Læse- & skrivehandleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læse- & skrivehandleplan"

Transkript

1 Læse- & skrivehandleplan udgave 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen Mål for Læse- og skrivehandleplanen Status på læsning i Rødovre Kommune... 5 Nye Handlinger der understøtter Læse- og skrivehandleplanen for Hvor finder jeg supplerende materialer til Læse- og skrivehandleplanen?... 8 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Skolerne sætter dette år fokus på læringsmål og vurdering for læring i indskolingen, 0. klasse til om med 3. klasse Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Skolerne sætter dette år fokus på??? Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Skolerne sætter dette år fokus på læringsmål og vurdering for læring i indskolingen, 0. klasse til om med 2. klasse Handleplan Handleplan Bilag... Status for Læse- og skrivehandleplanen for Tiltag for Læse- og skrivehandleplanen for

4 Læse og skrivehandleplan Formål med Læse- og skrivehandleplan Læse- og skrivehandleplanen har til formål at angive indsatser og handlinger for skoleledere, læsevejledere, testlærere og lærere, som medvirker til at understøtte det overordnede mål. Læse- og skrivehandleplanen understøtter således den fælles indsats på alle skolerne til gavn for læse- og skriveudviklingen i fagene i Rødovre Kommune. Handleplanen er dynamisk på den måde, at de erfaringer vi får opsamlet ved en årlig workshop er med til at sætte mål og rammer for det kommende år. Mål for Læse- og skrivehandleplanen Rødovre Kommune ønsker at gøre det bedst mulige for, at børnene kan blive dygtige læsere. Derfor fortsætter det kommunale initiativ med læse- og skrivehandleplanen i perioden I læse skrivehandleplanen for var det overordnende mål; At hæve elevernes gennemsnitlige karakter ved folkeskolens afgangsprøve fra 4,6 til 5,6 over en treårig periode 2011 til 2014, med særlig fokus på faglig læsning og skrivning i fagene. Dette mål blev nået, hvorfor det er på tide at sætte nye mål for en ny treårig periode. Denne gang vil der være særligt fokus på den tidlige indsats. Indsatsen drejer sig særligt om de svageste læsere i indskolingen og tredje klasse. I Læse-skrivehandleplan for er det overordnede mål: At 97 % af eleverne, målt med læseprøverne efter 3. klasse er sikre læsere Konkret betyder det: at eleverne i slutningen af 3. klasse placeres i kategorierne A, B eller C i SL 60. at elever der til dagligt bruger it som hjælpemiddel, skal bruge it under læseprøven i 3. klasse. iværksættelse af en særlig indsats for de elever, der eventuelt ikke har nået det. en indsats specielt i 2. og 3. klasse for de elever, der ikke ligger i kategorierne A1, B1 eller C1. at der skal sættes læringsmål samt løbende evaluering og feedback til eleverne. at der skal iværksættes en tidlig indsats for de elever der er i risiko for at udvikle dysleksi. 4

5 Status på læsning i Rødovre Kommune Læseprøveresultaterne i Rødovre Kommune ligger fint i forhold til landsgennemsnittet fra De er generelt blevet bedre og bedre, siden Rødovre Kommune begyndte at indsamle resultaterne i Skolerne er gode til at sikre en stor andel af hurtige og sikre læsere på 1. klassetrin. Forskellen mellem klasserne ser ud til, gennem årene, at blive mindre og mindre. Udfordringen på skolerne er at bevare disse fine resultater og fortsat sikre en lille andel af ikke-læsere i slutningen af 1. klasse. På 2. klassetrin er resultatet ligeledes flot, men der en lille tendens til flere ikke-læsere i Rødovre i forhold til landsgennemsnittet. Det samme billede ses i 3. klasserne. Generelt er udfordringen på skolerne at bevare det fine resultat på første klassetrin og gøre noget særligt for de elever der er ikke læsere, så netop denne gruppe kan mindskes. På baggrund af de seneste års erfaringer ønskes fortsat en kvalificering af målene fra nu med særlig opmærksomhed på læseresultaterne i af 2. og 3.klasse. 5

6 Læse og skrivehandleplan Nye handlinger der understøtter læse-skrivehandleplanen for Der sættes fokus på et særlig kompetenceløft for indskolings lærere og pædagoger i en kvalificering af tidlig læseindsat, udvikling af læringsmål og vurdering for læring, samt fokus på 0. klassernes tidlige læse og skriveudvikling. For nogle elever kan overgangen mellem 2. og 3. klasse være svær. Det gælder blandt andet for de elever der ikke har knækket læsekoden. Der er tale om afdelings- og evt. lærerskift. Samtidig kan der være tale om et skift i didaktik fra at læseundervisningen i indskolingen handler om afkodning til at læsning på mellemtrinet handler om læseforståelse. Vi ønsker at arbejde med denne overgang ved blandt andet at gøre eleverne til bedre læsere. Nogle af metoderne vil være løbende evaluering samt brug af konkrete tests-resultater til udvikling af den enkeltes læringsmål og evaluering for læ ring. Vi ønsker fortsat at styrke vejlederne i at udvikle deres kompetencer og især at understøtte muligheden for at kunne vejlede på den enkelte skole. En understøttelse i at gøre observationer i den konkrete undervisning i klassen og at vejlederne gør egne erfaringer med aktionslæringsforløb med de lærerteams de efterfølgende har læse og skrive konferencer med. 6

7 Vi har fokus på at vejlederne bliver mere kompetente i at vejlede i tidlig læseindsats med fokus på tilrettelæggelse at en almen undervisning for eventuelle dyslektikere. Derfor iværksættes et særligt kompetence-tilbud for vejlederne i 2014 og 2015 med særlig fokus på hvordan den bedst mulige undervisning i dansk i indskolingen tilrettelægges, så børn med dysleksi tilgodeses bedst muligt På netværksmøderne sættes fokus på videndeling om aktionslæringsforløb, anvendelse af læringsmål, vurdering for læring og erfaringerne med anvendelsen af den understøttende undervisning, herunder kvalificeringen af læse-og skrivekonferencerne. Læse- skrivehandleplanen vil fortsat blive bragt i dialog på specialmøderne, samt ved opsamling og evaluering af workshops og netværksmøder i

8 Hvor finder jeg supplerende materialer til Læse- og skrivehandleplanen? I forbindelse med dette dokument følger tre bilag, som primært er udarbejdet til understøttelse af handleplanen. Bilagene er udarbejdet især til hjælp for læsevejlederne og testlærerne på de enkelte skoler, men også til lærerne og ledelserne generelt for at kvalificere indsatsen og samarbejdet om læsning i fagene. Særligt bilag 1 forventes at blive revideret løbende med henblik på at implementere de erfaringer, der gøres undervejs. Med denne handleplan er det meningen, at alle skoler sætter fokus på læsning generelt. Bilagene kan i denne forbindelse fint bruges som inspiration. Danmarks Lærerforening har i forbindelse med kampagnen Vi læser for livet udgivet et særnummer af fagbladet Folkeskolen med gavnlige artikler, der er inspirerende og gode at blive klogere af. (Folkeskolen nr. 11, 5. maj folkeskolen.dk og bogen: Læsning og skrivning i alle fag af Dafolo 2012) Derudover ligger der på Fælles nettet materiale fra oplæg af Mikael Axelsen om vejledning og Lene Heckmann om Adfærdsledelse, Undervisningsledelse og Læringsledelse. Bilag 1) Om læse-mål i de forskellige fag Er en detaljeret beskrivelse af læse-mål i forskellige fag og på forskellige trin. Den angiver undervisningsforslag for alle trin, fra 0. klasse til 9., som kan være med til at støtte det overordnede mål. Bilag 2) Viden om læsning Beskriver den forståelse af læsning, der kaldes Den interaktive læsemodel. Den beskriver læsning som en proces, der er afhængige af en lang række specielt sproglige kompetencer. Bilag 3) Model for sprog i fag Oplæg udviklet til kompetenceudvikling for udskolingslærere inspireret af Beverly Derewianka. Kan findes på Fællesnettet. 8

9 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Skolerne sætter dette år særlig fokus på læringsmål og vurdering for læring i indskolingen, 0. klasse til og med 3. klasse. Kommunalt niveau Netværksmøder for læse og testvejledere: På det første netværksmøde udarbejdes et kommissorium for vejledernes 5 6 netværksmøder På møderne skal der bl.a. arbejdes med et nyt forslag til testmateriale i klasserne. Kompetenceløft for læse-og test vejledere På et netværksmøde d. 16. marts 2015 for vejlederne bliver der tilbudt et kompetenceløft med temaet: Hvordan tilrettelægges den bedst mulige undervisning i dansk i indskolingen - som tilgodeser børn med tegn på dysleksi?. Ved Martin Hauerberg Olsen, UCC Professionshøjskolen. Workshop Torsdag den 5.marts 2015 kl. på PUC Skolerne gør status og evaluerer årets særlig fokusområder, som giver inspiration til det kommende skoleårs mål og handlinger. Målgruppe: alle skolernes ledelser, vejledere og særligt udvalgte lærere i indskolingen. Skoleniveau Læse - og skrive konference for den enkelte årgang afholdes en gang om året (0. til 9.klasse) på alle skoler, med særlig fokus på faglig læsning og skrivning i alle fagene. Herunder særlig fokus på: Indskolingen og udarbejdelse af læringsmål og vurdering for læring. Hvilke muligheder giver den understøttende undervisning for at tilgodese den tidlige læseindsats, med henvisning til Skolereformen. At der på den enkelte skole bliver givet konkret skemamæssigt mulighed for at læse og testvejlederne deltager i indskolingsklassernes undervisning mindst en gang om året for: At gøre observationer i de enkelte klasser i forbindelse med udviklingen af læringsmål og vurdering for læring At anvende Aktionslæring som metode til at udvikle og arbejde med læringsmål og Vurdering for læring. Dette vil kvalificere vejledning af lærerne, samt fremmer den enkelte elevs læring. At vejlederne får mulighed for at praktisere Aktionslæringsforløb i indskolingen med henblik på videndeling. Dette kan foregå på netværksmøderne. 9

10 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Skolerne sætter dette år fokus på??? Kommunalt niveau Skoleniveau Den kommunale indsats bliver først endelig besluttet efter den årlige Workshop den 5.marts På workshoppen bliver der evaluret og gjort status på årets indsatser, herefter besluttes næste års indsatser og handlinger. De vil fremgå at den næste udgave af handleplanen for

11 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Skolerne sætter dette år særlig fokus på læringsmål og vurdering for læring i indskolingen, 0.klasse til og med 2.klasse. Kommunalt niveau Skoleniveau 11

12 Handleplan Handling Kompetenceløft for læse-og test vejledere Hvordan tilrettelægges den bedst mulige under- visning i dansk i indskolingen - som tilgodeser børn med tegn på dysleksi?. Ved Ved Martin Hauerberg Olsen, adjunkt, cand.mag. videreuddannelse UCC Professionshøjskolen. Hvem Læse - og testvejlederne. Workshop Torsdag den 5.marts 2015 på PUC Alle skolernes ledelser, vejledere og særligt udvalgte lærere i indskolingen. I indskoling og 3.klasse udarbejder klasseteamet undervisningsforløb, som sætter fokus på læringsmål og vurdering for læring. Husk Dansk som andet sprog. Klasseteamene i indskolingen og 3.klasse Læse og skrivekonferencer for den enkelte klasse afholdes en gang om året på alle skoler. Indskolingen retter særligt fokus på betydningen af at sætte læringsmål for den enkelte elev samt laver en vurdering for læring Skoleleder, læse og testvejledere og klasseteamet. Alle læsevejledere for konkret mulighed for at gøre observationer i den enkelte klasse inden en Læse- &skrivekonference. Vejlederne for mulighed for at praktisere aktionslæringsforløb i indskolingen. Opfølgningen forekommer på alle specialmøder i skoleåret De enkelte skoleledere, PUC og skolechefen 12

13 Indsats Tid Ansvar Kvalificere den tidlig læseindsats især for børn med dysleksi D. 16. marts 2015 PUC i samarbejde med UCC Skolerne gør status og evaluerer årets særlig fokusområder, som giver inspiration til det kommende skoleårs mål og handlinger. 5.marts på PUC kl.? PUC konsulenter Alle skolerne sætter i indskolingen særligt fokus på den tidlige læse indsats herunder læringsmål og vurdering for læring I løbet af skoleåret, således at det kan danne baggrund for en dialog på læse- &skrivekonferencerne Skolelederne i samarbejde med klasseteamene og læsevejlederne. Særlig fokus på læringsmål og vurdering for læring for at udvikle elevernes læsning og skrivning. Der sættes fokus på observationsforløb og aktionslæringsforløb i indskolingen I løbet af skoleåret.skolelederne i samarbejde med læsevejlederne og indskolingens lærere. Viser særlig opmærksomhed og følger implementeringen af handleplanen for den enkelte skole. På speciel- møderne Skolechefen. 13

14 Læse og skrivehandleplan Bilag - Status læse- skrivehandleplan I arbejdet med læse-skrivehandleplanen for blev der formuleret delmål for skoleåret Disse delmål handlede om, at alle lærere skulle sætte fokus på læsning og skrivning i alle fag. Skolernes mellemtrin var valgt som særligt fokusområde det første år. I skoleåret fortsatte dette arbejde, mens der blev igangsat samarbejde om læse- og skriveundervisningen i udskolingen. I skoleåret blev der derudover sat særligt fokus på indskolingen, materialer samt undervisningsmetoder. Den organisatoriske ramme Læse-skrive handleplanen fik sit startskud på en workshop for de implicerede parter på Rødovregård den 16/ Her fremlagde kommunens skoler en status på læseområdet, som dannede grundlag for handleplanen Udarbejdelsen skete i et samarbejde mellem skoleafdelingens specialudvalg, netværk for læsevejledere og testlærere, PUC og Danmarks Lærerforenings indsats Vi læser for livet. Arbejdet med handleplanen blev løbende koordineret med skolernes øvrige ressourcepersoner. netværk for dansk som andetsprog netværk for skolernes læringscentre Skoleafdelingens specialudvalg har vedtaget Læse- og skrivehandleplanen. Implementeringen af Læse- og skrivehandleplanens mål og indhold følges løbende af; Skoleafdelingens specialudvalg. Netværket for læsevejledere og testlærere, hvor der arbejdes med videndeling og kompetenceudvikling, herunder videreudvikling af vejlederrollen. Den enkelte skole, hvor der bl.a. afholdes læse- og skrivekonferencer med sigte på læsning og skrivning i fagene samt evaluering af det tværfaglige samarbejde på de enkelte klassetrin. Samarbejdet mellem de tre nævnte instanser er fortsat vigtig og videreudvikles i perioden

15 Bilag - Tiltag læse- skrivehandleplan Det første år var indsatsen rettet særlig på skolernes mellemtrin med fokus på videndeling, skabelse af fælles sprog omkring læsning, samt mere skriftlighed og kvalificering af et fagsprog. Temadage med oplæg om faglig læsning - læsning i fagene i samarbejde med DLF. Netværksmøder for læse-og testvejlederne med fokus på videndeling og understøttelse og udvikling af vejledernes rolle og ansvar. Der var også tiltag til at udvikling et tættere samarbejde mellem vejlerede og ressourcepersonerne på skolerne. Læse-og skrivekonferencer blev etableret og udvikling på de enkelte skoler i tæt samarbejde med læsevejlederne for at kvalificere klassernes og den enkeltes undervisning Andet år var indsatsen rettet mod udskolingen, hvor der var et særligt fokus på læsning og skrivning i alle fagene ud fra model for sprog i fag. En didaktisk metode inspireret af Berverly Derewiankas ideer om hvad, der skal til, for at eleverne kan udvikle fagsprog og hvorledes skrivning er en vigtig del af denne lærerproces. Kompetenceudvikling for udskolingslærerne over tre moduler med deltagelse af to skoler samtidig, med mulighed for videndeling og udviklingen af praksisnær undervisningsforløb efter konkrete teoretiske oplæg på PUC. Temaeftermiddag om Udvikling af vejlederrollen v. Michael Axelsen (UCC/KLEO) for alle vejledere på skolerne. Temadag med Trine May: Læs genre med Cooperativ Learing Opfølgning og kvalificering af læse-og skrive konferencerne, herunder vejledernes og testlærerne rolle og ansvar Tredje år var indsatsen rettet mod indskolingen med tilbud om temadage med fokus på materialer, metoder og tidlig læseindsats i indskolingen. I var der tilbudt Fagfestival uger, tre uger ad gangen i fire perioder, samt netværksmøder med inspirationsoplæg til debat med bl.a. følgende temaer: Dysleksi og tidlig læseindsats ; Hvordan vurdere vi lærermidler? ; Adfærdsledelse hvordan ; Læringsmål og differentiering i et vejlederperspektiv ; Læringsledelse hvordan? 3 temaeftermiddage om vejlederrollen v. Michael Axelsen 15

16 Rødovre Kommune Børne- og kulturforvaltningen Rødovre Parkvej 150 DK-2610 Rødovre Tlf Fax E-post

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Korskildeskolen og Børneog skoleudvalget Korskildeskolen Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Korskildeskolen og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget)

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) Tilsynsrapport Hjembækskolen Efterår 2014 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 6/10 2014 Tilsynskonsulenter: Marianne

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Læringscenterets dag, 29. august 2017 Professionshøjskolen Absalon 28-08-2017 Thomas Jensen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet Side

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012

AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012 AKT-KONFERENCE 2012 Spilleregler i klassen Aalborg, d. 4. oktober 2012 Gitte.Stamp1@skolekom.dk 1 Gitte.Stamp1@skolekom.dk 2 Mål for dagen: At se og diskutere konkrete bud på rammesætning af spilleregler

Læs mere

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den Kompetenceudvikling og professionsudvikling Temadrøftelse i BUU den 28.5.2014 1 Agenda Prioritering af kompetenceudviklingen på folkeskoleområdet. Økonomi og budget 2015 Strategisk professions- og kompetenceudvikling

Læs mere

Skolestrategi juni 2014

Skolestrategi juni 2014 Børne- og Kulturforvaltningen Næstved Kommune Skolestrategi 2011 - juni 2014 Indledning Skolestrategien skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved kommune frem

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Uddannelsplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC.

Uddannelsplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. Uddannelsplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. Sophienborgskolen er i skoleåret 2015/16 praktiksted for lærerstuderende. Praktikken er et samarbejde mellem

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Elkjærskolen ved Preben Panduro Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge skabelonen

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Læseforståelse faglig læsning Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Projekt Læseforståelse faglig læsning blev gennemført som led i Projekt Partnerskab om Folkeskolen.

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere