Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993"

Transkript

1 Dante i januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. 3.Indkomne forslag. 4.Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. 5.Eventuelt ad 2: regnskabet vil være tilgængeligt hos kassereren senest 14 dage før generalforsamlingen. ad 3: skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. ad 4: punktet bortfalder, da ingen er på valg. Efter generalforsamlingen almindeligt medlemsmøde: Kim Severin fortæller om "Danske forfattere i Rom". Foreningen er som sædvanligt vært ved et glas vin. Næste Dante-arrangement: Ole Gad introducerer Verdis opera Rigoletto søndag d.7.marts kl Musiklokalet (nr.44) på Viborg Katedralskole. Foreningen er som sædvanligt vært ved et glas vin. (Rigoletto opføres 9.marts på Gymnastikhøjskolen, men bemærk, at Foreningen ikke kan påtage sig at skaffe billetter.). 19.februar 1993 Kære Dante-medlem. Først lidt om generalforsamlingen d.4.febr. Det blev meget fredeligt. Til dirigent valgtes Niels Hadrup, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt; derefter gav han ordet til formanden, som i sin beretning gennemgik årets arrangementer og kunne fastslå, at vore egne tiltag havde været velbesøgte - som regel møder ca. 40 medlemmer op til møderne. Forsøget på at samarbejde med FOF var der imidlertid ikke kommet noget ud af, da FOF ikke havde kunnet gennemføre dets programpunkter (for dyrt?). Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen. Derefter gennemgik kassereren regnskabet. Forsamlingen gik ind for kassererens forslag om at spare annoncen i Viborg-Bladets foreningsoversigt, og man pointerede samtidigt det

2 vigtige i, at medlemmerne får direkte og personlig besked om foreningens aktiviteter, således at de forholdsvis mange penge, som blev brugt til frimærker, var givet godt ud. Kassererens beretning blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet blev foreslået ført uændret videre, hvilket blev vedtaget (75,- for enkeltpersoner, 125,- for husstande og 25,-kr for pensionister og studerende). Efter generalforsamlingen blev der tid til et lille glas vin, og Kim Severin fortalte, læste op og viste video om danske forfattere i Rom. Kim høstede et stort og fortjent bifald for det kig, han gav os ind i en fascinerende, men svunden verden. FORÅRET 1993: 7.marts kl Ole Gad introducerer Verdis Rigoletto. Musiklokalet (nr.44) på Viborg Katedralskole. Der serveres som sædvanligt et glas vin. DARIO FO I SKRINGSTRUP: Skringstrup-scenen opfører Dario Fo komedien "Kan ikke - vil ikke betale" under forudsætning af, at mindst 40 køber billet på forhånd. (Kaffe med brød kan købes efter forestillingen: 28 kr. Forudbestilles) Sted: Skringstrup Gamle Skole, Herredsvejen 46, Skringstrup. Tid: 1/ kl Pris: 50 kr. Bindende, skriftlig tilmelding til formanden senest 12/3 HUSK i maj har vi MAD I MAJ; nærmere herom senere. DANTE ALIGHIERI I VIBORG Viborg 23.april 1993 Kære Dante-medlem. MAD I MAJ! Nu sker det, NU skal du tilmelde dig til denne hyggelige aften den 19.maj kl ? på Levnedsmiddelskolen (ved Sygehus Øst). Tilmelding til et medlem af bestyrelsen. Arild vil indlede med at fortælle om Parma-skinke og parmesanost, som vil være basis i den middag, vi laver og spiser sammen. Menuen vil være: Antipasto af parmaskinke og melon Penne a la genovese Parmesanost, gorgonzola og frugt Kaffe/te Hele herligheden vil kun koste 60 danske kroner, og du vil kunne købe vin dertil til en rimelig pris. Skynd dig at ringe til et bestyrelsesmedlem. I efteråret planlægger vi følgende: September: tur til Herning Kunstmuseum, hvor der findes en fin samling af moderne italiensk kunst. Oktober : Rejse til Rom i efterårsferien. Inger Yde og Kim Severin vil lede denne tur, og i september/oktober vil der blive afholdt indledningsforedrag om, hvad der vil ske på turen. Udførlig program med priser etc. vil blive udsendt senere; foreningens medlemmer har selvfølgeligt fortrinsret, men også andre vil kunne deltage.

3 November: Formanden vil muligvis aflægge beretning om sit ophold i Italien i september/ oktober. December: Julehyggeaften, hvortil vi prøver at engagere Maria Giacobbe. Har du ikke glemt at betale at betale kontingent for 1993? Kassereren vil være dig taknemmelig, hvis du gør det så hurtigt som muligt. På forhånd tak. Viborg 9/11-93 Til Udvalget for kultur og Fritid. "" er en forening for Italiens-interesserede i Viborg og omegn (parallel til Alliance Francaise og lign.) Vi har siden starten i januar 1992 arrangeret møder med foredrag og undervisning for medlemmerne og offentligheden i øvrigt (ikke-medlemmer har i reglen betalt kr mere for et arrangement end medlemmer). Som eksempler kan nævnes Thomas Harders foredrag om nutidige, italienske, politiske forhold; Ronald Færchs om pædagogik i Reggio Emilia; Kim Severins om danske digtere i Rom. Vi påtænker at søge optagelse i Kultursamvirket, men på grund af en misforståelse ang. ansøgningsterminer har dette endnu ikke kunnet finde sted. Torsdag den 9.dec.93 ønsker vi at afholde en aften med den sardisk-italienske og i Danmark bosatte forfatter, Maria Giacobbe, der skal tale om sit forfatterskab. Offentligheden vil som sædvanligt blive indbudt. Maria Giacobbes normale honorar er xxx kr + rejse + ophold. De sidste to punkter kan foreningens økonomi klare, mens honorarets størrelse giver os problemer, hvorfor vi søger Udvalget for kultur og fritid om tilskud efter nedenstående budget: Udgifter: honorar...xxx,-kr flyrejse Kbhvn-Karup...xxx,-kr xxx,-kr...xxxx.kr Financiering: Dante Alighieri...xxx,-kr entre-indtægter... xxx,-kr xxx,-kr...xxxx kr Underskud kr "Dante Alighieri" søger derfor Udvalget om dækning af underskudet på 1840 kr, dog således at hvis entreindtægten bliver større end de anslåede xxx kr, nedsættes det ansøgte beløb tilsvarende. Kære Dante-medlem 12.nov.1993 Vi holder "jule-hygge" torsdag den 9. december kl ? på Biblioteket på Katedralskolen. Forfatteren MARIA GIACOBBE vil komme og tale over emnet: "FRA SARDINIEN TIL FREDERIKSBERG. Et forfatterskab - et liv."

4 Foreningen er som vanligt vært ved et glas vin - og lidt julegodter. Entre: Medlemmer - 40,-kr Gæster - 60,-kr bestyrelsen Formand: Johs.Thomsen, Bøgevej 25, 8800 Viborg ( ) Næstfmd: Arild Pedersen, "Annexet", Mageløs 1, 8800 Viborg ( ) Sekretær:Inger Yde,Udsigtshøjen 8, 8800 Viborg ( ) Kasserer:Inge Jessen, Volden 22, lejl.14, 8800 Viborg( ) Mdl.best:Kim Severin, Snedstedvej 7B, Sundby, 7752 Snedsted ( ) DANTE ALIGHIERI I VIBORG Forfatteren MARIA GIACOBBE taler over emnet FRA SARDINIEN TIL FREDERIKSBERG Et forfatterskab - et liv. Biblioteket på Viborg Katedralskole torsdag den 9.december 1993 kl Entre: Medlemmer af Dante Alighieri: 40,-kr Gæster: 60,-kr Udvalget for Kultur og Fritid Viborg 10/ att.ekspeditionssekretær Ole Brandt Pedersen Under henvisning til ansøgning af 9/ og Udvalgets svar af 26/ (ref.:jej/maj) fremsender "" hermed regnskab for foredragsaftenen med Maria Giacobbe og skal anmode om, at underskudsdækningen kr.1063,- indsættes på Foreningens girokonto: "Dante Alighieri" Volden 22, lejl Viborg Johs.Thomsen (formand) Bøgevej 25, 8800 Viborg Note: Der deltog i arrangementet 35 betalende à 40 kr = 1400 kr.

5 REGNSKAB FOR 1993 DANTE ALIGHIERI i VIBORG INDTÆGTER: Kontingent * ,00 kr Arrangementer: 4/2 K.Severin ,00-7/3 Ole Gad/Rigoletto ,00-19/5 Mad i maj ,00-22/9 Reggio nell'emilia... 0,00-9/12 Maria Giacobbe ,00 - Kommunalt tilskud ,00 - Arrangementer ialt ,00 kr Renter af girokonto... 13,29 - Renter af bankkonto... 12,59 - Renter ialt... 25,88 - Indtægter ialt ,88 kr UDGIFTER: Administration: Foreningsregister (1/4 år) ,50 kr Frimærker + kuverter ,40 - Regnskabspapir... 65,15 - Gebyrer... 6,00 - Administration ialt ,05 kr Arrangementer: Medlemsydelser ,50 kr El + vask ved Mad i maj ,00 - Honorarer ,50 - Rejseudg. (Maria Giacobbe) ,00 - Arrangementer ialt ,00 kr Udgifter ialt ,05 kr Årets resultat ,83 kr Som afstemmes: Indestående på girokonto 1/ ,22 kr Årets resultat ,83 - Indestående giro 31/ ,36 kr Indestående bank 31/ , ,05 kr 2.259,05 kr * Medlemsskaren bestod i 1993 af 21 familier og 19 enkeltmedlemmer (heraf 8 pensionister og studerende).

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Vajsenhusianerbladet

Vajsenhusianerbladet Nr. 1 marts 2015 113. årgang Vajsenhusianerbladet udgivet af foreningen DET GODE MINDE Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 20.00 afholder vi vanen tro vores forårsarrangement. Det foregår i år i Skuespilhuset,

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna

Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna Januar 2015 nr. 86 Fra La Verna Gudstjeneste ved jubilæumsfesten d. 22. november 2014 INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Årsmøde Side 3 Dagsorden side 4 Eksisterende vedtægter side 5 Forslag til vedtægtsændring

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 1 FEBRUAR 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Minibanko... side 5 Juleafslutning...

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas. 25-års Jubilæum 1981-2006 Århus Julemærkesamler Forening Caritas 25-års Jubilæum 1981-2006 Nr. 10 / August 2006 Formand: Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Peter

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 32 juni 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 1 Kommende markeder s. 1 Ref. fra generalforsaml. s. 2 Årsberetningen for SB s. 3 Deltidsseminariet s. 5 lille bedste

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere