Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007"

Transkript

1 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side Kontingenter... side Omkostningsdækning for dommere, ringpersonale og hjælpere... side Beagle Klubbens Bestyrelse... side Omkostningsdækning for diverse udvalgsmedlemmer i Beagle Klubben samt Hvalpelisten... side Udstilling... side Dressur... side Agility... side Schweiss... side Hvalpeanvisningen... side Beagle Klubbens Magasin... side Generalforsamling, Regionsledermøde og andre udvalgsmøder... side Beagle Klubbens regioner... side Beagle Klubbens webmaster og hitlistefører... side Diverse beslutninger af økonomisk art... side Statens befordringsgodtgørelse... side 23 Side 3

4 1.0 Regnskab- Gebyr- og Omkostningsinstruks. 1.1 Generelt: Denne instruks beskriver de gebyrer der findes for at deltage i Beagle Klubbens forskellige arrangementer. Dokumentet beskriver endvidere de regler der findes vedrørende dækning af omkostningerne til at gennemføre de pågældende arrangementer. Desuden er reglerne for omkostningsdækning i forbindelse med administration af Beagle Klubben beskrevet ligesom diverse kontingenter for medlemskab af Beagle Klubben. Regelsættet gælder alle medlemmer af Beagle Klubben. 1.2 Formål: Det er vigtigt for Beagle Klubbens bestyrelse at alle der arbejder for klubben behandles så ens som muligt. Vi hylder frivillighedens princip, men samtidig er det rimeligt, at de medlemmer der arbejder for klubben skal have dækket en del af deres omkostninger. 1.3 Indhold: Dokumentet er opdelt således, at det først beskriver de generelle regler for afholdelse af arrangementer i Beagle Klubben. Derefter beskrives særlige regler for diverse udvalg og for deltagelse i diverse årsmøder/generalforsamling. Sidst er der beskrevet diverse bestyrelsesbeslutninger af økonomisk karakter. Husk, at dette er et levende dokument, der kan ændres i takt med ændringerne i vore omgivelser 1.4 Afvigelse fra reglerne: Alle afvigelser fra reglerne i dette dokument skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. 1.5 Grænsetilfælde: Det er altid svært at få dækket alle områder ind. Men i tilfælde af tvivl skal man blot rejse problemet for klubbens bestyrelse der så vil afgøre den pågældende sag. Ligeså vil vi gerne modtage forslag til tilføjelser og ændringer Økonomi: Denne instruks er baseret på Beagle Klubbens nuværende økonomiske status, og Beagle Klubbens bestyrelse kan med omgående virkning ændre indholdet, hvis der er behov for økonomiske besparelser. Side 4

5 Kontingenter pr. 1. januar Kontingenter: Enkeltmedlemmer kr. 350,00 Husstandsmedlemmer kr. 400,00 Opdrætterindmeldte kr. 150,00 Udenlandske medlemmer kr. 460,00 Efter i indmeldelsesåret er kontingentet følgende: Enkeltmedlemmer kr. 275,00 Husstandsmedlemmer kr. 325,00 Efter i indmeldelsesåret er kontingentet følgende inkl. efterfølgende år: Opdrætterindmeldte kr. 200,00 NB! Der udleveres kun Magasin nr. 3 og 4 for medlemmer der er indmeldt efter reglen. Og for opdrætterindmeldte efter udleveres kun Magasin nr. 4 + det hele det kommende år. Side 5

6 3.0 Omkostningsdækning for dommere, ringpersonale og hjælpere ved Beagle Klubbens arrangementer 3.1. Generelt: Dækning af omkostninger for dommere og ringpersonale. Ved ringpersonale forstås ringsekretærer og ringassistenter. 3.2 Dommere og externt ringpersonale: Der ydes godtgørelse efter DKK's regler: Udenlandske dommere: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog/flybillet - efter regning. Lommepenge kr. 600,- pr. dag dommeren dømmer. 2 dage kr. 800,00 Danske dommere: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog, flybilletter efter regning. Lommepenge kr. 500,- pr. dag dommeren dømmer. 2 dage kr. 750,00 Ringpersonale, ikke Beagle Klub medlemmer: Rejseomkostninger samt evt. ophold og måltider betales efter aftale. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog, flybilletter efter regning. Lommepenge kr. 200,00 pr. dag. 2 dage kr. 400,00. Afvigelse fra ovennævnte kan kun ske, hvis dette aftales på forhånd, og fremgår tydeligt af invitationen Middagsarrangementer: I tilfælde af at der sammen med arrangementet afholdes middag betaler Beagle Klubben altid for dommeren, eksterne dommeres ægtefælle samt ringpersonale. Æresmedlemmer inviteres ligeledes til at deltage ved festmiddagen ved januarfesten og på VSS. Klubben betaler mad + 1 fl. vin pr. æresmedlem Internt ringpersonale: Generelt: For at holde omkostninger nede skal det tilstræbes altid at anvende lokalt ringpersonale - der naturligvis skal besidde de nødvendige kvalifikationer. Godtgørelse: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales efter aftale. Ved kørsel i egen bil betales i statens laveste takst pr. km. Ellers betales Færge eller en 2. klasses DSB togbillet samt pladsreservation. Side 6

7 3.4 Hjælpere: Til hjælpere, kan der på klubbens arrangementer uddeles 1 bon som kan bruges som betaling ved det pågældende arrangements beværtning. 1 bon = kr. 20,00. Da disse hjælpere skal være lokale, udbetales der ikke kørselsgodtgørelse. Hjælpere defineres således: Lokale hjælpere til: ex. - opstilling af ringe - indcheckning - salg af ting & sager - hjælpere ved ringene - hjælpere i skoven max. 6 boner pr. arrangement. Hjælpere i Agilityringe: Max. 8 boner pr. arrangement. Såfremt der er frokostarrangementer til det pågældende arrangement erstatter dette bonerne. Side 7

8 4.0 Beagle Klubbens bestyrelse: Der betales ikke vederlag til Beagle Klubbens bestyrelsesmedlemmer. Følgende omkostninger afholdes: 4.1 Bestyrelsesmøder: Ved heldagsmøder betales kr. 100,00 pr. bestyrelsesmedlem til dækning af fortæring til det medlem af Beagle Klubbens bestyrelse der afholder bestyrelses-møde. I tilfælde af aftensmøder/eller 2 dages møder dækkes udgifterne efter regning således at alle udgifter dækkes. 4.2 Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o. lign. dækkes ifølge regning. 4.3 Telefongodtgørelse: Bestyrelsesmedlem tilskud pr. kvartal Alle bestyrelsesmedlemmer... kr. 400,00 Der kan til bestyrelsesmedlemmer ikke udbetales andre former for telefongodtgørelse. Beløbene er bagudrettede og udbetales en gang i kvartalet af det bestyrelses-medlem, der har ansvaret for kontante ud/indbetalinger Rejsegodtgørelse: For at deltage i bestyrelsesmøder betales alle rejseomkostninger samt evt. ophold. Ved kørsel i egen bil betales statens laveste takst, færge- tog- eller flybillet samt pladsreservation efter regning Rimelige måltider under rejsen refunderes efter regning. I tilfælde af at der sammen med bestyrelsesmødet afholdes udvalgsmøde næste dag, fordeles omkostningerne mellem konto for bestyrelsesmøder, og konto for det pågældende udvalg. Side 8

9 5.0 Omkostningsdækning for diverse udvalgsmedlemmer i Beagle Klubben samt hvalpeanvisningen. Der betales ikke vederlag til medlemmer af diverse udvalg i Beagle Klubben. 5.1 Udvalgsmøder: Afholdelse af alle interne og eksterne udvalgsmøder skal være forlods godkendt af Beagle Klubbens bestyrelse. Dette administreres af forhåndsgodkendelse af møderækken for de større udvalg i årsbudgettet. 5.2 Fortæring: Til interne heldagsmøder udbetales kr. 100,00 til fortæring pr. person. Ved deltagelse i eksterne udvalgsmøder betales den pris som forlods er fremlagt og godkendt af Beagle Klubbens bestyrelse. 5.3 Rejsegodtgørelse: For at deltage i udvalgsmøder betales alle rejseomkostninger samt evt. ophold. Ved kørsel i egen bil betales statens laveste takst, færge- og togbillet samt pladsreservation efter regning. Ved kørsel i egen bil skal samkørsel altid tilstræbes. 5.4 Administrationsomkostninger: Omkostninger til administration såsom frimærker, kuverter, fotokopier o.lign. dækkes ifølge regning. Side 9

10 6.0 Udstilling: 6.1 Gebyrer på Certudstillinger: hund kr. 290,00 2. hund med samme ejer/ejere kr. 255,00 3. og efterf. Hund fra samme ejer/ejere kr. 215,00 Baby og hvalp kr. 185,00 Senior og veteraner kr. 290,00 Senior + anden klasse kr. 290,00 Veteran + anden klasse kr. 290,00 Udenfor bedømmelse (ikke Beagle Klubben) kr. 100,00 VSS-Parklasse kr. 125,00 Juniorhandling A + B kr. 100, Omkostninger i Udstillingsudvalget Telefongodtgørelse: Der udbetales ikke telefongodtgørelse til medlemmerne af dette udvalg udover det de tildeles som evt. bestyrelsesmedlemmer. I de tilfælde hvor udstillingslederen ikke er bestyrelsesmedlem udbetales der telefongodtgørelse pr. udstilling - anslået i gennemsnit kr. 100,00 pr. udstilling Kørselsgodtgørelse i forbindelse med udstillinger: Vedr. dommere og ringpersonale, se pkt. 3.2 Udstillingslederen: Til udstillingslederen betales fuld godtgørelse for rejseomkostninger og ophold (efter reglerne for internt ringpersonale), såfremt den pågældende og/eller samboende ikke selv udstiller hund. Udstilles hunde der ejes af udstillingslederen eller samboende, betales kun ½ rejsegodtgørelse og ingen ophold Dommergave: Alle dommere på Beagle Klubbens udstillinger får en gave bestående af et årskrus. Side 10

11 6.2.4 Gave til ringpersonale: Internt ringpersonale modtager 2 værdikuponer til en samlet værdi af 80 kr. Eksternt ringpersonale modtager ikke nogen gave, men får i stedet lommepenge jf. pkt Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 6.4 Årsafslutning Beholdningsopgørelse fremsendes til Beagle Klubbens kasserer inden den 15. januar. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato. Side 11

12 7.0 Dressur 7.1 Gebyrer for deltagelse på dressurpladserne: 1. hund på dressurpladsen kr ,00 2. hund og efterfølgende hunde fra samme husstand kr ,00 Hvalpekursus kr ,00 Tillæg for "fremmede" hunde (ikke DSS-medlemmer) kr ,00 Hunde tilhørende BeK-instruktører, asp. og ass kr ,00 Hunde tilhørende øvrige DSS-instruktører, asp.&ass kr ,00 Prøvegebyr ( uden at have deltaget på hold) kr ,00 Instruktører, aspiranter og assistenter kan træne gratis på andre instruktørers plads, og gå til afsluttede prøve én gang forår og efterår i de klasser man træner. Disse prøver er hitlistekvalificerende. Derudover kan instruktører for træningens skyld deltage i de afsluttede prøver på alle andre pladser - hvis der er plads. Disse prøver er kun hitlistekvalificerende hvis prøvegebyr på kr. 125,00 betales forud før prøvens start. 7.2 Prøvegebyr ved Dressurkonkurrencer: Deltagergebyr ved Beagle Klub prøve... kr. 150,00 Deltagergebyr ved DKK prøve... kr. 280,00 Deltagegebyr ved DKK prøve, 2. hund... kr. 255,00 Deltagergebyr ved DKK prøve, efterfølgende... kr. 225,00 VSS pris aftales pr. år. 7.3 Omkostninger i Dressurafdelingen: Kørselsgodtgørelse i forbindelse med dressurkurser: Kørselsgodtgørelse til Instruktører: Kørselsgodtgørelse til instruktørerne udgør 40 % af betalt kursuskontingent. Der ydes ikke godtgørelse af frie kontingenter dvs. af hunde der trænes "gratis". Standardkørselsgodtgørelse til instruktøren skal dække kørsel mellem bopæl og træningsplads indenfor en radius på 30 km. fra bopæl Kørselsgodtgørelse til aspiranter pr. sæson...kr. 300,00 Efter forudgående aftale med Beagle Klubbens bestyrelse kan der i tilfælde af, at der er ekstraordinært langt til trænings/uddannelsesstedet, eller hvis en stor andel af kursisterne er træning af instruktører (ikke betalende), bevilges kørselsudgifter herudover efter statens laveste takst Kørselsgodtgørelse til forprøvedommere: Kørselsgodtgørelse til forprøvedommere afregnes efter statens laveste takst, alternativt en gave til en værdi af ca. kr. 45, Administration i forbindelse med dressurkurser: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. Side 12

13 7.5 Instruktørprøver: Teoretiske & praktiske prøver: Ang. teoretiske prøver. Betales efter regning, efter faktiske omkostninger. Ang. praktiske prøver. P.t. indbetales der á conto kr. 1000,00 pr. aspirant. Beløbet er fastsat på DSS s årsmøde. Endelig afregning udregnes efter faktiske omkostninger. 7.6 Fortæring: Dommer og ringpersonale inviteres altid til at deltage i en evt. frokost i forbindelse med dressurprøver. Det tillades at der indkøbes en 1/2 flaske gammel dansk til udskænkning til ringpersonale og dommere ved officielle prøvers start. 7.7 Dommergaver: Dressurprøvedommer: Dommeren modtager en gave svarende til en 1/1 fl. snaps Ringpersonale: Ringpersonalet modtager en gave svarende til 1/1 fl. hedvin pr. person 7.8 Dressurudvalget: Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til medlemmer af dressurudvalget: Formand... kr. 300,00 Øvrige dressur-udvalgsmedlemmer... kr. 200,00 Bestyrelsesrepræsentanten får ikke særskilt godtgørelse som repræsentant for dette udvalg Administration: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 7.9 Årsopgørelse: Skal også indeholde Agility - der er en underafdeling af dressurudvalget. Opgørelser af beholdninger samt aktiver skal afleveres senest den 15. januar til Beagle Klubbens kasserer. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato Den af bestyrelsen valgte kasserer er tillige kasserer for Dressur- & Agilityudvalget. Dog skal alle afregninger sendes via Dressurudvalgets formand. Side 13

14 8.0 Agility 8.1 Agilitytræning: 8.2 Agilitykonkurrencer: 1. start pr. hund... kr. 160,00 efterfølgende starter med samme hund... kr. 40, Omkostninger: Agilitykurser Til holdlederen udbetales der 40% af kursusgebyret til dækning af kørsel og telefon. Til hjælpere uden hund betales der kr. 25,00 pr. gang til delvis dækning af kørsel. Hjælpere med hund modtager kun gratis træning og undervisning. 8.4 Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 8.5 Agilitybane: Det skal tilstræbes, at anvende den billigst mulige løsning mht. til leje og eller transport af agilitybanen. Det er naturligvis en forudsætning, at den pågældende bane lever op til den standard som almindelige agilitykurser og konkurrencer afvikles under. 8.6 Fortæring: Dommer og ringpersonale inviteres altid til at deltage i en evt. frokost i forbindelse med officielle agilityprøver. Det tillades at der indkøbes en 1/1 flaske gammel dansk til udskænkning ved officielle prøvers start Dommergave: Dommeren modtager en gave svarende til en 1/1 fl. snaps 8.7 Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til medlemmer af agilityudvalget: Formand... kr. 100,00 Øvrige udvalgsmedlemmer... kr. 50,00 Side 14

15 9.0 Schweiss Schweiss- og sporudvalget kan max. bestå af 4 medlemmer og 1 bestyrelsesrepræsentant. 9.1 Træning af Schweiss: Træningsspor ved træning pr. hund (medlemmer)... kr. 30,00 Træningsspor ved træning pr. hund (ikke medlemmer)... kr. 60,00 NB: Medlemmer har fortrinsret til spor og deltagelse. Hvis holdene er fyldt op sættes ikke medlemmer på venteliste. 9.2 Telefongodtgørelse til Schweiss- og sporudvalget: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til Schweiss- og sporudvalget: Formanden... kr. 100,00 Øvrige udvalgsmedlemmer... kr. 50, Årsafslutning: Schweissrepræsentanterne i regioner afregner efter årets sidste Schweistræning evt. overskud til Schweiss- og sporudvalget. Samlet kassebeholdninger i Schweiss- og sporudvalget over kr ,00, afregnes senest den 15. januar til klubbens kasserer. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato. 9.4 Omkostninger ved træning i Beagle Klubben: Træningsspor: Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til den person, der lægger træningsspor dog max. efter statens laveste takst. Hvis vedkommende selv har hund der deltager i træningen, kan der kun udbetales halv godtgørelse. 9.5 Gebyrer for deltagelse i officielle prøver: 400 m / 3 timer... kr. 400, m / 20 timer... kr. 450, m / 20 timer... kr. 800, m / 40 timer... kr. 800,00 Tillæg for rapportering... kr. 100, Omkostninger ved officielle Schweissprøver: Side 15

16 9.6.1 Dommer: Dommergodtgørelse følger de af DKK til enhver tid fastsatte regler: Takster pr. 1. januar 2007: Lommepenge pr. dag... kr. 500,00 Herudover betales nødvendige rejseomkostninger, samt evt. ophold og fortæring. Ved kørsel i egen bil godtgøres der 3,35 kr. pr. km. - svarende til statens højeste takst Prøveleder og stifinder: Der udbetales kørselsgodtgørelse - dog max efter statens laveste takst Chauffør i skoven: Der udbetales dækning af eventuelle udgifter - max. kr. 75, Fortæring: Prøveleder og stifinder er berettiget til at deltage i morgenmad og efterfølgende frokost med dommeren, hvis en sådan afholdes. Der kan indkøbes 1/1 flaske gammel dansk til udskænkning ved prøvens start Gaver: Prøvelederen beslutter hvorvidt der skal gives gaver til dommere og stifindere. Gave til dommere må max. have en værdi af 100 kr. Gave til stifindere må max. have en værdi af 75 kr. Side 16

17 10.0 Hvalpeanvisningen 10.1 Gebyr for optagelse på hvalpelisten: Opdrættere med kennelmærke som er tilknyttet Opdrættervejviseren: Pris pr. kuld på hvalpelisten... kr. 100,00 Opdrættere med kennelmærke som ikke er tilknyttet Opdrættervejviseren: Pris pr. kuld på hvalpelisten (til solgt, max. fyldt 3 mdr.)... kr. 400,00 Opdrættere uden kennelmærke: Pris pr. kuld på hvalpelisten (til solgt, max. fyldt 3 mdr.)... kr. 400,00 Anvisning af brugte hunde pr. måned: Medlemmer af Beagle Klubben... kr. 50,00 Ikke medlemmer... kr. 250,00 INDMELDELSE AF KULDETS HVALPEKØBERE Alle hvalpekøbere som ikke i forvejen er medlem af Beagle Klubben meldes ind af opdrætteren for en særlig opdrætterpris, som pt. udgør kr. 150,00 indtil 30/9 fra 1/10 til 31/12 udgør prisen 200,00, som så også dække hele det efterfølgende år Omkostninger: Telefongodtgørelse: Der udbetales kr. 200,00 kvartalsvis i telefongodtgørelse til det medlem der administrerer hvalpeanvisningen Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning Annoncering: Der annonceres som følger: Den Blå avis/øst 1. uge i hver måned Den Blå avis/vest 1. uge i hver måned Annonceringen kan af bestyrelsen ændres efter aktuelt behov Lokal aviser: Efter aftale med bestyrelsen Budget udarbejdes af Beagle Klubbens bestyrelse. Side 17

18 11.0 Beagle Klubbens Magasin 11.1 Annonceindtægter: Medlemsannoncering: 1/1 sides annonce inkl. 2 webannoncer én udgivelse... kr. 700,00 1/1 sides annonce inkl. 2 webannoncer 4 udgivelser i træk... kr. 2000, Kommercielle annoncer: Priserne forhandles individuelt Klubbens officielle hjemmeside Subdomæne pr. år... kr. 125, kr. 150,00 Hjemmeside incl. red. værktøj, subdomæne og ... kr. 1600,00 Hjemmeside excl. red. værktøj incl. subdomæne og ... kr. 600, Omkostninger: Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse kvartalsvis: Redaktion:... kr. 400,00 Annoncesælgeren:... kr. 300,00 Ovenstående udbetales kun hvis funktionen varetages af personer udenfor bestyrelsen Årsafslutning: Opgørelse over aktiver fremsendes senest den 15. januar. Budgetforslag for de næste 2 år senest 15. januar. Side 18

19 12.0 Generalforsamling, Regionsledermøde og andre udvalgsmøder: 12.1 Generalforsamling: For alle deltagende bestyrelsesmedlemmer, revision og dirigent betales fuld rejseomkostning. Ved kørsel i egen bil betales der statens laveste takst pr. km, eller dækning i form af prisen på en 2. klasses togbillet samt pladsbillet. Beagle Klubben er vært ved et mindre traktement (1 kop kaffe + brød) til alle deltagere i generalforsamlingen. Til dirigenten indkøbes en gave svarende til en 1/1 flaske whisky max. kr. 500, Regionsledermøde: Ved regionsledermøder betales rejseomkostninger. Ved kørsel i egen bil betales der statens laveste takst pr. km, eller dækning i form af prisen på en 2. klasses togbillet samt pladsbillet. Der betales kun for én regionsrepræsentant fra hver region. Side 19

20 13.0 Beagle Klubbens regioner. Gebyrer for deltagelse i regionsarrangementer: Det er helt op til den enkelte region at bestemme hvilke priser der skal tages for deltagelse i de enkelte aktiviteter, der hører under regionsarrangementer. Det er dog en forudsætning at arrangementerne i et regnskabsår hviler i sig selv, eller giver overskud. Schweissarangementer er en særskilt aktivitet, og der afregnes særskilt jvf. instruks for dette. Dog skal officielle dressur, agility, Schweiss og udstillingsarrangementer følge de fastsatte gebyrer. Kassebeholdning over kr ,00 afregnes hver årsultimo, senest den 15. januar til klubben kasserer. Salg af "Ting & Sager" afregnes løbende til klubbens kasserer. Ultimobeholdningen af disse effekter sendes til samme person på særskilt bilag inden den 15. januar Rejsegodtgørelse: Der ydes ikke rejsegodtgørelse til regionsledelsens deltagelse i regions-arrangementer. Personer der inviteres til at holde foredrag eller lignende skal ydes rejsegodtgørelse efter reglerne i pkt.3.0. Det er tilladt at give en gave svarende til 1/1 flaske gammel dansk max. kr. 150, Telefongodtgørelse: Hver region kan anvende kr. 150,00 pr. kvartal i telefongodtgørelse, og vælger selv fordelingen mellem regionsledelsen Underskudsdækning: Ved større arrangementer, skal der allerede ved planlægningen, udarbejdes et budget med forventede indtægter og udgifter. I forbindelse med sådanne større arrangementer bør det overvejes et muligt samarbejde med naboregioner. Budget der viser underskud på mere end kr. 500,00 skal fremsendes til bestyrelsen i så god tid at det kan blive behandlet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan, såfremt budget og arrangement skønnes fornuftigt, give tilsagn om dækning af evt. underskud.. Side 20

21 14.0 Beagle Klubbens hjemmeside Telefongodtgørelse til web-teamet. Der udbetales telefongodtgørelse der udgør: Hvert medlem pr. kvartal... kr. 250,00 Udbetales kun til ikke bestyrelsesmedlemmer. Beløbene er bagudrettede og udbetales en gang i kvartalet af det bestyrelses-medlem, der har ansvaret for kontante ud/indbetalinger Web-annoncer. Eventannoncer, 1 måned... kr. 100,00 Medlemsannoncer, pr kvartal... kr. 250,00 Opdrættervejviseren på klubbens internetside, pr. år... se side 17 hvalpelisten Side 21

22 15.0 Diverse beslutninger af økonomisk art Seminarer: De enkelte udvalg skal altid ansøge Beagle Klubbens bestyrelse om tilskud for de enkelte medlemmers deltagelse i relevante seminarer. Der kan altid indsendes ansøgninger kollektivt eller fra det enkelte medlem Dommeruddannelse: Alle der er indstillet af Beagle Klubben til uddannelse som dommer for racen får én gang betalt gebyret til DKK (p.t. kr. 500,00) for deltagelse i dommeruddannelsen. Yderligere udgifter i forbindelse med dommeruddannelsen dækkes ikke af Beagle Klubben. Generelt: Alle større økonomiske aktiviteter - eksempelvis VSS og Januarfesten skal budgetmæssigt godkendes af bestyrelsen. Senest 4 uger efter arrangementets gennemførelse skal regnskab m/bilag samt afregning af under-/overskud tilgå Beagle Klubben. Side 22

23 16.0 Statens Befordringsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse. Pr. 1. Januar 2007 Høj takst... kr Lav takst... kr Side 23

24 Side 24

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. VSS: 3.1: 2015 Status (HVeg) 3.2: 2016 Status (HeWe)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Referat fra Regionsledermøde. 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen Herlev 30. maj 2005 Referat fra Regionsledermøde Lørdag den. 21. maj 2005 fra kl. 10.00 ca. 16.00 I Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, Nyborg Endelig Dagsorden: 1. Velkomst ved Mogens Holm-Jensen

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

DBU Fyns ledervejledning:

DBU Fyns ledervejledning: DBU Fyns ledervejledning: Denne DBU Fyn-leder vejledning, som er godkendt i DBU Fyns bestyrelse i maj 2011 er udarbejdet for at opnå ensartethed i DBU Fyn-lederplejen. Vejledningen er godkendt med virkning

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Beagle Klubben Dressur-afdelingen

Beagle Klubben Dressur-afdelingen Beagle Klubben Dressur-afdelingen Herlev 15. januar 2012 (udsendt til alle d. 19. jan. 2012) Referat fra Instruktørmødet søndag d. 15. januar 2012 Bemærk: Mødet afholdtes i kantinen på Hammergårdsskolen,

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere