Petite grammaire. Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Petite grammaire. Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel"

Transkript

1 Petite grammaire Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel Substantiver 5 Maskulinum og femininum 6 Pluralis -s 7 Pluralis -x 8 Pluralis -aux Adjektiver 9 Placering i forhold til substantivet 10 Regelmæssig bøjning i singularis 11 Uregelmæssig bøjning i singularis 12 Regelmæssig bøjning i pluralis 13 Uregelmæssig bøjning i pluralis 14 Gradbøjning Pronomener 15 Subjektsformerne 16 Objektsformerne 17 De possessive pronomener 18 De relative pronomener qui og que Præpositioner som svarer til det danske i som svarer til det danske på som svarer til det danske til som svarer til det danske om som angiver en konkret placering eller retning Verber 27 De regelmæssige verber 28 parler 29 finir 30 vendre 31 De uregelmæssige verber 32 avoir 33 être 34 aller 35 faire 36 prendre 37 mettre Nægtelser 19 Nægtelser i tale- og skriftsprog Spørgsmål 20 Ja- og nejspørgsmål 21 Spørgsmål med spørgeord

2 Artikler Artiklen er en fast del af substantivet som det altid står foran. Den viser om substantivet er hankøn eller hunkøn. Artiklen viser også om substantivet er ental eller flertal, og om det er bestemt eller ubestemt form. 1 Ubestemt artikel un garçon une fille des garçons des filles en hedder på fransk un eller une. et hedder på fransk un eller une. un står foran substantiver i maskulinum, fx un garçon, un ordinateur. une står foran substantiver i femininum, fx une fille, une pomme. des står foran substantiver i pluralis, fx des garçons, des filles. maskulinum femininum maskulinum femininum un garçon une fille des garçons des filles en dreng en pige drenge piger un timbre une pomme des timbres des pommes et frimærke et æble frimærker æbler un oiseau une orange des oiseaux des oranges en fugl en appelsin fugle appelsiner Den ubestemte artikel i pluralis des findes ikke på dansk. Des angiver en ubestemt mængde og kan ofte erstattes af noget eller nogle: Je mange des pommes et des bananes le matin. Jeg spiser (nogle) æbler og (nogle) bananer om morgenen. Bemærk! Vær opmærksom på at udtalen af des ændres når det efterfølges af en vokallyd, fx des oiseaux [de zwa zo]. 2

3 2 Bestemt artikel le garçon la fille l ordinateur les pommes Den bestemte artikel hedder: le foran et substantiv i maskulinum i singularis, fx le garçon, le vélo. la foran et substantiv i femininum i singularis, fx la fille, la fraise. l foran vokal og stumt h (= foran vokallyd), fx l eau, l homme. les foran substantiver i pluralis, fx les garçons, les filles. maskulinum femininum foran vokallyd pluralis le garçon la fille l eau les garçons drengen pigen vandet drengene le vélo la fraise l homme les filles cyklen jordbærret manden pigerne Bestemt artikel anvendes ved genitiv: Je suis la copine de Sophie. Patrick est le frère de Lisa. Jeg er Sophies veninde. Patrick er Lisas bror. ved studier og sprog: J étudie le français. Tu comprends l espagnol? Jeg studerer fransk. Forstår du spansk? ved navne på verdensdele, lande, floder, bjerge og have: J aime bien l Europe, mais je préfère les Etats-Unis. Jeg kan godt lide Europa, men jeg foretrækker USA. Je connais bien la France et le Portugal. Jeg kender Frankrig og Portugal godt. Je fais du ski dans les Alpes. Jeg står på ski i Alperne. Bemærk! 1. Det kaldes elision når le og la mister deres vokal og får formen l. 2. Vær opmærksom på at udtalen af les ændres når det efterfølges af en vokallyd, fx les enfants [le z α f α], les hôtels [le zo tεl]. 3

4 i og til foran et land hedder hvis landet er eksempler en f en France en Belgique en Suède au (à + le) m au Danemark au Portugal au Mexique au Sénégal aux (à + les) pluralis aux Etats-Unis aux Pays-Bas aux Iles Canaries Bemærk! 1. Langt de fleste lande er hunkøn (femininum). 2. Vær opmærksom på udtalen ved lande der begynder med vokal, fx en Italie [ α ni ta li]. 3. Byer har ingen artikel, fx il habite à Paris (han bor i Paris). 3 à + bestemt artikel Je parle au prof. Jeg taler med læreren. à + le au Je parle aux profs. Jeg taler med lærerne. à + les aux 4 de + bestemt artikel Je parle du prof. Jeg taler om læreren. de + le du Je parle des profs. Jeg taler om lærerne. de + les des 4

5 Substantiver Substantiver er ord for ting, begreber, dyr og personer. Fx stol, glæde, hund, dreng. 5 Maskulinum eller femininum garçon m fille f Franske substantiver er enten maskulinum eller femininum. Hvordan ved man om et substantiv er maskulinum eller femininum? Nogle gange fremgår det af ordets betydning: un garçon (en dreng) une fille (en pige) Når det drejer sig om ting eller begreber, er det sværere. For det meste må man simpelthen lære sig om et ord er maskulinum eller femininum samtidig med at man lærer selve ordet. Der findes dog visse regler: ord med endelsen har kønnet eksempler -eu/-eau m un jeu (et spil), un drapeau (et flag), un bateau (en båd, et skib) -isme m le racisme -oir m un rasoir (en barberskraber) -ment m un instrument -sion/-tion f une discussion, une station -ance/-ence f une ambulance, une compétence -té f la vérité (sandheden) -ette/-esse f une recette (en opskrift), la politesse (høflighed) Bemærk! 1. De fleste substantiver som ender på -e, er femininum, fx une pomme, la France. Men, pas på, der er mange undtagelser, fx un groupe, un livre. 2. Træer er altid maskulinum, fx un pommier, le citronnier. 3. Biler er normalt femininum, fx une Renault, une Peugeot. 5

6 6 Pluralis-s un garçon deux garçons På fransk udtales substantiverne ens i singularis og pluralis. Den almindeligste pluralisendelse er -s, fx deux garçons. Dette -s udtales altså ikke. un Anglais deux Anglais une croix deux croix un nez deux nez Hvis substantivet i forvejen ender på -s, -x eller -z får det ikke tilføjet -s. 7 Pluralis-x un château deux châteaux un jeu deux jeux Hvis substantivet ender på -eau / -eu tilføjes endelsen -x, men du kan stadig ikke høre forskel på ental og flertal. 8 Pluralis-aux un animal trois animaux Hvis substantivet ender på -al ændres endelsen til -aux. Husk undtagelserne: un bal des bals un festival des festivals un carnaval des carnavals et bal baller en festival festivaller et karneval karnevaller Og de uregelmæssige og her kan du høre forskel på udtalen i singularis og pluralis: un œil des yeux un travail des travaux et øje øjne et arbejde flere arbejder 6

7 Adjektiver Adjektiver er ord som beskriver hvordan nogen eller noget er eller ser ud. Man kan også sige at adjektiver beskriver egenskaber ved substantiver og pronomener. 9 Placering i forhold til substantivet Un livre français. Un chapeau rouge. Un tableau intéressant. En fransk bog. En rød hat. Et interessant billede. Adjektivernes normale plads er efter det substantiv som de beskriver. Disse ti korte og almindeligt brugte adjektiver står, modsat hovedreglen, foran det substantiv som de beskriver: maskulinum femininum eksempler bon bonne god un bon livre mauvais mauvaise dårlig une mauvaise journée beau belle pæn, smuk un beau garçon grand grande stor, høj une grande fille petit petite lille un petit chien gros grosse tyk une grosse chatte jeune jeune ung un jeune homme vieux vieille gammel une vieille femme nouveau nouvelle ny un nouveau stylo joli jolie pæn, køn une jolie femme 10 Regelmæssig bøjning i singularis Manuel est blond. Mari est blonde. Adjektivet bøjes i køn og tal efter det substantiv eller navn det siger noget om. Det kaldes kongruens. For at anvende et adjektiv i femininum tilføjes et -e til maskulinumformen (grundformen). Meget ofte ændrer dette ikke udtalen, fx gai, gaie [ge]. Nogle gange ændres udtalen dog, fx petit [pə ti], petite [pə tit]. Le sac est rouge. La jupe est rouge. Hvis et adjektiv ender på -e i grundformen, tilføjes ikke et -e i femininumformen. 7

8 11 Uregelmæssig bøjning i singularis intellectuel intellectuelle italien italienne Nogle adjektiver får dobbelt slutkonsonant foran femininumendelsen -e. Det gælder især ved adjektiver der ender på -el og -ien. Det gælder også gentil - gentille, bon - bonne, gros - grosse. amoureux amoureuse Adjektiver som ender på -eux i grundformen får -euse i femininum. sportif sportive Adjektiver der ender på -f i grundformen får -ve i femininum. premier première Adjektiver der ender på -ier i grundformen får -ière i femininum. beau bel nouveau nouvel vieux vieil Adjektiverne beau, nouveau og vieux bøjes uregelmæssigt. De har en dobbeltform foran substantiver der begynder med vokallyd. Se skemaet herunder: singularis le beau jardin le bel arbre le nouveau prof le nouvel élève un vieux restaurant un vieil hôpital maskulinum pluralis les beaux jardins les beaux arbres les nouveaux profs les nouveaux élèves des vieux restaurants des vieux hôpitaux femininum singularis pluralis la belle maison les belles maisons la belle école les belles écoles une nouvelle chanteuse des nouvelles chanteuses une nouvelle actrice des nouvelles actrices une vieille femme des vieilles femmes une vieille église des vieilles églises Bemærk! I maskulinum pluralis bruges altid beaux, nouveaux, vieux. 8

9 12 Adjektivernes regelmæssige bøjning pluralis Ils sont blonds. Elles sont blondes. For at anvende et adjektiv i pluralis, tilføjes -es eller -s til grundformen. 13 Adjektivernes uregelmæssige bøjning pluralis un film anglais trois films anglais Adjektiver som slutter på -s eller -x ændrer sig ikke i pluralisformen. un film international des film internationaux Adjektiver som slutter på -al ændrer sig i pluralis til -aux. le nouveau film les nouveaux films le beau garçon les beaux garçons Adjektiverne nouveau og beau får -x i maskulinum pluralis (se skema i 11). 14 Gradbøjning Adjektiver kan gradbøjes. Man skelner mellem tre niveauer: positiv komparativ superlativ stærk stærkere stærkest stor større størst fort plus fort le plus fort Fransk danner komparativ ved at sætte plus foran adjektivet. Superlativ dannes ved at sætte bestemt artikel (le, la, les) foran plus og adjektivet. Nicolas est fort. Maxime est plus fort. Lucas est le plus fort. Léa est la plus forte. Maxime et Lucas sont les plus forts. Nicolas er stærk. Maxime er stærkere. Lucas er stærkest. Léa er stærkest. Maxime og Lucas er stærkest. Bemærk! Selve adjektivet (fort) kongruensbøjes som sædvanligt på alle tre niveauer. 9

10 bon meilleur le meilleur Visse adjektiver bøjes uregelmæssigt, fx bon. Le Bistro est un bon restaurant. Le Moulin est meilleur. Le Gourmet est le meilleur. Le Bistro er en god restaurant. Le Moulin er bedre. Le Gourmet er bedst. plus fort que aussi fort que Maxime est plus fort que Nicolas. Pierre est aussi fort que Maxime. Maxime er stærkere end Nicolas. Pierre er lige så stærk som Maxime. Læg mærke til oversættelsen af que i de to eksempler herover. 10

11 Pronomener Et pronomen er et ord som bruges i stedet for et substantiv. Fx Her er Emma hun er sød. Se hunden den er sort. 15 Personlige pronomener som subjekt Je regarde la télé. Il parle au téléphone. Personlige pronomener kan stå som subjekt eller objekt (eller dativobjekt) i en sætning. Her står de personlige pronomener som subjekt. Subjektet står foran verbalet ligesom på dansk. subjekt eksempler je / j tu il elle on nous vous ils elles jeg du han, den, det hun, den, det vi, man vi I, De de de Je regarde souvent la télé. Tu travaille beaucoup. Il parle au téléphone. Elle est belle. On est d accord. Nous chantons le matin. Vous êtes gentils. Ils jouent au foot. Elles parlent ensemble. Jeg ser tit fjernsyn. Du arbejder meget. Han taler i telefon. Hun er smuk. Vi er enige. Vi synger om morgenen. I er søde (venlige). De (fx drengene) spiller fodbold. De (fx pigerne) taler sammen. Bemærk! 1. Je mister sit e når verbalet begynder med en vokallyd. Det kaldes elision, fx J habite à Paris. J aime la ville. 2. Tu anvendes når man taler med jævnældrende man kender. 3. Il / elle og ils /elles kan dække over både personer, dyr, ting og begreber, fx J ai un frère. Il s appelle Marc. Tu vois le chat? Il mange une souris. Où sont mes clés? Elles sont là. 4. I talesprog anvendes on i stedet for nous, fx On y va? Skal vi gå? 5. I Frankrig anvender man tiltaleformen vous til voksne man ikke kender, i forretninger, i bus og tog, på gaden, osv. fx Vous avez l heure? Ved de hvad klokken er? 11

12 16 Personlige pronomener som objekt Il voit une femme. Il la voit. Objektet i en sætning fortæller hvem eller hvad nogen (dvs. subjektet) ser, har, gør eller kan lide. Når objektet er et personligt pronomen placeres det foran verbalet til forskel fra dansk. fransk dansk subjekt objekt verbal subjekt verbal objekt me mig. te dig. le ham, den, det. Il la voit. Han ser hende, den, det. nous os. vous jer, dem. les dem. Bemærk! Når me, te, le, la står foran verber der begynder med en vokal, ændres de til m, t, l : Il m aime. Je t écoute. Han elsker mig. Jeg lytter til dig. Ved nægtelser står både objektspronomet og verbalet mellem ne pas: Je ne la connais pas. Il ne m écoute jamais. Jeg kender hende ikke. Han lytter aldrig til mig. Læs mere om nægtelser i

13 17 Possessive pronomener Voici mon frère, ma sœur et mes parents. Et possessivt pronomen retter sig i køn og tal efter det substantiv som det hører sammen med. Det kaldes kongruens. singularis pluralis maskulinum femininum maskulinum + femininum mon min ma min mes mine ton din ta din tes dine son hans sa hans ses hans hendes frère hendes sœur hendes parents sin (bror) sin (søster) sine (forældre) notre vores notre vores nos vores votre jeres votre jeres vos jeres Deres deres D deres leur deres leur deres leurs deres 18 De relative pronomener qui og que Tu as un ami qui parle français. Tu as un ami que je connais bien. Du har en ven som taler fransk. Du har en ven som jeg kender godt. De relative pronomener qui og que indleder relativsætninger og svarer til de danske ord som og der. Tu as un ami qui parle français. Du har en ven som taler fransk. J ai un ami qui aime jouer aux boules. Jeg har en ven som elsker at spille boules. Her er det relative pronomen subjekt i sætningen. Så bruger man qui! Tu as un ami que je connais bien. J ai un ami que t aimes beaucoup. Du har en ven (som) jeg kender godt. Jeg har en ven (som) du elsker højt. Her er det relative pronomen objekt i sætningen. Så bruger man que! Bemærk! 1. På dansk kan man udelade som/der når det står som objekt i sætningen. På fransk skal det relative pronomen altid medtages. 2. Læg mærke til at que bliver til qu når det står foran vokal, fx Voici la fille qu'il aime beaucoup. Her er pigen (som) han elsker højt. 13

14 Nægtelser 19 Nægtelser i tale- og skriftsprog ne... pas ikke ne... rien ingenting ne... plus ikke mere, længere ne... jamais aldrig ne... personne ingen ne... que kun Fransk har såkaldt dobbelt negation. Negationen skal stå på hver side af verbalet (udsagnsleddet) med ne først. Marie ne danse pas. Alain ne joue plus à la guitare. Marie danser ikke. Alain spiller ikke mere guitar. Hvis verbalet er sammensat af et hjælpeverbum og et hovedverbum, står ne pas rundt om det første verbum det personbøjede verbum: Je n ai pas joué au foot cette semaine. Tu n as pas vu le match. Il ne va pas jouer au foot ce soir. Jeg har ikke spillet fodbold denne uge. Du så ikke kampen. Han skal ikke spille fodbold i aften. Bemærk! 1. Hvis verbalet begynder med vokallyd, bliver ne til n. Je n ai pas de frère. Ils n habitent plus à Copenhague. Jeg har ikke nogen bror. De bor ikke længere i København. 2. Når man skriver, skal man altid bruge dobbelt nægtelse. Men i almindeligt talesprog bruges første del af nægtelsen aldrig. J aime pas le café. Je parle pas l allemand. Jeg kan ikke lide kaffe. Jeg taler ikke tysk. 14

15 Spørgsmål 20 Ja- og nejspørgsmål Man kan stille det samme spørgsmål på tre forskellige måder. Tu veux danser? Direkte ordstilling (dvs. subjekt før verbal) og med stigende intonation til sidst. Tu veux danser? Sophie a mal aux pieds? Tu vas souvent à l entraînement? Vil du danse? Har Sophie ondt i fødderne? Går du tit til træning? Est-ce que tu veux danser? Est-ce que + direkte ordstilling. Est-ce que tu veux danser? Vil du danse? Est-ce que tes profs sont sympas? Er dine lærere søde? Læg mærke til at -e forsvinder i que når det næste ord begynder med vokal. Est-ce qu elle a mal aux pieds? Est-ce qu il s appelle Jean-Claude? Har hun ondt i fødderne? Hedder han Jean-Claude? Veux-tu danser? Omvendt ordstilling (dvs. verbal før subjekt ligesom på dansk). Denne ordstilling kan bruges hvis subjektet er et personligt pronomen (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles). Læg mærke til at der skal være bindestreg mellem verbum og pronomen. Veux-tu danser? Est-il malade? Vil du danse? Er han syg? 15

16 21 Spørgsmål med spørgeord Comment rentrez-vous? Spørgeordet kan indlede spørgsmålet. Der kan både være direkte og omvendt ordstilling. Pourquoi tu pleures? (direkte) Hvorfor græder du? Comment on dit...? (direkte) Hvordan siger man...? Comment rentrez-vous? (omvendt) Hvordan kommer I hjem? Qui sont-ils? (omvendt) Hvem er de? Où est ton stylo? (omvendt) Hvor er din kuglepen? C est quel page? Spørgeordet kan også stå inde i sætningen eller til sidst. Så har sætningen stigende intonation. Tu habites où? C est quelle page? ( ) C est quand, ton anniversaire? Hvor bor du? Hvilken side er det? Hvornår er det din fødselsdag? qui hvem quand hvornår que hvad comment hvordan qu est-ce que hvad combien hvor meget/mange quel hvilken pourquoi hvorfor où hvor 16

17 Præpositioner Præpositioner er ord der i deres grundbetydning fortæller noget om placering, men de kan også fortælle noget om tid, sted/retning og relation. Fx Tu arrives avant moi, Caroline habite à Bordeaux, Benjamin joue avec ses copains. 22 Præpositioner som svarer til det danske i i Paris i Mexico i tasken i ryggen i skole i januar i to år Byer, lande, verdensdele J habite à Copenhague. Jeg bor i København. Tu habites à Paris. Du bor i Paris. à bruges ved byer. Il est au Danemark. Elle est au Mexique. Han er i Danmark. Hun er i Mexico. au bruges ved lande i maskulinum. On est en France. Vous êtes en Europe. Vi er i Frankrig. I er i Europa. en bruges ved lande i femininum og verdensdele. Bemærk i øvrigt skemaet øverst på side 4. Placering og sted Le mobile est dans le sac. Mobilen er i tasken. Il est dans la voiture. Han er i bilen. dans bruges i betydningen i/indeni. J ai mal au dos. Tu as mal à la gorge. Jeg har ondt i ryggen. Du har ondt i halsen. à + bestemt artikel + kropsdel bruges for at sige hvor man har ondt. 17

18 Il est à l école. Il travaille au supermarché. Han er i skole. Han arbejder i supermarkedet. à + bestemt artikel + sted bruges når man vil sige hvor man er henne. Tidsudtryk En janvier on a eu beaucoup de neige. I januar var der meget sne. en bruges foran navne på måneder. J ai habité à New York pendant deux ans. Maintenant, j habite à Boston. Jeg har boet i New York i to år. Nu bor jeg i Boston. pendant bruges som svar på spørgsmålet Hvor længe? Handlingen er afsluttet jeg bor ikke længere i New York. Émile habite à New York depuis cinq ans et il adore la grande ville. Émile har boet I New York i 5 år og han elsker storbyen. depuis bruges som svar på spørgsmålet Hvor længe? Handlingen er ikke afsluttet Émile bor stadig i New York. Au 20e siècle on a eu deux guerres mondiales. I det 20. århundrede var der to verdenskrige. au bruges for at angive et århundrede. 23 Præpositioner som svarer til det danske på på taget på gaden på værelset på stranden på fransk på torsdag Placering Il y a trois oiseaux sur le toit. Der er tre fugle på taget. sur bruges i betydningen på/ovenpå. Il y a du monde dans la rue. Il est dans sa chambre Der er mange mennesker på gaden. Han er på sit værelse. dans bruges om afgrænsede områder. 18

19 On a rendez-vous au café, et puis à la plage. Vi mødes på caféen, og derefter på stranden. à + bestemt artikel + sted bruges når man vil sige hvor man er henne. Tid og måde Il me parle en anglais et je réponds en français. Han taler til mig på engelsk, og jeg svarer på fransk. en bruges for at angive det sprog man taler. À jeudi! Vi ses på torsdag. à bruges for at angive en ugedag. Men bemærk denne faste vending hvor præpositionen ikke er med: On joue au foot jeudi? Skal vi spille fodbold på torsdag? 24 Præpositioner som svarer til det danske til til London til Portugal til lægen til dig Ved geografiske navne Je vais à Londres. Jeg tager til London. à bruges ved byer. Cet été, je vais au Portugal. Til sommer tager jeg til Portugal. au bruges ved lande som er maskulinum. Cet été, je vais en Europe. Til sommer tager jeg til til Europa. en bruges ved verdensdele, lande som er femininum. Il part pour la Suisse. Han tager til Schweiz. pour bruges i betydningen til i forbindelse med verbet partir. 19

20 Andre anvendelser Il écrit à Emilie. Han skriver til Emilie. à bruges i betydningen til i forbindelse med verbet écrire. Il va chez le docteur. Je vais chez ma copine. Han tager til lægen. Jeg tager hjem til min veninde. chez bruges i betydningen hen/hjem til nogen. J ai un cadeau pour toi. Jeg har en gave til dig. pour bruges i betydningen når man har noget til nogen. 25 Præpositioner som svarer til det danske om om ti minutter om torsdagen det handler om Le train arrive dans 10 minutes / dans deux heures. Toget kommer om 10 minutter/om to timer. dans bruges for at sige hvornår noget sker. Je joue au foot le jeudi. Je lis le journal le matin. Jeg spiller fodbold om torsdagen. Jeg læser avis om morgenen. le (bestemt artikel) bruges for at angive at noget sker på en fast ugedag eller på faste tidspunkter af døgnet. Le film parle de deux filles marocaines. Filmen handler om to marokkanske piger. de bruges i betydningen handler om. 20

21 26 Oversigt over præpositioner Præpositioner som angiver en konkret placering eller retning à côté de ved siden af à droite de til højre for à gauche de til venstre for au-dessous de neden under au-dessus de oven over derrière bag ved devant foran entre mellem près de nær ved/tæt på sous under vers mod Præpositioner som angiver tid og relation avant før après efter depuis siden avec med pendant mens, under (tid) sans uden 21

22 Verber Verber er ord som fortæller hvad nogen gør, eller hvad der sker. 27 De regelmæssige verber 1. bøjningsverber ender på -er fx parler, danser, jouer. 2. bøjningsverber ender på -ir fx finir, choisir, grandir. 3. bøjningsverber ender på -re fx vendre, répondre, rendre. Verber som bøjes efter faste regler, kaldes regelmæssige. Langt de fleste franske verber er regelmæssige og ender på -er i grundformen (1. bøjning). Et mindre antal regelmæssige verber ender på -ir eller -re i grundformen (2. og 3. bøjning). De regelmæssige verber inddeles altså i 3 grupper som bøjes efter hver deres faste bøjningsmønster. Verberne vises på de følgende sider i présent, passé composé, imparfait, futur proche og impératif som er de tider du får mest brug for når du skal tale og skrive fransk. Impératif (bydeform) anvendes når man beordrer eller opfordrer en eller flere til at gøre noget: Mange ta pomme! Mangez vos pommes! Spis dit æble! Spis jeres æbler! Fransk har en særlig bydeform som bruges til at opfordre til at gøre noget sammen: Jouons au foot! Lad os spille fodbold! 22

23 28 Parler présent passé composé impératif je parle j ai parlé Parle tu parles tu as parlé il, elle, on parle il, elle, on a parlé nous parlons nous avons parlé Parlons vous parlez vous avez parlé Parlez ils, elles parlent ils, elles ont parlé imparfait je parlais tu parlais il, elle, on parlait nous parlions vous parliez ils, elles parlaient futur proche je vais parler tu vas parler il, elle, on va parler nous allons parler vous allez parler ils, elles vont parler 29 Finir présent passé composé impératif je finis j ai fini Finis tu finis tu as fini il, elle, on finit il, elle, on a fini nous finissons nous avons fini Finissons vous finissez vous avez fini Finissez ils, elles finissent ils, elles ont fini imparfait je finissait tu finissait il, elle, on finissait nous finissions vous finissiez ils, elles finissaient futur proche je vais finir tu vas finir il, elle, on va finir nous allons finir vous allez finir ils, elles vont finir 23

24 30 Vendre présent passé composé impératif je vends j ai vendu Vends tu vends tu as vendu il, elle, on vend il, elle, on a vendu nous vendons nous avons vendu Vendons vous vendez vous avez vendu Vendez ils, elles vendent ils, elles ont vendu imparfait je vendais tu vendais il, elle, on vendait nous vendions vous vendiez ils, elles vendaient futur proche je vais vendre tu vas vendre il, elle, on va vendre nous allons vendre vous allez vendre ils, elles vont vendre 31 De uregelmæssige verber De verber som ikke overholder bøjningsreglerne for de regelmæssige verber, kaldes uregelmæssige. De kan være uregelmæssige på flere forskellige måder. Derfor er man nødt til at lære dem et ad gangen. De er mest uregelmæssige i præsens. Der er egentlig ikke så mange uregelmæssige verber på fransk, men nogle af dem har man brug for hele tiden, fx avoir (have/få), être (være/blive), aller (gå/rejse), faire (gøre/lave), prendre (tage) og mettre (tage på/sætte/lægge). Disse verber kan du se bøjet på de følgende sider. 32 avoir présent passé composé impératif j ai j ai eu aie tu as tu as eu ayez il, elle, on a il, elle, on a eu nous avons nous avons eu Ayons vous avez vous avez eu ils, elles ont ils, elles ont eu imparfait j avais tu avais ils, elle, on avait nous avions vous aviez ils, elles avaient futur proche je vais avoir tu vas avoir il, elle, on va avoir nous allons avoir vous allez avoir ils vont avoir 24

25 33 être présent passé composé impératif je suis j ai été sois tu es tu as été soyez il. elle, on est il, elle, on a été nous sommes nous avons été Soyons vous êtes vous avez été ils. elles sont ils, elles ont été imparfait j étais tu étais il, elle, on était nous étions vous étiez ils, elles étaient futur proche Je vais être tu vas être il, elle, on va être nous allons être vous allez être ils, elles vont être 34 aller présent passé composé impératif je vais je suis allé(e) Va tu vas tu es allé(e) allez il, elle, on va il, elle, on est allé(e) nous allons nous sommes allé(e)s Allons vous allez vous êtes allé(e)s ils, elles vont ils, elles sont allé(e)s imparfait j allais tu allais il, elle, on allait nous allions vous alliez ils, elles allaient futur proche je vais aller tu vas aller il, elle, on va aller nous allons aller vous allez aller ils, elles vont aller 25

26 35 faire présent passé composé impératif je fais j ai fait Fais tu fais tu as fait Faites il, elle, on fait il, elle, on a fait nous faisons nous avons fait Faisons vous faites vous avez fait ils, elles font ils, elles ont fait imparfait je faisais tu faisais il, elle, on faisait nous faisions vous faisiez ils, elles faisaient futur proche je vais faire tu vas faire il, elle, on va faire nous allons faire vous allez faire ils, elles vont faire 36 prendre présent passé composé impératif je prends j ai pris Prends tu prends tu as pris Prenez il, elle, on prend il, elle a pris nous prenons nous avons pris Prenons vous prenez vous avez pris ile, elles prennent ils, elles ont pris imparfait je prenais tu prenais il, elle, on prenait nous prenions vous preniez ils, elles prenaient futur proche je vais prendre tu vas prendre il, elle, on va prendre nous allons prendre vous allez prendre ils, elles vont prendre 26

27 37 mettre présent passé composé impératif je mets j ai mis mets tu mets tu as mis il, elle, on met il, elle, on a mis nous mettons nous avons mis mettons vous mettez vous avez mis mettez ils, elles mettent ils, elles ont mis imparfait je mettais tu mettais il, elle, on mettait nous mettions vous mettiez ils, elles mettaient futur proche je vais mettre tu vas mettre il, elle, on va mettre nous allons mettre vous allez mettre ils, elles vont mettre 27

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7.

C est parti! 2.1 Mes réponses. Cahier Intro. Je sais déjà. Mes attentes pour cette année. C est parti! Intro. 1 Bingo! 7. Mes attentes pour cette année Kig hele bogen igennem. Skriv lidt om, hvad du glæder dig til at arbejde med. Je sais déjà Skriv nogle ord og udtryk, du kan huske fra 5. og 6. klasse. Vælg noget, som du

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

De urørlige, scene 1-14

De urørlige, scene 1-14 De urørlige, scene 1-14 Delprøve 1 Navn og klasse:.. Varighed: 1 time Ingen hjælpemidler 1. Tekstgenre a) une lettre personnelle b) un extrait de roman c) une nouvelle d) un scénario e) un article dans

Læs mere

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold

Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Foto: Angel Films Fag: Fransk Niveau: 6.-7. Klasse Emne: At kunne beskrive filmens personer og deres indbyrdes forhold Mål: Udvide ordforrådet til at kunne snakke og skrive om filmen Læse korte sætninger

Læs mere

Alors on danse de Stromae

Alors on danse de Stromae de Stromae http://www.youtube.com/watch?v=7pkrvb5f2w0&feature=related A. Les mots du texte Mål : at stifte bekendtskab til ordforrådet i teksten. 1. Trouve l intrus. Utilise un dictionnaire pour trouver

Læs mere

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse.

Ideer til undervisningen Idéerne er tænkt som inspiration til franskundervisningen og har fokus på ordforrådstilegnelse. Tendres agneaux épisodes 7 à 12 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Alle billeder

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 1

Romansk Hus. Lektion 1 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Fransk Grundkursus fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 UDTALEREGLER I det følgende beskrives

Læs mere

B e tt i n a B r a n d t- N i l s s o n D a n i è l e E y c h e n n e

B e tt i n a B r a n d t- N i l s s o n D a n i è l e E y c h e n n e B e tt i n a B r a n d t- N i l s s o n D a n i è l e E y c h e n n e Facit 1. Hvordan konstruerer jeg sætninger? A. Find de forskellige led i teksten. Skriv ordene for de forskellige led på linjerne.

Læs mere

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots

Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Mes premiers mots Tendres agneaux épisodes 1 à 6 Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 5. klasse TV5MONDE Europe, 2014, 6 x 1 min. Tendres agneaux er en serie korte franske animationsfilm på hvert 1 minut. Titlen:

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse Find tekst og videoklip på denne side: http://comptine.free.fr/comptine/jean_petit_qui_danse.html Mål : - at kende navnene på kropsdele på fransk - at kunne spørge om et ords betydning på fransk - at kunne

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 2 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider Side 2 af 10 sider L acteur

Læs mere

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen

Prénom: Classe: NOËL EN FAMILLE CAHIER. Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Prénom: Classe: CAHIER NOËL EN FAMILLE Et juleforløb til 7.klasse Dea Jespersen Indhold Noël en famille - Intro... 1 Une chanson de Noël... 3 Moi et ma famille... 4 Les décorations de Noël... 6 La carte

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp Parlez-vous anglais? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Parlez-vous _[langue]_?

Læs mere

Kan du hjælpe mig, tak? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp

Kan du hjælpe mig, tak? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? Parlez-vous anglais? At spørge efter om en person snakker engelsk snakker du _[language]_?

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Studentereksamen Delprøve 1 1 time uden hjælpemidler Typeopgave 1 Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet Side 1 af 9 sider «Oui» au mariage homo? Le

Læs mere

Skriftlig produktion med adgang til internettet. UCC- CFU 16. marts 2017

Skriftlig produktion med adgang til internettet. UCC- CFU 16. marts 2017 Skriftlig produktion med adgang til internettet UCC- CFU 16. marts 2017 Objectifs Fokus på kompetenceområdet Skriftlig kommunikation i de forenklede Fælles Mål. at inddrage internet og it i sprogundervisningen

Læs mere

CL-strukturer: Opgave 2 og 16: Duetlæsning; Opgave 8: Quiz og byt; Opgave 13: Mix og match Leg og bevægelse: Opgave 9, 12 og 23: On joue

CL-strukturer: Opgave 2 og 16: Duetlæsning; Opgave 8: Quiz og byt; Opgave 13: Mix og match Leg og bevægelse: Opgave 9, 12 og 23: On joue 1 Ça, c est moi Eleverne kan ved hjælp af digitale medier lave en kort præsentation, hvor de fortæller om fx deres stjernetegn, fritidsinteresser og venner. forstå, når fransktalende præsenterer sig selv

Læs mere

Årsplan for faget Fransk til 9AB - 2013-2014

Årsplan for faget Fransk til 9AB - 2013-2014 Årsplan for faget Fransk til 9AB - 2013-2014 Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for faget Fransk. Faghæfte, udgivet af undervisningsministeriet. Signalement, formål, trinmål og slutmål for faget kan findes

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er - Sted Je suis perdu. Ikke at vide hvor du er Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan? At spørge efter et bestemt på et kort Où puis-je trouver? At spørge efter en bestemt... des toilettes?... une

Læs mere

Facitliste PIRANA - BEGYNDERFRANSK B

Facitliste PIRANA - BEGYNDERFRANSK B Facitliste PIRANA - BEGYNDERFRANSK B Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Begynderfransk B. Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Facit på de opgaver er

Læs mere

Forløbet består af tre dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca. 12-16 lektioner.

Forløbet består af tre dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca. 12-16 lektioner. Vive les animaux! Niveau: 7.-8. klasse Varighed: 12-16 lektioner Om forløbet Forløbet henvender sig til elever i 7.-8. klasse, som allerede har et vist kendskab til fransk. Eleverne vil sandsynligvis allerede

Læs mere

Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous. Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous

Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous. Ormen som laver huller. La chenille qui fait des trous Ormen som laver huller La chenille qui fait des trous Ormen som laver huller La chenille qui fait des trous I månelyset ligger et lille æg på et blad. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur

Læs mere

Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel. un nez fin. un beau bateau. une souris joyeuse.

Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel. un nez fin. un beau bateau. une souris joyeuse. un beau bateau une souris joyeuse un nez fin un oiseau léger des beaux bateaux des souris joyeuses des nez fins des oiseaux légers un corail rouge notre gentil chaton un grand hibou un vieux pneu des coraux

Læs mere

Je sens le beat qui monte en moi

Je sens le beat qui monte en moi Je sens le beat qui monte en moi Tema: Fag: Målgruppe: TV5, 2012, 31 min. Et pudsigt kærlighedsmøde omkring musik Fransk 8. og 9. klasse Rosalda, en ung turistguide, lider af en sjælden sygdom: hver gang

Læs mere

BEDØMMELSE AF DE NYE EKSAMENSOPGAVER. FIP Fransk 2017, Skanderborg

BEDØMMELSE AF DE NYE EKSAMENSOPGAVER. FIP Fransk 2017, Skanderborg BEDØMMELSE AF DE NYE EKSAMENSOPGAVER FIP Fransk 2017, Skanderborg DELPRØVE 1: OPGAVETYPER Bruttoliste over 21 mulige opgavetyper i lærerens hæfte. - to nye opgave typer. I delopgave 1 indgår 14 opgaver.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, Stavnsholtvej 29, 3520

Læs mere

Fransk begyndersprog A

Fransk begyndersprog A Fransk begyndersprog A Højere handelseksamen Delprøve 1, uden hjælpemidler Kl. 9.00-10.00 hhx171-frabn/a-31052017 Onsdag den 31. maj 2017 Kl. 9.00-13.00 Side 1 af 11 sider Nedenstående rubrikker udfyldes.

Læs mere

Grammatik Udarbejdet af Karen Schumacker

Grammatik Udarbejdet af Karen Schumacker PIXI Grammatik Udarbejdet af Karen Schumacker 1 Indholdsfortegnelse 1. Kendeord (artikler)...4 1.1 Det ubestemte kendeord (den ubestemte artikel)... 4 1.2 Det bestemte kendeord (den bestemte artikel)...

Læs mere

Un weekend à Paris. Hjemrejsen: Vi bruger tid til at udveksle oplevelser. Janvier 2011. Chers élèves de la 8éme classe

Un weekend à Paris. Hjemrejsen: Vi bruger tid til at udveksle oplevelser. Janvier 2011. Chers élèves de la 8éme classe Un weekend à Paris Janvier 2011 Chers élèves de la 8éme classe Lundi 16 janvier nous partons pour un grand weekend à Paris. Vous êtes en petit groupe. Vous avez une petite valise, un passeport, un parleur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Kts, Sukkertoppen, Valby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Fransk C Fortsætter

Læs mere

1 Vive le week-end! On va au ciné? 4 quatre

1 Vive le week-end! On va au ciné? 4 quatre 1 Vive le week-end! On va au ciné? Jeg kan samtale om og sammenligne andres weekend med min egen præsentere en kendt person og udtrykke holdninger i et digitalt medie skrive et blogindlæg på bag grund

Læs mere

Bedømmelse af de nye prøver

Bedømmelse af de nye prøver Bedømmelse af de nye prøver Delprøve 1 Vejledende opgave 1, fransk stx 6 multiple choice opgaver (opg. 1,2,3,5,6,9) 4 kombinationsopgaver (4,7,8,12) 3 formuleringsopgaver (10,11,13) 1 indsætning/bøjnings-opgave

Læs mere

Premiers mots. Au revoir. Farvel

Premiers mots. Au revoir. Farvel Bonjour Premiers mots Au revoir Oui Hej Farvel Ja Non S'il vous plaît Merci beaucoup Nej Vær så venlig Mange tak Gauche Droite 8 toilettes femmes 9 venstre højre dametoilet toilettes hommes 0 Premiers

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

Einstein était un réfugié.

Einstein était un réfugié. Einstein était un réfugié. Niveau: Udskoling/ungdomsuddannelser Fag: Fransk Læringsmål: Eleven kan anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i fransktalende

Læs mere

Årsplan for faget Fransk til 8AB

Årsplan for faget Fransk til 8AB Årsplan for faget Fransk til 8AB - 2013-2014 Der tages udgangspunkt i Fælles Mål for faget Fransk. Faghæfte, udgivet af undervisningsministeriet. Signalement, formål, trinmål og slutmål for faget kan findes

Læs mere

4. cédille ( ç) der sættes under bogstavet c foran a, o, u for at angive,at udtalen er [s]. ça ('det'), garçon ('dreng'), reçu (modtaget).

4. cédille ( ç) der sættes under bogstavet c foran a, o, u for at angive,at udtalen er [s]. ça ('det'), garçon ('dreng'), reçu (modtaget). SKRIFT OG LYD 1. Accenter 1. accent aigu (é) : OVER BOGSTAVET 'e', udtales som dansk [e] : élégant. 2. accent grave (è) OVER BOGSTAVET 'e', udtales som dansk [æ] : père ('far'). OVER BOGSTAVERNE 'a' eller

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Voilà. Den nødvendige grammatik

Voilà. Den nødvendige grammatik Voilà. Den nødvendige grammatik Didaktikken i en grammatikudgivelse til fransk på gymnasialt niveau Jeg blev i 2009 opfordret af forlaget Gyldendal til at skrive en ny, opdateret grammatik med grundbog

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Fransk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Fransk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Fransk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Fransk-Dansk hilsen : ægteskab Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Félicitations et meilleurs vœux à vous deux

Læs mere

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp - Essentielle Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp Talar du engelska? Parlez-vous anglais? At spørge efter om en person snakker engelsk Talar du

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? At spørge efter hjælp Parlez-vous anglais? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Parlez-vous

Læs mere

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK Foto: Christine Plenus Opgaver til dansk Formålet med opgaverne er at analysere filmens fortællestruktur, at få viden om udsatte børn og unge og overveje, hvordan filmen Drengen

Læs mere

Færdigheds/ vidensmål

Færdigheds/ vidensmål Thème 1 Je m appelle 1 Bonjour! Præsentation (F1) Eleven kan med få sætninger præsentere sig selv ord og faste udtryk for præsentationsformer Præsentation Eleverne kan sige goddag og fortælle, hvad de

Læs mere

Læseplan for valgfaget fransk

Læseplan for valgfaget fransk Læseplan for valgfaget fransk Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.-9. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 7 Indledning Faget fransk som valgfag kan udbydes

Læs mere

La musique francophone - ça bouge!

La musique francophone - ça bouge! La musique francophone - ça bouge! Af Karin Rosenbom Lærer, Hellerup Skole Franskelever fandt melodien gennem et flere uger langt forløb med fransk musik. Måske kan det inspirere andre til at lave et forløb

Læs mere

1. Twister 2. Vendespil 3. Kimsleg 4. Jeopardy. Kl. 10.00 gik vi i gang med at lave mad: Snegle champignons med gedeost æbletærte muslinger.

1. Twister 2. Vendespil 3. Kimsleg 4. Jeopardy. Kl. 10.00 gik vi i gang med at lave mad: Snegle champignons med gedeost æbletærte muslinger. Program: 8.15-10.00 Præsentationsøvelse (CL - Quiz og byt; se spørgsmål nedenfor) Stx-eleverne havde forberedt 4 værksteder, hvor gloser om mad var i fokus. 1. Twister 2. Vendespil 3. Kimsleg 4. Jeopardy

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Personlig hilsen. hilsen - ægteskab. hilsen - Forlovelse

Personlig hilsen. hilsen - ægteskab. hilsen - Forlovelse - ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Brugt til at lykønske et nygift par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag. Brugt til at lykønske et nygift

Læs mere

Personlig hilsen. hilsen - ægteskab. hilsen - Forlovelse

Personlig hilsen. hilsen - ægteskab. hilsen - Forlovelse - ægteskab Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Brugt til at lykønske et nygift par Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage. Brugt til at

Læs mere

1 Vive le weekend! Præsentation. Kultur og samfundsforhold

1 Vive le weekend! Præsentation. Kultur og samfundsforhold 1 Vive le weekend! Eleverne kan samtale om og sammenligne andres weekend med deres egen præsentere en kendt person og udtrykke holdninger i et digitalt medie skrive et blogindlæg på baggrund af en statistik.

Læs mere

La touche française (la francophopnie) La nourriture (ikke eksamenstekst i dette emne) La chanson (ikke eksamenstekst i dette emne)

La touche française (la francophopnie) La nourriture (ikke eksamenstekst i dette emne) La chanson (ikke eksamenstekst i dette emne) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC Stx Fransk C til B fortsætter

Læs mere

Forløbet består af fem dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca lektioner.

Forløbet består af fem dele og et projekt. Arbejder man med alle dele af forløbet tager det ca lektioner. En vacances au ski Af Jacob Chammon og Isabelle Salvé Nielsen Niveau: 6. klasse Varighed: 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet En vacances au ski tager udgangspunkt i Pierre fra Paris og hans

Læs mere

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Français Formidable - fransklærernes foretrukne Formidable er udkommet i en ny udgave Français Formidable som tydeligt afspejler de nye Fælles Mål og de nye mundtlige

Læs mere

Rollespil til filmen La Haine

Rollespil til filmen La Haine Rollespil til filmen La Haine Mål: - At fremme fri dialog og kommunikation - Glosetræning - Billedbeskrivelse Rollespil til filmen La Haine Plottet er at de skal finde en pistol som er gemt på skolen.

Læs mere

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale TO DAGE, ÉN NAT Deux jours, une nuit Et undervisningsmateriale Fag: fransk og historie Niveau: udskolingens 9.-10. klasse, samt gymnasiale uddannelser Forfatter: Mimi Sørensen Synopsis Et menneskeligt

Læs mere

Vejledning til 1. og 2. kapitel og kopiark 1-4. Allez. hop!

Vejledning til 1. og 2. kapitel og kopiark 1-4. Allez. hop! Vejledning til 1. og 2. kapitel og kopiark 1-4 Allez hop! 6 Allez hop! Tekstbog side 6-7 I dette første opslag i Allez hop! 6 ses forskellige fotos af fine, franske madvarer, som man kan købe på et velassorteret

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

Krop og Hoved. Sprog UDSKOLING

Krop og Hoved. Sprog UDSKOLING Krop og Hoved Sprog UDSKOLING Indledning til sprog Ligesom skolens øvrige fag kan sprogundervisningen med lethed kombineres med bevægelse, det vil give de elever som er røre og gøre børn en nemmere indlæringsproces

Læs mere

Facitliste PIRANA - BEGYNDERFRANSK

Facitliste PIRANA - BEGYNDERFRANSK Facitliste - BEGYNDERFRANSK Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Begynderfransk. Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Facit på de opgaver er ikke altid

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i fransk begyndersprog A! Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Alle film bør være tilgængelig

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Fransk B fortsætter

Læs mere

Læringsmål: viden om fransk kultur (her familieliv og skolesystem), forskelle på talt og skrevet sprog, relevant ordforråd.

Læringsmål: viden om fransk kultur (her familieliv og skolesystem), forskelle på talt og skrevet sprog, relevant ordforråd. Til læreren Fag: Fransk Niveau: Udskoling Læringsmål: viden om fransk kultur (her familieliv og skolesystem), forskelle på talt og skrevet sprog, relevant ordforråd. Værk : Fais pas ci, fais pas ça. (Kan

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

La famille Bélier er et sødt fransk komediedrama om gymnasiepigen Paula, et ungt sangtalent med lutter døve familiemedlemmer.

La famille Bélier er et sødt fransk komediedrama om gymnasiepigen Paula, et ungt sangtalent med lutter døve familiemedlemmer. FORORD La famille Bélier er et sødt fransk komediedrama om gymnasiepigen Paula, et ungt sangtalent med lutter døve familiemedlemmer. Opvækst og løsrivelse fra familien er et tema som de fleste unge kan

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: 10.klasse Fag: Spansk 1. periode Lærer: Sarah Dalgaard

Årsplan 2015/2016 Hold: 10.klasse Fag: Spansk 1. periode Lærer: Sarah Dalgaard Uger 32 33 34 Kulturuge 35 36 Lærerens mål Metoder/ Emne/tema for forløbet arbejdsform 1. periode (d. 10/8-2015 d. 15/1-2016) Fælleslejrtur Vi bruger grundbøgerne Caminando Tekstbog og arbejdsbog fra Gyldendal

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Gloseliste. Forkortelser: (ur) = ureglmæssige udsagnsord. (1.), (2.), (3.) = udsagnsord efter 1., 2. og 3. bøjning

Gloseliste. Forkortelser: (ur) = ureglmæssige udsagnsord. (1.), (2.), (3.) = udsagnsord efter 1., 2. og 3. bøjning Gloseliste Forkortelser: (m) = hankøn (ur) = ureglmæssige udsagnsord (f) = hunkøn (flt) = flertal (1.), (2.), (3.) = udsagnsord efter 1., 2. og 3. bøjning A: à: i, til, ved acteur (m): skuespiller actualités

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale)

4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) 4. KAPITEL - NOMINALSYSTEMET (substantiver, proprier, adjektiver, pronomen og numerale) I dette kapitel er det meningen at komme ind på de ordklasser, som tilhører NOMINER. Dvs. substantiver, propier,

Læs mere

DE URØRLIGE - ELEVARK

DE URØRLIGE - ELEVARK DE URØRLIGE - ELEVARK Foto: Scanbox Entertainment B: Når I har adgang til filmen på DVD Opgaver til fransk Opgaverne til fransk er delt i tre. Først er der en avant de visionner le film som følges af en

Læs mere

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris?

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? Opgaver til Et år i Paris Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? 2. Hvorfor er Lone ked af det? OPGAVE 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes maj-juni 2012 VoksenUddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2017 Institution Frederiksberg HF-Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Fransk fortsættersprog

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen i fransk på hhx maj 2009

Evaluering af skriftlig eksamen i fransk på hhx maj 2009 Evaluering af skriftlig eksamen i fransk på hhx maj 2009 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 1. november 2009 Dorte Fristrup, Fagkonsulent Dorte.Fristrup@uvm.dk Tlf. 2565 9205

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Læseplan for faget fransk

Læseplan for faget fransk Læseplan for faget fransk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 5.- 7. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 8.- 9. klassetrin 7 Mundtlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009-juni 2012 Institution Zealand Business College -Vordingborg Uddannelse hhx Fag og niveau Begynderfransk

Læs mere

DE URØRLIGE - ELEVARK

DE URØRLIGE - ELEVARK DE URØRLIGE - ELEVARK Foto: Scanbox Entertainment A: Når I har set filmen i biografen Opgaver til fransk Formål At arbejde med ordforråd og sætningsopbygning, at deltage i samtale om nære emner og centrale

Læs mere

Grammatik Blandet - Opsamling

Grammatik Blandet - Opsamling Grammatik Blandet - Opsamling FIO2000 Laila Kjærbæk Mandag den 15. juni 2009 Substantiver - øvelse Singularis Pluralis Indefinit Definit Indefinit Definit et akvarium akvariet akvarier akvarierne et billede

Læs mere

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné - Général Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Demander s'il y a des frais supplémentaires pour retirer de l'argent dans un pays donné

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Dansk Grammatik (En préparation) En Håndbog

Dansk Grammatik (En préparation) En Håndbog Dansk Grammatik (En préparation) En Håndbog http://perso.orange.fr/mementoslangues/ mementoslangues@orange.fr Den danske grammatik 03.01.2007 A compléter Den danske grammatik 2/20 Nyhavn-Copenhague Mémentos

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 21

Romansk Hus. Lektion 21 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning Niveau 3 fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 NY GRAMMATIK: GRADBØJNING

Læs mere

Forslag til et undervisningsforløb

Forslag til et undervisningsforløb Forslag til et undervisningsforløb 1. lektion bruges som en optaktstime. Her præsenteres s.7-8 (indtil l.4, s.8) med henblik på at få forforståelsen af indholdet på plads, inden eleverne får noget for.

Læs mere

Personnel Meilleurs Vœux

Personnel Meilleurs Vœux - Mariage Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Utilisé pour féliciter un couple récemment marié Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage.

Læs mere