Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred"

Transkript

1 Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 51 Januar 2008

2 Bestyrelsen Formand: Jarl Ingerslev Næstformand: Erik Andersen Sekretær: Tage nordensgaard Kasserer: Jens C Grud Sørensen Medlem: Knud Arne kristensen Suppleant: Jens Andersen Revisor: Esben Kaagaard revisorsup.: K Starch Lauritsen Selskabets formål er: At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. At udgive et nyhedsbrev med nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater. Husk husk husk husk husk Foredrag med Peter Øvig Knudsen tirsdag den kl på Thisted Bibliotek 2

3 Skipper Svend Åge Aggerholms erindringer fra besættelsestiden som fører af galeasen Jens Juhl af Nykøbing M. Lidt om sejladsen Der blev primært sejlet i parketfart med stykgods chartret af DFDS på ruten fra København til Limfjordsbyerne Thisted-Skive-Nykøbing og i vinteren 1942/43 indtil april måned på ruten fra København til Rudkøbing-Svendborg- Fåborg. Jens Juhl ved kaj(efter maleri) En rundtur varede en uge på begge ruter. Som følge af krigen var olien stærkt rationeret, og DFDS leverede indimellem uofficielt olie i tønder for at supplere de tildelte kvoter. Når oliekvoterne var ved at være opbrugte, var det nødvendigt indimellem at søge i fri fart for at spare på olieforbruget. Til forskel fra parketfarten med et stramt tids skema og som følge heraf stort olieforbrug, var sejlads i fri fart noget mindre oliekrævende, idet der i stor udstrækning blev benyttet sejl. DFDS var ikke tilfreds med de indimellem afløsende skibe, der ofte ikke kunne overholde den stramme tidsplan. I tiden med fri sejlads gik turene ofte til Norge efter salpeter til Danmark. Andre gange gik turene til Tyskland f.eks. kul/koks fra Lübeck og Stettin. 3

4 Sejlruten til Norge blev anvist af tyskerne og gik om dagen ofte indenskærs fra Gøteborg og nordover, når ruten gik til havne i Østnorge. Der var tyske vagter ved kajen især i Norge. Ved Nordre Toldbod i Købehavn skulle der lægges til kaj ved udgående fart, og tyskerne kom ombord for at kontrollere last, og om der var uvedkommende personer ombord. Jeg var hjemme hos Marie og sønnen Christian i Nykøbing M. i julen Marie var ikke tilfreds med, at jeg sjældent var hjemme, eftersom jeg sejlede på ruten til Rudkøbing-Svendborg-Fåborg. Vi ventede barn nummer to til maj 1943 (Svend Erik). Det lykkedes mig at få aftalt med Morsø Rederi/DFDS, at jeg fra april måned 1943 i stedet for overtog Limfjordsruten til Thisted-Skive- Nykøbing, således at jeg var hjemme hver uge. Allerede i maj 1943 var Jens Juhl i fri fart igen, og på vej hjem fra Norge i maj 1943 mødte jeg søsterskibet Frem i den svenske skærgård ved Lysekil nord for Gøteborg. Frem var på vej nordpå til Norge. Skibene blev for en kort stund fortøjet side mod side, og jeg var ombord på Frem, hvor skipper Brusgaard havde hustruen med. Der blev skænket vin i glassene, og jeg blev ønsket tillykke med den søn, som Marie havde født den 10/5. Det var på den måde, jeg fik at vide, at Svend Erik var blevet født. Jeg havde godt nok fået brev fra Marie i Oslo, men alt om fødslen var blevet censureret væk af besættelsesmagten. Da jeg senere kom til Nykøbing M., husker jeg, at Marie var på kajen for at tage imod. Under ophold på Kvæsthusbroen i København før den første tur til Limfjorden i april 1943 blev jeg bedt om at komme til direktionen hos DFDS på Sankt Annæ Plads. Jeg gjorde mig en del bekymringer om, hvad årsagen kunne være, men det var helt uden grund. Der blev således holdt tale, og jeg blev takket mange gange for at have overholdt fartplanen på de ugentlige ture til Rudkøbing- Svendborg-Fåborg i vinterhalvåret 1942/43, uanset vejr og vind. DFDS s egne og større skibe på tilsvarende ruter havde ikke kunnet overholde fartplanen. Som belønning fik jeg 500 kr., hvilket var mange penge dengang. Eksplosion den 4/ hvor Jens Juhl lå i havnen i Århus. Den 4/ lossede Jens Juhl salpeter fra Norge til Jysk Andel i Århus. Få hundrede meter derfra lossede tyskerne store mængder ammunition/våben over i store pramme/lægtere. Ammunitionen kom sædvanligvis med tog fra Tyskland, og en stor del blev omladet i Århus for videretransport med skib til Norge. Jeg kunne se, at store granater blev lagt på lærredsstykker med tovværksstropper, der blev hægtet på kroge og hejst om bord. Ved omladningen fra togvogne til pramme skete der en række voldsomme eksplosioner ved middagstid, og en pram sprang i luften. Jeg tror, det var den voldsomste eksplosion i Danmark under hele krigen med vistnok 33 dræbte og mange sårede. Jeg havde kort forinden eksplosionen ved middagstid forladt Jens Juhl og var gået i land for at proviantere til turen tilbage til Norge hos slagteren ved Jomsborg tæt ved havnen. Tilbage på Jens Juhl var tre besætningsmedlemmer samt skibshunden. Da eksplosionen skete var to besætningsmedlemmer i 4

5 lastrummet i gang med losningen, og en tredje, kokken, var i land efter vand. Ved eksplosionen blev ungmanden hårdt såret, ramt af en granatsplint og fik åbent kraniebrud. Han blev hurtigt bragt til Kommunehospitalet af en lastbil, der ventede på at blive læsset med saltpeter fra Jens Juhl. De to andre besætningsmedlemmer slap heldigt med mindre knubs. Jeg stod i slagterbutikken da eksplosionen skete, alt blev sort, vinduer og døre blæste ud og dåsepølser fløj om ørerne. Jeg søgte straks tilbage til Jens Juhl, men området var totalt afspærret af tyskerne. Jeg søgte derfor hen til skibsmæglerkontoret for at orientere om situationen. Der blev herfra taget kontakt til byens hospitaler for at få at vide, hvad der var sket med besætningen. Jeg kom senere på eftermiddagen om bord på Kastor fra Ålborg, der lå ved Toldboden. Det var vist nok her, at jeg fandt de to næsten uskadte besætningsmedlemmer fra Jens Juhl, som jeg fik installeret på Sømandshjemmet. Senere fik jeg bud fra mæglerkontoret om at komme til Kommunehospitalet, hvor ungmanden var blevet indlagt. Jens Juhl blev hurtigt beslaglagt af tyskerne, og i løbet af eftermiddagen slæbt ud til ydermolen. Fra Kastor, hvor jeg opholdt mig meget, kunne jeg se Jens Juhl ved ydermolen. Hen på eftermiddagen roede jeg sammen med bedstemanden fra Kastor ud til Jens Juhl for at hente skibshunden samt tøj til mig selv og mandskabet. Jens Juhl var blevet meget svært beskadiget. Stormasten af stærkt lærketræ var knækket af et stykke jern, der var slynget omkring masten, der hang i rigningen. Styrehuset og motoren var blevet løftet, lugekarmen løftet fra dækket, og skotterne mellem maskinrum, skipperens kahyt agter, besætningens kahyt forskibs og lastrum var ødelagt af lufttrykket, således at man kunne gå gennem hele skibet fra agter til stævn. Jens Juhl blev givet fri af tyskerne i løbet af en uges tid, og herefter slæbt til Ålborg af et skib, hvis navn jeg har glemt, ført af Niels Madsen. Resten af turen til Nykøbing M. blev Jens Juhl slæbt af J. P. Thorsø fra Nykøbing M., ført af ejeren Mikkel Hansen. Udbedringen af de mange skader var først afsluttet i løbet af september måned Det var dejligt med lidt ferie hjemme i Nykøbing hos familien. Det blev et nyt og bedre skib, der forlod Nykøbing M. efter reparationen. Der var blevet isat ny dieselmotor, og skipperens kahyt blev indrettet med lækker sofa og lampetter. Den bekostelige istandsættelse blev delvis dækket af krigsskadeforsikringen. Ungmanden, der blev hårdt kvæstet ved eksplosionen, ved jeg ikke hvordan det senere er gået. Han var fra Sejerslev på Mors, men jeg har aldrig senere været i kontakt med ham. (note 1) Skibshunden overlevede eksplosionen og kom med på turen til Nykøbing M. Herefter kom den ud til mine forældre på Feggeklit, hvor den desværre ikke kunne vænne sig til livet på landjorden. Den havde være til søs fra den var lille hvalp og måtte derfor aflives efter et stykke tid. 5

6 Kontaktet af modstandsbevægelsen i København i september Jens Juhl kunne ikke lige med det samme komme tilbage til parkettfarten til Limfjorden og måtte i fri fart. Den første tur gik i september 1944 fra Aggersund til Gøteborg med kridt. Herfra videre til Gasværkshavnen i København med kvartssten. Der var som sædvanligt kontrol af last og pas/ausweiss ved ankomsten til København. Jeg var oppe hos skibsmæglerfirmaet Thor Jørgensen & Søns Eftflg. for bl.a. at ringe til rederiet og orientere om situationen samt for at få instrukser om næste tur. Medens jeg ventede på at få forbindelse, dukkede to velklædte herrer op sammen med skibsmægleren og befragteren. Mægleren præsenterede de to fremmede som gode danske mænd, som jeg kunne have fuldstændig tillid til. Der blev naturligvis ikke nævnt navne. Som samtalen skred frem, blev jeg klar over, at de ønskede, at jeg skulle begynde med at sejle med flygtninge. Jeg strittede voldsomt imod og fremhævede, at jeg havde kone og to små børn samt havde et stort ansvar overfor dels rederiet, som ejede skibet og dels besætningen. Jeg brugte alle de argumenter, jeg kunne finde på for at slippe fri. Jeg følte det omtrent som hjernevask og følte mig underlegen og under et kolossalt pres fra de fire meget erfarne mænd. De oplyste, at jeg havde været under observation i længere tid og var hidtil gået fri, men at det nu var min tur til at gøre en indsats. Jeg blev tilbudt mange penge, men sagde nej tak, idet det for mig slet ikke var et spørgsmål om penge. Jeg blev garanteret, at såfremt der skulle ske mig noget, ville der blive sørget for min familie. Sagen var ved at være afgjort, og på spørgsmålet om, hvor mange personer jeg kunne medtage, svarede jeg, at jeg nok kunne have fire personer med under trange forhold. De oplyste til slut at kodeordet var pakker (antal pakker = antal personer) når jeg fik henvendelser fremover. Jeg tror, at de to fremmede var embedsmænd fra et ministerium, for de disponerede tilsyneladende over mange penge. Herefter var der ingen vej udenom at få indrettet et hemmeligt rum, som jeg mente bedst kunne etableres i agterstavnen op mod selve agterspejlet og med adgang via skippers kahyt og kabelrum. Der blev anskaffet det nødvendige træværk, og hulrummet blev etableret. Jeg var selv prøveperson og fik lagt tovværk og presenninger i bunden for at gøre det så komfortabel som muligt. Der kunne stå fire personer opret i hulrummet, der kunne lukkes indvendig fra med håndtag. Transport af fire flygtninge til Sverige i oktober 1944 fra København samt last af våben/ammunition fra Halmstad til modstandsbevægelsen i Thisted. I september 1944, medens vi lå på Kvæsthusbroen i København og lastede stykgods til Thisted-Skive-Nykøbing, kom en velklædt mand om bord og bad mig om at komme med ned i min kahyt. Han hviskede her, at han havde fire pakker, der ville blive leveret i fire store trækasser kl. 16 samme dag. 6

7 Kasserne kom med hestevogn og var overklistret med forsigtig glas og med mærkater med angivelse af opad. Arbejdsformanden fik instruks om, hvor kasserne skulle placeres i lasten, hvorefter lastningen fandt sted. Ved udsejlingen blev der som sædvanligt lagt til ved Nordre Toldbod, hvor tyskerne kontrollerede kahytter og maskinrum for uvedkomne personer. Da vi var godt ude af havnen, blev bedstemanden orienteret om de fire pakker og bedt om at løsne lugeforskallingen lidt og orientere de fire personer om, at vi var kommet godt forbi kontrollen samt for at få vished for at der var luft nok i kasserne. Der blev med passende mellemrum banket på kasserne for at registrere livstegn. Først efter at vi havde passeret Kronborg kom de fire personer ud af kasserne i lasten og blev placeret i min kahyt, idet tyskerne rutinemæssigt patruljerede i Øresund, hvorfor vi kunne risikere at få inspektion. Min besætning på tre personer var unge uerfarne folk på år, medens bedstemanden kun var 18 år. Jeg havde således nok at gøre med at overvåge sejladsen og tage mig af de fire personer i min kahyt. Kursen blev sat mod Kullen med slukkede lanterner. Det var planen, at de fire personer skulle afhentes af en motorbåd midt om natten og bringes til Sverige. Det trak ud med motorbådens ankomst, og jeg anede, at der var noget galt. Jeg fik senere at vide, at maskinskade var årsagen til at motorbåden ikke kom. Situationen var ganske uholdbar, og jeg traf derfor beslutning om at søge mod Halmstad og kontaktede lodsbåden, der bragte de fire personer i land i Sverige. Natten var nu ved at være forbi, og det ville snart blive lyst, hvorfor jeg ikke turde løbe risikoen for at blive opdaget af tyskerne på vores vej tilbage til dansk farvand. Såfremt tyskerne opdagede, at vi havde været i svensk farvand under en tur, der officielt gik fra København til Thisted, var jeg klar over, at jeg kunne få store problemer. Jeg gik derfor indtil Halmstad for at skjule os der i dagens løb, indtil mørket faldt på og derefter fortsætte turen til Thisted gennem dansk farvand. Jeg havde haft en søvnløs nat og trængte til søvn efter en anstrengende nat. Straks efter ankomsten til Halmstad blev jeg imidlertid afhentet af en politimand for at afgive forklaring om, hvorfor der var søgt havn i Halmstad. Politiet, der havde kendskab til transporten af de fire flygtninge, spurgte bl.a. om jeg søgte asyl i Sverige, hvilket jeg naturligvis sagde nej til. Jeg blev endvidere udspurgt om kendskab til de tyske tropper i Danmark herunder militære installationer. Efter afhøringen kom danske modstandsfolk, der var flygtet til Sverige til stede heriblandt min gode ven skibsmægler og forretningsfører Poul Jørgensen fra Ålborg samt en navnløs ingeniør fra Nørresundby. De meddelte, at de ønskede at supplere lasten med trækasser indeholdende våben og ammunition til modstandsbevægelsen i Thisted. De havde tidligere på dagen set Jens Juhl og bemærket, at der var en hel del dækslast dog ikke på midterlugen, hvor de ønskede kasserne placeret. Jeg var bestemt ikke glad for situationen, men erklærede mig alligevel indforstået med at medtage den ønskede last. Det aftaltes, at kasserne skulle bringes om bord om aftenen, efter at det var blevet mørkt. Jeg kom først tilbage til Jens Juhl sidst på dagen. Efter aftale med mig gav Poul Jørgensen besætningen penge 7

8 til biografbilletter samt cafebesøg om aftenen, medens lastningen skulle finde sted for at sikre, at de ikke havde kendskab til den illegale transport og derfor ikke kunne give oplysninger til tyskerne, såfremt de kom i forhør. Kasserne blev bragt om bord af danske flygtninge, der opholdt sig i Sverige og tildækket med presenninger, jeg skønner der var tale om ca tons. Sidst på aftenen påbegyndtes turen til Thisted med slukkede lanterner. Den forsinkede ankomst næste dag i Thisted blev forklaret med dårligt vejr. Der var ingen problemer med DFDS, der var indforstået og kendte til tilsvarende transporter med egne skibe. Ved ankomsten til Thisted kontaktede jeg straks speditøren og forklarede, at der var særligt gods ombord uden papirer. Kasserne blev straks losset og skjult bag andet gods i et pakhus. Medens losningen fandt sted gik jeg en kort tid fra borde for at gemme mig lidt. Tyskerne, der patruljerede som sædvanligt i havneområdet, anede heldigvis ikke uråd. I løbet af dagen gik turen til Nykøbing M. for at besøge min familie og retur til Thisted næste dag. Flygtning fortryder flugt til Sverige sidst i 1944 eller først i Sidst i 1944 eller først i 1945 lå Jens Juhl igen i Købehavn, hvor jeg blev kontaktet og efterfølgende kørt til restaurant Montmartre, hvor violinvirtuosen Frits Ruzika spillede. Tilstede var en kontaktperson fra skibsmæglerfirmaet og en person fra modstandsbevægelsen. Jeg blev præsenteret for en meget velklædt dame samt dennes ledsager. Planen var, at damen skulle sejles med Jens Juhl til svensk farvand og derfra videre til Sverige i en mindre båd. Hele forløbet blev nøje drøftet og planlagt ned til mindste detalje vedrørende påklædning for at kunne klare strabadserne. Hun ville gerne se forholdene på Jens Juhl inden turen og skulle derfor besøge Jens Juhl på Kvæsthusbroen samme aften inden afgangen den følgende dag. Jeg viste hende skjulestedet, men hun mødte ikke op den næste dag som aftalt. Jeg har aldrig fået nogen forklaring, men fornemmer at årsagen nok var at forholdene var lidt for primitive. Transport af fire flygtninge til Sverige i januar 1945 fra Nakskov. Den 27/ lå Jens Juhl i Nakskov for at laste sukker til Rønne. Der kom en mand om bord, der meddelte mig, at han havde fire pakker til mig. Jeg protesterede, og vi gik ned i min kahyt for at tale videre om sagen. Jeg fremhævede, at krigen jo snart ville være slut, og at de fire personer måtte kunne holdes skjult indtil da. Endvidere nævnte jeg, at der var langt til Sverige, og at tyskerne førte streng kontrol med alle skibe, der passerede Stubbekøbing/Bogø, inden man sejlede gennem Grønsund på vej ud i Østersøen. Jeg fik at vide, at der var tale om dødsdømte personer, og at der allerede var betalt mange penge for at sikre, at de tyske vagter holdt sig væk. Jeg følte mig igen udsat for et kolossalt pres, men kunne ikke undslå mig for at hjælpe med at bringe de fire dødsdømte personer til Sverige. Vi aftalte, at de fire personer skulle komme ombord ved 4-tiden næste morgen. Tyskerne var som 8

9 sunket i jorden, da de kom ombord, og de blev indtil videre placeret i min kahyt. Besætningen sov og fik derfor først senere kendskab til de fremmede om bord. Jeg blev nu først opmærksom på den temmelig store bagage, som de fire personer havde med om bord, der slet ikke var plads til i skjulestedet. Bagagen blev inden afsejlingen, efter en del overvejelser, placeret agter i maskinrummet på hylder over skrueakslen og skjult bag malergrej m.m. Det var vanskeligt at skjule bagagen helt, og jeg var klar over, at der var en vis risiko for, at tyskerne kunne finde den, idet maskinrummet altid blev kontrolleret med kraftige lommelygter. Jens Juhl sejlede fra Nakskov, da det så småt var ved at blive lyst i sne og slud og med sydvestlig kuling. Ruten gik nord om Lolland gennem Smålandsfarvandet og herefter gennem Storstrømmen med Storstrømsbroen, forbi Stubbekøbing og Bogø, og endelig ud i Østersøen gennem Grønsund. De to af besætningsmedlemmerne på år havde frivagt, så jeg var alene sammen med bedstemanden på kun 18 år. Der var således nok at se til med at overvåge sejladsen og samtidig have opsyn med de fire personer, der indtil videre var placeret i min kahyt. Først på turen gennem Smålandsfarvandet fik jeg tid til at tale med de fire personer i min kahyt. Den ældste af de fire mænd var ca. 50 år og talte et meget gebrokkent engelsk, medens de tre andre ikke sagde noget. Der var min fornemmelse, at i hvert fald nogle af dem kom fra nedskudte fly. Jeg forklarede dem, at der ikke var plads i lastrummet, der var stopfyldt med sukker i sække. Jeg orienterede om turens videre forløb og naturligvis især om tyskernes faste kontrol i nærheden af Stubbekøbing/Bogø inden turen ud i Østersøen. Jeg viste dem skjulestedet/det hemmelige rum bag kabelrummet, men den ældste af de fire sagde klart, at det ikke kunne lade sig gøre. Jeg henviste til, at skibet med sikkerhed ville blive nøje kontrolleret af tyskerne, og at der ikke var andre muligheder for sikre skjulesteder om bord. Jeg gjorde det klart for dem, at de måtte acceptere forholdene, som de var, og at jeg og besætningen løb en meget stor risiko ved at have dem om bord. Da jeg ca. en halv time senere kom ned i min kahyt blev jeg meget lettet og glad, da den ældste orienterede om, at de havde været i skjulestedet og havde affundet sig med forholdene som de var. Vi nærmede os efterhånden det sted, hvor tyskerne forventedes at ville kontrollere skibet, hvorfor de fire blev gemt væk i skjulestedet. Vi aftalte, at jeg skulle banke tre gange som tegn på, at tyskernes kontrol var godt overstået. Lidt før Stubbekøbing så vi den tyske marinekutter komme imod os. Jeg stillede radioen ind på en tysk station, der spillede populære melodier. Marinekutteren lagde til ved siden af Jens Juhl og fire tyskere kom om bord. De to gik hen for at kontrollere i mandskabskahytten i forskibet, en gik i maskinrummet, og officeren kom op til mig i styrehuset. Han hilste på og bemærkede, at det var schön, schön musik, der kom fra radioen. Han gik meget grundigt til værks og undersøgte nøje med lommelygte min kahyt samt kabelrummet, der grænsede op til det hemmelige rum skjulestedet. Der var højtaler i min kahyt, og officeren var imponeret over den dejlige tyske musik. Jeg blev lidt urolig, for opholdet i kahytten trak lidt ud og sagde derfor, at jeg skulle op på broen for at kontrollerede sejladsen. Officeren gik heldigvis med 9

10 op, og vi stod og snakkede lidt i styrehuset. Han sagde, at han ikke kunne forstå, at vi ville sejle ud i Østersøen med det vejr og henviste til, at der lå skibe opankret på reden mellem Bogø og Stubbekøbing for at afvente bedre vejr. Jeg bemærkede, at der vare tale om et nyt skib, og at vi ville få god vind østpå mod Bornholm med fin sejlføring for at spare på olien og derfor forventede at være i Rønne næste dags morgen. Jeg tilkendegav endvidere, at mange af de opankrede skibe formentlig skulle vestover og derfor ville få meget dårligt vejr. For at styrke vores sag sagde jeg til officeren, at han kunne ringe til Rønne næste dags morgen for at få bekræftet, at vi var ankommet. De to tyske soldater var kommet tilbage fra forskibet, og vi manglede nu kun den soldat, der var gået i maskinrummet, hvor bagagen var gemt af vejen. Jeg blev temmelig nervøs over at det trak ud og så mit snit til at skubbe til fartregulatoren, så maskinen kom op i omdrejninger, hvilket kunne opfattes som tegn på, at vi var klar til at sejle videre. Det virkede heldigvis, og soldaten fra maskinrummet kom hurtigt op i styrehuset. Det var overstået, og vi sagde farvel og ønskede hinanden schönes Reise. Efter at tyskerne var kommet lidt på afstand slog jeg tre slag på lemmen til skjulestedet, således at de kunne slappe lidt af. De blev ikke lukket ud, før jeg var sikker på, at den tyske marinekutter ikke fulgte efter os. De fire blev orienteret om den omhyggelige kontrol og om, hvor tæt tyskerne havde været på deres skjulested. Der var en minespærring fra Møn og over til Falsterbo i Skåne, som gik helt tæt ind til svensk søterritorium. Vi satte kursen syd om minespærringen op mod Falsterbo med slukkede lanterner. Ved Falsterbo er der gravet en kanal, Falsterbokanalen, på sydvestspidsen, hvorved øen Skanör er blevet til. Små skibe og bornholmerfærgen fra København går igennem kanalen med lods. Vi kom til Falsterbo ved 23-tiden og blussede efter lodsbåden, der skulle bringe de fire det sidste stykke til frihedens land Sverige. Som følge af det meget hårde vejr med store bølger tryglede de fire mig om selv at landsætte dem i Sverige. På baggrund af mine tidligere erfaringer fra Halmstad gjorde jeg dem det klart, at det enten var lodsbåden eller med til Rønne. Jeg ville under ingen omstændigheder anløbe svensk havn. Lodsbåden kom på siden af Jens Juhl, men kunne ikke fortøjes på grund af de store bølger. Lodsen var fantastik til at manøvrere lodsbåden langs siden af Jens Juhl, men kunne ikke undgå mindre sammenstød indimellem. Det var meget kompliceret at få de fire overført til lodsbåden i den mørke nat. De fire var meget nervøse, og jeg forsøgte at dirigere dem til at springe, når lodsbåden var på toppen af en bølge, tilstrækkelig tæt ved Jens Juhl. Der var en ekstra mand på lodsbåden til at gribe fat i de springende personer. Vi var næsten kommet ud for Trelleborg før det langt om længe lykkedes at få alle fire om bord i lodsbåden, hvorefter Jens Juhl fortsatte mod Rønne, hvortil vi ankom næste dag den 29/1 om morgenen. Oplevelse i marts 1945 i.f.m. bombningen af Shell-huset og Dagmarhus. I ugen før den 21/3 1945, hvor Jens Juhl lå og lastede i Købehavn, blev jeg opsøgt af et bud fra modstandsbevægelsen. Han oplyste at Povl Sørensen, der 10

11 var formand for det Konservative Folkeparti, var fange på Dagmarhus og formentlig ville blive udsat for tortur. Såfremt Povl Sørensen ville blive nødt til at give nogle oplysninger til tyskerne, ville modstandsbevægelsen give Povl Sørensen tilladelse til at røbe, at Jens Juhl med mig som navngiven skipper sejlede flygtninge til Sverige. Såfremt jeg var indforstået hermed, skulle jeg naturligvis straks sejle Jens Juhl til Sverige, og der selv søge asyl sammen med resten af besætningen. Med andre ord skulle jeg blive i Sverige indtil, tyskerne kapitulerede i Danmark og skulle som følge heraf ikke fremover sejle med flere pakker. Jeg sagde klart nej, idet jeg ikke fandt at kunne forsvare at medvirke af hensyn til såvel min familie som besætningen og rederiet. Mit nej blev heldigvis respekteret, og jeg fik ingen bebrejdelser hverken dengang eller senere. Jens Juhl var på prøvesejlads den 9/ Den 21/ var Jens Juhl atter i København for at laste til Limfjorden. Om formiddagen var jeg på restaurant Marstal i Nyhavn, hvor jeg hørte, at Shellhuset og Dagmarhus var blevet bombet samme dag. Poul Sørensen og de andre prominente fanger var placeret i de øverste etager som gidsler, fordi tyskerne frygtede bombardementer. Da jeg snart hørte, at Povl Sørensen var undsluppet tyskerne, blev jeg meget lettet og glad. Mit nej til at hjælpe havde alligevel tynget mig en hel del, selvom jeg synes det var særdeles velbegrundet. 11

12 Hermed slutter beretningen om mine oplevelser under besættelsen som skipper på Jens Juhl. Mine erindringer er fortalt til min søn Christian Aggerholm i november 2005, og jeg har efterfølgende godkendt dette skrift. -ooo00ooo- Note 1: Ungmandens beretning kan ses her (helt tilfældigt sammentræf): iew_col2_4._uli_hjemmesiden?_page=nyhed/ Billeder venligst stillet til rådighed af Morslands Historiske Museum JULEAFSLUTNING 2007 Der var 15 personer fremmødt til årets juleafslutning, traditionen tro blev der budt på gløg, æbleskiver, kaffe, øl og vand samt andet mundgodt. Højdepunktet i arrangementet var da Erik Andersen og Knud Arne ankom med ny-renoveret indføringsdel til granatramme på M 19 granatkasteren, dette vakte stor begejstring især for Jens Andersen fra museet som ser frem til at resten kommer på plads i det nye år. Ud over hyggelig samvær var der rundvisning i bunkermuseet ligesom der blev vist film. Dagen sluttede med besigt af medlemmernes medbragte effekter og samtale om forårets bunkerstræf som BSTH jo er vært for. Glædelig jul og godt nytår Ønskes fra aktivitetsudvalget. Esben Kaagaard. 12

13 BESÆTTELSESTIDSHISTORISK SELSKAB for Thy og Vester Hanherred 14. december 2007 ordinær generalforsamling afholdes som følger: Torsdag den 17/ kl 1930 på Museet, Molevej, Hanstholm Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab Behandling af forslag - forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde mindst 2 uger før. Fastsættelse af selskabets organisation (Valg til aktivitetsudvalget) Fastsættelse af kontingent (for 2009) Valg af bestyrelse og revisorer. - :På valg Jarl Ingerslev Tage Nordensgaard Knud Arne Kristensen Suppleant Jens Andersen Revisor Esben Kaagaard Revisorsuppleant K Starch Lauritsen Eventuelt pbv Jarl Ingerslev Sidste : Bunkertræf2008 er nu endeligt fastsat til maj. se bagsiden af bladet. 13

14 Referat fra Bliv dus med det lokale 1 28/ Efter at den af aktivitetsudvalgets planlagte tur til Djursland, gik i vasken af udefrakommende omstændigheder, skulle vi finde på noget i en fart. Det blev til en lille lokal udflugt til Hjardemål, hvor alle træer var fældet og gav mulighed for at se lejeren og de der liggende bunkere i et helt nyt lys. Klokken lidt i 10 var 7 mand mødt op, dels hvor vi skulle mødes, men ikke så gerne måtte parkere (trods P-skilt), og dels inde i skoven hvor vi ikke må køre, men gjorde alligevel. Blandt de 7 fremmødte var et nyt potentielt medlem, samt pressen ved Journalist (og medlem) Jens Fogh. Er dette julemandens skjulested? Vi startede med en lille plan for dagen, efterfulgt af lidt mundtlig information om lejren. Der på gik vi en runde efter Jørgens Lumbye fine registreringsmateriale, som var blevet uddelt til hver deltager. Der blev lidt i sjov lovet en flaske Gammel dansk til den der kunne finde den manglende 58C.er (der var aldrig registreret mere end de 7). Vi var hele turen rundt på 2½-3 time og var nede i de fleste bunkers. Esben gjorde ved den lejlighed et meget spændene fund af et hemmelig rum som vi skal have forsket mere i. 14

15 Kl. 13 skulle 3 mand hjem, og resten besluttede at vente med Bulbjerg (som også var planlagt) til en anden god gang, eftersom vi ikke var flere og det var begyndt at dryppe. Vi 4 sidste indtog dog først vores medbragte mad i generatorbunkeren, fik en god sludder og skiltes i god ro og orden. En god dag i godt vejr hvor vi sagtens kunne havde været lidt flere. og det er ganske vist, det kom i avisen BSTH-Aktivitetsudvalget Erik Ansø Som det vil bemærkes er der vedlagt et indbetalingskort. For at have stemmeret/ være valgbar skal kontingentet være betalt senest

16 BSTH har fornøjelsen at invitere til Atlantvoldstræf Turen vil foregå i midt- og sydthy, fredag d. 16 til søndag d. 18 maj Indkvarteringen vil blive på: DANHOSTEL Thisted Vandrerhjem Kongemøllevej 8, Skinnerup, 7700 Thisted Telefon: Der er 4 stk. 2 personers værelser og der ud over er der personers stuer til disp. Der er selvfølgelig adgang til bad og konferencerum. Der er kun overheader, så hvis man skal bruge andet til forvisning, må det medbringes. Pris pr. overnatning ( 1 person ) kr. 100,- (evt. sengelinned 45,- håndklæde 10,-) Morgenmad kr. 50,- Smør selv madpakke kr. 30,- Aftensmad (stor buffet bord ) kr. 65,- En hel weekend vil så koste 425,-kr. + det løse Vi har reserveret 25 pladser. Foreløbigt program: Advarsel tiderne kan erfaringsmæssigt glide lidt. Tid Hvad Ansvarlig Fre Ankomst og indkvartering Ansø Velkomst v/ BSTH og introduktion til weekend Jarl I. Lør Morgenmad, smøre madpakker Thisted Seefligerhorst Esben K Fårtoft skinflyveplads Jens A Frokost v/ Fårtoft Øster Vandet depot Esben K Klitmøller, obs. post mv. for 38 cm batt. Jens A Sdr. Vorupør (Wassermann S ) og kaffe. Hvis det ikke kan Jens A. lade sig gøre, køres til Stenbjerg, obs. post 38 cm batt Hundborg, Bernhard Esben K Retur til vandrehjem, med et sidespring, hvis det kan nås. Esben K Spisning Pause ? Tilmeldte indlæg Ordet er frit Bytte frimærker useriøst ikke aftalt endnu Søn Morgenmad, smøre madpakker Afmelde vær. + afregne Jens G. S Stenbjerg, hvis vi ikke nåede det lørdag Jens A Lyngby Ørndals bakke 10,5 cm batteri Jarl I Frokost v/ Lyngby BSTH takker af for denne gang, men hvis ruten passer og Jarl I. kræfterne holder så: Dover skov med amm. depoter. Jens A. Ret til ændringer forbeholdes. Vi håber det bliver en spændende weekend, og at der i programmet er noget der frister. Det er intentionen at se nogle af de steder, som man ikke lige render over, og Hanstholm var jo på programmet i Bindende tilmelding senest 13/4 på Har man specielle krav indkvartering m.m. er det nemmest at honorere hvis man er hurtigt ude. Vi ligger en tilmeldte liste ud på hjemmeside BSTH/forum? Vi vil gerne have at vide hvis man har et indlæg i ærmet, så vil vi programsætte det lørdag aften. Mvh. BSTH EHA 16

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere