Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009."

Transkript

1 I dette nummer: Marts Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe Vigtig information 12 Ny redaktør for The Lion 13 Hvad sker 14 Vi støtter fast 15 Side 16 Citater: "Det endelige formål med at drive forretning er at tjene penge. Ethvert fjols kan drive forretning med tab." "En utilfreds kunde bliver hurtigt til 100 mistede ordrer." "Det er altid fristende at vinde. Prisen er tabet af ligeværd." "En vind-vind tankegang er bedre end en vind-tab tankegang." "Det hele går ud på, at tjene penge på at tilfredsstille kunderne." "Der findes ingen fiaskoer - kun mindre gode resultater." "Fantasi er vigtigere end viden." - Albert Einstein "Kvalitet er en vane, ikke en handling." - Aristoteles "Menneskeheden består af nogle ganske få forløbere, særdeles mange medløbere og en uoverskuelig mængde efterløbere." - Jean Cocteau "Dit mål er ikke af afslutte et salg, men at åbne en forretningsforbindelse." "Hvis du altid gør, hvad du altid har gjort, vil du altid få, hvad du altid har fået." Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse 16. årgang 2008/2009 Nr. 10 Årets sidste klubmøde bliver anderledes. Det er stadig med ledsagere, men det kommer til at foregå på Galeasen Frem Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

2 LØVEBROKKER LC JERNLØSES BESTYRELSE HANS HENRIK KAARDE, P JØRGEN LARSEN, VP JENS GJERLØV PP ANNI RATJEN, CM BIRGIT PETERSEN, K LINDA SCHÄFFER S KENN BØNNI, TT DØDLINIE Jernløven udkommer næste gang april Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest første fredag i måneden. Klubbens medlemmer og alle andre med tilknytning til LC Jernløse er velkommen til at sende indlæg til bladet. Adressen er: Jens Gjerløv, Gustav Wieds Vej 17, 4700 Næstved. Telefon: Fax: Mobil: Indlæg skal være maskinskrevne. På diskette i Word eller Publisher eller helst via e- mail. Manuskript til renskrivning modtages efter forudgående aftale. JERNLØVEN Medlemsblad for LC Jernløse, Lions Clubs International, Distrikt 106D, Region 1, zone 4. Internationalt nr.: Redaktionsudvalg: Ansvarshavende red. og fotos. Ansvarlig overfor presseloven. Jens Gjerløv. Bladet omdeles til klubbens medlemmer, ID og andre venner af klubben samt relevante kabinetsmedlemmer. Side 2 Løvebrokker Galeasen Frem Galeasen Frem er et af Skandinaviens største privatejede træskibe. I 1995 udarbejdede Kulturministeriet en opgørelse over Danmarks sidste maritime kulturskatte hvor FREM blev opført blandt landets 22 helt uerstattelige klenodier. I samme gruppe finder vi bl.a. National Museets motor skonnert Fulton, skoleskibene Danmark og Georg Stage, hjuldamperen Hjejlen og veteranskibet Skjelskør. De store konkurrecedygtige 2 mastede galeaser til fragtsejlads afløste i sidste århundrede skonnerten idet galeasen var bedre egnet til de mange laster, der nu skulle sejles. Et sejlskib klassificeres efter rigningen og forskellen mellem den tomastede galease og skonnerten er at skonnertens første mast er lavere end den Jens Vi støtter fast: Lions Prisen I Statutter for Lions Prisen står der bl.a. Prisen uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Prisen kan i særlige undtagelsestilfælde deles, men der må være tale om prisuddeling af en vis stor størrelse, hvorved Lionsclubberne præsenterer sig over for offentligheden som en organisation, der støtter projekter til gavn for vore medborgere. Katastrofe og hjælpefonden Katastrofe- og Hjælpefondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af Lions Klubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er truet, og til den efterfølgende genopbygning til at skaffe samme forhold som før katastrofen. Youth Exchange (ungdomsudveksling) En af de klassiske og verdensomspændende aktiviteter for Lions er Youth Exchange, der bringer unge fra mange nationer til Danmark - og danske unge ud for at se og lære at forstå andre dele af verden. LC Jernløse deltager aktivt i ungdomslejrene og har selv været vært ved en ungdomslejr. Løvebarn på Sri Lanka ansvarlig for kontakt er IR-udvalget Ordene "barn" og "ung" bliver tit brugt i Lions. Det kan være lokale spejdere, fodbold- klubben, børnehaven eller en skole. Det kan også være forældreløse eller syge børn i Østeuropa, blinde børn og unge i Sydamerika eller et skoleprojekt på Sri Lanka eller i Thailand. LC Jernløse er fadder for et barn på Sri Lanka. Jernløses 2 ældrecentre ansvarlig er Hans H. Kaarde En årlig tilbagevendende begivenhed er aktiviteter op til jul på kommunens 2 ældrecentre. Aktiviteten dækkes næsten af LC Jernløses aktivitet på Lundegården Uventede Glæder ansvarlig er udvalget af samme navn Udvalget har kr til rådighed som kan bruges til at støtte værdigt trængende. Modtagerne er anonyme for alle klubbens medlemmer bortset fra udvalgets medlemmer. Modtagerne er ofte klienter der er indstillet fra præst, læge eller medarbejdere i socialforvaltningen. Konfirmander i Jernløse kommune med telegram ansvarlig er Lions Quest udvalget Endvidere indsamler vi brugte frimærker og briller ansvarlig er Eva Rønsbro OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Støvsug jeres skufer og skabe og ryd op I kælder og på loft, så finder I med garanti gamle briller og brugte frimærker og når I så har fundet dem, afleverer I dem til Eva R, der så sørger for videre forsendelse. Vedr. scrapbogen så sørger Eva for at sætte relevant materiale ind, men det forudsætter at I kommer med billeder og materiale og jeg skal hilse og sige at den er MEGET sulten efter stof. Side 15

3 MARTS Ordinært møde Rengøring i Løvehulen Har du ting der skal på huskelisten så send en mail til Muhammad Ali 1. Det er mangel på tro, der gør mennesker bange for at møde udfordringer, og jeg tror på mig selv. 2. Det er svært at være ydmyg, når man er så stor som jeg 3. Et menneske uden fantasi har ingen vinger. 4. Et menneske, som ser verden på samme måde som 50-årig, som da han var 20, har spildt 30 år af sit liv. 5. Hjælpsomhed mod andre er den husleje, du betaler for at bo her på jorden. 6. Jeg er så hurtig, at jeg slukker kontakten i mit soveværelse, og er i seng, før lyset går ud. 7. Min hårdeste kamp var mod min første kone. 8. Venskab er det sværeste i verden at forklare. Det er ikke noget du lærer i skolen. Men hvis du ikke har lært betydningen af venskab, har du i virkeligheden ikke lært noget som helst. Dagsorden: Spisning Foredrag v. Lars Bremer - Fod på livet Dagsorden: INDBYDELSE til ordinært klubmøde onsdag den 18. marts 2009 kl I Løvehulen Godkendelse af sidste referat Nyt fra præsidenten. Nyt fra bestyrelsen Nyt fra udvalgene Eventuelt TT Køkkentjenesten er uddelegeret til: Henning, Kenn og Jens som samtidig har lov til at tage lidt med til kaffen. Kommer du ikke - så find en afløser HUSK, AFBUD til CM mandag 16. mar CM (Anni) træffes på tlf.: / Side 14 Side 3

4 Referat fra klubmøde den 16. februar 2009 sammen med Lions Club Holbæk Mødet blev afholdt i Seniorlandsbyen i dejlige lokaler og vi fin en fin menu og bagefter et interessant indlæg af retspsykiatriker og overlæge Bjørn Holm, derefter kort møde og slutteligt fælles møde og afsked. En udmærket aften, hvor vi var i alt 26. Pkt.1) Godkendelse af sidste referat Eva kunne meddele, at sejlturen med Frem, som der blev nævnt på sidste møde, er blevet fastlagt til fredag den 19. juni kl Husk at reservere datoen allerede nu. Nærmere følger senere, ellers blev referatet godkendt. Pkt. 2) Nyt fra præsidenten HH nævnte folder mod misbrug bestyrelsen har besluttet ikke at købe den, da vi ikke mener virkningen af folderen er god nok. Bestyrelsen har ligeledes besluttet ikke at støtte handicaplejr 2009 på Osted Friskole, hvis der ikke er handicappede fra Jernløse, der deltager. Julie Bertelsen overrækkes STOR check på fredag den 20. februar. HH ringer kontonummer til Birgit. Regner med at pressen er til stede. Men HH tager selv apparat med og tager billeder og vi kan så i givet fald lave en pressemeddelelse. Side 4 Pkt. 3) Nyt fra bestyrelsen Birgit havde blade med til de medlemmer, som var til stede. De medlemmer, der ikke var til mødet, kan afhente bladet i klubhuset. Pkt. 4) Udvalg Koncertudvalg Ove: Koret vil ikke nøjes med sandwich. Måske pizza. Merete mener ikke, det er så godt. Vil hellere satse på fx buffet med forskellige salater, kartofler og kød. Der skal laves mad til ca Tages op senere. Flyers må udsendes fra i morgen. Ove uddelte 10 plakater til hver, der havde meldt sig til uddeling. Alle fik 5 flyers til uddeling blandt venner, naboer eller bekendte. Sidste detaljer uddeles på martsmødet. Sidst på ugen kommer flyers på mail, som skal rundsendes til alle vi kender, som igen skal sende til dem de kender osv. Merete: Servering 8. august der mangler stadig nogen til dette arrangement. Hvis der er nogen der kan, så ring til Merete. Ove: Mener HH skal takke af, når koncerten med pigekoret slutter. Merete: Måske kan vi spørge Lions Holbæk, om der er nogen, der er interesseret i servering. Og så sluttede mødet brat, da der blev spurgt fra Holbæk-klubben, om vi snart var færdige, da de sad og ventede på os Referent Linda Ny redaktør for The Lion Redaktør Niels Erik Mortensen, LC Hørning fratræder pr. 1. juli Der er truffet aftale med Svend Due Mikkelsen, LC Holbæk som pr. 1. juli 2009 tiltræder som ny redaktør af The Lion. Jeg ønsker Svend held og lykke med opgaven. På vegne af guvernørrådet Kay C Pedersen Guvernørrådsformand The Lion leveres fremover med pakkepost PostDanmark hævede pr. 1. januar 2009 prisen for udsendelse af The Lion med 50% (femti procent). De årlige fordendelsesomkostninger vil derfor komme op på kr. Det er derfor strengt nødvendigt at finde et alternativ. På det seneste Guvernørrådsmøde (lørdag d. 10. januar), blev det derfor besluttet at The Lion vil blive tilsendt klubben i stedet for det enkelte medlem. Hos os er det til Birgit Fremover vil The Lion blive leveret via pakkepost til et medlem af klubben som herefter, fx. på et klubmøde, uddeler bladet til klubbens medlemmer. Guvernørrådet beklager at skulle indføre denne ordning, men håber at der er forståelse for dette tiltag, der vil give Lions en årlig portobesparelse i omegnen af kr. P, S og KLOA er via d. 16. januar blevet orienteret om, hvordan klubben skal forholde sig - inden d. 1. februar. LionsOffice LionsOffice er din portal og kan benyttes til at indhente viden og information om emner i Lions Danmark og alle de lokale klubber. LionsOffice er derudover vores administrationssystem, hvor en stor del af administrationen er lagt ud til klubberne, så de selv har mulighed for at arbejde med tingene. LionsOffice så dagens lys d. 1. september Før denne dato var der ikke noget ITsystem som klubberne kunne benytte. Brug LionsOffice - og har du forslag til systemet, så skriv endelig til IT-gruppen via mailsupporten. Side 13

5 Vigtig information fra vores juridiske konsulent 20. februar 2009 Kuponhæfter Hæfter, kuverter, blade og lignende, som indeholder kuponer/ mærker eller lignende, der mod afle-vering til en erhvervsdrivende (i en forretning/til en som udfører arbejds- eller tjenesteydelser), og hos pågældende giver rabat eller andre fordele for forbrugeren er forbudt. Forbudet følger af Markedsføringslovens 10 stk. 1 (Lov nr med seneste ændring i L nr. 181): 10. Der må ikke gives rabat eller anden ydelse ved brug af mærker, kuponer el.lign., der er stillet til rådighed af erhvervsdrivende forud for køb af en vare eller ved udførelsen af en tjenesteydelse. Side 12 På forbrugerombudsmanden/ hvadgaelder/mfl/1 kan man se Forbrugerombuds-mandens fortolkning af loven. Han anser det for erhvervsmæssigt, når det er en erhvervsdrivende som indrykker annoncen/tilbyder rabatten - uanset om kuponhæftet/kuverten m.v. udgives/sælges/ om deles af en almennyttig organisation med det formål at skaffe organisationen midler til almen-nyttigt arbejde. Det afgørende er om forbrugeren (også) skal købe noget hos den erhvervsdrivende for at opnå rabatten/gaven, og at rabatten/gaven ikke gives til alle som kommer hos den erhvervsdrivende, men kun til de som har købt/fået hæftet. Loven har til formål at beskytte forbrugerne og den indeholder ingen undtagelser for pæne almennyttige foreninger, det er således aldeles ligegyldigt at det er f.eks. Lions som udgiver hæftet! Overtrædelse af loven er forbundet med bødestraf (også selv om man ikke kendte markedsførings-loven). Lotteri- og gevinsthæfter Hvis der i disse er tilbud om "30 % rabat", "halv pris" og lignende, er dette også forbudt, hvis tilbu-det forudsætter forevisning/aflevering af lotteri-/gevinsthæfte, annonce og lignende. Det afgørende er om "vinderen" / køberen af lottosedlen / gevinsthæftet skal betale noget hos den erhvervsdrivende for at kunne udnytte tilbudet / gaven / gevinsten. Gratis gaver er tilladt, og det er muligt (men ikke sikkert) at "2 for 1 pris" er lovlige. Det sidste lig-ner 50 % rabat, men på den anden side også "13 på dusinet", som er en traditionelt godkendt form, om end den nok bliver forbudt, hvis den kun kan udnyttes af den forbruger, som har købt pågæl-dende lotteriseddel/gevinsthæfte eller lignende. Overtrædelse af bestemmelserne er forbundet med bødestraf. Peter Rud, Juridisk konsulent for Lions Danmark Oplysninger fra kassereren Afstemning Klubkasse ,58 Aktivitetskasse ,57 Klubhus ,55 Jubilæumskonto 5.710,95 Hjælpefond 1.664,50 Saldo ,15 Bjarne Bloch Heimdalsvej Frederikssund Foråret har nu ifølge almanakken holdt sit indtog og lysere tider er på vej. Er det ikke herligt? Også på medlemssiden går vi mod lysere tider. For første gang har vi nu i et solidt plus med hele 22 medlemmer og således oppe på 1063 medlemmer. Tak for det. Ganske vist udgøres plusset mest af den ny LC Frederikssund Fjordladies medlemmer, men vi er i plus og det er et positivt tegn. Om vores medlemsstabilisering og udvikling skyldes det ene eller det andet forhold har i den sammenhæng mindre betydning. Vigtigst af alt er, at vi fortsat samlet styrker os på det for os allervigtigste område og det gør man fortsat rundt om i distriktet. Ikke voldsomt dramatisk, men med fokus på udfordringen. Sådan skal det være! Forleden var jeg på besøg i en klub, hvor man nok har hvilet lige lovligt længe på laurbærrene, som et medlem udtrykte det. Klubben der snart fylder 30 år har som så mange andre en aldersudfordring, hvor gennemsnittet er i fortsat vækst. Det har den klub nu også taget fat i og indser, at det ikke nytter at sidde med hænderne i skødet. Man tager skridtet fuldt ud og opsøger en klub revitalisering med indførelse af kvinder og bevidst generel søgen efter yngre medlemmer. Det er flot og det er vejen frem. For den slags klubber nytter det ikke at sidde med foldede hænder og håbe på bedre tider måske i en stille bøn og tro på det nok kommer. Det gør intet af sig selv og jeg har det sådan med bønner og tro; det er noget man deler med andre gode troende og Vorherre. Om jeg selv så burde have sendt en bøn af sted til sikring af en god fortsættelse af sidste års Lions Messe, kan jeg så fundere lidt over. For allerbedst som vore venner i distrikt A lige fra sidste års evaluering og til for ganske nylig, var vi i den tro, at messen stadig skulle være et joint venture. Det er det ikke længere. Distrikt A har valgt at springe fra aftalerne og det betyder, at vi nu selv må påtage os opgaven. Derfor har vi nu måttet skrue forberedelserne op i en højere kadence ligesom det har været nødvendigt at finde Side 5

6 et nyt sted at afvikle messen. Læs mere om det andetsteds i nærværende D- Nyt. Og nu vi er ved dette udmærkede blad eller distriktsnyhedsbrev, så har jeg det sådan en gang imellem tænkt; gad egentlig vide hvor mange eller hvor få medlemmer der rent faktisk læser det? Det kan man ikke vide med mindre man spørger og det har jeg sammen med redaktionen tænkt mig at gøre. Hvordan og hvorledes har vi endnu ikke sat os for. Simpelthen spørge medlemmerne om D-Nyt overhovedet er noget der for dem har værdi. Samtidigt kunne man så fristes til at spørge medlemmerne om, hvor mange der rent faktisk læser The Lion og hvad man i øvrigt mener om dette blad. For begge nyhedsmedier bliver der altså brugt en del tid på at fremstille og helt omkostningsfrit er det ikke. Nærværende sider er prismæssigt overkommeligt at rundsende, men behøver vi gøre det? For spørger jeg rundt om i klubberne er svaret som oftest, at det læser man altså ikke. Forleden besøgte jeg en klub, hvor 14 medlemmer var mødt frem 12 af disse læste ikke The Lion og nogenlunde det samme billede tegnede sig for D-Nyt. Hvorfor så overhovedet bruge energierne på at distribuere? Hvorfor ikke blot informere via Lions Office som platform? Tænk det lige en tanke og kom gerne med indenfor i dialogen. Side 6 Ellers vil jeg overlade tankerne derude hos Jer til især, at kredse om forberedelserne til Uge 18 vores nationale kampagnedag med masser af fest, farve og Lions aktiviteter som aldrig tidligere set i vores næsten 60 år lange historie. Held og lykke med det I nu har for i Jeres klub eller sammen med andre klubber som en zoneaktivitet. For slet ikke at glemme alle de mange andre aktiviteter der sysles med rundt om i klubberne. Lad det spire, lad det gro. Convention 2009 i Minneapolis i USA Skulle du få lyst til at deltage i Convention 2009 i Minneapolis i staten Minnesota, kan det nås endnu. Arrangementet løber af stabelen fra den juli Yderligere oplysninger, herunder en cirka pris fås ved henvendelse til CC- E, Finn Warming, telefon Se mere om Minneapolis på Fra distriktet deltager Michael B. Hansen, LC Bramsnæs med ledsager, samt det ene af i alt 4 vinderpar i Conventionlotteriet Torben Elfeldt, LC Farum med ledsager. Med venlig hilsen Michael B. Hansen VDG Lions Messe 2009 Lørdag den 16. maj Som det vil kunne læses andetsteds, er Lionsmessen 2009 desværre flyttet fra distrikt A tilbage til os selv. Det har medført, at vi igen i år ses på Slagteriskolen i Roskilde. Datoen har dog ikke flyttet sig, det er fortsat lørdag den 16. maj Messen skal opfattes som et åbent hus arrangement, for både Lions og ikkelions. Ikke Lions vil få mulighed for at se hvad vi samler penge ind til, og hvorledes vi gør det. For Lions-medlemmer vil der være forskellige fagseminarer. Seminarer inden for MERL, YE, IR, IT, o.s.v. vil være en inspirationskilde til eventuelle nye aktiviteter for klubberne. Jeg vil derfor bede jer alle om at følge op på ideen og deltage aktivt i messen, eller som minimum at besøge messen. Når jeg hører lionsmedlemmerne rundt om i distriktet hører jeg hvor dygtige klubberne er til at sætte aktiviteter i gang. Min opfordring skal derfor være, at I kommer på messen og fortæller alle de andre lionsmedlemmer hvad I gør, og hvorledes aktiviteterne føres ud i livet. Vi vil i år få langt større udstillingsareal, idet det ikke forventes at der i messen skal indgå en teaterforestilling. Standard udstillingsstanden er på 3 x 3 meter, og den er naturligvis gratis. Skriv derfor til mig og meddel mig hvor meget plads du og din klub har brug for af udstillingsareal på Lionsmessen 2009 i Roskilde. Med venlig hilsen Michael B. Hansen Side 11

7 Guvernørrådsformandens klumme 1. marts 2009 Kære Lions Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det, den første dag i marts. Med disse Kaj Munk linier fra 1943, har vi den første forårspåmindelse, med de smukke linier fra "Den Blå Anemone" Det giver ny energi og nyt mod på opgaverne i takt med at varmen og lyset vender tilbage. Ny energi og kræfter får vi brug for i Lions synligheds projekt GADE- KAMP som nu nærmer sig med hastige skridt. Apropos synlighed. I 1960 erne udviklede både amerikanerne og russerne deres prestigefyldte rumprogrammer. Kapløbet udviklede sig meget hurtigt og snart var der også astronauter med i rummet. Disse astronauter kunne berette om to menneskeskabte ting de kunne se fra rummet. Det ene var den 6350 km lange Kinesiske Mur, der på grund udstrækningen var synlig fra rummet Den anden var De Belgiske Motorveje som er belyst om natten og dermed også er til at få øje på. Side 10 Nu, kære venner, skal vi realisere det tredje synlige fænomen. Når 7000 Lions med De Gule Veste går på gaden i Danmark uge 18. Det er ikke gul feber, det er Lions på gaden der her gør en visuel forskel og jeg er sikker på vi nok skal nå visionen, nemlig at - "Lions skal være den bedst kendte frivillige humanitære hjælpeorganisation i Danmark inden 2012" Jeg ønsker alle Lions i Danmark et godt og spændende forår Kay C Pedersen Guvernørrådformand Støtte til Grønland AF KIM LARSEN, FORMAND GRØNLANDSFONDEN Det er dejligt med den positive indstilling, der er til at støtte udsatte børn og unge i Grønland, og Grønlandsfonden vil godt takke alle klubberne, som tog så positivt imod vores brev i oktober måned, det varmer rigtigt meget. Som I måske allerede har læst i The Lion, så støttede Grønlandsfonden mentorprojektet Sapiik i Nuuk med kr. og vi har siden hen støttet en ung sygeplejestuderendes praktikophold i Kummiut, der ligger nord for Tasiilaq i det østlige Grønland. Dette skete i et samarbejde med LC Ganløse, så nu er der en ung sygeplejestuderende i byen, hvor der bor ca. 360 personer og hvoraf halvdelen er børn. Vi er fortsat i gang med at finde projekter omkring Grønland, så vi håber, at vi i fremtiden har større viden, således at hvis der er en klub, der godt vil have et projekt, så vil vi have mulighed for at finde det indenfor rimelig tid. Salget af de grønlandske projekter, der har været med i butikken (miniprojekt), er gået strygende, og vi har allerede fået udsolgt, men via vores kontakter kan vi fortsat skaffe mindre projekter. I skal bare kontakte os i Grønlandsfonden. Samtidig ville det være rart, hvis vi i Grønlandsfonden havde et bedre overblik over, hvad der støttes af grønlandske projekter, således at vi sikre, at der ikke støttes dobbelt. Der kunne jo også være den situation, at en klub så på et projekt, som de ikke økonomisk kunne klare, men ved at få støtten koordineret kunne vi være med til at skaffe andre interesserede, hvorved større projekter lettere ville kunne lade sig gøre. Der er selvfølgelig også den lille ting, at det ville være rart for bestyrelsen i Grønlandsfonden, at have et billede af hvor meget, der reelt støttes med på landsplan. Denne information har vi ikke i dag og det vil være uheldigt, hvis medierne skulle komme og spørge, for så måtte vi jo gætte. Alt dette er ikke for at Grønlandsfonden skal blande sig i de enkelte klubbers støtte til Grønland, men for at skabe et overblik, for jeg tror, at der er langt større støtte til Grønland, end vi lige går og tror. Gadekamp lige om hjørnet Omkring 130 hørte om pr-aktiviter op til uge 18. Det foregik i Frederikssund, Greve og Næstved AF JØRGEN JUUL, LC BRAMSNÆS, PRC-D Gadekampen ligger lige om hjørnet. Eller sagt på en anden måde: Inden længe har vi nået uge 18, og det er som bekendt der, vi sætter alle sejl til med "Operation Gadekæmper" og gør opmærksom på Lions-akltiviter over hele landet. Side 7

8 Side 8 En af måderne at blive synlig på er at komme i medierne. Men hvordan er det lige man kommer det? Nogle af spørgsmålene blev der givet svar på i slutningen af januar, da der blev holdt pr-seminarer i tre sjællandske byer, nemlig Frederikssund, Greve og Næstved. Tilsammen var omkring 130 med på de tre møder, flest i Frederikssund hvor cirka 50 deltog, mens der var omkring 40 med i både Greve og Næstved. Et flot fremmøde og tre gode aftener, hvor vi kom vidt omkring med hensyn til, hvordan vi som Lionsfolk forholder os over for pressen, konkluderer vicedistriktsguvenør Michael Hansen, Svogerslev. Billederne her er taget af Jens Gjerløv. Han bor i Næstved, er med i LC Jernløse - og var manden med kameraet på pr-aftenen i Frederikssund Skulle nogen i øvrigt have brug for et råd eller to eller tre med hensyn til at udarbejde pressemeddelelser eller andet, der har at gøre med pressekontakt, er de velkomne til at kontakte den lille artikels ophavsmand. Han kan "fanges" på telefon eller på adressen Julie Bertelsen sang i weekenden på vandrehjemmet i Holbæk og Sidesporet og Lions Club Jernløse var i gavehumør AF JENS GJERLØV, LC JERNLØSE Sidesporet i Holbæk og Lions Club i Jernløse donerer kroner til Børne- og ungdomsorganisationen Nanu Børn i Grønland Danskere har stor fokus på sultne børn i Afrika, og giver gerne en skærv til disse gode projekter, når der samles ind. Er det tabu at sige, at vi selv har problemer? Ifølge flere rapporter er hvert sjette grønlandske barn ramt af sult, deres kriminelle løbebane starter i 6 8 års alderen, 30 % af pigerne og 10 % af drengene har været udsat for seksuelle forbrydelser det skal stoppes. Sangerinden Julie Bertelsen har sat sig for, at, nu må der gøres noget. Hun er lige nu i gang med en turne, hvor temaet er Ned i tempo, tid til fortællingen og indlevelsen. Med sin første akustiske turné, udfordrer Julie igen sig selv og den måde omverdenen betragter den unge sangerinde med de grønlandske rødder. Med både nye af gamle sange krydret med fortællinger fra Grønland hyggede Julie for 300 tilhørere på Holbæk vandrehjem fredag og lørdag aften. Fredag aften begyndte lidt anderledes, idet Sidesporet havde besluttet at donere kroner til Nanu og Lions Club Jernløse havde besluttet at fordoble dette beløb. Inden Julies koncert begyndte overrakte Hans Henrik Kaarde, Præsident for Lions Club Jernløse, på vegne af Sidesporet og Lions Club Jernløse en check til Nanu. Ved overrækkelsen sagde Hans Henrik Kaarde, at både Sidesporet og Lions Club Jernløse var opmærksomme på de massive problemer børn og unge har i Grønland. Han håbede at pengene ville hjælpe mange børn og unge i Grønland. Han kunne samtidig fortælle publikum, at Julie sammen med Søs Fenger er i gang med at indspille en CD, hvor overskuddet går til støtte for Nanu projektet, han kunne selvfølgelig kun opfordre til at man købte denne Cd. Julie kunne fortælle, at det er gratis at være medlem af Nanu, og som medlem kan man involvere sig i et af de mange spændene børne- & ungeprojekter som man etablerer. Nanu har lokaler på Hans Egedes vej 29 st.tv. i Nuuk. Det er også muligt at støtte foreningen økonomisk, hvis man ikke har tid til at bidrage med en frivillig indsats. Man kan støtte med et fast månedligt beløb eller med et engangsbeløb. Alt vil gøre en forskel fortælle Julie Bertelsen. Det er Julies søster der er daglig leder af Nanu og Nanus udgangspunkt og filosofi er at alle kan bidrage til at gøre en forskel, og det er det eneste der virkelig skal til. Zonemøde i reg. I, zone 1-2 Hellerupzonen AF BENT JESPERSEN, ZONEFORMAND Den 11. februar mødtes de 8 klubber i zonen til møde. Alle klubberne var glædelig mødt frem, så alle 25 fik en god og udbytterig aften. Vi havde inviteret PRC Jørgen Juul til at fortælle lidt om, hvad vi som klubber skal være opmærksom på i vor dialog og kontakt med pressen. Jørgen havde en 10 punkts plan som han gennemgik. Han lagde meget vægt på, at der skrives kort, at det er aktuelt, lokalt og at man kan have fordel af at opbygge relationer til de lokale redaktioner. Man skal være opmærksom på, at vore indlæg/ pressemeddelelser er i konkurrence med mange andre, og derfor gælder det om at sælge sin historie så godt som muligt og ikke blive skuffet hvis den ikke kommer med. Så op på hesten igen og tag en ny tur. Et godt og inspirerende indlæg, der også gav grundlag for mange gode spørgsmål. Ud over dette diskuterede klubberne også uge 18. Det må erkendes at der ikke bliver fuld opbakning fra zonen til aktiviteter i denne uge. Flere kunne stadig ikke forlige sig med Gadekamp, og uanset gradbøjninger og andre former at anvende ideen på, ville de holde sig ude at billedet. Lidt ærgerligt når der nu er en chance for at vi kunne opnå en større synlighed. På dagsorden var der også valg af ny zoneformand på dagsorden og det blev enstemmigt besluttet at pege på Evan Klarholt fra LC Ballerup-Smørum. Endelig diskuterede klubberne en fælles zoneaktivitet, hvor vi hvert år har en offentlig kendt medborger på besøg for at holde indlæg. Side 9

Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater

Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater Jernløven oktober 2010 side 16 Jernløven september 2010 side 1 Citater AfAlbertCamus Alt hvad jeg med sikkerhed ved om moral og menneskets grundvilkår har jeg fra fodbold... Jeg fandt snart ud af, at bolden

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009 LIONS - NYT Bjarne Bloch Heimdalsvej 73 3600 Frederikssund dg.d@lions.dk Tak for sidst til de af Jer der deltog på Distriktsmødet forleden lørdag. Det var dejligt at se så mange gode Lions venner og ledsagere

Læs mere

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

istrikts nyt Nr. 3 september 2009 2009-2010 Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde DG@LIONS.DK

istrikts nyt Nr. 3 september 2009 2009-2010 Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde DG@LIONS.DK istrikts nyt Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde DG@LIONS.DK Tlf: 46 385 385 Mob. 40 158 222 mb@hansen.as Kære Lionsvenner! Når jeg kigger i min kalender kan jeg pludselig konstatere, at vi er rigtigt

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Trivsel kommer ikke af sig selv Af DG Torben Lynggaard

Trivsel kommer ikke af sig selv Af DG Torben Lynggaard DG s Nyhedsbrev Klubår 2008/2009 nr. 2 Lions Danmark - Distrikt 106A august 2008 Trivsel kommer ikke af sig selv Af DG Torben Lynggaard Årgang 08, Nummer 2 I dette nummer: DG s leder Besøg i Thailand MINT

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev januar 2010 Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 7 I dette nummer: Årgang 10, Nummer 7 Side 1 - DG's leder. Side 2 - Eventkalender

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 4 oktober 2009 www.lions.dk I dette nummer: Årgang 09, Nummer 4 Side 1 - DG's leder. Side

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

DG-hilsen. I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG.

DG-hilsen. I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG. DG-hilsen LIONS C -NYT I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG. Der deltog i alt ca. 170 delegerede m/ledsagere, og fra 106C deltog vi i seminarer for YCE, IR, MERL,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Og nomineret til Patienternes Pris er

Og nomineret til Patienternes Pris er Nr. 41 25. november 2014 INDHOLD: Nominerede til Patienternes Pris 545.000 kr. til KOL-forskning Sygeplejerskepris uddelt Koret på juletourné Julemenuen 2014 Og nomineret til Patienternes Pris er 160 patienter

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere