hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker frelse og kærlighed, Gud udstrækker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker frelse og kærlighed, Gud udstrækker"

Transkript

1 FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE Marts April Maj 2012 Marianne Lykkeberg: Korsfæstelsen. Galleri Emmaus. Guds herlighed en mørk og glad dag Af Johannes Krarup Hvis man stifter bekendtskab med fredag i den stille uge (påskeugen) i den engelske sprogkreds, vil man finde ud af, at Langfredag hedder Good Friday. Der er en stor kontrast til vores Langfredag, der bærer mere lidelsesfyldte toner i sig. Det afgørende for kontrasten er formodentlig, fra hvilket perspektiv dagen anskues. De forskellige anskuelser rummes i den ene og samme dag uden at være en modsigelse. Med Good Friday ses dagen i lyset af, hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker den guddommelige frelse og kærlighed, Gud udstrækker til mennesket. Med Langfredag er perspektivet Kristi lidelse en dyb og virkelig smerte, Kristus bærer for denne verden for alle tider. Her mindes vi om, at befrielse og frelse ikke kommer uden lidelse og offer. Golgata en grøn høj Når vi står over for kirkens store højtider, kan vi nogle gange gå tilbage til tidligere års minder om højtidsfejringer. Her kan vi blive mindet om enkelte elementer i højtiderne. Jeg er selv vokset op i den lutherske kirke i Liberia i Vestafrika med det engelske sprog. Når jeg tænker på barndommens påskefejringer, tænker jeg på en ganske bestemt salme, vi sang hvert år til påske: There is a Green Hill Far Away. Salmen skildrer Golgata som en grøn høj. Hvilket den også er bogstaveligt. Men hvem tænker på en grøn høj, når vi også ved, at den høj, hvor Jesus led en pinefuld død, var en grusom henrettelseshøj? Golgata er i den kristne tro på én gang dødens og håbets sted. Golgata er også grøn i en overført betydning, at der for denne verden på denne høj blev forkyndt et

2 nyt håb. Men håbet kunne umuligt fødes uden straflidelsen, som Jesus påtog sig. Mange forbinder triumfen i påsken med opstandelsens morgen. Det er så sandt, men Langfredag er heller ikke uden triumf. Her opfyldes menneskets lydighed mod Gud i et menneske. Her ærer hele menneskeheden Gud gennem Kristus, som en modhandling til den ære, menneske søgte at berøve Gud for ved syndefaldet. Lyset bryder derfor ikke kun igennem påskemorgen, men allerede i mørket Langfredag. Dyrebart blod I salmen omtales det offer, som Kristus bragte på korset som Kristi dyrebare blod. Denne sentens kan blive tankeløs og sentimental åndelighed, hvis ikke vi besinder os på, hvorfor vi synger, at Kristi blod er dyrebart. Når vi kommer til betydningen af det dyrebare blod, indfinder der sig igen en dobbelthed. En dobbelthed, der fremkommer, ud fra hvilket perspektiv offeret ses. Ser vi det dyrebare ud fra Kristi perspektiv, siger Jesus selv, at der ikke findes større kærlighed, end den at sætte sit liv til for andre. Han betaler kærlighedens allerstørste pris. Han fravælger livet, så andre kan leve. Fra det menneskelige perspektiv findes der uendelig meget blod. Det blod og liv, som Kristus kommer med, er af en særlig art og hele vejen igennem unikt. En kunstsamler begejstres ikke ved et hvilketsomhelst kunstværk. Han vægter et kunstværks sjældenhed og originalitet. En frimærkesamler værdsætter de frimærker, der har noget helt unikt over sig. Den kristne kirke har altid erkendt, at der blandt almindelige mennesker ikke findes uskyldigt blod. Alene Kristus bærer i sit hjerte uskyldigt blod og liv. Alene Kristus har et liv, som kan sone Guds vrede over for vores skyldige liv. Derfor er Kristi blod dyrebart for den kristne menighed. Det dyrebare blod, som ellers ikke findes blandt mennesker, findes i gudmennesket Jesus Kristus. I salmen lokaliseres Golgata uden for Jerusalems bymur. I et af de nytestamentlige breve bliver der peget på den detalje, at Jesus bragte sit offer uden for bymuren. Dette sker for at sætte et skel mellem hans offer og alle andre ofre. Offeret på Golgata uden for bymuren er unikt ved, at det var det eneste offer, der kunne lukke himlens port op. Uden for byen på den grønne høj blev der skabt en ny by, der ikke kan rokkes og ødelægges, sådan som byen Jerusalem oplevede en generation senere. Inderlig kærlighed I salmens omkvæd gentages det, hvor inderligt Kristus har elsket os ved at betale for os. Denne kærlighed fremstår som Guds passionerede kærlighed til den enkelte. En kærlighed, der råber på et gensvar. Denne inderlige kærlighed minder om vores egen dybt elskede påskesalme Hil dig, frelser og forsoner, hvor en dialog mellem os og Kristus på korset udspiller sig. Der er en forundring over, hvor dyb en kærlighed Gud i Kristus har til mennesker. Salmen slutter som bekendt med verset: Ja, jeg tror på korsets gåde. Korset og Langfredag er en gåde, som bærer modstridende elementer i sig uden at være en modsigelse. Lad os bære denne dobbelthed med os ind i påskefejringen! There is a Green Hill Far Away 1. There is a green hill far away, Outside a city wall, Where the dear Lord was crucified, Who died to save us all. Chorus: O dearly, dearly has He loved, And we must love Him too; And trust in His redeeming blood, And try His works to do. 2. We may not know, we cannot tell, What pains He had to bear; But we believe it was for us He hung and suffered there. 3. He died that we might be forgiv n, He died to make us good, That we might go at last to heav n, Saved by His precious blood. 4. There was no other good enough To pay the price of sin; He only could unlock the gate Of heav n and let us in. 2

3 Gudstjeneste og troserfaring Af Morten Munch Alterbordsforside fra Torslunde Kirke Et møde med den Opstandne Under overskriften Medleven, medvirken, medansvar blev gudstjenesten sat under lup, da personalet ved Værløse og Hareskov sogne samledes til inspirationsdag i slutningen af Ph.D.-studerende, cand. teol. Jette Bendixen Rønkilde leverede gode input om gudstjenestens kerne. Et hovedformål med gudstjenesten er ifølge Rønkilde at skabe grobund for troserfaring, herunder en erfaring af, at Gud er nærværende, og at kristendommen er noget, vi kan leve vores liv på. Sagt på en anden måde: Gudstjenestens kerne er mødet med den Opstandne. Det er et møde på troens plan, men det har også en fysisk side, fordi vi er skabt som en enhed af ånd og legeme. Med Rønkildes udtryk: Vi er kropsliggjorte bevidstheder. Troserfaringer lejrer sig i os gennem høre-, syns-, føle- og smagssansen. Gennem bøn og forkyndelse, salmer og musik, fællesskab og atmosfære, dåbsvand og nadverbrød. Alt dette blander sig med det, vi selv bærer med os ind i gudstjenesten af glæder og sorger, længsler og erfaringer. Der opstår en vekselvirkning mellem det, vi møder (glimt af den Opstandne), og det, vi bringer med ind i dette møde. Medleven, medvirken og medansvar Menighedens medleven, medvirken og medansvar for den kristne gudstjeneste blev på inspirationsdagen anskueliggjort og perspektiveret gennem to malerier fra 1500-tallet. På det ene (fra Marienkirche i Wittenberg) ser man Martin Luther prædike for menigheden. Der er god afstand mellem præst (her altså Luther) og menighed. I denne mellemzone er der placeret et stort krucifiks. Ordets forkyndelse tilskrives her en helt enestående betydning for gudstjenesten og troen. Gennem prædikenen males den korsfæstede for menighedens øjne. Rollefordelingen er klar: Præsten er givende, menigheden modtagende. Det andet maleri (fra Torslunde Kirke) skildrer gudstjenesten med noget andre øjne mere mangfoldigt, mindre ensidigt. Den korsfæ- Fra Marienkirche (Lucas Cranach). Wittenberg (1524/25). stede Herre er stadig i centrum gennem krucifikset over alteret, men herfra udgår stor bevægelighed i billedet. Præster og diakoner har stadig bestemte funktioner, men menigheden fremtræder langt mere medlevende og medvirkende. Der er nærhed, berøring, øjenkontakt, indbyrdes betjening, varierede kropsattituder af bøn og åbenhed. Skal vi trække linjen tilbage til den kristne menighed og gudstjeneste, som den beskrives i Ny Testamente, er der for mig ingen tvivl om, at sidstnævnte maleri kommer tættest på de første kristnes erfaring. Gudstjenestefornyelse Inspirationsdagen sluttede med spørgsmålet: Hvordan kan vi arbejde med gudstjenesten i dag, så den opleves som levende og nærværende og er med til at skabe grobund for troserfaring? Det er ikke kun et spørgsmål til kirkens personale, men til enhver i menighed og sogn. Derfor rækkes det her videre til kirkebladets læsere. Uden at forklejne pointen i maleriet fra Marienkirche i Wittenberg vil jeg mene, at maleriet fra Torslunde Kirke bedst udpeger retningen for det videre arbejde med gudstjenestens kerne og udtryksmåder. 3

4 Gudstjenester i vore kirker Kirke Værløse Kirke Værløse Kirke Hareskov Kirke Midfaste 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen/ 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 18.marts Gospelgudstjeneste Vibeke Lind Korshærsgudstjeneste Mariæ bebudelse 25. marts 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Palmesøndag 1. april 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Morten Munch Skærtorsdag 5. april 19.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 19.30: Johannes Krarup Langfredag 6. april 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Påskedag 8. april 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Morten Munch 10.30: Merete Hansen Anden påskedag 9. april 10.30: Johannes Krarup 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 9.00: Johannes Krarup 15. april 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Merete Hansen 22. april 10.30: Marlene Evensen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch Frimesse 29. april 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen Bededag 9.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 9.30: Johannes Krarup 4. maj Konfirmation Konfirmation 11.30: Johannes Krarup 11.30: Elsebeth Knudsen 11.30: Merete Hansen Konfirmation Konfirmation Konfirmation 13.30: Elsebeth Knudsen 14.00: Lasse Hultberg Konfirmation Konfirmation 6. maj 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 13. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Morten Munch 10.30: Merete Hansen Frimesse Kr. himmelfarts dag 9.30: Marlene Evensen 9.30: Morten Munch 17. maj Konfirmation Konfirmation 11.30: Marlene Evensen 11.30: Morten Munch 11.30: Merete Hansen Konfirmation Konfirmation Konfirmation 13.30: Lasse Hultberg Konfirmation 20. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Merete Hansen 10.30: Johannes Krarup Pinsedag 27. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 10.30: Elsebeth Knudsen Anden pinsedag 28. maj 9.00: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Morten Munch Trinitatis søndag 3. juni 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10. juni 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Frimesse 4

5 Øvrige gudstjenester Påske-taizégudstjeneste i Værløse Kirke Meditativ gudstjeneste med levende lys, læsning, bøn, enkle smukke sange og tid til fordybelse og stilhed. Torsdag den 29. marts, kl Liturg: Sognepræst Morten Munch. Det er den sidste taizégudstjeneste i denne sæson. Gudstjenesterne genoptages i september. Gudstjenester på plejehjemmene i Værløse Der afholdes gudstjenester ved sognets præster på plejehjemmene: På Solbjerghave Plejecenter den 1. onsdag i måneden kl På Plejehjemmet Søndersø den 2. tirsdag i måneden kl På Plejehjemmet Ryetbo den 3. onsdag i måneden kl Kirkebil For ældre og gangbesværede er der mulighed for at blive kørt til og fra gudstjeneste. Kontakt kirkekontoret for hjælp til transporten senest fredag kl forud for tjenesten på tlf.: ADRESSER Sognets hjemmeside: Præsterne Præsterne i Værløse- Hareskov træffes i ugens løb bedst (fridag undtaget) samt efter aftale. Telefontid lørdag Sognepræst (kbf.) Jan Ulrik Dyrkjøb Knud Hjortøs Vej 26 Kirke Værløse, 3500 Værløse Fridag mandag. Provst Merete Hansen Skandrups Allé 36 Hareskovby, 3500 Værløse Fridag fredag. Sognepræst Elsebeth Knudsen Langkær Vænge Værløse Fridag mandag. Sognepræst Johannes Krarup Højeloft Vænge 52, Værløse Fridag mandag. Sognepræst Morten Munch Træffes i Værløse Kirke efter aftale Fridag fredag. Børne- og ungemedarbejder Christina Elisabeth Leinum Træffes i Værløse Kirke bedst tirsdage Kirkekontoret Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse. Fax Administrationschef Jørgen Laursen Træffes mandag-fredag Kordegn Margit Schandorph Fynbo Træffes mandag-fredag 9-13, torsdag tillige (Personregistrering, attester, navnesager, kirkelige handlinger). Regnskabsmedarbejder Søren Chr. Lund Træffes mandag-fredag (Kasse og bogholderi m.v.). Administrativ medarbejder Vibeke Barmer Træffes mandag-torsdag (Løn, websted, annoncering m.v.). Kirketjenere Værløse kirke: Michael Bach Pedersen (Kontaktes vedr. lokaleudlån) Naeem Akhtar Kirke Værløse kirke: Birgitte Schøn Hareskov kirke: Elisabeth O. Pedersen (Mandag-torsdag). Kirke Værløse og Hareskov kirkegård Kirkegårdsleder Jan Madsen (9-13). 5

6 Aktiviteter i Værløse og Hareskov Eftermiddagstræf i Værløse Kirke Torsdag den 15. marts: Program annonceres i lokalpressen og på hjemmesiden. Torsdag den 26. april: Sognepræst Karen Marie Sø Leth-Nissen: Chagalls univers farveglæde og maleri. Med udgangspunkt i Chagalls farvestrålende og livsglade malerier gennemgår foredragsholderen Chagalls liv og fortæller om de symboler, han bruger til at formidle livsglæden, sorgen, kærligheden og alt det andet. Hver gang kl Kaffe og kage: 20 kr. Ved sognepræst Elsebeth Knudsen. Kirkehøjskole i Værløse Kirke Onsdag den 11. april, kl : Kristi efterfølgelse hos Thomas a Kempis. Ved sognepræst Johannes Krarup. Onsdag den 9. maj, kl : Mystikkens patchwork den kristne mystiks historie fra år 1000 til nyere tid. Ved sognepræst Morten Munch. Åbent Væksthus i Værløse Kirke Et fællesskab, hvor vi synger sammen og deler livets spørgsmål med hinanden. Vi begynder aftnerne kl med fællesspisning, og vi slutter ca Hvis du ikke ønsker at spise med, kommer du blot kl Tilmelding til spisning hos Kirsten og Henning Stieper (Tlf eller på mail: Spisning koster 30 kr. Forårets mødeaftner: Den 4. april, den 2. maj, den 30. maj. Samtaleforum om tro til tiden i Værløse Kirke Om tredje trosartikel (fortsat). Jesus havde forkyndt sit fredens budskab om Guds rige. Men i stedet kom bare kirken og efterhånden kirkesamfundene, som snart fandt sammen for at strides! tilsyneladende. Men man kan stride for det rigtige eller det forkerte. Og hvis kirken er Guds, så er der meget at drøfte her. Tirsdag den 13. marts, kl i Værløse Kirke ved pastor emeritus Johannes Egtlev Holm. Alle er velkomne. Seniorklubben i huset i Hareskov Datoerne for Seniorklubbens møder indtil sommerferien bliver torsdagene den 12. april, den 3.maj og den 7. juni, hver gang kl Sidstnævnte møde bliver udvidet, således at ikke-seniorer også er hjerteligt velkomne: Vers og viser om livet og Gud. Bruno Rasmussen, der er præst i Nærum, og Hugo Jensen, der er organist i Hareskov, fortæller om tilblivelsen af tekster og melodier i deres samarbejde gennem flere år. Vi synger nogle af deres nye sange og salmer. Kaffe og kage. Læs i øvrigt nærmere om de enkelte arrangementer i Furesø Avis ugen før møderne afholdes. Fællesspisning i Kirke Værløse sognehus Mandagene den 16. april og den 4. juni (grillaften), begge gange kl Tilmelding i ugen forud hos sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb pr. tlf. eller . Kirke Værløse Gospelkor Gospelkoret synger hver onsdag, kl i Kirke Værløse Kirke. Nye deltagere er velkomne. Yderligere oplysninger hos organist og korleder Søren Bjerborg. Sorggruppe/selvhjælpsgruppe for dem, der har mistet en nær pårørende Det er svært at miste et menneske, som man elskede, en ægtefælle, ens forældre, et barn eller en nær ven. De første dage efter dødsfaldet og måske de første uger er der tit nogen, man kan tale med om sine tanker og følelser og om sin sorg og sit savn. Men når hverdagen vender tilbage, sidder sorgen stadig fast i sjæl og legeme. Erfaringen viser, at når et menneske bevidst bearbejder sin sorg og smerte og støttes i det af andre, kommer man bedre og mere styrket gennem sorgen, og det er netop formålet med sorggruppen. Hvis du er interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan du henvende dig til sognepræst Elsebeth Knudsen, tlf , bedst mellem kl og 12.30, eller på mail 6

7 Musik i Værløse og Hareskov Kirke Mandag den 26. marts, kl : Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf samt organist Anne-Mette Nielsen. Værker af Britten og Pärt. Tirsdag den 27. marts, kl : Lene Langballe, blokfløjte/zink, Roberto Falcone, barokviolin, og Lene Rasmussen Hesdorf, orgel. Onsdag den 28. marts, kl : Værløse Sogns Gospelkor ved Søren Bjerborg samt sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb. Lørdag den 31. marts, kl i Stavnsholtkirken, Farum: Påskeugen fortalt i ord og toner med børnestemmer. Farum og Hareskov Kirkes børnekor. Søndag den 29. april, kl i Værløse Kirke: Minako Christiansen, klaver og Hèlianne Blais, violin. Værker af Janacék, Bartók og Prokofiev. Onsdag den 9. maj, kl i Hareskov Kirke. Søndag den 13. maj kl. 16 i Værløse Kirke: Ungdomskorene ved Hareskov og Værløse Kirke opfører John Høybyes Josefs drømme under ledelse af korlederne Maleen Lundvig og Lene Rasmussen Hesdorf. Marimbagruppe, fløjte og bas. Søndag den 3. juni, kl i Hareskov Kirke: Kor Cantus under ledelse af Ellen Hess Thaysen synger sommeren ind. Musik af Pärt, Rutter og Nystedt. Efter koncerten grill og fællesspisning. Mad og drikkevarer kan købes. Tilmelding til kirketjeneren senest den 29. maj. Søndag den 10. juni, kl i Værløse Kirke: Sommerkoncert med Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf og organist Anne-Mette Nielsen. Gratis adgang til alle koncerterne. Børne- og Ungdomskoret ved Værløse Kirke øver hver torsdag undtagen i vinter- og påskeferien. Børnekoret øver kl , og Ungdomskoret øver kl Værløse Kammerkor øver hver mandag kl i Grundtvigsalen. Mere information hos organist og korleder Lene Rasmussen Hesdorf, Påskevandring i Værløse Kirke, den marts 2012 I ugen op til Palmesøndag forbereder vi os til kirkeårets største højtid Påsken, hvor vi i kirkens lokaler, både oppe og i kælderen, fremstiller Jerusalem år 30 og viser de steder og det smertelige forløb, som Jesus gennemgik til hans opstandelse påskemorgen. Som de andre år er skolernes fire yngste klasser inviteret på en guidet vandring gennem Påskens begivenheder om formiddagene. I år er der hver aften en koncert eller andagt med påsken som indhold. Mandag den 26. marts er der koncert med Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf samt organist Anne-Mette Nielsen. Tirsdag 27. marts er der koncert med Lene Langballe, zink og blokfløjte, Roberte Falcoue, barokviolin og Lene Rasmussen Hesdorf, orgel. Onsdag den 28. marts koncert med Værløse Gospelkor under ledelse af Søren Bjergborg og sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb som liturg. Efter koncerterne er der mulighed for at følge Påskevandringen gennem alle stationerne evt. ved en guidet vandring. Der vil endvidere være et lille traktement bagefter. Koncerterne begynder alle kl

8 Torsdag den 29. marts kl : Gud og spaghetti. Påskevandringsgudstjeneste ved sognepræst Johannes Krarup. Torsdag den 29. marts kl : Påske-taizégudstjeneste ved sognepræst Morten Munch. Der er ikke, som de tidligere år, åbent for Påskevandringen sidst på dagen og først på aftenen, men kun i forbindelse med de koncerter og arrangementer, der finder sted. Påskevandringen fornys løbende i den måde, den sættes op på, og gennem de arrangementer, der finder sted, således at vi gennem øje, ord og toner får en forståelse og en oplevelse af påskebegivenhederne og kan fornemme, hvad de betyder. Besøg af Præsten En del af enhver præsts arbejde er at øve sjælesorg og samtale med mennesker i sognet. Præsten har tavshedspligt. Hvis det ønskes, kommer præsten også og forretter hjemmealtergang. Man er altid velkommen til at ringe og aftale et besøg. Præsternes telefonnumre og træffetider fremgår af kirkebladets midteropslag. 8 Jeg skal konfirmeres! Konfirmationen betyder rigtig meget for mig, fordi det er dér, man selv får lov til at sige, at man tror på Gud. Jeg synes, det er rigtig godt at gå til præst, for man lærer rigtig meget om kristendommen. Faktisk tror jeg mere på Gud nu, end da jeg startede, og jeg har fået bedre forståelse for Bibelen. Jeg synes dog ikke, at det er så spændende og lærerigt at gå til gudstjeneste; det er gammeldags! Jeg glæder mig til at blive konfirmeret, fordi det er min egen bekræftelse af, at jeg er kristen. Jeg ved, at Gud altid er med mig og hjælper mig - derfor synes jeg, at det er vigtigt at gå i kirke og blive konfirmeret, for så ved Gud, at jeg tror på ham. Jeg lærer rigtig meget af at gå til præst. Det er også dejligt at synge salmer til konfirmationsforberedelsen. Jeg glæder mig til at blive konfirmeret! Det bliver sjovt at få den oplevelse at blive døbt igen. Det bliver sjovt at få familie og venner samlet til fest. Jeg ved ikke, om jeg kommer mere i kirke på grund af det. Jeg glæder mig til at have nogen at bede til. Nogen der hører, når ingen andre hører! Selvom jeg glæder mig til, at jeg skal konfirmeres, fordi jeg siger ja, til at jeg er kristen, er jeg også bekymret. Ofte tvivler jeg på, om jeg rent faktisk er kristen, da der er ting jeg ikke er enig med kristendommen i og ting i Bibelen, som jeg på ingen måde tror på. Jeg glæder mig til at blive konfirmeret og til festen bagefter. Jeg glæder mig til gaverne. Jeg synes det sociale samvær ved kirketimerne er fortræffeligt. Jeg synes det sociale samvær, når man går i kirke med sin klasse er super-duper! Det at vi alle har mulighed for at vise vores tro, er glimrende. Personligt glæder jeg mig til at få tildelt alle de vidunderlige gaver. Det glæder mig at skulle bekræfte, at jeg tror på Gud. Jeg beder engang imellem til Gud, og nogle gange bliver mine små bønner hørt, og så siger jeg Tak Gud! Foto og citater af sognepræst Elsebeth Knudsens konfirmander 2011/12. KIRKEBLAD FOR VÆRLØSE og Hareskov SOGNe Udgives af Værløse og Hareskov menighedsråd. Bladet postomdeles først i månederne marts, juni, september og december til alle husstande i sognet. Bladet redigeres af sognets præster. Ansvars-havende redaktør: Jan Ulrik Dyrkjøb.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Soli Deo Gloria FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. September Oktober November 2014. Af sognepræst Johannes Krarup

Soli Deo Gloria FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. September Oktober November 2014. Af sognepræst Johannes Krarup Indskriften Soli Deo Gloria ses mange steder, bl.a. på gamle mønter som denne sølvmønt fra 1600-tallet. Soli Deo Gloria September Oktober November 2014 V FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE V 3 Af sognepræst

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013

Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Kirkenyt for Tingsted kirke påske 2013 Malet af Sieger Köder Det er hvert dødeligt menneskes fryd, Det er på jorden en himmelsk lyd: Kristus opstod fra de døde! Han i sin død trådte døden på nakke, hvem

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor?

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor? Marts april maj 2015 1 Ungdomskor Er du dreng eller pige mellem 12 og 18 år? Har du lyst til at lære at synge i kor? Har du lyst til sjove og spændende oplevelser med andre unge? Så ring til organisten

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere