HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE"

Transkript

1 HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING klasse... 2 INDSKOLING klasse... 3 INDSKOLING klasse... 4 INDSKOLING klasse... 5 MELLEMTRIN klasse... 6 MELLEMTRIN klasse... 8 MELLEMTRIN klasse... 9 UDSKOLING klasse UDSKOLING klasse UDSKOLING klasse ELEVER I RISIKO FOR VEDVARENDE LÆSEVANSKELIGHEDER OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE Overgang fra dagtilbud til skole Overgang fra udskolingen til ungdomsuddannelsen Læsekonferencer BILAG Læseskub i 1. klasse VAKS-undervisning Vejledning til download af cd-ord Læsekontrakt Når et barn indstilles til Viborg PPR

2 INDSKOLING 0. klasse Målet med arbejdet med læsning i børnehaveklassen er at styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder, samt at gøre eleverne sprogligt parate til den fremtidige læse- og skriveindlæring. Undervisningen skal sikre, at eleven efter 0. klasse: - Kan fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb med støtte - Kan anvende det mundtlige sprog aktivt med anvendelse af begreber og sætninger - Viser interesse for læseindlæringen - Kender til læseretningen - Har kendskab til bogstavernes form, navn, lyd og bevægelse (håndfonem) - Har kendskab til at en tekst er opbygget af ord og sætninger og at ord er opbygget af bogstaver - Kender læseuglerne Se på billedet Sig 1. lyd og Gæt - Er sproglig opmærksom - Kan finde forlyd i lydrette ord - Kan tælle stavelser - Rimer med på ord - Anvender børnestavning - Lytter aktivt til oplæsning og fortælling - Viser lyst til at få læst højt og låne bøger med hjem. - Forstår at en tekst har en oplevelses- og meddelelsesværdi Handleplan: I starten af 0. klasse er der fokus på fonologisk opmærksomhedstræning. Efter efterårsferien begynder arbejdet med de 3 alfabeter. Først arbejdes der med vokalerne senere konsonanterne. Materialet Få fidus til at læse og skrive i børnehaveklassen introduceres (bruges som grundmateriale). Efter vinterferien får eleverne en orange læsemappe indeholdende et læsekort og en forældrefolder med gode råd. De bøger, som klassen læser fx stor/lillebog - og senere individuelle læsebøger, anbringes i mappen. Den orange læsemappe følger eleven til og med 2. klasse. Den kommende dansklærer i 1. klasse vil i et vist omfang læse med hver enkelt elev. Læseuglerne præsenteres og hænges op i klassen. Hver uge besøges skolebiblioteket. Skolebibliotekaren læser højt, hvorefter eleverne låner bøger. Holddeling: Der arbejdes 2 gange om ugen på tværs af klasse i hold. Følgende skriftsproglige aktivitet anvendes ofte: - Dialogisk oplæsning (sprogforståelse, udvikling af ordforråd) - Niveaudelte hold i alfabetgrupper/læsegrupper - Faglig læsning - Skriv løs (makkerpar) Obligatorisk evaluering: - Sprogscreening efterår og forår - Læsekonference efterår og forår. Kommende klasselærer deltager i forårets læsekonference Løbende evaluering: 2

3 - Elevsamtaler forår efterår - Elevplaner forår - Det gode læseforløb - Bogstavtest Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan, uge og månedsbreve. Når eleven får den orange mappe, forventer vi, at der læses regelmæssigt hjemme, så gode læsevaner grundlægges tidligt. Hver gang der er læst hjemme, noterer forældrene det læste på læsekortet. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at læsetræne med jeres barn. INDSKOLING 1.klasse Undervisningen skal skabe et godt fundament for skriftsprogsudviklingen. Den skal styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder, give eleven mulighed for at erfare, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden. Undervisningen skal sikre, at eleven efter 1. klasse: - Kan bogstavernes form, navn og lyd - Kan læse og forstå tekster af sværhedsgrad lix Kan skrive små sammenhængende tekster med børnestavning - Kan opdele lydrette ord i fonemer og stavelser - Kan finde, tilføje og fjerne forlyd i lydrette ord - Kan fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb uden hjælp - Viser læselyst - Har gode læsevaner Handleplan: Læseundervisningen er fokuseret på, at eleverne lærer at læse med andre ord knækker koden. Der er fortsat fokus på fonologisk opmærksomhedstræning. Af hensyn til elever, som kan være i risiko for vedvarende læsevanskeligheder, anvendes lydmetoden. Indførelse i læsestrategier er en del af den daglige undervisning. Udvalgte læseugler hænges op i klassen efterhånden, som læsestrategierne præsenteres for klassen. Dansklæreren beslutter, om der skal anvendes et læsebogssystem. I den orange læsemappe har eleven sine individuelle læsebøger til læsetræning. Bøgerne skal være af en sværhedsgrad, som eleven magter (på niveau). Vi bestræber os på, at alle får gode læseoplevelser og oplever succes uanset læseniveau. Der er to læsevejledere i indskolingen. Fra august til jul læser de ca. hver 3.uge med hver enkelt elev. De sørger for, at eleven har tilstrækkeligt med læsestof og bytter bøger. På elevernes læsekort noteres hvilke bøger, der er læst og hvor mange sider. Hvis eleven ikke læsetræner hjemme regelmæssigt, gør læsevejlederne dansklæreren opmærksom på problemet. Herefter kontaktes hjemmet. Efter jul flyttes fokus fra alle elever til 4 elever fra hver 1. klasse. Disse elever har brug for ekstra opmærksomhed for at komme i gang med læseudviklingen. Tilbuddet kaldes Læseskub se nærmere side 17. Øvrige elever skal herefter være mere selvhjulpne med at få byttet bøger på skolebiblioteket eller i støttecentret. Læsning og skrivning går hånd i hånd. It inddrages i videst muligt omfang. Hver uge besøges skolebiblioteket. 3

4 Holddeling: Der arbejdes 2 gange om ugen på tværs af klasse i hold. Følgende skriftsproglige aktiviteter anvendes ofte: - Dialogisk oplæsning (sprogforståelse, udvikling af ordforråd) - Niveaudelte hold i alfabetgrupper/læsegrupper - Faglig læsning (læseteknikker) - Skriv løs (makkerpar) Obligatorisk evaluering: - Decemberevaluering OS 54 - OS 64 (marts) - SUP diktat 1. klasse - Læsekonference forår Løbende evaluering: - Elevplan - forår - Det gode læseforløb - Læsemåling (finde det aktuelle lix-tal) Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Der læses dagligt hjemme i de bøger, som klassen arbejder med og i de individuelle læsebøger i den orange mappe. Hver gang der er læst hjemme, noterer forældrene det læste på læsekortet. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at læsetræne med jeres barn, så vil vi forsøge at give jeres barn ekstra opmærksomhed. INDSKOLING 2. klasse Undervisningen skal fortsat give eleven lyst til at læse og skrive. Skriftsproget anvendes aktivt i hverdagen til at få oplevelser, til at få oplysning og information og til at bruge som kommunikationsmiddel. Undervisningen skal sikre, at eleven efter 2. klasse: - Kan læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix Kan anvende relevante afkodningsstrategier (læseuglerne) - Kan anvende enkle læseforståelsesstrategier (fx læseormene) - Kan læse og skrive en stor del af de almindelige ord - Kan skrive en tekst, der kan forstås af andre - Har fornemmelse for, at der findes forskellige genrer inden for litteratur - Kan skrive en tekst, som indeholder forskellige genretræk - Har begyndende kendskab til ordklasser og bøjningsformer - Har læselyst og gode læsevaner. Handleplan: Læseundervisningen er stadig fokuseret på, at eleverne lærer at læse med andre ord knækker koden. Af hensyn til elever, som kan være i risiko for vedvarende læsevanskeligheder, anvendes lydmetoden. Læseuglerne hænger i klassen og repeteres jævnligt. Der arbejdes med De 120 hyppigste ord i varierende aktiviteter. Dansklæreren beslutter, om der skal anvendes et læsebogssystem. I den orange læsemappe har eleven sine individuelle læsebøger til læsetræning. Bøgerne skal være af en sværhedsgrad, som eleven magter (på niveau). Vi bestræber os på, at alle får gode 4

5 læseoplevelser og oplever succes uanset læseniveau. Gennem lærerens oplæsning præsenteres eleverne for forskellige tekstgenrer. Eleverne introduceres for enkle læseforståelsesstrategier. Før jul får eleverne CD-ord kursus af skolens it-støttelærer. I marts måned laves en screening i 2. klasserne med henblik på at finde de elever, som er i risiko for vedvarende læsevanskeligheder. Hvis en elev viser vanskeligheder i forbindelse med screeningen igangsættes en fast procedure se side 13. Læsning og skrivning går hånd i hånd. It inddrages i videst muligt omfang. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Holddeling: Der arbejdes 2 gange om ugen på tværs af klasse i hold. Følgende skriftsproglige aktiviteter anvendes ofte: - Dialogisk oplæsning (sprogforståelse, udvikling af ordforråd) - Faglig læsning (læseteknikker) - Niveaudelte læsehold Obligatorisk evaluering: - National test i læsning - forår - DVO s nonordsdiktat - forår - Klassekonference - forår Løbende evaluering: - Elevplan forår - Læsemåling (finde det aktuelle lix-tal) Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Der læses dagligt hjemme (mindst 10 sider) i de bøger, som klassen arbejder med og i de individuelle læsebøger i den orange læsemappe. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at læsetræne med jeres barn. Forældrene opfordres til at downloade CD-ord. INDSKOLING 3. klasse Undervisningen skal fortsat bevare elevens lyst til at læse og skrive. Elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles og automatiseres. Eleven anvender læsning og skrivning gennem opsøgende og udforskende virksomhed i alle fag og på tværs af fagene. Undervisningen skal sikre, at eleven efter 3. klasse: - Kan læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix Kan anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier - Kan læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier - Kender forskellige læseteknikker - Kan søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk - Kan indgå i en tolkende samtale om tekster - Har læselyst og gode læsevaner - Kan skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster, som kan læses og forstås af andre. - Har kendskab til forskellige genrer og kan anvende genretræk i egne tekster - Kan stave de 120 hyppigste ord korrekt 5

6 Handleplan: I 3. klasse er fokus på automatisering af elevernes læsefærdigheder. Der skal læses mange sider, og eleverne præsenteres for mere krævende tekster. Der arbejdes med sprogforståelse og ordforråd som fundament for elevernes læseforståelse. Dansklæreren beslutter, om der skal anvendes et læsebogssystem. Læsetræningen fortsætter i de individuelle læsebøger. Der oprettes læsekontrakter på Skoleintra Efter jul tilbydes 4 elever fra hver klasse VAKS-undervisning i afkodningsstrategien Lyd for lyd. Kurset strækker sig over 21 lektioner. Læsning og skrivning går hånd i hånd. It inddrages i videst muligt omfang. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Holddeling: Der arbejdes 2 gange om ugen på tværs af klasse i hold. Følgende skriftsproglige aktiviteter anvendes ofte: - Dialogisk oplæsning (sprogforståelse, udvikling af ordforråd) - Faglig læsning (læseteknikker) - Niveaudelte læsehold Obligatorisk evaluering: - SL 60 forår - SUP diktat 3. klasse forår - Læsekonference forår Løbende evaluering: - Læsemåling (finde det aktuelle lix-tal) - Elevplan forår Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Der læses dagligt hjemme (mindst 10 sider) i bøger, klassen arbejder med og i de individuelle læsebøger i. Enkelte klasser bruger stadig den orange læsemappe. Forældrene opfordres til at downloade CD-ord. Det forventes, at forældrene hjælper eleverne godt i gang med arbejdet med læsekontrakter. Støt barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. MELLEMTRIN 4.klasse Fokus i læseundervisningen skifter fra at lære at læse til at læse for at lære. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier af kendte og nye ord i alderssvarende tekster - læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier - søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk - kende forskellige læseteknikker/notatteknikker - tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad - udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt - læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse - læse sig til danskfaglig viden 6

7 - læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste - vedligeholde og udvikle hensigtsmæssige læserutiner - søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier - læse lette, korte norske og svenske tekster Handleplan: De grundlæggende læsefærdigheder skal fortsat udvikles ved en systematisk og omhyggelig læseundervisning på mellemtrinnet. Der er fokus på konsolidering og automatisering af læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. I starten af 4. klasse indgår læsevejlederen med et antal lektioner, så der er mulighed for at læsemåle (finde det aktuelle lix-tal) den enkelte elev. Lektionerne anvendes oftest således, at dansklæreren læsemåler, og læsevejlederen laver et staveforløb med resten af klassen. Læsekontrakt: I forskelligt omfang anvendes læsekontrakten i Intra-systemet. Der aftales, hvor mange sider eleven læser i et aftalt tidsrum. Når eleven har læst en bog indskrives antal sider i læsekontrakten Læsebånd: To gange om året afholdes læsebånd. Eleverne læser i den første uge i første lektion, anden uge i anden lektion osv. Undtaget er lektioner i de praktisk musiske fag. De bøger, som læses, skal så vidt muligt dække fagenes indhold. Der skal altså læses skønlitterære bøger, men der skal også læses fagbøger. Elever i læsevanskeligheder, som ikke magter at læse i en hel lektion, skal have mulighed for at lyttelæse. CD-ord: Alle elever kender til de grundlæggende muligheder i programmet. Der arbejdes fortsat på at tilpasse brugen til den enkeltes behov. Ved skriftlige opgaver arbejdes der med, at den skrevne tekst skal læses af én af CD-ord stemmerne med henblik på at støtte eleven i at selvevaluere og videreudvikle egen tekst. Cd-ord kan downloades af alle elever i Viborg kommune. Faglig læsning: På mellemtrinnet er der aftalt følgende for 4. klassetrin angående notatteknikker/faglig læsning: Fag Faglærer VØL Procesnotat Ordbetydning Tidslinje Brain map Tip en tekst Egne skemaer N/T x x x x x Kristendom x x x Historie x x x x Matematik x x Dansk x x x Der er mulighed for at planlægge således, at man kan lave lektionerne i samarbejde med den kompenserende it-støttelærer. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Obligatorisk evaluering: - National test i læsning forår Læsekonference forår Løbende evaluering: - Læsemåling (finde det aktuelle lix-tal) - Elevplan forår Forventninger til forældrene: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og evt. ugeplaner og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at, - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden 7

8 - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst MELLEMTRIN 5.klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix og lede frem mod, at eleverne er i stand til at opfylde trinmålene efter 6.klasse, hvor de skal kunne: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper - læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier - søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger - anvende forskellige læseteknikker - udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad - fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form - læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse - læse sig til danskfaglig viden - læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste - udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur - søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning - læse lette norske og svenske tekster Handleplan: De grundlæggende læsefærdigheder skal fortsat udvikles ved en systematisk og omhyggelig læseundervisning på mellemtrinnet. Der er fokus på konsolidering og automatisering af læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. Læsekontrakt: I forskelligt omfang anvendes læsekontrakten i Intra-systemet. Der aftales, hvor mange sider eleven læser i et aftalt tidsrum. Når eleven har læst en bog indskrives antal sider i læsekontrakten Læsebånd: To gange om året afholdes læsebånd. Eleverne læser i den første uge i første lektion, anden uge i anden lektion osv. Undtaget er lektioner i de praktisk musiske fag. De bøger, som læses, skal så vidt muligt dække fagenes indhold. Der skal altså læses skønlitterære bøger, men der skal også læses fagbøger. Elever i læsevanskeligheder, som ikke magter at læse i en hel lektion, skal have mulighed for at lyttelæse. CD-ord: Alle elever kender til de grundlæggende muligheder i programmet. Der arbejdes fortsat på at tilpasse brugen til den enkeltes behov. Ved skriftlige opgaver arbejdes der med, at den skrevne tekst skal læses af én af CD-ord stemmerne med henblik på at støtte eleven i at selvevaluere og videreudvikle egen tekst. Cd-ord kan downloades af alle elever i Viborg kommune. Faglig læsning: På mellemtrinnet er der aftalt følgende for 5. klasse angående notatteknikker/faglig læsning: Fag Faglærer VØL Procesnotat Ordbetydning Tidslinje Brainmap Tip en tekst Faraolæsning Kolonnenotat Resume Stikord Egne skemaer N/T x x x x x x 8

9 Kristendom x x x x Historie x x x x x x Matematik x x Dansk x x x x x x Der er mulighed for at planlægge således, at man kan lave lektionerne i samarbejde med den kompenserende it-støttelærer. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Obligatorisk evaluering: - Læseprøve - forår Læsekonference forår Løbende evaluering: - Frivillig national test i læsning (efterår) - Læsemåling (kun udvalgte elever) - Elevplan forår Forventninger til forældrene: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at, - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst MELLEMTRIN 6. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at - læse og forstå tekster af en sværhedsgrad på lix beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper - læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier - søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger - anvende forskellige læseteknikker - udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad - fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form - læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse - læse sig til danskfaglig viden - læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste - udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur - søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning - læse lette norske og svenske tekster. Handleplan: De grundlæggende læsefærdigheder skal fortsat udvikles ved en systematisk og omhyggelig læseundervisning på mellemtrinnet. Der er fokus på konsolidering og automatisering af læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læseforståelse i alle fag. Læsekontrakt: 9

10 I forskelligt omfang anvendes læsekontrakten i Intra-systemet. Der aftales, hvor mange sider eleven læser i et aftalt tidsrum. Når eleven har læst en bog indskrives antal sider i læsekontrakten Læsebånd: To gange om året afholdes læsebånd. Eleverne læser i den første uge i første lektion, anden uge i anden lektion osv. Undtaget er lektioner i de praktisk musiske fag. De bøger, som læses, skal så vidt muligt dække fagenes indhold. Der skal altså læses skønlitterære bøger, men der skal også læses fagbøger. Elever i læsevanskeligheder, som ikke magter at læse i en hel lektion, skal have mulighed for at lyttelæse. CD-ord: Alle elever kender til de grundlæggende muligheder i programmet. Der arbejdes fortsat på at tilpasse brugen til den enkeltes behov. Ved skriftlige opgaver arbejdes der med, at den skrevne tekst skal læses af én af CD-ord stemmerne med henblik på at støtte eleven i at selvevaluere og videreudvikle egen tekst. Cd-ord kan downloades af alle elever i Viborg kommune. Faglig læsning: Der er på mellemtrinnet aftalt følgende for 6. klasse angående notatteknikker/faglig læsning: Fag Faglærer VØL Procesnotat Ordbetydning Tidslinje Brainmap Tip en tekst Faraolæsning Kolonnenotat Resume Stikord Referat Stikord N/T x x x x Kristendom x x x Historie x x x x x x x Matematik x x Dansk x x x x x x Der er mulighed for at planlægge således, at man kan lave lektionerne i samarbejde med den kompenserende it-støttelærer. Hver uge lånes der bøger på skolebiblioteket. Obligatorisk evaluering: - National test i læsning forår Læsekonference forår Løbende evaluering: - Læsemåling (kun udvalgte elever) - Elevplan forår Forventninger til forældrene: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner og støtter barnet i at overholde de aftaler, som laves omkring læsning og andet hjemmearbejde. Desuden forventes, at forældrene følger og stimulerer elevernes læsning ved bl.a. at, - samtale med barnet om læsning og andre emner, som udvikler barnets almene viden - hjælpe barnet ved lån af bøger på andre biblioteker end skolebiblioteket - være med til at danne grundlaget for en klasse med læsere, som har stor læselyst UDSKOLING 7. klasse Når eleverne starter i 7. klasse i udskolingen, arbejdes der videre med læseudviklingen på baggrund af de kundskaber og færdigheder, eleverne har tilegnet sig på mellemtrinnet. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper 10

11 - læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier - søge forklaringer på ord og fagudtryk i trykte og elektroniske ordbøger - anvende forskellige læseteknikker - udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad - fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form - læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse - læse sig til danskfaglig viden - læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste - udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner og oparbejde læsekultur - søge skøn- og faglitteratur på bibliotek og internet til egen læsning og opgaveløsning - læse lette norske og svenske tekster Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne er i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse, hvor de skal kunne: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster - læse sprogligt udviklende tekster - bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk - anvende hensigtsmæssige læseteknikker - anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad - fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form - læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert - læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet - læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste - fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur - foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning - læse norske og svenske tekster Handleplan: Ved overgangen fra mellemtrin til udskoling er der øget fokus på den faglige læsning og tilegnelse af det mere komplicerede faglige læsestof. Eleverne testes i starten af 7. klasse med henblik på at sikre, at alle elever er fagligt parate til udskolingslæsningen. Læsevejlederen tilrettelægger i samarbejde med faglæreren et kursus i den faglige læsning omkring fysik. I samarbejde med dansklæreren afholder læsevejlederen et niveaudelt læsekursus i faglig læsning i dansk. Eleverne i 7. klasse prøver projektarbejdsformen med henblik på at klargøre dem til projektopgaven i 9. klasse. - Ved en klassekonference i slutningen af 6. klasse overleveres alle elevers læsestandpunkter til den modtagende lærer i 7. klasse. Obligatorisk evaluering: - I starten af 7. klasse testes alle elever med TL2 af læsevejlederen - Enkelte elever testes yderligere med henblik på at afdække det eventuelle behov for støtte ved afgangsprøverne. - Læsekonference Løbende evaluering: 11

12 - Elevsamtaler - Elevplaner forår - Frivillig national test i læsning - Karakterblade Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at hjælpe jeres barn med at bevare overblikket og få læst lektier. UDSKOLING 8. klasse I 8. klasse i udskolingen arbejdes der videre med læseudviklingen på baggrund af de kundskaber og færdigheder, eleverne har tilegnet sig på mellemtrinnet og i 7. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne er i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse, hvor de skal kunne: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster - læse sprogligt udviklende tekster - bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk - anvende hensigtsmæssige læseteknikker - anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad - fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form - læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert - læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet - læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste - fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur - foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning - læse norske og svenske tekster Handleplan: Ved overgangen fra mellemtrin til udskoling er der øget fokus på den faglige læsning og tilegnelse af det mere komplicerede faglige læsestof. Viser de nationale test tegn på nogle specifikke vanskeligheder, testes enkelte elever af læsevejlederen i 8.klasse. I samarbejde med dansklæreren kan læsevejlederen afholde et niveaudelt læsekursus i faglig læsning i dansk. Eleverne i 8. klasse prøver ligeledes projektarbejdsformen med henblik på at klargøre dem til projektopgaven i 9. klasse. Undervisningen vil i et større omfang være præget af fokus på folkeskolens afgangsprøver. Obligatorisk evaluering: - National test i læsning - Enkelte elever testes yderligere for at afdække et eventuelt behov for støtte ved afgangsprøverne Løbende evaluering: - Elevsamtaler 12

13 - Elevplaner forår - Karakterblade Forventninger til forældrene: Vi forventer, at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at hjælpe jeres barn med at bevare overblikket og få læst lektier. UDSKOLING 9. klasse I 9. klasse i udskolingen arbejdes der videre med læseudviklingen på baggrund af de kundskaber og færdigheder, eleverne har tilegnet sig i 7. og 8. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne er i stand til at opfylde trinmålene og slutmålene efter 9. klasse, hvor de skal kunne: - beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster - læse sprogligt udviklende tekster - bruge ordforklaring, opslagsværker, ordbøger og søgning på internet som et naturligt redskab til forståelse af ord og fagudtryk - anvende hensigtsmæssige læseteknikker - anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad - fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form - læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert - læse sig til viden i fagbøger, aviser, opslagsværker og på internet - læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste - fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur - foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning - læse norske og svenske tekster Slutmål: - læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse - beherske forskellige læseteknikker - afpasse læsemåde efter formål, genre og medie - fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form - forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier - bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse - vurdere eget udbytte af det læste - forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk - læse norske og svenske tekster med forståelse Handleplan: Læseundervisningen i 9.klasse tager udgangspunkt i de kundskaber eleverne har tilegnet sig i 7. og 8. klasse. Undervisningen vil i et større omfang være præget af fokus på folkeskolens afgangsprøver. Obligatorisk evaluering: - FSA prøverne Løbende evaluering: - Elevsamtaler 13

14 - Elevplaner efterår - Karakterblade - Terminsprøver Forventninger til forældrene: Vi forventer at forældrene holder sig orienteret om arbejdet i klassen via årsplan og ugeplaner. Ligeledes forventer vi, at forældrene bakker op omkring elevens lektielæsning og involvering i undervisningen. Giv venligst skolen besked, hvis I ikke magter at hjælpe jeres barn med at bevare overblikket og få læst lektier. ELEVER I RISIKO FOR VEDVARENDE LÆSEVANSKELIGHEDER Tilbage til Indskoling 2. klasse I løbet af de 3 første uger i børnehaveklassen laver læsevejlederen i samarbejde med børnehaveklasse-lærerne en vurdering af elevernes sprog. På baggrund af resultatet findes de elever, som kan være i risiko for vedvarende læsevanskeligheder. Elever med opmærksomhedskrævende resultater undervises i perioder på mindre hold i holddelingstimerne. Børnehaveklasselærerne varetager undervisningen. Undervisningen på mindre hold fortsætter i klasse i holddelingstimerne. Børnehaveklasselærerne og indskolingslærerne varetager undervisningen. Efter jul i 1.klasse tilbydes elever, som ikke er så langt i læse - og skriveudviklingen, et Læseskub. Læseskubbet er en form for tidlig læse- og skrivehjælp. Tilbuddet gives til højst 4 elever fra hver klasse. Læsevejlederne underviser eleverne individuelt i 75 minutter fordelt på 4 ugedage i 12 uger. Læseskubbet foregår i et tæt samarbejde med forældrene for at nå et godt resultat på kort tid. Læseskub -eleverne følges herefter af læsevejlederne 1 gang om ugen. Specialvejlederen forsøger at følge eleverne frem til jul i 2. klasse. Elever, som ikke har fået tilstrækkelig udbytte af den tidlige indsats i klasse, undervises på mindre hold i støttecentret. Undervisningen varetages af lærere, som er tilknyttet støttecentret. Typisk arbejdes der med fonologisk opmærksomhedstræning, læsetræning og kompenserende it. For elever, som viser vanskeligheder i forbindelse med DVO -screeningen i marts 2. klasse, iværksættes en fast procedure: I august 3. klasse laves en individuel undersøgelse. Efter jul tilbydes eleverne VAKS-undervisning i Lyd for lyd. VAKS-kurset strækker sig over 21 lektioner. Herefter laves 2. individuelle undersøgelse. Hvis elevens udbytte af VAKS-undervisningen ikke har været tilstrækkelig, indstilles eleven til PPR-Viborg. Hvert VAKS-hold består af 4 elever. Det betyder, at øvrige elever kan få et tilbud om deltagelse i kurset. I starten af januar inviteres forældre til fyraftensmøde, hvor der orienteres om undervisningen. Elever, som på trods af den tidlige indsats stadig har svært ved at udvikle brugbare læse - og skrivefærdigheder, tilbydes udvidet undervisningsdifferentiering på hold. Undervisningen varetages af lærere tilknyttet støttecentret. Der udarbejdes handleplaner for eleven, og elevens udbytte af undervisningen evalueres mindst to gange årligt. Forældrene orienteres om undervisningen og elevens udbytte. Denne undervisning kan foregå indenfor klassens fysiske rammer og udenfor klassens fysiske rammer i støttecentret eller i krogen på biblioteket. Elever med store læsevanskeligheder kan tilbydes undervisning på Viborg kommunes læsecenter, som er placeret på Houlkærskolen. Elever med behov for it-kompenserende værktøjer støttes - i andre fag end dansk og matematik - af 14

15 skolens it-støttelærer. 1 gang om året afholdes statusmøder. På møderne drøftes, om eleverne fortsat har behov for udvidet undervisningsdifferentiering. Elever, som ikke læser på et alderssvarende niveau, tilmeldes Materialebasen på Skolekom. Materialebasen er en database, hvori der samles digitaliserede (indscannede) undervisningsmidler. I forbindelse med afgangsprøverne i 9. klasse har elever med særlige behov mulighed for fravigelser, hvis de i det daglige bruger hjælpemidler. Det kan dreje sig om forlænget tid individuel diktering tekster på CD-rom og anvendelse af kompenserende it-støtte. OVERGANGE OG SAMMENHÆNGE Overgang fra dagtilbud til skole Målet er, at børnene er skoleparate, og skolen er børneparat. Handleplan: Der er udarbejdet en fælles samarbejdsaftale mellem børnehaverne og Stoholm skole. Hensigten med samarbejdsaftalen er et ønske om at skabe en høj grad af tryghed i overgangen mellem dagtilbud og skole. I oktober før skolestart mødes personale fra børnehaverne og skolen for at planlægge forløbet for de kommende skolebørn. Der udarbejdes en beskrivelse af indhold samt tidsplan for forløbet. Pædagogerne fra børnehaven orienterer om de kommende skolebørn. Der planlægges fælles aktiviteter frem til sommerferien fx skolebesøg. I marts er der orienteringsmøde for kommende skolebørns forældre. Øvrige deltagere er skoleledelse, SFO og børnehaveklasseledere. Desuden deltager pædagoger fra børnehaverne. I juni før skolestart er der brobygningsmøder angående børn, der har fået fokuseret sproglig indsats/særlig sproglig indsats, samt børn med andre særlige behov. I juni inviteres kommende skolebørn og deres forældre til åbenhusdag på skolen/sfo. I oktober evalueres forløbet. Overgang fra indskoling til mellemtrin Målet er at skabe rammer, som eleverne føler sig trygge i. Handleplan: Vi bestræber os på, at eleverne får kendskab til kommende lærere, inden overgangen til mellemtrinnet. Der afsættes lektioner, hvor kommende lærere har mulighed for at deltage i undervisningen på 3. årgang. Modtagende klasselærer indkalder i løbet af september måned til et klasseteammøde, hvor afgivende klasselærer deltager som resurseperson. Desuden afholdes læsekonferencer. Se side Der evalueres hvert år i forbindelse med timefordelingen. 15

16 Overgang fra mellemtrin til overbygning Målet er at skabe rammer, som eleverne føler sig trygge i, og som skaber rammer for gode og sunde arbejdsrutiner. Handleplan: Skoleåret indledes med en lejrtur, hvor lærerteamet omkring klassen tilstræber, at der skabes et fællesskab mellem elever og nye lærere. Det tilstræbes desuden, at alle eleverne før sommerferien har hilst på deres nye klasselærer. 6. Klasserne er placeret i umiddelbar nærhed af 7. klasserne, hvilket skaber mulighed for, at eleverne kan få kendskab til overbygningslærerne i forbindelse med gangvagter osv. Det nye lærerteam omkring klasserne afholder et opstartsmøde med henblik på at skabe kendskab til enkeltelever og klassen som helhed sammen med det afgivende lærerteam. Der evalueres hvert år i forbindelse med timefordelingen. Overgang fra udskolingen til ungdomsuddannelsen At sikre en succesfuld overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen for elever med læse- og stavevanskeligheder. 8. klasse: I begyndelsen af 8. klasse: UU-vejlederen giver orientering om den foreløbige uddannelsesplan, som skal være udarbejdet ved slutningen af 8. klasse. Orienteringen omhandler introduktionskurser, e-vejledning, uddannelsesparathedsvurdering m.m. Arbejdet med uddannelsesplanen foregår stort set over hele skoleåret i samarbejde med forældrene. Efterår i 8. klasse: Specialvejlederen sikrer i samarbejde med klasselæreren, at opfølgning på elevens læse- /stavevanskeligheder indføres i elevplanen (støtte form og tid, it-løsning, arbejdsvaner, fravigelser ved test og prøver m.v.). Dette føres ind under sociale og personlige kompetencer. Klasselæreren sørger for at UU-vejlederen for adgang til elevplanerne. UU-vejledere får hermed overblik over hvilke elever, der har et særligt vejledningsbehov. Skolens kompetencecenter: I oktober måned inviteres skolens UU-vejleder til at deltage i kompetencecentermødet, hvor overbygningens specialkoordinatorinformerer UU-vejlederen om elever i 8. og 9. klasse, der har behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelsen. November/december i 8. klasse: Omkring jul taler UU-vejlederen med elever om valg og tilmelding af introduktionsforløb, som helst skal være realistiske i forhold til valg af kommende uddannelse/beskæftigelsesmuligheder og i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen. Introforløbene finder sted i foråret. 9. klasse I begyndelsen af 9. klasse: UU-vejlederen deltager i et forældremøde, hvor han informerer om uddannelsesvalg, åbent hus arrangementer m.m. 16

17 I vejledningen tages der afsæt i den foreløbige uddannelsesplan, og det drøftes med elev, forældre og andre, hvad der skal til, for at eleven vil kunne gennemføre planen. Der arbejdes videre med den uddannelsesplan, som eleven skal have overført til (her ligger elevens ansøgning sammen med uddannelsesplanen klar til, at ungdomsuddannelserne kan hente dem). Skolens kompetencecenter: I oktober måned inviteres skolens UU-vejleder til at deltage i kompetencecentermødet, hvor overbygningens specialkoordinator informerer UU-vejlederen om elever i 8. og 9. klasse, der har behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelsen. November/december 9. klasse: Specialvejlederen sikrer i samarbejde med klasselæreren, at ændring og opfølgning på elevens læse-/stavevanskeligheder indføres i elevplanen (støtte form og tid, it-løsning, arbejdsvaner, fravigelser ved test og prøver m.v.). Dette føres ind under sociale og personlige kompetencer. Klasselæreren sørger for, at UU-vejlederen får adgang til elevplanerne. UU-vejlederen får hermed overblik over hvilke elever, der har indikatorer på særlig vejledning. Specialvejlederen sikrer, at klasselæreren informerer UU-vejlederen om navne på elever, hvor der ønskes et dialogmøde inden tilmelding til ungdomsuddannelse. Deltagere i dialogmøde elev, forældre, klasselærer/-team og UU-vejleder. Klasselæreren udfylder på foranledning af UU-vejlederen en kortfattet parathedsvurdering på 9. klasses eleverne. Januar/marts 9. klasse: Uddannelsesplanen skal være færdig og afleveret den 1. marts i forhold til eleverne opereres med en tidligere dato. Ved tilmelding til ungdomsuddannelsen noterer UU-vejlederen klasselærerens navn og tlf.nr., så ungdomsuddannelsen har mulighed for kontakt angående elevens kommende støtte. Forventninger til forældrene: Det forventes, at forældrene går aktivt ind i arbejdet omkring det fremtidige uddannelsesvalg, læser relevante dokumenter, der sendes hjem, bakker op omkring overholdelse af deadlines og udfyldelse af relevante papirer i forhold til introduktionsforløb og tilmeldinger til ungdomsuddannelser. Læsekonferencer. Læsevejlederen fastsætter datoer for læsekonferencerne, som fortrinsvis afholdes i april, maj og juni med deltagelse af læsevejlederen, klasse-/dansklæreren og skolelederen. Ved læsekonferencer i 0., 1., 3. og 6.årgang deltager endvidere klassens kommende dansklærer. Der holdes læsekonferencer på hvert klassetrin fra 0. til 9.årgang. Klassens resultater gennemgås ud fra materiale, som læsevejlederen har udarbejdet på baggrund af læse- og staveresultaterne. Læsevejlederen giver derudover anbefalinger til klassens læse- og staveundervisning. 17

18 BILAG Læseskub i 1. klasse På baggrund af evaluering af elevernes læsning i november/december måned udvælges 4 elever fra de to 1. klasser. De udvalgte elever er endnu ikke kommet i gang med at tilegne sig en egentlig læsefærdighed. Eleverne undervises i støttecentret i 70 minutter - fordelt på ugens 4 dage - i en periode på 12 uger. Inden juleferien kontaktes de udvalgte elevers forældre af klasselæreren. Der sendes desuden nærmere information via skoleintra. Forældrene inviteres til at komme og deltage i en undervisningssituation. Vi har en forventning om, at forældrene aktivt vil indgå i træningsarbejdet med læsning hjemme, så det er vigtigt, at de har set, hvordan arbejdet gribes an. Afslutningsvis evalueres med henblik på elevernes udbytte af læseskubbet. Herefter orienteres forældrene om resultatet. Tilbage til Indskoling 1.klasse VAKS-undervisning. VAKS er et 75-lektioners undervisningsprogram og træningsmateriale for børn, der er i risiko for vedvarende læsevanskeligheder. VAKS (Vælg afkodningsstrategi) har til formål at lære eleverne fem forskellige afkodningsstrategier. Udvalgte elever får VAKS-kursus i strategien Lyd for lyd (basal lydstrategi) efter jul i 3. klasse. Kurset strækker sig over 20 lektionen + 1 lektion, hvor der evalueres. 18

19 Vejledning til download af cd-ord Tilbage til Indskoling 2. klasse, 3. klasse, 4.klasse, 5.klasse, 6. klasse 1. Stoholm skoles hjemmeside: 2. Klik på download: 3. Klik på UNI Login: 4. Skriv Uni Login ( det du bruger, når du skal logge på skolens computere): 19

20 5. Klik fx på: A-Å 6. Klik på CD-ord 7. Klik på download: Engelskstemmen hedder Emily, den downloades særskilt. Får du engelsk brugerflade altså at teksten i rullegardinerne står på engelsk, kan du gøre følgende: (og det skal gøres, som der står, selvom det måske lyder mærkeligt). Luk CD-ord Klik på Start-menuen Kontrolpanel Klokkeslæt, sprog og område Internationale/sproglige indstillinger Formater Vælg Engelsk (Storbritannien) Klik på anvend/ok Klik på Internationale/sproglige indstillinger Formater Vælg dansk (Danmark) Klik på anvend/ok Åbn CD-ord. 20

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

LÆSEPLAN. Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013. Fra læseføl til læsehest

LÆSEPLAN. Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013. Fra læseføl til læsehest LÆSEPLAN Læse- og skriveindsats på Nordenskov Skole skoleåret 2012/2013 Fra læseføl til læsehest Læse - og skriveindsats på Nordenskov Skole 2012/2013 På Nordenskov Skole anser vi læsning og skrivning

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune

Skoleåret 2013/2014. 10.06.13 Viborg Kommune Skoleåret 2013/2014 10.06.13 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:... 4

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet

Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Læseindsats og handleplan for læsning på Skolen ved Sundet Glade børn lærer bedst (citat af Hans Henrik Knopp) På Skolen ved Sundet mener vi dermed, at: Læseglade børn læser bedst Vi ønsker derfor på Skolen

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse Læsning på Hurup skole Overbygningen, 7. 9. klasse Kære forælder og elev Dit barn/du er nu så langt i skoleforløbet, at læsning er en vigtig forudsætning for at få noget ud af stort set alle skolens fag.

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Den lokale handleplan for læsning skal ses i sammenhæng med både den nationale og kommunale handleplan for læsning. Den overordnede målsætning er med udgangspunkt

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning

Ulbjerg SDI Handleplan for læsning Ulbjerg SDI Handleplan for læsning 1. udgave august 2012 1 Indholdsfortegnelse Børnehaven... 3 Overgang fra dagtilbud til 0. klasse... 3 Indskolingen: 0. - 3. klasse... 4 Mål for læsning i 0. klasse...

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik... 1 Læsepolitik på Nexø skole...fejl! Bogmærke er ikke defineret. At læse... 2 Læseglæde... 2

Læs mere

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg

Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Dansk-som andetsprog på Præstegårdsskolen i Esbjerg Information om den supplerende undervisning. Den supplerende undervisning i dansk som andet-sprog fra sprogstøttecenteret tilbyder følgende: Læseprojekt.

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen

LÆSNING I OVERBYGNINGEN. Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Handleplan for læsning i overbygningen LÆSNING I OVERBYGNINGEN Kompetente læsere Elevernes faglige læsning bør være i fokus i hele grundskoleforløbet. Uanset fag arbejder læreren

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Egtved Skoles læsepolitik

Egtved Skoles læsepolitik Egtved Skoles læsepolitik Indskoling og mål Se 'Fælles ' Sprog og udtryksformer - børnehaveklassen Trinmål efter 2. klassetrin. 1. kl. Tekster lix 5-10 med læses med forståelse. 2. kl. Tekster lix 10-15

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Læsepolitik Ådum Skole

Læsepolitik Ådum Skole Læsepolitik Ådum Skole Det overordnede mål for sprog og læsning i Ringkøbing-Skjern Kommune er, at alle børn og unge udvikler sprog- og læsefærdigheder, som både kan anvendes til personlig udvikling og

Læs mere

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning

Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommunes handleplan for sprog og læsning Holstebro Kommune har udarbejdet en handleplan for sprog og læsning. I denne plan står der blandt andet: En god sprogudvikling og dermed forudsætningerne

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2010-2011

Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Formål at stimulere elevernes læse- og skrivelyst at give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning giver oplevelser og viden. Danskfaglige mål for 1. klasse

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere