. Dvs. kr. 125,- for seniormedlemmer og kr. 175,- for familiemedlemskab. Din kasserer i Østjysk Frimærkeklub Willy Vester Side 3

4 mulig materiale og i mindst mulig tid. Alle er velkomne til at indlevere til auktionerne. Husk at start opråb ligesom sidste sæson er 10 kr. Husk at opråb og kvalitet er 2 ting der hænger sammen. Læs i øvrigt retningslinjerne, som står bagsiden af klubbens auktionsomslag. Også i denne sæson vil vi have hollandsk-auktion. I efteråret den 7. oktober holder vi hollandsk-auktion. Den 4. november afvikler vi Stor Medlemsauktion, hvor vi forventer at klubbens medlemmer vil indlevere materiale af høj kvalitet. Lot afgiften til denne auktion er 5 kr. og mindste opråbs pris på 25 kr. Sidste indlevering til auktionen er mandag den 14. oktober. Auktionsudvalget håber, at kunne sammensætte en interessant auktion på mellem 150 og 200 numre. Byttedage Husk den årlige byttedag som De Samarbejdende Frimærke- & Møntklubber i Amerikansk lotteri Aarhus og Omegn afholder på Teknisk Skole søndag den 20. oktober. Se annoncen på næste side. I år er der ikke mindre end 5 handlerstande: In-Po Frimærker og Mønter, Leni frimærker, Odder frimærker, Bjørn Nørskov og Julemærker. Men ellers er andre byttedage angivet på bagsiden af bladet som sædvanlig. Udstillinger Her i løbet af efteråret er der ingen større udstillinger. Men der er planlagt en række mindre klub- og propagandaudstillinger, for eksempel i Holstebro i forbindelse med byttedagen i Mejrup-hallen. Bladet Skulle nogen have et eller andet som de vil delagtiggøre andre medlemmer i, så skriv endelig om det her i bladet. Bestyrelsen Så modtages der indleveringer til amerikansk lotteri. - alle må indlevere til amerikansk lotteri - max 50 lot pr. indlevering - Skandinavien Afa-katalogpriser, postfrisk pålydende min. 15 kr. eller katalogpris min. 75 kr. stemplet/ubrugt (postfrisk pris minus 50% ved tilfælde, der ikke er prissat i Afa) katalogpris min. 75 kr. - Dansk postfrisk stålstik pålydende 15 kr. - Øvrige lande, ved Afa-katalogpriser min. 75 kr., ved Michel-kataloger min. 10. Postfrisk udland katalogværdi 75 kr. For stemplede mærker gælder, at der indleveres materiale i almindelig god kvalitet som beskrevet i Afa-katalog. Fuld reklamationsret hvis ovennævnte ikke overholdes. Lot indleveres i pergamynposer. Dårlig kvalitet vil blive frasorteret. Kvalitetstjek sker dog uden, at åbne de indleverede poser. Der afregnes med 15. kr. pr. lot. Til mødeaftnerne lægges der lot frem forholdsvis i forhold til antal indleverer. Alle har lot med på hver mødeaften. Bestyrelsen Side 4

5 BREVE-POSTKORT-MØNTER- JULEMÆRKER-TELEKORT SØNDAG DEN 20. OKTOBER 2013 Side 5

6 Automatmærker I 1990 fremkom de første automatmærker, hvor det var muligt selv at vælge den ønskede værdi. De var dog i et ikke særligt spændende design. kerne for Frankeringsetiketter og katalogiserer dem her til trods for, at de er som nat og dag. De sidste er trykt på samme måde som almindelige frimærker med fast værdi, medens automat mærkerne har variabel værdi efter kundens ønske. De er trykt på termopapir og værdien påtrykt med en termoprinter, der er helt uden sort sværte. De aflange Automatmærker 1990 Men der skulle gå 5 år før der kom en ny type i et mere livligt design, som vist nedenfor. Den kom med 3 forskellige motiver. Når jeg har valgt at komme med dette indlæg, er det fordi jeg synes kendskabet specielt til de aflange i klubben er lille. Og det synes jeg er synd. Det er det mest spændende område, jeg har mødt i 70 år som samler. Selvklæbende mærker med selvvalgt værdi påtrykt på termopapir med termoprinter i automaten. En helt ny metode. Og første mærker i Danmark med sikkerhedskode, der sættes i funktion ved tyveri af tomme ruller. Side I 1998 kom samme type igen med 3 nye motiver, hvorefter man udsendte en ny serie på 3 mærker hvert år indtil og med Hvorfor man ikke kalder disse mærker for automatmærker er mig en gåde, for de kommer jo fra en automat. Post Danmark kaldte dem for Postmærker og i dag for Frankeringsmærker. AFA kalder dem for Frankeringsetiketter. Man kalder også Cykel- og Tillykke mær- Der er udarbejdet en oversigt over alle de af-lange automatmærker, som det anbefales af have ved siden af ved fortsat læsning. Den 7. juni 2006 begyndte en testperiode med disse mærker i et nyt design og format, som vist nedenfor. Der var en serie på 3 mærker, der blev kaldt Danmarksbilleder. Mærkerne kunne kun købes ved netbestilling hos Post Danmark, som havde nogle automater stående i Ballerup.

7 I perioden med udgaven Broer II (2008) blev taltypen i alle automater skiftet til en ny type, taltype 3, brede og tynde, som vist nedenfor. Danmarksbilled Nye tilkomne automater havde alle indkodet taltype 3. Bemærk værditallet, det er type 1, det smalle. De fleste af første mærker havde en svag fluorescens. Enkelte af de sidste af Danmarksbillederne viser en tydeligt kraftigere fluorescens. D. 6. sept. samme år blev de første 3 PostSelv automater i Danmark (se forsiden) opstillet i Kbh. (Falconer Allé), i Odense og i Horsens. De har sikkerhedskoder begyndende med ORT, ORV og ORU. Det hedder vist automatens ID. Ca. 1. okt. kom Ry (ORW) og Præstø (ORX) til og senere fik også Valby, Lyngby og Århus en PostSelv automat. På mærker fra disse automater er værditallene brede og fede som vist næste side (taltype 2) Broer II Med udgaven Vandmøller (2009) var der opstillet i alt 38 PostSelv automater landet over. Siden er nogle få flyttet eller nedlagt. Vandmøller Til disse og alle senere udgaver er kun anvendt taltype 3. Denne taltype blev bibeholdt ved de 2 næste udgaver Broer I og Broer II. Automaterne blev fremstillet og leveret af firmaet acon A/S i Sønderborg, som har været meget behjælpelig ved opklaringen af diverse problemer. Landskaber Broer I Ænder Side 7

8 Hvor kommer taltype 4 fra. Sangfugle Mærkernes forskelligheder motiver, taltyper, koder og værdier giver mulighed for utallige måder at lave en samling.. Historien begynder i Sønderborg, hvor firmaet acon A/S, der leverede PostSelv automaterne, havde udviklet en lille automatprinter kaldet Frankie, som vist herunder. Jeg har selv lavet 3 samlinger således: Samling 1, kun motiver, 25 mærker. Det er da overkommeligt. Samling 2, motiver og taltyper, 55 mærker. Det er også overkommeligt. Samling 3, motiver, taltyper og koder, den har 746 mærker. Den kræver dog en hel del mere vedholdenhed, men er også den sjoveste og mest inspirerende. Herunder at holde øje med opsætning og flytning eller nedtagning af automater. Og nye koder, f.eks. hvor er automaten med koden 667? Til ovenfor nævnte kommer 9 særmærker, som med forskellige sikkerhedskoder giver i alt 17 mærker. De begyndte med Landsoldaten i Fredericia og indtil d.d. sluttet med Nordia Herudover findes også en taltype, som ikke er nævnt, men vist i afa. Den kalder samlerne for den lave type, og har døbt den taltype 4. Den er absolut med til at gøre disse mærker interessante. Og den har sin helt egen historie. Side 8 Efter aftale med Post Danmark iværksatte man et pilotforsøg med denne på den måde, at man opstillede en eller flere printere hos; 4 forhandlere af frimærker, 5 private firmaer og Post Danmark samt acon A/S selv. Det var i perioden medio Mærker fra disse små printere kan kendes på koden 000 eller 001, som ikke er brugt andre steder. Landsoldaten

9 Ovenfor viste mærke Landsoldaten i Fredericia var det første mærke, vi så med taltype 4, dog uden at vide, hvor den kom fra. Det var først senere, at man fandt ud af det med hjælp fra acon A/S. Landsoldaten er vist det første særmærke i en automat i Danmark. blev omkodet til taltype 3. Man kan således finde taltype 4 på både Broer I og II og med koden 000 og 001, medens taltype 3 kun findes med koden 000 og kun på Broer II og Vandmøllerne. Landsoldaten var således et led i pilotforsøget. Post Danmark havde i hvert fald 3 forsøgsprintere, hvoraf de 2 blev brugt til særmærket. Det kan ses på sikkerhedskoden, hvor den enkelte printers ID fremgår af de 3 første tegn efter 000. Der vil man på Landsoldaten finde Boh og CN3, d.v.s. 2 forsøgsprintere. Post Danmarks 3.die forsøgsprinter blev brugt til mærkerne fra Roskilde 2009 og 2010 samt Hillerød Den har koden JOW. Ved mærker med koden 001 har man endnu ikke fundet printerens kendetegn. Skulle nogen vide det, er jeg meget interesseret. Breve med koden 000 efterlyses. De kan måske fastslå, hvor en printer har stået, som f.eks. CeG, der har stået i Danevirke Kiosk, Nørregade 22 i Haderslev. Kode 000 med taltype 4 Kode 000 med taltype 3 Efter pilotforsøgets ophør blev Frankie i jan sat på salgs- og lejelisten til private. De kan kendes på, at koden er anderledes end de hidtil kendte. Post Danmark har i hvert fald en, som blev brugt ved udstillingen i Horsens og ved Nordia 2012 i Roskilde. Den har koden TGZ. NB.: De private printere, som fremkom efter pilotforsøget er ikke optaget på min oversigt, der er ikke plads. Hvem har tid og lyst til at registrere dem? Af Anders Quist Christiansen Denne artikel fra Anders viser at det ikke kun er er i ældre filateli at det er muligt at lave specialsamlinger. Også nyere frimærkeudgaver rummer rige muligheder for at man selv kan bestemme sin samleområder. Og så er det da til rimelige priser, når det ikke er klassisk filateli. Forsøget kørte med taltype 4 indtil først i 2009, hvor de tilbageværende printere Tak til Anders for artiklen Red Side 9

10 Oversigt over Automatmærker (de aflange) Side 10

11 Er medlem af Østjysk frimærkeklub. Vi fører alt i frimærker- & mønttilbehør/litteratur, der kan skaffes. Side 11

12 Efterårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2013 September Sæsonstart Klubaften Foredrag Klubaften Klubaften, Medlemmet fortæller Oktober Klubaften med Hollandsk auktion Klubaften - bytteaften - ingen auktion Foredrag Klubaften, eftersyn stor medlemsauktion November Stor medlemsauktion Klubaften Foredrag Medlemmet fortæller. De tofarvede December Skrammelauktion Julefrokost Juleafslutning med banko og kaffe Byttedage udstillinger Grenaa. Pavillonen, Kærvej Hjørring. Grønnevold Fredericia. Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Frederikshavn. Maskinhallen, Skolegade Randers. Fritidscentret, Vestergade Hinnerup. Brogården 26, /10 Holstebro. Mejrup-hallen, Elkjærvej 26, Mejrup Kirkeby, /10 Aarhus. Aarhus Tekniske Skole, Halmstadgade /11 Nyborg. Borger & Håndværkerforeningens Hus, Nørrevoldgade /11 Herning. Stumpemarked i Herning Messecenter / København. De Danske Motivsamlere fejrer 25 års jubilæum. Post Dan marks lokaler, Købmagergade 33, København. 28/ Kolding. Postkortets Dag. AMU-centret, C. F. Tietgensvej 6, 4-5/ Frimærke, brev og postkortmesse. Hotel Radisson, Frederiksberg 13/ Holstebro. Propagandaudstilling ifb. med byttedagen i Mejrup-Hallen

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST 2012 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 30-års Jubilæum 1981-2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 30-års Jubilæum 1981-2011 Nr. 20 / August 2011 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter

Læs mere

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 12 / August 2007 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber

Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber FORMAND Erik Hansen (Ruslandssamlerforeningen og Politiets Frimærke-og Møntklub) Bredekærsvænge 208 2635 Ishøj Tlf: 43 73 25 54 E-mail: ech@post.tele.dk NÆSTFORMAND

Læs mere

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48

Nr. 3 2009. Den første trykmaskine. Side 5. Ny artikelserie: Om at udstille Side 16. Det dyre slik Side 44. Spørgekassen Side 48 Nr. 3 2009 MAJ 70. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Ny artikelserie: Om at udstille Side 16 Findes der Grønlandske søndagsbreve? Side 22 Det dyre slik Side 44 Spørgekassen Side 48 M1 Den første trykmaskine Side

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. 4 2011. Nye forskningsresultater. færøprovisorierne Side 20. Tyske stater: Bremen Side 4. Nye grønlandske frimærker trækkes tilbage Side 8

Nr. 4 2011. Nye forskningsresultater. færøprovisorierne Side 20. Tyske stater: Bremen Side 4. Nye grønlandske frimærker trækkes tilbage Side 8 Nr. 4 2011 AUGUST 72. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 Tyske stater: Bremen Side 4 Nye grønlandske frimærker trækkes tilbage Side 8 Nye danske frimærker?? Side 14 Premiere DFFs medlemssalg Side 16 Nye forskningsresultater

Læs mere

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007

Bestyrelsen IN-PO FRIMÆRKER & MØNTARTIKLER MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974. Storauktion tirsdag den 3 april 2007 2 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Storauktion tirsdag den 3 april 2007 MARTS kl. 19.30 2007 Bestyrelsen Formand: Jørn Jønsson, Pilegårdsvej 99, 8361 Hasselager tlf: 8628 1232 Næstformand:

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER 2007 GODT NYTÅR 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad

Februar 2014, nr. 100. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Februar 2014, nr. 100 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Fra bestyrelsen side 2 Sådan læses Rytmeboxen fremover side 5 Vintermøde side 7 Kostfibre side 9 Komplikationer for PM/ICD-bærere

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 6 November 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Redaktøren har ordet - Det er ganske vist VARIANTSIDEN

OPSLAGSTAVLEN. Redaktøren har ordet - Det er ganske vist VARIANTSIDEN PROGRAM SIDE 4 POSTKORTHJØRNET SIDE 8 Bolbro POSTEN Bolbro Frimærkeklub af 1990 Fokus på kvalitet - øje for detaljen SIDE 18 DANSKE BREVE NR. 1 BOLBRO FRIMÆRKEKLUB AF 1990. August 2014. 4.ÅRGANG BOLBRO

Læs mere

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13 Helsagssamleren En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht Artiklerne 1-13 Indhold: Artikel 1: Helsager: Hvad er det, og hvad er det ikke? Artikel 2: De forskellige former for helsager

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2011 59. år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder ulf nyt D 18. årgang Nr. 4 August 2014 Læs om ULF ernes stoltheder side 7 ULF har været på Folkemødet på Bornholm side 5 Vi skal være stolte af os selv! Pædagogerne skal snakke med os om sex side 25 M

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere