Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv."

Transkript

1 Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv Trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 19, 2. sal Aalborg Init.: JOE 31. januar 2014 Bilag 1. Køreplanindstilling Kollektiv Trafik - henvendelser fra januar 2013 til januar 2014 Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv. Der har været flere henvendelser om at busserne er forsinkede, og ikke kan overholde køreplanerne. Henvendelserne går bl.a. på hvorfor køretiderne ikke kan tilpasses så de i højere grad stemmer overnes med de trafikale forhold. Realtidsdata fra busserne viser, at der er meget stor forskel på hvor lang tid det tager at køre den enkelte afgang over året og over dagen. Køreplanerne er opbygget med tre forskellige køretider over dagen. Myldretid, hverdage midt på dagen og aften/weekend. Der er store forskelle indenfor de perioder, der er defineret og meget stor forskel på den enkelte tur over ugen og over året. Køreplanerne tilrettelægges derfor udfra det princip, at bussen aldrig må komme for tidligt, men gerne senere, dog normalt ikke mere end 5 minutter. 5 minutters forsinkelser og derover ses desværre oftere og oftere på grund af fremkommelighedsproblemer. Ovenstående principper fremgår af publikumskøreplanen. Ønske om tidligere afgange søndag morgen til Aalborg Sygehus, så man kan møde kl. 7 søndag morgen og til City syd til mødetid kl. 10. Ønske om busser til Skalborg lørdag morgen med ankomst op til kl. 8. Klage over at der ikke kører busser tidligt i weekenden så man kan møde kl i Nørresundby. Dette gælder også søndag selvom man skal møde kl så kan det stadig ikke lade sig gøre. Det vurderes at der ikke er et meget stort behov for tidligere kørsel, og det skønnes at mere benyttede afgange skal nedlægges for at kunne køre flere ture lørdag og søndag morgen, hvis ændringen skal ske inden for samme økonomiske ramme. Ønske om at metrobus 5 kører fra Saltumvej til City Syd på alle afgange. Rute: Saltumvej - Smedegårdsvej - Tranholmvej - Humlebakken - Budumvej - AAU - Th. Sauers Vej - Over Kæret - Skelagervej - Bygaden - Letvadvej - Nibevej til City Syd. Udvidelsen kan ikke laves indenfor den økonomiske ramme. Metrobus 5 kører kun i myldretiden og kun mellem Skelagervej og Universitetet. Belægningen på ruten i dag er forholdsvis lav på de fleste afgange og man ville formodentligt få mere for pengene hvis man valgte at udvide driften på de centrumsrettede linjer.

2 4-5 børn på Vokslev friskole, der bor ved Binderup mølle, vil gerne have muligheden for, at komme hjem med telebus, da der ikke er andre muligheder for hjemtransport efter skole tid. Telebusser kan benyttes i de geografiske områder der tilhører de enkelte distrikstsskoler for folkeskolerne. Har man valgt en skole uden for skoledistriktet, skal man selv sørge for transport. I dette tilfælde kan telebussen benyttes til Løgstørvej og her kan skiftes til linje 50. En dreng på 11 år, som går på Fjellerad skole og bruger teletaxa 33 skal i næste skoleår til Gistrup skole, hvor der ikke kan bestille teletaxi fra. Kan køreplanen udvides til også at køre til Gistrup skole. Området for teletaxa 33 vil skulle udvides betydeligt hvis Gistrup skal med i området. Det vil betyde flere rejser og større udgift. Princippet for busbetjening i landdistrikterne er at der kun kører lovpligtig skolekørsel til distriktsskolerne efter de regler der er i bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen. I bekendtgørelsen er der regler for afstand til skolen og hvor lang tid det max må tage at komme i skole. Forslag om en busrute fra Aalborg midtby til Poulstrup ved Svenstrup. Nærmeste bus er i Ferslev og der er så 2 km at gå til Poulstrup. Området er meget tyndt befolket, og der er ingen planer om at etablere en busrute på denne strækning. Teletaxa 34 der kører i området kan muligvis benyttes på en del af strækningen, hvis tiderne passer. Ellers henvises til Flextur Klage over at linje 1 og 76 ikke passer sammen i Hals og linje 1 og 76 ikke venter på hinanden her. Der er korrespondance mellem linje 1 og 76 i Gandrup og ikke i Hals selv om der i flere tilfælde vil være mulighed for skift her. Der skal være mindst 5 minutter i køreplanen mellem to busser for at skiftet kan garanteres. Det kan ikke lade sig gøre uden ekstra busindsats.. Ønske om en direkte gymnasiebus til Tylstrup fra Nørresundby Gymnasium om eftermiddagen. Der er ikke planer om at lave en sådan direkte buslinje. Der er bus hver halve time til Tylstrup og i perioden hvor gymnasiet får fri kører der også bus hver halve time der kun kører til Sulsted. Der er plads til ekstra passagerer i alle disse busser de fleste dage. Der er ca. 700 meter fra gymnasiet til Hjørringvej hvor linje 42 afgår fra. Første bus mod Hals fra Aalborg er kl søndage, mens der lørdag når at køre 4 busser fra Hals, inden der kører busser mod Hals. Hvorfor kan busserne ikke starte i Aalborg med passagerer frem for at køre tomme til Hals? Er det ikke spild, når der kunne tjenes penge på at have passagerer med til Hals. Alle ugens dage er der busser der kommer fra garagen og kører tomme til endestationerne og til Hals. Et par af de afgange der lørdag og søndag morgen kommer fra Vodskov og har kørt i rute til Vodskov. Skulle der køres i rute til Hals på alle disse ture ville det betyde et øget tidsforbrug og øgede udgifter og der vil være få passagerer på disse ture, der næppe vil kunne dække den øgede udgift til turen. Ønske om hyppigere afgange fra Aalborg Lufthavn eller afgange der er tilpasset flytiderne specielt hverdagsaftener. Busserne kører ofte 5-10 min før flyet ankommer. Norwegian lander kl og bussen kører kl , efterfølgende kører den næste bus først 1 time senere. Busserne kan ikke afvente landende fly idet busbetjeningen af lufthavnen er en del af en strækning med faste minuttal på metrobus 2. En forbedring af busbetjeningen af lufthaven om aftenen er indarbejdet i køreplanindstillingen ved at der flyttes afgange fra dagtimerne, hvor der er overkapacitet af busser, til om aftenen, hvor der mangler afgange. Det kan ske inden for den økonomiske ramme. Ønske om flere afgange til Lufthavnenmellem kl , i hverdagen og i weekenden, og det passer ikke sammen med, når man skal checke ind kl om morgenen eller ankommer om natten, og det er mange, der hellere vil til og fra med en bus, end at betale en bondegård for en taxa. Ønske om direkte lufthavnsbus, eller forlænge køreplanen, så de passer til alle afgange og ankomster. 2/7

3 Det skønnes at behovet og belægningen på busser om natten vil være forholdsvis beskedent i forhold til de udgifter der er ved at køre en bus, så der er ikke planer om at udvide busbetjeningen om natten til Lufthavnen. Der kører heller ikke busser til og fra alle togafgange fra Aalborg Station. Mulighederne for at komme til og fra arbejdet på Langagervej er igennem de sidste 15 år blevet forringet i flere omgange. Først fjernede man bus 20, der kørte fra Klarup til Nytorv, så fjernede man bybus 2, der kørte fra Kennedyarkaden til AAU via Niels Bohrsvej. December 2012 fjernedes bus 54, der kørte via Niels Bohrsvej. Linje 54 kører nu bybuskørsel ad en rute, der i forvejen er overfyldt med bybusser. Arbejdspladser i den sydlige del af Langagervej, kollegiet, Langagervej 4 og parcelhusene ved siden af Gjellerupstien, er blevet rigtig dårlig stillet med hensyn til kollektiv trafik. Ønsker linje 54 tilbage til Niels Bohrsvej eller linje 54 ad Langagervej. Busbetjeningen af Langagervej sker med linje 55 og 56. Disse to linjer giver i dagtimerne på hverdage omtrent timesdrift. Der kører ingen busser ad Langagervej aften og weekend og her er der op til meter til det nærmeste busstoppested. En løsning på dette problem kan kun ske indenfor de økonomiske rammer ved at NT ændrer linje 54 til at køre ad Langagervej i stedet for Sohngårdsholmsvej, men det ønsker NT ikke at ændre på. Bladt Industries i Aalborg Øst har fået lavet terrorsikring omkring deres virksomhed, hvilket har medført en længere gangafstand til stoppestedet, og derfor ønskede man afgangen om fredagen senerelagt med 10 minutter til kl Forsøgsvis er der kørt en afgang hver fredag kl fra Bladt. Ingen passagerer benyttede afgangen, og den blev nedlagt efter en måned. Ønske om busdrift igen helt ned til Egholmfærgen. Det nye Vestre Fjordpark vil sikkert trække endnu flere mennesker til området. Dét må være et godt argument for at få linje 13 tilbage på Egholm Færgevej. Der er ikke aktuelle planer om at forlænge linje 13 fra Væddeløbsbanen til Egholmfærgen indenfor de nærmeste år. Tællinger fra da der kørtes til Egholmfærgen viste, at kun ganske få benyttede disse afgange, og da det vil koste en bus mere i vognløbene at få linje 13 tilbage til Eghomfærgen er der ingen planer om dette. Hvorfor kører linje 2 ikke mindre end 5 forskellige steder hen. På oversigtskortet over ruterne er diverse 2 ere kaldt A, B, C, E, H, J, K, L og M. Hvorfor står disse bogstaver ikke øverst på siderne i køreplanen. Eller man kunne kalde busser der kører en del af samme rute for samme tier-nummer, så der kan stå 21, 22, 23 i stedet for 2A, 2B, 2C. Det er ikke så brugervenligt at blande to nummersystemer. Alle afgange på metrobus 2 kører på strækningen mellem Lindholm Station og AAU. Herfra forgrener de sig ud til en række endestationer, og de forskellige endestationer har et bogstav i den ene retning og et andet bogstav i den anden retning. Langt de fleste benytter metrobus 2 mellem Lindholm Station og AAU, så for de passagerer er det nemt med et rutenummer. For de, at skal rejse længere ud end Lindholm Station og AAU er det korrekt, at de mange bogstaver kan virke uoverskuelige. Der er ingen planer om at ændre på rutenumrene før der skal laves en ny kollektiv trafikplan, at det generelt er meget generende for passagererne når der foretages ændringer. Man må huske på, at mange HAR vænnet sig til bogstaverne. De skulle i så fald vende sig til nye numre. Ønske om at busser der kommer fra garageanlæg og skal køre linje 15 fra Visse samler op fra Sæderupvej. Ønsket gælder kl fra Gistrup over Visse til Aalborg. Dette er ændret. Busserne på de første afgange fra Visse mod Hasseris, der kommer fra garagen, samler passagerer op fra Gistrup mod Visse. Klage over at buskørslen er nedlagt fra Gistrup gennem Nøvling og til Aalborg. Tidspunkterne den kørte på og køretiden passede fint i forhold til at komme til/fra arbejde på Nøvling Skole. Den minibus, som er sat ind holder og venter i et stykke tid ved Nøvling Skole, inden den returnerer til Visse. I dette tidsrum, kan den sagtens nå at køre frem og tilbage mellem Sæderupvej og Nøvling. Behovet for kørsel på denne strækning er meget lille, og det er derfor vurderet, at denne strækning ikke skal busbetjenes, da det vil koste ekstra køretid og dermed øget udgift på linje 15. 3/7

4 Flere klager og en underskriftindsamling over at linje 15 er omlagt til kørsel direkte ad Hasserivej og stoppestederne ved Kunsten og Aalborghallen er nedlagt. I budget for 2013 blev det besluttet, at der skulle reduceres 2,4 mio. kr. på den kollektive trafik og der kunne spares ca. 1 mio. årligt ved at omlægge linje 15, og afkorte den til Visse. Tællinger viser, at meget få borgere benyttede linje 15 til at komme til og fra stoppestedet ved hhv. Aalborghallen og Kunsten. Der er desværre ikke andre muligheder for at busbetjene stoppestedet ved Aalborghallen. Nærmeste stoppesteder er efter ruteændringen er i Hasserisgade, ved Sygehus Syd eller at gå gennem Kildeparken til Aalborg Busterminal. Mange klager over, at sommerkøreplanen i 2013 startende to uger før folkeskolerne holdt ferie. En række klager: Information til passagerne om den tidligere start på sommerferiekøreplanen vurderes af passagererne at være mangelfuld. Elever og lærere i Tofthøjskolen i Storvorde klager over at de i sommerkørerplanen kun har valget mellem at være ved skolen omkring kl. 7 eller ved skolen kl minutter efter at undervisningen er startet. "Det er hverken acceptabelt at nogle elever kommer 5-10 minutter for sent hver dag, eller at eleverne skal vente 5-10 minutter af timen på deres lærer, fordi bustiderne ikke passer." I Storvorde mod Aalborg klages over at sommerkøreplanen for metrobus ikke passer på nogen som helst måder, og man skal tage en i forvejen overfyldt linje 56 kl Og kun en linje 2 i timen? Aalborg Friskole klager over at elever fra omegnsbyerne enten kommer meget for tidligt eller for sent i skole. Langt de fleste elever går i skole indtil sommerferien. Men med den nedgang der er i afgange i jeres sommerplan så tidligt på sommeren, skræmmer I kunder væk der tager bussen på arbejde. Det er ikke kun AAU studerende der er afhængige af at bussen kører flere gange i timen. "Den 20/6 ventede jeg forgæves på bus nr. 5. Hverken bussen 6.57 eller 7.12 kom. Dette resulterede i at jeg blev nødt til at bestille taxa for at nå på arbejde til tiden. Efterfølgende er det opklaret at bussen havde startet sommerkøreplan før skoleferiens start." "Endnu engang er der her oplevet en stor forsinkelse af 17'eren. Bussen skulle i dag være ankommet kl , men ankom ikke før kl Efter at der er kommet sommerkøreplaner, så har rute 17 altid været forsinket. " Det er første år, at sommerkøreplanen er startet før skolernes sommerferie, og det har givet en række problemer og mange henvendelser. Forskellen mellem at køre fuld køreplan og sommerferiekøreplan er omkring 0,25 mio. kr. om ugen, så der er tale om betydelige besparelser, og en betydelig del afgange. Der klages over færre afgange, overfyldte busser og man skal meget tidligere af sted eller kommer for sent. Der er sidste år indsat en række ekstrabusser for at afhjælpe de største forsinkelser og overfyldte busser, men det kan ikke lade sig gøre at dublere alle afgange og hvis der kører et stort antal ekstrabusser er besparelsen mindre. I denne indstilling er det derfor indregnet, at man går tilbage til at sommerferiekøreplanen kun er gældende i skolernes 6 ugers sommerferie. Klager over at stoppesteder på regionale buslinjer er nedlagt på indfaldsvejene til Aalborg. NT har gennemført en ændring af stoppestedsmønsteret på indfaldsvejene i Aalborg herunder Sohngårdsholmsvej. Baggrunden for dette er, at den øgede trafik gør at busserne har svært ved at overholde deres køreplaner. Som løsning på dette har NT valgt ikke at betjene en række mindre stoppesteder, da alternativet var at øge køretiden, hvilket efter al sandsynlighed vil mindske antallet af passagerer. NT har på baggrund af passagertællinger og snakke med chaufførerne samt en vurdering af en hensigtsmæssig afstand mellem stoppestederne fastlagt hvilke stoppesteder, der ikke fremadrettet betjenes af regionalbusser. Klager over gener fra busser der holder og venter ved stoppestedet ved kirken efter metrobus 1 er blevet afkortet til Vodskov. Stoppestedet er blevet flyttet ca. 50 meter væk fra kirken. Ønske om at endestationen placeres ved Liselund i stedet for ved kirken for at betjene dette område. 4/7

5 Køreplanen er ændret således at pausen i Vodskov holdes ved Store Tingbakke og stoppestedet ved kirken kun benyttes til et hurtigt skift mellem metrobus 1 og minibussen til og fra Langholt og Grindsted. Hverken minibussen eller metrobus 1 kan nå at køre til og fra Liselund indenfor den nuværende vognindsats. Bus nr 45 er skåret voldsomt ned i antal afgange, så den egentlig kun kører som skolebus. Børn har svært ved at deltage i sports aktiviteter, hvis ikke vi forældre har adgang til en bil og har fri til at køre vores børn frem og tilbage. I de egentlige landdistrikter i kommunen kører der kun lovpligtig skolekørsel og kørslen er derfor tilpasset skolernes ringetider, men alle kan benytte bussen. Der er ikke planer om at udvide kørslen i landdistrikterne. NT - flextur til ca. halv taxapris kan benyttes i hele kommunen. Ønske om et ekstra busstoppested ved Mellervangskolen og en rute forbi stoppestedet. Der kører ingen busser på Øster Uttrupvej eller til Stenbjergvej. Der bor rigtig mange ældre mennesker i kvarteret Stenbjergvej og Øster Uttrup og de nye boliger ved Rema Der er langt at gå for ældre mennesker at gå op til Skallerupvej hvor bussen holder. Der er vel omkring m mellem Skallerupvej og Mellervangskolen, ikke langt for en bus at køre men langt at gå for ældre mennesker. Der kunne laves en ny busruten til en af Aalborgs største arbejdspladser nemlig Siemens Wind Power forbi Mellervangskolen. Busbetjeningen af området ved Mellervangskolen, Stenbjergvej og Øster Uttrup kan desværre ikke forbedres uden at det koster flere penge. Uanset hvilken løsning der vælges, skal der indsætte en bus yderligere på enten linje 11 eller linje 18, og det koster ca. en mio. kr. om året. Derfor er der ikke aktuelle planer om at forbedre busbetjeningen af området. Beboerne i området ved Stenbjergvej og Øster Uttrup har mellem 650 og 950 meter til Skallerupvej og til Smedegårdsvej er der mellem 500 og 800 meter. I sidste køreplan kørte servicebus 3 mellem Storcentret og Løvbakken fra kl. 9 til kl. 17 en gang i timen hver vej. Sidste sommer er køreplanen reduceret til kl. 9 til kl. 13. Hvis man i stedet lod S3 køre forbi hvert stoppested mellem kl. 9 og kl. 17 igen, men kun hver anden time, så ville man kunne nøjes med 1 bus i stedet for 2. Der er mange gamle, der er gode brugere af bussen; og det er ikke altid, man kan få tid hos læge, tandlæge, fodplejer o.a. så tidligt, at man kan nå hjem igen før kl I den nye køreplan blev servicebusserne flettet sammen med bl.a. metrobus 5 og 6, hvilket giver en god udnyttelse af vognene. Men det betyder også, at vognene ikke kan benyttes mellem kl. 13 og 17. Betjening på dette tidspunkt vil derfor indebære store merudgifter, så det er der ikke planer om Bus 2C/K som kører fra/til Uttrup Nord, kører ad Hvorupvej uden stoppested. Var det ikke muligt, at den i stedet for kom til at køre ad Vikingevej. Der er meget større befolkningstæthed ved Vikingevej, der er en bred og god vej, modsat Hvorupvej. Det nordlige område i Nørresundby vil få en markant forringet busbetjening hvis ruten ændres og Vikingevej ikke blev betjent. Baggrunden for at der køres ad Hvorupvej og ikke Vikingevej er, at de to meget benyttede stoppesteder på Lindholmsvej ved Uldalsvej skal betjenes. Disse to stoppesteder giver en god betjening af det nordlige område ved Anders Mørchsvej og industriområdet ved Voerbjergvej. Ungdomsboligerne på Beddingen 9, ved det tidligere værft ønsker bedre busforbindelser til Universitet i Øst. Der bor ca. 200 studerende på Beddingen og nye ungdomsboliger er på vej i området. Der er ikke planer om at forbedre busbetjeningen af Beddingen. Fra Østerbro ved tankstationen er der ca. 450 meter ned til Beddingen og linje 11 og 17 her. Desuden kører linje 38 nogle enkelte morgenture og nogle ture om eftermiddagen fra Gasværksvej ved KMD. Endelig kører linje 18 hver halve time mellem Tech College og Aalborg busterminal fra dette stoppested. Til dette stoppested er der ca. 200 meter til Beddingen. Så der er en rimelig kollektiv trafik betjening tæt på Beddingen. Skal man til Universitetet i Sdr. Tranders er det nødvendigt med et busskifte på Aalborg Busterminal. Det er ikke mu- 5/7

6 ligt at lave direkte busforbindelser fra alle ungdomsboliger til Universitetet i Sdr. Tranders indenfor de økonomiske rammer for den kollektive trafik. Ønske om busforbindelser mellem AAU Busterminal og Tech college på Øster Uttrupvej. Der kører kun en metrobus 6 kl. 8.00, og hvis eleverne benytter den, kommer de for sent. Det ville være rigtig dejligt, hvis bussen kunne køre fra AAU kl. 7.50, så elever fra universitetsområdet, Storvorde, Klarup m.m. ikke skulle ind til centrum først for at skifte til en propfuld linje 18. Det vil forudsætte at der indsattes en bus yderligere på metrobus 6, hvis afgangen skal flyttes, hvilket der ikke er økonomi til i øjeblikket. Forespørgsel om mulighed for bustransport fra Voerbjergvej v. Lindholm Idrætsforening og til Lindholm station. Der kunne sikkert også være kundegrundlag i forhold til transport til Lindholm Idrætsforening. Der er ikke planer om at køre bus til Voerbjerg via Voerbjergve, da kundeunderlaget skønnes meget lille. Klage over at der ikke kører busser via Hüttel Sørensensvej i Vodskov aften og weekend og i myldretiden. Ved køreplanskiftet i juni blev der ændret på busbetjeningen af Vodskov og Langholt /Grindsted på grund af at den kollektive trafik skulle finde besparelser. Ved at ændre på betjeningen af området kunne der findes besparelser på omkring halv mio. kr. om året. Kørslen til og fra Hüttel Sørensensvej er blev reduceret, således at der nu kun er busser til og fra vendepladsen ved Liselund hver halve time fra ca. kl 9 til ca. kl 13 på hverdage direkte til og fra Aalborg. Området betjenes i samme perioder som der er servicebusbetjening i Aalborg by. På øvrige tidspunkter skal man fremover benytte busserne fra Vodskovvej ved Hüttel Sørensensvej og her har beboerne i Ravndalen fået mellem 200 og 400 meter længere at gå. Aften og weekend kører der minibus mellem Vodskov Kirke og Langholt/Grindsted. Fra Vodskovvej er der uændret antal busser også aften og weekend, men man skal skifte til og fra minibussen ved kirken for at komme mod Aalborg. Minibussen kan ikke nå at køre via Hüttel Sørensensvej. Skal man om aftenen til eller fra Aalborg kan man benytte minibussen fra Vodskovvej og skifte til metrobus 1 ved Vodskov kirke. Alternativt kan linje 73 eller 74 benyttes direkte til og fra Aalborg fra Vodskovvej. Hvem bestemmer hvor mange busser der skal gå til og fra kommunens yderpunkter? Kongerslev er i forhold til kollektiv trafik afskåret fra omverdenen. Ligegyldigt hvad man skal deltage i på skolen og hos klassekammeraterne om aftenen skal forældre køre. Tit og ofte køres til Lindenborg, hvor rute 54 har et stoppested. Lørdag og søndag morgen er den første bus først i Aalborg omkring kl12. Hvis man skal sent hjem med bus er det ikke muligt. Hvis man skal på lørdagsindkøb i Aalborg, så kan de først være fremme sidst på formiddagen. Aften og weekend skal der altid skiftes i Storvorde. Det er Aalborg Byråd som bestemmer omfanget af den kollektive lokale bustrafik. Det sker i forbindelse med fastlæggelsen af kommunens budget og vedtagelse af den årlige køreplanindstilling. Der er omtrent bus hver time i dagtimerne på hverdage til og fra Kongerslev direkte til Aalborg. Aften og weekend er der minibusbetjening med skift i Storvorde hver anden time til og fra Kongerslev. Der kører 6 afgange i hver retning lørdag og søndag til og fra Kongerslev. Der er ikke planer om at forbedre betjeningen i denne indstilling. Elev på gymnasium i Aalborg er afhængig af linje 76 og bustiderne. Ønsker at det er muligt at nå til Aalborg til klokken 10 og 12 med et skift i Gandrup til linje 1, som begge afgår kl 9.10 og og er begge i Aalborg til den nævnte tid. Kommer enten alt for tidligt eller for sent til skolen, hvis man møder senere end normalt. Ønsket vurderes nærmere i forbindelse med planlægningen af vognløbene og det ændres hvis det ikke har større økonomiske konsekvenser. Klager over overfyldte busser på linje 2 om morgenen omkring kl 8 mod Universitetet. Om eftermiddagen kan det svært at komme med fra Grønlands Torv/Magisterparken kl ca og 15.30, der er nemlig 'ringetider' på Aalborghus gymnasium. 6/7

7 Der er indsat et større antal ekstrabusser morgen og eftermiddag til og fra Universitetet. Forsinkede tog og busser eller en større forelæsning, der starter midt på formiddagen, kan give et andet trafikbillede og kan betyde forbikørte passagerer. Mange dage køres derfor med overkapacitet for at tilgodese det varierende behov. Fra 3. februar er indsat en ekspresbus til og fra universitetet i myldretiden. Erfaringerne fra dette ekspresbusforsøg afventer hvad vi gør fremover. Skal der altid være tilstrækkeligt kapacitet vil der i perioder køre tomme eller næsten tomme busser rundt. Klage over at der er indsat for små busser på telebussen omkring Hals skole. Eksempelvis måtte over 10 elever vente en ekstra time, på at komme hjem. Problemet er generelt hver fredag, og hver gang Hals skole, har emneuge. I normalsituationen er der tilstrækkelig kapacitet til og fra Hals skole. Fredag, hvor flere elever får fri på samme tid, er der nu indsat en stor bus til at køre elverne hjem. Betjeningen af Hals skole sker som telebus, og elever skal tilmeldes og frameldes kørslen som for andre telebusser. Det sker ikke altid. 7/7

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv.

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv. Til Kopi til Fra Sagsnr. Finn Madsen Kollektiv Trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 19, 2. sal. 9000 Aalborg Init.: FVM 31. januar 2014 Bilag 1 til Køreplanindstilling 2015/16 Kollektiv

Læs mere

I det følgende fremgår bemærkninger og klager fra borgere som forvaltningen har modtaget vedr. køreplanen.

I det følgende fremgår bemærkninger og klager fra borgere som forvaltningen har modtaget vedr. køreplanen. Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: JOE 25. januar 2016 Kollektiv

Læs mere

Køreplanindstilling 2014/15.

Køreplanindstilling 2014/15. Punkt 11. Køreplanindstilling 2014/15. 2014-8137. Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem AALBORG KOMMUNE Mødet den 13.03.2014, Fremtidens Plejehjem 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Godkendelse af referat... 3 3. Rundvisning på Fremtidens Plejehjem v/lars Nøhr.... 4 4. Køreplanindstilling

Læs mere

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Mod Bouet Mod City syd Metrobus 1 kører mellem Bouet og Dyrskuevej og forgrener sig derfra til Hals, Grindsted, Langholt og Vodskov i nord samt Ferslev, Svenstrup, Godthåb, City Syd og Frejlev i syd.

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Metrobus 1: Fra (Grindsted/Langholt) Vodskov Til Aalb. Busterminal (Skalborg) og gyldig fra 6 aug 17

Metrobus 1: Fra (Grindsted/Langholt) Vodskov Til Aalb. Busterminal (Skalborg) og gyldig fra 6 aug 17 1 Fra (Grindsted/Langholt) Vodskov 1 STOPPESTEDER se side 15 L: Kører fra Liselund kl. 5.03, 9.04, 9.34, 10.04, 10.34, 11.04, 11.34, 12.04, 12.34 og 13.04. Mellem Grindsted Skole og Langholt benyttes minibus.

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015 Regionale ruter Ruter fra/mod syd Normal drift. Ruter fra/mod nord Fra kl. 09.00 og resten af driftsdøgnet køres ad følgende rute: Rampen, Østre Alle, Limfjordstunnelen, Sundsholmen. Ruter mod nordøst

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metrobus 6: Til / Fra Lindholm - Universitetet via Tunnelen og gældende fra 6. august 2017 (Aalborg)

Metrobus 6: Til / Fra Lindholm - Universitetet via Tunnelen og gældende fra 6. august 2017 (Aalborg) 6 STOPPESTEDER: Lindholm Station Viaduktvej Lindholmsvej Vikingevej Strubjerg vest Løvvangscentret Erantisvej Anemonevej Nr. Uttrup Torv Tech College (Ø. Uttrup Vej) Tarmvej Ribevej Nordjyske Niels Bohrs

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Forsinkelser. Til. Indtast til. Kopi til. Indtast Kopi til. Fra. Jan Øhlenschlæger. Sagsnr. Indtast sagsnr. Henvendelser fra borgere og passagerer

Forsinkelser. Til. Indtast til. Kopi til. Indtast Kopi til. Fra. Jan Øhlenschlæger. Sagsnr. Indtast sagsnr. Henvendelser fra borgere og passagerer Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: JOE 25. januar 2016 Kollektiv

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Metrobus 1: Til Vodskov (Grindsted/Langholt) Fra Aalb. Busterminal (Skalborg) og gyldig fra 6 aug 17

Metrobus 1: Til Vodskov (Grindsted/Langholt) Fra Aalb. Busterminal (Skalborg) og gyldig fra 6 aug 17 1 Mod Vodskov (Grindsted/Langholt) 1 STOPPESTEDER: (se tidligere stoppesteder på side 15) L: Afgange fra Aalborg Busterminal kl. 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10 og 13.40 kører

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund Langeland Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Oplægget

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone ** Central NT ** Bruger: NT Udskrevet den 30-04-2014Kl. 10.22 Side: 1 (Udtræksperiode: 40001.CE) Kørepl 52 / 40001.CE Tursæt i Primær retning 52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

NY NY

NY NY Ajourført den 7. februar 2013 af FHA BUS-linje Modtaget-dato Sagsnr. 234 240 260R 401A 2012-09-10 402 404 405E 2012-11-01 406 2012-11-19 408 411 415 2012-08-30 2012-10-31 440R 465 466 467 468 2012-12-04

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning : Kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Assens kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Figur 1: Flows til skoler FynBus Planlægning

Læs mere

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2)

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) Nordjyllands Trafikselskab 20-03-2012 1-30-72-101-2-12/OS Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) 1. Baggrund NTs Trafikplan 2013 2016 er under udarbejdelse og et oplæg er i høring hos

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

Godkendelse af køreplan 2016/2017

Godkendelse af køreplan 2016/2017 Punkt 2. Godkendelse af køreplan 2016/2017 2015-068313 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra søndag

Læs mere

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0249 Klageren: XX 9000 Aalborg Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning på 581 kr.,

Læs mere

Kommunernes bestillerrolle i praksis

Kommunernes bestillerrolle i praksis 03.04.2008 Kommunernes bestillerrolle i praksis Kristina Lyck Andreasen, Høje-Taastrup Kommune Lars Richter, Movia Kollektivtrafik i Høje-Taastrup Kommune Kommunens arbejde før 2007 Kommunens ny rolle

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og Åben sag

Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og Åben sag Teknik- og Miljøudvalget 10-01-2017 Kollektiv trafik. Genoptagelse af punkt om ruteændring af rute 179, 283 og 284 - Åben sag Sagnr.: 16/9242 Sagsansvarlig: VAGN PEDERSEN J.nr.: 13.05.22 G00 Sagen afgøres

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Metrobus 1 (Aalborg Området) - Hele Køreplanen og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1 (Aalborg Området) - Hele Køreplanen og gældende fra 6. august 2017 Mod Mod City syd Metrobus kører mellem og og forgrener sig derfra til, Grindsted, Langholt og Vodskov i nord samt Ferslev, Svenstrup, Godthåb, og Frejlev i syd. Alle busser der kører på metrobus stopper

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Dette er en høring vedrørende indførelsen af en ny kollektiv buslinje fra Veksø Station til Måløv Station over Søagerskolen samt en justering af

Læs mere

Metrobus 5: Til / Fra Skelagervej - Universitetet (+ Fra Saltumvej) og gyldig fra 6 aug 17 (Aalborg)

Metrobus 5: Til / Fra Skelagervej - Universitetet (+ Fra Saltumvej) og gyldig fra 6 aug 17 (Aalborg) 5 Mod Skelagervej Mod Universitetet metro bus 5 STOPPESTEDER: (Saltumvej Ingstrupvej Smedegårdsvej Rebildparken Hvidkildevej Trekanten Sebbersundvej Sjørupstien Næssundvej Oddesundvej) Universitetet (AAU

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Velkommen til skolekørsel til specialskole eller specialklasse Praktisk information og gode råd omkring kørsel til specialskole eller specialklasse. Denne pjece

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Skanderborg KOMMUNE Skanderborg Kommune Visioner og servicemål for Skanderborg Kommune Togtrafikken Byrådet vil arbejde for, at den dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Skanderborg og

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse 1 Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juni 2017 1-30-75-1-216-2-12 Karin Sørensen ks@midttrafik.dk 87 40 83 26 Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Resume Holstebro Kommune

Læs mere

Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245

Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245 Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245 Vi fra Ejby Borgerforening, medlemmer af Kollektiv Trafik borgergruppen for Ejby og bestyrelsesmedlem i SF kommer med følgende indstilling

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Aalborg Universitet. Kollektiv trafikplan for Aalborg Jensen, Niels Melchior. Publication date: 2002. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Kollektiv trafikplan for Aalborg Jensen, Niels Melchior. Publication date: 2002. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Kollektiv trafikplan for Aalborg Jensen, Niels Melchior Publication date: 2002 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

BILAG Trafik, Vej & Park

BILAG Trafik, Vej & Park BILAG Trafik, Vej & Park MOVIA TRAFIKBESTILLING 2015 Bilag til dagsordenspunkt for beslutning om MOVIA Trafikbestilling 2015. Målsætningen er, at de indstillede forslag kan iværksættes medio august 2014.

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole

Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole NOTAT: Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole Indledning Den kollektive trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået større ændringer i skoleårene 2012-2013, hvor ruterne omkring

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Kollektiv trafik - VT 7. semester Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet

Kollektiv trafik - VT 7. semester Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet Kollektiv trafik - VT 7. semester - Kursusgang 3 og 4 Planlægning af busnet Kursusgang 3 og 4 Grundlag for planlægning Mål og udfordringer Overordnet byplanlægning Stationsnærhed Data Typer af kollektiv

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI og afsnitsleder Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune. Indledning Den kollektive trafik i Aalborg afvikles efter principper, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2 13.05.00.G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft 28. juni 2015 i høring. Høringen er afviklet

Læs mere