Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014"

Transkript

1 Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 15. december 2014 Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, René Kural, Katja Munch Thorsen, Agnes Schou 2.a, Isabella Hvass 2.c, Birthe Tandrup Ikke til stede: Simon Simonsen Velkommen til Agnes Schou, 2a, ny elevrådsrepræsentant i bestyrelsen, idet Jonathan Tümmler er gået ud. 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser Meddelelser fra rektor: se bilag 1, efter referatet. TA tilføjede at der har været 3 regnskabschefer inde over budget 2015 pga. den tidligere regnskabschefs, Helle Buhr Pedersens, opsigelse og den efterfølgende ansættelsesproces. TA uddybede meddelelsespunkt 2 om hærværk og tyveri: Der har været et antal tyverier på skolen, dels er der stjålet et antal elevcomputere, og der har været indbrud i studievejledningen, dels har der været hærværk i pædagogisk værksted ifm. et alvorligt indbrud på kontoret. Pt. arbejdes der på forholdsregler. TA uddelte opfølgningsplanen på APV og kommenterede den kort. 4. Regnskabsopfølgning efter 3. kvartal Overordnet ser det ud til at der bliver et overskud på 2,5 mio. snarere end det forventede 1,5 mio. Hovedårsagen er større driftsstilskud pga. et lidt højere elevtal end ventet, større indtægter ifm. pædagogikum, besparelser pga. senere ansættelser af regnskabschef og pædagogiske ledere samt lavere renteudgifter til lån til ombygning af Fabrikken. Omvendt har udgifterne til undervisningens gennemførelse samt eksamen været højere end forventet især pga. en del langtidssygdom, der har udløst merarbejde. Derudover er der brugt mere end forventet til ejendomsdrift, bl.a. pga. forlængelse af maleransættelse samt en fyringssag, og til løbende vedligeholdelse, der var sat for lavt. Afskrivningerne (på fx IT) har ligeledes været dyrere end forventet. 5. Budget 2015 I 2015 forventes et overskud på knap 1 mio. kr. De følgende år forventes at gå i nul og derefter i minus pga. kommende besparelser (7% henover de næste 4 år). 2015: der er lagt 1% besparelser ind pga. det sociale taxameter, der forventes større indtægter på pædagogikum end hidtil, bygningstaxameteret stiger (fulde 9 spor på alle årgange). Forventet stigning på lærerløn (lønstigninger samt flere årsværk pga. højere 1

2 elevtal). Mht. ejendomsdriften er den løbende vedligeholdelse sat op, og der er afsat midler til nye typer udgifter såsom ventilations- og elevatorvedligeholdelse. Afskrivninger: forventet 3,3 mio. hvilket er forventet steady state. Ligeledes forventet steady state ift. renteudgifter til lån. Forventede anlægsudgifter: Der er afsat 8 mio. kr. (et overslag) til tag på hovedbygningen, 0,2 mio. kr. til inventar, 0,2 mio. kr. til IT-projektet flytning af krydsfelter, 0,15 mio. kr. til tyverisikring. Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til elevopholdsrenovering, loft, lys og dør i drengesalen samt nye vaske på toiletterne på 50`er-gangen. I 2016 er der afsat penge til kloakprojekt, cykelstativer mv. Bestyrelsen godkendte budget Status for byggeriet på fabrikken Pt mangler brandtrappen, som forventes færdig i uge 4. Budgettet synes at holde, men pt. drøftes økonomi med entreprenøren. 7. Status på renoveringen af taget på hovedbygningen Ifm. tagrenoveringen ombygges lok. 15 og 16. TA fremviste arkitektforslag til udbygningen. 8. Beslutning om optagelse af ombygningslån og låneomlægning Rektor har i samarbejde med bestyrelsesformanden søgt om optagelse af et ombygningslån på 8 mio. kr. hos Nykredit samt om omlægning af to eksisterende lån. Tilbuddet har været sendt til vurdering hos skolens revisor. TA og bestyrelsesformanden anbefaler at der hos Nykredit optages et lån på 8 mio. kr. med variabel rente, og at to eksisterende lån omlægges til fastforrentede 2,5%-lån. Bestyrelsen godkendte forslaget. 9. Oplæg fra rektor om processen for skolens visionsarbejde i 2015 CG s vision er at Christianshavns Gymnasium skal være et toneangivende citygymnasium, hvor eleverne får en studentereksamen der modsvarer samfundets krav, internationalt og nationalt. Christianshavns Gymnasium skal tilbyde en bred fagrække, som varetages og formidles af engagerede lærere under nøgleordene faglig viden, kompetencer og demokrati. Visionen har været uændret i en årrække og står nu foran en revision. TA fremlagde forslag til processen for skolens visionsarbejde i se bilag 2, efter referatet. Processen starter i bestyrelsen på bestyrelsesmøder og en bestyrelsestemadag og involverer herefter ansatte og elever, bl.a. i form af temadage i efteråret TA betonede i sit oplæg vigtigheden af at alle skolens aktører får medejerskab til visionsarbejdet. 2

3 Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og var enige i vigtigheden i at inddrage elever og personale samt i at selve processen er vigtig, i sig selv demokratidannende og kan frigøre kreativitet. René Kural anbefalede at søge indspark fra helt andre vinkler, og bestyrelsen var enige i at prøve at få dette tidligt i processen. Christian Stadil og skuespillere fra DaCapo blev nævnt. TA og formanden kommer med oplæg herom på bestyrelsesmødet i marts. 10. Regeringens udspil omkring Gymnasier i fremtiden Faktaark udsendt til orientering. 11. Evt. Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: Dato Navn Underskrift Niels Ploug Katja Munch Thorsen Lise Ammitzbøll Simon Simonsen René Kural Torben Monefeldt Eik Andreasen Isabella Hvass Agnes Schou BT december

4 Bilag 1: Meddelelser fra rektor Skolen holdt indvielse af den nye tilbygning på Fabrikken den 31. oktober. Indvielsen var velbesøgt og blev efterfølgende dokumenteret i lokalbladet Christianshavneren, på hjemmesiden af Christianshavns Kvarter og i Kanal København (http://christianshavnskvarter.dk/2014/11/christainshavns-gymnasium-indvier-tilbygning/). Hærværk: Skolen har haft tyveri og hærværk. Problematikken omtales yderligere på mødet. Skolen har siden sidste møde ansat nye pædagogiske ledere Morten Asbjørn Jensen, Mads Christensen og Julie Højgaard (genansat fra tidligere inspektorstilling) og efterfølgende ansat lærerårsvikarer som følge af disse ansættelser. Desuden er Jan Lindegaard ansat som ny aftenpedelmedhjælper og Hanne Bro-Jørgensen som ny regnskabschef. CG har i efteråret deltaget i et spændende projekt REGN, musikken i sproget som er støttet af Øresundskomiteen. En musikklasse fra CG deltog sammen med en svensk gymnasieklasse samt en klasse fra Københavns Sprogcenter i et projekt med professionelle klassiske komponister og musikere, hvor eleverne selv var med til at komponere og opføre en koncert i både København og Malmø. Vi har holdt forældremøder for alle 1.g klasserne i september og forældrekonsultationer for 1.-2.g i starten af december. Desuden holdt vi sidste lørdag i november skolens årlige julekoncert i Christians kirken. 4

5 Bilag 2: Plan for skolens visionsarbejde Vision og strategi for CG

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 29. november 2010 Tilstede: Bjarne Lundager Jensen (BL), Lars Qvortrup (LQ), Cecilia Lonning (CL), Astrid Læssø (AL), Søren Barlebo Rasmussen (SB), Gitte

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 15. marts 2014 Dagsorden for mødet den 27-3-2014 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2013 (revisor til

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Bestyrelsesprotokol for:

Bestyrelsesprotokol for: Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Mødetidspunkt: 20. december 2012 31. møde i bestyrelsen Mødested: Århus Social- og Sundhedsskole Dokument: Foreløbigt

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere