Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne, hvilket blev tilskrevet bekymringer om gældskrisen i Europa og generelle vækstbekymringer. Det sendte samtidigt renterne på toneangivende statsobligationer markant ned således, at den nåede ned under 2% for 10-årige renter i både Tyskland og USA for første gang nogensinde. Den generelt øgede risikoaversion gav genlyd på valutamarkederne, hvor sikker-havn -valutaerne igen kommer under styrkelsespres. Det medvirkede sandsynligvis til, at Schweiz indtog en del fokus da centralbanken som modsvar indførte et loft for CHF over for EUR. Det sendte rystelser igennem valutamarkedet, hvor EUR kun steg midlertidigt og faldt tilbage over ugen. Udover diskussionen om hvorvidt centralbanken kan forsvare loftet, gav det samtidigt anledning til spekulationer om dette var det næste skridt på vejen mod en decideret valutakrig, da alle nationer i øjeblikket er interesseret i en hjælpende hånd fra en svagere indenlandsk valuta. Ugens rentemøder i Sverige, Storbritannien, euroområdet og især Japan afslørede imidlertid, at disse lande ikke umiddelbart vil følge efter med lignende tiltag. Mens Storbritannien og Japan som udgangspunkt holdt pengepolitikken uændret, var der imidlertid tegn på opblødning i både Sverige og euroområdet. Sidstnævnte slog således som ventet en neutral tone an og så balancerede risici for inflationsudviklingen. Man kunne endda tolke ECB-chef Trichets pressekonference som svagt dueagtig, da ECB så risici på nedsiden for den økonomiske udvikling. Renter og EUR faldt da også yderligere i kølvandet på rentemødet og EUR ramte et halvårligt lavpunkt vs. USD. Med hensyn til gældsbekymringer blev der absolut stadig holdt liv i disse, da debatten fortsat synes at blive mere og mere åben overfor muligheden for græsk exit. ECB så derudover fortsat ud til at støtteopkøbe obligationer. Med hensyn til de økonomiske nøgletal var ugens vigtigste ISM-service fra USA som helt uventet steg i august og dermed i kombination med industriindekset dæmpede den værste frygt for recession her og nu. Det gav anledning til en vis stabilisering på aktiemarkederne også i kombination med forventninger til, at Bernanke og/eller Obama ville løfte sløret for nye støttetiltag til økonomien. Bernanke kom dog ikke med nye hint i den retning, mens Obama fremlagde sin vækst- og jobplan. Indholdet af planen overraskede ikke som sådan om end størrelsen på 447 mia. USD var en smule større end de på forhånd ventede 300 mia. USD. Da planen imidlertid indeholder et vist løft i udgifterne havde markederne svært ved at kreditere planen, da spørgsmålet er om Obama kan få den vedtaget i det ønskede hurtige tempo og omfang, da der må forudses en vis republikansk modstand. Med hensyn til nye tiltag ser markederne igen ud til at håbe på en eller anden form for koordineret støttet på weekendens G7-møde. Fristende at følge efter Schweiz især for Japan Indeks 2007= Japan, JPY Schweiz, CHF Renter under 2% for første gang nogensinde % Stærkere valuta (BoE effektive indeks) SNB's loft indføres Tysk 10-årig rente USA's 10-årige rente For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA De første septemberindeks tikker ind: I USA byder ugen på en række vigtige økonomiske statstikker. Vi interesserer os først og fremmest for de første tillidsmålinger blandt forbrugere og virksomheder for september, hvor flere af indeksene pt. befinder sig på niveauer der historisk er gået hånd i hånd med recession. I første omgang forventes de to regionale industriindeks fra New York Fed og Philadelphia Fed, som begge kommer torsdag, at stige igen i september oven på de pæne (især Philly-indekset) fald i august. Det understreger, at der i august var tale om en forskrækkelseseffekt, der efter at den værste uro nu har lagt sig bør være taget lidt af i september. Den ventede korrektion inspireres især af et nationalt ISM-indeks der ikke faldt i den frygtede udstrækning. Ikke desto mindre forventes indeksniveauerne stadig tilpas negative til fortsat (isoleret set) at indikere, at aktiviteten i øjeblikket løber baglæns. Dog ventes industriproduktionen (torsdag) i august fortsat at vise fremgang omend den kun er marginal i forhold til den overraskende pæne stigning i juli, som især var drevet af en indhentningseffekt i bilproduktionen. Dernæst vil forbrugertilliden fra Universtity of Michigan komme i fokus fredag. Tilliden faldt som en sten i både juli og august, hvilket bragte forbrugerstemningen tilbage til bundniveauet under finanskrisen 2008/2009. Der forventes kun en mindre stigning i tillidsindekset i september, som ikke ændrer stort på indtrykket af husholdningernes fornyede skepsis, som især ses understøttet af manglende bedringstegn på arbejdsmarkedet. Derudover har husholdningerne ikke just oplevet en bedring i købekraften som følge af den stigende inflation, hvor forbrugerprisinflationen så sent som i juli uventet steg til hele 3,6% - det højeste niveau siden september Torsdagens forbrugerprisopgørelse for august forventes at vise et fald i årsinflationen især trukket ned af energi. Juli kan dermed meget vel vise sig toppen i denne omgang. Detailsalgsvæksten er kommet sig en smule de seneste måneder oven på de største prisstigninger samt manglende varer på hylderne (især biler) efter Japankatastrofen. Det understreger at opbremsningen i foråret delvist kan forklares af midlertidige faktorer. Vi er nu stadig ikke specielt optimistiske fremadrettet, idet fortsat pæne prisstigninger forventes at dæmpe salget. Derudover er der spørgsmålet om den seneste tillidskrise bliver omsat i et købestop fra husholdningernes side og dermed i en realøkonomisk krise? Vi forventer dog at detailsalget vil vokse gennemsnitligt med 0,2% m/m i august. Det er dog et fald i forhold til 0,5% i juli, hvilket afspejler aftagende indhentningseffekt fra især bilsalg samt lavere benzinpriser. Euroområdet Gældskrisefokus ruller videre: I den kommende uge er det så som så med vigtige kalendersatte økonomiske begivenheder i euroområdet, og blandt nøgletallene er det umiddelbart industriproduktionen for juli som gør sig mest interessant. Vi har dog allerede modtaget nationale produktionstal for Tyskland og Frankrig, som har vist en større end forventet stigning. Samlet set peger de to lande på, at euroområdets produktion skal stige med op i mod 2-3%. Der er dog indikationer på en markant opbremsning fra august, og det seneste PMI-indeks for fremstillingsindustrien peger på en produktionen vil falde en smule i august. Dermed er der frit USA: Tillidsindeks viser recessionsrisiko Indeks Grå områder: USA recessioner U. of Michigan forbrugertillidsindeks Philadelphia Fed's industriindeks USA: Prisudviklingen dæmper fortsat salg % m/m, 3M gnm EMU: Industriproduktionen trækkes op af kernelandene 1995= Kernedetailsalg, realt Kerne-forbrugerpriser -6 Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Industriproduktion, euroområdet Industriproduktion, vægtet Tyskland & Frankrig Indeks % m/m, 3M gnm. (omvendt akse) 9. september

3 spil for markederne til at fokusere på gældskrisen, og selvom der i den forbindelse ikke umiddelbart er nøglebegivenheder på kalenderen før end Eurofi Financial Forum torsdag og Ecofin-møderne fredag, vil der næsten utvivlsomt dukke udmeldinger op i løbet af ugen der kan påvirke stemningen. Fokus vil på disse møder nok især kredse om Grækenland og antydninger af at enkelte landes tålmodighed med Grækenland er ved at slippe op. Schweiz med udtømt rentemøde: På torsdag afholder Schweiz centralbank, SNB, sit officielle rentemøde. Det er dog svært at få øje på nyheder i den forbindelse, da centralbanken allerede har set sig nødsaget til at ændre pengepolitikken ekstraordinært af fire omgange igennem den seneste runde opblussende krisestemning, især med henblik på at hindre en yderligere CHF-styrkelse. Det mest markante indgreb kom så sent som i tirsdags, hvor banken indførte et loft for CHF over for EUR på 1,20. Selv med denne kurs fremstår styrken i CHF som en stor udfordring mht. vækst- og deflationsrisici. Så denne asymmetriske kursstyring ses for nuværende at være krumtappen i pengepolitikken frem for renten som da også er sat helt i bund. Der vil således især være fokus på eventuelle uddybninger af hvorledes den nye politik søges udført. Derudover modtager vi vanen tro bankens opdaterede vækst- og inflationsskøn. Vi tror, at banken fastholder 2% s vækstmålet for i år, men foretager en markant nedrevidering af inflationsforventningerne fra forrige 0,9% i 2011 og 1,0% i Vi ser en inflation nærmere 0,5% i disse år. Danmark: Valg, huspriser og inflation på programmet: Det er klart, at den kommende uge i Danmark vil være farvet af en enkelt dominerende begivenhed - nemlig folketingsvalget på torsdag. Vi vil ikke knytte nogen synderlige kommentarer til den begivenhed, men blot opfordre alle til at komme af sted til valgurnerne, og så ønske de forskellige partier alt muligt held og lykke. Til gengæld får vi tal for udviklingen inden for et af de emner, der har præget valgkampen, nemlig boligmarkedet. Der er endda to statistikker for boligmarkedet på programmet, hvor vi ligger ud tirsdag med den såkaldte boligudbudsstatistik for august. Billedet her ventes desværre at være en fortsættelse af den seneste tids kedelige signaler om at udbuddet af boliger fortsat stiger, samt at det stadig tager meget lang tid at få solgt sin bolig. Torsdag får vi så boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal, der dækker udviklingen i hhv. antallet af handler samt udviklingen i ejendomspriserne. Det er ikke så lang tid siden at vi fik tal for udviklingen i 1. kvartal, hvor vi allerede så svaghederne på boligmarkedet spille igennem på udviklingen i både aktiviteten og i priserne. Effekten af de ultra-lave renter og en lempelig finanspolitik så således allerede ud til at være fordampet i årets første måneder, og specifikt for udviklingen i 2. kvartal har vi haft en mærkbar effekt på husholdningerne fra høje oliepriser, usikkerheden om den fremtidige boligbeskatning i lyset af udsigten til valg samt effekten af ECB's (malplacerede) renteforhøjelser i den periode. Det gør det yderst svært ved at se konturerne til, at der skulle blive tale om nogen acceleration i prisudviklingen på boligmarkedet, og vi venter da også at se nye fald i både aktiviteten og i priserne i 2. kvartal. Kombinerer man udviklingen i antallet af handler og det aktuelle udbud af boliger til salg, er det da også mere end tydeligt, Schweiz: Stadig stor deflationsrisiko forude Indeks (omvendt akse) Effektiv CHF (12M lag) CPI Core DK: Alt for meget til salg og ingen efterspørgsel på boligmarkedet % y/y 9. september

4 at priserne endnu ikke ser ud til at afspejle udbuds/efterspørgselsforholdene. Antallet af boliger til salg fortsætter med at stige eksplosivt, mens antallet af handler stadig ligger fastfrosset. Med det aktuelle salgstempo i 1. kvartal ville det således tage næsten 19 måneder at få ryddet hele udbuddet af boliger. Hvis vi antager, at antallet af handler udviklede sig som normalt fra 1. kvartal til 2. kvartal (hvilket formentlig er for optimistisk) vil tallet dog blive endnu højere, og stige til over 20 måneder - tæt ved toppen under finanskrisen. Det er således meget svært at bevare den store optimisme med hensyn til boligmarkedet. Om man kan puste liv i det med midlertidige fradragsordninger er ligeledes yderst tvivlsomt. Erfaringer fra USA viser i hvert fald at sådanne rabatordninger kan have en meget kortvarig effekt. Vi venter for indeværende at parcelhuspriserne vil falde med ca. 5% på årsbasis i år, og i omegnen af 3% til næste år. Prisfaldene kan dog vise sig større skulle den globale økonomi bremse op, og ledigheden begynde at vende pilen opad igen. Selv om boligmarkedet vil tiltrække sig stor opmærksomhed, så får vi også tal for udviklingen i inflationen, som bl.a. har været en af faktorerne bag den triste udvikling vi har set i privatforbruget igennem året. Stigningerne i forbrugerpriserne har således ligget væsentligt højere end de lønstigninger vi har set igennem første halvår af 2011, og det har givet et indhug i forbrugernes købekraft. Vi regner dog med, at inflationen har nået en top hen over sommeren, om end vi ikke venter større fald før end at vi kommer ind i det nye år, i takt med at effekterne fra olieprisstigningerne falder ud. Inflationen i august ventes dog at understrege tendensen til lidt lavere inflation. Vi venter ganske vist, at forbrugerpriserne vil stige med 0,2% m/m, trukket op af stigende priser på tøj efter udsalget, men modsat trækker fald i priserne på energi. Det betyder dog at inflationen ventes at aftage fra 2,9% til 2,8% i august, hvilket vil være 3. måned i træk med svagt faldende inflation efter toppen i maj, hvor inflationen lå på 3,1%. Det EUharmoniserede forbrugerprisindeks ventes også at være steget med 0,2% m/m, men her ventes inflationen at være faldet fra 3,0% til 2,7% i august. Der kommer dog i løbet af efteråret et skub opad på forbrugerpriserne fra den ventede indførelse af en afgift på mættet fedt fra d. 1. oktober, som vil skubbe priserne på for eksempel kød og mejeriprodukter i vejret. Endelig får vi også et par måske lidt mere perifere statistikker i form af en alternativ opgørelse af beskæftigelsen fra arbejdstidsregnskabet for 2. kvartal (onsdag), samt juni-versionen af opgørelsen over de årlige nationalregnskabstal fra 2010 (torsdag). Med hensyn til den førstnævnte bliver det interessant at se, om arbejdstidsregnskabet bekræfter den svagt positive melding fra det kvartalsvise nationalregnskab om en stigning i beskæftigelsen på ca personer i 2. kvartal. Med revisionerne af nationalregnskabet kan vi få revisioner i vækstbilledet bagud i tiden. DK: Inflationen æder af vores løn Emerging Markets Vender Indien også rundt? I takt med at udviklede økonomier øger fokus på yderligere stimulans har vi allerede nu set flere emerging markets tage skridt i samme retning til trods for noget stærkere vækst og stadig eleveret inflation. Således overraskede Brasilien i forrige uge med en decideret rentenedsættelse efter på foregående møde at have hævet renten og uden klare tegn på at inflationen er på vej ned. Ikke overraskende henviste centralbanken især 9. september

5 til de forværrede globale udsigter og herunder især i USA og euroområdet. I den forgangne uge har faldende inflation i Kina også sat gang i spekulationerne om snarlige lempelser eller i hvert fald ikke flere pengepolitiske stramninger. I den kommende uge får vi så at se om endnu et af de store emerging markets lande følger trop i retning af en mere lempelig pengepolitik når Reserve Bank of India holder rentemøde. Markedsforventninger peger pt. på endnu en renteforhøjelse med 0,25%-point en tand mindre aggressivt en på mødet i juli, hvor renten blev hævet med 0,5%-point. Pengemarkedsrenterne er ligeledes fortsat opad hvilket bekræfter markedsforventningerne om en rentestramning. Ikke desto mindre peger de globale afmatningstegn isoleret på at vi kan have set den sidste rentestramning i denne omgang. Inflationen har da også stabiliseret sig om end på et relativt højt niveau og væksten faldt en smule tilbage i 2. kvartal. Vi mangler endvidere at se en del af effekten fra tidligere stramninger. Indien har hævet renten 11 gange siden starten af Vi vurderer, at det er meget sandsynligt, at Indien vælger at følge trop og holde renten i ro på ugens møde. Ugen byder endvidere også på nye CNY-lån fra Kina. Der ventes udlånsaktivitet på cirka 500 mia. nye CNY-lån, hvilket ser ud til at være et niveau som udlånsaktiviteten har stabiliseret sig omkring. Udlånsaktiviteten ligger fortsat på et relativt højt niveau, der dog er noget lavere end igennem krisen i Vi tror ikke myndighederne i Kina er interesseret i øget udlånsaktivitet qua de bekymringer der er ved at opstå om de kinesiske bankers udsigt til stigende dårlige lån som følge af den massive udlånsaktivitet igennem krisen. Visse analysehuse har indikeret, at helt op til 30% af de udstedte lån ende som dårlige lån, der i sidste ende kan ende hos bankerne såfremt de lokale myndigheder ikke bakker op om lånene, hvilket vi allerede i enkelte tilfælde har set, at de ikke altid gør. Inflationen stabiliseret kan tillade rentestop 9. september

6 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige Kina Actual FDI (YoY) AUG % Kina New Yuan Loans AUG 500.0B B 12/09/11 09:00 Danmark CPI (M om /YoY) AUG %/2.8% -0.1%/2.9% 12/09/11 09:00 Danmark CPI - EU Harmonized (M om /YoY) AUG %/2.7% 0%/3.0% 12/09/11 22:00 USA Fed's Fisher Speaks 13/09/11 01:01 UK RICS House Price Balance AUG -25% % 13/09/11 02:00 USA Fed's B ullard speaks /09/11 07:30 Frankrig Consumer Price Index (M om /YoY) AUG 0.3%/2.0% %/1.9% 13/09/11 09:30 Sverige CPI - Headline Rate (M om ) AUG %/3.3% 13/09/11 09:30 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) AUG %/1.6% 13/09/11 10:30 UK CPI (M om ) AUG 0.6%/4.6% - - 0%/4.4% 13/09/11 10:30 UK Core CPI YOY AUG 2.9% % 13/09/11 13:30 USA NFIB Small B usiness Optimism A UG /09/11 14:30 USA Import Price Index (M om /YoY) AUG -0.7%/13.0% %/14.0% 13/09/11 20:00 USA M onthly Budget Statement AUG -$126.5B - - -$90.5B 14/09/11 06:30 Japan Industrial Production (M om /YoY) JUL F %/-2.8% 14/09/11 10:30 UK Claimant Count Rate AUG 5.0% % 14/09/11 11:00 EM U Euro-Zone Ind. Prod. (M om /YoY) JUL 1.6%/4.8% %/2.9% 14/09/11 13:00 USA M BA M ortgage Applications 09. Sep % 14/09/11 14:30 USA Producer Price Index (M om /YoY) AUG -0.1%/6.4% %/7.2% 14/09/11 14:30 USA PPI Ex Food & Energy (M om ) AUG 0.2%/2.6% %/2.5% 14/09/11 14:30 USA Advance Retail Sales AUG 0.2% 0.3% 0.5% 15/09/11 09:30 Sverige Unemployment Rate AUG % 15/09/11 09:30 Schweiz SNB 3-M onth Libor Target Rate 0.0% 0.0% 0.0% 15/09/11 10:30 UK Retail Sales w/auto Fuel (M om /YoY) AUG -0.3%/-0.1% %/0.0% 15/09/11 11:00 EM U Euro-Zone CPI - Core (YoY) AUG 1.20% % 15/09/11 11:00 EM U Euro-Zone CPI (M om /YoY) AUG 0.2%/2.5% %/2.5% 15/09/11 14:30 USA Consumer Price Index (M om /YoY) AUG 0.2%/3.6% 0.3%/ 0.5%/3.6% 15/09/11 14:30 USA CPI Ex Food & Energy (M om /YoY) AUG 0.2%/1.9% 0.2%/ 0.2%/1.8% 15/09/11 14:30 USA Current Account Balance 2Q -$121.5B - - -$119.3B 15/09/11 14:30 USA Empire M anufacturing SEP /09/11 14:30 USA Initial Jobless Claims 09. Sep K 15/09/11 15:15 USA Industrial Production (MoM) AUG 0.1% 0.5% 0.9% 15/09/11 15:15 USA Capacity Utilization AUG 77.5% % 15/09/11 16:00 USA Philadelphia Fed. SEP /09/11 20:00 EM U Trichet Speaks 16/09/11 09:00 EM U Ecofin-møder 16/09/11 15:55 USA U. o f M ichigan Confidence SEP P Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JPY Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Hårde data fra USA samt minusvækst i euroområdet Ugen der gik Vækstmoderation og stimulansforventninger: Selvom der har været tale om en vis stilhed på makrofronten over

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 Travl nøgletalsuge i USA og Kina-BNP Ugen der gik ECB sendte renter og EUR i vejret: I indeværende uge fortsatte den positive stemning på finansmarkederne, hvilket især trak

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 11. december 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 51 Første Fed-renteforhøjelse i ni år Ugen der gik Råvareprisfaldene fortsatte i den forgangne uge Den forgangne uge har været præget af markante

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 5. september 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Mere stille uge levner plads til geopolitisk fokus Ugen der gik ECB satte dagsordenen med rentesænkning og opkøb I Europa var ugens vigtigste

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Stille uge med en smule fokus på ECB-møde Ugen der gik Markant positiv start på året: Der er nok ingen tvivl om at ugens højdepunkt var budgetforhandlingerne i USA, der stort

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 36 Syrien, ECB og USA-tal løber med opmærksomheden Ugen der gik Geopolitisk uro i højsædet denne uge: Der har været tale om en uge med voksende uro på finansmarkederne, hvor

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge Græsk valghårdknude og euroområde i recession Ugefokus udkommer ikke i næste uge Ugen der gik Grækenland sænker stemningen: Ugen har været præget af den nedtrykte stemning som

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 23 ECB vil ikke gribe ind (endnu) Ugen der gik Den sidste bastion vakler: Overordnet har det været en uge præget af panikagtig stemning, hvor bekymringerne omkring gældskrisen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 13. marts 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 12 Så holder Feds tålmodighed nok ikke længere Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder er faldet lidt i denne uge i takt med, at den forventede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Bernanke med vigtig Jackson Hole -tale Ugen der gik Finansmarkederne kunne ikke opretholde optimismen: Den seneste optimisme på finansmarkederne har især været båret frem

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 4 PMI fra euroområde og Bank of Japan Ugen der gik Finansmarkederne fastholdt optimisme: Det har været en uge med lidt blandede temaer, hvor man grundlæggende kunne konstatere,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 7. august 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Euroområdets vækst lidt ned i gear Ugen der gik Renter og USD understøttes af FOMC-medlem Ugen har været præget af en rimelig stabil udvikling

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 39 Græsk IMF/EU-inspektion og EFSF-afstemninger Ugen der gik Federal Reserve formåede ikke at indgyde ny tillid: Ugen har især budt på fortsat fokus på gældskrisen i Europa

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 13 Kina-banker, et par USA-tal og Ecofin-møde i København Ugen der gik Euroområdets økonomi med fortsatte udfordringer: Finansmarkederne vendte i denne uge rundt oven på de

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 24. 24. juli 2015, uge 30 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,0% 2.102

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Lukkedage: Ratingnyheder: USA Core-PCE (fredag) Den såkaldte core-pce-deflator (kerneinflation) er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Euro-fokus på inflation og ledighed Ugen der gik En rimelig stabil uge: Ser man på udviklingen på finansmarkederne over ugen var der tale om en rimelig stabil uge uden de

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 7.juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 12,40 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 7,10 pr. Short ton

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 11 EU-topmøde og februar-tal fra USA Ugen der gik Flere positive USA-tal og rentemøder: Ugen har været lidt blandet, men grundlæggende har der været tale om en fortsat øget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. januar 2016, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,7% 1.869 Nikkei -1,6% 16.959

Læs mere