Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b."

Transkript

1 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik Jakobsen, Per Frederiksen, Heidi Olsen, Anne-Lise Wagner, Kevin Bøgelund Pihl (gik efter punkt 6b), Michael Holtze Hall,Ole Winkler Pedersen og Susanne Sjølander Uden stemmeret: Gerd Lottenburger Viktor (medarbejderrepræsentant) og Bodil Rasmussen (sekretær og regnskabsfører) Afbud: Jens Andersen og Per Bøjstrup 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. 2. Formanden 2a. Beretning Medarbejdermøde Referat udsendt sammen med indkaldelsen Forretningsudvalget vil arbejde videre med personalets orientering om deres daglige arbejde til menighedsrådsmøde Delegeret til menighedsrådsforeningens landsmøde. Anne Lise Wagner er nu indtrådt som delegeret for distriktsforeningen. Høring ang. lovforslag om valg af præster og provster.

2 2b. spunkter Valg af ny kontaktperson til det frivillige arbejde. Jens Andersen har sagt nej til denne post på grund af nyt arbejde. Ole Pedersen blev valgt. MF-bladet Ønsker menighedsrådet, at vi fortsat skal modtage MF-bladet? Vi modtager bladet gratis, men af hensyn til portostøtte, skal vi aktive give udtryk for, at vi ønsker bladet. Forretningsudvalget indstiller at vi fortsat ønsker at modtage bladet. Rådet ønsker forsat bladet. Medlemskab af Danske Sømands- og Udlandskirker. Danske Sømands- og Udlandskirker er folkekirken i udlandet. Medlemskab koster 1500 kr. om året. Ønsker menighedsrådet, at vi skal være medlem og støtte DSUK? Forretningsudvalget indstiller, at menighedsrådet tegner medlemskab af DSUK. Rådet ønsker medlemskab af dette. Rådet ønsker at kasserer og regnskabsfører udarbejder en liste over hvilke foreninger rådet er medlem af. Henvendelser på leje af lokaler Gymnasieelever der ønsker at bruge kirken til optagelse af projektopgave Menighedsrådet giver ikke tilladelse til dette. De tidligere SUK (Solvang Unge Kristne) ønsker at låne lokaler til et gensynstræf Menighedsrådet giver tilladelse til dette. 3. Kassereren.

3 3a. Beretning Budgetlægning Provstiet har sendt vejledning samt et regneark til lønbudget. 3b. s punkter. Bank. Der kræves billedlegitimation og kassereren har ikke et sådant Kassereren bedes undersøge hvorvidt der kan bruges ID-kort (fra borgerservice) ellers bevilges et pas. 4. Kirkeværgen. 4a. Beretning Kirkeværgen rykker diverse håndværkere for tilbud til diverse istandsættelsesarbejder. 4b. s punkter. Mureren tilbyder at reparere trappen med epoxyfurer. Efter rådet havde besigtiget prøvefuger blev kirkeudvalget og kirkeværgen bedt om at få indhentet priser og sammenligninger af de forskellige løsninger. 5. Kirkeudvalget. 5a. Beretning Se referat fra KU-møde den 9. april.

4 Renovationstilbud er efter sidste rådsmøde blevet efterjusteret, men resultatet er det samme. Det ene firma er ca kr. billigere end det andet. Miljøaffaldsafgifterne er holdt ude for tilbuddene. Konfi-klubben deltog i dele af kirkeudvalgsmødet og kom med ønsker til udformning af lokalet. Meget af arbejdet er vedligeholdelsesarbejde. Menighedsrådet ønsker at arbejdet sker i tæt samarbejde med konfi-klubben og inden for en kort tidsperiode 5b. s punkter. Se referat fra KU-møde den 9. april. Sikkerhedsrepræsentant/ arbejdsmiljørepræsentant. Kirkeudvalget indstiller Jan Friberg som arbejdsmiljørepræsentant. Rådet godkendte valget. 6. Kontaktpersonerne til personalet. 6a. Beretning Heidi Olsen: Er ved at lægge plan for MUSamtaler. Per Frederiksen. Har primært brugt tiden på restferiedage. Inger Marie Riis deltager i et kort gratis kursus i rytmisk klaver. 6b. s punkter.

5 Gerd Lottenburger Viktor har ansøgt om et kursus hos Ankestyrelsens Familieretslig kursus i behandling af navne- og faderskabsafgørelser. Pris: kr. Rådet gav lov til det. Lukket punkt Afvikling af ikke afholdte ferie og feriefridage Menighedsrådet ønskede at fastholde punktet lukket. Fremadrettet ønsker menighedsrådet at personalet afholder ferie og særlige feriefridage i overensstemmelse med ferielovgivningen. Menighedsrådet ønsker at gå i dialog med personalet omkring den praktiske effektuering af dette. Der er konstateret, at der er en stor mængde uafholdte ferie og feriefridage. Kontaktperson 2 tager kontakt til Menighedsrådsforeningen med henblik på juridisk bistand til at finde den rigtige løsning. Menighedsrådet ønsker at udbetale eller afvikle de uafholdt ferie og feriefridage fra tidligere ferieår på baggrund af den juridiske vejledning. Kassereren udarbejder i samarbejde med regnskabsføreren en præcis opgørelse over de uafholdte ferie og feriedage. Kontaktperson 2 orienterer personalet torsdag den 25. april Lukkede punkter. Menighedsrådet bestræber sig på ikke at anvende ordet lukket i indkaldelsen. Hvis et punkt ønskes lukket, træffes afgørelsen på selve rådsmødet. I enkelte tilfælde kan der udarbejdes fortroligt materiale og indkaldelse der udsendes særskilt til rådets medlemmer 7. Personalerepræsentanten.

6 Valg ved det årlige medarbejdermøde Inger Marie Riis blev genvalgt som arbejdsmiljørepræsentant. Gerd Lottenburger Viktor blev genvalgt som medarbejderrepræsentant. Årskurser Kordegne, 2. kirketjener og organist er på årskurser de kommende uger. 8. Præsterne. 8a. Beretning Per Frederiksen. Solklubbens udflugt. Der er betinget et depositum for maden, som rådet bedes låne i første omgang. Rådet bevilligede ikke en forudbetaling. Der bliver en børnegudstjeneste den 1. september for 4-årige, hvor bl.a. en børnehave deltager. Der har været serveret frokost for det ene konfirmandhold på 2 konfirmander. Det store hold har været på tur til Lund under lock-outen Der er truffet aftale med Erik A. Nielsen 3. oktober om en Fokusaften om Brorson. Liv i Sundby er medarrangør. Dyvekeskolen har givet lov til at vi holder Sankt Hans aften på sportspladsen som vi plejer.

7 Der er foreløbig 10 konfirmandtilmeldinger til næste sæson. 8b. Beretning Jens Henrik Jakobsen. Statistik for Statistikken blev kort gennemgået. Møde på Ørestadens Plejecenter. Et positivt møde om den kirkelige betjening generelt. 8c. s punkter. Vil menighedsrådet i lighed med sidste år bevilge at vi bestiller Colum-bus til udflugt for Sundbygaardbeboere. Pris ca Gode erfaringer fra sidste år. Rådet bevilgede dette. Indstilling fra gudstjenesteudvalget herunder: Ansøgning til biskoppen om tilladelse til at bruge den nye Fælles Sang. Udvalget har flere ønsker til rådet. Der vil blive udsendt oplæg til næste møde. 9. Mødested Amager. Anne-Lise Wagner har deltaget i receptionen for den nye sekretær. 10. Nyt fra Provstiudvalg Det væsentligste er budgetlægning Der henvises til referat fra provstiudvalget. Det ligger på DAP en. (Digitale Arbejds Plads)

8 11. Eventuelt. Rådet bedes bestræbe sig på at møderne slutter senest Næste møde onsdag den 22. maj kl (spisning) mødet begynder kl Afbud fra Anne-Lise Wagner. Bilag vedlagt referat: Sammenligning af renovationstilbud Menighedsrådets arbejdsmiljørepræsentant Mødet slut kl København S, den 24. april 2013 underskrifter

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng og medarbejderrepræsentant REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17. Til stede:

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten

3. juni 2015 pb/kng. Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten Til medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentanten 3. juni 2015 pb/kng REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 21. maj 2015 kl. 19.00 i Kannikegade 12 1. Til stede:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. november 2014. Referatet sendes til: MR- medlemmer, kirkeværger, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører, webmaster,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere