Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007"

Transkript

1 BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007 Referent: Benedikte Kragh-Schwarz Onsdag d. 30. maj 2007 blev SBCI s Malmø-studietur afholdt for 21 deltagere. Dagen bød på oplæg om bibliotekets mange nyskabende aktiviteter i forbindelse med betjeningen af byens mange etniske minoriteter. Og hvorfor valgte vi så, at forårets studietur skulle gå til Malmø? I dag bor der folk fra mere end 150 lande og hver fjerde malmøborger er født i udlandet. Byen ser det flerkulturelle samfund som en mulighed for at hævde sig i en stadig mere globaliseret økonomi, som en forudsætning for det menneskelige møde og som fremmende for hele samfundets udvikling. Den betegner sig selv som en international by. Mangfoldigheden skaber forudsætninger for et rigt kulturliv og integration forstås som en gensidig proces, der indebærer, at alle tilhører og deltager i samfundslivet. Her er Malmøs program Medborgerdialog en væsentlig indsats, som biblioteket også tager aktivt del i. Billede af Malmø Stadsbibliotek set fra Fersens Väg I 2006 fik Stadsbiblioteket Malmø bys Integrationspris. Det skete ud fra begrundelsen at biblioteket er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde målrettet med at nå alle medborgere i Malmø med det formål at udvikle integration og mangfoldighed. STATSBIBLIOTEKET JYSKE BANK TLF OC-OMRÅDET CVR/SE: FAX BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION EAN: E-POST: OVERGADEN OVEN VANDET 58A, 3. SAL DK-1415 KØBENHAVN K DENMARK

2 Studieturen blev planlagt i samarbejde mellem SBCI og Malmø Stadsbibliotek Programmet for studieturen var planlagt i tæt samarbejde med bibliotekar og mångkulturkonsulent Leena Månsson, Malmø Stadsbibliotek / Regionsbibliotek Skåne, som SBCI har haft et mangeårigt samarbejde med. Se programmet. Formiddagens program blev holdt på Hovedbiblioteket, hvor vi dels fik interessante oplæg af Leena og et par af hendes kollegaer efterfulgt af en kort rundtur i det nye bibliotek. Den regionale flerkulturelle biblioteksvirksomhed ved Leena Månsson Leena indledte med at give lidt facts om Region Skåne og Malmø by. I Region Skånes 33 kommuner bor der 1.2 mill. personer. Heraf har ca. 20 % udenlandsk baggrund. I Malmø er der 169 nationaliteter repræsenteret og næsten 40 % af befolkningen har udenlandsk baggrund De største grupper er fra det tidligere Jugoslavien, Danmark, Irak og Polen. Leena Månsson holder oplæg for studietursdeltagerne om Malmø Stadsbibliotek Materialesamling og udlånskoncept Regionbibliotek Skånes rolle er at støtte regionens biblioteker, så de kan yde en god service til alle, der søger medier på andre sprog end svensk. Det gøres gennem depoter og enkeltlån. Stadsbiblioteket og Regionbibliotek Skåne deler udenlandsk bogbestand. Region Skåne refunderer biblioteket for indkøb til regionen p.t. SEK I alt har Malmø en materialekonto til udenlandsk indkøb på SEK Dette er undtaget de såkaldte skolesprog (engelsk, tysk og fransk). Biblioteket har materialer på 60 sprog blandt andet dansk. 2 af 11

3 Billede af en del af den fremmedsprogede materialesamlingen på Malmø Stadsbibliotek På nationalt plan findes Internationella Biblioteket i Stockholm. Herfra kan bibliotekerne også låne depoter og enkeltlån. Man har i samarbejde udarbejdet en medieforsyningsplan som specificerer, hvilke sprog den enkelte region selv skal tage ansvar for. For region Skåne drejer det sig om 21 sprog. Her kan der ikke lånes depoter fra IB. Regionbibliotekets mångkulturkonsulenter Regionbibliotek Skåne skal støtte bibliotekerne i at være naturlige mødesteder for alle med udenlandsk baggrund. Derfor arrangerer de fortløbende videreuddannelse og temadage for regionen, og de indgår i samarbejdsrelationer nationalt, nordisk og internationalt for at skabe nye tanker og ideer til udvikling af virksomheden. Både på nationalt, regionalt og lokalt plan er der etableret netværk for bibliotekernes mångkulturkonsulenter, hvor de mødes flere gange årligt. I kraft af sin rolle som mångkulturkonsulent besøger Leena de enkelte biblioteker i regionen for at drøfte, hvordan regionbiblioteket bedst støtter de lokale biblioteker. I Örkeljunga findes der f.eks. en gruppe meget isolerede asylansøgere, som lokalbiblioteket har særskilt brug for hjælp til at betjene ligesom der kommer en del uledsagede flygtningebørn, som lokalbibliotekerne også gerne vil have hjælp til at gøre noget for. 3 af 11

4 Igangværende projekter Et af de væsentligste projekter Regionbibliotek Skåne står for p.t. er det nationale projekt Ordbron 2, der kan betegnes som en flersproget version af Biblioteksvagten. Ordbroen 2 findes p.t. på engelsk, finsk, polsk, russisk, serbisk, bosnisk, kroatisk, arabisk, persisk, tysk, fransk, og spansk. 78 sprogkyndige biblioteksmedarbejdere fra hele Sverige hjælper med at svare på spørgsmål. Ordbrons formål er at fremme integration og demokrati gennem at give en ligeværdig biblioteksservice til alle. Fra 1. oktober 2007 skal Ordbron integreres i den svenske Fråga Biblioteket. Læs mere om Ordbron2. Leena fortalte også om en række projekter, som Stadsbiblioteket er i færd med at udvikle. Her er det væsentligste: IDA-centrene, som står for information, delaktighet, arbete. Projektet er under udvikling og har til formål at skabe inspirerende læringsmiljøer for voksne på biblioteket og skal også etableres på filialerne. Projektet indeholder blandt andet et mentorprogram, som udvikles gennem et samarbejde med 5 forskellige erhverv. Her skal biblioteket være med til at finde mentorer, der sammen med voksne studerende skal informere om og diskutere deres erhvervsrolle og selve uddannelsen. En erhvervsservice over for små selvstændige erhvervsdrivende og de, der påtænker at starte selv, skal kobles til IDAcentrene. Globalbiblioteket er en materialesamling, som er tænkt som det manglende led i det billede af omverdenen, som Stadsbiblioteket giver sine besøgende. Forskellige medier skal eksponeres, som frem for alt viser de kulturer, som mange Malmøborgere har deres oprindelse i. Tanken er, at det skal være medier, som giver et nuanceret billede af lande, som f.eks. befinder sig i konflikt eller katastrofe. Samlingen skal bestå at et bredt udvalg af medier, bøger, musik, DVD og tidsskrifter og kommer først og fremmest til at være på engelsk. Samlingen vil være klar i efteråret. Biblioteket i grænsen mellem eksklusion og inklusion ved Roland Persson Roland Persson, bibliotekskonsulent i Stadsbiblioteket fortalte herefter om det regionale forskningsprojekt Biblioteket mellan utanförskap och innanförskap (eksklusion og inklusion), som han er projektleder på. Projektet er et samarbejde mellem bibliotekerne i Helsingborg, Landskrona og Malmø Projektet udsprang af en erkendelse af, at samfundet i lyset af modernismen og globaliseringen mere og mere udvikles hen mod, at samfundsgrupper lever mere og mere adskilte. Visse grupper karakteriseres af, at de 4 af 11

5 lever ekskluderet kulturelt, økonomisk og socialt. Det betyder, at institutioner, der kan være med til at fremme og udvikle den gensidige dialog mellem ellers adskilte grupper, får en voksende betydning. Biblioteket er en sådan grænseinstitution, som har en særlig rolle, fordi det møde, der kan foregår på biblioteket, er frivilligt. Men hvis biblioteket skal spille en rolle her, skal der udvikles en bedre forståelse for utanförskap och innanförskap og der skal udvikles en ny metodik. Målet er at undersøge, hvordan biblioteket fungerer i mødet mellem innanförskap og utanförskap og udvikle en forståelse for bibliotekets samfundsmæssige position i den situation, hvor der i lokalsamfundet er opstået grænser mellem innanförskap og utanförskap. Endelig skal der også udvikles tættere relationer til den akademiske verden for at styrke viden om bibliotekets samfundsmæssige position. Fremgangsmåden for undersøgelsen er den såkaldte aktionsforskning, der er baseret på en antagelse om, at der er megen nyttig erfaring ude i felten, som skal frem og systematiseres for at blive anvendelig i en bredere sammenhæng. Projektets kerne er dybdeinterviews med 35 medarbejdere / frontpersonale i de deltagende biblioteker, som gennemføres af den tilknyttede sociolog. Resultaterne af undersøgelsen udgives i efteråret 2007 i bogform under titlen Biblioteket som grænseinstitution. I denne første fase er der udelukkende fokus på medarbejdernes viden og erfaringer, men man er meget opmærksom på, at også brugernes synspunkter er et vigtigt aspekt, som det er afgørende at få med senere. Se Rolands præsentation og læs mere om projektet Biblioteksguiderne og Biblioteksambassdørene på Malmö stadsbibliotek ved Catharine Norén Herefter tog bibliotekar Catharina Norén over og fortalte om Stadsbibliotekets to tilbud Ungdomsguiderne og Biblioteksambassadørerne. De flersproglige ungdomsguider er ansat i biblioteket nogle aftener om ugen. Målet er at tilbyde besøgende, som er nye i Sverige en levende lænke til biblioteket og dets personale og samtidigt tilbyde de unge en vej til personlig udvikling. To-sprogede Biblioteksguider P.t. har biblioteket ungdomsguider på albansk, arabisk, bosnisk, persisk og somali, og hver guide har vagt på biblioteket 2 timer om aftenen pr. uge. Det er unge, der går på gymnasiet og modtager betaling for deres arbejde. På de besøgendes eget sprog hjælper guiderne med at finde materialer på eget sprog, informere om bøger på let svensk, vise hvordan katalogerne fungerer, søge på Internettet m.v. De modtager også forslag til anskaffelser og andre ideer. Ud over dette hjælper de til med andre opgaver i biblioteket, hvor sproglig viden er krævet. For at kunne varetage opgaverne får guiderne en mindre oplæring, hvor de lærer biblioteket at kende og får introduktion til nettet og katalogerne m.v. 5 af 11

6 Biblioteket oplever, at de har stor nytte af guiderne. De giver mange kommentarer og forslag til bibliotekets praksis, og de hjælper med mange mindre opgaver, som på grund af den sproglige og kulturelle vinkel giver et kvalitetsløft. Guiderne oplever også deres job som både personligt givende og som gavnligt for brugerne, hvilket afspejles i de positive beskrivelser, de giver af deres job. To-sprogede biblioteksambassadører Et nyere tilbud fra biblioteket er de såkaldte biblioteksambassadører, som er tosprogede kvinder, p.t. svensk/arabisk og svensk/somali, som kører læsekredse om børnelitteratur for kvinder i boligområder, hvor bogbussen har holdeplads. De er ansat på biblioketet. Inden kvinderne startede deres læsekredse fik de introduktioner om børnelitteratur og lærte metodik om, hvordan man informerer, motiverer, stimulerer kvinder, som ellers ikke kommer ud og som ikke er vant til at bruge bøger sammen med deres børn. I læsekredsen oplever de deltagende kvinder, at bøger er lige så naturlige og nødvendige i hjemmet som bleer og at de ikke skal være bange for at bruge dem og også lade børnene have lov til selv at sidde dem. En anden vinkel på disse tilbud er, at vejen til de svenske børnebøger går gennem bøgerne på modersmålet og gennem sproget. Alfons Åberg fortælles her på arabisk og somali og leder kvinderne til de svenske bøger. Læsekredsene har været en stor succes. De har åbnet døren til biblioteket og det svenske samfund for mange af kvinderne, der ellers har levet meget isoleret. Ambassadørerne er blevet forbilleder for mange andre, selv om de ikke er højtuddannede, og de er utroligt stolte og glade for at deltage. De har også givet biblioteket værdifulde kontakter ud i miljøer, hvor biblioteket ikke tidligere har stået stærkt. Catharina afsluttede med at understrege, at da ens første sprog er følelsessproget, er det så vigtigt at formidlingen sker gennem modersmålet. Catharina Norén kan kontaktes på for mere information om Ungdomsguiderne og Biblioteksambassadørerne. Rundtur på biblioteket Under rundturen i biblioteket med danske Henning Larsens imponerende tilbygning så vi bl.a. de store materialesamlinger på andre sprog end svensk, her i blandt en flot samling dansk litteratur og en imponerende afghansk samling. Vi besøgte deres svenske udgave af et Læringscenter under den ovenfor beskrevne projektbetegnelse IDA. 6 af 11

7 Læringscenter på Malmø Stadsbibliotek Læringscentret med dets mangefacetterede aktiviteter tager udgangspunkt i Språkbiblioteket bibliotekets afdeling for voksne under uddannelse, hvor der enten er iværksat eller planlagt start af aktiviteter såsom Vi læser avisen sammen, sprogcafe og tematræf med fokus på forskellige emner inden for samfundsinformation. Disse tematræf arrangeres i samarbejde med f.eks. apotek, forsikringskasse, bank, tandlæger. Rosengårdens Bibliotek ved Mette Agbom og Cecilia Kristensson Efter en dejlig franskinspireret bistrofrokost gik turen ud til forstaden Rosengården for at besøge biblioteket, der er strategisk velplaceret midt i bydelens nyrenoverede center. Her blev vi budt velkomme af to af bibliotekets unge medarbejdere, Mette Agbom, som er assistent og under uddannelse til bibliotekar og Cecilia Kristensson, som er børnebibliotekar. Bibliotekets mangeårige leder Cecilia Bonning, som skulle have holdt oplægget for os, var desværre blevet syg den dag. Bydelen Rosengården Mette og Cecilia startede med at give et kort rids af den bydel, vi befandt os i. Rosengården blev opført i 1960 erne og 1970 erne og udviklede sig til at være en bydel, hvor beboerne lever segregeret fra den øvrige befolkning i Malmø men gennemgående har billedet været, at det er de sidst ankomne indvandrere, der bor der. Først kom finnere og chilenere, derefter iranerne og nu bor her især mange arabisktalende og serbokroatisktalende. Bydelen har i alt indbyggere. Der tales tæt ved 150 sprog, som dog ikke alle er repræsenteret på biblioteket. Der har været og er fortsat megen negativ omtale af Rosengården fra personer, der ikke bor der. Men biblioteket oplever, at mødet mellem bydelens mange kulturer medfører mange positive oplevelser. 7 af 11

8 Bibliotekets rolle i bydelen Rosengården Biblioteket spiller en stor rolle i bydelen, og har mange tværgående projekter med de andre kulturinstitutioner, f.eks. Drømmenes Hus. Dog er Medborgerkontoret samt andre aktiviteter, der udsprang af dette lokalefællesskab flyttet fra biblioteket f.eks. helseinformatørkorpset. IDA-projektet, som vi hørte om tidligere på dagen, er under opbygning i samarbejde med Stadsbiblioteket. Biblioteket har rigtig mange bøger, aviser og tiddskrifter på andre sprog og især aviser og tidsskrifter benyttes flittigt. Tidsskrifter på mange sprog i Rosengårdens Bibliotek Der begynder også at vise sig et behov for bøger på dansk. Den danske og polske gruppe er i dag de to hastigst voksende grupper i Malmø. Udskiftningen i sproggrupper afspejler sig også i ændrede materialesamlinger. Biblioteket ser sig selv og fungerer som et vigtigt lokalt mødested. Især trækker aviserne mange til. Mange børn og unge benytter også biblioteket rigtig meget f.eks. i Fritidsklubbens lukkede perioder. Högskolan har fået et kollegium i bydelen, hvilket har været med til at ændre billedet af brugerne. Der er blandt andet mange unge studerende, som benytter biblioteket. SFI Svenska För Invandrarere giver også mange brugere. Projekter og indsatsområder for børn På Rosengårdens Bibliotek er der en række aktiviteter for børn, som bl.a. bliver afholdt i samarbejde med en ansat fritidspædagog. Aktiviteterne omfatter: 8 af 11

9 Språkbiblioteket startede med midler fra puljen Storstadssatsningen. Her er pædagogiske materialer til børn og unge-spil og andre materialer på mange sprog til personer, der er analfabeter; bl.a. billedundervisningsmaterialer med indspillede lydsekvenser. Børneafdelingen arbejder en del med sprogstimulering, bl.a. gennem oplæsningsarrangementer flere gange om ugen f.eks. på arabisk og bosnisk. Skolerne har modersmålsundervisning på de fleste sprog. Det giver også en god efterspørgsel på de fremmedsprogede bøger. Bl.a. har man stor efterspørgsel på pashto men for få bøger. Biblioteket satser på at præsentere børnebøger, der findes både på svensk og hjemsproget. De har bl.a. stor nytte af svenske børnebøger, som udgives på især arabisk og persisk i Sverige. Et udsnit af børneafdelingen på Rosengårdens Bibliotek Bokprat er et projekt for skoleklasser, der har til formål at give lyst til at læse. Her satses der på letlæste bøger på svensk, som også benyttes meget af de voksne. I samarbejde med förskolan har biblioteket udviklet en bogpose med 3 bøger på svensk samt information henvendt til forældrene om at læse højt for børnene derhjemme. Ud over dette indeholder posen kassettebånd med fortællinger oversat til arabisk, bosnisk og somali. Posen går på omgang i forældrekredsen. Derimod satses der ikke meget på at give adgang til computere og Internettet. Biblioteket har to publikums PC'er heraf 1 til svensk sprogtræning og i børnebiblioteket er der ikke Internetadgang. Spørgelysten var stor blandt deltagerne Hvordan markedsfører biblioteket sig over for brugerne? Alle nye borgere i Rosengården får generel information. SFI- klasser kommer på studiebesøg og der udleveres en bog til alle nyfødte ved familiens besøg på biblioteket. Biblioteket samarbejder tæt med skolerne om at 9 af 11

10 udvikle Læselyst og lærerne opfordrer børnene til at låne og læse på modersmålet. I det hele taget er der fokus på ressourcen ved tosprogethed. Deltagerne lytter opmærksomt til svar på spørgsmålene i Språkbiblioteket Hvordan besluttes indkøb og prioritering blandt sprogene? Biblioteket ser meget på efterspørgselen hvilke emner efterspørges af hvilke grupper f.eks. efterspørges bøger om sundhed af både de bosniske og de arabiske brugere. Man ville gerne kunne formidle bedre om diverse handicaps på disse sprog, men det kan være vanskeligt at finde relevant materiale. Efterspørgslen er også bestemmende for køb på små sprog. Der er ingen klare grænser mellem store og små sprog, men lige nu er russisk f.eks. ved at være et stort sprog. I valg af aviser og tidsskrifter beror man meget på den gode kontakt til brugerne, som kommer med mange gode forslag og kommentarer. Hvordan fungerer temarummene? Biblioteket har indrettet tre specielle temarum, som er stillerum, beregnet til studier, hvorfor børnene heller ikke må opholde sig der. De tre rum er Språkbiblioteket, Miljø och Helse og Lokalarkiv, som nu omdannes til IDA-aktiviteter. Afslutning på dagen Oplæggene på Rosengårdens Bibliotek blev afsluttet med et kig rundt på biblioteket. Her var især den store avissøjle midt i biblioteket et spændende syn. 10 af 11

11 Således fyldt med inspirerende oplæg og mange gode ideer lige til at kopiere derhjemme, kunne studietursdeltagerne afslutte dagen i Malmø med en dejlig spadseretur ned gennem Malmøs gamle bydel til Øresundstoget retur til København. 11 af 11

Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12

Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12 Aktivitetsnoter (hjemmebesøg ved 6 og 12 måneder) Disse aktivitetsnoter indgår som en del af konceptet bag Bogstart. Aktivitetsnoterne skal udfyldes efter udlevering af hver bogpakke. Aktivitetsnoterne

Læs mere

Referat fra 3. netværksmøde d. 8. juni 2007 i Nørrebro Biblioteks Læringscenter

Referat fra 3. netværksmøde d. 8. juni 2007 i Nørrebro Biblioteks Læringscenter BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION BiblioteksCenter for Integrations Læringsnetværk Referat fra 3. netværksmøde d. 8. juni 2007 i Nørrebro Biblioteks Læringscenter Deltagere: Bodil Bødtker og Mette Due Thomsen,

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Referat af 6. møde i Etnisk BiblioteksUdvalg

Referat af 6. møde i Etnisk BiblioteksUdvalg BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION København den 6. september Referat af 6. møde i Etnisk BiblioteksUdvalg Deltagere: Flemming Munch (FM), Hella Hostrup (HH), Karin Elkjær (KE), Ann Poulsen (AP), Susanne

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Best practise på 4 kontinenter. Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004

Best practise på 4 kontinenter. Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004 Best practise på 4 kontinenter Folkebibliotekernes rolle og muligheder i multikulturelle samfund Kolding, 4. februar 2004 Præsentation Jens Ingemann Larsen, Stadsbibliotekar i Herning siden 1996 Medlem

Læs mere

SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER. Der er flere tilbud, end du tror...

SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER. Der er flere tilbud, end du tror... SERVICE TIL DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER Der er flere tilbud, end du tror... 2009-2010 Siden 1938 har Statsbiblioteket været formaliseret overbygning for folkebibliotekerne VISIONEN Statsbiblioteket vil

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Dansk periodicafortegnelse

Dansk periodicafortegnelse Dansk periodicafortegnelse Udarbejdet af Det kgl. Bibliotek Pligtafleveringsafdelingen 3RVWERNV. EHQKDYQ.7OI (PDLOLVVQ#NEGN 8JHIRUWHJQHOVHQU VHSWHPEHU 41 Afghansk musik for voksne i Statsbiblioteket/Indvandrerbiblioteket.

Læs mere

Referat af 5. møde i etnisk biblioteksudvalg den 31. maj 2007

Referat af 5. møde i etnisk biblioteksudvalg den 31. maj 2007 BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION Referat af 5. møde i etnisk biblioteksudvalg den 31. maj 2007 Referent: Ida Schrøder (IS) Deltagere: Niels Dejgaard (ND), Hella Hostrup (HH), Dorrit Munk Jørgensen (DMJ),

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Medborgercenter Dalum, Odense SV

Medborgercenter Dalum, Odense SV Medborgercenter Dalum, Odense SV Velkommen til dialog om Medborgercentres betydning for beboere Når det umulige lykkes og det mærkes på boligområdet Kulturhuset Vollsmose 26. sep. 2012 Medborgercenter

Læs mere

Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007

Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007 Velkommen! Officiel åbning af BiblioteksCenter for Integrations nye lokaler den 7. november 2007 Dagens program 10.10 12.10 Workshop Viden og Web (Kanonkælderen) Workshop Fremtidens Materialer (Mødelokale

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund. Integrationspolitik og flerkulturalisme

Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund. Integrationspolitik og flerkulturalisme Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund. Integrationspolitik og flerkulturalisme I de sidste par år har der i Danmark været en meget heftig debat om indvandring og integration af etniske

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis

Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis Rudersdal Bibliotekerne Kassationspraksis Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2016 Rudersdal Bibliotekerne - Kassationspraksis Materialerne på Hovedbiblioteket i Birkerød og lokalbibliotekerne i

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

2. Møde i Kvinde/pigenetværket

2. Møde i Kvinde/pigenetværket 2. Møde i Kvinde/pigenetværket Kvarterhuset / Sundby Bibliotek Torsdag den 22. februar kl. 10 13 8-03-2007 Dias 1 Dagsorden Præsentationsrunde og dagens program Godkendelse af kommissorium 1 time om behovsafdækning

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 25. september 2014 Tlf. dir.: 4477 3901 Fax. dir.: 4477 2051 EAN nr.: dbc@balk.dk Sagsid: 17.15.04-A00-1-14 Notat Modersmålsundervisning i Ballerup kommune I Ballerup Kommune

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Deltagere: Ann Poulsen (AP), Lone Hedelund (LH), Niels Dejgaard (ND), Poul Høst Pedersen (PHP), Kambiz Hormoozi (KH),

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

Take Away Biblioteket

Take Away Biblioteket Take Away Biblioteket Herning Bibliotekerne er også DIT bibliotek! Vi er hele kommunens bibliotek også selvom du bor langt fra et fysisk bibliotek. Derfor har vi samlet de bedste af vores tilbud, som vi

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen

Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Forslag til tema i Vækstpakke om internationalisering af byen Kultur- og Fritidsforvaltningen er af forvaltningen den

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Økonomi (cand.oecon) Navn på universitet i udlandet: Universidad Autónoma de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013 Til: 30.05.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Foråret 2010 Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest Torben Voss Dansk Politisk Manifest 2014 Transport Togrute i mellem Frederikshavn Karlskrona Kungsbacka. DSB IC-rute Frederikshavn-København udvides, så det forsætter over Øresundsbroen med endestationer

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat. Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat. Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statistik, kandidat Navn på universitet i udlandet: Universidad Complutense de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: sep. 2013 Til: feb. 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret Velkommen Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret 2015/16. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Svendborg til gavn og glæde for alle parter ikke mindst

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Bogazici University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Bogazici University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 09-08-2012 Til:17-01-2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere