Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl i Nicolaihuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset"

Transkript

1 Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist, Sune Skarsholm, Ove Steiner Rasmussen, Lotte Simonsen, Tine Ansager 0. Godkendelse af dagsorden Ad 0) Dagsordenen godkendtes. 1..//. Gennemgang og behandling af udkast til budget for 2016 (v/ Nikolaj Fink og Tine Fricke) Der vedlægges foreløbigt udkast til budget for 2016 inkl. oversigter over reserverede driftsmidler, lån og opsparinger samt nye, større budgetønsker. Lønudgifter er indtil videre ikke fordelt til de enkelte formålskonti, men medtaget som ét samlet beløb (se side 27). Nye ønsker er angivet med grøn skrift i bemærkningskolonnen. Med den foreløbigt udmeldte ligning fra provstiet (se side 1 - besparelse på 5% kr. i f.t. ligningen for 2015= kr. i f.t. 2015) lander budgettet på et underskud på kr. (se side 27), dvs kr. mere end provstiets besparelse. I bedste fald skal budgettet nedbarberes med kr. og i værste fald med kr. Der kan findes besparelser på (nye), større budgetønsker, generelle nedskæringer på driftsudgifterne eller fjernelse af projekter fra listen over reserverede driftsmidler. Der sigtes mod en beslutning i menighedsrådet om, hvor man foretrækker at skære ned, og hvordan man generelt bør prioritere mellem forskellige typer nedskæringer. Ad 1) Nikolai Fink gennemgik den overordnede situation for budgettet, hvor det centrale er den af provstiet udmeldte besparelse på 5% ( kr.) i f.t. 2015, og skitserede nogle mulige løsninger. Det foresloges, at menighedsrådet pålægger FU at finde en besparelse på kr. (provstiudvalgets nedskæring) på listen over reserverede driftsmidler, og at finde besparelser på kr. på listen over nye budgetønsker samt generelle nedskæringer på driftsudgifterne. Endvidere at menighedsrådet peger på nogle prioriteringer, som FU skal tage udgangspunkt i, når der findes besparelser i budgettet for Der blev redegjort for provstiets baggrund for de ønskede besparelser, fremlagt ved møde mellem Nikolai Fink, Jens Peder Poulsen og Tine Fricke d. 8. juni. Nikolai Finks oversigter vedlægges referatet. Det blev tiltrådt, at FU finder besparelser som anført ovenfor.

2 Der blev opstillet følgende kriterier for FU s udvælgelse af besparelser: Kirkelige handlinger og aktiviteter er vigtigere end bygninger og anlæg Helst ikke en generel besparelse lagt ud over hele budgettet hellere besparelser på konkrete budgetposter Generelt stemning for ikke at skære planlagt nyansættelse af kirke- og kulturmedarbejder væk. Det bør overvejes, om der kan findes indtægter. Vigtigt, at nedskæringerne rammer jævnt er afbalanceret i f.t sognets forskellige dele. Der blev peget på, at prioriteringen afhænger af, om der er tale om en engangsbesparelse, eller om besparelsen fortsætter. Der søges afholdt et ekstraordinært FU-møde primo uge 25. Efter FU-mødet udsendes en oversigt over de fundne besparelser til menighedsrådet. 2. Meddelelser v/ formanden Sune Skarsholm stopper d. 30. juni - Jørgen Jørgensen er tilbage fra orlov 1. juli. Ny kirke- og kulturmedarbejder -der sigtes mod stillingsopslag med forventet ansættelse 1/9 eller 1/10 Resultatet af kirketællingen november - maj Evt. andet Ad 2) Sune Skarsholms sidste gudstjeneste i Sct. Nicolai er d. 28/6. Kirke- og kulturmedarbejder: Taget til efterretning. Oversigten vedr. kirketællinger blev omdelt og taget til efterretning. 3. Meddelelser v/ administrationschefen Byggeriet ved Sct. Jørgens kirke Evt. andet Se desuden referat af FU-møde d. 3/6. Ad 3) Byggeriet skrider planmæssigt fremad, og forventes afsluttet i uge 34. Folder vedr. parkering omkring Sct. Jørgens Kirke er færdig vil blive Side 2

3 udleveret til dåbsgæster mv. og lagt på hjemmesiden. 4. Meddelelser fra andre Udflugten søndag d. 30 august - indbydelse udsendes inden sommerferien v/ udflugtsudvalget (Jens Kvist, Jørgen James- Olsen, Tine Andsager, Nikolai Fink og Lone Clausen). Ferie for alle v/ Inger Thomsen Årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd v/jørgen James-Olsen. Evt. nyt fra Provstiudvalget Evt. andre meddelelser Ad 4) Jørgen James-Olsen: Udflugten går til Hagenskov Gods samt Dreslette Kirke på Fyn. Inger Thomsen vedr. Ferie for alle: Turen går til Højer Ungdomsskole og er for familier med børn, som ikke har mulighed for selv at tage på ferie. Der er stadig få ledige pladser henvendelse til Maria Rønne eller Aabenraa Sogn. Niels Balle nævnte, at der på søndag efter eftermiddagsgudstjenesten i Sct. Nicolai Kirke er cykelsponsorløb til fordel for Ferie for Alle sponsorlister kan findes på Aabenraa Sogns hjemmeside. Jørgen James Olsen fortalte om årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd. Der er valgt ny formand: Søren Abildgaard fra Helsingør. Se desuden Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside eller menighedsrådsbladet. Der henvistes til en ny rapport Barnedåb eller Ej om baggrunden for til- og fravalg af dåb: JJ-O indstillede, at det faldende dåbstal tages meget alvorligt, og at der overvejes initiativer til fremme af antallet af døbte. Et andet emne var konfirmationsundervisning. Eva Wiwe Løbner præsenterede folder om Luthers Nøgle : Fælles provstikonfirmandprojekt (rollespil) som vil finde sted på Brundlund Slot lørdag d. Side 3

4 12. september. Der søges frivillige, som har lyst til at hjælpe eller spille med. Der holdes statistaften d. 24. juni kl i Høje Kolstrup Kirke, hvor man kan høre mere om projektet. Folderen udsendes med referatet. 5. Regnskab og budget Se referat af FU-møde d. 3/6. Evt. andet. Ad. 5) Budgettet for årets udflugt er kr., dvs kr. mere end budgetteret, hvilket blev godkendt. 6../. Forslag til udpegning af bevaringsværdige gravsteder Der vedlægges forslag til udpegning af gravsteder, som skal bevares på kirkegården. Der er i alt foreslået udpeget 125 gravsteder udover flygtningeog krigergrave, mindesmærker og katolske gravsteder. Forslaget er drøftet med museet, som har erklæret sig enigt, men som formelt skal godkende udpegningen. Når udpegningen er afsluttet, vil gravstederne blive bevaret, og efterhånden som de nuværende gravstedsejere opgiver ejerskab og vedligeholdelse, vil dette blive overtaget af kirkegården. Ad. 6) Behandling af forslaget udsættes til efter sommerferien. Forelæggelsen kan derfor betragtes som en orientering. Lars Henningsen orienterede om forslaget og den videre proces. Der var stor anerkendelse til det meget flotte arbejde, som især Lars Henningsen har stået for. Gravstederne er inddelt i forskellige vedligeholdelseskategorier. Med den foreslåede vedligeholdelse vurderes sognets årlige udgift (beregnet med nuværende kostpriser) at andrage ca kr. Da en del (ca. 1/3) af gravstederne fortsat er i privat eje, og da andre allerede nu vedligeholdes af kirkegården, skønnes kirkegårdens fremtidige merudgift at være ca kr. årligt. Side 4

5 Når udpegningen er færdig, forventes oplysning om udpegningen og den videre proces formidlet i lokalpressen. Kirkegårdsudvalget indstiller forslaget godkendt af menighedsrådet. Herefter skal museet og provstiet godkende udpegningen. 7. Orientering fra udvalgene a) Kommunikationsudvalget b) Sct. Nicolai Kirkeudvalg c) Sct. Jørgens Kirkeudvalg d) Høje Kolstrup Kirkeudvalg e) Kirkegårdsudvalget Ad 7) a) Lisa Trøster: Aftalen med Church Desk (tidligere navn Kirkeweb) er forlænget med 2 år. Inden for kommunikationsudvalgets budget fremstilles nu en folder på dansk og tysk vedr. Sct. Nicolai Kirke. b) Niels Balle: Der henvistes til nyligt udsendt referat. c) Lars Henningsen: Udflugt i lørdags til kirker vedr. billeder af maleren Jes Jessen. Næste år gennemføres en lignende udflugt. d) Karen Brande: Den nye lys-sten er opstillet og indviet. e) Lars Henningsen: Der henvistes til nyligt udsendt referat. 8. Eventuelt Ad. 8) Juliane Ilgners projektkor gav koncert i lørdags. Et nyt projektkor starter d. 15. september. 9. Næste møder Næste møde er onsdag d. 2. september i Høje Kolstrup Kirke. Ivan G. Hansen vælger salme. Ad. 9) Næste møder blev taget til efterretning. Bemærk endvidere, at menighedsrådsmødet d. 21. oktober afholdes i Havsteenstuen. Side 5

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 26.8.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-5 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 25. august 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere