Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009."

Transkript

1 I dette nummer: Marts Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe Vigtig information 12 Ny redaktør for The Lion 13 Hvad sker 14 Vi støtter fast 15 Side 16 Citater: "Det endelige formål med at drive forretning er at tjene penge. Ethvert fjols kan drive forretning med tab." "En utilfreds kunde bliver hurtigt til 100 mistede ordrer." "Det er altid fristende at vinde. Prisen er tabet af ligeværd." "En vind-vind tankegang er bedre end en vind-tab tankegang." "Det hele går ud på, at tjene penge på at tilfredsstille kunderne." "Der findes ingen fiaskoer - kun mindre gode resultater." "Fantasi er vigtigere end viden." - Albert Einstein "Kvalitet er en vane, ikke en handling." - Aristoteles "Menneskeheden består af nogle ganske få forløbere, særdeles mange medløbere og en uoverskuelig mængde efterløbere." - Jean Cocteau "Dit mål er ikke af afslutte et salg, men at åbne en forretningsforbindelse." "Hvis du altid gør, hvad du altid har gjort, vil du altid få, hvad du altid har fået." Jernløven Medlemsblad for LC Jernløse 16. årgang 2008/2009 Nr. 10 Årets sidste klubmøde bliver anderledes. Det er stadig med ledsagere, men det kommer til at foregå på Galeasen Frem Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

2 LØVEBROKKER LC JERNLØSES BESTYRELSE HANS HENRIK KAARDE, P JØRGEN LARSEN, VP JENS GJERLØV PP ANNI RATJEN, CM BIRGIT PETERSEN, K LINDA SCHÄFFER S KENN BØNNI, TT DØDLINIE Jernløven udkommer næste gang april Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest første fredag i måneden. Klubbens medlemmer og alle andre med tilknytning til LC Jernløse er velkommen til at sende indlæg til bladet. Adressen er: Jens Gjerløv, Gustav Wieds Vej 17, 4700 Næstved. Telefon: Fax: Mobil: Indlæg skal være maskinskrevne. På diskette i Word eller Publisher eller helst via e- mail. Manuskript til renskrivning modtages efter forudgående aftale. JERNLØVEN Medlemsblad for LC Jernløse, Lions Clubs International, Distrikt 106D, Region 1, zone 4. Internationalt nr.: Redaktionsudvalg: Ansvarshavende red. og fotos. Ansvarlig overfor presseloven. Jens Gjerløv. Bladet omdeles til klubbens medlemmer, ID og andre venner af klubben samt relevante kabinetsmedlemmer. Side 2 Løvebrokker Galeasen Frem Galeasen Frem er et af Skandinaviens største privatejede træskibe. I 1995 udarbejdede Kulturministeriet en opgørelse over Danmarks sidste maritime kulturskatte hvor FREM blev opført blandt landets 22 helt uerstattelige klenodier. I samme gruppe finder vi bl.a. National Museets motor skonnert Fulton, skoleskibene Danmark og Georg Stage, hjuldamperen Hjejlen og veteranskibet Skjelskør. De store konkurrecedygtige 2 mastede galeaser til fragtsejlads afløste i sidste århundrede skonnerten idet galeasen var bedre egnet til de mange laster, der nu skulle sejles. Et sejlskib klassificeres efter rigningen og forskellen mellem den tomastede galease og skonnerten er at skonnertens første mast er lavere end den Jens Vi støtter fast: Lions Prisen I Statutter for Lions Prisen står der bl.a. Prisen uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Prisen kan i særlige undtagelsestilfælde deles, men der må være tale om prisuddeling af en vis stor størrelse, hvorved Lionsclubberne præsenterer sig over for offentligheden som en organisation, der støtter projekter til gavn for vore medborgere. Katastrofe og hjælpefonden Katastrofe- og Hjælpefondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af Lions Klubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner. Katastrofehjælp kan ydes både til øjeblikkelig afhjælpning af katastrofer, hvor menneskers eksistens er truet, og til den efterfølgende genopbygning til at skaffe samme forhold som før katastrofen. Youth Exchange (ungdomsudveksling) En af de klassiske og verdensomspændende aktiviteter for Lions er Youth Exchange, der bringer unge fra mange nationer til Danmark - og danske unge ud for at se og lære at forstå andre dele af verden. LC Jernløse deltager aktivt i ungdomslejrene og har selv været vært ved en ungdomslejr. Løvebarn på Sri Lanka ansvarlig for kontakt er IR-udvalget Ordene "barn" og "ung" bliver tit brugt i Lions. Det kan være lokale spejdere, fodbold- klubben, børnehaven eller en skole. Det kan også være forældreløse eller syge børn i Østeuropa, blinde børn og unge i Sydamerika eller et skoleprojekt på Sri Lanka eller i Thailand. LC Jernløse er fadder for et barn på Sri Lanka. Jernløses 2 ældrecentre ansvarlig er Hans H. Kaarde En årlig tilbagevendende begivenhed er aktiviteter op til jul på kommunens 2 ældrecentre. Aktiviteten dækkes næsten af LC Jernløses aktivitet på Lundegården Uventede Glæder ansvarlig er udvalget af samme navn Udvalget har kr til rådighed som kan bruges til at støtte værdigt trængende. Modtagerne er anonyme for alle klubbens medlemmer bortset fra udvalgets medlemmer. Modtagerne er ofte klienter der er indstillet fra præst, læge eller medarbejdere i socialforvaltningen. Konfirmander i Jernløse kommune med telegram ansvarlig er Lions Quest udvalget Endvidere indsamler vi brugte frimærker og briller ansvarlig er Eva Rønsbro OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Støvsug jeres skufer og skabe og ryd op I kælder og på loft, så finder I med garanti gamle briller og brugte frimærker og når I så har fundet dem, afleverer I dem til Eva R, der så sørger for videre forsendelse. Vedr. scrapbogen så sørger Eva for at sætte relevant materiale ind, men det forudsætter at I kommer med billeder og materiale og jeg skal hilse og sige at den er MEGET sulten efter stof. Side 15

3 MARTS Ordinært møde Rengøring i Løvehulen Har du ting der skal på huskelisten så send en mail til Muhammad Ali 1. Det er mangel på tro, der gør mennesker bange for at møde udfordringer, og jeg tror på mig selv. 2. Det er svært at være ydmyg, når man er så stor som jeg 3. Et menneske uden fantasi har ingen vinger. 4. Et menneske, som ser verden på samme måde som 50-årig, som da han var 20, har spildt 30 år af sit liv. 5. Hjælpsomhed mod andre er den husleje, du betaler for at bo her på jorden. 6. Jeg er så hurtig, at jeg slukker kontakten i mit soveværelse, og er i seng, før lyset går ud. 7. Min hårdeste kamp var mod min første kone. 8. Venskab er det sværeste i verden at forklare. Det er ikke noget du lærer i skolen. Men hvis du ikke har lært betydningen af venskab, har du i virkeligheden ikke lært noget som helst. Dagsorden: Spisning Foredrag v. Lars Bremer - Fod på livet Dagsorden: INDBYDELSE til ordinært klubmøde onsdag den 18. marts 2009 kl I Løvehulen Godkendelse af sidste referat Nyt fra præsidenten. Nyt fra bestyrelsen Nyt fra udvalgene Eventuelt TT Køkkentjenesten er uddelegeret til: Henning, Kenn og Jens som samtidig har lov til at tage lidt med til kaffen. Kommer du ikke - så find en afløser HUSK, AFBUD til CM mandag 16. mar CM (Anni) træffes på tlf.: / Side 14 Side 3

4 Referat fra klubmøde den 16. februar 2009 sammen med Lions Club Holbæk Mødet blev afholdt i Seniorlandsbyen i dejlige lokaler og vi fin en fin menu og bagefter et interessant indlæg af retspsykiatriker og overlæge Bjørn Holm, derefter kort møde og slutteligt fælles møde og afsked. En udmærket aften, hvor vi var i alt 26. Pkt.1) Godkendelse af sidste referat Eva kunne meddele, at sejlturen med Frem, som der blev nævnt på sidste møde, er blevet fastlagt til fredag den 19. juni kl Husk at reservere datoen allerede nu. Nærmere følger senere, ellers blev referatet godkendt. Pkt. 2) Nyt fra præsidenten HH nævnte folder mod misbrug bestyrelsen har besluttet ikke at købe den, da vi ikke mener virkningen af folderen er god nok. Bestyrelsen har ligeledes besluttet ikke at støtte handicaplejr 2009 på Osted Friskole, hvis der ikke er handicappede fra Jernløse, der deltager. Julie Bertelsen overrækkes STOR check på fredag den 20. februar. HH ringer kontonummer til Birgit. Regner med at pressen er til stede. Men HH tager selv apparat med og tager billeder og vi kan så i givet fald lave en pressemeddelelse. Side 4 Pkt. 3) Nyt fra bestyrelsen Birgit havde blade med til de medlemmer, som var til stede. De medlemmer, der ikke var til mødet, kan afhente bladet i klubhuset. Pkt. 4) Udvalg Koncertudvalg Ove: Koret vil ikke nøjes med sandwich. Måske pizza. Merete mener ikke, det er så godt. Vil hellere satse på fx buffet med forskellige salater, kartofler og kød. Der skal laves mad til ca Tages op senere. Flyers må udsendes fra i morgen. Ove uddelte 10 plakater til hver, der havde meldt sig til uddeling. Alle fik 5 flyers til uddeling blandt venner, naboer eller bekendte. Sidste detaljer uddeles på martsmødet. Sidst på ugen kommer flyers på mail, som skal rundsendes til alle vi kender, som igen skal sende til dem de kender osv. Merete: Servering 8. august der mangler stadig nogen til dette arrangement. Hvis der er nogen der kan, så ring til Merete. Ove: Mener HH skal takke af, når koncerten med pigekoret slutter. Merete: Måske kan vi spørge Lions Holbæk, om der er nogen, der er interesseret i servering. Og så sluttede mødet brat, da der blev spurgt fra Holbæk-klubben, om vi snart var færdige, da de sad og ventede på os Referent Linda Ny redaktør for The Lion Redaktør Niels Erik Mortensen, LC Hørning fratræder pr. 1. juli Der er truffet aftale med Svend Due Mikkelsen, LC Holbæk som pr. 1. juli 2009 tiltræder som ny redaktør af The Lion. Jeg ønsker Svend held og lykke med opgaven. På vegne af guvernørrådet Kay C Pedersen Guvernørrådsformand The Lion leveres fremover med pakkepost PostDanmark hævede pr. 1. januar 2009 prisen for udsendelse af The Lion med 50% (femti procent). De årlige fordendelsesomkostninger vil derfor komme op på kr. Det er derfor strengt nødvendigt at finde et alternativ. På det seneste Guvernørrådsmøde (lørdag d. 10. januar), blev det derfor besluttet at The Lion vil blive tilsendt klubben i stedet for det enkelte medlem. Hos os er det til Birgit Fremover vil The Lion blive leveret via pakkepost til et medlem af klubben som herefter, fx. på et klubmøde, uddeler bladet til klubbens medlemmer. Guvernørrådet beklager at skulle indføre denne ordning, men håber at der er forståelse for dette tiltag, der vil give Lions en årlig portobesparelse i omegnen af kr. P, S og KLOA er via d. 16. januar blevet orienteret om, hvordan klubben skal forholde sig - inden d. 1. februar. LionsOffice LionsOffice er din portal og kan benyttes til at indhente viden og information om emner i Lions Danmark og alle de lokale klubber. LionsOffice er derudover vores administrationssystem, hvor en stor del af administrationen er lagt ud til klubberne, så de selv har mulighed for at arbejde med tingene. LionsOffice så dagens lys d. 1. september Før denne dato var der ikke noget ITsystem som klubberne kunne benytte. Brug LionsOffice - og har du forslag til systemet, så skriv endelig til IT-gruppen via mailsupporten. Side 13

5 Vigtig information fra vores juridiske konsulent 20. februar 2009 Kuponhæfter Hæfter, kuverter, blade og lignende, som indeholder kuponer/ mærker eller lignende, der mod afle-vering til en erhvervsdrivende (i en forretning/til en som udfører arbejds- eller tjenesteydelser), og hos pågældende giver rabat eller andre fordele for forbrugeren er forbudt. Forbudet følger af Markedsføringslovens 10 stk. 1 (Lov nr med seneste ændring i L nr. 181): 10. Der må ikke gives rabat eller anden ydelse ved brug af mærker, kuponer el.lign., der er stillet til rådighed af erhvervsdrivende forud for køb af en vare eller ved udførelsen af en tjenesteydelse. Side 12 På forbrugerombudsmanden/ hvadgaelder/mfl/1 kan man se Forbrugerombuds-mandens fortolkning af loven. Han anser det for erhvervsmæssigt, når det er en erhvervsdrivende som indrykker annoncen/tilbyder rabatten - uanset om kuponhæftet/kuverten m.v. udgives/sælges/ om deles af en almennyttig organisation med det formål at skaffe organisationen midler til almen-nyttigt arbejde. Det afgørende er om forbrugeren (også) skal købe noget hos den erhvervsdrivende for at opnå rabatten/gaven, og at rabatten/gaven ikke gives til alle som kommer hos den erhvervsdrivende, men kun til de som har købt/fået hæftet. Loven har til formål at beskytte forbrugerne og den indeholder ingen undtagelser for pæne almennyttige foreninger, det er således aldeles ligegyldigt at det er f.eks. Lions som udgiver hæftet! Overtrædelse af loven er forbundet med bødestraf (også selv om man ikke kendte markedsførings-loven). Lotteri- og gevinsthæfter Hvis der i disse er tilbud om "30 % rabat", "halv pris" og lignende, er dette også forbudt, hvis tilbu-det forudsætter forevisning/aflevering af lotteri-/gevinsthæfte, annonce og lignende. Det afgørende er om "vinderen" / køberen af lottosedlen / gevinsthæftet skal betale noget hos den erhvervsdrivende for at kunne udnytte tilbudet / gaven / gevinsten. Gratis gaver er tilladt, og det er muligt (men ikke sikkert) at "2 for 1 pris" er lovlige. Det sidste lig-ner 50 % rabat, men på den anden side også "13 på dusinet", som er en traditionelt godkendt form, om end den nok bliver forbudt, hvis den kun kan udnyttes af den forbruger, som har købt pågæl-dende lotteriseddel/gevinsthæfte eller lignende. Overtrædelse af bestemmelserne er forbundet med bødestraf. Peter Rud, Juridisk konsulent for Lions Danmark Oplysninger fra kassereren Afstemning Klubkasse ,58 Aktivitetskasse ,57 Klubhus ,55 Jubilæumskonto 5.710,95 Hjælpefond 1.664,50 Saldo ,15 Bjarne Bloch Heimdalsvej Frederikssund Foråret har nu ifølge almanakken holdt sit indtog og lysere tider er på vej. Er det ikke herligt? Også på medlemssiden går vi mod lysere tider. For første gang har vi nu i et solidt plus med hele 22 medlemmer og således oppe på 1063 medlemmer. Tak for det. Ganske vist udgøres plusset mest af den ny LC Frederikssund Fjordladies medlemmer, men vi er i plus og det er et positivt tegn. Om vores medlemsstabilisering og udvikling skyldes det ene eller det andet forhold har i den sammenhæng mindre betydning. Vigtigst af alt er, at vi fortsat samlet styrker os på det for os allervigtigste område og det gør man fortsat rundt om i distriktet. Ikke voldsomt dramatisk, men med fokus på udfordringen. Sådan skal det være! Forleden var jeg på besøg i en klub, hvor man nok har hvilet lige lovligt længe på laurbærrene, som et medlem udtrykte det. Klubben der snart fylder 30 år har som så mange andre en aldersudfordring, hvor gennemsnittet er i fortsat vækst. Det har den klub nu også taget fat i og indser, at det ikke nytter at sidde med hænderne i skødet. Man tager skridtet fuldt ud og opsøger en klub revitalisering med indførelse af kvinder og bevidst generel søgen efter yngre medlemmer. Det er flot og det er vejen frem. For den slags klubber nytter det ikke at sidde med foldede hænder og håbe på bedre tider måske i en stille bøn og tro på det nok kommer. Det gør intet af sig selv og jeg har det sådan med bønner og tro; det er noget man deler med andre gode troende og Vorherre. Om jeg selv så burde have sendt en bøn af sted til sikring af en god fortsættelse af sidste års Lions Messe, kan jeg så fundere lidt over. For allerbedst som vore venner i distrikt A lige fra sidste års evaluering og til for ganske nylig, var vi i den tro, at messen stadig skulle være et joint venture. Det er det ikke længere. Distrikt A har valgt at springe fra aftalerne og det betyder, at vi nu selv må påtage os opgaven. Derfor har vi nu måttet skrue forberedelserne op i en højere kadence ligesom det har været nødvendigt at finde Side 5

6 et nyt sted at afvikle messen. Læs mere om det andetsteds i nærværende D- Nyt. Og nu vi er ved dette udmærkede blad eller distriktsnyhedsbrev, så har jeg det sådan en gang imellem tænkt; gad egentlig vide hvor mange eller hvor få medlemmer der rent faktisk læser det? Det kan man ikke vide med mindre man spørger og det har jeg sammen med redaktionen tænkt mig at gøre. Hvordan og hvorledes har vi endnu ikke sat os for. Simpelthen spørge medlemmerne om D-Nyt overhovedet er noget der for dem har værdi. Samtidigt kunne man så fristes til at spørge medlemmerne om, hvor mange der rent faktisk læser The Lion og hvad man i øvrigt mener om dette blad. For begge nyhedsmedier bliver der altså brugt en del tid på at fremstille og helt omkostningsfrit er det ikke. Nærværende sider er prismæssigt overkommeligt at rundsende, men behøver vi gøre det? For spørger jeg rundt om i klubberne er svaret som oftest, at det læser man altså ikke. Forleden besøgte jeg en klub, hvor 14 medlemmer var mødt frem 12 af disse læste ikke The Lion og nogenlunde det samme billede tegnede sig for D-Nyt. Hvorfor så overhovedet bruge energierne på at distribuere? Hvorfor ikke blot informere via Lions Office som platform? Tænk det lige en tanke og kom gerne med indenfor i dialogen. Side 6 Ellers vil jeg overlade tankerne derude hos Jer til især, at kredse om forberedelserne til Uge 18 vores nationale kampagnedag med masser af fest, farve og Lions aktiviteter som aldrig tidligere set i vores næsten 60 år lange historie. Held og lykke med det I nu har for i Jeres klub eller sammen med andre klubber som en zoneaktivitet. For slet ikke at glemme alle de mange andre aktiviteter der sysles med rundt om i klubberne. Lad det spire, lad det gro. Convention 2009 i Minneapolis i USA Skulle du få lyst til at deltage i Convention 2009 i Minneapolis i staten Minnesota, kan det nås endnu. Arrangementet løber af stabelen fra den juli Yderligere oplysninger, herunder en cirka pris fås ved henvendelse til CC- E, Finn Warming, telefon Se mere om Minneapolis på Fra distriktet deltager Michael B. Hansen, LC Bramsnæs med ledsager, samt det ene af i alt 4 vinderpar i Conventionlotteriet Torben Elfeldt, LC Farum med ledsager. Med venlig hilsen Michael B. Hansen VDG Lions Messe 2009 Lørdag den 16. maj Som det vil kunne læses andetsteds, er Lionsmessen 2009 desværre flyttet fra distrikt A tilbage til os selv. Det har medført, at vi igen i år ses på Slagteriskolen i Roskilde. Datoen har dog ikke flyttet sig, det er fortsat lørdag den 16. maj Messen skal opfattes som et åbent hus arrangement, for både Lions og ikkelions. Ikke Lions vil få mulighed for at se hvad vi samler penge ind til, og hvorledes vi gør det. For Lions-medlemmer vil der være forskellige fagseminarer. Seminarer inden for MERL, YE, IR, IT, o.s.v. vil være en inspirationskilde til eventuelle nye aktiviteter for klubberne. Jeg vil derfor bede jer alle om at følge op på ideen og deltage aktivt i messen, eller som minimum at besøge messen. Når jeg hører lionsmedlemmerne rundt om i distriktet hører jeg hvor dygtige klubberne er til at sætte aktiviteter i gang. Min opfordring skal derfor være, at I kommer på messen og fortæller alle de andre lionsmedlemmer hvad I gør, og hvorledes aktiviteterne føres ud i livet. Vi vil i år få langt større udstillingsareal, idet det ikke forventes at der i messen skal indgå en teaterforestilling. Standard udstillingsstanden er på 3 x 3 meter, og den er naturligvis gratis. Skriv derfor til mig og meddel mig hvor meget plads du og din klub har brug for af udstillingsareal på Lionsmessen 2009 i Roskilde. Med venlig hilsen Michael B. Hansen Side 11

7 Guvernørrådsformandens klumme 1. marts 2009 Kære Lions Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det, den første dag i marts. Med disse Kaj Munk linier fra 1943, har vi den første forårspåmindelse, med de smukke linier fra "Den Blå Anemone" Det giver ny energi og nyt mod på opgaverne i takt med at varmen og lyset vender tilbage. Ny energi og kræfter får vi brug for i Lions synligheds projekt GADE- KAMP som nu nærmer sig med hastige skridt. Apropos synlighed. I 1960 erne udviklede både amerikanerne og russerne deres prestigefyldte rumprogrammer. Kapløbet udviklede sig meget hurtigt og snart var der også astronauter med i rummet. Disse astronauter kunne berette om to menneskeskabte ting de kunne se fra rummet. Det ene var den 6350 km lange Kinesiske Mur, der på grund udstrækningen var synlig fra rummet Den anden var De Belgiske Motorveje som er belyst om natten og dermed også er til at få øje på. Side 10 Nu, kære venner, skal vi realisere det tredje synlige fænomen. Når 7000 Lions med De Gule Veste går på gaden i Danmark uge 18. Det er ikke gul feber, det er Lions på gaden der her gør en visuel forskel og jeg er sikker på vi nok skal nå visionen, nemlig at - "Lions skal være den bedst kendte frivillige humanitære hjælpeorganisation i Danmark inden 2012" Jeg ønsker alle Lions i Danmark et godt og spændende forår Kay C Pedersen Guvernørrådformand Støtte til Grønland AF KIM LARSEN, FORMAND GRØNLANDSFONDEN Det er dejligt med den positive indstilling, der er til at støtte udsatte børn og unge i Grønland, og Grønlandsfonden vil godt takke alle klubberne, som tog så positivt imod vores brev i oktober måned, det varmer rigtigt meget. Som I måske allerede har læst i The Lion, så støttede Grønlandsfonden mentorprojektet Sapiik i Nuuk med kr. og vi har siden hen støttet en ung sygeplejestuderendes praktikophold i Kummiut, der ligger nord for Tasiilaq i det østlige Grønland. Dette skete i et samarbejde med LC Ganløse, så nu er der en ung sygeplejestuderende i byen, hvor der bor ca. 360 personer og hvoraf halvdelen er børn. Vi er fortsat i gang med at finde projekter omkring Grønland, så vi håber, at vi i fremtiden har større viden, således at hvis der er en klub, der godt vil have et projekt, så vil vi have mulighed for at finde det indenfor rimelig tid. Salget af de grønlandske projekter, der har været med i butikken (miniprojekt), er gået strygende, og vi har allerede fået udsolgt, men via vores kontakter kan vi fortsat skaffe mindre projekter. I skal bare kontakte os i Grønlandsfonden. Samtidig ville det være rart, hvis vi i Grønlandsfonden havde et bedre overblik over, hvad der støttes af grønlandske projekter, således at vi sikre, at der ikke støttes dobbelt. Der kunne jo også være den situation, at en klub så på et projekt, som de ikke økonomisk kunne klare, men ved at få støtten koordineret kunne vi være med til at skaffe andre interesserede, hvorved større projekter lettere ville kunne lade sig gøre. Der er selvfølgelig også den lille ting, at det ville være rart for bestyrelsen i Grønlandsfonden, at have et billede af hvor meget, der reelt støttes med på landsplan. Denne information har vi ikke i dag og det vil være uheldigt, hvis medierne skulle komme og spørge, for så måtte vi jo gætte. Alt dette er ikke for at Grønlandsfonden skal blande sig i de enkelte klubbers støtte til Grønland, men for at skabe et overblik, for jeg tror, at der er langt større støtte til Grønland, end vi lige går og tror. Gadekamp lige om hjørnet Omkring 130 hørte om pr-aktiviter op til uge 18. Det foregik i Frederikssund, Greve og Næstved AF JØRGEN JUUL, LC BRAMSNÆS, PRC-D Gadekampen ligger lige om hjørnet. Eller sagt på en anden måde: Inden længe har vi nået uge 18, og det er som bekendt der, vi sætter alle sejl til med "Operation Gadekæmper" og gør opmærksom på Lions-akltiviter over hele landet. Side 7

8 Side 8 En af måderne at blive synlig på er at komme i medierne. Men hvordan er det lige man kommer det? Nogle af spørgsmålene blev der givet svar på i slutningen af januar, da der blev holdt pr-seminarer i tre sjællandske byer, nemlig Frederikssund, Greve og Næstved. Tilsammen var omkring 130 med på de tre møder, flest i Frederikssund hvor cirka 50 deltog, mens der var omkring 40 med i både Greve og Næstved. Et flot fremmøde og tre gode aftener, hvor vi kom vidt omkring med hensyn til, hvordan vi som Lionsfolk forholder os over for pressen, konkluderer vicedistriktsguvenør Michael Hansen, Svogerslev. Billederne her er taget af Jens Gjerløv. Han bor i Næstved, er med i LC Jernløse - og var manden med kameraet på pr-aftenen i Frederikssund Skulle nogen i øvrigt have brug for et råd eller to eller tre med hensyn til at udarbejde pressemeddelelser eller andet, der har at gøre med pressekontakt, er de velkomne til at kontakte den lille artikels ophavsmand. Han kan "fanges" på telefon eller på adressen Julie Bertelsen sang i weekenden på vandrehjemmet i Holbæk og Sidesporet og Lions Club Jernløse var i gavehumør AF JENS GJERLØV, LC JERNLØSE Sidesporet i Holbæk og Lions Club i Jernløse donerer kroner til Børne- og ungdomsorganisationen Nanu Børn i Grønland Danskere har stor fokus på sultne børn i Afrika, og giver gerne en skærv til disse gode projekter, når der samles ind. Er det tabu at sige, at vi selv har problemer? Ifølge flere rapporter er hvert sjette grønlandske barn ramt af sult, deres kriminelle løbebane starter i 6 8 års alderen, 30 % af pigerne og 10 % af drengene har været udsat for seksuelle forbrydelser det skal stoppes. Sangerinden Julie Bertelsen har sat sig for, at, nu må der gøres noget. Hun er lige nu i gang med en turne, hvor temaet er Ned i tempo, tid til fortællingen og indlevelsen. Med sin første akustiske turné, udfordrer Julie igen sig selv og den måde omverdenen betragter den unge sangerinde med de grønlandske rødder. Med både nye af gamle sange krydret med fortællinger fra Grønland hyggede Julie for 300 tilhørere på Holbæk vandrehjem fredag og lørdag aften. Fredag aften begyndte lidt anderledes, idet Sidesporet havde besluttet at donere kroner til Nanu og Lions Club Jernløse havde besluttet at fordoble dette beløb. Inden Julies koncert begyndte overrakte Hans Henrik Kaarde, Præsident for Lions Club Jernløse, på vegne af Sidesporet og Lions Club Jernløse en check til Nanu. Ved overrækkelsen sagde Hans Henrik Kaarde, at både Sidesporet og Lions Club Jernløse var opmærksomme på de massive problemer børn og unge har i Grønland. Han håbede at pengene ville hjælpe mange børn og unge i Grønland. Han kunne samtidig fortælle publikum, at Julie sammen med Søs Fenger er i gang med at indspille en CD, hvor overskuddet går til støtte for Nanu projektet, han kunne selvfølgelig kun opfordre til at man købte denne Cd. Julie kunne fortælle, at det er gratis at være medlem af Nanu, og som medlem kan man involvere sig i et af de mange spændene børne- & ungeprojekter som man etablerer. Nanu har lokaler på Hans Egedes vej 29 st.tv. i Nuuk. Det er også muligt at støtte foreningen økonomisk, hvis man ikke har tid til at bidrage med en frivillig indsats. Man kan støtte med et fast månedligt beløb eller med et engangsbeløb. Alt vil gøre en forskel fortælle Julie Bertelsen. Det er Julies søster der er daglig leder af Nanu og Nanus udgangspunkt og filosofi er at alle kan bidrage til at gøre en forskel, og det er det eneste der virkelig skal til. Zonemøde i reg. I, zone 1-2 Hellerupzonen AF BENT JESPERSEN, ZONEFORMAND Den 11. februar mødtes de 8 klubber i zonen til møde. Alle klubberne var glædelig mødt frem, så alle 25 fik en god og udbytterig aften. Vi havde inviteret PRC Jørgen Juul til at fortælle lidt om, hvad vi som klubber skal være opmærksom på i vor dialog og kontakt med pressen. Jørgen havde en 10 punkts plan som han gennemgik. Han lagde meget vægt på, at der skrives kort, at det er aktuelt, lokalt og at man kan have fordel af at opbygge relationer til de lokale redaktioner. Man skal være opmærksom på, at vore indlæg/ pressemeddelelser er i konkurrence med mange andre, og derfor gælder det om at sælge sin historie så godt som muligt og ikke blive skuffet hvis den ikke kommer med. Så op på hesten igen og tag en ny tur. Et godt og inspirerende indlæg, der også gav grundlag for mange gode spørgsmål. Ud over dette diskuterede klubberne også uge 18. Det må erkendes at der ikke bliver fuld opbakning fra zonen til aktiviteter i denne uge. Flere kunne stadig ikke forlige sig med Gadekamp, og uanset gradbøjninger og andre former at anvende ideen på, ville de holde sig ude at billedet. Lidt ærgerligt når der nu er en chance for at vi kunne opnå en større synlighed. På dagsorden var der også valg af ny zoneformand på dagsorden og det blev enstemmigt besluttet at pege på Evan Klarholt fra LC Ballerup-Smørum. Endelig diskuterede klubberne en fælles zoneaktivitet, hvor vi hvert år har en offentlig kendt medborger på besøg for at holde indlæg. Side 9

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE 2007 DECEMBER nr. 3 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Europa Forum i Bukarest...10-13 s Danmark... 2 s Internationalt... 3 Aktuelt...4-6 Organisationen...7-9 Nyt fra klubberne...14-22

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Den bedste kamp mod kræft er dig

Den bedste kamp mod kræft er dig Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Den bedste kamp mod kræft er dig Kræftens Bekæmpelse er helt afhængig af bidrag fra private og erhvervslivet,

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 6Juli 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Af Vagn Jørgensen, PCC Årets musikkonkurrence ved Europa Forum havde rekorddeltagelse, idet ikke mindre end 17 lande havde sponseret et ungt musiktalents

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Flere indsamlere SLØJFEN 30 90%90 90% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Vellykket 90% 90. eller særdeles vellykket.

Flere indsamlere SLØJFEN 30 90%90 90% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Vellykket 90% 90. eller særdeles vellykket. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 30 januar 2008 Arkivfoto: Morten Lykkeberg. Flere indsamlere På landsplan er målet 2500 flere indsamlere i forhold til 2007. Stigningen skal bl.a. sikres

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE

LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE Leder Guvernørrådsformanden skriver Når vi ser fremad, virker det som om vi har oceaner af tid, men ser vi tilbage, er tiden gået

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

SLØJFEN 31. Succes for ny IGEN-butik i Aalborg. Landsindsamling på nettet Op med håret! marts 2008. Læs meget på side 15

SLØJFEN 31. Succes for ny IGEN-butik i Aalborg. Landsindsamling på nettet Op med håret! marts 2008. Læs meget på side 15 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 31 marts 2008 Foto: Jason Alami, Fotogruppen Landsindsamling på nettet Op med håret! Succes for ny IGEN-butik i Aalborg Læs meget på side 15 FRA LOKALFORENINGS-

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere