Velkommen til Hunderupskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hunderupskolen"

Transkript

1 Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00

2 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv. En milepæl omgivet af en forventningsfuld spænding. Det er en stor begivenhed både for jeres barn og for jer forældrene, som nu skal til at slippe jeres lille 6 årige ud i en større og ukendt verden, og der er for alle parter en masse nye praktiske, følelsesmæssige og sociale områder at forholde sig til. Jeres barn står overfor at skulle tage hul på et nyt og spændende kapitel i sit liv. Det første møde med skolen er den dag, hvor barnet skal om på skolen og skrives ind. Dette første møde med skolen er vigtigt. Ved indskrivningen er barnet den vigtigste person. Her får barnet mulighed for at fortælle om oplevelserne i børnehaven og om forventninger til hvordan det er at gå i skole. Mange børn vil gerne starte lige med det samme og synes, der er lang tid til august. For forældrene er det også en stor dag, når ens barn bliver skrevet ind i skolen. Senere kommer så den første skoledag i Forårs SFO i begyndelsen af marts og første skoledag i børnehaveklassen i begyndelsen af august. Uanset om det er det første barn, der skal begynde i skolen, eller man som forældre har prøvet det nogle gange før, gør man sig mange tanker om, hvordan det nu skal gå ens barn, når det starter i skolen. Hvordan kommer barnet ud af det med de nye kammerater og de nye voksne? Vi håber, at vi her på Hunderupskolen kan være med til at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som mulig, så jeres barn får en optimal start på skolelivet. Vi ser frem til det kommende samarbejde med jer, så vi sammen kan være med til at gøre jeres barns skolegang til en succes. Med venlig hilsen Vagn Hansen Skoleleder 2

3 Hunderupskolen har i dag 755 elever. Vi har 3 børnehaveklasser, og vi forventer også at få elever til 3 børnehaveklasser til sommer. I det kommende skoleår har vi 3 klasser på klassetrin. Næsten alle vores elever i børnehaveklasse - 3. klasse er tilmeldt skolens fritidsordning, som i dag har omkring 285 elever tilmeldt. Der er i dag ansat 40 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 16 pædagoger i SFO. 3

4 Hunderupskolens fysiske rammer Da vi i sin tid byggede skolen, valgte vi at bygge skolen op omkring 3 fysiske enheder: indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sidste år besluttede vi så at ændre på den pædagogiske struktur, så vi nu arbejder i en Børneskole (0. 5.klasse) og en Ungeskole (6. 9. klasse). De fysiske rammer har vi ikke ændret, så områderne for Børneskolen og Ungeskolen har fortsat hver deres karakter, både med hensyn til bygningsfysik, og med hensyn til hvilke andre skolefunktioner og rum, de er omgivet af. Fælles for begge afdelinger er dog en orientering mod fællesskabet, dvs. mod skoletorvet og skolens læringscenter (bibliotek). Hermed understøttes følelsen af at tilhøre én skole, hvor de fælles funktioner er fælles for alle. Eleverne i 0. og 1. klasse er placeret i deres egen selvstændige bygning med børnehaveklasse, 1. klasse og 3 SFO-lokaler, tættest på de grønne områder og hovedindgangen. Her er prioriteret store rum til hver klasse med god plads til mange aktiviteter. Forårs SFO placeres i området ved 0. og 1. klasse eller i området ved 2. og 3. klasse i de SFO lokaler, der ikke bryges om formiddagen. Udearealerne i 0. og 1. klasse afdelingen og den tidligere sommerkaserne er indrettet med legeareal for de mindste. Herved bliver udearealerne og legen bindeledet mellem elevgrupperne i Børneskolen. Vi er i gang med at etablere en helt ny stor legeplads på et areal ved kirkegården tæt på den øvrige sprotsplads klasserne og 3 SFO-lokaler er placeret i det nordvestlige hjørne overfor 0. og 1. klasserne. Nærmeste naboer er håndarbejde og billedkunst, som også vil kunne inddrages i SFO-regi. Fra klassernes område er der nem adgang til skoletorvet og biblioteket. SFO-lokalerne er nu indrettet som selvstændige basislokaler. Alle lokaler fællesudnyttes, så skolen kan gøre brug af SFO-basislokalerne om formiddagen og SFO kan bruge klasselokalerne om eftermiddagen klasse er placeret midt i skolen og deler gårdrum og udeareal med 2.- og 3. klasse. Her er nem adgang til skolens værkstedsområder og faglokaler og der er nem adgang til skoletorvet. Der er adgang til det fri fra alle klasserne. Ungeskolens klasse er placeret på 2. og 3. sal i Vinterkasernen. 4

5 Adresse- og telefonliste Hunderupskolen, Solfaldsvej Odense C Kontor: Kontoret er åbent alle dage fra kl Telefon: Telefax: Hjemmeside: Skolefritidsordningen: Kontor: Skoleleder: Viceskoleinspektør Afdelingsleder: SFO-leder: SFO-souschef: Skolesekretær: Vagn Hansen Tom Bager Annemette Jeppesen Johannes Lund Peter Traczyk Lene Rosendal Merete Jensen Sundhedsplejerske: Tanja Bonnemose Skolepsykolog: Heidi Philipp

6 Ferieplan skoleåret 2014/2015 Sommerferien slutter 12. august 2014 Åben fra 28. juli Børnehaveklasserne begynder Efterårsferie Juleferie 14. august oktober oktober december januar 2015 SFO Åben Lukket fra 24. dec. Og åbner igen fra 2. jan., alternativ pasning tilbydes Vinterferie 14. februar februar 2015 Åben Påskeferie* 28. marts april 2015 Lukket, alternativ pasning tilbydes St. Bededag 1. maj 2015 Kristi Himmelfartsdag 14. maj 2015 Fridag* 15. maj 2015 Pinseferie 23. maj 25. maj 2015 Grundlovsdag* 5. juni 2015 Sommerferien begynder 27. juni 2015 Lukket, alternativ pasning tilbydes Lukket, alternativ pasning tilbydes til kl Åben til 3. juli. SFO holder lukket i ugerne 28, 29, 30, alternativ pasning tilbydes Forårs SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl I kan finde flere oplysninger om Hunderupskolen på skolens hjemmeside:www.hunderupskolen.odense.dk

7 Ny folkeskolereform fra 1. august 2014 Fra 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Lige nu arbejder vi på at planlægge de nye forandringer og tiltag, som skal gælde fra 1. august I vil i løbet af foråret få yderligere informationer om, hvad det kommer til at betyde for jeres barn både i SFO og børnehaveklassen. Her er et udpluk af de nye tiltag, der er beskrevet i folkeskolereformen. En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse 35 timer for 7. til 9. klasse I en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg vil skoleugen dog forkortes, hvis eleverne fravælger tilbuddet om lektiehjælp, således at skoleugen bliver 28 timer for børnehaveklassen til 3. klasse 30 timer for 4. til 6. klasse 33 timer for 7. til 9. klasse I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. Understøttende undervisning Den længere og varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Det kan fx være varierede og differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. I tiden frem til næste folketingsvalg vil det dog alene være muligt at tilbyde lektiehjælp i ydertimerne om eftermiddagen og dermed ikke som en del af skoledagen. Mere idræt, motion og bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold. 7

8 Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. 8

9 Børnehaveklassen - Praktiske oplysninger Ringetider/frikvarter Skoledagen for børnehaveklasse-eleverne starter hver dag kl og slutter enten kl eller Eleverne har i løbet af dagen indlagt forskellige pauser. I fællesgarderoben er der køleskab til elevernes madpakker. Vigtigt råd: Køb ikke store madkasser så kniber det med pladsen i køleskabene. Eleverne er meget ude i frikvartererne, så husk skiftetøj. Alle har indesko på i klasselokalerne, så husk at sende indesko med. Alle elever har deres egen garderobe i fællesområdet. Mælk Det er muligt at købe mælk på skolen til jeres barn via mejeriernes Skolemælksordning. Mælken bestilles to gange årligt, første gang i forbindelse med sommerferien og anden gang i forbindelse med juleferien. I bestiller og betaler mælken via internettet. Information udleveres fra skolen. Frugt I har også mulighed for at købe frugt til jeres barn. Vi har en frugt ordning, hvor I 2 gange om året bestiller frugt via internettet. Information med fremgangsmåde og priser m.m. udleveres fra skolen. Ordningen fungerer indtil videre resten af dette skoleår, men vi håber den forlænges til også at omfatte næste skoleår. Skolebod. Eleverne i børnehaveklasserne kan også handle i skoleboden. Åbningstider og menu, priser m.m. vil fremgå af skolens hjemmeside. 9

10 Idræt Eleverne bedes medbringe egnet idrætstøj til idrætstimerne. Morgensang Der er morgensang hver mandag for børnehaveklasserne til og med 5. klasse. Vi synger et par sange og hver gang er der en klasse, der optræder eller viser, hvad de arbejder med lige nu. Skolefoto En gang årligt om efteråret kommer skolefotografen og tager klassebilleder og enkelt-billeder. Det er selvfølgelig helt op til jer, om I vil købe billederne. Nærmere information følger, når dagen nærmer sig. Kommunikation med hjemmet Forældre får en adgangskode til skolens intranet, og kan via forældre-intra finde nyheder og information på børnehaveklassernes egne hjemmesider. I finder indgangen til forældre-intra på skolens hjemmeside. Hvis I ikke skulle have indgang til internet, vil vi bede jer gøre klasselæreren opmærksom på det. Derudover får børnene i børnehaveklassen udleveret en postmappe, der skal bruges til særlige meddelelser fra skolen til hjemmet samt invitationer og lignende. Postmappen skal altid ligge i barnets skoletaske. Sygdom og fri fra skole Via forældreintra meddeles fravær og årsagen hertil. Ved længerevarende sygdom er det altid godt lige at give klasselæreren besked. Ved ønske om fritagelse for undervisningen ud over 2 dage, skal I henvende jer til skolens kontor. Det kan I også gøre via forældreintra. Test i børnehaveklassen I løbet af skoleåret får børnene en sprogtest, en lyd- og bogstavtest samt en KTI-tegnetest, som er en kontrolleret tegne- og iagttagelsestest. Rådgivning Til børnehaveklassen er der tilknyttet forskelige fagpersoner, som alle på hver måde står til rådighed med hjælp og vejledning for elever, forældre og lærere. Vanskelighederne kan være af forskellig karakter. Skolepsykologen Vejlede og støtter forældre og børnehaveklasselederne omkring elever, der har faglige vanskeligheder eller andre problemer. Læsevejlederen Fagpersonen, når det drejer sig om læse/stave problematikker. 10

11 Sundhedsplejersken Støtter op omkring sundhedsmæssige problemer. Alle elever i børnehaveklassen vil blive undersøgt af skolesundhedsplejersken. Det drejer sig om: En sundhedsorienteret samtale med eleven/forældrene om emner, der er relevante i den pågældende alder Højde- og vægtmåling Synsprøve Høreprøve Forældrene forventes at deltage ved denne undersøgelse. Invitation følger. Tale/hørepædagogen kan bistå med råd og vejledning i forbindelse med tale/høre problematikker. En god skoledag Du kan hjælpe dit barn til en god skoledag ved at: sørge for at barnet møder udhvilet sørge for at barnet har fået morgenmad sørge for at barnet har mad med hver dag lave klare aftaler med dit barn hjemmefra se i skoletasken hver dag rose barnet for fremskridt, indsats og godt kammeratskab kontakte læreren, hvis du er uenig med eller har spørgsmål til skolen være med til at tale åbent om mobning omtale skolen og det der sker på skolen positivt overfor barnet Husk venligst altid at give skolen skriftlig besked om: Adresseændringer Nyt telefonnummer (også mobilnummer) Væsentlige ændringer i familieforhold (forældremyndighed eller lignende) 11

12 En af børnehaveklassens vigtige opgaver er at skabe en sammenhængende overgang fra børnehave til skole. Børnehaveklassen er barnets første møde med uddannelsessystemet, hvor børnehaveklasselederne og pædagogerne i SFO med hver deres professionelle tilgang til arbejdet i skolen sikrer, at børnene både føler sig trygge og værdsatte. Samarbejdet i børnehaveklassen har som mål at skabe en sammenhængende overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse, hvor regler og arbejdsformer er en naturlig fortsættelse af arbejdet i børnehaveklassen. Sideløbende hermed er det gode og tætte samarbejde med skolefritidsordningen med til at gøre skolestarten til en god oplevelse for alle børnene. I folkeskolelovens 11 står der: Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Dette sætter rammen for et læringsmiljø i børnehaveklassen, hvor barnet får mulighed for at eksperimentere og gøre erfaringer. Og i børnehaveklassen lægges desuden fundamentet til et posi- 12

13 tivt forældresamarbejde, der bygger på et højt informationsniveau og en dialog om rollefordelingen og det fælles ansvar for børnenes opdragelse og undervisning indgå i et socialt fællesskab udvise ansvarlighed for andre kende forskel på uro og arbejdsuro kende forskel på den fritvalgte leg og målrettet opgaveløsning kende og bruge de 5 sanser fornemme rum og retning beherske egen krop ved balancelege, fangelege og sanglege anvende skriveredskaber, sakse og værktøj modtage og give besked lave aftaler og afgive og holde løfter kende og gengive rim og remser Det er vigtigt for os, at jeres barn får en god skolestart. Vi ønsker i børnehaveklassen at give børnene en masse gode oplevelser vekslende mellem leg og læring. Børnene skal styrke deres sanser og kunnen, træne deres nysgerrighed og koncentration - i det hele taget gøres parate til 1. klasse. Beslutningen om at gøre børnehaveklassen obligatorisk betyder også, at der vil blive lagt mere vægt på at styrke den faglige læring i børnehaveklassen. Undervisningsministeriet har udarbejdet en ny læseplan for børnehaveklassen. I kan finde en beskrivelse bagerst i dette hæfte. Vi arbejder i børnehaveklassen med at udvikle børnenes sociale, motoriske og sproglige færdigheder. Vi vil arbejde med at lære børnene at: lære at lytte til hinanden, lære at fortælle hinanden historier, tage imod besked m.m. er aktiviteter, der præger hverdagen i børnehaveklassen. Desuden vil der også arbejdes med bogstavsindlæring, tallene, læsning osv. En gang om ugen har børnehaveklassen gymnastik i hallen, og er på besøg på skolebiblioteket og har fællestimer børnehaveklasserne imellem. I løbet af året laver vi emnecentreret undervisning f.eks. trafik, årets gang, høst og mig selv. Derudover deltager vi også i skolens fælles emneuge, i indskolingens morgensamlinger og i andre af skolens arrangementer. 13

14 Forberedelse til 1. klasse Børnehaveklasserne har i dag 30 timer om ugen i lighed med de øvrige elever fra børnehaveklasse 3. klasse. Børnehaveklassen vil derfor være i skole hver dag fra kl og derefter fortsætte i SFO. Der holdes pauser, når det passer ind i de aktiviteter, der er i gang. Børnehaveklasserne har ikke noget egentligt skema, men enkelte timer f.eks. idræt og biblioteksbesøget vil af praktiske årsager få en fast ugentlig placering. Det er vores opgave at videreudvikle børnenes lyst til skolelivet og lysten til at lære, så de føler, at dét vil de have mere af. Endnu en gang velkommen til børnehaveklassen. Vi glæder os til at lære jeres børn at kende og til det kommende samarbejde med jer. Børnehaveklasselederne. 14

15 Hunderupskolens værdigrundlag det er værdifuldt at have en skole, der er præget af glæde, tryghed og trivsel for elever, forældre og personale. det er værdifuldt at have en skole med et godt læringsmiljø, der tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger, og som medvirker til at udvikle barnets faglighed, kreativitet, nysgerrighed og miljøbevidsthed. det er værdifuldt at have en skole med et udfordrende og udviklende skolemiljø, som udvikler børnene til kritisk tænkende mennesker med social forståelse med respekt for det enkelte menneske og for fællesskabet. det er værdifuldt at have en skole, hvor demokratiske idealer efterleves og med plads til alle. det er værdifuldt at have en skole, der giver børnene positive oplevelser for livet. Derfor vil vi på Hunderupskolen arbejde på, at børnene får en tryg, sammenhængende skoledag. lære børnene selvstændig stillingtagen, medbestemmelse og ansvarlighed give børnene en positiv social holdning til andre mennesker og kulturer der i fællesskabet også gives plads til individualiteten skabe en alsidig skole, hvor der lægges vægt på at udvikle både intellektuelle, kreative og praktisk/musiske færdigheder give børnene kendskab til det omgivende samfund og styrke børnenes miljøbevidsthed udvikle et godt og nært forældresamarbejde give mulighed for personalets videreuddannelse i overensstemmelse med de fastsatte mål 15

16 Velkommen til Hunderupskolens Fritidsordning Hunderupskolens Fritidsordning Solfaldsvej Odense C Den daglig ledelse af SFO varetages af Johannes Lund (Johs) (SFO leder) og Peter Traczyk (souschef) Johs og Peter træffes på kontoret: Mandage: kl Tirsdage: kl Onsdage: kl Torsdage: kl ÅBNINGSTIDER Skoledage Skolefridage Pris pr. md. Blok kr. 358 Blok kr Blok kr Forårs SFO kr SFO betales i 11 måneder. Hunderupskolens fritidsordning har lukket 3 uger i sommerferien samt en uge mellem jul og nytår. Skulle I have brug for pasning i ferierne kan I frit vælge mellem de fritidsordninger, der har åbent i ferieugerne. Prisen i ferieugerne er 392 kr. pr. uge. De 3 dage op til påske er prisen 234 kr. og dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er prisen 79 kr. pr. dag. Yderligere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse i SFO. 16

17 Praktiske oplysninger Pladsgaranti Der er pladsgaranti på Hunderupskolens Fritidsordning. Det vil sige, at alle elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, kan få plads i fritidsordningen, så snart forældrene ønsker det. Tilmelding Tilmelding til fritidsordningen kan finde sted samtidig med, at barnet indskrives i skolen. Barnet kan begynde i fritidsordningen den 1. august. Hvis man senere ønsker at tilmelde barnet fritidsordningen kan dette ske ved henvendelse til skolens eller fritidsordningens kontor. Tilsyn Hunderupskolens Fritidsordning er underlagt tilsynspligt. Det vil sige, at vi har opsyn med børnene, at vi sikrer, at de bliver på skolens/fritidsordningens område, men da det er et meget stort hus, og børnene bevæger sig frit omkring i de mange afdelinger, skal børnene selv give klassepædagogen besked om, hvor de går hen. Afkrydsning Når undervisningen slutter, er børnene samlet klassevis, hvor de så bliver afkrydset af en medarbejder fra SFO, så vi sikrer os, at barnet er mødt op i fritidsordningen. Det er som regel klassens klassepædagog, der varetager afkrydsningen. Når barnet går hjem fra SFO, afkrydser det sig selv på listen. Det er vigtigt, at barnet eller forældrene giver besked, når barnet tager hjem fra SFO. SFO-pædagog I SFO som vi kender det i dag, er der til hver klasse tilknyttet en pædagog til hver børnehaveklasse. Det er muligt, at dette ændres med den nye struktur og arbejdet med skolereformen. Det vil fortsat være vores hensigt, at pædagogerne følger klassen fra børnehaveklasse til 3. klasse. Pædagogen varetager den primære kontakt til forældrene. Pædagogen er således med til i samarbejde med teamet omkring klassen at planlægge de årlige forældremøder og deltager også i skole/hjem-samtalerne. 17

18 Udmeldelse Udmeldelse foregår ved henvendelse til skolens eller fritidsordningens kontor. Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Efter 3. klasse udmeldes børnene automatisk. Ferier I skoleferie og på skolefridage har skolefritidsordningen åbent fra kl Der er dog også åben fra kl for de børn, der er tilmeldt den normale morgenåbning. I god tid inden en ferie vil I blive bedt om at aflevere en tilmelding/afmelding til SFO for den pågældende ferie. Dette af hensyn til planlægning af personalets arbejdstid. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vores fritidsordning har lukket én uge mellem jul og nytår og 3 uger i sommerferien. Hvis I har brug for at få jeres børn passet i disse uger, kan I vælge frit mellem de skolefritidsordninger, der har ferieåbent. I vil modtage yderligere informationer i løbet af skoleåret om tilmelding, betaling m.m. Mad Vi serverer ikke eftermiddagsmad - det skal børnene selv medbringe. Vi lægger vægt på, at give børnene et trygt og udviklende fristed, hvor dagen er præget af en vekselvirkning mellem leg og planlagte aktiviteter. Vi arbejder på at styrke det enkelte barns sociale kompetencer og give børnene redskaber til at løse konflikter og kunne agere sammen med andre børn. Hvis der er noget, I gerne vil have uddybet eller spørge om, er I altid velkommen. Johannes Lund SFO-leder Peter Traczyk SFO-souschef 18

19 Skolevejen Skolebus Skolebuskørsel er normalt for de elever, der har en farlig skolevej, og det er politiet og kommunes vejafdeling, der afgør om en skolevej er farlig eller ej. For elever i børnehaveklassen på Hunderupskolen betyder det, at elever, der bor i området øst for Læssøegade, øst for Sdr. Boulevard, vest for Læssøegade og syd for Tietgens Alle, eller i området, hvor de skal krydses Kløvermosevej og J. B. Windløvsvej, har mulighed for at køre med skolebus. I den forbindelse skal I være opmærksom på, at man ikke kan få transport fra hjem til skole, hvis barnet går i morgen SFO, ligesom man ikke kan få transport fra skole til hjem, hvis barnet er tilmeldt SFO om eftermiddagen. Skolebussen har en fast rute, og der etableres opsamlingssteder nær børnenes hjem. Når vi ved, hvilke elever, der skal køre med skolebus, vil I få nærmere besked om opsamlingsstedernes placering, og om hvornår bussen kører. I vil få besked direkte fra busselskabet inden skolen starter. Skolebussen ankommer til skolen ca. kl. 7.50, og der er tilsyn med børnene fra de sættes af skolebussen om morgenen. Hvis I ønsker jeres barn skal benytte skolebussen kan ansøgningsskema fås ved henvendelse på skolens kontor. Vi vil meget opfordre jer til kun at søge om transport, hvis og når I har et reelt behov for transport af eleverne. Busselskabet sætter skolebus ind efter hvor mange elever, der har fået bevilget transport, og vi oplever mange gange, at eleverne ikke bruge skolebussen, men blot har buskortet som en ekstra garanti. Man kan til en hver tid ansøge om skolebus, så vent til børnene er parate til selv at køre med bussen. side 19

20 Principper for klassedannelse Når vi danner klasser tilstræber vi, at danne nogle harmoniske klasser, hvor eleverne trives godt med hinanden. Det handeler ikke kun om at få gode velfungerende børnehaveklasser, men også klasser vi kan se, fungerer godt sammen i mange år. Derfor har vi forsøgt med forskellige modeller inden den endelige klassedannelse. I indeværende skoleår lave vi først de endelige klasser til juleferien, og vi tænker at bruge samme model til det kommende skoleår. Skulle der ske ændringer, vil I selvfølgelig blive ionformeret i god tid. I forbindelse med indskrivning og sammensætningen af grupperne har skolebestyrelsen vedtaget følgende principper for, hvordan børnehaveklasserne/grupperne skal dannes: Der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger. Der tilstræbes en ligelig fordeling af eleverne i de enkelte klasser. Hvis muligt, tages hensyn til elevernes bopæl. Det tilstræbes, at store grupper af børn fra samme børnehave deles mellem klasserne. Der tages evt. hensyn til individuelle ønsker

21 Fælles Mål Børnehaveklassen I forbindelse med den nye folkeskolereform er undervisningsministeriet i færd med at revidere fælles mål for alle skolens fag herunder også fælles mål for børnehaveklassen. Men her kan I se de fælles mål, vi hidtil har arbejdet efter: Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om målene for børnehaveklassen og obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Ny bekendtgørelse om undervisningen i børnehaveklassen Overordnet er det tilstræbt, at den ny bekendtgørelse for børnehaveklassens undervisning fastholder et uændret fagligt niveau, således at undervisningen kan varetages inden for rammerne af de gældende kvalifikationskrav for børnehaveklassens undervisere. I forhold til de gældende regler om indholdet i børnehaveklassen er der først og fremmest sket ændringer i det obligatoriske tema Sprog og udtryksformer. De foretagne ændringer har især karakter af præcisering og tydeliggørelse af den del af undervisningen, der retter sig mod børnenes tale- og skriftsproglige udvikling, hvor der er lagt vægt på arbejde med begrebsudvikling og børnenes forståelse af talt og skrevet sprog. Det er desuden præciseret, at arbejde med sprog og udtryksformer skal indgå i alle obligatoriske temaer. Derudover er elementer af den sproglige dimension indarbejdet i trinmål og indholdsbeskrivelse for de øvrige obligatoriske temaer, hvor det er relevant. 21

22 Det andet obligatoriske tema, Natur og naturfaglige fænomener, er indholdsmæssigt præciseret i forhold til de gældende regler, således at sammenhængen med den efterfølgende fagopdelte undervisning i henholdsvis natur/teknik og matematik står tydeligere. Præciseringen af dette tema er sket på baggrund af forslag dels fra børnehaveklasseledere, dels fra matematik- og natur/tekniklærere. Derudover er der kun foretaget enkelte ajourførende justeringer i den gældende bekendtgørelses 1 og 2, hvor børnehaveklassens lærings- og undervisningssyn er beskrevet, idet de hidtidige bestemmelser vurderes på tilfredsstillende og balanceret måde at tilgodese både faglighed og legende tilgang som integrerede værdier i indskolingspædagogikken. Endelig er bekendtgørelsen tilføjet krav om gennemførelsen af obligatorisk sprogvurdering som led i undervisningen i starten af børnehaveklassen. Det fremgår, at resultater af sprogvurderingen indgår i børnehaveklassens elevplaner. 22

23 Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør barnet fortroligt med skolen. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige udvikling tilegner sig viden og færdigheder,som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Børnehaveklassens indhold og trinmål Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid. Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for børnenes videre skolegang. Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab. Indholdet i undervisningen skal mindst omfatte følgende temaer: Sprog og udtryksformer. Natur og naturfaglige fænomener. Det praktiske/musiske. Bevægelse og motorik. Sociale færdigheder. Samvær og samarbejde. Obligatorisk sprogvurdering. I starten af børnehaveklassen foretages som led i undervisningen en sproglig vurdering af børnene, således at undervisningen fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering. Resultater af sprogvurderingen indgår i elevplanen for børnehaveklassen. 23

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter tirsdag den 1. marts 2016 kl Børnehaveklasserne starter torsdag den 11. august 2016 kl. 9.

Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter tirsdag den 1. marts 2016 kl Børnehaveklasserne starter torsdag den 11. august 2016 kl. 9. Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter tirsdag den 1. marts 2016 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 11. august 2016 kl. 9.00 Skolestarten er en milepæl i de fleste børns liv. En milepæl

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN Førskolegruppen 2016 Førskolegruppen 2016 Fælles om en god Indre styrke Faglig udvikling Omsorg Inklusion Glæde skolestart Læring og trivsel Distrikt Dagnæs Tryghed Kompetencer

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære!

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! I det følgende kan du læse mere uddybende, hvad vores mål og indhold er for vores 0. klasser. Lærerne: 1. Louise Fruergaard Hare, pyramiden

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Projekt Gjessøs Børn

Projekt Gjessøs Børn Projekt Gjessøs Børn Et samarbejde mellem Gjessø Børnehave, Gjessø Skole, fritidsdelen og alle forældrene. Slides nr. 1-20 beskriver det overordnede projekt Gjessøs Børn. Slides nr. 20-30 handler om Børneklassen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

overgang fra børnehave til skole

overgang fra børnehave til skole overgang fra børnehave til skole 99 15 32 50 97 52 46 36 99 15 34 00 Skolefritidsordningen 99 15 34 20 INDHOLD s. 2: Brobygning i Dalgas-området s. 3: Er mit barn skolemodent? Hjælpeskema s. 4: En god

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Rantzausminde Skole. Velkommen til Børnehaveklasse og SFO 2014-2015

Rantzausminde Skole. Velkommen til Børnehaveklasse og SFO 2014-2015 Velkommen til Børnehaveklasse og 2014-2015 Det fantastiske i denne verden er ikke så meget, hvor vi befinder os, men i hvilken retning vi bevæger os (Oliver Wendell Holmes) Rantzausminde Skole Helhedsskole

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Lovgrundlag for børnehaveklassen

Lovgrundlag for børnehaveklassen Skolestart Program Velkomst Lovgrundlag og trinmål for 0. klasse Sammenhængende Skoledag Arbejde i børnehusene op til skolestart Samarbejdet imellem skolen og daginstitutioner Mødet med skolen/sfo frem

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Velkommen til SFO VADGÅRD

Velkommen til SFO VADGÅRD Velkommen til SFO VADGÅRD 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen Side 3 Åbningstider Side 3 Beskeder Side 3 Komme og gå Side 3 Ferier Side 4 Frugtordning Side 4 Børnegrupper Side 4 Lege og aktiviteter Side 4

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse.

Klub Mini og Maxi. Idestrup Privatskole. SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7 klasse. Klub Mini og Maxi Klub Mini og Maxi Idestrup Privatskole Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi; fantasi faglighed tryghed kreativitet Information: Klub Mini og Maxi Kirkevej 5 4872 Idestrup Telefon -

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere