En matematikundervisning der udfordrer alle elever!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En matematikundervisning der udfordrer alle elever!"

Transkript

1 En matematikundervisning der udfordrer alle elever! Ugekursus: CFU i Hjørring fra den 15. til den 19. november 2010 Fokus mandag: Fælles Mål

2 Præsentation Carsten Hedegaard, Esbjerg Gift og har tre børn Folkeskolelærer i 29 år orlov lige nu. Ansat på VUC i Esbjerg i en kombinationsstilling. To linjefagshold i matematik på Esbjerg Seminarium Lærebogsforfatter i en forfattergruppe i 8 år. Matematikkonsulent ved CFU i10 år. Beskikket censor Arbejdsgruppe under Navimat. Mit omrejsende cirkus, hvor jeg efteruddanner lærere. 2

3 Ugens forløb Mandag Fælles Mål 2009 Tirsdag Matematikkompetencer Onsdag Undersøgende matematik Torsdag Projektarbejde Fredag Evaluering 3

4 Ugens forløb - fokuspunkter Oplæg diskussioner og debat Læringsteoretiske overvejelser Ny forskning på området Vores praktiske hverdag Problemstillinger: - didaktiske - metodiske Praktiske aktiviteter Spil 4

5 Jeg vil så gerne! 1) Arbejde undersøgende og eksperimenterende. 2) Ramme elevernes skemaer. 3) Arbejde bevidst med arbejdshukommelsen. 4) Have fokus på læring i sociale sammenhænge. 5) Arbejde med de matematiske kompetencer 6) Arbejde bevidst med sproget. 5

6 Fælles Mål en af mine værktøjer. Matematiske kompetencer Hvorfor? Undervisning Matematiske arbejdsmåder Hvordan? Matematiske emner Matematik i anvendelse Hvad? 6

7 Læringens fundamentale processer Frit efter Knud Illeris Tilegnelsesprocesser: 1) Indhold (faglig) der skal læres Viden, forståelse og færdigheder. Kognitive processer samt tro på, at eleverne konstruerer deres egen viden. 2) Drivkraft-dimensionen motivation, følelser og vilje. 3) Samspilsdimension læring skal ses i en social sammenhæng. 7

8 Faglige niveauer i matematik Trin 2 Trin 3 Konkret matematik Trin 4 Teoretisk matematik Vurderinger Fortolkninger Trin 5 Matematiske modeller Generaliserende Ræsonnementer Perspektivering Trin 1 Beskrivende Systematiserende Refererende 8

9 Figurer på transparent - praktiske overvejelser: Det konkrete materiale består af to stykker farvede transparentfilm på hver 5 X 10 cm. Sådan et sæt skal eleverne to og to arbejde med. Når de to transparentfilm lægges oven på hinanden dannes der en mørk geometrisk figur. Brug hvidt papir som baggrund evt. 1 X 1 cm kvadreret papir. 9

10 Elevarbejde: 10

11 Figurer med transparent - et konkret undervisningsforløb Forløbet lægger op til, at eleverne: konstruerer samt tegner geometriske figurer genkender og navngiver geometriske figurer forstår begreberne omkreds og areal arbejder med et konkrete materialer sætter ord på deres faglige arbejde træner elementer i projektarbejde Kompetencer der især udfordres: 1. Modelleringskompetencen. 2. Kommunikationskompetencen. 3. Problemløsningskompetencen. Andre kvaliteter ved forløbet: a) Giver variation og afveksling i timerne. b) Giver gode muligheder for faglig progression. c) Lægger op til samarbejde og refleksion. 11

12 Matematik er blevet et kommunikations fag Metakognition: Nu forlanger vi, at eleverne skal tænke på hvad de tænkte, da de forsøgte at løse en opgave, og så efterfølgende sætte ord på disse tanker og overvejelser. Det er store og anderledes krav til en matematikundervisning. Kan vi leve op til det? 12

13 Hvad køber damen? En nydelig dame kommer ind i en isenkræmmerbutik for at handle. Ekspedienten er meget venlige. Han siger og viser som eksempel, at 7 koster 129 kr. 23 koster 149 kr. 156 koster 169 kr. Hvad er den nydelige dame ved at købe? 13

14 Find de 4 tal

15 Se kritisk og konstruktiv på vores undervisningspraksis! Brousseau: Den didaktiske kontrakt Den didaktiske kontrakt består af de gensidige forventninger om, at eleven forventes at lære, og at læreren forventes at undervise, dvs. muliggøre læring. 15

16 Den didaktiske kontrakt: Brousseau Læreren kan forsøge at opfylde sin del af kontrakten ved at introducere et indhold, formulere et oplæg m.m. Eleven forventes at fortolke den samlede situation, så hun påtager sig rollen som den, der overtager en viden, som læreren stiller til rådighed. 16

17 De kan så lidt matematik Ca. 6 af disse giver bestå karakter 17

18 De kan så lidt matematik Afgangsklasse: 9. klasse, 2007 I alt Til og med bestå Matematiske færdigheder ,6% Matematik problemløsning ,3% 18

19 De kan så lidt matematik Folkeskolens afgangsprøve 2009 færdighedsregning: 29. 2x = 8 x = 90 % 30. 5x 12 = 2x + 6 x = 45 % 31. x + 4 = 8 x = 34 % 19

20 De kan så lidt matematik Færdighedsregning 2007: 25 % af et beløb er 150 kr. 43. Beløbet er kr. 50 % Færdighedsregning 2008: 25 % af et beløb er 125 kr. 48. Hele beløbet er kr. 75 % 20

21 Jern Henrik Bare rolig Søren vi er måske faret vild, men vi skyder en god fart!! 21

22 Fælles Mål lidt historik 1958 Forståelse skal gå forud for færdighed Det må anses for et mål, at den enkelte elev kommer til at indtage en eksperimenterende holdning ved indlevelse i matematiske områder, der er nye for ham Eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare at matematik er både et redskab til problemløsning og et kreativt fag Klare mål» 2002 KOM-rapporten 2003 Fælles Mål» Globaliseringsrapporten 2006» Fremtidens matematikundervisning 2007 Fælles Mål

23 Fælles Mål kommissorium Mindre, nødvendige ændringer Ekspertgruppens anbefalinger Nyt formål for faget Fastsætte de mest relevante mål, men ikke nødvendigvis mere testbare. Samme systematik dog uden beskrivelser. 23

24 Fælles Mål struktur: 4 CKF er Slutmål og trinmål Læseplan og undervisningsvejledning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at. 24

25 Formål for matematik stk. 1 Fælles mål Stk. 1 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Fælles mål 2009 Stk. 1 Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. 25

26 Formål for matematik stk. 2 Fælles mål Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Fælles mål 2009 Stk. 2 Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. 26

27 Formål for matematik stk. 3 Fælles mål Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Fælles mål 2009 Stk. 3 Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab 27

28 Matematik Fælles Mål Fælles mål: * Tal og algebra * Geometri * Matematik i anvendelse * Kommunikation og problemløsning Fælles Mål 2009: * Matematiske kompetencer * Matematiske emner * Matematik i anvendelse * Matematiske arbejdsmetoder 28

29 Ændringer Kompetencer er selvstændigt CKF med trinmål. Arbejdsmåder er selvstændigt CKF med trinmål. Statistik og sandsynlighed er et selvstændigt område. Beskrivelser indgår i læseplanen. Læseplan fyldigere. Deltage i udvikling af beregningsmetoder. Faglig læsning. Perspektivtegning er nedtonet. Enkel trigonometri er tilføjet. 29

30 Andre signaler i Fælles Mål 2009 Konstruktivistisk læringsopfattelse. Kompetencetænkningen. Kommunikation og problemløsning. Forslag til arbejdsmåder. 30

31 Planlægning og evalueringsmodel. Hvad skal der undervises i? Hvorfor skal der undervises i det? Hvordan skal der undervises? Matematiske kompetencer Hvorfor? Undervisning M ar Matematiske emner Matematik i anvendelse Hvad? 31

32 Multiplikation Matematiske kompetencer Problembehandling Repræsentation Kommunikation Undervisningsforløb i klasse Matematiske arbejdsmåder Undersøge, systematisere, begrunde Arbejde individuelt og sammen med andre Forberede og gennemføre præsentationer Matematiske emner Matematik i anvendelse Deltage i udviklingen af metoder til multiplikation 32

33 Multiplikation - 3. kl. udgangspunktet erfaringer hjemmefra og fra skolen gentagende addition spring på en tallinje arealet af et rektangel forskellige hverdagssituationer opdigtede regnehistorier 33

34 Repræsentationskompetencen 34

35 Kompetencer: Fra Kom. rapport og Fælles Mål

36 Forslag til konkret undervisningsforløb: Overflade af stænger Lav en stang af 5 centicubes. Hvad er overfladen? Hvad er overfladen af en stang lavet af 10 centicubes? Hvad er overfladen af en stang lavet af n centicubes? 36

37 Overflade af stænger Mål: Emner (Hvad) - kompetencer (Hvorfor) arbejdsmåder (Hvordan) Der er et problem, der skal løses. Geometrisk: Overfladen af en stang. At arbejde undersøgende, systematiserende og ræsonnerende. At finde reglen for generalisere. At bruge symboler. 37

38 Repræsentationskompetence Begynd med 6 og læg 4 til hver gang. Centicubes Overflade O = 4n

39 Eksempler på kompetencefaglige mål kunne være: At få styr på, hvad overfladen af en rumlig figur er. At vide, hvad det vil sige at finde ud af, hvor stor overfladen er, altså arealbegrebet på en rumlig figur. At finde overfladen. At finde en regel for, hvordan man finder overfladen. At tænke videre til andre rumlige figurer: kasser, andre prismer, cylindere 39

40 Eksempler på mål for matematiske arbejdsmåder kunne være: At arbejde undersøgende med at udvikle metoder. At undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for at inddrage konkrete materialer og andre repræsentationer. At samarbejde med andre om praktiske og teoretiske problemstillinger. At arbejde problemløsende i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og idéer inddrages. 40

41 Klaus Fink: Muligheder i Fælles Mål 2009? Der skal ikke arbejdes mod at gøre målene mere testbare, men mod at fastsætte de mest relevante mål. Kompetencer og arbejdsmåder lader sig ikke teste gennem simple færdighedsprægede tests Meldingen til læreren er altså i endnu højere grad: vær professionel og hold fast i og brug retten til at evaluere selv, bruge en bred vifte af evalueringsmåder, udvikle en evalueringskultur. Brug 41

42 Muligheder med Fælles Mål 2009? Klaus Fink: Det er jo os som matematiklærere, der skal være med til at definere, hvad faglighed er. Fælles Mål 2009 er et af udtrykkene for det. Her er kompetencer og arbejdsmåder blevet nye CKF er, og dermed er der sat fokus på kompetencefaglighed og procesfaglighed. Vi har altså i Fælles Mål 2009 fået et bredere faglighedsbegreb. 42

43 Strategispil 43

44 Den største forbrydelse man kan begå over for et barn er at fortælle det noget, det selv kunne Forbrydelse finde ud af!! Brousseau 44

45 Lærerens tænkebobler 45

46 46

47 Matematiske emner Matematik i anvendelse 47

48 Matematiske kompetencer Matematiske emner Matematik i anvendelse 48

49 Matematiske kompetencer Matematiske arbejdsmåder Matematiske emner Matematik i anvendelse 49

50 Matematiske kompetencer Matematiske arbejdsmåder Undervisning Matematiske emner Matematik i anvendelse 50

51 Matematiske kompetencer Problembehandling Ræsonnement Hjælpemiddel "Afstende, der ikke kan måles" Matematiske arbejdsmåder - undersøge, systematisere og ræsonnerere med henblik på at generalisere - arbejde individuelt og sammen med andre Matematiske emner Matematik i anvendelse - ligedannethed - Pythagoras' sætning - trigonometri 51

52 52

53 Pythagoras` læresætning 2 abc Trekant a b c a 2 b 2 c

54 RME Realistic Mathematics Education Freudenthal: Realistisk Matematikundervisning! R Udgangspunkt i en konkret virkelighed, kontekst-afhængig M Matematik, horisontal og vertikal matematisering. E Uddannelse empirisk, mekanisk, strukturalistisk og realistisk. 54

55 RME Realistisk en vis grad af omverdenskarakter ex: Konkret virkelighed, som eleverne har erfaring med. En som om virkelighed. Et eventyr eller historie. 55

56 RME Det matematisk: Refleksive matematiseringsprocesser Horisontal og vertikal matematisering. Uformel præformel formel Finde, forstå og forklare. Generalisere Finde ligheder og forskelle. 56

57 Frimærker udvælg evt. et frimærke og find matematikken i den. 57

58 Find matematikken i frimærker 58

59 Frimærker Forløbet lægger op til, at eleverne arbejder konkret med et antal frimærker genkender og navngiver geometriske figurer arbejder med begrebet areal og omkreds arbejder med antalsbestemmelse laver en mundtlig fremlæggelse træner elementer i projektarbejde Kompetencer der især udfordres kommunikationskompetencen modelleringskompetencen 59

60 Pædagogiske og praktiske overvejelser Eleverne arbejder sammen i små grupper. Hver grupper får frimærker. I løbet af 4-6 timer skal de finde matematikken i deres frimærker. Samt forberede en fremlæggelse for resten af klassen. Det de vælger at fremlægge skal være inden for matematikkens verden. 60

61 Hvorfor har vi frimærker? Arbejdsspørgsmål: Undersøg den historiske baggrund for frimærkernes oprindelse. Hvordan fungerer systemet med frimærker? Forsøg at følge en pakke eller et brevs vej fra afsender til modtager. Find priser for forsendelsesudgifter gennem årene. 61

62 Hvor meget husker vi? Bethel, Maine, USA Læringspyramide Foredrag 5 % Læsning af. 10 % Brug af audiovisuel udstyr 20 % Demonstration 30 % Diskussionsgrupper 50 % Arbejde i praksis 75 % Forklar andre det lærte 90 % 62

63 Hvilke summer kan jeg få af to på hinanden følgende tal? Af tre på hinanden følgende tal? Find regnestykker

64 Hjælplingespil Spil 64

65 Byg Klodshans - organisering af opgaven Gruppearbejde: 4-5 stk. På skift må højest en fra gruppen gå ud og kikke på Klodshans. Første fase: snak, kommunikation samt tegning er tilladt ikke bygge! Når en af grupperne melder, at de er klar til at bygge, får de andre grupper 2 min. Til at blive færdige. Anden fase: Der bygges samtidig i de forskellige grupper uden nogen form for mundtlig kommunikation. Klodshans 65

66 Byg Klodshans Forløbet lægger op til, at eleverne: konstruerer samt arbejder sammen om en konkret opgave. trænes i at give klare og præcise beskeder samt modtage informationer. træner hukommelsen. trænes i at skabe overblik. trænes i at arbejde under pres. Kompetencer der især udfordres: modelleringskompetencen. kommunikationskompetencen. hjælpemiddelkompetencen. Klodshans 66

67 Kurts kolonihavehus Kurts kolonihavehus er 24 m 2, hvordan kan den se ud? 67

68 Elevbesvarelse 68

69 Problemløsning Forestil dig, at du har 24 fliser på 1X1m. Du skal bruge dem alle sammen til at dække et rektangulært område med. Tæl/beregn omkreds af hvert rektangel. Er der nogen sammenhæng? Længde Bredde Areal Omkreds

70 Spørgsmål til overvejelse. Hvilke kompetencer er især i spil? Både sociale og faglige. Hvilke faglige områder kommer eleverne i berøring med? Se i Fælles Mål. Prøv at lave et andet oplæg og/eller et andet indhold til forløbet. En anden drejning, så der bliver fokus på andre faglige områder. Kan opgaven organiseres på en anden måde? Hvordan vil du som lærer støtte eleverne i denne opgave. Hvordan vil du/i evaluere dette undervisningsforløb? Klodshans 70

71 Fortegnsspil 71

72 Farvede hjørner 72

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 1.-6. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget MATEMATIK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget MATEMATIK Indholdsfortegnelse: Matematik 1. Generelt for faget matematik..... 3 2. Formål for faget matematik... 4 3. Slutmål.....

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

FFM og læringsmålstyret undervisning. Opstarten og det lovpligtige. EVA-rapport 2012 - fortsat 04-02-2015. Bent Lindhardt 1

FFM og læringsmålstyret undervisning. Opstarten og det lovpligtige. EVA-rapport 2012 - fortsat 04-02-2015. Bent Lindhardt 1 FFM og læringsmålstyret undervisning Helsingør 2015 Opstarten og det lovpligtige 1 2 EVA rapport 2012 Undersøgelse af læreres brug af Fælles Mål i dansk og mat 4. og 7. klasse: Lærerne er ikke målstyrede

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere