Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009."

Transkript

1 I dette nummer: Marts Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe Vigtig information 12 Ny redaktør for The Lion 13 Hvad sker 14 Vi støtter fast 15 Side 16 Citater: "Det endelige formål med at drive forretning er at tjene penge. Ethvert fjols kan drive forretning med tab." "En utilfreds kunde bliver hurtigt til 100 mistede ordrer." "Det er altid fristende at vinde. Prisen er tabet af ligeværd." "En vind-vind tankegang er bedre end en vind-tab tankegang." "Det hele går ud på, at tjene penge på at tilfredsstille kunderne." "Der findes ingen fiaskoer - kun mindre gode resultater." "Fantasi er vigtigere end viden." - Albert Einstein "Kvalitet er en vane, ikke en handling." - Aristoteles "Menneskeheden består af nogle ganske få forløbere, særdeles mange medløbere og en uoverskuelig mængde efterløbere." - Jean Cocteau "Dit mål er ikke af afslutte et salg, men at åbne en forretningsforbindelse." "Hvis du altid gør, hvad du altid har gjort, vil du altid få, hvad du altid har fået." Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse 16. årgang 2008/2009 Nr. 10 Årets sidste klubmøde bliver anderledes. Det er stadig med ledsagere, men det kommer til at foregå på Galeasen Frem Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

2 LØVEBROKKER LC JERNLØSES BESTYRELSE HANS HENRIK KAARDE, P JØRGEN LARSEN, VP JENS GJERLØV PP ANNI RATJEN, CM BIRGIT PETERSEN, K LINDA SCHÄFFER S KENN BØNNI, TT DØDLINIE Jernløven udkommer næste gang april Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest første fredag i måneden. Klubbens medlemmer og alle andre med tilknytning til LC Jernløse er velkommen til at sende indlæg til bladet. Adressen er: Jens Gjerløv, Gustav Wieds Vej 17, 4700 Næstved. Telefon: Fax: Mobil: Indlæg skal være maskinskrevne. På diskette i Word eller Publisher eller helst via e- mail. Manuskript til renskrivning modtages efter forudgående aftale. JERNLØVEN Medlemsblad for LC Jernløse, Lions Clubs International, Distrikt 106D, Region 1, zone 4. Internationalt nr.: Redaktionsudvalg: Ansvarshavende red. og fotos. Ansvarlig overfor presseloven. Jens Gjerløv. Bladet omdeles til klubbens medlemmer, ID og andre venner af klubben samt relevante kabinetsmedlemmer. Side 2 Løvebrokker Galeasen Frem Galeasen Frem er et af Skandinaviens største privatejede træskibe. I 1995 udarbejdede Kulturministeriet en opgørelse over Danmarks sidste maritime kulturskatte hvor FREM blev opført blandt landets 22 helt uerstattelige klenodier. I samme gruppe finder vi bl.a. National Museets motor skonnert Fulton, skoleskibene Danmark og Georg Stage, hjuldamperen Hjejlen og veteranskibet Skjelskør. De store konkurrecedygtige 2 mastede galeaser til fragtsejlads afløste i sidste århundrede skonnerten idet galeasen var bedre egnet til de mange laster, der nu skulle sejles. Et sejlskib klassificeres efter rigningen og forskellen mellem den tomastede galease og skonnerten er at skonnertens første mast er lavere end den Jens Vi støtter fast: Lions Prisen I Statutter for Lions Prisen står der bl.a. Prisen uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Prisen kan i særlige undtagelsestilfælde deles, men der må være tale om prisuddeling af en vis stor størrelse, hvorved Lionsclubberne præsenterer sig over for offentligheden som en organisation, der støtter projekter til gavn for vore medborgere. Katastrofe og hjælpefonden Katastrofe- og Hjælpefondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af Lions Klubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er truet, og til den efterfølgende genopbygning til at skaffe samme forhold som før katastrofen. Youth Exchange (ungdomsudveksling) En af de klassiske og verdensomspændende aktiviteter for Lions er Youth Exchange, der bringer unge fra mange nationer til Danmark - og danske unge ud for at se og lære at forstå andre dele af verden. LC Jernløse deltager aktivt i ungdomslejrene og har selv været vært ved en ungdomslejr. Løvebarn på Sri Lanka ansvarlig for kontakt er IR-udvalget Ordene "barn" og "ung" bliver tit brugt i Lions. Det kan være lokale spejdere, fodbold- klubben, børnehaven eller en skole. Det kan også være forældreløse eller syge børn i Østeuropa, blinde børn og unge i Sydamerika eller et skoleprojekt på Sri Lanka eller i Thailand. LC Jernløse er fadder for et barn på Sri Lanka. Jernløses 2 ældrecentre ansvarlig er Hans H. Kaarde En årlig tilbagevendende begivenhed er aktiviteter op til jul på kommunens 2 ældrecentre. Aktiviteten dækkes næsten af LC Jernløses aktivitet på Lundegården Uventede Glæder ansvarlig er udvalget af samme navn Udvalget har kr til rådighed som kan bruges til at støtte værdigt trængende. Modtagerne er anonyme for alle klubbens medlemmer bortset fra udvalgets medlemmer. Modtagerne er ofte klienter der er indstillet fra præst, læge eller medarbejdere i socialforvaltningen. Konfirmander i Jernløse kommune med telegram ansvarlig er Lions Quest udvalget Endvidere indsamler vi brugte frimærker og briller ansvarlig er Eva Rønsbro OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Støvsug jeres skufer og skabe og ryd op I kælder og på loft, så finder I med garanti gamle briller og brugte frimærker og når I så har fundet dem, afleverer I dem til Eva R, der så sørger for videre forsendelse. Vedr. scrapbogen så sørger Eva for at sætte relevant materiale ind, men det forudsætter at I kommer med billeder og materiale og jeg skal hilse og sige at den er MEGET sulten efter stof. Side 15

3 MARTS Ordinært møde Rengøring i Løvehulen Har du ting der skal på huskelisten så send en mail til Muhammad Ali 1. Det er mangel på tro, der gør mennesker bange for at møde udfordringer, og jeg tror på mig selv. 2. Det er svært at være ydmyg, når man er så stor som jeg 3. Et menneske uden fantasi har ingen vinger. 4. Et menneske, som ser verden på samme måde som 50-årig, som da han var 20, har spildt 30 år af sit liv. 5. Hjælpsomhed mod andre er den husleje, du betaler for at bo her på jorden. 6. Jeg er så hurtig, at jeg slukker kontakten i mit soveværelse, og er i seng, før lyset går ud. 7. Min hårdeste kamp var mod min første kone. 8. Venskab er det sværeste i verden at forklare. Det er ikke noget du lærer i skolen. Men hvis du ikke har lært betydningen af venskab, har du i virkeligheden ikke lært noget som helst. Dagsorden: Spisning Foredrag v. Lars Bremer - Fod på livet Dagsorden: INDBYDELSE til ordinært klubmøde onsdag den 18. marts 2009 kl I Løvehulen Godkendelse af sidste referat Nyt fra præsidenten. Nyt fra bestyrelsen Nyt fra udvalgene Eventuelt TT Køkkentjenesten er uddelegeret til: Henning, Kenn og Jens som samtidig har lov til at tage lidt med til kaffen. Kommer du ikke - så find en afløser HUSK, AFBUD til CM mandag 16. mar CM (Anni) træffes på tlf.: / Side 14 Side 3

4 Referat fra klubmøde den 16. februar 2009 sammen med Lions Club Holbæk Mødet blev afholdt i Seniorlandsbyen i dejlige lokaler og vi fin en fin menu og bagefter et interessant indlæg af retspsykiatriker og overlæge Bjørn Holm, derefter kort møde og slutteligt fælles møde og afsked. En udmærket aften, hvor vi var i alt 26. Pkt.1) Godkendelse af sidste referat Eva kunne meddele, at sejlturen med Frem, som der blev nævnt på sidste møde, er blevet fastlagt til fredag den 19. juni kl Husk at reservere datoen allerede nu. Nærmere følger senere, ellers blev referatet godkendt. Pkt. 2) Nyt fra præsidenten HH nævnte folder mod misbrug bestyrelsen har besluttet ikke at købe den, da vi ikke mener virkningen af folderen er god nok. Bestyrelsen har ligeledes besluttet ikke at støtte handicaplejr 2009 på Osted Friskole, hvis der ikke er handicappede fra Jernløse, der deltager. Julie Bertelsen overrækkes STOR check på fredag den 20. februar. HH ringer kontonummer til Birgit. Regner med at pressen er til stede. Men HH tager selv apparat med og tager billeder og vi kan så i givet fald lave en pressemeddelelse. Side 4 Pkt. 3) Nyt fra bestyrelsen Birgit havde blade med til de medlemmer, som var til stede. De medlemmer, der ikke var til mødet, kan afhente bladet i klubhuset. Pkt. 4) Udvalg Koncertudvalg Ove: Koret vil ikke nøjes med sandwich. Måske pizza. Merete mener ikke, det er så godt. Vil hellere satse på fx buffet med forskellige salater, kartofler og kød. Der skal laves mad til ca Tages op senere. Flyers må udsendes fra i morgen. Ove uddelte 10 plakater til hver, der havde meldt sig til uddeling. Alle fik 5 flyers til uddeling blandt venner, naboer eller bekendte. Sidste detaljer uddeles på martsmødet. Sidst på ugen kommer flyers på mail, som skal rundsendes til alle vi kender, som igen skal sende til dem de kender osv. Merete: Servering 8. august der mangler stadig nogen til dette arrangement. Hvis der er nogen der kan, så ring til Merete. Ove: Mener HH skal takke af, når koncerten med pigekoret slutter. Merete: Måske kan vi spørge Lions Holbæk, om der er nogen, der er interesseret i servering. Og så sluttede mødet brat, da der blev spurgt fra Holbæk-klubben, om vi snart var færdige, da de sad og ventede på os Referent Linda Ny redaktør for The Lion Redaktør Niels Erik Mortensen, LC Hørning fratræder pr. 1. juli Der er truffet aftale med Svend Due Mikkelsen, LC Holbæk som pr. 1. juli 2009 tiltræder som ny redaktør af The Lion. Jeg ønsker Svend held og lykke med opgaven. På vegne af guvernørrådet Kay C Pedersen Guvernørrådsformand The Lion leveres fremover med pakkepost PostDanmark hævede pr. 1. januar 2009 prisen for udsendelse af The Lion med 50% (femti procent). De årlige fordendelsesomkostninger vil derfor komme op på kr. Det er derfor strengt nødvendigt at finde et alternativ. På det seneste Guvernørrådsmøde (lørdag d. 10. januar), blev det derfor besluttet at The Lion vil blive tilsendt klubben i stedet for det enkelte medlem. Hos os er det til Birgit Fremover vil The Lion blive leveret via pakkepost til et medlem af klubben som herefter, fx. på et klubmøde, uddeler bladet til klubbens medlemmer. Guvernørrådet beklager at skulle indføre denne ordning, men håber at der er forståelse for dette tiltag, der vil give Lions en årlig portobesparelse i omegnen af kr. P, S og KLOA er via d. 16. januar blevet orienteret om, hvordan klubben skal forholde sig - inden d. 1. februar. LionsOffice LionsOffice er din portal og kan benyttes til at indhente viden og information om emner i Lions Danmark og alle de lokale klubber. LionsOffice er derudover vores administrationssystem, hvor en stor del af administrationen er lagt ud til klubberne, så de selv har mulighed for at arbejde med tingene. LionsOffice så dagens lys d. 1. september Før denne dato var der ikke noget ITsystem som klubberne kunne benytte. Brug LionsOffice - og har du forslag til systemet, så skriv endelig til IT-gruppen via mailsupporten. Side 13

5 Vigtig information fra vores juridiske konsulent 20. februar 2009 Kuponhæfter Hæfter, kuverter, blade og lignende, som indeholder kuponer/ mærker eller lignende, der mod afle-vering til en erhvervsdrivende (i en forretning/til en som udfører arbejds- eller tjenesteydelser), og hos pågældende giver rabat eller andre fordele for forbrugeren er forbudt. Forbudet følger af Markedsføringslovens 10 stk. 1 (Lov nr med seneste ændring i L nr. 181): 10. Der må ikke gives rabat eller anden ydelse ved brug af mærker, kuponer el.lign., der er stillet til rådighed af erhvervsdrivende forud for køb af en vare eller ved udførelsen af en tjenesteydelse. Side 12 På forbrugerombudsmanden/ hvadgaelder/mfl/1 kan man se Forbrugerombuds-mandens fortolkning af loven. Han anser det for erhvervsmæssigt, når det er en erhvervsdrivende som indrykker annoncen/tilbyder rabatten - uanset om kuponhæftet/kuverten m.v. udgives/sælges/ om deles af en almennyttig organisation med det formål at skaffe organisationen midler til almen-nyttigt arbejde. Det afgørende er om forbrugeren (også) skal købe noget hos den erhvervsdrivende for at opnå rabatten/gaven, og at rabatten/gaven ikke gives til alle som kommer hos den erhvervsdrivende, men kun til de som har købt/fået hæftet. Loven har til formål at beskytte forbrugerne og den indeholder ingen undtagelser for pæne almennyttige foreninger, det er således aldeles ligegyldigt at det er f.eks. Lions som udgiver hæftet! Overtrædelse af loven er forbundet med bødestraf (også selv om man ikke kendte markedsførings-loven). Lotteri- og gevinsthæfter Hvis der i disse er tilbud om "30 % rabat", "halv pris" og lignende, er dette også forbudt, hvis tilbu-det forudsætter forevisning/aflevering af lotteri-/gevinsthæfte, annonce og lignende. Det afgørende er om "vinderen" / køberen af lottosedlen / gevinsthæftet skal betale noget hos den erhvervsdrivende for at kunne udnytte tilbudet / gaven / gevinsten. Gratis gaver er tilladt, og det er muligt (men ikke sikkert) at "2 for 1 pris" er lovlige. Det sidste lig-ner 50 % rabat, men på den anden side også "13 på dusinet", som er en traditionelt godkendt form, om end den nok bliver forbudt, hvis den kun kan udnyttes af den forbruger, som har købt pågæl-dende lotteriseddel/gevinsthæfte eller lignende. Overtrædelse af bestemmelserne er forbundet med bødestraf. Peter Rud, Juridisk konsulent for Lions Danmark Oplysninger fra kassereren Afstemning Klubkasse ,58 Aktivitetskasse ,57 Klubhus ,55 Jubilæumskonto 5.710,95 Hjælpefond 1.664,50 Saldo ,15 Bjarne Bloch Heimdalsvej Frederikssund Foråret har nu ifølge almanakken holdt sit indtog og lysere tider er på vej. Er det ikke herligt? Også på medlemssiden går vi mod lysere tider. For første gang har vi nu i et solidt plus med hele 22 medlemmer og således oppe på 1063 medlemmer. Tak for det. Ganske vist udgøres plusset mest af den ny LC Frederikssund Fjordladies medlemmer, men vi er i plus og det er et positivt tegn. Om vores medlemsstabilisering og udvikling skyldes det ene eller det andet forhold har i den sammenhæng mindre betydning. Vigtigst af alt er, at vi fortsat samlet styrker os på det for os allervigtigste område og det gør man fortsat rundt om i distriktet. Ikke voldsomt dramatisk, men med fokus på udfordringen. Sådan skal det være! Forleden var jeg på besøg i en klub, hvor man nok har hvilet lige lovligt længe på laurbærrene, som et medlem udtrykte det. Klubben der snart fylder 30 år har som så mange andre en aldersudfordring, hvor gennemsnittet er i fortsat vækst. Det har den klub nu også taget fat i og indser, at det ikke nytter at sidde med hænderne i skødet. Man tager skridtet fuldt ud og opsøger en klub revitalisering med indførelse af kvinder og bevidst generel søgen efter yngre medlemmer. Det er flot og det er vejen frem. For den slags klubber nytter det ikke at sidde med foldede hænder og håbe på bedre tider måske i en stille bøn og tro på det nok kommer. Det gør intet af sig selv og jeg har det sådan med bønner og tro; det er noget man deler med andre gode troende og Vorherre. Om jeg selv så burde have sendt en bøn af sted til sikring af en god fortsættelse af sidste års Lions Messe, kan jeg så fundere lidt over. For allerbedst som vore venner i distrikt A lige fra sidste års evaluering og til for ganske nylig, var vi i den tro, at messen stadig skulle være et joint venture. Det er det ikke længere. Distrikt A har valgt at springe fra aftalerne og det betyder, at vi nu selv må påtage os opgaven. Derfor har vi nu måttet skrue forberedelserne op i en højere kadence ligesom det har været nødvendigt at finde Side 5

6 et nyt sted at afvikle messen. Læs mere om det andetsteds i nærværende D- Nyt. Og nu vi er ved dette udmærkede blad eller distriktsnyhedsbrev, så har jeg det sådan en gang imellem tænkt; gad egentlig vide hvor mange eller hvor få medlemmer der rent faktisk læser det? Det kan man ikke vide med mindre man spørger og det har jeg sammen med redaktionen tænkt mig at gøre. Hvordan og hvorledes har vi endnu ikke sat os for. Simpelthen spørge medlemmerne om D-Nyt overhovedet er noget der for dem har værdi. Samtidigt kunne man så fristes til at spørge medlemmerne om, hvor mange der rent faktisk læser The Lion og hvad man i øvrigt mener om dette blad. For begge nyhedsmedier bliver der altså brugt en del tid på at fremstille og helt omkostningsfrit er det ikke. Nærværende sider er prismæssigt overkommeligt at rundsende, men behøver vi gøre det? For spørger jeg rundt om i klubberne er svaret som oftest, at det læser man altså ikke. Forleden besøgte jeg en klub, hvor 14 medlemmer var mødt frem 12 af disse læste ikke The Lion og nogenlunde det samme billede tegnede sig for D-Nyt. Hvorfor så overhovedet bruge energierne på at distribuere? Hvorfor ikke blot informere via Lions Office som platform? Tænk det lige en tanke og kom gerne med indenfor i dialogen. Side 6 Ellers vil jeg overlade tankerne derude hos Jer til især, at kredse om forberedelserne til Uge 18 vores nationale kampagnedag med masser af fest, farve og Lions aktiviteter som aldrig tidligere set i vores næsten 60 år lange historie. Held og lykke med det I nu har for i Jeres klub eller sammen med andre klubber som en zoneaktivitet. For slet ikke at glemme alle de mange andre aktiviteter der sysles med rundt om i klubberne. Lad det spire, lad det gro. Convention 2009 i Minneapolis i USA Skulle du få lyst til at deltage i Convention 2009 i Minneapolis i staten Minnesota, kan det nås endnu. Arrangementet løber af stabelen fra den juli Yderligere oplysninger, herunder en cirka pris fås ved henvendelse til CC- E, Finn Warming, telefon Se mere om Minneapolis på Fra distriktet deltager Michael B. Hansen, LC Bramsnæs med ledsager, samt det ene af i alt 4 vinderpar i Conventionlotteriet Torben Elfeldt, LC Farum med ledsager. Med venlig hilsen Michael B. Hansen VDG Lions Messe 2009 Lørdag den 16. maj Som det vil kunne læses andetsteds, er Lionsmessen 2009 desværre flyttet fra distrikt A tilbage til os selv. Det har medført, at vi igen i år ses på Slagteriskolen i Roskilde. Datoen har dog ikke flyttet sig, det er fortsat lørdag den 16. maj Messen skal opfattes som et åbent hus arrangement, for både Lions og ikkelions. Ikke Lions vil få mulighed for at se hvad vi samler penge ind til, og hvorledes vi gør det. For Lions-medlemmer vil der være forskellige fagseminarer. Seminarer inden for MERL, YE, IR, IT, o.s.v. vil være en inspirationskilde til eventuelle nye aktiviteter for klubberne. Jeg vil derfor bede jer alle om at følge op på ideen og deltage aktivt i messen, eller som minimum at besøge messen. Når jeg hører lionsmedlemmerne rundt om i distriktet hører jeg hvor dygtige klubberne er til at sætte aktiviteter i gang. Min opfordring skal derfor være, at I kommer på messen og fortæller alle de andre lionsmedlemmer hvad I gør, og hvorledes aktiviteterne føres ud i livet. Vi vil i år få langt større udstillingsareal, idet det ikke forventes at der i messen skal indgå en teaterforestilling. Standard udstillingsstanden er på 3 x 3 meter, og den er naturligvis gratis. Skriv derfor til mig og meddel mig hvor meget plads du og din klub har brug for af udstillingsareal på Lionsmessen 2009 i Roskilde. Med venlig hilsen Michael B. Hansen Side 11

7 Guvernørrådsformandens klumme 1. marts 2009 Kære Lions Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det, den første dag i marts. Med disse Kaj Munk linier fra 1943, har vi den første forårspåmindelse, med de smukke linier fra "Den Blå Anemone" Det giver ny energi og nyt mod på opgaverne i takt med at varmen og lyset vender tilbage. Ny energi og kræfter får vi brug for i Lions synligheds projekt GADE- KAMP som nu nærmer sig med hastige skridt. Apropos synlighed. I 1960 erne udviklede både amerikanerne og russerne deres prestigefyldte rumprogrammer. Kapløbet udviklede sig meget hurtigt og snart var der også astronauter med i rummet. Disse astronauter kunne berette om to menneskeskabte ting de kunne se fra rummet. Det ene var den 6350 km lange Kinesiske Mur, der på grund udstrækningen var synlig fra rummet Den anden var De Belgiske Motorveje som er belyst om natten og dermed også er til at få øje på. Side 10 Nu, kære venner, skal vi realisere det tredje synlige fænomen. Når 7000 Lions med De Gule Veste går på gaden i Danmark uge 18. Det er ikke gul feber, det er Lions på gaden der her gør en visuel forskel og jeg er sikker på vi nok skal nå visionen, nemlig at - "Lions skal være den bedst kendte frivillige humanitære hjælpeorganisation i Danmark inden 2012" Jeg ønsker alle Lions i Danmark et godt og spændende forår Kay C Pedersen Guvernørrådformand Støtte til Grønland AF KIM LARSEN, FORMAND GRØNLANDSFONDEN Det er dejligt med den positive indstilling, der er til at støtte udsatte børn og unge i Grønland, og Grønlandsfonden vil godt takke alle klubberne, som tog så positivt imod vores brev i oktober måned, det varmer rigtigt meget. Som I måske allerede har læst i The Lion, så støttede Grønlandsfonden mentorprojektet Sapiik i Nuuk med kr. og vi har siden hen støttet en ung sygeplejestuderendes praktikophold i Kummiut, der ligger nord for Tasiilaq i det østlige Grønland. Dette skete i et samarbejde med LC Ganløse, så nu er der en ung sygeplejestuderende i byen, hvor der bor ca. 360 personer og hvoraf halvdelen er børn. Vi er fortsat i gang med at finde projekter omkring Grønland, så vi håber, at vi i fremtiden har større viden, således at hvis der er en klub, der godt vil have et projekt, så vil vi have mulighed for at finde det indenfor rimelig tid. Salget af de grønlandske projekter, der har været med i butikken (miniprojekt), er gået strygende, og vi har allerede fået udsolgt, men via vores kontakter kan vi fortsat skaffe mindre projekter. I skal bare kontakte os i Grønlandsfonden. Samtidig ville det være rart, hvis vi i Grønlandsfonden havde et bedre overblik over, hvad der støttes af grønlandske projekter, således at vi sikre, at der ikke støttes dobbelt. Der kunne jo også være den situation, at en klub så på et projekt, som de ikke økonomisk kunne klare, men ved at få støtten koordineret kunne vi være med til at skaffe andre interesserede, hvorved større projekter lettere ville kunne lade sig gøre. Der er selvfølgelig også den lille ting, at det ville være rart for bestyrelsen i Grønlandsfonden, at have et billede af hvor meget, der reelt støttes med på landsplan. Denne information har vi ikke i dag og det vil være uheldigt, hvis medierne skulle komme og spørge, for så måtte vi jo gætte. Alt dette er ikke for at Grønlandsfonden skal blande sig i de enkelte klubbers støtte til Grønland, men for at skabe et overblik, for jeg tror, at der er langt større støtte til Grønland, end vi lige går og tror. Gadekamp lige om hjørnet Omkring 130 hørte om pr-aktiviter op til uge 18. Det foregik i Frederikssund, Greve og Næstved AF JØRGEN JUUL, LC BRAMSNÆS, PRC-D Gadekampen ligger lige om hjørnet. Eller sagt på en anden måde: Inden længe har vi nået uge 18, og det er som bekendt der, vi sætter alle sejl til med "Operation Gadekæmper" og gør opmærksom på Lions-akltiviter over hele landet. Side 7

8 Side 8 En af måderne at blive synlig på er at komme i medierne. Men hvordan er det lige man kommer det? Nogle af spørgsmålene blev der givet svar på i slutningen af januar, da der blev holdt pr-seminarer i tre sjællandske byer, nemlig Frederikssund, Greve og Næstved. Tilsammen var omkring 130 med på de tre møder, flest i Frederikssund hvor cirka 50 deltog, mens der var omkring 40 med i både Greve og Næstved. Et flot fremmøde og tre gode aftener, hvor vi kom vidt omkring med hensyn til, hvordan vi som Lionsfolk forholder os over for pressen, konkluderer vicedistriktsguvenør Michael Hansen, Svogerslev. Billederne her er taget af Jens Gjerløv. Han bor i Næstved, er med i LC Jernløse - og var manden med kameraet på pr-aftenen i Frederikssund Skulle nogen i øvrigt have brug for et råd eller to eller tre med hensyn til at udarbejde pressemeddelelser eller andet, der har at gøre med pressekontakt, er de velkomne til at kontakte den lille artikels ophavsmand. Han kan "fanges" på telefon eller på adressen Julie Bertelsen sang i weekenden på vandrehjemmet i Holbæk og Sidesporet og Lions Club Jernløse var i gavehumør AF JENS GJERLØV, LC JERNLØSE Sidesporet i Holbæk og Lions Club i Jernløse donerer kroner til Børne- og ungdomsorganisationen Nanu Børn i Grønland Danskere har stor fokus på sultne børn i Afrika, og giver gerne en skærv til disse gode projekter, når der samles ind. Er det tabu at sige, at vi selv har problemer? Ifølge flere rapporter er hvert sjette grønlandske barn ramt af sult, deres kriminelle løbebane starter i 6 8 års alderen, 30 % af pigerne og 10 % af drengene har været udsat for seksuelle forbrydelser det skal stoppes. Sangerinden Julie Bertelsen har sat sig for, at, nu må der gøres noget. Hun er lige nu i gang med en turne, hvor temaet er Ned i tempo, tid til fortællingen og indlevelsen. Med sin første akustiske turné, udfordrer Julie igen sig selv og den måde omverdenen betragter den unge sangerinde med de grønlandske rødder. Med både nye af gamle sange krydret med fortællinger fra Grønland hyggede Julie for 300 tilhørere på Holbæk vandrehjem fredag og lørdag aften. Fredag aften begyndte lidt anderledes, idet Sidesporet havde besluttet at donere kroner til Nanu og Lions Club Jernløse havde besluttet at fordoble dette beløb. Inden Julies koncert begyndte overrakte Hans Henrik Kaarde, Præsident for Lions Club Jernløse, på vegne af Sidesporet og Lions Club Jernløse en check til Nanu. Ved overrækkelsen sagde Hans Henrik Kaarde, at både Sidesporet og Lions Club Jernløse var opmærksomme på de massive problemer børn og unge har i Grønland. Han håbede at pengene ville hjælpe mange børn og unge i Grønland. Han kunne samtidig fortælle publikum, at Julie sammen med Søs Fenger er i gang med at indspille en CD, hvor overskuddet går til støtte for Nanu projektet, han kunne selvfølgelig kun opfordre til at man købte denne Cd. Julie kunne fortælle, at det er gratis at være medlem af Nanu, og som medlem kan man involvere sig i et af de mange spændene børne- & ungeprojekter som man etablerer. Nanu har lokaler på Hans Egedes vej 29 st.tv. i Nuuk. Det er også muligt at støtte foreningen økonomisk, hvis man ikke har tid til at bidrage med en frivillig indsats. Man kan støtte med et fast månedligt beløb eller med et engangsbeløb. Alt vil gøre en forskel fortælle Julie Bertelsen. Det er Julies søster der er daglig leder af Nanu og Nanus udgangspunkt og filosofi er at alle kan bidrage til at gøre en forskel, og det er det eneste der virkelig skal til. Zonemøde i reg. I, zone 1-2 Hellerupzonen AF BENT JESPERSEN, ZONEFORMAND Den 11. februar mødtes de 8 klubber i zonen til møde. Alle klubberne var glædelig mødt frem, så alle 25 fik en god og udbytterig aften. Vi havde inviteret PRC Jørgen Juul til at fortælle lidt om, hvad vi som klubber skal være opmærksom på i vor dialog og kontakt med pressen. Jørgen havde en 10 punkts plan som han gennemgik. Han lagde meget vægt på, at der skrives kort, at det er aktuelt, lokalt og at man kan have fordel af at opbygge relationer til de lokale redaktioner. Man skal være opmærksom på, at vore indlæg/ pressemeddelelser er i konkurrence med mange andre, og derfor gælder det om at sælge sin historie så godt som muligt og ikke blive skuffet hvis den ikke kommer med. Så op på hesten igen og tag en ny tur. Et godt og inspirerende indlæg, der også gav grundlag for mange gode spørgsmål. Ud over dette diskuterede klubberne også uge 18. Det må erkendes at der ikke bliver fuld opbakning fra zonen til aktiviteter i denne uge. Flere kunne stadig ikke forlige sig med Gadekamp, og uanset gradbøjninger og andre former at anvende ideen på, ville de holde sig ude at billedet. Lidt ærgerligt når der nu er en chance for at vi kunne opnå en større synlighed. På dagsorden var der også valg af ny zoneformand på dagsorden og det blev enstemmigt besluttet at pege på Evan Klarholt fra LC Ballerup-Smørum. Endelig diskuterede klubberne en fælles zoneaktivitet, hvor vi hvert år har en offentlig kendt medborger på besøg for at holde indlæg. Side 9

Marts 2009 Nr. 8 2008 / 2009

Marts 2009 Nr. 8 2008 / 2009 LIONS - NYT Marts 2009 Nr. 8 2008 / 2009 Bjarne Bloch Heimdalsvej 73 3600 Frederikssund dg.d@lions.dk D-NYT MARTS 2009 ~ 1 ~ Foråret har nu ifølge almanakken holdt sit indtog og lysere tider er på vej.

Læs mere

Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater

Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater Jernløven oktober 2010 side 16 Jernløven september 2010 side 1 Citater AfAlbertCamus Alt hvad jeg med sikkerhed ved om moral og menneskets grundvilkår har jeg fra fodbold... Jeg fandt snart ud af, at bolden

Læs mere

Jernløven. 17. årgang 2009/2010 Nr. 11. Medlemsblad for LC Jernløse. Alexandre Dumas. Citater

Jernløven. 17. årgang 2009/2010 Nr. 11. Medlemsblad for LC Jernløse. Alexandre Dumas. Citater Citater Det er sjældent, man kan skimte drengen i en mands løfte - men man kan altid se pigen i en kvindes trusler. Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse 17. årgang 2009/2010 Nr. 11 Det er tit den selvsamme

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. Lidt sprogblomster Følgende citater fra journaler fra Odense Universitetshospital gengivet i personalebladet: På den anden dag var knæet bedre, og på den tredje dag var det helt væk. Jernløven Medlemsblad

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. I dette nummer: 17. årgang 2009/2010 Nr. 6. Citater:

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. I dette nummer: 17. årgang 2009/2010 Nr. 6. Citater: I dette nummer: December 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat af klubmøde 4 Stemningsbilleder fra julestuen 6 Pressemeddelelse 7 D-Nyt 8 Lotte og løverne 8 Holdning og handling 11 Lions office 12

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Jernløven NY HJEMMESIDE. Medlemsblad for LC Jernløse. I dette nummer: 16. årgang 2008/2009 Nr. 9. TAGE EN TUR FORBI

Jernløven NY HJEMMESIDE. Medlemsblad for LC Jernløse. I dette nummer: 16. årgang 2008/2009 Nr. 9. TAGE EN TUR FORBI Citater: Jeg har gjort mange bekymringer i mit lange liv. Det er de færreste, der er gået i opfyldelse." - Mark Twain Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse I dette nummer: Februar 2009 1 Når forandringens

Læs mere

17. årgang 2009/2010 Nr. 9. liv til at lære dem at gå og tale. Derefter bruger du de næste 16 år på at bede dem om at sætte sig

17. årgang 2009/2010 Nr. 9. liv til at lære dem at gå og tale. Derefter bruger du de næste 16 år på at bede dem om at sætte sig I dette nummer Februar 2010 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat af klubmøde 4 Vikinger 5 LionsOffice 7 Lions håb for Haiti 7 Lions Messe 7 Autisme 9 D-Nyt 10 Musikalsk oplevelse 12 Vi støtter fast 15

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

18. årgang 2010/2011 Nr. 2

18. årgang 2010/2011 Nr. 2 Løvebrokker... 2 Nøgletal... 2 Indbydelse... 3 Referat fra ordinært klubmøde... 4 D-Nyt... 6 Mød IP... 7 Nyt kabinet... 7 Valg af Guvernørrådsformand.... 9 Bagagerumssalg... 11 Forslag der kan drøftes...

Læs mere

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009 LIONS - NYT Bjarne Bloch Heimdalsvej 73 3600 Frederikssund dg.d@lions.dk Tak for sidst til de af Jer der deltog på Distriktsmødet forleden lørdag. Det var dejligt at se så mange gode Lions venner og ledsagere

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

blevet kysset, har så sandelig også brug for at Bare man dog kunne falde i en kvindes arme sig på kvinder; Unge, gamle og midaldrende

blevet kysset, har så sandelig også brug for at Bare man dog kunne falde i en kvindes arme sig på kvinder; Unge, gamle og midaldrende Vi støtter fast:... 15 Huskeliste... 14 Jazzaften... 13 Statistik over log på for LC Jernløse... 12 E-mail kontrolliste... 11 Venligst kontrollere næste side... 10 LionsOffice E-mailsystem... 9 Rengøring...

Læs mere

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Januar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306 Side 1 Henning Christensen Arny Juul Munch Jytte Normann Andersen 8. Januar 13. Januar 18. Januar Redaktionen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Jernløven. Godt nytår. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk fælles klubmøde med LC Holbæk onsdag den 17. feb. 2010. I dette nummer:

Jernløven. Godt nytår. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk fælles klubmøde med LC Holbæk onsdag den 17. feb. 2010. I dette nummer: Jernløven I dette nummer: Januar 2010 1 Løvebrokker 2 Referat af klubmøde 3 D-Nyt 5 Billeder fra julemødet 8 Guvenørrådsformanden 10 Indberetning til SKAT 11 Pressemeddelelse 13 Vi støtter fast 15 Citater:

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Carsten Lawets, CLA, Jørgen Larsen, JL, Henning Juul, HJ, Jens Jensen, JJ og Niels Grønbæk, NG.

Carsten Lawets, CLA, Jørgen Larsen, JL, Henning Juul, HJ, Jens Jensen, JJ og Niels Grønbæk, NG. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2013 i Langhårsklubben Fredag den 8. november 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Leif Hansen, LH Bent Hansen,

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Følgende agenda var udsendt på forhånd: 1. Præsentationsrunde 2. Spisning 3. Formandens opgaver 4. Sekretærens opgaver 5. Medlemsstatus

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Trivsel kommer ikke af sig selv Af DG Torben Lynggaard

Trivsel kommer ikke af sig selv Af DG Torben Lynggaard DG s Nyhedsbrev Klubår 2008/2009 nr.11 I dette nummer: Årgang 09, Nummer 11 maj 2009 Side 1 - DG`s leder. Side 2 - Gadekamp - S & K - Seminar Side 3 - Eventkalender hvad sker der i 106A Side 4 - kabinet

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Lidt for lattermusklerne:

Lidt for lattermusklerne: Lidt for lattermusklerne: Hvad får man, hvis man kaster en viagre pille op i luften? - Stiv kuling! Hvorfor giver man altid tropiske orkaner pigenavne? Fordi de er vilde og våde når de kommer, og når de

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 marts

DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 marts DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 marts 9 2008 nr. Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE DG siden sidst: Så er vi nået til marts måned, tiden går hurtigt, når

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig

Det er jordens mest syge og dårlige undskyldninger for ikke at komme til festen. De kunne lige så godt sige: Jeg gider dig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. juni 2013 Kirkedag: 2.s.e.Trin/A Tekst: Luk 14,16-24 Salmer: SK: 422 * 331 * 289 * 68 * 492,4 * 31 LL: 422 * 331 * 68 * 492,4 * 31 Jeg har købt fem

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. På vej mod 5000 medlemmer. Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. På vej mod 5000 medlemmer. Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat Februar 2011 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Denne måneds nyhedsbrev er en længere omgang, så læn dig godt tilbage i stolen og nyd de mange tilbud der er i vente, for grønne pigespejdere

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Onsdag den 2. april 2014 Kl. 19.00 til 21.30 På skolen Deltagere: Lene/Ole Kamp, Bodil Kejser, Hanna Lund Petersen, Lisbeth Lausten Bang, Casper Due, Dennis Nielsen, Dorthe Leth,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Velkommen til et nyt Lionsår.

Velkommen til et nyt Lionsår. Nr. 1. juli 2010 Lionsåret 2010-11 Velkommen til et nyt Lionsår. Efter et godt og veltilrettelagt årsmøde er det så tid at byde velkommen til det nye Lionsår. Nyhedsbrevet har skiftet udseende, det er

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere