HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE"

Transkript

1 HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING klasse... 2 INDSKOLING klasse... 3 INDSKOLING klasse... 4 INDSKOLING klasse... 5 MELLEMTRIN klasse... 6 MELLEMTRIN klasse... 8 MELLEMTRIN klasse... 9 UDSKOLING klasse UDSKOLING klasse UDSKOLING klasse ELEVER I RISIKO FOR VEDVARENDE LÆSEVANSKELIGHEDER OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE Overgang fra dagtilbud til skole Overgang fra udskolingen til ungdomsuddannelsen Læsekonferencer BILAG Læseskub i 1. klasse VAKS-undervisning Vejledning til download af cd-ord Læsekontrakt Når et barn indstilles til Viborg PPR

2 INDSKOLING 0. klasse Målet med arbejdet med læsning i børnehaveklassen er at styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder, samt at gøre eleverne sprogligt parate til den fremtidige læse- og skriveindlæring. Undervisningen skal sikre, at eleven efter 0. klasse: - Kan fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb med støtte - Kan anvende det mundtlige sprog aktivt med anvendelse af begreber og sætninger - Viser interesse for læseindlæringen - Kender til læseretningen - Har kendskab til bogstavernes form, navn, lyd og bevægelse (håndfonem) - Har kendskab til at en tekst er opbygget af ord og sætninger og at ord er opbygget af bogstaver - Kender læseuglerne Se på billedet Sig 1. lyd og Gæt - Er sproglig opmærksom - Kan finde forlyd i lydrette ord - Kan tælle stavelser - Rimer med på ord - Anvender børnestavning - Lytter aktivt til oplæsning og fortælling - Viser lyst til at få læst højt og låne bøger med hjem. - Forstår at en tekst har en oplevelses- og meddelelsesværdi Handleplan: I starten af 0. klasse er der fokus på fonologisk opmærksomhedstræning. Efter efterårsferien begynder arbejdet med de 3 alfabeter. Først arbejdes der med vokalerne senere konsonanterne. Materialet Få fidus til at læse og skrive i børnehaveklassen introduceres (bruges som grundmateriale). Efter vinterferien får eleverne en orange læsemappe indeholdende et læsekort og en forældrefolder med gode råd. De bøger, som klassen læser fx stor/lillebog - og senere individuelle læsebøger, anbringes i mappen. Den orange læsemappe følger eleven til og med 2. klasse. Den kommende dansklærer i 1. klasse vil i et vist omfang læse med hver enkelt elev. Læseuglerne præsenteres og hænges op i klassen. Hver uge besøges skolebiblioteket. Skolebibliotekaren læser højt, hvorefter eleverne låner bøger. Holddeling: Der arbejdes 2 gange om ugen på tværs af klasse i hold. Følgende skriftsproglige aktivitet anvendes ofte: - Dialogisk oplæsning (sprogforståelse, udvikling af ordforråd) - Niveaudelte hold i alfabetgrupper/læsegrupper - Faglig læsning - Skriv løs (makkerpar) Obligatorisk evaluering: - Sprogscreening efterår og forår - Læsekonference efterår og forår. Kommende klasselærer deltager i forårets læsekonference Løbende evaluering: 2

3 - Elevsamtaler forår efterår - Elevplaner forår - Det gode læseforløb - Bogstavtest Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan, uge og månedsbreve. Når eleven får den orange mappe, forventer vi, at der læses regelmæssigt hjemme, så gode læsevaner grundlægges tidligt. Hver gang der er læst hjemme, noterer forældrene det læste på læsekortet. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at læsetræne med jeres barn. INDSKOLING 1.klasse Undervisningen skal skabe et godt fundament for skriftsprogsudviklingen. Den skal styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder, give eleven mulighed for at erfare, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. Undervisningen skal sikre, at eleven efter 1. klasse: - Kan bogstavernes form, navn og lyd - Kan læse og forstå tekster af sværhedsgrad lix Kan skrive små sammenhængende tekster med børnestavning - Kan opdele lydrette ord i fonemer og stavelser - Kan finde, tilføje og fjerne forlyd i lydrette ord - Kan fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb uden hjælp - Viser læselyst - Har gode læsevaner Handleplan: Læseundervisningen er fokuseret på, at eleverne lærer at læse med andre ord knækker koden. Der er fortsat fokus på fonologisk opmærksomhedstræning. Af hensyn til elever, som kan være i risiko for vedvarende læsevanskeligheder, anvendes lydmetoden. Indførelse i læsestrategier er en del af den daglige undervisning. Udvalgte læseugler hænges op i klassen efterhånden, som læsestrategierne præsenteres for klassen. Dansklæreren beslutter, om der skal anvendes et læsebogssystem. I den orange læsemappe har eleven sine individuelle læsebøger til læsetræning. Bøgerne skal være af en sværhedsgrad, som eleven magter (på niveau). Vi bestræber os på, at alle får gode læseoplevelser og oplever succes uanset læseniveau. Der er to læsevejledere i indskolingen. Fra august til jul læser de ca. hver 3.uge med hver enkelt elev. De sørger for, at eleven har tilstrækkeligt med læsestof og bytter bøger. På elevernes læsekort noteres hvilke bøger, der er læst og hvor mange sider. Hvis eleven ikke læsetræner hjemme regelmæssigt, gør læsevejlederne dansklæreren opmærksom på problemet. Herefter kontaktes hjemmet. Efter jul flyttes fokus fra alle elever til 4 elever fra hver 1. klasse. Disse elever har brug for ekstra opmærksomhed for at komme i gang med læseudviklingen. Tilbuddet kaldes Læseskub se nærmere side 17. Øvrige elever skal herefter være mere selvhjulpne med at få byttet bøger på skolebiblioteket eller i støttecentret. Læsning og skrivning går hånd i hånd. It inddrages i videst muligt omfang. Hver uge besøges skolebiblioteket. 3

4 Holddeling: Der arbejdes 2 gange om ugen på tværs af klasse i hold. Følgende skriftsproglige aktiviteter anvendes ofte: - Dialogisk oplæsning (sprogforståelse, udvikling af ordforråd) - Niveaudelte hold i alfabetgrupper/læsegrupper - Faglig læsning (læseteknikker) - Skriv løs (makkerpar) Obligatorisk evaluering: - Decemberevaluering OS 54 - OS 64 (marts) - SUP diktat 1. klasse - Læsekonference forår Løbende evaluering: - Elevplan - forår - Det gode læseforløb - Læsemåling (finde det aktuelle lix-tal) Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Der læses dagligt hjemme i de bøger, som klassen arbejder med og i de individuelle læsebøger i den orange mappe. Hver gang der er læst hjemme, noterer forældrene det læste på læsekortet. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at læsetræne med jeres barn, så vil vi forsøge at give jeres barn ekstra opmærksomhed. INDSKOLING 2. klasse Undervisningen skal fortsat give eleven lyst til at læse og skrive. Skriftsproget anvendes aktivt i hverdagen til at få oplevelser, til at få oplysning og information og til at bruge som kommunikationsmiddel. Undervisningen skal sikre, at eleven efter 2. klasse: - Kan læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix Kan anvende relevante afkodningsstrategier (læseuglerne) - Kan anvende enkle læseforståelsesstrategier (fx læseormene) - Kan læse og skrive en stor del af de almindelige ord - Kan skrive en tekst, der kan forstås af andre - Har fornemmelse for, at der findes forskellige genrer inden for litteratur - Kan skrive en tekst, som indeholder forskellige genretræk - Har begyndende kendskab til ordklasser og bøjningsformer - Har læselyst og gode læsevaner. Handleplan: Læseundervisningen er stadig fokuseret på, at eleverne lærer at læse med andre ord knækker koden. Af hensyn til elever, som kan være i risiko for vedvarende læsevanskeligheder, anvendes lydmetoden. Læseuglerne hænger i klassen og repeteres jævnligt. Der arbejdes med De 120 hyppigste ord i varierende aktiviteter. Dansklæreren beslutter, om der skal anvendes et læsebogssystem. I den orange læsemappe har eleven sine individuelle læsebøger til læsetræning. Bøgerne skal være af en sværhedsgrad, som eleven magter (på niveau). Vi bestræber os på, at alle får gode 4

5 læseoplevelser og oplever succes uanset læseniveau. Gennem lærerens oplæsning præsenteres eleverne for forskellige tekstgenrer. Eleverne introduceres for enkle læseforståelsesstrategier. Før jul får eleverne CD-ord kursus af skolens it-støttelærer. I marts måned laves en screening i 2. klasserne med henblik på at finde de elever, som er i risiko for vedvarende læsevanskeligheder. Hvis en elev viser vanskeligheder i forbindelse med screeningen igangsættes en fast procedure se side 13. Læsning og skrivning går hånd i hånd. It inddrages i videst muligt omfang. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Holddeling: Der arbejdes 2 gange om ugen på tværs af klasse i hold. Følgende skriftsproglige aktiviteter anvendes ofte: - Dialogisk oplæsning (sprogforståelse, udvikling af ordforråd) - Faglig læsning (læseteknikker) - Niveaudelte læsehold Obligatorisk evaluering: - National test i læsning - forår - DVO s nonordsdiktat - forår - Klassekonference - forår Løbende evaluering: - Elevplan forår - Læsemåling (finde det aktuelle lix-tal) Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Der læses dagligt hjemme (mindst 10 sider) i de bøger, som klassen arbejder med og i de individuelle læsebøger i den orange læsemappe. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at læsetræne med jeres barn. Forældrene opfordres til at downloade CD-ord. INDSKOLING 3. klasse Undervisningen skal fortsat bevare elevens lyst til at læse og skrive. Elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og automatiseres. Eleven anvender læsning og skrivning gennem opsøgende og udforskende virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. Undervisningen skal sikre, at eleven efter 3. klasse: - Kan læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix Kan anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier - Kan læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier - Kender forskellige læseteknikker - Kan søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk - Kan indgå i en tolkende samtale om tekster - Har læselyst og gode læsevaner - Kan skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster, som kan læses og forstås af andre. - Har kendskab til forskellige genrer og kan anvende genretræk i egne tekster - Kan stave de 120 hyppigste ord korrekt 5

6 Handleplan: I 3. klasse er fokus på automatisering af elevernes læsefærdigheder. Der skal læses mange sider, og eleverne præsenteres for mere krævende tekster. Der arbejdes med sprogforståelse og ordforråd som fundament for elevernes læseforståelse. Dansklæreren beslutter, om der skal anvendes et læsebogssystem. Læsetræningen fortsætter i de individuelle læsebøger. Der oprettes læsekontrakter på Skoleintra Efter jul tilbydes 4 elever fra hver klasse VAKS-undervisning i afkodningsstrategien Lyd for lyd. Kurset strækker sig over 21 lektioner. Læsning og skrivning går hånd i hånd. It inddrages i videst muligt omfang. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Holddeling: Der arbejdes 2 gange om ugen på tværs af klasse i hold. Følgende skriftsproglige aktiviteter anvendes ofte: - Dialogisk oplæsning (sprogforståelse, udvikling af ordforråd) - Faglig læsning (læseteknikker) - Niveaudelte læsehold Obligatorisk evaluering: - SL 60 forår - SUP diktat 3. klasse forår - Læsekonference forår Løbende evaluering: - Læsemåling (finde det aktuelle lix-tal) - Elevplan forår Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Der læses dagligt hjemme (mindst 10 sider) i bøger, klassen arbejder med og i de individuelle læsebøger i. Enkelte klasser bruger stadig den orange læsemappe. Forældrene opfordres til at downloade CD-ord. Det forventes, at forældrene hjælper eleverne godt i gang med arbejdet med læsekontrakter. Støt barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. MELLEMTRIN 4.klasse Fokus i læseundervisningen skifter fra at lære at læse til at læse for at lære. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier af kendte og nye ord i alderssvarende tekster - læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier - søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk - kende forskellige læseteknikker/notatteknikker - tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad - udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt - læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse - læse sig til danskfaglig viden 6

7 - læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste - vedligeholde og udvikle hensigtsmæssige læserutiner - søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier - læse lette, korte norske og svenske tekster Handleplan: De grundlæggende læsefærdigheder skal fortsat udvikles ved en systematisk og omhyggelig læseundervisning på mellemtrinnet. Der er fokus på konsolidering og automatisering af læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. I starten af 4. klasse indgår læsevejlederen med et antal lektioner, så der er mulighed for at læsemåle (finde det aktuelle lix-tal) den enkelte elev. Lektionerne anvendes oftest således, at dansklæreren læsemåler, og læsevejlederen laver et staveforløb med resten af klassen. Læsekontrakt: I forskelligt omfang anvendes læsekontrakten i Intra-systemet. Der aftales, hvor mange sider eleven læser i et aftalt tidsrum. Når eleven har læst en bog indskrives antal sider i læsekontrakten Læsebånd: To gange om året afholdes læsebånd. Eleverne læser i den første uge i første lektion, anden uge i anden lektion osv. Undtaget er lektioner i de praktisk musiske fag. De bøger, som læses, skal så vidt muligt dække fagenes indhold. Der skal altså læses skønlitterære bøger, men der skal også læses fagbøger. Elever i læsevanskeligheder, som ikke magter at læse i en hel lektion, skal have mulighed for at lyttelæse. CD-ord: Alle elever kender til de grundlæggende muligheder i programmet. Der arbejdes fortsat på at tilpasse brugen til den enkeltes behov. Ved skriftlige opgaver arbejdes der med, at den skrevne tekst skal læses af én af CD-ord stemmerne med henblik på at støtte eleven i at selvevaluere og videreudvikle egen tekst. Cd-ord kan downloades af alle elever i Viborg kommune. Faglig læsning: På mellemtrinnet er der aftalt følgende for 4. klassetrin angående notatteknikker/faglig læsning: Fag Faglærer VØL Procesnotat Ordbetydning Tidslinje Brain map Tip en tekst Egne skemaer N/T x x x x x Kristendom x x x Historie x x x x Matematik x x Dansk x x x Der er mulighed for at planlægge således, at man kan lave lektionerne i samarbejde med den kompenserende it-støttelærer. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Obligatorisk evaluering: - National test i læsning forår Læsekonference forår Løbende evaluering: - Læsemåling (finde det aktuelle lix-tal) - Elevplan forår Forventninger til forældrene: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og evt. ugeplaner og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at, - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden 7

8 - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst MELLEMTRIN 5.klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix og lede frem mod, at eleverne er i stand til at opfylde trinmålene efter 6.klasse, hvor de skal kunne: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper - læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier - søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger - anvende forskellige læseteknikker - udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad - fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form - læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse - læse sig til danskfaglig viden - læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste - udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur - søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning - læse lette norske og svenske tekster Handleplan: De grundlæggende læsefærdigheder skal fortsat udvikles ved en systematisk og omhyggelig læseundervisning på mellemtrinnet. Der er fokus på konsolidering og automatisering af læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. Læsekontrakt: I forskelligt omfang anvendes læsekontrakten i Intra-systemet. Der aftales, hvor mange sider eleven læser i et aftalt tidsrum. Når eleven har læst en bog indskrives antal sider i læsekontrakten Læsebånd: To gange om året afholdes læsebånd. Eleverne læser i den første uge i første lektion, anden uge i anden lektion osv. Undtaget er lektioner i de praktisk musiske fag. De bøger, som læses, skal så vidt muligt dække fagenes indhold. Der skal altså læses skønlitterære bøger, men der skal også læses fagbøger. Elever i læsevanskeligheder, som ikke magter at læse i en hel lektion, skal have mulighed for at lyttelæse. CD-ord: Alle elever kender til de grundlæggende muligheder i programmet. Der arbejdes fortsat på at tilpasse brugen til den enkeltes behov. Ved skriftlige opgaver arbejdes der med, at den skrevne tekst skal læses af én af CD-ord stemmerne med henblik på at støtte eleven i at selvevaluere og videreudvikle egen tekst. Cd-ord kan downloades af alle elever i Viborg kommune. Faglig læsning: På mellemtrinnet er der aftalt følgende for 5. klasse angående notatteknikker/faglig læsning: Fag Faglærer VØL Procesnotat Ordbetydning Tidslinje Brainmap Tip en tekst Faraolæsning Kolonnenotat Resume Stikord Egne skemaer N/T x x x x x x 8

9 Kristendom x x x x Historie x x x x x x Matematik x x Dansk x x x x x x Der er mulighed for at planlægge således, at man kan lave lektionerne i samarbejde med den kompenserende it-støttelærer. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Obligatorisk evaluering: - Læseprøve - forår Læsekonference forår Løbende evaluering: - Frivillig national test i læsning (efterår) - Læsemåling (kun udvalgte elever) - Elevplan forår Forventninger til forældrene: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at, - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst MELLEMTRIN 6. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper - læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier - søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger - anvende forskellige læseteknikker - udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad - fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form - læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse - læse sig til danskfaglig viden - læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste - udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur - søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning - læse lette norske og svenske tekster. Handleplan: De grundlæggende læsefærdigheder skal fortsat udvikles ved en systematisk og omhyggelig læseundervisning på mellemtrinnet. Der er fokus på konsolidering og automatisering af læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. Læsekontrakt: 9

10 I forskelligt omfang anvendes læsekontrakten i Intra-systemet. Der aftales, hvor mange sider eleven læser i et aftalt tidsrum. Når eleven har læst en bog indskrives antal sider i læsekontrakten Læsebånd: To gange om året afholdes læsebånd. Eleverne læser i den første uge i første lektion, anden uge i anden lektion osv. Undtaget er lektioner i de praktisk musiske fag. De bøger, som læses, skal så vidt muligt dække fagenes indhold. Der skal altså læses skønlitterære bøger, men der skal også læses fagbøger. Elever i læsevanskeligheder, som ikke magter at læse i en hel lektion, skal have mulighed for at lyttelæse. CD-ord: Alle elever kender til de grundlæggende muligheder i programmet. Der arbejdes fortsat på at tilpasse brugen til den enkeltes behov. Ved skriftlige opgaver arbejdes der med, at den skrevne tekst skal læses af én af CD-ord stemmerne med henblik på at støtte eleven i at selvevaluere og videreudvikle egen tekst. Cd-ord kan downloades af alle elever i Viborg kommune. Faglig læsning: Der er på mellemtrinnet aftalt følgende for 6. klasse angående notatteknikker/faglig læsning: Fag Faglærer VØL Procesnotat Ordbetydning Tidslinje Brainmap Tip en tekst Faraolæsning Kolonnenotat Resume Stikord Referat Stikord N/T x x x x Kristendom x x x Historie x x x x x x x Matematik x x Dansk x x x x x x Der er mulighed for at planlægge således, at man kan lave lektionerne i samarbejde med den kompenserende it-støttelærer. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Obligatorisk evaluering: - National test i læsning forår Læsekonference forår Løbende evaluering: - Læsemåling (kun udvalgte elever) - Elevplan forår Forventninger til forældrene: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at, - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst UDSKOLING 7. klasse Når eleverne starter i 7. klasse i udskolingen, arbejdes der videre med læseudviklingen på baggrund af de kundskaber og færdigheder, eleverne har tilegnet sig på mellemtrinnet. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper 10

11 - læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier - søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger - anvende forskellige læseteknikker - udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad - fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form - læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse - læse sig til danskfaglig viden - læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste - udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur - søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning - læse lette norske og svenske tekster Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne er i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse, hvor de skal kunne: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster - læse sprogligt udviklende tekster - bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk - anvende hensigtsmæssige læseteknikker - anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad - fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form - læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert - læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet - læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste - fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur - foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning - læse norske og svenske tekster Handleplan: Ved overgangen fra mellemtrin til udskoling er der øget fokus på den faglige læsning og tilegnelse af det mere komplicerede faglige læsestof. Eleverne testes i starten af 7. klasse med henblik på at sikre, at alle elever er fagligt parate til udskolingslæsningen. Læsevejlederen tilrettelægger i samarbejde med faglæreren et kursus i den faglige læsning omkring fysik. I samarbejde med dansklæreren afholder læsevejlederen et niveaudelt læsekursus i faglig læsning i dansk. Eleverne i 7. klasse prøver projektarbejdsformen med henblik på at klargøre dem til projektopgaven i 9. klasse. - Ved en klassekonference i slutningen af 6. klasse overleveres alle elevers læsestandpunkter til den modtagende lærer i 7. klasse. Obligatorisk evaluering: - I starten af 7. klasse testes alle elever med TL2 af læsevejlederen - Enkelte elever testes yderligere med henblik på at afdække det eventuelle behov for støtte ved afgangsprøverne. - Læsekonference Løbende evaluering: 11

12 - Elevsamtaler - Elevplaner forår - Frivillig national test i læsning - Karakterblade Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at hjælpe jeres barn med at bevare overblikket og få læst lektier. UDSKOLING 8. klasse I 8. klasse i udskolingen arbejdes der videre med læseudviklingen på baggrund af de kundskaber og færdigheder, eleverne har tilegnet sig på mellemtrinnet og i 7. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne er i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse, hvor de skal kunne: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster - læse sprogligt udviklende tekster - bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk - anvende hensigtsmæssige læseteknikker - anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad - fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form - læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert - læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet - læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste - fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur - foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning - læse norske og svenske tekster Handleplan: Ved overgangen fra mellemtrin til udskoling er der øget fokus på den faglige læsning og tilegnelse af det mere komplicerede faglige læsestof. Viser de nationale test tegn på nogle specifikke vanskeligheder, testes enkelte elever af læsevejlederen i 8.klasse. I samarbejde med dansklæreren kan læsevejlederen afholde et niveaudelt læsekursus i faglig læsning i dansk. Eleverne i 8. klasse prøver ligeledes projektarbejdsformen med henblik på at klargøre dem til projektopgaven i 9. klasse. Undervisningen vil i et større omfang være præget af fokus på folkeskolens afgangsprøver. Obligatorisk evaluering: - National test i læsning - Enkelte elever testes yderligere for at afdække et eventuelt behov for støtte ved afgangsprøverne Løbende evaluering: - Elevsamtaler 12

13 - Elevplaner forår - Karakterblade Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at hjælpe jeres barn med at bevare overblikket og få læst lektier. UDSKOLING 9. klasse I 9. klasse i udskolingen arbejdes der videre med læseudviklingen på baggrund af de kundskaber og færdigheder, eleverne har tilegnet sig i 7. og 8. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne er i stand til at opfylde trinmålene og slutmålene efter 9. klasse, hvor de skal kunne: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster - læse sprogligt udviklende tekster - bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk - anvende hensigtsmæssige læseteknikker - anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad - fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form - læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert - læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet - læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste - fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur - foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning - læse norske og svenske tekster Slutmål: - læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse - beherske forskellige læseteknikker - afpasse læsemåde efter formål, genre og medie - fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form - forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier - bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse - vurdere eget udbytte af det læste - forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk - læse norske og svenske tekster med forståelse Handleplan: Læseundervisningen i 9.klasse tager udgangspunkt i de kundskaber eleverne har tilegnet sig i 7. og 8. klasse. Undervisningen vil i et større omfang være præget af fokus på folkeskolens afgangsprøver. Obligatorisk evaluering: - FSA prøverne Løbende evaluering: - Elevsamtaler 13

14 - Elevplaner efterår - Karakterblade - Terminsprøver Forventninger til forældrene: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at hjælpe jeres barn med at bevare overblikket og få læst lektier. ELEVER I RISIKO FOR VEDVARENDE LÆSEVANSKELIGHEDER Tilbage til Indskoling 2. klasse I løbet af de 3 første uger i børnehaveklassen laver læsevejlederen i samarbejde med børnehaveklasse-lærerne en vurdering af elevernes sprog. På baggrund af resultatet findes de elever, som kan være i risiko for vedvarende læsevanskeligheder. Elever med opmærksomhedskrævende resultater undervises i perioder på mindre hold i holddelingstimerne. Børnehaveklasselærerne varetager undervisningen. Undervisningen på mindre hold fortsætter i klasse i holddelingstimerne. Børnehaveklasselærerne og indskolingslærerne varetager undervisningen. Efter jul i 1.klasse tilbydes elever, som ikke er så langt i læse - og skriveudviklingen, et Læseskub. Læseskubbet er en form for tidlig læse- og skrivehjælp. Tilbuddet gives til højst 4 elever fra hver klasse. Læsevejlederne underviser eleverne individuelt i 75 minutter fordelt på 4 ugedage i 12 uger. Læseskubbet foregår i et tæt samarbejde med forældrene for at nå et godt resultat på kort tid. Læseskub -eleverne følges herefter af læsevejlederne 1 gang om ugen. Specialvejlederen forsøger at følge eleverne frem til jul i 2. klasse. Elever, som ikke har fået tilstrækkelig udbytte af den tidlige indsats i klasse, undervises på mindre hold i støttecentret. Undervisningen varetages af lærere, som er tilknyttet støttecentret. Typisk arbejdes der med fonologisk opmærksomhedstræning, læsetræning og kompenserende it. For elever, som viser vanskeligheder i forbindelse med DVO -screeningen i marts 2. klasse, iværksættes en fast procedure: I august 3. klasse laves en individuel undersøgelse. Efter jul tilbydes eleverne VAKS-undervisning i Lyd for lyd. VAKS-kurset strækker sig over 21 lektioner. Herefter laves 2. individuelle undersøgelse. Hvis elevens udbytte af VAKS-undervisningen ikke har været tilstrækkelig, indstilles eleven til PPR-Viborg. Hvert VAKS-hold består af 4 elever. Det betyder, at øvrige elever kan få et tilbud om deltagelse i kurset. I starten af januar inviteres forældre til fyraftensmøde, hvor der orienteres om undervisningen. Elever, som på trods af den tidlige indsats stadig har svært ved at udvikle brugbare læse - og skrivefærdigheder, tilbydes udvidet undervisningsdifferentiering på hold. Undervisningen varetages af lærere tilknyttet støttecentret. Der udarbejdes handleplaner for eleven, og elevens udbytte af undervisningen evalueres mindst to gange årligt. Forældrene orienteres om undervisningen og elevens udbytte. Denne undervisning kan foregå indenfor klassens fysiske rammer og udenfor klassens fysiske rammer i støttecentret eller i krogen på biblioteket. Elever med store læsevanskeligheder kan tilbydes undervisning på Viborg kommunes læsecenter, som er placeret på Houlkærskolen. Elever med behov for it-kompenserende værktøjer støttes - i andre fag end dansk og matematik - af 14

15 skolens it-støttelærer. 1 gang om året afholdes statusmøder. På møderne drøftes, om eleverne fortsat har behov for udvidet undervisningsdifferentiering. Elever, som ikke læser på et alderssvarende niveau, tilmeldes Materialebasen på Skolekom. Materialebasen er en database, hvori der samles digitaliserede (indscannede) undervisningsmidler. I forbindelse med afgangsprøverne i 9. klasse har elever med særlige behov mulighed for fravigelser, hvis de i det daglige bruger hjælpemidler. Det kan dreje sig om forlænget tid individuel diktering tekster på CD-rom og anvendelse af kompenserende it-støtte. OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE Overgang fra dagtilbud til skole Målet er, at børnene er skoleparate, og skolen er børneparat. Handleplan: Der er udarbejdet en fælles samarbejdsaftale mellem børnehaverne og Stoholm skole. Hensigten med samarbejdsaftalen er et ønske om at skabe en høj grad af tryghed i overgangen mellem dagtilbud og skole. I oktober før skolestart mødes personale fra børnehaverne og skolen for at planlægge forløbet for de kommende skolebørn. Der udarbejdes en beskrivelse af indhold samt tidsplan for forløbet. Pædagogerne fra børnehaven orienterer om de kommende skolebørn. Der planlægges fælles aktiviteter frem til sommerferien fx skolebesøg. I marts er der orienteringsmøde for kommende skolebørns forældre. Øvrige deltagere er skoleledelse, SFO og børnehaveklasseledere. Desuden deltager pædagoger fra børnehaverne. I juni før skolestart er der brobygningsmøder angående børn, der har fået fokuseret sproglig indsats/særlig sproglig indsats, samt børn med andre særlige behov. I juni inviteres kommende skolebørn og deres forældre til åbenhusdag på skolen/sfo. I oktober evalueres forløbet. Overgang fra indskoling til mellemtrin Målet er at skabe rammer, som eleverne føler sig trygge i. Handleplan: Vi bestræber os på, at eleverne får kendskab til kommende lærere, inden overgangen til mellemtrinnet. Der afsættes lektioner, hvor kommende lærere har mulighed for at deltage i undervisningen på 3. årgang. Modtagende klasselærer indkalder i løbet af september måned til et klasseteammøde, hvor afgivende klasselærer deltager som resurseperson. Desuden afholdes læsekonferencer. Se side Der evalueres hvert år i forbindelse med timefordelingen. 15

16 Overgang fra mellemtrin til overbygning Målet er at skabe rammer, som eleverne føler sig trygge i, og som skaber rammer for gode og sunde arbejdsrutiner. Handleplan: Skoleåret indledes med en lejrtur, hvor lærerteamet omkring klassen tilstræber, at der skabes et fællesskab mellem elever og nye lærere. Det tilstræbes desuden, at alle eleverne før sommerferien har hilst på deres nye klasselærer. 6. Klasserne er placeret i umiddelbar nærhed af 7. klasserne, hvilket skaber mulighed for, at eleverne kan få kendskab til overbygningslærerne i forbindelse med gangvagter osv. Det nye lærerteam omkring klasserne afholder et opstartsmøde med henblik på at skabe kendskab til enkeltelever og klassen som helhed sammen med det afgivende lærerteam. Der evalueres hvert år i forbindelse med timefordelingen. Overgang fra udskolingen til ungdomsuddannelsen At sikre en succesfuld overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen for elever med læse- og stavevanskeligheder. 8. klasse: I begyndelsen af 8. klasse: UU-vejlederen giver orientering om den foreløbige uddannelsesplan, som skal være udarbejdet ved slutningen af 8. klasse. Orienteringen omhandler introduktionskurser, e-vejledning, uddannelsesparathedsvurdering m.m. Arbejdet med uddannelsesplanen foregår stort set over hele skoleåret i samarbejde med forældrene. Efterår i 8. klasse: Specialvejlederen sikrer i samarbejde med klasselæreren, at opfølgning på elevens læse- /stavevanskeligheder indføres i elevplanen (støtte form og tid, it-løsning, arbejdsvaner, fravigelser ved test og prøver m.v.). Dette føres ind under sociale og personlige kompetencer. Klasselæreren sørger for at UU-vejlederen for adgang til elevplanerne. UU-vejledere får hermed overblik over hvilke elever, der har et særligt vejledningsbehov. Skolens kompetencecenter: I oktober måned inviteres skolens UU-vejleder til at deltage i kompetencecentermødet, hvor overbygningens specialkoordinatorinformerer UU-vejlederen om elever i 8. og 9. klasse, der har behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelsen. November/december i 8. klasse: Omkring jul taler UU-vejlederen med elever om valg og tilmelding af introduktionsforløb, som helst skal være realistiske i forhold til valg af kommende uddannelse/beskæftigelsesmuligheder og i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen. Introforløbene finder sted i foråret. 9. klasse I begyndelsen af 9. klasse: UU-vejlederen deltager i et forældremøde, hvor han informerer om uddannelsesvalg, åbent hus arrangementer m.m. 16

17 I vejledningen tages der afsæt i den foreløbige uddannelsesplan, og det drøftes med elev, forældre og andre, hvad der skal til, for at eleven vil kunne gennemføre planen. Der arbejdes videre med den uddannelsesplan, som eleven skal have overført til (her ligger elevens ansøgning sammen med uddannelsesplanen klar til, at ungdomsuddannelserne kan hente dem). Skolens kompetencecenter: I oktober måned inviteres skolens UU-vejleder til at deltage i kompetencecentermødet, hvor overbygningens specialkoordinator informerer UU-vejlederen om elever i 8. og 9. klasse, der har behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelsen. November/december 9. klasse: Specialvejlederen sikrer i samarbejde med klasselæreren, at ændring og opfølgning på elevens læse-/stavevanskeligheder indføres i elevplanen (støtte form og tid, it-løsning, arbejdsvaner, fravigelser ved test og prøver m.v.). Dette føres ind under sociale og personlige kompetencer. Klasselæreren sørger for, at UU-vejlederen får adgang til elevplanerne. UU-vejlederen får hermed overblik over hvilke elever, der har indikatorer på særlig vejledning. Specialvejlederen sikrer, at klasselæreren informerer UU-vejlederen om navne på elever, hvor der ønskes et dialogmøde inden tilmelding til ungdomsuddannelse. Deltagere i dialogmøde elev, forældre, klasselærer/-team og UU-vejleder. Klasselæreren udfylder på foranledning af UU-vejlederen en kortfattet parathedsvurdering på 9. klasses eleverne. Januar/marts 9. klasse: Uddannelsesplanen skal være færdig og afleveret den 1. marts i forhold til eleverne opereres med en tidligere dato. Ved tilmelding til ungdomsuddannelsen noterer UU-vejlederen klasselærerens navn og tlf.nr., så ungdomsuddannelsen har mulighed for kontakt angående elevens kommende støtte. Forventninger til forældrene: Det forventes, at forældrene går aktivt ind i arbejdet omkring det fremtidige uddannelsesvalg, læser relevante dokumenter, der sendes hjem, bakker op omkring overholdelse af deadlines og udfyldelse af relevante papirer i forhold til introduktionsforløb og tilmeldinger til ungdomsuddannelser. Læsekonferencer. Læsevejlederen fastsætter datoer for læsekonferencerne, som fortrinsvis afholdes i april, maj og juni med deltagelse af læsevejlederen, klasse-/dansklæreren og skolelederen. Ved læsekonferencer i 0., 1., 3. og 6.årgang deltager endvidere klassens kommende dansklærer. Der holdes læsekonferencer på hvert klassetrin fra 0. til 9.årgang. Klassens resultater gennemgås ud fra materiale, som læsevejlederen har udarbejdet på baggrund af læse- og staveresultaterne. Læsevejlederen giver derudover anbefalinger til klassens læse- og staveundervisning. 17

18 BILAG Læseskub i 1. klasse På baggrund af evaluering af elevernes læsning i november/december måned udvælges 4 elever fra de to 1. klasser. De udvalgte elever er endnu ikke kommet i gang med at tilegne sig en egentlig læsefærdighed. Eleverne undervises i støttecentret i 70 minutter - fordelt på ugens 4 dage - i en periode på 12 uger. Inden juleferien kontaktes de udvalgte elevers forældre af klasselæreren. Der sendes desuden nærmere information via skoleintra. Forældrene inviteres til at komme og deltage i en undervisningssituation. Vi har en forventning om, at forældrene aktivt vil indgå i træningsarbejdet med læsning hjemme, så det er vigtigt, at de har set, hvordan arbejdet gribes an. Afslutningsvis evalueres med henblik på elevernes udbytte af læseskubbet. Herefter orienteres forældrene om resultatet. Tilbage til Indskoling 1.klasse VAKS-undervisning. VAKS er et 75-lektioners undervisningsprogram og træningsmateriale for børn, der er i risiko for vedvarende læsevanskeligheder. VAKS (Vælg afkodningsstrategi) har til formål at lære eleverne fem forskellige afkodningsstrategier. Udvalgte elever får VAKS-kursus i strategien Lyd for lyd (basal lydstrategi) efter jul i 3. klasse. Kurset strækker sig over 20 lektionen + 1 lektion, hvor der evalueres. 18

19 Vejledning til download af cd-ord Tilbage til Indskoling 2. klasse, 3. klasse, 4.klasse, 5.klasse, 6. klasse 1. Stoholm skoles hjemmeside: 2. Klik på download: 3. Klik på UNI Login: 4. Skriv Uni Login ( det du bruger, når du skal logge på skolens computere): 19

20 5. Klik fx på: A-Å 6. Klik på CD-ord 7. Klik på download: Engelskstemmen hedder Emily, den downloades særskilt. Får du engelsk brugerflade altså at teksten i rullegardinerne står på engelsk, kan du gøre følgende: (og det skal gøres, som der står, selvom det måske lyder mærkeligt). Luk CD-ord Klik på Start-menuen Kontrolpanel Klokkeslæt, sprog og område Internationale/sproglige indstillinger Formater Vælg Engelsk (Storbritannien) Klik på anvend/ok Klik på Internationale/sproglige indstillinger Formater Vælg dansk (Danmark) Klik på anvend/ok Åbn CD-ord. 20

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING

HANDLEPLAN FOR LÆSNING AUNING SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING FEBRUAR 2012 KÆRE KOLLEGER Vi vil med denne handleplan for læsning give lærerne et redskab til, at eleverne på Auning Skole får varierede og brugbare læse- og læringsstrategier

Læs mere

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats,

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Engbjergskolen. Herning Kommune. Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse

LÆSEPOLITIK. Engbjergskolen. Herning Kommune. Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse LÆSEPOLITIK Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse Engbjergskolen Herning Kommune Læsepolitik på Engbjergskolen Overordnet formål... 2 Herning Kommune... 2 Morgenbånd...

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Handleplan for faglig læsning. Lynghøjskolen

Handleplan for faglig læsning. Lynghøjskolen Lynghøjskolen Indholdsfortegnelse Indledning Teori afsnit om: - Læsning - en udfordring for alle lærere - Læseundervisning i alle fag - Hvad er læsning? Trinmål, idéer til materialer samt evaluering på

Læs mere

Læsepolitikken skal fungere som en hjælp for lærerne - som en rød tråd for læseundervisningen. OM LÆSNING S. 2

Læsepolitikken skal fungere som en hjælp for lærerne - som en rød tråd for læseundervisningen. OM LÆSNING S. 2 JUNI 2011 NR. FELDING SKOLES FORMÅLET MED EN Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, læring og personlig

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

Læseplan for Vinderup skole med virkning fra og med skoleåret 2011-2012.

Læseplan for Vinderup skole med virkning fra og med skoleåret 2011-2012. Læseplan for Vinderup skole med virkning fra og med skoleåret 2011-2012. Indhold: 1. Læsning og læseforståelse. Ehris interaktive model. Læsning i alle fag. Specialklasser. 2. Specialcenter. 3. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Aars Skoles læsepolitik 2010-11

Aars Skoles læsepolitik 2010-11 Aars Skoles læsepolitik 2010-11 Indskolingen 2 Fokuspunkt / Indsatsområde Faglig læsning SMTTE Status Mål Tiltag Tegn Evaluering Alle børn i indskolingen kender til en fagbog og dens opbygning. De kender

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Blåhøj skole. Oktober 2012

LÆSEPOLITIK. Blåhøj skole. Oktober 2012 Blåhøj skole Blåhøj Skolevej 4 7330 Brande Skoleleder: Susanne Rasmussen Tlf.99603501 Afdelingsleder: Lillian Tøstesen Tlf.99603800 LÆSEPOLITIK Oktober 2012 At eleverne lærer sig at læse og skrive er en

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Basis Klassens lærere Kontaktpædagoger Klassen består af 26 elever, 14 drenge og 12 piger. Klassen har 12 ugentlige dansktimer, hvoraf en er afsat til bibliotekstime samt

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle fag fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj 13-06-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Læsepolitik Vibeskolen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsning i alle

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsning

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hillerslev skole

Indholdsfortegnelse. Hillerslev skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Formålet for dansk:... 2 2. Læsningen.... 2 2.1 Læsekompetance.... 3 2.2 Arbejdet med en tekst.... 4 2.3 Hvordan vælge en bog?... 5 2.4 Fortællestrukturer....

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Sejs skoles læsepolitik 2. udgave september 2011

Sejs skoles læsepolitik 2. udgave september 2011 Sejs skoles læsepolitik 2. udgave september 2011 De Nye Fælles Mål med læsning i alle fag - sammenholdt med det faktum, at der løbende sker en udskiftning af personalet, gør, at det er vigtigt at få nedskrevet,

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009

Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008. Læsehandleplan Gedved skole 2009 Læsepolitisk handleplan Horsens kommune 2008 Læsehandleplan Gedved skole 2009 Indhold Forord Undervisning - Indskolingen - Mellemtrinnet - Udskolingen Særlige læsetiltag - Læseuger - Læsekursus Materialer

Læs mere

Den kompetente læser

Den kompetente læser Læsning i alle fag Den kompetente læser En god læser søger bevidst at Få overblik over tekstens indhold før læsningen. Overveje, hvad han eller hun ved om emnet i forvejen. Overveje tekstens opbygning

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere