Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indkaldelse til I/S-møde"

Transkript

1 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2016 Ryesgade 5, 2.th København N SE Nr Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Formanden siger tak for godt samarbejde Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet Budget for år 2016 Medlemsadministration Indberetning til Skattemyndigheder Abonnement Naturlig Energi Fremtiden for Lynettens vindmøller Åbent hus 19. juni 2016 Skema, regnskab 2015 og budget 2016 Produktion og drift Referat af I/S møde den 16. marts 2015 Markedsprisen i 2015 og de kommende år Adresser for ledelsen Skema til selvangivelsen Indkaldelse til I/S-møde Lynettens ordinære interessentskabsmøde afholdes mandag den 14. marts 2016 kl i Indre By Medborgerhus, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1. sal, 1359, København K.. Dagsorden for I/S-mødet 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2015 Driftsbudget for Indkomne forslag Ledelsen foreslår, at den bemyndiges til at indgå aftale om afhændelse af vore møller. En beslutning herom skal efterfølgende godkendes på et I/S møde. 6. Valg af ledelse: 2 medlemmer (Jørn Rasmussen og Sussanne Blegaa), der begge genopstiller. Kim Birkholm (udtræder før tid pladsen er ledig) 2 suppleanter (Alena Løvenfeldt, Knud Johnsen), der begge genopstiller. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant Erik Brandt (genopstiller) Hans Chr. Fink (genopstiller) 8. Eventuelt Formanden siger tak for godt samarbejde Efter at have været en del af ledelsen i Lynettens Vindkraft siden laugets opstart har jeg nu valgt at takke af. Det skyldes, at jeg gennem det seneste år har følt, at der ikke er tid nok til at løfte mine opgaver i Lynettens Vindkraft, fordi mine to børn på henholdsvis 1 og 2 år tager mere og mere af min tid. Og det er jo ikke så dårligt! Da jeg desuden kan se frem til at blive far for tredje gang til marts, er det nu tid at overlade min post i ledelsen til en anden. Jeg siger tak til mine venner i ledelsen for mange års godt samarbejde krydret med fantastiske oplevelser. Også tak til de af laugets medlemmer, som jeg har mødt i forbindelse med arbejdet, fx når vi om sommeren har haft åben mølle eller på det årlige interessentskabsmøde, hvor den faste skare standhaftigt er troppet op. Med min afgang bliver der en post ledig i ledelsen, så hvis du har lyst til at være med til at drive vores 4 vindmøller, er du velkommen til på interessentskabsmødet at stille op. Du må gerne inden da kontakte en af os i ledelsen, så vi ved at du stiller op, ligesom vi kan svare på de spørgsmål du måtte have om opgaver mv. Med ønsket om god vind fremover Kim

2 Lynettens Vindkraft 2 februar 2016 Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter I 2015 realiserede vi et overskud på kr. før afskrivninger. Det opnåede overskud er resultatet af to modsatrettede faktorer; en relativ høj produktion, som desværre ikke kunne kompensere for en meget lav elpris. Vores 4 møller producerede således næsten 4,5 MWh eller 15% mere end budgettet. Denne meget høje produktion er meget glædelig da møllerne i det igangværende regnskabsår fylder 20 år. Desværre er vores økonomi ramt af de for tiden meget lave priser for el, og vores produktion blev i 2015 afsat til en gennemsnitlig pris på beskedne 25,8 øre pr. kwh. Dette næsten 25% mindre end den budgetterede pris på 34 øre pr. kwh og dermed årsagen til anførte resultat på kr. som er 11% lavere end de knapt kr. som var vores forventning i starten af Udbetaling af overskud Til det kommende interessentskabsmøde indstiller ledelsen en samlet udbetaling på 200 kr. pr. andel for Dette er 25 kr. mindre end budgetteret og en konsekvens af vores overskud, der som nævnt ovenfor er lavere end forventet. Samlet udbetaler vi således kr. til ejerne af de andele. Af den samlede udbetaling på 200 kr. udbetalte vi 75 kr. i efteråret Resten af udbyttet kr. pr. andel - forventes udbetalt i perioden marts 2016, hvis generalforsamlingen godkender ledelsens indstilling. Herefter kan der gå et par dage før pengene er på din konto. Er der ændringer i din adresse eller dine bankoplysninger bedes du hurtigst muligt kontakte Jørn Rasmussen og meddele de nye oplysninger. Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto, skal du også kontakte Jørn Rasmussen så vil vi straks sætte en eftersøgning i gang! Se kontaktoplysninger bagerst i nyhedsbrevet. Regnskabet kan hentes på nettet Vi har i år valgt ikke at medsende det fulde regnskab. Det kan downloades fra vor hjemmeside Til I/S mødet medbringes et sæt regnskaber. Budget for år 2016 De forventede indtægter for 2016, det igangværende regnskabsår, er desværre også præget af de lave elpriser. Vi har således valgt, at budgettere med en elpris på beskedne 20 øre pr. kwh, hvilket er betydeligt mindre end de 34 øre pr. kwh, som vores budget for 2015 var baseret på. Den forventede elpris er også lavere end de godt 25 øre pr. kwh, vi trods alt opnåede i 2015 og årsagen er, at vi i løbet af 2016 mister den såkaldte CO2-kompensation svarende til 10 øre pr. kwh, da møllerne som tidligere nævnt har produceret el i 20 år. Vores samlede produktion i 2016 forventes, at være 4,0 MWh, hvilket er en smule mere end de 3,9 MWh som blev forventet i 2015, men lavere end den opnåede produktion på næsten 4,5 MWh. Omkostninger, både til drift og administration, er identiske med de tilsvarende tal for 2015 og samlet forventer vi et resultat på kr. før afskrivninger svarende til godt 75 kr. pr. andel. På denne baggrund er det ikke forventningen, at vi vil være i stand til at udbetale udbytte i efteråret. Årsagen til det beskedne resultat er vores afhængighed af de opnåede elpriser, som naturligvis kan stige i løbet af året og forbedre resultatet. Omvendt er det også vigtigt, at understrege at møllerne med snart 20 års produktion kan kræve som uforudsete reparationer og tilhørende omkostninger. Hvis det forventede resultat kan realiseres vil det således være mulig at udbetale et udbytte på 75 kr. pr. andel.

3 Lynettens Vindkraft 3 februar 2016 Medlemsadministration Vi er pr. 1. januar 2016 præcis 895 andelshavere. Salg af andele ligger meget stille. De fleste salg af andele foregår mellem familiemedlemmer og i vennekredse. Er Du interesseret i at købe andele i Lynettens Vindkraft skal du henvende dig til Jørn Rasmussen. Indberetning til skattemyndigheder Vi har nu færre end 10 andelshavere, der har valgt at lade sig beskatte efter erhvervsmæssige regler. Vi skal derfor ikke længere indberette disse personer og virksomheder til anpartskontrolsystemet under Skat. Vi har i februar 2012 afmeldt ordningen overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Abonnement på Naturlig Energi Lynettens Vindkraft er medlem af Danmarks Vindmølleforening. Igennem Lynettens Vindkraft kan du også blive personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, og modtage månedsbladet Naturlig Energi. Dette medlemskab koster 325 kr. inkl. moms om året. Vil du være personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, uden at modtage bladet, koster det 50 kr. inkl. moms om året. Indmeldelse foregår gennem Medlemsadministrationen: Jørn Rasmussen. Vi har hidtil trukket udgifterne til Naturlig Energi fra de omhandlede medlemmers udbetalinger. Men med de mindre udbetalinger er det for nogle af disse medlemmer svært at dække udgiften til abonnementet. Vi sender derfor en opkrævning til de medlemmer, som abonnerer på Naturlig Energi. Fremtiden for Lynettens vindmøller Vi er desværre fortsat ikke sikre på, hvordan fremtiden tegner for vores vindmøller. Vi har gennem året haft følere ude hos Hofor angående aftale om nye møller på Lynetten, men det har foreløbig ikke givet resultat. Vi vil nu forsøge at tilbyde Hofor at købe møllerne bl.a. med den begrundelse, at de har bedre mulighed for at indgå aftale med Københavns Havn om forlængelse af lejeaftalen for retten til at have møllerne stående på havnens område. Vi er dog også i dialog med andre om at overtage møllerne, herunder at nedtage og fjerne dem. En tredje mulighed kunne være at forlænge aftalen med havnen, men det kræver med den nuværende elpris, at havnen ikke forlanger meget i årlig leje for at økonomen hænger sammen. Hvilken løsning vi ender med er endnu uvist. Åbent hus 19. juni 2016 I år er der igen mølleklatring den 3. søndag i juni, dvs. den 19. juni 2016 kl Tilmelding skal ske på til Jens Anker Hansen på eller på telefon: Møder du op uden tilmelding risikerer du, at der ikke er nogen ved møllen. Medlemmerne er, som altid, velkomne til at tage familie og venner med på besøg i møllerne. Af sikkerhedshensyn kan vi desværre ikke tillade børn under 12 år at kravle i møllerne. For personer på 12 år og derover gælder, at klatring i møllerne sker på eget ansvar. Der skal skrives under på en blanket om ansvarsfraskrivelse inden opstigning kan påbegyndes. Særlige arrangementer Besøg i møllerne på andre dage end Store Mølledag kan arrangeres ved kontakt til ledelsen. Retningslinjerne for opstigning i møllerne er de samme som beskrevet ovenfor. Ledelsen forbeholder sig i øvrigt ret til - efter et konkret skøn - at opkræve 500,- kr. i timen for denne ydelse svarende til en af vore vindmøllers maksimalproduktion. Derved mister lauget ikke indtægter ved fremvisning af møllerne. Hertil kommer ofte betaling for tabt arbejdstid, typisk 600 kr. /time pr. mølle.

4 Lynettens Vindkraft 4 februar 2016 Regnskab 2015 (før afskrivning/eksordinære poster) og budget 2016 Driftsindtægter: 2015 Budget Regnskab % af budget Budget 2016 Elsalg % Regulering, herunder ikke afregnet udbytte Produktionstabsdækning % I alt % Baseret på kwh og en salgspris på 20 øre/kwh. Driftsudgifter: Drift af møllepark Serviceaftale % Vedligeholdelse og reparation % Drift, el, kørsel mm % Honorar, fremvisning og tilsyn møller % I alt % Administration Kontor, gebyr og porto ledelsen % Telefon og hjemmeside % Møder % Nyhedsbrev - alle udgifter % Revision % Bogholder, advokat, konsulent % Forsikring % Kontingenter % Gebyrindtægter Diverse % Gaver & blomster I alt % Renter/Finansielle indtægter Renteindtægter % I alt % Henlæggelser Henlagt til vedligehold I alt Resultat før afskrivninger % Udbetaling til medlemmer pr. andel a'conto september Overførsel næste år

5 Lynettens Vindkraft 5 februar Produktion Lynetten 2015 i kwh Mølle 4 Mølle 5 Mølle 6 Mølle 7 Vind Budget Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Mølle Mølle Mølle Mølle Vind Budget Produktion 2015 Parkproduktionen frem til og med den 31. december 2015 er på MWh. Vinden for Sjælland har været ca. 113 % af et normalt år. Produktionen er vist grafisk på figuren. Søjle 5 Vind/Stat viser den produktion, som vi kunne forvente med den vind, der har været på Sjælland baseret på vindstatistikken (gengivet i Naturlig Energi, og en forventet produktion på MWh. Drift generelt. Strange Skriver, teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening, har tjekket oliefiltrene. Ifølge hans rapport er der sandsynligvis ikke unormalt slid i vore gearkasser. Der er dog stadig lidt partikler i filtrene fra mølle 7, men ikke så mange det giver anledning til større bekymring, jeg kan ikke konstatere unormal støj fra gearet. I mølle 5 har filtrene antaget en rustrød farve. Det kan stamme fra pasrust. Det er kendt på denne geartype at det store tandhjul på low speed mellemakslen kan gå løs. Så det kun er fikseret med noten. Herved kan der forekomme små bevægelser mellem tandhjul og aksel, hvilket forårsager pasrust. Strange anbefalede at få Servicefirmaet til at undersøge gearet ved næste serviceeftersyn. Desværre var servicefolkene ikke rigtig klar over, hvad de skulle se efter. De brugte nogle timer på at tjekke det men fandt ikke ud af noget. Ærgerligt at de ikke kontaktede Strange før de gik i gang med opgaven, ifølge ham er det er det nemt at se. Samarbejdet med Siemens Windpower. Det foregår i en god atmosfære præget af gensidig respekt, tillid og god vilje til at holde vore møller i fin form. Men vi er overraskede over at de var så dyre med deres tilbud på generator-

6 Lynettens Vindkraft 6 februar 2016 skift mølle 6, vi ser på et tilbud fra Windturbs som har klaret sig godt i Vindmølle foreningens tilfredsheds undersøgelse, men afventer lige udviklingen i diskussionen, om hvad der skal ske med vore møller, skal HOFOR eller en anden aktør overtage dem, eller skal vi selv køre videre. Figur 1: Udskiftning af generator mølle 6. Drift for specialister v. Jens Anker Hansen. Mølle 4 Den 11. januar. Alarm 01 vibrationsføler aktiveret. Jeg inspicerede møllen, intet at bemærke og den gik i drift igen uden mislyde. Den 12. februar. Alarm 85 strømasymmetri. Siemens tilkaldt, de konstaterede defekte tyristormoduler. Som de kom og udskiftede efter weekenden. Den 13. marts, Alarm 17 Hyd pumpe starter for tit. En fejl vi har set før, formentlig en dårlig forbindelse i et relæ. Kvitterede for fejlen og Møllen gik i drift igen. Mølle 5: Den 26. januar, Alarm 24 forsøgt krøjning over max tid - formentlig pga. overiset vindfane. Der faldt islag. Efter ca. 4 timer var der blevet tøvejr, kvitterede for fejlen og møllen gik i drift igen. Den 08. februar, Alarm 93 Overspeed HCU pga. nettet svigtede i god vind. Kørte ind og resatte HCUen kvitterede for fejlen og møllen gik i drift igen. Fra den 09. april til 29. havde vi mange Alarm 12 RPM målerfejl. Når Siemens var der, kunne de ikke konstatere nogen fejl, besluttede at skifte multi-kablet. Desværre hjalp det ikke. Den 29. var fejlen stabil. RPM føleren var defekt og blev skiftet. Den 08. og 14. okt. Alarm 17 hyd pumpe starter for tit. Action, som mølle 4 den 13. marts. Den 07. sep. 19 års eftersyn. Krøjebremsebakker defekte. Skiftet den 19. okt.

7 Lynettens Vindkraft 7 februar 2016 Den 29. dec. Alarm 93 Overspeed HCU. Action som den 08. feb. Mølle 6 Den 11. marts Alarm 02 motor termisk overbelastet. En alarm vi ser ved vind 8/ms og retning så møllen er delvis i læ af mølle 7, hvilket belaster krøje motorerne. Kvitterede for fejlen efter et par timer og møllen gik i drift igen. Den 21. nov. Alarm 01 vibrationsføler aktiveret, kraftig vind, inspicerede møllen, der var intet at bemærke, kvitterede for fejlen og møllen gik i drift igen. Den 03. dec. Alarm 84 overspeed lille generator. Møllen kørte videre på stor generator, afventede at vinden lagde sig i 5 dage. Kvitterede for fejlen og systemet meldte møllen fejlfri. Den 24. dec. Alarm 02 motor termisk overbelastet. Kvittering med fjernovervågning ikke muligt. Den 25. dec. inspicerede jeg møllen og fandt 2 bolte for generatorkonsol knækket igen. Sidste år i nov. var alle 3 bolte knækket, det var aldrig set før. Efterlod møllen med switchen i stilling lokal betjening, for at sikre den ikke blev sat drift og den sidste bolt også knækkede. Prøvede at ringe til Siemens anden juledag, det lykkede ikke at få fat i nogen. Skrev en mail hvor jeg spurgte om hvad der var gået galt sidste gang de skiftede boltene. Anmeldte skaden til forsikringen og Strange Skriver. Efter ca. en time ringede de for at sikre sig at møllen var stoppet. Søndag den 27. dec. var Siemens forbi og inspicerede møllen. Den 28. dec. blev boltene skiftet og møllen sat i drift igen. Figur 2: Mølle 6 Knækkede gevindstænger. Den 29. dec. var der netudfald. Møllen stoppede med Alarm 01 vibrationsføler aktiveret. Inspicerede møllen uden at bemærke noget, kvitterede for fejlen og mølle startede op igen, men efter ca. 1 minut stoppede den igen med alarm 45 hovedafbryder trippet. Besluttede at resætte hovedafbryderen og starte møllen op igen, alt normalt indtil generator indkobling. Så trippede hovedafbryderen igen der kom gnister og lidt røg fra printpladen bag betjeningspanelet. Siemens tilkaldt. Mandag den 04. januar kom de og konstaterede at generatoren var kortsluttet og skulle skiftes. Jeg bad om et tilbud på generatorskift og anmeldte skaden til forsikringen. Efter nogle dage ringede Siemens og fortalte at det ville løbe op i kr til En reparation vi ikke kunne forsvare, hvis forsikringen ikke dækkede. Vi aftalte at vi ville vende tilbage, hvis vi ønskede et skriftligt tilbud.

8 Lynettens Vindkraft 8 februar 2016 Kontaktede forsikringen og spurgte om de på forhånd kunne sige om skaden var dækningsberettiget. Det kunne de ikke, før generatoren var taget ned og adskilt således at de kunne vurdere skaden. Men en kortsluttet generator er som regel dækningsberettiget. Men Siemens pris var ikke acceptabel, forsikringen ville prøve at finde en brugt generator som kunne monteres billigere. Efter en times tid ringede de tilbage og meddelte, at T.B. Vind i Horsens, havde en som de kunne montere for kr Før montering skulle den lige støves af og have nye lejer. Det accepterede vi. Hvis ikke vi får forlænget lejeaftalen med havnen kan møllen ikke tjene kr ind, inden den skal tages ned. Men vi satser på at forsikringen dækker. Så vi kan klare det med selvrisikoen på ca. kr Mølle 7 Den 19. februar konstaterede Siemens knækkede bolte i et krøjegear, det var ikke forsvarlig at sætte møllen drift før de var skiftet. Det blev de den 23. feb. Den 29. nov. Alarm 27 generator udkoblet pga. bremsefejl. Fejlen kvitteret med fjernovervågningen uden problemer. Den 29. dec. Netsvigt, aktion som mølle 5. Referat fra interessentskabsmødet den 16. marts 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2014 Driftsbudget for Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. 6. Valg af ledelse: 3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Kim Birkholm blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt. 22 interessenter var fremmødt. 2. Valg af referent og stemmetæller Sussanne Blegaa blev valgt til referent. 3. Ledelsens beretning fra det forgangne år. Formanden konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt. Hans Chr. Sørensen har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Formanden fortalte, at Hans Chr. Sørensen med sin store viden og engagement gennem årene har været en meget værdifuld støtte for bestyrelsen. Bestyrelsen har stadig mulighed for at trække på Hans Chr.s viden, hvis behovet skulle opstå. Kim, konstaterede, at den største udfordring nu er at vores aftale med havnen om leje af grunden udløber i marts 2018, hvor møllerne så skal være taget ned. Der er en option i kontrakten på at forlænge lejeperioden et år ad gangen, men til formentlig en højere pris. Der har været forhandlinger med HOFOR om at overtage vores møller. HOFOR ville så stille nogle andre større møller op, som vi evt kunne få andele i. Bestyrelsen har sendt et udspil til HOFOR om betingelserne. Men HOFOR skal også forhandle med Sydenergi, som ejer de tre andre møller på Lynetten, om at købe disse møller. Der kan måske være problemer i forhold til planerne om boligbyggeri i midten af 2020erne på B&W- grunden. I lang tid har vi ikke kunnet få nyt om projektet fra HOFOR, så bestyrelsen er i tvivl om hvorvidt HOFOR faktisk vil købe vores møller. Bestyrelsen vil hurtigst muligt igen kontakte HOFOR for at prøve at få svar. Hvis HOFOR beslutter sig for ikke at købe møllerne, så skal vi forhandle med By og Havn om forlængelse af kontrakten for grunden efter Formanden konkluderede, at situationen ikke er afklaret. Jens Anker: Når møllerne bliver 20 år gamle, så får vi ikke mere tilskuddet på 10-øre pr kwh. Og elpriserne vil måske holde sig på det lave niveau omkring 20 øre i en del år fremover. På forespørgsel sagde Jens Anker at store reparationer kan blive så dyre, at det ikke kan betale sig at udføre dem. Men på den anden side kan møllerne måske også fungere 20 år mere, hvis vi undgår alvorlige havarier. Formanden gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder. Jørn Rasmussen redegjorde for medlemsadministrationen. Der sker intet salg af andele. Jørn viste en graf over indtægter og udgifter fra 2008 til Den kunne tyde på, at der stadig vil være en nettoindtægt efter 2018, hvis stigningerne i

9 Lynettens Vindkraft 9 februar 2016 reparationsudgifter fortsætter på det hidtidige niveau, hvad dog ingen kan vide med sikkerhed. Han viste en tilsvarende graf for Middelgrunden, som ser mindre gunstig ud. Jens Anker redegjorde for driften og viste fotos af havariet i mølle 6 i 2014, hvor bolte der holder generatoren var knækkede. Han havde også medbragt de knækkede bolte til besigtigelse. På forespørgsel fortalte Jens Anker, at vi formentlig kan få et vist beløb for salg af møllerne, når de skal tages ned. Ledelsens beretning er aftrykt i Nyhedsbrevet fra februar Beretningen blev enstemmigt godkendt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af - Revideret regnskab for Driftsbudget for 2015 Kim gennemgik regnskabet for Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden. Spørgsmål: Kunne man nøjes med at udbetale til medlemmerne en gang om året? Formanden svarede, at udbetalingerne ikke koster noget, det koster kun arbejde for formanden. Bestyrelsen vil tage det op til overvejelse. Jørg svarede, at det er en fordel at kunne konstatere to gange om året om bankkontinumre er rigtige. På forespørgsel blev det informeret, at vi har hensat kr. Alle pengene står i samme bank. På forespørgsel lovede formanden at overveje at sætte nogle af pengene over i en anden bank. Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 250 kr. pr. andel som det fulde udbytte for Kim gennemgik budgettet. Budgettet for 2015 blev enstemmigt godkendt. 5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 6. Valg af ledelse Den nye kandidat til bestyrelsen, Lars Nørgaard, præsenterede sig selv. Jens Anker Hansen, Lars Nørgaard og Kim Birkholm blev valgt til ledelsen uden modkandidater. Alena Løvenfeldt blev valgt til suppleant og Knud Johnsen blev valgt som 2. suppleant uden modkandidater. 7. Valg af intern revisor og revisor suppleant. Erik Brandt blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater. Hans Christian Fink blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater. 8. Eventuelt. Hans Chr. Fink spurgte om, hvad bestyrelsen vil gøre i forbindelse med HOFOR og By og Havn. Formanden sagde, at bestyrelsen hurtigt vil gå videre med at skaffe afklaring. Det blev også foreslået, at bestyrelsen i god tid før evt. nedtagelse af møllerne undersøger muligheder for at afhænde møllerne. Interessentskabsmødet sluttede kl og Kim takkede for et godt møde. 16. marts 2015 Signeret: Referent: Sussanne Blegaa Dirigent: Kim Birkholm Markedsprisen i 2015 og de kommende år Markedsprisen (inklusive kompensation for balance omkostninger) på el har for Lynetten gennem 2015 svinget fra 6,8 til 21 øre/kwh. Totalt har vi over året har vi fået 25,4 øre/kwh, idet vi når prisen er under 36 øre/kwh får tillagt op til 10 øre/kwh i form af CO2- kompensation. I 2015 har vi været tilmeldt en ordningen om spotpris. I 2015 var markedsprisen påvirket af meget store mængder nedbør i Norge og det nordlige Sverige, således at der var overskud af el fra vandkraftanlæggene også på dage med megen vind i Danmark. Desuden har prisen på kul, olie og gas været meget lav. Derfor har prisen for el været meget lav, se fig 3.

10 Lynettens Vindkraft 10 februar 2016 Diagramtitel øre/kwh øre/kwh 1,7 1,4 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 0,8 1,5 18,7 19,8 18,4 18,2 16,3 13 0, ,4 16,8 16,8 12,4 6,4-0,3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 3: Markedsprisen på spotmarkedet 2015, øverst netto godtgørelsen for balance. En analyse fra Energinet.dk har vist, at prisen på el i Danmark kun i 10 % af tiden er påvirket af den danske elproduktion. 50 % af tiden er prisen fastlagt af produktionen i Norge og Sverige og i 20 % af tiden er prisen fastlagt af produktionen i Tyskland. Kun i 20% af tiden er prisen fastlagt af det samlede udbud af produktion i Norden (inkl. Danmark) og Tyskland. Det betyder, at Danmark har Europas laveste elpris, hvilket naturligvis ikke er en fordel, hvis man er elproducent. På længere sigt dvs. frem til 2020 er der intet der tyder på, at prisen vil stige. Det der kunne få prisen til at stige ud over stigninger på kul, olie og gas er først og fremmest, hvis Norge og Sverige blev ramt af tørke - lidt regn og sne, så der ikke kommer så meget vand til vandkraftanlæggene. Alene forskellen af importeret el mellem et tør år og et våd år udgør 5 TWh/år, hvor Danmarks elforbrug i 2014 var på 33,5 TWh. Et andet forhold, der kunne forbedre situationen er, hvis der blev anlagt flere højspændingskabler mellem Nord- og Sydtyskland og mellem Danmark og Holland / Storbritannien, hvor prisen på el er langt højere end i Danmark. Da sådanne anlæg tager flere år at bygge er der således ikke større håb om en stigning de næste 3-4 år. En forbedring af elprisen vil også kunne ske, hvis vi i Danmark begyndte at anvende mere el de dage, hvor prisen er meget lav (hvor der er megen vind). Dette kan ske ved at justere på afgiftssystemet i Danmark, således at det f.eks. kan betale sig at anvende el til opvarmning via varmepumper i fjernvarmeanlæg. I dag eksporteres denne el typisk til Norge og Sverige til meget lave priser. For at gøre situation endnu værre vil vi fra 2016 kun få 1,3 øre/kwh som kompensation for balance omkostninger og fra juli, når møllerne er 20 år gamle falder både denne kompensation og den såkaldte CO2-tiøre bort.

11 Lynettens Vindkraft 11 februar 2016 Fig 3. Energistyrelsens basisfremskrivning af elprisen. Bemærk at den sorte kurve (nederst i år 2025) er den, der afspejler, hvad markedet forventer. Adresser for ledelsen Formand Kim Remme Birkholm Ryesgade 5, 2.th., 2200 Kbh N Mobiltelefon , Drift Jens Anker Hansen Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup Telefon , mobiltelefon , Økonomi Lars Nørgaard, Kasserer Sveasvej 8, 1. dør 4., 1917 Frederiksberg C Telefon: Medlemskartotek og hjemmeside Jørn Rasmussen Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby Telefon , Ledelsesmedlem Sussanne Blegaa Bispebjerg Park Alle 25, 2400 København NV Telefon , mobil Suppleanter Alena Løvenfeldt Lyneborggade 16, 2.tv., 2300 København S Telefon , mobil Knud Johnsen Kastelsvej 10, 5.th., 2100 København Ø Telefon Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af Hans Chr. Sørensen Hjemmeside:

12 Lynettens Vindkraft 12 februar 2016 Lynettens Vindkraft I/S Ryesgade 5, 2.th København N SE-nr: Skema til selvangivelsen for 2015 Kan kun anvendes ved den simple metode, hvor der ikke ejes andele i andre vindmøllelaug. Vær også opmærksom på om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller. Uddybning findes i regnskabet udsendt i forbindelse med interessentskabsmødet. Telefon til Lars Nørgaard, Nøgletal: Elsalg pr. andel (inkl. renter): 338 kr. Personlig indkomst: (1). Andele á kr kr. (2) Minus bundfradrag maksimalt 7000 kr kr. (3) I alt (skriv 0, hvis negativ)... kr. (4) Minus nedslag 40 % af (3) kr. (5) Under Personlig indkomst anføres: kr. (almindelig selvangivelse, punkt 20) Renteindtægter: Renteindtægter opgives ikke længere, er indregnet i el-salg. Dette skema kan udfyldt vedlægges selvangivelsen Navn: CPR-nr...

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet Februar 2017 Lynettens Vindkraft I/S Rhodesiavej 2 2770 Kastrup SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet Budget for år

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2007 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2007

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2010 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Produktion over årene og indtægterne

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2012 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2012

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev, november 2005 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N Indholdsfortegnelse: I/S MØDE... 1 ØKONOMI... 1 UDBETALING SEPTEMBER... 2 PRODUKTION... 2 DRIFTSFORSTYRRELSER...

Læs mere

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde Lynettens Vindkraft 1 Lynettens Vindkraft I/S Høgholtvej 22-2. th. 2720 Vanløse SE Nr. 1866 1101 Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 Mødet finder sted

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 INDHOLD: Indkaldelse til I/S-møde...1 Dagsorden for I/S-mødet...1 10 år med Lynettens Vindkraft...1

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 12, MARTS 2012 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S 1. Valg af dirigent. Erik Christiansen blev valgt som dirigent. Indledningsvis redegjorde han for baggrunden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB)

Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) Vedtægter for Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 1: Navn og hjemsted. 1. lnteressentskabets navn er Vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB) 2. VÅB's hjemsted er Århus Kommune. 2: Formål. 1. VÅB's formål er at medvirke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2012 til 31.05.2013 Regnskab og budget. Året 2012/2013 sluttede med et overskud på kr. 250.153,-hvilket er kr. 200.153,-mere end budgetteret. Af store poster kan

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a.

Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Referat af generalforsamling - Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Møde Tid og sted Generalforsamling Mandag, d. 24. oktober 2016, kl. 18:00, Hotel Opus, Horsens Den 24. oktober 2016 kl. 18.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2014 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.

Haveforeningen Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Fidalvej, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle. Referat fra Generalforsamling 24/3-2014 Mandag den 24. Marts 2014. Klokken 19:00 I Beboerhuset, Finlandsvej 104 32 fremmødte havelejere og 42 stemmeberettiget 1.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere