Konkurrence lig velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence lig velfærd"

Transkript

1 2014 UDGIVET AF DANSK ERHVERV ANNONCEFINANSIERET PROFESSOR OVE KAJ PEDERSEN: KONKURRENCESTATEN SIKRER VELFÆRD EU-BARRIERER: TIL KAMP MOD BENSPÆND FOR DANSKE VIRKSOMHEDER KONKURRENCEKRAFT: SE HVOR DANMARK LIGGER PÅ LISTEN OVER 32 LANDE MILLIONTAB: UDENLANDSKE NETBUTIKKER SNYDER MED DANSK MOMS > 08 >12 > 24 > 32 TEMA: KONKURRENCESAMFUNDET Konkurrence lig velfærd "Jeg taler ikke om en bevægelse væk fra velfærd og tryghed. Jeg taler om et nyt velfærdssamfund." - Finansminister Bjarne Corydon > DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 14 Reformer, Dynamik & Velstand

2 Konkurrencesamfundet er kommet for at blive Leder > 08 Indhold > Tekst JENS KLARSKOV, direktør i dansk erhverv Debatten om konkurrencesamfundet har været sporadisk og til tider præget af misforståelser. Det håber jeg, at dette magasin kan være med til at råde bod på. Som både finansminister Bjarne Corydon og professor Ove Kaj Pedersen fremhæver, er konkurrencesamfundet nutidens svar på velfærdssamfundet og ikke en afvikling af det, som visse kritikere har hævdet. Debatten om overgangen fra velfærdssamfundet til konkurrencesamfundet minder på mange måder om den debat, som opstod med overgangen til velfærdssamfundet i starten af 50 erne. Her hævdede kritikerne, at velfærdssamfundet var et redskab til at passivisere borgerne. Siden hen har velfærdssamfundet været lovprist i både ind- og udland som en af de bedste samfundsmodeller for både borgere og erhvervsliv. Den finansielle nedsmeltning og den efterfølgende makroøkonomiske krise har imidlertid vist, at velfærdssamfundet ikke har svarene på nutidens udfordringer. Globaliseringen og den øgede konkurrence nødvendiggør nye modeller og et nyt syn på, hvordan vi indretter vores samfund. Det er her, konkurrencesamfundet leverer den mest overbevisende model for, hvordan vi kan bevare et samfund med så høj velstand, at vi har råd til at bevare den frihed, lighed og tryghed, som både er målet i velfærdssamfundet og i konkurrencesamfundet. Overgangen til konkurrencesamfundet kræver politisk mod og svære beslutninger. Både den nuværende og den tidligere regering har med reformer af eksempelvis efterløn, SU, kontanthjælp og dagpenge vist, at de er klar til at trimme den offentlige sektor. Men vi er langtfra i mål. Der er brug for flere reformer, men også for en mentalitetsændring blandt danskerne. Hvor det i velfærdssamfundet i for høj grad var muligt at nyde uden at yde, vil der i konkurrencesamfundet blive stillet større krav til den enkelte. Konkurrencesamfundet er kommet for at blive, og med det følger et fælles større ansvar for at skabe fremtidens velstand. Gevinsten er et konkurrencedygtigt Danmark med højere vækst og flere arbejdspladser. Det burde alle kunne blive enige om er den rette samfundsmodel. God læselyst! Jens Klarskov Adm. direktør i Dansk Erhverv "Overgangen til konkurrencesamfundet kræver politisk mod og svære beslutninger." Jens Klarskov adm. direktør INTERVIEW Konkurrencestaten sikrer velfærd Mød professor Ove Kaj Pedersen fra CBS, der er ophavsmand til begrebet konkurrencestat BAGGRUND Billigere at bygge højlager i Sverige Vi skriger sådan set bare efter, at kravene er ens. Ellers smutter virksomhederne ud af Danmark, lyder det fra DSV. INTERVIEW Ud over stepperne Hvad sker der, når fire iværksættere og en god idé får penge af staten til at samarbejde med universiteter og kommercielle partnere? REPORTAGE Sundhed gavner bundlinjen Det ved IKEA, der samarbejder med SundhedsDoktor. BAGGRUND Offentlig-privat samarbejde Privathospitalet Valdemar og Region Sjælland samarbejder tæt. Der er penge at hente i konkurrence. 50 Udgiver Dansk Erhverv erhvervsorganisation for virksomheder og 100 brancheforeninger Kontakt Dansk Erhverv: Chefkonsulent Dorthe Pihl, Produktion: First Purple Publishing Redaktør: Signe Tonsberg Projektledelse: Kasper Karstensen Design/layout: Pia Bajlum Forsidefoto: Ulrik Jantzen Kommerciel chef: Thomas Refdahl Salg: Mads Laursen, Peter Karstensen, Troels Thomsen Oplag: Tryk: Stibo Graphic Kontakt: First Purple Publishing A/S, Kasper Karstensen Dansk Erhvervs Årsmagasin distribueres via talrige kanaler til det offentlige og private erhvervsliv og politikere samt på Folkemødet og Dansk Erhvervs Årsdag Desuden i Jyllands-Posten vest og Børsen øst. 02 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

3 Konkurrencestaten er en reformeret og effektiviseret velfærdsstat, mener finansminister Bjarne Corydon. Velfærd i god økonomisk form Arbejde og tryghed til alle og vækst og konkurrencedygtighed på den internationale bane. Finansminister Bjarne Corydon beskriver sit projekt: Det nye, strømlinede velfærdssamfund. Tekst Mette Bender Foto Ulrik jantzen P rojektet er stort og finansministeren fast i blikket. Danmarks økonomi skal i form, så vi kan blive en stærk konkurrencestat. Det vil sige et samfund i så god økonomisk stand, at vi har råd til den velfærd, der er vores kerne. - Vi er langt. Dansk økonomi er allerede i en form, som rigtigt mange lande misunder os. Danmark besidder nu og her forudsætningerne for omsider at forlade krisen og gå mod vækst og større beskæftigelse, fastslår Bjarne Corydon. Den situation er skabt gennem lovændringer på talrige områder: skat, førtidspension, kontanthjælp, efterløn og SU. Sigtet for samtlige reformer har været bedre konkurrencekraft og flere reformer af samme skuffe er på vej. - Jeg er en ganske stor optimist på Danmarks vegne. Vi bruger den klassiske socialdemokratiske ide om velfærd og fællesskab som vores vej frem under hård international konkurrence. Finansminister Bjarne Corydon har offentligt bekendt sig til begrebet konkurrencestat. Det vil sige en stat, der er velfungerende nok til at kunne konkurrere dygtigt på internationalt niveau. - Jeg taler ikke om en bevægelse væk fra velfærd og tryghed. Jeg taler om et nyt vel- færdssamfund, der er bedre til at få folk i arbejde og give dem en tryg og meningsfuld tilværelse. Konkurrence plus velfærd Begrebet konkurrencestat dækker over en række vilkår, som vores samfund er underlagt. Hvis dem, der er mest udsat for konkurrence, ikke klarer sig godt, betaler de mindre skat, og vi har mindre til at finansiere velfærd med, forklarer han. - Jeg oplever en voksende bevidsthed hos danskerne om, at international konkurrence er et vilkår, vi må tilpasse os. Jeg oplever Fortsætter side 04» KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

4 - også en voksende national selvsikkerhed og tro på, at vi kan klare det her. Vi klarer det på vores måde, fordi vi ser virkeligheden i øjnene og handler i tide. Velfærd er vores stolthed For vores velfærd er det sidste, vi som danskere ønsker at smide væk, mener Bjarne Corydon. - På kryds og tværs af politiske skel og skænderier, oplever jeg, at vi som befolkning er glade for det, der er særligt ved vores samfund: Velfærden. Det er et stort projekt at bevare den, og det er ikke tid til at læne sig tilbage. Vi må holde os på sporet. Derfor er nye økonomiske reformer på vej, men det er ikke nok med afbalancerede og langsigtede beslutninger. - Vi skal også have reformerne til at virke i praksis. Det gælder for eksempel den erhvervsuddannelsesreform, der netop er vedtaget. Vi investerer i disse år i hinanden og i ordninger, der ikke kun giver os tryghed, men også frihed til at bruge os selv bedst muligt. Vi forandrer Danmark Alle lande er nemlig udsat for voksende konkurrence. Målet er meget forenklet at sælge mere til udlandet, end vi køber. Sådan løber Danmark som forretning nemlig bedst rundt. Og sådan bliver der råd til skoler, hospitaler, social tryghed og gode muligheder for alle. - Vi er Danmark i disse år båret af ideen om at forene de klassiske idealer om fællesskab med konkurrencedygtighed. Jeg mener, at den ide vil bære os godt og sikkert langt ind i det nye århundrede. Andre traditionelle velfærdsnationer giver i disse år åbenlyst køb på tryghed og fællesskab, pointerer Corydon. - Dér vil vi ikke hen. Vi har som mål at sikre den velfærd, der kendetegner os som samfund, og samtidig sørge for, at vi klarer os godt. Derfor er vi i gang med at forandre Danmark. Jeg oplever en voksende bevidsthed hos danskerne om, at international konkurrence er et vilkår. Jeg oplever også en tro på, at vi kan klare det her. Udsat position Danmark satser benhårdt på at hjælpe flest muligt til at skabe en meningsfuld tilværelse for sig selv frem for at modtage passiv forsørgelse. - Det er i stadig højere grad disse mål, vi fokuserer på og bruger penge på, når vi laver om på ting. Og det lykkes. Alternativet ville være tab af job, velstand, velfærd og social mobilitet. Og de tab ville især kunne mærkes Bjarne Corydon, finansminister (S) i bunden og i midten af samfundet, mener Bjarne Corydon. Ikke så meget i toppen. - Derfor mener jeg som socialdemokrat, at det her er mere end almindeligt vigtigt. Befolkningen er vores væsentligste ressource, og vi viser alle et stort sammenhold gennem bl.a. den skat, vi betaler til fællesskabet. Om befolkningen så er med hele vejen, ved han ikke endnu. - Det ved vi først til næste valg. At være finansminister i en krisetid er en udsat position. Det skal man være afklaret med, hvis man vil løse opgaven på en måde, der er til gavn for andre end en selv. Bred opbakning Også erhvervslivet skal yde. - Det handler ikke kun om at lette skatter og lempe byrder for virksomhederne. Alle må se på, hvad de selv kan bidrage med, og dette er et område, som også produktivitetskommissionen kigger på. Vi er som regering jævnligt uenige med erhvervslivet om konkrete krav og anbefalinger. Sådan er rollefordelingen bare. Men Corydon møder mange progressive og ansvarlige holdninger i erhvervslivet, som f.eks. offensivt støtter miljøhensyn, der kan betyde større udgifter for virksomhederne. - Vi har her i landet gennemført en grøn omstilling, som er mere vidtgående end i noget andet land på kloden. Og der er bred dansk vilje til at bakke op om politiske løsninger og sætte sig ud over det daglige, banale, politiske spil både i erhvervslivet og i fagbevægelsen, mener Bjarne Corydon. - Vækst og konkurrence er på dagsordenen ikke kun som et forbipasserende tema i den politiske debat, men som et politisk mål, som vi systematisk arbejder for og sigter efter. Opgaven at være finansminister i et samfund, der er hærget af krise, er udfordrende. - Det er en krævende tid, vi som samfund befinder os i, og en krævende opgave, jeg som finansminister står med. Det slider, men det opmuntrer mig at opleve generel vilje til at få skabt et stærkere og bedre samfund til gavn for alle. 04 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

5 Det er en krævende tid, vi som samfund befinder os i, og en krævende opgave, jeg som finansminister står med. Bjarne Corydon finansminister (S) HVAD ER EN KONKURRENCESTAT? Bjarne Corydon har flere gange talt varmt for begrebet konkurrencestat i den offentlige debat. Den amerikanske økonom Philip Cerny var den første til at anvende begrebet i 1990 erne. Professor i komparativ politisk økonomi Ove Kaj Pedersen har lavet en samlet teori om og beskrivelse af begrebet. Han udgav i 2011 Konkurrencestaten, som satte gang i debatten herhjemme. Konkurrencestaten ses af både Ove Kaj Pedersen og Bjarne Corydon som en reformeret og effektiviseret velfærdsstat, hvis mål er at finansiere velfærd gennem international konkurrenceevne og eksport. -Vækst og konkurrence er på dagsordenen ikke kun som et forbipasserende tema i den politiske debat, men som et politisk mål, som vi systematisk arbejder for og sigter efter, siger finansminister Bjarne Corydon. POLITISKE MÅL FOR KONKURRENCESTATEN En stor og velfungerende arbejdsstyrke Høj formue- og indkomstmæssig lighed i befolkningen DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 14 Færre borgere på overførselsindkomst Velfungerende uddannelsessystem, sygdomsforebyggelse og infrastruktur Godt samarbejde mellem stat og erhvervsliv KONKURRENCE- Favorable betingelser for finansiering og skat for virksomheder Forskning og innovation SAMFUNDET Effektivisering og omlægning af den offentlige sektor Reformer, Dynamik & Velstand KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

6 Isla nd & Bergen Fæ r e rn øe BMW 3-serie Gran Turismo Stavanger Langesund Larvik Kristiansand Hirtshals Hirtshals Godsmængde 1,5 mio. ton årligt Danmarks 3. største passagerhavn 2,2 mio. rejsende årligt lastvogne/trailere årligt biler årligt 4 rederier Over 90 servicevirksomheder, der tilbyder service på alle typer af fartøjer og maritimservice samt lastbiler og trailere Motorvej/motortrafikvej direkte til transportcenter og havn. SKØNHED KOMMER BAGFRA. Broen til Norge starter i Hirtshals Norges sydligste havn Porten mellem Norge og EU ligger i Hirtshals. Logistikken og transportmulighederne omkring Hirtshals er med motorvej E39 og de mange færgeforbindelser helt i top. Det gør Hirtshals til et stykke fremskudt Norge - Norges sydligste havn. Den daglige færgetrafik mellem Hirtshals og Norge sikrer en effektiv transport af varer. Over 40 færgeanløb hver uge gør det oplagt at sende løstrailere frem og tilbage mellem Norge og EU med Hirtshals Transport Center som omlastnings- og fordelingscentral. Læs mere om broen til Norge på og BMW 3-serie Gran Turismo byder på alt det bedste fra coupéens elegance, kombineret med formfuldendt funktionalitet og rummelighed langt ud over dine vildeste forventninger. En enestående baghjulstrukken køreoplevelse med præstationer helt i top, luksuriøst interiør med højere siddestilling, lounge-stemning på bagsædet og usædvanlig meget bagageplads under den store bagklap. Det eneste beskedne er det faktum, at vi kontant og kompromisløst arbejder på at få større præstationer ud af mindst muligt brændstof men det er en anden historie. Find nærmeste forhandler på bmw.dk. Hirtshals er et væsentligt omdrejningspunkt for den skandinaviske og nordatlantiske godstransport. Godstransporten over havnen er støt stigende der transporteres årligt lastbiler og trailere med færgerne til og fra Hirtshals. DEN NYE BMW 3-SERIE GRAN TURISMO. BESKATNINGSGRUNDLAG FRA KR. A E BMW 320i Gran Turismo kontantpris fra kr. BMW ErhvervsLeasing af BMW 318d Gran Turismo fra kr./md. Førstegangsbetaling 0 kr. Beskatningsgrundlag kr. Priserne er baseret på 36 mdr., km i perioden, inkl. service og leveringsomk. og ekskl. moms, dæk, metallak, forsikring og grøn ejerafgift. Etableringsgebyr kr. Adm. gebyr 25 kr./md. Priserne er baseret på endelig kreditgodkendelse. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbrug 12,3-22,2 km/l, CO2-udledning g/km, hk. Ren køreglæde

7 Isla nd & Bergen Fæ r e rn øe BMW 3-serie Gran Turismo Stavanger Langesund Larvik Kristiansand Hirtshals Hirtshals Godsmængde 1,5 mio. ton årligt Danmarks 3. største passagerhavn 2,2 mio. rejsende årligt lastvogne/trailere årligt biler årligt 4 rederier Over 90 servicevirksomheder, der tilbyder service på alle typer af fartøjer og maritimservice samt lastbiler og trailere Motorvej/motortrafikvej direkte til transportcenter og havn. SKØNHED KOMMER BAGFRA. Broen til Norge starter i Hirtshals Norges sydligste havn Porten mellem Norge og EU ligger i Hirtshals. Logistikken og transportmulighederne omkring Hirtshals er med motorvej E39 og de mange færgeforbindelser helt i top. Det gør Hirtshals til et stykke fremskudt Norge - Norges sydligste havn. Den daglige færgetrafik mellem Hirtshals og Norge sikrer en effektiv transport af varer. Over 40 færgeanløb hver uge gør det oplagt at sende løstrailere frem og tilbage mellem Norge og EU med Hirtshals Transport Center som omlastnings- og fordelingscentral. Læs mere om broen til Norge på og BMW 3-serie Gran Turismo byder på alt det bedste fra coupéens elegance, kombineret med formfuldendt funktionalitet og rummelighed langt ud over dine vildeste forventninger. En enestående baghjulstrukken køreoplevelse med præstationer helt i top, luksuriøst interiør med højere siddestilling, lounge-stemning på bagsædet og usædvanlig meget bagageplads under den store bagklap. Det eneste beskedne er det faktum, at vi kontant og kompromisløst arbejder på at få større præstationer ud af mindst muligt brændstof men det er en anden historie. Find nærmeste forhandler på bmw.dk. Hirtshals er et væsentligt omdrejningspunkt for den skandinaviske og nordatlantiske godstransport. Godstransporten over havnen er støt stigende der transporteres årligt lastbiler og trailere med færgerne til og fra Hirtshals. DEN NYE BMW 3-SERIE GRAN TURISMO. BESKATNINGSGRUNDLAG FRA KR. A E BMW 320i Gran Turismo kontantpris fra kr. BMW ErhvervsLeasing af BMW 318d Gran Turismo fra kr./md. Førstegangsbetaling 0 kr. Beskatningsgrundlag kr. Priserne er baseret på 36 mdr., km i perioden, inkl. service og leveringsomk. og ekskl. moms, dæk, metallak, forsikring og grøn ejerafgift. Etableringsgebyr kr. Adm. gebyr 25 kr./md. Priserne er baseret på endelig kreditgodkendelse. Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbrug 12,3-22,2 km/l, CO2-udledning g/km, hk. Ren køreglæde

8 Hvad er en konkurrencestat? En stat, der agerer i international konkurrence med andre stater med det mål at skabe økonomisk vækst. Konkurrencestaten - I den danske model af konkurrencestaten fastholder vi velfærd om end i en mere trimmet form, siger Ove Kaj Pedersen. sikrer vores velfærd Klædt på til global konkurrence. Det bliver vi med konkurrencestaten, der optimerer vores konkurrenceevne gennem velfærd og investering i innovation. Mød professor Ove Kaj Pedersen, der er ophavsmand til begrebet. Tekst Mette Bender Foto jeanne kornum K onkurrencestaten er en realitet. Vi lever i den. Begrebet er resultatet af min og andres forskning og beskriver de ændrede vilkår, som staten i en globaliseret verden navigerer i. Sådan siger professor i komparativ politisk økonomi ved Copenhagen Business School Ove Kaj Pedersen. Han skrev i 2011 bogen Konkurrencestaten og bragte dermed det nye begreb ind i den politiske debat. Vi har stillet ham tre centrale spørgsmål om konkurrencestat, velfærd og vækst. 1 Erstatter konkurrencestaten velfærdsstaten? Nej. Danmark er fortsat en velfærdsstat, der løser en lang række velfærdsorienterede opgaver. Konkurrencestaten er en overbygning, der gør det muligt at fastholde velfærd i en forandret virkelighed med global konkurrence. Danmark konkurrerer ikke længere kun med lande som Sverige og Tyskland. Vi konkurrerer med lande som Kina og Brasilien, der er fundamentalt forskellige fra os. De har store befolkninger, omfattende naturressourcer, lave lønninger og begrænset velfærd. De vestlige lande har siden 1990 erne været i gang med at tilpasse sig den stærkt forandrede virkelighed. England gør det ved at afvikle velfærd. Tyskland gør det ved at omlægge velfærd og er på vej til en slags todeling, hvor arbejdsstyrken modtager størstedelen af velfærdsgoderne, mens dem uden arbejde har færre goder. Danmark og Sverige tager derimod afsæt i velfærd i deres tiltag for at forbedre konkurrenceevnen. 2 Hvordan gavner velfærd konkurrenceevnen? Fordi Danmark siden Anden Verdenskrig har prioriteret velfærd, har vi en række styrker, som gavner os i global konkurrence. Vi har sund og kompetent arbejdskraft, god adgang til relativt billig kapital og velfungerende infrastruktur. Ved som stat at skattefinansiere uddannelse, sundhed og infrastruktur skaber vi gode rammer for erhvervslivets mulighed for at konkurrere. Danske virksomheder er stærke på kompetence, teknologi og innovation. Samtidig eksporterer vi i stigende grad konkrete velfærdsydelser og viden om, hvordan man bedst organiserer velfærd. Tiltag som de nye supersygehuse er statslige investeringer, som kan føre til øget eksport af sundhedsteknologi. Ligesom velfærd er en forudsætning for vækst, er vækst en forudsætning for velfærd. Staten kan støtte forskning og udvikling og dermed støtte vækst. Forbedret vækst og konkurrence fører til flere skatteindtægter til staten, og ringen er dermed sluttet. 3 Er der ingen modsætning mellem velfærd og vækst? Jo. Hvis den offentlige sektor er for stor, og hvis erhvervslivets skatteforhold er for dårlige, hæmmer det konkurrenceevnen. Derfor er effektivisering af den offentlige sektor et naturligt mål for konkurrencestaten. Det sker blandt andet ved digitalisering, sammenlægning af institutioner, reorganiseringer og professionalisering af driftsledelse. Det sker desuden gennem udbud, som sikrer konkurrence på offentlige ydelser, og ved at begrænse antallet af borgere på overførselsindkomst. Omvendt sikrer staten ikke mindst i krisetider efterspørgsel og arbejdspladser ved at udbetale løn og dagpenge til borgere. Ved at bevare tilbud om pasning af børn sikrer staten, at begge voksne i en familie kan arbejde. Det stimulerer forbruget. I Danmark har vi politisk flertal over midten for den velfærdsbaserede model af konkurrencestaten. Vi har faktisk aldrig haft en egentlig politisk opposition til konkurrencestaten, som i realiteten har været under opbygning de sidste 20 år. 08 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

9 Tak fordi I aldrig gav op Philip Damkær Mouritsen, 24 år. Blev anbragt på kostskole som 11 årig og her startede et liv på institutioner. Han udviklede et hashmisbrug og tabte greb om skolen og om sig selv. Kommunen placerede ham til sidst på Kanonen. Og som Phillip siger: jeg var ikke altid enig med Kanonen, men rammerne var gode for mig. Nu er Philip far, er IT-uddannet, har startet egen virksomhed og er tæt på drømmen om en gård. Hvor han og hans gode ven, begge skal bo med deres familier. Anbringelse og behandling af børn og unge kan være fatalt, både menneskeligt og økonomisk, hvis behandlingen slår fejl, og den unge skal genanbringes. Hos Fonden Kanonen får Kommunen en fast pris uden efterregninger. Det kan godt være, at Kanonen virker dyrere end andre alternativer, men hos Fonden Kanonen lykkes de unge første gang Fonden Kanonen er opholdssted for unge piger og drenge mellem 12 og 18 år (23 år), som har brug for et længerevarende ophold med massiv voksenstøtte, hjælp og struktur. Kanonens målgruppe er blandt andet unge karakteriseret ved svært omsorgssvigt, dårligt fungerende og udadreagerende. Kanonen har altid den nødvendige ekspertviden og fagspecifikke bistand tilknyttet. Kommunen tilbydes 4 forskellige satellit pladstyper og fire faste prisniveauer. Herefter får kommunen INGEN efterregninger, imens Fonden Kanonen sørger for at den unge lykkes. Find os på

10 MÆRKESAG Tal er mere og andet end en numerisk størrelse. Tal er potentiale og muligheder. Tal er liv og død for vores kunder. Og det er dem, vi er her for. Dem, der er grunden til at rgd revision og Nielsen & Christensen nu er blevet til et under navnet Redmark. I en verden, der forandrer sig fra sekund til sekund bliver alting mere komplekst og uigennemskueligt. Mulighederne bliver mangedoblet, men det samme gør faldgruber og risici. Så derfor er der brug for både størrelse og styrke. Jo større vi er, jo lettere har vi ved at tiltrække de rigtige mennesker. Dem, der har potentialet og kompetencerne til at takle morgendagens udfordringer dem, der kan møde kunderne på en kvalificeret og nærværende måde og sikre dem professionel og moderne rådgivning. Vi vil gerne matche de store. Men kun på kompetencerne. Havet, vi navigerer i er det samme. Så vi foretrækker en speedbåd med kurs mod nye tider frem for en supertanker. Det er der mange, der gør, er vi overbeviste om. Takket være fusionen har vi nu hestekræfter nok til for alvor at gøre en forskel. redmark.dk Aalborg Hasseris Bymidte 6 DK-9000 Aalborg Tlf Aars Dyrskuevej 9 DK-9600 Aars Tlf Aarhus Sommervej 31C DK-8210 Aarhus V Tlf København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Tlf Redmark er Danmarks nye landsdækkende revisionsvirksomhed med 200 ansatte og kontorer i Aalborg, Aars, Aarhus og København. Det er Redmarks ambition at markere sig som dem, der tilbyder den bedste rådgivning baseret på stærke faglige og forretningsmæssige kompetencer. Vores kernekompetencer er revision, regnskab, skat og rådgivning. Blandt vores varemærker er et engagement ud over det sædvanlige. For os er du ikke blot et nummer i rækken. Som kunde hos Redmark har du krav på den bedste løsning hver gang. Redmark er medlem af Revisorgruppen Danmark, som er en videnbaseret sammenslutning af 24 uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. I medlemsfirmaerne beskæftiges godt 1600 medarbejdere, hvoraf 260 er statsautoriserede revisorer. Redmark er medlem af MGI et verdensomspændende samarbejde mellem uafhængige revisionsfirmaer. Dette partnerskab, kombineret med vores strategiske og geografiske placeringer, gør os i stand til at agere hurtigt og effektivt både lokalt, nationalt og internationalt.

11 KOMPETENCELØFT FOR FAGPROFESSIONELLE I AUGUST 40 sommerkurser ledet af forskere og undervisere fra Københavns Universitet eller Copenhagen Business School COPENHAGEN SUMMER UNIVERSITY august 2014 / august 2014 copenhagensummeruniversity.ku.dk Copenhagen Summer University er Københavns Universitets intensive sommerprogram for erhvervsaktive. Vi udbyder 18 kurser indenfor hele universitetets faglige bredde. I en travl arbejdsdag er der ofte al for lidt tid til fornyelse, udvikling og refleksion. Sæt perspektiv på dit arbejdsliv og mød ny viden i samspil med forskerne, fx: Adfærdsøkonomi og Psykologiske Valg konsekvenser af menneskelig irrationalitet Decoding China! Power, Philosophy, Government Affairs and Lobbying in China Organisationsantropologi realitetstjek og strategiforankring Kommunikation effektiv kommunikation på tværs af medier Velfærdsstat og Kriseopfattelse kampen om præmisser og konsekvenser Coaching, Kierkegaard og Lederskab CBS Executive Sommerskole klæder danske erhvervsfolk på til at møde fremtidens udfordringer, og igen i år er vi klar med 23 kompetencegivende kurser. De består af 5 dages intensiv faglig forkælelse i selskab med de bedste undervisere og videbegærlige kursusdeltagere. På Sommerskolen findes relevante kurser for ansatte i både den offentlige og private sektor, fx: Effektiv strategisk ledelse gennem positiv psykologi Fra service innovation til customer experience Økonomisk værdiskabelse økonomistyringens værktøjer Nye perspektiver på forandringsledelse Strategisk håndtering af kundedata Strategisk selvledelse - om at lede selvledende medarbejdere Sommerskole.dk AUGUST 2014 / AUGUST 2014 facebook.com/cbssommerskole

12 HVAD GØR DU HVIS DU BLIVER VALGT? Det er svært at få lov frit at sælge service inden for EU. Mange lande følger stadig ikke det direktiv, som skulle åbne for frit salg over grænserne af f.eks. rådgivning og håndværk. Dansk Erhverv har spurgt seks danske medlemmer af og spidskandidater til Europa-Parlamentet, hvad de vil gøre ved det. 12 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

13 Bureaukratiske benspænd på det indre marked Det indre marked er fuldt af uigennemsigtige, bureaukratiske og juridiske fælder. Følger alle lande reglerne, stiger bruttonationalproduktet i EU med 1,6 pct. Tekst Mette Bender Foto SØREN WESSELTOFT & JEanne Kornum Danske supermarkeder i Spanien og tyske elektrikere i Frankrig. Det skal være let for servicevirksomheder at ekspandere inden for EU. Med servicedirektivet fra 2006 forpligtede medlemslandene sig til at kvæle langtrukne procedurer og uigennemsigtige certificeringskrav. Fra 2009 skulle det indre marked have stået frit og åbent, men det er stadig ikke let at sælge service over grænserne. - Potentialet er langtfra udnyttet. EU s samlede bruttonationalprodukt vil ifølge EU-Kommissionen vokse med 1,6 pct., hvis direktivet bliver fulgt bedre, påpeger direktør i Dansk Erhverv Christian T. Ingemann, som er medlem af den EU-højniveaugruppe for servicesektoren, som rådgiver Kommissionen. - Vores opgave går ud på at forenkle og lukke huller, forklarer han. Diskrimination af virksomheder udefra Men hvor ligger barriererne? Ofte et sted i den bureaukratiske eller juridiske jungle. Virksomhederne snubler i informationsbrister, indviklede ansøgningsprocedurer og særlige krav til skat eller forsikring. - Danske entreprenører får i Frankrig besked om at stille med et certifikat, der bekræfter deres hæderlighed. Men de får ikke at vide, hvem der er bemyndiget til at bevidne denne hæderlighed. Regler af den art gør markedet forvirrende og uigennemsigtigt, siger Christian T. Ingemann. Nogle lande kræver en særlig uddannelse, før det er muligt at nedsætte sig som for eksempel bedemand. Andre kræver ingenting. Også denne problemstilling begrænser fri bevægelse. - Forsikringer er endnu et minefelt. Udfordringerne på dette område kan dog ikke løses gennem servicedirektivet, men skal håndteres særskilt. Vi er i gang med at kigge på det sammen med EU-Kommissionen, fortæller Christian T. Ingemann. Derudover er der problemer med etablering af varehuse og butikker i en række lande. I Spanien kræves der en høring i det lokale virksomhedsforum, før nye spillere kan få tilladelse til at åbne en butik. Den slags lokale regler tillader lokale virksomheder at spænde ben for nye konkurrenter. - Og i Tyskland har vi flere eksempler på, hvordan de enkelte delstater f.eks. holder IKEA ude af markedet. Diskrimination kan have mange former, og derfor er det vigtigt at sikre streng overholdelse af direktivet, siger Christian T. Ingemann. Kvikskranker på nettet Alle EU-lande har i dag implementeret direktivet i en grad, så de ikke kan forfølges for brud på traktaten. Et nøglepunkt har været de online-kvikskranker, som er virksomhedernes indgang til nødvendig information og til at ansøge om diverse tilladelser. - En hel del lande har haft store kvaler med at få kvikskrankerne op at Foto: Steen Brogaard Ulla Tørnæs, Venstre: Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre: Jeppe Kofod, Socialdemokraterne: KRÆVER SANKTIONER EU s servicedirektiv skaber mere konkurrence, lavere priser og flere job. Samlet set betyder direktivet nye arbejdspladser i EU, heraf danske. Venstre vil arbejde for, at direktivet gennemføres hurtigst KÆMPER MOD BARRIERER Fri bevægelighed for serviceydelser skal være et lige så rodfæstet og ukrænkeligt princip, som det er for fysiske varer i dag. Alle EU-lande skal implementere servicedirektivet fuldt og helt, startende med VIL LÆGGE PRES PÅ MEDLEMSLANDE Det er åbenlyst, at et fuldt implementeret servicedirektiv vil have stor positiv betydning for den europæiske økonomi. Men mens vi i Danmark effektivt har implementeret direktivet, halter andre med- muligt, bl.a. ved at kræve sanktioner oprettelse af nationale online-portaler lemslande bagefter. Jeg vil arbejde for, at over for lande, der ikke overholder reglerne. Derudover vil Venstre arbejde for at puste nyt liv i liberaliseringen ved at tage fat i forskellige serviceområder enkeltvis frem for at forsøge at liberalisere hele sektoren på én gang. på engelsk. EU-landene skal gøre op med strukturelle og administrative barrierer uden for servicedirektivet. Og endelig skal antallet af nationale særregler og krav, der forhindrer eller besværliggør det indre marked for serviceydelser, mindskes. Europa-Parlamentet lægger pres på de medlemslande, som endnu har unødvendigt bureaukrati, der forhindrer en effektiv implementering. Det vil skabe mere vækst og flere arbejdspladser i både Danmark og resten af EU. KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

14 Diskrimination kan have mange former, og derfor er det vigtigt at sikre streng overholdelse af direktivet. Christian T. Ingemann direktør, Dansk Erhverv køre. For eksempel implementerede tyskerne dem i de enkelte delstater i stedet for nationalt, hvilket i første omgang gjorde det uoverskueligt. Oprindeligt var kravet, at teksterne på portalerne skulle være på to sprog, forklarer Christian T. Ingemann videre. Frankrig valgte fransk og spansk, hvilket gjorde det svært for lande som Danmark. Dansk Erhverv arbejder i øjeblikket for krav om, at en engelsk udgave skal være tilgængelig overalt. Vækstpotentiale på 50 milliarder Højniveaugruppen har desuden i en ny rapport foreslået Kommissionen, at alle relevante ansøgninger skal kunne udføres elektronisk, og at beslægtede områder som moms lægges ind under kvikskrankerne. Indtil videre passerer kun omkring en femtedel af servicehandlen i EU landegrænser. - Det er lettere at eksportere varer som kød eller legetøj. Sproglige og kulturelle forskelle får større indflydelse, når man sælger rådgivning eller pleje. Danmark har et uudnyttet vækstpotentiale på mindst 50 mia. kr. inden for service. For eksempel har områder som design og arkitektur i forvejen forholdsvis let ved at krydse grænser. - Vi forventer, at servicedirektivet i løbet af de næste fem år vil åbne dørene til det indre marked for nye servicebrancher som sundhedsteknologi og ældrepleje, siger Christian T. Ingemann. Foto: Marie Louise Munkegaard Bendt Bendtsen, Det Konservative Folkeparti: Margrete Auken, SF: Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti: MINDRE BØVL OG BEDRE LOVE OPFORDRER TIL KLAGESAGER FORESLÅR STANDARDISERING Vi skal implementere lovgivningen rigtigt i hele EU. Det nytter ikke at være duksen, hvis vore virksomheder lider under, at de andre ikke overholder reglerne. Kvikskrankerne skal være mere brugervenlige og dække alle administrative procedurer. Vi skal have ensartet forbrugerbeskyttelse og håndhævelse af forbrugerlovgivning i hele EU, så virksomheder ikke skal spilde tid på sætte sig ind i forskellige regler. Det skal være nemmere for myndigheder at udveksle oplysninger på tværs af grænser, så virksomheder ikke skal gennem samme procedurer i forskellige lande. Jeg vil opfordre alle danske virksomheder, der bliver ramt af manglende implementering i andre EU-lande, til at indgive en klage til Europa-Parlamentets udvalg for andragender (PETI). Her kan vi sætte fokus på problemet og få EU-kommissionen til at forholde sig til problemet. Selv kæmper jeg som en del af den grønne gruppe vedholdende for fair og fri konkurrence i et ordentligt indre marked. Det er til fordel for alle EU s borgere, og det vil jeg fortsætte med, hvis jeg bliver genvalgt. Servicedirektivet blev i sin tid kendt som Frankensteindirektivet. Det var ikke venligt ment, og der var i mine øjne grund til kritikken. For selvom direktivets formål er at fjerne hindringer for den frie udveksling af tjenesteydelser i EU, har ikke alle lande implementeret samme foranstaltninger. Konkurrencen er ulige. Jeg ser standardisering som et oplagt redskab til at stimulere til vækst og eksport af serviceydelser. Internationale standarder har åbnet markedet for varer over grænser og vil også på serviceområdet kunne skabe konkurrence på kvalitet i stedet for på løn og produktionsomkostninger. 14 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

15 Skal din erhvervsejendom sælges?...så yder vi en aktiv salgsindsats for dig! home Erhverv er et landsdækkende netværk af erhvervsmæglere, som arbejder med salg, udlejning og vurdering af alle typer erhvervsejendomme. Vi løser opgaver både lokalt og i samarbejde mellem erhvervscentrene på tværs af hele landet. home Erhverv er en del af et omfattende netværk, der giver de bedste muligheder for, at vi kan finde den helt rigtige køber eller lejer til din erhvervsejendom - eller den helt rigtige erhvervsejendom til dig og din virksomhed. Som en del af ejendomsmæglerkæden home, har vi et naturligt samarbejde med home bolig forretninger og Danske Bank koncernen. Hvad kan du forvente af et samarbejde med os: Resultatorienteret arbejde og engagement handlekraft Energi og overskud til udadvendt og opsøgende arbejde Faglig substans, hvor vi påtager os alle opgaverne ved salg og leje Fuld afdækning af ejendommens potentiale markedspris Stort netværk, som vi anvender til at løse opgaverne Løbende informationer omkring markedet og jeres konkrete sag Professionel og landsdækkende erhvervsmæglerkæde Uanset hvilke kompetencer, du har brug for, eller hvor din ejendom befinder sig, kan vi hjælpe og du behøver kun kontakt til én mægler. Også hvis du søger nye erhvervslokaler eller en erhvervsejendom. Vi lover dig en aktiv indsats og løbende tilbagemeldinger Erhvervscenter København Frederiksberggade København K Tlf Erhvervscenter Nordsjælland - Helsingør Kongensgade Helsingør Tlf Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød Nordstensvej 9, 1. sal 3400 Hillerød Tlf Erhvervscenter Midtsjælland - Roskilde Dronning Margrethes Vej 25 C 4000 Roskilde Tlf.: home Erhverv Slagelse Fisketorvet 9, Slagelse Tlf.: Erhvervscenter Sydsjælland & Lolland Falster Præstøvej Næstved Tlf.: Erhvervscenter Fyn Englandsgade Odense C Tlf Erhvervscenter Jylland Syd - Kolding Adelgade 16, Kolding Tlf.: Erhvervscenter Jylland Syd - Esbjerg Torvet 18, Esbjerg Tlf Erhvervscenter Midt- & Vestjylland Dalgas Plads 7B 7400 Herning Tlf Erhvervscenter Østjylland - Århus Skt. Clemens Torv Århus C Tlf Erhvervscenter Nordjylland - Aalborg Under etablering Kontakt kædechef Gert Lauritzen Tlf

16 C M Y CM MY CY CMY K

17

18 GAZELLEVIRKSOMHEDEN PEYTZ & CO: Fra fire til 80 ansatte trods krise Velovervejede væksttiltag førte Peytz & Co sikkert gennem krisen. Foruden bevidst ledelse er evnen til at se muligheder forudsætning for vækst i en fortsat presset kreativ branche, mener Christian Peytz. Tekst Mette Bender FOTO Ulrik Jantzen S orte tal på bundlinjen siden Vi har spillet sikkert og rebede i modsætning til mange andre i god tid, da krisen ramte, siger direktør Christian Peytz, som lægger navn til virksomheden Peytz & Co. Virksomheden producerer hjemmesideløsninger og digitale platforme og strategier og slog for 11 år siden dørene op på Vesterbro. Først var de fire. Nu er de 80 medarbejdere og har filialer i Skanderborg, Norge og Moldova. Peytz & Co tæller kunder som TV2, DR, Bonniers, Grundfos og Nykredit. Fem år i træk er de kåret som gazellevirksomhed, men virksomheden kunne efter Christian Peytz mening godt være vokset endnu mere. - Jeg mener, at kontrollerede væksttiltag har været og er den rette strategi i en stadig ung og krisehærget branche. Vi valgte i første omgang at ekspandere i den moldoviske hovedstad Kisjinjov. Moldova er et lavtlønsland og har samme tidszone som os. Det betyder, at vi sparer på løn til udviklere, og at de dernede kan kommunikere med os og vores kunder i dagtimerne. Frie softwarekilder Eventyret i Moldova går godt, og i januar åbnede et kontor i Oslo. - Økonomien er stærkere i Norge. Det er let at komme derop, og de kender til vores store danske kunder. At lønniveauet er højere, giver os en konkurrencefordel, fordi vores udviklere befinder sig i Danmark og Moldova. Peytz & Co satser udelukkende på løsninger baseret på open source. Det vil sige software, som i modsætning til f.eks. Windows er gratis at anvende. De mange brugere bidrager selv til at forbedre softwaren, hvis kvalitet og brugervenlighed derfor sommetider udvikler sig ekstremt hurtigt. Eksempler er content management-systemerne Drupal og Wordpress. - Open source er på vej til at erstatte Microsoft som det sikre valg, ligesom Microsoft på et tidspunkt erstattede IBM. Vi byg- ger kun med open source-teknologier og har nok set den mulighed, før mange andre. Norge er ca. fem år efter Danmark, hvad angår open source, hvilket giver os endnu en fordel på det marked. Økonomien er stærkere i Norge. Det er let at komme derop, og de kender til vores store danske kunder. At lønniveauet er højere, giver os en konkurrencefordel, fordi vores udviklere befinder sig i Danmark og Moldova. Christian Peytz direktør og partner i Peytz og Co Gennemtænkte arbejdsprocesser Men sikker kurs og bevidste væksttiltag er ikke nok. At styre kreative vidensvirksomheder kræver også gennemtænkte arbejdsprocesser, påpeger Christian Peytz. - Vi har ikke altid været hurtige til at få styr på intern kommunikation, men vi har altid anerkendt dens betydning. Information flyder frit mellem fire personer, men ikke mellem 15 eller 40. At information ikke kun er til rådighed, men også når frem, er en kæphest i Peytz & Co. - Mange producerer viden, som de så bare lægger på et site. Vi sender som kerneydelse og nyhedsbreve for vores kunder. Produktion af tekst og information koster det samme, uanset om 100 eller mennesker ser den. - Mange virksomheder og offentlige myndigheder eller institutioner er for dårlige til at bruge opsøgende digitale medier, råder direktør Christian Peytz fra Peytz og Co. 18 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

19 GAZELLEVIRKSOMHEDEN PEYTZ & CO: Fra fire til 80 ansatte trods krise Velovervejede væksttiltag førte Peytz & Co sikkert gennem krisen. Foruden bevidst ledelse er evnen til at se muligheder forudsætning for vækst i en fortsat presset kreativ branche, mener Christian Peytz. Tekst Mette Bender FOTO Ulrik Jantzen S orte tal på bundlinjen siden Vi har spillet sikkert og rebede i modsætning til mange andre i god tid, da krisen ramte, siger direktør Christian Peytz, som lægger navn til virksomheden Peytz & Co. Virksomheden producerer hjemmesideløsninger og digitale platforme og strategier og slog for 11 år siden dørene op på Vesterbro. Først var de fire. Nu er de 80 medarbejdere og har filialer i Skanderborg, Norge og Moldova. Peytz & Co tæller kunder som TV2, DR, Bonniers, Grundfos og Nykredit. Fem år i træk er de kåret som gazellevirksomhed, men virksomheden kunne efter Christian Peytz mening godt være vokset endnu mere. - Jeg mener, at kontrollerede væksttiltag har været og er den rette strategi i en stadig ung og krisehærget branche. Vi valgte i første omgang at ekspandere i den moldoviske hovedstad Kisjinjov. Moldova er et lavtlønsland og har samme tidszone som os. Det betyder, at vi sparer på løn til udviklere, og at de dernede kan kommunikere med os og vores kunder i dagtimerne. Frie softwarekilder Eventyret i Moldova går godt, og i januar åbnede et kontor i Oslo. - Økonomien er stærkere i Norge. Det er let at komme derop, og de kender til vores store danske kunder. At lønniveauet er højere, giver os en konkurrencefordel, fordi vores udviklere befinder sig i Danmark og Moldova. Peytz & Co satser udelukkende på løsninger baseret på open source. Det vil sige software, som i modsætning til f.eks. Windows er gratis at anvende. De mange brugere bidrager selv til at forbedre softwaren, hvis kvalitet og brugervenlighed derfor sommetider udvikler sig ekstremt hurtigt. Eksempler er content management-systemerne Drupal og Wordpress. - Open source er på vej til at erstatte Microsoft som det sikre valg, ligesom Microsoft på et tidspunkt erstattede IBM. Vi byg- ger kun med open source-teknologier og har nok set den mulighed, før mange andre. Norge er ca. fem år efter Danmark, hvad angår open source, hvilket giver os endnu en fordel på det marked. Økonomien er stærkere i Norge. Det er let at komme derop, og de kender til vores store danske kunder. At lønniveauet er højere, giver os en konkurrencefordel, fordi vores udviklere befinder sig i Danmark og Moldova. Christian Peytz direktør og partner i Peytz og Co Gennemtænkte arbejdsprocesser Men sikker kurs og bevidste væksttiltag er ikke nok. At styre kreative vidensvirksomheder kræver også gennemtænkte arbejdsprocesser, påpeger Christian Peytz. - Vi har ikke altid været hurtige til at få styr på intern kommunikation, men vi har altid anerkendt dens betydning. Information flyder frit mellem fire personer, men ikke mellem 15 eller 40. At information ikke kun er til rådighed, men også når frem, er en kæphest i Peytz & Co. - Mange producerer viden, som de så bare lægger på et site. Vi sender som kerneydelse og nyhedsbreve for vores kunder. Produktion af tekst og information koster det samme, uanset om 100 eller mennesker ser den. - Mange virksomheder og offentlige myndigheder eller institutioner er for dårlige til at bruge opsøgende digitale medier, råder direktør Christian Peytz fra Peytz og Co. 18 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET KONKURRENCESAMFUNDET / DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN April

20 DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 14 KONKURRENCE- SAMFUNDET Reformer, Dynamik & Velstand Brug det offentlige som affyringsrampe for eksport Hvis kommuner og regioner tør tænke kommercielt, kan de både dække borgernes behov og tjene penge på én gang. Salg af kreative helhedsløsninger kan medfinansiere dansk velfærd, mener markedsdirektør i Dansk Erhverv Søren Friis Larsen. Tekst mette bender D er er ingen modsætning mellem at sørge for borgerne og tjene penge til Danmark. De kreative erhverv udvikler supersygehuse og andre helhedsløsninger inden for velfærd. Hvorfor ikke udvikle dem, så de både gavner os selv og kan sælges til andre lande? Søren Friis Larsen er markedsdirektør for rådgivning og videnservice i Dansk Erhverv. Han mener, at de kreative brancher rummer et gigantisk potentiale, der kan være med til at løfte dansk eksport ud af dødvandet. Lad os slippe kreativiteten løs i den offentlige sektor. Når vi udvikler supersygehuse eller andre kreative helhedsløsninger inden for service og velfærd, vil det være genialt at tænke eksportmuligheder ind fra starten. Søren Friis Larsen markedsdirektør for rådgivning og videnservice, Dansk Erhverv Men realiteten er, at reklame, it og musik i årene 2003 til 2010 havde negativ vækst. Brancher som design, mode og arkitektur havde kun begrænset fremgang sammenlignet med resten af erhvervslivet. Slip kreativiteten løs - Krisen har slidt særligt hårdt på de kreative brancher, der brænder inde med et vækstpotentiale, som offentlige myndigheder kan sætte fri, siger Søren Friis Larsen. Stat, styrelser, regioner og kommuner køber kommunikation, design og rådgivning inden for velfærdsområder som sundhed, pleje og undervisning. Det offentlige står derfor for en stor andel af omsætningen i kreative brancher. - Lad os slippe kreativiteten løs i den offentlige sektor. Når vi udvikler supersygehuse eller andre kreative helhedsløsninger inden for service og velfærd, vil det være genialt at tænke eksportmuligheder ind fra starten. - Men offentlige myndigheder er ikke vant til at agere kommercielt. Så vi skal forbi denne traditionsbaserede barriere og bruge det offentlige som affyringsrampe for eksport. Smidige udbudsprocesser F.eks. skal udbudsprocesser standardiseres, så det er enklere og ikke så ressourcekrævende at give tilbud, mener Søren Friis Larsen. - Udbuddene skal lægge op til, at virksomheder fra begyndelsen tænker internationalt potentiale ind i deres løsninger. Offentlig-privat samarbejde er endnu en måde at kommercialisere offentligt finansieret udviklingsarbejde. Og så er der brug for, at Udenrigsministeriet påtager sig salgsarbejde, mener Søren Friis Larsen. - Det kan ske fra ambassader og faste repræsentationer og gennem internationalt handelssamarbejde. Og udenlandske delegationer skal inviteres til at besøge vores velfærdsinstitutioner. DE KREATIVE ERHVERV Udvikling i omsætning fra 2003 til 2010 BRANCHE Design Mode og beklædning Film og video Kunst og kunsthåndværk Arkitektur Digital indholdsproduktion og computere Reklame Bøger og presse Radio og tv Møbler og interiør Musik PROCENT 6,9 5,8 5,5 5,2 2,5-0,9-1,2-1,5-2,6-2,8-9,1 For det er svært at sende vareprøver på kreative og innovative helhedsløsninger. - Danskere designer blandt andet gode oplevelser for hospitalspatienter og plejehjemsbeboere. Vi bliver nok aldrig førende inden for strålekanoner, men vi er verdensmestre i at integrere den menneskelige faktor i teknologien. 20 April 2014 DANSK ERHVERVS SPECIALMAGASIN / KONKURRENCESAMFUNDET

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton

Det fynske erhvervsejendomsmarked. v/ Tony Hamilton Det fynske erhvervsejendomsmarked v/ Tony Hamilton home Erhverv og Danske Bank koncernen home blev stiftet i 1989, og er Danske Bank koncernens ejendomsmæglerkæde. home kæden har godt 800 ansatte. 100%

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til:

Vær med. til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere. I samarbejde med: Invitation til: Vær med til kåringen af Danmarks dygtigste ejerledere I samarbejde med: Invitation til: Se traileren for Årets Ejerleder 2014 Gå ind på www.pwc.dk/ejerleder Hør Poul Spencer Poulsen, partner og SMV-markedsleder

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere