Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra GM 4. Drøftelse af informationer m.v. fra udvalgene 5. Evt. andre relevante emner 6. Eventuelt. Ad 1 godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt. Ad 2 Orientering fra formanden Formanden bød velkommen og oplyste, at den økonomiske situation i klubben ikke er så god, som vi kunne ønske os, idet vi allerede nu kan konkludere, at vi kommer ud med et underskud. Vejret har spillet en rolle den første del af sommeren, idet greenfee-indtægterne ikke helt holder til budgettet, men det kan nå at rette sig endnu. Kontingentet er også under det budgetterede, og desuden har der været lidt færre deltagere til de turneringer, der er afholdt i klubben, hvilket heller ikke har gavnet økonomien. Ad 3 Orientering fra GM John Friis gennemgik herefter økonomien, og der henvises til den skematiske oversigt pr. 31/7-15 neden for. Indtægter: Kontingentindtægterne på tkr. er 134 under budgettet og 98 tkr. mindre end sidste år. Greenfee-indtægterne på 399 tkr. er 56 tkr. under budgettet og 63 tkr. mindre end sidst år. Her har den kølige sommer angiveligt spillet ind, men en god august og september kan rette op på tallet i et vist omfang. Sponsorindtægterne på 443 er 37 tkr. under budgettet, men da der vil blive faktureret yderligere indtægter på denne konto senere på året, forventes budgettet så nogenlunde at holde.

2 De samlede indtægter beløber sig til tkr., hvilket er 219 tkr. under budgettet og 214 tkr. mindre end sidste år. Udgifter: Udgifterne holder til gengæld budgettet. Administrationsudgifterne er lidt mindre en budgetteret, idet der er sparet lønkroner i forbindelse med bemandingen på kontoret. Udgifterne til banen er større end beregnet, idet der har været en udgift på ca. 40 tkr. til reparation af vandingsanlægget. Det er en tendens der har vist sig de seneste år og der må forventes yderligere omkostninger til vedligeholdelse af dette i tiden fremover. Finansiering: Den positive afsmitning af omlægningen af vores finansiering begynder nu at vise sig og vil fortsætte resten af året. Afskrivning: Hvis ikke der sker yderligere investeringer vil afskrivningerne beløbe sig til ca tkr. De samlede udgifter på tkr. er 3 tkr. mindre end budgettet og 36 tkr. mindre end sidste år. Konklusion: Det forventes, at regnskabet for 2015 vil vise et underskud på omkring kr. I forbindelse med dette skal det dog siges, at afskrivningerne som ovenfor nævnt beløber sig til ca tkr., ligesom der vil blive afdraget ca. 1 million kr. på gælden. Konto Realiseret Budget Realiseret Afvig ift. Afvig ift. Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Årsbudget Juli 2015 Juli 2015 Juli 2014 budget Kontingent Skabe Tilskud Medlemmer i alt Greenfee (Netto) Øvrige indtægter Turnering (Netto) Sponsorer (Netto) Indtægter Administration Medlemsaktiviteter Banen Klubhus Elite Junior Begynder Udgifter Res. før fin/afskr Finansiering Res. før afskr Afskrivninger Resultat

3 Kassekredit: Som det fremgår af skemaet nedenfor udviser kassekreditten pr. 31/7 et minus på ca tkr., hvilket er ca tkr. mere end på samme tidspunkt sidste år, men det skyldes især, at der er trukket ca tkr. til indfrielse af lån i Danske Bank. Kassekredit JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC År År År År År År År Difference > Langfristet gæld: Som det fremgår af skemaet nedenfor er den langfristede gæld med udgangen af 2. kvartal på tkr. Gælden er faldet med tkr. siden årsskiftet, heraf er de tkr. overført til kassekreditten som ovenfor anført. Det forventes, at der afdrages ca tkr. på den langfristede gæld i Langfristet gæld Realkredit, byggelån & Leasing Ult Ult Ult Ult Q Q Q Ult Q Q I alt Investeringer i 2015: Reparation af klubhus og terrasse (fase II) kr. Touchstander med betaling, ombygning og service kr kr. Medlemsstatus: Som det fremgår af skemaet nedenfor, er den negative medlemsudvikling stoppet, og vi kommer ud med nogenlunde samme medlemstal i år som sidste år. Jf. skemaet er der et plus på 7 medlemmer i år. Siden medio august 2014 har vi fået knap 200 nye medlemmer via MPG-ordningen, så det må siges at være en succes. Men det er samtidig en investering, da 115 nye MPG-ere i 2015 kun betaler 498 kr for et helt år, men vi må håbe, at golfspillet har vakt deres interesse, så de bliver fuldgyldige medlemmer fra Det forventes i øvrigt, at der kommer flere MPG-ere resten af Kategori Status Status Budget ult. Heraf Diff. Diff MGP År Udmeldt Indmeldt Netto MGP Seniorer N/A Ungseniorer N/A Juniorer m/banetill N/A Juniorer u/banetill N/A Pensionister N/A Øvrige N/A Prøvemedlemmer N/A FlexBasis FlexSyd Long Distance G.snit Passive I alt I alt Orienteringssager: Status på frilægning af vandløb på Ø2 og Ø5: Peter Norskov oplyste, at Hjørring Kommune ikke er helt færdige med arbejdet endnu, idet der skal planeres yderligere på arealerne og kørevejene. Peter tager kontakt til kommunen m.h.t. tidsplanen.

4 Greenkeeper-situationen: Der er p.t. 6 fuldtidsansatte greenkeepere. Der burde være mindst 7, men en har sagt op, og det har betydet, at frivillige har hjulpet til, således at ferie også har kunnet afvikles. De greenkeepere, der ikke er fastansat, vil blive sagt op, når sæsonen nærmer sig slutningen. Det skal bemærkes, at greenkeeperne p.t. er presset, og det er derfor nødvendigt, at frivillige hjælpe til. Hvis nogen har lyst til at give en hånd med, er man særdeles velkomne til at rette henvendelse til sekretariatet. Analyse af turn-tider: Som det tidligere er blevet oplyst, kan det diskuteres, om det er nødvendigt, at der er turn-tid efter 2.15 time, som tilfældet er nu. Kan der spares tid på de enkelte sløjfer ved f.eks. at ændre turn-tiderne til 2 timer. Bestyrelsen har besluttet, at analysen af emnet fortsætter resten af året, og at det evt. ændres fra 2016 Stafet for Livet: Som det er fremgået af dagspressen og opslag i klubhuset afholdes der på Vest 7 8 og 9 Stafet for Livet i weekenden den /8 hvilket betyder, at disse huller er lukket fra onsdag den 19/8 til og med mandag den 24/8. Det betyder også, at DR er lukket, idet denne skal benyttes til P-plads. Der er p.t. tilmeldt ca til arrangementet. Fødselsdage: Vores house-keeper Bruno Borup fylder den 26/ år. Cheftræner Alvah Routhledge fylder den 11/9-15 (kun) 50 år. Et stort tillykke herfra. Beslutningssager: Greenfee-priser: Som det fremgår af skemaet nedenfor, er der forskellige priser på greenfee i de nordjyske golfklubber. Spørgsmålet er, om vi skal ændre på vores priser. John Friis analyserer nærmere. Klub Hverdage Weekend Bemærkning Hjørring Hirtshals Sindal Løkken Brønderslev ½ pris juli og august Frederikshavn Hvide Klit Variabel i løbet af dagen 300 / 350 Blokhus alle dage om sommereren Dronninglund Hals Sæby Aalborg Ørnehøj Gennemsnit Klipning af græs på de enkelte sløjfer: Som mange af medlemmerne angiveligt har bemærket, er der ikke blevet klippet græs foran nogle af Teestederne på nord- og østsløjfen. Det er der nogle medlemmer og greenfee-spillere, der har henvendt sig vedrørende dette, og bestyrelsen har derfor besluttet, at græsset fremover også klippes disse steder.

5 Golfspilleren i Centrum: Der er i juli sendt spørgeskema ud til medlemmerne, og kommentarerne fra undersøgelsen er fremsendt til klubben fra DGU. Kommentarerne vil efterfølgende blive nærmere gennemgået. Belønning til frivillige fra Danbolig: Kristian Rask fra Danbolig i Hjørring har som tidlige ønsket at belønne den frivillige arbejdskraft, der ydes fra medlemmerne, og bestyrelsen har besluttet, hvem der har gjort sig fortjent til dette i denne omgang. Det vil senere blive meddelt, hvem det går ud over. Afholdte turneringer: Tilmeldingen til 3 af klubbens store eksterne turneringer har været dalende i Stygge Krumpen: 2015: : 70 Vendsyssel Open: 2015: : 125 Message Elitecup: 2015: : 59 John Friis foreslog, at der nedsættes et udvalg omkring markedsføring og information, som gerne skulle kunne øge interessen og dermed tilmeldingen til de kommende år, hvilket er imødekommet. John Friis og Peter Norskov er tovholdere. Ad 4 Drøftelser af informationer m.v. fra udvalgene Juniorafdelingen: Peter Norskov oplyste, at der afholdes møde den 22/9-15 for nærmere at få analyseret, hvorfor nedgangen i juniorafdelingen er så stor, som tilfældet er. Han har i den forbindelse konsulteret Helle Kristensen. Husudvalget: Jens Erik Poulsen oplyste, at klubhus og den gamle greenkeepergård nu har fået en omgang tiltrængt maling. Starterhuset på N1 er ændret til en pavillon, da 2 af siderne var præget af tidens tand. Der mangler maling og omlægning af gulvet, idet det bliver presset op af rødder fra de omkringstående træer. Ad 5 Evt. andre relevante emner Intet. Ad 6 Eventuelt. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22/9-15 kl i Klubhuset. Jens Erik Poulsen, sekretær.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt.

Torben Kyhl og Per Glad ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bodil Lamberg og Poul Erik Therkelsen valgt. Formanden har ordet Generalforsamlingen den 24. marts var velbesøgt, og stemningen steg gevaldigt, da bestyrelsen kunne fortælle, at det med hjælp fra medlemmer og sponsorer var lykkedes at skaffe kr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere