Petite grammaire. Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Petite grammaire. Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel"

Transkript

1 Petite grammaire Artikler 1 Ubestemt artikel 2 Bestemt artikel 3 à + bestemt artikel 4 de + bestemt artikel Substantiver 5 Maskulinum og femininum 6 Pluralis -s 7 Pluralis -x 8 Pluralis -aux Adjektiver 9 Placering i forhold til substantivet 10 Regelmæssig bøjning i singularis 11 Uregelmæssig bøjning i singularis 12 Regelmæssig bøjning i pluralis 13 Uregelmæssig bøjning i pluralis 14 Gradbøjning Pronomener 15 Subjektsformerne 16 Objektsformerne 17 De possessive pronomener 18 De relative pronomener qui og que Præpositioner som svarer til det danske i som svarer til det danske på som svarer til det danske til som svarer til det danske om som angiver en konkret placering eller retning Verber 27 De regelmæssige verber 28 parler 29 finir 30 vendre 31 De uregelmæssige verber 32 avoir 33 être 34 aller 35 faire 36 prendre 37 mettre Nægtelser 19 Nægtelser i tale- og skriftsprog Spørgsmål 20 Ja- og nejspørgsmål 21 Spørgsmål med spørgeord

2 Artikler Artiklen er en fast del af substantivet som det altid står foran. Den viser om substantivet er hankøn eller hunkøn. Artiklen viser også om substantivet er ental eller flertal, og om det er bestemt eller ubestemt form. 1 Ubestemt artikel un garçon une fille des garçons des filles en hedder på fransk un eller une. et hedder på fransk un eller une. un står foran substantiver i maskulinum, fx un garçon, un ordinateur. une står foran substantiver i femininum, fx une fille, une pomme. des står foran substantiver i pluralis, fx des garçons, des filles. maskulinum femininum maskulinum femininum un garçon une fille des garçons des filles en dreng en pige drenge piger un timbre une pomme des timbres des pommes et frimærke et æble frimærker æbler un oiseau une orange des oiseaux des oranges en fugl en appelsin fugle appelsiner Den ubestemte artikel i pluralis des findes ikke på dansk. Des angiver en ubestemt mængde og kan ofte erstattes af noget eller nogle: Je mange des pommes et des bananes le matin. Jeg spiser (nogle) æbler og (nogle) bananer om morgenen. Bemærk! Vær opmærksom på at udtalen af des ændres når det efterfølges af en vokallyd, fx des oiseaux [de zwa zo]. 2

3 2 Bestemt artikel le garçon la fille l ordinateur les pommes Den bestemte artikel hedder: le foran et substantiv i maskulinum i singularis, fx le garçon, le vélo. la foran et substantiv i femininum i singularis, fx la fille, la fraise. l foran vokal og stumt h (= foran vokallyd), fx l eau, l homme. les foran substantiver i pluralis, fx les garçons, les filles. maskulinum femininum foran vokallyd pluralis le garçon la fille l eau les garçons drengen pigen vandet drengene le vélo la fraise l homme les filles cyklen jordbærret manden pigerne Bestemt artikel anvendes ved genitiv: Je suis la copine de Sophie. Patrick est le frère de Lisa. Jeg er Sophies veninde. Patrick er Lisas bror. ved studier og sprog: J étudie le français. Tu comprends l espagnol? Jeg studerer fransk. Forstår du spansk? ved navne på verdensdele, lande, floder, bjerge og have: J aime bien l Europe, mais je préfère les Etats-Unis. Jeg kan godt lide Europa, men jeg foretrækker USA. Je connais bien la France et le Portugal. Jeg kender Frankrig og Portugal godt. Je fais du ski dans les Alpes. Jeg står på ski i Alperne. Bemærk! 1. Det kaldes elision når le og la mister deres vokal og får formen l. 2. Vær opmærksom på at udtalen af les ændres når det efterfølges af en vokallyd, fx les enfants [le z α f α], les hôtels [le zo tεl]. 3

4 i og til foran et land hedder hvis landet er eksempler en f en France en Belgique en Suède au (à + le) m au Danemark au Portugal au Mexique au Sénégal aux (à + les) pluralis aux Etats-Unis aux Pays-Bas aux Iles Canaries Bemærk! 1. Langt de fleste lande er hunkøn (femininum). 2. Vær opmærksom på udtalen ved lande der begynder med vokal, fx en Italie [ α ni ta li]. 3. Byer har ingen artikel, fx il habite à Paris (han bor i Paris). 3 à + bestemt artikel Je parle au prof. Jeg taler med læreren. à + le au Je parle aux profs. Jeg taler med lærerne. à + les aux 4 de + bestemt artikel Je parle du prof. Jeg taler om læreren. de + le du Je parle des profs. Jeg taler om lærerne. de + les des 4

5 Substantiver Substantiver er ord for ting, begreber, dyr og personer. Fx stol, glæde, hund, dreng. 5 Maskulinum eller femininum garçon m fille f Franske substantiver er enten maskulinum eller femininum. Hvordan ved man om et substantiv er maskulinum eller femininum? Nogle gange fremgår det af ordets betydning: un garçon (en dreng) une fille (en pige) Når det drejer sig om ting eller begreber, er det sværere. For det meste må man simpelthen lære sig om et ord er maskulinum eller femininum samtidig med at man lærer selve ordet. Der findes dog visse regler: ord med endelsen har kønnet eksempler -eu/-eau m un jeu (et spil), un drapeau (et flag), un bateau (en båd, et skib) -isme m le racisme -oir m un rasoir (en barberskraber) -ment m un instrument -sion/-tion f une discussion, une station -ance/-ence f une ambulance, une compétence -té f la vérité (sandheden) -ette/-esse f une recette (en opskrift), la politesse (høflighed) Bemærk! 1. De fleste substantiver som ender på -e, er femininum, fx une pomme, la France. Men, pas på, der er mange undtagelser, fx un groupe, un livre. 2. Træer er altid maskulinum, fx un pommier, le citronnier. 3. Biler er normalt femininum, fx une Renault, une Peugeot. 5

6 6 Pluralis-s un garçon deux garçons På fransk udtales substantiverne ens i singularis og pluralis. Den almindeligste pluralisendelse er -s, fx deux garçons. Dette -s udtales altså ikke. un Anglais deux Anglais une croix deux croix un nez deux nez Hvis substantivet i forvejen ender på -s, -x eller -z får det ikke tilføjet -s. 7 Pluralis-x un château deux châteaux un jeu deux jeux Hvis substantivet ender på -eau / -eu tilføjes endelsen -x, men du kan stadig ikke høre forskel på ental og flertal. 8 Pluralis-aux un animal trois animaux Hvis substantivet ender på -al ændres endelsen til -aux. Husk undtagelserne: un bal des bals un festival des festivals un carnaval des carnavals et bal baller en festival festivaller et karneval karnevaller Og de uregelmæssige og her kan du høre forskel på udtalen i singularis og pluralis: un œil des yeux un travail des travaux et øje øjne et arbejde flere arbejder 6

7 Adjektiver Adjektiver er ord som beskriver hvordan nogen eller noget er eller ser ud. Man kan også sige at adjektiver beskriver egenskaber ved substantiver og pronomener. 9 Placering i forhold til substantivet Un livre français. Un chapeau rouge. Un tableau intéressant. En fransk bog. En rød hat. Et interessant billede. Adjektivernes normale plads er efter det substantiv som de beskriver. Disse ti korte og almindeligt brugte adjektiver står, modsat hovedreglen, foran det substantiv som de beskriver: maskulinum femininum eksempler bon bonne god un bon livre mauvais mauvaise dårlig une mauvaise journée beau belle pæn, smuk un beau garçon grand grande stor, høj une grande fille petit petite lille un petit chien gros grosse tyk une grosse chatte jeune jeune ung un jeune homme vieux vieille gammel une vieille femme nouveau nouvelle ny un nouveau stylo joli jolie pæn, køn une jolie femme 10 Regelmæssig bøjning i singularis Manuel est blond. Mari est blonde. Adjektivet bøjes i køn og tal efter det substantiv eller navn det siger noget om. Det kaldes kongruens. For at anvende et adjektiv i femininum tilføjes et -e til maskulinumformen (grundformen). Meget ofte ændrer dette ikke udtalen, fx gai, gaie [ge]. Nogle gange ændres udtalen dog, fx petit [pə ti], petite [pə tit]. Le sac est rouge. La jupe est rouge. Hvis et adjektiv ender på -e i grundformen, tilføjes ikke et -e i femininumformen. 7

8 11 Uregelmæssig bøjning i singularis intellectuel intellectuelle italien italienne Nogle adjektiver får dobbelt slutkonsonant foran femininumendelsen -e. Det gælder især ved adjektiver der ender på -el og -ien. Det gælder også gentil - gentille, bon - bonne, gros - grosse. amoureux amoureuse Adjektiver som ender på -eux i grundformen får -euse i femininum. sportif sportive Adjektiver der ender på -f i grundformen får -ve i femininum. premier première Adjektiver der ender på -ier i grundformen får -ière i femininum. beau bel nouveau nouvel vieux vieil Adjektiverne beau, nouveau og vieux bøjes uregelmæssigt. De har en dobbeltform foran substantiver der begynder med vokallyd. Se skemaet herunder: singularis le beau jardin le bel arbre le nouveau prof le nouvel élève un vieux restaurant un vieil hôpital maskulinum pluralis les beaux jardins les beaux arbres les nouveaux profs les nouveaux élèves des vieux restaurants des vieux hôpitaux femininum singularis pluralis la belle maison les belles maisons la belle école les belles écoles une nouvelle chanteuse des nouvelles chanteuses une nouvelle actrice des nouvelles actrices une vieille femme des vieilles femmes une vieille église des vieilles églises Bemærk! I maskulinum pluralis bruges altid beaux, nouveaux, vieux. 8

9 12 Adjektivernes regelmæssige bøjning pluralis Ils sont blonds. Elles sont blondes. For at anvende et adjektiv i pluralis, tilføjes -es eller -s til grundformen. 13 Adjektivernes uregelmæssige bøjning pluralis un film anglais trois films anglais Adjektiver som slutter på -s eller -x ændrer sig ikke i pluralisformen. un film international des film internationaux Adjektiver som slutter på -al ændrer sig i pluralis til -aux. le nouveau film les nouveaux films le beau garçon les beaux garçons Adjektiverne nouveau og beau får -x i maskulinum pluralis (se skema i 11). 14 Gradbøjning Adjektiver kan gradbøjes. Man skelner mellem tre niveauer: positiv komparativ superlativ stærk stærkere stærkest stor større størst fort plus fort le plus fort Fransk danner komparativ ved at sætte plus foran adjektivet. Superlativ dannes ved at sætte bestemt artikel (le, la, les) foran plus og adjektivet. Nicolas est fort. Maxime est plus fort. Lucas est le plus fort. Léa est la plus forte. Maxime et Lucas sont les plus forts. Nicolas er stærk. Maxime er stærkere. Lucas er stærkest. Léa er stærkest. Maxime og Lucas er stærkest. Bemærk! Selve adjektivet (fort) kongruensbøjes som sædvanligt på alle tre niveauer. 9

10 bon meilleur le meilleur Visse adjektiver bøjes uregelmæssigt, fx bon. Le Bistro est un bon restaurant. Le Moulin est meilleur. Le Gourmet est le meilleur. Le Bistro er en god restaurant. Le Moulin er bedre. Le Gourmet er bedst. plus fort que aussi fort que Maxime est plus fort que Nicolas. Pierre est aussi fort que Maxime. Maxime er stærkere end Nicolas. Pierre er lige så stærk som Maxime. Læg mærke til oversættelsen af que i de to eksempler herover. 10

11 Pronomener Et pronomen er et ord som bruges i stedet for et substantiv. Fx Her er Emma hun er sød. Se hunden den er sort. 15 Personlige pronomener som subjekt Je regarde la télé. Il parle au téléphone. Personlige pronomener kan stå som subjekt eller objekt (eller dativobjekt) i en sætning. Her står de personlige pronomener som subjekt. Subjektet står foran verbalet ligesom på dansk. subjekt eksempler je / j tu il elle on nous vous ils elles jeg du han, den, det hun, den, det vi, man vi I, De de de Je regarde souvent la télé. Tu travaille beaucoup. Il parle au téléphone. Elle est belle. On est d accord. Nous chantons le matin. Vous êtes gentils. Ils jouent au foot. Elles parlent ensemble. Jeg ser tit fjernsyn. Du arbejder meget. Han taler i telefon. Hun er smuk. Vi er enige. Vi synger om morgenen. I er søde (venlige). De (fx drengene) spiller fodbold. De (fx pigerne) taler sammen. Bemærk! 1. Je mister sit e når verbalet begynder med en vokallyd. Det kaldes elision, fx J habite à Paris. J aime la ville. 2. Tu anvendes når man taler med jævnældrende man kender. 3. Il / elle og ils /elles kan dække over både personer, dyr, ting og begreber, fx J ai un frère. Il s appelle Marc. Tu vois le chat? Il mange une souris. Où sont mes clés? Elles sont là. 4. I talesprog anvendes on i stedet for nous, fx On y va? Skal vi gå? 5. I Frankrig anvender man tiltaleformen vous til voksne man ikke kender, i forretninger, i bus og tog, på gaden, osv. fx Vous avez l heure? Ved de hvad klokken er? 11

12 16 Personlige pronomener som objekt Il voit une femme. Il la voit. Objektet i en sætning fortæller hvem eller hvad nogen (dvs. subjektet) ser, har, gør eller kan lide. Når objektet er et personligt pronomen placeres det foran verbalet til forskel fra dansk. fransk dansk subjekt objekt verbal subjekt verbal objekt me mig. te dig. le ham, den, det. Il la voit. Han ser hende, den, det. nous os. vous jer, dem. les dem. Bemærk! Når me, te, le, la står foran verber der begynder med en vokal, ændres de til m, t, l : Il m aime. Je t écoute. Han elsker mig. Jeg lytter til dig. Ved nægtelser står både objektspronomet og verbalet mellem ne pas: Je ne la connais pas. Il ne m écoute jamais. Jeg kender hende ikke. Han lytter aldrig til mig. Læs mere om nægtelser i

13 17 Possessive pronomener Voici mon frère, ma sœur et mes parents. Et possessivt pronomen retter sig i køn og tal efter det substantiv som det hører sammen med. Det kaldes kongruens. singularis pluralis maskulinum femininum maskulinum + femininum mon min ma min mes mine ton din ta din tes dine son hans sa hans ses hans hendes frère hendes sœur hendes parents sin (bror) sin (søster) sine (forældre) notre vores notre vores nos vores votre jeres votre jeres vos jeres Deres deres D deres leur deres leur deres leurs deres 18 De relative pronomener qui og que Tu as un ami qui parle français. Tu as un ami que je connais bien. Du har en ven som taler fransk. Du har en ven som jeg kender godt. De relative pronomener qui og que indleder relativsætninger og svarer til de danske ord som og der. Tu as un ami qui parle français. Du har en ven som taler fransk. J ai un ami qui aime jouer aux boules. Jeg har en ven som elsker at spille boules. Her er det relative pronomen subjekt i sætningen. Så bruger man qui! Tu as un ami que je connais bien. J ai un ami que t aimes beaucoup. Du har en ven (som) jeg kender godt. Jeg har en ven (som) du elsker højt. Her er det relative pronomen objekt i sætningen. Så bruger man que! Bemærk! 1. På dansk kan man udelade som/der når det står som objekt i sætningen. På fransk skal det relative pronomen altid medtages. 2. Læg mærke til at que bliver til qu når det står foran vokal, fx Voici la fille qu'il aime beaucoup. Her er pigen (som) han elsker højt. 13

14 Nægtelser 19 Nægtelser i tale- og skriftsprog ne... pas ikke ne... rien ingenting ne... plus ikke mere, længere ne... jamais aldrig ne... personne ingen ne... que kun Fransk har såkaldt dobbelt negation. Negationen skal stå på hver side af verbalet (udsagnsleddet) med ne først. Marie ne danse pas. Alain ne joue plus à la guitare. Marie danser ikke. Alain spiller ikke mere guitar. Hvis verbalet er sammensat af et hjælpeverbum og et hovedverbum, står ne pas rundt om det første verbum det personbøjede verbum: Je n ai pas joué au foot cette semaine. Tu n as pas vu le match. Il ne va pas jouer au foot ce soir. Jeg har ikke spillet fodbold denne uge. Du så ikke kampen. Han skal ikke spille fodbold i aften. Bemærk! 1. Hvis verbalet begynder med vokallyd, bliver ne til n. Je n ai pas de frère. Ils n habitent plus à Copenhague. Jeg har ikke nogen bror. De bor ikke længere i København. 2. Når man skriver, skal man altid bruge dobbelt nægtelse. Men i almindeligt talesprog bruges første del af nægtelsen aldrig. J aime pas le café. Je parle pas l allemand. Jeg kan ikke lide kaffe. Jeg taler ikke tysk. 14

15 Spørgsmål 20 Ja- og nejspørgsmål Man kan stille det samme spørgsmål på tre forskellige måder. Tu veux danser? Direkte ordstilling (dvs. subjekt før verbal) og med stigende intonation til sidst. Tu veux danser? Sophie a mal aux pieds? Tu vas souvent à l entraînement? Vil du danse? Har Sophie ondt i fødderne? Går du tit til træning? Est-ce que tu veux danser? Est-ce que + direkte ordstilling. Est-ce que tu veux danser? Vil du danse? Est-ce que tes profs sont sympas? Er dine lærere søde? Læg mærke til at -e forsvinder i que når det næste ord begynder med vokal. Est-ce qu elle a mal aux pieds? Est-ce qu il s appelle Jean-Claude? Har hun ondt i fødderne? Hedder han Jean-Claude? Veux-tu danser? Omvendt ordstilling (dvs. verbal før subjekt ligesom på dansk). Denne ordstilling kan bruges hvis subjektet er et personligt pronomen (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles). Læg mærke til at der skal være bindestreg mellem verbum og pronomen. Veux-tu danser? Est-il malade? Vil du danse? Er han syg? 15

16 21 Spørgsmål med spørgeord Comment rentrez-vous? Spørgeordet kan indlede spørgsmålet. Der kan både være direkte og omvendt ordstilling. Pourquoi tu pleures? (direkte) Hvorfor græder du? Comment on dit...? (direkte) Hvordan siger man...? Comment rentrez-vous? (omvendt) Hvordan kommer I hjem? Qui sont-ils? (omvendt) Hvem er de? Où est ton stylo? (omvendt) Hvor er din kuglepen? C est quel page? Spørgeordet kan også stå inde i sætningen eller til sidst. Så har sætningen stigende intonation. Tu habites où? C est quelle page? ( ) C est quand, ton anniversaire? Hvor bor du? Hvilken side er det? Hvornår er det din fødselsdag? qui hvem quand hvornår que hvad comment hvordan qu est-ce que hvad combien hvor meget/mange quel hvilken pourquoi hvorfor où hvor 16

17 Præpositioner Præpositioner er ord der i deres grundbetydning fortæller noget om placering, men de kan også fortælle noget om tid, sted/retning og relation. Fx Tu arrives avant moi, Caroline habite à Bordeaux, Benjamin joue avec ses copains. 22 Præpositioner som svarer til det danske i i Paris i Mexico i tasken i ryggen i skole i januar i to år Byer, lande, verdensdele J habite à Copenhague. Jeg bor i København. Tu habites à Paris. Du bor i Paris. à bruges ved byer. Il est au Danemark. Elle est au Mexique. Han er i Danmark. Hun er i Mexico. au bruges ved lande i maskulinum. On est en France. Vous êtes en Europe. Vi er i Frankrig. I er i Europa. en bruges ved lande i femininum og verdensdele. Bemærk i øvrigt skemaet øverst på side 4. Placering og sted Le mobile est dans le sac. Mobilen er i tasken. Il est dans la voiture. Han er i bilen. dans bruges i betydningen i/indeni. J ai mal au dos. Tu as mal à la gorge. Jeg har ondt i ryggen. Du har ondt i halsen. à + bestemt artikel + kropsdel bruges for at sige hvor man har ondt. 17

18 Il est à l école. Il travaille au supermarché. Han er i skole. Han arbejder i supermarkedet. à + bestemt artikel + sted bruges når man vil sige hvor man er henne. Tidsudtryk En janvier on a eu beaucoup de neige. I januar var der meget sne. en bruges foran navne på måneder. J ai habité à New York pendant deux ans. Maintenant, j habite à Boston. Jeg har boet i New York i to år. Nu bor jeg i Boston. pendant bruges som svar på spørgsmålet Hvor længe? Handlingen er afsluttet jeg bor ikke længere i New York. Émile habite à New York depuis cinq ans et il adore la grande ville. Émile har boet I New York i 5 år og han elsker storbyen. depuis bruges som svar på spørgsmålet Hvor længe? Handlingen er ikke afsluttet Émile bor stadig i New York. Au 20e siècle on a eu deux guerres mondiales. I det 20. århundrede var der to verdenskrige. au bruges for at angive et århundrede. 23 Præpositioner som svarer til det danske på på taget på gaden på værelset på stranden på fransk på torsdag Placering Il y a trois oiseaux sur le toit. Der er tre fugle på taget. sur bruges i betydningen på/ovenpå. Il y a du monde dans la rue. Il est dans sa chambre Der er mange mennesker på gaden. Han er på sit værelse. dans bruges om afgrænsede områder. 18

19 On a rendez-vous au café, et puis à la plage. Vi mødes på caféen, og derefter på stranden. à + bestemt artikel + sted bruges når man vil sige hvor man er henne. Tid og måde Il me parle en anglais et je réponds en français. Han taler til mig på engelsk, og jeg svarer på fransk. en bruges for at angive det sprog man taler. À jeudi! Vi ses på torsdag. à bruges for at angive en ugedag. Men bemærk denne faste vending hvor præpositionen ikke er med: On joue au foot jeudi? Skal vi spille fodbold på torsdag? 24 Præpositioner som svarer til det danske til til London til Portugal til lægen til dig Ved geografiske navne Je vais à Londres. Jeg tager til London. à bruges ved byer. Cet été, je vais au Portugal. Til sommer tager jeg til Portugal. au bruges ved lande som er maskulinum. Cet été, je vais en Europe. Til sommer tager jeg til til Europa. en bruges ved verdensdele, lande som er femininum. Il part pour la Suisse. Han tager til Schweiz. pour bruges i betydningen til i forbindelse med verbet partir. 19

20 Andre anvendelser Il écrit à Emilie. Han skriver til Emilie. à bruges i betydningen til i forbindelse med verbet écrire. Il va chez le docteur. Je vais chez ma copine. Han tager til lægen. Jeg tager hjem til min veninde. chez bruges i betydningen hen/hjem til nogen. J ai un cadeau pour toi. Jeg har en gave til dig. pour bruges i betydningen når man har noget til nogen. 25 Præpositioner som svarer til det danske om om ti minutter om torsdagen det handler om Le train arrive dans 10 minutes / dans deux heures. Toget kommer om 10 minutter/om to timer. dans bruges for at sige hvornår noget sker. Je joue au foot le jeudi. Je lis le journal le matin. Jeg spiller fodbold om torsdagen. Jeg læser avis om morgenen. le (bestemt artikel) bruges for at angive at noget sker på en fast ugedag eller på faste tidspunkter af døgnet. Le film parle de deux filles marocaines. Filmen handler om to marokkanske piger. de bruges i betydningen handler om. 20

21 26 Oversigt over præpositioner Præpositioner som angiver en konkret placering eller retning à côté de ved siden af à droite de til højre for à gauche de til venstre for au-dessous de neden under au-dessus de oven over derrière bag ved devant foran entre mellem près de nær ved/tæt på sous under vers mod Præpositioner som angiver tid og relation avant før après efter depuis siden avec med pendant mens, under (tid) sans uden 21

22 Verber Verber er ord som fortæller hvad nogen gør, eller hvad der sker. 27 De regelmæssige verber 1. bøjningsverber ender på -er fx parler, danser, jouer. 2. bøjningsverber ender på -ir fx finir, choisir, grandir. 3. bøjningsverber ender på -re fx vendre, répondre, rendre. Verber som bøjes efter faste regler, kaldes regelmæssige. Langt de fleste franske verber er regelmæssige og ender på -er i grundformen (1. bøjning). Et mindre antal regelmæssige verber ender på -ir eller -re i grundformen (2. og 3. bøjning). De regelmæssige verber inddeles altså i 3 grupper som bøjes efter hver deres faste bøjningsmønster. Verberne vises på de følgende sider i présent, passé composé, imparfait, futur proche og impératif som er de tider du får mest brug for når du skal tale og skrive fransk. Impératif (bydeform) anvendes når man beordrer eller opfordrer en eller flere til at gøre noget: Mange ta pomme! Mangez vos pommes! Spis dit æble! Spis jeres æbler! Fransk har en særlig bydeform som bruges til at opfordre til at gøre noget sammen: Jouons au foot! Lad os spille fodbold! 22

23 28 Parler présent passé composé impératif je parle j ai parlé Parle tu parles tu as parlé il, elle, on parle il, elle, on a parlé nous parlons nous avons parlé Parlons vous parlez vous avez parlé Parlez ils, elles parlent ils, elles ont parlé imparfait je parlais tu parlais il, elle, on parlait nous parlions vous parliez ils, elles parlaient futur proche je vais parler tu vas parler il, elle, on va parler nous allons parler vous allez parler ils, elles vont parler 29 Finir présent passé composé impératif je finis j ai fini Finis tu finis tu as fini il, elle, on finit il, elle, on a fini nous finissons nous avons fini Finissons vous finissez vous avez fini Finissez ils, elles finissent ils, elles ont fini imparfait je finissait tu finissait il, elle, on finissait nous finissions vous finissiez ils, elles finissaient futur proche je vais finir tu vas finir il, elle, on va finir nous allons finir vous allez finir ils, elles vont finir 23

24 30 Vendre présent passé composé impératif je vends j ai vendu Vends tu vends tu as vendu il, elle, on vend il, elle, on a vendu nous vendons nous avons vendu Vendons vous vendez vous avez vendu Vendez ils, elles vendent ils, elles ont vendu imparfait je vendais tu vendais il, elle, on vendait nous vendions vous vendiez ils, elles vendaient futur proche je vais vendre tu vas vendre il, elle, on va vendre nous allons vendre vous allez vendre ils, elles vont vendre 31 De uregelmæssige verber De verber som ikke overholder bøjningsreglerne for de regelmæssige verber, kaldes uregelmæssige. De kan være uregelmæssige på flere forskellige måder. Derfor er man nødt til at lære dem et ad gangen. De er mest uregelmæssige i præsens. Der er egentlig ikke så mange uregelmæssige verber på fransk, men nogle af dem har man brug for hele tiden, fx avoir (have/få), être (være/blive), aller (gå/rejse), faire (gøre/lave), prendre (tage) og mettre (tage på/sætte/lægge). Disse verber kan du se bøjet på de følgende sider. 32 avoir présent passé composé impératif j ai j ai eu aie tu as tu as eu ayez il, elle, on a il, elle, on a eu nous avons nous avons eu Ayons vous avez vous avez eu ils, elles ont ils, elles ont eu imparfait j avais tu avais ils, elle, on avait nous avions vous aviez ils, elles avaient futur proche je vais avoir tu vas avoir il, elle, on va avoir nous allons avoir vous allez avoir ils vont avoir 24

25 33 être présent passé composé impératif je suis j ai été sois tu es tu as été soyez il. elle, on est il, elle, on a été nous sommes nous avons été Soyons vous êtes vous avez été ils. elles sont ils, elles ont été imparfait j étais tu étais il, elle, on était nous étions vous étiez ils, elles étaient futur proche Je vais être tu vas être il, elle, on va être nous allons être vous allez être ils, elles vont être 34 aller présent passé composé impératif je vais je suis allé(e) Va tu vas tu es allé(e) allez il, elle, on va il, elle, on est allé(e) nous allons nous sommes allé(e)s Allons vous allez vous êtes allé(e)s ils, elles vont ils, elles sont allé(e)s imparfait j allais tu allais il, elle, on allait nous allions vous alliez ils, elles allaient futur proche je vais aller tu vas aller il, elle, on va aller nous allons aller vous allez aller ils, elles vont aller 25

26 35 faire présent passé composé impératif je fais j ai fait Fais tu fais tu as fait Faites il, elle, on fait il, elle, on a fait nous faisons nous avons fait Faisons vous faites vous avez fait ils, elles font ils, elles ont fait imparfait je faisais tu faisais il, elle, on faisait nous faisions vous faisiez ils, elles faisaient futur proche je vais faire tu vas faire il, elle, on va faire nous allons faire vous allez faire ils, elles vont faire 36 prendre présent passé composé impératif je prends j ai pris Prends tu prends tu as pris Prenez il, elle, on prend il, elle a pris nous prenons nous avons pris Prenons vous prenez vous avez pris ile, elles prennent ils, elles ont pris imparfait je prenais tu prenais il, elle, on prenait nous prenions vous preniez ils, elles prenaient futur proche je vais prendre tu vas prendre il, elle, on va prendre nous allons prendre vous allez prendre ils, elles vont prendre 26

27 37 mettre présent passé composé impératif je mets j ai mis mets tu mets tu as mis il, elle, on met il, elle, on a mis nous mettons nous avons mis mettons vous mettez vous avez mis mettez ils, elles mettent ils, elles ont mis imparfait je mettais tu mettais il, elle, on mettait nous mettions vous mettiez ils, elles mettaient futur proche je vais mettre tu vas mettre il, elle, on va mettre nous allons mettre vous allez mettre ils, elles vont mettre 27

Un weekend à Paris. Hjemrejsen: Vi bruger tid til at udveksle oplevelser. Janvier 2011. Chers élèves de la 8éme classe

Un weekend à Paris. Hjemrejsen: Vi bruger tid til at udveksle oplevelser. Janvier 2011. Chers élèves de la 8éme classe Un weekend à Paris Janvier 2011 Chers élèves de la 8éme classe Lundi 16 janvier nous partons pour un grand weekend à Paris. Vous êtes en petit groupe. Vous avez une petite valise, un passeport, un parleur

Læs mere

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK

DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK DRENGEN MED CYKLEN - ELEVARK Foto: Christine Plenus Opgaver til dansk Formålet med opgaverne er at analysere filmens fortællestruktur, at få viden om udsatte børn og unge og overveje, hvordan filmen Drengen

Læs mere

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale

TO DAGE, ÉN NAT. Deux jours, une nuit. Et undervisningsmateriale TO DAGE, ÉN NAT Deux jours, une nuit Et undervisningsmateriale Fag: fransk og historie Niveau: udskolingens 9.-10. klasse, samt gymnasiale uddannelser Forfatter: Mimi Sørensen Synopsis Et menneskeligt

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Français Formidable - fransklærernes foretrukne Formidable er udkommet i en ny udgave Français Formidable som tydeligt afspejler de nye Fælles Mål og de nye mundtlige

Læs mere

DE URØRLIGE - ELEVARK

DE URØRLIGE - ELEVARK DE URØRLIGE - ELEVARK Foto: Scanbox Entertainment B: Når I har adgang til filmen på DVD Opgaver til fransk Opgaverne til fransk er delt i tre. Først er der en avant de visionner le film som følges af en

Læs mere

Prénom: Nom : Classe: UN WEEK-END À PARIS CAHIER. Encyclopædia Britannica Image

Prénom: Nom : Classe: UN WEEK-END À PARIS CAHIER. Encyclopædia Britannica Image Prénom: Nom : Classe: CAHIER UN WEEK-END À PARIS Encyclopædia Britannica Image Un week-end à Paris D après une idée originale de Birgitte Sonne, Danièle Eychenne et Dea Jespersen 1 Un week-end à Paris

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i fransk begyndersprog A! Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Alle film bør være tilgængelig

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fransk begyndersprog A

Læs mere

Hachette Tourisme 2015

Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 Hachette Tourisme 2015 TABLE DES MATIÈRES LES QUESTIONS QU ON SE POSE LE PLUS SOUVENT... 8 LES COUPS DE CŒUR DU ROUTARD... 9 ITINÉRAIRES CONSEILLÉS... 11 COMMENT Y ALLER? G EN AVION...

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Materialet forsøger at aktivere elevernes forforståelse for fransk sprog og kultur i form af oplysninger, spil og opgaver.

Materialet forsøger at aktivere elevernes forforståelse for fransk sprog og kultur i form af oplysninger, spil og opgaver. Til fransklæreren Kære fransklærer! Dette materiale kan du bruge til at præsentere fransk som 2. eller 3. fremmedsprog for eleverne i 5., 6 eller 7. klasse inden de vælger om de vil have fransk. Mange

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

Lycée Français Prins Henrik Copenhague

Lycée Français Prins Henrik Copenhague Lycée Français Prins Henrik Copenhague Procès- verbal de Conseil d Administration du 12 Novembre 2014 Lycée Français Prins Henrik Frederiksberg Alle 22 1820 FREDERIKSBERG C DENMARK Présents : Parents d

Læs mere

Efter revolutionen. Et undervisningsmateriale

Efter revolutionen. Et undervisningsmateriale Efter revolutionen Et undervisningsmateriale Fag: historie og fransk Niveau: udskolingens 9.-10. klasse samt gymnasiale uddannelser Forfatter: Mimi Sørensen Håb, eufori og revolution og hvad så? Synopsis

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DANOIS Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair

Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair Kopi af det, der ligger på hjemmesiden under Au Pair I det følgende vil du finde en del informationer om det at være au pair. Der er dels en række praktiske informationer samt informationer, der gerne

Læs mere

Fortiden. Et undervisningsmateriale for gymnasiefagene. dansk, samfundsfag, religion og fransk. Af Birgitte Maria Smidt

Fortiden. Et undervisningsmateriale for gymnasiefagene. dansk, samfundsfag, religion og fransk. Af Birgitte Maria Smidt Fortiden Et undervisningsmateriale for gymnasiefagene dansk, samfundsfag, religion og fransk Af Birgitte Maria Smidt 1 1. Synopsis 2. Kærlighedens dødelighed 3. Modernitet og individualitet: Bruddet som

Læs mere

AT 2015 franskfaglige idéer. Af Maria Hassing, Elise Balmisse Thomsen og Mette Lindemann Pedersen.

AT 2015 franskfaglige idéer. Af Maria Hassing, Elise Balmisse Thomsen og Mette Lindemann Pedersen. AT 2015 franskfaglige idéer Af Maria Hassing, Elise Balmisse Thomsen og Mette Lindemann Pedersen. Emne Materiale Samarbejdsfag Sprogpolitik og La loi Toubon (1994) versus le franglais Eks. engelske ord

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 21

Romansk Hus. Lektion 21 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning Niveau 3 fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 NY GRAMMATIK: GRADBØJNING

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Copenhague Accueil 2014

Copenhague Accueil 2014 RESTAURANTS FRANÇAIS Vous voulez retrouver un peu des bons plats français dans vos assiettes, voici quelques adresses de restaurant à Copenhague (les restaurants sont listés par ordre alphabétique) : A

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES

UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES Handelshøjskolen i København/Copenhagen Business School Maj 2009 UGIFTE SAMLEVENDE OG DERES BØRNS ARVERETLIGE STILLING VED DEN ENE FORÆLDERS DØD EN KOMPARATIV ANALYSE AF DANSK OG FRANSK ARVERET AF NAJA

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

DANSK デンマーク 語 レベル 1. Curriculum Text カリキュラム テキスト. Version 2

DANSK デンマーク 語 レベル 1. Curriculum Text カリキュラム テキスト. Version 2 DANSK レベル 1 デンマーク 語 Danish カリキュラム テキスト Curriculum Text Version 2 DANSK レベル 1 デンマーク 語 Danish カリキュラム テキスト Curriculum Text Version 2 TRW-DAN1-2.0 ISBN 978-1-58022-078-1 All information in this document is

Læs mere

Parlør fransk 2. Ordbog dansk fransk 74 Ordbog fransk dansk 211

Parlør fransk 2. Ordbog dansk fransk 74 Ordbog fransk dansk 211 Parlør fransk 2 1. Grundlæggende 3 2. På rejse 10 3. På hotel 16 4. Lokal transport 22 5. Rundvisning 29 6. I banken 32 7. Kommunikation 34 8. På restaurant 36 9. Mad/Drikkevarer 40 10. Indkøb 47 11. Reparationer/Vaskeri

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Fra Poincaré til Baudelaire.

Fra Poincaré til Baudelaire. Recast in loving memory of Adrien Douady November 2006 Fra Poincaré til Baudelaire. Adrien Douady, Carsten Lunde Petersen, Dan Sørensen & Pia Willumsen Université de Paris-Sud, Centre d Orsay La France

Læs mere

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort Side 1 af 74 Vi taler dansk 2 Repetitionskort Forlaget Synope 2015 Side 2 af 74 INDHOLD Generelt om brug af kortene... s. 3 Planer og ønsker for dagen/ugen skal / vil + infinitiv... s. 4 skal + retning.

Læs mere

Le monde de Henri de Toulouse-Lautrec

Le monde de Henri de Toulouse-Lautrec Le monde de Henri de 1 Toulouse-Lautrec 2 Udarbejdet af: Kathrine von Holst ( Københavns Universitet, BA Litteraturvidenskab ) Lea Hannibalsen ( Københavns Universitet, BA Litteraturvidenskab ) Susanne

Læs mere

OENOLEX BOURGOGNE LÆR AT SÆTTE ORD PÅ VIN AARHUS UNIVERSITET 12. NFL KONFERENCE OSLO 15. AUGUST 2013

OENOLEX BOURGOGNE LÆR AT SÆTTE ORD PÅ VIN AARHUS UNIVERSITET 12. NFL KONFERENCE OSLO 15. AUGUST 2013 12. NFL KONFERENCE OSLO OENOLEX BOURGOGNE LÆR AT SÆTTE ORD PÅ VIN 1 CENTER FOR LEKSIKOGRAFI PATRICK LEROYER OG ASTA HØY Baggrund Et forskningsprojekt bestilt og finansieret af Bourgogne vinbrancheforening

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund Dansk Grammatik 5. til 10. klasse Per H. Christiansen Dalskrænten 50 Græse Bakkeby 3600 Frederikssund Alfabetet Alfabetets bogstaver hedder: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å. Æ,

Læs mere

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn Gruppe 1 Dette bruges når handlingen er kortvarig, finder sted få gange, hvis man vil være høflig F.eks. Nimen kankan. F.eks: Congming de - den intelligente. Bestemmer substantivet. ge=det mest brugte

Læs mere

Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011

Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011 Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011 Af Kirsten Krogh-Jespersen, juli 2011 I 2011 besøgte jeg en række skoler i Saaba Kommune, Burkina Faso, i følgeskab med Madame l Inspectrice Seraphine

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

og Louise _ reflexioner _ Knust glas _ Tiltagende Agrafi _ BLARP _ eee hey babe u n me in a Roman Inn _ Motel Aurupt _ n 1 _

og Louise _ reflexioner _ Knust glas _ Tiltagende Agrafi _ BLARP _ eee hey babe u n me in a Roman Inn _ Motel Aurupt _ n 1 _ Gilles Deleuze & Félix Guattari; Den Lyserøde Panter _ Narren hvem er Narren? Lars Skinnebach _ Bill Evans Linenotes til Kind of Blue _ Stenede fragmenter ånder rygende gennem den knuste rude (Thomas)

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsendes det sidste nummer af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for i år.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsendes det sidste nummer af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for i år. ORIENTERING om franske forhold December 2011 Kære læsere En julehilsen Hermed udsendes det sidste nummer af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold for i år. Året 2011 har været et godt år for ORIENTERING

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M04/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark SPROGFORUM NO. 19 Det Mangesprogede Danmark ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018591 Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark format format - PDF- - PDF- Redaktionen for nr. 19: Karen Lund, Michael Svendsen

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

FRIE PRÆDIKATIVER PÅ MODERNE FRANSK EN ANALYSE AF BRUGEN AF DET FRIE PRÆDIKATIV PÅ FRANSK OG DETS OVERSÆTTELSE TIL DANSK

FRIE PRÆDIKATIVER PÅ MODERNE FRANSK EN ANALYSE AF BRUGEN AF DET FRIE PRÆDIKATIV PÅ FRANSK OG DETS OVERSÆTTELSE TIL DANSK FRIE PRÆDIKATIVER PÅ MODERNE FRANSK EN ANALYSE AF BRUGEN AF DET FRIE PRÆDIKATIV PÅ FRANSK OG DETS OVERSÆTTELSE TIL DANSK // Kandidatafhandling 80 normalsider 181.960 typeenheder Afleveret 18.07.2014 Vejleder:

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 1

Romansk Hus. Lektion 1 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning Niveau 1 fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 NY GRAMMATIK: UDTALEREGLER,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Jules Verne i København i billeder

Jules Verne i København i billeder Jules Verne i København i billeder som beskrevet i Rejsen til Jordens indre. Af Bjørn Larsen, Det danske Jules Verne selskab. Den 5. august 2011 er det 150 år side, at Jules Verne besøgte København for

Læs mere

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser beta version Anette Wulff Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation SUBSTANTIVER (navneord, n). Ord, der betegner eller benæv ner levende

Læs mere

Amour. Et undervisningsmateriale

Amour. Et undervisningsmateriale Amour Et undervisningsmateriale Fag: Religion, dansk og fransk Niveau: udskolingens 9.-10. klasse samt gymnasiale uddannelser Forfatter: Birgitte Maria Smidt Bag filmen Synopsis Det værdige menneske: Kampen

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Følgende artikel er en samling af de erfaringer jeg har fået ved at arbejde med musik i min franskundervisning.

Følgende artikel er en samling af de erfaringer jeg har fået ved at arbejde med musik i min franskundervisning. Music is the Doctor Musik i franskundervisningen ideer og erfaringer Music is the doctor, Music is the doctor, Of my soul THE DOOBIE BROTHERS Under frokost med min censor ved franskprøven i juni, snakkede

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog?

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvor mange kager? 5 15 25 X 1. Hvornår starter filmen? Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 19.00 2. Hvor mange kilo håndbagage? 6 kg 8 kg 10 kg 3. Hvor skal man skifte tog?

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Fransk Maj-juni 2007 1 v/eva Kambskard, medlem af opgavekommissionen 2 Indhold Indledning Nye prøver i spil...4 Den skriftlige prøve FSA i fransk...6 Rettevejledning...12

Læs mere

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde.

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde. Forlydsopgaver Børnene skal i hver opgave sætte streg fra hvert billede til det bogstav (bogstavslyd) som ordet starter med. Børnene skal have at vide inde, at de gerne må spørge sidemanden eller underviseren,

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Opgaver til Maupassant

Opgaver til Maupassant Opgaver til Maupassant Afsnit I, pp. 11-13 Ordforrad Faites la liste des mots qui Ie (pp. II - 12,30) et,~v',-i"'," en danois. B. Spf:lrgsrnal til tek~iten 1. Pourquoi la famille Dufour organise+elle une

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1 Fransk 1. år - efterår 2008

Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1 Fransk 1. år - efterår 2008 Devoirs : Répondre à A ou B (ou éventuellement aux deux) le tout ne devrait dépasser les deux pages à interlignage 1,5. A. Faire un résumé de l article suivant Dansk som det andet sprog http://www.modersmaalet.dk/herslund1999.htm

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

PULS FACITLISTE. Alfabeta DANSK FOR DU 3 TIL PULS 2 SITE / ONLINE OPGAVER. KAPITEL 1 Arbejde og uddannelse. KAPITEL 2 Indvandring og arbejde i Danmark

PULS FACITLISTE. Alfabeta DANSK FOR DU 3 TIL PULS 2 SITE / ONLINE OPGAVER. KAPITEL 1 Arbejde og uddannelse. KAPITEL 2 Indvandring og arbejde i Danmark PULS DANSK FOR DU 3 2 FACITLISTE TIL PULS 2 SITE / ONLINE OPGAVER KAPITEL 1 Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer

Læs mere

Bøjning af navneord/substantiver - retteark

Bøjning af navneord/substantiver - retteark Bøjning af navneord/substantiver - retteark Bøjning af navneordene/substantiverne i ental og flertal både i bestemt og ubestemt form. I første del er bøjningerne regelmæssige, i anden del er de uregelmæssige.

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Webside score horrea.fr

Webside score horrea.fr Webside score horrea.fr Genereret September 15 2015 08:51 AM Scoren er 54/100 SEO Indhold Titel HORREA EXPERT Logiciel de Gestion des Biens Immobiliers d'entreprises - Achat Location Vente Længde :

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere