Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september Mødetidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Indkaldelse af stedfortræder for Laurids Christensen til Byrådet Budget Budgetprognose behandling af budget

3 1. Indkaldelse af stedfortræder for Laurids Christensen til Byrådet Sagstype: Åben Type: Byrådet Sagsnr.: 12/1124 Sagsfremstilling Byrådsmedlem Laurids Christensen har meddelt forfald til Byrådets møde på grund af ferie, og Barbara Frederiksen er indkaldt som stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelsen af stedfortræderen er opfyldt. Økonomi Ingen bemærkninger. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov 15 og styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune 20. Politik/Plan Ingen bemærkninger. Information Ingen bemærkninger. Høring Ingen bemærkninger. Vurdering Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, samt at Barbara Frederiksen er rette stedfortræder og valgbar. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at Barbara Frederiksen kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Laurids Christensen til Byrådet

4 2. Budget Budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 12/22104 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger 2. budgetprognose, da Høje-Taastrup Kommune siden 1. budgetprognose har fået væsentligt nye informationer i forhold til budget Balanceopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer udmeldt i budgetproceduren for Budgetprognose udviser et finansieringsunderskud i 2013 på 5,1 mio. kr. (jf. tabel 1.). Mio. kr. 2. budgetprognose BF2013 BF2014 BF2015 BF2016 Drift Økonomiudvalget 563,2 543,8 555,5 562,8 Teknisk Udvalg 110,2 112,5 114,5 116,5 Plan- og Miljøudvalg 6,0 5,4 5,5 5,1 Social- og Sundhedsudvalg 624,4 632,4 635,8 641,5 Institutions- og Skoleudvalget 998, , , ,5 Fritids- og Kulturudvalg 75,4 76,7 77,9 79,1 Borger-og Erhvervsudvalget 0,3 0,3 0,3 0,3 Ældreudvalget 302,3 312,9 321,3 328,6 Arbejdsmarkedsudvalget 440,5 450,2 457,9 465,6 A. Driftsvirksomhed i alt 3.120, , , ,0 22 Bygninger og arealer 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Anlæg 1,4-20,0-16,7-16,7 27 Kvalitetsfond 57,4 59,7 82,6 98,6 28 Plejecentre 62,5 18,0 0,0 0,0 29 ESCO 1,4 0,0 0,0 0,0 30 Trafik og grønne områder -0,3 4,2 2,0 12,0 B. Anlægsvirksomhed i alt 122,4 61,9 68,0 94,0 C. Renter (netto) 10,5 11,5 11,6 11,6 D. Balanceforskydninger -38,5 3,1 12,4 48,2 E. Afdrag på kommunens lån 42,8 43,9 43,9 8,1 UDGIFTER i alt 3.257, , , ,8 Optagne lån -13,0-13,0-13,0-13,0 Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling 0,0 30,8 35,8 35,8 Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud) ,7-981,6-989,9-982,8 Skatter , , , ,3 F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver) , , , ,3 3

5 Mio. kr. 2. budgetprognose BF2013 BF2014 BF2015 BF2016 LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-) -30,3 5,4-21,1-12,5 Ekstraordinært finansieringstilskud i 2013 i forbindelse med udbetaling Danmark, der er indeholdt i ovenstående tilskud og udligning 26,4 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinært 19 tilskud i 2013, der er indeholdt i ovenstående tilskud og udligning 9,0 0,0 0,0 0,0 Reelt budgetunderskud, såfremt der skal foretages en kasseopbygning på 35,4 i ,1 5,4-21,1-12,5 Følgende ændringer er indarbejdet under A: Driftsvirksomhed Specialiserede voksenområde I budgetforslag er der i forhold til det specialiserede socialområde indarbejdet en reservepulje på 36,5 mio. kr. i 2013, hvoraf 27,8 mio. kr. forventes anvendt i forhold til voksenområdet. Det vil være nødvendigt at tilføre 6 mio. kr. til budget 2013 for Sociale Serviceydelser for at tilpasse niveauet til det forventede regnskab Ændringen skyldes primært, at provenuet, der følger af handleplanerne på området for botilbud og dagtilbud, er mindre end hidtil forudsat. Det skal bemærkes, at der fortsat er en tidsmæssig usikkerhed i forhold til hvor hurtigt handleplanerne vil slå igennem, og derved den økonomiske effekt i Ny privatskole i Roskilde Der er åbnet en ny privatskole i Roskilde, som allerede nu har resulteret i udmeldelser fra Høje-Taastrup Kommunes skoler udmeldelser der ikke var kendt og indregnet i 1. budgetprognose. Administrationen har fra Mølleholmskolen og Charlotteskolen fået tilbagemelding på der er 29 skoleelever og 19 SFO-børn, at der har meldt sig ud af folkeskolen/sfo. Den årlige merudgift for Høje-Taastrup Kommune er kr. i forhold til skoleelever og kr. i forhold til SFO-pladser. På denne baggrund er nettomerudgiften på 1,2 mio. kr. indarbejdet i budgetoplæg , under kapacitetspuljer i økonomiudvalget. DUT særligt dyre enkelt sager Der er vedtaget en ændring af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager på området for udsatte børn og unge. På baggrund af det udmeldte Lov- og Cirkulæreprogram blev ændringen vurderet til en ekstra indtægt på 5,3 mio. kr. i 2013 og frem. Administrationen har nu foretaget en gennemgang af de eksisterende sager, og beregningen viser, at der kun vil kunne opnås en merindtægt på 4,0 mio. kr. Indtægtsbudgettet under Institutions- og Skoleudvalget er på denne baggrund nedjusteret med 1,3 mio. kr. i 2013 og frem. 4

6 Byrådets beslutninger den Følgende beslutninger er indarbejdet i 2. budgetprognose: Sag nr BY15 Brug for alle BY15 Rehabilitering af sygemeldte BY20 Magelæg Nordparken BY21 Batteriindsamling BY27 Byggesagsgebyr BY28 Lejeledighed ved afvikling af Vestervænget I alt B. Anlægsvirksomhed Byrådets beslutninger den Følgende beslutninger er indarbejdet i 2. budgetprognose: Sag nr BY42 Partnerskab om byudvikling BY18 Taastrup Hovedgade I alt F. FINANSIERING I ALT 17 social særtilskudspulje Høje-Taastrup kommune har fået tilsagn på 5 mio. kr. til brug for den generelt høje andel af borgere med sociale problemer, blandt andet i boligområderne Charlotteager, Tåstrupgaard og Gadehavegaard. I ansøgningen er der anført, at støtten rettes mod kommunens bestræbelser på at skabe gode vilkår for kommunens borgere i de udsatte boligområder. I ansøgningen er nævnt en række allerede igangsatte aktiviteter. Administrationen anbefaler, at de modtagne midler anvendes i henhold de i ansøgningen anførte indsatser, f.eks. ny klubstruktur i Taastrupgård. 19 Særtilskudspuljen Høje-Taastrup kommune har fået et engangstilskud på 9 mio. kr. i forhold til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Tilskuddet er i 2.budgetprognose indarbejdet som likviditetsforbedring, da der er tale om et engangstilskud. Økonomi Jf. sagsfremstilling ovenfor. 5

7 Retsgrundlag Styrelsesloven. Politik/Plan Den langsigtede økonomiske politik (LØP) Information En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende regnskabsårs begyndelse udsendes til kommunens beboere eller indrykkes i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse. Høring Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 12. september til den 26. september 2012 kl Høringssvar forelægges ØU den 9. oktober 2012, og udsendes elektronisk til Byrådet den 27. september. Borgmesteren vil umiddelbart efter Byrådets 1. behandling den udsende et høringsbrev, hvor han orienterer om den økonomiske situation. Vurdering 2. budgetprognose viser et underskud på 5,1 mio. kr. i Overførelse af opgaven til Udbetaling Danmark vil på nuværende tidspunkt betyde, at Høje- Taastrup Kommunes likviditet fra januar 2013 vil falde med 58,2 mio. kr. (ekskl. rentetab forbundet med en nu lavere likviditet). I 2. budgetprognose er der indarbejdet 26,4 mio. kr. som et ekstraordinært finansieringstilskud til mindskelse af likviditetstabet. Dette betyder, at Høje- Taastrup Kommunes gennemsnitlige likviditet i 2013 vil falde med 31,8 mio. kr. Byrådet har den besluttet, at oprettelse af klubtilbud for de årige skal indgå i budgetforhandlingerne. Udgifterne til etablering og drift på til 6,22 mio. kr. i 2013 og 3,27 mio. kr. i 2014 og frem er ikke indarbejdet i 2. budgetprognose. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at 2. budgetprognose tages til efterretning. Beslutning fra Økonomudvalget vil foreligge til mødet. 6

8 3. 1. behandling af budget Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 12/21389 Sagsfremstilling Byrådet vedtog proceduren for budgetlægningen og besluttede samtidig, at Økonomiudvalget har 1. behandling af budget den Budgetforslag , der fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen, er identisk med 1. budgetprognose. 1. budgetprognose blev behandlet i Økonomiudvalget den og Byrådet den budgetprognose udarbejdes primo september, efter Høje-Taastrup Kommune har fået svar på ansøgninger i forhold til 17 særtilskudspuljen til løsning af sociale problemer, 16 særtilskudspuljen (vanskeligt stillede kommuner i hele landet) og 19 særtilskudspuljen (kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder). Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune (1. budgetprognose) Mio. kr. 1. budgetprognose BF2013 BF2014 BF2015 BF2016 Drift Økonomiudvalget 553,5 542,4 554,3 561,6 Teknisk Udvalg 110,1 112,5 114,5 116,4 Plan- og Miljøudvalg 6,0 5,4 5,5 5,1 Social- og Sundhedsudvalg 621,6 629,6 635,8 641,5 Institutions- og Skoleudvalget 998, , , ,1 Fritids- og Kulturudvalg 75,4 76,7 77,9 79,1 Borger-og Erhvervsudvalget 0,3 0,3 0,3 0,3 Ældreudvalget 302,1 312,7 321,1 328,4 Arbejdsmarkedsudvalget 441,6 450,2 457,9 465,6 A. Driftsvirksomhed i alt 3.109, , , ,1 22 Bygninger og arealer 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Anlæg -6,4-17,4-16,7-16,7 27 Kvalitetsfond 65,2 57,1 82,6 82,6 28 Plejecentre 62,5 18,0 0,0 0,0 29 ESCO 1,4 0,0 0,0 0,0 30 Trafik og grønne områder -2,5 2,0 2,0 2,0 B. Anlægsvirksomhed i alt 120,2 59,7 68,0 68,0 C. Renter (netto) 10,5 11,5 11,6 11,6 D. Balanceforskydninger -38,5 3,1 12,4 12,4 E. Afdrag på kommunens lån 42,8 43,9 43,9 43,9 UDGIFTER i alt 3.244, , , ,0 Optagne lån -13,0-13,0-13,0-13,0 Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling 0,0 30,8 35,8 35,8 Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud) ,7-981,6-989,9-982,8 Skatter , , , ,3 7

9 F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver) , , , ,3 LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETS- OVERSKUD (-) -30,1-1,3-22,8-40,3 Ekstraordinært finansieringstilskud i 2013, der er indeholdt i ovenstående tilskud og udligning 26,4 0,0 0,0 0,0 budgetunderskud, såfremt det ekstraordinære finansieringstilskud anvendes til at nedbringe kassetrækket vedrørende Udbetaling Danmark i ,7-1,3-22,8-40,3 Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Politik/Plan Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede økonomisk politik (LØP) Information Ingen bemærkninger Høring Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 12. september til den 26. september 2012 kl. 12:00. Høringssvar forelægges Økonomiudvalget den 9. oktober 2012, og udsendes elektronisk til Byrådet den 27. september. Printede høringssvar udsendes med post til Byrådet den 28. september om eftermiddagen, Byrådet har høringssvarene primo uge 40. Vurdering Budgetforslag 2013 viser på nuværende tidspunkt et overskud på 3,7 mio. kr. Såfremt Høje-Taastrup Kommune får positiv tilbagemelding på de ansøgte særtilskudspuljer, vil overskuddet stige tilsvarende. 8

10 Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at Budgetforslag 2013 og overslagsårene oversendes til Byrådets 1. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen udsættes til ordinært møde i Økonomiudvalget Beslutning fra Økonomudvalget vil foreligge til mødet. 9

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere