Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007"

Transkript

1 BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION Referat af SBCI s studietur til Malmø d. 30. maj 2007 Referent: Benedikte Kragh-Schwarz Onsdag d. 30. maj 2007 blev SBCI s Malmø-studietur afholdt for 21 deltagere. Dagen bød på oplæg om bibliotekets mange nyskabende aktiviteter i forbindelse med betjeningen af byens mange etniske minoriteter. Og hvorfor valgte vi så, at forårets studietur skulle gå til Malmø? I dag bor der folk fra mere end 150 lande og hver fjerde malmøborger er født i udlandet. Byen ser det flerkulturelle samfund som en mulighed for at hævde sig i en stadig mere globaliseret økonomi, som en forudsætning for det menneskelige møde og som fremmende for hele samfundets udvikling. Den betegner sig selv som en international by. Mangfoldigheden skaber forudsætninger for et rigt kulturliv og integration forstås som en gensidig proces, der indebærer, at alle tilhører og deltager i samfundslivet. Her er Malmøs program Medborgerdialog en væsentlig indsats, som biblioteket også tager aktivt del i. Billede af Malmø Stadsbibliotek set fra Fersens Väg I 2006 fik Stadsbiblioteket Malmø bys Integrationspris. Det skete ud fra begrundelsen at biblioteket er et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde målrettet med at nå alle medborgere i Malmø med det formål at udvikle integration og mangfoldighed. STATSBIBLIOTEKET JYSKE BANK TLF OC-OMRÅDET CVR/SE: FAX BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION EAN: E-POST: OVERGADEN OVEN VANDET 58A, 3. SAL DK-1415 KØBENHAVN K DENMARK

2 Studieturen blev planlagt i samarbejde mellem SBCI og Malmø Stadsbibliotek Programmet for studieturen var planlagt i tæt samarbejde med bibliotekar og mångkulturkonsulent Leena Månsson, Malmø Stadsbibliotek / Regionsbibliotek Skåne, som SBCI har haft et mangeårigt samarbejde med. Se programmet. Formiddagens program blev holdt på Hovedbiblioteket, hvor vi dels fik interessante oplæg af Leena og et par af hendes kollegaer efterfulgt af en kort rundtur i det nye bibliotek. Den regionale flerkulturelle biblioteksvirksomhed ved Leena Månsson Leena indledte med at give lidt facts om Region Skåne og Malmø by. I Region Skånes 33 kommuner bor der 1.2 mill. personer. Heraf har ca. 20 % udenlandsk baggrund. I Malmø er der 169 nationaliteter repræsenteret og næsten 40 % af befolkningen har udenlandsk baggrund De største grupper er fra det tidligere Jugoslavien, Danmark, Irak og Polen. Leena Månsson holder oplæg for studietursdeltagerne om Malmø Stadsbibliotek Materialesamling og udlånskoncept Regionbibliotek Skånes rolle er at støtte regionens biblioteker, så de kan yde en god service til alle, der søger medier på andre sprog end svensk. Det gøres gennem depoter og enkeltlån. Stadsbiblioteket og Regionbibliotek Skåne deler udenlandsk bogbestand. Region Skåne refunderer biblioteket for indkøb til regionen p.t. SEK I alt har Malmø en materialekonto til udenlandsk indkøb på SEK Dette er undtaget de såkaldte skolesprog (engelsk, tysk og fransk). Biblioteket har materialer på 60 sprog blandt andet dansk. 2 af 11

3 Billede af en del af den fremmedsprogede materialesamlingen på Malmø Stadsbibliotek På nationalt plan findes Internationella Biblioteket i Stockholm. Herfra kan bibliotekerne også låne depoter og enkeltlån. Man har i samarbejde udarbejdet en medieforsyningsplan som specificerer, hvilke sprog den enkelte region selv skal tage ansvar for. For region Skåne drejer det sig om 21 sprog. Her kan der ikke lånes depoter fra IB. Regionbibliotekets mångkulturkonsulenter Regionbibliotek Skåne skal støtte bibliotekerne i at være naturlige mødesteder for alle med udenlandsk baggrund. Derfor arrangerer de fortløbende videreuddannelse og temadage for regionen, og de indgår i samarbejdsrelationer nationalt, nordisk og internationalt for at skabe nye tanker og ideer til udvikling af virksomheden. Både på nationalt, regionalt og lokalt plan er der etableret netværk for bibliotekernes mångkulturkonsulenter, hvor de mødes flere gange årligt. I kraft af sin rolle som mångkulturkonsulent besøger Leena de enkelte biblioteker i regionen for at drøfte, hvordan regionbiblioteket bedst støtter de lokale biblioteker. I Örkeljunga findes der f.eks. en gruppe meget isolerede asylansøgere, som lokalbiblioteket har særskilt brug for hjælp til at betjene ligesom der kommer en del uledsagede flygtningebørn, som lokalbibliotekerne også gerne vil have hjælp til at gøre noget for. 3 af 11

4 Igangværende projekter Et af de væsentligste projekter Regionbibliotek Skåne står for p.t. er det nationale projekt Ordbron 2, der kan betegnes som en flersproget version af Biblioteksvagten. Ordbroen 2 findes p.t. på engelsk, finsk, polsk, russisk, serbisk, bosnisk, kroatisk, arabisk, persisk, tysk, fransk, og spansk. 78 sprogkyndige biblioteksmedarbejdere fra hele Sverige hjælper med at svare på spørgsmål. Ordbrons formål er at fremme integration og demokrati gennem at give en ligeværdig biblioteksservice til alle. Fra 1. oktober 2007 skal Ordbron integreres i den svenske Fråga Biblioteket. Læs mere om Ordbron2. Leena fortalte også om en række projekter, som Stadsbiblioteket er i færd med at udvikle. Her er det væsentligste: IDA-centrene, som står for information, delaktighet, arbete. Projektet er under udvikling og har til formål at skabe inspirerende læringsmiljøer for voksne på biblioteket og skal også etableres på filialerne. Projektet indeholder blandt andet et mentorprogram, som udvikles gennem et samarbejde med 5 forskellige erhverv. Her skal biblioteket være med til at finde mentorer, der sammen med voksne studerende skal informere om og diskutere deres erhvervsrolle og selve uddannelsen. En erhvervsservice over for små selvstændige erhvervsdrivende og de, der påtænker at starte selv, skal kobles til IDAcentrene. Globalbiblioteket er en materialesamling, som er tænkt som det manglende led i det billede af omverdenen, som Stadsbiblioteket giver sine besøgende. Forskellige medier skal eksponeres, som frem for alt viser de kulturer, som mange Malmøborgere har deres oprindelse i. Tanken er, at det skal være medier, som giver et nuanceret billede af lande, som f.eks. befinder sig i konflikt eller katastrofe. Samlingen skal bestå at et bredt udvalg af medier, bøger, musik, DVD og tidsskrifter og kommer først og fremmest til at være på engelsk. Samlingen vil være klar i efteråret. Biblioteket i grænsen mellem eksklusion og inklusion ved Roland Persson Roland Persson, bibliotekskonsulent i Stadsbiblioteket fortalte herefter om det regionale forskningsprojekt Biblioteket mellan utanförskap och innanförskap (eksklusion og inklusion), som han er projektleder på. Projektet er et samarbejde mellem bibliotekerne i Helsingborg, Landskrona og Malmø Projektet udsprang af en erkendelse af, at samfundet i lyset af modernismen og globaliseringen mere og mere udvikles hen mod, at samfundsgrupper lever mere og mere adskilte. Visse grupper karakteriseres af, at de 4 af 11

5 lever ekskluderet kulturelt, økonomisk og socialt. Det betyder, at institutioner, der kan være med til at fremme og udvikle den gensidige dialog mellem ellers adskilte grupper, får en voksende betydning. Biblioteket er en sådan grænseinstitution, som har en særlig rolle, fordi det møde, der kan foregår på biblioteket, er frivilligt. Men hvis biblioteket skal spille en rolle her, skal der udvikles en bedre forståelse for utanförskap och innanförskap og der skal udvikles en ny metodik. Målet er at undersøge, hvordan biblioteket fungerer i mødet mellem innanförskap og utanförskap og udvikle en forståelse for bibliotekets samfundsmæssige position i den situation, hvor der i lokalsamfundet er opstået grænser mellem innanförskap og utanförskap. Endelig skal der også udvikles tættere relationer til den akademiske verden for at styrke viden om bibliotekets samfundsmæssige position. Fremgangsmåden for undersøgelsen er den såkaldte aktionsforskning, der er baseret på en antagelse om, at der er megen nyttig erfaring ude i felten, som skal frem og systematiseres for at blive anvendelig i en bredere sammenhæng. Projektets kerne er dybdeinterviews med 35 medarbejdere / frontpersonale i de deltagende biblioteker, som gennemføres af den tilknyttede sociolog. Resultaterne af undersøgelsen udgives i efteråret 2007 i bogform under titlen Biblioteket som grænseinstitution. I denne første fase er der udelukkende fokus på medarbejdernes viden og erfaringer, men man er meget opmærksom på, at også brugernes synspunkter er et vigtigt aspekt, som det er afgørende at få med senere. Se Rolands præsentation og læs mere om projektet Biblioteksguiderne og Biblioteksambassdørene på Malmö stadsbibliotek ved Catharine Norén Herefter tog bibliotekar Catharina Norén over og fortalte om Stadsbibliotekets to tilbud Ungdomsguiderne og Biblioteksambassadørerne. De flersproglige ungdomsguider er ansat i biblioteket nogle aftener om ugen. Målet er at tilbyde besøgende, som er nye i Sverige en levende lænke til biblioteket og dets personale og samtidigt tilbyde de unge en vej til personlig udvikling. To-sprogede Biblioteksguider P.t. har biblioteket ungdomsguider på albansk, arabisk, bosnisk, persisk og somali, og hver guide har vagt på biblioteket 2 timer om aftenen pr. uge. Det er unge, der går på gymnasiet og modtager betaling for deres arbejde. På de besøgendes eget sprog hjælper guiderne med at finde materialer på eget sprog, informere om bøger på let svensk, vise hvordan katalogerne fungerer, søge på Internettet m.v. De modtager også forslag til anskaffelser og andre ideer. Ud over dette hjælper de til med andre opgaver i biblioteket, hvor sproglig viden er krævet. For at kunne varetage opgaverne får guiderne en mindre oplæring, hvor de lærer biblioteket at kende og får introduktion til nettet og katalogerne m.v. 5 af 11

6 Biblioteket oplever, at de har stor nytte af guiderne. De giver mange kommentarer og forslag til bibliotekets praksis, og de hjælper med mange mindre opgaver, som på grund af den sproglige og kulturelle vinkel giver et kvalitetsløft. Guiderne oplever også deres job som både personligt givende og som gavnligt for brugerne, hvilket afspejles i de positive beskrivelser, de giver af deres job. To-sprogede biblioteksambassadører Et nyere tilbud fra biblioteket er de såkaldte biblioteksambassadører, som er tosprogede kvinder, p.t. svensk/arabisk og svensk/somali, som kører læsekredse om børnelitteratur for kvinder i boligområder, hvor bogbussen har holdeplads. De er ansat på biblioketet. Inden kvinderne startede deres læsekredse fik de introduktioner om børnelitteratur og lærte metodik om, hvordan man informerer, motiverer, stimulerer kvinder, som ellers ikke kommer ud og som ikke er vant til at bruge bøger sammen med deres børn. I læsekredsen oplever de deltagende kvinder, at bøger er lige så naturlige og nødvendige i hjemmet som bleer og at de ikke skal være bange for at bruge dem og også lade børnene have lov til selv at sidde dem. En anden vinkel på disse tilbud er, at vejen til de svenske børnebøger går gennem bøgerne på modersmålet og gennem sproget. Alfons Åberg fortælles her på arabisk og somali og leder kvinderne til de svenske bøger. Læsekredsene har været en stor succes. De har åbnet døren til biblioteket og det svenske samfund for mange af kvinderne, der ellers har levet meget isoleret. Ambassadørerne er blevet forbilleder for mange andre, selv om de ikke er højtuddannede, og de er utroligt stolte og glade for at deltage. De har også givet biblioteket værdifulde kontakter ud i miljøer, hvor biblioteket ikke tidligere har stået stærkt. Catharina afsluttede med at understrege, at da ens første sprog er følelsessproget, er det så vigtigt at formidlingen sker gennem modersmålet. Catharina Norén kan kontaktes på for mere information om Ungdomsguiderne og Biblioteksambassadørerne. Rundtur på biblioteket Under rundturen i biblioteket med danske Henning Larsens imponerende tilbygning så vi bl.a. de store materialesamlinger på andre sprog end svensk, her i blandt en flot samling dansk litteratur og en imponerende afghansk samling. Vi besøgte deres svenske udgave af et Læringscenter under den ovenfor beskrevne projektbetegnelse IDA. 6 af 11

7 Læringscenter på Malmø Stadsbibliotek Læringscentret med dets mangefacetterede aktiviteter tager udgangspunkt i Språkbiblioteket bibliotekets afdeling for voksne under uddannelse, hvor der enten er iværksat eller planlagt start af aktiviteter såsom Vi læser avisen sammen, sprogcafe og tematræf med fokus på forskellige emner inden for samfundsinformation. Disse tematræf arrangeres i samarbejde med f.eks. apotek, forsikringskasse, bank, tandlæger. Rosengårdens Bibliotek ved Mette Agbom og Cecilia Kristensson Efter en dejlig franskinspireret bistrofrokost gik turen ud til forstaden Rosengården for at besøge biblioteket, der er strategisk velplaceret midt i bydelens nyrenoverede center. Her blev vi budt velkomme af to af bibliotekets unge medarbejdere, Mette Agbom, som er assistent og under uddannelse til bibliotekar og Cecilia Kristensson, som er børnebibliotekar. Bibliotekets mangeårige leder Cecilia Bonning, som skulle have holdt oplægget for os, var desværre blevet syg den dag. Bydelen Rosengården Mette og Cecilia startede med at give et kort rids af den bydel, vi befandt os i. Rosengården blev opført i 1960 erne og 1970 erne og udviklede sig til at være en bydel, hvor beboerne lever segregeret fra den øvrige befolkning i Malmø men gennemgående har billedet været, at det er de sidst ankomne indvandrere, der bor der. Først kom finnere og chilenere, derefter iranerne og nu bor her især mange arabisktalende og serbokroatisktalende. Bydelen har i alt indbyggere. Der tales tæt ved 150 sprog, som dog ikke alle er repræsenteret på biblioteket. Der har været og er fortsat megen negativ omtale af Rosengården fra personer, der ikke bor der. Men biblioteket oplever, at mødet mellem bydelens mange kulturer medfører mange positive oplevelser. 7 af 11

8 Bibliotekets rolle i bydelen Rosengården Biblioteket spiller en stor rolle i bydelen, og har mange tværgående projekter med de andre kulturinstitutioner, f.eks. Drømmenes Hus. Dog er Medborgerkontoret samt andre aktiviteter, der udsprang af dette lokalefællesskab flyttet fra biblioteket f.eks. helseinformatørkorpset. IDA-projektet, som vi hørte om tidligere på dagen, er under opbygning i samarbejde med Stadsbiblioteket. Biblioteket har rigtig mange bøger, aviser og tiddskrifter på andre sprog og især aviser og tidsskrifter benyttes flittigt. Tidsskrifter på mange sprog i Rosengårdens Bibliotek Der begynder også at vise sig et behov for bøger på dansk. Den danske og polske gruppe er i dag de to hastigst voksende grupper i Malmø. Udskiftningen i sproggrupper afspejler sig også i ændrede materialesamlinger. Biblioteket ser sig selv og fungerer som et vigtigt lokalt mødested. Især trækker aviserne mange til. Mange børn og unge benytter også biblioteket rigtig meget f.eks. i Fritidsklubbens lukkede perioder. Högskolan har fået et kollegium i bydelen, hvilket har været med til at ændre billedet af brugerne. Der er blandt andet mange unge studerende, som benytter biblioteket. SFI Svenska För Invandrarere giver også mange brugere. Projekter og indsatsområder for børn På Rosengårdens Bibliotek er der en række aktiviteter for børn, som bl.a. bliver afholdt i samarbejde med en ansat fritidspædagog. Aktiviteterne omfatter: 8 af 11

9 Språkbiblioteket startede med midler fra puljen Storstadssatsningen. Her er pædagogiske materialer til børn og unge-spil og andre materialer på mange sprog til personer, der er analfabeter; bl.a. billedundervisningsmaterialer med indspillede lydsekvenser. Børneafdelingen arbejder en del med sprogstimulering, bl.a. gennem oplæsningsarrangementer flere gange om ugen f.eks. på arabisk og bosnisk. Skolerne har modersmålsundervisning på de fleste sprog. Det giver også en god efterspørgsel på de fremmedsprogede bøger. Bl.a. har man stor efterspørgsel på pashto men for få bøger. Biblioteket satser på at præsentere børnebøger, der findes både på svensk og hjemsproget. De har bl.a. stor nytte af svenske børnebøger, som udgives på især arabisk og persisk i Sverige. Et udsnit af børneafdelingen på Rosengårdens Bibliotek Bokprat er et projekt for skoleklasser, der har til formål at give lyst til at læse. Her satses der på letlæste bøger på svensk, som også benyttes meget af de voksne. I samarbejde med förskolan har biblioteket udviklet en bogpose med 3 bøger på svensk samt information henvendt til forældrene om at læse højt for børnene derhjemme. Ud over dette indeholder posen kassettebånd med fortællinger oversat til arabisk, bosnisk og somali. Posen går på omgang i forældrekredsen. Derimod satses der ikke meget på at give adgang til computere og Internettet. Biblioteket har to publikums PC'er heraf 1 til svensk sprogtræning og i børnebiblioteket er der ikke Internetadgang. Spørgelysten var stor blandt deltagerne Hvordan markedsfører biblioteket sig over for brugerne? Alle nye borgere i Rosengården får generel information. SFI- klasser kommer på studiebesøg og der udleveres en bog til alle nyfødte ved familiens besøg på biblioteket. Biblioteket samarbejder tæt med skolerne om at 9 af 11

10 udvikle Læselyst og lærerne opfordrer børnene til at låne og læse på modersmålet. I det hele taget er der fokus på ressourcen ved tosprogethed. Deltagerne lytter opmærksomt til svar på spørgsmålene i Språkbiblioteket Hvordan besluttes indkøb og prioritering blandt sprogene? Biblioteket ser meget på efterspørgselen hvilke emner efterspørges af hvilke grupper f.eks. efterspørges bøger om sundhed af både de bosniske og de arabiske brugere. Man ville gerne kunne formidle bedre om diverse handicaps på disse sprog, men det kan være vanskeligt at finde relevant materiale. Efterspørgslen er også bestemmende for køb på små sprog. Der er ingen klare grænser mellem store og små sprog, men lige nu er russisk f.eks. ved at være et stort sprog. I valg af aviser og tidsskrifter beror man meget på den gode kontakt til brugerne, som kommer med mange gode forslag og kommentarer. Hvordan fungerer temarummene? Biblioteket har indrettet tre specielle temarum, som er stillerum, beregnet til studier, hvorfor børnene heller ikke må opholde sig der. De tre rum er Språkbiblioteket, Miljø och Helse og Lokalarkiv, som nu omdannes til IDA-aktiviteter. Afslutning på dagen Oplæggene på Rosengårdens Bibliotek blev afsluttet med et kig rundt på biblioteket. Her var især den store avissøjle midt i biblioteket et spændende syn. 10 af 11

11 Således fyldt med inspirerende oplæg og mange gode ideer lige til at kopiere derhjemme, kunne studietursdeltagerne afslutte dagen i Malmø med en dejlig spadseretur ned gennem Malmøs gamle bydel til Øresundstoget retur til København. 11 af 11

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 25. september 2014 Tlf. dir.: 4477 3901 Fax. dir.: 4477 2051 EAN nr.: dbc@balk.dk Sagsid: 17.15.04-A00-1-14 Notat Modersmålsundervisning i Ballerup kommune I Ballerup Kommune

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning...

Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning... Brug biblioteket som et centrum for integration og medborgerskab Vi kan støtte med penge og rådgivning... Dit lokale bibliotek kan spille en vigtig rolle, når det gælder om at skabe en kommune med fællesskab

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene 1999 2002... side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Community Center Gellerup

Community Center Gellerup Community Center Gellerup efteråret 2006 1. Vision: - Mangeartet institutionsform - fra Bibliotek til Community Center - Metode: - værdsættende/ai - handlekompetencer/empowerment - Medborgerskab - borgerinddragelse

Læs mere

LØS Landsforeningen af Økosamfund

LØS Landsforeningen af Økosamfund LØS Landsforeningen af Økosamfund Social innovation som redskab for inklusion Niels Aagaard, specialkonsulent Eksklusionens omfang De sidste 25 år har mere end 25% af alle i den arbejdsdygtige alder (16-64

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Service i Vordingborg Bibliotekerne

Service i Vordingborg Bibliotekerne Service i Vordingborg Bibliotekerne 95 % af Vordingborg brugerne er enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de har behov for 90 % er enige eller meget enige i, at personalet er synligt og opmærksomt

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

V E L K O M M E N TIL LEJRE KOMMUNE

V E L K O M M E N TIL LEJRE KOMMUNE V E L K O M M E N TIL LEJRE KOMMUNE Dansk / Danish Indholdsfortegnelse Velkommen Her møder du kommunen Hvis du bliver syg Udbetaling af penge Kort over Osted Kort over Kirke Hvalsø Kort over Lejre / Allerslev

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester

Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Rammeaftale mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og KL om biblioteksbetjening af arrester Aftalegrundlag I henhold til biblioteksloven 6, stk 2 afholdes udgifter til biblioteksbetjening af statslige

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet Søg bøger, musik, noder mv. på internettet På www.bibliotek.dk kan du direkte søge på det, du ønsker at låne. Du er ikke afhængig af, om det, du søger, findes på dit eget bibliotek. På internettet kan

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

"På kanten Ældreomsorg og migration

På kanten Ældreomsorg og migration "På kanten Ældreomsorg og migration "Kvalitet i ældreomsorgen", Nordens Velfærdscenter 2. juni 2015 Nordatlantens Brygge Anne Leonora Blaakilde, lektor, Medier, Erkendelse og Formidling Københavns Universitet.

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis

Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Nyhedsbrev, juni 2012 Skuup netværket for sprog- og kulturmøder i uddannelse, undervisning og pædagogisk praksis Hermed nyhedsbrev for juni måned. GOD LÆSELYST! Du er velkommen til at videresende dette

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere