Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beagle Klubbens. Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks. Rev.: Maj 2007"

Transkript

1 Beagle Klubbens Regnskabs, Gebyr- og Omkostningsinstruks Rev.: Maj 2007 Træder i kraft 1. Januar 1994 Side 1

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Regnskabs- Gebyr og Omkostningsinstruks....side Kontingenter... side Omkostningsdækning for dommere, ringpersonale og hjælpere... side Beagle Klubbens Bestyrelse... side Omkostningsdækning for diverse udvalgsmedlemmer i Beagle Klubben samt Hvalpelisten... side Udstilling... side Dressur... side Agility... side Schweiss... side Hvalpeanvisningen... side Beagle Klubbens Magasin... side Generalforsamling, Regionsledermøde og andre udvalgsmøder... side Beagle Klubbens regioner... side Beagle Klubbens webmaster og hitlistefører... side Diverse beslutninger af økonomisk art... side Statens befordringsgodtgørelse... side 23 Side 3

4 1.0 Regnskab- Gebyr- og Omkostningsinstruks. 1.1 Generelt: Denne instruks beskriver de gebyrer der findes for at deltage i Beagle Klubbens forskellige arrangementer. Dokumentet beskriver endvidere de regler der findes vedrørende dækning af omkostningerne til at gennemføre de pågældende arrangementer. Desuden er reglerne for omkostningsdækning i forbindelse med administration af Beagle Klubben beskrevet ligesom diverse kontingenter for medlemskab af Beagle Klubben. Regelsættet gælder alle medlemmer af Beagle Klubben. 1.2 Formål: Det er vigtigt for Beagle Klubbens bestyrelse at alle der arbejder for klubben behandles så ens som muligt. Vi hylder frivillighedens princip, men samtidig er det rimeligt, at de medlemmer der arbejder for klubben skal have dækket en del af deres omkostninger. 1.3 Indhold: Dokumentet er opdelt således, at det først beskriver de generelle regler for afholdelse af arrangementer i Beagle Klubben. Derefter beskrives særlige regler for diverse udvalg og for deltagelse i diverse årsmøder/generalforsamling. Sidst er der beskrevet diverse bestyrelsesbeslutninger af økonomisk karakter. Husk, at dette er et levende dokument, der kan ændres i takt med ændringerne i vore omgivelser 1.4 Afvigelse fra reglerne: Alle afvigelser fra reglerne i dette dokument skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. 1.5 Grænsetilfælde: Det er altid svært at få dækket alle områder ind. Men i tilfælde af tvivl skal man blot rejse problemet for klubbens bestyrelse der så vil afgøre den pågældende sag. Ligeså vil vi gerne modtage forslag til tilføjelser og ændringer Økonomi: Denne instruks er baseret på Beagle Klubbens nuværende økonomiske status, og Beagle Klubbens bestyrelse kan med omgående virkning ændre indholdet, hvis der er behov for økonomiske besparelser. Side 4

5 Kontingenter pr. 1. januar Kontingenter: Enkeltmedlemmer kr. 350,00 Husstandsmedlemmer kr. 400,00 Opdrætterindmeldte kr. 150,00 Udenlandske medlemmer kr. 460,00 Efter i indmeldelsesåret er kontingentet følgende: Enkeltmedlemmer kr. 275,00 Husstandsmedlemmer kr. 325,00 Efter i indmeldelsesåret er kontingentet følgende inkl. efterfølgende år: Opdrætterindmeldte kr. 200,00 NB! Der udleveres kun Magasin nr. 3 og 4 for medlemmer der er indmeldt efter reglen. Og for opdrætterindmeldte efter udleveres kun Magasin nr. 4 + det hele det kommende år. Side 5

6 3.0 Omkostningsdækning for dommere, ringpersonale og hjælpere ved Beagle Klubbens arrangementer 3.1. Generelt: Dækning af omkostninger for dommere og ringpersonale. Ved ringpersonale forstås ringsekretærer og ringassistenter. 3.2 Dommere og externt ringpersonale: Der ydes godtgørelse efter DKK's regler: Udenlandske dommere: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog/flybillet - efter regning. Lommepenge kr. 600,- pr. dag dommeren dømmer. 2 dage kr. 800,00 Danske dommere: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog, flybilletter efter regning. Lommepenge kr. 500,- pr. dag dommeren dømmer. 2 dage kr. 750,00 Ringpersonale, ikke Beagle Klub medlemmer: Rejseomkostninger samt evt. ophold og måltider betales efter aftale. Ved kørsel i egen bil betales statens højeste takst pr. km. Færge, tog, flybilletter efter regning. Lommepenge kr. 200,00 pr. dag. 2 dage kr. 400,00. Afvigelse fra ovennævnte kan kun ske, hvis dette aftales på forhånd, og fremgår tydeligt af invitationen Middagsarrangementer: I tilfælde af at der sammen med arrangementet afholdes middag betaler Beagle Klubben altid for dommeren, eksterne dommeres ægtefælle samt ringpersonale. Æresmedlemmer inviteres ligeledes til at deltage ved festmiddagen ved januarfesten og på VSS. Klubben betaler mad + 1 fl. vin pr. æresmedlem Internt ringpersonale: Generelt: For at holde omkostninger nede skal det tilstræbes altid at anvende lokalt ringpersonale - der naturligvis skal besidde de nødvendige kvalifikationer. Godtgørelse: Rejseomkostninger samt ophold og måltider betales efter aftale. Ved kørsel i egen bil betales i statens laveste takst pr. km. Ellers betales Færge eller en 2. klasses DSB togbillet samt pladsreservation. Side 6

7 3.4 Hjælpere: Til hjælpere, kan der på klubbens arrangementer uddeles 1 bon som kan bruges som betaling ved det pågældende arrangements beværtning. 1 bon = kr. 20,00. Da disse hjælpere skal være lokale, udbetales der ikke kørselsgodtgørelse. Hjælpere defineres således: Lokale hjælpere til: ex. - opstilling af ringe - indcheckning - salg af ting & sager - hjælpere ved ringene - hjælpere i skoven max. 6 boner pr. arrangement. Hjælpere i Agilityringe: Max. 8 boner pr. arrangement. Såfremt der er frokostarrangementer til det pågældende arrangement erstatter dette bonerne. Side 7

8 4.0 Beagle Klubbens bestyrelse: Der betales ikke vederlag til Beagle Klubbens bestyrelsesmedlemmer. Følgende omkostninger afholdes: 4.1 Bestyrelsesmøder: Ved heldagsmøder betales kr. 100,00 pr. bestyrelsesmedlem til dækning af fortæring til det medlem af Beagle Klubbens bestyrelse der afholder bestyrelses-møde. I tilfælde af aftensmøder/eller 2 dages møder dækkes udgifterne efter regning således at alle udgifter dækkes. 4.2 Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o. lign. dækkes ifølge regning. 4.3 Telefongodtgørelse: Bestyrelsesmedlem tilskud pr. kvartal Alle bestyrelsesmedlemmer... kr. 400,00 Der kan til bestyrelsesmedlemmer ikke udbetales andre former for telefongodtgørelse. Beløbene er bagudrettede og udbetales en gang i kvartalet af det bestyrelses-medlem, der har ansvaret for kontante ud/indbetalinger Rejsegodtgørelse: For at deltage i bestyrelsesmøder betales alle rejseomkostninger samt evt. ophold. Ved kørsel i egen bil betales statens laveste takst, færge- tog- eller flybillet samt pladsreservation efter regning Rimelige måltider under rejsen refunderes efter regning. I tilfælde af at der sammen med bestyrelsesmødet afholdes udvalgsmøde næste dag, fordeles omkostningerne mellem konto for bestyrelsesmøder, og konto for det pågældende udvalg. Side 8

9 5.0 Omkostningsdækning for diverse udvalgsmedlemmer i Beagle Klubben samt hvalpeanvisningen. Der betales ikke vederlag til medlemmer af diverse udvalg i Beagle Klubben. 5.1 Udvalgsmøder: Afholdelse af alle interne og eksterne udvalgsmøder skal være forlods godkendt af Beagle Klubbens bestyrelse. Dette administreres af forhåndsgodkendelse af møderækken for de større udvalg i årsbudgettet. 5.2 Fortæring: Til interne heldagsmøder udbetales kr. 100,00 til fortæring pr. person. Ved deltagelse i eksterne udvalgsmøder betales den pris som forlods er fremlagt og godkendt af Beagle Klubbens bestyrelse. 5.3 Rejsegodtgørelse: For at deltage i udvalgsmøder betales alle rejseomkostninger samt evt. ophold. Ved kørsel i egen bil betales statens laveste takst, færge- og togbillet samt pladsreservation efter regning. Ved kørsel i egen bil skal samkørsel altid tilstræbes. 5.4 Administrationsomkostninger: Omkostninger til administration såsom frimærker, kuverter, fotokopier o.lign. dækkes ifølge regning. Side 9

10 6.0 Udstilling: 6.1 Gebyrer på Certudstillinger: hund kr. 290,00 2. hund med samme ejer/ejere kr. 255,00 3. og efterf. Hund fra samme ejer/ejere kr. 215,00 Baby og hvalp kr. 185,00 Senior og veteraner kr. 290,00 Senior + anden klasse kr. 290,00 Veteran + anden klasse kr. 290,00 Udenfor bedømmelse (ikke Beagle Klubben) kr. 100,00 VSS-Parklasse kr. 125,00 Juniorhandling A + B kr. 100, Omkostninger i Udstillingsudvalget Telefongodtgørelse: Der udbetales ikke telefongodtgørelse til medlemmerne af dette udvalg udover det de tildeles som evt. bestyrelsesmedlemmer. I de tilfælde hvor udstillingslederen ikke er bestyrelsesmedlem udbetales der telefongodtgørelse pr. udstilling - anslået i gennemsnit kr. 100,00 pr. udstilling Kørselsgodtgørelse i forbindelse med udstillinger: Vedr. dommere og ringpersonale, se pkt. 3.2 Udstillingslederen: Til udstillingslederen betales fuld godtgørelse for rejseomkostninger og ophold (efter reglerne for internt ringpersonale), såfremt den pågældende og/eller samboende ikke selv udstiller hund. Udstilles hunde der ejes af udstillingslederen eller samboende, betales kun ½ rejsegodtgørelse og ingen ophold Dommergave: Alle dommere på Beagle Klubbens udstillinger får en gave bestående af et årskrus. Side 10

11 6.2.4 Gave til ringpersonale: Internt ringpersonale modtager 2 værdikuponer til en samlet værdi af 80 kr. Eksternt ringpersonale modtager ikke nogen gave, men får i stedet lommepenge jf. pkt Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 6.4 Årsafslutning Beholdningsopgørelse fremsendes til Beagle Klubbens kasserer inden den 15. januar. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato. Side 11

12 7.0 Dressur 7.1 Gebyrer for deltagelse på dressurpladserne: 1. hund på dressurpladsen kr ,00 2. hund og efterfølgende hunde fra samme husstand kr ,00 Hvalpekursus kr ,00 Tillæg for "fremmede" hunde (ikke DSS-medlemmer) kr ,00 Hunde tilhørende BeK-instruktører, asp. og ass kr ,00 Hunde tilhørende øvrige DSS-instruktører, asp.&ass kr ,00 Prøvegebyr ( uden at have deltaget på hold) kr ,00 Instruktører, aspiranter og assistenter kan træne gratis på andre instruktørers plads, og gå til afsluttede prøve én gang forår og efterår i de klasser man træner. Disse prøver er hitlistekvalificerende. Derudover kan instruktører for træningens skyld deltage i de afsluttede prøver på alle andre pladser - hvis der er plads. Disse prøver er kun hitlistekvalificerende hvis prøvegebyr på kr. 125,00 betales forud før prøvens start. 7.2 Prøvegebyr ved Dressurkonkurrencer: Deltagergebyr ved Beagle Klub prøve... kr. 150,00 Deltagergebyr ved DKK prøve... kr. 280,00 Deltagegebyr ved DKK prøve, 2. hund... kr. 255,00 Deltagergebyr ved DKK prøve, efterfølgende... kr. 225,00 VSS pris aftales pr. år. 7.3 Omkostninger i Dressurafdelingen: Kørselsgodtgørelse i forbindelse med dressurkurser: Kørselsgodtgørelse til Instruktører: Kørselsgodtgørelse til instruktørerne udgør 40 % af betalt kursuskontingent. Der ydes ikke godtgørelse af frie kontingenter dvs. af hunde der trænes "gratis". Standardkørselsgodtgørelse til instruktøren skal dække kørsel mellem bopæl og træningsplads indenfor en radius på 30 km. fra bopæl Kørselsgodtgørelse til aspiranter pr. sæson...kr. 300,00 Efter forudgående aftale med Beagle Klubbens bestyrelse kan der i tilfælde af, at der er ekstraordinært langt til trænings/uddannelsesstedet, eller hvis en stor andel af kursisterne er træning af instruktører (ikke betalende), bevilges kørselsudgifter herudover efter statens laveste takst Kørselsgodtgørelse til forprøvedommere: Kørselsgodtgørelse til forprøvedommere afregnes efter statens laveste takst, alternativt en gave til en værdi af ca. kr. 45, Administration i forbindelse med dressurkurser: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. Side 12

13 7.5 Instruktørprøver: Teoretiske & praktiske prøver: Ang. teoretiske prøver. Betales efter regning, efter faktiske omkostninger. Ang. praktiske prøver. P.t. indbetales der á conto kr. 1000,00 pr. aspirant. Beløbet er fastsat på DSS s årsmøde. Endelig afregning udregnes efter faktiske omkostninger. 7.6 Fortæring: Dommer og ringpersonale inviteres altid til at deltage i en evt. frokost i forbindelse med dressurprøver. Det tillades at der indkøbes en 1/2 flaske gammel dansk til udskænkning til ringpersonale og dommere ved officielle prøvers start. 7.7 Dommergaver: Dressurprøvedommer: Dommeren modtager en gave svarende til en 1/1 fl. snaps Ringpersonale: Ringpersonalet modtager en gave svarende til 1/1 fl. hedvin pr. person 7.8 Dressurudvalget: Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til medlemmer af dressurudvalget: Formand... kr. 300,00 Øvrige dressur-udvalgsmedlemmer... kr. 200,00 Bestyrelsesrepræsentanten får ikke særskilt godtgørelse som repræsentant for dette udvalg Administration: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 7.9 Årsopgørelse: Skal også indeholde Agility - der er en underafdeling af dressurudvalget. Opgørelser af beholdninger samt aktiver skal afleveres senest den 15. januar til Beagle Klubbens kasserer. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato Den af bestyrelsen valgte kasserer er tillige kasserer for Dressur- & Agilityudvalget. Dog skal alle afregninger sendes via Dressurudvalgets formand. Side 13

14 8.0 Agility 8.1 Agilitytræning: 8.2 Agilitykonkurrencer: 1. start pr. hund... kr. 160,00 efterfølgende starter med samme hund... kr. 40, Omkostninger: Agilitykurser Til holdlederen udbetales der 40% af kursusgebyret til dækning af kørsel og telefon. Til hjælpere uden hund betales der kr. 25,00 pr. gang til delvis dækning af kørsel. Hjælpere med hund modtager kun gratis træning og undervisning. 8.4 Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning. 8.5 Agilitybane: Det skal tilstræbes, at anvende den billigst mulige løsning mht. til leje og eller transport af agilitybanen. Det er naturligvis en forudsætning, at den pågældende bane lever op til den standard som almindelige agilitykurser og konkurrencer afvikles under. 8.6 Fortæring: Dommer og ringpersonale inviteres altid til at deltage i en evt. frokost i forbindelse med officielle agilityprøver. Det tillades at der indkøbes en 1/1 flaske gammel dansk til udskænkning ved officielle prøvers start Dommergave: Dommeren modtager en gave svarende til en 1/1 fl. snaps 8.7 Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til medlemmer af agilityudvalget: Formand... kr. 100,00 Øvrige udvalgsmedlemmer... kr. 50,00 Side 14

15 9.0 Schweiss Schweiss- og sporudvalget kan max. bestå af 4 medlemmer og 1 bestyrelsesrepræsentant. 9.1 Træning af Schweiss: Træningsspor ved træning pr. hund (medlemmer)... kr. 30,00 Træningsspor ved træning pr. hund (ikke medlemmer)... kr. 60,00 NB: Medlemmer har fortrinsret til spor og deltagelse. Hvis holdene er fyldt op sættes ikke medlemmer på venteliste. 9.2 Telefongodtgørelse til Schweiss- og sporudvalget: Der udbetales følgende telefongodtgørelse pr. kvartal til Schweiss- og sporudvalget: Formanden... kr. 100,00 Øvrige udvalgsmedlemmer... kr. 50, Årsafslutning: Schweissrepræsentanterne i regioner afregner efter årets sidste Schweistræning evt. overskud til Schweiss- og sporudvalget. Samlet kassebeholdninger i Schweiss- og sporudvalget over kr ,00, afregnes senest den 15. januar til klubbens kasserer. Budgetforslag for de næste 2 år inden samme dato. 9.4 Omkostninger ved træning i Beagle Klubben: Træningsspor: Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til den person, der lægger træningsspor dog max. efter statens laveste takst. Hvis vedkommende selv har hund der deltager i træningen, kan der kun udbetales halv godtgørelse. 9.5 Gebyrer for deltagelse i officielle prøver: 400 m / 3 timer... kr. 400, m / 20 timer... kr. 450, m / 20 timer... kr. 800, m / 40 timer... kr. 800,00 Tillæg for rapportering... kr. 100, Omkostninger ved officielle Schweissprøver: Side 15

16 9.6.1 Dommer: Dommergodtgørelse følger de af DKK til enhver tid fastsatte regler: Takster pr. 1. januar 2007: Lommepenge pr. dag... kr. 500,00 Herudover betales nødvendige rejseomkostninger, samt evt. ophold og fortæring. Ved kørsel i egen bil godtgøres der 3,35 kr. pr. km. - svarende til statens højeste takst Prøveleder og stifinder: Der udbetales kørselsgodtgørelse - dog max efter statens laveste takst Chauffør i skoven: Der udbetales dækning af eventuelle udgifter - max. kr. 75, Fortæring: Prøveleder og stifinder er berettiget til at deltage i morgenmad og efterfølgende frokost med dommeren, hvis en sådan afholdes. Der kan indkøbes 1/1 flaske gammel dansk til udskænkning ved prøvens start Gaver: Prøvelederen beslutter hvorvidt der skal gives gaver til dommere og stifindere. Gave til dommere må max. have en værdi af 100 kr. Gave til stifindere må max. have en værdi af 75 kr. Side 16

17 10.0 Hvalpeanvisningen 10.1 Gebyr for optagelse på hvalpelisten: Opdrættere med kennelmærke som er tilknyttet Opdrættervejviseren: Pris pr. kuld på hvalpelisten... kr. 100,00 Opdrættere med kennelmærke som ikke er tilknyttet Opdrættervejviseren: Pris pr. kuld på hvalpelisten (til solgt, max. fyldt 3 mdr.)... kr. 400,00 Opdrættere uden kennelmærke: Pris pr. kuld på hvalpelisten (til solgt, max. fyldt 3 mdr.)... kr. 400,00 Anvisning af brugte hunde pr. måned: Medlemmer af Beagle Klubben... kr. 50,00 Ikke medlemmer... kr. 250,00 INDMELDELSE AF KULDETS HVALPEKØBERE Alle hvalpekøbere som ikke i forvejen er medlem af Beagle Klubben meldes ind af opdrætteren for en særlig opdrætterpris, som pt. udgør kr. 150,00 indtil 30/9 fra 1/10 til 31/12 udgør prisen 200,00, som så også dække hele det efterfølgende år Omkostninger: Telefongodtgørelse: Der udbetales kr. 200,00 kvartalsvis i telefongodtgørelse til det medlem der administrerer hvalpeanvisningen Administrationsomkostninger: Alle administrationsomkostninger til frimærker, fotokopier, kuverter o.lign. dækkes ifølge regning Annoncering: Der annonceres som følger: Den Blå avis/øst 1. uge i hver måned Den Blå avis/vest 1. uge i hver måned Annonceringen kan af bestyrelsen ændres efter aktuelt behov Lokal aviser: Efter aftale med bestyrelsen Budget udarbejdes af Beagle Klubbens bestyrelse. Side 17

18 11.0 Beagle Klubbens Magasin 11.1 Annonceindtægter: Medlemsannoncering: 1/1 sides annonce inkl. 2 webannoncer én udgivelse... kr. 700,00 1/1 sides annonce inkl. 2 webannoncer 4 udgivelser i træk... kr. 2000, Kommercielle annoncer: Priserne forhandles individuelt Klubbens officielle hjemmeside Subdomæne pr. år... kr. 125, kr. 150,00 Hjemmeside incl. red. værktøj, subdomæne og ... kr. 1600,00 Hjemmeside excl. red. værktøj incl. subdomæne og ... kr. 600, Omkostninger: Telefongodtgørelse: Der udbetales følgende telefongodtgørelse kvartalsvis: Redaktion:... kr. 400,00 Annoncesælgeren:... kr. 300,00 Ovenstående udbetales kun hvis funktionen varetages af personer udenfor bestyrelsen Årsafslutning: Opgørelse over aktiver fremsendes senest den 15. januar. Budgetforslag for de næste 2 år senest 15. januar. Side 18

19 12.0 Generalforsamling, Regionsledermøde og andre udvalgsmøder: 12.1 Generalforsamling: For alle deltagende bestyrelsesmedlemmer, revision og dirigent betales fuld rejseomkostning. Ved kørsel i egen bil betales der statens laveste takst pr. km, eller dækning i form af prisen på en 2. klasses togbillet samt pladsbillet. Beagle Klubben er vært ved et mindre traktement (1 kop kaffe + brød) til alle deltagere i generalforsamlingen. Til dirigenten indkøbes en gave svarende til en 1/1 flaske whisky max. kr. 500, Regionsledermøde: Ved regionsledermøder betales rejseomkostninger. Ved kørsel i egen bil betales der statens laveste takst pr. km, eller dækning i form af prisen på en 2. klasses togbillet samt pladsbillet. Der betales kun for én regionsrepræsentant fra hver region. Side 19

20 13.0 Beagle Klubbens regioner. Gebyrer for deltagelse i regionsarrangementer: Det er helt op til den enkelte region at bestemme hvilke priser der skal tages for deltagelse i de enkelte aktiviteter, der hører under regionsarrangementer. Det er dog en forudsætning at arrangementerne i et regnskabsår hviler i sig selv, eller giver overskud. Schweissarangementer er en særskilt aktivitet, og der afregnes særskilt jvf. instruks for dette. Dog skal officielle dressur, agility, Schweiss og udstillingsarrangementer følge de fastsatte gebyrer. Kassebeholdning over kr ,00 afregnes hver årsultimo, senest den 15. januar til klubben kasserer. Salg af "Ting & Sager" afregnes løbende til klubbens kasserer. Ultimobeholdningen af disse effekter sendes til samme person på særskilt bilag inden den 15. januar Rejsegodtgørelse: Der ydes ikke rejsegodtgørelse til regionsledelsens deltagelse i regions-arrangementer. Personer der inviteres til at holde foredrag eller lignende skal ydes rejsegodtgørelse efter reglerne i pkt.3.0. Det er tilladt at give en gave svarende til 1/1 flaske gammel dansk max. kr. 150, Telefongodtgørelse: Hver region kan anvende kr. 150,00 pr. kvartal i telefongodtgørelse, og vælger selv fordelingen mellem regionsledelsen Underskudsdækning: Ved større arrangementer, skal der allerede ved planlægningen, udarbejdes et budget med forventede indtægter og udgifter. I forbindelse med sådanne større arrangementer bør det overvejes et muligt samarbejde med naboregioner. Budget der viser underskud på mere end kr. 500,00 skal fremsendes til bestyrelsen i så god tid at det kan blive behandlet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan, såfremt budget og arrangement skønnes fornuftigt, give tilsagn om dækning af evt. underskud.. Side 20

21 14.0 Beagle Klubbens hjemmeside Telefongodtgørelse til web-teamet. Der udbetales telefongodtgørelse der udgør: Hvert medlem pr. kvartal... kr. 250,00 Udbetales kun til ikke bestyrelsesmedlemmer. Beløbene er bagudrettede og udbetales en gang i kvartalet af det bestyrelses-medlem, der har ansvaret for kontante ud/indbetalinger Web-annoncer. Eventannoncer, 1 måned... kr. 100,00 Medlemsannoncer, pr kvartal... kr. 250,00 Opdrættervejviseren på klubbens internetside, pr. år... se side 17 hvalpelisten Side 21

22 15.0 Diverse beslutninger af økonomisk art Seminarer: De enkelte udvalg skal altid ansøge Beagle Klubbens bestyrelse om tilskud for de enkelte medlemmers deltagelse i relevante seminarer. Der kan altid indsendes ansøgninger kollektivt eller fra det enkelte medlem Dommeruddannelse: Alle der er indstillet af Beagle Klubben til uddannelse som dommer for racen får én gang betalt gebyret til DKK (p.t. kr. 500,00) for deltagelse i dommeruddannelsen. Yderligere udgifter i forbindelse med dommeruddannelsen dækkes ikke af Beagle Klubben. Generelt: Alle større økonomiske aktiviteter - eksempelvis VSS og Januarfesten skal budgetmæssigt godkendes af bestyrelsen. Senest 4 uger efter arrangementets gennemførelse skal regnskab m/bilag samt afregning af under-/overskud tilgå Beagle Klubben. Side 22

23 16.0 Statens Befordringsgodtgørelse Befordringsgodtgørelse. Pr. 1. Januar 2007 Høj takst... kr Lav takst... kr Side 23

24 Side 24

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks

Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks Gældende fra 1. januar 2016. 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding Følgende deltog i møde: Frank Andersen (FA), Brian Seitzberg (BS), Benta Dons Møller (BDM)

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5. februar Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl Afholdes på Jyllinge bibliotek

Bestyrelsesmøde 5. februar Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl Afholdes på Jyllinge bibliotek Referat Bestyrelsesmøde 5. februar 2012 kl. 0900 Afholdes på Jyllinge bibliotek Tilstede: CoSt, AnPe, TrTo, PeLa Afbud: UzH, MiJo, MaNi Bestyrelsen er dermed ikke beslutningsdygtig. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta)

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl. 10.00 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) Mødedeltagere: Frank Andersen (FA) - Brian Seitzberg (BS) - Benta Dons

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Sæsonens visearrangementer: Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at melde sig som visevært til den kommende sæson.

Sæsonens visearrangementer: Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at melde sig som visevært til den kommende sæson. Hulemøder: Hulemøderne anvendes til almindelig orientering og medlemssamvær. Evaluering af viseaftener. Evt. se videoer fra viseaftnerne. Drøftelse af kommende viseaften. Nye udøvende medlemmer præsenteres.

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Beagle Klubben Dressurafdelingen Beagle Klubben Dressurafdelingen Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 20. april 2008 Hos: Niller mandag d. 14. april kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Niels-Henrik Jakobsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900

Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900 Referat af bestyrelsesmøde 4. december 2011 kl. 0900 Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. Følgende punkter blev ændret i forhold til mødeindkaldelsen: Punkt 5 blev flyttet til pkt. 4 Punkt 5 f. blev

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev, 18. november 2010 (udsendt 24. nov. 2010) Hos Lene mandag d. 15. november kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald () Nina Dige Vinther () Bettina Quvang Jørgensen (BQJ)

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson)

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Webteam møde den 23-10-2010 Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Beaglekartotek Aage gennem går det arbejde han er i gang med ved det nye beagle kartotek, som

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

2: Godkendelse af forrige referat Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt.

2: Godkendelse af forrige referat Godkendt - dog skal der kigges på konstituering samt udvalgsposter herunder regionskontakt. Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde søndag den 18. juni 2017 kl. 09.00 Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen (OLSO),

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 4. januar 2015 kl. 10:30 Kongeåsen 112, 4230 Skælskør 1. Godkendelse af referat 2. Fastsættelse af endelig dagsorden 3. VSS: 3.1: 2015 Status (HVeg) 3.2: 2016 Status (HeWe)

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde.

DAGSORDEN: 1. INDLEDNING: Velkommen til Henrik, som får lov at suge lidt til sig, før han sættes i arbejde. Beagle Klubben Dressurafdelingen Herlev, 6. februar 2008 Referat fra Dressur- udvalgsmøde hos Nina, Topasvej 20, Herlev onsdag d. 6. februar Kl. 18.30. MØDEDELTAGERE: Nina Dige Vinther (NDV) Niels-Henrik

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006

KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 KORTHAARKLUBBEN's REGNSKAB 1. JANUAR 26-31. DECEMBER 26 UDGIFTER Resultat Budget Resultat Budget Konto Note indev. år indev. år 25 27 11 Jagthunden 72.994,72 75. 82. 98.51,28 12 FJD 1.612, 1. 12. Medlemskaber

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR HERLEV/HJORTEN SQUASH

RETNINGSLINJER FOR HERLEV/HJORTEN SQUASH RETNINGSLINJER FOR GODTGØRELSE AF UDGIFTER I HERLEV/HJORTEN SQUASH Herlev/Hjorten Squash 17. februar 2013 Version 3.00 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Spillere... 3 1.2 Trænere... 3 1.3 Ledere... 3 2 Turneringsudgifter...

Læs mere

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet

Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden, forretningsgange og regulativer i Studenterrådet Forretningsorden 1 Forretningsordenens virkeområde Forretningsordenen er gældende for møder i Studenterrådets forretningsudvalg. 2 Forretningsordenens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Rejse- og turpolitik

Rejse- og turpolitik Rejse- og turpolitik 1. Formål Formålet med denne politik er at give retningslinier for rejser, hvor SIF-Fodbold er den part der repræsenteres. Dernæst at vejlede i planlægningen af rejser. 2. Generelt

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup

Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup Dagsorden for beagleklubbens møde d. 9. juni 2014 Ellidshøjvej 30, 9230 Svenstrup 1: Forretningsorden for bestyrelsen. 2: Generalforsamling. 3: Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.

Læs mere

Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg lørdag den 4. juli 2015 kl. 9.30 Adressen: Mejls Orten Tinghøj Friskole, Mejlsvej 45, 6800 Varde

Møde i Beagle Klubbens udstillingsudvalg lørdag den 4. juli 2015 kl. 9.30 Adressen: Mejls Orten Tinghøj Friskole, Mejlsvej 45, 6800 Varde Deltagere: Per Hergott Petersen PP), Birgitte C. Søndergaard (BS) Annette Pedersen (AP) bestyrelsens repræsentant Marie Louise Nielsen (MN), Marianne Steinmann Bach (MB) Afbud: Lotte Jensen, Lea Wesselhoff.

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 06.06.13, kl 18.00 Sted: Helle Engelsen Kærvej 16 7850 Stoholm Tilstede: Jens Andersen, Claus Christensen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Mette Stubkjær (barsel) 1. Valg af mødeleder:

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.

1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl. LOKALE REGLER FOR DANSK VANDRELAUG, AARHUS AFDELING 5.udgave, januar 2015. 1. Grundlag Reglerne er et supplement til Landsforeningens medarbejder håndbog, som kan findes på foreningens hjemmeside www.dvl.dk

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

DMK s Instruktøruddannelse

DMK s Instruktøruddannelse DMK s Instruktøruddannelse En vej frem DMK s Instruktøruddannelse 1. Formål Formålet med etablering af en uddannelses ordning for instruktører i DMK er: 1.1. Visionen for DMK s instruktøruddannelse: Vi

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum

Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg. Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum Dagsorden: Referat af udvalgsmøde i Beagle Klubbens Schweiss- og sporudvalg 1. Siden sidst 2. Forretningsorden 3. Prøveregler Fredag 12/9 2014 hos Kristian i Farum 4. Møde med bestyrelsesrepræsentanten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS)

VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS) 5.5 Vedtægter for DSS VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS) 1. Formål: Formålet med samarbejdet er på landsbasis at give medlemmerne i de enkelte specialklubber flere muligheder for

Læs mere

Kommissorier for udvalg. Old English Sheepdog Klubben. Danmark

Kommissorier for udvalg. Old English Sheepdog Klubben. Danmark Kommissorier for udvalg Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde den 23. November 2012 i Bestyrelsen for Old English Sheepdog Klubben i Danmark (i det følgende

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Retningslinjer for konkurrencetilskud

Retningslinjer for konkurrencetilskud Retningslinjer for konkurrencetilskud Gældende for alle ansøgninger om konkurrencetilskud: - Tilskud kan kun søges af medlemmer af PLØKS, Skovlunde klatreklub. - Det er et krav, at der stilles op i konkurrencen

Læs mere

Aftale om indefodbold. Nærværende aftale er indgået mellem:

Aftale om indefodbold. Nærværende aftale er indgået mellem: Aftale om indefodbold Nærværende aftale er indgået mellem: Dansk Fodbolddommer-Union Dansk Boldspil-Union Dansk Firmaidrætsforbund Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger KFUMs Idrætsforbund DFU DBU Firmaidrætten

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

HASI Silkeborg. Klubbens vedtægter.

HASI Silkeborg. Klubbens vedtægter. 1. Navn: Foreningens navn er: Svømmeklubben HASI Foreningens hjemsted er: Silkeborg Silkeborg kommune Foreningen er stiftet den: 14.2.1985 2. Formål: Foreningens formål er at skabe grundlag for handicappedes

Læs mere

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Klubben er stiftet den 1. august 1996. Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Vedtægter for Dansk Hundeskole Roskilde 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er "Dansk Hundeskole Roskilde" Klubbens hjemsted er Roskilde.

Læs mere

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig

Punkter Behandling af punkter Ansvarlig Dagsorden til Beagle Klubbens bestyrelsesmøde lørdag den 7. Marts 2009 kl. 09.00 i Odense nr. 1/2009 Tilstede:, AnPe, JeHo,,, MiJo Afbud: Henrik Westeraa, HeWe Punkter Behandling af punkter Ansvarlig 1.

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng

Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng Bestyrelsesmøde d. 5. oktober 2014 kl. 9.00 Stationsvej 4, Løve; 4270 Høng Tilstede: Hanne G. Veggerby ( HVeg), Anna Sofie Gothen ( Asgr), Lene Toft ( LeTo), Marie Louise Nielsen ( MaNi), Lone Hansen (

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub

Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub Retningslinjer for racerepræsentantskabet i Dansk Terrier Klub 1. Formål Formålet med racerepræsentantskabet er at varetage de enkelte racers særlige interesser i Dansk Terrier Klub. 2. Valg 2.1 Valgbarhed

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

BEAGLE KLUBBENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING. LØRDAG DEN 20. MAJ 2017 Kl i Årslev Hallen Bøgehøjvej Årslev

BEAGLE KLUBBENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING. LØRDAG DEN 20. MAJ 2017 Kl i Årslev Hallen Bøgehøjvej Årslev BEAGLE KLUBBENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 20. MAJ 2017 Kl. 16.00 i Årslev Hallen Bøgehøjvej 2 5792 Årslev Indhold Indhold... 2 Endelig dagsorden:... 3 Formandens beretning... 4 Resultatopgørelse

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv

Forretningsorden for Spidshundeklubben s tillidshverv FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl

Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl Referat fra Beagleklubbens bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016 kl. 10.00 Konge-Åsen 112, 4230 Skælskør Indkaldt: Anna Sofie Gothen (ASGR), Lone Hansen (LOHA), Mette Nødskov (METN), Ole Sørensen

Læs mere