Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Transfer Pricing i international skatteretlig belysning omhandler den skatteretlige regulering af interne afregningspriser inden for koncerner og andre forbundne foretagener. Bogen indeholder en udførlig gennemgang af dansk lovgivning og praksis på området. Denne gennemgang suppleres med den nødvendige internationale skatteretlige og komparative beskrivelse bl.a. omfattende en udførlig omtale af OECD's Transfer Pricing Guidelines og retsstillingen i USA, England, Tyskland, Sverige og Norge. Bogens forfatter er professor, dr. jur. Aarhus Universitet. Jan Pedersen, ISBN

3 Jan Pedersen Transfer Pricing i international skatteretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998

4 Transfer Pricing i international skatteretlig belysning 1. udgave, 1. oplag by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Omslaget er tilrettelagt af Morten Højmark Tryk: Gentofte Tryk Printed in Denmark 1998 ISBN E-bog Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade 133 Postboks København K Telefon: Telefax: Homepage:

5 FORORD Etableringen af verdenssamfundet med et omfattende internationalt økonomisk samkvem og en international koncentration af virksomheder i koncerndannelser m.v. har aktualiseret transfer pricing problemet. I skatteretlig henseende omfatter problemet den skatteretlige regulering af prissætningen ved koncernernes interne dispositioner. Arbitrære prisvilkår er et instrument til at manipulere med fordelingen af koncernindkomsten således, at den størst mulige del ledes hen til koncernselskaber undergivet en gunstig beskatning. Transfer pricing problemet, er med rette betegnet som det væsentligste internationale skatteretlige spørgsmål og de nationale retssystemer og den internationale skatteret har derfor udviklet en række regler og principper til regulering heraf. Nærværende afhandling omfatter en beskrivelse af transfer pricing. Fremstillingen er navnlig rettet mod dansk ret, men da problemstillingen er af international karakter, har det været nødvendigt at supplere gennemgangen heraf med en komparativ og international skatteretlig beskrivelse. Denne emneafgrænsning har desværre medført, at en del gentagelser ikke har kunnet undgås. Afhandlingen har været flere år undervejs. Det skyldes ikke alene, at jeg i perioder har været pålagt en række andre arbejdsbyrder, men også den omstændighed, at retsområdet både nationalt og internationalt har undergået en rivende udvikling. Selv efter en skatteretlig målestok har retsudviklingen været ekstraordinær. Jeg har tilbragt studieophold på Hastings College of the Law, San Francisco, USA og ved International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam. Jeg takker for gæstfrihed og faglig bistand navnlig til min ven, professor Dan Lathrope og senior research associate Peter S. Andersen. Jeg takker endvidere Aarhus Universitets Forskningsfond for økonomisk støtte til disse ophold. Manuskriptet er med sædvanlig dygtighed renskrevet af Bente Schandorff Hansen, som jeg takker for et godt og kvalificeret samarbejde. Manuskriptet er ajourført til 1. oktober Lovforslag L 53 fremsat den 21. oktober 1998 som indeholder visse tekniske ændringer i den danske lovgivning om transfer pricing er dog omtalt. Århus, oktober 1998 Jan Pedersen V

6

7 Indholdsfortegnelse AFSNIT I Transfer pricing problematikken Kapitel 1. Erhvervsøkonomisk og erhvervsjuridisk baggrund Transfer pricing begrebsmæssigt indhold Transfer pricing som et indkomstfordelingsproblem International økonomisk og skattepolitisk baggrund Selskabs- og skatteretlig baggrund Koncernens retlige status Filialens retlige status...11 Kapitel 2. Transfer pricing princippet og armslængde vilkår Transfer pricing princippet og dets praktiske anvendelse»separate methods«...16 Kapitel 3. Dobbeltbeskatningsproblemet Nationale transfer pricing korrektioner Internationale transfer pricing korrektioner En introduktion Korresponderende korrektion Sekundære korrektioner »The Mutual Agreement Procedure«...23 Kapitel 4. Tynd kapitalisering...24 Kapitel 5. Betydningen af udenlandsk og international ret om transfer pricing International ret OECD s anbefalinger Udenlandsk ret Komparative undersøgelser om transfer pricing...29 VII

8 AFSNIT II National lovgivning om transfer pricing En komparativ undersøgelse Kapitel 1. Danmark Transfer pricing i dansk skatteret Interessefællesskabet i dansk skatteret Den skatteretlige realitetsgrundsætning...36 dispositionskorrektion Strukturændringer Mellemfaktureringsselskaber Intern overdragelse af kapitalaktiver vilkårsdisposition Samlet afståelse af bygninger, grund, installationer m.v Tabsfradrag ved interndispositioner Gælder et generelt armslængde princip i dansk skatteret? Statsskattelovens 4-6 og transfer pricing Rentefrie lån Internoverdragelse af næringsaktiver Transfer pricing lovgivningen Træk af retsudviklingen Formel og materiel transfer pricing lovgivning Fysiske og juridiske personer pålagt et transfer pricing princip Deskriptiv eller normativ beskrivelse Fysiske og juridiske personer Kontrolkravet Oplysnings- og dokumentationspligt Omfang og udstrækning Konsekvenser af manglende opfyldelse af oplysnings- eller dokumentationspligt Armslængde princippet og bevisbyrden Omfattede transaktioner Armslængde metoder Særligt om udenlandske forsikringsselskaber Tynd kapitalisering Den skatteretlige betydning af tynd kapitalisering Retsudviklingen Materielle regler om tynd kapitalisering Tynd kapitalisering ved sambeskatning SEL 11 om tyndt kapitaliserede selskaber...80 VIII

9 Betingelser for beskæring af rentefradragsretten Beskæring af kurstabs- og rentefradragsretten Koncernforbundne selskaber Transfer pricing og skattesvig Kapitel 2. USA Den skattepolitiske baggrund Internal Revenue Code Section Anvendelsesområde Forudsætninger for anvendelsen af Sec. 482»Organizations, trades or businesses« Armslængde standarden i Sec Sec. 482 som en ensidig eller gensidig korrektionsregel Beviskrav og bevisbyrde Indkomstkorrektioner unitære og separate metoder Korresponderende og sekundære korrektioner Dokumentationskrav Administrative forskrifter The Treasury Regulations Historik »Advance Pricing Agreements« Pønal tillægsskat IRC Sec Equity vs. Debt Thin Capitalization IRC Sec. 385 generel forskrift om sondringen mellem fremmedkapital og indskudskapital Earning Stripping Sec. 163j Kapitel 3. United Kingdom Transfer Pricing lovgivningen Kravet om en international disposition Yderligere krav defineret i lovgivningen Oplysnings- og dokumentationspligter Teori og praksis i U.K »The 1981 Guidance Notes« »The 1996 Guidance Notes« Tynd kapitalisering Modernisering af»the Transfer Pricing Legislation« Foreslåede transfer pricing principper Foreslåede dokumentationspligter IX

10 Kapitel 4. Tyskland »Aussensteuergesetz«og anden lovgivning om indkomstdeling Maskeret udbytte (»Verdeckten Gewinnausschüttung«) Kapitalindskud (»Verdeckte Einlage«) Andre principper for skatteudnyttelser (»Wirtschaftliche Betrachtungsweise Proforma«) Indholdet af 1 AStG Kontrolkravet i 1 AStG Kravet om sammenlignelighed i 1 AStG Armslængde metoder Traditionelle metoder Andre metoder Resultatbaserede metoder Bevisbyrde og dokumentationskrav Primære og korresponderende korrektioner Indkomstforhøjelser Indkomstnedsættelser »Advance Pricing Agreements« Tynd kapitalisering Kapitel 5. Sverige Transfer pricing lovgivningen Kommunalskattelagen (KL) 43 1 mom. Armslængde princippet »Uttagsbeskattning« Åbne og skjulte koncernbidrag Betingelserne for internationale transfer pricing korrektioner efter KL 43 1 mom Kravet om en disposition mellem en svensk næringsdrivende og et skattesubjekt, der ikke er skattepligtig i Sverige Kravet om økonomisk interessefællesskab Kravet om afvigende økonomiske vilkår Kravet om kausalitet mellem interessefællesskabet og prisafvigelsen Tynd kapitalisering Kapitel 6. Norge Transfer pricing lovgivningen Betingelserne for anvendelse af Sktl 54, første led Kravet om interessefælleskab X

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

Aktie-og anpartsselskabsret

Aktie-og anpartsselskabsret PAUL KRÜGER ANDERSEN Aktie-og anpartsselskabsret Kapitalselskaber 12. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret Kapitalselskaber

Læs mere

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Erik Werlauff FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Europaretlige krav til dansk retspleje 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Dansk retspleje er ikke længere rent dansk, men også

Læs mere

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt.

Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. Cand.merc.jur.-studiet Det erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske studium Copenhagen Business School Kandidatafhandling Armslængdeundtagelsen i SEL 11, stk. 1, 5. pkt. (The arm s length exception in the

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Beskatning af derivater

Beskatning af derivater copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Beskatning af derivater Beskatning af derivater En analyse af dansk skatteret Katja Joo Dyppel ISSN

Læs mere

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Kim Klüver Christiansen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssig realisation ved etablering af købe- og salgsretter til aktier

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv

Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Dansk CFC-beskatning Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv Peter Koerver

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Transfer Pricing i Norden

Transfer Pricing i Norden 102 48 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Oprettelse af selskaber i lavskattelande

Oprettelse af selskaber i lavskattelande HD 2 Regnskab og Økonomistyring Afhandling - efterår 2011 Forfatter: Klaus Obel Kristensen (kk89524) Vejleder: Torben Bagge Oprettelse af selskaber i lavskattelande Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere