Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne, hvilket blev tilskrevet bekymringer om gældskrisen i Europa og generelle vækstbekymringer. Det sendte samtidigt renterne på toneangivende statsobligationer markant ned således, at den nåede ned under 2% for 10-årige renter i både Tyskland og USA for første gang nogensinde. Den generelt øgede risikoaversion gav genlyd på valutamarkederne, hvor sikker-havn -valutaerne igen kommer under styrkelsespres. Det medvirkede sandsynligvis til, at Schweiz indtog en del fokus da centralbanken som modsvar indførte et loft for CHF over for EUR. Det sendte rystelser igennem valutamarkedet, hvor EUR kun steg midlertidigt og faldt tilbage over ugen. Udover diskussionen om hvorvidt centralbanken kan forsvare loftet, gav det samtidigt anledning til spekulationer om dette var det næste skridt på vejen mod en decideret valutakrig, da alle nationer i øjeblikket er interesseret i en hjælpende hånd fra en svagere indenlandsk valuta. Ugens rentemøder i Sverige, Storbritannien, euroområdet og især Japan afslørede imidlertid, at disse lande ikke umiddelbart vil følge efter med lignende tiltag. Mens Storbritannien og Japan som udgangspunkt holdt pengepolitikken uændret, var der imidlertid tegn på opblødning i både Sverige og euroområdet. Sidstnævnte slog således som ventet en neutral tone an og så balancerede risici for inflationsudviklingen. Man kunne endda tolke ECB-chef Trichets pressekonference som svagt dueagtig, da ECB så risici på nedsiden for den økonomiske udvikling. Renter og EUR faldt da også yderligere i kølvandet på rentemødet og EUR ramte et halvårligt lavpunkt vs. USD. Med hensyn til gældsbekymringer blev der absolut stadig holdt liv i disse, da debatten fortsat synes at blive mere og mere åben overfor muligheden for græsk exit. ECB så derudover fortsat ud til at støtteopkøbe obligationer. Med hensyn til de økonomiske nøgletal var ugens vigtigste ISM-service fra USA som helt uventet steg i august og dermed i kombination med industriindekset dæmpede den værste frygt for recession her og nu. Det gav anledning til en vis stabilisering på aktiemarkederne også i kombination med forventninger til, at Bernanke og/eller Obama ville løfte sløret for nye støttetiltag til økonomien. Bernanke kom dog ikke med nye hint i den retning, mens Obama fremlagde sin vækst- og jobplan. Indholdet af planen overraskede ikke som sådan om end størrelsen på 447 mia. USD var en smule større end de på forhånd ventede 300 mia. USD. Da planen imidlertid indeholder et vist løft i udgifterne havde markederne svært ved at kreditere planen, da spørgsmålet er om Obama kan få den vedtaget i det ønskede hurtige tempo og omfang, da der må forudses en vis republikansk modstand. Med hensyn til nye tiltag ser markederne igen ud til at håbe på en eller anden form for koordineret støttet på weekendens G7-møde. Fristende at følge efter Schweiz især for Japan Indeks 2007= Japan, JPY Schweiz, CHF Renter under 2% for første gang nogensinde % Stærkere valuta (BoE effektive indeks) SNB's loft indføres Tysk 10-årig rente USA's 10-årige rente For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA De første septemberindeks tikker ind: I USA byder ugen på en række vigtige økonomiske statstikker. Vi interesserer os først og fremmest for de første tillidsmålinger blandt forbrugere og virksomheder for september, hvor flere af indeksene pt. befinder sig på niveauer der historisk er gået hånd i hånd med recession. I første omgang forventes de to regionale industriindeks fra New York Fed og Philadelphia Fed, som begge kommer torsdag, at stige igen i september oven på de pæne (især Philly-indekset) fald i august. Det understreger, at der i august var tale om en forskrækkelseseffekt, der efter at den værste uro nu har lagt sig bør være taget lidt af i september. Den ventede korrektion inspireres især af et nationalt ISM-indeks der ikke faldt i den frygtede udstrækning. Ikke desto mindre forventes indeksniveauerne stadig tilpas negative til fortsat (isoleret set) at indikere, at aktiviteten i øjeblikket løber baglæns. Dog ventes industriproduktionen (torsdag) i august fortsat at vise fremgang omend den kun er marginal i forhold til den overraskende pæne stigning i juli, som især var drevet af en indhentningseffekt i bilproduktionen. Dernæst vil forbrugertilliden fra Universtity of Michigan komme i fokus fredag. Tilliden faldt som en sten i både juli og august, hvilket bragte forbrugerstemningen tilbage til bundniveauet under finanskrisen 2008/2009. Der forventes kun en mindre stigning i tillidsindekset i september, som ikke ændrer stort på indtrykket af husholdningernes fornyede skepsis, som især ses understøttet af manglende bedringstegn på arbejdsmarkedet. Derudover har husholdningerne ikke just oplevet en bedring i købekraften som følge af den stigende inflation, hvor forbrugerprisinflationen så sent som i juli uventet steg til hele 3,6% - det højeste niveau siden september Torsdagens forbrugerprisopgørelse for august forventes at vise et fald i årsinflationen især trukket ned af energi. Juli kan dermed meget vel vise sig toppen i denne omgang. Detailsalgsvæksten er kommet sig en smule de seneste måneder oven på de største prisstigninger samt manglende varer på hylderne (især biler) efter Japankatastrofen. Det understreger at opbremsningen i foråret delvist kan forklares af midlertidige faktorer. Vi er nu stadig ikke specielt optimistiske fremadrettet, idet fortsat pæne prisstigninger forventes at dæmpe salget. Derudover er der spørgsmålet om den seneste tillidskrise bliver omsat i et købestop fra husholdningernes side og dermed i en realøkonomisk krise? Vi forventer dog at detailsalget vil vokse gennemsnitligt med 0,2% m/m i august. Det er dog et fald i forhold til 0,5% i juli, hvilket afspejler aftagende indhentningseffekt fra især bilsalg samt lavere benzinpriser. Euroområdet Gældskrisefokus ruller videre: I den kommende uge er det så som så med vigtige kalendersatte økonomiske begivenheder i euroområdet, og blandt nøgletallene er det umiddelbart industriproduktionen for juli som gør sig mest interessant. Vi har dog allerede modtaget nationale produktionstal for Tyskland og Frankrig, som har vist en større end forventet stigning. Samlet set peger de to lande på, at euroområdets produktion skal stige med op i mod 2-3%. Der er dog indikationer på en markant opbremsning fra august, og det seneste PMI-indeks for fremstillingsindustrien peger på en produktionen vil falde en smule i august. Dermed er der frit USA: Tillidsindeks viser recessionsrisiko Indeks Grå områder: USA recessioner U. of Michigan forbrugertillidsindeks Philadelphia Fed's industriindeks USA: Prisudviklingen dæmper fortsat salg % m/m, 3M gnm EMU: Industriproduktionen trækkes op af kernelandene 1995= Kernedetailsalg, realt Kerne-forbrugerpriser -6 Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Industriproduktion, euroområdet Industriproduktion, vægtet Tyskland & Frankrig Indeks % m/m, 3M gnm. (omvendt akse) 9. september

3 spil for markederne til at fokusere på gældskrisen, og selvom der i den forbindelse ikke umiddelbart er nøglebegivenheder på kalenderen før end Eurofi Financial Forum torsdag og Ecofin-møderne fredag, vil der næsten utvivlsomt dukke udmeldinger op i løbet af ugen der kan påvirke stemningen. Fokus vil på disse møder nok især kredse om Grækenland og antydninger af at enkelte landes tålmodighed med Grækenland er ved at slippe op. Schweiz med udtømt rentemøde: På torsdag afholder Schweiz centralbank, SNB, sit officielle rentemøde. Det er dog svært at få øje på nyheder i den forbindelse, da centralbanken allerede har set sig nødsaget til at ændre pengepolitikken ekstraordinært af fire omgange igennem den seneste runde opblussende krisestemning, især med henblik på at hindre en yderligere CHF-styrkelse. Det mest markante indgreb kom så sent som i tirsdags, hvor banken indførte et loft for CHF over for EUR på 1,20. Selv med denne kurs fremstår styrken i CHF som en stor udfordring mht. vækst- og deflationsrisici. Så denne asymmetriske kursstyring ses for nuværende at være krumtappen i pengepolitikken frem for renten som da også er sat helt i bund. Der vil således især være fokus på eventuelle uddybninger af hvorledes den nye politik søges udført. Derudover modtager vi vanen tro bankens opdaterede vækst- og inflationsskøn. Vi tror, at banken fastholder 2% s vækstmålet for i år, men foretager en markant nedrevidering af inflationsforventningerne fra forrige 0,9% i 2011 og 1,0% i Vi ser en inflation nærmere 0,5% i disse år. Danmark: Valg, huspriser og inflation på programmet: Det er klart, at den kommende uge i Danmark vil være farvet af en enkelt dominerende begivenhed - nemlig folketingsvalget på torsdag. Vi vil ikke knytte nogen synderlige kommentarer til den begivenhed, men blot opfordre alle til at komme af sted til valgurnerne, og så ønske de forskellige partier alt muligt held og lykke. Til gengæld får vi tal for udviklingen inden for et af de emner, der har præget valgkampen, nemlig boligmarkedet. Der er endda to statistikker for boligmarkedet på programmet, hvor vi ligger ud tirsdag med den såkaldte boligudbudsstatistik for august. Billedet her ventes desværre at være en fortsættelse af den seneste tids kedelige signaler om at udbuddet af boliger fortsat stiger, samt at det stadig tager meget lang tid at få solgt sin bolig. Torsdag får vi så boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal, der dækker udviklingen i hhv. antallet af handler samt udviklingen i ejendomspriserne. Det er ikke så lang tid siden at vi fik tal for udviklingen i 1. kvartal, hvor vi allerede så svaghederne på boligmarkedet spille igennem på udviklingen i både aktiviteten og i priserne. Effekten af de ultra-lave renter og en lempelig finanspolitik så således allerede ud til at være fordampet i årets første måneder, og specifikt for udviklingen i 2. kvartal har vi haft en mærkbar effekt på husholdningerne fra høje oliepriser, usikkerheden om den fremtidige boligbeskatning i lyset af udsigten til valg samt effekten af ECB's (malplacerede) renteforhøjelser i den periode. Det gør det yderst svært ved at se konturerne til, at der skulle blive tale om nogen acceleration i prisudviklingen på boligmarkedet, og vi venter da også at se nye fald i både aktiviteten og i priserne i 2. kvartal. Kombinerer man udviklingen i antallet af handler og det aktuelle udbud af boliger til salg, er det da også mere end tydeligt, Schweiz: Stadig stor deflationsrisiko forude Indeks (omvendt akse) Effektiv CHF (12M lag) CPI Core DK: Alt for meget til salg og ingen efterspørgsel på boligmarkedet % y/y 9. september

4 at priserne endnu ikke ser ud til at afspejle udbuds/efterspørgselsforholdene. Antallet af boliger til salg fortsætter med at stige eksplosivt, mens antallet af handler stadig ligger fastfrosset. Med det aktuelle salgstempo i 1. kvartal ville det således tage næsten 19 måneder at få ryddet hele udbuddet af boliger. Hvis vi antager, at antallet af handler udviklede sig som normalt fra 1. kvartal til 2. kvartal (hvilket formentlig er for optimistisk) vil tallet dog blive endnu højere, og stige til over 20 måneder - tæt ved toppen under finanskrisen. Det er således meget svært at bevare den store optimisme med hensyn til boligmarkedet. Om man kan puste liv i det med midlertidige fradragsordninger er ligeledes yderst tvivlsomt. Erfaringer fra USA viser i hvert fald at sådanne rabatordninger kan have en meget kortvarig effekt. Vi venter for indeværende at parcelhuspriserne vil falde med ca. 5% på årsbasis i år, og i omegnen af 3% til næste år. Prisfaldene kan dog vise sig større skulle den globale økonomi bremse op, og ledigheden begynde at vende pilen opad igen. Selv om boligmarkedet vil tiltrække sig stor opmærksomhed, så får vi også tal for udviklingen i inflationen, som bl.a. har været en af faktorerne bag den triste udvikling vi har set i privatforbruget igennem året. Stigningerne i forbrugerpriserne har således ligget væsentligt højere end de lønstigninger vi har set igennem første halvår af 2011, og det har givet et indhug i forbrugernes købekraft. Vi regner dog med, at inflationen har nået en top hen over sommeren, om end vi ikke venter større fald før end at vi kommer ind i det nye år, i takt med at effekterne fra olieprisstigningerne falder ud. Inflationen i august ventes dog at understrege tendensen til lidt lavere inflation. Vi venter ganske vist, at forbrugerpriserne vil stige med 0,2% m/m, trukket op af stigende priser på tøj efter udsalget, men modsat trækker fald i priserne på energi. Det betyder dog at inflationen ventes at aftage fra 2,9% til 2,8% i august, hvilket vil være 3. måned i træk med svagt faldende inflation efter toppen i maj, hvor inflationen lå på 3,1%. Det EUharmoniserede forbrugerprisindeks ventes også at være steget med 0,2% m/m, men her ventes inflationen at være faldet fra 3,0% til 2,7% i august. Der kommer dog i løbet af efteråret et skub opad på forbrugerpriserne fra den ventede indførelse af en afgift på mættet fedt fra d. 1. oktober, som vil skubbe priserne på for eksempel kød og mejeriprodukter i vejret. Endelig får vi også et par måske lidt mere perifere statistikker i form af en alternativ opgørelse af beskæftigelsen fra arbejdstidsregnskabet for 2. kvartal (onsdag), samt juni-versionen af opgørelsen over de årlige nationalregnskabstal fra 2010 (torsdag). Med hensyn til den førstnævnte bliver det interessant at se, om arbejdstidsregnskabet bekræfter den svagt positive melding fra det kvartalsvise nationalregnskab om en stigning i beskæftigelsen på ca personer i 2. kvartal. Med revisionerne af nationalregnskabet kan vi få revisioner i vækstbilledet bagud i tiden. DK: Inflationen æder af vores løn Emerging Markets Vender Indien også rundt? I takt med at udviklede økonomier øger fokus på yderligere stimulans har vi allerede nu set flere emerging markets tage skridt i samme retning til trods for noget stærkere vækst og stadig eleveret inflation. Således overraskede Brasilien i forrige uge med en decideret rentenedsættelse efter på foregående møde at have hævet renten og uden klare tegn på at inflationen er på vej ned. Ikke overraskende henviste centralbanken især 9. september

5 til de forværrede globale udsigter og herunder især i USA og euroområdet. I den forgangne uge har faldende inflation i Kina også sat gang i spekulationerne om snarlige lempelser eller i hvert fald ikke flere pengepolitiske stramninger. I den kommende uge får vi så at se om endnu et af de store emerging markets lande følger trop i retning af en mere lempelig pengepolitik når Reserve Bank of India holder rentemøde. Markedsforventninger peger pt. på endnu en renteforhøjelse med 0,25%-point en tand mindre aggressivt en på mødet i juli, hvor renten blev hævet med 0,5%-point. Pengemarkedsrenterne er ligeledes fortsat opad hvilket bekræfter markedsforventningerne om en rentestramning. Ikke desto mindre peger de globale afmatningstegn isoleret på at vi kan have set den sidste rentestramning i denne omgang. Inflationen har da også stabiliseret sig om end på et relativt højt niveau og væksten faldt en smule tilbage i 2. kvartal. Vi mangler endvidere at se en del af effekten fra tidligere stramninger. Indien har hævet renten 11 gange siden starten af Vi vurderer, at det er meget sandsynligt, at Indien vælger at følge trop og holde renten i ro på ugens møde. Ugen byder endvidere også på nye CNY-lån fra Kina. Der ventes udlånsaktivitet på cirka 500 mia. nye CNY-lån, hvilket ser ud til at være et niveau som udlånsaktiviteten har stabiliseret sig omkring. Udlånsaktiviteten ligger fortsat på et relativt højt niveau, der dog er noget lavere end igennem krisen i Vi tror ikke myndighederne i Kina er interesseret i øget udlånsaktivitet qua de bekymringer der er ved at opstå om de kinesiske bankers udsigt til stigende dårlige lån som følge af den massive udlånsaktivitet igennem krisen. Visse analysehuse har indikeret, at helt op til 30% af de udstedte lån ende som dårlige lån, der i sidste ende kan ende hos bankerne såfremt de lokale myndigheder ikke bakker op om lånene, hvilket vi allerede i enkelte tilfælde har set, at de ikke altid gør. Inflationen stabiliseret kan tillade rentestop 9. september

6 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige Kina Actual FDI (YoY) AUG % Kina New Yuan Loans AUG 500.0B B 12/09/11 09:00 Danmark CPI (M om /YoY) AUG %/2.8% -0.1%/2.9% 12/09/11 09:00 Danmark CPI - EU Harmonized (M om /YoY) AUG %/2.7% 0%/3.0% 12/09/11 22:00 USA Fed's Fisher Speaks 13/09/11 01:01 UK RICS House Price Balance AUG -25% % 13/09/11 02:00 USA Fed's B ullard speaks /09/11 07:30 Frankrig Consumer Price Index (M om /YoY) AUG 0.3%/2.0% %/1.9% 13/09/11 09:30 Sverige CPI - Headline Rate (M om ) AUG %/3.3% 13/09/11 09:30 Sverige SW CPI - CPIF (M om /YoY) AUG %/1.6% 13/09/11 10:30 UK CPI (M om ) AUG 0.6%/4.6% - - 0%/4.4% 13/09/11 10:30 UK Core CPI YOY AUG 2.9% % 13/09/11 13:30 USA NFIB Small B usiness Optimism A UG /09/11 14:30 USA Import Price Index (M om /YoY) AUG -0.7%/13.0% %/14.0% 13/09/11 20:00 USA M onthly Budget Statement AUG -$126.5B - - -$90.5B 14/09/11 06:30 Japan Industrial Production (M om /YoY) JUL F %/-2.8% 14/09/11 10:30 UK Claimant Count Rate AUG 5.0% % 14/09/11 11:00 EM U Euro-Zone Ind. Prod. (M om /YoY) JUL 1.6%/4.8% %/2.9% 14/09/11 13:00 USA M BA M ortgage Applications 09. Sep % 14/09/11 14:30 USA Producer Price Index (M om /YoY) AUG -0.1%/6.4% %/7.2% 14/09/11 14:30 USA PPI Ex Food & Energy (M om ) AUG 0.2%/2.6% %/2.5% 14/09/11 14:30 USA Advance Retail Sales AUG 0.2% 0.3% 0.5% 15/09/11 09:30 Sverige Unemployment Rate AUG % 15/09/11 09:30 Schweiz SNB 3-M onth Libor Target Rate 0.0% 0.0% 0.0% 15/09/11 10:30 UK Retail Sales w/auto Fuel (M om /YoY) AUG -0.3%/-0.1% %/0.0% 15/09/11 11:00 EM U Euro-Zone CPI - Core (YoY) AUG 1.20% % 15/09/11 11:00 EM U Euro-Zone CPI (M om /YoY) AUG 0.2%/2.5% %/2.5% 15/09/11 14:30 USA Consumer Price Index (M om /YoY) AUG 0.2%/3.6% 0.3%/ 0.5%/3.6% 15/09/11 14:30 USA CPI Ex Food & Energy (M om /YoY) AUG 0.2%/1.9% 0.2%/ 0.2%/1.8% 15/09/11 14:30 USA Current Account Balance 2Q -$121.5B - - -$119.3B 15/09/11 14:30 USA Empire M anufacturing SEP /09/11 14:30 USA Initial Jobless Claims 09. Sep K 15/09/11 15:15 USA Industrial Production (MoM) AUG 0.1% 0.5% 0.9% 15/09/11 15:15 USA Capacity Utilization AUG 77.5% % 15/09/11 16:00 USA Philadelphia Fed. SEP /09/11 20:00 EM U Trichet Speaks 16/09/11 09:00 EM U Ecofin-møder 16/09/11 15:55 USA U. o f M ichigan Confidence SEP P Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JPY Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 24 Stresstest af europæiske banker i fokus Ugen der gik Økonomisk bekymring indtog hovedfokus: Indeværende uge var fra start af præget af sidste uges svage økonomiske nøgletal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 41 Spanien/Grækenland op på finansministermøder? Ugen der gik Alle venter på Spanien og Grækenland: Ugen har været temmelig stille både hvad angår udviklingen på finansmarkederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 5 Møder i EU og ECB samt jobrapport fra USA Ugen der gik Lidt uro om Japan og Storbritannien: Ugen var generelt præget af pæne nøgletal fra både USA og euroområdet, samtidigt

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat 4. december 2014, uge 49 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,1%

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere