Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Svage amerikanske nøgletal i fokus Ugen der gik Boligmarkedet i USA farver børserne røde: Problemerne på det amerikanske boligmarked har taget opmærksomheden i den forgangne uge, med fornyede bekymringer om styrken af det amerikanske opsving og risikoen for et dobbelt-dyk i økonomien som helhed og for den globale økonomi. USA Katastrofale boligtal løfter bekymringerne om dobbelt-dyk og global afsmitning: Vi fik i den forgangne uge tydeligt syn for sagen, at boligkøbsrabatterne kun gav midlertidigt kunstigt åndedræt til boligmarkedet idet salget af eksisterende boliger viste et fald i juli fra 5,26 mio. boliger til 3,83 mio. boliger et rekordstort fald til det laveste niveau i 15 år, hvilket satte fornyet gang i bekymringerne om et dobbelt tilbagefald på det amerikanske boligmarked i kølvandet på afviklingen af diverse skatterabatter. Der er uden tvivl risiko for, at priserne snart vil begynde at falde igen som følge af det voksende udbud af boliger til salg taget i betragtning. Også salget af nye boliger viste et fald til rekordlavt niveau på salg ned fra i juni, svarende til et fald på 12,4% m/m. Markedsforventningerne havde ellers rettet sig ind på en nogenlunde uændret opgørelse. Således står det klart i denne uge, at selv 3 måneder efter skatterabatterne blev afviklet, så har boligmarkedet endnu ikke vist fremgang, hvilket bekræfter et særdeles svagt underliggende marked. Samtidig viste FHFA s boligprisopgørelse, at priserne faldt med 0,3% m/m i juni første fald i fire måneder. Det massive udbud af boliger relativt den svage underliggende efterspørgsel peger på at dette ikke er det sidste prisfald. Dermed er der endnu en grund til at bekymre sig om de amerikanske husholdningers forbrugsmuligheder. På den marginalt positive front fik vi dog et fald i nyindledte tvangsauktioner tilbage til 1,11% fra 1,23% samt i andelen af alvorligt misligholdte lån, der faldt tilbage til 9,11% fra 9,54%. Rapporten viste dog generelt en stigning i den samlede andel af dårlige betalere i 2. kvartal, hvilket givetvis hænger sammen med forværringen af arbejdsmarkedet i dette kvartal. Vækstbekymringer ikke afspejlet i indtjeningsestimaterne USA: Industriafmatning i kortene Nye ledige fortsætter stigning Tysk vækst bliver ikke bedre i denne omgang Derudover vil der givet være en smule fokus på revideringen af BNP for 2. kvartal. Selvom kvartalsvæksten skuffede ved kun at stige 2,4% annualiseret, er det sandsynligt at vi vil se en større nedrevidering især som følge af det overraskende store handelsunderskud i juni. Juli-tal for ordreaktiviteten forventes imidlertid at vise en ganske pæn fremgang; primært tilvejebragt af transportordrer herunder på køretøjer, som har vist en pæn salgsfremgang de seneste måneder. Kerneordrerne (ikke-militære anlægsgoder eksklusiv transport) forventes at vokse i et mere moderat tempo, og denne uges kedelige ordrebarometre fra centralbankerne i Philadelphia og New York peger på, at ordreindgangen kan være på vej tilbage mod kontraktivt område (jf. figur), hvilket ikke er lovende for investeringsudsigterne, og er foreneligt med vores syn på, at lageropfyldningscyklen efterhånden er ved vejs ende.

2 Tysk Ifo-opgørelse sendte blandet signal. På den positive side viste Ifo-indekset samlet set en stigning. Der var ellers ventet et mindre tilbagefald for første gang i tre måneder. Stigningen til 106,7 fra 106,2 i juli var den 3. månedlige stigning i træk og indekset befinder sig nu på det stærkeste niveau siden juni Indekset for forventningerne faldt til gengæld en smule tilbage til 105,2 fra 105,6, mens indekset for den nuværende situation steg til 108,2 fra 106,8. Dermed befinder vi os fortsat på et stærkt niveau og tysk økonomi vil fortsætte med at outperforme resten af regionen. Vi modtager derudover den seneste opdatering over inflationsudviklingen i forbindelse med foreløbige tyske forbrugerpriser for august. Her ventes en nogenlunde stabil udvikling med et mindre fald til 1,1% oven på hoppet op til 1,2% i juli drevet af stigende energipriser og en svagere EUR som fordyrer importen. Effekten af de højere energipriser i forhold til for et år siden bør dog trække lidt nedad i de kommende måneder, ligesom svagere vækst vil svække det underliggende prispres, hvilket især kan blive tilfældet, når først budgetopstramningerne for alvor tager fat i løbet af EMU flere konjunkturbarometre: Vores opmærksomhed rettede sig tidligt på ugen mod PMI-opgørelsen for euroområdet i august. Indeksene fald mere end ventet, især trukket af et større end ventet fald i industriindekset til 55 fra forrige 56,7. Dermed blev den lidt overraskende juli-stigning mere end annulleret, og der er således tegn på at det mere matte globale opsving efterhånden bider på euroområdet. Det blev yderligere tydeliggjort at faldet i det tyske mere eleverede indeks var noget større. Servicesektoren oplevede også et lidt større fald end ventet, men ikke noget der ændre ved de seneste 6 måneders flade udvikling omkring indeks 56,5. Dermed fald det samlede økonomiske indeks en anelse mere end ventet til 56,1 fra forrige 56,7. Niveauet indikerer altså fortsat ganske pæn vækst i euroområdet i 3. kvartal om end lidt lavere end de flotte 1% i 2. kvartal. Meget tyder altså på at opsvinget med en vis forsinkelse i forhold til den globale udvikling har toppet, og nu trækker stille og roligt nedad. Der var egentligt tale om positivt nyt for forventningerne blandt de danske forbrugere i august, da forbrugertilliden formåede at stige marginalt til 4,4 fra forrige 4,1 og dermed trodsede vores forventning om at forbrugerne ville få svært ved at opretholde den svagt positive indstilling til økonomien. Det var først og fremmest vurderingen af landets økonomi nu og her der trak op i indekset, hvilket blot afspejler den luft der er kommet til økonomien gennem rådighedsbeløb (lave renter og skattelettelser) samt bedringen i den globale verdenshandel igennem først halvår. Og det er således positivt, at den seneste øgede bekymring omkring svaghedstegn fra den globale økonomi ikke har påvirket forbrugerne synderligt meget (endnu). Så man imidlertid på forbrugernes vurdering af egenøkonomien faldt den både for den aktuelle situation og for fremtiden, ligesom forbrugerne uændret ikke vurderede det specielt fordelagtigt at foretage køb af større forbrugsgoder. Mest interessant var det dog at forbrugerne vendte lidt rundt på forventningerne til arbejdsløsheden om et år og nu kun forventer et marginalt fald. Således er det tydeligt at optimismen her er bremset noget op, og Forventninger til ledighed for optimistiske? Net balance Source: Reuters Ecowin Percent 2 oktober 01, 2010

3 vi mener da også at optimismen der var blevet opbygget her var vel meget i overkanten. Ugen bød endvidere på nøgletal for arbejdsmarkedet, hvor der var tale om et svagt fald i den officielle ledighedstatistik - registrede fuldtidledige personer som modtager kontanthjælp eller dagpenge - i juli på 800 personer (sæsonkorrigeret), hvilket var nok til at sænke arbejdsløshedsraten til 4,1% fra forrige 4,2%. Vi havde ventet en svagere udvikling med en stigning til 4,3%. En svagere udvikling blev tilgengæld bekræftet i opgørelsen over bruttoledigheden, som desuden indeholder personer i aktiveringsordninger. Den accelerede opad med en stigning på personer til fultidsledige svarende til en ledighedsprocent på 6,3%. Bruttoledigheden er dermed steget uafbrudt siden juni 2008 hvor ledigheden var blot Så efter at være fladet lidt ud de seneste par måneder ser stigningen i bruttoledigheden altså nu - lidt skuffende - ud til at tage til igen. Der er dog som altid lidt statistisk usikkerhed forbundet med netop ledighedstallene i juli, som følge af ændringer i folks feriemønstre, samt at folk der holder ferie fjernes fra ledighedsstatistikken. Grundlæggende forventer vi dog, at ledigheden ikke har toppet endnu, og at ledigheden vil fortsætte med at stige ind i 2011, efter den stabiliseringsperiode vi har været i gennem. Tidligere på ugen fik vi tal på beskæftigelsen, der med en stigning i beskæftigelsen på personer fra 1. til 2. kvartal i år bekræfter opbremsningen i ledighedsstigningen. Dermed er der forstærkede tegn på, at den vendning vi har set på arbejdsmarkedet er reel nok. Men som vi tidligere har anført er den mere markante stigning i beskæftigelsen dog samtidigt en indikation på, at det relle ledighedsproblem har været langt større, end hvad den officielle ledighedsstatistik har indikeret. Vi skal naturligvis glæde os over fremgangen i beskæftigelsen, da det giver ammunition til billedet af at vi i 1. halvår lagde den værste økonomiske krise bag os. Vi stiller os dog fortsat skeptiske over for, om vi har været vidne til en endegyldig vending på arbejdsmarkedet trods den seneste tids mere positive signaler Udramatiske rentemøder i Ungarn og Polen. Markedets klare forventninger om uændrede renter på møderne i Ungarn og Polen blev uden dramatik indfriet. I Ungarn bemærkede man dog, at risici for højere inflation og gældsbekymringer i kølvandet på de kollapsede forhandlinger med IMF. Derfor var det også interessant, at den Ungarske centralbank i ugen meldte ud, at landet ikke kan leve op til sine budgetmål uden yderligere tiltag, idet den svage økonomiske vending vil lægge en dæmper på statsindtægterne. Samtidig fik vi en udmelding fra officiel instans om, at Ungarn ikke vil søge et nyt IMF-lån, da det ikke behøves. HUF faldt på disse nyheder og som udtryk for markedernes skepsis i forhold til at Ungarn er i stand til at klare fremtiden alene. Der er dog stor usikkerhed om regeringens faktiske planer eftersom den tydeligvis har kommunikationsproblemer, hvilket stod klart allerede i dagene præcist efter valget. Således virker det også besynderligt, at regeringen dagen inden den annoncerede, at den ikke vil søge om fornyet lån fra IMF, annoncerede, at den ville genoptage forhandlingerne med IMF. Uændrede renter i Polen og Ungarn Source: Reuters Ecowin 3 oktober 01, 2010

4 Ugen der kommer USA: Tung nøgletalsuge foran os. EMU flere konjunkturbarometre. Ugen byder på en del spændende økonomiske nøgletal for dansk økonomi. Vi ligger således ud mandag med konjunkturbarometrene for hhv. industri-, service- samt byggeog anlægssektoren for august, og samtidigt får vi også de foreløbige BNP-tal for 2. kvartal. Med hensyn til konjunkturbarometrene, så venter vi at se en mere kedelig udvikling i stemningen i industrisektoren, i kølvandet på de stigende risici for en globalt langt mere afdæmpet økonomisk vækst. De seneste to måneder har således allerede budt på vigende optimisme i industrisektoren, og vi venter et nyt fald i august fra 4 til 1. For servicesektoren er vi også tilbøjelige til at forvente et nyt fald i optimismen som følge af en noget skuffende udvikling i privatforbruget. Servicesektoren ventes dog stadig ligesom industrien at befinde sig i positivt territorium i august, men med en betydelig risiko for tilbagevenden til negativ i de kommende måneder. Modsat ventes byggeriet fortsat at være fastlåst i dybt negativt territorium. Med hensyn til den økonomiske vækst i 2. kvartal, så forventer vi en relativ kraftig vækstopbremsning i forhold til årets første måneder, hvor BNPvæksten lød på respektable 0,6% q/q. Vi ser således en risiko for et fald i privatforbruget efter en kraftig fremgang i 1. kvartal, hvor den tidlige påske dog formentlig har haft en finger med i spillet. Vi venter dog en vis stigning i erhvervsinvesteringerne efter den negative udvikling i årets 1. kvartal, og ser også en vis positiv effekt fra stigende lagre. Modsat trækker dog forventningen om et fald i boliginvesteringerne og en flad vækst i det offentlige forbrug. Samtidigt ser vi også en ellers pæn stigning i eksporten blive modsvaret af en større stigning i importen, hvormed nettoeksporten vil virke som et negativt træk på den samlede økonomiske aktivitet. Alt i alt forventer vi således at BNP udviklede sig tæt ved fladt i 2. kvartal, understregende at det økonomiske opsving i Danmark fortsat bevæger sig i sneglefart, med stigende risiko for fornyet tilbagefald, som følge af de svaghedstegn vi for øjeblikket ser fra især USA, men også fra Kina. Ugen byder også på detailsalgstallene for juli, som vi med et fald på ca. 1% m/m venter vil bekræfte billedet af et tilbageholdt forbrug, som også indikeret i svage tal for dankortomsætningen i juli. USA: Boligpriser kan igen komme under pres Ordreindgangen så småt på retræte Industrien i euroområdet kan næppe isolere sig fra omverdenen DK: Flad udvikling i BNP i 2. kvartal ventes Source: Reuters Ecowin Kinesisk PMI nogenlunde uændret og tæt på 50. Som altid vil fokus blandt emerging markets landene rette sig mod Kina når der er interessante nøgletal på kalenderen. I den kommende uge skal det således blive interessant at se hvad PMI-opgørelsen fra henholdsvis det statslige statistiske bureau samt HSBC viser. Markedsforventningerne peger på en udramatisk opgørelse med et nogenlunde uændret niveau tæt på 50. Dermed er der ikke lagt op til nævneværdigt nyt om den igangværende afmatning i den kinesiske økonomi. I lyset af den seneste omgang svage nøgletal fra USA vil markederne uden tvivl være hurtige til at male fanden på væggen såfremt ugens opgørelse skuffer. Vi ser dog fortsat argumenter for at en blød landing er mest sandsynlig og at bekymringerne om banksektorens tilstand ikke får lov at udvikle sig idet myndighederne har musklerne til at løse problemerne. Kina: Afmatningen fortsætter forsigtigt %-vise ændringer YoY Index 4 oktober 01, 2010

5 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrig e Faktisk 27/8-3/9 Tyskland Detailsalg (MoM/YoY) JUL 0.5%/ %/3.1% 30/08/10 09:30 Danmark BNP s.a. (QoQ/YoY) 2Q P - -/ %/-0.4% 30/08/10 11:00 EMU Euro-Zone erhvervstillid AUG /08/10 11:00 EMU Euro-Zone forbrugertillid AUG F /08/10 14:30 USA Personligt forbrug JUL 0.3% 0.0% 30/08/10 14:30 USA PCE Core (MoM/YoY) JUL 0.1%/1.4% 0.0%/1.4% 30/08/10 16:30 USA Dallas Fed Manf. Activity AUG /08/10 01:50 Japan Industriproduktion (MoM/YoY) JUL P -0.2%/14.3% -1.1%/17.3% 31/08/10 01:50 Japan Detailsalg (MoM/YoY) JUL 0.5%/3.5% 0.4%/3.2% 31/08/10 09:55 Tyskland Arbejdsløshedsrate AUG 7.6% 7.6% 31/08/10 10:00 Italien Detailsalg (MoM/YoY) JUN - -/ % /-1.9% 31/08/10 11:00 Italien CPI - EU Harmoniseret (MoM/YoY) AUG P - -/ %/1.8% 31/08/10 11:00 EMU CPI Estimate (YoY) AUG 1.6% 1.7% 31/08/10 11:00 EMU Unemployment Rate JUL 10.0% 10.0% 31/08/10 15:00 USA S&P/CaseShiller boligprisindeks JUN /08/10 15:45 USA Chicago PMI AUG /08/10 16:00 USA Forbrugertillid AUG /08/10 20:00 USA Referat fra s enes te FOMC-møde Aug-31 31/08/10 23:00 USA ABC forbrugertillid Aug /09/10 03:00 Kina PMI fremstilling AUG /09/10 04:30 Kina HSBC fremstilling PMI AUG /09/10 09:30 Danmark Detailsalg (MoM/YoY) JUL - -/ % /0.2% 01/09/10 09:50 Frankrig PMI fremstilling AUG F /09/10 09:55 Tyskland PMI fremstilling AUG F /09/10 10:00 EMU PMI fremstilling AUG F /09/10 10:30 UK PMI fremstilling AUG /09/10 11:00 Danmark PMI Survey AUG /09/10 13:00 USA MB A realkreditansøgninger Aug % 01/09/10 13:30 USA Challenger Job Cuts YoY AUG /09/10 14:15 USA ADP beskæftigelsesændring AUG 20K 42K 01/09/10 16:00 USA ISM fremstilling AUG /09/10 08:00 UK Nat'wide boligpriser sa (MoM/YoY) AUG -0.3%/4.9% -0.5% /6.6% 02/09/10 09:30 Sverige Rentemøde i Riksbanken SEP 0.75% 0.50% 02/09/10 11:00 EMU BNP (QoQ/YoY) 2Q P 1.0%/1.7% 1.0%/1.7% 02/09/10 13:45 EMU Rentemøde i EC B Sep % 1.0% 02/09/10 14:30 USA Nonfarm produktivitet 2Q F -2.0% -0.9% 02/09/10 14:30 USA Antal nytilmeldte ledige Aug K 473K 02/09/10 14:30 USA Antal fortsatte ledige Aug K 02/09/10 16:00 USA Fabriksordrer (Y oy) JUL 0.6% -1.2% 02/09/10 16:00 USA Igangv ærende boligsalg (MoM/YoY) JUL -1.5%/ %/-20.1% 03/09/10 03:00 Kina Service PMI AUG /09/10 04:30 Kina HSBC Service PMI AUG /09/10 09:50 Frankrig PMI Service AUG F /09/10 09:55 Tyskland PMI Service AUG F /09/10 10:00 EMU PMI Service AUG F /09/10 10:00 EMU PMI Composite AUG F /09/10 10:30 UK PMI Service AUG /09/10 11:00 EMU Retail Sales (MoM/YoY) JUL 0.2%/ %/0.4% 03/09/10 14:30 USA Ændring i Nonfarm Payrolls AUG -106K -131K 03/09/10 14:30 USA Ændring i private Payrolls AUG 46K 71K 03/09/10 14:30 USA Arbejdsløshedsrate AUG 9.6% 9.5% 03/09/10 16:00 USA ISM Service Composite AUG Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan U SD/JPY Storbritannien EUR/GBP Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Source: Reuters Ecowin 5 oktober 01, 2010

6 Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale. 6 oktober 01, 2010

7 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

8 Contact information Capital Markets Per Beckman Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Dan Lindwall Head of Corporate Capital Markets Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Syndicated Loans Pär Jäderberg Head of Structured Finance Kenneth Holmström Head of Origination Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities John Arne Saetre Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Torbjörn Iwarson Head of Commodities Carl Cederschiöld Head of Regions & business development Patrik Meijer Head of Flow Rates Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Chief Strategist FICC Martin Enlund Senior FX Strategist Henrik Erikson Senior Fixed Income Strategist Jenny Mannent Senior FX Strategist Johan Sahlström Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anna Råman Eurozone Economy Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Shakeb Syed Norwegian economy Ida Wolden Bache Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Yngve Welander London Gunnel Welford Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Per-Johan Prabert Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to N.Y. & Singapore From Norway to N.Y. & Singapore From Denmark to N.Y. & Singapore From Finland to N.Y. & Singapore Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London Trinity Tower, 9 Thomas More Street London GB-E1W 1GE Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities inc. 875 Third Avenue, 4 th floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Kinas myndigheder kæmper for at begrænse aktiekursfald. Bjarke Roed-Frederiksen, 8. juli 2015

Kinas myndigheder kæmper for at begrænse aktiekursfald. Bjarke Roed-Frederiksen, 8. juli 2015 Kinas myndigheder kæmper for at begrænse aktiekursfald Bjarke Roed-Frederiksen, 8. juli 2015 Myndighedstiltag medvirkede til aktiekursfest Aktiekurserne på børserne i fastlands-kina (dvs. ekskl. fx Hongkong)

Læs mere

2015 blev ikke et festfyrværkeri - og 2016 er begyndt som en fuser

2015 blev ikke et festfyrværkeri - og 2016 er begyndt som en fuser 2015 blev ikke et festfyrværkeri - og 2016 er begyndt som en fuser Jes Roerholt Asmussen, +45 4679 1203, jeas01@handelsbanken.dk I TÆNKER PÅ 2 Temaer der prægede 2015 3 Ujævnt ridt for aktiemarkederne

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

26.05.2014. Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken

26.05.2014. Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken Velkommen i Handelsbanken 26.05.2014 Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken Handelsbanken Universalbank grundlagt i 1871 - ældste selskab på børsen i Stockholm En af Nordens største banker

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Conference Call. USA: Ordre på varige forbrugsgoder og Markit PMI. Europa: PMI- fremstilling & service, tysk IFO. Kina: Caixin PMI fremstilling

Conference Call. USA: Ordre på varige forbrugsgoder og Markit PMI. Europa: PMI- fremstilling & service, tysk IFO. Kina: Caixin PMI fremstilling Conference Call Ugen der gik: Fed holdt renten uændret og signalerede at renten bliver hævet i langsommere tempo end ventet Ugen der kommer: Fokus på kinesisk PMI tal 21. september 2015 USA: Ordre på varige

Læs mere

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015 De økonomiske tendenser 16. juni 2015 2 Olieprisen er fortsat lav selvom den er steget 3 Dollaren er stærk 4 Renten er fortsat ekstremt lav større udsving 5 Så fremgangen vil alligevel fortsætte 6 Den

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det går op og ned...mest ned i 2012 2013 ser bedre ud 2 Bedre humør på de finansielle markeder 3 Politikerne er blevet mere enige Men

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 15. oktober 2010 (holder efterårsferie i næste uge)

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 15. oktober 2010 (holder efterårsferie i næste uge) Morgenmelding Handelsbanken Danmark 15. oktober 2010 (holder efterårsferie i næste uge) Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkedsstigninger blev vendt til fald som følge af især faldende bankaktier

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det ser lysere ud globalt (G3-landene) 2 De finansielle markeder i klar bedring 3 Politikerne er blevet mere enige Men fortsat politisk

Læs mere

DENMARK Svag og ujævn vækst i lang tid endnu

DENMARK Svag og ujævn vækst i lang tid endnu DENMARK Svag og ujævn vækst i lang tid endnu Efter en svag afslutning på 2012 har der været små tegn på en lidt bedre begyndelse på det nye år. Stemningen blandt forbrugerne og virksomhederne er dog stadig

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 10 Hvor længe kan forbruget i USA fortsætte i modvind? Ugen der gik Pengepolitikken på stramningskurs i Europa mens inflationen fortsat ikke bekymrer i USA: Signal om snarlig

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. september 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. september 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. september 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Blodrød dag på aktiemarkederne på bekymringer om gælds- og vækstkrise. Amerikanske aktiefutures viste også tydelige

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i Europa havde pilen nedad på en dag hvor bekymringer om gældskrisen blussede op på ny. Obligationsrenterne

Læs mere

17. januar 2013. Investeringsmøde. Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet. Aktiestrateg Michelle Nørgaard

17. januar 2013. Investeringsmøde. Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet. Aktiestrateg Michelle Nørgaard 17. januar 2013 Investeringsmøde Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet Aktiestrateg Michelle Nørgaard Citi Surprise indeks: trend vending har forbedret stemningen Citi Surprise indeks viser om

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 23. december 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 23. december 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 23. december 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Forsigtige stigninger på de fleste aktiemarkeder samt rentefald på europæiske obligationer, mens obligationsrenten

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 5. oktober 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens hovedfokus vurderes at blive USA s ISM-serviceindeks for september. Indekset har overrasket temmelig meget på opsiden de seneste

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 7. december 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 7. december 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 7. december 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Forsigtig start på ugen med små aktiemarkedsstigninger. Også forsigtige obligations og valutamarkeder, med lille

Læs mere

Nordeas forventninger til ECB s pengepolitik. København, 25. januar 2006 Cheføkonom Helge Pedersen

Nordeas forventninger til ECB s pengepolitik. København, 25. januar 2006 Cheføkonom Helge Pedersen Nordeas forventninger til ECB s pengepolitik København, 25. januar 2006 Cheføkonom Helge Pedersen helge.pedersen@nordea.com +45 3333 3126 2 Den officielle udlægning af ECBs målsætning og strategi Fra Nationalbankens

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. marts 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ aktiemarkedsstemning og følgelig faldende obligationsrenter. Kraftigt spring op i olieprisen efter Qaddafi

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 14. september 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens økonomiske begivenheder er få, og vi har blot fokus på euroområdets opgørelse af industriproduktionen i juli. Her venter

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. februar 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. februar 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. februar 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Lettelse på aktiemarkederne over Mubarak s tilbagetrækning i Egypten. Stigninger på aktiemarkederne akkompagneret

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR

VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR VELKOMMEN TIL ETN-SEMINAR Copyright 2010, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Contacts: Sylvester Andersen, Sales Director, +45 33770350 / sylvester.andersen@nasdaqomx.com København, Movember

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. december 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Den gode stemning fortsatte det meste af dagen, men løjede noget af til sidst og over natten i Asien. Stigende aktiemarkeder,

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Pæne stigninger på aktiemarkederne herunder også i Asien, hvor Nikkei er oppe med næsten 3%. Ikke de helt store bevægelser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 8. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 8. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 8. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Stærk arbejdsmarkedsrapport i USA trækker renter samt oliepriser op og styrker USD, men beskedne stigninger på aktiemarkederne,

Læs mere

Markedskommentarer. Dagens finansielle nøgletal. Handelsbankens finansielle forventninger

Markedskommentarer. Dagens finansielle nøgletal. Handelsbankens finansielle forventninger Morgenmelding Handelsbanken Danmark 31. maj 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Meget stille dag pga. lukkede markeder i USA og Storbritannien. De europæiske aktiemarkeder sidelæns steg let sammen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Markedskommentarer. Kommende begivenheder

Markedskommentarer. Kommende begivenheder Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. oktober 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Pæn stigning på aktiemarkederne på gældsnyheder og rimeligt robuste USA-tal. Renterne stiger mens hovedkrydsene på

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 8. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Med udgangspunkt i den amerikanske centralbanks (Fed) beslutning om at påbegynde en nedtrapning af de kvantitative lempelser (QE)

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Månedlig ændring i 1000 personer Månedlig ændring i 1000 personer Indeks % m/m 3M gns. % y/y Indeks 9. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I dag er det rentemødedag i BoE

Læs mere

DANMARK Endnu et tabt år

DANMARK Endnu et tabt år DANMARK Endnu et tabt år Vores ellers pessimistiske forventninger på samme tid sidste år til udviklingen i dansk økonomi i 2012 var for optimistiske. BNP-væksten ser nu ud til at ende i negativt farvand

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. oktober 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. oktober 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. oktober 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Generelt faldende aktiemarkeder med enkelte plusser, faldende obligationsrenter og en svækket EUR i takt med at investorerne

Læs mere

Erhvervstræf 2009 DI Vestsjælland

Erhvervstræf 2009 DI Vestsjælland Erhvervstræf 2009 DI Vestsjælland Hans Hellstrøm Henningsen, formand for DI Vestsjælland Dagens program Kl. 16.00 Kl. 16.15 Velkomst Finansverdenens syn på fremtiden. Kl. 16.45 En fod på bremsen optimer/beskær/effektiviser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ stemning på aktiemarkederne, med røde tal de fleste steder. Obligationsrenterne falder i takt med safe-haven-flugten

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 1. december 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Vi har en ret så spændende uge foran os, hvor der især vil være fokus på rentemødet i den Europæiske Centralbank torsdag og på den

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der vil igen i dag og måske resten af ugen frem til torsdag være fokus på udviklingen med hensyn til situationen i Grækenland og spekulationer

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. august 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. august 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. august 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Pæne nøgletal trak op i aktiemarkederne samt ikke mindst obligationsrenterne, herunder især tyske (og danske). USD

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 50 Fokus tilbage på politikerne i USA Ugen der gik Fed-udfasningsbekymringer satte dagsordenen: Som vi havde ventet var en stor del af ugens fokus på de amerikanske økonomiske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 18. september 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er vist ikke den store tvivl om, at dagens primære samtaleemne bliver meldingerne fra den amerikanske centralbank i går om

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 8. oktober 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Usikkerheden om hvad den amerikanske centralbank (Fed) har tænkt sig at gøre (og hvornår) lurer stadig i baghovedet, men måske kan

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. maj 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. maj 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. maj 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Blandet stemning på aktiemarkederne dog med stigninger i Asien over natten. EUR tynges af nedjustering af Grækenlands

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 11. juni 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen klart mest interessant nøgletal kommer fra USA i form af detailsalget i maj. uger. I april skuffede salget, da det stod helt

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 21. december 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 21. december 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 21. december 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Ser man bort fra et faldende OMXC20-indeks var der generelt tale om en positiv udvikling på de europæiske aktiemarkeder.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er tyndt besat i nøgletalskalenderen i dag. Bedste bud på en interessant indikator, er tysk forbrugertillid. Konsensus venter et

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. december 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. december 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. december 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ stemning på aktiemarkederne spreder sig fra Europa til USA og fortsætter i Asien i nat. Obligationsrenterne

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 1. oktober 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Forud for morgendagens vigtige arbejdsmarkedsrapport, er der i dag fokus på fremstillingssektoren, hvor dagens klart vigtigste nøgletal

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 2. september 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra USA kommer i dag ADP-indikatoren for den private beskæftigelsesvækst. Kvaliteten af indikatoren er svingende, men den kan alligevel

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 18. januar 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 18. januar 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 18. januar 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Stille dag på de finansielle markeder med lukkedag i USA. EUR en lille smule svagere, mens obligationsrenterne trak

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Begivenhedsrig uge med USA i centrum Ugen der gik Uge uden retning afventer næste uge: Regnskaberne fortsatte med at strømme ind overvejende på den positive side, men det

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 20. december 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 20. december 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 20. december 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiekurserne trækker nedad i Europa sammen med obligationsrenterne på irsk downgrade fra Moody s, mens robuste

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 29. oktober 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens hovedfokus vil utvivlsomt være på rentemødet i USA i aften. Det ventes uændret, at centralbanken (Fed) på mødet endeligt

Læs mere

Markedskommentarer. Dagens finansielle nøgletal. Handelsbankens finansielle forventninger. Aktier. Renter. Valuta

Markedskommentarer. Dagens finansielle nøgletal. Handelsbankens finansielle forventninger. Aktier. Renter. Valuta 29. oktober 2013 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I USA fortsætter de forsinkede nøgletal med at rulle ind, og i dag er det så bl.a. detailsalgstallene for septembers tur. Her kan

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. maj 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. maj 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. maj 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt blandede aktiemarkeder, med stigninger i USA og fald i Europa og Asien. Obligationsrenterne har generelt pilen opad

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 20. januar 2016 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens fokus vil nok især være rette mod USA hvorfra vi får forbrugerprisinflation for december. I den forbindelse skal vi huske

Læs mere

Kommende begivenheder

Kommende begivenheder 23. maj 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra USA får vi i dag tal for salget af nye boliger. Boligsalget har vist svaghedstegn de seneste måneder, hvilket især er blevet kædet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. november 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus De amerikanske markeder er delvist åbne i dag efter gårsdagens Thanksgiving-fejring, men der kommer ingen nøgletal eller regnskaber

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 10. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Internationalt er mandagen lidt tynd på nøgletalskalenderen, hvor Sentixbarometeret for euroområdet nok er dagens vigtigste. Sentix-indekset

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 17. september 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Så oprandt dagen endelig for det med spænding ventede rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed). Mødet afsluttes i aften dansk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 26. juni 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 27 Vigtige USA-tal og Grækenland igen-igen Ugen der gik Risikoappetitten steg først på ugen med aktiekursstigninger og højere lange renter i både

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 4. november 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er midtvejsvalg i USA i dag, hvor alle sæderne i det aktuelt republikansk dominerede Repræsentanternes Hus er på valg, mens

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 23. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en noget stille begyndelse er vi nået til ugens absolut travleste dag på nøgletalsfronten. Fra USA får vi således blandt andet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 21. juni 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 21. juni 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 21. juni 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Blandede aktiemarkeder med negativ stemning på det hjemlige og i Europa mens stigninger nåede frem til USA og andre

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 3. marts 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tegner til at blive en stille dag på nøgletalsfronten. På den internationale scene er det mest interessante nøgletal schweizisk

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 19. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Med hensyn til de økonomiske begivenheder rettes fokus i dag primært mod USA, hvorfra vi får referatet af rentemødet i centralbanken

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. maj 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. maj 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. maj 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Pæn arbejdsmarkedsrapport trak stemningen på aktiemarkederne i vejret. EUR og renter trak imidlertid lidt nedad sammen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. maj 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. maj 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 3. maj 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Forsigtige aktiemarkeder dog med pæne stigninger i Japan over natten. Renterne stiger en tand og EUR styrkes til stærkeste

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. august 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. august 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. august 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ stemning efter Kina-tal trak aktiekuser og obligationsrenter ned, mens EUR blev svækket. Til morgen en blandet

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 30. januar 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 6 Amerikansk arbejdsmarked i fortsat fremgang Ugen der gik Aktiemarkederne er faldet lidt gennem ugen, og det samme er statsrenterne. EUR er styrket

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. oktober 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. oktober 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. oktober 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Finansmarkederne afventende forud for dagens EU-topmøde, men stemningen forsures efter en omgang svage USA-nøgletal

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2011 Vigtigste begivenheder USA: Detailsalget ventes at falde Markederne: Aktiemarkederne vender rundt til det positive 20 mens obligationsrenterne kravler

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. december 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. december 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. december 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Stille dag hvor lettelsen om udeblivende Kinarenteforhøjelse indebar let stigende aktiekurser samt en pæn stigning

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. august 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. august 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. august 2011 Vigtigste begivenheder USA: Dystre udsigter for forbruget Markederne: Finansmarkederne præget af let pessimisme frem mod Bernanke-tale. Han leverede

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 4. marts 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 4. marts 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 4. marts 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Særdeles positiv dag på aktiemarkederne i kølvandet på stærke økonomiske nøgletal og reducerede Mellemøstbekymringer

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det bliver en relativt stille dag på nøgletalsfronten, og mon ikke finansmarkederne især holder øje med efterdønningerne oven på

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Indeks Indeks 24. oktober 2013 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I euroområdet modtager vi PMI-indeksene for oktober. Vi forventer, at PMI Composite-indekset vil bevæge sig sidelæns

Læs mere

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Olieprisen er faldet markant 2 Det kan også ses i de danske detailpriser Benzinpris er tal fra EU-Kommissionen for Super 95. 3 Og det spiller

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 30. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 30. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 30. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Sur aktiemarkedsstemning i Europa og USA fortsatte over natten i Asien. Amerikanske renter falder mens de stiger i Europa.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. februar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. februar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. februar 2012 Vigtigste begivenheder USA: Salg af nye boliger stadig dødt Markederne: Stille dag indeholdende ny medvind til EUR bla. oven på tyske Ifo-tal. Aktiemarkeder

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde pilen opad efter positive meldinger fra Alcoa i USA. Stigningerne fortsætter

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 19. januar 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus USA har børslukket i dag som følge af Martin Luther King Day, og der er heller ingen nøgletal af betydning fra Europa eller Asien

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 25. august 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 25. august 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 25. august 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Fremgang på aktiemarkederne i Europa bæres videre i USA og Asien. Obligationsrenter og oliepris steg, mens udviklingen

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. juli 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. juli 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. juli 2011 Vigtigste begivenheder USA: Kan ISM holde sig over 50? Morgenmelding Danmark går på sommerferie, men vender tilbage igen fra d. 8. august. God sommer Markederne:

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Forsigtigt negativ aktiemarkedsstemning anført af relativt svage nøgletal fra USA samt fortsatte bekymringer om situationen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 31. marts 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 31. marts 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 31. marts 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Generelt positiv aktiemarkedsstemning. Obligationsrenterne faldt en smule i USA og sivede nedad over dagen i euroområdet.

Læs mere