Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn"

Transkript

1 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold til Servicelovens 66 nr. 5 og stofmisbrugsbehandlingstilbud til unge under 18 år i henhold til 101 stk. 3 Adresse Borum Møllevej 3, 8471 Sabro Telefonnummer adresse Web adresse Lederens navn Jesper Dige Nielsen Antal pladser 3 Oplysninger vedrørende det aktuelle uanmeldte tilsyn Tidspunkt for tilsynets start og afslutning Torsdag den 3. maj 2012 fra klokken 9.00 til kl Deltagere i tilsynet Fra Tilsynsenheden deltog Ib Rønn og Marianne Toft. Fra Soloprojekt.dk deltog en medarbejder samt en ung indskrevet i projektet. Tilbuddets brugergruppe Det fremgår af seneste godkendelse af 1. september 2011 at tilbuddets målgruppe er: Børn og unge, der af den ene eller anden årsag har behov for at være i et soloprojekt. Soloprojekter for unge tilrettelægges individuelt i samråd med anbringende kommune. Projekterne afsluttes med en statusrapport og et statusmøde. Projekterne, der tilbydes, beskrives af opholdstedet som moduler. Modul A: Her tilbydes afgiftning og eller stabilisering. Projektet har en varighed af op til 3 uger. Målsætning og metoden kan være vandring og ophold i den svenske vildmark med overnatning i shelters og hytter og med afslutning i hytte i Sverige. Der benyttes lejede hytter i Nordvärmland i Sverige.

2 Turen tilrettelægges således at man fra udgangspunkt i hytte 1 vandrer i vildmarken 4-5 dage ad gangen og provianterer to gange i byer, der passeres undervejs. Turen afsluttes med et antal dage i hytte i Branäs, som indeholder køkken og bad. Skønnes det hensigtsmæssigt, kan Sveriges mange muligheder for friluftsliv inddrages i dagsprogrammet. Turen afsluttes ved at den unge og medarbejder evaluerer turen. Medarbejder udarbejder statusrapport, som gennemgås ved afsluttende statusmøde. Udgangspunktet er en medarbejder til en ung. En ekstra medarbejder kan tilkøbes af anbringende kommune. Modul B: Modul B har en varighed på op til 30 dage og kan være en fortsættelse af modul A. Opholdstedet er Borum Møllevej 3, 8471 Sabro, som fungerer som opholdsted for unge i modul B samt som administrationskontor. Der udarbejdes behandlingsplan, hvoraf fremgår hvor der særligt skal være fokus, hvilke områder der skal støttes og hvordan. Opholdet kan indeholde skolegang, anden uddannelse, arbejde og øvrige aktiviteter. Der vil, hvis der skønnes behov herfor, blive fastlagt program for fritidsaktiviteter i samråd med den unge. Modulet afsluttes ved at den unge og medarbejder evaluerer projektet. Medarbejder udarbejder statusrapport, som gennemgås ved afsluttende statusmøde. Udgangspunktet er en medarbejder til en ung. En ekstra medarbejder kan tilkøbes af anbringende kommune. Modul C: Modul C indeholder et længerevarende ophold i sommerhus eller hus i Danmark. Der findes konkret hus eller sommerhus for hvert enkelt projekt. Ophold i modul C, kan, hvis der skønnes behov herfor, også indeholde et antal dage i modul A eller kan være en fortsættelse af modul B. Der udarbejdes behandlingsplan, hvoraf fremgår hvor der særligt skal være fokus, hvilke områder der skal støttes og hvordan. Opholdet kan indeholde skolegang, anden uddannelse, erhvervspraktik, arbejdsprøvning, ordinært arbejde og øvrige aktiviteter. Der vil, hvis der skønnes behov herfor, blive fastlagt program for fritidsaktiviteter i samråd med den unge. 2

3 Materiale der har indgået i forberedelse Seneste godkendelse samt s sendt fra Soloprojekt.dk til Tilsynsenheden med orientering om aktuelle indskrivninger og udskrivninger. Seneste tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn 15. september Oplysninger på Tilbudsportalen. På hvilken måde har det været muligt at opleve tilbuddets sociale liv og samspil Der var mulighed for at opleve samspillet mellem en medarbejder og en ung. Der er i Solporjekt.dk ikke mulighed for at opleve et socialt liv og samspil mellem flere unge, eftersom der alene er en ung og i udgangspunktet en medarbejder tilstede af gangen. Hvilke enheder og afdelinger er besigtiget Udenomsarealer og udestue er besigtiget. De tilsynsførende havde mulighed for at kigge ind i huset, men prioriterede ikke at besigtige huset indenfor og var i stedet, udenfor, i dialog med den unge om, hvorledes vedkommende oplevede de fysiske rammer. Har der i den forbindelse været kontakt og samtale med brugere Der var dialog med en ung. Modtagere af denne rapport Tilsynsenheden sender rapporten til Jesper Dige Nielsen, der sikrer at rapporten er til rådighed for de indskrevne unge i alle moduler, medarbejdere og bestyrelse. Efter anmodning kan Jesper Dige Nielsen sende rapporten til pårørende. Tilsynsenheden sender rapporten til socialdirektør Erik Kaastrup-Hansen, socialchef Steinar Eggen Kristensen og sekretariatschef Lotte Lyhne til orientering. Tilsynsrapporten vil være tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Beskrivelse af det man møder Det er varmt og solrigt på dagen for tilsynsbesøget, hvor de tilsynsførende bliver mødt af en medarbejder og en ung udenfor huset. Det oplyses, at den indskrevne unges mor er på besøg, men er blevet syg og derfor opholder sig indenfor. Brugernes forhold Den unge fortæller om at have haft ophold nu på adressen i knap 3 uger med henblik på afgiftning. Den unge giver klart udtryk for at være tilfreds med opholdet og giver udtryk for at være involveret i alle forhold der vedrører dagligdagen, aktiviteter og i forhold til planen vedrører videre forløb. Den unge giver udtryk for at være overordentlig tilfreds med de fysiske rammer og betegner det som luksus. Det oplyses endvidere af den unge, at der er adgang til Internettet herunder facebook og så videre. Den unge giver udtryk for at savne mere samvær med andre unge, men giver samtidig udtryk for at have behov for at være sig selv i den aktuelle situation. Den unge er tilfreds med medarbejderens indsats og oplever sig godt behandlet. Den unge giver udtryk for ikke at have adgang til sin mobiltelefon og dette er aftalt mellem hende og Soloprojekt.dk. Hun kan låne telefon og ringe til sin kæreste, sine søskende og sin far. Moderen, der er på besøgt har mobiltelefon og den unge oplyser, at hun låner sin mors telefon, hvis der er behov for at sende en sms. Medarbejderen giver udtryk for at være meget tilfreds med sit arbejde i Soloprojekt.dk og konkret med arbejdet med den unge, der er på stedet nu. Den unge har haft samme medarbejder gennem hele forløbet og er glad for ikke at skulle forholde sig andre til flere. Medarbej- 3

4 deren oplyser at han og den unge i fællesskab beslutter hvilke aktiviteter, der skal ske og giver samtidig udtryk for at man skal ud at have frisk luft og motion hver dag. Det er de tilsynsførendes vurdering at ovenstående oplysninger stemmer overens med de beskrevne mål og metoder i godkendelsen. Aktiviteter den pågældende dag I dag er det endnu ikke besluttet hvilke aktiviteter, der skal ske, men såvel medarbejderen som den unge oplyser, at de for nylig var i Kattegat Centret og at det var en rigtig god og spændende tur, men at de havde glemt et kamera, hvorfor de overvejer at tage derop igen med et kamera. De oplyser, at have været på museum i Silkeborg, på kanotur og den unge giver udtryk for at de har gået nogle gode ture. Det er ikke nødvendigt at ændre på planlagte aktiviteter, da det ikke konkret er planlagt endnu hvad der skal ske på dagen. Personalesituationen Medarbejderen er fastansat i soloprojekt.dk. Han oplyse, at det er udsædvanligt at han har en opgave i huset på Borum Møllevej, da han almindeligvis har projekter i Sverige. Medarbejderen orienterer om hvorledes et typisk modul i Sverige fungerer og oplyser, at der arbejdes på at etablere en form for GPS, således at leder Jesper Dige Nielsen altid helt præcist kan vide, hvor de er i Sverige. Modulerne i Sverige følger en bestemt rute og Jesper Dige Nielsen møder op på et eller andet tidspunkt, for at se om alt er som det skal være, oplyser medarbejderen. Det er konkret aftalt mellem anbringende kommune, Soloprojekt.dk, den unge og den unges pårørende, at medarbejderen møder kl. 9 og deltager i eller iværksætter aktiviteter sammen med den unge til klokken 18, hvorefter moderen og den unge er i huset indtil næste morgen klokken 9, hvor medarbejderen på ny møder ind. Morderen og den unge kan få kontakt til medarbejderen døgnet rundt. Det er de tilsynsførendes vurdering at forholdet mellem opgaver, medarbejderressourcer og kompetencer er passende. Kommunikation og information På tilsynsbesøget opleves en stille og rolig stemning og omgangsform, der bærer præg af at den unge og medarbejderen har et godt kendskab til hinanden og respekterer hinanden. Det er indtrykket, at medarbejderen kender med udmeldinger fra ledelsen og er bekendt med hvad der meldes tilbage til ledelsen. Medarbejderen har været ansat i gennem flere år og har været tilknyttet opholdstedet Aktiv weekend i Silkeborg Kommune, hvor Jesper Dige Nielsen også er leder. De tilsynsførende har ikke læst dagbogsnotater eller andet skriftligt materiale, hvorfor der ikke foretages en vurdering heraf. Det oplyses, at en konsulent og supervisor er tilknyttet, som udover at undervise og yde supervision også hjælper med udarbejdelse af skriftligt materiale. Tilsynet modtager løbende information fra opholdstedet om ind- og udskrivninger. Med baggrund i det aktuelle tilsyn, den løbende information fra og dialog med Soloprojekt.dk, vurderes at stedet lever op til godkendelsen for så vidt angår at der er tale om korte ophold nogle akutte, idet det fremgår at der er et konstant flow i indskrivninger og udskrivninger. 4

5 De tilstedeværende medarbejderes nødvendige kendskab til arbejdsopgaverne Medarbejderen giver udtryk for at have været tilknyttet Soloprojekt.dk fra starten og for at have løst mange opgaver i Sverige samt akutte opgaver. Det er de tilsynsførendes vurdering, at medarbejderen har stort kendskab til målgruppen i Soloprojekt.dk generelt og deres pædagogiske behov, ligesom han konkret har kendskab til den aktuelt indskrevne unges pædagogiske og omsorgsmæssige behov. Han giver udtryk for at have kendskab til medicinprocedure såvel på Borum Møllevej og ved ophold i Sverige. Det er vurderingen, at der er kendskab til procedure vedr. brugermidler og hvordan der skal handles i nødsituationer, ved sygdom, ulykke, vold og lignende. Medarbejderen giver udtryk for at være bekendt med regelsættet vedrørende magtanvendelse. Forskellige almene forhold De fysiske rammer besigtiges ikke, men det er efter udsagn fra den unge, er det indtrykket at der inden i huset, som ved sidste tilsynsbesøg, er velholdt, rent og pænt. Tilsynet har ikke modtaget klager eller underretninger og det vurderes ikke, at der er forhold i relation til tilbudsportal eller tidligere tilsynsrapporter, der bør følges op på. Tilsynets vurdering Samlet vurdering Soloprojekt.dk er et fondsdrevet opholdsted godkendt til tre pladser til opgaver af kortere eller længere varighed akut eller planlagt - herunder til afgiftning og stabilisering. Der er aktuelt en indskrevet ung på Borum Møllevej. Personaledækningen vurderes at være tilstrækkelig. Ejendommen vurderes velegnet til formålet. Der er god plads både ude og inde. Det er indtrykket, at den indskrevne unge er tilfreds med tilbuddet og får den støtte vedkommende har behov for. Den tilstedeværende medarbejder virker kompetent og fortæller med engagement, indlevelse og omsorg for den unge om Soloprojekt.dk som helhed, sit arbejde, de unge og dagens gøremål. Fonden Soloprojekt.dk lever fortsat op til godkendelsesgrundlaget. De tilsynsførende har ikke oplevet forhold, der giver anledning til at give påbud, henstillinger eller anbefalinger. 5

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 18. januar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Misbrugsbehandling Tilbudstype og form Centrets

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 10. april 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Tilbudstype og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere