Velkommen til Hunderupskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hunderupskolen"

Transkript

1 Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00

2 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv. En milepæl omgivet af en forventningsfuld spænding. Det er en stor begivenhed både for jeres barn og for jer forældrene, som nu skal til at slippe jeres lille 6 årige ud i en større og ukendt verden, og der er for alle parter en masse nye praktiske, følelsesmæssige og sociale områder at forholde sig til. Jeres barn står overfor at skulle tage hul på et nyt og spændende kapitel i sit liv. Det første møde med skolen er den dag, hvor barnet skal om på skolen og skrives ind. Dette første møde med skolen er vigtigt. Ved indskrivningen er barnet den vigtigste person. Her får barnet mulighed for at fortælle om oplevelserne i børnehaven og om forventninger til hvordan det er at gå i skole. Mange børn vil gerne starte lige med det samme og synes, der er lang tid til august. For forældrene er det også en stor dag, når ens barn bliver skrevet ind i skolen. Senere kommer så den første skoledag i Forårs SFO i begyndelsen af marts og første skoledag i børnehaveklassen i begyndelsen af august. Uanset om det er det første barn, der skal begynde i skolen, eller man som forældre har prøvet det nogle gange før, gør man sig mange tanker om, hvordan det nu skal gå ens barn, når det starter i skolen. Hvordan kommer barnet ud af det med de nye kammerater og de nye voksne? Vi håber, at vi her på Hunderupskolen kan være med til at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som mulig, så jeres barn får en optimal start på skolelivet. Vi ser frem til det kommende samarbejde med jer, så vi sammen kan være med til at gøre jeres barns skolegang til en succes. Med venlig hilsen Vagn Hansen Skoleleder 2

3 Hunderupskolen har i dag 755 elever. Vi har 3 børnehaveklasser, og vi forventer også at få elever til 3 børnehaveklasser til sommer. I det kommende skoleår har vi 3 klasser på klassetrin. Næsten alle vores elever i børnehaveklasse - 3. klasse er tilmeldt skolens fritidsordning, som i dag har omkring 285 elever tilmeldt. Der er i dag ansat 40 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 16 pædagoger i SFO. 3

4 Hunderupskolens fysiske rammer Da vi i sin tid byggede skolen, valgte vi at bygge skolen op omkring 3 fysiske enheder: indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sidste år besluttede vi så at ændre på den pædagogiske struktur, så vi nu arbejder i en Børneskole (0. 5.klasse) og en Ungeskole (6. 9. klasse). De fysiske rammer har vi ikke ændret, så områderne for Børneskolen og Ungeskolen har fortsat hver deres karakter, både med hensyn til bygningsfysik, og med hensyn til hvilke andre skolefunktioner og rum, de er omgivet af. Fælles for begge afdelinger er dog en orientering mod fællesskabet, dvs. mod skoletorvet og skolens læringscenter (bibliotek). Hermed understøttes følelsen af at tilhøre én skole, hvor de fælles funktioner er fælles for alle. Eleverne i 0. og 1. klasse er placeret i deres egen selvstændige bygning med børnehaveklasse, 1. klasse og 3 SFO-lokaler, tættest på de grønne områder og hovedindgangen. Her er prioriteret store rum til hver klasse med god plads til mange aktiviteter. Forårs SFO placeres i området ved 0. og 1. klasse eller i området ved 2. og 3. klasse i de SFO lokaler, der ikke bryges om formiddagen. Udearealerne i 0. og 1. klasse afdelingen og den tidligere sommerkaserne er indrettet med legeareal for de mindste. Herved bliver udearealerne og legen bindeledet mellem elevgrupperne i Børneskolen. Vi er i gang med at etablere en helt ny stor legeplads på et areal ved kirkegården tæt på den øvrige sprotsplads klasserne og 3 SFO-lokaler er placeret i det nordvestlige hjørne overfor 0. og 1. klasserne. Nærmeste naboer er håndarbejde og billedkunst, som også vil kunne inddrages i SFO-regi. Fra klassernes område er der nem adgang til skoletorvet og biblioteket. SFO-lokalerne er nu indrettet som selvstændige basislokaler. Alle lokaler fællesudnyttes, så skolen kan gøre brug af SFO-basislokalerne om formiddagen og SFO kan bruge klasselokalerne om eftermiddagen klasse er placeret midt i skolen og deler gårdrum og udeareal med 2.- og 3. klasse. Her er nem adgang til skolens værkstedsområder og faglokaler og der er nem adgang til skoletorvet. Der er adgang til det fri fra alle klasserne. Ungeskolens klasse er placeret på 2. og 3. sal i Vinterkasernen. 4

5 Adresse- og telefonliste Hunderupskolen, Solfaldsvej Odense C Kontor: Kontoret er åbent alle dage fra kl Telefon: Telefax: Hjemmeside: Skolefritidsordningen: Kontor: Skoleleder: Viceskoleinspektør Afdelingsleder: SFO-leder: SFO-souschef: Skolesekretær: Vagn Hansen Tom Bager Annemette Jeppesen Johannes Lund Peter Traczyk Lene Rosendal Merete Jensen Sundhedsplejerske: Tanja Bonnemose Skolepsykolog: Heidi Philipp

6 Ferieplan skoleåret 2014/2015 Sommerferien slutter 12. august 2014 Åben fra 28. juli Børnehaveklasserne begynder Efterårsferie Juleferie 14. august oktober oktober december januar 2015 SFO Åben Lukket fra 24. dec. Og åbner igen fra 2. jan., alternativ pasning tilbydes Vinterferie 14. februar februar 2015 Åben Påskeferie* 28. marts april 2015 Lukket, alternativ pasning tilbydes St. Bededag 1. maj 2015 Kristi Himmelfartsdag 14. maj 2015 Fridag* 15. maj 2015 Pinseferie 23. maj 25. maj 2015 Grundlovsdag* 5. juni 2015 Sommerferien begynder 27. juni 2015 Lukket, alternativ pasning tilbydes Lukket, alternativ pasning tilbydes til kl Åben til 3. juli. SFO holder lukket i ugerne 28, 29, 30, alternativ pasning tilbydes Forårs SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl I kan finde flere oplysninger om Hunderupskolen på skolens hjemmeside:www.hunderupskolen.odense.dk

7 Ny folkeskolereform fra 1. august 2014 Fra 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Lige nu arbejder vi på at planlægge de nye forandringer og tiltag, som skal gælde fra 1. august I vil i løbet af foråret få yderligere informationer om, hvad det kommer til at betyde for jeres barn både i SFO og børnehaveklassen. Her er et udpluk af de nye tiltag, der er beskrevet i folkeskolereformen. En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse 35 timer for 7. til 9. klasse I en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg vil skoleugen dog forkortes, hvis eleverne fravælger tilbuddet om lektiehjælp, således at skoleugen bliver 28 timer for børnehaveklassen til 3. klasse 30 timer for 4. til 6. klasse 33 timer for 7. til 9. klasse I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. Understøttende undervisning Den længere og varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Det kan fx være varierede og differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. I tiden frem til næste folketingsvalg vil det dog alene være muligt at tilbyde lektiehjælp i ydertimerne om eftermiddagen og dermed ikke som en del af skoledagen. Mere idræt, motion og bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold. 7

8 Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. 8

9 Børnehaveklassen - Praktiske oplysninger Ringetider/frikvarter Skoledagen for børnehaveklasse-eleverne starter hver dag kl og slutter enten kl eller Eleverne har i løbet af dagen indlagt forskellige pauser. I fællesgarderoben er der køleskab til elevernes madpakker. Vigtigt råd: Køb ikke store madkasser så kniber det med pladsen i køleskabene. Eleverne er meget ude i frikvartererne, så husk skiftetøj. Alle har indesko på i klasselokalerne, så husk at sende indesko med. Alle elever har deres egen garderobe i fællesområdet. Mælk Det er muligt at købe mælk på skolen til jeres barn via mejeriernes Skolemælksordning. Mælken bestilles to gange årligt, første gang i forbindelse med sommerferien og anden gang i forbindelse med juleferien. I bestiller og betaler mælken via internettet. Information udleveres fra skolen. Frugt I har også mulighed for at købe frugt til jeres barn. Vi har en frugt ordning, hvor I 2 gange om året bestiller frugt via internettet. Information med fremgangsmåde og priser m.m. udleveres fra skolen. Ordningen fungerer indtil videre resten af dette skoleår, men vi håber den forlænges til også at omfatte næste skoleår. Skolebod. Eleverne i børnehaveklasserne kan også handle i skoleboden. Åbningstider og menu, priser m.m. vil fremgå af skolens hjemmeside. 9

10 Idræt Eleverne bedes medbringe egnet idrætstøj til idrætstimerne. Morgensang Der er morgensang hver mandag for børnehaveklasserne til og med 5. klasse. Vi synger et par sange og hver gang er der en klasse, der optræder eller viser, hvad de arbejder med lige nu. Skolefoto En gang årligt om efteråret kommer skolefotografen og tager klassebilleder og enkelt-billeder. Det er selvfølgelig helt op til jer, om I vil købe billederne. Nærmere information følger, når dagen nærmer sig. Kommunikation med hjemmet Forældre får en adgangskode til skolens intranet, og kan via forældre-intra finde nyheder og information på børnehaveklassernes egne hjemmesider. I finder indgangen til forældre-intra på skolens hjemmeside. Hvis I ikke skulle have indgang til internet, vil vi bede jer gøre klasselæreren opmærksom på det. Derudover får børnene i børnehaveklassen udleveret en postmappe, der skal bruges til særlige meddelelser fra skolen til hjemmet samt invitationer og lignende. Postmappen skal altid ligge i barnets skoletaske. Sygdom og fri fra skole Via forældreintra meddeles fravær og årsagen hertil. Ved længerevarende sygdom er det altid godt lige at give klasselæreren besked. Ved ønske om fritagelse for undervisningen ud over 2 dage, skal I henvende jer til skolens kontor. Det kan I også gøre via forældreintra. Test i børnehaveklassen I løbet af skoleåret får børnene en sprogtest, en lyd- og bogstavtest samt en KTI-tegnetest, som er en kontrolleret tegne- og iagttagelsestest. Rådgivning Til børnehaveklassen er der tilknyttet forskelige fagpersoner, som alle på hver måde står til rådighed med hjælp og vejledning for elever, forældre og lærere. Vanskelighederne kan være af forskellig karakter. Skolepsykologen Vejlede og støtter forældre og børnehaveklasselederne omkring elever, der har faglige vanskeligheder eller andre problemer. Læsevejlederen Fagpersonen, når det drejer sig om læse/stave problematikker. 10

11 Sundhedsplejersken Støtter op omkring sundhedsmæssige problemer. Alle elever i børnehaveklassen vil blive undersøgt af skolesundhedsplejersken. Det drejer sig om: En sundhedsorienteret samtale med eleven/forældrene om emner, der er relevante i den pågældende alder Højde- og vægtmåling Synsprøve Høreprøve Forældrene forventes at deltage ved denne undersøgelse. Invitation følger. Tale/hørepædagogen kan bistå med råd og vejledning i forbindelse med tale/høre problematikker. En god skoledag Du kan hjælpe dit barn til en god skoledag ved at: sørge for at barnet møder udhvilet sørge for at barnet har fået morgenmad sørge for at barnet har mad med hver dag lave klare aftaler med dit barn hjemmefra se i skoletasken hver dag rose barnet for fremskridt, indsats og godt kammeratskab kontakte læreren, hvis du er uenig med eller har spørgsmål til skolen være med til at tale åbent om mobning omtale skolen og det der sker på skolen positivt overfor barnet Husk venligst altid at give skolen skriftlig besked om: Adresseændringer Nyt telefonnummer (også mobilnummer) Væsentlige ændringer i familieforhold (forældremyndighed eller lignende) 11

12 En af børnehaveklassens vigtige opgaver er at skabe en sammenhængende overgang fra børnehave til skole. Børnehaveklassen er barnets første møde med uddannelsessystemet, hvor børnehaveklasselederne og pædagogerne i SFO med hver deres professionelle tilgang til arbejdet i skolen sikrer, at børnene både føler sig trygge og værdsatte. Samarbejdet i børnehaveklassen har som mål at skabe en sammenhængende overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse, hvor regler og arbejdsformer er en naturlig fortsættelse af arbejdet i børnehaveklassen. Sideløbende hermed er det gode og tætte samarbejde med skolefritidsordningen med til at gøre skolestarten til en god oplevelse for alle børnene. I folkeskolelovens 11 står der: Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Dette sætter rammen for et læringsmiljø i børnehaveklassen, hvor barnet får mulighed for at eksperimentere og gøre erfaringer. Og i børnehaveklassen lægges desuden fundamentet til et posi- 12

13 tivt forældresamarbejde, der bygger på et højt informationsniveau og en dialog om rollefordelingen og det fælles ansvar for børnenes opdragelse og undervisning indgå i et socialt fællesskab udvise ansvarlighed for andre kende forskel på uro og arbejdsuro kende forskel på den fritvalgte leg og målrettet opgaveløsning kende og bruge de 5 sanser fornemme rum og retning beherske egen krop ved balancelege, fangelege og sanglege anvende skriveredskaber, sakse og værktøj modtage og give besked lave aftaler og afgive og holde løfter kende og gengive rim og remser Det er vigtigt for os, at jeres barn får en god skolestart. Vi ønsker i børnehaveklassen at give børnene en masse gode oplevelser vekslende mellem leg og læring. Børnene skal styrke deres sanser og kunnen, træne deres nysgerrighed og koncentration - i det hele taget gøres parate til 1. klasse. Beslutningen om at gøre børnehaveklassen obligatorisk betyder også, at der vil blive lagt mere vægt på at styrke den faglige læring i børnehaveklassen. Undervisningsministeriet har udarbejdet en ny læseplan for børnehaveklassen. I kan finde en beskrivelse bagerst i dette hæfte. Vi arbejder i børnehaveklassen med at udvikle børnenes sociale, motoriske og sproglige færdigheder. Vi vil arbejde med at lære børnene at: lære at lytte til hinanden, lære at fortælle hinanden historier, tage imod besked m.m. er aktiviteter, der præger hverdagen i børnehaveklassen. Desuden vil der også arbejdes med bogstavsindlæring, tallene, læsning osv. En gang om ugen har børnehaveklassen gymnastik i hallen, og er på besøg på skolebiblioteket og har fællestimer børnehaveklasserne imellem. I løbet af året laver vi emnecentreret undervisning f.eks. trafik, årets gang, høst og mig selv. Derudover deltager vi også i skolens fælles emneuge, i indskolingens morgensamlinger og i andre af skolens arrangementer. 13

14 Forberedelse til 1. klasse Børnehaveklasserne har i dag 30 timer om ugen i lighed med de øvrige elever fra børnehaveklasse 3. klasse. Børnehaveklassen vil derfor være i skole hver dag fra kl og derefter fortsætte i SFO. Der holdes pauser, når det passer ind i de aktiviteter, der er i gang. Børnehaveklasserne har ikke noget egentligt skema, men enkelte timer f.eks. idræt og biblioteksbesøget vil af praktiske årsager få en fast ugentlig placering. Det er vores opgave at videreudvikle børnenes lyst til skolelivet og lysten til at lære, så de føler, at dét vil de have mere af. Endnu en gang velkommen til børnehaveklassen. Vi glæder os til at lære jeres børn at kende og til det kommende samarbejde med jer. Børnehaveklasselederne. 14

15 Hunderupskolens værdigrundlag det er værdifuldt at have en skole, der er præget af glæde, tryghed og trivsel for elever, forældre og personale. det er værdifuldt at have en skole med et godt læringsmiljø, der tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger, og som medvirker til at udvikle barnets faglighed, kreativitet, nysgerrighed og miljøbevidsthed. det er værdifuldt at have en skole med et udfordrende og udviklende skolemiljø, som udvikler børnene til kritisk tænkende mennesker med social forståelse med respekt for det enkelte menneske og for fællesskabet. det er værdifuldt at have en skole, hvor demokratiske idealer efterleves og med plads til alle. det er værdifuldt at have en skole, der giver børnene positive oplevelser for livet. Derfor vil vi på Hunderupskolen arbejde på, at børnene får en tryg, sammenhængende skoledag. lære børnene selvstændig stillingtagen, medbestemmelse og ansvarlighed give børnene en positiv social holdning til andre mennesker og kulturer der i fællesskabet også gives plads til individualiteten skabe en alsidig skole, hvor der lægges vægt på at udvikle både intellektuelle, kreative og praktisk/musiske færdigheder give børnene kendskab til det omgivende samfund og styrke børnenes miljøbevidsthed udvikle et godt og nært forældresamarbejde give mulighed for personalets videreuddannelse i overensstemmelse med de fastsatte mål 15

16 Velkommen til Hunderupskolens Fritidsordning Hunderupskolens Fritidsordning Solfaldsvej Odense C Den daglig ledelse af SFO varetages af Johannes Lund (Johs) (SFO leder) og Peter Traczyk (souschef) Johs og Peter træffes på kontoret: Mandage: kl Tirsdage: kl Onsdage: kl Torsdage: kl ÅBNINGSTIDER Skoledage Skolefridage Pris pr. md. Blok kr. 358 Blok kr Blok kr Forårs SFO kr SFO betales i 11 måneder. Hunderupskolens fritidsordning har lukket 3 uger i sommerferien samt en uge mellem jul og nytår. Skulle I have brug for pasning i ferierne kan I frit vælge mellem de fritidsordninger, der har åbent i ferieugerne. Prisen i ferieugerne er 392 kr. pr. uge. De 3 dage op til påske er prisen 234 kr. og dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er prisen 79 kr. pr. dag. Yderligere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse i SFO. 16

17 Praktiske oplysninger Pladsgaranti Der er pladsgaranti på Hunderupskolens Fritidsordning. Det vil sige, at alle elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, kan få plads i fritidsordningen, så snart forældrene ønsker det. Tilmelding Tilmelding til fritidsordningen kan finde sted samtidig med, at barnet indskrives i skolen. Barnet kan begynde i fritidsordningen den 1. august. Hvis man senere ønsker at tilmelde barnet fritidsordningen kan dette ske ved henvendelse til skolens eller fritidsordningens kontor. Tilsyn Hunderupskolens Fritidsordning er underlagt tilsynspligt. Det vil sige, at vi har opsyn med børnene, at vi sikrer, at de bliver på skolens/fritidsordningens område, men da det er et meget stort hus, og børnene bevæger sig frit omkring i de mange afdelinger, skal børnene selv give klassepædagogen besked om, hvor de går hen. Afkrydsning Når undervisningen slutter, er børnene samlet klassevis, hvor de så bliver afkrydset af en medarbejder fra SFO, så vi sikrer os, at barnet er mødt op i fritidsordningen. Det er som regel klassens klassepædagog, der varetager afkrydsningen. Når barnet går hjem fra SFO, afkrydser det sig selv på listen. Det er vigtigt, at barnet eller forældrene giver besked, når barnet tager hjem fra SFO. SFO-pædagog I SFO som vi kender det i dag, er der til hver klasse tilknyttet en pædagog til hver børnehaveklasse. Det er muligt, at dette ændres med den nye struktur og arbejdet med skolereformen. Det vil fortsat være vores hensigt, at pædagogerne følger klassen fra børnehaveklasse til 3. klasse. Pædagogen varetager den primære kontakt til forældrene. Pædagogen er således med til i samarbejde med teamet omkring klassen at planlægge de årlige forældremøder og deltager også i skole/hjem-samtalerne. 17

18 Udmeldelse Udmeldelse foregår ved henvendelse til skolens eller fritidsordningens kontor. Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Efter 3. klasse udmeldes børnene automatisk. Ferier I skoleferie og på skolefridage har skolefritidsordningen åbent fra kl Der er dog også åben fra kl for de børn, der er tilmeldt den normale morgenåbning. I god tid inden en ferie vil I blive bedt om at aflevere en tilmelding/afmelding til SFO for den pågældende ferie. Dette af hensyn til planlægning af personalets arbejdstid. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vores fritidsordning har lukket én uge mellem jul og nytår og 3 uger i sommerferien. Hvis I har brug for at få jeres børn passet i disse uger, kan I vælge frit mellem de skolefritidsordninger, der har ferieåbent. I vil modtage yderligere informationer i løbet af skoleåret om tilmelding, betaling m.m. Mad Vi serverer ikke eftermiddagsmad - det skal børnene selv medbringe. Vi lægger vægt på, at give børnene et trygt og udviklende fristed, hvor dagen er præget af en vekselvirkning mellem leg og planlagte aktiviteter. Vi arbejder på at styrke det enkelte barns sociale kompetencer og give børnene redskaber til at løse konflikter og kunne agere sammen med andre børn. Hvis der er noget, I gerne vil have uddybet eller spørge om, er I altid velkommen. Johannes Lund SFO-leder Peter Traczyk SFO-souschef 18

19 Skolevejen Skolebus Skolebuskørsel er normalt for de elever, der har en farlig skolevej, og det er politiet og kommunes vejafdeling, der afgør om en skolevej er farlig eller ej. For elever i børnehaveklassen på Hunderupskolen betyder det, at elever, der bor i området øst for Læssøegade, øst for Sdr. Boulevard, vest for Læssøegade og syd for Tietgens Alle, eller i området, hvor de skal krydses Kløvermosevej og J. B. Windløvsvej, har mulighed for at køre med skolebus. I den forbindelse skal I være opmærksom på, at man ikke kan få transport fra hjem til skole, hvis barnet går i morgen SFO, ligesom man ikke kan få transport fra skole til hjem, hvis barnet er tilmeldt SFO om eftermiddagen. Skolebussen har en fast rute, og der etableres opsamlingssteder nær børnenes hjem. Når vi ved, hvilke elever, der skal køre med skolebus, vil I få nærmere besked om opsamlingsstedernes placering, og om hvornår bussen kører. I vil få besked direkte fra busselskabet inden skolen starter. Skolebussen ankommer til skolen ca. kl. 7.50, og der er tilsyn med børnene fra de sættes af skolebussen om morgenen. Hvis I ønsker jeres barn skal benytte skolebussen kan ansøgningsskema fås ved henvendelse på skolens kontor. Vi vil meget opfordre jer til kun at søge om transport, hvis og når I har et reelt behov for transport af eleverne. Busselskabet sætter skolebus ind efter hvor mange elever, der har fået bevilget transport, og vi oplever mange gange, at eleverne ikke bruge skolebussen, men blot har buskortet som en ekstra garanti. Man kan til en hver tid ansøge om skolebus, så vent til børnene er parate til selv at køre med bussen. side 19

20 Principper for klassedannelse Når vi danner klasser tilstræber vi, at danne nogle harmoniske klasser, hvor eleverne trives godt med hinanden. Det handeler ikke kun om at få gode velfungerende børnehaveklasser, men også klasser vi kan se, fungerer godt sammen i mange år. Derfor har vi forsøgt med forskellige modeller inden den endelige klassedannelse. I indeværende skoleår lave vi først de endelige klasser til juleferien, og vi tænker at bruge samme model til det kommende skoleår. Skulle der ske ændringer, vil I selvfølgelig blive ionformeret i god tid. I forbindelse med indskrivning og sammensætningen af grupperne har skolebestyrelsen vedtaget følgende principper for, hvordan børnehaveklasserne/grupperne skal dannes: Der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger. Der tilstræbes en ligelig fordeling af eleverne i de enkelte klasser. Hvis muligt, tages hensyn til elevernes bopæl. Det tilstræbes, at store grupper af børn fra samme børnehave deles mellem klasserne. Der tages evt. hensyn til individuelle ønsker

21 Fælles Mål Børnehaveklassen I forbindelse med den nye folkeskolereform er undervisningsministeriet i færd med at revidere fælles mål for alle skolens fag herunder også fælles mål for børnehaveklassen. Men her kan I se de fælles mål, vi hidtil har arbejdet efter: Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om målene for børnehaveklassen og obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Ny bekendtgørelse om undervisningen i børnehaveklassen Overordnet er det tilstræbt, at den ny bekendtgørelse for børnehaveklassens undervisning fastholder et uændret fagligt niveau, således at undervisningen kan varetages inden for rammerne af de gældende kvalifikationskrav for børnehaveklassens undervisere. I forhold til de gældende regler om indholdet i børnehaveklassen er der først og fremmest sket ændringer i det obligatoriske tema Sprog og udtryksformer. De foretagne ændringer har især karakter af præcisering og tydeliggørelse af den del af undervisningen, der retter sig mod børnenes tale- og skriftsproglige udvikling, hvor der er lagt vægt på arbejde med begrebsudvikling og børnenes forståelse af talt og skrevet sprog. Det er desuden præciseret, at arbejde med sprog og udtryksformer skal indgå i alle obligatoriske temaer. Derudover er elementer af den sproglige dimension indarbejdet i trinmål og indholdsbeskrivelse for de øvrige obligatoriske temaer, hvor det er relevant. 21

22 Det andet obligatoriske tema, Natur og naturfaglige fænomener, er indholdsmæssigt præciseret i forhold til de gældende regler, således at sammenhængen med den efterfølgende fagopdelte undervisning i henholdsvis natur/teknik og matematik står tydeligere. Præciseringen af dette tema er sket på baggrund af forslag dels fra børnehaveklasseledere, dels fra matematik- og natur/tekniklærere. Derudover er der kun foretaget enkelte ajourførende justeringer i den gældende bekendtgørelses 1 og 2, hvor børnehaveklassens lærings- og undervisningssyn er beskrevet, idet de hidtidige bestemmelser vurderes på tilfredsstillende og balanceret måde at tilgodese både faglighed og legende tilgang som integrerede værdier i indskolingspædagogikken. Endelig er bekendtgørelsen tilføjet krav om gennemførelsen af obligatorisk sprogvurdering som led i undervisningen i starten af børnehaveklassen. Det fremgår, at resultater af sprogvurderingen indgår i børnehaveklassens elevplaner. 22

23 Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør barnet fortroligt med skolen. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige udvikling tilegner sig viden og færdigheder,som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Børnehaveklassens indhold og trinmål Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid. Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for børnenes videre skolegang. Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab. Indholdet i undervisningen skal mindst omfatte følgende temaer: Sprog og udtryksformer. Natur og naturfaglige fænomener. Det praktiske/musiske. Bevægelse og motorik. Sociale færdigheder. Samvær og samarbejde. Obligatorisk sprogvurdering. I starten af børnehaveklassen foretages som led i undervisningen en sproglig vurdering af børnene, således at undervisningen fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering. Resultater af sprogvurderingen indgår i elevplanen for børnehaveklassen. 23

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere