hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker frelse og kærlighed, Gud udstrækker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker frelse og kærlighed, Gud udstrækker"

Transkript

1 FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE Marts April Maj 2012 Marianne Lykkeberg: Korsfæstelsen. Galleri Emmaus. Guds herlighed en mørk og glad dag Af Johannes Krarup Hvis man stifter bekendtskab med fredag i den stille uge (påskeugen) i den engelske sprogkreds, vil man finde ud af, at Langfredag hedder Good Friday. Der er en stor kontrast til vores Langfredag, der bærer mere lidelsesfyldte toner i sig. Det afgørende for kontrasten er formodentlig, fra hvilket perspektiv dagen anskues. De forskellige anskuelser rummes i den ene og samme dag uden at være en modsigelse. Med Good Friday ses dagen i lyset af, hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker den guddommelige frelse og kærlighed, Gud udstrækker til mennesket. Med Langfredag er perspektivet Kristi lidelse en dyb og virkelig smerte, Kristus bærer for denne verden for alle tider. Her mindes vi om, at befrielse og frelse ikke kommer uden lidelse og offer. Golgata en grøn høj Når vi står over for kirkens store højtider, kan vi nogle gange gå tilbage til tidligere års minder om højtidsfejringer. Her kan vi blive mindet om enkelte elementer i højtiderne. Jeg er selv vokset op i den lutherske kirke i Liberia i Vestafrika med det engelske sprog. Når jeg tænker på barndommens påskefejringer, tænker jeg på en ganske bestemt salme, vi sang hvert år til påske: There is a Green Hill Far Away. Salmen skildrer Golgata som en grøn høj. Hvilket den også er bogstaveligt. Men hvem tænker på en grøn høj, når vi også ved, at den høj, hvor Jesus led en pinefuld død, var en grusom henrettelseshøj? Golgata er i den kristne tro på én gang dødens og håbets sted. Golgata er også grøn i en overført betydning, at der for denne verden på denne høj blev forkyndt et

2 nyt håb. Men håbet kunne umuligt fødes uden straflidelsen, som Jesus påtog sig. Mange forbinder triumfen i påsken med opstandelsens morgen. Det er så sandt, men Langfredag er heller ikke uden triumf. Her opfyldes menneskets lydighed mod Gud i et menneske. Her ærer hele menneskeheden Gud gennem Kristus, som en modhandling til den ære, menneske søgte at berøve Gud for ved syndefaldet. Lyset bryder derfor ikke kun igennem påskemorgen, men allerede i mørket Langfredag. Dyrebart blod I salmen omtales det offer, som Kristus bragte på korset som Kristi dyrebare blod. Denne sentens kan blive tankeløs og sentimental åndelighed, hvis ikke vi besinder os på, hvorfor vi synger, at Kristi blod er dyrebart. Når vi kommer til betydningen af det dyrebare blod, indfinder der sig igen en dobbelthed. En dobbelthed, der fremkommer, ud fra hvilket perspektiv offeret ses. Ser vi det dyrebare ud fra Kristi perspektiv, siger Jesus selv, at der ikke findes større kærlighed, end den at sætte sit liv til for andre. Han betaler kærlighedens allerstørste pris. Han fravælger livet, så andre kan leve. Fra det menneskelige perspektiv findes der uendelig meget blod. Det blod og liv, som Kristus kommer med, er af en særlig art og hele vejen igennem unikt. En kunstsamler begejstres ikke ved et hvilketsomhelst kunstværk. Han vægter et kunstværks sjældenhed og originalitet. En frimærkesamler værdsætter de frimærker, der har noget helt unikt over sig. Den kristne kirke har altid erkendt, at der blandt almindelige mennesker ikke findes uskyldigt blod. Alene Kristus bærer i sit hjerte uskyldigt blod og liv. Alene Kristus har et liv, som kan sone Guds vrede over for vores skyldige liv. Derfor er Kristi blod dyrebart for den kristne menighed. Det dyrebare blod, som ellers ikke findes blandt mennesker, findes i gudmennesket Jesus Kristus. I salmen lokaliseres Golgata uden for Jerusalems bymur. I et af de nytestamentlige breve bliver der peget på den detalje, at Jesus bragte sit offer uden for bymuren. Dette sker for at sætte et skel mellem hans offer og alle andre ofre. Offeret på Golgata uden for bymuren er unikt ved, at det var det eneste offer, der kunne lukke himlens port op. Uden for byen på den grønne høj blev der skabt en ny by, der ikke kan rokkes og ødelægges, sådan som byen Jerusalem oplevede en generation senere. Inderlig kærlighed I salmens omkvæd gentages det, hvor inderligt Kristus har elsket os ved at betale for os. Denne kærlighed fremstår som Guds passionerede kærlighed til den enkelte. En kærlighed, der råber på et gensvar. Denne inderlige kærlighed minder om vores egen dybt elskede påskesalme Hil dig, frelser og forsoner, hvor en dialog mellem os og Kristus på korset udspiller sig. Der er en forundring over, hvor dyb en kærlighed Gud i Kristus har til mennesker. Salmen slutter som bekendt med verset: Ja, jeg tror på korsets gåde. Korset og Langfredag er en gåde, som bærer modstridende elementer i sig uden at være en modsigelse. Lad os bære denne dobbelthed med os ind i påskefejringen! There is a Green Hill Far Away 1. There is a green hill far away, Outside a city wall, Where the dear Lord was crucified, Who died to save us all. Chorus: O dearly, dearly has He loved, And we must love Him too; And trust in His redeeming blood, And try His works to do. 2. We may not know, we cannot tell, What pains He had to bear; But we believe it was for us He hung and suffered there. 3. He died that we might be forgiv n, He died to make us good, That we might go at last to heav n, Saved by His precious blood. 4. There was no other good enough To pay the price of sin; He only could unlock the gate Of heav n and let us in. 2

3 Gudstjeneste og troserfaring Af Morten Munch Alterbordsforside fra Torslunde Kirke Et møde med den Opstandne Under overskriften Medleven, medvirken, medansvar blev gudstjenesten sat under lup, da personalet ved Værløse og Hareskov sogne samledes til inspirationsdag i slutningen af Ph.D.-studerende, cand. teol. Jette Bendixen Rønkilde leverede gode input om gudstjenestens kerne. Et hovedformål med gudstjenesten er ifølge Rønkilde at skabe grobund for troserfaring, herunder en erfaring af, at Gud er nærværende, og at kristendommen er noget, vi kan leve vores liv på. Sagt på en anden måde: Gudstjenestens kerne er mødet med den Opstandne. Det er et møde på troens plan, men det har også en fysisk side, fordi vi er skabt som en enhed af ånd og legeme. Med Rønkildes udtryk: Vi er kropsliggjorte bevidstheder. Troserfaringer lejrer sig i os gennem høre-, syns-, føle- og smagssansen. Gennem bøn og forkyndelse, salmer og musik, fællesskab og atmosfære, dåbsvand og nadverbrød. Alt dette blander sig med det, vi selv bærer med os ind i gudstjenesten af glæder og sorger, længsler og erfaringer. Der opstår en vekselvirkning mellem det, vi møder (glimt af den Opstandne), og det, vi bringer med ind i dette møde. Medleven, medvirken og medansvar Menighedens medleven, medvirken og medansvar for den kristne gudstjeneste blev på inspirationsdagen anskueliggjort og perspektiveret gennem to malerier fra 1500-tallet. På det ene (fra Marienkirche i Wittenberg) ser man Martin Luther prædike for menigheden. Der er god afstand mellem præst (her altså Luther) og menighed. I denne mellemzone er der placeret et stort krucifiks. Ordets forkyndelse tilskrives her en helt enestående betydning for gudstjenesten og troen. Gennem prædikenen males den korsfæstede for menighedens øjne. Rollefordelingen er klar: Præsten er givende, menigheden modtagende. Det andet maleri (fra Torslunde Kirke) skildrer gudstjenesten med noget andre øjne mere mangfoldigt, mindre ensidigt. Den korsfæ- Fra Marienkirche (Lucas Cranach). Wittenberg (1524/25). stede Herre er stadig i centrum gennem krucifikset over alteret, men herfra udgår stor bevægelighed i billedet. Præster og diakoner har stadig bestemte funktioner, men menigheden fremtræder langt mere medlevende og medvirkende. Der er nærhed, berøring, øjenkontakt, indbyrdes betjening, varierede kropsattituder af bøn og åbenhed. Skal vi trække linjen tilbage til den kristne menighed og gudstjeneste, som den beskrives i Ny Testamente, er der for mig ingen tvivl om, at sidstnævnte maleri kommer tættest på de første kristnes erfaring. Gudstjenestefornyelse Inspirationsdagen sluttede med spørgsmålet: Hvordan kan vi arbejde med gudstjenesten i dag, så den opleves som levende og nærværende og er med til at skabe grobund for troserfaring? Det er ikke kun et spørgsmål til kirkens personale, men til enhver i menighed og sogn. Derfor rækkes det her videre til kirkebladets læsere. Uden at forklejne pointen i maleriet fra Marienkirche i Wittenberg vil jeg mene, at maleriet fra Torslunde Kirke bedst udpeger retningen for det videre arbejde med gudstjenestens kerne og udtryksmåder. 3

4 Gudstjenester i vore kirker Kirke Værløse Kirke Værløse Kirke Hareskov Kirke Midfaste 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen/ 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 18.marts Gospelgudstjeneste Vibeke Lind Korshærsgudstjeneste Mariæ bebudelse 25. marts 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Palmesøndag 1. april 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Morten Munch Skærtorsdag 5. april 19.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 19.30: Johannes Krarup Langfredag 6. april 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Påskedag 8. april 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Morten Munch 10.30: Merete Hansen Anden påskedag 9. april 10.30: Johannes Krarup 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 9.00: Johannes Krarup 15. april 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Merete Hansen 22. april 10.30: Marlene Evensen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch Frimesse 29. april 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen Bededag 9.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 9.30: Johannes Krarup 4. maj Konfirmation Konfirmation 11.30: Johannes Krarup 11.30: Elsebeth Knudsen 11.30: Merete Hansen Konfirmation Konfirmation Konfirmation 13.30: Elsebeth Knudsen 14.00: Lasse Hultberg Konfirmation Konfirmation 6. maj 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 13. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Morten Munch 10.30: Merete Hansen Frimesse Kr. himmelfarts dag 9.30: Marlene Evensen 9.30: Morten Munch 17. maj Konfirmation Konfirmation 11.30: Marlene Evensen 11.30: Morten Munch 11.30: Merete Hansen Konfirmation Konfirmation Konfirmation 13.30: Lasse Hultberg Konfirmation 20. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Merete Hansen 10.30: Johannes Krarup Pinsedag 27. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 10.30: Elsebeth Knudsen Anden pinsedag 28. maj 9.00: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Morten Munch Trinitatis søndag 3. juni 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10. juni 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Frimesse 4

5 Øvrige gudstjenester Påske-taizégudstjeneste i Værløse Kirke Meditativ gudstjeneste med levende lys, læsning, bøn, enkle smukke sange og tid til fordybelse og stilhed. Torsdag den 29. marts, kl Liturg: Sognepræst Morten Munch. Det er den sidste taizégudstjeneste i denne sæson. Gudstjenesterne genoptages i september. Gudstjenester på plejehjemmene i Værløse Der afholdes gudstjenester ved sognets præster på plejehjemmene: På Solbjerghave Plejecenter den 1. onsdag i måneden kl På Plejehjemmet Søndersø den 2. tirsdag i måneden kl På Plejehjemmet Ryetbo den 3. onsdag i måneden kl Kirkebil For ældre og gangbesværede er der mulighed for at blive kørt til og fra gudstjeneste. Kontakt kirkekontoret for hjælp til transporten senest fredag kl forud for tjenesten på tlf.: ADRESSER Sognets hjemmeside: Præsterne Præsterne i Værløse- Hareskov træffes i ugens løb bedst (fridag undtaget) samt efter aftale. Telefontid lørdag Sognepræst (kbf.) Jan Ulrik Dyrkjøb Knud Hjortøs Vej 26 Kirke Værløse, 3500 Værløse Fridag mandag. Provst Merete Hansen Skandrups Allé 36 Hareskovby, 3500 Værløse Fridag fredag. Sognepræst Elsebeth Knudsen Langkær Vænge Værløse Fridag mandag. Sognepræst Johannes Krarup Højeloft Vænge 52, Værløse Fridag mandag. Sognepræst Morten Munch Træffes i Værløse Kirke efter aftale Fridag fredag. Børne- og ungemedarbejder Christina Elisabeth Leinum Træffes i Værløse Kirke bedst tirsdage Kirkekontoret Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse. Fax Administrationschef Jørgen Laursen Træffes mandag-fredag Kordegn Margit Schandorph Fynbo Træffes mandag-fredag 9-13, torsdag tillige (Personregistrering, attester, navnesager, kirkelige handlinger). Regnskabsmedarbejder Søren Chr. Lund Træffes mandag-fredag (Kasse og bogholderi m.v.). Administrativ medarbejder Vibeke Barmer Træffes mandag-torsdag (Løn, websted, annoncering m.v.). Kirketjenere Værløse kirke: Michael Bach Pedersen (Kontaktes vedr. lokaleudlån) Naeem Akhtar Kirke Værløse kirke: Birgitte Schøn Hareskov kirke: Elisabeth O. Pedersen (Mandag-torsdag). Kirke Værløse og Hareskov kirkegård Kirkegårdsleder Jan Madsen (9-13). 5

6 Aktiviteter i Værløse og Hareskov Eftermiddagstræf i Værløse Kirke Torsdag den 15. marts: Program annonceres i lokalpressen og på hjemmesiden. Torsdag den 26. april: Sognepræst Karen Marie Sø Leth-Nissen: Chagalls univers farveglæde og maleri. Med udgangspunkt i Chagalls farvestrålende og livsglade malerier gennemgår foredragsholderen Chagalls liv og fortæller om de symboler, han bruger til at formidle livsglæden, sorgen, kærligheden og alt det andet. Hver gang kl Kaffe og kage: 20 kr. Ved sognepræst Elsebeth Knudsen. Kirkehøjskole i Værløse Kirke Onsdag den 11. april, kl : Kristi efterfølgelse hos Thomas a Kempis. Ved sognepræst Johannes Krarup. Onsdag den 9. maj, kl : Mystikkens patchwork den kristne mystiks historie fra år 1000 til nyere tid. Ved sognepræst Morten Munch. Åbent Væksthus i Værløse Kirke Et fællesskab, hvor vi synger sammen og deler livets spørgsmål med hinanden. Vi begynder aftnerne kl med fællesspisning, og vi slutter ca Hvis du ikke ønsker at spise med, kommer du blot kl Tilmelding til spisning hos Kirsten og Henning Stieper (Tlf eller på mail: Spisning koster 30 kr. Forårets mødeaftner: Den 4. april, den 2. maj, den 30. maj. Samtaleforum om tro til tiden i Værløse Kirke Om tredje trosartikel (fortsat). Jesus havde forkyndt sit fredens budskab om Guds rige. Men i stedet kom bare kirken og efterhånden kirkesamfundene, som snart fandt sammen for at strides! tilsyneladende. Men man kan stride for det rigtige eller det forkerte. Og hvis kirken er Guds, så er der meget at drøfte her. Tirsdag den 13. marts, kl i Værløse Kirke ved pastor emeritus Johannes Egtlev Holm. Alle er velkomne. Seniorklubben i huset i Hareskov Datoerne for Seniorklubbens møder indtil sommerferien bliver torsdagene den 12. april, den 3.maj og den 7. juni, hver gang kl Sidstnævnte møde bliver udvidet, således at ikke-seniorer også er hjerteligt velkomne: Vers og viser om livet og Gud. Bruno Rasmussen, der er præst i Nærum, og Hugo Jensen, der er organist i Hareskov, fortæller om tilblivelsen af tekster og melodier i deres samarbejde gennem flere år. Vi synger nogle af deres nye sange og salmer. Kaffe og kage. Læs i øvrigt nærmere om de enkelte arrangementer i Furesø Avis ugen før møderne afholdes. Fællesspisning i Kirke Værløse sognehus Mandagene den 16. april og den 4. juni (grillaften), begge gange kl Tilmelding i ugen forud hos sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb pr. tlf. eller . Kirke Værløse Gospelkor Gospelkoret synger hver onsdag, kl i Kirke Værløse Kirke. Nye deltagere er velkomne. Yderligere oplysninger hos organist og korleder Søren Bjerborg. Sorggruppe/selvhjælpsgruppe for dem, der har mistet en nær pårørende Det er svært at miste et menneske, som man elskede, en ægtefælle, ens forældre, et barn eller en nær ven. De første dage efter dødsfaldet og måske de første uger er der tit nogen, man kan tale med om sine tanker og følelser og om sin sorg og sit savn. Men når hverdagen vender tilbage, sidder sorgen stadig fast i sjæl og legeme. Erfaringen viser, at når et menneske bevidst bearbejder sin sorg og smerte og støttes i det af andre, kommer man bedre og mere styrket gennem sorgen, og det er netop formålet med sorggruppen. Hvis du er interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan du henvende dig til sognepræst Elsebeth Knudsen, tlf , bedst mellem kl og 12.30, eller på mail 6

7 Musik i Værløse og Hareskov Kirke Mandag den 26. marts, kl : Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf samt organist Anne-Mette Nielsen. Værker af Britten og Pärt. Tirsdag den 27. marts, kl : Lene Langballe, blokfløjte/zink, Roberto Falcone, barokviolin, og Lene Rasmussen Hesdorf, orgel. Onsdag den 28. marts, kl : Værløse Sogns Gospelkor ved Søren Bjerborg samt sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb. Lørdag den 31. marts, kl i Stavnsholtkirken, Farum: Påskeugen fortalt i ord og toner med børnestemmer. Farum og Hareskov Kirkes børnekor. Søndag den 29. april, kl i Værløse Kirke: Minako Christiansen, klaver og Hèlianne Blais, violin. Værker af Janacék, Bartók og Prokofiev. Onsdag den 9. maj, kl i Hareskov Kirke. Søndag den 13. maj kl. 16 i Værløse Kirke: Ungdomskorene ved Hareskov og Værløse Kirke opfører John Høybyes Josefs drømme under ledelse af korlederne Maleen Lundvig og Lene Rasmussen Hesdorf. Marimbagruppe, fløjte og bas. Søndag den 3. juni, kl i Hareskov Kirke: Kor Cantus under ledelse af Ellen Hess Thaysen synger sommeren ind. Musik af Pärt, Rutter og Nystedt. Efter koncerten grill og fællesspisning. Mad og drikkevarer kan købes. Tilmelding til kirketjeneren senest den 29. maj. Søndag den 10. juni, kl i Værløse Kirke: Sommerkoncert med Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf og organist Anne-Mette Nielsen. Gratis adgang til alle koncerterne. Børne- og Ungdomskoret ved Værløse Kirke øver hver torsdag undtagen i vinter- og påskeferien. Børnekoret øver kl , og Ungdomskoret øver kl Værløse Kammerkor øver hver mandag kl i Grundtvigsalen. Mere information hos organist og korleder Lene Rasmussen Hesdorf, Påskevandring i Værløse Kirke, den marts 2012 I ugen op til Palmesøndag forbereder vi os til kirkeårets største højtid Påsken, hvor vi i kirkens lokaler, både oppe og i kælderen, fremstiller Jerusalem år 30 og viser de steder og det smertelige forløb, som Jesus gennemgik til hans opstandelse påskemorgen. Som de andre år er skolernes fire yngste klasser inviteret på en guidet vandring gennem Påskens begivenheder om formiddagene. I år er der hver aften en koncert eller andagt med påsken som indhold. Mandag den 26. marts er der koncert med Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf samt organist Anne-Mette Nielsen. Tirsdag 27. marts er der koncert med Lene Langballe, zink og blokfløjte, Roberte Falcoue, barokviolin og Lene Rasmussen Hesdorf, orgel. Onsdag den 28. marts koncert med Værløse Gospelkor under ledelse af Søren Bjergborg og sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb som liturg. Efter koncerterne er der mulighed for at følge Påskevandringen gennem alle stationerne evt. ved en guidet vandring. Der vil endvidere være et lille traktement bagefter. Koncerterne begynder alle kl

8 Torsdag den 29. marts kl : Gud og spaghetti. Påskevandringsgudstjeneste ved sognepræst Johannes Krarup. Torsdag den 29. marts kl : Påske-taizégudstjeneste ved sognepræst Morten Munch. Der er ikke, som de tidligere år, åbent for Påskevandringen sidst på dagen og først på aftenen, men kun i forbindelse med de koncerter og arrangementer, der finder sted. Påskevandringen fornys løbende i den måde, den sættes op på, og gennem de arrangementer, der finder sted, således at vi gennem øje, ord og toner får en forståelse og en oplevelse af påskebegivenhederne og kan fornemme, hvad de betyder. Besøg af Præsten En del af enhver præsts arbejde er at øve sjælesorg og samtale med mennesker i sognet. Præsten har tavshedspligt. Hvis det ønskes, kommer præsten også og forretter hjemmealtergang. Man er altid velkommen til at ringe og aftale et besøg. Præsternes telefonnumre og træffetider fremgår af kirkebladets midteropslag. 8 Jeg skal konfirmeres! Konfirmationen betyder rigtig meget for mig, fordi det er dér, man selv får lov til at sige, at man tror på Gud. Jeg synes, det er rigtig godt at gå til præst, for man lærer rigtig meget om kristendommen. Faktisk tror jeg mere på Gud nu, end da jeg startede, og jeg har fået bedre forståelse for Bibelen. Jeg synes dog ikke, at det er så spændende og lærerigt at gå til gudstjeneste; det er gammeldags! Jeg glæder mig til at blive konfirmeret, fordi det er min egen bekræftelse af, at jeg er kristen. Jeg ved, at Gud altid er med mig og hjælper mig - derfor synes jeg, at det er vigtigt at gå i kirke og blive konfirmeret, for så ved Gud, at jeg tror på ham. Jeg lærer rigtig meget af at gå til præst. Det er også dejligt at synge salmer til konfirmationsforberedelsen. Jeg glæder mig til at blive konfirmeret! Det bliver sjovt at få den oplevelse at blive døbt igen. Det bliver sjovt at få familie og venner samlet til fest. Jeg ved ikke, om jeg kommer mere i kirke på grund af det. Jeg glæder mig til at have nogen at bede til. Nogen der hører, når ingen andre hører! Selvom jeg glæder mig til, at jeg skal konfirmeres, fordi jeg siger ja, til at jeg er kristen, er jeg også bekymret. Ofte tvivler jeg på, om jeg rent faktisk er kristen, da der er ting jeg ikke er enig med kristendommen i og ting i Bibelen, som jeg på ingen måde tror på. Jeg glæder mig til at blive konfirmeret og til festen bagefter. Jeg glæder mig til gaverne. Jeg synes det sociale samvær ved kirketimerne er fortræffeligt. Jeg synes det sociale samvær, når man går i kirke med sin klasse er super-duper! Det at vi alle har mulighed for at vise vores tro, er glimrende. Personligt glæder jeg mig til at få tildelt alle de vidunderlige gaver. Det glæder mig at skulle bekræfte, at jeg tror på Gud. Jeg beder engang imellem til Gud, og nogle gange bliver mine små bønner hørt, og så siger jeg Tak Gud! Foto og citater af sognepræst Elsebeth Knudsens konfirmander 2011/12. KIRKEBLAD FOR VÆRLØSE og Hareskov SOGNe Udgives af Værløse og Hareskov menighedsråd. Bladet postomdeles først i månederne marts, juni, september og december til alle husstande i sognet. Bladet redigeres af sognets præster. Ansvars-havende redaktør: Jan Ulrik Dyrkjøb.

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad December 2014 - februar 2015 Nr. 1-31. årgang Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

For Skibsted - Lyngby - Terndrup

For Skibsted - Lyngby - Terndrup Kirkebladet For Skibsted - Lyngby - Terndrup I strålende solskin blev Margit Nørregaard Lauridsen indsat i pastoratets tre kirker den 4. januar 2015. Fra indsættelsen i Terndrup Kirke ses her fra venstre

Læs mere