hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker frelse og kærlighed, Gud udstrækker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker frelse og kærlighed, Gud udstrækker"

Transkript

1 FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE Marts April Maj 2012 Marianne Lykkeberg: Korsfæstelsen. Galleri Emmaus. Guds herlighed en mørk og glad dag Af Johannes Krarup Hvis man stifter bekendtskab med fredag i den stille uge (påskeugen) i den engelske sprogkreds, vil man finde ud af, at Langfredag hedder Good Friday. Der er en stor kontrast til vores Langfredag, der bærer mere lidelsesfyldte toner i sig. Det afgørende for kontrasten er formodentlig, fra hvilket perspektiv dagen anskues. De forskellige anskuelser rummes i den ene og samme dag uden at være en modsigelse. Med Good Friday ses dagen i lyset af, hvad der er gjort for os, og hvad vi er blevet beriget med ved Jesu korslidelse. Den udtrykker den guddommelige frelse og kærlighed, Gud udstrækker til mennesket. Med Langfredag er perspektivet Kristi lidelse en dyb og virkelig smerte, Kristus bærer for denne verden for alle tider. Her mindes vi om, at befrielse og frelse ikke kommer uden lidelse og offer. Golgata en grøn høj Når vi står over for kirkens store højtider, kan vi nogle gange gå tilbage til tidligere års minder om højtidsfejringer. Her kan vi blive mindet om enkelte elementer i højtiderne. Jeg er selv vokset op i den lutherske kirke i Liberia i Vestafrika med det engelske sprog. Når jeg tænker på barndommens påskefejringer, tænker jeg på en ganske bestemt salme, vi sang hvert år til påske: There is a Green Hill Far Away. Salmen skildrer Golgata som en grøn høj. Hvilket den også er bogstaveligt. Men hvem tænker på en grøn høj, når vi også ved, at den høj, hvor Jesus led en pinefuld død, var en grusom henrettelseshøj? Golgata er i den kristne tro på én gang dødens og håbets sted. Golgata er også grøn i en overført betydning, at der for denne verden på denne høj blev forkyndt et

2 nyt håb. Men håbet kunne umuligt fødes uden straflidelsen, som Jesus påtog sig. Mange forbinder triumfen i påsken med opstandelsens morgen. Det er så sandt, men Langfredag er heller ikke uden triumf. Her opfyldes menneskets lydighed mod Gud i et menneske. Her ærer hele menneskeheden Gud gennem Kristus, som en modhandling til den ære, menneske søgte at berøve Gud for ved syndefaldet. Lyset bryder derfor ikke kun igennem påskemorgen, men allerede i mørket Langfredag. Dyrebart blod I salmen omtales det offer, som Kristus bragte på korset som Kristi dyrebare blod. Denne sentens kan blive tankeløs og sentimental åndelighed, hvis ikke vi besinder os på, hvorfor vi synger, at Kristi blod er dyrebart. Når vi kommer til betydningen af det dyrebare blod, indfinder der sig igen en dobbelthed. En dobbelthed, der fremkommer, ud fra hvilket perspektiv offeret ses. Ser vi det dyrebare ud fra Kristi perspektiv, siger Jesus selv, at der ikke findes større kærlighed, end den at sætte sit liv til for andre. Han betaler kærlighedens allerstørste pris. Han fravælger livet, så andre kan leve. Fra det menneskelige perspektiv findes der uendelig meget blod. Det blod og liv, som Kristus kommer med, er af en særlig art og hele vejen igennem unikt. En kunstsamler begejstres ikke ved et hvilketsomhelst kunstværk. Han vægter et kunstværks sjældenhed og originalitet. En frimærkesamler værdsætter de frimærker, der har noget helt unikt over sig. Den kristne kirke har altid erkendt, at der blandt almindelige mennesker ikke findes uskyldigt blod. Alene Kristus bærer i sit hjerte uskyldigt blod og liv. Alene Kristus har et liv, som kan sone Guds vrede over for vores skyldige liv. Derfor er Kristi blod dyrebart for den kristne menighed. Det dyrebare blod, som ellers ikke findes blandt mennesker, findes i gudmennesket Jesus Kristus. I salmen lokaliseres Golgata uden for Jerusalems bymur. I et af de nytestamentlige breve bliver der peget på den detalje, at Jesus bragte sit offer uden for bymuren. Dette sker for at sætte et skel mellem hans offer og alle andre ofre. Offeret på Golgata uden for bymuren er unikt ved, at det var det eneste offer, der kunne lukke himlens port op. Uden for byen på den grønne høj blev der skabt en ny by, der ikke kan rokkes og ødelægges, sådan som byen Jerusalem oplevede en generation senere. Inderlig kærlighed I salmens omkvæd gentages det, hvor inderligt Kristus har elsket os ved at betale for os. Denne kærlighed fremstår som Guds passionerede kærlighed til den enkelte. En kærlighed, der råber på et gensvar. Denne inderlige kærlighed minder om vores egen dybt elskede påskesalme Hil dig, frelser og forsoner, hvor en dialog mellem os og Kristus på korset udspiller sig. Der er en forundring over, hvor dyb en kærlighed Gud i Kristus har til mennesker. Salmen slutter som bekendt med verset: Ja, jeg tror på korsets gåde. Korset og Langfredag er en gåde, som bærer modstridende elementer i sig uden at være en modsigelse. Lad os bære denne dobbelthed med os ind i påskefejringen! There is a Green Hill Far Away 1. There is a green hill far away, Outside a city wall, Where the dear Lord was crucified, Who died to save us all. Chorus: O dearly, dearly has He loved, And we must love Him too; And trust in His redeeming blood, And try His works to do. 2. We may not know, we cannot tell, What pains He had to bear; But we believe it was for us He hung and suffered there. 3. He died that we might be forgiv n, He died to make us good, That we might go at last to heav n, Saved by His precious blood. 4. There was no other good enough To pay the price of sin; He only could unlock the gate Of heav n and let us in. 2

3 Gudstjeneste og troserfaring Af Morten Munch Alterbordsforside fra Torslunde Kirke Et møde med den Opstandne Under overskriften Medleven, medvirken, medansvar blev gudstjenesten sat under lup, da personalet ved Værløse og Hareskov sogne samledes til inspirationsdag i slutningen af Ph.D.-studerende, cand. teol. Jette Bendixen Rønkilde leverede gode input om gudstjenestens kerne. Et hovedformål med gudstjenesten er ifølge Rønkilde at skabe grobund for troserfaring, herunder en erfaring af, at Gud er nærværende, og at kristendommen er noget, vi kan leve vores liv på. Sagt på en anden måde: Gudstjenestens kerne er mødet med den Opstandne. Det er et møde på troens plan, men det har også en fysisk side, fordi vi er skabt som en enhed af ånd og legeme. Med Rønkildes udtryk: Vi er kropsliggjorte bevidstheder. Troserfaringer lejrer sig i os gennem høre-, syns-, føle- og smagssansen. Gennem bøn og forkyndelse, salmer og musik, fællesskab og atmosfære, dåbsvand og nadverbrød. Alt dette blander sig med det, vi selv bærer med os ind i gudstjenesten af glæder og sorger, længsler og erfaringer. Der opstår en vekselvirkning mellem det, vi møder (glimt af den Opstandne), og det, vi bringer med ind i dette møde. Medleven, medvirken og medansvar Menighedens medleven, medvirken og medansvar for den kristne gudstjeneste blev på inspirationsdagen anskueliggjort og perspektiveret gennem to malerier fra 1500-tallet. På det ene (fra Marienkirche i Wittenberg) ser man Martin Luther prædike for menigheden. Der er god afstand mellem præst (her altså Luther) og menighed. I denne mellemzone er der placeret et stort krucifiks. Ordets forkyndelse tilskrives her en helt enestående betydning for gudstjenesten og troen. Gennem prædikenen males den korsfæstede for menighedens øjne. Rollefordelingen er klar: Præsten er givende, menigheden modtagende. Det andet maleri (fra Torslunde Kirke) skildrer gudstjenesten med noget andre øjne mere mangfoldigt, mindre ensidigt. Den korsfæ- Fra Marienkirche (Lucas Cranach). Wittenberg (1524/25). stede Herre er stadig i centrum gennem krucifikset over alteret, men herfra udgår stor bevægelighed i billedet. Præster og diakoner har stadig bestemte funktioner, men menigheden fremtræder langt mere medlevende og medvirkende. Der er nærhed, berøring, øjenkontakt, indbyrdes betjening, varierede kropsattituder af bøn og åbenhed. Skal vi trække linjen tilbage til den kristne menighed og gudstjeneste, som den beskrives i Ny Testamente, er der for mig ingen tvivl om, at sidstnævnte maleri kommer tættest på de første kristnes erfaring. Gudstjenestefornyelse Inspirationsdagen sluttede med spørgsmålet: Hvordan kan vi arbejde med gudstjenesten i dag, så den opleves som levende og nærværende og er med til at skabe grobund for troserfaring? Det er ikke kun et spørgsmål til kirkens personale, men til enhver i menighed og sogn. Derfor rækkes det her videre til kirkebladets læsere. Uden at forklejne pointen i maleriet fra Marienkirche i Wittenberg vil jeg mene, at maleriet fra Torslunde Kirke bedst udpeger retningen for det videre arbejde med gudstjenestens kerne og udtryksmåder. 3

4 Gudstjenester i vore kirker Kirke Værløse Kirke Værløse Kirke Hareskov Kirke Midfaste 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen/ 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 18.marts Gospelgudstjeneste Vibeke Lind Korshærsgudstjeneste Mariæ bebudelse 25. marts 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Palmesøndag 1. april 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Morten Munch Skærtorsdag 5. april 19.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 19.30: Johannes Krarup Langfredag 6. april 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Påskedag 8. april 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Morten Munch 10.30: Merete Hansen Anden påskedag 9. april 10.30: Johannes Krarup 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 9.00: Johannes Krarup 15. april 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Merete Hansen 22. april 10.30: Marlene Evensen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch Frimesse 29. april 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen Bededag 9.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 9.30: Johannes Krarup 4. maj Konfirmation Konfirmation 11.30: Johannes Krarup 11.30: Elsebeth Knudsen 11.30: Merete Hansen Konfirmation Konfirmation Konfirmation 13.30: Elsebeth Knudsen 14.00: Lasse Hultberg Konfirmation Konfirmation 6. maj 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 13. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Morten Munch 10.30: Merete Hansen Frimesse Kr. himmelfarts dag 9.30: Marlene Evensen 9.30: Morten Munch 17. maj Konfirmation Konfirmation 11.30: Marlene Evensen 11.30: Morten Munch 11.30: Merete Hansen Konfirmation Konfirmation Konfirmation 13.30: Lasse Hultberg Konfirmation 20. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Merete Hansen 10.30: Johannes Krarup Pinsedag 27. maj 10.30: Jan Ulrik Dyrkjøb 10.30: Johannes Krarup 10.30: Elsebeth Knudsen Anden pinsedag 28. maj 9.00: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Morten Munch Trinitatis søndag 3. juni 10.30: Johannes Krarup 10.30: Morten Munch 10.30: Elsebeth Knudsen 10. juni 10.30: Elsebeth Knudsen 10.30: Johannes Krarup 10.30: Merete Hansen Frimesse 4

5 Øvrige gudstjenester Påske-taizégudstjeneste i Værløse Kirke Meditativ gudstjeneste med levende lys, læsning, bøn, enkle smukke sange og tid til fordybelse og stilhed. Torsdag den 29. marts, kl Liturg: Sognepræst Morten Munch. Det er den sidste taizégudstjeneste i denne sæson. Gudstjenesterne genoptages i september. Gudstjenester på plejehjemmene i Værløse Der afholdes gudstjenester ved sognets præster på plejehjemmene: På Solbjerghave Plejecenter den 1. onsdag i måneden kl På Plejehjemmet Søndersø den 2. tirsdag i måneden kl På Plejehjemmet Ryetbo den 3. onsdag i måneden kl Kirkebil For ældre og gangbesværede er der mulighed for at blive kørt til og fra gudstjeneste. Kontakt kirkekontoret for hjælp til transporten senest fredag kl forud for tjenesten på tlf.: ADRESSER Sognets hjemmeside: Præsterne Præsterne i Værløse- Hareskov træffes i ugens løb bedst (fridag undtaget) samt efter aftale. Telefontid lørdag Sognepræst (kbf.) Jan Ulrik Dyrkjøb Knud Hjortøs Vej 26 Kirke Værløse, 3500 Værløse Fridag mandag. Provst Merete Hansen Skandrups Allé 36 Hareskovby, 3500 Værløse Fridag fredag. Sognepræst Elsebeth Knudsen Langkær Vænge Værløse Fridag mandag. Sognepræst Johannes Krarup Højeloft Vænge 52, Værløse Fridag mandag. Sognepræst Morten Munch Træffes i Værløse Kirke efter aftale Fridag fredag. Børne- og ungemedarbejder Christina Elisabeth Leinum Træffes i Værløse Kirke bedst tirsdage Kirkekontoret Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse. Fax Administrationschef Jørgen Laursen Træffes mandag-fredag Kordegn Margit Schandorph Fynbo Træffes mandag-fredag 9-13, torsdag tillige (Personregistrering, attester, navnesager, kirkelige handlinger). Regnskabsmedarbejder Søren Chr. Lund Træffes mandag-fredag (Kasse og bogholderi m.v.). Administrativ medarbejder Vibeke Barmer Træffes mandag-torsdag (Løn, websted, annoncering m.v.). Kirketjenere Værløse kirke: Michael Bach Pedersen (Kontaktes vedr. lokaleudlån) Naeem Akhtar Kirke Værløse kirke: Birgitte Schøn Hareskov kirke: Elisabeth O. Pedersen (Mandag-torsdag). Kirke Værløse og Hareskov kirkegård Kirkegårdsleder Jan Madsen (9-13). 5

6 Aktiviteter i Værløse og Hareskov Eftermiddagstræf i Værløse Kirke Torsdag den 15. marts: Program annonceres i lokalpressen og på hjemmesiden. Torsdag den 26. april: Sognepræst Karen Marie Sø Leth-Nissen: Chagalls univers farveglæde og maleri. Med udgangspunkt i Chagalls farvestrålende og livsglade malerier gennemgår foredragsholderen Chagalls liv og fortæller om de symboler, han bruger til at formidle livsglæden, sorgen, kærligheden og alt det andet. Hver gang kl Kaffe og kage: 20 kr. Ved sognepræst Elsebeth Knudsen. Kirkehøjskole i Værløse Kirke Onsdag den 11. april, kl : Kristi efterfølgelse hos Thomas a Kempis. Ved sognepræst Johannes Krarup. Onsdag den 9. maj, kl : Mystikkens patchwork den kristne mystiks historie fra år 1000 til nyere tid. Ved sognepræst Morten Munch. Åbent Væksthus i Værløse Kirke Et fællesskab, hvor vi synger sammen og deler livets spørgsmål med hinanden. Vi begynder aftnerne kl med fællesspisning, og vi slutter ca Hvis du ikke ønsker at spise med, kommer du blot kl Tilmelding til spisning hos Kirsten og Henning Stieper (Tlf eller på mail: Spisning koster 30 kr. Forårets mødeaftner: Den 4. april, den 2. maj, den 30. maj. Samtaleforum om tro til tiden i Værløse Kirke Om tredje trosartikel (fortsat). Jesus havde forkyndt sit fredens budskab om Guds rige. Men i stedet kom bare kirken og efterhånden kirkesamfundene, som snart fandt sammen for at strides! tilsyneladende. Men man kan stride for det rigtige eller det forkerte. Og hvis kirken er Guds, så er der meget at drøfte her. Tirsdag den 13. marts, kl i Værløse Kirke ved pastor emeritus Johannes Egtlev Holm. Alle er velkomne. Seniorklubben i huset i Hareskov Datoerne for Seniorklubbens møder indtil sommerferien bliver torsdagene den 12. april, den 3.maj og den 7. juni, hver gang kl Sidstnævnte møde bliver udvidet, således at ikke-seniorer også er hjerteligt velkomne: Vers og viser om livet og Gud. Bruno Rasmussen, der er præst i Nærum, og Hugo Jensen, der er organist i Hareskov, fortæller om tilblivelsen af tekster og melodier i deres samarbejde gennem flere år. Vi synger nogle af deres nye sange og salmer. Kaffe og kage. Læs i øvrigt nærmere om de enkelte arrangementer i Furesø Avis ugen før møderne afholdes. Fællesspisning i Kirke Værløse sognehus Mandagene den 16. april og den 4. juni (grillaften), begge gange kl Tilmelding i ugen forud hos sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb pr. tlf. eller . Kirke Værløse Gospelkor Gospelkoret synger hver onsdag, kl i Kirke Værløse Kirke. Nye deltagere er velkomne. Yderligere oplysninger hos organist og korleder Søren Bjerborg. Sorggruppe/selvhjælpsgruppe for dem, der har mistet en nær pårørende Det er svært at miste et menneske, som man elskede, en ægtefælle, ens forældre, et barn eller en nær ven. De første dage efter dødsfaldet og måske de første uger er der tit nogen, man kan tale med om sine tanker og følelser og om sin sorg og sit savn. Men når hverdagen vender tilbage, sidder sorgen stadig fast i sjæl og legeme. Erfaringen viser, at når et menneske bevidst bearbejder sin sorg og smerte og støttes i det af andre, kommer man bedre og mere styrket gennem sorgen, og det er netop formålet med sorggruppen. Hvis du er interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan du henvende dig til sognepræst Elsebeth Knudsen, tlf , bedst mellem kl og 12.30, eller på mail 6

7 Musik i Værløse og Hareskov Kirke Mandag den 26. marts, kl : Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf samt organist Anne-Mette Nielsen. Værker af Britten og Pärt. Tirsdag den 27. marts, kl : Lene Langballe, blokfløjte/zink, Roberto Falcone, barokviolin, og Lene Rasmussen Hesdorf, orgel. Onsdag den 28. marts, kl : Værløse Sogns Gospelkor ved Søren Bjerborg samt sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb. Lørdag den 31. marts, kl i Stavnsholtkirken, Farum: Påskeugen fortalt i ord og toner med børnestemmer. Farum og Hareskov Kirkes børnekor. Søndag den 29. april, kl i Værløse Kirke: Minako Christiansen, klaver og Hèlianne Blais, violin. Værker af Janacék, Bartók og Prokofiev. Onsdag den 9. maj, kl i Hareskov Kirke. Søndag den 13. maj kl. 16 i Værløse Kirke: Ungdomskorene ved Hareskov og Værløse Kirke opfører John Høybyes Josefs drømme under ledelse af korlederne Maleen Lundvig og Lene Rasmussen Hesdorf. Marimbagruppe, fløjte og bas. Søndag den 3. juni, kl i Hareskov Kirke: Kor Cantus under ledelse af Ellen Hess Thaysen synger sommeren ind. Musik af Pärt, Rutter og Nystedt. Efter koncerten grill og fællesspisning. Mad og drikkevarer kan købes. Tilmelding til kirketjeneren senest den 29. maj. Søndag den 10. juni, kl i Værløse Kirke: Sommerkoncert med Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf og organist Anne-Mette Nielsen. Gratis adgang til alle koncerterne. Børne- og Ungdomskoret ved Værløse Kirke øver hver torsdag undtagen i vinter- og påskeferien. Børnekoret øver kl , og Ungdomskoret øver kl Værløse Kammerkor øver hver mandag kl i Grundtvigsalen. Mere information hos organist og korleder Lene Rasmussen Hesdorf, Påskevandring i Værløse Kirke, den marts 2012 I ugen op til Palmesøndag forbereder vi os til kirkeårets største højtid Påsken, hvor vi i kirkens lokaler, både oppe og i kælderen, fremstiller Jerusalem år 30 og viser de steder og det smertelige forløb, som Jesus gennemgik til hans opstandelse påskemorgen. Som de andre år er skolernes fire yngste klasser inviteret på en guidet vandring gennem Påskens begivenheder om formiddagene. I år er der hver aften en koncert eller andagt med påsken som indhold. Mandag den 26. marts er der koncert med Værløse Kammerkor under ledelse af Lene Rasmussen Hesdorf samt organist Anne-Mette Nielsen. Tirsdag 27. marts er der koncert med Lene Langballe, zink og blokfløjte, Roberte Falcoue, barokviolin og Lene Rasmussen Hesdorf, orgel. Onsdag den 28. marts koncert med Værløse Gospelkor under ledelse af Søren Bjergborg og sognepræst Jan Ulrik Dyrkjøb som liturg. Efter koncerterne er der mulighed for at følge Påskevandringen gennem alle stationerne evt. ved en guidet vandring. Der vil endvidere være et lille traktement bagefter. Koncerterne begynder alle kl

8 Torsdag den 29. marts kl : Gud og spaghetti. Påskevandringsgudstjeneste ved sognepræst Johannes Krarup. Torsdag den 29. marts kl : Påske-taizégudstjeneste ved sognepræst Morten Munch. Der er ikke, som de tidligere år, åbent for Påskevandringen sidst på dagen og først på aftenen, men kun i forbindelse med de koncerter og arrangementer, der finder sted. Påskevandringen fornys løbende i den måde, den sættes op på, og gennem de arrangementer, der finder sted, således at vi gennem øje, ord og toner får en forståelse og en oplevelse af påskebegivenhederne og kan fornemme, hvad de betyder. Besøg af Præsten En del af enhver præsts arbejde er at øve sjælesorg og samtale med mennesker i sognet. Præsten har tavshedspligt. Hvis det ønskes, kommer præsten også og forretter hjemmealtergang. Man er altid velkommen til at ringe og aftale et besøg. Præsternes telefonnumre og træffetider fremgår af kirkebladets midteropslag. 8 Jeg skal konfirmeres! Konfirmationen betyder rigtig meget for mig, fordi det er dér, man selv får lov til at sige, at man tror på Gud. Jeg synes, det er rigtig godt at gå til præst, for man lærer rigtig meget om kristendommen. Faktisk tror jeg mere på Gud nu, end da jeg startede, og jeg har fået bedre forståelse for Bibelen. Jeg synes dog ikke, at det er så spændende og lærerigt at gå til gudstjeneste; det er gammeldags! Jeg glæder mig til at blive konfirmeret, fordi det er min egen bekræftelse af, at jeg er kristen. Jeg ved, at Gud altid er med mig og hjælper mig - derfor synes jeg, at det er vigtigt at gå i kirke og blive konfirmeret, for så ved Gud, at jeg tror på ham. Jeg lærer rigtig meget af at gå til præst. Det er også dejligt at synge salmer til konfirmationsforberedelsen. Jeg glæder mig til at blive konfirmeret! Det bliver sjovt at få den oplevelse at blive døbt igen. Det bliver sjovt at få familie og venner samlet til fest. Jeg ved ikke, om jeg kommer mere i kirke på grund af det. Jeg glæder mig til at have nogen at bede til. Nogen der hører, når ingen andre hører! Selvom jeg glæder mig til, at jeg skal konfirmeres, fordi jeg siger ja, til at jeg er kristen, er jeg også bekymret. Ofte tvivler jeg på, om jeg rent faktisk er kristen, da der er ting jeg ikke er enig med kristendommen i og ting i Bibelen, som jeg på ingen måde tror på. Jeg glæder mig til at blive konfirmeret og til festen bagefter. Jeg glæder mig til gaverne. Jeg synes det sociale samvær ved kirketimerne er fortræffeligt. Jeg synes det sociale samvær, når man går i kirke med sin klasse er super-duper! Det at vi alle har mulighed for at vise vores tro, er glimrende. Personligt glæder jeg mig til at få tildelt alle de vidunderlige gaver. Det glæder mig at skulle bekræfte, at jeg tror på Gud. Jeg beder engang imellem til Gud, og nogle gange bliver mine små bønner hørt, og så siger jeg Tak Gud! Foto og citater af sognepræst Elsebeth Knudsens konfirmander 2011/12. KIRKEBLAD FOR VÆRLØSE og Hareskov SOGNe Udgives af Værløse og Hareskov menighedsråd. Bladet postomdeles først i månederne marts, juni, september og december til alle husstande i sognet. Bladet redigeres af sognets præster. Ansvars-havende redaktør: Jan Ulrik Dyrkjøb.

Tohundredeåret for Søren Kierkegaards fødsel

Tohundredeåret for Søren Kierkegaards fødsel Tohundredeåret for Søren Kierkegaards fødsel Af Elsebeth Knudsen Søren Kierkegaard blev født den 5.maj 1813, og han døde den 11.november 1855, kun 42 år gammel. Han blev født i den meget dramatiske periode

Læs mere

Påskens vandring og den tomme grav

Påskens vandring og den tomme grav FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE Marts April Maj 2014 Fra Angelico (1387-1455): Opstandelsen (Museet San Marco, Firenze). Ingen så Af Merete Hansen Det er meget sjældent at se et billede af Jesu opstandelse.

Læs mere

oplevelse. Da alle børnene havde fået en autograf og et pænt farvel, spurgte jeg Sigurd:

oplevelse. Da alle børnene havde fået en autograf og et pænt farvel, spurgte jeg Sigurd: Bryd med tabuer! Et interview med Sigurd Barrett efter hans koncert i Hareskov Kirke Ved Ane Kirstine Brandt Den 2. april i år holdt Sigurd Barrett koncert i Hareskov Kirke sammen med kirkens mange børnekor.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Virkelighedens og sindets udvidelse FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. Juni Juli August Af Jan Ulrik Dyrkjøb

Virkelighedens og sindets udvidelse FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. Juni Juli August Af Jan Ulrik Dyrkjøb C.W. Eckersberg: Christus og den samaritanske Kvinde (1838). Altertavle, Hornbæk Kirke. Virkelighedens og sindets udvidelse Af Jan Ulrik Dyrkjøb Fra påske til pinse Vores år og særligt vores kirkeår går

Læs mere

Er der andre tanker og ord end tidens tanker og ord? FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. Juni Juli August Af Jan Ulrik Dyrkjøb

Er der andre tanker og ord end tidens tanker og ord? FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. Juni Juli August Af Jan Ulrik Dyrkjøb 2 FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE Juni Juli August 2012 Bodil Kaalund: Kristi Himmelfart. Solbjerg Kirke, 1984 Er der andre tanker og ord end tidens tanker og ord? Af Jan Ulrik Dyrkjøb Når vi tænker over

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Velsign, og forband ikke! FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. Marts April Maj 2011. Af Elsebeth Knudsen

Velsign, og forband ikke! FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. Marts April Maj 2011. Af Elsebeth Knudsen FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE Marts April Maj 2011 Velsign, og forband ikke! Løven og lammet. Klostret Mariental ved Helmstedt, Niedersachsen. Af Elsebeth Knudsen Kunstneren Arne Haugen Sørensen skriver

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet. hvorfor egentlig? For Værløse og Hareskov sogne Juni-august 2015. Konfirmationsforberedelse

Kirkebladet. hvorfor egentlig? For Værløse og Hareskov sogne Juni-august 2015. Konfirmationsforberedelse Kirkebladet For Værløse og Hareskov sogne Juni-august 2015 Konfirmationsforberedelse hvorfor egentlig? En tysk præst spurgte engang forundret og interesseret til vores konfirmandundervisning i Danmark.

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

TROEN - MISTET OG GENFUNDEN

TROEN - MISTET OG GENFUNDEN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 17. april 2017 Tekst: Luk 24,13-35 TROEN - MISTET OG GENFUNDEN Vi havde håbet... Vi hører i dag om to af Jesu disciple, der er på vej væk fra Jerusalem

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Og sådan FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. December 2014 Januar Februar 2015. Af Merete Hansen

Og sådan FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. December 2014 Januar Februar 2015. Af Merete Hansen Lygtepælen i Narnias vinterlandskab. Det værste ved den evige vinter i C.S. Lewis fortællinger er julens udebliven, for julen er håbets fest. Og sådan Af Merete Hansen Jeg kan så godt li, når det er jul

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

JuleAFTEN FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. December Januar Februar 2012/13. Af Merete Hansen

JuleAFTEN FOR VÆRLØSE OG HARESKOV SOGNE. December Januar Februar 2012/13. Af Merete Hansen Emil Nolde: Julenat. 1911/12. Olie på lærred. Stiftung Seebüll. JuleAFTEN Af Merete Hansen Hvornår er det jul, spørger jeg konfirmanderne. Den 2. december, jubler de. Så er det, jeg kaster mig ud i foredraget

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Kirkebladet. Præstekrave, provstekjole, vandresko og kaffe. for Værløse og Hareskov sogne December februar 2016

Kirkebladet. Præstekrave, provstekjole, vandresko og kaffe. for Værløse og Hareskov sogne December februar 2016 Kirkebladet for Værløse og Hareskov sogne December februar 2016 Rebecca Rudd, 47 år gammel Er vokset op i Søborg som den ældste af en søskendeflok på fire, og har boet de seneste 20 år på Vesterbro i København.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere