Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred"

Transkript

1 Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 51 Januar 2008

2 Bestyrelsen Formand: Jarl Ingerslev Næstformand: Erik Andersen Sekretær: Tage nordensgaard Kasserer: Jens C Grud Sørensen Medlem: Knud Arne kristensen Suppleant: Jens Andersen Revisor: Esben Kaagaard revisorsup.: K Starch Lauritsen Selskabets formål er: At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. At udgive et nyhedsbrev med nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater. Husk husk husk husk husk Foredrag med Peter Øvig Knudsen tirsdag den kl på Thisted Bibliotek 2

3 Skipper Svend Åge Aggerholms erindringer fra besættelsestiden som fører af galeasen Jens Juhl af Nykøbing M. Lidt om sejladsen Der blev primært sejlet i parketfart med stykgods chartret af DFDS på ruten fra København til Limfjordsbyerne Thisted-Skive-Nykøbing og i vinteren 1942/43 indtil april måned på ruten fra København til Rudkøbing-Svendborg- Fåborg. Jens Juhl ved kaj(efter maleri) En rundtur varede en uge på begge ruter. Som følge af krigen var olien stærkt rationeret, og DFDS leverede indimellem uofficielt olie i tønder for at supplere de tildelte kvoter. Når oliekvoterne var ved at være opbrugte, var det nødvendigt indimellem at søge i fri fart for at spare på olieforbruget. Til forskel fra parketfarten med et stramt tids skema og som følge heraf stort olieforbrug, var sejlads i fri fart noget mindre oliekrævende, idet der i stor udstrækning blev benyttet sejl. DFDS var ikke tilfreds med de indimellem afløsende skibe, der ofte ikke kunne overholde den stramme tidsplan. I tiden med fri sejlads gik turene ofte til Norge efter salpeter til Danmark. Andre gange gik turene til Tyskland f.eks. kul/koks fra Lübeck og Stettin. 3

4 Sejlruten til Norge blev anvist af tyskerne og gik om dagen ofte indenskærs fra Gøteborg og nordover, når ruten gik til havne i Østnorge. Der var tyske vagter ved kajen især i Norge. Ved Nordre Toldbod i Købehavn skulle der lægges til kaj ved udgående fart, og tyskerne kom ombord for at kontrollere last, og om der var uvedkommende personer ombord. Jeg var hjemme hos Marie og sønnen Christian i Nykøbing M. i julen Marie var ikke tilfreds med, at jeg sjældent var hjemme, eftersom jeg sejlede på ruten til Rudkøbing-Svendborg-Fåborg. Vi ventede barn nummer to til maj 1943 (Svend Erik). Det lykkedes mig at få aftalt med Morsø Rederi/DFDS, at jeg fra april måned 1943 i stedet for overtog Limfjordsruten til Thisted-Skive- Nykøbing, således at jeg var hjemme hver uge. Allerede i maj 1943 var Jens Juhl i fri fart igen, og på vej hjem fra Norge i maj 1943 mødte jeg søsterskibet Frem i den svenske skærgård ved Lysekil nord for Gøteborg. Frem var på vej nordpå til Norge. Skibene blev for en kort stund fortøjet side mod side, og jeg var ombord på Frem, hvor skipper Brusgaard havde hustruen med. Der blev skænket vin i glassene, og jeg blev ønsket tillykke med den søn, som Marie havde født den 10/5. Det var på den måde, jeg fik at vide, at Svend Erik var blevet født. Jeg havde godt nok fået brev fra Marie i Oslo, men alt om fødslen var blevet censureret væk af besættelsesmagten. Da jeg senere kom til Nykøbing M., husker jeg, at Marie var på kajen for at tage imod. Under ophold på Kvæsthusbroen i København før den første tur til Limfjorden i april 1943 blev jeg bedt om at komme til direktionen hos DFDS på Sankt Annæ Plads. Jeg gjorde mig en del bekymringer om, hvad årsagen kunne være, men det var helt uden grund. Der blev således holdt tale, og jeg blev takket mange gange for at have overholdt fartplanen på de ugentlige ture til Rudkøbing- Svendborg-Fåborg i vinterhalvåret 1942/43, uanset vejr og vind. DFDS s egne og større skibe på tilsvarende ruter havde ikke kunnet overholde fartplanen. Som belønning fik jeg 500 kr., hvilket var mange penge dengang. Eksplosion den 4/ hvor Jens Juhl lå i havnen i Århus. Den 4/ lossede Jens Juhl salpeter fra Norge til Jysk Andel i Århus. Få hundrede meter derfra lossede tyskerne store mængder ammunition/våben over i store pramme/lægtere. Ammunitionen kom sædvanligvis med tog fra Tyskland, og en stor del blev omladet i Århus for videretransport med skib til Norge. Jeg kunne se, at store granater blev lagt på lærredsstykker med tovværksstropper, der blev hægtet på kroge og hejst om bord. Ved omladningen fra togvogne til pramme skete der en række voldsomme eksplosioner ved middagstid, og en pram sprang i luften. Jeg tror, det var den voldsomste eksplosion i Danmark under hele krigen med vistnok 33 dræbte og mange sårede. Jeg havde kort forinden eksplosionen ved middagstid forladt Jens Juhl og var gået i land for at proviantere til turen tilbage til Norge hos slagteren ved Jomsborg tæt ved havnen. Tilbage på Jens Juhl var tre besætningsmedlemmer samt skibshunden. Da eksplosionen skete var to besætningsmedlemmer i 4

5 lastrummet i gang med losningen, og en tredje, kokken, var i land efter vand. Ved eksplosionen blev ungmanden hårdt såret, ramt af en granatsplint og fik åbent kraniebrud. Han blev hurtigt bragt til Kommunehospitalet af en lastbil, der ventede på at blive læsset med saltpeter fra Jens Juhl. De to andre besætningsmedlemmer slap heldigt med mindre knubs. Jeg stod i slagterbutikken da eksplosionen skete, alt blev sort, vinduer og døre blæste ud og dåsepølser fløj om ørerne. Jeg søgte straks tilbage til Jens Juhl, men området var totalt afspærret af tyskerne. Jeg søgte derfor hen til skibsmæglerkontoret for at orientere om situationen. Der blev herfra taget kontakt til byens hospitaler for at få at vide, hvad der var sket med besætningen. Jeg kom senere på eftermiddagen om bord på Kastor fra Ålborg, der lå ved Toldboden. Det var vist nok her, at jeg fandt de to næsten uskadte besætningsmedlemmer fra Jens Juhl, som jeg fik installeret på Sømandshjemmet. Senere fik jeg bud fra mæglerkontoret om at komme til Kommunehospitalet, hvor ungmanden var blevet indlagt. Jens Juhl blev hurtigt beslaglagt af tyskerne, og i løbet af eftermiddagen slæbt ud til ydermolen. Fra Kastor, hvor jeg opholdt mig meget, kunne jeg se Jens Juhl ved ydermolen. Hen på eftermiddagen roede jeg sammen med bedstemanden fra Kastor ud til Jens Juhl for at hente skibshunden samt tøj til mig selv og mandskabet. Jens Juhl var blevet meget svært beskadiget. Stormasten af stærkt lærketræ var knækket af et stykke jern, der var slynget omkring masten, der hang i rigningen. Styrehuset og motoren var blevet løftet, lugekarmen løftet fra dækket, og skotterne mellem maskinrum, skipperens kahyt agter, besætningens kahyt forskibs og lastrum var ødelagt af lufttrykket, således at man kunne gå gennem hele skibet fra agter til stævn. Jens Juhl blev givet fri af tyskerne i løbet af en uges tid, og herefter slæbt til Ålborg af et skib, hvis navn jeg har glemt, ført af Niels Madsen. Resten af turen til Nykøbing M. blev Jens Juhl slæbt af J. P. Thorsø fra Nykøbing M., ført af ejeren Mikkel Hansen. Udbedringen af de mange skader var først afsluttet i løbet af september måned Det var dejligt med lidt ferie hjemme i Nykøbing hos familien. Det blev et nyt og bedre skib, der forlod Nykøbing M. efter reparationen. Der var blevet isat ny dieselmotor, og skipperens kahyt blev indrettet med lækker sofa og lampetter. Den bekostelige istandsættelse blev delvis dækket af krigsskadeforsikringen. Ungmanden, der blev hårdt kvæstet ved eksplosionen, ved jeg ikke hvordan det senere er gået. Han var fra Sejerslev på Mors, men jeg har aldrig senere været i kontakt med ham. (note 1) Skibshunden overlevede eksplosionen og kom med på turen til Nykøbing M. Herefter kom den ud til mine forældre på Feggeklit, hvor den desværre ikke kunne vænne sig til livet på landjorden. Den havde være til søs fra den var lille hvalp og måtte derfor aflives efter et stykke tid. 5

6 Kontaktet af modstandsbevægelsen i København i september Jens Juhl kunne ikke lige med det samme komme tilbage til parkettfarten til Limfjorden og måtte i fri fart. Den første tur gik i september 1944 fra Aggersund til Gøteborg med kridt. Herfra videre til Gasværkshavnen i København med kvartssten. Der var som sædvanligt kontrol af last og pas/ausweiss ved ankomsten til København. Jeg var oppe hos skibsmæglerfirmaet Thor Jørgensen & Søns Eftflg. for bl.a. at ringe til rederiet og orientere om situationen samt for at få instrukser om næste tur. Medens jeg ventede på at få forbindelse, dukkede to velklædte herrer op sammen med skibsmægleren og befragteren. Mægleren præsenterede de to fremmede som gode danske mænd, som jeg kunne have fuldstændig tillid til. Der blev naturligvis ikke nævnt navne. Som samtalen skred frem, blev jeg klar over, at de ønskede, at jeg skulle begynde med at sejle med flygtninge. Jeg strittede voldsomt imod og fremhævede, at jeg havde kone og to små børn samt havde et stort ansvar overfor dels rederiet, som ejede skibet og dels besætningen. Jeg brugte alle de argumenter, jeg kunne finde på for at slippe fri. Jeg følte det omtrent som hjernevask og følte mig underlegen og under et kolossalt pres fra de fire meget erfarne mænd. De oplyste, at jeg havde været under observation i længere tid og var hidtil gået fri, men at det nu var min tur til at gøre en indsats. Jeg blev tilbudt mange penge, men sagde nej tak, idet det for mig slet ikke var et spørgsmål om penge. Jeg blev garanteret, at såfremt der skulle ske mig noget, ville der blive sørget for min familie. Sagen var ved at være afgjort, og på spørgsmålet om, hvor mange personer jeg kunne medtage, svarede jeg, at jeg nok kunne have fire personer med under trange forhold. De oplyste til slut at kodeordet var pakker (antal pakker = antal personer) når jeg fik henvendelser fremover. Jeg tror, at de to fremmede var embedsmænd fra et ministerium, for de disponerede tilsyneladende over mange penge. Herefter var der ingen vej udenom at få indrettet et hemmeligt rum, som jeg mente bedst kunne etableres i agterstavnen op mod selve agterspejlet og med adgang via skippers kahyt og kabelrum. Der blev anskaffet det nødvendige træværk, og hulrummet blev etableret. Jeg var selv prøveperson og fik lagt tovværk og presenninger i bunden for at gøre det så komfortabel som muligt. Der kunne stå fire personer opret i hulrummet, der kunne lukkes indvendig fra med håndtag. Transport af fire flygtninge til Sverige i oktober 1944 fra København samt last af våben/ammunition fra Halmstad til modstandsbevægelsen i Thisted. I september 1944, medens vi lå på Kvæsthusbroen i København og lastede stykgods til Thisted-Skive-Nykøbing, kom en velklædt mand om bord og bad mig om at komme med ned i min kahyt. Han hviskede her, at han havde fire pakker, der ville blive leveret i fire store trækasser kl. 16 samme dag. 6

7 Kasserne kom med hestevogn og var overklistret med forsigtig glas og med mærkater med angivelse af opad. Arbejdsformanden fik instruks om, hvor kasserne skulle placeres i lasten, hvorefter lastningen fandt sted. Ved udsejlingen blev der som sædvanligt lagt til ved Nordre Toldbod, hvor tyskerne kontrollerede kahytter og maskinrum for uvedkomne personer. Da vi var godt ude af havnen, blev bedstemanden orienteret om de fire pakker og bedt om at løsne lugeforskallingen lidt og orientere de fire personer om, at vi var kommet godt forbi kontrollen samt for at få vished for at der var luft nok i kasserne. Der blev med passende mellemrum banket på kasserne for at registrere livstegn. Først efter at vi havde passeret Kronborg kom de fire personer ud af kasserne i lasten og blev placeret i min kahyt, idet tyskerne rutinemæssigt patruljerede i Øresund, hvorfor vi kunne risikere at få inspektion. Min besætning på tre personer var unge uerfarne folk på år, medens bedstemanden kun var 18 år. Jeg havde således nok at gøre med at overvåge sejladsen og tage mig af de fire personer i min kahyt. Kursen blev sat mod Kullen med slukkede lanterner. Det var planen, at de fire personer skulle afhentes af en motorbåd midt om natten og bringes til Sverige. Det trak ud med motorbådens ankomst, og jeg anede, at der var noget galt. Jeg fik senere at vide, at maskinskade var årsagen til at motorbåden ikke kom. Situationen var ganske uholdbar, og jeg traf derfor beslutning om at søge mod Halmstad og kontaktede lodsbåden, der bragte de fire personer i land i Sverige. Natten var nu ved at være forbi, og det ville snart blive lyst, hvorfor jeg ikke turde løbe risikoen for at blive opdaget af tyskerne på vores vej tilbage til dansk farvand. Såfremt tyskerne opdagede, at vi havde været i svensk farvand under en tur, der officielt gik fra København til Thisted, var jeg klar over, at jeg kunne få store problemer. Jeg gik derfor indtil Halmstad for at skjule os der i dagens løb, indtil mørket faldt på og derefter fortsætte turen til Thisted gennem dansk farvand. Jeg havde haft en søvnløs nat og trængte til søvn efter en anstrengende nat. Straks efter ankomsten til Halmstad blev jeg imidlertid afhentet af en politimand for at afgive forklaring om, hvorfor der var søgt havn i Halmstad. Politiet, der havde kendskab til transporten af de fire flygtninge, spurgte bl.a. om jeg søgte asyl i Sverige, hvilket jeg naturligvis sagde nej til. Jeg blev endvidere udspurgt om kendskab til de tyske tropper i Danmark herunder militære installationer. Efter afhøringen kom danske modstandsfolk, der var flygtet til Sverige til stede heriblandt min gode ven skibsmægler og forretningsfører Poul Jørgensen fra Ålborg samt en navnløs ingeniør fra Nørresundby. De meddelte, at de ønskede at supplere lasten med trækasser indeholdende våben og ammunition til modstandsbevægelsen i Thisted. De havde tidligere på dagen set Jens Juhl og bemærket, at der var en hel del dækslast dog ikke på midterlugen, hvor de ønskede kasserne placeret. Jeg var bestemt ikke glad for situationen, men erklærede mig alligevel indforstået med at medtage den ønskede last. Det aftaltes, at kasserne skulle bringes om bord om aftenen, efter at det var blevet mørkt. Jeg kom først tilbage til Jens Juhl sidst på dagen. Efter aftale med mig gav Poul Jørgensen besætningen penge 7

8 til biografbilletter samt cafebesøg om aftenen, medens lastningen skulle finde sted for at sikre, at de ikke havde kendskab til den illegale transport og derfor ikke kunne give oplysninger til tyskerne, såfremt de kom i forhør. Kasserne blev bragt om bord af danske flygtninge, der opholdt sig i Sverige og tildækket med presenninger, jeg skønner der var tale om ca tons. Sidst på aftenen påbegyndtes turen til Thisted med slukkede lanterner. Den forsinkede ankomst næste dag i Thisted blev forklaret med dårligt vejr. Der var ingen problemer med DFDS, der var indforstået og kendte til tilsvarende transporter med egne skibe. Ved ankomsten til Thisted kontaktede jeg straks speditøren og forklarede, at der var særligt gods ombord uden papirer. Kasserne blev straks losset og skjult bag andet gods i et pakhus. Medens losningen fandt sted gik jeg en kort tid fra borde for at gemme mig lidt. Tyskerne, der patruljerede som sædvanligt i havneområdet, anede heldigvis ikke uråd. I løbet af dagen gik turen til Nykøbing M. for at besøge min familie og retur til Thisted næste dag. Flygtning fortryder flugt til Sverige sidst i 1944 eller først i Sidst i 1944 eller først i 1945 lå Jens Juhl igen i Købehavn, hvor jeg blev kontaktet og efterfølgende kørt til restaurant Montmartre, hvor violinvirtuosen Frits Ruzika spillede. Tilstede var en kontaktperson fra skibsmæglerfirmaet og en person fra modstandsbevægelsen. Jeg blev præsenteret for en meget velklædt dame samt dennes ledsager. Planen var, at damen skulle sejles med Jens Juhl til svensk farvand og derfra videre til Sverige i en mindre båd. Hele forløbet blev nøje drøftet og planlagt ned til mindste detalje vedrørende påklædning for at kunne klare strabadserne. Hun ville gerne se forholdene på Jens Juhl inden turen og skulle derfor besøge Jens Juhl på Kvæsthusbroen samme aften inden afgangen den følgende dag. Jeg viste hende skjulestedet, men hun mødte ikke op den næste dag som aftalt. Jeg har aldrig fået nogen forklaring, men fornemmer at årsagen nok var at forholdene var lidt for primitive. Transport af fire flygtninge til Sverige i januar 1945 fra Nakskov. Den 27/ lå Jens Juhl i Nakskov for at laste sukker til Rønne. Der kom en mand om bord, der meddelte mig, at han havde fire pakker til mig. Jeg protesterede, og vi gik ned i min kahyt for at tale videre om sagen. Jeg fremhævede, at krigen jo snart ville være slut, og at de fire personer måtte kunne holdes skjult indtil da. Endvidere nævnte jeg, at der var langt til Sverige, og at tyskerne førte streng kontrol med alle skibe, der passerede Stubbekøbing/Bogø, inden man sejlede gennem Grønsund på vej ud i Østersøen. Jeg fik at vide, at der var tale om dødsdømte personer, og at der allerede var betalt mange penge for at sikre, at de tyske vagter holdt sig væk. Jeg følte mig igen udsat for et kolossalt pres, men kunne ikke undslå mig for at hjælpe med at bringe de fire dødsdømte personer til Sverige. Vi aftalte, at de fire personer skulle komme ombord ved 4-tiden næste morgen. Tyskerne var som 8

9 sunket i jorden, da de kom ombord, og de blev indtil videre placeret i min kahyt. Besætningen sov og fik derfor først senere kendskab til de fremmede om bord. Jeg blev nu først opmærksom på den temmelig store bagage, som de fire personer havde med om bord, der slet ikke var plads til i skjulestedet. Bagagen blev inden afsejlingen, efter en del overvejelser, placeret agter i maskinrummet på hylder over skrueakslen og skjult bag malergrej m.m. Det var vanskeligt at skjule bagagen helt, og jeg var klar over, at der var en vis risiko for, at tyskerne kunne finde den, idet maskinrummet altid blev kontrolleret med kraftige lommelygter. Jens Juhl sejlede fra Nakskov, da det så småt var ved at blive lyst i sne og slud og med sydvestlig kuling. Ruten gik nord om Lolland gennem Smålandsfarvandet og herefter gennem Storstrømmen med Storstrømsbroen, forbi Stubbekøbing og Bogø, og endelig ud i Østersøen gennem Grønsund. De to af besætningsmedlemmerne på år havde frivagt, så jeg var alene sammen med bedstemanden på kun 18 år. Der var således nok at se til med at overvåge sejladsen og samtidig have opsyn med de fire personer, der indtil videre var placeret i min kahyt. Først på turen gennem Smålandsfarvandet fik jeg tid til at tale med de fire personer i min kahyt. Den ældste af de fire mænd var ca. 50 år og talte et meget gebrokkent engelsk, medens de tre andre ikke sagde noget. Der var min fornemmelse, at i hvert fald nogle af dem kom fra nedskudte fly. Jeg forklarede dem, at der ikke var plads i lastrummet, der var stopfyldt med sukker i sække. Jeg orienterede om turens videre forløb og naturligvis især om tyskernes faste kontrol i nærheden af Stubbekøbing/Bogø inden turen ud i Østersøen. Jeg viste dem skjulestedet/det hemmelige rum bag kabelrummet, men den ældste af de fire sagde klart, at det ikke kunne lade sig gøre. Jeg henviste til, at skibet med sikkerhed ville blive nøje kontrolleret af tyskerne, og at der ikke var andre muligheder for sikre skjulesteder om bord. Jeg gjorde det klart for dem, at de måtte acceptere forholdene, som de var, og at jeg og besætningen løb en meget stor risiko ved at have dem om bord. Da jeg ca. en halv time senere kom ned i min kahyt blev jeg meget lettet og glad, da den ældste orienterede om, at de havde været i skjulestedet og havde affundet sig med forholdene som de var. Vi nærmede os efterhånden det sted, hvor tyskerne forventedes at ville kontrollere skibet, hvorfor de fire blev gemt væk i skjulestedet. Vi aftalte, at jeg skulle banke tre gange som tegn på, at tyskernes kontrol var godt overstået. Lidt før Stubbekøbing så vi den tyske marinekutter komme imod os. Jeg stillede radioen ind på en tysk station, der spillede populære melodier. Marinekutteren lagde til ved siden af Jens Juhl og fire tyskere kom om bord. De to gik hen for at kontrollere i mandskabskahytten i forskibet, en gik i maskinrummet, og officeren kom op til mig i styrehuset. Han hilste på og bemærkede, at det var schön, schön musik, der kom fra radioen. Han gik meget grundigt til værks og undersøgte nøje med lommelygte min kahyt samt kabelrummet, der grænsede op til det hemmelige rum skjulestedet. Der var højtaler i min kahyt, og officeren var imponeret over den dejlige tyske musik. Jeg blev lidt urolig, for opholdet i kahytten trak lidt ud og sagde derfor, at jeg skulle op på broen for at kontrollerede sejladsen. Officeren gik heldigvis med 9

10 op, og vi stod og snakkede lidt i styrehuset. Han sagde, at han ikke kunne forstå, at vi ville sejle ud i Østersøen med det vejr og henviste til, at der lå skibe opankret på reden mellem Bogø og Stubbekøbing for at afvente bedre vejr. Jeg bemærkede, at der vare tale om et nyt skib, og at vi ville få god vind østpå mod Bornholm med fin sejlføring for at spare på olien og derfor forventede at være i Rønne næste dags morgen. Jeg tilkendegav endvidere, at mange af de opankrede skibe formentlig skulle vestover og derfor ville få meget dårligt vejr. For at styrke vores sag sagde jeg til officeren, at han kunne ringe til Rønne næste dags morgen for at få bekræftet, at vi var ankommet. De to tyske soldater var kommet tilbage fra forskibet, og vi manglede nu kun den soldat, der var gået i maskinrummet, hvor bagagen var gemt af vejen. Jeg blev temmelig nervøs over at det trak ud og så mit snit til at skubbe til fartregulatoren, så maskinen kom op i omdrejninger, hvilket kunne opfattes som tegn på, at vi var klar til at sejle videre. Det virkede heldigvis, og soldaten fra maskinrummet kom hurtigt op i styrehuset. Det var overstået, og vi sagde farvel og ønskede hinanden schönes Reise. Efter at tyskerne var kommet lidt på afstand slog jeg tre slag på lemmen til skjulestedet, således at de kunne slappe lidt af. De blev ikke lukket ud, før jeg var sikker på, at den tyske marinekutter ikke fulgte efter os. De fire blev orienteret om den omhyggelige kontrol og om, hvor tæt tyskerne havde været på deres skjulested. Der var en minespærring fra Møn og over til Falsterbo i Skåne, som gik helt tæt ind til svensk søterritorium. Vi satte kursen syd om minespærringen op mod Falsterbo med slukkede lanterner. Ved Falsterbo er der gravet en kanal, Falsterbokanalen, på sydvestspidsen, hvorved øen Skanör er blevet til. Små skibe og bornholmerfærgen fra København går igennem kanalen med lods. Vi kom til Falsterbo ved 23-tiden og blussede efter lodsbåden, der skulle bringe de fire det sidste stykke til frihedens land Sverige. Som følge af det meget hårde vejr med store bølger tryglede de fire mig om selv at landsætte dem i Sverige. På baggrund af mine tidligere erfaringer fra Halmstad gjorde jeg dem det klart, at det enten var lodsbåden eller med til Rønne. Jeg ville under ingen omstændigheder anløbe svensk havn. Lodsbåden kom på siden af Jens Juhl, men kunne ikke fortøjes på grund af de store bølger. Lodsen var fantastik til at manøvrere lodsbåden langs siden af Jens Juhl, men kunne ikke undgå mindre sammenstød indimellem. Det var meget kompliceret at få de fire overført til lodsbåden i den mørke nat. De fire var meget nervøse, og jeg forsøgte at dirigere dem til at springe, når lodsbåden var på toppen af en bølge, tilstrækkelig tæt ved Jens Juhl. Der var en ekstra mand på lodsbåden til at gribe fat i de springende personer. Vi var næsten kommet ud for Trelleborg før det langt om længe lykkedes at få alle fire om bord i lodsbåden, hvorefter Jens Juhl fortsatte mod Rønne, hvortil vi ankom næste dag den 29/1 om morgenen. Oplevelse i marts 1945 i.f.m. bombningen af Shell-huset og Dagmarhus. I ugen før den 21/3 1945, hvor Jens Juhl lå og lastede i Købehavn, blev jeg opsøgt af et bud fra modstandsbevægelsen. Han oplyste at Povl Sørensen, der 10

11 var formand for det Konservative Folkeparti, var fange på Dagmarhus og formentlig ville blive udsat for tortur. Såfremt Povl Sørensen ville blive nødt til at give nogle oplysninger til tyskerne, ville modstandsbevægelsen give Povl Sørensen tilladelse til at røbe, at Jens Juhl med mig som navngiven skipper sejlede flygtninge til Sverige. Såfremt jeg var indforstået hermed, skulle jeg naturligvis straks sejle Jens Juhl til Sverige, og der selv søge asyl sammen med resten af besætningen. Med andre ord skulle jeg blive i Sverige indtil, tyskerne kapitulerede i Danmark og skulle som følge heraf ikke fremover sejle med flere pakker. Jeg sagde klart nej, idet jeg ikke fandt at kunne forsvare at medvirke af hensyn til såvel min familie som besætningen og rederiet. Mit nej blev heldigvis respekteret, og jeg fik ingen bebrejdelser hverken dengang eller senere. Jens Juhl var på prøvesejlads den 9/ Den 21/ var Jens Juhl atter i København for at laste til Limfjorden. Om formiddagen var jeg på restaurant Marstal i Nyhavn, hvor jeg hørte, at Shellhuset og Dagmarhus var blevet bombet samme dag. Poul Sørensen og de andre prominente fanger var placeret i de øverste etager som gidsler, fordi tyskerne frygtede bombardementer. Da jeg snart hørte, at Povl Sørensen var undsluppet tyskerne, blev jeg meget lettet og glad. Mit nej til at hjælpe havde alligevel tynget mig en hel del, selvom jeg synes det var særdeles velbegrundet. 11

12 Hermed slutter beretningen om mine oplevelser under besættelsen som skipper på Jens Juhl. Mine erindringer er fortalt til min søn Christian Aggerholm i november 2005, og jeg har efterfølgende godkendt dette skrift. -ooo00ooo- Note 1: Ungmandens beretning kan ses her (helt tilfældigt sammentræf): iew_col2_4._uli_hjemmesiden?_page=nyhed/ Billeder venligst stillet til rådighed af Morslands Historiske Museum JULEAFSLUTNING 2007 Der var 15 personer fremmødt til årets juleafslutning, traditionen tro blev der budt på gløg, æbleskiver, kaffe, øl og vand samt andet mundgodt. Højdepunktet i arrangementet var da Erik Andersen og Knud Arne ankom med ny-renoveret indføringsdel til granatramme på M 19 granatkasteren, dette vakte stor begejstring især for Jens Andersen fra museet som ser frem til at resten kommer på plads i det nye år. Ud over hyggelig samvær var der rundvisning i bunkermuseet ligesom der blev vist film. Dagen sluttede med besigt af medlemmernes medbragte effekter og samtale om forårets bunkerstræf som BSTH jo er vært for. Glædelig jul og godt nytår Ønskes fra aktivitetsudvalget. Esben Kaagaard. 12

13 BESÆTTELSESTIDSHISTORISK SELSKAB for Thy og Vester Hanherred 14. december 2007 ordinær generalforsamling afholdes som følger: Torsdag den 17/ kl 1930 på Museet, Molevej, Hanstholm Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab Behandling af forslag - forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde mindst 2 uger før. Fastsættelse af selskabets organisation (Valg til aktivitetsudvalget) Fastsættelse af kontingent (for 2009) Valg af bestyrelse og revisorer. - :På valg Jarl Ingerslev Tage Nordensgaard Knud Arne Kristensen Suppleant Jens Andersen Revisor Esben Kaagaard Revisorsuppleant K Starch Lauritsen Eventuelt pbv Jarl Ingerslev Sidste : Bunkertræf2008 er nu endeligt fastsat til maj. se bagsiden af bladet. 13

14 Referat fra Bliv dus med det lokale 1 28/ Efter at den af aktivitetsudvalgets planlagte tur til Djursland, gik i vasken af udefrakommende omstændigheder, skulle vi finde på noget i en fart. Det blev til en lille lokal udflugt til Hjardemål, hvor alle træer var fældet og gav mulighed for at se lejeren og de der liggende bunkere i et helt nyt lys. Klokken lidt i 10 var 7 mand mødt op, dels hvor vi skulle mødes, men ikke så gerne måtte parkere (trods P-skilt), og dels inde i skoven hvor vi ikke må køre, men gjorde alligevel. Blandt de 7 fremmødte var et nyt potentielt medlem, samt pressen ved Journalist (og medlem) Jens Fogh. Er dette julemandens skjulested? Vi startede med en lille plan for dagen, efterfulgt af lidt mundtlig information om lejren. Der på gik vi en runde efter Jørgens Lumbye fine registreringsmateriale, som var blevet uddelt til hver deltager. Der blev lidt i sjov lovet en flaske Gammel dansk til den der kunne finde den manglende 58C.er (der var aldrig registreret mere end de 7). Vi var hele turen rundt på 2½-3 time og var nede i de fleste bunkers. Esben gjorde ved den lejlighed et meget spændene fund af et hemmelig rum som vi skal have forsket mere i. 14

15 Kl. 13 skulle 3 mand hjem, og resten besluttede at vente med Bulbjerg (som også var planlagt) til en anden god gang, eftersom vi ikke var flere og det var begyndt at dryppe. Vi 4 sidste indtog dog først vores medbragte mad i generatorbunkeren, fik en god sludder og skiltes i god ro og orden. En god dag i godt vejr hvor vi sagtens kunne havde været lidt flere. og det er ganske vist, det kom i avisen BSTH-Aktivitetsudvalget Erik Ansø Som det vil bemærkes er der vedlagt et indbetalingskort. For at have stemmeret/ være valgbar skal kontingentet være betalt senest

16 BSTH har fornøjelsen at invitere til Atlantvoldstræf Turen vil foregå i midt- og sydthy, fredag d. 16 til søndag d. 18 maj Indkvarteringen vil blive på: DANHOSTEL Thisted Vandrerhjem Kongemøllevej 8, Skinnerup, 7700 Thisted Telefon: Der er 4 stk. 2 personers værelser og der ud over er der personers stuer til disp. Der er selvfølgelig adgang til bad og konferencerum. Der er kun overheader, så hvis man skal bruge andet til forvisning, må det medbringes. Pris pr. overnatning ( 1 person ) kr. 100,- (evt. sengelinned 45,- håndklæde 10,-) Morgenmad kr. 50,- Smør selv madpakke kr. 30,- Aftensmad (stor buffet bord ) kr. 65,- En hel weekend vil så koste 425,-kr. + det løse Vi har reserveret 25 pladser. Foreløbigt program: Advarsel tiderne kan erfaringsmæssigt glide lidt. Tid Hvad Ansvarlig Fre Ankomst og indkvartering Ansø Velkomst v/ BSTH og introduktion til weekend Jarl I. Lør Morgenmad, smøre madpakker Thisted Seefligerhorst Esben K Fårtoft skinflyveplads Jens A Frokost v/ Fårtoft Øster Vandet depot Esben K Klitmøller, obs. post mv. for 38 cm batt. Jens A Sdr. Vorupør (Wassermann S ) og kaffe. Hvis det ikke kan Jens A. lade sig gøre, køres til Stenbjerg, obs. post 38 cm batt Hundborg, Bernhard Esben K Retur til vandrehjem, med et sidespring, hvis det kan nås. Esben K Spisning Pause ? Tilmeldte indlæg Ordet er frit Bytte frimærker useriøst ikke aftalt endnu Søn Morgenmad, smøre madpakker Afmelde vær. + afregne Jens G. S Stenbjerg, hvis vi ikke nåede det lørdag Jens A Lyngby Ørndals bakke 10,5 cm batteri Jarl I Frokost v/ Lyngby BSTH takker af for denne gang, men hvis ruten passer og Jarl I. kræfterne holder så: Dover skov med amm. depoter. Jens A. Ret til ændringer forbeholdes. Vi håber det bliver en spændende weekend, og at der i programmet er noget der frister. Det er intentionen at se nogle af de steder, som man ikke lige render over, og Hanstholm var jo på programmet i Bindende tilmelding senest 13/4 på Har man specielle krav indkvartering m.m. er det nemmest at honorere hvis man er hurtigt ude. Vi ligger en tilmeldte liste ud på hjemmeside BSTH/forum? Vi vil gerne have at vide hvis man har et indlæg i ærmet, så vil vi programsætte det lørdag aften. Mvh. BSTH EHA 16

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 69 Oktober 2012 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Mandag den 2. og tirsdag den 3. juni

Mandag den 2. og tirsdag den 3. juni Mandag den 2. og tirsdag den 3. juni Turprogram Museet i Hammer Bakker Store Mosevej 4 9310 Vodskov Tlf. Nr.: 22868594 SOMMERTUR MED MUSEET I HAMMER BAKKER Mandag den 2. og tirsdag den 3. juni 2014 har

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Kuréren Sabotør-slottet, 7 Kuréren Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag, 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100.

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. NR. 100 JANUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. Lad os håbe medlemmerne fremover vil

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012

Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 Til Stockholm med Lis Kristine, 2012 I år gik sommerturen til Stockholm. En frisk nogle gange hård vind fra sydvest sendte os to dage efter Sct.Hans ud af Limfjorden over Grenå og Helsingør til Svanemøllen

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere