Konkurrence lig velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence lig velfærd"

Transkript

1 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK LIGGER PÅ LISTEN OVER 32 LANDE MILLIONTAB: UDENLANDSKE NETBUTIKKER SNYDER MED DANSK MOMS > 08 >12 > 24 > 32 TEMA: KONKURRENCESAMFUNDET Konkurrence lig velfærd "Jeg taler ikke om en bevægelse væk fra velfærd og tryghed. Jeg taler om et nyt velfærdssamfund." - Finansminister Bjarne Corydon > DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 14 Reformer, Dynamik & Velstand

2 Konkurrencesamfundet er kommet for at blive Leder > 08 Indhold > Tekst JENS KLARSKOV, direktør i dansk erhverv Debatten om konkurrencesamfundet har været sporadisk og til tider præget af misforståelser. Det håber jeg, at dette magasin kan være med til at råde bod på. Som både finansminister Bjarne Corydon og professor Ove Kaj Pedersen fremhæver, er konkurrencesamfundet nutidens svar på velfærdssamfundet og ikke en afvikling af det, som visse kritikere har hævdet. Debatten om overgangen fra velfærdssamfundet til konkurrencesamfundet minder på mange måder om den debat, som opstod med overgangen til velfærdssamfundet i starten af 50 erne. Her hævdede kritikerne, at velfærdssamfundet var et redskab til at passivisere borgerne. Siden hen har velfærdssamfundet været lovprist i både ind- og udland som en af de bedste samfundsmodeller for både borgere og erhvervsliv. Den finansielle nedsmeltning og den efterfølgende makroøkonomiske krise har imidlertid vist, at velfærdssamfundet ikke har svarene på nutidens udfordringer. Globaliseringen og den øgede konkurrence nødvendiggør nye modeller og et nyt syn på, hvordan vi indretter vores samfund. Det er her, konkurrencesamfundet leverer den mest overbevisende model for, hvordan vi kan bevare et samfund med så høj velstand, at vi har råd til at bevare den frihed, lighed og tryghed, som både er målet i velfærdssamfundet og i konkurrencesamfundet. Overgangen til konkurrencesamfundet kræver politisk mod og svære beslutninger. Både den nuværende og den tidligere regering har med reformer af eksempelvis efterløn, SU, kontanthjælp og dagpenge vist, at de er klar til at trimme den offentlige sektor. Men vi er langtfra i mål. Der er brug for flere reformer, men også for en mentalitetsændring blandt danskerne. Hvor det i velfærdssamfundet i for høj grad var muligt at nyde uden at yde, vil der i konkurrencesamfundet blive stillet større krav til den enkelte. Konkurrencesamfundet er kommet for at blive, og med det følger et fælles større ansvar for at skabe fremtidens velstand. Gevinsten er et konkurrencedygtigt Danmark med højere vækst og flere arbejdspladser. Det burde alle kunne blive enige om er den rette samfundsmodel. God læselyst! Jens Klarskov Adm. direktør i Dansk Erhverv "Overgangen til konkurrencesamfundet kræver politisk mod og svære beslutninger." Jens Klarskov adm. direktør INTERVIEW Konkurrencestaten sikrer velfærd Mød professor Ove Kaj Pedersen fra CBS, der er ophavsmand til begrebet konkurrencestat BAGGRUND Billigere at bygge højlager i Sverige Vi skriger sådan set bare efter, at kravene er ens. Ellers smutter virksomhederne ud af Danmark, lyder det fra DSV. INTERVIEW Ud over stepperne Hvad sker der, når fire iværksættere og en god idé får penge af staten til at samarbejde med universiteter og kommercielle partnere? REPORTAGE Sundhed gavner bundlinjen Det ved IKEA, der samarbejder med SundhedsDoktor. BAGGRUND Offentlig-privat samarbejde Privathospitalet Valdemar og Region Sjælland samarbejder tæt. Der er penge at hente i konkurrence. 50 Udgiver Dansk Erhverv erhvervsorganisation for virksomheder og 100 brancheforeninger Kontakt Dansk Erhverv: Chefkonsulent Dorthe Pihl, Produktion: First Purple Publishing Redaktør: Signe Tonsberg Projektledelse: Kasper Karstensen Design/layout: Pia Bajlum Forsidefoto: Ulrik Jantzen Kommerciel chef: Thomas Refdahl Salg: Mads Laursen, Peter Karstensen, Troels Thomsen Oplag: Tryk: Stibo Graphic Kontakt: First Purple Publishing A/S, Kasper Karstensen Dansk Erhvervs Årsmagasin distribueres via talrige kanaler til det offentlige og private erhvervsliv og politikere samt på Folkemødet og Dansk Erhvervs Årsdag Desuden i Jyllands-Posten vest og Børsen øst. 02 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

3 Konkurrencestaten er en reformeret og effektiviseret velfærdsstat, mener finansminister Bjarne Corydon. Velfærd i god økonomisk form Arbejde og tryghed til alle og vækst og konkurrencedygtighed på den internationale bane. Finansminister Bjarne Corydon beskriver sit projekt: Det nye, strømlinede velfærdssamfund. Tekst Mette Bender Foto Ulrik jantzen P rojektet er stort og finansministeren fast i blikket. Danmarks økonomi skal i form, så vi kan blive en stærk konkurrencestat. Det vil sige et samfund i så god økonomisk stand, at vi har råd til den velfærd, der er vores kerne. - Vi er langt. Dansk økonomi er allerede i en form, som rigtigt mange lande misunder os. Danmark besidder nu og her forudsætningerne for omsider at forlade krisen og gå mod vækst og større beskæftigelse, fastslår Bjarne Corydon. Den situation er skabt gennem lovændringer på talrige områder: skat, førtidspension, kontanthjælp, efterløn og SU. Sigtet for samtlige reformer har været bedre konkurrencekraft og flere reformer af samme skuffe er på vej. - Jeg er en ganske stor optimist på Danmarks vegne. Vi bruger den klassiske socialdemokratiske ide om velfærd og fællesskab som vores vej frem under hård international konkurrence. Finansminister Bjarne Corydon har offentligt bekendt sig til begrebet konkurrencestat. Det vil sige en stat, der er velfungerende nok til at kunne konkurrere dygtigt på internationalt niveau. - Jeg taler ikke om en bevægelse væk fra velfærd og tryghed. Jeg taler om et nyt vel- færdssamfund, der er bedre til at få folk i arbejde og give dem en tryg og meningsfuld tilværelse. Konkurrence plus velfærd Begrebet konkurrencestat dækker over en række vilkår, som vores samfund er underlagt. Hvis dem, der er mest udsat for konkurrence, ikke klarer sig godt, betaler de mindre skat, og vi har mindre til at finansiere velfærd med, forklarer han. - Jeg oplever en voksende bevidsthed hos danskerne om, at international konkurrence er et vilkår, vi må tilpasse os. Jeg oplever Fortsætter side 04» KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

4 - også en voksende national selvsikkerhed og tro på, at vi kan klare det her. Vi klarer det på vores måde, fordi vi ser virkeligheden i øjnene og handler i tide. Velfærd er vores stolthed For vores velfærd er det sidste, vi som danskere ønsker at smide væk, mener Bjarne Corydon. - På kryds og tværs af politiske skel og skænderier, oplever jeg, at vi som befolkning er glade for det, der er særligt ved vores samfund: Velfærden. Det er et stort projekt at bevare den, og det er ikke tid til at læne sig tilbage. Vi må holde os på sporet. Derfor er nye økonomiske reformer på vej, men det er ikke nok med afbalancerede og langsigtede beslutninger. - Vi skal også have reformerne til at virke i praksis. Det gælder for eksempel den erhvervsuddannelsesreform, der netop er vedtaget. Vi investerer i disse år i hinanden og i ordninger, der ikke kun giver os tryghed, men også frihed til at bruge os selv bedst muligt. Vi forandrer Danmark Alle lande er nemlig udsat for voksende konkurrence. Målet er meget forenklet at sælge mere til udlandet, end vi køber. Sådan løber Danmark som forretning nemlig bedst rundt. Og sådan bliver der råd til skoler, hospitaler, social tryghed og gode muligheder for alle. - Vi er Danmark i disse år båret af ideen om at forene de klassiske idealer om fællesskab med konkurrencedygtighed. Jeg mener, at den ide vil bære os godt og sikkert langt ind i det nye århundrede. Andre traditionelle velfærdsnationer giver i disse år åbenlyst køb på tryghed og fællesskab, pointerer Corydon. - Dér vil vi ikke hen. Vi har som mål at sikre den velfærd, der kendetegner os som samfund, og samtidig sørge for, at vi klarer os godt. Derfor er vi i gang med at forandre Danmark. Jeg oplever en voksende bevidsthed hos danskerne om, at international konkurrence er et vilkår. Jeg oplever også en tro på, at vi kan klare det her. Udsat position Danmark satser benhårdt på at hjælpe flest muligt til at skabe en meningsfuld tilværelse for sig selv frem for at modtage passiv forsørgelse. - Det er i stadig højere grad disse mål, vi fokuserer på og bruger penge på, når vi laver om på ting. Og det lykkes. Alternativet ville være tab af job, velstand, velfærd og social mobilitet. Og de tab ville især kunne mærkes Bjarne Corydon, finansminister (S) i bunden og i midten af samfundet, mener Bjarne Corydon. Ikke så meget i toppen. - Derfor mener jeg som socialdemokrat, at det her er mere end almindeligt vigtigt. Befolkningen er vores væsentligste ressource, og vi viser alle et stort sammenhold gennem bl.a. den skat, vi betaler til fællesskabet. Om befolkningen så er med hele vejen, ved han ikke endnu. - Det ved vi først til næste valg. At være finansminister i en krisetid er en udsat position. Det skal man være afklaret med, hvis man vil løse opgaven på en måde, der er til gavn for andre end en selv. Bred opbakning Også erhvervslivet skal yde. - Det handler ikke kun om at lette skatter og lempe byrder for virksomhederne. Alle må se på, hvad de selv kan bidrage med, og dette er et område, som også produktivitetskommissionen kigger på. Vi er som regering jævnligt uenige med erhvervslivet om konkrete krav og anbefalinger. Sådan er rollefordelingen bare. Men Corydon møder mange progressive og ansvarlige holdninger i erhvervslivet, som f.eks. offensivt støtter miljøhensyn, der kan betyde større udgifter for virksomhederne. - Vi har her i landet gennemført en grøn omstilling, som er mere vidtgående end i noget andet land på kloden. Og der er bred dansk vilje til at bakke op om politiske løsninger og sætte sig ud over det daglige, banale, politiske spil både i erhvervslivet og i fagbevægelsen, mener Bjarne Corydon. - Vækst og konkurrence er på dagsordenen ikke kun som et forbipasserende tema i den politiske debat, men som et politisk mål, som vi systematisk arbejder for og sigter efter. Opgaven at være finansminister i et samfund, der er hærget af krise, er udfordrende. - Det er en krævende tid, vi som samfund befinder os i, og en krævende opgave, jeg som finansminister står med. Det slider, men det opmuntrer mig at opleve generel vilje til at få skabt et stærkere og bedre samfund til gavn for alle. 04 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

5 Det er en krævende tid, vi som samfund befinder os i, og en krævende opgave, jeg som finansminister står med. Bjarne Corydon finansminister (S) HVAD ER EN KONKURRENCESTAT? Bjarne Corydon har flere gange talt varmt for begrebet konkurrencestat i den offentlige debat. Den amerikanske økonom Philip Cerny var den første til at anvende begrebet i 1990 erne. Professor i komparativ politisk økonomi Ove Kaj Pedersen har lavet en samlet teori om og beskrivelse af begrebet. Han udgav i 2011 Konkurrencestaten, som satte gang i debatten herhjemme. Konkurrencestaten ses af både Ove Kaj Pedersen og Bjarne Corydon som en reformeret og effektiviseret velfærdsstat, hvis mål er at finansiere velfærd gennem international konkurrenceevne og eksport. -Vækst og konkurrence er på dagsordenen ikke kun som et forbipasserende tema i den politiske debat, men som et politisk mål, som vi systematisk arbejder for og sigter efter, siger finansminister Bjarne Corydon. POLITISKE MÅL FOR KONKURRENCESTATEN En stor og velfungerende arbejdsstyrke Høj formue- og indkomstmæssig lighed i befolkningen DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 14 Færre borgere på overførselsindkomst Velfungerende uddannelsessystem, sygdomsforebyggelse og infrastruktur Godt samarbejde mellem stat og erhvervsliv KONKURRENCE- Favorable betingelser for finansiering og skat for virksomheder Forskning og innovation SAMFUNDET Effektivisering og omlægning af den offentlige sektor Reformer, Dynamik & Velstand KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

6 Isla nd & Bergen Fæ r e rn øe BMW 3-serie Gran Turismo Stavanger Langesund Larvik Kristiansand Hirtshals Hirtshals Godsmængde 1,5 mio. ton årligt Danmarks 3. største passagerhavn 2,2 mio. rejsende årligt lastvogne/trailere årligt biler årligt 4 rederier Over 90 servicevirksomheder, der tilbyder service på alle typer af fartøjer og maritimservice samt lastbiler og trailere Motorvej/motortrafikvej direkte til transportcenter og havn. SKØNHED KOMMER BAGFRA. Broen til Norge starter i Hirtshals Norges sydligste havn Porten mellem Norge og EU ligger i Hirtshals. Logistikken og transportmulighederne omkring Hirtshals er med motorvej E39 og de mange færgeforbindelser helt i top. Det gør Hirtshals til et stykke fremskudt Norge - Norges sydligste havn. Den daglige færgetrafik mellem Hirtshals og Norge sikrer en effektiv transport af varer. Over 40 færgeanløb hver uge gør det oplagt at sende løstrailere frem og tilbage mellem Norge og EU med Hirtshals Transport Center som omlastnings- og fordelingscentral. Læs mere om broen til Norge på og BMW 3-serie Gran Turismo byder på alt det bedste fra coupéens elegance, kombineret med formfuldendt funktionalitet og rummelighed langt ud over dine vildeste forventninger. En enestående baghjulstrukken køreoplevelse med præstationer helt i top, luksuriøst interiør med højere siddestilling, lounge-stemning på bagsædet og usædvanlig meget bagageplads under den store bagklap. Det eneste beskedne er det faktum, at vi kontant og kompromisløst arbejder på at få større præstationer ud af mindst muligt brændstof men det er en anden historie. Find nærmeste forhandler på bmw.dk. Hirtshals er et væsentligt omdrejningspunkt for den skandinaviske og nordatlantiske godstransport. Godstransporten over havnen er støt stigende der transporteres årligt lastbiler og trailere med færgerne til og fra Hirtshals. DEN NYE BMW 3-SERIE GRAN TURISMO. BESKATNINGSGRUNDLAG FRA KR. A E BMW 320i Gran Turismo kontantpris fra kr. BMW ErhvervsLeasing af BMW 318d Gran Turismo fra kr./md. Førstegangsbetaling 0 kr. Beskatningsgrundlag kr. Priserne er baseret på 36 mdr., km i perioden, inkl. service og leveringsomk. og ekskl. moms, dæk, metallak, forsikring og grøn ejerafgift. Etableringsgebyr kr. Adm. gebyr 25 kr./md. Priserne er baseret på endelig kreditgodkendelse. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbrug 12,3-22,2 km/l, CO2-udledning g/km, hk. Ren køreglæde

7 Isla nd & Bergen Fæ r e rn øe BMW 3-serie Gran Turismo Stavanger Langesund Larvik Kristiansand Hirtshals Hirtshals Godsmængde 1,5 mio. ton årligt Danmarks 3. største passagerhavn 2,2 mio. rejsende årligt lastvogne/trailere årligt biler årligt 4 rederier Over 90 servicevirksomheder, der tilbyder service på alle typer af fartøjer og maritimservice samt lastbiler og trailere Motorvej/motortrafikvej direkte til transportcenter og havn. SKØNHED KOMMER BAGFRA. Broen til Norge starter i Hirtshals Norges sydligste havn Porten mellem Norge og EU ligger i Hirtshals. Logistikken og transportmulighederne omkring Hirtshals er med motorvej E39 og de mange færgeforbindelser helt i top. Det gør Hirtshals til et stykke fremskudt Norge - Norges sydligste havn. Den daglige færgetrafik mellem Hirtshals og Norge sikrer en effektiv transport af varer. Over 40 færgeanløb hver uge gør det oplagt at sende løstrailere frem og tilbage mellem Norge og EU med Hirtshals Transport Center som omlastnings- og fordelingscentral. Læs mere om broen til Norge på og BMW 3-serie Gran Turismo byder på alt det bedste fra coupéens elegance, kombineret med formfuldendt funktionalitet og rummelighed langt ud over dine vildeste forventninger. En enestående baghjulstrukken køreoplevelse med præstationer helt i top, luksuriøst interiør med højere siddestilling, lounge-stemning på bagsædet og usædvanlig meget bagageplads under den store bagklap. Det eneste beskedne er det faktum, at vi kontant og kompromisløst arbejder på at få større præstationer ud af mindst muligt brændstof men det er en anden historie. Find nærmeste forhandler på bmw.dk. Hirtshals er et væsentligt omdrejningspunkt for den skandinaviske og nordatlantiske godstransport. Godstransporten over havnen er støt stigende der transporteres årligt lastbiler og trailere med færgerne til og fra Hirtshals. DEN NYE BMW 3-SERIE GRAN TURISMO. BESKATNINGSGRUNDLAG FRA KR. A E BMW 320i Gran Turismo kontantpris fra kr. BMW ErhvervsLeasing af BMW 318d Gran Turismo fra kr./md. Førstegangsbetaling 0 kr. Beskatningsgrundlag kr. Priserne er baseret på 36 mdr., km i perioden, inkl. service og leveringsomk. og ekskl. moms, dæk, metallak, forsikring og grøn ejerafgift. Etableringsgebyr kr. Adm. gebyr 25 kr./md. Priserne er baseret på endelig kreditgodkendelse. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbrug 12,3-22,2 km/l, CO2-udledning g/km, hk. Ren køreglæde

8 Hvad er en konkurrencestat? En stat, der agerer i international konkurrence med andre stater med det mål at skabe økonomisk vækst. Konkurrencestaten - I den danske model af konkurrencestaten fastholder vi velfærd om end i en mere trimmet form, siger Ove Kaj Pedersen. sikrer vores velfærd Klædt på til global konkurrence. Det bliver vi med konkurrencestaten, der optimerer vores konkurrenceevne gennem velfærd og investering i innovation. Mød professor Ove Kaj Pedersen, der er ophavsmand til begrebet. Tekst Mette Bender Foto jeanne kornum K onkurrencestaten er en realitet. Vi lever i den. Begrebet er resultatet af min og andres forskning og beskriver de ændrede vilkår, som staten i en globaliseret verden navigerer i. Sådan siger professor i komparativ politisk økonomi ved Copenhagen Business School Ove Kaj Pedersen. Han skrev i 2011 bogen Konkurrencestaten og bragte dermed det nye begreb ind i den politiske debat. Vi har stillet ham tre centrale spørgsmål om konkurrencestat, velfærd og vækst. 1 Erstatter konkurrencestaten velfærdsstaten? Nej. Danmark er fortsat en velfærdsstat, der løser en lang række velfærdsorienterede opgaver. Konkurrencestaten er en overbygning, der gør det muligt at fastholde velfærd i en forandret virkelighed med global konkurrence. Danmark konkurrerer ikke længere kun med lande som Sverige og Tyskland. Vi konkurrerer med lande som Kina og Brasilien, der er fundamentalt forskellige fra os. De har store befolkninger, omfattende naturressourcer, lave lønninger og begrænset velfærd. De vestlige lande har siden 1990 erne været i gang med at tilpasse sig den stærkt forandrede virkelighed. England gør det ved at afvikle velfærd. Tyskland gør det ved at omlægge velfærd og er på vej til en slags todeling, hvor arbejdsstyrken modtager størstedelen af velfærdsgoderne, mens dem uden arbejde har færre goder. Danmark og Sverige tager derimod afsæt i velfærd i deres tiltag for at forbedre konkurrenceevnen. 2 Hvordan gavner velfærd konkurrenceevnen? Fordi Danmark siden Anden Verdenskrig har prioriteret velfærd, har vi en række styrker, som gavner os i global konkurrence. Vi har sund og kompetent arbejdskraft, god adgang til relativt billig kapital og velfungerende infrastruktur. Ved som stat at skattefinansiere uddannelse, sundhed og infrastruktur skaber vi gode rammer for erhvervslivets mulighed for at konkurrere. Danske virksomheder er stærke på kompetence, teknologi og innovation. Samtidig eksporterer vi i stigende grad konkrete velfærdsydelser og viden om, hvordan man bedst organiserer velfærd. Tiltag som de nye supersygehuse er statslige investeringer, som kan føre til øget eksport af sundhedsteknologi. Ligesom velfærd er en forudsætning for vækst, er vækst en forudsætning for velfærd. Staten kan støtte forskning og udvikling og dermed støtte vækst. Forbedret vækst og konkurrence fører til flere skatteindtægter til staten, og ringen er dermed sluttet. 3 Er der ingen modsætning mellem velfærd og vækst? Jo. Hvis den offentlige sektor er for stor, og hvis erhvervslivets skatteforhold er for dårlige, hæmmer det konkurrenceevnen. Derfor er effektivisering af den offentlige sektor et naturligt mål for konkurrencestaten. Det sker blandt andet ved digitalisering, sammenlægning af institutioner, reorganiseringer og professionalisering af driftsledelse. Det sker desuden gennem udbud, som sikrer konkurrence på offentlige ydelser, og ved at begrænse antallet af borgere på overførselsindkomst. Omvendt sikrer staten ikke mindst i krisetider efterspørgsel og arbejdspladser ved at udbetale løn og dagpenge til borgere. Ved at bevare tilbud om pasning af børn sikrer staten, at begge voksne i en familie kan arbejde. Det stimulerer forbruget. I Danmark har vi politisk flertal over midten for den velfærdsbaserede model af konkurrencestaten. Vi har faktisk aldrig haft en egentlig politisk opposition til konkurrencestaten, som i realiteten har været under opbygning de sidste 20 år. 08 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

9 Tak fordi I aldrig gav op Philip Damkær Mouritsen, 24 år. Blev anbragt på kostskole som 11 årig og her startede et liv på institutioner. Han udviklede et hashmisbrug og tabte greb om skolen og om sig selv. Kommunen placerede ham til sidst på Kanonen. Og som Phillip siger: jeg var ikke altid enig med Kanonen, men rammerne var gode for mig. Nu er Philip far, er IT-uddannet, har startet egen virksomhed og er tæt på drømmen om en gård. Hvor han og hans gode ven, begge skal bo med deres familier. Anbringelse og behandling af børn og unge kan være fatalt, både menneskeligt og økonomisk, hvis behandlingen slår fejl, og den unge skal genanbringes. Hos Fonden Kanonen får Kommunen en fast pris uden efterregninger. Det kan godt være, at Kanonen virker dyrere end andre alternativer, men hos Fonden Kanonen lykkes de unge første gang Fonden Kanonen er opholdssted for unge piger og drenge mellem 12 og 18 år (23 år), som har brug for et længerevarende ophold med massiv voksenstøtte, hjælp og struktur. Kanonens målgruppe er blandt andet unge karakteriseret ved svært omsorgssvigt, dårligt fungerende og udadreagerende. Kanonen har altid den nødvendige ekspertviden og fagspecifikke bistand tilknyttet. Kommunen tilbydes 4 forskellige satellit pladstyper og fire faste prisniveauer. Herefter får kommunen INGEN efterregninger, imens Fonden Kanonen sørger for at den unge lykkes. Find os på

10 MÆRKESAG Tal er mere og andet end en numerisk størrelse. Tal er potentiale og muligheder. Tal er liv og død for vores kunder. Og det er dem, vi er her for. Dem, der er grunden til at rgd revision og Nielsen & Christensen nu er blevet til et under navnet Redmark. I en verden, der forandrer sig fra sekund til sekund bliver alting mere komplekst og uigennemskueligt. Mulighederne bliver mangedoblet, men det samme gør faldgruber og risici. Så derfor er der brug for både størrelse og styrke. Jo større vi er, jo lettere har vi ved at tiltrække de rigtige mennesker. Dem, der har potentialet og kompetencerne til at takle morgendagens udfordringer dem, der kan møde kunderne på en kvalificeret og nærværende måde og sikre dem professionel og moderne rådgivning. Vi vil gerne matche de store. Men kun på kompetencerne. Havet, vi navigerer i er det samme. Så vi foretrækker en speedbåd med kurs mod nye tider frem for en supertanker. Det er der mange, der gør, er vi overbeviste om. Takket være fusionen har vi nu hestekræfter nok til for alvor at gøre en forskel. redmark.dk Aalborg Hasseris Bymidte 6 DK-9000 Aalborg Tlf Aars Dyrskuevej 9 DK-9600 Aars Tlf Aarhus Sommervej 31C DK-8210 Aarhus V Tlf København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Tlf Redmark er Danmarks nye landsdækkende revisionsvirksomhed med 200 ansatte og kontorer i Aalborg, Aars, Aarhus og København. Det er Redmarks ambition at markere sig som dem, der tilbyder den bedste rådgivning baseret på stærke faglige og forretningsmæssige kompetencer. Vores kernekompetencer er revision, regnskab, skat og rådgivning. Blandt vores varemærker er et engagement ud over det sædvanlige. For os er du ikke blot et nummer i rækken. Som kunde hos Redmark har du krav på den bedste løsning hver gang. Redmark er medlem af Revisorgruppen Danmark, som er en videnbaseret sammenslutning af 24 uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. I medlemsfirmaerne beskæftiges godt 1600 medarbejdere, hvoraf 260 er statsautoriserede revisorer. Redmark er medlem af MGI et verdensomspændende samarbejde mellem uafhængige revisionsfirmaer. Dette partnerskab, kombineret med vores strategiske og geografiske placeringer, gør os i stand til at agere hurtigt og effektivt både lokalt, nationalt og internationalt.

11 KOMPETENCELØFT FOR FAGPROFESSIONELLE I AUGUST 40 sommerkurser ledet af forskere og undervisere fra Københavns Universitet eller Copenhagen Business School COPENHAGEN SUMMER UNIVERSITY august 2014 / august 2014 copenhagensummeruniversity.ku.dk Copenhagen Summer University er Københavns Universitets intensive sommerprogram for erhvervsaktive. Vi udbyder 18 kurser indenfor hele universitetets faglige bredde. I en travl arbejdsdag er der ofte al for lidt tid til fornyelse, udvikling og refleksion. Sæt perspektiv på dit arbejdsliv og mød ny viden i samspil med forskerne, fx: Adfærdsøkonomi og Psykologiske Valg konsekvenser af menneskelig irrationalitet Decoding China! Power, Philosophy, Government Affairs and Lobbying in China Organisationsantropologi realitetstjek og strategiforankring Kommunikation effektiv kommunikation på tværs af medier Velfærdsstat og Kriseopfattelse kampen om præmisser og konsekvenser Coaching, Kierkegaard og Lederskab CBS Executive Sommerskole klæder danske erhvervsfolk på til at møde fremtidens udfordringer, og igen i år er vi klar med 23 kompetencegivende kurser. De består af 5 dages intensiv faglig forkælelse i selskab med de bedste undervisere og videbegærlige kursusdeltagere. På Sommerskolen findes relevante kurser for ansatte i både den offentlige og private sektor, fx: Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi Fra service innovation til customer experience Økonomisk værdiskabelse økonomistyringens værktøjer Nye perspektiver på forandringsledelse Strategisk håndtering af kundedata Strategisk selvledelse - om at lede selvledende medarbejdere Sommerskole.dk AUGUST 2014 / AUGUST 2014 facebook.com/cbssommerskole

12 HVAD GØR DU HVIS DU BLIVER VALGT? Det er svært at få lov frit at sælge service inden for EU. Mange lande følger stadig ikke det direktiv, som skulle åbne for frit salg over grænserne af f.eks. rådgivning og håndværk. Dansk Erhverv har spurgt seks danske medlemmer af og spidskandidater til Europa-Parlamentet, hvad de vil gøre ved det. 12 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

13 Bureaukratiske benspænd på det indre marked Det indre marked er fuldt af uigennemsigtige, bureaukratiske og juridiske fælder. Følger alle lande reglerne, stiger bruttonationalproduktet i EU med 1,6 pct. Tekst Mette Bender Foto SØREN WESSELTOFT & JEanne Kornum Danske supermarkeder i Spanien og tyske elektrikere i Frankrig. Det skal være let for servicevirksomheder at ekspandere inden for EU. Med servicedirektivet fra 2006 forpligtede medlemslandene sig til at kvæle langtrukne procedurer og uigennemsigtige certificeringskrav. Fra 2009 skulle det indre marked have stået frit og åbent, men det er stadig ikke let at sælge service over grænserne. - Potentialet er langtfra udnyttet. EU s samlede bruttonationalprodukt vil ifølge EU-Kommissionen vokse med 1,6 pct., hvis direktivet bliver fulgt bedre, påpeger direktør i Dansk Erhverv Christian T. Ingemann, som er medlem af den EU-højniveaugruppe for servicesektoren, som rådgiver Kommissionen. - Vores opgave går ud på at forenkle og lukke huller, forklarer han. Diskrimination af virksomheder udefra Men hvor ligger barriererne? Ofte et sted i den bureaukratiske eller juridiske jungle. Virksomhederne snubler i informationsbrister, indviklede ansøgningsprocedurer og særlige krav til skat eller forsikring. - Danske entreprenører får i Frankrig besked om at stille med et certifikat, der bekræfter deres hæderlighed. Men de får ikke at vide, hvem der er bemyndiget til at bevidne denne hæderlighed. Regler af den art gør markedet forvirrende og uigennemsigtigt, siger Christian T. Ingemann. Nogle lande kræver en særlig uddannelse, før det er muligt at nedsætte sig som for eksempel bedemand. Andre kræver ingenting. Også denne problemstilling begrænser fri bevægelse. - Forsikringer er endnu et minefelt. Udfordringerne på dette område kan dog ikke løses gennem servicedirektivet, men skal håndteres særskilt. Vi er i gang med at kigge på det sammen med EU-Kommissionen, fortæller Christian T. Ingemann. Derudover er der problemer med etablering af varehuse og butikker i en række lande. I Spanien kræves der en høring i det lokale virksomhedsforum, før nye spillere kan få tilladelse til at åbne en butik. Den slags lokale regler tillader lokale virksomheder at spænde ben for nye konkurrenter. - Og i Tyskland har vi flere eksempler på, hvordan de enkelte delstater f.eks. holder IKEA ude af markedet. Diskrimination kan have mange former, og derfor er det vigtigt at sikre streng overholdelse af direktivet, siger Christian T. Ingemann. Kvikskranker på nettet Alle EU-lande har i dag implementeret direktivet i en grad, så de ikke kan forfølges for brud på traktaten. Et nøglepunkt har været de online-kvikskranker, som er virksomhedernes indgang til nødvendig information og til at ansøge om diverse tilladelser. - En hel del lande har haft store kvaler med at få kvikskrankerne op at Foto: Steen Brogaard Ulla Tørnæs, Venstre: Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre: Jeppe Kofod, Socialdemokraterne: KRÆVER SANKTIONER EU s servicedirektiv skaber mere konkurrence, lavere priser og flere job. Samlet set betyder direktivet nye arbejdspladser i EU, heraf danske. Venstre vil arbejde for, at direktivet gennemføres hurtigst KÆMPER MOD BARRIERER Fri bevægelighed for serviceydelser skal være et lige så rodfæstet og ukrænkeligt princip, som det er for fysiske varer i dag. Alle EU-lande skal implementere servicedirektivet fuldt og helt, startende med VIL LÆGGE PRES PÅ MEDLEMSLANDE Det er åbenlyst, at et fuldt implementeret servicedirektiv vil have stor positiv betydning for den europæiske økonomi. Men mens vi i Danmark effektivt har implementeret direktivet, halter andre med- muligt, bl.a. ved at kræve sanktioner oprettelse af nationale online-portaler lemslande bagefter. Jeg vil arbejde for, at over for lande, der ikke overholder reglerne. Derudover vil Venstre arbejde for at puste nyt liv i liberaliseringen ved at tage fat i forskellige serviceområder enkeltvis frem for at forsøge at liberalisere hele sektoren på én gang. på engelsk. EU-landene skal gøre op med strukturelle og administrative barrierer uden for servicedirektivet. Og endelig skal antallet af nationale særregler og krav, der forhindrer eller besværliggør det indre marked for serviceydelser, mindskes. Europa-Parlamentet lægger pres på de medlemslande, som endnu har unødvendigt bureaukrati, der forhindrer en effektiv implementering. Det vil skabe mere vækst og flere arbejdspladser i både Danmark og resten af EU. KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

14 Diskrimination kan have mange former, og derfor er det vigtigt at sikre streng overholdelse af direktivet. Christian T. Ingemann direktør, Dansk Erhverv køre. For eksempel implementerede tyskerne dem i de enkelte delstater i stedet for nationalt, hvilket i første omgang gjorde det uoverskueligt. Oprindeligt var kravet, at teksterne på portalerne skulle være på to sprog, forklarer Christian T. Ingemann videre. Frankrig valgte fransk og spansk, hvilket gjorde det svært for lande som Danmark. Dansk Erhverv arbejder i øjeblikket for krav om, at en engelsk udgave skal være tilgængelig overalt. Vækstpotentiale på 50 milliarder Højniveaugruppen har desuden i en ny rapport foreslået Kommissionen, at alle relevante ansøgninger skal kunne udføres elektronisk, og at beslægtede områder som moms lægges ind under kvikskrankerne. Indtil videre passerer kun omkring en femtedel af servicehandlen i EU landegrænser. - Det er lettere at eksportere varer som kød eller legetøj. Sproglige og kulturelle forskelle får større indflydelse, når man sælger rådgivning eller pleje. Danmark har et uudnyttet vækstpotentiale på mindst 50 mia. kr. inden for service. For eksempel har områder som design og arkitektur i forvejen forholdsvis let ved at krydse grænser. - Vi forventer, at servicedirektivet i løbet af de næste fem år vil åbne dørene til det indre marked for nye servicebrancher som sundhedsteknologi og ældrepleje, siger Christian T. Ingemann. Foto: Marie Louise Munkegaard Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti: Margrete Auken, SF: Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti: MINDRE BØVL OG BEDRE LOVE OPFORDRER TIL KLAGESAGER FORESLÅR STANDARDISERING Vi skal implementere lovgivningen rigtigt i hele EU. Det nytter ikke at være duksen, hvis vore virksomheder lider under, at de andre ikke overholder reglerne. Kvikskrankerne skal være mere brugervenlige og dække alle administrative procedurer. Vi skal have ensartet forbrugerbeskyttelse og håndhævelse af forbrugerlovgivning i hele EU, så virksomheder ikke skal spilde tid på sætte sig ind i forskellige regler. Det skal være nemmere for myndigheder at udveksle oplysninger på tværs af grænser, så virksomheder ikke skal gennem samme procedurer i forskellige lande. Jeg vil opfordre alle danske virksomheder, der bliver ramt af manglende implementering i andre EU-lande, til at indgive en klage til Europa-Parlamentets udvalg for andragender (PETI). Her kan vi sætte fokus på problemet og få EU-kommissionen til at forholde sig til problemet. Selv kæmper jeg som en del af den grønne gruppe vedholdende for fair og fri konkurrence i et ordentligt indre marked. Det er til fordel for alle EU s borgere, og det vil jeg fortsætte med, hvis jeg bliver genvalgt. Servicedirektivet blev i sin tid kendt som Frankensteindirektivet. Det var ikke venligt ment, og der var i mine øjne grund til kritikken. For selvom direktivets formål er at fjerne hindringer for den frie udveksling af tjenesteydelser i EU, har ikke alle lande implementeret samme foranstaltninger. Konkurrencen er ulige. Jeg ser standardisering som et oplagt redskab til at stimulere til vækst og eksport af serviceydelser. Internationale standarder har åbnet markedet for varer over grænser og vil også på serviceområdet kunne skabe konkurrence på kvalitet i stedet for på løn og produktionsomkostninger. 14 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

15 Skal din erhvervsejendom sælges?...så yder vi en aktiv salgsindsats for dig! home Erhverv er et landsdækkende netværk af erhvervsmæglere, som arbejder med salg, udlejning og vurdering af alle typer erhvervsejendomme. Vi løser opgaver både lokalt og i samarbejde mellem erhvervscentrene på tværs af hele landet. home Erhverv er en del af et omfattende netværk, der giver de bedste muligheder for, at vi kan finde den helt rigtige køber eller lejer til din erhvervsejendom - eller den helt rigtige erhvervsejendom til dig og din virksomhed. Som en del af ejendomsmæglerkæden home, har vi et naturligt samarbejde med home bolig forretninger og Danske Bank koncernen. Hvad kan du forvente af et samarbejde med os: Resultatorienteret arbejde og engagement handlekraft Energi og overskud til udadvendt og opsøgende arbejde Faglig substans, hvor vi påtager os alle opgaverne ved salg og leje Fuld afdækning af ejendommens potentiale markedspris Stort netværk, som vi anvender til at løse opgaverne Løbende informationer omkring markedet og jeres konkrete sag Professionel og landsdækkende erhvervsmæglerkæde Uanset hvilke kompetencer, du har brug for, eller hvor din ejendom befinder sig, kan vi hjælpe og du behøver kun kontakt til én mægler. Også hvis du søger nye erhvervslokaler eller en erhvervsejendom. Vi lover dig en aktiv indsats og løbende tilbagemeldinger Erhvervscenter København Frederiksberggade København K Tlf Erhvervscenter Nordsjælland - Helsingør Kongensgade Helsingør Tlf Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød Nordstensvej 9, 1. sal 3400 Hillerød Tlf Erhvervscenter Midtsjælland - Roskilde Dronning Margrethes Vej 25 C 4000 Roskilde Tlf.: home Erhverv Slagelse Fisketorvet 9, Slagelse Tlf.: Erhvervscenter Sydsjælland & Lolland Falster Præstøvej Næstved Tlf.: Erhvervscenter Fyn Englandsgade Odense C Tlf Erhvervscenter Jylland Syd - Kolding Adelgade 16, Kolding Tlf.: Erhvervscenter Jylland Syd - Esbjerg Torvet 18, Esbjerg Tlf Erhvervscenter Midt- & Vestjylland Dalgas Plads 7B 7400 Herning Tlf Erhvervscenter Østjylland - Århus Skt. Clemens Torv Århus C Tlf Erhvervscenter Nordjylland - Aalborg Under etablering Kontakt kædechef Gert Lauritzen Tlf

16 C M Y CM MY CY CMY K

17

18 GAZELLEVIRKSOMHEDEN PEYTZ & CO: Fra fire til 80 ansatte trods krise Velovervejede væksttiltag førte Peytz & Co sikkert gennem krisen. Foruden bevidst ledelse er evnen til at se muligheder forudsætning for vækst i en fortsat presset kreativ branche, mener Christian Peytz. Tekst Mette Bender FOTO Ulrik Jantzen S orte tal på bundlinjen siden Vi har spillet sikkert og rebede i modsætning til mange andre i god tid, da krisen ramte, siger direktør Christian Peytz, som lægger navn til virksomheden Peytz & Co. Virksomheden producerer hjemmesideløsninger og digitale platforme og strategier og slog for 11 år siden dørene op på Vesterbro. Først var de fire. Nu er de 80 medarbejdere og har filialer i Skanderborg, Norge og Moldova. Peytz & Co tæller kunder som TV2, DR, Bonniers, Grundfos og Nykredit. Fem år i træk er de kåret som gazellevirksomhed, men virksomheden kunne efter Christian Peytz mening godt være vokset endnu mere. - Jeg mener, at kontrollerede væksttiltag har været og er den rette strategi i en stadig ung og krisehærget branche. Vi valgte i første omgang at ekspandere i den moldoviske hovedstad Kisjinjov. Moldova er et lavtlønsland og har samme tidszone som os. Det betyder, at vi sparer på løn til udviklere, og at de dernede kan kommunikere med os og vores kunder i dagtimerne. Frie softwarekilder Eventyret i Moldova går godt, og i januar åbnede et kontor i Oslo. - Økonomien er stærkere i Norge. Det er let at komme derop, og de kender til vores store danske kunder. At lønniveauet er højere, giver os en konkurrencefordel, fordi vores udviklere befinder sig i Danmark og Moldova. Peytz & Co satser udelukkende på løsninger baseret på open source. Det vil sige software, som i modsætning til f.eks. Windows er gratis at anvende. De mange brugere bidrager selv til at forbedre softwaren, hvis kvalitet og brugervenlighed derfor sommetider udvikler sig ekstremt hurtigt. Eksempler er content management-systemerne Drupal og Wordpress. - Open source er på vej til at erstatte Microsoft som det sikre valg, ligesom Microsoft på et tidspunkt erstattede IBM. Vi byg- ger kun med open source-teknologier og har nok set den mulighed, før mange andre. Norge er ca. fem år efter Danmark, hvad angår open source, hvilket giver os endnu en fordel på det marked. Økonomien er stærkere i Norge. Det er let at komme derop, og de kender til vores store danske kunder. At lønniveauet er højere, giver os en konkurrencefordel, fordi vores udviklere befinder sig i Danmark og Moldova. Christian Peytz direktør og partner i Peytz og Co Gennemtænkte arbejdsprocesser Men sikker kurs og bevidste væksttiltag er ikke nok. At styre kreative vidensvirksomheder kræver også gennemtænkte arbejdsprocesser, påpeger Christian Peytz. - Vi har ikke altid været hurtige til at få styr på intern kommunikation, men vi har altid anerkendt dens betydning. Information flyder frit mellem fire personer, men ikke mellem 15 eller 40. At information ikke kun er til rådighed, men også når frem, er en kæphest i Peytz & Co. - Mange producerer viden, som de så bare lægger på et site. Vi sender som kerneydelse og nyhedsbreve for vores kunder. Produktion af tekst og information koster det samme, uanset om 100 eller mennesker ser den. - Mange virksomheder og offentlige myndigheder eller institutioner er for dårlige til at bruge opsøgende digitale medier, råder direktør Christian Peytz fra Peytz og Co. 18 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

19 GAZELLEVIRKSOMHEDEN PEYTZ & CO: Fra fire til 80 ansatte trods krise Velovervejede væksttiltag førte Peytz & Co sikkert gennem krisen. Foruden bevidst ledelse er evnen til at se muligheder forudsætning for vækst i en fortsat presset kreativ branche, mener Christian Peytz. Tekst Mette Bender FOTO Ulrik Jantzen S orte tal på bundlinjen siden Vi har spillet sikkert og rebede i modsætning til mange andre i god tid, da krisen ramte, siger direktør Christian Peytz, som lægger navn til virksomheden Peytz & Co. Virksomheden producerer hjemmesideløsninger og digitale platforme og strategier og slog for 11 år siden dørene op på Vesterbro. Først var de fire. Nu er de 80 medarbejdere og har filialer i Skanderborg, Norge og Moldova. Peytz & Co tæller kunder som TV2, DR, Bonniers, Grundfos og Nykredit. Fem år i træk er de kåret som gazellevirksomhed, men virksomheden kunne efter Christian Peytz mening godt være vokset endnu mere. - Jeg mener, at kontrollerede væksttiltag har været og er den rette strategi i en stadig ung og krisehærget branche. Vi valgte i første omgang at ekspandere i den moldoviske hovedstad Kisjinjov. Moldova er et lavtlønsland og har samme tidszone som os. Det betyder, at vi sparer på løn til udviklere, og at de dernede kan kommunikere med os og vores kunder i dagtimerne. Frie softwarekilder Eventyret i Moldova går godt, og i januar åbnede et kontor i Oslo. - Økonomien er stærkere i Norge. Det er let at komme derop, og de kender til vores store danske kunder. At lønniveauet er højere, giver os en konkurrencefordel, fordi vores udviklere befinder sig i Danmark og Moldova. Peytz & Co satser udelukkende på løsninger baseret på open source. Det vil sige software, som i modsætning til f.eks. Windows er gratis at anvende. De mange brugere bidrager selv til at forbedre softwaren, hvis kvalitet og brugervenlighed derfor sommetider udvikler sig ekstremt hurtigt. Eksempler er content management-systemerne Drupal og Wordpress. - Open source er på vej til at erstatte Microsoft som det sikre valg, ligesom Microsoft på et tidspunkt erstattede IBM. Vi byg- ger kun med open source-teknologier og har nok set den mulighed, før mange andre. Norge er ca. fem år efter Danmark, hvad angår open source, hvilket giver os endnu en fordel på det marked. Økonomien er stærkere i Norge. Det er let at komme derop, og de kender til vores store danske kunder. At lønniveauet er højere, giver os en konkurrencefordel, fordi vores udviklere befinder sig i Danmark og Moldova. Christian Peytz direktør og partner i Peytz og Co Gennemtænkte arbejdsprocesser Men sikker kurs og bevidste væksttiltag er ikke nok. At styre kreative vidensvirksomheder kræver også gennemtænkte arbejdsprocesser, påpeger Christian Peytz. - Vi har ikke altid været hurtige til at få styr på intern kommunikation, men vi har altid anerkendt dens betydning. Information flyder frit mellem fire personer, men ikke mellem 15 eller 40. At information ikke kun er til rådighed, men også når frem, er en kæphest i Peytz & Co. - Mange producerer viden, som de så bare lægger på et site. Vi sender som kerneydelse og nyhedsbreve for vores kunder. Produktion af tekst og information koster det samme, uanset om 100 eller mennesker ser den. - Mange virksomheder og offentlige myndigheder eller institutioner er for dårlige til at bruge opsøgende digitale medier, råder direktør Christian Peytz fra Peytz og Co. 18 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

20 DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 14 KONKURRENCE- SAMFUNDET Reformer, Dynamik & Velstand Brug det offentlige som affyringsrampe for eksport Hvis kommuner og regioner tør tænke kommercielt, kan de både dække borgernes behov og tjene penge på én gang. Salg af kreative helhedsløsninger kan medfinansiere dansk velfærd, mener markedsdirektør i Dansk Erhverv Søren Friis Larsen. Tekst mette bender D er er ingen modsætning mellem at sørge for borgerne og tjene penge til Danmark. De kreative erhverv udvikler supersygehuse og andre helhedsløsninger inden for velfærd. Hvorfor ikke udvikle dem, så de både gavner os selv og kan sælges til andre lande? Søren Friis Larsen er markedsdirektør for rådgivning og videnservice i Dansk Erhverv. Han mener, at de kreative brancher rummer et gigantisk potentiale, der kan være med til at løfte dansk eksport ud af dødvandet. Lad os slippe kreativiteten løs i den offentlige sektor. Når vi udvikler supersygehuse eller andre kreative helhedsløsninger inden for service og velfærd, vil det være genialt at tænke eksportmuligheder ind fra starten. Søren Friis Larsen markedsdirektør for rådgivning og videnservice, Dansk Erhverv Men realiteten er, at reklame, it og musik i årene 2003 til 2010 havde negativ vækst. Brancher som design, mode og arkitektur havde kun begrænset fremgang sammenlignet med resten af erhvervslivet. Slip kreativiteten løs - Krisen har slidt særligt hårdt på de kreative brancher, der brænder inde med et vækstpotentiale, som offentlige myndigheder kan sætte fri, siger Søren Friis Larsen. Stat, styrelser, regioner og kommuner køber kommunikation, design og rådgivning inden for velfærdsområder som sundhed, pleje og undervisning. Det offentlige står derfor for en stor andel af omsætningen i kreative brancher. - Lad os slippe kreativiteten løs i den offentlige sektor. Når vi udvikler supersygehuse eller andre kreative helhedsløsninger inden for service og velfærd, vil det være genialt at tænke eksportmuligheder ind fra starten. - Men offentlige myndigheder er ikke vant til at agere kommercielt. Så vi skal forbi denne traditionsbaserede barriere og bruge det offentlige som affyringsrampe for eksport. Smidige udbudsprocesser F.eks. skal udbudsprocesser standardiseres, så det er enklere og ikke så ressourcekrævende at give tilbud, mener Søren Friis Larsen. - Udbuddene skal lægge op til, at virksomheder fra begyndelsen tænker internationalt potentiale ind i deres løsninger. Offentlig-privat samarbejde er endnu en måde at kommercialisere offentligt finansieret udviklingsarbejde. Og så er der brug for, at Udenrigsministeriet påtager sig salgsarbejde, mener Søren Friis Larsen. - Det kan ske fra ambassader og faste repræsentationer og gennem internationalt handelssamarbejde. Og udenlandske delegationer skal inviteres til at besøge vores velfærdsinstitutioner. DE KREATIVE ERHVERV Udvikling i omsætning fra 2003 til 2010 BRANCHE Design Mode og beklædning Film og video Kunst og kunsthåndværk Arkitektur Digital indholdsproduktion og computere Reklame Bøger og presse Radio og tv Møbler og interiør Musik PROCENT 6,9 5,8 5,5 5,2 2,5-0,9-1,2-1,5-2,6-2,8-9,1 For det er svært at sende vareprøver på kreative og innovative helhedsløsninger. - Danskere designer blandt andet gode oplevelser for hospitalspatienter og plejehjemsbeboere. Vi bliver nok aldrig førende inden for strålekanoner, men vi er verdensmestre i at integrere den menneskelige faktor i teknologien. 20 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

kommunikation der engagerer

kommunikation der engagerer kommunikation der engagerer INDHOLD FORORD...05 Hvorfor kommunikation, der engagerer?...06 Sådan engagerer du: seks drivere for engagement... 10 Driver 1: Gør budskabet vedkommende... 12 Driver 2: Inddrag

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere