Velkommen til Hunderupskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hunderupskolen"

Transkript

1 Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00

2 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv. En milepæl omgivet af en forventningsfuld spænding. Det er en stor begivenhed både for jeres barn og for jer forældrene, som nu skal til at slippe jeres lille 6 årige ud i en større og ukendt verden, og der er for alle parter en masse nye praktiske, følelsesmæssige og sociale områder at forholde sig til. Jeres barn står overfor at skulle tage hul på et nyt og spændende kapitel i sit liv. Det første møde med skolen er den dag, hvor barnet skal om på skolen og skrives ind. Dette første møde med skolen er vigtigt. Ved indskrivningen er barnet den vigtigste person. Her får barnet mulighed for at fortælle om oplevelserne i børnehaven og om forventninger til hvordan det er at gå i skole. Mange børn vil gerne starte lige med det samme og synes, der er lang tid til august. For forældrene er det også en stor dag, når ens barn bliver skrevet ind i skolen. Senere kommer så den første skoledag i Forårs SFO i begyndelsen af marts og første skoledag i børnehaveklassen i begyndelsen af august. Uanset om det er det første barn, der skal begynde i skolen, eller man som forældre har prøvet det nogle gange før, gør man sig mange tanker om, hvordan det nu skal gå ens barn, når det starter i skolen. Hvordan kommer barnet ud af det med de nye kammerater og de nye voksne? Vi håber, at vi her på Hunderupskolen kan være med til at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som mulig, så jeres barn får en optimal start på skolelivet. Vi ser frem til det kommende samarbejde med jer, så vi sammen kan være med til at gøre jeres barns skolegang til en succes. Med venlig hilsen Vagn Hansen Skoleleder 2

3 Hunderupskolen har i dag 755 elever. Vi har 3 børnehaveklasser, og vi forventer også at få elever til 3 børnehaveklasser til sommer. I det kommende skoleår har vi 3 klasser på klassetrin. Næsten alle vores elever i børnehaveklasse - 3. klasse er tilmeldt skolens fritidsordning, som i dag har omkring 285 elever tilmeldt. Der er i dag ansat 40 lærere, 3 børnehaveklasseledere og 16 pædagoger i SFO. 3

4 Hunderupskolens fysiske rammer Da vi i sin tid byggede skolen, valgte vi at bygge skolen op omkring 3 fysiske enheder: indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Sidste år besluttede vi så at ændre på den pædagogiske struktur, så vi nu arbejder i en Børneskole (0. 5.klasse) og en Ungeskole (6. 9. klasse). De fysiske rammer har vi ikke ændret, så områderne for Børneskolen og Ungeskolen har fortsat hver deres karakter, både med hensyn til bygningsfysik, og med hensyn til hvilke andre skolefunktioner og rum, de er omgivet af. Fælles for begge afdelinger er dog en orientering mod fællesskabet, dvs. mod skoletorvet og skolens læringscenter (bibliotek). Hermed understøttes følelsen af at tilhøre én skole, hvor de fælles funktioner er fælles for alle. Eleverne i 0. og 1. klasse er placeret i deres egen selvstændige bygning med børnehaveklasse, 1. klasse og 3 SFO-lokaler, tættest på de grønne områder og hovedindgangen. Her er prioriteret store rum til hver klasse med god plads til mange aktiviteter. Forårs SFO placeres i området ved 0. og 1. klasse eller i området ved 2. og 3. klasse i de SFO lokaler, der ikke bryges om formiddagen. Udearealerne i 0. og 1. klasse afdelingen og den tidligere sommerkaserne er indrettet med legeareal for de mindste. Herved bliver udearealerne og legen bindeledet mellem elevgrupperne i Børneskolen. Vi er i gang med at etablere en helt ny stor legeplads på et areal ved kirkegården tæt på den øvrige sprotsplads klasserne og 3 SFO-lokaler er placeret i det nordvestlige hjørne overfor 0. og 1. klasserne. Nærmeste naboer er håndarbejde og billedkunst, som også vil kunne inddrages i SFO-regi. Fra klassernes område er der nem adgang til skoletorvet og biblioteket. SFO-lokalerne er nu indrettet som selvstændige basislokaler. Alle lokaler fællesudnyttes, så skolen kan gøre brug af SFO-basislokalerne om formiddagen og SFO kan bruge klasselokalerne om eftermiddagen klasse er placeret midt i skolen og deler gårdrum og udeareal med 2.- og 3. klasse. Her er nem adgang til skolens værkstedsområder og faglokaler og der er nem adgang til skoletorvet. Der er adgang til det fri fra alle klasserne. Ungeskolens klasse er placeret på 2. og 3. sal i Vinterkasernen. 4

5 Adresse- og telefonliste Hunderupskolen, Solfaldsvej Odense C Kontor: Kontoret er åbent alle dage fra kl Telefon: Telefax: Hjemmeside: Skolefritidsordningen: Kontor: Skoleleder: Viceskoleinspektør Afdelingsleder: SFO-leder: SFO-souschef: Skolesekretær: Vagn Hansen Tom Bager Annemette Jeppesen Johannes Lund Peter Traczyk Lene Rosendal Merete Jensen Sundhedsplejerske: Tanja Bonnemose Skolepsykolog: Heidi Philipp

6 Ferieplan skoleåret 2014/2015 Sommerferien slutter 12. august 2014 Åben fra 28. juli Børnehaveklasserne begynder Efterårsferie Juleferie 14. august oktober oktober december januar 2015 SFO Åben Lukket fra 24. dec. Og åbner igen fra 2. jan., alternativ pasning tilbydes Vinterferie 14. februar februar 2015 Åben Påskeferie* 28. marts april 2015 Lukket, alternativ pasning tilbydes St. Bededag 1. maj 2015 Kristi Himmelfartsdag 14. maj 2015 Fridag* 15. maj 2015 Pinseferie 23. maj 25. maj 2015 Grundlovsdag* 5. juni 2015 Sommerferien begynder 27. juni 2015 Lukket, alternativ pasning tilbydes Lukket, alternativ pasning tilbydes til kl Åben til 3. juli. SFO holder lukket i ugerne 28, 29, 30, alternativ pasning tilbydes Forårs SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl I kan finde flere oplysninger om Hunderupskolen på skolens hjemmeside:www.hunderupskolen.odense.dk

7 Ny folkeskolereform fra 1. august 2014 Fra 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Lige nu arbejder vi på at planlægge de nye forandringer og tiltag, som skal gælde fra 1. august I vil i løbet af foråret få yderligere informationer om, hvad det kommer til at betyde for jeres barn både i SFO og børnehaveklassen. Her er et udpluk af de nye tiltag, der er beskrevet i folkeskolereformen. En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse 33 timer for 4. til 6. klasse 35 timer for 7. til 9. klasse I en overgangsperiode frem til næste folketingsvalg vil skoleugen dog forkortes, hvis eleverne fravælger tilbuddet om lektiehjælp, således at skoleugen bliver 28 timer for børnehaveklassen til 3. klasse 30 timer for 4. til 6. klasse 33 timer for 7. til 9. klasse I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. Understøttende undervisning Den længere og varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Det kan fx være varierede og differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. I tiden frem til næste folketingsvalg vil det dog alene være muligt at tilbyde lektiehjælp i ydertimerne om eftermiddagen og dermed ikke som en del af skoledagen. Mere idræt, motion og bevægelse På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Det kan fx ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende, større og kontinuerlige aktiviteter fx i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger mv., eller ved at bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold. 7

8 Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. 8

9 Børnehaveklassen - Praktiske oplysninger Ringetider/frikvarter Skoledagen for børnehaveklasse-eleverne starter hver dag kl og slutter enten kl eller Eleverne har i løbet af dagen indlagt forskellige pauser. I fællesgarderoben er der køleskab til elevernes madpakker. Vigtigt råd: Køb ikke store madkasser så kniber det med pladsen i køleskabene. Eleverne er meget ude i frikvartererne, så husk skiftetøj. Alle har indesko på i klasselokalerne, så husk at sende indesko med. Alle elever har deres egen garderobe i fællesområdet. Mælk Det er muligt at købe mælk på skolen til jeres barn via mejeriernes Skolemælksordning. Mælken bestilles to gange årligt, første gang i forbindelse med sommerferien og anden gang i forbindelse med juleferien. I bestiller og betaler mælken via internettet. Information udleveres fra skolen. Frugt I har også mulighed for at købe frugt til jeres barn. Vi har en frugt ordning, hvor I 2 gange om året bestiller frugt via internettet. Information med fremgangsmåde og priser m.m. udleveres fra skolen. Ordningen fungerer indtil videre resten af dette skoleår, men vi håber den forlænges til også at omfatte næste skoleår. Skolebod. Eleverne i børnehaveklasserne kan også handle i skoleboden. Åbningstider og menu, priser m.m. vil fremgå af skolens hjemmeside. 9

10 Idræt Eleverne bedes medbringe egnet idrætstøj til idrætstimerne. Morgensang Der er morgensang hver mandag for børnehaveklasserne til og med 5. klasse. Vi synger et par sange og hver gang er der en klasse, der optræder eller viser, hvad de arbejder med lige nu. Skolefoto En gang årligt om efteråret kommer skolefotografen og tager klassebilleder og enkelt-billeder. Det er selvfølgelig helt op til jer, om I vil købe billederne. Nærmere information følger, når dagen nærmer sig. Kommunikation med hjemmet Forældre får en adgangskode til skolens intranet, og kan via forældre-intra finde nyheder og information på børnehaveklassernes egne hjemmesider. I finder indgangen til forældre-intra på skolens hjemmeside. Hvis I ikke skulle have indgang til internet, vil vi bede jer gøre klasselæreren opmærksom på det. Derudover får børnene i børnehaveklassen udleveret en postmappe, der skal bruges til særlige meddelelser fra skolen til hjemmet samt invitationer og lignende. Postmappen skal altid ligge i barnets skoletaske. Sygdom og fri fra skole Via forældreintra meddeles fravær og årsagen hertil. Ved længerevarende sygdom er det altid godt lige at give klasselæreren besked. Ved ønske om fritagelse for undervisningen ud over 2 dage, skal I henvende jer til skolens kontor. Det kan I også gøre via forældreintra. Test i børnehaveklassen I løbet af skoleåret får børnene en sprogtest, en lyd- og bogstavtest samt en KTI-tegnetest, som er en kontrolleret tegne- og iagttagelsestest. Rådgivning Til børnehaveklassen er der tilknyttet forskelige fagpersoner, som alle på hver måde står til rådighed med hjælp og vejledning for elever, forældre og lærere. Vanskelighederne kan være af forskellig karakter. Skolepsykologen Vejlede og støtter forældre og børnehaveklasselederne omkring elever, der har faglige vanskeligheder eller andre problemer. Læsevejlederen Fagpersonen, når det drejer sig om læse/stave problematikker. 10

11 Sundhedsplejersken Støtter op omkring sundhedsmæssige problemer. Alle elever i børnehaveklassen vil blive undersøgt af skolesundhedsplejersken. Det drejer sig om: En sundhedsorienteret samtale med eleven/forældrene om emner, der er relevante i den pågældende alder Højde- og vægtmåling Synsprøve Høreprøve Forældrene forventes at deltage ved denne undersøgelse. Invitation følger. Tale/hørepædagogen kan bistå med råd og vejledning i forbindelse med tale/høre problematikker. En god skoledag Du kan hjælpe dit barn til en god skoledag ved at: sørge for at barnet møder udhvilet sørge for at barnet har fået morgenmad sørge for at barnet har mad med hver dag lave klare aftaler med dit barn hjemmefra se i skoletasken hver dag rose barnet for fremskridt, indsats og godt kammeratskab kontakte læreren, hvis du er uenig med eller har spørgsmål til skolen være med til at tale åbent om mobning omtale skolen og det der sker på skolen positivt overfor barnet Husk venligst altid at give skolen skriftlig besked om: Adresseændringer Nyt telefonnummer (også mobilnummer) Væsentlige ændringer i familieforhold (forældremyndighed eller lignende) 11

12 En af børnehaveklassens vigtige opgaver er at skabe en sammenhængende overgang fra børnehave til skole. Børnehaveklassen er barnets første møde med uddannelsessystemet, hvor børnehaveklasselederne og pædagogerne i SFO med hver deres professionelle tilgang til arbejdet i skolen sikrer, at børnene både føler sig trygge og værdsatte. Samarbejdet i børnehaveklassen har som mål at skabe en sammenhængende overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse, hvor regler og arbejdsformer er en naturlig fortsættelse af arbejdet i børnehaveklassen. Sideløbende hermed er det gode og tætte samarbejde med skolefritidsordningen med til at gøre skolestarten til en god oplevelse for alle børnene. I folkeskolelovens 11 står der: Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Dette sætter rammen for et læringsmiljø i børnehaveklassen, hvor barnet får mulighed for at eksperimentere og gøre erfaringer. Og i børnehaveklassen lægges desuden fundamentet til et posi- 12

13 tivt forældresamarbejde, der bygger på et højt informationsniveau og en dialog om rollefordelingen og det fælles ansvar for børnenes opdragelse og undervisning indgå i et socialt fællesskab udvise ansvarlighed for andre kende forskel på uro og arbejdsuro kende forskel på den fritvalgte leg og målrettet opgaveløsning kende og bruge de 5 sanser fornemme rum og retning beherske egen krop ved balancelege, fangelege og sanglege anvende skriveredskaber, sakse og værktøj modtage og give besked lave aftaler og afgive og holde løfter kende og gengive rim og remser Det er vigtigt for os, at jeres barn får en god skolestart. Vi ønsker i børnehaveklassen at give børnene en masse gode oplevelser vekslende mellem leg og læring. Børnene skal styrke deres sanser og kunnen, træne deres nysgerrighed og koncentration - i det hele taget gøres parate til 1. klasse. Beslutningen om at gøre børnehaveklassen obligatorisk betyder også, at der vil blive lagt mere vægt på at styrke den faglige læring i børnehaveklassen. Undervisningsministeriet har udarbejdet en ny læseplan for børnehaveklassen. I kan finde en beskrivelse bagerst i dette hæfte. Vi arbejder i børnehaveklassen med at udvikle børnenes sociale, motoriske og sproglige færdigheder. Vi vil arbejde med at lære børnene at: lære at lytte til hinanden, lære at fortælle hinanden historier, tage imod besked m.m. er aktiviteter, der præger hverdagen i børnehaveklassen. Desuden vil der også arbejdes med bogstavsindlæring, tallene, læsning osv. En gang om ugen har børnehaveklassen gymnastik i hallen, og er på besøg på skolebiblioteket og har fællestimer børnehaveklasserne imellem. I løbet af året laver vi emnecentreret undervisning f.eks. trafik, årets gang, høst og mig selv. Derudover deltager vi også i skolens fælles emneuge, i indskolingens morgensamlinger og i andre af skolens arrangementer. 13

14 Forberedelse til 1. klasse Børnehaveklasserne har i dag 30 timer om ugen i lighed med de øvrige elever fra børnehaveklasse 3. klasse. Børnehaveklassen vil derfor være i skole hver dag fra kl og derefter fortsætte i SFO. Der holdes pauser, når det passer ind i de aktiviteter, der er i gang. Børnehaveklasserne har ikke noget egentligt skema, men enkelte timer f.eks. idræt og biblioteksbesøget vil af praktiske årsager få en fast ugentlig placering. Det er vores opgave at videreudvikle børnenes lyst til skolelivet og lysten til at lære, så de føler, at dét vil de have mere af. Endnu en gang velkommen til børnehaveklassen. Vi glæder os til at lære jeres børn at kende og til det kommende samarbejde med jer. Børnehaveklasselederne. 14

15 Hunderupskolens værdigrundlag det er værdifuldt at have en skole, der er præget af glæde, tryghed og trivsel for elever, forældre og personale. det er værdifuldt at have en skole med et godt læringsmiljø, der tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger, og som medvirker til at udvikle barnets faglighed, kreativitet, nysgerrighed og miljøbevidsthed. det er værdifuldt at have en skole med et udfordrende og udviklende skolemiljø, som udvikler børnene til kritisk tænkende mennesker med social forståelse med respekt for det enkelte menneske og for fællesskabet. det er værdifuldt at have en skole, hvor demokratiske idealer efterleves og med plads til alle. det er værdifuldt at have en skole, der giver børnene positive oplevelser for livet. Derfor vil vi på Hunderupskolen arbejde på, at børnene får en tryg, sammenhængende skoledag. lære børnene selvstændig stillingtagen, medbestemmelse og ansvarlighed give børnene en positiv social holdning til andre mennesker og kulturer der i fællesskabet også gives plads til individualiteten skabe en alsidig skole, hvor der lægges vægt på at udvikle både intellektuelle, kreative og praktisk/musiske færdigheder give børnene kendskab til det omgivende samfund og styrke børnenes miljøbevidsthed udvikle et godt og nært forældresamarbejde give mulighed for personalets videreuddannelse i overensstemmelse med de fastsatte mål 15

16 Velkommen til Hunderupskolens Fritidsordning Hunderupskolens Fritidsordning Solfaldsvej Odense C Den daglig ledelse af SFO varetages af Johannes Lund (Johs) (SFO leder) og Peter Traczyk (souschef) Johs og Peter træffes på kontoret: Mandage: kl Tirsdage: kl Onsdage: kl Torsdage: kl ÅBNINGSTIDER Skoledage Skolefridage Pris pr. md. Blok kr. 358 Blok kr Blok kr Forårs SFO kr SFO betales i 11 måneder. Hunderupskolens fritidsordning har lukket 3 uger i sommerferien samt en uge mellem jul og nytår. Skulle I have brug for pasning i ferierne kan I frit vælge mellem de fritidsordninger, der har åbent i ferieugerne. Prisen i ferieugerne er 392 kr. pr. uge. De 3 dage op til påske er prisen 234 kr. og dagen efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er prisen 79 kr. pr. dag. Yderligere oplysninger om dette kan fås ved henvendelse i SFO. 16

17 Praktiske oplysninger Pladsgaranti Der er pladsgaranti på Hunderupskolens Fritidsordning. Det vil sige, at alle elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, kan få plads i fritidsordningen, så snart forældrene ønsker det. Tilmelding Tilmelding til fritidsordningen kan finde sted samtidig med, at barnet indskrives i skolen. Barnet kan begynde i fritidsordningen den 1. august. Hvis man senere ønsker at tilmelde barnet fritidsordningen kan dette ske ved henvendelse til skolens eller fritidsordningens kontor. Tilsyn Hunderupskolens Fritidsordning er underlagt tilsynspligt. Det vil sige, at vi har opsyn med børnene, at vi sikrer, at de bliver på skolens/fritidsordningens område, men da det er et meget stort hus, og børnene bevæger sig frit omkring i de mange afdelinger, skal børnene selv give klassepædagogen besked om, hvor de går hen. Afkrydsning Når undervisningen slutter, er børnene samlet klassevis, hvor de så bliver afkrydset af en medarbejder fra SFO, så vi sikrer os, at barnet er mødt op i fritidsordningen. Det er som regel klassens klassepædagog, der varetager afkrydsningen. Når barnet går hjem fra SFO, afkrydser det sig selv på listen. Det er vigtigt, at barnet eller forældrene giver besked, når barnet tager hjem fra SFO. SFO-pædagog I SFO som vi kender det i dag, er der til hver klasse tilknyttet en pædagog til hver børnehaveklasse. Det er muligt, at dette ændres med den nye struktur og arbejdet med skolereformen. Det vil fortsat være vores hensigt, at pædagogerne følger klassen fra børnehaveklasse til 3. klasse. Pædagogen varetager den primære kontakt til forældrene. Pædagogen er således med til i samarbejde med teamet omkring klassen at planlægge de årlige forældremøder og deltager også i skole/hjem-samtalerne. 17

18 Udmeldelse Udmeldelse foregår ved henvendelse til skolens eller fritidsordningens kontor. Udmeldelse skal ske med én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Efter 3. klasse udmeldes børnene automatisk. Ferier I skoleferie og på skolefridage har skolefritidsordningen åbent fra kl Der er dog også åben fra kl for de børn, der er tilmeldt den normale morgenåbning. I god tid inden en ferie vil I blive bedt om at aflevere en tilmelding/afmelding til SFO for den pågældende ferie. Dette af hensyn til planlægning af personalets arbejdstid. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vores fritidsordning har lukket én uge mellem jul og nytår og 3 uger i sommerferien. Hvis I har brug for at få jeres børn passet i disse uger, kan I vælge frit mellem de skolefritidsordninger, der har ferieåbent. I vil modtage yderligere informationer i løbet af skoleåret om tilmelding, betaling m.m. Mad Vi serverer ikke eftermiddagsmad - det skal børnene selv medbringe. Vi lægger vægt på, at give børnene et trygt og udviklende fristed, hvor dagen er præget af en vekselvirkning mellem leg og planlagte aktiviteter. Vi arbejder på at styrke det enkelte barns sociale kompetencer og give børnene redskaber til at løse konflikter og kunne agere sammen med andre børn. Hvis der er noget, I gerne vil have uddybet eller spørge om, er I altid velkommen. Johannes Lund SFO-leder Peter Traczyk SFO-souschef 18

19 Skolevejen Skolebus Skolebuskørsel er normalt for de elever, der har en farlig skolevej, og det er politiet og kommunes vejafdeling, der afgør om en skolevej er farlig eller ej. For elever i børnehaveklassen på Hunderupskolen betyder det, at elever, der bor i området øst for Læssøegade, øst for Sdr. Boulevard, vest for Læssøegade og syd for Tietgens Alle, eller i området, hvor de skal krydses Kløvermosevej og J. B. Windløvsvej, har mulighed for at køre med skolebus. I den forbindelse skal I være opmærksom på, at man ikke kan få transport fra hjem til skole, hvis barnet går i morgen SFO, ligesom man ikke kan få transport fra skole til hjem, hvis barnet er tilmeldt SFO om eftermiddagen. Skolebussen har en fast rute, og der etableres opsamlingssteder nær børnenes hjem. Når vi ved, hvilke elever, der skal køre med skolebus, vil I få nærmere besked om opsamlingsstedernes placering, og om hvornår bussen kører. I vil få besked direkte fra busselskabet inden skolen starter. Skolebussen ankommer til skolen ca. kl. 7.50, og der er tilsyn med børnene fra de sættes af skolebussen om morgenen. Hvis I ønsker jeres barn skal benytte skolebussen kan ansøgningsskema fås ved henvendelse på skolens kontor. Vi vil meget opfordre jer til kun at søge om transport, hvis og når I har et reelt behov for transport af eleverne. Busselskabet sætter skolebus ind efter hvor mange elever, der har fået bevilget transport, og vi oplever mange gange, at eleverne ikke bruge skolebussen, men blot har buskortet som en ekstra garanti. Man kan til en hver tid ansøge om skolebus, så vent til børnene er parate til selv at køre med bussen. side 19

20 Principper for klassedannelse Når vi danner klasser tilstræber vi, at danne nogle harmoniske klasser, hvor eleverne trives godt med hinanden. Det handeler ikke kun om at få gode velfungerende børnehaveklasser, men også klasser vi kan se, fungerer godt sammen i mange år. Derfor har vi forsøgt med forskellige modeller inden den endelige klassedannelse. I indeværende skoleår lave vi først de endelige klasser til juleferien, og vi tænker at bruge samme model til det kommende skoleår. Skulle der ske ændringer, vil I selvfølgelig blive ionformeret i god tid. I forbindelse med indskrivning og sammensætningen af grupperne har skolebestyrelsen vedtaget følgende principper for, hvordan børnehaveklasserne/grupperne skal dannes: Der tilstræbes en ligelig fordeling af drenge og piger. Der tilstræbes en ligelig fordeling af eleverne i de enkelte klasser. Hvis muligt, tages hensyn til elevernes bopæl. Det tilstræbes, at store grupper af børn fra samme børnehave deles mellem klasserne. Der tages evt. hensyn til individuelle ønsker

21 Fælles Mål Børnehaveklassen I forbindelse med den nye folkeskolereform er undervisningsministeriet i færd med at revidere fælles mål for alle skolens fag herunder også fælles mål for børnehaveklassen. Men her kan I se de fælles mål, vi hidtil har arbejdet efter: Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige liv. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om målene for børnehaveklassen og obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Ny bekendtgørelse om undervisningen i børnehaveklassen Overordnet er det tilstræbt, at den ny bekendtgørelse for børnehaveklassens undervisning fastholder et uændret fagligt niveau, således at undervisningen kan varetages inden for rammerne af de gældende kvalifikationskrav for børnehaveklassens undervisere. I forhold til de gældende regler om indholdet i børnehaveklassen er der først og fremmest sket ændringer i det obligatoriske tema Sprog og udtryksformer. De foretagne ændringer har især karakter af præcisering og tydeliggørelse af den del af undervisningen, der retter sig mod børnenes tale- og skriftsproglige udvikling, hvor der er lagt vægt på arbejde med begrebsudvikling og børnenes forståelse af talt og skrevet sprog. Det er desuden præciseret, at arbejde med sprog og udtryksformer skal indgå i alle obligatoriske temaer. Derudover er elementer af den sproglige dimension indarbejdet i trinmål og indholdsbeskrivelse for de øvrige obligatoriske temaer, hvor det er relevant. 21

22 Det andet obligatoriske tema, Natur og naturfaglige fænomener, er indholdsmæssigt præciseret i forhold til de gældende regler, således at sammenhængen med den efterfølgende fagopdelte undervisning i henholdsvis natur/teknik og matematik står tydeligere. Præciseringen af dette tema er sket på baggrund af forslag dels fra børnehaveklasseledere, dels fra matematik- og natur/tekniklærere. Derudover er der kun foretaget enkelte ajourførende justeringer i den gældende bekendtgørelses 1 og 2, hvor børnehaveklassens lærings- og undervisningssyn er beskrevet, idet de hidtidige bestemmelser vurderes på tilfredsstillende og balanceret måde at tilgodese både faglighed og legende tilgang som integrerede værdier i indskolingspædagogikken. Endelig er bekendtgørelsen tilføjet krav om gennemførelsen af obligatorisk sprogvurdering som led i undervisningen i starten af børnehaveklassen. Det fremgår, at resultater af sprogvurderingen indgår i børnehaveklassens elevplaner. 22

23 Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør barnet fortroligt med skolen. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige udvikling tilegner sig viden og færdigheder,som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/fritidshjem. Børnehaveklassens indhold og trinmål Leg skal udgøre et centralt element i undervisningen med vægt på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Undervisningen i børnehaveklassen skal tage udgangspunkt i og videreudvikle færdigheder, viden og erfaringer, som børnene har tilegnet sig i familie, dagtilbud og fritid. Undervisningen skal tilstræbe, at børnene udvikler lyst til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold, sociale fællesskab og særlige arbejdsformer og herved bidrage til grundlaget for børnenes videre skolegang. Undervisningen tilrettelægges, så børnene erfarer, at de er en del af et større socialt fællesskab. Indholdet i undervisningen skal mindst omfatte følgende temaer: Sprog og udtryksformer. Natur og naturfaglige fænomener. Det praktiske/musiske. Bevægelse og motorik. Sociale færdigheder. Samvær og samarbejde. Obligatorisk sprogvurdering. I starten af børnehaveklassen foretages som led i undervisningen en sproglig vurdering af børnene, således at undervisningen fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet om undervisningsdifferentiering. Resultater af sprogvurderingen indgår i elevplanen for børnehaveklassen. 23

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere