Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007"

Transkript

1 BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007 Referent: Benedikte Kragh-Schwarz Onsdag d. 30. maj 2007 blev SBCI s Malmø-studietur afholdt for 21 deltagere. Dagen bød på oplæg om bibliotekets mange nyskabende aktiviteter i forbindelse med betjeningen af byens mange etniske minoriteter. Og hvorfor valgte vi så, at forårets studietur skulle gå til Malmø? I dag bor der folk fra mere end 150 lande og hver fjerde malmøborger er født i udlandet. Byen ser det flerkulturelle samfund som en mulighed for at hævde sig i en stadig mere globaliseret økonomi, som en forudsætning for det menneskelige møde og som fremmende for hele samfundets udvikling. Den betegner sig selv som en international by. Mangfoldigheden skaber forudsætninger for et rigt kulturliv og integration forstås som en gensidig proces, der indebærer, at alle tilhører og deltager i samfundslivet. Her er Malmøs program Medborgerdialog en væsentlig indsats, som biblioteket også tager aktivt del i. Billede af Malmø Stadsbibliotek set fra Fersens Väg I 2006 fik Stadsbiblioteket Malmø bys Integrationspris. Det skete ud fra begrundelsen at biblioteket er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde målrettet med at nå alle medborgere i Malmø med det formål at udvikle integration og mangfoldighed. STATSBIBLIOTEKET JYSKE BANK TLF OC-OMRÅDET CVR/SE: FAX BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION EAN: E-POST: OVERGADEN OVEN VANDET 58A, 3. SAL DK-1415 KØBENHAVN K DENMARK

2 Studieturen blev planlagt i samarbejde mellem SBCI og Malmø Stadsbibliotek Programmet for studieturen var planlagt i tæt samarbejde med bibliotekar og mångkulturkonsulent Leena Månsson, Malmø Stadsbibliotek / Regionsbibliotek Skåne, som SBCI har haft et mangeårigt samarbejde med. Se programmet. Formiddagens program blev holdt på Hovedbiblioteket, hvor vi dels fik interessante oplæg af Leena og et par af hendes kollegaer efterfulgt af en kort rundtur i det nye bibliotek. Den regionale flerkulturelle biblioteksvirksomhed ved Leena Månsson Leena indledte med at give lidt facts om Region Skåne og Malmø by. I Region Skånes 33 kommuner bor der 1.2 mill. personer. Heraf har ca. 20 % udenlandsk baggrund. I Malmø er der 169 nationaliteter repræsenteret og næsten 40 % af befolkningen har udenlandsk baggrund De største grupper er fra det tidligere Jugoslavien, Danmark, Irak og Polen. Leena Månsson holder oplæg for studietursdeltagerne om Malmø Stadsbibliotek Materialesamling og udlånskoncept Regionbibliotek Skånes rolle er at støtte regionens biblioteker, så de kan yde en god service til alle, der søger medier på andre sprog end svensk. Det gøres gennem depoter og enkeltlån. Stadsbiblioteket og Regionbibliotek Skåne deler udenlandsk bogbestand. Region Skåne refunderer biblioteket for indkøb til regionen p.t. SEK I alt har Malmø en materialekonto til udenlandsk indkøb på SEK Dette er undtaget de såkaldte skolesprog (engelsk, tysk og fransk). Biblioteket har materialer på 60 sprog blandt andet dansk. 2 af 11

3 Billede af en del af den fremmedsprogede materialesamlingen på Malmø Stadsbibliotek På nationalt plan findes Internationella Biblioteket i Stockholm. Herfra kan bibliotekerne også låne depoter og enkeltlån. Man har i samarbejde udarbejdet en medieforsyningsplan som specificerer, hvilke sprog den enkelte region selv skal tage ansvar for. For region Skåne drejer det sig om 21 sprog. Her kan der ikke lånes depoter fra IB. Regionbibliotekets mångkulturkonsulenter Regionbibliotek Skåne skal støtte bibliotekerne i at være naturlige mødesteder for alle med udenlandsk baggrund. Derfor arrangerer de fortløbende videreuddannelse og temadage for regionen, og de indgår i samarbejdsrelationer nationalt, nordisk og internationalt for at skabe nye tanker og ideer til udvikling af virksomheden. Både på nationalt, regionalt og lokalt plan er der etableret netværk for bibliotekernes mångkulturkonsulenter, hvor de mødes flere gange årligt. I kraft af sin rolle som mångkulturkonsulent besøger Leena de enkelte biblioteker i regionen for at drøfte, hvordan regionbiblioteket bedst støtter de lokale biblioteker. I Örkeljunga findes der f.eks. en gruppe meget isolerede asylansøgere, som lokalbiblioteket har særskilt brug for hjælp til at betjene ligesom der kommer en del uledsagede flygtningebørn, som lokalbibliotekerne også gerne vil have hjælp til at gøre noget for. 3 af 11

4 Igangværende projekter Et af de væsentligste projekter Regionbibliotek Skåne står for p.t. er det nationale projekt Ordbron 2, der kan betegnes som en flersproget version af Biblioteksvagten. Ordbroen 2 findes p.t. på engelsk, finsk, polsk, russisk, serbisk, bosnisk, kroatisk, arabisk, persisk, tysk, fransk, og spansk. 78 sprogkyndige biblioteksmedarbejdere fra hele Sverige hjælper med at svare på spørgsmål. Ordbrons formål er at fremme integration og demokrati gennem at give en ligeværdig biblioteksservice til alle. Fra 1. oktober 2007 skal Ordbron integreres i den svenske Fråga Biblioteket. Læs mere om Ordbron2. Leena fortalte også om en række projekter, som Stadsbiblioteket er i færd med at udvikle. Her er det væsentligste: IDA-centrene, som står for information, delaktighet, arbete. Projektet er under udvikling og har til formål at skabe inspirerende læringsmiljøer for voksne på biblioteket og skal også etableres på filialerne. Projektet indeholder blandt andet et mentorprogram, som udvikles gennem et samarbejde med 5 forskellige erhverv. Her skal biblioteket være med til at finde mentorer, der sammen med voksne studerende skal informere om og diskutere deres erhvervsrolle og selve uddannelsen. En erhvervsservice over for små selvstændige erhvervsdrivende og de, der påtænker at starte selv, skal kobles til IDAcentrene. Globalbiblioteket er en materialesamling, som er tænkt som det manglende led i det billede af omverdenen, som Stadsbiblioteket giver sine besøgende. Forskellige medier skal eksponeres, som frem for alt viser de kulturer, som mange Malmøborgere har deres oprindelse i. Tanken er, at det skal være medier, som giver et nuanceret billede af lande, som f.eks. befinder sig i konflikt eller katastrofe. Samlingen skal bestå at et bredt udvalg af medier, bøger, musik, DVD og tidsskrifter og kommer først og fremmest til at være på engelsk. Samlingen vil være klar i efteråret. Biblioteket i grænsen mellem eksklusion og inklusion ved Roland Persson Roland Persson, bibliotekskonsulent i Stadsbiblioteket fortalte herefter om det regionale forskningsprojekt Biblioteket mellan utanförskap och innanförskap (eksklusion og inklusion), som han er projektleder på. Projektet er et samarbejde mellem bibliotekerne i Helsingborg, Landskrona og Malmø Projektet udsprang af en erkendelse af, at samfundet i lyset af modernismen og globaliseringen mere og mere udvikles hen mod, at samfundsgrupper lever mere og mere adskilte. Visse grupper karakteriseres af, at de 4 af 11

5 lever ekskluderet kulturelt, økonomisk og socialt. Det betyder, at institutioner, der kan være med til at fremme og udvikle den gensidige dialog mellem ellers adskilte grupper, får en voksende betydning. Biblioteket er en sådan grænseinstitution, som har en særlig rolle, fordi det møde, der kan foregår på biblioteket, er frivilligt. Men hvis biblioteket skal spille en rolle her, skal der udvikles en bedre forståelse for utanförskap och innanförskap og der skal udvikles en ny metodik. Målet er at undersøge, hvordan biblioteket fungerer i mødet mellem innanförskap og utanförskap og udvikle en forståelse for bibliotekets samfundsmæssige position i den situation, hvor der i lokalsamfundet er opstået grænser mellem innanförskap og utanförskap. Endelig skal der også udvikles tættere relationer til den akademiske verden for at styrke viden om bibliotekets samfundsmæssige position. Fremgangsmåden for undersøgelsen er den såkaldte aktionsforskning, der er baseret på en antagelse om, at der er megen nyttig erfaring ude i felten, som skal frem og systematiseres for at blive anvendelig i en bredere sammenhæng. Projektets kerne er dybdeinterviews med 35 medarbejdere / frontpersonale i de deltagende biblioteker, som gennemføres af den tilknyttede sociolog. Resultaterne af undersøgelsen udgives i efteråret 2007 i bogform under titlen Biblioteket som grænseinstitution. I denne første fase er der udelukkende fokus på medarbejdernes viden og erfaringer, men man er meget opmærksom på, at også brugernes synspunkter er et vigtigt aspekt, som det er afgørende at få med senere. Se Rolands præsentation og læs mere om projektet Biblioteksguiderne og Biblioteksambassdørene på Malmö stadsbibliotek ved Catharine Norén Herefter tog bibliotekar Catharina Norén over og fortalte om Stadsbibliotekets to tilbud Ungdomsguiderne og Biblioteksambassadørerne. De flersproglige ungdomsguider er ansat i biblioteket nogle aftener om ugen. Målet er at tilbyde besøgende, som er nye i Sverige en levende lænke til biblioteket og dets personale og samtidigt tilbyde de unge en vej til personlig udvikling. To-sprogede Biblioteksguider P.t. har biblioteket ungdomsguider på albansk, arabisk, bosnisk, persisk og somali, og hver guide har vagt på biblioteket 2 timer om aftenen pr. uge. Det er unge, der går på gymnasiet og modtager betaling for deres arbejde. På de besøgendes eget sprog hjælper guiderne med at finde materialer på eget sprog, informere om bøger på let svensk, vise hvordan katalogerne fungerer, søge på Internettet m.v. De modtager også forslag til anskaffelser og andre ideer. Ud over dette hjælper de til med andre opgaver i biblioteket, hvor sproglig viden er krævet. For at kunne varetage opgaverne får guiderne en mindre oplæring, hvor de lærer biblioteket at kende og får introduktion til nettet og katalogerne m.v. 5 af 11

6 Biblioteket oplever, at de har stor nytte af guiderne. De giver mange kommentarer og forslag til bibliotekets praksis, og de hjælper med mange mindre opgaver, som på grund af den sproglige og kulturelle vinkel giver et kvalitetsløft. Guiderne oplever også deres job som både personligt givende og som gavnligt for brugerne, hvilket afspejles i de positive beskrivelser, de giver af deres job. To-sprogede biblioteksambassadører Et nyere tilbud fra biblioteket er de såkaldte biblioteksambassadører, som er tosprogede kvinder, p.t. svensk/arabisk og svensk/somali, som kører læsekredse om børnelitteratur for kvinder i boligområder, hvor bogbussen har holdeplads. De er ansat på biblioketet. Inden kvinderne startede deres læsekredse fik de introduktioner om børnelitteratur og lærte metodik om, hvordan man informerer, motiverer, stimulerer kvinder, som ellers ikke kommer ud og som ikke er vant til at bruge bøger sammen med deres børn. I læsekredsen oplever de deltagende kvinder, at bøger er lige så naturlige og nødvendige i hjemmet som bleer og at de ikke skal være bange for at bruge dem og også lade børnene have lov til selv at sidde dem. En anden vinkel på disse tilbud er, at vejen til de svenske børnebøger går gennem bøgerne på modersmålet og gennem sproget. Alfons Åberg fortælles her på arabisk og somali og leder kvinderne til de svenske bøger. Læsekredsene har været en stor succes. De har åbnet døren til biblioteket og det svenske samfund for mange af kvinderne, der ellers har levet meget isoleret. Ambassadørerne er blevet forbilleder for mange andre, selv om de ikke er højtuddannede, og de er utroligt stolte og glade for at deltage. De har også givet biblioteket værdifulde kontakter ud i miljøer, hvor biblioteket ikke tidligere har stået stærkt. Catharina afsluttede med at understrege, at da ens første sprog er følelsessproget, er det så vigtigt at formidlingen sker gennem modersmålet. Catharina Norén kan kontaktes på for mere information om Ungdomsguiderne og Biblioteksambassadørerne. Rundtur på biblioteket Under rundturen i biblioteket med danske Henning Larsens imponerende tilbygning så vi bl.a. de store materialesamlinger på andre sprog end svensk, her i blandt en flot samling dansk litteratur og en imponerende afghansk samling. Vi besøgte deres svenske udgave af et Læringscenter under den ovenfor beskrevne projektbetegnelse IDA. 6 af 11

7 Læringscenter på Malmø Stadsbibliotek Læringscentret med dets mangefacetterede aktiviteter tager udgangspunkt i Språkbiblioteket bibliotekets afdeling for voksne under uddannelse, hvor der enten er iværksat eller planlagt start af aktiviteter såsom Vi læser avisen sammen, sprogcafe og tematræf med fokus på forskellige emner inden for samfundsinformation. Disse tematræf arrangeres i samarbejde med f.eks. apotek, forsikringskasse, bank, tandlæger. Rosengårdens Bibliotek ved Mette Agbom og Cecilia Kristensson Efter en dejlig franskinspireret bistrofrokost gik turen ud til forstaden Rosengården for at besøge biblioteket, der er strategisk velplaceret midt i bydelens nyrenoverede center. Her blev vi budt velkomme af to af bibliotekets unge medarbejdere, Mette Agbom, som er assistent og under uddannelse til bibliotekar og Cecilia Kristensson, som er børnebibliotekar. Bibliotekets mangeårige leder Cecilia Bonning, som skulle have holdt oplægget for os, var desværre blevet syg den dag. Bydelen Rosengården Mette og Cecilia startede med at give et kort rids af den bydel, vi befandt os i. Rosengården blev opført i 1960 erne og 1970 erne og udviklede sig til at være en bydel, hvor beboerne lever segregeret fra den øvrige befolkning i Malmø men gennemgående har billedet været, at det er de sidst ankomne indvandrere, der bor der. Først kom finnere og chilenere, derefter iranerne og nu bor her især mange arabisktalende og serbokroatisktalende. Bydelen har i alt indbyggere. Der tales tæt ved 150 sprog, som dog ikke alle er repræsenteret på biblioteket. Der har været og er fortsat megen negativ omtale af Rosengården fra personer, der ikke bor der. Men biblioteket oplever, at mødet mellem bydelens mange kulturer medfører mange positive oplevelser. 7 af 11

8 Bibliotekets rolle i bydelen Rosengården Biblioteket spiller en stor rolle i bydelen, og har mange tværgående projekter med de andre kulturinstitutioner, f.eks. Drømmenes Hus. Dog er Medborgerkontoret samt andre aktiviteter, der udsprang af dette lokalefællesskab flyttet fra biblioteket f.eks. helseinformatørkorpset. IDA-projektet, som vi hørte om tidligere på dagen, er under opbygning i samarbejde med Stadsbiblioteket. Biblioteket har rigtig mange bøger, aviser og tiddskrifter på andre sprog og især aviser og tidsskrifter benyttes flittigt. Tidsskrifter på mange sprog i Rosengårdens Bibliotek Der begynder også at vise sig et behov for bøger på dansk. Den danske og polske gruppe er i dag de to hastigst voksende grupper i Malmø. Udskiftningen i sproggrupper afspejler sig også i ændrede materialesamlinger. Biblioteket ser sig selv og fungerer som et vigtigt lokalt mødested. Især trækker aviserne mange til. Mange børn og unge benytter også biblioteket rigtig meget f.eks. i Fritidsklubbens lukkede perioder. Högskolan har fået et kollegium i bydelen, hvilket har været med til at ændre billedet af brugerne. Der er blandt andet mange unge studerende, som benytter biblioteket. SFI Svenska För Invandrarere giver også mange brugere. Projekter og indsatsområder for børn På Rosengårdens Bibliotek er der en række aktiviteter for børn, som bl.a. bliver afholdt i samarbejde med en ansat fritidspædagog. Aktiviteterne omfatter: 8 af 11

9 Språkbiblioteket startede med midler fra puljen Storstadssatsningen. Her er pædagogiske materialer til børn og unge-spil og andre materialer på mange sprog til personer, der er analfabeter; bl.a. billedundervisningsmaterialer med indspillede lydsekvenser. Børneafdelingen arbejder en del med sprogstimulering, bl.a. gennem oplæsningsarrangementer flere gange om ugen f.eks. på arabisk og bosnisk. Skolerne har modersmålsundervisning på de fleste sprog. Det giver også en god efterspørgsel på de fremmedsprogede bøger. Bl.a. har man stor efterspørgsel på pashto men for få bøger. Biblioteket satser på at præsentere børnebøger, der findes både på svensk og hjemsproget. De har bl.a. stor nytte af svenske børnebøger, som udgives på især arabisk og persisk i Sverige. Et udsnit af børneafdelingen på Rosengårdens Bibliotek Bokprat er et projekt for skoleklasser, der har til formål at give lyst til at læse. Her satses der på letlæste bøger på svensk, som også benyttes meget af de voksne. I samarbejde med förskolan har biblioteket udviklet en bogpose med 3 bøger på svensk samt information henvendt til forældrene om at læse højt for børnene derhjemme. Ud over dette indeholder posen kassettebånd med fortællinger oversat til arabisk, bosnisk og somali. Posen går på omgang i forældrekredsen. Derimod satses der ikke meget på at give adgang til computere og Internettet. Biblioteket har to publikums PC'er heraf 1 til svensk sprogtræning og i børnebiblioteket er der ikke Internetadgang. Spørgelysten var stor blandt deltagerne Hvordan markedsfører biblioteket sig over for brugerne? Alle nye borgere i Rosengården får generel information. SFI- klasser kommer på studiebesøg og der udleveres en bog til alle nyfødte ved familiens besøg på biblioteket. Biblioteket samarbejder tæt med skolerne om at 9 af 11

10 udvikle Læselyst og lærerne opfordrer børnene til at låne og læse på modersmålet. I det hele taget er der fokus på ressourcen ved tosprogethed. Deltagerne lytter opmærksomt til svar på spørgsmålene i Språkbiblioteket Hvordan besluttes indkøb og prioritering blandt sprogene? Biblioteket ser meget på efterspørgselen hvilke emner efterspørges af hvilke grupper f.eks. efterspørges bøger om sundhed af både de bosniske og de arabiske brugere. Man ville gerne kunne formidle bedre om diverse handicaps på disse sprog, men det kan være vanskeligt at finde relevant materiale. Efterspørgslen er også bestemmende for køb på små sprog. Der er ingen klare grænser mellem store og små sprog, men lige nu er russisk f.eks. ved at være et stort sprog. I valg af aviser og tidsskrifter beror man meget på den gode kontakt til brugerne, som kommer med mange gode forslag og kommentarer. Hvordan fungerer temarummene? Biblioteket har indrettet tre specielle temarum, som er stillerum, beregnet til studier, hvorfor børnene heller ikke må opholde sig der. De tre rum er Språkbiblioteket, Miljø och Helse og Lokalarkiv, som nu omdannes til IDA-aktiviteter. Afslutning på dagen Oplæggene på Rosengårdens Bibliotek blev afsluttet med et kig rundt på biblioteket. Her var især den store avissøjle midt i biblioteket et spændende syn. 10 af 11

11 Således fyldt med inspirerende oplæg og mange gode ideer lige til at kopiere derhjemme, kunne studietursdeltagerne afslutte dagen i Malmø med en dejlig spadseretur ned gennem Malmøs gamle bydel til Øresundstoget retur til København. 11 af 11

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

DANMARK FOR HELE FOLKET

DANMARK FOR HELE FOLKET Bente Schindel (red.) DANMARK FOR HELE FOLKET Kulturelle Samråd i Danmark Musisk Oplysnings Forbund - 13 kulturelle integrationsprojekter 1 Indhold Forord Danmark for HELE folket - 13 kulturelle integrationsprojekter

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE

EVALUERINGSRAPPORT. MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE EVALUERINGSRAPPORT MODELKOMMUNE: HILLERØD l PROJEKTNAVN: HILLERØD LÆSER PROJEKTLEDELSE: HILLERØD BIBLIOTEKERNE Indhold Indledning... 2 Metode... 4 Arbejdspladsbibliotekerne... 5 Kort beskrivelse... 5 Målgrupper...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Det gode kulturmøde: Børn KULTURPROFILEN. Det gode kulturmøde

Det gode kulturmøde: Børn KULTURPROFILEN. Det gode kulturmøde Det gode kulturmøde: Børn KULTURPROFILEN Det gode kulturmøde Danmark er blevet et mere kulturelt mangfoldigt samfund. Det giver både nye udfordringer og nye muligheder. De landspolitiske diskussioner og

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration

eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration eksempler til inspiration Biblioteksstyrelsens og Statsbibliotekets integrationskampagne 2003-2005 Redigeret af Benedikte Kragh-Schwarz og Ann K. Poulsen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv

2010 NR. 1 13. ÅRGANG. Det gode arbejdsliv Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 1 13. ÅRGANG Det gode arbejdsliv På hold 33 underviser Charlotte Kæregaard i, hvordan kursisterne skal gå til den mundtlige del af modultesten.

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Netværksatlas Vollsmose. - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk

Netværksatlas Vollsmose. - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk Netværksatlas Vollsmose - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk Udarbejdet af Hausenberg for Vollsmosesekretariatet, Odense Kommune 2007 Indhold Forord 4 Det mangfoldige liv i

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET

Frivillige. på biblioteket. en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Frivillige på biblioteket en manual FRIVILLIG PÅ BIBLIOTEKET Indhold Forord 3 Baggrund for projektet 4 Læsevejledning 5 En frivillig på Billund Bibliotek 6 Kodeks for samarbejde og samarbejdsaftale 7 Kodeks

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Om at skabe forandring

Om at skabe forandring Center for Kulturpolitiske Studier Hans Elbeshausen Om at skabe forandring Startpakken Sprogstimulering Kvinde Pige Projekter Det urolige Bibliotek En procesevaluering af Biblioteksstyrelsens udviklingsprojekt:

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere