KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU6 14/ Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder: Michael Pedersen (MP) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Jan Heilmann (JH) Suppleant for ungdomsleder: Daisy V. Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat (FU5) 4. Gennemgang af checkliste 5. Meddelelser a. Møderække (AH) b. DBwF og den nye forbundsbestyrelse (AH) c. Referat fra FB (AH) d. Nyt idrætssystem (AH) e. DBwF og KBU i samarbejde med nogle nye tiltag (AH) f. IKK (AH) g. Optagelse af nye klubber (AH) h. Bliver SBwU opløst hvad gør vi? (AH) i. Protestsag Lasse Scherlund (AH) j. Døvania brug af Mette Jensen (AH) k. BBC Tilskud til advokat (dispositionsfonden) (AH) l. Tiltag i KBU hvem vil hjælpe (AH) m. Ændring af dommer i hallerne (AH) n. Indbrud på kontoret 10/ (AH) o. National familie bowlingdag 22/ (MW) 6. Økonomi a. Turneringspriser b. Rejsetilskud c. Nyt tilskud/lån til DBwF (idrætssystemet) d. Budgetkontrol pr. 11/ e. Kommende budget (hvornår skal udvalgene komme med ønsker) f. Investering (tøj, inventar, IT osv.) 7. Senior a. Old Boys/Girls i. Start datoer ii. 1. gang under Edeka stævnet iii. Spørgeskemaaktiviteter :19/ BM Side 1

2 b. 3 unioners fremtid (SBwU melder fra) c. Øvrige unionskampe d. Kommende 8. Ungdom a. Tilskud til trøjer talentteam KBU b. Medaljer til ungdomseliten som KM mestre c. Propositioner for ungdomseliten d. Øvrige unionskampe e. Kommende aktiviteter 9. Turneringen a. Den nye turnering b. Trækning af hold c. Fremtidig planlægning 10. Diverse a. Oprydning af vores kontor (rengøring, istandsættelse mv) 11. Eventuelt Ad 1 Valg af mødeleder: AH bød velkommen til den nye sæson og bad MW om at lede mødet Ad 2 Godkendelse af dagsorden: Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer Ad 3 Opfølgning på referat (FU5): Der var en ingen opfølgning på referatet af sidste møde. Ad 4 Gennemgang af tjekliste: Tjeklisten indeholder kun et enkelt udestående. Seniorlederen skal udarbejde en beskrivelse af, hvordan tildeling af bøder håndteres ved for sent indtastning af resultater fra turneringskampene. AH spørger til, hvordan man sikrer indtastning af resultater fra de kampe, hvor hjemmeholdet ikke stiller op. MP fortæller, at det er en opgave som ligger hos ham. AH stiller forslag om, at tjeklisten står nederst i referatet af hvert møde, så vi holder fast i de udeståender der måtte være. Ad 5a Møderækken: Møderækken er tidligere besluttet på FU4 FU7 - Onsdag den 27/ FU8 Torsdag den 9/ FU1 Fredag den 14/ FU2 Mandag den 28/ FU3 Tirsdag den 5/ :19/ BM Side 2

3 FU4 Onsdag den 18/ UB3 Torsdag den 23/ UB4 Mandag den 29/ UB1 Tirsdag den 8/ UB2 Onsdag den 27/ BM og LM melder afbud til UB4 som er planlagt til den 29/11. Mødet flyttes herefter frem til den 22/ Ad 5b Ad 5c Ad 5d Ad 5e Ad 5f DBwF og den nye forbundsbestyrelse: AH fortæller, at repræsentantskab nu er afviklet og det er blevet vedtaget, at det fremover er klubberne der bestemmer. Klubber på over 49 medlemmer har 2 stemmer ved de kommende repræsentantskabsmøder i Forbundet alle øvrige klubber har kun 1 stemme. Den nye forbundsbestyrelse er kommet i gang. Det bliver spændende hvordan vi femover kan følge med både på det økonomiske og på det rent organisatoriske plan. LM indskyder, at han ikke fremover vil bliver orienteret omkring forbundets økonomi. AH fortsætter, at klubberne kan/skal fremsende deres forslag inden 1. januar. AH mener, at vi må indkalde klubberne og fortælle om de nye krav der er til dem. FU/UB bliver fremover ikke orienteret, man skal selv ind og læse referatet for at finde ud af hvad der sker. FU må nok fremover påtage sig opgaven og sikre, at UB og vores klubber bliver orienteret. Referat fra FB: Der ligger referat af de sidste 2 afholdte møder på Forbundets hjemmeside. Nyt idrætssystem: Der ligger en stor opgave omkring det nye turneringssystem. Det nuværende registreringssystem bliver nedlagt. Forbundet har i denne sag fuldstændigt kørt sololøb. Bent Holst Rasmussen har haft mange kommentarer til det oplæg, som Niels Kristian fra JBU er kommet med. Niels Kristian er valgt til at styre projektet, men det forlyder, at der efterfølgende yderligere indgår 2 personer fra Fyn i projektet. Troels Funder er desuden sat på som projektleder. Med hensyn til økonomi omkring hele projektet så forlyder der meget sladder. Forbundet truer med licensforhøjelse, for at kunne dække udgifterne. Den eneste information vi får, bliver gennem de referater der bliver lagt på Forbundets hjemmeside. Et er dog klart, at det er Henrik Schartau der skal styre det økonomiske. DBwF og KBU i samarbejde med nogle nye tiltag: I samarbejdet omkring de nye tiltag, er det besluttet, at AH indgår som repræsentant fra KBU. Der er endnu ikke meldt ud hvornår det første møde skal afholdes. Der er mange af de nye tiltag der vil komme til at køre som landsdækkende arrangementer. FU vil blive orienteret senere, når/hvis der sker noget. IKK: Jonny Møller Jensen er stoppet som IKK koordinator. Der er i øjeblikket ved at blive uddannet en efterfølger for ham men det er ikke helt klart hvem dette er :19/ BM Side 3

4 Ad 5g Ad 5h Ad 5i Ad 5j Optagelse af nye klubber: Der er ved sæsonstart optaget en ny klub Game On. AH har desuden efter turneringen var planlagt haft kontakt med en Flemming, men ikke hørt fra ham siden. Bliver SBwU opløst hvad gør vi? På forbundets repræsentantskabsmøde stod Peter Hallgren (formand for SBwU) frem og bekendtgjorde, at SBwU nu bliver opløst. Der går mange rygter, og AS har forhørt sig hos Lone (seniorleder i SBwU), om de ønskede at være med i vores 4 unionskamp efter at FKBU og KFIU er blevet slået sammen. SBwU takkede nej så de må selv tro på, at unionen bliver opløst som union. LM mener ikke at KBU skal gøre noget. Hvis Sjælland vælger at opløse sig selv, så er der nogle i strukturen der må tage stilling til, hvordan deres turnering skal planlægges. IS spørger til de serier, hvor KBU og SBwU spiller sammen. Her mener LM at konsekvensen må være, at de ikke har hold med, hvis de ikke kan planlægge en turnering. MP mener kun at vi kan blive ramt på OBG. LM mener ikke at det er vores udspil hvordan SBwU vil klare den, men påpeger samtidig, at det ikke er Peter Hallgren der kan nedlægge unionen det må stadig være klubberne i SBwU der træffer en afgørelse om unionens nedlæggelse. AH spørger til hvordan vi skal forholde os, hvis en klub f.eks. Ravnsborg vælger at spille videre under KBU. LM svarer at det er OK hvis deres kampe spilles i en KBU hal (der er dog ingen krav om, at de skal træne i en KBU hal.). Protestsag Lasse Scherlund: (MW) MW har fået medhold i sin protest i forbindelse med Lasse Scherlunds deltagelse i Køge Youth Open. Det har efterfølgende vist sig, at der var 6 ungdomsspillere der ikke var berettiget til at deltage. Disse resultater skulle være annulleret på nuværende tidspunkt. Der er rygter om at en frivillig leder på Sjælland er blevet dømt et års karantæne i denne sag. Der er i FU bred enighed om, at følgevirkningerne af protesten ikke har været fair. MG supplerer med, at hvis dommen fastholdes, så får vi ingen til at arrangere stævner fremover. Døvania brug af Mette Jensen: KBU har selv haft en sag ved KBUs åbningsstævne. AH modtog en mail fra Døvania, som undrer sig over, at en ny spiller havde fået karantæne i forbindelse med klubskifte (flytning fra Fyn til København). Det er oplyst fra Licensformand Ilse Holst Rasmussen, at spilleren er blevet tildelt 8 dages administrativ karantæne (og ikke 3 måneders karantæne). AH orienterede klubben om dette, inden spilleren gik på banen, men kunne konstatere, at spilleren stod på resultatlisten. Kredsen har efterfølgende trukket hende ud af resultatlisten hvilket klubben har accepteret. Det viser sig, at der har været lidt forvirring omkring den dato hun er oprettet i Infosport (den 20/8) hvilket ikke er samme dato som licensen bliver udstedt af :19/ BM Side 4

5 licensformanden. LM konkluderer, at den nye forretningsgang omkring udstedelse af licens godt kan tage tid, da en licensansøgning skal gennem mange hænder. Derfor er den 8 dages administrative karantæne fornuftig men det er et problem, hvis spilleren bliver flyttet i Infosport med en anden dato. Ad 5k Ad 5l Ad 5m BBC Tilskud til advokat (dispositionsfonden): Dispositionsfonden har modtaget en ansøgning fra BBC om yderligere advokathjælp i forbindelse med lukning af hallen. Ansøgningen vil blive behandlet i dispositionsfondens forretningsudvalg (formand, kasserer og sekretær). Tiltag i KBU hvem vil hjælpe: AH savner lidt opbakning omkring de nye tiltag ønsker at der bliver nedsat nogle arbejdsgrupper til at tage sig af det praktiske. Det har aldrig været meningen, at det skulle være et projekt som han skulle køre alene selv om alle har nok at lave. Vi skal orientere klubberne om hvad der sker de skal være fuldstændig bevidst om, at det fremover er dem der bestemmer. KBU er fortsat til for klubberne i vores område og vi skal fortsat afholde vores repræsentantskabsmøde. I forbindelse med repræsentantskabsmødet i Forbundet, så skal vi samle klubberne til en bred diskussion og vi skal tilbyde at arrangere transport (uanset hvem der skal betale). Arrangementet på Bornholm er ikke blevet til noget. Jørgen Botting er dog ved at arrangere et dommerkursus her i efteråret. Ændring af dommer i hallerne: AH har tænkt meget på dommerordningen i KBU. Det forlyder, at man i Sverige godt kan køre en turnering uden en dommer. Her er det de to holdledere der ordner alle de administrative opgaver, samt at de i fællesskab løser eventuelle problemer. Hvilke opgaver påhviler dommerne i KBU: Den seriøse dommer tjekker om overtrædelsesadvarsel virker inden kampen. Dommeren byder velkommen til kampen, og sætter den i gang. Derudover er dommeren behjælpelig ved rejsning af kegler, og underskriver til slut scoretavlerne. Vi har dommere, som i de fleste haller bliver honoreret for at være til rådighed under kampen os andre får ikke betaling for det arbejde vi laver. Herefter var der fri diskussion om emnet, hvor der kom mange gode synspunkter frem. MW fortæller, at det i Sverige er hjemmeholdet der byder velkommen, og sætter opvarmning og kamp i gang. Begge holdledere skriver under på scoretavlen og hjemmeholdet indtaster resultater inden 3 timer. Alt hvad der skal diskuteres bliver ordnet af holdlederne. MP mener ikke, at dette er anderledes en afvikling af kampe i DFBU. AS tænker om det eventuelt kan give problemer med spillende holdledere? JH klubberne sparer penge da det i dag er dem der betaler for dommerordningen i de forskellige haller :19/ BM Side 5

6 MG er i tvivl. Er man ved at afskaffe dommerkorpset, eller vil man fremover kræve at holdlederne skal være dommeruddannet. MP man kan godt fastholde at kalde det et dommerkursus, ved stævner og lignende skal der være en dommer. LM jeg mener ikke at vi skal afskaffe dommerne i de store haller er det en god ide med en dommer eller en vagthavende klub. AH er bange for, at vi mister klubber fordi de ikke kan leve op til kravet om, at skulle stille et antal dommere. MW i Sverige er det sjældent er der er mere end 3 kampe i samme hal til forskel fra her, hvor hele hallen ofte er fyldt op - og det taler for bibeholdelse af vores dommere. Diskussionen blev afsluttet uden der blev truffet beslutning om nye tiltag. Ad 5n Indbrud på kontoret 10/9 2010: AH blev ringet op fredag morgen af Henrik Schartau. Forbundet var blevet kontaktet af nabo / forbipasserende. AH har efterfølgende diskuteret med LM, om det er noget der skal meldes til forsikringen. LM m ener at der er en rimelig stor selvrisiko, men afventer svar fra forsikringsselskabet. Vi har haft fat i en glarmester, som har lavet en midlertidig afdækning. Samme glarmester vil i næste uge komme og skifte ruden. AH takker IS, som har ryddet op efter indbruddet, hvor der ikke er blevet stjålet noget. Ad 5o National familie bowlingdag 22/8 2010: MW fortæller, at det nu er 3 uger siden afviklingen af National familie bowlingdag. Der foreligger endnu ikke et resultat af arrangementer og mange haller har endnu ikke meldt tilbage. Der var kun ganske få spillere og det var en kæmpe skuffelse. Vi skal evaluere om det er noget vi gider bruge kræfter på senere. Vi har efterfølgende ikke hørt noget fra Kræftramte børn. AH var rundt i de forskellige haller i KBU der var faktisk ingen der spillede. Det eneste sted man kunne se at der forgik noget, det var i Rødovre, men det virkede nærmest som en normal søndag. AH mener at tidspunktet for afviklingen var forkert valgt det burde måske ligge i f.eks. efterårsferien i stedet. Hallerne burde være pyntet op med skilte, foldere og bøsser. Der var intet. I Tårnby var der 2 klubber involveret, men de har ikke fået feed back. MW et optimistisk bud er et overskud på kr AH mener, at planlægningen fremover skal ned i kredsens for ellers er der ikke nogle derude til at tage imod dem. Ad 6a Turneringspriser: LM konstaterede, at turneringspriser kom meget sent ud, på grund af manglende kontraktforhandlinger med hallerne. I sidste ende måtte LM selv tage kontakt med hallerne. Turneringspriserne kom på KBUs hjemmeside torsdag før første runde :19/ BM Side 6

7 Priserne for ungdom i Tårnby blev i første omgang lagt ud med forbehold men priserne er efterfølgende blevet bekræftet. Priserne for Eliteserie i Rødovre var blevet annonceret for lav. Men dette bliver rettet. AH spørger til, om der foreligger en seriepris ved afvikling af stævner. LM svarer, at der i Rønne, Tårnby og Rødovre er en seriepris, hvorimod der i Glostrup vil være en pris pr. time. I Gladsaxe er der specielle regler som er afhængig af, om man spiller mod en klub som er hjemmehørende i hallen. Ad 6b Ad 6c Ad 6d Ad 6e Ad 6f Rejsetilskud: Indbetalingen til rejsetilskud er i denne sæson faldet fra 12 kr. pr. spiller til 5 kr. pr. spiller pr. kamp. Dette giver fejlagtig en opfattelse af, at turneringsafgiften er faldet. Rejsetilskud skal hvile i sig selv og derfor har det indflydelse på de samlede afgifter. De nye tal for rejsetilskud er lagt på KBUs hjemmeside. Nyt tilskud/lån til DBwF (idrætssystem): Der er usikkerhed omkring økonomien til det nye idrætssystem. AH spørger til, hvad vi vil gøre, hvis Forbundet pludselig står med hatten i hånden. LM svarere, at det må vi tage op når/hvis det sker. Budgetkontrol: LM gennemgår den fremsendte budgetkontrol, og kan konstatere, at der ikke er sket så meget siden sidst. Der er dog et hængeparti omkring afregning af unionens udgift i forbindelse med rejseudgifter til forbundets repræsentantskabsmøde. 4 unionskampen er afregnet. Der er stadig et udestående omkring afregning af unionskampen mod Skåne (det er KBU der mangler at fremsende en opkrævning). MG spørger til regnskabet for COY. LM svarer, at han gerne vil have regnskabet tilsendt, men undrer sig over det underskud der sidste år blev dækket af et lotteri. LM fortæller, at han har fået en regning på en KVIK kamp som er flyttet. MP mener at denne skal diskuteres efter mødet. Kommende budget (hvornår skal udvalgene komme med ønsker): AH spørger til hvordan budgetter vedtages for de enkelte udvalg. LM svarer, at budgetter vedtages på UB mødet i februar, og husker udvalgene på, at budgetforslag skal fremsendes inden udgangen af indeværende år (øget eller færre aktiviteter skal afspejles i budgettet). MG spørger til de som er afsat til ungdommen kan overføres til næste år. LM svarer som så ofte før, at dette skal godkendes af repræsentantskabet. Foreslår ungdomsudvalget, at de kommer med et dokumenteret forslag. Investering (tøj, inventar, IT osv): IS har hørt, at der er forslag om, at der skal købes nye trøjer til unionsholdene. AA korrigere, at det ikke er hende der spørger, men børnene. LM erindrer om, at der et budget for 2010 som ikke er opbrugt og foreslår at vi diskuterer det i forhold til ungdomsarrangementer. MP fortæller, at de har ordnet de hvide trøjer. LM fastslår, at der må være nogle der laver et budget og kommer til et oplæg :19/ BM Side 7

8 AH konkluderer, at hvis de enkelte udvalg ønsker noget, så skal vi have det op på budgetmødet. Ad 7a Ad 7b Ad 7c Ad 7d Old Boys/Girls: MP fortæller, at alle stævnedatoer ligger på hjemmesiden. Der har været mange klager over, at 1. stævne falder sammen med EDEKA stævnet. KBU kan dog ikke påtage sig at tage hensyn til hvad der eventuelt ligger af firmastævner. Vi har ikke for mange datoer at lege med. AH mener at den nye regel med, at man kan slette resultatet for et enkelt stævne må bøde på at de to stævner falder sammen. AS har fået meget kritik af præmier til nr. 10, 20., 30 osv. MP mener, at der var klar enighed i forretningsudvalget om at prøve noget nyt og vi må efterfølgende evaluerer. BM mener, at dem der reagere er spillere som normalt ligger højt placeret. Dem som derimod får glæde af den nye regel er de spillere, som normalt ikke vinder noget. AH synes det er dejligt med nye tiltag. MG spørger om det måske havde været mere spiseligt, hvis der havde været lodtrækning om præmierne (ud over nr. 1, 2 og 3). Det er vedtaget, at først i 2011 vil AS udlevere et spørgeskema til de deltagende hold, så vi dermed kan få spillernes mening inden vi lægger os fast på propositioner for den kommende sæson. 3 unioners fremtid (SBwU melder fra): Som tidligere nævnt, så er SBwU ikke interesseret i at deltage i en unionskamp med FSKBH og DFBU. Der vil derfor blive lavet en ny aftale om en venskabskamp kun med deltagelse af de 3 unioner. Øvrige unionskampe: Vi skal have fat i Sverige der skal en indbydelse ud. LM husker seniorudvalget på, at de skal budgettere ud fra det faktiske antal timer som hallen skal benyttes i. MP fortæller, at de budgetterer ud fra, at hallen skal benyttes fra kl. 09:00 til kl. 13:00 Almindelig CUP lodtrækning inden 14 dage. (i morgen 14 dage) Kommende aktiviteter: Der foretages lodtrækning til KBU-Cuppen inden 14 dage. Der er KM Mix den 31/10 og der kommer en indbydelse inden for få dage. LM erindrer om, at det er tid til at forny kontrakten med Jysk Emblemfabrik omkring medalje, og der skal bestilles til mindst 3 år. Ad 8a Ad 8b Tøj til talentteam KBU: AA fortæller, at hun og talenttræner gerne vil ansøge om trøjer. Der er lige nu 12 unge spillere. MW vil gerne diskuterer et eventuelt sponsorat af disse trøjer. Medalje til ungdomseliten som KM mestre: :19/ BM Side 8

9 På sidste FU blev det vedtaget, at der skal være medalje til det bedst placeret KBU hold i Elite ungdom. AH spørger til, om finalen tæller med. AS mener at det skal være lige som hos seniorerne, hvor det er det højst placerede hold inden slutspil Ad 8c Ad 8d Ad 8e Propositioner for ungdomseliten: AH efterlyser propositioner for ungdomseliten, har forgæves søgt på forbundets hjemmeside. Der har været diskussioner, om det er en kamp eller det er flere kampe. Hvordan er reglerne hvis mans skifter ud midt i en serie må man så ikke spille mere resten af dagen. MG vil forsøge at skaffe propositionerne, så vi har helt styr på, hvordan man skal forholde sig. Øvrige unionskampe: AH mangler datoer for unionskamp på hjemmesiden IS jeg mangler datoer på puslinge alternativ AA lover at sende dem Kommende aktiviteter: Hjemmesidens webmaster (BM) bliver kritiseret for ikke at vedligeholde hjemmesiden ordentligt. Der er kritik af, at tingene ikke kommer på hurtigt nok. BM beklager at have holdt 3 ugers ferie lige omkrig opstart af den nye sæson. BM gør samtidig opmærksom på, at mail ikke er mere sikker end Post Danmark. Hvis man ikke har fået reaktion en uge efter man har fremsendt noget, så anbefales det, at man løfter telefonen og ringer for at høre om det fremsendte er kommet frem. MG overtager Elite Ungdom for resten af sæsonen (på grund af Erling Wagners sygdom). Ad 9a Den nye turnering: AS beklager alle de rettelser der har været omkring turneringen i år. Når turneringen lægges på hjemmesiden, så skal det være en færdig turnering. Der har i år været rettelser som ikke har været ajourført både på Infosport og på hjemmesiden. Når vi kommer ind i januar skal der nedsættes et udvalg til at udarbejde kontrakter med hallerne (reservebaner osv.). Det skal på tjeklisten så vi ikke skal lave det om bagefter. MW klager over, at Pin-Crackers ikke mødte op til en kamp på grund af en fejl på hjemmesiden. Der er enighed om, at hjemmesiden ikke er skyld i, at holdet ikke mødet op. I turneringsplanen var der angivet korrekt tidspunkt, hvorimod der i oversigten over ændringer stod et tidspunkt som var en halv time forkert. Dette berettiger ikke klubben til at spille kampen om fordi de ikke mødte frem. Den dato der har været skrevet ud for de enkelte rettelser af en kampdato på hjemmesiden har kunnet misforstås. Datoen har været skrevet som ÅÅMMDD et enkelt hold har misforstået dette, og troet at det var ÅÅDDMM. Dette vil blive rettet på hjemmesiden, så vi fremover undgår denne slags misforståelser. LM fastholder, at :19/ BM Side 9

10 det til enhver tid er dato og tidspunkt i turneringsplanen der er gældende og ikke den hjælpetekst der står øverst. BM har fremsendt en liste til MP med uoverensstemmelser mellem Infosport og hjemmesiden. Tidspunkter for de enkelte kampe indtastes manuelt i Infosport hvorimod de tages direkte fra nøglen til hjemmesiden. Ved uoverensstemmelser er det altid KBUs hjemmeside der er gældende. Ad 9b Ad 9c Trækning af hold: Der er trukket et puslingehold efter turneringen var blevet lagt. For at hjælpe ungdomsklubben, har turneringsudvalget efterfølgende ændret turneringen så klubben blev sparet for udgiften til det hold som de ikke kunne stille alligevel. AH spørger til hvad der sker med de hold der ikke mødte op i første runde. Bliver de bare registret som ikke mødt? Hvis et hold ikke møder 3 gange, så bliver de smidt ud af turneringen. Fremtidig planlægning: Dette har været diskuteret under tidligere punkter på dagsordenen. Med hensyn til 2 kampe på samme dag, så vil klubberne modtaget et spørgeskema, så de kan fortælle hvordan de synes at spille på den måde. JH spørger til, om det ikke blot er det der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet for 2 år siden vi prøver af nu? Ad 10a Oprydning af vores kontor (rengøring, istandsættelse mv): AH havde sat dette punkt på dagsordenen nærmest som en brainstorm på, hvordan vi kunne få gjort vores kontor mere indbydende IS har gjort rent efter indbruddet. AH spørger om vi gemmer for at gemme. AS husker, at der for et par år siden blev smidt for meget ud. AH der ligger meget som vi ikke bruger MW hvis vi har en kopimaskine som vi ikke bruger, hvorfor sætter vi den så ikke på hjemmesiden, og får den solgt. IS jeg kan godt gøre rent, og jeg har tidligere været med til at male AH mener at det ville hjælpe ved møderne, hvis der blev opsat en strømskinne i bordet. MW mener at vi skal sætte oprydning på som et punkt til næste UB møde og finde en dato. Ad 11 Eventuelt: AS arbejder på at finde en dato for turneringsafslutningen Mødet sluttede kl. 21:14 Referat: Bente :19/ BM Side 10

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/steffen H. Jensen Lyngby v/frank Rasmussen,

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag 1: Alle mesterskaber og stævner spilles efter internationale regler. Alle turneringskampe spilles på 2 baner, lige mange højre og venstre slag.

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG

REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG REGLEMENT FOR JHF s TURNERINGSUDVALG Forbundets turneringsudvalg består af en på repræsentantskabsmødet valgt formand samt kredsenes turneringsudvalgsformænd. Til formandsposten kan vælges en person uden

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere