Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007"

Transkript

1 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side Kontingenter... side Omkostningsdækning for dommere, ringpersonale og hjælpere... side Beagle Klubbens Bestyrelse... side Omkostningsdækning for diverse udvalgsmedlemmer i Beagle Klubben samt Hvalpelisten... side Udstilling... side Dressur... side Agility... side Schweiss... side Hvalpeanvisningen... side Beagle Klubbens Magasin... side Generalforsamling, Regionsledermøde og andre udvalgsmøder... side Beagle Klubbens regioner... side Beagle Klubbens webmaster og hitlistefører... side Diverse beslutninger af økonomisk art... side Statens befordringsgodtgørelse... side 23 Side 3

4 1.0 Regnskab- Gebyr- og Omkostningsinstruks. 1.1 Generelt: Denne instruks beskriver de gebyrer der findes for at deltage i Beagle Klubbens forskellige arrangementer. Dokumentet beskriver endvidere de regler der findes vedrørende dækning af omkostningerne til at gennemføre de pågældende arrangementer. Desuden er reglerne for omkostningsdækning i forbindelse med administration af Beagle Klubben beskrevet ligesom diverse kontingenter for medlemskab af Beagle Klubben. Regelsættet gælder alle medlemmer af Beagle Klubben. 1.2 Formål: Det er vigtigt for Beagle Klubbens bestyrelse at alle der arbejder for klubben behandles så ens som muligt. Vi hylder frivillighedens princip, men samtidig er det rimeligt, at de medlemmer der arbejder for klubben skal have dækket en del af deres omkostninger. 1.3 Indhold: Dokumentet er opdelt således, at det først beskriver de generelle regler for afholdelse af arrangementer i Beagle Klubben. Derefter beskrives særlige regler for diverse udvalg og for deltagelse i diverse årsmøder/generalforsamling. Sidst er der beskrevet diverse bestyrelsesbeslutninger af økonomisk karakter. Husk, at dette er et levende dokument, der kan ændres i takt med ændringerne i vore omgivelser 1.4 Afvigelse fra reglerne: Alle afvigelser fra reglerne i dette dokument skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. 1.5 Grænsetilfælde: Det er altid svært at få dækket alle områder ind. Men i tilfælde af tvivl skal man blot rejse problemet for klubbens bestyrelse der så vil afgøre den pågældende sag. Ligeså vil vi gerne modtage forslag til tilføjelser og ændringer Økonomi: Denne instruks er baseret på Beagle Klubbens nuværende økonomiske status, og Beagle Klubbens bestyrelse kan med omgående virkning ændre indholdet, hvis der er behov for økonomiske besparelser. Side 4

5 Kontingenter pr. 1. januar Kontingenter: Enkeltmedlemmer kr. 350,00 Husstandsmedlemmer kr. 400,00 Opdrætterindmeldte kr. 150,00 Udenlandske medlemmer kr. 460,00 Efter i indmeldelsesåret er kontingentet følgende: Enkeltmedlemmer kr. 275,00 Husstandsmedlemmer kr. 325,00 Efter i indmeldelsesåret er kontingentet følgende inkl. efterfølgende år: Opdrætterindmeldte kr. 200,00 NB! Der udleveres kun Magasin nr. 3 og 4 for medlemmer der er indmeldt efter reglen. Og for opdrætterindmeldte efter udleveres kun Magasin nr. 4 + det hele det kommende år. Side 5

6 3.0 Omkostningsdækning for dommere, ringpersonale og hjælpere ved Beagle Klubbens arrangementer 3.1. Generelt: Dækning af omkostninger for dommere og ringpersonale. Ved ringpersonale forstås ringsekretærer og ringassistenter. 3.2 Dommere og externt ringpersonale: Der ydes godtgørelse efter DKK's regler: Udenlandske dommere: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog/flybillet - efter regning. Lommepenge kr. 600,- pr. dag dommeren dømmer. 2 dage kr. 800,00 Danske dommere: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog, flybilletter efter regning. Lommepenge kr. 500,- pr. dag dommeren dømmer. 2 dage kr. 750,00 Ringpersonale, ikke Beagle Klub medlemmer: Rejseomkostninger samt evt. ophold og måltider betales efter aftale. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog, flybilletter efter regning. Lommepenge kr. 200,00 pr. dag. 2 dage kr. 400,00. Afvigelse fra ovennævnte kan kun ske, hvis dette aftales på forhånd, og fremgår tydeligt af invitationen Middagsarrangementer: I tilfælde af at der sammen med arrangementet afholdes middag betaler Beagle Klubben altid for dommeren, eksterne dommeres ægtefælle samt ringpersonale. Æresmedlemmer inviteres ligeledes til at deltage ved festmiddagen ved januarfesten og på VSS. Klubben betaler mad + 1 fl. vin pr. æresmedlem Internt ringpersonale: Generelt: For at holde omkostninger nede skal det tilstræbes altid at anvende lokalt ringpersonale - der naturligvis skal besidde de nødvendige kvalifikationer. Godtgørelse: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales efter aftale. Ved kørsel i egen bil betales i statens laveste takst pr. km. Ellers betales Færge eller en 2. klasses DSB togbillet samt pladsreservation. Side 6

7 3.4 Hjælpere: Til hjælpere, kan der på klubbens arrangementer uddeles 1 bon som kan bruges som betaling ved det pågældende arrangements beværtning. 1 bon = kr. 20,00. Da disse hjælpere skal være lokale, udbetales der ikke kørselsgodtgørelse. Hjælpere defineres således: Lokale hjælpere til: ex. - opstilling af ringe - indcheckning - salg af ting & sager - hjælpere ved ringene - hjælpere i skoven max. 6 boner pr. arrangement. Hjælpere i Agilityringe: Max. 8 boner pr. arrangement. Såfremt der er frokostarrangementer til det pågældende arrangement erstatter dette bonerne. Side 7

8 4.0 Beagle Klubbens bestyrelse: Der betales ikke vederlag til Beagle Klubbens bestyrelsesmedlemmer. Følgende omkostninger afholdes: 4.1 Bestyrelsesmøder: Ved heldagsmøder betales kr. 100,00 pr. bestyrelsesmedlem til dækning af fortæring til det medlem af Beagle Klubbens bestyrelse der afholder bestyrelses-møde. I tilfælde af aftensmøder/eller 2 dages møder dækkes udgifterne efter regning således at alle udgifter dækkes. 4.2 Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o. lign. dækkes ifølge regning. 4.3 Telefongodtgørelse: Bestyrelsesmedlem tilskud pr. kvartal Alle bestyrelsesmedlemmer... kr. 400,00 Der kan til bestyrelsesmedlemmer ikke udbetales andre former for telefongodtgørelse. Beløbene er bagudrettede og udbetales en gang i kvartalet af det bestyrelses-medlem, der har ansvaret for kontante ud/indbetalinger Rejsegodtgørelse: For at deltage i bestyrelsesmøder betales alle rejseomkostninger samt evt. ophold. Ved kørsel i egen bil betales statens laveste takst, færge- tog- eller flybillet samt pladsreservation efter regning Rimelige måltider under rejsen refunderes efter regning. I tilfælde af at der sammen med bestyrelsesmødet afholdes udvalgsmøde næste dag, fordeles omkostningerne mellem konto for bestyrelsesmøder, og konto for det pågældende udvalg. Side 8

9 5.0 Omkostningsdækning for diverse udvalgsmedlemmer i Beagle Klubben samt hvalpeanvisningen. Der betales ikke vederlag til medlemmer af diverse udvalg i Beagle Klubben. 5.1 Udvalgsmøder: Afholdelse af alle interne og eksterne udvalgsmøder skal være forlods godkendt af Beagle Klubbens bestyrelse. Dette administreres af forhåndsgodkendelse af møderækken for de større udvalg i årsbudgettet. 5.2 Fortæring: Til interne heldagsmøder udbetales kr. 100,00 til fortæring pr. person. Ved deltagelse i eksterne udvalgsmøder betales den pris som forlods er fremlagt og godkendt af Beagle Klubbens bestyrelse. 5.3 Rejsegodtgørelse: For at deltage i udvalgsmøder betales alle rejseomkostninger samt evt. ophold. Ved kørsel i egen bil betales statens laveste takst, færge- og togbillet samt pladsreservation efter regning. Ved kørsel i egen bil skal samkørsel altid tilstræbes. 5.4 Administrationsomkostninger: Omkostninger til administration såsom frimærker, kuverter, fotokopier o.lign. dækkes ifølge regning. Side 9

10 6.0 Udstilling: 6.1 Gebyrer på Certudstillinger: hund kr. 290,00 2. hund med samme ejer/ejere kr. 255,00 3. og efterf. Hund fra samme ejer/ejere kr. 215,00 Baby og hvalp kr. 185,00 Senior og veteraner kr. 290,00 Senior + anden klasse kr. 290,00 Veteran + anden klasse kr. 290,00 Udenfor bedømmelse (ikke Beagle Klubben) kr. 100,00 VSS-Parklasse kr. 125,00 Juniorhandling A + B kr. 100, Omkostninger i Udstillingsudvalget Telefongodtgørelse: Der udbetales ikke telefongodtgørelse til medlemmerne af dette udvalg udover det de tildeles som evt. bestyrelsesmedlemmer. I de tilfælde hvor udstillingslederen ikke er bestyrelsesmedlem udbetales der telefongodtgørelse pr. udstilling - anslået i gennemsnit kr. 100,00 pr. udstilling Kørselsgodtgørelse i forbindelse med udstillinger: Vedr. dommere og ringpersonale, se pkt. 3.2 Udstillingslederen: Til udstillingslederen betales fuld godtgørelse for rejseomkostninger og ophold (efter reglerne for internt ringpersonale), såfremt den pågældende og/eller samboende ikke selv udstiller hund. Udstilles hunde der ejes af udstillingslederen eller samboende, betales kun ½ rejsegodtgørelse og ingen ophold Dommergave: Alle dommere på Beagle Klubbens udstillinger får en gave bestående af et årskrus. Side 10

11 6.2.4 Gave til ringpersonale: Internt ringpersonale modtager 2 værdikuponer til en samlet værdi af 80 kr. Eksternt ringpersonale modtager ikke nogen gave, men får i stedet lommepenge jf. pkt Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 6.4 Årsafslutning Beholdningsopgørelse fremsendes til Beagle Klubbens kasserer inden den 15. januar. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato. Side 11

12 7.0 Dressur 7.1 Gebyrer for deltagelse på dressurpladserne: 1. hund på dressurpladsen kr ,00 2. hund og efterfølgende hunde fra samme husstand kr ,00 Hvalpekursus kr ,00 Tillæg for "fremmede" hunde (ikke DSS-medlemmer) kr ,00 Hunde tilhørende BeK-instruktører, asp. og ass kr ,00 Hunde tilhørende øvrige DSS-instruktører, asp.&ass kr ,00 Prøvegebyr ( uden at have deltaget på hold) kr ,00 Instruktører, aspiranter og assistenter kan træne gratis på andre instruktørers plads, og gå til afsluttede prøve én gang forår og efterår i de klasser man træner. Disse prøver er hitlistekvalificerende. Derudover kan instruktører for træningens skyld deltage i de afsluttede prøver på alle andre pladser - hvis der er plads. Disse prøver er kun hitlistekvalificerende hvis prøvegebyr på kr. 125,00 betales forud før prøvens start. 7.2 Prøvegebyr ved Dressurkonkurrencer: Deltagergebyr ved Beagle Klub prøve... kr. 150,00 Deltagergebyr ved DKK prøve... kr. 280,00 Deltagegebyr ved DKK prøve, 2. hund... kr. 255,00 Deltagergebyr ved DKK prøve, efterfølgende... kr. 225,00 VSS pris aftales pr. år. 7.3 Omkostninger i Dressurafdelingen: Kørselsgodtgørelse i forbindelse med dressurkurser: Kørselsgodtgørelse til Instruktører: Kørselsgodtgørelse til instruktørerne udgør 40 % af betalt kursuskontingent. Der ydes ikke godtgørelse af frie kontingenter dvs. af hunde der trænes "gratis". Standardkørselsgodtgørelse til instruktøren skal dække kørsel mellem bopæl og træningsplads indenfor en radius på 30 km. fra bopæl Kørselsgodtgørelse til aspiranter pr. sæson...kr. 300,00 Efter forudgående aftale med Beagle Klubbens bestyrelse kan der i tilfælde af, at der er ekstraordinært langt til trænings/uddannelsesstedet, eller hvis en stor andel af kursisterne er træning af instruktører (ikke betalende), bevilges kørselsudgifter herudover efter statens laveste takst Kørselsgodtgørelse til forprøvedommere: Kørselsgodtgørelse til forprøvedommere afregnes efter statens laveste takst, alternativt en gave til en værdi af ca. kr. 45, Administration i forbindelse med dressurkurser: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. Side 12

13 7.5 Instruktørprøver: Teoretiske & praktiske prøver: Ang. teoretiske prøver. Betales efter regning, efter faktiske omkostninger. Ang. praktiske prøver. P.t. indbetales der á conto kr. 1000,00 pr. aspirant. Beløbet er fastsat på DSS s årsmøde. Endelig afregning udregnes efter faktiske omkostninger. 7.6 Fortæring: Dommer og ringpersonale inviteres altid til at deltage i en evt. frokost i forbindelse med dressurprøver. Det tillades at der indkøbes en 1/2 flaske gammel dansk til udskænkning til ringpersonale og dommere ved officielle prøvers start. 7.7 Dommergaver: Dressurprøvedommer: Dommeren modtager en gave svarende til en 1/1 fl. snaps Ringpersonale: Ringpersonalet modtager en gave svarende til 1/1 fl. hedvin pr. person 7.8 Dressurudvalget: Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til medlemmer af dressurudvalget: Formand... kr. 300,00 Øvrige dressur-udvalgsmedlemmer... kr. 200,00 Bestyrelsesrepræsentanten får ikke særskilt godtgørelse som repræsentant for dette udvalg Administration: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 7.9 Årsopgørelse: Skal også indeholde Agility - der er en underafdeling af dressurudvalget. Opgørelser af beholdninger samt aktiver skal afleveres senest den 15. januar til Beagle Klubbens kasserer. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato Den af bestyrelsen valgte kasserer er tillige kasserer for Dressur- & Agilityudvalget. Dog skal alle afregninger sendes via Dressurudvalgets formand. Side 13

14 8.0 Agility 8.1 Agilitytræning: 8.2 Agilitykonkurrencer: 1. start pr. hund... kr. 160,00 efterfølgende starter med samme hund... kr. 40, Omkostninger: Agilitykurser Til holdlederen udbetales der 40% af kursusgebyret til dækning af kørsel og telefon. Til hjælpere uden hund betales der kr. 25,00 pr. gang til delvis dækning af kørsel. Hjælpere med hund modtager kun gratis træning og undervisning. 8.4 Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 8.5 Agilitybane: Det skal tilstræbes, at anvende den billigst mulige løsning mht. til leje og eller transport af agilitybanen. Det er naturligvis en forudsætning, at den pågældende bane lever op til den standard som almindelige agilitykurser og konkurrencer afvikles under. 8.6 Fortæring: Dommer og ringpersonale inviteres altid til at deltage i en evt. frokost i forbindelse med officielle agilityprøver. Det tillades at der indkøbes en 1/1 flaske gammel dansk til udskænkning ved officielle prøvers start Dommergave: Dommeren modtager en gave svarende til en 1/1 fl. snaps 8.7 Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til medlemmer af agilityudvalget: Formand... kr. 100,00 Øvrige udvalgsmedlemmer... kr. 50,00 Side 14

15 9.0 Schweiss Schweiss- og sporudvalget kan max. bestå af 4 medlemmer og 1 bestyrelsesrepræsentant. 9.1 Træning af Schweiss: Træningsspor ved træning pr. hund (medlemmer)... kr. 30,00 Træningsspor ved træning pr. hund (ikke medlemmer)... kr. 60,00 NB: Medlemmer har fortrinsret til spor og deltagelse. Hvis holdene er fyldt op sættes ikke medlemmer på venteliste. 9.2 Telefongodtgørelse til Schweiss- og sporudvalget: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til Schweiss- og sporudvalget: Formanden... kr. 100,00 Øvrige udvalgsmedlemmer... kr. 50, Årsafslutning: Schweissrepræsentanterne i regioner afregner efter årets sidste Schweistræning evt. overskud til Schweiss- og sporudvalget. Samlet kassebeholdninger i Schweiss- og sporudvalget over kr ,00, afregnes senest den 15. januar til klubbens kasserer. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato. 9.4 Omkostninger ved træning i Beagle Klubben: Træningsspor: Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til den person, der lægger træningsspor dog max. efter statens laveste takst. Hvis vedkommende selv har hund der deltager i træningen, kan der kun udbetales halv godtgørelse. 9.5 Gebyrer for deltagelse i officielle prøver: 400 m / 3 timer... kr. 400, m / 20 timer... kr. 450, m / 20 timer... kr. 800, m / 40 timer... kr. 800,00 Tillæg for rapportering... kr. 100, Omkostninger ved officielle Schweissprøver: Side 15

16 9.6.1 Dommer: Dommergodtgørelse følger de af DKK til enhver tid fastsatte regler: Takster pr. 1. januar 2007: Lommepenge pr. dag... kr. 500,00 Herudover betales nødvendige rejseomkostninger, samt evt. ophold og fortæring. Ved kørsel i egen bil godtgøres der 3,35 kr. pr. km. - svarende til statens højeste takst Prøveleder og stifinder: Der udbetales kørselsgodtgørelse - dog max efter statens laveste takst Chauffør i skoven: Der udbetales dækning af eventuelle udgifter - max. kr. 75, Fortæring: Prøveleder og stifinder er berettiget til at deltage i morgenmad og efterfølgende frokost med dommeren, hvis en sådan afholdes. Der kan indkøbes 1/1 flaske gammel dansk til udskænkning ved prøvens start Gaver: Prøvelederen beslutter hvorvidt der skal gives gaver til dommere og stifindere. Gave til dommere må max. have en værdi af 100 kr. Gave til stifindere må max. have en værdi af 75 kr. Side 16

17 10.0 Hvalpeanvisningen 10.1 Gebyr for optagelse på hvalpelisten: Opdrættere med kennelmærke som er tilknyttet Opdrættervejviseren: Pris pr. kuld på hvalpelisten... kr. 100,00 Opdrættere med kennelmærke som ikke er tilknyttet Opdrættervejviseren: Pris pr. kuld på hvalpelisten (til solgt, max. fyldt 3 mdr.)... kr. 400,00 Opdrættere uden kennelmærke: Pris pr. kuld på hvalpelisten (til solgt, max. fyldt 3 mdr.)... kr. 400,00 Anvisning af brugte hunde pr. måned: Medlemmer af Beagle Klubben... kr. 50,00 Ikke medlemmer... kr. 250,00 INDMELDELSE AF KULDETS HVALPEKØBERE Alle hvalpekøbere som ikke i forvejen er medlem af Beagle Klubben meldes ind af opdrætteren for en særlig opdrætterpris, som pt. udgør kr. 150,00 indtil 30/9 fra 1/10 til 31/12 udgør prisen 200,00, som så også dække hele det efterfølgende år Omkostninger: Telefongodtgørelse: Der udbetales kr. 200,00 kvartalsvis i telefongodtgørelse til det medlem der administrerer hvalpeanvisningen Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning Annoncering: Der annonceres som følger: Den Blå avis/øst 1. uge i hver måned Den Blå avis/vest 1. uge i hver måned Annonceringen kan af bestyrelsen ændres efter aktuelt behov Lokal aviser: Efter aftale med bestyrelsen Budget udarbejdes af Beagle Klubbens bestyrelse. Side 17

18 11.0 Beagle Klubbens Magasin 11.1 Annonceindtægter: Medlemsannoncering: 1/1 sides annonce inkl. 2 webannoncer én udgivelse... kr. 700,00 1/1 sides annonce inkl. 2 webannoncer 4 udgivelser i træk... kr. 2000, Kommercielle annoncer: Priserne forhandles individuelt Klubbens officielle hjemmeside Subdomæne pr. år... kr. 125, kr. 150,00 Hjemmeside incl. red. værktøj, subdomæne og ... kr. 1600,00 Hjemmeside excl. red. værktøj incl. subdomæne og ... kr. 600, Omkostninger: Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse kvartalsvis: Redaktion:... kr. 400,00 Annoncesælgeren:... kr. 300,00 Ovenstående udbetales kun hvis funktionen varetages af personer udenfor bestyrelsen Årsafslutning: Opgørelse over aktiver fremsendes senest den 15. januar. Budgetforslag for de næste 2 år senest 15. januar. Side 18

19 12.0 Generalforsamling, Regionsledermøde og andre udvalgsmøder: 12.1 Generalforsamling: For alle deltagende bestyrelsesmedlemmer, revision og dirigent betales fuld rejseomkostning. Ved kørsel i egen bil betales der statens laveste takst pr. km, eller dækning i form af prisen på en 2. klasses togbillet samt pladsbillet. Beagle Klubben er vært ved et mindre traktement (1 kop kaffe + brød) til alle deltagere i generalforsamlingen. Til dirigenten indkøbes en gave svarende til en 1/1 flaske whisky max. kr. 500, Regionsledermøde: Ved regionsledermøder betales rejseomkostninger. Ved kørsel i egen bil betales der statens laveste takst pr. km, eller dækning i form af prisen på en 2. klasses togbillet samt pladsbillet. Der betales kun for én regionsrepræsentant fra hver region. Side 19

20 13.0 Beagle Klubbens regioner. Gebyrer for deltagelse i regionsarrangementer: Det er helt op til den enkelte region at bestemme hvilke priser der skal tages for deltagelse i de enkelte aktiviteter, der hører under regionsarrangementer. Det er dog en forudsætning at arrangementerne i et regnskabsår hviler i sig selv, eller giver overskud. Schweissarangementer er en særskilt aktivitet, og der afregnes særskilt jvf. instruks for dette. Dog skal officielle dressur, agility, Schweiss og udstillingsarrangementer følge de fastsatte gebyrer. Kassebeholdning over kr ,00 afregnes hver årsultimo, senest den 15. januar til klubben kasserer. Salg af "Ting & Sager" afregnes løbende til klubbens kasserer. Ultimobeholdningen af disse effekter sendes til samme person på særskilt bilag inden den 15. januar Rejsegodtgørelse: Der ydes ikke rejsegodtgørelse til regionsledelsens deltagelse i regions-arrangementer. Personer der inviteres til at holde foredrag eller lignende skal ydes rejsegodtgørelse efter reglerne i pkt.3.0. Det er tilladt at give en gave svarende til 1/1 flaske gammel dansk max. kr. 150, Telefongodtgørelse: Hver region kan anvende kr. 150,00 pr. kvartal i telefongodtgørelse, og vælger selv fordelingen mellem regionsledelsen Underskudsdækning: Ved større arrangementer, skal der allerede ved planlægningen, udarbejdes et budget med forventede indtægter og udgifter. I forbindelse med sådanne større arrangementer bør det overvejes et muligt samarbejde med naboregioner. Budget der viser underskud på mere end kr. 500,00 skal fremsendes til bestyrelsen i så god tid at det kan blive behandlet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan, såfremt budget og arrangement skønnes fornuftigt, give tilsagn om dækning af evt. underskud.. Side 20

21 14.0 Beagle Klubbens hjemmeside Telefongodtgørelse til web-teamet. Der udbetales telefongodtgørelse der udgør: Hvert medlem pr. kvartal... kr. 250,00 Udbetales kun til ikke bestyrelsesmedlemmer. Beløbene er bagudrettede og udbetales en gang i kvartalet af det bestyrelses-medlem, der har ansvaret for kontante ud/indbetalinger Web-annoncer. Eventannoncer, 1 måned... kr. 100,00 Medlemsannoncer, pr kvartal... kr. 250,00 Opdrættervejviseren på klubbens internetside, pr. år... se side 17 hvalpelisten Side 21

22 15.0 Diverse beslutninger af økonomisk art Seminarer: De enkelte udvalg skal altid ansøge Beagle Klubbens bestyrelse om tilskud for de enkelte medlemmers deltagelse i relevante seminarer. Der kan altid indsendes ansøgninger kollektivt eller fra det enkelte medlem Dommeruddannelse: Alle der er indstillet af Beagle Klubben til uddannelse som dommer for racen får én gang betalt gebyret til DKK (p.t. kr. 500,00) for deltagelse i dommeruddannelsen. Yderligere udgifter i forbindelse med dommeruddannelsen dækkes ikke af Beagle Klubben. Generelt: Alle større økonomiske aktiviteter - eksempelvis VSS og Januarfesten skal budgetmæssigt godkendes af bestyrelsen. Senest 4 uger efter arrangementets gennemførelse skal regnskab m/bilag samt afregning af under-/overskud tilgå Beagle Klubben. Side 22

23 16.0 Statens Befordringsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse. Pr. 1. Januar 2007 Høj takst... kr Lav takst... kr Side 23

24 Side 24

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Idéen Anledning Hvornår, hvorhen, hvilke køretøjer Planlægningen Hvem vil være medansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af løbet Tidsplan for ens eget arbejde

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 Festregulativ Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 1. Formål... 2 2. Planlægning af en kollegiefest... 2 2.1 Planlægning af et hall-arrangement... 3 3. Budgetgodkendelse...

Læs mere